P. 1
Homeopatie Bucuresti 2006 2007

Homeopatie Bucuresti 2006 2007

|Views: 779|Likes:
Published by chirachiralina

More info:

Published by: chirachiralina on Jul 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2013

pdf

text

original

NOTE DE LA CURSUL DE HOMEOPATIE ± BUCURESTI 2006-2007 adresate (numai) medicilor cursanti: http://www.teleianuhomeopat.3x.ro/Curs_01.

htm http://www.homeopatia.ro/Curs_03.htm http://www.homeopatia.ro/Curs_03.htm http://www.homeopatia.ro/Curs_04.htm http://www.homeopatia.ro/Curs_05.htm http://www.homeopatia.ro/Curs_06.htm http://www.homeopatia.ro/Curs_07.htm Convocarea I-a (noiembrie 2006) y Bazele stiintifice si principiile homeopatiei y Forta vitala y Consultatia homeopatica in cazurile cronice Convocarea II-a (decembrie 2006) y Modalitati, alternante, concomitente y Aconitum napellus y Dulcamara y Durata de actiune a remediilor Convocarea III-a (27-28 ianuarie 2007) y Homeopatie si biotipologie. constitutii. y Remedii frecvent indicate in traumatisme (materia medica) y Tratamentul homeopatic in traumatisme (terapeutica) y Miasmele in homeopatie (generalitati) y Miasma psorica y Sulphurus y Psorinum y Sulphurus iodatum Convocarea IV-a (24-25 februarie 2007) y Tuberculinismul y Tuberculinum y Natrum muriaticum y Natrum carbonicum y Natrum phosphoricum y Natrum sulphuricum y Pulsatilla y Platina y Silicea Convocarea V-a (24-25 martie 2007) y Grupul Calcarea (Dr. Nicoleta Bratcoveanu, Dr. Atena Antonescu) y Sicoza - generalitati (Dr. Ioan Teleianu) y Medorrhinum (Dr. Mariana Galesanu) y Thuja (Dr. Silvia Nedelcu) y Grupul Kalium (Dr. Dorin Dragos) y Grupul Argentum (Dr. Doina Pavlovschi) y Aurum ( Dr. Ileana Rindasu) Convocarea VI-a (19-20 mai 2007) y Miasma Luetica - Dr. M. Galesanu y Luesinum - Dr. Adrian Dumitrescu y Materia Medica - Phosphorus, Arsenicum album, Staphysagria, Belladonna, Bromium - Dr. D. Pavlovschi y Materia Medica - Lachesis, Conium - Dr. Ileana Rindasu y Medicamentul homeopatic Convocarea VII-a (16-17 iunie 2007) y Medicamentul homeopatic - Dr. Nicoleta Bratcoveanu - 1-

y y y y y y

Evaluare de etapa - Dr. Doina Pavlovschi, Dr. Nicoleta Bratcoveanu, Dr. Ileana Rindasu Materia medica - Lycopodium - Dr. I. Rindasu Materia medica - Chelidonium, China - Dr. Silvia Nedelcu Materia medica - Nux Vomica - Dr. Adrian Dumitrescu Materia medica - Sepia, Ignatia - Dr. D. Pavlovschi Materia Medica - Bryonia, Rhus Toxicodendron - Dr. Secil Omer

CONVOCAREA I-A (25 - 26 noiembrie 2006) http://www.teleianuhomeopat.3x.ro/Curs_01.htm y y y Bazele stiintifice si principiile homeopatiei Forta vitala Consultatia homeopatica in cazurile cronice

Dr. Ioan Teleianu - note de curs ± 2006 BAZELE TIIN IFICE I PRINCIPIILE (LEGILE) HOMEOPATIEI Fiecare tiin are anumite principii fundamentale care ghideaz întregul sistem. Homeopatia, ca tiin a tratamentului medical are o filozofie a sa proprie i terapeutica sa este bazat pe anumite p rincipii fundamentale, astfel: Legea similitudinii Legea remediului unic Legea dozei minime (infinitezimalit ii) Se adaog : Doctrina provingurilor Teoria bolilor cronice Teoria For ei vitale Legea asem n rilor (similitudinii) Despre Similitudine i Identitate Men ionarea acestei legi ne trimite mult înainte de Hahnemann i anume la Hippocrate i Paracelsus i la alte texte antice. Dar Hahnemann a fost acela care identificat universalitatea acestei legi i a scos -o din uitarea timpurilor pentru a o aduce la baza unui sistem complet de medicin . Dedus în urma experimentelor i confirmat de experien a clinic , legea asem n rilor poate fi definit : orice substan este capabil s deregleze un organism, dereglare care se traduce printr-un ansamblu de simptome. Aceia i substan va fi apoi capabil s vindece un bolnav care prezint acele astfel de simptome. Putem vorbi astfel de producerea unei Äboli artificiale´, a a cum a conceput-o Samuel Hahnemann. ÄNu r mâne deci alt metod eficace de a folosi medicamentele contra bolilor, decât de a recurge la metoda homeopatic , cu ajutorul c reia se caut , pentru a-l îndrepta contra totalit ii simptomelor cazului morbid individual, pe acela dintre toate medicamentele c ruia i se cunoa te bine maniera de a ac iona asupra omului s n tos, i care posed facultatea de a produce boala artificial cea mai asem n toare bolii naturale, cu care avem de a face´ (S. Hahnemann) Legea similitudinii nu este un principiu de identitate ; ea se bizuie pe principiul analo giei : boala produs de manier Äartificial ´ nu poate s fie identic în putere bolii reale, ea este analoag (comparabil ) i asem n toare. Similitudinea este o asem nare, o afinitate simptomatic . Nu poate avea caracter « identic » pentru c experimentarea a fost f cut pe subiec i s n to i iar în practic noi avem de a face cu o persoan bolnav .

- 2-

Este vorba de compararea simptomelor bolnavului cu cele ale remediului, deci dou realit i diferite, pentru stabilirea gradului de similitudine între ele. De fapt, compararea prive te simptomele Äbolii naturale´ i semnele bolii exprimate de bolnav. Homeopatia vindec prin analogie nu prin identicitate. Samuel Hahnemann explic clar în Organon et în Bolile cronice : «Dou boli care difer bine una de alta ca gen, dar care se aseam n mult privind manifestarea i efectele lor, adic în ceea ce prive te simptomele i suferin ele pe care ele le determin , se distrug totdeauna în mod reciproc, imediat ce ele ajung s se întâlneasc în acela i organism. Cea mai puternic o distruge pe cea mai slab . Cauza acestui fenomen nu este greu de în eles. Boala mai puternic ce survine, având asem nare cu cea veche în maniera ei de ac iona, invadeaz i chiar prefer p r ile care fuseser pân atunci atacate de aceasta din urm , care, mai slab decât ea, se stinge, ne mai putându- i exercita activitatea ei. La fel ca flama unei l mpi de lumin care se terge rapid în nervul optic, în fa a razelor soarelui, care p trund în ochii no tri cu for mult mai puternic " (Organon § 45) S presupunem c am da unei persoane un remediu identic cu maladia sa, în acest fel noi nu facem decât s read og m o miasm identic cu cea existent în organism. Nu putem avea în acest caz niciun fel de vindecare. E ca i când mecanismele organismului se învârtesc pe loc i nu pot s elimine ceea ce îl tulbur . Pentru c Äidentic´ este Äasem n tor lui însu i´ Scopul homeopatiei nu este de a face bolnavul asem n tor bolii naturale, adic s prezinte o perfect asem nare cu ea ; finalitatea ei este s aduc organismului acea transformare care s -i permit s treac de la o stare (boal ) la alta (vindecare), dându-i un remediu Äînrudit´, echivalent dar nu omolog. « Niciodat homeopatia nu a pretins s vindece bolile prin aceia i putere cu cea care le-a produs ; ea vrea s o fac printr-o putere care nu este deloc identic , ci numai analoag cu boala´ (Samuel Hahnemann). Concep ia similitudinii este desigur o lege unic ; enun area sa a permis s se stabileasc o rela ie între fenomene (manifest ri morbide) dup o metod experimental i deductiv , r spunzând unor reguli precise. Unii vorbesc de acum de un fel de concept homeopatic sau de rela ie terapeutic de similitudine. Totu i, ea seam n a fi mai aproape de un principiu decât de un concept. Conceptul este abstrac ie; principiul este originea, cauza prim , sursa i tocmai acest lucru a fost conceput de Hahnemann : legea asem n rilor sau principiul similitudinii este cheia de bolt , punctul de plecare al homeopatiei. Fa de ceea ce se mai întâmpl în practic , se pare c mul i terapeu i homeopa i n-au sesizat sensul profund i neobi nuit al acestei legi, nu i-au clarificat aspectele profunde definitorii ale homeopatiei, subtilit ile valorice ale acesteia, plecând de la principiul similitudinii. Aceast împlinire cere o munc continu , ani de practic i reflexie, de fapt homeopatia este opera Legea individualiz rii (De la globalitate la entitate (individ) Homeopatia consider mai întâi Äbolnavul´, înaintea bolii. Persoana este luat în considerare în totalitatea ei : în func ie de ce este, de retenul s u, de istoria sa i nu numai în func ie de simptomele corespunz toare sau de efectele bolii. Bolnavul este observat în realittea sa complex , spa io-temporal , deci legat de spa iu (corp, calit i înn scute) i timp (istorie, calit i dobândite); pentru a cunoa te cauza declan ant trebue adus la zi din memoria pacientului orice eveniment semnificativ (episod), cât ar fi de vechiu, îndep rtat sau insignifiant. Fiin a este considerat ca o ent itate reac ional . Discu ia cu bolnavul trebue s creieze o sinergie a triunghiului Äremediu, persoan , for vital ´. Boala este expresia unei etape în via a bolnavului i nu poate fi izolat de ansamblul istoriei persoanei. Pacientul vine totdeauna pentru o particularitate simptomatologic , care este motivul consulta iei dar asta nu însemneaz c asta este totul. Persoana este ceea ce ne intereseaz în primul rând, înainte de particularitatea etiologic . Particularit ile sunt studiate numai pentru a confirma remediul. « Totalitatea este mai important decât detaliul. Nu jongla i niciodat cu particularit ile în defavoarea întregului. » (M. Tyler) S facem ca remediul s apar din vorbele pacientului i de aceea discu ia cu el trebue s vizeze acest lu cru, s furnizeze maximum de informa ii privind descrierea apari iei suferin elor, a factorilor declan an i, a altor simptome concomitente, etc. i a ceea ce face ca starea sa s fie diferit de a altui pacient bolnav. Pacientul, în final, trebue s ne permit s avem acces la ceea ce este el, acesta este scopul interogatoriului, ca s percepem care poate fi cheia sa personal , care s duc la vindecare profund . - 3-

