3.

Mijloace de invatamant Intr-o definitie primara, mijloacele tehnice de instruire sunt considerate ansam bluri de procedee mecanice, optice, electrice si electronice - de inregistrare, pastrare si transmiterea informatiei. Sunt unelte didactice. Materalul didactic reprez ansamblul de obiecte, produse, documente si instrumente naturale si de substitutie folosite in actul de predare -invatare. Exemplu: roci, plante, animale, piese, diapozitive, unelte, reprezentari grafice , instrumente logico-mat. Mijloacele de invatamant reprezinta ansamblul de aparate sau sisteme tehnice car e mijlocesc folosirea materialelor didactice in scop instructiv-educativ. Ex: casetofon, retroproiector, tv, simulator, pc. Mijloacele de invatamant isi aduc contributia la perfectionarea procesului de in vatamant prin intermediul ilustrarii si explicarii intuitive-logico-matematice. Are loc si perfectionarea metodelor didactice prin intermediul implicarii bazei materiale si a instrumentelor logico-matematice. Mijloace de invatamant reprezinta ansamblul de obiecte, instrumente, produse, ap arate, echipamente si sisteme tehnice care sustin si faciliteaza transmiterea un or cunostinte, formarea unor deprinderi, evaluarea unor achizitii si realizarea unor aplicatii in cadrul procesului instructiv-educativ. In literatura pedagogica romaneasca, mijloacele tehnice de instruire sunt defini te ca ansamblu al mijloacelor de invatamant cu suport tehnic si care pretind res pectarea unor norme tehnice de utilizare speciale, respectiv echipamentele tehni ce-aparatele dispozitivele, masinile, utilajele, instalatiile utilizate in proce sul didactic. Clasificarea mijloacelor tehnice de instruire, se face in functie de analizatoru l solcitat precum si de caracterul sistemic sau dinamic al celor prezentate. In functie de aceste criterii, intalnim urmatoarele mijloace tehnice de instruire : - mijloacele tehnice vizuale : retroproiectorul, harti, fise de lucru - mijloacele tehnice auditive : radioul, casetofonul, etc - mijloacele tehnice audio-vizuale : video-player, tv, calculatorul O alta clasificare ar fi urmatoarea: 1. Mijloace de invatamant naturale-reale si originale: -naturale propriu-zise:colectii de roci, minerale, ierbare, insectare, stative d e substante chimice -naturale confectionate pentru nevoile activitatilor social utile:obiecte, piese , dispozitive, mecanisme, aparate, sisteme informatice. 2. Mijloace de substitutie: -obiectuale(fizice) :mulaje, corpuri geometrice, machete, -obiecte iconice(figurative): a)reprezentari imagistice (grafice): fotografie, desene, schite, diagrame. b)reprezentari grafice complexe: planse, harti, glob pamantesc, tabele. c)reprezentari audio-vizuale: discuri, casete, folii pentru retroproiector, diap ozitive, imagini pe calculator, filme didactice, emisiuni didactice. 3. Mijloace de invatare logico-matematice (modele ideale): -concepte, judecati, rationamente, formule si simboluri matematice diverse, algo ritmi speciali de recunoastere, de rezolvare de probleme. 4. Mijloace de invatamant actionale: -modele experimentale didactice -modele lucrative lucrari de laborator -modele simulative prin folosirea simularilor -modele lucrative informatice efectuate cu ajutorul calculatorului. 5. Mijloace de invatamant mixte: carti, indrumare, culegeri

ajutandu-1 sa invete. De altfel. Mijloace de invatamanat de evaluare a cunostintelor: -modele de evaluare orala -modele de evaluare scrisa -modele si mijloace de evaluare informatice Sintagma . se impune ca. care le confera valoarea pedagogica si. economici . Desigur ca.intelegerea noului de catre elevi . patru categorii de factori.. care se vor transforma in instrumente utile in as imilarea de noi informatii. cat si cei care le utilizeaza. Prin urmare. pentru sta bilirea calitatii mijloacelor tehnice de instruire. prin includerea in campul ed ucatiei a noilor achizitii din domeniul stiintelor educatiei. in usurin ta de a recrea in permanenta situatia educationala.notati cu ec si ergonomici . fiecare categorie de mijloace de invat amant poate fi considerata o modalitate de transmitere a cunostintelor. precum si in formarea unor pricepe ri si deprinderi intelectuale. tehnici .notati cu T. Mijloace de invatamant informatice: calculatoarele personale.aplicarea si exersarea noilor cunostinte teoretice si practice . la utilizarca si la oprirea aparatelor. De aceea . Siguranta si functionare este reprezinta o caracteristica aflata in corelatie cu fiabilitatea si intretinerea si se refera la respectarea anumitor reguli si ope ratii la punerea in functiune. Accesibilitatea este o proprietate a mijloacelor tehnice determinata de complexi tatea lor si de usurinta cu care ele pot fi utilizate.sensibilizarea elevilor in vederea desfasurarii activitatii didactice . reprezinta trasatura care se refera la posib ilitatile de adaptare la necesitatile de moment Generalitatea reprezinta o proprietate asociata flexibilitatii si se refera la p osibilitatea de a codifica in diferite forme.not ati cu Er. profesorul este acela care proiecteaza si creaza situatii didactice in care se utilizeaza mijloace de invatamant. soft-urile prezentate o data cu utilizarea mijloacelor de invatamant. se poate spune ca.mijloace tehnice de instruire" include ansamblul cerintelor pedagogic e de utilizare eficienta a lor.fixarea si consolidarea noilor cunostinte si competente . se iau in considerare.6. totodata anumite limite in utilizare. in alegerea mijloacelor de invatamant sa se aiba in vedere efici enta lor in transmiterea unor informatii noi. utilitatea mijloacele tehnice moderne consta. Gratie exercitarii functiei de instruire. informatiile mesajelor transmise s pre receptorul uman Paralelismul este proprietatea care se refera la posibilitatea utilizarii simult ane a aceluiasi mijloc in mai multe scopuri sau de catre mai multi utilizatori. Procesul invatarii nu are la baza simpla percep tie.comunicarea. Cele mai importante caracteristici ale mijloacelor tehnice de instruire. ci el presupune activitatea intelectuala efectiva a elevului. sunt urma toarele: Flexibilitatea sau adaptabilitatea. in urmatoarele scopuri didactice: . 7. in principal. Avand in vedere proprietatile mijloacelor tehnice. cu cat un mijloc tehnic este mai complex. in aceeasi unitate de timp. calitatea mijloacelor tehnice de instruire .sprijinirea perceperii noului de catre elevi . Este vorba de factori pedagogici notati cu P. transmiterea. nu sunt si . pe care trebuie sa-i aiba in vedere atat cei ca re le produc. simul tan. demonstrarea/ilustrarea noului . softuri educati onale. Fireste. organizeaza si indruma activitatea elevului.notata cu Cmi es te functie de aceste categorii de factori.verificarea si evaluarea cunostintelor si abilitatilor elevilor. Astfel. cu atat accesul utilizatorilor depinde in mai mare mas ura de programe speciale de instruire pentru cunoasterea si manuirea aparatelor.

in cadrul careia se reactualizeaza ceea ce elevii cunosc deja despre subiectu l discutat..clarificarca aspectelor insuficient sesizate prin lectura imaginii . de ungiul de vedere. Este important ca profesorul sa formuleze intrebari . Mijloacele de invatamant trebuie selectate. Lectu ra unei imagini de catre elevi poate imbraca aspecte diverse.mple materiale intuitive care sa fie observate de elevi. profes or si mijlocul tehnic folosit. sa se realizeze verbalizari. Indiferent de mijloacele tehnice utilizate. dintre care. Un mijloc de invatamant nu este eficient in sine. de planul indepartat sau apropia t de prezentare. utilizate si imbinate in fuctie de contextul pedagogic concret.integrarea noilor cunostinte in sistemul cognitiv propriu al elevilor. Utilizarea unui singur mijloc de invatamant. amintim: . suporturile audio -vizuale. De aceea. formele de org anizare a activitatii didactice etc. ele isi indeplinesc fun ctia didactica numai daca sunt utilizate efectiv de acestia. Allfel spus. indiferent din ce categorie face pa rte si indiferent cat de bine conceput si realizat ar fi el.puncte de sprijin. de nivelul la care el stapaneste materialul ce urmeaza a fi util izat. daca este neces ar. ci numai ca element component al unui sistem de mijloace de invatamant.aprofundarea proceselor de analiza si sinteza . de pregatire a profesorului. in functie de rapo rturile dintre forma si continuturile acesteia. In comentariile sale. vizeaza cresterea eficientei procesului de invatare prin: . profesorului nu se va limita la simpla descriere si nic i nu va epuiza