P. 1
11. Mijloace de invatamant

11. Mijloace de invatamant

|Views: 1,355|Likes:
Published by Andrei Andu

More info:

Published by: Andrei Andu on Jul 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2013

pdf

text

original

3.

Mijloace de invatamant Intr-o definitie primara, mijloacele tehnice de instruire sunt considerate ansam bluri de procedee mecanice, optice, electrice si electronice - de inregistrare, pastrare si transmiterea informatiei. Sunt unelte didactice. Materalul didactic reprez ansamblul de obiecte, produse, documente si instrumente naturale si de substitutie folosite in actul de predare -invatare. Exemplu: roci, plante, animale, piese, diapozitive, unelte, reprezentari grafice , instrumente logico-mat. Mijloacele de invatamant reprezinta ansamblul de aparate sau sisteme tehnice car e mijlocesc folosirea materialelor didactice in scop instructiv-educativ. Ex: casetofon, retroproiector, tv, simulator, pc. Mijloacele de invatamant isi aduc contributia la perfectionarea procesului de in vatamant prin intermediul ilustrarii si explicarii intuitive-logico-matematice. Are loc si perfectionarea metodelor didactice prin intermediul implicarii bazei materiale si a instrumentelor logico-matematice. Mijloace de invatamant reprezinta ansamblul de obiecte, instrumente, produse, ap arate, echipamente si sisteme tehnice care sustin si faciliteaza transmiterea un or cunostinte, formarea unor deprinderi, evaluarea unor achizitii si realizarea unor aplicatii in cadrul procesului instructiv-educativ. In literatura pedagogica romaneasca, mijloacele tehnice de instruire sunt defini te ca ansamblu al mijloacelor de invatamant cu suport tehnic si care pretind res pectarea unor norme tehnice de utilizare speciale, respectiv echipamentele tehni ce-aparatele dispozitivele, masinile, utilajele, instalatiile utilizate in proce sul didactic. Clasificarea mijloacelor tehnice de instruire, se face in functie de analizatoru l solcitat precum si de caracterul sistemic sau dinamic al celor prezentate. In functie de aceste criterii, intalnim urmatoarele mijloace tehnice de instruire : - mijloacele tehnice vizuale : retroproiectorul, harti, fise de lucru - mijloacele tehnice auditive : radioul, casetofonul, etc - mijloacele tehnice audio-vizuale : video-player, tv, calculatorul O alta clasificare ar fi urmatoarea: 1. Mijloace de invatamant naturale-reale si originale: -naturale propriu-zise:colectii de roci, minerale, ierbare, insectare, stative d e substante chimice -naturale confectionate pentru nevoile activitatilor social utile:obiecte, piese , dispozitive, mecanisme, aparate, sisteme informatice. 2. Mijloace de substitutie: -obiectuale(fizice) :mulaje, corpuri geometrice, machete, -obiecte iconice(figurative): a)reprezentari imagistice (grafice): fotografie, desene, schite, diagrame. b)reprezentari grafice complexe: planse, harti, glob pamantesc, tabele. c)reprezentari audio-vizuale: discuri, casete, folii pentru retroproiector, diap ozitive, imagini pe calculator, filme didactice, emisiuni didactice. 3. Mijloace de invatare logico-matematice (modele ideale): -concepte, judecati, rationamente, formule si simboluri matematice diverse, algo ritmi speciali de recunoastere, de rezolvare de probleme. 4. Mijloace de invatamant actionale: -modele experimentale didactice -modele lucrative lucrari de laborator -modele simulative prin folosirea simularilor -modele lucrative informatice efectuate cu ajutorul calculatorului. 5. Mijloace de invatamant mixte: carti, indrumare, culegeri

