Sunteți pe pagina 1din 3

ARGUMENT 5 CAPITOLUL I. DREPTURILE COPILULUI DREPTUL LA LIBERTATEA DE EXPRIMARE 6 I.1. Drepturile copilului aspecte teoretice 6 I.2.

2. Internetul i libertatea de exprimare 7 CAPITOLUL II. APARI IA I EVOLU IA INTERNETULUI. INTERNETUL PRIETEN I DU MAN 9 II.1. Prezentare general 9 II.2. Avantajele i dezavantajele folosirii internetului 10 II.3. Internetul i educa ia 14 II.4. Influen ele folosirii internetului asupra copilului i familiei 16 II.5. Dependen a de calculator i internet: manifest ri, efecte, solu ii 18 CAPITOLUL III. CERCETAREA FENOMENULUI 21 III.1. Scopul cercet rii 21 III.2. Ipotezele cercetarii 21 III.3. Obiectivele cercet rii 22 III.4. Grupul int 22 III.5. Metodologia cercet rii: metode, tehnici, instrumente 22 III.5.1. Tehnici folosite 22 III.5.2. Instrumente folosite 23 III.6. Descrierea e antionului investigat 31 CAPITOLUL IV. ANALIZA STATISTIC I INTERPRETAREA REZULTATELOR 32 IV.1. Analiza procentelor i a r spunsurilor din cercetare 32 CAPITOLUL V. CONCLUZIILE CERCET RII I PROPUNERI 60 V.1. Concluziile cercet rii 60 V.2. Propuneri 62 BIBLIOGRAFIE 63 ANEXE 66

III.1. Research purposes


Through this work is intended to analyze the phenomenon using Internet by adolescents and connection with the right to freedom of expression.

III.2. Research hypotheses


1. Freedom of expression can be correlated with internet usage by adolescents 2. Internet is used by adolescents for more than 3-4 hours a day, specially for other activities than school, and among these can find activities and meetings with strangers

III.3. Research objectives


1. To achieve correlation between pupils and teachers' opinions on Internet use and the right to freedom of expression 2. To propose solutions applicable fair use of the Internet

III.4. Target group The target group of this research consists of 75 pupils from the town of Vaslui, aged 16-18 years, internet users. The second target group is represented by three teachers from the school they belong teens surveyed. The third target group is parents, information that we get them and could be useful.

III.5.2. Instrumente folosite Chestionarul acest instrument va cuprinde 20 de ntreb ri. Aceste ntreb ri au rolul de a eviden ia rela ia dintre dreptul la libertatea de exprimare i folosirea internetului, activit ile pe care adolescen ii le desf oar atunci cnd utilizeaz internetul precum i ct timp petrec pe internet. Ghidul de interviu va fi aplicat cadrelor didactice. Scopul acestui ghid de interviu este de a determina gradul de implicare al cadrelor didactice n informarea liceenilor cu privire la folosirea internetului, de a afla p rerea acestora cu privire la libertatea de exprimare i folosirea internetului. Interviul aplicat cadrelor didactice con ine 10 ntreb ri. V.1. Concluziile cercet rii 1. Dreptul la libertatea de exprimare se poate corela cu folosirea internetului de c tre adolescen i. Prin intermediul chestionarului aplicat adolescen ilor cu vrsta cuprins ntre 16-18 ani, s-a dorit ob inerea de informa ii relevante cu privire la libertatea de exprimare a copilului i corelarea acestui drept cu folosirea internetului. A a cum s-a putut observa n graficele expuse n cadrul lucr rii, adolescen ii folosesc internetul n medie 3-4 ore pe zi iar activit ile pe care ace tia le desf oar sunt diverse: caut informa ii pentru coal sau despre pasiunile lor, i realizeaz temele, folosesc re elele de socializare, ncearc diferite jocuri, discut cu prietenii sau cu persoane necunoscute etc. 2. Internetul este folosit de c tre adolescen i mai mult de 3-4 ore pe zi, cu prec dere pentru desf urarea altor activit i dect cele colare, iar printre aceste activit i putem reg si i ntlnirile cu persoane necunoscute Adolescen ii folosesc internetul cu prec dere pentru alte activit i dect pentru cele colare, acest lucru reie ind din rezultatele chestionarelor aplicate. Doar 27% dintre cei chestiona i caut informa ii pentru coal n timp ce folosesc internetul. Adolescen ii navigheaz pe internet foarte rar sau deloc (76%) pentru a c uta persoane cu care se pot ntlni iar pentru varianta de r spuns foarte des (zilnic, aproape zilnic) a fost ob inut n procent de 8%. De i n urma acestei ntreb ri tindem s credem c adolescen ii chestiona i nu navigheaz pentru a g si persoane cu care se pot ntlni, atuni cnd au fost ntreba i dac s-au ntlnit cu persoane cunoscute pe internet ponderea pentru r spunsul da a fost de 41%. Putem concluziona c adolescen ii merg la ntlniri cu persoane pe care le cunosc prin intermediul internetuli, dar c nu sunt ei cei care contacteaz persoanele respective. Consider m c este foarte important s cunoa tem motivele pentru care adolescen ii navigheaz pe internet n acest fel se poate interveni la timp pentru a evita situa iile nepl cute.