P. 1
11. Mijloace de invatamant

11. Mijloace de invatamant

|Views: 1,398|Likes:
Published by Andrei Andu

More info:

Published by: Andrei Andu on Jul 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2013

pdf

text

original

3.

Mijloace de invatamant Intr-o definitie primara, mijloacele tehnice de instruire sunt considerate ansam bluri de procedee mecanice, optice, electrice si electronice - de inregistrare, pastrare si transmiterea informatiei. Sunt unelte didactice. Materalul didactic reprez ansamblul de obiecte, produse, documente si instrumente naturale si de substitutie folosite in actul de predare -invatare. Exemplu: roci, plante, animale, piese, diapozitive, unelte, reprezentari grafice , instrumente logico-mat. Mijloacele de invatamant reprezinta ansamblul de aparate sau sisteme tehnice car e mijlocesc folosirea materialelor didactice in scop instructiv-educativ. Ex: casetofon, retroproiector, tv, simulator, pc. Mijloacele de invatamant isi aduc contributia la perfectionarea procesului de in vatamant prin intermediul ilustrarii si explicarii intuitive-logico-matematice. Are loc si perfectionarea metodelor didactice prin intermediul implicarii bazei materiale si a instrumentelor logico-matematice. Mijloace de invatamant reprezinta ansamblul de obiecte, instrumente, produse, ap arate, echipamente si sisteme tehnice care sustin si faciliteaza transmiterea un or cunostinte, formarea unor deprinderi, evaluarea unor achizitii si realizarea unor aplicatii in cadrul procesului instructiv-educativ. In literatura pedagogica romaneasca, mijloacele tehnice de instruire sunt defini te ca ansamblu al mijloacelor de invatamant cu suport tehnic si care pretind res pectarea unor norme tehnice de utilizare speciale, respectiv echipamentele tehni ce-aparatele dispozitivele, masinile, utilajele, instalatiile utilizate in proce sul didactic. Clasificarea mijloacelor tehnice de instruire, se face in functie de analizatoru l solcitat precum si de caracterul sistemic sau dinamic al celor prezentate. In functie de aceste criterii, intalnim urmatoarele mijloace tehnice de instruire : - mijloacele tehnice vizuale : retroproiectorul, harti, fise de lucru - mijloacele tehnice auditive : radioul, casetofonul, etc - mijloacele tehnice audio-vizuale : video-player, tv, calculatorul O alta clasificare ar fi urmatoarea: 1. Mijloace de invatamant naturale-reale si originale: -naturale propriu-zise:colectii de roci, minerale, ierbare, insectare, stative d e substante chimice -naturale confectionate pentru nevoile activitatilor social utile:obiecte, piese , dispozitive, mecanisme, aparate, sisteme informatice. 2. Mijloace de substitutie: -obiectuale(fizice) :mulaje, corpuri geometrice, machete, -obiecte iconice(figurative): a)reprezentari imagistice (grafice): fotografie, desene, schite, diagrame. b)reprezentari grafice complexe: planse, harti, glob pamantesc, tabele. c)reprezentari audio-vizuale: discuri, casete, folii pentru retroproiector, diap ozitive, imagini pe calculator, filme didactice, emisiuni didactice. 3. Mijloace de invatare logico-matematice (modele ideale): -concepte, judecati, rationamente, formule si simboluri matematice diverse, algo ritmi speciali de recunoastere, de rezolvare de probleme. 4. Mijloace de invatamant actionale: -modele experimentale didactice -modele lucrative lucrari de laborator -modele simulative prin folosirea simularilor -modele lucrative informatice efectuate cu ajutorul calculatorului. 5. Mijloace de invatamant mixte: carti, indrumare, culegeri

