Sunteți pe pagina 1din 1

c

h
DEZLIPIRE ALIPIRE

TIPURI DE DOCUMENTATII CADASTRALE

PRIMA NREGISTRARE (IMOBIL NENSCRIS N CF)

MODIFICAREA LIMITEI DE PROPRIETATE

MODIFICAREA SUPRAFETEI IMOBILULUI

NSCRIEREA UNEI CONSTRUCTII DEFINITIVE PE UN TEREN NSCRIS N CF

DESCRIEREA DEZMEMBRAMINTELOR DREPTULUI DE PROPRIETATE (UZ, UZUFRUCT, SERVITUTE SI ABITATIE) X X X X X X X

RECONSTITUIREA CARTII FUNCIARE PIERDUTE, DISTRUSE SAU SUSTRASE, PRIN RENSCRIERE PE BAZA DE DOCUMENTATIE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Cerere de solicitare informatii si conventie (Anexa 1) Cerere de receptie si nscriere (Anexa 2) Declaratie pe proprie raspundere cu privire la nstrainarea si identificarea imobilului masurat (Anexa 5) Descrierea lucrarilor topografice si geodezice (Anexa 10) Plan de ncadrare n zona sc. 1:2000 1:5000, n mod exceptional, pentru imobilele de mari dimensiuni admitndu-se scara 1:10000, dupa caz; Plan de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 1:5000, dupa caz (Anexa 11), 3 exemplare Extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de primar sau mputernicitul acestuia Releveele sc. 1:50 1:500, dupa caz, pentru constructiile care fac obiectul unor sarcini, constructiile care au mai multi proprietari sau la solicitarea proprietarului (Anexa 12) Tabel de miscare parcelara cu indicarea situatiei actuale din titlul de proprietate si a situatiei viitoare, cu atribuirea numarului cadastral pentru fiecare imobil din titlu (Anexa 13) Masuratori efectuate n reteaua de ndesire si ridicare si pentru ridicarea detaliilor topografice, prin metode clasice (Anexa 14) si prin tehnologia GPS (Anexa 15) Calculul suprafetelor Descrierile topografice ale punctelor noi din reteaua de ndesire si ridicare Dovada platii tarifelor pentru receptie si nscriere n cartea funciara Actul de proprietate (original sau copie legalizata) Certificatul fiscal Cerere de receptie a documentatiei pentru dezlipire / alipire (Anexa 3) Extras de carte funciara pentru informare Planul de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 1:5000 cu propunerea de dezlipire / alipire (Anexa 16), 3 exemplare Planurile de amplasament si delimitare pentru fiecare imobil care rezulta din dezlipire / alipire (Anexa 11), 3 exemplare Copie dupa planul de amplasament si delimitarea imobilului existent pe care se edifica o constructie definitiva noua sau se extinde o constructie Plan de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 1:5000, dupa caz, ntocmit pe baza planului de amplasament initial, pe care s-a transpus / extins noua constructie (Anexa 11), 3 exemplare Autorizatie de construire si proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau, dupa caz, certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul, n conditiile art. 55 alin. (1) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata (Anexa 17) Copii dupa planurile de amplasament si delimitare ale imobilelor care sunt supuse modificarii limitelor Planuri de amplasament si delimitare ale imobilelor, ntocmite pentru fiecare imobil a carui limita se modifica, sc. 1:200 1:5000, dupa caz (Anexa 11), 3 exemplare Hotarre judecatoreasca, definitiva si irevocabila sau declaratie autentica de vointa ntre parti, dupa caz Copie dupa planul de amplasament si delimitare a imobilului care este supus modificarii suprafetei Planul de amplasament si delimitare ntocmit pentru imobilul a carui suprafata se modifica, sc. 1:200 1:5000 (Anexa nr.11), 3 exemplare Hotarre judecatoreasca definitiva si irevocabila sau declaratie autentica de vointa si proces-verbal de vecinatate cu semnaturile vecinilor (Anexa 18) Copie dupa planul de amplasament si delimitarea imobilului existent Plan de amplasament si delimitare a imobilului sc. 1:200 1:5000, dupa caz, ntocmit pe baza planului de amplasament initial (Anexa nr.11),3 exemplare Actul autentic (original sau copie legalizata) sau hotarrea judecatoreasca definitiva si irevocabila de constituire a dezmembramintelor dreptului de proprietate, dupa caz

2 3 4 5 6

CONTINUTUL DOCUMENTATIILOR CADASTRALE PENTRU NSCRIEREA N CARTEA FUNCIARA


7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31