Sunteți pe pagina 1din 6

Despre cauzele i solu iile impasului sistemului constitu ional romnesc

Cnd, cu ceva timp n ur m , domnul Gabriel Andreescu mi-a propus sa contribui la o analiz a Raportului Comisiei Preziden iale de Analiz a Regimului Politic i Constitu ional din Rom nia, subintitulat Pentru consolidarea statului de drept, nu a m ezitat deloc, c ci raportul m surprinsese profund, prin lipsa lui de consisten . Apoi a m nceput s ezit, din dou motive. Primul inea de o strategie mediatic : a-l comenta nsemna a-i conferi o importan mai mar e dect are n r ealitate, c ci, din punctul de veder e al a nalizei tehnice de drept constitu ional, raportul nu spune mai nimic. Cel de al doilea inea de persoana mea : nu m hot ram care aspect a l r egimului constitu ional abor dat de raport s l analizez. n final m-a m hot rt s nu analizez propriu-zis Raportul, ci atitudinea care st la baza lui, adic presupozi ia c atunci cnd un sistem social nu func ioneaz de vin este legea care reglementeaz func ionarea sistemului i c deci aceasta trebuie schimbat . Atitudinea aceasta a creat n Rom nia un fel de sport nor mativ: toat lumea cere schimbarea legilor n fiecare zi, iar cei abilita i s nor meze o fac cu o rapiditate i cu o lips de coer en uimitoare, de parc ar schimba nu osatura sistemului social, ci osetele murdare. Legile nu par niciodat s fie destule i, n orice caz, nu par bune dect pn sunt puse n vigoare. Din cauza acestei infla ii nor mative a m ajuns s nu mai n elegem nimic din sistemul juridic, iar previzibilitatea legilor, att de drag Cur ii Europene a Drepturilor Omului, a devenit un deziderat imposibil de atins n Rom nia, c ci nimeni nu mai tie ce se a teapt legiuitorii s facem noi, subiec ii de dr ept, cei pentru care legea dispune. nc lcarea legii, chiar de c tre organele statului, care nu mai tiu c e legi aplic - att de mar e i de neclar le este noia nul - a devenit un fapt att de obi nuit nct nimeni nu s e ma i mir . Poate doar Curtea de la Strasbourg, care ne conda mn pentru schimbarea prea deas a legilor sau pentru inconsisten a lor. n toat aceast frenezie nor mativ , Constitu ia p rea stabil . S-a motivat o dat c trebuie schimbat pentru c altfel nu putem intra n Europa. Nu cred c era necesar o revizuir e pentru asta. i nici nu e locul s comentez aceast revizuire. Are, cu siguran , p r i bune i p r i mai pu in reu ite. Temele ei sunt unele care au tins s accentueze normativ caracterul liberal al statului romn, cum a m remarcat cu alte ocazii1. Acum, la cinci ani de la aceast prim revizuir e, se spune, de c tre o comisie preziden ial , c ar trebui r evizuit nc o dat . Motivul ar fi func ionarea defectuoas a sistemului. Coabitarea ntre un guvern bazat pe un partid i un pr e edinte sprijinit de un alt partid i face pe rom ni s cread c sistemul chiar nu func ioneaz . Dar oare Constitu ia s fie de vin ? i solu ia s fie modificarea ei? La aceste dou ntr eb ri a vrea s r spund n cele ce ur meaz . Eu cred, i voi afir ma aceasta de la nceput, c de fapt cauzele lipsei de func ionalitate a sistemului constitu ional nu sunt situate la nivelul sistemului nor mativ, ci la nivelul impulsului politic i social care alimenteaz acest sistem. Sistemul nor mativ este ca un aparat electric: foarte frumos organizat pentru a func iona, dar care dac nu este alimentat sau dac sursa de alimentare nu este apropriat , nu va func iona sau se va defecta. Dac alimentez un astfel de aparat, construit pentru a func iona la tensiune de 220 de vol i, la 380, atunci se arde. Solu ia ar fi, n modelul de logic al Comisiei pr eziden ia le, s cump r m un aparat mai perfor mant. Eu cred c ar trebui schimbat sursa de alimentare. Iar aceast surs trebuie identificat n primul rnd la nivelul sistemului de partide. Ceea ce frapeaz chiar de la prima veder e n cazul sistemului rom nesc de partide este lipsa temelor de dezbatere. Toate par s fie conjuncturale, iar solu iile propuse pompieristice. Cauza nu trebuie c utat n doveditul gust al r omnilor pentru scandaluri inconsistente i discu ii televizate, care mi aduc aminte de conversa iile purtate de femeile satului copil riei mele pe buza an ului, cu pr edilec ie despr e
1

D. C. D ni or, Lutopie constitutionnalis : commentaires en marge de la rvision de lart. 1 alin. 3 de la Constitution roumaine, n Utopies : Entre droit et politique. Etudes en hommage Claude Courvoisier, Textes rassembls par Patrick Charlot, Editions Universitaires de Dijon, 2005, p. 271-292 ; D. C. D ni or, Despre posibilele consecin e ale constitu ionaliz rii tradi iilor democratice ale poporului romn i idealurilor Revolu iei din 1989, Revista de Drept Public nr. 1/2007.

