11. Mijloace de invatamant

3.

Mijloace de invatamant Intr-o definitie primara, mijloacele tehnice de instruire sunt considerate ansam bluri de procedee mecanice, optice, electrice si electronice - de inregistrare, pastrare si transmiterea informatiei. Sunt unelte didactice. Materalul didactic reprez ansamblul de obiecte, produse, documente si instrumente naturale si de substitutie folosite in actul de predare -invatare. Exemplu: roci, plante, animale, piese, diapozitive, unelte, reprezentari grafice , instrumente logico-mat. Mijloacele de invatamant reprezinta ansamblul de aparate sau sisteme tehnice car e mijlocesc folosirea materialelor didactice in scop instructiv-educativ. Ex: casetofon, retroproiector, tv, simulator, pc. Mijloacele de invatamant isi aduc contributia la perfectionarea procesului de in vatamant prin intermediul ilustrarii si explicarii intuitive-logico-matematice. Are loc si perfectionarea metodelor didactice prin intermediul implicarii bazei materiale si a instrumentelor logico-matematice. Mijloace de invatamant reprezinta ansamblul de obiecte, instrumente, produse, ap arate, echipamente si sisteme tehnice care sustin si faciliteaza transmiterea un or cunostinte, formarea unor deprinderi, evaluarea unor achizitii si realizarea unor aplicatii in cadrul procesului instructiv-educativ. In literatura pedagogica romaneasca, mijloacele tehnice de instruire sunt defini te ca ansamblu al mijloacelor de invatamant cu suport tehnic si care pretind res pectarea unor norme tehnice de utilizare speciale, respectiv echipamentele tehni ce-aparatele dispozitivele, masinile, utilajele, instalatiile utilizate in proce sul didactic. Clasificarea mijloacelor tehnice de instruire, se face in functie de analizatoru l solcitat precum si de caracterul sistemic sau dinamic al celor prezentate. In functie de aceste criterii, intalnim urmatoarele mijloace tehnice de instruire : - mijloacele tehnice vizuale : retroproiectorul, harti, fise de lucru - mijloacele tehnice auditive : radioul, casetofonul, etc - mijloacele tehnice audio-vizuale : video-player, tv, calculatorul O alta clasificare ar fi urmatoarea: 1. Mijloace de invatamant naturale-reale si originale: -naturale propriu-zise:colectii de roci, minerale, ierbare, insectare, stative d e substante chimice -naturale confectionate pentru nevoile activitatilor social utile:obiecte, piese , dispozitive, mecanisme, aparate, sisteme informatice. 2. Mijloace de substitutie: -obiectuale(fizice) :mulaje, corpuri geometrice, machete, -obiecte iconice(figurative): a)reprezentari imagistice (grafice): fotografie, desene, schite, diagrame. b)reprezentari grafice complexe: planse, harti, glob pamantesc, tabele. c)reprezentari audio-vizuale: discuri, casete, folii pentru retroproiector, diap ozitive, imagini pe calculator, filme didactice, emisiuni didactice. 3. Mijloace de invatare logico-matematice (modele ideale): -concepte, judecati, rationamente, formule si simboluri matematice diverse, algo ritmi speciali de recunoastere, de rezolvare de probleme. 4. Mijloace de invatamant actionale: -modele experimentale didactice -modele lucrative lucrari de laborator -modele simulative prin folosirea simularilor -modele lucrative informatice efectuate cu ajutorul calculatorului. 5. Mijloace de invatamant mixte: carti, indrumare, culegeri

se poate spune ca. Este vorba de factori pedagogici notati cu P.verificarea si evaluarea cunostintelor si abilitatilor elevilor. informatiile mesajelor transmise s pre receptorul uman Paralelismul este proprietatea care se refera la posibilitatea utilizarii simult ane a aceluiasi mijloc in mai multe scopuri sau de catre mai multi utilizatori.aplicarea si exersarea noilor cunostinte teoretice si practice . Mijloace de invatamanat de evaluare a cunostintelor: -modele de evaluare orala -modele de evaluare scrisa -modele si mijloace de evaluare informatice Sintagma .mijloace tehnice de instruire" include ansamblul cerintelor pedagogic e de utilizare eficienta a lor. De altfel. Cele mai importante caracteristici ale mijloacelor tehnice de instruire.comunicarea.notata cu Cmi es te functie de aceste categorii de factori. calitatea mijloacelor tehnice de instruire . 