Sunteți pe pagina 1din 132

MORARIU LETI IA

SP TARU RUXAND RA TEF

NESCU FLORICA

PUIU VICTORIA

CHIRU FLORIAN

PRLOG MARIA

TOFAN RUXAND RA

TEST E DE EVA

LUA RE CON

TINU N

NUR SING.

Coordonat or colec ie:

Dr. MIOARA MINCU Editura ANA

DAVILA Bucure ti, 2003


1

CAPITOL UL INevoile fundament

ale umane.
1. Respira ia este un proces format din urm toarele etape:a)

inspira ie i expira ie;b) ventila ie, difuziunea gazelor, etapa circulatorie, etapa

tisular ;c) etapa pulmonar i etapa tisular .2. Ventila ia este influen at

de:a) permeabilitate a c ilor respiratorii i concentra ia oxigenului n aerul

respirat;b) func ionalitate a centrilor respiratorii i expansiunea cutiei toracice;c)

alimenta ie i efort fizic.3. Etapa circulatorie a respira iei depinde de:a) num rul i

calitatea hematiilor din snge;b) debitul cardiac i permeabilitate a capilar ;c)

viteza cu care circul sngele arterial.4. Actul respirator este reglat prin:a)

SNC;b) sistemul neurovegetati v;c) sistemul nervos i prin stimulare chimic .5.

Componenta voluntar a respira iei este reglat la nivelul:a) centrului respirator

bulbar;b) scoar ei cerebrale;c) centrului pneumotaxic pontin.6. Valorile

normale ale ritmului respirator sunt cuprinse ntre:a) 16-20 r/min;

b) 12-14 r/min; c) 23-25 r/min.7. Termenul de apnee

nseamn :a) oprirea respira iei; b) respira ie normal ; c)

respira ie modificat .8. Dispneea este:a) oprirea respira iei;b) respira ie normal ;c)

respira ie dificil .9. Alterarea (modificarea) vocii se manifest cu:a) afonie,

disfonie;b) apnee;c) modificarea amplitudinii respiratorii.10. n unele afec iuni ale

aparatului respirator sputa poate avea un anumit caracter ce ajut

lastabilirea diagnosticului medical. Astfel, sputa perlat este specific pacientului

cu:a) tuberculoz pulmonar ;b) cancer pulmonar;c) astm bron ic.


2

11. Mijlocul cel mai eficient prin care se poate aprecia c un pacient are nevoie de O
2

este:a) observarea culorii tegumentelor; b) notarea modific rilor ap rute n

frecven a i amplitudinea respira iei;c) determinarea presiunii par iale a O


2

i CO

n snge.12. Respira ia CheyneStockes este caracterizat prin:a) perioade de

respira ii din ce n ce mai frecvente, dup care frecven a se reduce, urmeaz apnee

; ciclul se reia;b) respira ie foarte slab ;c) perioade de respira ii rapide,

ntrerupte de perioade de apnee.13. Respira ia Kussmaul nseamn :a) respira ie de

tip superficial;b) respira ie modificat ntlnit n st rile febrile;c)

inspira ie prelungit urmat de expira ia for at i apnee.14. Ralurile

reprezint :a) zgomote supraad ugat e, patologice, percepute n timpul asculta iei;b)

secre ii pe c ile respiratorii superioare;c) murmurul vezicular.15. Ortopneea se

define te ca o:a) expectora ie seroas ;b) respira ie n pozi ie vertical a

corpului;c) respira ie n pozi ie orizontal a corpului.16. Atelectazia nseamn :a) o

metod de investiga ie a pl mnului;b) o modificare a respira iei;c) pierderea expansiunii

pulmonare prin colabarea c ilor aeriene intrapulmonar e.17. Capacitatea vital se refer

la:a) amplitudinea respiratorie;b) cantitatea maxim de aer ce poate fi expirat din

pl mni dup o inspira ie for at ;c) aerul r mas n pl mni n urma expira iei

for ate.18. Intre MD ale dispneei ntlnim: a) ortopneea;b) situa ia de criz ;c)

hiperventila ia ;d) tusea;e) cianoza;f) paliditatea tegumentelor. 19. Drenajul postural

nseamn :a) eliminarea secre iilor bron ice prin tuse;b) utilizarea gravita iei

pentru drenarea secre iilor de la nivel pulmonar;c) o incizie la care se aplic un

tub de dren.20. In cursul observ rii unui pacient se descoper c prezint

torace n butoi". Acesta poate fi:a) normal;b) rezultat al m ririi ficatului sau

inimii;c) rezultat al obstruc iei prelungite i generalizate a c ilor respiratorii.


3

nta ia enterocolitei cronice se va evita: a) carnea gras i ou le pr jite;e ata i

alcoolul;fierte tari;imentele iritante.ien a cardiac se realizeaz pornind de la urm toarele

produsecleroz nu cuprinde: a) afum turile;be rculozei, nu sunt necesare m suri

dietetice speciale:iinfec tiile alimentare cu tablou acut de tip infec ios sau toxic,

nsterile preparate n farmacia spitalului se depoziteaz n:medicamen telor

administrate pe cale oral poate fi:solide se pot administra, dup caz, cu:ase pe cale

percutant , setanat se pot administra solu ii uleioase ?cale respiratorie, medicamentel

e sub form :re la antibiotice pentru asistenta medical care efectueaz d i foarte

acceptat de bolnav (calea oral -bucal ) prezint i unele, enumerate mai jos:rea

medicamentel or sub form de supozitoare sau clisme itorii;a medicamentel or, asistenta