strigoi, chiar n pragul serii, ci n lipsa de ideologie a partidelor i n lipsa clivajelor sociale funda mentale care ar trebui s structureze sistemul de partide pentru a putea polariza electoratul. Apetitul pentru dezideologizarea partidelor este istoric explicabil. n 1989 electoratul nu era deloc preg tit pentru alte ideologii dect cea promovat de fostul partid comunist rom n ca marxist i care, de fapt, nu avea nici o leg tur cu Marx. Domnul Ion Iliescu i grupul pe care l coordona au n eles imediat acest lucru. Consecin a era logic : structura teritorial era mai important dect ideologia, n condi iile n care electoratul nu avea nici pr eg tirea, nici apetitul pentru a o n elege pe aceasta din ur m . Astfel a luat na ter e o structur revolu ionar care urma structura statului i a partidului comunist. Aceasta se va transfor ma apoi n partidul care va domina Rom nia ani buni i decisivi pentru noua i ezitanta democra ie rom neasc . Dup construirea structurilor F.S.N.ului ca structuri teritoriale ale puterii publice i pe criteriul locului de munc , prin Decr etul-lege nr. 8 din 31 decembrie 1989, a fost interzis celorlalte partide s mai utilizeze acest ultim tip de nca drare. Aceste partide au ncercat s rennoade tradi ia partidelor rom ne ti antebelice, dar au constatat c dezbaterea ideologic nu ajunge la electorat, c acesta este opac. Cum nu a veau structuri comparabile cu ale F.S.N., a trebuit s se alieze toate pentru a reu i s c tige aleger ile. Aceasta a dus la o atenuare a difer en elor ideologice dintre ele i la o guvernar e de larg coali ie, care a fost perceput de popula ie ca un ir lung de ezit ri negociate. Ideologia fuses e astfel conda mnat . Momentul structur rii unui sistem de partide fusese ratat datorit conjuncturii care punea for ma deasupra con inutului, pe motivul eficien ei electorale. Ne-a m trezit astfel cu un sistem de partide care imit clivajele2 occidentale i mprumut denumir ile de acolo, dar care nu are suportul socia l necesar, c ci acele cliva je nu au niciun sens n Rom nia. Un astfel de sistem de partide nu are cum s dezbat ceva consistent, pentru c nu g se te acele teme rom ne ti care ar putea polariza electoratul, iar acesta nu n elege miza temelor mprumutate din occident i care nu au sens la noi. Sistemul occidental de partide este structurat n jurul a patru falii sociale funda mentale, care au dus la o polarizare a opiniilor att de consistent i de radical nct aceste opinii s-au transfor mat n ideologii, iar confruntarea dintre ele s-a per manentizat. Aceste falii sunt rodul unor revolu ii sociale succesive care au zguduit fundamentele societ ii. Este vorba de patru clivaje: proletari/posedan i, stat/biseric , urban/rural i centru/periferie. Ideologiile partidelor occidentale, ca i denumirile lor, mprumutate de r egul i la noi, urmeaz o logic a situ rii de o parte sau de alta a acestor clivaje. n cazul partidelor romne ti, nu exist o clarificare a pozi iei lor pe aceste clivaje, ele tinz nd s se situeze la centru, adic nici de o parte, nici de alta, ceea ce creeaz o a mbiguitate care deruteaz electoratul i unifor mizeaz oferta electoral . Centrul nu exist n mod norma l dect ca un compromis conjunctural, de regul pentru a construi o alia n n veder ea guvern rii, cnd nu poate exista o majoritate ideologic coer ent . De regul partidele trebuie s se decid de ce parte a clivajului se situeaz . La noi acest centru sa permanentizat datorit lipsei de orientare ideologic a partidelor i datorit necesit ii, impus opozi iei, de a alia toate partidele pentru a putea nvinge partidul dominant. Lipsa ideologiei