7. pe care trebuie sa-i aiba in vedere atat cei ca re le produc. in urmatoarele scopuri didactice: . economici . Avand in vedere proprietatile mijloacelor tehnice. soft-urile prezentate o data cu utilizarea mijloacelor de invatamant. la utilizarca si la oprirea aparatelor. simul tan. Mijloace de invatamant informatice: calculatoarele personale. se iau in considerare. transmiterea. care se vor transforma in instrumente utile in as imilarea de noi informatii. Accesibilitatea este o proprietate a mijloacelor tehnice determinata de complexi tatea lor si de usurinta cu care ele pot fi utilizate.sprijinirea perceperii noului de catre elevi .fixarea si consolidarea noilor cunostinte si competente . ci el presupune activitatea intelectuala efectiva a elevului. totodata anumite limite in utilizare. pentru sta bilirea calitatii mijloacelor tehnice de instruire. in usurin ta de a recrea in permanenta situatia educationala. cat si cei care le utilizeaza. utilitatea mijloacele tehnice moderne consta. cu cat un mijloc tehnic este mai complex. sunt urma toarele: Flexibilitatea sau adaptabilitatea. in alegerea mijloacelor de invatamant sa se aiba in vedere efici enta lor in transmiterea unor informatii noi.notati cu ec si ergonomici . Desigur ca. cu atat accesul utilizatorilor depinde in mai mare mas ura de programe speciale de instruire pentru cunoasterea si manuirea aparatelor.not ati cu Er. se impune ca. Prin urmare. Gratie exercitarii functiei de instruire.notati cu T. organizeaza si indruma activitatea elevului. ajutandu-1 sa invete. nu sunt si . tehnici . in aceeasi unitate de timp. precum si in formarea unor pricepe ri si deprinderi intelectuale. Fireste. patru categorii de factori.6. care le confera valoarea pedagogica si. Astfel. Procesul invatarii nu are la baza simpla percep tie.. De aceea . demonstrarea/ilustrarea noului . in principal. profesorul este acela care proiecteaza si creaza situatii didactice in care se utilizeaza mijloace de invatamant.sensibilizarea elevilor in vederea desfasurarii activitatii didactice . fiecare categorie de mijloace de invat amant poate fi considerata o modalitate de transmitere a cunostintelor.intelegerea noului de catre elevi . softuri educati onale. Siguranta si functionare este reprezinta o caracteristica aflata in corelatie cu fiabilitatea si intretinerea si se refera la respectarea anumitor reguli si ope ratii la punerea in functiune. reprezinta trasatura care se refera la posib ilitatile de adaptare la necesitatile de moment Generalitatea reprezinta o proprietate asociata flexibilitatii si se refera la p osibilitatea de a codifica in diferite forme. prin includerea in campul ed ucatiei a noilor achizitii din domeniul stiintelor educatiei.

este necesar ca informatiile transmise cu ajutorul mijloacelor tehnice si fie supuse unor prelucrari.puncte de sprijin. Mijloacele de invatamant trebuie selectate. descrierea componentelor prezentate. corelatii etc. in functie de scopul secventei educative respective: identificarea anumitor elem ente. elevi si mijloacele tehnice u tilizate. discutii de grup. Aceasta pregatire consta intr-o discutie prealabila cu elevi i. Elevii nu poseda capacitatea de a . se precizeaza ideea fundamentala pe care o transmite mesajul formule aza cateva intrebari la care elevii vor cauta raspunsuri in timpul perceperii me sajului. suporturile audio -vizuale. restructurari. nu poate da maximul de eficienta.invatarii. este necesara pregatirea clasei in vederea perceperii eficiente a mesa jului audio-vizual. pentru a obliga elevii sa gandeasca si sa asimileze in mod constient informatiil e. dimpotriva le va lasa elevilor o zona de necunoscut si de investigare in legatura cu imaginile prezentate. Indiferent de mijloacele tehnice utilizate. In comentariile sale. de planul indepartat sau apropia t de prezentare..formarea la elevi a unei viziuni de ansamblu asupra celor studiale . daca este neces ar. in functie de rapo rturile dintre forma si continuturile acesteia. de ungiul de vedere. ele isi indeplinesc fun ctia didactica numai daca sunt utilizate efectiv de acestia.integrarea noilor cunostinte in sistemul cognitiv propriu al elevilor. Utilizarea unui singur mijloc de invatamant.asigurarea patrunderii prin gandire a celor receptate . de pregatire a profesorului. indiferent din ce categorie face pa rte si indiferent cat de bine conceput si realizat ar fi el.clarificarca aspectelor insuficient sesizate prin lectura imaginii . Selectarea si utilizarea corecta a mijloacelor de invatamant sunt conditionate d e cunoasterea functiilor pedagogice. adica asigurarea unor conditii interactive intre elevi. de nivelul la care el stapaneste materialul ce urmeaza a fi util izat. dintre care. Pentru ca strategia didactica bazata pe utilizare a unui mijloc tehnic de instruire sa fie eficienta.de descoperire".lectura" dintr-o simpla privire o imagine. procesul instructiv-educativ presupu ne si momente de conversatie profesor-elevi si elevi-elevi. Profesorul este acela care urmeaza sa orienteze si sa focali zeze atentia elevilor asupra aspectelor esentiale ale continuturilor transmise. eficie nta oricarui mijloc de invatamant presupune asigurarea caracterului complementar al predarii . Eficienta mijloacelor tehnice de instruire depinde. iar noile cu nostinte sa fie integrate in sistemul cognitiv al elevilor. ci numai ca element component al unui sistem de mijloace de invatamant. interpretarea unei imagini etc. Lectu ra unei imagini de catre elevi poate imbraca aspecte diverse. c are se sprijina reciproc si care se integreaza intr-o strategie de instruire sau autoinstruire coerenta. Allfel spus.. de durata expunerii. de masura in care este familiarizat cu aparatele in acelasi timp fiind nec esara si pregatirea elevilor ptr a utiliza in activitatea lor.. jo curi de simulare. utilizate si imbinate in fuctie de contextul pedagogic concret. oferind. profes or si mijlocul tehnic folosit. sa se realizeze verbalizari. De aceea. respectiv de celelalte elemente const itutive ale strategiilor didactice: sistemul de metode didactice. Un mijloc de invatamant nu este eficient in sine. f ie ea chiar simpla. amintim: . profesorului nu se va limita la simpla descriere si nic i nu va epuiza explicatiile. Este important ca profesorul sa formuleze intrebari . Asigurarea conditiilor interactive intre profesor.mple materiale intuitive care sa fie observate de elevi. formele de org anizare a activitatii didactice etc. interp retari.aprofundarea proceselor de analiza si sinteza . in mare masura. in cadrul careia se reactualizeaza ceea ce elevii cunosc deja despre subiectu l discutat. vizeaza cresterea eficientei procesului de invatare prin: .

Functia demonstrativa. proceselor si fenomenele reale: modele materiale s i ideale sau mijloace tehnice de instruire. toate acestea contribuind la mobilizarea efortului in procesul de invatare. prelucra si interpre ta informatiile primite. ritm lent sau alert. comparare. ceea ce contribuie la esentia lizarea continuturilor stiintifice. fotografia. care il obliga pe profesor la un plus de rig urozitate in sistematizarea informatiei.Aceasta functie este valorificata in situatiile educative in care exista constrangeri legate de structurarea si transmiterea mesajului edu cational. Functia formativa si estetica. ceea ce contribuie la orientarea lor scolara si profesiona la. dinamica. mijloacele de invatamant con tribuie in buna masura la constituirea si consolidarea structurilor perceptive o peratorii. de aceea se recurge la substitute ale obiectelor. gratie utilizarii mijloacelor tehnice. ameliorand capacitatea elevului de a inregistra. ac tivitati. comparatii in surprinderea notelor esentiale.Functia de motivare a invatarii si de orientare_a intereselor profesionale ale elevilor . datorate caracteristicilor obiectelor. angajeaza elevii in acte de percepere si evaluare a esteticului si le cultiva capacitatea de intelegere si aprecierea frumosului.Comunicarea audio-vizuala se caracterizeaza printr -o organizare cronospatiala impusa. De asemenea. preocupari. Acestia se exerseaza in realizar ea de analize. Posibilitatile de codificare a informatiilor continute in mesaje sunt diverse imagini.Functia de instruire . care se adreseaza direct sensibilitatii elevului. te leviziunea. sunete. . Rezulta ca ele au functie de mediere a instrumentelor psihice prin inter mediul celor pedagogice. Acestea din urma prezinta avantajul comprimarii sau decomprimarii ritmului de desfasurare a unui proces sau evenimen t permit vizualizarea unor procese si fenomene inaccesibile observatiei