Sunteți pe pagina 1din 7

Joeul eel bun

R. Anastase

(
(

"

)u

)"
u

"
~ u:

111'1
~ ~

II 1~ • * 'fuJT .............,

1I
~

1"1"""1

II

J I I IJ

r~~
'fuJ.. . *'fuJ......--

II

t
*

r
'fuJL---J-

~_J..-1
*'fuJ. *

*'fuJ~

("
)

)" (

"
1
~ u:

II

J
~

r--I1

iJ;
I h

n--,
~~

r-i-I

,___,

U
*

r
'fuJI I

.~~

,. ~

t
1 1*

'fuJ.

*'fuJ"

*'fuJ.·1 I

* 'fuJI I

I I *'fuJ1 1

(
(

"
I

)u

)"
u
E Joe I I I I

H '----'
de luI I

"
L

...
III

~ u:

r;.
'fuJ.

-111

1
~

111 *

r~~
'fuJ.. .

~~~
I
I'

*'fuJ. ~

*'fuJ"

2 10

(
(

"

)u

)"
u
-

mmi
..

I
in do
-

ua

I
ori
-

I VIn,

I'

stra-

"
I

I
............,

III ............,

I
I •

IIJ

1
'~~

11

.J
I •

.J
I'

.J

~•p
*~

~
*

~ u:

.......-r--1
* 'fuJ.

'fuJT

'fuJ~

*'fuJ.

*'fuJ.. .

("
)u

13

)" (
U
I

~
"---"'

I
I

I' ~I

bat

irn - ph

mn

as

eund

a - mm-

"
~ u:

I I .. 'fuJ# _.....-4

II

J
1'. ~~

I IJ

II ...

_..,

..

r~:---,
* 'fuJ.. .

*'fuJT

*'fuJ#

*'fuJ~

("
)

16

u
E JO
-

i.:
eul eel

..~
bun

..

..
de'a

)" (

u
-

~
tiri

"
I

I
~ ...

II
V .. -

III


I
IlL

r---,......._
I V
IlL

~ u:

'fuJ~

*'fuJ.~

(
(

19 " U
I

-r
I

.~~
*'fuJ1 I

..

"~
• IlL

*'1
I I'

* 'fuJI I I

)
)

fi

W
pe

un

drum,

pe'un

drum

rm

nu-

"
u

"
~ u:

.. ..
~~

..
*'fuJ1II

..
*'fuJ.

r-"11 •
~~

..
*'fuJr

....-r-1
.1ILf::: ~
b

qr
*'fuJ.1T~

'fuJf I

* 'fuJf I

-r

22

(
(

"
-

......nat doar in doi

)u

..
re
-

~
zer vat, Doam-ne nm

)"
u

"
~ u:
~~~

~ ~

..

..

I
~

~.
*'
r ~

.. .. ..
.1ILf:::

(II-~

:J

..
VIS

__......,

..

*,'fu

I
-i

'ful I
25"
I

*,'fu. I
p

'fur

*,'ful

(
) U

~
r

*'

-I
~

I I *'
~~
Te ru-

am

pier

dut

un Pa-ra

dis

ea

un

"

..
r---.

'ful

"

..
I *,'fu.
-

(IIIlL

de

lu

rm

na

plini

de

vi - na


I

.L

I *,'fu.

~ u:

I
r-

1-

.
..

II

IlL

..
I

*'

'ful

*'
r r ~~
-

'ful

*,'ful I

28

*'

(
)

"

U " I

,
gam ne as eul
-

~~
rn Sa ne

ta,

fe

ra

ne

Tu bu-eu

ne
" I

.. .. .. .. .. .. ,
as
-

eul

ta

de

1U

bi - re,

r--,....,
111

~ u:


'fl..


II

..
I
-

r--,....._
(II-

.. ..
I

r--i"I

I
I

Sa ne

T-,
IlL

..
*'
'ful
I

..


I


*,'ful

'furl
31

*,'ful I

'"'

*'

'ful I

*,'ful I

*'

"

)
)

u
fii
" U I

mult

do

ri - ta'm - ph

ill

r fii

..
mult do
-

.. ..
ri - ta'm - ph
-

..
~
ill

.. ..
rei rei

1':\

"

I

(II(II-

I
~

I
~

II

~I':\

•• ~ u:

'ful

*,'fur

*'

1':\

..
*'

II

1)jJl1
r

I ..
'fu~ *,'ful

*,'fuV"

*'

4 34 " I

(
(
)

)u
"
U

~
" I

IJ JjJ
I .. II

IT!
I

JJ

J
I

I
~

Ij

II
~~

II

~ u:
'fuJ...

~
*,'fuJ"

I *'
'fuJ.~

II

D
*'

'D
*'

*,'fuJJ..,.......--'"

'fuJ.L-

*,'fuJ.

L..-

37

( (
)

"

)u
" I

"

r
I
'fuJ.

"bJ
"

J
,.
~
*,'fuJ.1

1
r

r
I

,.
~
I
I
*,'fuJ.1

r~~

~ u:

~I'l- ~

" *'
'fuJ.

*'

39

(
)

"

"

r-1
<::»

u
Curg
" I -

eli I I

pe - le I I I I I

~ u:
'fuJ.

1:

.. ~..
i

'f~.·i
*,'fuJ.

-,OIl

rr

..

,..i
I
*,'fuJ.