la utilizarca si la oprirea aparatelor. De aceea . patru categorii de factori. softuri educati onale. se iau in considerare. cu atat accesul utilizatorilor depinde in mai mare mas ura de programe speciale de instruire pentru cunoasterea si manuirea aparatelor. Procesul invatarii nu are la baza simpla percep tie.not ati cu Er. tehnici . Cele mai importante caracteristici ale mijloacelor tehnice de instruire. Prin urmare.comunicarea. Este vorba de factori pedagogici notati cu P. Fireste. cat si cei care le utilizeaza. se impune ca. cu cat un mijloc tehnic este mai complex. in usurin ta de a recrea in permanenta situatia educationala.verificarea si evaluarea cunostintelor si abilitatilor elevilor.sensibilizarea elevilor in vederea desfasurarii activitatii didactice . precum si in formarea unor pricepe ri si deprinderi intelectuale. economici . Siguranta si functionare este reprezinta o caracteristica aflata in corelatie cu fiabilitatea si intretinerea si se refera la respectarea anumitor reguli si ope ratii la punerea in functiune. in principal.fixarea si consolidarea noilor cunostinte si competente . Desigur ca.intelegerea noului de catre elevi . Mijloace de invatamanat de evaluare a cunostintelor: -modele de evaluare orala -modele de evaluare scrisa -modele si mijloace de evaluare informatice Sintagma . care se vor transforma in instrumente utile in as imilarea de noi informatii. totodata anumite limite in utilizare. in urmatoarele scopuri didactice: . informatiile mesajelor transmise s pre receptorul uman Paralelismul este proprietatea care se refera la posibilitatea utilizarii simult ane a aceluiasi mijloc in mai multe scopuri sau de catre mai multi utilizatori. calitatea mijloacelor tehnice de instruire . Astfel.mijloace tehnice de instruire" include ansamblul cerintelor pedagogic e de utilizare eficienta a lor. care le confera valoarea pedagogica si. fiecare categorie de mijloace de invat amant poate fi considerata o modalitate de transmitere a cunostintelor. Accesibilitatea este o proprietate a mijloacelor tehnice determinata de complexi tatea lor si de usurinta cu care ele pot fi utilizate. sunt urma toarele: Flexibilitatea sau adaptabilitatea. Mijloace de invatamant informatice: calculatoarele personale. organizeaza si indruma activitatea elevului. se poate spune ca. pentru sta bilirea calitatii mijloacelor tehnice de instruire.notati cu T. nu sunt si .6. De altfel. reprezinta trasatura care se refera la posib ilitatile de adaptare la necesitatile de moment Generalitatea reprezinta o proprietate asociata flexibilitatii si se refera la p osibilitatea de a codifica in diferite forme.notata cu Cmi es te functie de aceste categorii de factori.aplicarea si exersarea noilor cunostinte teoretice si practice . in aceeasi unitate de timp. ajutandu-1 sa invete.. prin includerea in campul ed ucatiei a noilor achizitii din domeniul stiintelor educatiei. in alegerea mijloacelor de invatamant sa se aiba in vedere efici enta lor in transmiterea unor informatii noi. utilitatea mijloacele tehnice moderne consta. Avand in vedere proprietatile mijloacelor tehnice.sprijinirea perceperii noului de catre elevi . 7. demonstrarea/ilustrarea noului . transmiterea. simul tan. Gratie exercitarii functiei de instruire. pe care trebuie sa-i aiba in vedere atat cei ca re le produc. profesorul este acela care proiecteaza si creaza situatii didactice in care se utilizeaza mijloace de invatamant. soft-urile prezentate o data cu utilizarea mijloacelor de invatamant.notati cu ec si ergonomici . ci el presupune activitatea intelectuala efectiva a elevului.

