P. 1
Mijloace de Imbogatire a Vocabularului

Mijloace de Imbogatire a Vocabularului

5.0

|Views: 8,335|Likes:
Published by Oana Baluta

More info:

Published by: Oana Baluta on Jul 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2014

pdf

text

original

MIJLOACE DE ÎMBOGĂŢIRE A VOCABULARULUI A. MIJLOACE INTERNE • Derivarea • Compunerea • Conversiunea 1.

DERIVAREA Definiţie – este formarea de cuvinte noi prin afixare (adăugarea unor afixe prefixate sau sufixate la baze lexicale existente) Clasificare: 1.a. derivarea sufixală 1.b. derivarea prefixală 1.c. derivarea parasintetică 2.a. derivarea progresivă (prin adaos de afixe) 2.b. derivarea regresivă (prin suprimare)

1.a.DERIVAREA SUFIXALĂ Definiţie – sufixele lexicale sunt sunete sau grupuri de sunete care se adaugă după bază, formând un cuvânt nou. Numărul sufixelor în limba română contemporană este de cca. 360 şi provin din limbile care au participat la constituirea lexicului românesc. Sufixele de origine latină şi slavă sunt cele mai numeroase pentru că sunt înrudite cu tipul lingvistic românesc. În schimb, greaca este sursa principală a prefixelor şi prefixoidelor. Clasificare: Observaţie: A. Din punct de vedere semantic 1. de agent (nomen agentis) - tor <lat. torius (croitor, muncitor) 2. augumentative - an <sl. an - cu sens peiorativ (băieţan) - oi <lat. oneus - cu sens depreciativ (băboi) 3. diminutive - el <lat. ellus (copăcel, scăunel) - aş <de origine variată - cu sens depreciativ (scriitoraş) Observaţie: Unele diminutive au numai formă, nu şi sens diminutival, cum sunt unele nume de plante sau locuri: alunele, Târguşor. 4. colective - ime <lat.imen (studenţime, ţărănime ) 5. moţionale/de gen - derivă feminine de la baze masculine sau invers - easă <lat. issa (căpităneasă) 6. abstracte - ătate <lat. itas, itatis (bunătate, posibilitate, prioritate) 1

B. Din punct de vedere lexico-gramatical 1. substantivale (bucătar, gălbenuş) 2. adjectivale (singuratic, vorbăreţ) 3. verbale (a amalgamiza, a finisa)

4. adverbiale (omeneşte, actualmente) 5. pronominale (mătăluţă, mătălică) 6. care formează numerale (doime, zecime)

folosit mai ales în stilul ştiinţific (hipercorectitudine. hipersensibil). DERIVAREA REGRESIVĂ duce la reducerea structurii cuvântului prin înlăturarea sufixului. Interfixele reprezintă un segment o porţiune dintr-un derivat care nu intră nici în temă. extra – în limbajul comercial se foloseşte şi izolat..b. în opoziţie cu derivarea propriu-zisă care poate fi socotită progresivă şi baza pentru cea regresivă (coraport < coraportor). fapt pentru care ar putea fi considerat prefixoid (marfă extra). 2. super – este de origine latină şi indică depăşirea calitativă (superfin).b. Cele mai multe prefixoide sunt de origine latină sau greacă venite prin filiera franceză sau împrumutate direct din aceste limbi. stră• schimbarea (a strămuta) • intensificarea (a străluci) • vechimea (străbun) • parcurgerea unei distanţe (a străbate) Limba română are prefixe de marcă a intensităţii maxime: 1. DERIVAREA PARASINTETICĂ denumeşte formarea de cuvinte noi prin ataşarea simultană a unui sufix şi a unui prefix la acelaşi cuvânt – bază (îndurerat).Falsele sufixe (sufixoidele) -aparţin limbajului cult şi specializat.reveni) Unele prefixe pot avea diferite valori semantice: 2. nici în sufix.c. -for – are poartă. în limbile din care provin. DERIVAREA PREFIXALĂ Definiţie .necinstit) • iterative – exprimă repetarea (re . Prefixoidele/pseudoprefixele se deosebesc de prefixe prin aceea că au. -gramă – schemă (organigramă) de organizare. în cuvântul omuleţ avem tema om.. 5. autonomie lexicală. -fil înseamnă iubitor. sufixul -eţ şi un element intermediar -ul-.anormal) • negative – cu rolul de a nega valoarea semantică a bazei (ne . Ele nu sunt sufixe pentru că au valoare denotativă.prefixele sunt sunete sau grupuri de sunete care se aşează înaintea rădăcinii pentru a se obţine un cuvânt nou. hiper – este considerat un prefix savant. 2. claustrofob înseamnă care urăşte. fiind simţite ca nişte cuvinte simple. care se fereşte de . -fob din cuvintele germanofob. arhicunoscut). numit interfix. 4. 3.. -grafie – ştiinţă a descrierii. supra – apare în calcuri (supranatural) sau în formaţii româneşti (supraprofit). 2. COMPUNEREA 2 . arhi – cel din frunte (arhiplin. auto (autobiografie) cvasi (cvasigeneral) foto (fotocopie) mono (monocromatic) multi (multicolor) neo (neolatin) omni (omniprezent) pseudo (pseudocultură) semi (semistructurat) 1. De pildă. De pildă. lipsit de (a .a. Clasificare: • privative – au sensul general de fără. 1. care nu poate suferi.

