Sunteți pe pagina 1din 17

Analiza epidemiologica

Analiza epidemiologica


Consta n identificarea, separarea si studiul atent al:


 

P rtilor componente ale unei probleme de s n tate (descriere) Factorilor care explica apari ia ei Popula iei in care a aparut problema de sanatate

  

Se bazeaz pe compara ii, interrela ii Se completeaza (rafineaz ) prin studii suplimentare (rafineaz (sero(sero-epidemiologice, fundamentale) Se poate aplica n studii epidemiologice descriptive dar mai ales in cele analitice: ............. Expunerile, efectele de interes (boala) se precizeaz de la nceput cu stabilirea designului studiului De la simplu la complex

Etapele analizei epidemiologice


1.

DESCRIEREA - definitia de caz sau a fenomenului de s natate - colecta de date (tabele, prezentate grafic) - calculul indicatorilor epidemiologici: - rate, rapoarte i indici (popula ia la risc!!!) - indicatori de frecven - inciden (cumulativa si densitatea (cumulativa incidentei) incidentei)
- prevalen

- indicatori de gravitate - indicatori de impact popula ional

Etapele analizei epidemiologice


2. COMPARA IA
- permite aprecierea rela iei cauzale - tabelul de contingenta 2x2 - RR, OR, RA, RR= Riscul relativ= Incidenta bolii (riscul) expusi / relativ= riscul) Incidenta bolii neexpusi OR= Risc relativ estimat (studii caz-martor) caz-martor) RA= Risc atribuibil=Diferenta riscurilor atribuibil= (incidentelor)= Riscul bolii expusi Riscul bolii la incidentelor)= neexpusi

Boala prezenta

Boala absenta

Expunere prezenta Expunere absenta

a c a+c

b d

a+b c+d

Categoriile incluse n tabelele de contingen sunt mutual exclusive i discrete

b+d N

Factori de distorsiune in studiile epidemiologice evaluarea asocierii cauzale, expunere - efect asocierii cauzale,
 Intmplarea Int

sistematica Confuzia explicatie alternativa


 Eroarea

real asocierea cauzal ? Exist o rela ie cauzal !? cauz


 Este

Parametru

M rimea esantionului 20

M rimea e antionului 50

M rimea e antionului 500

RR p
IC 95%

2 0,5
0,5-7,7

2 0,2
0,9-4,7

2 0,001
1,5-2,6

Factori de distorsiune in aprecierea cauzala Erori sistematice systematic errors - bias care exista ntr-un studiu ntrepidemiologic i contribuie la producerea de estim ri n mod sistematic mai mari sau mai mici dect valorile reale ale parametrilor estima i Deviaz prin supraestimare sau subestimare
 Erorile

Interpretarea datelor epidemiologice


 Etape
 

Evaluarea fiec rui criteriu de asociere cauzal Aprecierea erorilor i interven ia ntmpl rii Semnifica ia statistic permite aprecierea rolului ntmpl rii dar nu poate aduce dovezi de cauzalitate cu semnifica ie clinic i interven ional

Considerente de ordin ra ional n analiza epidemiologic
Utilizarea de date de calitate cu recunoa terea p r ilor bune sau mai slabe ale setului de date ale Descriere atent a datelor (defini ie de caz i descriere: timp, loc, persoan ) Aprecierea popula iei la risc Alegerea martorilor ct mai asem n tori cu cazurile, din acela i univers popula ional Compara ia , tabelul de contingen Interpretarea dovezilor de cauzalitate Aprecierea factorilor de distorsiune Teste de semnifica ie statistic interpretate dependent de semnifica ia clinic i biologic

 

  

Evaluarea epidemiologic


Definitie: procesul tiin ific de determinare a randamentului i siguran ei unei anumite m suri destinate prevenirii i controlului unei probleme de s n tate


Randament m sura n care o anumit interven ie, procedur , regim sau serviciu, aplicat n teren realizeaz ceea ce s-a a teptat sntrntr-o anumit popula ie Eficacitate m sura n care o anumit interven ie, procedur , regim sau serviciu produce rezultate benefice n condi ii ideale Eficien rezultatele finale ob inute prin aplicarea corect a unei proceduri cu randament i eficacitate cunoscute, n corela ie cu cheltuielile de timp i resurse.

Caracteristicile evalu rii epidemiologice pentru o problem de s n tate


 problema

de s n tate bine definit evaluarea unor obiective specifice, explicite i cuantificabile defini ia de caz a problemei de s n tate a fost bine stabilit nainte de interven ia n teren planificarea riguroas a ac iunii de evaluare

MetaMeta- analiza
Terminologie analiza ntre Overview quantitative synthesis ini ial folosite pentru trialuri clinice randomizate. Defini ie metod formal de combinare a datelor ob inute din studii epidemiologice n scopul de a prezenta explicit formulat, calitativ i cantitativ, rezultatele asupra problemei cercetate. cantitativ, Obiective mbun t irea evalu rii efectului studiat prin estimare global Cre terea semnifica iei statistice Rezolvarea incertitudinilor

Flavonoid content and antioxidant capacity (ORAC) of milk chocolate and dark chocolate versus other high flavonoid foods. * Brewed, per 2 g bag/200 ml water. foods. Antioxidant activity is reported as oxygen radical absorbance capacity (ORAC). Adapted from: Steinberg et al. J Am Diet Assoc 103: 215-23. 215-

Our updated meta-analysis indicates that intake of flavonoids may lower risk of CHD mortality, RR = 0.81 (95% CI: 0.710.92)

Review Chocolate and Prevention of Cardiovascular Disease: A Systematic Review Eric L Ding1,2*, Susan M Hutfless1, Xin Ding1 and Saket Girotra3 * Corresponding author: Eric L Ding eding@jhu.edu Author Affiliation1 Department of Epidemiology, Harvard University, School of Public Health, Boston, MA, USA 2 Department of Nutrition, Harvard University, School of Public Health, Boston, MA, USA 3 Department of Medicine, Medical College of Wisconsin, Milwaukee, WI, USA Nutrition & Metabolism 2006, 3:2 doi:10.1186/1743-7075-3-2

Etapele meta-analizei meta     

Ghid de apreciere a calit ii studiilor Relevan a - apreciaz ceea ce este de interes Evaluarea adecvat a expunerii - doz , durat Evaluarea e antionelor de studiu - modalitate de selec ie, caracterizare, m rimea e antionului Ipoteza de studiu- clar prezentat studiuEvaluarea ratelor de r spuns i acelor lips Colectarea datelor i analiza - metodologie clar i adecvat Identificarea factorilor de distorsiune Statistic descriptiv - mortalitate, morbiditate RezultateRezultate- complete, clare.

Limitele si avantajele meta-analizei

Avantaje
Apreciere mai obiectiv a eviden ei fa de recenzii Cre terea preciziei datelor cumulate Rezolvarea incertitudinilor pentru studii heterogene Genereaz ipoteze de studiat Permite calculul e antioanelor optime pentru studii ulterioare

Limite
Rezultatele meta-analizei, de i precise pot fi false. Bias-ul este greu de eliminat n combinarea studiilor observa ionale Bias de selec ie (se iau n studiu numai studii publicate) Se egalizeaz studii de valoare cu altele modeste Artificiile statistice nu pot rezova problema heterogenit ii Pot crea impresia unor r spunsuri definitive Este dificil interpretarea clinic