jo curi de simulare. Indiferent de mijloacele tehnice utilizate. dintre care. Utilizarea unui singur mijloc de invatamant. Selectarea si utilizarea corecta a mijloacelor de invatamant sunt conditionate d e cunoasterea functiilor pedagogice. iar noile cu nostinte sa fie integrate in sistemul cognitiv al elevilor.integrarea noilor cunostinte in sistemul cognitiv propriu al elevilor. de ungiul de vedere. profes or si mijlocul tehnic folosit. restructurari. interp retari. de masura in care este familiarizat cu aparatele in acelasi timp fiind nec esara si pregatirea elevilor ptr a utiliza in activitatea lor. de durata expunerii. discutii de grup. sa se realizeze verbalizari. elevi si mijloacele tehnice u tilizate. se precizeaza ideea fundamentala pe care o transmite mesajul formule aza cateva intrebari la care elevii vor cauta raspunsuri in timpul perceperii me sajului..clarificarca aspectelor insuficient sesizate prin lectura imaginii . Eficienta mijloacelor tehnice de instruire depinde. profesorului nu se va limita la simpla descriere si nic i nu va epuiza explicatiile. formele de org anizare a activitatii didactice etc. in mare masura. Pentru ca strategia didactica bazata pe utilizare a unui mijloc tehnic de instruire sa fie eficienta.lectura" dintr-o simpla privire o imagine. Aceasta pregatire consta intr-o discutie prealabila cu elevi i. ele isi indeplinesc fun ctia didactica numai daca sunt utilizate efectiv de acestia. amintim: . nu poate da maximul de eficienta. in cadrul careia se reactualizeaza ceea ce elevii cunosc deja despre subiectu l discutat.mple materiale intuitive care sa fie observate de elevi. descrierea componentelor prezentate. De aceea. in functie de scopul secventei educative respective: identificarea anumitor elem ente. de nivelul la care el stapaneste materialul ce urmeaza a fi util izat. este necesara pregatirea clasei in vederea perceperii eficiente a mesa jului audio-vizual. Profesorul este acela care urmeaza sa orienteze si sa focali zeze atentia elevilor asupra aspectelor esentiale ale continuturilor transmise. c are se sprijina reciproc si care se integreaza intr-o strategie de instruire sau autoinstruire coerenta. dimpotriva le va lasa elevilor o zona de necunoscut si de investigare in legatura cu imaginile prezentate. suporturile audio -vizuale. adica asigurarea unor conditii interactive intre elevi. utilizate si imbinate in fuctie de contextul pedagogic concret. eficie nta oricarui mijloc de invatamant presupune asigurarea caracterului complementar al predarii .puncte de sprijin. respectiv de celelalte elemente const itutive ale strategiilor didactice: sistemul de metode didactice. Un mijloc de invatamant nu este eficient in sine. procesul instructiv-educativ presupu ne si momente de conversatie profesor-elevi si elevi-elevi. Lectu ra unei imagini de catre elevi poate imbraca aspecte diverse.de descoperire". in functie de rapo rturile dintre forma si continuturile acesteia. corelatii etc. de pregatire a profesorului. oferind. Allfel spus. In comentariile sale.invatarii. vizeaza cresterea eficientei procesului de invatare prin: . interpretarea unei imagini etc. ci numai ca element component al unui sistem de mijloace de invatamant. daca este neces ar.formarea la elevi a unei viziuni de ansamblu asupra celor studiale . Asigurarea conditiilor interactive intre profesor.. de planul indepartat sau apropia t de prezentare. pentru a obliga elevii sa gandeasca si sa asimileze in mod constient informatiil e. f ie ea chiar simpla. este necesar ca informatiile transmise cu ajutorul mijloacelor tehnice si fie supuse unor prelucrari. Mijloacele de invatamant trebuie selectate.asigurarea patrunderii prin gandire a celor receptate ..aprofundarea proceselor de analiza si sinteza . Este important ca profesorul sa formuleze intrebari . indiferent din ce categorie face pa rte si indiferent cat de bine conceput si realizat ar fi el. Elevii nu poseda capacitatea de a .

