Sunteți pe pagina 1din 32

RUAH

1. Uimire

Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor

Sacadat Primordial Cuvânt.

ce cade sacadat

- purtat în ce loc?

Torentule, ce-mi ai a spune? În ce ce loc te vei întâlni cu mine? Oare la fel ca tine?

Pragul pe care lumea îl trece

(Cândva, unei astfel de uimiri, „Adam” i s-a zis.) Doar el singur se uimea i uimirea I-a scos din valul care îl ducea, zicând la tot ce-l înconjura:

„în mine-i locul întâlnirii „stai, trecerea aceasta are sens”

„are sens

are sens

are sens!”

înconjura: „în mine-i locul întâlnirii „stai, trecerea aceasta are sens” „are sens are sens are sens!”

2. Izvorul

Zari

Lini

2. Izvorul Zari Lini

Î a spus Pavel în Areopagul atenian -

Cine-i El? El este Creatorul:

nu doar la început, ci necontenit. din Cuvânt.

a a plenitudinii sale - Omnia nuda et aperta sunt ante oculos Eius* -

i pragul invizibil,

Pragul Cuvântului, în care totul a fost într-un fel invizibil,

*

pe Michelangelo al ei.

a fost bine”. Te chem pe tine, Michelangelo!

rodul vederii tale!

Aceasta este Cartea Facerii - Genesis. elor de culori.

din uimire în uimire trecând.

Judecata cea de Apoi

pe Sixtina-i de întrebat.

pe care geniul uman a eliberat-o. viziunea Judec

spre noi!

El

Este Creatorul. Când Pavel apostolul predica în Areopag Fiecare zi se termina acolo cu slovele:

Omul (Eu)

erau bune foarte”?

Michelangelo

Omnia nuda et aperta ante oculos Eius -

Ei

Ei de asemenea, în pragul istoriei amândoi au fost goi deri, pe care asupra lor a pogorât-o Creatorul.

un Magnificat Exact în El!

în ei insuflat!

Presacramentul.

un Magnificat Exact în El! în ei insuflat! Presacramentul.

3. Presacramentul

În policromia sixtin cu Adam, cel creat de El.

Iar ei? Darul acesta le-a fost dat de Dumnezeu. acesta reciproc. care î

Amândoi goi Casta placent superis; pura cum veste venite, Et manibus puris sumite fontis aquam* -cuvintele acestea le-am citit zi de zi opt ani, intrând pe poarta gimnaziului wadowicean.

“(lat.) Ceea ce curat este, pl

-

- Ei ating începutul.

- Adam a cunoscut-o pe nevasta lui

Împlinirea - Apocalypsis

în Cuvânt se întoarce, în chiar centrul Sixtinei acel artist invizibil omnia nuda et aperta ante oculos Eius! Cuvintele scrise de Matei, aici s-au transformat într-o viziune

4. Judecata

lasat Judecata.

Non omnis moriar* - Tot ceea ce-n mine-i indestructibil,

sixtine,

Epilog

i tocmai aici, la poalele acestei misterioase fresce sixtine,

*(lat.) Nu totul moare.

Cine-i El?

Tu es Petrus*- a auzit Simon fiul lui lona. utul an

E

nevoie ca,

în

timpul conclavei,

A nu se uita: Omnia nuda et aperta sunt ante oculos Eius.

* ** (lat.) Cu cheie; adunarea cardinalilor pentru alegerea papei.

Au fost vremuri, când oamenii ne iau.

din care Avram fiul lui Terah a plecat e? S-o fi uitat înapoi?

- gândea Avram,

(ca în Egipt, în Hellada, la Roma). El, Avraam, I-a crezut pe Cel care Este, Glas,

a venit la Avraam. La Avraam cel care credea, Domnul a

venit.

Cel care Este a venit. A intrat în istoria omului de la facerea lumii.

dar unde-i jertfa? u voce tare

Auzise doar Glasul care I-a adus aici. . Rugul jertfelniciei I-a ridicat, A aprins focul, mâinile lui Isaac le-a legat -

O, Avraame, care te-ai urcat pe Muntele din Moria,

pe el taina trebuia a se fi împlinit.

pe el taina trebuia a se fi împlinit.

O, Avraame -

Cel intrat în istoria omenirii,

ai veche decât

lumea!

De unde, cândva, Avraam a plecat, i s-a îndeplinit,

Domnul a fost

înainte de facerea lumii.