P. 1
Sin Tax A

Sin Tax A

|Views: 1,160|Likes:
Published by Legionarul Ak

More info:

Published by: Legionarul Ak on Jul 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

Defini ia

Este partea secundar a propozi iei care determin un verb (locu iune
verbal ) predicativ sau nepredicativ, o interjec ie, un adverb sau un adjectiv
i poate ar ta:
• Timpul ac iunii:

Asear am v zut un film excep ional.

• Momentul începerii ac iunii:

A început de ieri s cad câte-un fulg.

• Durata în timp a ac iunii:

O zi întreag te-am a teptat.

• Frecven a ac iunii:

De trei ori i-am spus povestea.

• Limita în timp a ac iunii:

Pân mâine voi r mâne aici.

Cuvântul
determinat

• Verb predicativ:

S pleci acum de aici!

• Verb nepredicativ:

Mergând zilnic la bibliotec ,s-a deprins cu cititul

• Locu iune verbal :

Asear am stat de vorb cu el.

• Interjec ie:

Hai acum cu mine.

• Adjectiv:

Echipa victorioas atunci n-a mai fost capabil de performan .

Adverb:
Azi de diminea a venit i el.

Exprimarea
complementului
circumstan ial
de timp

• Substantive comune în cazul acuzativ f r prepozi ie, fiind înso ite

de obicei de adjective propriu-zise, de adjectivale pronominale
nehot râte sau de numerale:
A plecat în str in tate anul trecut.
A stat acolo toat ziua.
Examenul a durat cinci zile.
A c l torit astfel zile i nop i.

• Substantive comune sau proprii în cazurile acuzativ precedate de

prepozi ii sau locu iuni prepozi ionale (în, la, dup , între, spre, din,
de la, pân la, înspre, c tre, cu, de peste, pân , înainte de, în timp
de, în vreme de, în jur de, aproape de) i genitiv precedate de
prepozi ii i locu iuni prepozi ionale (înaintea, asupra, în urma, în
timpul, în cursul, în vremea, de-a lungul, în mijlocul, etc.)
Ionel a sosit la coal dup colegi.
Pân la examen mai avem timp.
Înainte de Pa ti nu va veni.
În timp de r zboi oamenilor le este fric .
În mijlocul iernii au r mas f r lemne.
În timpul r zboiului s-au întâmplat tragedii.

• Pronume în cazurile acuzativ, genitiv, precedate de acelea i

prepozi ii i locu iuni prepozi ionale ca i substantivele i în dativ-
posesiv, precedate de prepozi ii i locu iuni prepozi ionale cu
regim de genitiv:

52

Vom pleca de la coal dup el (dup dumnealui, dup ai no tri,
dup ace tia, dup to i).
Dup cine ve i pleca de la coal ?
Nu vom pleca de la coal dup nici unul dintre ei, ci înaintea lor.
Vom pleca acas înaintea lui (înaintea dumnealui, înaintea alor
no tri, înaintea acestora, înaintea tuturor).
Înaintea cui a sosit?
N-am aflat1

/ înaintea cui a sosit.2
/

A sosit înainte- i.

• Adjective pronominale posesive în acuzativ precedate de prepozi ii
i locu iuni prepozi ionale cu regim de genitiv:
Am sosit de la gar înaintea voastr .
A înv at poezia înaintea mea.

• Adjective propriu-zise referitoare la vârst , precedate de

prepozi iia de, în cazul acuzativ:
Îl cunosc de mic pe vecinul meu.

• Numerale cardinale, ordinale i colective, cu valoare substantival ,

în cazurile acuzativ i genitiv, precedate de acelea i prepozi ii i
locu iuni prepozi ionale ca i substantivul:
Am ajuns la gar dup cei doi (dup cel de-al doilea, dup
amândoi).
Am sosit înaintea celor doi (înaintea celui de-al doilea, înaintea
amândurora.

• Numerale adverbiale:

Azi noapte m-am trezit de dou ori.

• Verbe la modul:

o Infinitiv cu prepozi ia pân i locu iunea prepozi ional

înainte de:
Pân a veni tata, am citit lec ia.
Ai adormit înainte de a termina lec iile.

o Gerunziu: Mergând spre coal , m-am întîlnit cu el.

o Participiu: Ajuns acas , m-am apucat de lec ii.

• Adverbe cu sau f r prepozi ii i locu iuni adverbiale de timp

(acum, ast zi, ieri, alalt ieri, mâine, poimâine, niciodat , odat ,
alt dat , asear , ast -noapte, atunci, cândva, devreme, dis-de-
diminea , dup -amiaz , dup -mas , îndat , întotdeauna, oricând,
târziu, uneori, sau adverbe provenite din substantive: noaptea, ziua,
iarna, vara, prim vara, duminica, lunea, vinerea, etc,)
P rin ii mei vor sosi mâine.
Tata a plecat dis-de-diminea de acas .
Din când în când trece i pe la noi.

Topica

Poate sta atât înainte, cât i dup cuvântul determinat:
Ziua ninge, noaptea ninge, diminea a ninge iar ! (V.Alecsandri)
Am stat trei zile la Bucure ti.

Punctua ia

Complementul circumstan ial de timp exprimat prin verb la gerunziu,
a ezat la începutul propozi iei, se desparte prin virgul de restul enun ului:
Citind ziarul, am aflat tiri interesante.

53

Observa ii

Complementul circumstan ial de timp exprimat prin substantiv este înso it
de numeral sau adjectiv (a treia zi, peste patru zile, peste pu ini ani, etc.)
Aceste structuri trebuie analizate separat: numeralul sau adjectivul este
atribut pe lâng substantivul cu rol de complement circumstan ial de timp.

Uneori complementul circumstan ial de timp este foarte apropiat de
complementul circumstan ial de loc:
Mi-a povestit în drum spre Ia i.

54

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->