simul tan. De aceea . Mijloace de invatamanat de evaluare a cunostintelor: -modele de evaluare orala -modele de evaluare scrisa -modele si mijloace de evaluare informatice Sintagma . se iau in considerare. Accesibilitatea este o proprietate a mijloacelor tehnice determinata de complexi tatea lor si de usurinta cu care ele pot fi utilizate. in urmatoarele scopuri didactice: . sunt urma toarele: Flexibilitatea sau adaptabilitatea. Este vorba de factori pedagogici notati cu P. profesorul este acela care proiecteaza si creaza situatii didactice in care se utilizeaza mijloace de invatamant. ajutandu-1 sa invete. informatiile mesajelor transmise s pre receptorul uman Paralelismul este proprietatea care se refera la posibilitatea utilizarii simult ane a aceluiasi mijloc in mai multe scopuri sau de catre mai multi utilizatori. cat si cei care le utilizeaza. Mijloace de invatamant informatice: calculatoarele personale. cu atat accesul utilizatorilor depinde in mai mare mas ura de programe speciale de instruire pentru cunoasterea si manuirea aparatelor. in alegerea mijloacelor de invatamant sa se aiba in vedere efici enta lor in transmiterea unor informatii noi. Prin urmare. Cele mai importante caracteristici ale mijloacelor tehnice de instruire. patru categorii de factori. Gratie exercitarii functiei de instruire. Fireste. in usurin ta de a recrea in permanenta situatia educationala. ci el presupune activitatea intelectuala efectiva a elevului. care se vor transforma in instrumente utile in as imilarea de noi informatii.notati cu ec si ergonomici . 7. pe care trebuie sa-i aiba in vedere atat cei ca re le produc.sensibilizarea elevilor in vederea desfasurarii activitatii didactice . fiecare categorie de mijloace de invat amant poate fi considerata o modalitate de transmitere a cunostintelor. nu sunt si .notati cu T. organizeaza si indruma activitatea elevului.comunicarea. Avand in vedere proprietatile mijloacelor tehnice.mijloace tehnice de instruire" include ansamblul cerintelor pedagogic e de utilizare eficienta a lor. softuri educati onale..aplicarea si exersarea noilor cunostinte teoretice si practice . pentru sta bilirea calitatii mijloacelor tehnice de instruire. se poate spune ca. la utilizarca si la oprirea aparatelor. demonstrarea/ilustrarea noului . in aceeasi unitate de timp. precum si in formarea unor pricepe ri si deprinderi intelectuale. Procesul invatarii nu are la baza simpla percep tie.not ati cu Er. cu cat un mijloc tehnic este mai complex. Astfel. calitatea mijloacelor tehnice de instruire . tehnici . transmiterea. De altfel. Siguranta si functionare este reprezinta o caracteristica aflata in corelatie cu fiabilitatea si intretinerea si se refera la respectarea anumitor reguli si ope ratii la punerea in functiune.6. reprezinta trasatura care se refera la posib ilitatile de adaptare la necesitatile de moment Generalitatea reprezinta o proprietate asociata flexibilitatii si se refera la p osibilitatea de a codifica in diferite forme. Desigur ca.verificarea si evaluarea cunostintelor si abilitatilor elevilor. in principal. prin includerea in campul ed ucatiei a noilor achizitii din domeniul stiintelor educatiei. economici . se impune ca.sprijinirea perceperii noului de catre elevi . care le confera valoarea pedagogica si.fixarea si consolidarea noilor cunostinte si competente . soft-urile prezentate o data cu utilizarea mijloacelor de invatamant. utilitatea mijloacele tehnice moderne consta.intelegerea noului de catre elevi .notata cu Cmi es te functie de aceste categorii de factori. totodata anumite limite in utilizare.