are ini ial, cum a m v zut, o explica ie conjunctural , dar motivul pentru care nu s-a reu it ideologizarea partidelor timp de aproape 20 de ani este mai profund. El ine de lipsa de func ionalitate a clivajelor occidentale n Rom nia. Ne vom apleca pu in asupra acestei probleme. Primul clivaj este ntre proletari, adic cei care i c tig mijloacele de existen din v nzarea for ei lor de munc i posedan ii mijloacelor de produc ie. Partidele care se situeaz de partea proletarilor sunt ini ial denumite socialiste, iar cele care sunt situate de partea poseda n ilor sunt calificate gener ic la nceput ca liberale. Apari ia socialismului care nea g funda mentele democra iilor de tip occidental i a partidelor care l adopt ca ideologie, calificate dr ept comuniste, despre care s-a spus cu ndrept ir e c nu se mai situeaz la stnga, ci la Est, face ca partidele socialiste care r mn fidele valorilor democra iei liberale s se declare social-democrate. La noi exist n mod clar partide care se declar astfel. Situarea de partea poseda n ilor este posibil ntr-o democra ie, ntr-o societate care depinde deci de votul universal,
2

Prin clivaj se n elege un conflict care reprezint o fractur social profund , distinct de conflictele conjuncturale legate de un eveniment, un conflict structural, care se institu ionalizeaz , se s olidific . Vezi D.-L. Seiler, Partis et familles politiques, P.U.F., Paris, 1980 ; D.-L. Seiler, Les partis politiques, Armand Colin, Paris, 2000; D.-L. Seiler, L'Actualit de l'approche des partis politiques en terme de clivages socio-politiques, n Les partis politiques. Quelles perspectives?, sous la direction de Dominique Andolfatto, Fabienne Greffet, Laurent Olivier, L'Harmattan, Paris, 2001.

doar dac exist o clas care de ine nu doar mijloacele de produc ie, ci i con tiin a c trebuie s ac ioneze spre binele public i care este capabil s creeze unei p r i consistente a opiniei publice ata amentul fa de ideea c oa menii boga i fac averi nu doar pentru binele lor, ci i pentru binele celor care muncesc pentru ei. La noi au existat astfel de partide nc de la Revolu ie. Dar clivajul care alimenteaz aceast polarizare funda mental a partidelor occidentale nu putea fi func ional n Rom nia post-comunist i nu este func ional nici ast zi. Astfel, n 1989 eram n mod cert to i proletari. Iar cei care au venit din str in tate, unde plecaser for a i de instaurarea comunismului, nu au avut nicio ans de a c tiga un electorat care nu putea n elege aver ea dect ca pe un furt. Cred c toat lumea i ma i a minte te repro ul funda mental care le era f cut: nu m ncaser , ca noi, salam cu soia! Nu putea fi vorba de partide de dr eapta ntr-un asemenea climat social. La aproape 20 de ani de la Revolu ie acest clivaj nu este nc func ional, de i o clas poseda nt incipient exist . n primul rnd nefunc ionalitatea vine din cultivarea mentalit ii c aver ile mari nu pot fi f cute dect prin furt i c orice tip de conducer e a celor boga i este o oligarhie. Oligarhii, mogulii, baronii sunt inta per ma nent a autoprocla ma ilor salvatori ai na iunii i ai pr esei care i ur meaz , orbit de nivelul audien ei pe ter men scurt. Partidele de dr eapta trebuie s fac astfel un pilotaj periculos printre temele proletare, iar dezbaterea care ar trebui f cut cu privire la rolul clasei posedante n societate nu exist de tea ma recurent a acuza iilor de instaurare a oligarhiei. Discursul de extr em stng a devenit n aceste condi ii att de fir esc n Rom nia nct nu mai mir pe nimeni. Astfel, liderul unui partid care se declar de dreapta vorbe te non ala nt, n calitate de Prim