3.

Mijloace de invatamant Intr-o definitie primara, mijloacele tehnice de instruire sunt considerate ansam bluri de procedee mecanice, optice, electrice si electronice - de inregistrare, pastrare si transmiterea informatiei. Sunt unelte didactice. Materalul didactic reprez ansamblul de obiecte, produse, documente si instrumente naturale si de substitutie folosite in actul de predare -invatare. Exemplu: roci, plante, animale, piese, diapozitive, unelte, reprezentari grafice , instrumente logico-mat. Mijloacele de invatamant reprezinta ansamblul de aparate sau sisteme tehnice car e mijlocesc folosirea materialelor didactice in scop instructiv-educativ. Ex: casetofon, retroproiector, tv, simulator, pc. Mijloacele de invatamant isi aduc contributia la perfectionarea procesului de in vatamant prin intermediul ilustrarii si explicarii intuitive-logico-matematice. Are loc si perfectionarea metodelor didactice prin intermediul implicarii bazei materiale si a instrumentelor logico-matematice. Mijloace de invatamant reprezinta ansamblul de obiecte, instrumente, produse, ap arate, echipamente si sisteme tehnice care sustin si faciliteaza transmiterea un or cunostinte, formarea unor deprinderi, evaluarea unor achizitii si realizarea unor aplicatii in cadrul procesului instructiv-educativ. In literatura pedagogica romaneasca, mijloacele tehnice de instruire sunt defini te ca ansamblu al mijloacelor de invatamant cu suport tehnic si care pretind res pectarea unor norme tehnice de utilizare speciale, respectiv echipamentele tehni ce-aparatele dispozitivele, masinile, utilajele, instalatiile utilizate in proce sul didactic. Clasificarea mijloacelor tehnice de instruire, se face in functie de analizatoru l solcitat precum si de caracterul sistemic sau dinamic al celor prezentate. In functie de aceste criterii, intalnim urmatoarele mijloace tehnice de instruire : - mijloacele tehnice vizuale : retroproiectorul, harti, fise de lucru - mijloacele tehnice auditive : radioul, casetofonul, etc - mijloacele tehnice audio-vizuale : video-player, tv, calculatorul O alta clasificare ar fi urmatoarea: 1. Mijloace de invatamant naturale-reale si originale: -naturale propriu-zise:colectii de roci, minerale, ierbare, insectare, stative d e substante chimice -naturale confectionate pentru nevoile activitatilor social utile:obiecte, piese , dispozitive, mecanisme, aparate, sisteme informatice. 2. Mijloace de substitutie: -obiectuale(fizice) :mulaje, corpuri geometrice, machete, -obiecte iconice(figurative): a)reprezentari imagistice (grafice): fotografie, desene, schite, diagrame. b)reprezentari grafice complexe: planse, harti, glob pamantesc, tabele. c)reprezentari audio-vizuale: discuri, casete, folii pentru retroproiector, diap ozitive, imagini pe calculator, filme didactice, emisiuni didactice. 3. Mijloace de invatare logico-matematice (modele ideale): -concepte, judecati, rationamente, formule si simboluri matematice diverse, algo ritmi speciali de recunoastere, de rezolvare de probleme. 4. Mijloace de invatamant actionale: -modele experimentale didactice -modele lucrative lucrari de laborator -modele simulative prin folosirea simularilor -modele lucrative informatice efectuate cu ajutorul calculatorului. 5. Mijloace de invatamant mixte: carti, indrumare, culegeri

not ati cu Er. Mijloace de invatamanat de evaluare a cunostintelor: -modele de evaluare orala -modele de evaluare scrisa -modele si mijloace de evaluare informatice Sintagma . ajutandu-1 sa invete.comunicarea. economici . De aceea . tehnici .notata cu Cmi es te functie de aceste categorii de factori. in alegerea mijloacelor de invatamant sa se aiba in vedere efici enta lor in transmiterea unor informatii noi. profesorul este acela care proiecteaza si creaza situatii didactice in care se utilizeaza mijloace de invatamant. Gratie exercitarii functiei de instruire. prin includerea in campul ed ucatiei a noilor achizitii din domeniul stiintelor educatiei. care le confera valoarea pedagogica si. Prin urmare. transmiterea. Mijloace de invatamant informatice: calculatoarele personale.sensibilizarea elevilor in vederea desfasurarii activitatii didactice . se iau in considerare. in aceeasi unitate de timp.intelegerea noului de catre elevi . se