Legea dilu iilor poten ate (infinitezimale) No iunea de dinamizare infinitesimal s-a n scut din constatarea f cut de Hahnemann c medicamentele, date chiar în doze mici, antreneaz agrav ri temporare. Pentru a modera acest fenomen el a c utat s atenueze efectul produselor folosite crescând progresiv diluarea lor, dinamizându-le. Acest fenomen, al ac iunii remediilor mult diluate ridic întreb ri adesea insolubile pentru unii oameni de tiin , mai ales c produsele homeopatice au efecte terapeutice i dup ce practic nu mai exist nicio molecul din substan a initial . Aici trebue s accept m c modific rile sunt nu numai de ordin cantitativ ci i calitativ, a a cum confirm cercet rile fizicii cuantice. Un remediu homeopatic ac ioneaz pentru c este similar bolii dar prin prepararea sa el devine cevat mai puternic, gra ie dinamiz rii. În fapt, dilu ia suprim toxicitatea substan ei. Modificând remediul, dinamizarea cre te ac iunea sa, motiv pentru care Hahnemann afirm de «substan energetic », remediul devenind purt tor de mesaj. Acest lucru schimb i parametrii posologiei în homeopatie, o singur granul fiind suficient pentru a face ca informa ia vindec toare s treac i s finalizeze actul terapeutic. De aceea un remediu homeopatic este cu atât mai puternic cu cât este mai « asem n tor » persoanei respective. « Puterea curativ a medicamentelor este deci fondat pe proprietatea pe care ele o au de a duce la na terea simptomelor asem n toare celor ale bolii i care dep esc în for pe acestea din urm . De unde deducem c boala nu poate fi distrus i vindecat de o boal oarecare, radical , rapid i durabil , decât cu ajutorul unui medicament capabil s provoace la omul s n tos, ansamblul simptomelor celor mai asem n toare totalit ii acestora, i dotat în acela i timp de o energie superioar celeia pe care ea o posed ´ (Samuel Hahnemann). ADDENDA Controverse (Extras din lectia tinuta de Dr.doc. Gh. Bungetzianu in anul 2004) 1. Este greu de împ cat conceptul Äceva asem n tor vindec ceva asem n tor´ cu Farmacologia clasic . Deoarece sentin a enun at postuleaz c o aceea i substan poate i provoc o serie de simptome, i le poate i vindeca atunci când este administrat în dilu ie mare, preparat dup metode specifice. De i Legea invers rii efectului dup doz a fost enun at înc din 1878 de c tre Arndt i Schultz, care, lucrând pe levuri au constat c excita iile mici provoac cre terea activit ii vitale; excita iile medii o amplific ; cele puternice o frâneaz ; excita iile exagerate o abolesc. A fost utilizat concret abia de c tre Claude Bernard i Brown Sequard: Äexcita ia moderat a unui element nervos provoac o exaltare (dinamogenie) a func iilor care depind direct sau reflex de acest element. O excita ie puternic poate s aboleasc acelea i func ii´. Claude Bernard spunea: Äorice substan care, în doz mic , excit propriet ile sau func iile unui element anatomic, în doze mari, le suprim ´. În schimb, în natur , legea invers rii efectului ni se arat ca o lege universal . Cine a avut ocazia s se apropie de o cascad mare a putut observa direct cum, al turi de uvoiul masiv de ap care cade cu zgomot, urmând legea gravita iei, în atmosfera din jur plute te o boare de pic turi minuscule care floteaz cu atât mai bine i mai sus, cu cât dimensiunile particulelor sunt mai mici. Alt exemplu este dat de fenomenul capilarit ii: într-o conduct cu un diametru apreciabil un lichid cujrge în jos, ascultând de legea gravita iei, iar pe de alt parte, într -un tub capilar, lichidul urc , reprezentând un fenomen antigravita ional. Cu cât dimensiunea lumenului este mai mic , cu atât ascensiunea este mai evident . S ne gândim la faptul c într-un arbore de Sequoia gigantea, seva urc peste 20 de metri în l ime i ajunge în vârful fiec rei ml di e i frunzuli e. Alt exemplu : dac apropiem o flac re de un fir de platin gros de câ iva milimetri, el se va dilata, revenind apoi la dimensiunea precedent . Dar, dac apropiem o flac r de un fir capilar de platin , acesta ia foc i se distruge. i în acest caz se poate observa comportamentul total diferit, dup cum difer cantitatea de materie. Asemenea exemple ar mai putea fi date.

- 4-

Acest lucru nu se poat e explica decât dac se admite c . 2. un grup de oameni de tiin de la ATG (American Technologies Group) au identificat i au determinat caracteristicile unui tip particular de cristale de ghea înconjurate de un câmp electric. Aceste cristale nu se topesc chiar dac apa este înc lzit i nici dup dilu ii repetate. în cursul dilu iilor (înso ite de sucusiuni) informa ia farmacologic specific s-a transferat asupra solventului. Ei. de-a lungul unui proces de diluare cu agita ie. * * * * * * * . Eroarea pe care o comitea const în faptul c aplica i în Homeopatie criteriile valabile în Farmacopea clasic . scade efectul. poate trece de pe acest suport pe un altul. La o Mas rotund organizat de c tre Academia de tiin e Medicale. Indiferent de num rul dilu iilor. exist un contraargument pe care criticii Homeopatiei îl socoresc de mare greutate. melodia poate fi recuperat sub forma sa ini ial .o23 * 1023. Recent. de 200 de ani. scazi doza. pentru a se putea formaliza fenomenele din acest domeniu. Dup plecarea albilor este sigur c r mân ni te modific ri în via a i comportamentul tribului. cristalele IE continu s p streze forma specific pentru substan a ini ial introdus în apa distilat . fenomenele nu mai sunt guvernate de acelea i legi. ceea ce face ca i concentra ia de cristale IE s creasc o dat cu num rul dilu iilor. se arunc i ultima moleculoâ de substan din solu ie (care nici nu mai merit denumirea de Äsolu ie´). Dac se continu dilu iile cu agita ie. de exemplu. O alt cauz de refuz în a accepta homeopatia se refer la concep ia c ³o substan devine mai activ farmacologic pe m sur ce este tot mai diluat ´.chiar dac se accept ca valabile preceptele homeopatice puse în discu ie mai înainte. De multe ori.a emis primele dou mote dintruna din variantele melodiei ³Ave Maria´. dup care. D8. în care nu mai exist substan . Închipui i-v un trib ce tr ie te în epoca de piatr . Aceste cristale au fost denumite IE (I = ice. adic o dilu ie foarte mic . un distins farmacolog m-a apostrofat astfel : Äîn farmacologie exist o lege ± a poten ei: cre ti doza. ne inându-se seama c este vorba despre dou domenii total diferite.Pragul la care se petrece aceast schimbare de sens a ac iunii este diferit pentru fiecare fenomen (a a dup cum exist o mas critic specific care determin fisurarea atomilor i începutul explo ziei nucleare). care ± într-o c m ru . formate în interioerul apei lichide. voi sc de i doza atât de mult încât nu mai poate fi nici un efect´. pe videocaset . pe CD. aceste cristale apar când substan a respectiv ajunge s fie în propor ie de 1 la 100 milioane p r i de ap = în dilu ii homeopatice.este ilustrarea faptului c reducerea la extrem a masei la cantit i extrem de mici nu se întov r e te cu o reducere a energiei. Tot astfel i informa ia farmacologic poate trece pe solvent. Ori. Ast zi tr im într-o lume în care se petrec într-una transferuri de informa ie. era mult mai puternic. înregistreaz rezultate str lucitoare tocmai cu aceste dilu ii foarte mari. E = electrical field). alte clustere de cristale se adaug la cele existente. i. La baza acestui fenomen stau schimburi în structura spa ial a solventului. totu i. înc o dat în alt camer .5- . ca în multe alte domenii ± i cel mai ilustrativ este domeniul fizicii ± când se trece dintr-un registru de m rimi în altul. s-a constatat c principiile i legile din fizica newtonian nu se mai aplic . Atunci când fizica a început s studieze fenomenele dintr-un registru de marimi extrem de mici. Einstein a blamat cu asprime pe cei care nu in seama de acest lucru: ÄNumai pro tii pot s cread c ceea ce se potrive te unui elefant se potrive te i unei furnici´. pe o band de magnetofon. se tie este egal cu 6. bomba atomic . Fizica atomic ± cu expresia ei cea mai elocvent . Acesta. bine! De i era ede a teptat ca în final sunetul s fie mai slab (c ci s -a Ädiluat´ din ce în ce mai mult). Ori. la care ajunge o expedi ie de cercet tori albi i care vor convie ui un timp cu aborigenii. Este analog cu remediu homeopatic în care un solvent a coexistat temporar cu o substan activ . de pe un suport de informa ie pe altul. Apoi a transmis sunetul respectiv într -o camer de 10 ori mai mare decât prima i apoi în alta de 10 ori mai mare decât a doua i. ci din contra. Dar. O melodie. Pot s citez aici rezultatele unui cercet tor mai extravagant. A trebuit o alt gândire i un alt instrument matematic (teoria cuantelor a lui Planck). Ele iau na tere atunci când o substan est e pus în ap distilat i este agitat i diluat . la repetarea de 10 ori a dilu rii 1 la 10. O compara ie extrem de sugestiv a fost f cut de un fizician de origine chinez . timp în care a preluat propriet ile de la substan a activ . Este un fapt care vine în sprijinul conceptului din Homeopatie c ac iunea unei substan e cu propriet i farmacologice poate cre te odat cu diluarea ei. care parvine urechilor noastre gra ie undelor sonore. cre te efectul. din contra. Este vorba de faptul c dilu iile homeopatice sunt a a de mari încât dep esc num rul lui Avogadro. homeopa ii. iar de 10 ori mai mare. Este remarcabil cât de stabile sunt aceste cristale odat formate.