Ministru, de impozitarea veniturilor de peste 9000 de RON cu 90%. Un astfel de discurs ar oca pn i pe cel mai nver unat comunist occidental. La noi pare firesc. n al doilea rnd, lipsa de func ionare a clivajului vine din cultivarea ideii c partidele care ar trebui s se pozi ioneze pe acest clivaj sunt toate oliga rhice i a concluziei, logic necesar n conjunctura psihologic dat , c toate sunt r ele. Ce ar trebui f cut? n aceast logic trunchiat , ar trebui ca rolul partidelor n democra ie s scad . De a ltfel, aceasta este logica subsecvent discursului Pre edintelui Romniei i al Comisiei pe care domnia sa a nfiin at-o i al c rei raport constituie pr etextul acestui eseu. Pa i importan i n structurarea sistemului electoral, dovedi i deja nefundamenta i cum se cuvine, au fost f cu i chiar de guver nul liberal, care era inta prim a propagandei a nti-oligarhice, pornind de la aceast logic a democra iei care se teme de partide, de i nimeni nu a putut pn acum s o gndeasc n lipsa acestora. Un sistem de partide structurat pe primul clivaj nu pare deci posibil n Rom nia, cel pu in atta vr eme ct clasa posedant este privit ca o adun tur de ho i care, cum se exprima o persoan care a ajuns n turul al doilea al alegerilor preziden iale, ar trebui executa i pe stadion. Avem a adar, la nivelul denumirilor i al declara iilor, partide care ideologic s-ar situa pe pozi ia proletarilor i partide care s-ar situa pe pozi ia posedan ilor mijloacelor de produc ie, dar nu am r eu it s construim mentalitatea necesar existen ei acestor ultime partide. Educa ia lipse te. De vin este sistemul nv mntului public, car e mimeaz studier ea economiei politice sau al politicii economice, ca al i filosofiei, nemaivorbind de dr ept, care lipse te cu totul din pr ogra ma educa iei obligatorii i partidele nsele, care nu sunt capabile s fac o astfel de educare a electoratului, de i aceasta ar trebui s fie una dintre func iile lor funda mentale. Impulsul primit de sistemul constitu ional dinspre acest prim mod de structurare a sistemului politic est e deci nefunc ional. De vin nu este ns Constitu ia, ci educa ia. Cel de al doilea clivaj occidental, care structureaz acolo sistemul de partide, asigur polarizarea electoratului i d astfel un impuls consistent sistemului constitu ional este cel ntr e stat i biseric . Nu este vorba, cum cred unii, c unele partide sunt cre tine i altele nu. Este vorba de admiter ea rolului politic al bisericii sau de negare a acestuia. Partidele cre tin-democrate tind s admit c biserica are un rol politic, n timp ce cele laice consider c biserica trebuie separat de politic , c aceasta trebuie s se ocupe de salvarea sufletelor, de problemele lume ti ocupndu-se statul. Partidele laice nu sunt anticr e tine, ci doar se opun rolului politic pe care clerul l-a jucat att de decisiv o bun bucat de timp n Europa occidental . i aici partidele rom ne ti au intrat ntr-un joc mimetic inconsistent. Partidele au nceput s se declare cre tin democrate. dar clivajul care s sus in aceast pretins polarizare nu exist n Romnia. Biserica nu a avut la noi niciodat un rol politic suprastatal, precum Biserica catolic n