..
~

II *'

r~_:.,.,
'fuJ"

~~~
I

~
I

*'

'fuJ.

qlll

*,'fuJ*

*'

("

42

)
)

"
u lor
si's

I
ph
-

~
ne

I
de

dor,

ea

"
I

I
~

~ u:
'fuJT

_.......,
*'~

III
~

I
I •

II

IJ

j
I •

Ij
r

Ij
~

.............,

'~~

*'

'fuJl...---L--"'"

*,'fuJ.

*'

'fuJ.

*,'fuJ"

*'

45

(
(

"
I
I

)u

)"
U

~
'---'

I
I I' ~I

ve

de
1

pnn

VIS

el I I I

sti I I

e I

pa-

"
~ u:

J
I'.~

II

.J
-<I

II ........,

I-<I~ 'fuJ.

~-<lV
'/{:

I
~

r~~
'fuJ."

III
~ ~

'/{:'fuJT

'/{:

'/{:'fuJ.

'/{:'fuJ~

'/{:

("
)u Caci eli
-

48

~
pe - le

..

'-._

_./"

..
~I

dor

)" (

u
-

~
truns

~'

..~
eli
-

..

"I
IlL

Caci

~~ qT· ~

qT:_
dor
Jj

_./T
I

T'
~I

pe - le

"
~ u:

I
I ~-<I

I
r'

I
-<I

III

D
'/{:

r'
(II-

I '/{: 'fuJ.1 I

~
~. IlL

#~
'/{:'fuJip'

'.

q-l
.(II-~
'/{:

'fuJ~
51 "

'/{:'fuJ.~

(
)

'fuJ·rl I
'----'"
e

'/{:'fuJ#r I

nu

)" (

u
nu

'-----'"
e

h.

~or

S'as-

'---

___.

~or

"
~ u:

..
'fuJ.1
I

..
h.

It ..

::
I

..
I
'/{:

H
~

..h

S'as-

.
rna-

~
'/{:

'/{:I

'/{:'fuJ.·1

'fuJr

'/{:'fuJr

(
(

53 " U
I' I

)
)

"-'"
un

tepti

pan'

la

al

tar

"
U -

i!'~
tepti pan' la al
-

tar

un

rna-

"
~ u: 'fuJ?r
I

i!'r

"
~IIL

IlL


'/{:

i!'r
'fuJ. I

1'''

..
I

1'''

~(II-

'/{:'fuJ.

'/{:'fuJ. r ~

'/{:

6 55

San

etu

ar,

Doam

ne

0-

San

etu

ar,

Doam

ne

0-

'IlC.
57

( (
)

"

~
r r

~
..

)u
" I

~p
Pa-ra
-

..
VIS,

~~

*'

fe

ra

ne

nou

dis

de

lu

mi - na,

nu doar

mel

ru

ti - na,

Te ru-

-#

-#

-#

..
nu doar
VIS,

fe

ra

ne

"

r--,.....

~ u:


'IlC1 I

..
*,'IlC
as
-

..

nou

Pa-ra

dis

de

lu

mi - na,

mel

-# ..

-#

-#

-,J'

.. ..
Te ru-

ru

ti - na,

.
(11-

~
I

~ ~

II

I *,'IlC

I
r-

1- r

IlL

..

(11-

60

*'
eul - ta,

'IlC

*'
r
-

'IlC1 I

*,'IlC1

*'

(
)

"

~
" I

r
gam ne

~~
-

Iti

~~
tari pen - tru
Ifll -

ee

rem

bi

ne- en-van

re

~l rm-

~
-


gam ne as
-

71'
eul - ta,

• Iti
ee
-


-

rem

bi

ne- en-van

tari

pen - tru

Ifll

"

II

r--,......

~ u:

..

(II-

..
*,'IlCr 1

..
I *'
lor

..
I
-

r--,......_

(II-

r--l1

••
~l rm-

re

T-,

IlL


I

..
*'
'IlC1
I

~
I


*,'IlC1
I

~
I

'IlC
63

'IlC1 I

*,'IlC1 I

*'

"

)
)

u
" I

r
rea
-

~~

sa

in

no - ua

U -


rea
-


in no - ua


lor

sa

..
fi

fi

re,

fe

ra

ne

nou Pa-ra-

re,


0

..
-

fe

ra

ne

"

I

1
IlL IlL ..

I
~

II

r---,....,

~ u:

..

..
*'

r--,......


'IlC1 I

..
I *,'IlC.

nou Pa-ra-


IlL

(II-

'IlC1 I

*,'IlCr 1

*'

'IlC1

*,'IlCV"

*'

(~~~~~~~§§~~~~~~~~
) U _

66111

~~

(~~~~~~~**~~~~~~~~
) II 1
U ...... .. ...... ...... ..

dis

de

lu

rm _ na,

nu doar

VIS,

niei

ru

ti -

na,

Te ru

gam ne

as

cul - 'ta,

T'

....

......

..

..

dis

de

lu

rm

na,

nu doar

.. VIS, mel

ru

ti - na,

Te ru

- gam ne
II

as

cul

ta,


I I I


I

II

III

rr
'flO

II

*"

69

(~~~~~~~~~~~~~~~ )U r r~p
ee
) " U I ........

"

p~
- tari pen - tru
Ifll

rem

bi

ne - cu- van

re

~l Ifll

-rea-sa

in

no - ua

lor

(~~~~~~~~~~~~~~~
ee rem bi ne - eu- van - tari pen - tru
Ifll

.... -

.. -

..

..

re

~l Ifll

rea

.. ..
,. IlL ,.

rl.....,
IlL

..

sa

in

no - ua

lor

I
IlL IlL

*"

II

r-

1':\