Fizica modern a adus o revizuire radical a acestei imagini. în mod arbitrar ³for a vital ´. Planul fizic. emo ional i fizic nu sunt complet separate între ele. Câmpul cuanti c este v zut ca o entitate fizic fundamental . care îi afecteaz organismul în diferite moduri i este deci obligat s se adapteze continuu în vederea ob inerii unui echilibru dinamic.2006 FORTA VITAL Fiin a uman este un sistem integrat ac ionând tot timpul prin trei nivele distincte: mental. care vin i pleac deci nu î i pierd caracterul lor individual i se dizolv în câmpul înconjur tor. se schimb complet aspectul realit ii. materia este constituit din regiuni de spa iu în care câmpul este extrem de intens. Acest câmp este în interrela ie cu particulele care se influen eaz unele cu altele prin schimb ri i mi care.Exist o ierarhizare i în cadrul acestor trei niveluri de baz . inteligen care este supus schimb rilor. Ce în elegem îns prin mecanism de ap rare al organismului voi încerca s clarific mai departe. Viteza de propagare a acestor unde este dependent de tipul de substan în care se deplaseaz . un mediu continuu care este prezent peste tot în spa iu. Din punct de vedere al unui observator extern mi carea particulelor poate fi descris ca o und . mecanismul de ap rare al organismului creeaz cea mai bun ap rare posibil la un anumit moment încercând întotdeauna s limiteze simptomele la nivelurile cele mai periferice. endocrin i nervos. Planul mental este v zut ca fiind cel mai central. Lumea mecanicist clasic a fost bazat pe no i unea particulelor solide indestructibile care se mi c în vid. Ea r spunde de senza ii. un fel de câmp elecrodinamic pe care vechii homeopa i au denumit-o. m surat în cicli/secund lungimea de und . Particulele sunt mai degrab condens ri locale ale câmpului.note de curs . concentr ri ale energiei. fiind adaptabil i constructiv . Deci. afirm c dinamismul (energia) care anim corpul material (sau anatomic) coordoneaz toate func iile vitale i p r ile organismului i le men ine într -o admirabil armonie astfel încât mintea s poat ac iona pentru atingerea scopurilor înalte ale existen ei. este totu i listat ca cel mai periferic sau mai pu in semnificativ în aceast ierarhie.6- . Dar exist o expresie a macanismului de ap rare atât la nivel emo ional cât i la nivel mental sub forma unui tot înalt sistematizat care func ioneaz unitar i coerent ap rând organismul în cea mai bun manier posibil i în orice moment. În cazul unui stimul morbid. de realizarea func iilor vitale vie ii i anim organismul material atât în starea de s n tate cât i în cea de boal (paragraful 10 Organon). nivelul mental fiind cel mai important urmat de cel emo ional. emo ional i fizic. Una dintre expresiile frecvent folosite în leg tur cu for a vital este aceea de dinamism. func ii i nu se poate autoconserva. tiin a Homeopatiei) James Tyler Kent referindu-se la aceast for vital folose te expresia ³inteligen formativ ´. Deci. cel mai în ierarhic pentru c pe acest nivel excist func iile cruciale exprim rii individului. mai ales cele legate de teoria câmpului. teoria cuantic i teoria relativit ilor. Din momentul na terii fiin a uman tr ie te î ntr-o continu dinamic cu mediul. Gradul de s n tate sau de boal al individului poate fi determinat evaluînd aceste niveluri. Materia i energia sunt interschimbabile în câmpul electrodinamic. for a vital este o structur a organismului dotat cu inteligen care anim organismul omenesc i poate fi asimilat cu un câmp analog celui electromagnetic. Omer Secil . Aceast no iune destul de vag la prima vedere are o expresie bine cunoscut la nivel fizic pentru orice medic luând forma sistemului imunitar. frecven a. Hahneman referindu-se la acest for vital . Cu alte cuvinte. ea direc ioneaz toate aspectele vie ii organismului: se adapteaz la influen ele mediului. 2. În interiorul fiec rui plan exist o ierarhie a func iilor individuale. anim via a emo ional a individului. f r a o înlocui. Ca urmare. Acest mecanism de apar rare face parte dintr-o structur energetic a organismului. de i important. p trunzând în substan a material . Aceste rela ii sunt definibile prin oscila ii i rela ii. Func ia mecanismului de ap rare este s protejeze regiunile interne cât i pe cele psihice înalte i spirituale ale organismului. aflându -se într-o permanent interac iune. În teoriile câmpului cuantic clasicul contrast între particulele solide i spa iul înconjur tor este complet dep it. Corpul omenesc f r aceast structur numit for vital nu poate avea senza ii. Adic materia i energia sunt complet interschimbabile în contextul câmpurilor de intensitate variabil . Nivelurile mental. Pentru în elegerea acestui concept va trebui s apel m la cuno tin ele de fizic modern .Dr. apar inând domeniului calit ii mai degrab decât celui al cantit ii. Exist 3 parametrii care definesc forma undei: 1. creând ordine în corp. îi confer gânduri i creativit i i îl conduce la inspira ia spiritual (Vithoulkas. În paragraful 9 din Organon.

Asemenea influen e benefice pot s apar virtual în orice tip de terapie d ar în majoritatea se produec accidental pentru c nu sunt repectate principiile prin care frecven a de rezonan a agentului terapeutic s se potriveasc cu cea a bolii. sau pacien ii cu psihoze nu fac grip decât foarte rar. Peste acest prag care este strict individual.7- . adic aceea i for vital nu va mai putea interac iona (ca nivel energetic vibratoriu) cu agen i patogeni care au aceea i frecven vibratorie cu cea a primului stimul. Este ca o cetate asediat care împinge problemele sau atacatorii la cel mai periferic sim de ap rare. Principiul rezonan ei face organismul susceptibil nu numai pe un anumit nivel de baz (vibratoriu) la un anumit moment. concentrare). . pacien ii cu SIDA sunt imuni la infec ii gonococice.3. primul eveniment care se produce este o abatere a frecven ei de vibra ie a planului dinamic. S-o observat în anumite clinici de psihiatrie c bolnavii care f ceau boli acute (gripe. Ca urmare infecta rea cu un anumit virus fere te de infectarea cu virusuri similare. Conceptul de frecven a vibra iei este în eles imediat dac ne gândim la notele muzicale. Un efect similar de coborâre a frecven ei vibratorii îl poate avea o interven ie terapeutic supresiv (gen tratament antibiotic).vezi chistele sau fibroamele uterine care apar dup supresia timp de ani a scurgerilor vaginale). i totodat s fie dep it o anumit ³amplitudine prag´. adic la nivelul pielii sau mucoaselor. For a vital care are îns calitatea de inteligen va prefera s produc simptome pe un nivel cât mai periferic al organismului. Fiind un sistem atât de complex. aceast for vital prezent peste tot în corp este în mod fundamental perturbat de influen a dinamic a unui agent nociv. for a vital sau planul dinamic prin componenta sa numit mecanism de ap rare. fie este prea s n toas cu o frecven a vibra iei superioar . reînt rii i interferen ei. aceasta la rândul ei poate fi caractrizat de o frecven vibratorie i de o anumit amplitudine. Multe dintre aceste cazuri sunt apoi supresate de o terapie neadecvat . Deci. În paragraful 11 din Organon. cum ar fi principiile rezonan ei. va prefera în m sura în care este posibil (depinzând i de susceptibilitatea înn scut ) s manifeste simptome în planul fizic cât mai periferic. o depresie. trebuie ca dinamismul agentului patogen s aib o frecven de vibra ie corespunz toare cu a organismului. va genera procese care sunt percepute de individ ca simptome ale uneia dintre cele trei niveluri. Îns poate duce prin modificarea frecven ei vibratorii a for ei vitale la posibila suprainfectare sau fungi care au frecven e vibratorii mai joase. Un oc sau stimul poate ac iona fie fizic fie emo ional. stare de anxietate). armoniei. vor fi împinse manifest rile c tre un nivel mai profund fie fizic (un organ mai important. Considerând for a vital a organismului uman în termeni de vibra ii electroinamice. Un remediu homeopatic corect prin întreruperea frecven ei actuale de vibra ie a organismului va duce la producerea unei boli artificiale ini ial (agravarea) cu cre terea ulterioar a frecven ei de vibra ie i dispari ia simptomelor i implicit a bolii. cu cât o persoan este mai psihotic cu atât este mai pu in posi bil s fac o boal acut . Dac stimulul este suficient de puternic for a vital va duce la apari ia simptomelor ca mecanism de echilibrare. Stimulul poate fi un oc emo ional. amplitudinea în unit i de for Frecven a vibra iei este descris ca num r de unde sau cicli/ unitatea de timp. Deci o persoan de pe un anumit nivel nu va face o anumit boal fie pentru c este prea bolnav . Hahneman men ioneaz c atunci când o persoan se îmboln ve te. Pentru a se produce o modificare în frecven a de vibra ie a for ei vitale. fie mental. pneumonii) aveau o luciditate mental foarte bun care disp rea imediat ce se vindeca boala acut . o epidemie de grip sau o suprasolicitare mental . De exemplu. având o frecven a vibra iei corespunz toare unor nivel mai profunde de rezonan . Interac iunea cu for a vital va duce la o modificare a frecven ei acesteia ceea ce duce i la modificarea susceptibilit ii organismului. Pân la un anumit prag al for ei stimulului for a vital poate face fa acestor stimuli f r modific ri vizibile. aceast perturbare a for ei vitale ducând la apari ia simptomelor dezagrabile cu apari ia unor procese injurioase pe care le numim boli. Acest plan dinamic al organismului (câmp electrodinamic al corpului) se conformeaz legilor i prin cipiilor care se aplic tuturor câmpurilor. cu condi ia ca organismul s fie susceptibil la frecven a vibratorie a stimulului. fie emo ional (o fobie. vibra ia rezultant se modific în timp ca frecven i amplitudine în interrela ie cu mediul înconjur tor. Amplitudinea este o m sur a for ei efective care este con inut în und . fie mental (tulburu ri de memorie. Dac prin metode supresive (ce nu cresc frecven a de vibra ie a organismului) for ei vitale nu i se permite manifestarea simptomelor la acest nivel (tratamentul simptomatic). Un individ de pe un anumit nivel energetic nu poate face st ri patologice corespunz toare unui alt nivel energetic. Cu cât amplitudinea este mai mare cu atât for a con inut în und este mai mare. Când organismul este expus unui stimul fie morbid fie benefic.