poate spune ca. simul tan. Desigur ca. sunt urma toarele: Flexibilitatea sau adaptabilitatea. totodata anumite limite in utilizare.notati cu T. cu atat accesul utilizatorilor depinde in mai mare mas ura de programe speciale de instruire pentru cunoasterea si manuirea aparatelor. in usurin ta de a recrea in permanenta situatia educationala. Accesibilitatea este o proprietate a mijloacelor tehnice determinata de complexi tatea lor si de usurinta cu care ele pot fi utilizate. nu sunt si . Procesul invatarii nu are la baza simpla percep tie. pentru sta bilirea calitatii mijloacelor tehnice de instruire.aplicarea si exersarea noilor cunostinte teoretice si practice . ci el presupune activitatea intelectuala efectiva a elevului.notati cu ec si ergonomici . la utilizarca si la oprirea aparatelor. Este vorba de factori pedagogici notati cu P. Fireste. Cele mai importante caracteristici ale mijloacelor tehnice de instruire. precum si in formarea unor pricepe ri si deprinderi intelectuale. care se vor transforma in instrumente utile in as imilarea de noi informatii. cat si cei care le utilizeaza. in urmatoarele scopuri didactice: . utilitatea mijloacele tehnice moderne consta. informatiile mesajelor transmise s pre receptorul uman Paralelismul este proprietatea care se refera la posibilitatea utilizarii simult ane a aceluiasi mijloc in mai multe scopuri sau de catre mai multi utilizatori. fiecare categorie de mijloace de invat amant poate fi considerata o modalitate de transmitere a cunostintelor.sprijinirea perceperii noului de catre elevi .mijloace tehnice de instruire" include ansamblul cerintelor pedagogic e de utilizare eficienta a lor. se impune ca. Astfel. organizeaza si indruma activitatea elevului. cu cat un mijloc tehnic este mai complex. pe care trebuie sa-i aiba in vedere atat cei ca re le produc. 7. softuri educati onale. demonstrarea/ilustrarea noului . calitatea mijloacelor tehnice de instruire . reprezinta trasatura care se refera la posib ilitatile de adaptare la necesitatile de moment Generalitatea reprezinta o proprietate asociata flexibilitatii si se refera la p osibilitatea de a codifica in diferite forme. patru categorii de factori.verificarea si evaluarea cunostintelor si abilitatilor elevilor. soft-urile prezentate o data cu utilizarea mijloacelor de invatamant.. in principal.fixarea si consolidarea noilor cunostinte si competente . Siguranta si functionare este reprezinta o caracteristica aflata in corelatie cu fiabilitatea si intretinerea si se refera la respectarea anumitor reguli si ope ratii la punerea in functiune.6. De altfel. Avand in vedere proprietatile mijloacelor tehnice.

Un mijloc de invatamant nu este eficient in sine. Allfel spus. sa se realizeze verbalizari.lectura" dintr-o simpla privire o imagine. de ungiul de vedere.puncte de sprijin. indiferent din ce categorie face pa rte si indiferent cat de bine conceput si realizat ar fi el. Indiferent de mijloacele tehnice utilizate. interpretarea unei imagini etc. de pregatire a profesorului. ele isi indeplinesc fun ctia didactica numai daca sunt utilizate efectiv de acestia. Mijloacele de invatamant trebuie selectate. de masura in care este familiarizat cu aparatele in acelasi timp fiind nec esara si pregatirea elevilor ptr a utiliza in activitatea lor. Lectu ra unei imagini de catre elevi poate imbraca aspecte diverse. Eficienta mijloacelor tehnice de instruire depinde.formarea la elevi a unei viziuni de ansamblu asupra celor studiale . oferind. profes or si mijlocul tehnic folosit. vizeaza cresterea eficientei procesului de invatare prin: . formele de org anizare a activitatii didactice etc. interp retari. adica asigurarea unor conditii interactive intre elevi. Utilizarea unui singur mijloc de invatamant.. Profesorul este acela care urmeaza sa orienteze si sa focali zeze atentia elevilor asupra aspectelor esentiale ale continuturilor transmise. iar noile cu nostinte sa fie integrate in sistemul cognitiv al elevilor. f ie ea chiar simpla. este necesara pregatirea clasei in vederea perceperii eficiente a mesa jului audio-vizual. jo curi de simulare. procesul instructiv-educativ presupu ne si momente de conversatie profesor-elevi si elevi-elevi. eficie nta oricarui mijloc de invatamant presupune asigurarea caracterului complementar al predarii . Este important ca profesorul sa formuleze intrebari . De aceea. pentru a obliga elevii sa gandeasca si sa asimileze in mod constient informatiil e. in mare masura. corelatii etc. dimpotriva le va lasa elevilor o zona de necunoscut si de investigare in legatura cu imaginile prezentate. suporturile audio -vizuale. respectiv de celelalte elemente const itutive ale strategiilor didactice: sistemul de metode didactice. c are se sprijina reciproc si care se integreaza intr-o strategie de instruire sau autoinstruire coerenta. dintre care. Elevii nu poseda capacitatea de a . nu poate da maximul de eficienta.aprofundarea proceselor de analiza si sinteza .invatarii. Pentru ca strategia didactica bazata pe utilizare a unui mijloc tehnic de instruire sa fie eficienta. discutii de grup. daca este neces ar. ci numai ca element component al unui sistem de mijloace de invatamant.clarificarca aspectelor insuficient sesizate prin lectura imaginii .. amintim: . restructurari.mple materiale intuitive care sa fie observate de elevi. in cadrul careia se reactualizeaza ceea ce elevii cunosc deja despre subiectu l discutat. in functie de rapo rturile dintre forma si continuturile acesteia.de descoperire"..integrarea noilor cunostinte in sistemul cognitiv propriu al elevilor. descrierea componentelor prezentate. In comentariile sale. se precizeaza ideea fundamentala pe care o transmite mesajul formule aza cateva intrebari la care elevii vor cauta raspunsuri in timpul perceperii me sajului. Selectarea si utilizarea corecta a mijloacelor de invatamant sunt conditionate d e cunoasterea functiilor pedagogice. elevi si mijloacele tehnice u tilizate. utilizate si imbinate in fuctie de contextul pedagogic concret. Asigurarea conditiilor interactive intre profesor. de nivelul la care el stapaneste materialul ce urmeaza a fi util izat. Aceasta pregatire consta intr-o discutie prealabila cu elevi i. de durata expunerii. este necesar ca informatiile transmise cu ajutorul mijloacelor tehnice si fie supuse unor prelucrari. de planul indepartat sau apropia t de prezentare. profesorului nu se va limita la simpla descriere si nic i nu va epuiza explicatiile.asigurarea patrunderii prin gandire a celor receptate . in functie de scopul secventei educative respective: identificarea anumitor elem ente.

Pe langa valentele cognitive pe care le comporta. care se adreseaza direct sensibilitatii elevului. te leviziunea.Comunicarea audio-vizuala se caracterizeaza printr -o organizare cronospatiala impusa.Functia de scolarizare substitutiva sau de realizare a invatamantului la/de la distanta . precum si retelele computerizate nationale si internationale. ceea ce contribuie la esentia lizarea continuturilor stiintifice. Rezulta ca ele au functie de mediere a instrumentelor psihice prin inter mediul celor pedagogice. in modalitati accesibile si chiar placute. operatiile perceptive de explorare.. De asemenea. cu predilectie. proceselor si fenomenelor studi ate: dimensiuni foarte mici sau foarte mari. instrumente ce se interpun intre logica stiintei si logica elevului si care inlesnesc si optimizeaza comun icarea educationala profesor-elev. Mesajele vizuale si auditive stimuleaz a la elevi curiozitatea. angajeaza elevii in acte de percepere si evaluare a esteticului si le cultiva capacitatea de intelegere si aprecierea frumosului. Acestea din urma prezinta avantajul comprimarii sau decomprimarii ritmului de desfasurare a unui proces sau evenimen t permit vizualizarea unor procese si fenomene inaccesibile observatiei directe. preocupari. ritm lent sau alert. fixare. Functia formativa si estetica.Functia formativa si estetica . mijloacele de invatamant con tribuie in buna masura la constituirea si consolidarea structurilor perceptive o peratorii. simboluri. dorinta de cunoastere si de actiune si creaz a momente de buna dispozitie.Functia de motivare a invatarii si de orientare_a intereselor profesionale ale elevilor . Acestia se exerseaza in realizar ea de analize. Prin sporirea capacitatii elevilor de a recep tiona informatii gratie unor situatii perceptive variate. prelucra si interpre ta informatiile primite. comparare. mai bine si mai mult despre diverse profesii.Mijloacele de invatamant au valoare de instrumente pedagogi ce de comunicare rapida_si eficienta a informatiilor. secv enta de film. Prin organizarea experientei senzoriale a elevilor. el evii se pot informa mai repede. .Functia de evaluare a randamentului elevilor Functia de instruire. Functia demonstrativa. diapozitivul. ceea ce are drept e fect sporirea capacitatilor de operare a procesului gandirii. fotografia. Aces te caracteristici fac imposibila studierea lor nemijlocita. precum si caracterul rational al actiunilor perceptive. cu efecte benefice asupra formarii si d ezvoltarii structurilor cognitive ale elevilor. toate acestea contribuind la mobilizarea efortului in procesul de invatare. comparatii in surprinderea notelor esentiale. datorate caracteristicilor obiectelor. ac tivitati. care il obliga pe profesor la un plus de rig urozitate in sistematizarea informatiei. dinamica. proceselor si fenomenele reale: modele materiale s i ideale sau mijloace tehnice de instruire. Functia de motivare a invatarii si de orientare_a intereselor profesionale ale e levilor este legata de incarcatura emotionala a imaginii audio-vizuale. de aceea se recurge la substitute ale obiectelor. sunete. ceea ce contribuie la orientarea lor scolara si profesiona la. mijloacele de invatama nt le dezvolta acestora capacitatea de a intelege realitatea si de a actiona asu pra ei. interesul. gratie utilizarii mijloacelor tehnice.Aceasta functie este valorificata in situatiile educative in care exista constrangeri legate de structurarea si transmiterea mesajului edu cational. Functia de scolarizare substitutiva sau de realizare a invatamantului la/de la d istanta reprezinta activitatea in realizarea careia intervin. ameliorand capacitatea elevului de a inregistra. Posibilitatile de codificare a informatiilor continute in mesaje sunt diverse imagini.Functia de instruire .Functia demonstrative . uneori dificile si abstracte.

. cuvinte. originale . din cel putin doua puncte de vedere: . stabilirea si integrarea mijloacelor de invatamant in cadrul unei lect ii se realizeaza prin racordarea permanenta a acestora la obiectivele instruirii . albume. nu de putine ori. panouri.diapozitive. la metodele si procedeele didactice. e ducatia pentru pace. Functia de evaluare a randamentului elevilor. diorame.obiecte naturale. inclusiv a personalului didactic. din timpul invatamantului programat se utilizeaza dispozitive mecanice de evaluare a rezult atelor scolare ale elevilor.harti.s-au eliminat factorii perturbatori de natura subiectiva care intervin in veri ficare si notare . planse cu liter e. lor li s-au adaugat cele electrice si cele electronice Contributia tuturor acestor dispozitive la optimizarea operatiei de evaluare a p rogresului scolar poate fi evidentiata. mesaje educationale. electrotehnice sau electronice.instrumente muzicale si aparate sportive. insectare. Aceasta clasificare are un caracter relativ si.instrumente. in timp. calculatoare si echipamente computerizate. . mijloacele car e cuprind mesaj didactic sunt si suporturi pentru facilitarea transmiterii noilo r cunostinte.jocuri didactice obiectuale.masini de instruit. educatia continua pentru diferite categorii socio-profesion ale. .echipamente tehnice pentru ateliere. aparate si instalatii de laborator.tabele cu formule sau simboluri. .suporturi figurative si grafice . .Invatamantul la distanta reprezinta o alternativa ce raspunde unor cerinte multi ple de instruire si educare: insusirea unei limbi straine. suporturi audio si/sau vid eo. materiale . echipamente pentru laboratoare fonice. direct sau indirect. planse.mijloace simbolic-rationale . dupa cum si suporturile insele induc.Inca din deceniile 6-7. . ierbare. scheme structurale sau functionale. b) mijloace de invatamant care faciliteaza transmiterea mesajelor didactice : . acvarii. . filme. Selectia. educatia ecologica.simulatoare didactice. .mijloace tehnice audiovizuale .s-au amplificat calitatile diagnostice si prognostice ale notarii Mijloacele de invatamant pot fi grupate in doua mari categorii: a) mijloace de invatamant care cuprind mesajul didactic: .animale vii sau conservate. la continuturile concrete ale unitatilor de invatare/lectiilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful