Sunteți pe pagina 1din 17

1.

Introducere
1.1Amplificator cu reactie negativa
Dac un anumit procent din semnalul de ie ire al amplificatorului este conectat la intrarea acestuia, astfel nct amplificatorul amplific o parte din propriul s u semnal de ie ire, rezultatul va fi un amplificator cu reac ie. Reac ie negativ se n elege o sc dere a amplitudinii semnalului de intrare.
Amplificator

Xg X1 X2
Reactie

Xf

1.2 Amplificatorul transconductanta


Amplificatorul transconductanta este amplificatorul cu reactie negativa cu esantionare pe bucla si comparare pe bucla .

Io
a

Vi
f

Rf Io
f

Vi

Re1

Re2

Vi

2. PROIECTAREA AMPLIFICATORULUI
Pentru a construi amplificatorul transconductanta vom folosi amplificatoare etajate cu etajul sarcina distribuita cu iesire din emitor, cautand ca produsul a*f sa fie pozitiv.

>0

Deoarece ay<0 , vom modifica schema pentru a obtine un produs pozitiv. Astfel vom adauga un etaj care sa defazeze.

Io
f

Rf

Vi

R4

R13

>0

Se cere pentru amplificatorul cu transconductanta o amplificare A=0.03 A Pentru a afla valorile rezistentelor se realizeaza sinteza PSF:

Vcc=12V Vbe=0.6 V PSF: Ic=1mA Vce=0.8V Rb1,Rb2,Rc,Re=?

Ic= Vre=(10...20)%Vcc Vre=

Re=Vre/Ic=1.2/1=1.2k ; Rb=R1||R2 Vbb=

Rb1=85k si Rb2=16k

Vom considera rezisteta Rs, rezistenta de sarcina 10k si cum Re1=R4+R5 , vom lua R4=100 si R5=1.1k Pentru amplificatorul transconductanta avem determinata formula urmatoare din reactia negativa . Cunoscand A=0.03 f=33.3 putem scoate valoarea rezistentei de reactie : Rf=2.3k Tinand cont de formulele calculte anterior avem : Ri=R1||R2=Rb=10 k (>5k cerinta de proiect) si Ro=R12=10k(>10k cerinta de proiect ) Tinand cont de rezistentele standard si de valorile obtinute din calcul avem schema din figura urmatoare. Unde valorile utilizate sunt: Rb1=Rb2=Rb3=13.4k ; Rb1,2,3=85k Rb123=16k Rc123=10k Re23=1.2k R4=0.1k R5=1.1k Rs=10k . Valoarea condensatorului de decuplare este de 150u iar a celui de reactie este 200u.

3. REZULTATE OB INUTE N SIMULARE


3.1. Analiza Bias Point Detail

Din analiza Bias Point Detail se verfica polarizarea tranzistoarelor in simulare precum si valorile tensinii de intrare si valoarea curentului de iesire . Vbe1=1.82-1.157= 0.663V Vbe2=1.82-1.157= 0.663V Vbe3=1.82-1.157= 0.663V Se observa ca tranzistorii sunt polarizati , se deschid la 0.6 V si nu intra in taiere .

3.2.Rezultate ob inute:

1.Graficul pentru tensiunea de la intrare si pentru curentul de iesire.Vo si Io sunt in faza demonstrand si in simulare ca a*f>0.

2.Valoarea obtinuta din simulare pentru curentul de iesire Io=60uA.

3. Valoarea obtinuta din simulare pentru tensiune de intrare V=2mV. Din analiza Trasient se calculeaza amplificarea: Ay= (valoare ceruta de datele proiectului)

4. REALIZAREA PRACTIC
Proiectare cablaj

Banda de Frecventa :

Cu ajutorul analizei Transient se poate vedea banda de frecventa a amplificatorului cuprinsa intre 10Hz 10 MHZ. Banda de frecventa a amplificatorului are valoare mult mai mare in simulare .

n faza de realizare practic , s-au urmarit urm toarele sub-etape: Realizare pe macheta de ncerc ri ,cand se verific respectarea cerin elor de proiectare (PSF, amplificare, band , etc.), Proiectare cablaj PCB in ORCAD: Editare schema in Capture : Crearea fi ierului netlist

Editarea cablajului (utiliznd programul Layout) si printarea acestuia

Dupa imprimarea cablajului se traseaza acesta pe placuta si se pune la corodat . Se va lipi etaj cu etaj pe placa verificandu-se, de fiecare data polarizarea tranzistoarelor si semnalul de la intrare si de la iesire . In final, se lipesc toate componentele si se verifica,pe etaje , daca sunt indeplinite toate cerintele si daca sunt verificate calculele si simularea.

5.CONCLUZII

In urma realizarii proiectului s-a putut vedea ca pentru un amplificator transconductanta ce folosete etajele : sarcina distribuita cu iesire din emitor este necesara utilizarea a tranzistoare ,3 etaje,astefel incat a*f>0 (conditie necesara pentru ca amplificatorul sa nu devina oscilator) Se observa in urma simularilor ca un amplificator echipat cu reac ie negativa este mai stabil, distorsioneaz mai pu in semnalul de intrare i, n general, este capabil de amplificarea unor frecven e mai largi. Dezavantajul este un factor de amplificare mai sc zut. Reactie negativa deterimna ca o parte din semnalul de iesire sa scada ( in antifaza) fata de semnalul de intrare. Aplicarea unei reactii negative la un amplificator duce la SCADEREA amplificarii dar largirea benzii amplificatorului, cresterea liniaritatii, imbunatatirea performantelor.

BIBLIOGRAFIE
[1] Praoveanu I., Jipa D., Simion S., Dispozitive i circuite electronice, Ed. ATM, 2000. [2] Dascalu, D. , Dispozitive si circuite electronice, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1982. [3] Munteanu D., ndrumar de laborator. No iuni de PSPICE, rev. 2003. [4] Tony R ,Introducere n circuite electrice i electronice.Vol3Electronica

analogical
[5] Siteul www.circuiteelectrice.ro .

ANEXA 1. Devizul de materiale utilizate


Nr. Denumire pies Crt. 1. Tranzistor 2. Rezistor Cablaj Condensator Model BC 107B Valoare 200 ohmi Nr. Buc. 3 3 Date catalog hfe= 200, VCE max =.... Cost OBS estimativ[RON]

0.2

RPM