8- .Dr. cu încercarea ei de echilibrare. adic are aceea i frecven vibratorie. Despre sala de a teptare i interiorul cabinetului O sal de a teptare prietenoas poate lini ti pacientul. ne putem dezvolta capacitatea de a percepe adevarul despre pacient si ne ferim sa catalogam simptomele de la bun inceput ca apartinand unui remediu anume. estetic) poate avea acela i efect. în acest mod oferindu-ne informa ia necesar pentru o bun prescrip ie. Un interior pl cut al cabinetului (un decor armonios.O atitudine de ³în elegere a problemelor pacientului´.Homeopatul trebuie s aiba o minte ³f r prejudec i´ In acest fel. Despre pacient Uneori. anumi i pacien i vor o programare urgent . ³chiar ast zi dac se poate´). medicul homeopat urmareste sa stabileasca diferentele dintre pacientul respectiv si toti cei lalti pacienti care au aceeasi boala Anamneza se studiaza sub 2 aspecte Cum se pun intrebarile Cum inregistram informatia obtinuta Cateva sugestii importante n 1. va duce implicit la înt rirea ei ca modificare a frecven ei ei vibratorii. .. indiferent de ce natur ar fi ele. n 2. Ileana RINDASU ± note de curs CONSULTATIA HOMEOPATICA IN CAZURILE CRONICE IMPORTANTA EI IN ALEGEREA REMEDIULUI COR ECT MOTTO: ³Aratati-mi cum a fost luat cazul unui bolnav si va voi spune daca medicul cunoaste sau nu Materia medica´ S. Cooperarea se face în homeopatie prin în elegerea totalit ii simptomelor i administrarea unei subst an e sau remediu care produce la un organism s n tos acelea i simptome.Medicul homeopat va deduce nivelul for ei de vibra ie a organismului pe baza simptomelor pe care le prezint pacientul. Totalitatea acestor simptome reprezint cea mai bun solu ie pentru organism pe care for a vital le -a putut manifesta în direc ia echilibr rii agersiunii. Pacientul nu trebuie sa se simta judecat. Hahnemann Altfel spus: Ochii nu pot vedea ceea ce mintea nu cunoaste Diferenta dintre consultul alopatic si cel homeopatic Medicul alopat are ca obiectiv principal diagnosticul de boala Medicul homeopat are ca obiectiv diagnosticul terapeutic (de remediu) . Schmidt De asemenea. * * * * * * * Dr. Ca urmare. pute i înv a ceva din modul în care acesta stabile te programarea (de ex. . P. cooperearea cu for a vital . il va în curaja pe acesta s vorbesc liber.

ce o amelioreaz ?) n n 2. Cum este somnul? Se petrece ceva special în timpul somnului? Are o pozi ie fix pentru a adormi? Scrâ ne te din din i? Saliveaz ? n n n n 6 . care este cauza.Margaret Tyler. extinderea. cum merge i cum este îmbr cat. Este sensibil la vreme sau temperatur ? Suport bine c ldura sau frigul. Are probleme cu scaunul? . Vom studia in continuare chestionarul unui homeopat contemporan. cum se ridic de pe scaun. Ne permite s în elegem mai bine situa ia de via a pacientului nostru.n Trebuie s observa i cum se a eaz pacientul. Jahr. în cabinet). V. n Observarea pacientului incepe din sala de asteptare si se continua in timpul anamnezei Prima parte a anamnezei n n Pacientul este lasat sa vorbeasca liber despre suferinta lui. Este setos? Ce prefer s bea. Ghegas Homeopatul încep tor trebuie s aib aceast schem pe birou.9- . Care este ocupa ia sa de baz ? Care sunt activit ile sale de timp liber? n Cu toate aceste informa ii în minte. Are un partener? Este c s torit.Tyler Kent. ce nu prefer ? 8 . Care este cea mai important acuz i care sunt alte acuze? Pentru fiecare simptom se va întreba despre modalit i (de când. Dupa ce ³anamneza spontana´ a luat sfarsit. fara a fi intrerupt deloc. pozi ia. este uneori mai u or s în elegem câteva din problemele pacien ilor. ce o agraveaz . la care se raspunde prin da sau nu Nu se pun intrebari care sugereaza raspunsul Se evita intrebarile la care pacientul are de ales intre doua alternative Se respecta principiul intrebarilor deschise CHESTIONARUL HOMEOPATIC Exista o mare varietate de chestionare propuse de diferiti autori cum ar fi : Pierre Schmidt. divor at? Locuie te singur sau împreun cu al ii? Are copii? n Situa ia social a pacientului este important . n Este important de tiut care este situa ia familial a pacientului. în timpul consulta iei.cuprinde mai multe intrebari n n n n Trebuie evitate intrebarile directe. Exist tulbur ri digestive? 9 . Pute i obtine informatii importante din aceste observa ii (de ex. la soare? n 5. Lista de intrebari n 1. nec s torit. de asemenea. s e înc lze te repede: în pat. incepe ³anamneza dirijata´ de intrebarile homeopatului SCHEMA ANAMNEZEI DIRIJATE . Close si chiar de catre celebrul J. Sunt afec iuni care se întâlnesc frecvent în familie? (AHC) n 4. Care au fost afec iunile anterioare? (APP) 3. Cum este apetitul? Este ceva pe care pacie ntul îl dore te sau pentru care are aversiune? 7 . cum se plimb . anumi i pacien i vor intra înaintea Dvs. în sufragerie. sau s punem întreb ri mai precise referitor la experien a pacientului.

aporturi alimentare. probleme cu unghiile i p rul? 11 . dupa cum urmeaza: . cele de cea mai mare claritate si intensitate. agravari si ameliorari. sa nu uitam ca: n O buna anamneza este cheia succesului unei prescriptii. La femei: exist probleme menstruale? Se intreaba si despre istoricul legat de nasteri si avorturi (APF) 12 . * * * * * * CONVOCAREA II-a (16 . Are probleme cutantate? Întreba i dac a avut e rup ii cutanate. . pentru a evalua pe termen lung evolutia cazului In incheiere. aplicatii locale. teama de lift. intense. de ritm. cele de mare claritate si intensitate.10- . n 14. vom traduce simptomele in limbajul repertoarului Este bine sa lasam in dreapta paginii putin loc liber unde sa putem face adnotari n Sa retinem ca simptomele cele mai valoroase sunt cele relatate spontan de bolnav.3x. ALTERNANTE. miscare. oferite spontan cu 3 linii. Vithoulkas) n Sublinierile sunt importante nu numai pentru alegerea remediului. dar alese dupa raspunsurile de la anamneza dirijata cu 2 linii.teleianuhomeopat. Este milos? n 15. ambianta. caracteristica individuala. Mental-emo ional: Ce gânde te pacientul despre caracterul s u? Este închis sau deschis? Îi place s stea singur sau nu? Plânge u or? Se enerveaz u or? Este sensibil i în ce grad (cere i exemple). de furtun . de boli.ro/Curs_02. alternante. cele clare. Modalitatile reprezinta circumstantele psihice. Cum este energia general ? Se simte obosit sau în form (fluctua iile cotidiene)? Cum merg lucrurile la servici? Acas ? Cum se simte în general? Cum inregistram simptomele n n n Notam pentru inceput tot ce ne spune bolnavul. Are frici? Dac nu sunt men ionate spontan trebuie s întreba i despre teama de în l ime. Cum este energia sexual ? n 13. teama de întuneric.htm y y y y Modalitati. banal prin el insusi. fizice.cu o linie. transpira ie.n n n 10 . de moarte. dar si la consultatiile ulterioare. concomitente Aconitum napellus Dulcamara Durata de actiune a remediilor Dr Doina Pavlovschi ± note de curs MODALITATI. functii emonctoriale si acte fiziologice susceptibile de a influenta bolnavul. fara posibilitatea de false interpretari n n n n Simptomele valoroase (pe care ne putem baza prescriptia) vor fi subliniate. oferite de asemenea spontan (dupa G. de animale (de care).17 decembrie 2006) http://www. care confera unui simptom. pozitie.pe care le resimte intens si pe care le enunta clar. cu cuvintele lui La analiza cazului. CONCOMITENTE IN HOMEOPATIE Modalitatile sunt calitati ale simptomelor. dar ea nu trebuie sa fie aplicata dupa norme sau sabloane rigide n Este extrem de important sa stabilim o punte de legatura intre noi si pacient.