Lectu ra unei imagini de catre elevi poate imbraca aspecte diverse. de ungiul de vedere. Utilizarea unui singur mijloc de invatamant. daca este neces ar. este necesar ca informatiile transmise cu ajutorul mijloacelor tehnice si fie supuse unor prelucrari. Profesorul este acela care urmeaza sa orienteze si sa focali zeze atentia elevilor asupra aspectelor esentiale ale continuturilor transmise.integrarea noilor cunostinte in sistemul cognitiv propriu al elevilor. formele de org anizare a activitatii didactice etc. indiferent din ce categorie face pa rte si indiferent cat de bine conceput si realizat ar fi el.mple materiale intuitive care sa fie observate de elevi. dimpotriva le va lasa elevilor o zona de necunoscut si de investigare in legatura cu imaginile prezentate. de masura in care este familiarizat cu aparatele in acelasi timp fiind nec esara si pregatirea elevilor ptr a utiliza in activitatea lor. Selectarea si utilizarea corecta a mijloacelor de invatamant sunt conditionate d e cunoasterea functiilor pedagogice. descrierea componentelor prezentate. profesorului nu se va limita la simpla descriere si nic i nu va epuiza explicatiile. dintre care. f ie ea chiar simpla.. Indiferent de mijloacele tehnice utilizate. de planul indepartat sau apropia t de prezentare.lectura" dintr-o simpla privire o imagine. in cadrul careia se reactualizeaza ceea ce elevii cunosc deja despre subiectu l discutat. de nivelul la care el stapaneste materialul ce urmeaza a fi util izat. c are se sprijina reciproc si care se integreaza intr-o strategie de instruire sau autoinstruire coerenta. ele isi indeplinesc fun ctia didactica numai daca sunt utilizate efectiv de acestia. elevi si mijloacele tehnice u tilizate. sa se realizeze verbalizari.de descoperire". Aceasta pregatire consta intr-o discutie prealabila cu elevi i. in mare masura. amintim: . eficie nta oricarui mijloc de invatamant presupune asigurarea caracterului complementar al predarii .formarea la elevi a unei viziuni de ansamblu asupra celor studiale . restructurari. Asigurarea conditiilor interactive intre profesor. se precizeaza ideea fundamentala pe care o transmite mesajul formule aza cateva intrebari la care elevii vor cauta raspunsuri in timpul perceperii me sajului. in functie de rapo rturile dintre forma si continuturile acesteia. De aceea. Elevii nu poseda capacitatea de a . Allfel spus.. Este important ca profesorul sa formuleze intrebari . Eficienta mijloacelor tehnice de instruire depinde. vizeaza cresterea eficientei procesului de invatare prin: . este necesara pregatirea clasei in vederea perceperii eficiente a mesa jului audio-vizual. profes or si mijlocul tehnic folosit.asigurarea patrunderii prin gandire a celor receptate . iar noile cu nostinte sa fie integrate in sistemul cognitiv al elevilor.clarificarca aspectelor insuficient sesizate prin lectura imaginii . in functie de scopul secventei educative respective: identificarea anumitor elem ente. pentru a obliga elevii sa gandeasca si sa asimileze in mod constient informatiil e. suporturile audio -vizuale. utilizate si imbinate in fuctie de contextul pedagogic concret. Mijloacele de invatamant trebuie selectate. Un mijloc de invatamant nu este eficient in sine. jo curi de simulare. oferind.. discutii de grup. Pentru ca strategia didactica bazata pe utilizare a unui mijloc tehnic de instruire sa fie eficienta. procesul instructiv-educativ presupu ne si momente de conversatie profesor-elevi si elevi-elevi.aprofundarea proceselor de analiza si sinteza . adica asigurarea unor conditii interactive intre elevi. interpretarea unei imagini etc.invatarii. ci numai ca element component al unui sistem de mijloace de invatamant. respectiv de celelalte elemente const itutive ale strategiilor didactice: sistemul de metode didactice. In comentariile sale. corelatii etc.puncte de sprijin. de durata expunerii. nu poate da maximul de eficienta. interp retari. de pregatire a profesorului.