cu aspectul unui cuvânt simplu: codalb (coadă şi alb).) FEDR – Fondul European de Dezvoltare Regională FJSC – Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării FSE – Fondul Social European 4. zi-muncă înseamnă cantitatea de muncă dintr-o zi de opt ore. mai ales dacă acestea circulă independent în limbă (zgârâie-brânză). contaminare (alaturare) – o îmbinare de elemente lexicale înrudite semantic care-şi pierd.C. • articolul adjectival demonstrativ (cel frumos). De pildă.creaţii româneşti (zgârâie-brânză.cuvinte întregi (zi-lumină) 2. abrevieri (B. Din punct de vedere istoric 1. Locul termenilor dintr-un compus paratactic este de cele mai multe ori fix. 3. aglutinare (contopire) – alipirea elementelor componente până la contopirea într-o unitate. CONVERSIUNEA Este transferul de la o parte de vorbire la alta. Clasificare: A. economicsocial.silabe şi cuvinte (Romarta – arta românească ) 3. Domine Deus) 2. 2. nefiind permisă inversarea termenilor. Există şi adjective la care regula aşezării elementelor este mai puţin strictă: social-economic. Cuvintele care intră în compus işi pierd individualitatea semantică şi gramaticală. Principalul instrument al conversiunii este articularea cu: • articolul hotărât (frumosul). Din punct de vedere al elementelor compusului 1.provenite din latină (trifolium. Procedeul cel mai frecvent prin care se realizează conversiunea este substantivizarea: 3 . situaţie în care compusul se transformă într-un cuvânt simplu (antart-acum trei ani).R. Compusul este: • analizabil – atunci când vorbitorii recunosc elementele componente. papă-lapte) 3.iniţiale şi fragmente de cuvinte (TAROM ) Compunerea se realizează prin: 1.calchiate (tren fulger.Constă în crearea unui cuvânt nou din combinarea a două sau mai multe unităţi lexicale independente. o parte din scheletul fonetic: cocostârc (cocor şi stârc). formându-se un nou cuvânt.iniţiale. fărădelege) B. aşa că doar formal putem vorbi de mai multe cuvinte (în planul conţinutului avem un singur semnificat). de obicei. • neanalizabil – dacă elementele componente nu pot fi identificate. • articolul nehotărât (un frumos).

icoană. fără a-i altera esenţa care este. acestea pot fi împrumutate pe cale directă/orală (prin contact nemijlocit între popoare) şi pe cale indirectă (prin intermediul scrisului şi al cititului). neam. liturghie. dar au aceeaşi origine/etimologie. Dintre termenii pătrunşi în epoca slavonismului cultural (sec. arhiereu. nimicul.vaiul). pronumele (sinele . al XVI-lea. logofăt. 2. alean-dor. • amestecul de populaţie. sămădău. B. un nimic). zapis. chip şi foarte puţin în domeniul morfologic (al formarii cuvintelor): prin sufixe: şag – rămăşag. duhovnic. citi. directus. ÎMPRUMUTURILE LEXICALE MAI VECHI 1. în Muntenia şi până în 1862 în Moldova. numeralul (pătrime. A. imaş-izlaz. împrumutul lexical este fie produsul bilingvismului. în general. 4 . cazanie. Deşi slavona scrisă se deosebea sensibil de slavona vorbită. latinească. Astfel de cuvinte se numesc dublete etimologice. sl. CUVINTE DE ORIGINE MAGHIARĂ Convieţuirea românilor cu maghiarii în Transilvania şi. 4. • realaţiile politice. hotar. De pildă. adjectivul (frumosul. indiscutabil. MIJLOACE EXTERNE (ÎMPRUMUTURILE) Asemenea calcului lingvistic. evanghelie. diacon. Influenţati de numărul atât de mare al cuvintelor de origine slavă. sfârşi şi săvârşi sunt diferite din punct de vedere semantic şi din punt de vedere al formei. doime. a diplomaţiei şi mai ales a cultului religios. interjecţia (oful. supinul (culesul grâului). 6. cerc şi circ >lat. 5. voievod. Cele mai multe dublete sunt de origine latină: drept şi direct >lat. Uneori acelaşi cuvânt a fost o dată împrumutat pe cale directă şi altă dată pe cale cultă/ livrescă. şug – meşteşug şi ău – ferăstrău. eul. slovă. Ex: apostol. Numeroasele influenţe străine (şi mai cu seamă cea slavă) au modificat doar fizionomia lexicală a limbii române. treime). deşi slavona începuse să fie înlocuită cu româna încă din sec. 2. s-a scris la noi cu alfabet chirilic. gerunziul. adverbul (binele). CUVINTE DE ORIGINE SLAVĂ Influenţa slavă a fost cea mai puternică datorită faptului că slavona a fost folosită la noi timp de câteva secole. un frumos. călugăr. fireşte. împrumuturile populare nu pot fi prea uşor diferenţiate de cele savante sau cărturăreşti (Emil Petrovici). un fel de limbǎ româno-slavǎ (Gustav Weigand). letopiseţ. Un alt factor care a contribuit la această părere a fost faptul că până în 1860. duh. X-XV) cei mai mulţi aparţin vocabularului religios şi social-politic. cel frumos). contactele directe îndelungate dintre cele două popoare au dus la o influenţă lingvistică reciprocă. verbul – infinitivul (mergere). economice şi culturale. Cuvintele împrumutate sunt. adaptate la sistemul fonetic şi morfologic al limbii receptoare. Recurgerea la împrumutul din alte limbi este determinată de mai mulţi factori extralingvistici: • vecinătatea geografică. unii lingvişti străini au crezut că româna este un idiom mixt. candelă. manifestată mai mult în domeniul lexicului: bai-necaz. circus. fie consecinţa simplei cunoaşteri a unei limbi străine pe care un vorbitor influenţat de ea poate să nu o folosească în mod curent. ca limbă a administraţiei. 3.1.