(umed) Zapada : Calc..c. dros. sulph.s..c.. Rece : Acon.fl. Hep s. ran. lept... Merc..fl. Ran. carbo veg. Rhus tox. Nux m.c... Nux m. Calc..(umiditate). Nux m..... ip. Caust.. Apropierea furtunii : agar..... bell. Luna in crestere : arn. Rhod.ph. sec.. (caderea zapezii). (cald dupa frig). Lues... Rhus tox... ammon. Umiditate si uscaciune Umiditate : Ammon. agar. calc.... bry..(umed).cr...... spongia Temperatura Cald : ant.s kali c.. con. kali bi. merc. Lach..... coff.... bar. puls. petr.. (umiditate).. kali br. Dulc.s. Nux v.(umeda). Phos. mang.(furtuna).. All. AGRAVARI Conditii atmosferice Climat: La mare : kali iod...s. brom. Kali c. Magn.. sulph Luna in descrestere : dulc. bar. gels. nux v. phos..t. homeopatia se adreseaza bolnavului cu toate particularitatile lui..b.. In timpul furtunii : natr.c. sep.mur.m.... Aur.ph. colch..natr. Gels. phyt.. Dulc. Rhod.r. Rhod.c.(umiditate). magn..sat. Merc. sep..t. calc.. hep..(umed). sep..mang. Ant. lil. colch.sul ph La munte : Medorrhinum Influente cosmice Soare : ant. Natr. Natr.(umiditate).. sil.. Puls. puls.c.... Natr..... Caust . Frig : Acon. thuya Lumina lunii : Antim. (ploaie)... natr. gnaph.cr..11- .(umed).. nitri ac.phos. Rhus tox. mez.... croc. Glon. lues.. Natr.(umed)....Toate aceste variatii de simptome ajuta la gasirea remediului homeopatic asemanator strict individualizat.c.. calc... Sulph. Psor.. Calc.(umed).. bov. melilot. lach. bell. alum. Natr...(uscat)... Aran.ph.. sec. natr. Luna noua : alum. Camph. nux v. led.Carbo v. Rhod. Natr. m. Nux v. form.phos. Sil.. Rumex..c. clem. sil.c.... Hep.. caps. Luna plina : Calc.. (cald umed). thuya Uscaciune : alum. Dulc.c. alum.sil. Mag.. Spig... Rhod.. Rhus tox. natr.. formica r..Th. puls. Dulc. sars. Apis. Calda : Aloe (umeda). Iod..(frig umed)..c.. iod. calc. Lach.er.. Sep.. hydroph. Phos. Ars. Calc..s.c.Gels. psor. Lach. Iod. Cele ce urmeaza sunt date ilustrative si nu exhaustive in tratarea temei.. urt. Sil.(umed).. sulph. croc. Psor.(uscat).c.. Anotimp Primavara : ant. Rhod.... sil.... Cham.. lues. ant.. . Vreme Schimbare : Bry. (uscat). carb....(umed)..m. sep.. Calc.. mang.... ruta.u.. Puls.b. crot.t.(umiditate).(umiditate).phos.

. Stram.m.. phos. Strada : chenop. natr. sep. glon. Conditii psihologice Necaz : Ign. Nux v... Obiecte stralucitoare : bell.. calc.. kali bi. Staph. lach.. arn. lil.m. Puls. Nux v... cupr. hep... gels... canth. hyosc. Lyc. Natr.... Veratr. lil. Colch. Apa : cant. Nux v. Alimente si bauturi Unt : carbo v. Intuneric : ars. hydroph. tarax. Presiune : apis.c. sabad. Puls. hydroph. Lyc. Psor... Bry. Staph. Toamna : China. oxl. thuya Gandind la raul sau : bar. phos. Varza : Bry.Vara : cina. Natr.. Ox.. Oua : ferr. glon. Ther. Gels..... merc. cycl..12- . Phos.. Alimente : Ars. Calc.....t.....s.. tub. Ign. dig. ipeca. arg.ac. Coloc. arg. Rhus tox.. spig... Hep. Ign...... ham. ipeca... Nux v... Hep. Mirosuri violente : Bell. nux v. Natr.. sulph. Stram. Puls. Stram... Iarna : aur. cham. Ign. kali m.... Cic.. Vaz : Lumina : Bell. gels..m. ign.... merc..s. Tutun : bell... Coff. spig. ther. Stram......... kali c. Fructe : Ars. spig. Flori : graph.. sep.. Sab.alb.. Ther. . Calc.. Nux v......c. Auz : Zgomot : asar..t. Anac. apis...c. Euph. bor.or. Hydroph. Nitri ac.. Opium.... Cocc.phos... Nux v.ac. Tar. kali ph.. Conditii senzoriale Miros . bry. Ver.ac..alb Grasimi : Carbo v... sil.. china. kali bi. sil. croton t.n. Gels. Emotie : acon.. Ign. Furie : Bry.. Petr. coff. Lach... Spig. hyosc. Nux v..ac.ac. colch. Phos... Consolare : hell. Tact : Soc : Bell... Condimente : Nux v. Efort mintal : Agar... Lyc. med.h.c. Kali bi..m.s. lyc.. natr..c.. nux v. bell. China... Staph. China. Helon... Singuratatea : Ign. Sulph...n. Col. Legume : bry.. Contact : acon. dulc.m.c... lues.. natr. Bell.. Frica : Acon.. Cham. gels. Petr. Muzica : Graph...

. nitri ac.. cycl. lyc.ph. sab. Ora 4-6 : Ferrum m.. nux v. kali bi. op . phos.. sulph... Phos.. dulc. rhus tox.m Ora 11 : Ign. Dupa somn : apis.p. cocc. Ars.. hyosc. sep. phos. sil... Nux v. Cham. plumb. Ora 10 : Natr. lil.m.. puls. ars. Nux v. Cafea : cann.m. ant. ver.i. cycl...t. cant h. sep. lyc.. Sep. Nux v. chel. Ora 6 : rhus tox... carb. Ora 3 : ammon. iod. Ora 8 : eup.. Fluoric ac.. Bere : Kali bi... carbo v.t... Lach..c. ferr.. coff.... zinc.. merc. Ceai : Ab.. puls. Sel. Dupa amiaza : bell.... naja. Sulph.. Nux v. Aur. Merc. Lach.. spongia Bauturi acide : Ant.. Puls.. sep.. sel. Sulph. Ora 5 : Aloe.t.Patiserii : Carbo v... Ran. Lues. thuya Seara : acon... Alcool : Ars. lach. puls.. carbo v... Lyc... merc. ver... cocc.. nitri ac. brom.c.t. puls.c.. rum. Thuya Vin : Ant.. zinc.. phos. apoc. arn. coff.. rum. Noaptea : acon... lues.... Zincum Conditii orare Dimineata : ammon. sab.i... lyc.. Lapte : Aethusa. colch. dulc. calc... Ora 7 : pod. cann..s. Sulphur.... caust.. Calc. op. Ign... Cartofi : Alum. Ora 2-4 : Kali c.... cham.. Bauturi reci : Ars.n... .ac.. sang. Puls. stan. Natr.ac.. hell. China. hep.. spongia Ora 1-3 : Ars. ant.. kali m..v.b.. Lach. ferr. fluoric ac..c. Dulciuri : Arg. puls. Sel..13- .c... Ora 4 : Thuya. bry..... sulph... Ars...... colch....a. lyc.. hell.c..m.. china.. . Ora 16 : melilotus Ora 17-18 : lil.a.. hyosc. Puls. cham. ox. kali c. China. fluoric ac.n. tub.. Bauturi calde : bry.. sel... canth.c... magn. mez. pod..m...

.c. rum.n.. naja. Kreos. Sulphur In miscare : Aesc.s. Spig. Hyosc. Nux v. lyc.. Aplecandu-se : ammon..phos...... kalmia.... berb. Ars. stan. thuya In repaos : arn.. Coborand : Borax. Kali c.. Kreos.c. Sulphur Dupa ce mananca : aloe... Culcat pe partea dureroasa : acon.. berb. Ortostatism : aesc. berb.. Kreos.cr.. cycl. con. coloc. Kali phos.rac.. caust.. Sab.. Aloe.... bry. In timpul : Act. diosc. kali c.. phys. natr...v.. calc. nux v.ph... Bry.c. spig. calc. Baie rece : Ant.. Phos... Lyc. thuya Vorbind : Arg. Mang. Sulph. Spig. con. Culcat pe partea stanga : bar.fl.m. calad. Menstra : Inainte : con.. Puls.... stan...s. sep.. grin. sulph.c. samb.. glon. sil. Puls. phos.. stannum Ridicandu-se : Aconitum. ver.. natr.. mang..a. magn..... Rhus tox. ferr.c.. Lil.. merc. Nux v. Graph. cean. ran.n. dig. Moschus.c. Act sexual : Agar. puls. Urcand scarile : cact.. glon..ac.. phyt.. alum.b. natr. hyosc. tar...... puls. rhod..... merc. calc.m. glon.. magn.. phos.. Pod.. sep. Sep.. nux.... sel....s. colch. Rhus tox... gnaph.. Ars.. cedr.. ammon. calc.c. Bry. carb.. kreos. Nux v. Mergand cu masina : arg.. Puls. lach.. Bell. cocc.m.. arg... samb. hep.. bapt.t. Lyc. Generalitati Inghitind : bell. Magn..... Merc.. gels....Ora 17-21 : hell..m. ant.. Culcat cu capul jos : Ars. bell.. Intorcandu-se in pat : con. Magn.... Culcat pe partea dreapta : arg. kali c. Ora 3 si ora 23 : bell Ora 3 si ora 21 : Bryonia Ora 23 : aconitum.. spongia. rhus tox. Led. naja.n... coff. cycl.... Spalandu-se : ammon. China. stan.. sulph.. Culcat : Ars. Lach.. eup..... sang. phyt. tab.. Bell.. hep.. hydroph.ph. Card..m..cr. Narcotice : cham. plat. sel.. Cocc. ip.. plumb.14- ... lach...m. cycl.. Ferr. coccus cacti Pozitie si miscare Asezat : crot. Ant. sulph. kali c.c. Cham . natr.h.. cactus. calc....s...ac.. diosc. Petr.. Glon.. Phos.c....m. cocc. dig. La dentitie : Aeth. rhus tox. Nux v. con.. Sulph. Band : canth... Cocc. borax... apoc....c. plat. ...