occident. Nu exist , de aceea, nici un cur ent clerical, nici unul anticlerical. La noi biserica este privit de cei ma i mul i oa meni ca un fel de institu ie public a na iunii, chiar dac nu a statului. Cnd se sondeaz ncr eder ea oa menilor n institu ii, biserica este la un loc cu Parlamentul, Guvernul sau instan ele. i asta nu pare s mire pe nimeni. Pe de alt parte, cnd religia este studiat obligatoriu n coli, invocarea laicit ii statului i a nv mntului public este att de inconsistent nct practic frizeaz ridicolul, de i aceea i tem , chiar mai pu in pregnant n fapt, a strnit n Fran a dezbateri inter minabile i lupte la baionet . n acest context, ce ar putea veni dinspre sistemul de partide structurat pe acest clivaj c tre sistemul constitu ional? Evident, nimic. Partidul Na ional r nesc Cre tin Democrat nu a reu it s strneasc pe nimeni pe tema rolului bisericii sau al religiei n via a public . Este, cr ed, unul dintr e motivele e ecului s u. El s-a situat pe dou clivaje nefunc iona le, c ci opozi ia urban/rural nu este nici ea func ional n Rom nia. Efortul unor intelectuali de a ncepe o dezbater e situat pe aceast tem funda mental a l sat publicul rece. Reac iile, situate n acest context, au devenit chiar pu in ridicole, c ci unii politicieni au nceput s afirme, pentru a se revendica de la un filon cre tin-democrat, c vor intra cu crucea nainte n Europa. Cel de al treilea clivaj este ntre cultura urban , progresist i cea rural , tradi ionalist . n Romnia aceast polarizare a func ionat pn la al doilea r zboi mondial. Era logic atunci s avem un partid r nesc. Apoi satul a fost distrus, f r ca societatea s fie capabil s dezvolte o autentic cultur urban . Industrializarea for at practicat de comuni ti a dus la depopularea satelor. Ora ele au crescut brusc, ntr-un mod ha otic i f r a oferi oa menilor condi ii cu adev rat urbane de trai sau de cultur . Revolu ia ne-a g sit n situa ia de a nu ma i avea r nime, ci muncitori care locuiesc la sate. Nici or eni nu avea m, ci rani smul i din sat i caza i la bloc; un bloc care sem na cu un la g r. Ast zi una dintr e jignirile cele ma i profund resim ite de rom ni este aceea de a fi f cut ran. Uneori o ntrece cea de a fi f cut filozof, aceea pe care o cla mau n fond muncitorii bucure teni n 1990 cnd scandau noi muncim, nu g ndim!. Partidele nu a veau i, din p cate, nu au nici acum cum s polarizeze electoratul pe tema op iunii ntre via a tradi ional i cea urban . Nu exist nici de o parte, nici de a lta o comunitate bazat pe valori clar definite. n aceste condi ii, Partidul r nesc a r mas f r tem de dezbater e, iar partidul social democrat a fost atacat cu spor prin acuza ii, concepute ca jignitoare, c se bazeaz pe Romnia rural , napoiat adic . Exact cum spunea m: este jignitor n Rom nia att s fii ran, ct i s te sprijini pe rani. nc odat sistemul de polarizare att de bine structurat n occident r mne la noi vid de orice n eles. Denumir ile partidelor bazate pe aceast opozi ie ntre sat i ora sunt f r n eles pentru electorat. n fine, al patrulea clivaj occidental, care ar trebui s func ioneze i la noi, este cel ntre centru i periferie. Aceast tem funda mental polarizeaz partidele i electoratul occidental n ceea ce prive te tipul de devolu iune vertical a puterii ntr e centru i comunit ile locale. Dezbaterea trebuie s duc la aleger ea ntr e statul unitar - centralizat, deconcentrat, descentralizat sau regionalizat i statul federal. n Romnia acest clivaj este per vertit de fiecare dat n opozi ia dintre ma joritatea etnic romn i minoritatea maghiar concentrat ntr-o parte a teritor iului. Orice dezbatere despr e autonomia local i face pe rom ni s se gndeasc la secesiunea teritoriilor n care exist o ma joritate sau o popula ie ma ghiar consistent . Descentralizarea administrativ este astfel inexistent dup 20 de a ni. Toate partidele rom ne ti sunt centraliste. Sistemul nor mativ are el nsu i o tea m aproape patologic de federalism sau de r egionalizare3. Astfel, statul unitar nu poate face obiectul unei revizuiri, unit ile teritoriale sunt declarate de Constitu ie ca fiind administrative, iar din enumerarea lor constitu ional lipsesc regiunile. Nu avem ce dezbate, c ci nu putem dect s intr m n tehnicismul mijloacelor de descentralizare administrativ . Partidele i umfl mu chii centrali ti i autoritari ti la fiecare proces electoral, pentru a-i c tiga, de fapt, pe na ionali ti. Construirea unui sistem de partide polarizat pe aceast tem este practic imposibil . Legea partidelor ns i interzice practic regionalizarea reprezent rii politice,