lâc – savantlâc.”.3. fără să socotim şi termenii ştiinţifici de strictă specialitate.000 de neologisme. iar după proclamarea Independenţei României au dispărut aproape definitiv. chiftea. musaca. prima influenţă este cea latină savantă. MODERNIZAREA VOCABULARULUI PRIN NEOLOGISME Procesul de modernizare a lexicului românesc a început în a doua jumătate a sec. departe vorbitor – telefon. atât în Moldova. B. halva. grecisme şi elemente lexicale de alte origini vechi. a. stelamant – astronomie. latina a devenit limbă diplomatică începând cu sec. Ex: agă. al XVIIIlea şi a fost favorizat. liu – hazliu. sarma. Foarte preţioasă este informaţia pe care ne-o furnizează Sextil Puşcariu: „Prin veacurile XIXVII tot mai mulţi tineri moldoveni cercetau şcolile din Polonia. 1. nas-suflete/nas-ştergău – batistă.. 4. CUVINTE DE ORIGINE GRECEASCĂ A.. prisos. INFLUENŢA ITALIANĂ 5 . BIZANTINĂ – numărul elenismelor primite de noi direct din greaca veche e foarte mic. simandicos. NEOGREACĂ – elementele de origine greacă sunt mult mai numeroase şi s-au datorat răspândirii culturii greceşti în Moldova şi Muntenia. printre altele. caligrafie. acadea. caşcaval. paşă. compunere. magiun. CUVINTE DE ORIGINE TURCEASCĂ Influenţa turcă a început să se manifeste auspra limbii noastre după ce Ţara Românească şi Moldova au devenit vasale Imperiului Otoman. C. B. În domeniul morfologic limba româna a împrumutat din turcă sufixele: giu – scandalagiu. Cantacuzino) au împrumutat neologisme direct din latina pe care o cunoşteau bine. lăsându-ne chiar lucrări în latineşte. considerată „limba de cultura feudală”. unde o renaştere târzie aprinsese cultul pentru Roma . de-sine-mişcător – automobil. Prin neologism (neos – „nou”. plicticos. A existat şi un învăţământ modest în limba latină. Ex: protipendadă. al XIV-lea. cât şi în Ţara Românescă. După cum ne informează unii istorici ai culturii vechi. ÎMPRUMUTURILE LEXICALE MODERNE (NEOLOGICE) Se pare că româna actualǎ dispune de 50. O serie de cărturari români (Dimitrie Cantemir. tipografie. INFLUENŢA LATINĂ În ordine cronologică. Despot Vodă a înfiinţat şi un colegiu latin. cafea (devenit termen internaţional). caimacan. b. apariţia lor în limbă fiind explicată prin aceea că de la 917 la 1185 Dobrogea s-a aflat sub dominaţie bizantină. iar la Cotnari. Ex: mătase. al XVII-lea. şi de dispariţia unor turcisme. Au rămas împrumuturile turceşti mai ales din domeniul alimentaţiei: baclava. ale cărei începuturi sunt plasate în sec. politicos. Dosoftei. 2. telemea. indiferent dacă acesta este un împrumut sau reprezintă o creaţie internă a limbii respective prin derivare. preferând să spunem: gât-legău în loc de cravată. sindrofie. După înlăturarea stăpînirii fanariote. deşi de origine latino-romanică. Unii cărturari (partizani convinşi ai unui purism şi ai unui neaoşism din cale-afară de exagerate) din secolul trecut respingeau împrumuturile neologice. conversiune. termenii de origine turcească au început să iasă din uz. logos – „cuvânt”) se înţelege orice cuvânt nou apărut în limbă.