. par..s... Nux v.. Merc... lob. brom. lac c.. spongia Uscaciune : amm.. cedr. vib. Anual : ars. Sang....... op. cic... sep... Dela dreapta la stanga : Lyc. hep...... Transpiratie : Bell. Rhus tox. Phyt.. La 3 saptamani : Magnesia carb.d..ph. sang. podo. calc. Psor. Tutun : ascl. Dela stanga la dreapta : Lach. bor.a.t. Cedron Zilnic : Natr m.p..s.plat. Asterias. Spig.. sulphur Temperatura . Iris v. equis. Merc.. kreos.ph. lil. ars.. Vaccinare : Silcea.. aran. Ipeca Lateralitate Alternanta : Lac caninum Dreapta : apis...c.. La 2 zile : alum. naja.ph. Berb. Ars...t.. crotal. Graph.... China.. ant. sil.c. ox. biiod. nux v. vib. bry.. Pall. phos... merc.. ferr. med. Mag..... ver. Lach. bor..ac.. Nux m.... lyc.... Dulc. Calc.a. Kali c.c. gels.n.s. Nux v. Ign... cham.. calc..ac.. Chel. Ars. Cean.. cedr. natr.q..15- .d.. Sulph. sab.. Thuya Varsaturi : aethusa. AMELIORARI Conditii atmosferice Climat La mare : brom... Medorrhinum La munte : Luesinum Umiditate si uscaciune Umiditate : asar. ther.... Sulph.. La 3-4 zile : Psorinum (constipatia) La 7 zile : Sanguinaria.. Lach. ver.protoiod.. dulc.h.. tril. ascl. Periodicitate La aceeasi ora : aran.... nitri ac.. Thuya... Hep.. Phyt.s. caust... Caust... cham. mang. lept.. nux v. Natr.. tarent. stroph. Puls.. bell. sulph. stram.. Zincum Dupa : Bor. staph. Stanga : arg.. Merc... Lyc.. cocc.

bell..m.ac..c. Mag. rheum..s. Bry.c.fl. dulc... sang. samb. Luesinum Dimineata : collinsonia .. cocc. arn... thlaspi bursa pastoris Aplecat inapoi : Bell.. Gels. Coborand : spongia Intinzandu-se : Sep. plumb. diosc. hyosc.c...s... Natr. chel. natr. Apis.c.. con. lith...r.. calc. Kali c. Col. Sec. Dulc. cham.. sang. con. mur. glon.c. Rhus tox... nux v. Rhus tox.16- . n ux v.... Sepia... In repaos : acon......p. ign.t. Iod. Tar. natr.ph. Culcat pe partea dureroasa : amm. colch. col.m. phos. Ptel. Bry. stan.. con. eq uis. rhod.. Collins. calc...r. fluoric ac..r...c. Ferr.c...h. sep.. coff. bell... gels. Ars.. Kali c. stan. Colch. col. Conditii senzoriale Auz : Muzica : Tarent. form. Phos. Rhus tox...c. aloe......b.Cald : act.. Led.. Hep. Nux v. bism.. Ortostatism : ars... rhus.. lyc...... Pod.. phyt. ver Frig : all.. calc. rum. op..c.. Plumb. ver. Bry. card. mag.. Pod. Aplecat inainte : ascl. ruta. Chim..t...or.. Nitri acid Cu capul jos : Arnica Cu capul sus : Ars... euphr.n.. Camphora....m. plat.. lept.. natr..r. phos. Gnaph. sep. Schimbarea pozitiei : Ars. Culcat pe partea stanga : lil.... anac. bov..m.tox. Intuneric : Bell. amm.. phos ..... ptelea Culcat pe partea dreapta : Ant. Psor..s. mag.. natr. Mag.b.c. for.ph..a..t. Pozitie si miscare Asezat : ant. Culcat : acon.. Vaz : Lumina : stram. Caust. lil.m. Med. .fl...ph.... ign. card.ac... mag.ph... ran.... Puls.... Natr. Tact : La frictie : canth. Sil. In masina : brom. spig. form.. Indoit : china.. Thuya In miscare : abrot.. Cham. Spigelia Conditii orare Ziua : apis. graph.Bry. Trill..c.. china.....m.h. kali c.. natr....sars. iris v. cycl. Sulph. Diosc. Kali c... Col.t. Culcat pe burta : amm. Mang. calc... Presiune : Arg.. pic. ran.. natr. bor.. rum... chion.. merc.. phos. samb.

.c.ac... Alimente si bauturi Acide : ptelea.. Puls. Tab. sepia Aplicatii reci : Apis. Zincum Eructatie : ant..cub... Petr. Naja..c. Puls. ALTERNANTE MORBIDE ... Mictiune abundenta : Gels.ac.c.. colch.. spongia.. bry. Psor. Pall. Tar. clem... ferr. lob. Inghitind : Ignatia La o secretie : Lachesis...t.. kali c. ver. sep.. Phos.t. Carbo v. oxal.ph. magn.....h.. cham. bar... Apis. iod. cact.. Magn.or. Ignatia.n. kali br. Ledum. Puls. gels............. caps.. ant.. Mancand : act. dros.m. calc.s. Stram.. sab. lith.. Arg....n. lil. sabadilla Reci : Bryonia... calc. natr... Glon. nux v.ac... natr. Causticum. tar . Iod... lyc..... Dupa miezul noptii : lycopodium Dupa somn : avena s.17- .. cic. bor.c..m. Zincum Transpiratie : acon.fl.. sanguinaria Calde : alumina. natr. kali phos. Lycopodium. hep.or... rhus tox..ph.cr. alum. canth. Distractie : calc. merc.d.. Lyc. carbo v...c. sep. Ign. uran.. Phos. Phos..n. Aplicatii calde : Ars. Carbo v. Ign. O xalic acid Muzica : Tarentula hispana Gandindu-se la raul sau : camphora In societate : Bism... sulph. Phosphorus Bauturi stimulante : gelsemium Ceai cald : China Generalitati La aer curat : acon. Lyc..a. Helonias. moschus. all. bry. Nux v. Lach... Kali c.. fluo. dig. Anac. Chel. rhus tox. lachesis Fumand : aran. Sang.r. Glon..ph.. Conditii psihologice Consolare : hell. In timpul menstrei : Lachesis. Evantai : arg...Seara : anac.v.

care. Dupa B. Herpes si diaree : Rhus tox. Croc. senzatie si modalitati. un Repertoriu in introducerea caruia avanseaza principiul concomitentei si asociatiei simptomelor.18- .rac. printre care ³Therapeutic Pocket Book´ . Hyosc. Sulphur Astm si diaree nocturna : Kali carb. Totalitatea se refera la tabloul simptomatic manifest in prezent. de altfel.La acestea B. sunt baza prescriptiei homeopatice. Colici si delir : Plumbum Colici si vertij : Veratrum album Convulsii si furie : Stramonium Diaree si reumatism : Abrotanum. Dulcamara Diaree si cefalee : Podophyllum Parestezii si dureri : Cham. Lil. Rhus tox.simptomele se grupeaza in simptome primare si simptome secundare. Dulcamara Reumatism si tulburari gastrice : Kali bi chromic CONCOMITENTE Ne intoarcem la vremea lui Hahnemann si a contemporanului sau Boenninghausen (1785-1864) discipolul sau si autor de multe lucrari in Homeopatie. primele legate direct de acuze. ciudate despre care Hahnemann spusese : ³aceste simptome reprezinta ceeace este de tratat in caz.. ci trebuie sa se sprijine pe o interrelatie clara in timp si circumstante cu primele = simptome concomitente.. care exista sau se petrec impreuna. Lumbago si cefalee : Aloe Melancolie religioasa si excitatie sexuala : Lilium tigrinum Tuse si eruptie : Croton tiglium Tuse si sciatica : Staphysagria Tulburari laringiene si tulburari uterine : Argentum nitricum Tulburari paralitice si tulburari spastice : Stramonium Tulburari psihice si tulburari fizice : Act. totusi au o relatie actuala prin faptul ca exista concomitent in acelasi timp la acelasi pacient. Graph. care nu sunt alese aleatoriu. Fiecare simptom poate fi redus la elemente de locatie. Nu sunt de neglijat sau subevaluat pentru ca nu se conformeaza traditiei. care atrag atentia mai intai si cauzeaza cea mai mare suferinta si altele care par sa nu aiba legatura cu primele din punct de vedere patologic. Platina Reumatism si dureri cardiace : Benzoic acid Reumatism si coriza : Kali bichromic Reumatism si diaree : Abrotanum. adauga simptomele concomitente. proeminente.t. Astm si guta : Lycopodium. pot lua forma celorlalte trei elemente... pentru ele trebuie gasit remediul simil imum´.. Deseori ele par irationale in cazul respectiv. . Sunt simptomele particulare.Astm si eruptii : Caladium. care adunate formeaza un tot logic = totalitatea simptomelor.