explicatiile. Aceasta pregatire consta intr-o discutie prealabila cu elevi i. procesul instructiv-educativ presupu ne si momente de conversatie profesor-elevi si elevi-elevi. respectiv de celelalte elemente const itutive ale strategiilor didactice: sistemul de metode didactice. interpretarea unei imagini etc. Selectarea si utilizarea corecta a mijloacelor de invatamant sunt conditionate d e cunoasterea functiilor pedagogice. restructurari. descrierea componentelor prezentate. adica asigurarea unor conditii interactive intre elevi.invatarii. Profesorul este acela care urmeaza sa orienteze si sa focali zeze atentia elevilor asupra aspectelor esentiale ale continuturilor transmise. nu poate da maximul de eficienta. in mare masura. jo curi de simulare. se precizeaza ideea fundamentala pe care o transmite mesajul formule aza cateva intrebari la care elevii vor cauta raspunsuri in timpul perceperii me sajului. c are se sprijina reciproc si care se integreaza intr-o strategie de instruire sau autoinstruire coerenta. discutii de grup.asigurarea patrunderii prin gandire a celor receptate . in functie de scopul secventei educative respective: identificarea anumitor elem ente. este necesar ca informatiile transmise cu ajutorul mijloacelor tehnice si fie supuse unor prelucrari. iar noile cu nostinte sa fie integrate in sistemul cognitiv al elevilor. interp retari. f ie ea chiar simpla.de descoperire".lectura" dintr-o simpla privire o imagine. corelatii etc. este necesara pregatirea clasei in vederea perceperii eficiente a mesa jului audio-vizual. pentru a obliga elevii sa gandeasca si sa asimileze in mod constient informatiil e. eficie nta oricarui mijloc de invatamant presupune asigurarea caracterului complementar al predarii . Eficienta mijloacelor tehnice de instruire depinde. de durata expunerii. Asigurarea conditiilor interactive intre profesor. Elevii nu poseda capacitatea de a . oferind. elevi si mijloacele tehnice u tilizate. dimpotriva le va lasa elevilor o zona de necunoscut si de investigare in legatura cu imaginile prezentate..formarea la elevi a unei viziuni de ansamblu asupra celor studiale . de masura in care este familiarizat cu aparatele in acelasi timp fiind nec esara si pregatirea elevilor ptr a utiliza in activitatea lor. Pentru ca strategia didactica bazata pe utilizare a unui mijloc tehnic de instruire sa fie eficienta..

comparatii in surprinderea notelor esentiale. diapozitivul.Functia formativa si estetica . dinamica. De asemenea. care il obliga pe profesor la un plus de rig urozitate in sistematizarea informatiei. operatiile perceptive de explorare. toate acestea contribuind la mobilizarea efortului in procesul de invatare. Rezulta ca ele au functie de mediere a instrumentelor psihice prin inter mediul celor pedagogice.Functia de instruire . ameliorand capacitatea elevului de a inregistra. ac tivitati. mijloacele de invatamant con tribuie in buna masura la constituirea si consolidarea structurilor perceptive o peratorii. precum si caracterul rational al actiunilor perceptive. care se adreseaza direct sensibilitatii elevului. Acestea din urma prezinta avantajul comprimarii sau decomprimarii ritmului de desfasurare a unui proces sau evenimen t permit vizualizarea unor procese si fenomene inaccesibile observatiei directe. ritm lent sau alert. Posibilitatile de codificare a informatiilor continute in mesaje sunt diverse imagini. Aces te caracteristici fac imposibila studierea lor nemijlocita. te leviziunea. de aceea se recurge la substitute ale obiectelor. . angajeaza elevii in acte de percepere si evaluare a esteticului si le cultiva capacitatea de intelegere si aprecierea frumosului. mai bine si mai mult despre diverse profesii. cu efecte benefice asupra formarii si d ezvoltarii structurilor cognitive ale elevilor. proceselor si fenomenelor studi ate: dimensiuni foarte mici sau foarte mari.Functia de motivare a invatarii si de orientare_a intereselor profesionale ale elevilor . fixare. ceea ce are drept e fect sporirea capacitatilor de operare a procesului gandirii. prelucra si interpre ta informatiile primite. ceea ce contribuie la orientarea lor scolara si profesiona la. dorinta de cunoastere si de actiune si creaz a momente de buna dispozitie. gratie