P. 1
Sin Tax A

Sin Tax A

|Views: 1,160|Likes:
Published by Legionarul Ak

More info:

Published by: Legionarul Ak on Jul 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

Defini ia

Este partea secundar de propozi ie care arat cum se desf oar ac iunea
exprimat printr-un verb sau cum se prezint o însu ire.

Cuvântul
determinat

• Verb la mod personal sau nepersonal:

El se pricepe bine la rezolvarea problemelor.
Zicând în sinea lui ceva cu am r ciune, a început s se preg teasc
de drum.

• Locu iune verbal :

Mi-am dat seama u or de cele întâmplate.

• Adjectiv:

Avea o barb mare cât o bidinea.

• Adverb:

Vuietul pârâului acoperea destul de bine ipetele lui.

• Interjec ie:

Hai repede acas !

Felurile
complementului
circumstan ial
de mod

Complementul circumstan ial de mod este de trei feluri:

• Complement circumstan ial de mod propriu-zis:

Elevul a intrat repede în clas .
Vorbe te frumos cu toat lumea.

• Complement circumstan ial de mod comparativ:

Se comport ca un om matur.
Alearg repede ca vântul.
Este înalt cât casa.

• Complement circumstan ial de mod de m sur :

Pre urile au crescut cu 25%.
Covorul este lung de doi metri.

Exprimarea
complementului
circumstan ial
de mod

• Substantiv în cazul acuzativ f r prepozi ie:

Doarme bu tean.
S-a sup rat foc.

• Substantiv în cazul acuzativ pecedat de o prepozi ie, locu iune

prepozi ional sau de un adverb comparativ (a, ca, cu, f r , dup ,
din, în, la, prin, între, în conformitate cu, potrivit cu, în raport de
(cu), în func ie de, fa de, în compara ie cu, în chip de, la fel ca,
cât, decât, ca ( i):
Ei au fost întâmpina i cu mult bucurie.
A venit la noi f r tirea p rin ilor lui.
A rezolvat problema ca i vecinul.
S-a preg tit pentru serbare în func ie de posibilit ile sale.
Miroase a busuioc.
Ora ul Tokio este mai mare decât Bucure ti.

• Substantiv în cazul genitiv precedat de propozi ie sau locu iune

prepozi ional (împotriva, în baza, în lumina, în temeiul, pe
m sura):
El vorbe te împotriva colegilor.
A fost condamnat în temeiul legii.

59

• Substantiv în cazul dativ cu prepozi ie (conform, potrivit):

Totul a decurs conform (potrivit) planului.

• Pronume în cazurile:

o acuzativ precedat de prepozi ii, de locu iuni prepozi ionale sau de

adverbe comparative (acelea i ca în cazul substantivului:
A venit la noi f r el (f r dumnealui, f r ai no tri, f r acela,

f r orice).

Referatul a fost întocmit în raport cu al vostru (în raport cu
cel lalt).
El este mai mare decât mine (decât dumneata, decât al meu, decât
acesta, decât fiecare).
Decât cine e mai mare?
Nu tiu1

/decât cine e mai mare.2
/

o genitiv precedat de prepozi ii sau locu iuni prepozi ionale (acelea i

ca la substantive):
De i curentul era mare, a înotat împotriva lui.
Legea a fost adoptat i au ac ionat în temeiul ei (în temeiul
acesteia).

o dativ precedat de prepozi ii sau locu iuni prepozi ionale (acelea i

ca la substantiv) sau f r prepozi ie:
A procedat contra lor (contra noastr , contra acestuia, contra
dumnealui, contra fiec ruia).
Potrivit cui a ac ionat?
Este inferior lui ( dumnealui, celuilalt, alor no tri, altora).

• Numerale:

o cu valaore adverbial :

I-am pl tit triplat.
Am muncit însutit.
A frânt pâinea în dou .

o cu valoare substantival :
în cazul acuzativ cu prepozi ii i locu iuni prepozi ionale

(acelea i ca la substantiv):
A ac ionat în conformitate cu cei patru.
Voi veni în func ie de amândoi.
în cazul genitv cu prepozi ie sau locu iune prepozi ional

(acelea i ca la substantiv):
El vorbe te împotriva celor doi.
Hot rârea afost adoptat în temeiul celei de-a doua dintre
legi.

în cazul dativ precedat de prepozi ii sau locu iuni
prepozi ionale (acelea i ca la substantive):
A ac ionat conform celor trei dintre colaboratori.
A procedat contra celor doi (contra celui de-al doilea,
contra amândurora).
Era mai cumsecade decât primul (decât cei doi, decât
amândoi).

• Verbe la modurile nepersonale:

o infinitiv precedat de prepozi ia f r sau advrebul comparativ ca:

A plecat f r a spune ceva.
A- i scrie temele e la fel de important ca a înv a.

60

o gerunziu: Venea alergând spre mine.

o Participiu cu valoare adjectival precedat de adverbul comparativ

ca: Am r mas uimit ca lovit de tr snet.

• Adverbe sau locu iuni adverbiale f r prepozi ie sau precedate de

adverbe comparative cu valoare de prepozi ie:
Vorbe te foarte repede.
M-am dus acolo cu de-a sila.
Era mai fericit ca ieri.

• Interjec ie: i porenesc ei teleap-teleap.

Topica

Poate sta atât înainte, cât i dup cuvântul determinat:
Fetele i fl c ii, g ti i frumos ... foiau prin sat. (I.Creang )
Dumnealor, frumos g tite, ... a teapt cu ner bdare pe peronul din
urbea X. (I.L.Caragiale)

Punctua ia

Nu se desparte prin virgul de cuvântul determinat.

Observa ii

1. Când într-o propozi ie avem predicat nominal cu numele predicativ
exprimat prin adjectiv la gradul pozitiv sau comparativ de inegalitate
(superioritate sau inferioritate), complementul circumstan ial de mod este
cel de-al doilea termen comparativ:
Este atent ca i mine.
Este mai atent decât mine.
Este mai pu in atent ca mine.

2. Adjectivul care st dup verb, dar se acord în gen i num r cu
substantivul sau cu complementul direct este element predicativ
suplimentar:

Noaptea se vestea gr bit . (C.Hoga )
Cei r ma i în picioare a teptau încorda i. (F nu Neagu)

3. Element predicativ suplimentar este i verbul la modul gerunziu care st
dup verbul-predicat i exprim o ac iune paralel i simultan cu acesta:
Venea spre mine citind ziarul. (Venea spre mine1

/ i citea ziarul.2

/)

61

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->