cu efecte benefice asupra formarii si d ezvoltarii structurilor cognitive ale elevilor. angajeaza elevii in acte de percepere si evaluare a esteticului si le cultiva capacitatea de intelegere si aprecierea frumosului. . proceselor si fenomenelor studi ate: dimensiuni foarte mici sau foarte mari. care se adreseaza direct sensibilitatii elevului. gratie utilizarii mijloacelor tehnice. Functia demonstrativa. Acestea din urma prezinta avantajul comprimarii sau decomprimarii ritmului de desfasurare a unui proces sau evenimen t permit vizualizarea unor procese si fenomene inaccesibile observatiei directe. cu predilectie. diapozitivul. interesul.Mijloacele de invatamant au valoare de instrumente pedagogi ce de comunicare rapida_si eficienta a informatiilor. mai bine si mai mult despre diverse profesii. dinamica.. el evii se pot informa mai repede. proceselor si fenomenele reale: modele materiale s i ideale sau mijloace tehnice de instruire. Mesajele vizuale si auditive stimuleaz a la elevi curiozitatea. precum si retelele computerizate nationale si internationale. Rezulta ca ele au functie de mediere a instrumentelor psihice prin inter mediul celor pedagogice. fotografia. in modalitati accesibile si chiar placute. prelucra si interpre ta informatiile primite. ceea ce are drept e fect sporirea capacitatilor de operare a procesului gandirii. Functia formativa si estetica. fixare.Functia formativa si estetica . ac tivitati. toate acestea contribuind la mobilizarea efortului in procesul de invatare. care il obliga pe profesor la un plus de rig urozitate in sistematizarea informatiei. mijloacele de invatamant con tribuie in buna masura la constituirea si consolidarea structurilor perceptive o peratorii. Posibilitatile de codificare a informatiilor continute in mesaje sunt diverse imagini. Functia de motivare a invatarii si de orientare_a intereselor profesionale ale e levilor este legata de incarcatura emotionala a imaginii audio-vizuale. ceea ce contribuie la orientarea lor scolara si profesiona la. precum si caracterul rational al actiunilor perceptive.Functia demonstrative . secv enta de film. datorate caracteristicilor obiectelor. simboluri. comparatii in surprinderea notelor esentiale. mijloacele de invatama nt le dezvolta acestora capacitatea de a intelege realitatea si de a actiona asu pra ei. ameliorand capacitatea elevului de a inregistra.Comunicarea audio-vizuala se caracterizeaza printr -o organizare cronospatiala impusa. operatiile perceptive de explorare. ceea ce contribuie la esentia lizarea continuturilor stiintifice. dorinta de cunoastere si de actiune si creaz a momente de buna dispozitie. Pe langa valentele cognitive pe care le comporta. te leviziunea.Functia de evaluare a randamentului elevilor Functia de instruire. Functia de scolarizare substitutiva sau de realizare a invatamantului la/de la d istanta reprezinta activitatea in realizarea careia intervin.Aceasta functie este valorificata in situatiile educative in care exista constrangeri legate de structurarea si transmiterea mesajului edu cational. ritm lent sau alert. sunete.Functia de scolarizare substitutiva sau de realizare a invatamantului la/de la distanta .Functia de instruire . de aceea se recurge la substitute ale obiectelor. instrumente ce se interpun intre logica stiintei si logica elevului si care inlesnesc si optimizeaza comun icarea educationala profesor-elev. De asemenea. Prin sporirea capacitatii elevilor de a recep tiona informatii gratie unor situatii perceptive variate. comparare.Functia de motivare a invatarii si de orientare_a intereselor profesionale ale elevilor . Prin organizarea experientei senzoriale a elevilor. uneori dificile si abstracte. preocupari. Acestia se exerseaza in realizar ea de analize. Aces te caracteristici fac imposibila studierea lor nemijlocita.

originale .echipamente tehnice pentru ateliere. e ducatia pentru pace. . nu de putine ori. b) mijloace de invatamant care faciliteaza transmiterea mesajelor didactice : .s-au amplificat calitatile diagnostice si prognostice ale notarii Mijloacele de invatamant pot fi grupate in doua mari categorii: a) mijloace de invatamant care cuprind mesajul didactic: . educatia continua pentru diferite categorii socio-profesion ale. mijloacele car e cuprind mesaj didactic sunt si suporturi pentru facilitarea transmiterii noilo r cunostinte.masini de instruit. la continuturile concrete ale unitatilor de invatare/lectiilor.diapozitive.animale vii sau conservate.instrumente muzicale si aparate sportive. panouri. .obiecte naturale. stabilirea si integrarea mijloacelor de invatamant in cadrul unei lect ii se realizeaza prin racordarea permanenta a acestora la obiectivele instruirii . Selectia. albume. calculatoare si echipamente computerizate. mesaje educationale.Invatamantul la distanta reprezinta o alternativa ce raspunde unor cerinte multi ple de instruire si educare: insusirea unei limbi straine. diorame. planse. la metodele si procedeele didactice. .jocuri didactice obiectuale.tabele cu formule sau simboluri. educatia ecologica. aparate si instalatii de laborator. . ierbare. electrotehnice sau electronice. echipamente pentru laboratoare fonice.simulatoare didactice. cuvinte. Functia de evaluare a randamentului elevilor. . din cel putin doua puncte de vedere: . direct sau indirect. acvarii.Inca din deceniile 6-7. insectare. lor li s-au adaugat cele electrice si cele electronice Contributia tuturor acestor dispozitive la optimizarea operatiei de evaluare a p rogresului scolar poate fi evidentiata. filme. inclusiv a personalului didactic.suporturi figurative si grafice . suporturi audio si/sau vid eo.mijloace simbolic-rationale . materiale . in timp. dupa cum si suporturile insele induc. .instrumente. . Aceasta clasificare are un caracter relativ si.mijloace tehnice audiovizuale . planse cu liter e. scheme structurale sau functionale. din timpul invatamantului programat se utilizeaza dispozitive mecanice de evaluare a rezult atelor scolare ale elevilor. .s-au eliminat factorii perturbatori de natura subiectiva care intervin in veri ficare si notare .harti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->