Sunteți pe pagina 1din 1

comportament ntlnit n via a de zi cu zi poate fi criticat pe ntru a nv a cum sa-1 evit m.

De asemenea, am constatat c mijloa cele de nv mnt au un rol importnd n desf urarea activit ilor de educarea limbajului. Imaginile clare i pl cut colorate i ajuta pe copii sa- i dezvolte sim ul estetic i gustul pentru frumos. Am observat c pre colarii sunt pasiona i de c r ile de pove ti, frumos ilustrate, de la col ul Bibliotec din enciclopediile pentru copii. Am constatat c mijloacele de nv mnt, alese cu grij i selectate n func ie de necesit ile i particularit ile intelectuale i de vrst ale copiilor, au un rol important n dezvoltarea comunic rii orale a pre colarilor. Cum comunicarea reprezint conexiunea dintre doua sau mai multe persoane, un rol important n dezvoltarea ei l ocup i formele de organizare a activit ilor. Astfel, am observat c pre colarii reu esc s comunice indiferent de forma de organizare aleas : indi vidual, frontal, sau pe grupe. i exprim p rerile i ideile fie individual, fie n echip cu colegii, respect ndu-le dreptul la opinie. Concluzia final este c , n contextul nv mntului actual, pentru o desf urare optim a activit ilor de educarea limba jului, n special a celor de comunicare oral trebuie mbinate metodele clasice cu cele moderne, folosite mijloacele de nv mnt specifice fiec rei activit i, precum si formele de organizare care s dea libertate de exprimare copiilor. i vor s citeasc singuri pove ti i curiozit i