3

Despre posibilele consecin e ale ata amentului excesiv fa de statul na ional unitar, vezi D. C. D ni or, La Roumanie entre lEtat national et les droits collectifs des minorits nationales, n Continuit et transformations de la nation, sous la direction de P. Charlot, P. Guenancia et J.-P. Sylvestre, Editions Universitaires de Dijon, 2009, p. 99- 109.

nc lc nd principiul egalit ii, indifer ent de ce cr ede Curtea Constitu iona l 4, c ci ncalc frontier ele simbolice care sunt percepute subiectiv ca departajnd cel mai accentuat etnia maghiar de cea romn 5, adic teritoriul dominat de ma ghiari n Transilvania, prin faptul c nu per mite nr egistrarea partidelor dect dac au cel pu in 25000 de membri, din cel pu in 18 jude e ale rii, cel pu i 700 n fiecare jude , condi ie de nendeplinit pentru ma ghiari i de altfel pentru orice partid regional. Vedem c niciunul dintr e clivajele care structureaz sistemele occidenta le de partide nu este func ional n Rom nia. Pentru ca sistemul constitu ional s func ioneze cor ect trebuie ca aceste polariz ri funda mentale ale societ ii s fie f cute s func ioneze sau trebuie g site alte teme funda mentale capabile s dea na ter e unei polariz ri institu ionale a electoratului n jurul partidelor politice. Altfel, putem s construim orice sistem constitu ional la nivel nor mativ. El nu va avea nicio influen asupra func ion rii reale a sistemului. Nencr eder ea n partide este speculat pentru a acredita ideea c democra ia ar trebui s se sprijine dir ect pe cet ea n, c ar trebui s fie referendar . Numai c electoratul nu poate realiza intensitatea necesar unei r eale particip ri nici m car la aleger ea repr ezentan ilor. Cnd ar fi vorba de decizii tehnice a m nun ite, lipsa educa iei politice i juridice i lipsa apetitului participativ ar face ca cel care poate declan a procedura deciziei populare s domine sistemul. Democra ia f r structuri inter mediare ar fi rapid convertit n dictatur a celor care pot manipula referendumul. O alt cauz a func ion rii defectuoase a sistemului constitu ional este nen eleger ea meca nismelor funda mentale ale democra iei, att de c tre partide, ct i de c tre electorat. Democra ia este o societate a conflictului, a dialogului, a negocier ii Noi p rem ns s c ut m la nivelul mentalului colectiv unitatea, consensul, iar la nivelul structurilor politice ale societ ii civile, eliminarea adversarului. n Rom nia, vrem s construim democra ia f r a n elege ce este i f r a face nici un efort de a explica meca nismele democratice celor care ar trebui s fie motorul ei: cet enii, nici m car la un nivel elementar. Problema esen ia l este i de aceast dat educa ia. Trebuie ma i nti de toate s facem oa menii s n elea g pn unde poate mer ge conflictul ntr-o democra ie i pn unde putem mpinge pr eten ia consensului. Deoca mdat am avut parte mai nti de o exacerbare a valorii consensului na ional i apoi de o exacerbare a conflictului per ma nent, care ne-au f cut s gndim c democra ia este ba o unitate de monolit n jurul unui partid, a statului i a unui conduc tor, care impun ordinea, ba o societate haotic , lipsit de coer en , aproape f r reguli obligatorii, ceea ce ne-a condus finalmente la aceea i exacerbare a necesit ii de unitate i de autoritate. Contra realit ii unei democra ii chioape i haotice, am nceput s construim ideea unei democra ii autoritare, care ar face ordine, n a a m sur nct o bun parte dintre noi au r spuns cu non alan c ar prefera dictatura militar unui regim democratic liberal. R spunsul deciden ilor politici, n frunte cu Pre edintele este c structurile inter mediare, mai ales partidele sunt o surs de conflict, a a c rolul lor trebuie r edus. De fapt ns , aceste structuri inter mediare sunt de esen a democra iei, iar conflictul promovat de ele este motorul oric rei societ i liberale. Nu exist democra ie f r societate civil , iar aceasta nu exist dect dac este structurat pluralist i dac aceste structuri, care se constituie n centr e de influen i de impuls social diverse, sunt independente fa de stat i unele fa de altele. Pe de a lt parte, se ncet ene te ideea c orice confruntare ntr e institu iile statului sau ntre stat i comunit ile teritoria le este de asemenea o surs de conflict excesiv i distructiv pentru ordinea statului democratic. Sunt atacate astfel dou principii fundamentale ale oric rei democra ii liberale, separa ia puterilor i autonomia comunit ilor locale fa de puter ea central . Ambele pr esupun c autorit ile statului intr n disput , se controleaz i se limiteaz reciproc n scopul garant rii libert ilor individuale. Astfel, dac Guver nul sau Parlamentul se opun Pre edintelui sau invers conflictul este perceput i descris
4

Decizia nr. 35/1996, publicat n M. Of. nr. 75 din 11 aprilie 1996 i Decizia nr. 147/1998, publicat n M. Of. nr. 85 din 1 martie 1999. D. C. D ni or, Constitu ia Romniei comentat . Titlul I Principii generale, Universul Juridic, Bucure ti, 2009, p. 276-277. 5 Asupra no iunii de etnie, vezi D. C. D ni or, Drept constitu ional i institu ii politice, C. H. Beck, Bucure ti, 2007, p. 294-296; Asupra no iunii de origine etnic D. C. D ni or, Constitu ia Romniei comentat . Titlul I Principii generale, op. cit., p. 176-178. Asupra no iunii de identitate etnic , idem, p. 225-228.

de mediile de infor mare ca o disfunc ie a democr a iei, cnd de fapt aceste raporturi de conflict institu ional i de control r eciproc sunt esen a separa iei puterilor i deci a democra iei. Dac avem dou camer e parlamentare se sus ine c ele vor intra n conflict sau c ngr euneaz legiferarea. De fapt, aceast separa ie intrafunc ional a exerci iului func iilor statului este f cut tocmai pentru a tempera excesele nor mative ale statului i deci pentru a garanta persoanelor ncr ederea legitim n continuitatea ac iunii statale i pr evizibilitatea schimb rilor nor mative. Probabil c unii au uitat c primul nostru senat se chema Corp ponderatoriu sau Adunare ponderatrice, avnd rolul de a pondera excesele normative ale Adun rii elective, deci mai doritoare a folosi legiferarea ca pe un spectacol politic. Autonomia comunit ilor locale este o garan ie a faptului c puter ea nu se centralizeaz excesiv i se desprinde de sursa ei i de asemenea, c statul r espect difer en ele culturale care constituie funda mentul coeziunii comunitare. Existen a autonomiei locale este esen ial pentru garantarea dr epturilor omului. Ea nu repr ezint un pericol, cum se tinde a se acredita la noi de tea ma, inutil dup intrarea n structurile euro-atla ntice, de secesiunea teritoriile n care tr iesc ma ghiarii. Este uimitor cum, la 20 de ani de la Revolu ie i ntr-o Romnie intrat n Europa, se ma i poate vorbi de unitatea poporului n ter meni cvasi-fasci ti, afir mndu-se c unitatea statului se bazeaz pe unitatea, desigur etnic , a poporului rom n, cnd de fapt aceast unitate nseamn c nu pot fi construite regimuri juridice difer en iate n raport de criteriile de constituir e a grupurilor primare de identificare, printre care i etnia. De frica patologic a pierder ii teritoriilor istoric disputate cu maghiarii a m ajuns s transfor m m indivizibilitatea juridic a poporului n unitate etnic a acestuia. Din aceea i cauz refuz m s discut m serios orice problem a descentraliz rii ca autonomie local . Tendin a centralist a ajuns n aceste condi ii att de mare nct unii bucure teni, nativi sau nu, par s cread c au dou creier e. O a treia cauz a func ion rii defectuoase a sistemului constitu ional este impulsul de a atribui capacitatea de a solu iona problemele unei/unor persoane, n loc s construim un r spuns structural. Istoric vorbind, avem nostalgia despotului luminat. De aceea, de i Pre edintele Rom niei nu are un rol decisiv n politica intern conform Constitu iei, toat lumea a teapt de la el s fac totul, s conduc totul. Mai tragic este c nd i Pre edintele ncepe s cread c are dr eptul s fac acest lucru. Acela i lucru se ntmpl ns cu toate institu iile: par legate de soarta unor oa meni. R spunsul trebuie s fie ns structural. Un om nu poate schimba de unul singur, indiferent cte puteri i dai, un sistem social sau politic. Trebuie orga nizat n a a fel exerci iul puterii nct s fie eficient, f r a fi oprima nt. La noi, eficien a tinde s devin mai important dect oamenii dirija i de sistem. Eficien a urm ririi penale par e ma i important dect dreptul la ap rare al inculpatului sau dect legalitatea ob inerii mijloacelor de prob , eficien a legifer rii pare ma i important dect securitatea juridic a persoanelor, eficien a statului, ma i important dect drepturile administra ilor etc.. Deficien ele sistemului sunt de asemenea imputate persoanelor, nu sistemului. Judec torii sunt de vin pentru c nu func ioneaz Justi ia, parlamentarii, c nu func ioneaz Parlamentul, clasa politic este f cut responsabil pentru lipsa de func ionare a sistemului partidelor politice etc. R spunsul pare s fie de fiecare dat c ne trebuie a l i oa meni, de parc am putea s aducem oa meni veni i de pe Marte. Trebuie n eles c suntem a a cum suntem i c ar trebui s construim un sistem care s ni se potriveasc . Importul modelelor nor mative, cum a m v zut i n cazul partidelor, nu poate func iona. A a c dac vr em o Constitu ie func ional trebuie s ncet m s mai copiem oper e constitu ionale str ine. Suntem ns capabili n acest moment s facem o asemenea oper de reconstruire original a sistemului constitu ional, innd cont de specificul nostru ca oameni i ca popor? Nu cr ed, iar analiza cauzelor nefunc ion rii cor ecte a sistemului f cut ma i sus, chiar dac succint , m ndr ept e te la aceast concluzie. Dac ne vom lua dup comisii ca cea care a prezentat raportul care m-a provocat s scriu aceste rnduri, atunci vom schimba Constitu ia pentru a da satisfac ie unor inter ese conjuncturale. Mai nti trebuie s facem pu in educa ie, s ne structur m temele de dezbater e, sistemul de partide i toat societatea civil n raport de acestea, s cre m o coal juridic serioas n domeniul dr eptului constitu ional i apoi s ndr znim o construc ie nor mativ proprie. Deoca mdat stabilitatea sistemului nor mativ constitu ional este ma i benefic dect orice inova ie ar putea produce mediul social i politic actual. S aplic m ct ma i cor ect Constitu ia pe care o a vem. Vom a vea vreme pentru inova ii, atunci cnd pilonii democra iei se vor fi consolidat.