cu mii de cuvinte. corner. „imitaţie” sau „reproducere”. O serie de împrumuturi recente au o arie de circulaţie restrânsă. meci. lăsând cele mai serioase urme în domeniul tehnicoştiinţific: boiler. diesel.Mai vechi decât contactele culturale sunt legăturile comerciale dintre Italia şi Ţările Româneşti (secolul XII) când o serie de negustori italieni au ajuns până la gurile Dunării. desigur. eclatant – strălucitor. inubliabil – de neuitat. solo. a sermona – a dojeni. vivace. INFLUENŢA FRANCEZĂ Influenţa franceză este cea mai puternică dintre toate influenţele moderne. în timp ce altă parte e împrumutată ca atare: calea lactee (mult mai frecventă decât calea laptelui) >la voie lactee. impardonabil – de neiertat. H. Filimon. În sec. XIXlea influenţa italiană atinge punctul culminant graţie unor cărturari influenţaţi de cultura italiană: I. prin intermediul traducerilor. calcul lingvistic reproduce structura şi sensul unui cuvânt străin. negustori şi îndeosebi industriaşi. C. Lărgindu-şi sfera semantică. andante. baschet. exercitată prin intermediul cărţilor. 6. XX-lea. ring. prin folosirea lui în alte domenii. fotbal. În domeniul vocabularului. fie pentru că au în limba noastră echivalenţe perfecte din punct de vedere semantic: a badina – a glumi. Radulescu. 5. lexicul limbii române modernizându-se astfel. Asachi. piano. şut. Gh. cristianism – creştinism. ţn toate domeniile vieţii materiale şi spirituale. formând un nou cuvânt românesc. CALCUL LEXICAL este de două feluri: 6 . alto. scor. INFLUENŢA GERMANĂ Influenţa germană a fost exercitată de nemţii stabiliţi la noi ca mineri. ducato. solo. al. INFLUENŢA ENGLEZĂ Mai ales în ultimele decenii româna a împrumutat o serie de neologisme englezeşti. solfegiu. hârtia de calc). Multe franţuzisme au devenit barbarisme încă din vremea lui Caragiale care îi ridiculiza pe cei ambetaţi (plictisiţi) şi infatigabili (neobosiţi). ofsaid. allegretto. 4. Terminiologia sportivă cunoaşte un număr mare de anglicisme: aut. în sec. inginer-mecanic. Calcul lexical şi calcul frazeologic sunt adeseori parţiale deoarece o parte poate fi tradusă. Aşa ne explicăm faptul că una dintre primele monede menţionate în documente este ducatul >it. şi mai ales graţie lui G. termoreceptor etc. allegro. start. gater. 3. bormaşină. a efasa – a şterge. Călinescu. MIJLOACE MIXTE (CALCUL LINGVISTIC) Termenul calc (de origine franceză şi italiană) a fost împrumutat din domeniul artelor unde are sensul de „reproducere a unei schiţe sau desen” (după cum se ştie această operaţie se realizează cu ajutorul unei hârtii speciale. O bună parte dintre italienisme aparţin domeniului muzical (şi au. 1. fasung. a fost determinată de contactul cu civilizaţia apuseană din Austria şi. caracter internaţional): adagio. fie pentru că nu răspund unor necesităţi reale. tenis. al. N. mandolină. INFLUENŢA RUSĂ Această influenţă s-a manifestat asupra limbii noastre aproape exclusiv pe cale scrisă. româna îmbogăţindu-se. Printre împrumuturile ruseşti există foarte multe cuvinte compuse: fotocameră. cele mai multe. intermezzo. fault. henţ. crescendo. calc a ajuns să însemne „copie”. în general. partitură. datorită ei.

masă rotundă >it. Acelaşi cuvânt străin a fost. cât şi calchiat/«tradus». faire antichambre avem un calc lexico-frazeologic. Exemplu: verbul românesc întrevedea este format din între şi vedea. În exemplul unsprezecele românesc numeralul este folosit ca substantiv şi capătă un nou sens. se poate vorbi şi de un calc frazeologic – care imită structura unei expresii sau locuţiuni străine. Calcul lexical de structură: • extern (pentru că modelul de la care se porneşte este străin). blagosloviti – blago = bine şi sloviti = a cuvânta. sinonime şi cu o structura similară (tombal >tombe = mormânt şi sepulcral >lat. • intern (se construieşte un nou cuvânt cu o structură analizabilă). Un calc mixt/combinat este şi cel lexico-gramatical. Mormântal este un calc multiplu întrucât reuneşte două cuvinte franţuzeşti. Ex: franţuzescul prendre la parole este tradus în româneşte prin a lua cuvântul. Calcul lexical semantic – constă în atribuirea unui sens nou unui cuvânt existent deja într-o limbă. după modelul corespondentului său străin. Alte exemple: turn de fildeş >fr. deoarece a fost imitată atât structura unei unităţi frazeologice. cât şi structura unuia dintre elementele ei componente. Cuvântul s-a îmbogăţit apoi cu noi sensuri: univers. care este întotdeauna cel puţin bisemantic (termenul influenţat şi cel după care se calchiază trebuie să aibă măcar un sens comun). În afara calcului lexical. tavola rotonda. tour d `ivoire. 7 . atât împrumutat. 1. S-a ajuns în felul acesta la dublete sinonimice: blagoslovi şi binecuvânta >sl. Românescul lume a însemnat la început exclusiv „lumină” (asemenea etimonului său latinesc „umen. după modelul francez entrevoir.b. În exemplul a face anticameră >fr. acela de echipă de fotbal.a.svetu.1. sepulcrum = mormânt). cosmos datorită sl. luminis”. uneori.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->