Sunteți pe pagina 1din 17

TEMA PROIECT

Se va realiza structura de rezistenta a unei cladiri din beton armat conform


datelor si schitei anexe. Se va face calculul static al placilor si al cadrului din beton
armat. Structura sa ve realiza cu regim de inaltime P+1.
Structura de rezistenta a cladirii este formata din:
stalpi din beton armat
grinzi din beton armat turnate monolit
plansee din beton armat prefabricate

Se vor calcula:

plansee

stalpi
grinzi
Piese desenate:
o plan parter
o plan general structura de rezistenta
o plan de armare pentru:
stalpi
grinzi
plansee

1). DATE INITIALE:


A. Evaluarea incarcarilor pentru planseul terasa
Nr. Denumirea incarcarii
Incarcari
Crt.
normate
1
Planseu beton armat
325.0
0.13x2500
2
Sapa egalizatoare M100
42
0.02x2100x1.0x1.0
3
Strat difuzie impaslitura de sticla
29
4
Bariera contra vaporilor; impaslitura fibra de
23
sticla biturnata
5
Termoizolatie cenusa termocentrala in vrac
136
3
compactata (=850 daN/m ; d=16 cm)
0.16x850x1.0x1.0
6
Strat separator impaslitura fibra de sticla tip I A
21
900
7
Placi beton armat 7.5 cm (termoizolatie)
45
0.075x1.0x600
8
Sapa mortar M100 armata cu plasa =3/15 cm
52.5
0.025x2100x1.0
9
Hidroizolatie p biturnata (panza)+LCB
17.5
10 Protectie hidroizolatie de 4 cm grosime =3
72
0.004x1800x1.0
11 Incarcare din zapada zmac
120
TOTAL INCARCARE

Tabelul 1
Coeficient
Incarcare
de incarcare de calcul
1.1
357.5
1.3

54.6

1.3
1.3

37.7
29.9

1.2

163.2

1.3

27.3

1.2

54

1.3

68.3

1.3
1.3

22.8
93.6

1.4

168
1076.9

B. Evaluarea incarcarilor pentru planseul intermediar


Nr. Denumirea incarcarii
crt.
1
Planseu beton armat
0.13x2500
2
Mozaic turnat de 1 cm grosime pe sapa mortar
M200 de 2.5 cm
0.025x2100
3
Incarcare utila
Pereti despartitori
4
Pardoseala parchet
TOTAL INCARCARE

Tabelul 2
Incarcari Coeficient de Incarcare
normate
incarcare
de calcul
325
1.1
357.5
52.5

1.3

68.25

150
150
6

1.4
1.2
1.3

210
180
7.8
824

I. CALCULUL CADRULUI PRIN PROCEDEUL CROSS


Schemele cadrelor sunt date in figura de mai jos.

Deoarece este structua simetrica figura se simplifica precum urmeaza.

Incarcarile pe cadru
a) Incarcarea data de terasa pe ml:
Nt =

2 xQterasaxS
L1

2 x10769 x13 ,6
= 50502 ,89 N/ml
5,80

b) Incarcarea data de planseu pe ml:


Npl =

2 xQplanseux
L1

S1

2 x8240 x13 ,6
= 38642 ,75 N/ml
5,80

c) Incarcarea data de peretii despartitori pe ml:


Np =1x0,2x2,73x1,3x25000=17745 N/ml
d) Incarcarea data de greutatea grinzii pe ml:
Ng = 0,3 x0,4 x 25000 x1,1 = 3300 N / ml
N1= Nt + Ng = 50502,89+3300=53802,89N/ml = 5380,289 daN/ml
N2 = Npl + Ng + Np = 38642,75+3300+17745=59687,75 N/ml=5968,775 daN/ml
PROCEDEUL CROSS
1. Se determina tipul de cadru. CNF sau CND.
NGLE=2n-(b+r)=2x5-(4+6)=0=>CNF
2. Constructia sistemului de baza prin blocarea rotirilor nodurilor rigide.