Boenninghausen¶s Therapeutic Book. noaptea. Sulphur. Merc. etc. Nux v. sau. stresant i implicit mai anxiogen ... ce pot apare la orice organ i care debuteaz rapid. zgomotos i cu mare agita ie. In urma eliminarii remediilor cu neconcordante. având câteva caract eristici. emotie. respectiv la aer rece i uscat. Aconitum este. cu o nelini te i agita ie dus uneori la extrem i cu mare fric de moarte. Senzatie : tragere dureroasa Modalitati : < atingere. Este agravat de atingere. un oc. In repertorizare au aparut la inceput mai multe remedii : Ars. principalul remediu al anxiet ii i fricilor cronice i se pare c va deveni i mai actual pe m sur ce societatea modern devine tot mai trepidant . o spaim . Bry. Precis de Matiere Medicale Homeopathique Doin Ed. cel care vindeca. adica factorul de diferentiere... Ioan Teleianu . > la frictie locala Concomitente : foame apriga. noaptea si ameliorat de frictie locala. simptomele concomitente avand mare rol in decizie. odata cu ameliorarea a reaparut secretia otica. care fac ca pacientul s intre extrem de u or în panic din orice. un spasm cam la 5 minute interval. Paris ================================= Dr. Hahnemann : ³de acum. o panic nemiloas care îi face via a nefericit . In antecedente o secretie cronica ani de zile din urechea stanga. transpiratie in partea superioara a corpului.. lini tea i tihna pierdut . vreme umeda. amplificate i între inute apoi de stresul cotidian. emotie.. în fapt.note de curs ACONITUM NAPELLUS (Acon. Introduction by Roberts H.19- . un cutremur. obraji. nu rareori tablouri clinice de nevroz anxioas care au ap rut în forma lor pregnant destul de . în st rile acute. remisa cu tratament ORL cu 8 ani in urma. BIBLIOGRAFIE Allen T. Faptul ca atacurile au aparut dupa supresia secretiei otice a decis alegerea remediului Sulphur cunoscut pentru puterea de a debloca supresiile.... Calc. vreme umeda. în func ie de manifest rile sale clinice dominante.. în formele cronice. B. Jain Publishers New Delhi India 1993 Encyclopedie Medico-chirurgicale Editions Tehniques Paris Synthesis 7 B. de diversele întâmpl ri. De atunci au aparut crizele care s -au indesit in timp. nereg sind decât cu greu i nu totdeauna pentru mult timp. Analiza cazului : Locatie : hemifata stanga. o boal . Caust. medicii se vor intelege intre ei si vor prescrie in siguranta acelasi remediu pentru simptome morbide identice si nu dupa numele identic al bolii´. o excesiv excitabilitate nervoas exteriorizat prin crize de un dramatism aparte. vorbit. maxilar superior. vorbit. Nitri ac. îngrijor ri fulminante. violent.China. Rhus tox.. De i eficien a remediului este cunoscut mai mult din rezultatele excelente ce se ob in în afec iunile acute inflamatorii. CAZ : barbat care sufera de un tic dureros. cauzate de expunerea la intemperii. in o perioada de 18 luni a primit 3 doze de Sulphur cu remisiune totala a simptomelor. insotita de inrosirea fetei si transpiratie profuza la cap si piept si foame apriga. care înglobeaz variate frici i temeri.. impresionant.Simptomele concomitente sunt pentru totalitatea simptomelor ceeace modalitatile sunt pentru simptom. durere cu senzatia de tragere de nervul trigemen stang. Spig. etc. adesea declan ate sau puse în leg tur cu urm rile unui eveniment nefast (un accident.c. Puls. i anume: un debut brusc. Phos.) Aconitum este unul dintre cele mai mari remedii ale materiei medicale homeopatice. pe fond anxios. Jain Publishers New Delhi India 1997 Vannier L & Poirier J.. Kali c.. au ramas 2 remedii cu toate simptomele prezente : Bryonia si Sulphur.& Wilson A..F. Staph. Remediul homeopatic care are in patogenezia sa ambele grupuri de simptome este remediul similimum. de relat ri pr p stioase i închipuiri sau griji..). Sep. Sil. secretie otica. bufeu de caldura la cap. Pacientul a primit Sulphur 1M .

în epeniri.frica de a se sufoca. . exaltate de diferi i factori i împrejur ri emo ionale.agorafobie (spa ii deschise). colici. când persoana se treze te însp imântat . cu alternan e. devenind sperioase i agitate. pe fa a pacientului citindu-i-se groaza în timpul crizei. Este vorba atât de un fond dominat de frici i angoase. î i amplific temerile i devine tot mai sigur c suferin a sa este f r speran de vindecare. poate apare i la femei în timpul travaliului. boli eruptive febrile.frica de cutremure. este vorba de persoane extrovertite. . etc. cel mai des fiind vorb a de: . de c tre pacient. . mai ales în timpul simptomelor cardiace.frica de a fi atins. ceea ce iese în eviden în modul cel mai pregnant la Aconitum este hiperexcitabilitatea nervoas . p r sit de t ria i echilibrul s u emo ional.frica de tunele. o anume instabilitate a ideilor care fac dificil efortul de concentrare. . varietatea acestor frici este destul de mare. cu toate acestea. apare anorexia psihic . pneumonii sau pleurite. cu episoade repetate. debutul suferin elor acute.frica de ve ti proaste.). care în formele cronice modific în mod semnificativ psihismul pacientului. brusc i violent . oc. . infarct.târziu. ca de exemplu: . . pe prin plan fiind frica de moarte.frica de întuneric i de fantome. deobicei dup un cutremur. amigdalite. s-au rezolvat cu acest remediu. sau imediat dup ce a adormit. blânde (simpatetice). c va muri curând. o asemenea fric special .durerile intolerabile constituie. aceste atacuri sunt mai grave seara. otite acute. . acea apari ie invaziv . unei congestii pulmonare. Au o dispozi ie care variaz uneori de la o or la alta. uneori pentru mult vreme. al st rilor cronice anxioase nu numai asupra psihicului ci asupra economiei întregului organism al pacientului. . impresionant. în ep turi.frici diverse. mai ales noaptea..frica de lift. cea mai frecvent cauz fiind expunerea la vânt rece i uscat. localizarea sau intensitatea simptomelor. impresionabile. reversibile. . care in de aceea i caracteristic . apar de -a dreptul surprinz toare. dominant . Ca psihism. . dup 30-40 minute de somn. nevralgie. etc. iar durata de ac iune este scurt f r periodicitate. în tratarea unora din aceste forme. tulbur rile acute ce in strict de remediu sunt doar func ionale. înso ite de psihismul men ionat mai sus i având variate forme de exprimare: furnic turi. dramatismul tabloului clinic. la care sensibilitatea la boal . infarct. situa ie ce poate apare deseori în urma unui oc recent. Aconitum realizeaz frecvent tabloul tipic de debut al unei posibile gripe.frica de a traversa strada. junghiuri.20- . de regul Arsenicum album. . care se nelini tesc îns u or de necazurile celor din jur. palpita ii puternice sau chiar violente. nelini tit . varietatea.frica de a sta în mul ime sau într -o camer aglomerat .teribila tensiune psihic . i firesc.claustrofobie (spa ii închise). Tot surprinz toare este i profunzimea efectului. cu dorin de companie.etc. nu mai asimileaz . i-i r v esc i marcheaz intens via a rela ional . ap rut înc de la declan area bolii. obi nuit. de regul . mai ales pe aglomera ie. accident.indiferent de felul. pentru a fi salvat . ap rând îndeosebi dup intemperii. ce poate configura rapid un tablou clinic acut. robu ti i pletorici. la care se adaog . . nu mai poate compensa deficitele multiple induse de boal . exprimat prin modalitatea de apari ie a acestora.frica de moarte. având îns leg tur cu o spaim sau sperietur din trecut. acesta e atât de speriat i dezn d jduit încât prezice i ora mor ii sale iminente. care terorizat de panici i frici. Practica unor medici pledeaz .. dar p strat de ani de zile latent în mintea pacientului. dar r mânând cu convingerea sa ferm . remediul convine indivizilor cu stenicitate pronun at . etc. etc. .orgasmul i eretismul vascular este a doua fa et a hiperexcitabilit ii ce caracterizeaz ace st remediu. pentru asocierea Aconitului cu alt remediu. în orice aparat sau sistem al organismului (de pneumonie. f r a exista dovada provoc rii unor leziuni. spasm cerebral. tot cu senza ia de moarte iminent . artrite reumatice. amor eli. . cât i de adev rate atacuri de panic . ceea ce explic apari ia a o serie de simptome frecvente. aprindere a fe ei i sete de aer .. . pe orice anotimp. Simptome dominante: . administrat în dilu ii foarte înalte de homeopa i cu experien . al turi de cel nervos. cistite. a unei nevralgii faciale ? frigore. confer acel dramatism specific tabloului clinic al Aconitului i sunt înso ite de solicitarea insiste nt . a unui sprijin medical imediat. intens . Tipologic. spre miezul nop ii. apelând disperat la tot mai mul i medici.frica de avioane. precum i o v dit versatilitate de spirit. . agita ie anxioas i neastâmp r. sl be te. adesea devastator. . chinuitoare. instalarea rapid i mai ales acuitatea. acea degringolad general ce se instaleaz i st pâne te reac iile i acuzele unui pacient cu o aparen atât de viguroas .