utilizarii mijloacelor tehnice.Functia demonstrative . Functia demonstrativa. fotografia.Functia de scolarizare substitutiva sau de realizare a invatamantului la/de la distanta .Functia de evaluare a randamentului elevilor Functia de instruire. el evii se pot informa mai repede. uneori dificile si abstracte. cu predilectie. sunete. Mesajele vizuale si auditive stimuleaz a la elevi curiozitatea.Aceasta functie este valorificata in situatiile educative in care exista constrangeri legate de structurarea si transmiterea mesajului edu cational.Mijloacele de invatamant au valoare de instrumente pedagogi ce de comunicare rapida_si eficienta a informatiilor.Comunicarea audio-vizuala se caracterizeaza printr -o organizare cronospatiala impusa. preocupari. comparare. Functia formativa si estetica. interesul. in modalitati accesibile si chiar placute. Prin sporirea capacitatii elevilor de a recep tiona informatii gratie unor situatii perceptive variate. mijloacele de invatama nt le dezvolta acestora capacitatea de a intelege realitatea si de a actiona asu pra ei. Functia de scolarizare substitutiva sau de realizare a invatamantului la/de la d istanta reprezinta activitatea in realizarea careia intervin. datorate caracteristicilor obiectelor. ceea ce contribuie la esentia lizarea continuturilor stiintifice. proceselor si fenomenele reale: modele materiale s i ideale sau mijloace tehnice de instruire. Functia de motivare a invatarii si de orientare_a intereselor profesionale ale e levilor este legata de incarcatura emotionala a imaginii audio-vizuale.. Prin organizarea experientei senzoriale a elevilor. Pe langa valentele cognitive pe care le comporta. secv enta de film. Acestia se exerseaza in realizar ea de analize. precum si retelele computerizate nationale si internationale. instrumente ce se interpun intre logica stiintei si logica elevului si care inlesnesc si optimizeaza comun icarea educationala profesor-elev. simboluri.

mijloace simbolic-rationale . albume. originale . b) mijloace de invatamant care faciliteaza transmiterea mesajelor didactice : . din timpul invatamantului programat se utilizeaza dispozitive mecanice de evaluare a rezult atelor scolare ale elevilor. scheme structurale sau functionale. educatia ecologica. calculatoare si echipamente computerizate. aparate si instalatii de laborator. cuvinte.echipamente tehnice pentru ateliere. diorame. echipamente pentru laboratoare fonice. lor li s-au adaugat cele electrice si cele electronice Contributia tuturor acestor dispozitive la optimizarea operatiei de evaluare a p rogresului scolar poate fi evidentiata. mijloacele car e cuprind mesaj didactic sunt si suporturi pentru facilitarea transmiterii noilo r cunostinte. . direct sau indirect.instrumente.tabele cu formule sau simboluri. filme. ierbare. planse cu liter e. . Functia de evaluare a randamentului elevilor. inclusiv a personalului didactic.animale vii sau conservate.masini de instruit. la continuturile concrete ale unitatilor de invatare/lectiilor. .instrumente muzicale si aparate sportive. Selectia. e ducatia pentru pace.s-au amplificat calitatile diagnostice si prognostice ale notarii Mijloacele de invatamant pot fi grupate in doua mari categorii: a) mijloace de invatamant care cuprind mesajul didactic: .Invatamantul la distanta reprezinta o alternativa ce raspunde unor cerinte multi ple de instruire si educare: insusirea unei limbi straine. materiale . stabilirea si integrarea mijloacelor de invatamant in cadrul unei lect ii se realizeaza prin racordarea permanenta a acestora la obiectivele instruirii . . Aceasta clasificare are un caracter relativ si. . din cel putin doua puncte de vedere: . in timp.diapozitive. insectare.jocuri didactice obiectuale. acvarii. la metodele si procedeele didactice. .obiecte naturale.harti.s-au eliminat factorii perturbatori de natura subiectiva care intervin in veri ficare si notare .simulatoare didactice. nu de putine ori. . electrotehnice sau electronice.Inca din deceniile 6-7. suporturi audio si/sau vid eo. mesaje educationale. .suporturi figurative si grafice .mijloace tehnice audiovizuale . planse. educatia continua pentru diferite categorii socio-profesion ale. panouri. dupa cum si suporturile insele induc.