directe. Pe langa valentele cognitive pe care le comporta. diapozitivul.Functia demonstrative . Functia de motivare a invatarii si de orientare_a intereselor profesionale ale e levilor este legata de incarcatura emotionala a imaginii audio-vizuale.Functia de scolarizare substitutiva sau de realizare a invatamantului la/de la distanta . mijloacele de invatama nt le dezvolta acestora capacitatea de a intelege realitatea si de a actiona asu pra ei. dorinta de cunoastere si de actiune si creaz a momente de buna dispozitie. precum si caracterul rational al actiunilor perceptive. cu efecte benefice asupra formarii si d ezvoltarii structurilor cognitive ale elevilor..Functia de evaluare a randamentului elevilor Functia de instruire. instrumente ce se interpun intre logica stiintei si logica elevului si care inlesnesc si optimizeaza comun icarea educationala profesor-elev. interesul. Functia de scolarizare substitutiva sau de realizare a invatamantului la/de la d istanta reprezinta activitatea in realizarea careia intervin. Prin sporirea capacitatii elevilor de a recep tiona informatii gratie unor situatii perceptive variate. Prin organizarea experientei senzoriale a elevilor. operatiile perceptive de explorare. Mesajele vizuale si auditive stimuleaz a la elevi curiozitatea.Mijloacele de invatamant au valoare de instrumente pedagogi ce de comunicare rapida_si eficienta a informatiilor. ceea ce are drept e fect sporirea capacitatilor de operare a procesului gandirii. Aces te caracteristici fac imposibila studierea lor nemijlocita.Functia formativa si estetica . fixare. precum si retelele computerizate nationale si internationale. in modalitati accesibile si chiar placute. el evii se pot informa mai repede. proceselor si fenomenelor studi ate: dimensiuni foarte mici sau foarte mari. simboluri. cu predilectie. mai bine si mai mult despre diverse profesii. secv enta de film. uneori dificile si abstracte.

e ducatia pentru pace. la continuturile concrete ale unitatilor de invatare/lectiilor. lor li s-au adaugat cele electrice si cele electronice Contributia tuturor acestor dispozitive la optimizarea operatiei de evaluare a p rogresului scolar poate fi evidentiata.tabele cu formule sau simboluri.s-au eliminat factorii perturbatori de natura subiectiva care intervin in veri ficare si notare .animale vii sau conservate.s-au amplificat calitatile diagnostice si prognostice ale notarii Mijloacele de invatamant pot fi grupate in doua mari categorii: a) mijloace de invatamant care cuprind mesajul didactic: . acvarii. echipamente pentru laboratoare fonice.mijloace simbolic-rationale . b) mijloace de invatamant care faciliteaza transmiterea mesajelor didactice : . aparate si instalatii de laborator.diapozitive. diorame. . . ierbare. filme. educatia ecologica. educatia continua pentru diferite categorii socio-profesion ale.echipamente tehnice pentru ateliere. insectare. dupa cum si suporturile insele induc.masini de instruit. suporturi audio si/sau vid eo. mijloacele car e cuprind mesaj didactic sunt si suporturi pentru facilitarea transmiterii noilo r cunostinte. in timp.Invatamantul la distanta reprezinta o alternativa ce raspunde unor cerinte multi ple de instruire si educare: insusirea unei limbi straine. cuvinte. originale . .obiecte naturale. inclusiv a personalului didactic. din timpul invatamantului programat se utilizeaza dispozitive mecanice de evaluare a rezult atelor scolare ale elevilor.jocuri didactice obiectuale. planse cu liter e. din cel putin doua puncte de vedere: . stabilirea si integrarea mijloacelor de invatamant in cadrul unei lect ii se realizeaza prin racordarea permanenta a acestora la obiectivele instruirii . scheme structurale sau functionale. direct sau indirect. . . panouri.instrumente.instrumente muzicale si aparate sportive. albume.simulatoare didactice.harti. Functia de evaluare a randamentului elevilor. electrotehnice sau electronice. la metodele si procedeele didactice. planse. Selectia.mijloace tehnice audiovizuale . mesaje educationale. Aceasta clasificare are un caracter relativ si. materiale . . . nu de putine ori.Inca din deceniile 6-7.suporturi figurative si grafice . . calculatoare si echipamente computerizate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful