3.

Mijloace de invatamant Intr-o definitie primara, mijloacele tehnice de instruire sunt considerate ansam bluri de procedee mecanice, optice, electrice si electronice - de inregistrare, pastrare si transmiterea informatiei. Sunt unelte didactice. Materalul didactic reprez ansamblul de obiecte, produse, documente si instrumente naturale si de substitutie folosite in actul de predare -invatare. Exemplu: roci, plante, animale, piese, diapozitive, unelte, reprezentari grafice , instrumente logico-mat. Mijloacele de invatamant reprezinta ansamblul de aparate sau sisteme tehnice car e mijlocesc folosirea materialelor didactice in scop instructiv-educativ. Ex: casetofon, retroproiector, tv, simulator, pc. Mijloacele de invatamant isi aduc contributia la perfectionarea procesului de in vatamant prin intermediul ilustrarii si explicarii intuitive-logico-matematice. Are loc si perfectionarea metodelor didactice prin intermediul implicarii bazei materiale si a instrumentelor logico-matematice. Mijloace de invatamant reprezinta ansamblul de obiecte, instrumente, produse, ap arate, echipamente si sisteme tehnice care sustin si faciliteaza transmiterea un or cunostinte, formarea unor deprinderi, evaluarea unor achizitii si realizarea unor aplicatii in cadrul procesului instructiv-educativ. In literatura pedagogica romaneasca, mijloacele tehnice de instruire sunt defini te ca ansamblu al mijloacelor de invatamant cu suport tehnic si care pretind res pectarea unor norme tehnice de utilizare speciale, respectiv echipamentele tehni ce-aparatele dispozitivele, masinile, utilajele, instalatiile utilizate in proce sul didactic. Clasificarea mijloacelor tehnice de instruire, se face in functie de analizatoru l solcitat precum si de caracterul sistemic sau dinamic al celor prezentate. In functie de aceste criterii, intalnim urmatoarele mijloace tehnice de instruire : - mijloacele tehnice vizuale : retroproiectorul, harti, fise de lucru - mijloacele tehnice auditive : radioul, casetofonul, etc - mijloacele tehnice audio-vizuale : video-player, tv, calculatorul O alta clasificare ar fi urmatoarea: 1. Mijloace de invatamant naturale-reale si originale: -naturale propriu-zise:colectii de roci, minerale, ierbare, insectare, stative d e substante chimice -naturale confectionate pentru nevoile activitatilor social utile:obiecte, piese , dispozitive, mecanisme, aparate, sisteme informatice. 2. Mijloace de substitutie: -obiectuale(fizice) :mulaje, corpuri geometrice, machete, -obiecte iconice(figurative): a)reprezentari imagistice (grafice): fotografie, desene, schite, diagrame. b)reprezentari grafice complexe: planse, harti, glob pamantesc, tabele. c)reprezentari audio-vizuale: discuri, casete, folii pentru retroproiector, diap ozitive, imagini pe calculator, filme didactice, emisiuni didactice. 3. Mijloace de invatare logico-matematice (modele ideale): -concepte, judecati, rationamente, formule si simboluri matematice diverse, algo ritmi speciali de recunoastere, de rezolvare de probleme. 4. Mijloace de invatamant actionale: -modele experimentale didactice -modele lucrative lucrari de laborator -modele simulative prin folosirea simularilor -modele lucrative informatice efectuate cu ajutorul calculatorului. 5. Mijloace de invatamant mixte: carti, indrumare, culegeri

calitatea mijloacelor tehnice de instruire . Mijloace de invatamant informatice: calculatoarele personale. fiecare categorie de mijloace de invat amant poate fi considerata o modalitate de transmitere a cunostintelor. se impune ca. ci el presupune activitatea intelectuala efectiva a elevului.comunicarea. profesorul este acela care proiecteaza si creaza situatii didactice in care se utilizeaza mijloace de invatamant. demonstrarea/ilustrarea noului . organizeaza si indruma activitatea elevului. se poate spune ca. Accesibilitatea este o proprietate a mijloacelor tehnice determinata de complexi tatea lor si de usurinta cu care ele pot fi utilizate. Procesul invatarii nu are la baza simpla percep tie. cat si cei care le utilizeaza.aplicarea si exersarea noilor cunostinte teoretice si practice .not ati cu Er. in principal. tehnici . se iau in considerare. Avand in vedere proprietatile mijloacelor tehnice. softuri educati onale..notati cu T.intelegerea noului de catre elevi . pentru sta bilirea calitatii mijloacelor tehnice de instruire.mijloace tehnice de instruire" include ansamblul cerintelor pedagogic e de utilizare eficienta a lor. in alegerea mijloacelor de invatamant sa se aiba in vedere efici enta lor in transmiterea unor informatii noi. cu atat accesul utilizatorilor depinde in mai mare mas ura de programe speciale de instruire pentru cunoasterea si manuirea aparatelor. totodata anumite limite in utilizare. De altfel. patru categorii de factori. prin includerea in campul ed ucatiei a noilor achizitii din domeniul stiintelor educatiei. economici . sunt urma toarele: Flexibilitatea sau adaptabilitatea. 7. transmiterea. Cele mai importante caracteristici ale mijloacelor tehnice de instruire. in aceeasi unitate de timp. Siguranta si functionare este reprezinta o caracteristica aflata in corelatie cu fiabilitatea si intretinerea si se refera la respectarea anumitor reguli si ope ratii la punerea in functiune. De aceea . pe care trebuie sa-i aiba in vedere atat cei ca re le produc. Gratie exercitarii functiei de instruire. reprezinta trasatura care se refera la posib ilitatile de adaptare la necesitatile de moment Generalitatea reprezinta o proprietate asociata flexibilitatii si se refera la p osibilitatea de a codifica in diferite forme. in usurin ta de a recrea in permanenta situatia educationala. informatiile mesajelor transmise s pre receptorul uman Paralelismul este proprietatea care se refera la posibilitatea utilizarii simult ane a aceluiasi mijloc in mai multe scopuri sau de catre mai multi utilizatori. cu cat un mijloc tehnic este mai complex. soft-urile prezentate o data cu utilizarea mijloacelor de invatamant. Este vorba de factori pedagogici notati cu P.verificarea si evaluarea cunostintelor si abilitatilor elevilor. Fireste. Desigur ca. la utilizarca si la oprirea aparatelor.fixarea si consolidarea noilor cunostinte si competente . precum si in formarea unor pricepe ri si deprinderi intelectuale.sensibilizarea elevilor in vederea desfasurarii activitatii didactice . Prin urmare. Astfel.notata cu Cmi es te functie de aceste categorii de factori. in urmatoarele scopuri didactice: . utilitatea mijloacele tehnice moderne consta.6. care le confera valoarea pedagogica si.notati cu ec si ergonomici .sprijinirea perceperii noului de catre elevi . ajutandu-1 sa invete. nu sunt si . Mijloace de invatamanat de evaluare a cunostintelor: -modele de evaluare orala -modele de evaluare scrisa -modele si mijloace de evaluare informatice Sintagma . simul tan. care se vor transforma in instrumente utile in as imilarea de noi informatii.

dintre care.asigurarea patrunderii prin gandire a celor receptate . vizeaza cresterea eficientei procesului de invatare prin: . procesul instructiv-educativ presupu ne si momente de conversatie profesor-elevi si elevi-elevi. utilizate si imbinate in fuctie de contextul pedagogic concret. dimpotriva le va lasa elevilor o zona de necunoscut si de investigare in legatura cu imaginile prezentate. Elevii nu poseda capacitatea de a . pentru a obliga elevii sa gandeasca si sa asimileze in mod constient informatiil e. descrierea componentelor prezentate. sa se realizeze verbalizari. profesorului nu se va limita la simpla descriere si nic i nu va epuiza explicatiile. amintim: . este necesara pregatirea clasei in vederea perceperii eficiente a mesa jului audio-vizual. Aceasta pregatire consta intr-o discutie prealabila cu elevi i. Asigurarea conditiilor interactive intre profesor. de nivelul la care el stapaneste materialul ce urmeaza a fi util izat.. f ie ea chiar simpla. daca este neces ar. de planul indepartat sau apropia t de prezentare. de masura in care este familiarizat cu aparatele in acelasi timp fiind nec esara si pregatirea elevilor ptr a utiliza in activitatea lor. este necesar ca informatiile transmise cu ajutorul mijloacelor tehnice si fie supuse unor prelucrari. adica asigurarea unor conditii interactive intre elevi. ele isi indeplinesc fun ctia didactica numai daca sunt utilizate efectiv de acestia.aprofundarea proceselor de analiza si sinteza . Indiferent de mijloacele tehnice utilizate.mple materiale intuitive care sa fie observate de elevi. suporturile audio -vizuale. respectiv de celelalte elemente const itutive ale strategiilor didactice: sistemul de metode didactice. Selectarea si utilizarea corecta a mijloacelor de invatamant sunt conditionate d e cunoasterea functiilor pedagogice. se precizeaza ideea fundamentala pe care o transmite mesajul formule aza cateva intrebari la care elevii vor cauta raspunsuri in timpul perceperii me sajului. restructurari. interp retari. discutii de grup. c are se sprijina reciproc si care se integreaza intr-o strategie de instruire sau autoinstruire coerenta. formele de org anizare a activitatii didactice etc. Eficienta mijloacelor tehnice de instruire depinde. In comentariile sale. interpretarea unei imagini etc.. Utilizarea unui singur mijloc de invatamant. elevi si mijloacele tehnice u tilizate. profes or si mijlocul tehnic folosit. oferind. de ungiul de vedere.puncte de sprijin. Este important ca profesorul sa formuleze intrebari . Allfel spus.invatarii. Mijloacele de invatamant trebuie selectate. in cadrul careia se reactualizeaza ceea ce elevii cunosc deja despre subiectu l discutat.. in functie de rapo rturile dintre forma si continuturile acesteia. corelatii etc. iar noile cu nostinte sa fie integrate in sistemul cognitiv al elevilor. Profesorul este acela care urmeaza sa orienteze si sa focali zeze atentia elevilor asupra aspectelor esentiale ale continuturilor transmise.formarea la elevi a unei viziuni de ansamblu asupra celor studiale . in mare masura. eficie nta oricarui mijloc de invatamant presupune asigurarea caracterului complementar al predarii . ci numai ca element component al unui sistem de mijloace de invatamant. in functie de scopul secventei educative respective: identificarea anumitor elem ente.lectura" dintr-o simpla privire o imagine. Lectu ra unei imagini de catre elevi poate imbraca aspecte diverse. de pregatire a profesorului. de durata expunerii.integrarea noilor cunostinte in sistemul cognitiv propriu al elevilor. Pentru ca strategia didactica bazata pe utilizare a unui mijloc tehnic de instruire sa fie eficienta. De aceea.de descoperire". indiferent din ce categorie face pa rte si indiferent cat de bine conceput si realizat ar fi el. Un mijloc de invatamant nu este eficient in sine.clarificarca aspectelor insuficient sesizate prin lectura imaginii . jo curi de simulare. nu poate da maximul de eficienta.

Mijloacele de invatamant au valoare de instrumente pedagogi ce de comunicare rapida_si eficienta a informatiilor. comparatii in surprinderea notelor esentiale. instrumente ce se interpun intre logica stiintei si logica elevului si care inlesnesc si optimizeaza comun icarea educationala profesor-elev.Comunicarea audio-vizuala se caracterizeaza printr -o organizare cronospatiala impusa. . Acestea din urma prezinta avantajul comprimarii sau decomprimarii ritmului de desfasurare a unui proces sau evenimen t permit vizualizarea unor procese si fenomene inaccesibile observatiei directe. sunete. Aces te caracteristici fac imposibila studierea lor nemijlocita. gratie utilizarii mijloacelor tehnice.Functia de evaluare a randamentului elevilor Functia de instruire. mijloacele de invatamant con tribuie in buna masura la constituirea si consolidarea structurilor perceptive o peratorii. preocupari. dorinta de cunoastere si de actiune si creaz a momente de buna dispozitie. toate acestea contribuind la mobilizarea efortului in procesul de invatare. Prin sporirea capacitatii elevilor de a recep tiona informatii gratie unor situatii perceptive variate. Mesajele vizuale si auditive stimuleaz a la elevi curiozitatea. prelucra si interpre ta informatiile primite. ameliorand capacitatea elevului de a inregistra. dinamica. in modalitati accesibile si chiar placute.Functia demonstrative . ceea ce contribuie la esentia lizarea continuturilor stiintifice. datorate caracteristicilor obiectelor. cu efecte benefice asupra formarii si d ezvoltarii structurilor cognitive ale elevilor. fixare. care se adreseaza direct sensibilitatii elevului. secv enta de film. el evii se pot informa mai repede. diapozitivul. Functia formativa si estetica. ceea ce contribuie la orientarea lor scolara si profesiona la. mijloacele de invatama nt le dezvolta acestora capacitatea de a intelege realitatea si de a actiona asu pra ei.Functia de motivare a invatarii si de orientare_a intereselor profesionale ale elevilor . proceselor si fenomenelor studi ate: dimensiuni foarte mici sau foarte mari. cu predilectie. Functia de scolarizare substitutiva sau de realizare a invatamantului la/de la d istanta reprezinta activitatea in realizarea careia intervin. te leviziunea. ac tivitati..Functia formativa si estetica . Functia demonstrativa. Pe langa valentele cognitive pe care le comporta. Functia de motivare a invatarii si de orientare_a intereselor profesionale ale e levilor este legata de incarcatura emotionala a imaginii audio-vizuale. Posibilitatile de codificare a informatiilor continute in mesaje sunt diverse imagini. fotografia. Rezulta ca ele au functie de mediere a instrumentelor psihice prin inter mediul celor pedagogice. comparare. proceselor si fenomenele reale: modele materiale s i ideale sau mijloace tehnice de instruire. precum si retelele computerizate nationale si internationale.Functia de scolarizare substitutiva sau de realizare a invatamantului la/de la distanta . ritm lent sau alert.Functia de instruire . precum si caracterul rational al actiunilor perceptive. de aceea se recurge la substitute ale obiectelor. simboluri. Prin organizarea experientei senzoriale a elevilor. ceea ce are drept e fect sporirea capacitatilor de operare a procesului gandirii. interesul. uneori dificile si abstracte. angajeaza elevii in acte de percepere si evaluare a esteticului si le cultiva capacitatea de intelegere si aprecierea frumosului. De asemenea. operatiile perceptive de explorare. mai bine si mai mult despre diverse profesii.Aceasta functie este valorificata in situatiile educative in care exista constrangeri legate de structurarea si transmiterea mesajului edu cational. care il obliga pe profesor la un plus de rig urozitate in sistematizarea informatiei. Acestia se exerseaza in realizar ea de analize.

suporturi audio si/sau vid eo. Functia de evaluare a randamentului elevilor. la continuturile concrete ale unitatilor de invatare/lectiilor. educatia ecologica. echipamente pentru laboratoare fonice.diapozitive. inclusiv a personalului didactic. e ducatia pentru pace. .suporturi figurative si grafice . diorame. acvarii. planse cu liter e. stabilirea si integrarea mijloacelor de invatamant in cadrul unei lect ii se realizeaza prin racordarea permanenta a acestora la obiectivele instruirii .jocuri didactice obiectuale.harti. ierbare. .instrumente. in timp. materiale . insectare.mijloace tehnice audiovizuale . din cel putin doua puncte de vedere: . scheme structurale sau functionale. . .s-au eliminat factorii perturbatori de natura subiectiva care intervin in veri ficare si notare . . nu de putine ori. filme. mesaje educationale. panouri.echipamente tehnice pentru ateliere. electrotehnice sau electronice.obiecte naturale.Invatamantul la distanta reprezinta o alternativa ce raspunde unor cerinte multi ple de instruire si educare: insusirea unei limbi straine. mijloacele car e cuprind mesaj didactic sunt si suporturi pentru facilitarea transmiterii noilo r cunostinte. originale . aparate si instalatii de laborator.instrumente muzicale si aparate sportive. din timpul invatamantului programat se utilizeaza dispozitive mecanice de evaluare a rezult atelor scolare ale elevilor. . b) mijloace de invatamant care faciliteaza transmiterea mesajelor didactice : .Inca din deceniile 6-7. . direct sau indirect.mijloace simbolic-rationale . educatia continua pentru diferite categorii socio-profesion ale.s-au amplificat calitatile diagnostice si prognostice ale notarii Mijloacele de invatamant pot fi grupate in doua mari categorii: a) mijloace de invatamant care cuprind mesajul didactic: . calculatoare si echipamente computerizate.tabele cu formule sau simboluri.animale vii sau conservate. la metodele si procedeele didactice. Aceasta clasificare are un caracter relativ si. dupa cum si suporturile insele induc.masini de instruit. Selectia. albume. cuvinte. lor li s-au adaugat cele electrice si cele electronice Contributia tuturor acestor dispozitive la optimizarea operatiei de evaluare a p rogresului scolar poate fi evidentiata.simulatoare didactice. planse. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful