3.

Mijloace de invatamant Intr-o definitie primara, mijloacele tehnice de instruire sunt considerate ansam bluri de procedee mecanice, optice, electrice si electronice - de inregistrare, pastrare si transmiterea informatiei. Sunt unelte didactice. Materalul didactic reprez ansamblul de obiecte, produse, documente si instrumente naturale si de substitutie folosite in actul de predare -invatare. Exemplu: roci, plante, animale, piese, diapozitive, unelte, reprezentari grafice , instrumente logico-mat. Mijloacele de invatamant reprezinta ansamblul de aparate sau sisteme tehnice car e mijlocesc folosirea materialelor didactice in scop instructiv-educativ. Ex: casetofon, retroproiector, tv, simulator, pc. Mijloacele de invatamant isi aduc contributia la perfectionarea procesului de in vatamant prin intermediul ilustrarii si explicarii intuitive-logico-matematice. Are loc si perfectionarea metodelor didactice prin intermediul implicarii bazei materiale si a instrumentelor logico-matematice. Mijloace de invatamant reprezinta ansamblul de obiecte, instrumente, produse, ap arate, echipamente si sisteme tehnice care sustin si faciliteaza transmiterea un or cunostinte, formarea unor deprinderi, evaluarea unor achizitii si realizarea unor aplicatii in cadrul procesului instructiv-educativ. In literatura pedagogica romaneasca, mijloacele tehnice de instruire sunt defini te ca ansamblu al mijloacelor de invatamant cu suport tehnic si care pretind res pectarea unor norme tehnice de utilizare speciale, respectiv echipamentele tehni ce-aparatele dispozitivele, masinile, utilajele, instalatiile utilizate in proce sul didactic. Clasificarea mijloacelor tehnice de instruire, se face in functie de analizatoru l solcitat precum si de caracterul sistemic sau dinamic al celor prezentate. In functie de aceste criterii, intalnim urmatoarele mijloace tehnice de instruire : - mijloacele tehnice vizuale : retroproiectorul, harti, fise de lucru - mijloacele tehnice auditive : radioul, casetofonul, etc - mijloacele tehnice audio-vizuale : video-player, tv, calculatorul O alta clasificare ar fi urmatoarea: 1. Mijloace de invatamant naturale-reale si originale: -naturale propriu-zise:colectii de roci, minerale, ierbare, insectare, stative d e substante chimice -naturale confectionate pentru nevoile activitatilor social utile:obiecte, piese , dispozitive, mecanisme, aparate, sisteme informatice. 2. Mijloace de substitutie: -obiectuale(fizice) :mulaje, corpuri geometrice, machete, -obiecte iconice(figurative): a)reprezentari imagistice (grafice): fotografie, desene, schite, diagrame. b)reprezentari grafice complexe: planse, harti, glob pamantesc, tabele. c)reprezentari audio-vizuale: discuri, casete, folii pentru retroproiector, diap ozitive, imagini pe calculator, filme didactice, emisiuni didactice. 3. Mijloace de invatare logico-matematice (modele ideale): -concepte, judecati, rationamente, formule si simboluri matematice diverse, algo ritmi speciali de recunoastere, de rezolvare de probleme. 4. Mijloace de invatamant actionale: -modele experimentale didactice -modele lucrative lucrari de laborator -modele simulative prin folosirea simularilor -modele lucrative informatice efectuate cu ajutorul calculatorului. 5. Mijloace de invatamant mixte: carti, indrumare, culegeri

Desigur ca. in urmatoarele scopuri didactice: .notata cu Cmi es te functie de aceste categorii de factori. Gratie exercitarii functiei de instruire. Procesul invatarii nu are la baza simpla percep tie. Mijloace de invatamanat de evaluare a cunostintelor: -modele de evaluare orala -modele de evaluare scrisa -modele si mijloace de evaluare informatice Sintagma . in usurin ta de a recrea in permanenta situatia educationala. la utilizarca si la oprirea aparatelor. Fireste. precum si in formarea unor pricepe ri si deprinderi intelectuale.sprijinirea perceperii noului de catre elevi .notati cu ec si ergonomici . in alegerea mijloacelor de invatamant sa se aiba in vedere efici enta lor in transmiterea unor informatii noi. Accesibilitatea este o proprietate a mijloacelor tehnice determinata de complexi tatea lor si de usurinta cu care ele pot fi utilizate. cu cat un mijloc tehnic este mai complex. Prin urmare. se poate spune ca. demonstrarea/ilustrarea noului . Mijloace de invatamant informatice: calculatoarele personale. care le confera valoarea pedagogica si. ci el presupune activitatea intelectuala efectiva a elevului. transmiterea.. economici . Avand in vedere proprietatile mijloacelor tehnice. calitatea mijloacelor tehnice de instruire . reprezinta trasatura care se refera la posib ilitatile de adaptare la necesitatile de moment Generalitatea reprezinta o proprietate asociata flexibilitatii si se refera la p osibilitatea de a codifica in diferite forme. Siguranta si functionare este reprezinta o caracteristica aflata in corelatie cu fiabilitatea si intretinerea si se refera la respectarea anumitor reguli si ope ratii la punerea in functiune. prin includerea in campul ed ucatiei a noilor achizitii din domeniul stiintelor educatiei. 7. se impune ca. De aceea . ajutandu-1 sa invete. soft-urile prezentate o data cu utilizarea mijloacelor de invatamant. care se vor transforma in instrumente utile in as imilarea de noi informatii. organizeaza si indruma activitatea elevului.6. utilitatea mijloacele tehnice moderne consta. pe care trebuie sa-i aiba in vedere atat cei ca re le produc. patru categorii de factori. in principal. simul tan. softuri educati onale. pentru sta bilirea calitatii mijloacelor tehnice de instruire. Astfel. tehnici .aplicarea si exersarea noilor cunostinte teoretice si practice . nu sunt si . totodata anumite limite in utilizare. Cele mai importante caracteristici ale mijloacelor tehnice de instruire.verificarea si evaluarea cunostintelor si abilitatilor elevilor.notati cu T. cat si cei care le utilizeaza.comunicarea. De altfel. se iau in considerare.sensibilizarea elevilor in vederea desfasurarii activitatii didactice .intelegerea noului de catre elevi . fiecare categorie de mijloace de invat amant poate fi considerata o modalitate de transmitere a cunostintelor.not ati cu Er. in aceeasi unitate de timp. informatiile mesajelor transmise s pre receptorul uman Paralelismul este proprietatea care se refera la posibilitatea utilizarii simult ane a aceluiasi mijloc in mai multe scopuri sau de catre mai multi utilizatori.fixarea si consolidarea noilor cunostinte si competente . cu atat accesul utilizatorilor depinde in mai mare mas ura de programe speciale de instruire pentru cunoasterea si manuirea aparatelor. profesorul este acela care proiecteaza si creaza situatii didactice in care se utilizeaza mijloace de invatamant. Este vorba de factori pedagogici notati cu P. sunt urma toarele: Flexibilitatea sau adaptabilitatea.mijloace tehnice de instruire" include ansamblul cerintelor pedagogic e de utilizare eficienta a lor.

descrierea componentelor prezentate. se precizeaza ideea fundamentala pe care o transmite mesajul formule aza cateva intrebari la care elevii vor cauta raspunsuri in timpul perceperii me sajului.clarificarca aspectelor insuficient sesizate prin lectura imaginii . restructurari. procesul instructiv-educativ presupu ne si momente de conversatie profesor-elevi si elevi-elevi. in mare masura. ci numai ca element component al unui sistem de mijloace de invatamant. Indiferent de mijloacele tehnice utilizate. vizeaza cresterea eficientei procesului de invatare prin: . De aceea. indiferent din ce categorie face pa rte si indiferent cat de bine conceput si realizat ar fi el.integrarea noilor cunostinte in sistemul cognitiv propriu al elevilor. adica asigurarea unor conditii interactive intre elevi. in functie de rapo rturile dintre forma si continuturile acesteia. iar noile cu nostinte sa fie integrate in sistemul cognitiv al elevilor. elevi si mijloacele tehnice u tilizate. Selectarea si utilizarea corecta a mijloacelor de invatamant sunt conditionate d e cunoasterea functiilor pedagogice. sa se realizeze verbalizari. formele de org anizare a activitatii didactice etc. Elevii nu poseda capacitatea de a . Mijloacele de invatamant trebuie selectate. Allfel spus. de pregatire a profesorului. de planul indepartat sau apropia t de prezentare.formarea la elevi a unei viziuni de ansamblu asupra celor studiale . Utilizarea unui singur mijloc de invatamant. daca este neces ar. eficie nta oricarui mijloc de invatamant presupune asigurarea caracterului complementar al predarii . profes or si mijlocul tehnic folosit.aprofundarea proceselor de analiza si sinteza . discutii de grup. Un mijloc de invatamant nu este eficient in sine.invatarii. pentru a obliga elevii sa gandeasca si sa asimileze in mod constient informatiil e. f ie ea chiar simpla.. in functie de scopul secventei educative respective: identificarea anumitor elem ente. de nivelul la care el stapaneste materialul ce urmeaza a fi util izat. interpretarea unei imagini etc. ele isi indeplinesc fun ctia didactica numai daca sunt utilizate efectiv de acestia. profesorului nu se va limita la simpla descriere si nic i nu va epuiza explicatiile. c are se sprijina reciproc si care se integreaza intr-o strategie de instruire sau autoinstruire coerenta. oferind.de descoperire". de ungiul de vedere. dimpotriva le va lasa elevilor o zona de necunoscut si de investigare in legatura cu imaginile prezentate. Este important ca profesorul sa formuleze intrebari . suporturile audio -vizuale. Lectu ra unei imagini de catre elevi poate imbraca aspecte diverse. de durata expunerii.mple materiale intuitive care sa fie observate de elevi. Aceasta pregatire consta intr-o discutie prealabila cu elevi i.asigurarea patrunderii prin gandire a celor receptate .puncte de sprijin. corelatii etc. In comentariile sale. Eficienta mijloacelor tehnice de instruire depinde.lectura" dintr-o simpla privire o imagine. dintre care. nu poate da maximul de eficienta. in cadrul careia se reactualizeaza ceea ce elevii cunosc deja despre subiectu l discutat. Asigurarea conditiilor interactive intre profesor. este necesara pregatirea clasei in vederea perceperii eficiente a mesa jului audio-vizual. amintim: . jo curi de simulare. este necesar ca informatiile transmise cu ajutorul mijloacelor tehnice si fie supuse unor prelucrari. respectiv de celelalte elemente const itutive ale strategiilor didactice: sistemul de metode didactice. utilizate si imbinate in fuctie de contextul pedagogic concret.. Profesorul este acela care urmeaza sa orienteze si sa focali zeze atentia elevilor asupra aspectelor esentiale ale continuturilor transmise. de masura in care este familiarizat cu aparatele in acelasi timp fiind nec esara si pregatirea elevilor ptr a utiliza in activitatea lor. interp retari.. Pentru ca strategia didactica bazata pe utilizare a unui mijloc tehnic de instruire sa fie eficienta.

interesul. operatiile perceptive de explorare. dinamica.Functia de evaluare a randamentului elevilor Functia de instruire. mai bine si mai mult despre diverse profesii. diapozitivul. ritm lent sau alert. Functia formativa si estetica. datorate caracteristicilor obiectelor. Posibilitatile de codificare a informatiilor continute in mesaje sunt diverse imagini. instrumente ce se interpun intre logica stiintei si logica elevului si care inlesnesc si optimizeaza comun icarea educationala profesor-elev. in modalitati accesibile si chiar placute. dorinta de cunoastere si de actiune si creaz a momente de buna dispozitie. Pe langa valentele cognitive pe care le comporta. cu efecte benefice asupra formarii si d ezvoltarii structurilor cognitive ale elevilor. proceselor si fenomenele reale: modele materiale s i ideale sau mijloace tehnice de instruire.Aceasta functie este valorificata in situatiile educative in care exista constrangeri legate de structurarea si transmiterea mesajului edu cational. Mesajele vizuale si auditive stimuleaz a la elevi curiozitatea. precum si caracterul rational al actiunilor perceptive. Functia de motivare a invatarii si de orientare_a intereselor profesionale ale e levilor este legata de incarcatura emotionala a imaginii audio-vizuale.Mijloacele de invatamant au valoare de instrumente pedagogi ce de comunicare rapida_si eficienta a informatiilor. care il obliga pe profesor la un plus de rig urozitate in sistematizarea informatiei. el evii se pot informa mai repede. care se adreseaza direct sensibilitatii elevului. ac tivitati.Functia de motivare a invatarii si de orientare_a intereselor profesionale ale elevilor . Functia de scolarizare substitutiva sau de realizare a invatamantului la/de la d istanta reprezinta activitatea in realizarea careia intervin. Prin organizarea experientei senzoriale a elevilor. simboluri. Rezulta ca ele au functie de mediere a instrumentelor psihice prin inter mediul celor pedagogice. preocupari. ceea ce contribuie la orientarea lor scolara si profesiona la. te leviziunea. comparare.Functia demonstrative . gratie utilizarii mijloacelor tehnice. secv enta de film. prelucra si interpre ta informatiile primite.Functia formativa si estetica . Acestea din urma prezinta avantajul comprimarii sau decomprimarii ritmului de desfasurare a unui proces sau evenimen t permit vizualizarea unor procese si fenomene inaccesibile observatiei directe. fixare. cu predilectie. sunete. toate acestea contribuind la mobilizarea efortului in procesul de invatare.Functia de scolarizare substitutiva sau de realizare a invatamantului la/de la distanta .Comunicarea audio-vizuala se caracterizeaza printr -o organizare cronospatiala impusa. ameliorand capacitatea elevului de a inregistra. fotografia. Acestia se exerseaza in realizar ea de analize. de aceea se recurge la substitute ale obiectelor. . Prin sporirea capacitatii elevilor de a recep tiona informatii gratie unor situatii perceptive variate. Functia demonstrativa. precum si retelele computerizate nationale si internationale. Aces te caracteristici fac imposibila studierea lor nemijlocita. mijloacele de invatama nt le dezvolta acestora capacitatea de a intelege realitatea si de a actiona asu pra ei. mijloacele de invatamant con tribuie in buna masura la constituirea si consolidarea structurilor perceptive o peratorii. comparatii in surprinderea notelor esentiale. proceselor si fenomenelor studi ate: dimensiuni foarte mici sau foarte mari.. ceea ce are drept e fect sporirea capacitatilor de operare a procesului gandirii. De asemenea. uneori dificile si abstracte. ceea ce contribuie la esentia lizarea continuturilor stiintifice. angajeaza elevii in acte de percepere si evaluare a esteticului si le cultiva capacitatea de intelegere si aprecierea frumosului.Functia de instruire .

mijloacele car e cuprind mesaj didactic sunt si suporturi pentru facilitarea transmiterii noilo r cunostinte.echipamente tehnice pentru ateliere. calculatoare si echipamente computerizate. . filme. originale .s-au amplificat calitatile diagnostice si prognostice ale notarii Mijloacele de invatamant pot fi grupate in doua mari categorii: a) mijloace de invatamant care cuprind mesajul didactic: . acvarii. planse.s-au eliminat factorii perturbatori de natura subiectiva care intervin in veri ficare si notare .masini de instruit. din timpul invatamantului programat se utilizeaza dispozitive mecanice de evaluare a rezult atelor scolare ale elevilor.instrumente.suporturi figurative si grafice . e ducatia pentru pace. planse cu liter e.mijloace simbolic-rationale .Inca din deceniile 6-7. b) mijloace de invatamant care faciliteaza transmiterea mesajelor didactice : . . Functia de evaluare a randamentului elevilor. in timp. Selectia. . echipamente pentru laboratoare fonice. direct sau indirect. nu de putine ori. cuvinte.diapozitive. panouri. mesaje educationale.jocuri didactice obiectuale. . inclusiv a personalului didactic.tabele cu formule sau simboluri. diorame. materiale .simulatoare didactice. insectare. . lor li s-au adaugat cele electrice si cele electronice Contributia tuturor acestor dispozitive la optimizarea operatiei de evaluare a p rogresului scolar poate fi evidentiata. la metodele si procedeele didactice.animale vii sau conservate. Aceasta clasificare are un caracter relativ si.obiecte naturale. . ierbare.mijloace tehnice audiovizuale . educatia continua pentru diferite categorii socio-profesion ale. albume. . .Invatamantul la distanta reprezinta o alternativa ce raspunde unor cerinte multi ple de instruire si educare: insusirea unei limbi straine. suporturi audio si/sau vid eo. din cel putin doua puncte de vedere: . electrotehnice sau electronice. aparate si instalatii de laborator. dupa cum si suporturile insele induc. la continuturile concrete ale unitatilor de invatare/lectiilor. stabilirea si integrarea mijloacelor de invatamant in cadrul unei lect ii se realizeaza prin racordarea permanenta a acestora la obiectivele instruirii .instrumente muzicale si aparate sportive. educatia ecologica.harti. scheme structurale sau functionale.