Pe langa valentele cognitive pe care le comporta. proceselor si fenomenelor studi ate: dimensiuni foarte mici sau foarte mari. Aces te caracteristici fac imposibila studierea lor nemijlocita. proceselor si fenomenele reale: modele materiale s i ideale sau mijloace tehnice de instruire. ac tivitati.Functia de scolarizare substitutiva sau de realizare a invatamantului la/de la distanta . Posibilitatile de codificare a informatiilor continute in mesaje sunt diverse imagini. mijloacele de invatama nt le dezvolta acestora capacitatea de a intelege realitatea si de a actiona asu pra ei. simboluri. prelucra si interpre ta informatiile primite. De asemenea. comparare. Rezulta ca ele au functie de mediere a instrumentelor psihice prin inter mediul celor pedagogice. cu predilectie. diapozitivul.Functia demonstrative . fixare. Functia de motivare a invatarii si de orientare_a intereselor profesionale ale e levilor este legata de incarcatura emotionala a imaginii audio-vizuale.Comunicarea audio-vizuala se caracterizeaza printr -o organizare cronospatiala impusa. cu efecte benefice asupra formarii si d ezvoltarii structurilor cognitive ale elevilor. Prin organizarea experientei senzoriale a elevilor. te leviziunea. de aceea se recurge la substitute ale obiectelor. Functia demonstrativa. angajeaza elevii in acte de percepere si evaluare a esteticului si le cultiva capacitatea de intelegere si aprecierea frumosului. comparatii in surprinderea notelor esentiale. datorate caracteristicilor obiectelor. gratie utilizarii mijloacelor tehnice. care il obliga pe profesor la un plus de rig urozitate in sistematizarea informatiei. mijloacele de invatamant con tribuie in buna masura la constituirea si consolidarea structurilor perceptive o peratorii. Mesajele vizuale si auditive stimuleaz a la elevi curiozitatea.Aceasta functie este valorificata in situatiile educative in care exista constrangeri legate de structurarea si transmiterea mesajului edu cational. preocupari. precum si caracterul rational al actiunilor perceptive. sunete. . ceea ce contribuie la esentia lizarea continuturilor stiintifice. el evii se pot informa mai repede. in modalitati accesibile si chiar placute. Prin sporirea capacitatii elevilor de a recep tiona informatii gratie unor situatii perceptive variate. ritm lent sau alert. interesul. ceea ce contribuie la orientarea lor scolara si profesiona la. Acestea din urma prezinta avantajul comprimarii sau decomprimarii ritmului de desfasurare a unui proces sau evenimen t permit vizualizarea unor procese si fenomene inaccesibile observatiei directe.Functia de evaluare a randamentului elevilor Functia de instruire.Mijloacele de invatamant au valoare de instrumente pedagogi ce de comunicare rapida_si eficienta a informatiilor.Functia de instruire . ameliorand capacitatea elevului de a inregistra. secv enta de film. care se adreseaza direct sensibilitatii elevului. ceea ce are drept e fect sporirea capacitatilor de operare a procesului gandirii.Functia formativa si estetica . fotografia. precum si retelele computerizate nationale si internationale. Functia formativa si estetica. operatiile perceptive de explorare. Acestia se exerseaza in realizar ea de analize. mai bine si mai mult despre diverse profesii.. toate acestea contribuind la mobilizarea efortului in procesul de invatare. instrumente ce se interpun intre logica stiintei si logica elevului si care inlesnesc si optimizeaza comun icarea educationala profesor-elev. dinamica. uneori dificile si abstracte.Functia de motivare a invatarii si de orientare_a intereselor profesionale ale elevilor . Functia de scolarizare substitutiva sau de realizare a invatamantului la/de la d istanta reprezinta activitatea in realizarea careia intervin. dorinta de cunoastere si de actiune si creaz a momente de buna dispozitie.

planse cu liter e.mijloace simbolic-rationale .instrumente muzicale si aparate sportive. mesaje educationale. . nu de putine ori. mijloacele car e cuprind mesaj didactic sunt si suporturi pentru facilitarea transmiterii noilo r cunostinte.suporturi figurative si grafice .echipamente tehnice pentru ateliere. .tabele cu formule sau simboluri. . echipamente pentru laboratoare fonice. in timp.animale vii sau conservate. .s-au eliminat factorii perturbatori de natura subiectiva care intervin in veri ficare si notare . planse. scheme structurale sau functionale. diorame.jocuri didactice obiectuale. stabilirea si integrarea mijloacelor de invatamant in cadrul unei lect ii se realizeaza prin racordarea permanenta a acestora la obiectivele instruirii . calculatoare si echipamente computerizate.masini de instruit. din timpul invatamantului programat se utilizeaza dispozitive mecanice de evaluare a rezult atelor scolare ale elevilor. aparate si instalatii de laborator. dupa cum si suporturile insele induc. insectare.s-au amplificat calitatile diagnostice si prognostice ale notarii Mijloacele de invatamant pot fi grupate in doua mari categorii: a) mijloace de invatamant care cuprind mesajul didactic: . e ducatia pentru pace.Invatamantul la distanta reprezinta o alternativa ce raspunde unor cerinte multi ple de instruire si educare: insusirea unei limbi straine. b) mijloace de invatamant care faciliteaza transmiterea mesajelor didactice : .harti. filme. . originale .obiecte naturale. Functia de evaluare a randamentului elevilor. . ierbare. albume. direct sau indirect. la metodele si procedeele didactice.instrumente. cuvinte.Inca din deceniile 6-7. Aceasta clasificare are un caracter relativ si. panouri. materiale . lor li s-au adaugat cele electrice si cele electronice Contributia tuturor acestor dispozitive la optimizarea operatiei de evaluare a p rogresului scolar poate fi evidentiata. electrotehnice sau electronice. Selectia. suporturi audio si/sau vid eo. educatia ecologica. acvarii. .diapozitive. din cel putin doua puncte de vedere: .simulatoare didactice. la continuturile concrete ale unitatilor de invatare/lectiilor.mijloace tehnice audiovizuale . . educatia continua pentru diferite categorii socio-profesion ale. inclusiv a personalului didactic.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->