medical va urm ri efectele acestora; lalui va ine seama de:rate accidente ale

injec iei intramuscular e:as se poate face: a) numai n venele epicraniene;te

ral a medicamentel or se face: a) per os;ctabile uleioase se face: a) intramuscular;

prin inhalare: a) medicamente sub orice form ;pot fi introduse direct n snge

prin:nt prezint o modificare de aspect, culoare, miros, asistenta

medical tor calitativ. ia intradermic se efectueaz n scop de diagnostic:inf ec ia local se

face cu: a) alcool 70;tanat se efectueaz : a) zilnic n acela i loc;rvului

sciatic, tradus prin durere violent se: a) se retrage aerul;cidental de aer ntr-un

vas de snge se produce:at perfuzie continu cu un ritm n care se vor administra 1000istrarea

fiec rei doze de digital , asistenta medical :nei bolnave digital , al c rui efect

este definit ca: a) depresiv;unt medicamente indicate n urm toarele afec iuni, n

afar de:le secundare ale hipotensoarelo r, asistenta medical va sf tui nmente nu se

administreaz unui bolnav astmatic care sufer de iunile de mai jos cu excep ia

uneia:Na+ bolnavul poate prezenta:se, bradicardie;ii, hTA.e K+ duce la: a) sc derea K+

seric; care din criteriile de mai jos trebuiesc respectate:ul n care trebuie administrat

perfuzia:se folosesc pentru hidratare:com bate hiperhidratare a:ficitului de

Na+ se face n func ie de:ai i activitatea fizic minim (bolnav la pat) necesit ca aportulnoas

n perfuzie a serului fiziologic se face pentru:le respirator la nivelul:iilor segmentare;ni

velul membranei alveolocapilare;ei acute:racteristi c n urm toarele

afec iuni: a) pleurite;ice este:ului pentru tracocentez este:rale exploratorie

poate determina urm toarele accidente vitale:se fin pulverizate;to ase finitiv ,

semnific pentru o persoan c :t cu TBC diagnosticat, este:ic tratament

preventiv la persoanele cu riscre toracic violent , dispnee, diminuarearat or a dispneei,

cianozei, tahicardiei, febrei,r se manifest prin: a) inspir normal i expir

scurt;ar apare mai frecvent: a) la indivizii n vrst de 2030 ani;cient cu un trecut de

astm bron ic este:ului bron ic sunt: a) expectora ie sanghinolent ; toarele

aprecieri vor oferi cele mai importante informa ii la un pacient cu).i normale este cuprins

ntre:) diabet zaharat;i, deci o cantitate de urin :titate mare de urin n 24 h;al; este: a)

durerea;n ie urinar se refer la:i urinar la femei;rea calculilor renali

sunt:etoda de:ntrast folosit n urografie este: a) Odistonul;a efectu rii unei

urografii:trate. poate eviden ia:vitat alimenta ia cu:a ie a vezicii urinare de natur :

ntre:lui vezical:eure:r patogeni din urin cea mai indicat metod este:lui;t cu

sindrom nefrotic. Care sunt manifest rile de dependen me ale

extremit ilor i ploapelor nso ite de urin tulbure; dere ponderal i apatie;)

ataxie i disurie. a: a) unui mu chi;t cu un aparat gipsat pentru o fractur derte

din planul de ngrijire ntocmit de asistent unuii pentru prevenireai.ol u ie

acut :generati ve: a) reumatismul articular acut;ie primar se afl :en ie

chirurgical ortopedic corectiv este o m sur dez sngele prin determinarea de: a)

V.S.H.; pacientul va efectua:ntru: a) examenul mobilit ii articulare;z la:atic , este

caracterizat prin:n pot fi: a) anchiloza articula iei;ien ilor cu artroz ntlnim:te care are o

spondilit anchilozant exerci iile de postur sel a articula iilor periferice se realizeaz prin

exerci ii de mobilitate:ral i va preveni recidivele dac :erarea prin termoterapie

se realizeaz cu:uce la: a) mixedem;rena lei duce la: a) diabet insipid;retic;: a) stimularea

glicogenezei;a lei duce la: a) diabet insipid;: a) medulosuprar enal ;al . iune cauzat

de:alei;lei;rine const n: a) tratament simptomatic;a rele manifest ri; Pentru

care:stat . A fost internat cu oei tiroide se poate face prin determinarea: al pentru

determinarea: a) metabolismul ui bazai;nte, vasodilatatoar e;, somn lini tit;ndente;

t recent, NA 9 ani, i d m s bea i s m nnce:az naintea retinei:xe;tive; ;: a) o

tumoar benign ;fia corneei;) dispari ia vederii;te de pacien ii cu afec iunirea

noun scutului, asistenta are datoria s nregistreze zilnic:ectul tegumentelor,

scaunul, urina;mnul, respira ia, temperatura; nc iile vitale, reflexul suptului;c iile

vitale, reflexul suptului, greutatea.lui:) sugar 1 lun ; 1) lapte praf

12,5%;) su g a r 3 lu n i ; 2 ) st n e z u t;) sugar 6 luni. 3) nevoi calorice 110

cal/24 ore;tru vaccinare antipolio:l tn rului V., de 15 ani, asistenta l

cheam re, prezint stare de disconfort i prurit anal;gic;motor ie; ultima realizare,

probabil, este:lui de ngrijire stabili i ca pacientul L. V., de 7 luni,l cu febr i

disurie; i se efectueaz urocultura carementoas la un interval de 6te cu pipeta.r de 7

luni, n scut cu o greutate de 3.000 grame:;gic;4b, 2b,. a,c,d. a,c,d. a,b,e.

b,c,ed,e,d,d,e, c,c,dc,d. a,c,d