3. Calculul momentelor de incastrare perfecta


M14=

pl 2
4563 ,601 x (6,38 ) 2
=
= -15474,82 daN/ml
12
12

M23=

pl 2
3442 ,241 x(6,38 ) 2
=
= -11669,78 daN/ml
12
12

MOMENTE DE INCASTRARE PERFECTA

4. Calculul rigiditatilor barelor la rotire de noduri


4Ex2I

K12= 2,8

4Ex 2I

K15= 2,8

4Ex 2I

K14= 6,38

4Ex 2I

K23= 6,38

=2,857EI
=2,857EI
=0,627EI
=0,627EI

K =2,857+0,626+2,857=6,341EI

K =2,857+0,626=3,484EI

nod 1

nod 2

5. Calculul factorilor de distributie

NOD 1

d12=

d15=

d14=

K 12

2,857 EI

K 15

2,857 EI

=
=0,451
nod 1 K 6,34 EI
=
=0,451
nod 1 K 6,34 EI
K 14

nod 1 K

0,627 EI

= 6,34 EI =0,099

Verificare:
d12+d15+d14=0,451+0,451+0,099=1

NOD 2

d21=

d23=

K 21

2,857 EI

K 23

0,627 EI

=
=0,820
nod 2 K 3,483 EI
=
=0,180
nod 2 K 3,483 EI

Verificare:
d21+d23=0,820+0,180=1

6. Calculul Momentelor maxime

( M )

v14 6,38 +1746 ,715 92848 ,92 = 0 v14 =

(M )

4562 ,1073 ( 6,38 )


=0
2
2

= 0 v14 6,38 14310 ,343 + 16057 ,058

91102 ,205
v14 = 14279 ,342
6,38

4562 ,1073 ( 6,38 )


= 0 v 41 6,38 + 16057 ,058 +
14310 ,343 = 0
2
2

v 41 6,38 +1746 ,715 + 92848 ,92 = 0 v 41 =

Tx0 = 0 14279 ,342 4562 ,1073 x 0 = 0 x 0 =

94595 ,635
v14 = 14826 ,902
6,38

14279 ,342
x 0 = 3,129
4562 ,1073

4562 ,1073 ( 3,129 )


= 30369 ,718 22332 ,977 = 8036 ,74
2
2

M max = 14279 ,342 3,129 14310 ,343

( M )

v 23 + 2433 ,744 70018 ,69 = 0 v 23

( M )

3440 ,35 ( 6,38 )


=0
2
67584 ,946
=
v 23 = 10593 ,25
6,38

= 0 v 23 6,38 10047 ,287 + 12481 ,031

3440 ,35 ( 6,38 )


=0
2
2

= 0 v32 6,38 + 12481 ,031 10047 ,287 +

v32 6,38 = 2433 ,744 + 70018 ,69 v32 =

72452 ,434
v32 = 11356 ,18
6,38

Tx0 = 0 10593 ,25 3440 ,35 x0 = 0 x 0 =

10593 ,25
x 0 = 3,079
3440 ,35

3440 ,35 ( 3,079 )


= 32616 ,61 10047 ,287 16307 ,673 =
2
2

M max = 10593 ,25 3,079 10047 ,287


= 6261 ,65

II .CALCULUL PLACILOR
Se face conform STAS 10107/2 1992.
Placa tip 1

ly=5.8

lx=4.15
=

ly
lx

A. Terasa
I. Momente in camp la centru
Mx = 1 x qterasa x lx2
My = 2 x qterasa x ly2
II. Momente negative maxime pe reazeme
M'x = -3 x qterasa x lx2
M'y = -4 x qterasa x ly2
III. Sageata la centru
w=

0 x qterasa x lx4
E x h3

B. Planseu intermediar
I. Momente in camp la centru
Mx = 1 x qpl x lx2
My = 2 x qpl x ly2
II. Momente negative maxime pe reazeme
M'x = -3 x qpl x lx2
M'y = -4 x qp lx ly2
III. Sageata la centru
w=

0 x qpl x lx4
E x h3

Placa tip 2

ly=5.8

lx=4.15

A. Terasa
I. Momente in camp la centru
Mx = 1 x qterasa x lx2
My = 2 x qterasa x ly2

5.8 =
4.15

1.39

II. Momente negative maxime pe reazeme


M'x = -3 x qterasa x lx2
M'y = -4 x qterasa x ly2
III. Sageata la centru
w=

0 x qterasa x lx4
E x h3

B. Planseu intermediar
I. Momente in camp la centru
Mx = 1 x qpl x lx2
My = 2 x qpl x ly2
II. Momente negative maxime pe reazeme
M'x = -3 x qpl x lx2
M'y = -4 x qp lx ly2
III. Sageata la centru
w=

0 x qpl x lx4
E x h3

Valorile relatiilor de mai sus sunt centralizate in tabelul 3.

PLACA 1

Parametrul

l [m]
q [N/m]
M [Nm]
Sageata [m]

PLACA 1

PLACA 2

Parametrul

l [m]
q [N/m]
M [Nm]
Sageata [m]

Parametrul

l [m]
q [N/m]
M [Nm]
Sageata [m]

Parametrul
PLACA 2

PLANSEU INTERMEDIAR

PLANSEU TERASA

Tabel 3

l [m]
q [N/m]
M [Nm]
Sageata [m]

Directia x
1
0.0263
6.0800
10769.0000
10469.7976

In camp
Directia y
2
0.0209
6.3800
10769.0000
9161.4248

Directia y
3
0.0221
6.3800
10769.0000
9687.4396

Pe reazeme
Directia x'
Directia y'
4
5
0.0752
0.0657
6.0800
6.3800
10769.0000 10769.0000
29936.4554 28799.3114

6
0.0281

0.0070

Directia x
1
0.0217
6.0800
10769.0000
8638.5782

In camp
Directia y
2
0.0189
6.3800
10769.0000
8284.7334

Pe reazeme
Directia x'
Directia y'
4
5
0.0649
0.0558
6.0800
6.3800
10769.0000 10769.0000
25836.1164 24459.6891

6
0.0236

0.0059

Directia x
1
0.0263
6.0800
8509.0000
8272.5887

In camp
Directia y
2
0.0209
6.3800
8509.0000
7238.7932

Directia y
3
0.0221
6.3800
8509.0000
7654.4176

Pe reazeme
Directia x'
Directia y'
4
5
0.0753
0.0657
6.0800
6.3800
8509.0000
8509.0000
23685.3964 22755.4407

6
0.0281

0.0055

Directia x
1
0.0217
6.0800
8509.0000
6825.6720

In camp
Directia y
2
0.0189
6.3800
8509.0000
6546.0857

Pe reazeme
Directia x'
Directia y'
4
5
0.0649
0.0558
6.0800
6.3800
8509.0000
8509.0000
20414.1066 19326.5387

6
0.0236

0.0046

CALCULUL ARIEI DE ARMARE PE PLACI SI AL NUMARULUI DE BARE


Parametrii geometrici ai placii sunt:
Grosime hp = 13 cm
Strat de acoperire a = 1.5 cm
Latimea fasiei de calcul b = 100 cm
h0 = hp - a = 11.5 cm
Materiale
folosite :
Beton BC 20 cu Rc = 115 daN/cm2
Otel PC52 cu Ra = 3000 daN/cm2
Ariile de armare pe cele doua directii se determina cu relatiile:
Mx
m1 =
b h 02 R c
1 = 1 1 2 m1

p1 = 1

A ax =

Rc
100
Ra

px
b h0
100

Numarul de bare se calculeaza cu relatia:


n=

Aa
0.25 d 2

Rezultatele relatiilor de mai sus sunt centralizate in tabelele 4 si 5.

PLACA 1
PLACA 2
PLACA 1
PLACA 2

PLANSEU INTERMEDIAR

PLANSEU TERASA

Tabelul 4
Directia x
10469.7976
0.0688
0.0714
0.2737
314.7056

In camp
Directia y
9161.4248
0.0602
0.0622
0.2383
274.0680

Parametrul
M
m

p
Aa

Directia x
8638.5782
0.0568
0.0585
0.2243
257.9398

In camp
Directia y
8284.7334
0.0545
0.0560
0.2148
247.0603

Parametrul
M
m

p
Aa

Directia x
8272.5887
0.0544
0.0560
0.2145
246.6874

In camp
Directia y
7238.7932
0.0476
0.0488
0.1870
215.0662

Parametrul
M
m

p
Aa

Directia x
6825.6720
0.0449
0.0459
0.1761
202.4964

In camp
Directia y
6546.0857
0.0430
0.0440
0.1687
194.0108

Parametrul
M [Nm]
m

p [%]
Aa [mm2]

Directia y
9687.4396
0.0637
0.0659
0.2525
290.3576

Pe reazeme
Directia x'
Directia y'
29936.4554 28799.3114
0.1968
0.1894
0.2213
0.2118
0.8484
0.8119
975.6995
933.6278

Pe reazeme
Directia x'
Directia y'
25836.1164 24459.6891
0.1699
0.1608
0.1874
0.1764
0.7185
0.6761
826.3172
777.5492

Directia y
7654.4176
0.0503
0.0517
0.1980
227.7504

Pe reazeme
Directia x'
Directia y'
23685.3964 22755.4407
0.1557
0.1496
0.1702
0.1629
0.6525
0.6244
750.4011
718.0592

Pe reazeme
Directia x'
Directia y'
20414.1066 19326.5387
0.1342
0.1271
0.1447
0.1364
0.5547
0.5228
637.8606
601.1824

PLACA 1

Directia x
10469.7976
314.7056
6.2640
4.0090

In camp
Directia y
9161.4248
274.0680
5.4552
3.4913

Directia y
9687.4396
290.3576
5.7794
3.6988

Directia x
8638.5782
257.9398
5.1342
3.2859

In camp
Directia y
8284.7334
247.0603
4.9176
3.1473

Parametrul
Momente [Nm]
Aria armaturii [mm2]
Nr. bare calculat [bare/m]
8 / 10
Nr. bare adoptat 10
[bare/m]

Directia x
8272.5887
246.6874
4.9102
3.1425

In camp
Directia y
7238.7932
215.0662
4.2808
2.7397

Directia y
7654.4176
227.7504
4.5332
2.9013

Parametrul
Momente [Nm]
Aria armaturii [mm2]
Nr. bare calculat [bare/m]
8 / 10
Nr. bare adoptat 10
[bare/m]

Directia x
6825.6720
202.4964
4.0306
2.5796

In camp
Directia y
6546.0857
194.0108
3.8617
2.4715

Parametrul
Momente [Nm]
Aria armaturii [mm2]
Nr. bare calculat [bare/m]
8 / 10
Nr. bare adoptat 10
[bare/m]

PLACA 1

PLACA 2

L
b
P
s

PLACA 2

PLANSEU INTERMEDIAR

PLANSEU TERASA

Tabelul 5

Parametrul
Momente [Nm]
Aria armaturii [mm2]
Nr. bare calculat [bare/m]
8 / 10
Nr. bare adoptat 10
[bare/m]

III. CALCULUL INCARCARILOR PE GRINZI

Pe reazeme
Directia x'
Directia y'
29936.4554 28799.3114
975.6995
933.6278
19.4208
18.5834
12.4293
11.8933
13

12

Pe reazeme
Directia x'
Directia y'
29936.4554 24459.6891
975.6995
777.5492
19.4208
15.4767
12.4293
9.9051
13

10

Pe reazeme
Directia x'
Directia y'
23685.3964 22755.4407
750.4011
718.0592
14.9363
14.2926
9.5592
9.1473
10

10

Pe reazeme
Directia x'
Directia y'
23685.3964 19326.5387
750.4011
601.1824
14.9363
11.9662
9.5592
7.6584
10

Structura este alcatuita numai din grinzi principale.

m1 =

Mx
b h 02 R c

1 = 1 1 2 m1

p1 = 1

A ax =

Rc
100
Ra

px
b h0
100

Numarul de bare se calculeaza cu relatia:


n=

Aa
0.25 d 2

GRINZI ETAJ
Greutatea proprie a grinzii pe ml este: G g = 0,3 0,4 2500 1,1 = 330 daN/ml
S1 = 13,6 m2
S2 = 7,2 m2
Incarcarile pe grinzi se calculeaza dupa cum urmeaza:
G Longitudinala1
qGP1 =

S 2 qterasa
6,8 1076 ,9
+ Gg =
+ 330 = 1808 ,346
L
4,15

daN/ml

Aria de armare =4.8136 echivalent cu 4 bare 14

G Longitudinala 2
qGP 2 =

2 S 2 qterasa
2 6,8 1076 ,9
+ Gg =
+ 330 = 3286 ,69
L
4,15

daN/ml

Aria de armare =4.8136 echivalent cu 4 bare 14

G Transversala 3
qGP 3 =

S1 qterasa
6,8 1076 ,9
+ Gg =
+ 330 = 1961 ,91
L
5,8

Aria de armare =7.0854 echivalent cu 4 bare 16

G Transversala 4

daN/ml

qGP 4 =

2 S 2 qterasa
2 6,8 1076 ,9
+ Gg =
+ 330 = 3593 ,82
L
5,8

Aria de armare =7.0854 echivalent cu 4 bare 16

daN/ml

S-ar putea să vă placă și