excre ii sau colec ii lichidiene. sensibilitate la zgomote sa u la sunete muzicale pe care le simte i în din i sau trecând prin membre. articula ii. febra este înso it de sete intens numai pentru ap rece. nas. dup expun ere la intemperii. suprimarea menstrelor dup o spaim .particularit i: .ame eal când se ridic repede din pozi ia culcat. etc. precum i administrarea lui în alternan cu alte remedii.la Aconitum este proverbial remarca homeopa ilor privind încetarea ac iunii sale i necesitatea recurgerii la un alt remediu..intoxicatie: fum de tutun. laringe.Hering) . cu senza ie de c ldur sau arsur . dar i la lumina soarelui i chiar la c ldur .totodat este bine de tiut c Sulphur-ul este cronicul Aconitului i c . Alte simptome: .gastrite ap rute dup consumul de b uturi reci când pacientul a fost supraînc lzit. totul poate intra în mod ferm. al bolilor respective. tot aproape brusc. . f cându. Senza ii deosebite.abdomen cald. ADDENDA STUPEFACTIE.co maruri.aversiune pentru anghinare (artichaut).dorin de pe te. în defervescen spre vindecare. . .fa a ro ie cu piele uscat .de altfel i inflama iile localizate pe mucoase i seroase (gur .febr inflamatorie. de aici utilizarea sa în fotoftamiile alpini tilor i ale sudorilor). sunt preponderent uscate.extrem hiperacuitate senzorial : miros extrem de sensibil. în bolile acute. par amare). destins. ap rut brusc i violent. cu agita ia caracteristic i cu fric de moarte. cu c ldur uscat . fotofobie cu dureri la vederea suprafe elor ce str lucesc (z pad . organe uro-genitale. continuarea tratamentului. faringe. .1) || Turns suddenly red and falls unconscious.agravarea general poate apare nu numai pe vreme rece i uscat . urechi. dur i destins. . foarte ro ii. ..angin pectoral sau infarct miocardic acut cu amor eal a bra ului stâng.i efectul s u eroic în stadiul grav. imediat dup na tere. . . arc voltaic. . precedat de frigurozitate. vise anxioase.(C.faringit sau amigdalit . fiind principalul remediu pentru stadiile ini iale ale crupului.tahicardie cu anxietate. . cu acesta din urm .. Bryonia sau Belladona .congestie cefalic sau acces de hipertensiune arterial . gustul fiind chiar pervertit (toate lichidele. De notat: . de debut. spaim sau o scen impresionant .cefalee frontal cu senza ia de ap fierbinte în interior i de cap care plesne te. aflat sub tratament. fiind indicate în continuare.senza ia c toate lichidele au gust amar cu excep ia apei. ca o betie.travaliu dificil la na tere. marele merit al Aconitului va r mâne acela c . . mai ales când parturienta are senza ia sigur c va muri.21- . deci.are impresia c lucrurile pe care abia le-a f cut. evitându-se multe din nepl cerile complica iilor ulterioare posibile. observându -se i o exacerbare a simptomelor mentale în aceste condi ii.mâini calde. în momentul când. respectiv dup expunere la vânt rece i uscat. . etc. înso it de palpita ii violente. . intestine. . cu excep ia apei.cefalee frontal cu senza ia de cap greu. . atunci când pacientul e culcat dar care devine palid când se ridic în capul oaselor. cel mai adesea. le-a f cut în vis. . îndeosebi dup o fric . de la: (Acon. . f r secre ii.de asemenea trebuie evitat Aconitul în febrele din preajma i dup apari ia erup iilor.impresia c gândurile sale vin din stomac i c anumite p r i ale corpului sunt anormal de mari. Teething child. . ochi. . cu puls plin. cu senza ie de arsur . consolideaz i des vâr e te rezultatele terapeutice de început ale Aconitului. .amenoree la tinerele fete pletorice. . în evolu ia tabloului clinic febril. .reten ie de urin la nou-n scu i i la mame. apar transpira ia i secre iile.crup laringian cu tuse seac i sufocant . atunci când pacientul devine febril. cu ro ea a zonei palmare i cu picioare reci. . tres riri în somn i insomnii agitate. arborele respirator.orbire brusc dup spaim sau oc. . . delir nocturn. pielea arzând a corpului neiradiind c ldura în jur .

cu piele delicat . Ioan Teleianu . sunt puternic interesate. Rhododendron. Nux moschata. Rhus toxicodendron. Solanaceae Denumire popular : L snicior. Modalit i: Lateralitate : stânga. de pe fa . pe care apar irita ii. Simptomul-cheie (agravare din pricina vremii reci. Alte remedii sensibile. sub ire. eroziuni i diverse erup ii ± agravate de contactul cu apa rece. care r cesc u or. . Transpira ie sau erup ii cutanate suprimate. ca i esutul fibro -muscular. Aranea diadema. Sistemul limfatic. determinând celebrele acuze dureroase de tip reumatismal. etc. Natrum sulfuricum. Nux moschata. putând apare secre ii abundente i resping toare. frigul umed. axilelor. specifice unui remediu celebru prin agravarile la frigul umed. Caracteristici: Constitu ie i tip: pare s prefere persoane tinere. Agravare: umiditate. confirmat de numeroase observa ii de toxicologie. Thuja. respectiv la finele verii. mai ales dintre cei cu fire agitat i iritabil .22- . cu zile calde i nop i reci i umede. Rhus toxicodendron. partea dorsal a mâinilor. de constitu ie limfatic .Dr. Vi a evreului Dulcamara este un remediu care deseori nu e luat în seam . Calcarea carb onica.) Solanum dulcamara Fam. Se folosesc ramurile plantei recoltate pu in inainte de inflorire. Parenchimul renal. din care mai fac parte i remediile: Natrum sulfuricum. prin macerare în alcool de 90 grade.note de curs 2006 (Textul se adreseaza medicilor cursanti) DULCAMARA (Dulc. pliurile articula iilor. Ac iunea general (tropism): Sediul de preferin : pielea i mucoasele. Sistemul nervos care explic numeroasele sale simptome de depresie. Calcarea phosphorica (mai ales la topirea z pezii). timpul ploios. ro ea . etc. tr ie te pe marginile apelor. încât deseori sunt prescrise Kali carbonicum sau Calcarea carbonica în loc de Dulcamara. Sursa Planta-arbust ÄDulce-amar ´. mai ales. schimbarea brusc a timpului (de la cald la rece i umed). solid i dominator dar foarte friguro i i sensibili la cea mai mic schimbare a timpului. toamna. Al i autori g sesc c pacientul este în general robust. Zârn . umede) este foarte evident. în special pielea fin . Este unul din medicamentele celebrei constitu ii hidrogenoide a lui Grauvogl. Causticum. dezvoltarea sa robust fiind condi ionat de abunden a în ap de care are nevoie.

înso ite de st ri de lâncezeal . Mare ner bdare. cu lipsa poftei de munc Nelini te în leg tur cu familia. dorin ner bd toare de un obiect oarecare pe care-l arunc cu furie dup ce l-a ob inut (Chamomilla. repaos. ptoza pleoapei superioare ± acuze legate de condi iile atmosferice specifice remediului. Dureri de cap surde. i impulsie la mânie (furie). pruriginoase. Ca localizare pot apare oriunde dar prefer zona occipital reumatismale. Durerile se accentueaz la ridicarea din pat si se amelioreaz culcat . Pupile alternativ dilatate i contractate. c ldura patului. agravat sau între inut de vreme rece i umed . Ochi Ame eli (vertij) diminea a la sculare. Urechi Dureri nocturne cu gre uri i zgomote (acufene). Simptome mentale Agita ie mental . i ceafa. influen ate de vremea rece i umed . Ele au caracterul cunoscut al durerilor Somnolen cu frecvent c scat în timpul zilei i insomnie i somn agitat. care se irit i inflameaz u or. . conjunctivit . Cap Cruste groase brune g lbui pe pielea capului.- Seara. În timpul întrevederii cu medicul discu ia se axeaz în jurul grijilor i neajunsurilor pacientului legate de familie. putând duce la c derea p rului. Staphysagria) O oarecare stare de confuzie mental . Timp f r modific ri brusce. E dificil s îl întrerupi pe pacient din aceste divaga ii pentru a -l face s vorbeasc de propriile probleme de s n tate. Catar al urechii medii.23- . în timpul vorbirii. cu vise înfrico etoare. Cina. sângerând cu u urin . Ochii sunt extrem de sensibili la lumin . Mi care. cu stare de sl biciune i tremur turi (Bryonia. presive spre exterior. senza ie de frig general cu c ldur cefalic i gre uri. cu dificultarea de a g si cuvântul potrivit. Dominator în familie i preocupat de problemele familiei. Irita ie conjunctival . Ameliorare : Pe timp uscat. Rheum. Lycopodium).

Irita ie cutanat perineal . Diarei mucoase. cu ro ea i secre ii abundente. Este posibil i usc ciunea mucoasei bucale. Foame.Fa a Paloare cu u oar ro ea a obrajilor. i vomismente mucoase. mai ales dup contactul cu frigul. Gura Hipersaliva ie. cu sete mare. c ldur i Acuze gastrice severe. cu scaune verzi sau g lbui. Impetigo cu cruste groase. Durerile sunt înso ite de gaze. cu nevoia de a înghi i sau de a scuipa. Abdomen i scaun Colici abdominale înso ite de senza ia de t ieturi ± ce survin dup expunerea la frig umed. Organe genitale Suprimarea menstrelor din cauza umidit ii sau frigului umed.. g lbui. la acest remediu. cu depozit gros i purulent. raclând gâtul. agravata Dureri de irante de nevralgie facial survenind dup dispari ia brusc a erup iilor de pe fa . dup ploi sau nop i r coroase . care se întind spre urechi i sunt precedate de senza ia de rece a p r ilor atinse (Agaricus). Nevralgie facial cu dureri agravate de frigul umed. pic tur cu pic tur . Dureri gastrice constrictive i colici. Saliva este vâscoas de vremea umed . putrid . Veruci pla i i netezi.24- . borborisme i alte senza ii locale ce se amelioreaz dup evacuarea flatusurilor. Este celebr alternan a. cu o erup ie sau cu dureri reumatismale . Aparatul urinar Nevoi frecvente de a urina. Catar vezical.sau dup dispari ia terapeutic a unei erup ii. i urât mirositoare. ce survin vara. Urineaz imediat la frig. dup r celi locale. remediul fiind foarte indicat în stomatita mercurial . Stomac Sete arz toare pentru b uturi reci. a unui episod diareic. cu regurgita ii i senza ie de constric ie esofagian anxietate local . cu repulsie alimentar i satietate brusc . scurte i pu in abundente. . Menstre întârziate. pe fa . ap rute dup expunerea la frig umed. cu mic iuni dureroase.

accentuat de frigul umed. agravate de apa rece i de atingere. Dureri reumatismale. continui. Dureri surde. Rela ii: Incompatibilitate cu: Acetic acid. Ap rut în circumstan ele remediului. p r ile genitale. etc. Mercurius. Tuse agravat semnificativ de frigul umed ± precum i tusea seac de iarn sau de toamn . mâini.Nas Obstruc ie nazal dup contactul cu frigul rece. ap rute în locuri cu pielea fin Prurit agravat de frig. dup ploaie. Lachnantes. aplecat. Ipeca. Erup ii umede pe fa . ca i când a stat indelungat în pozi ie fix . ) Veruci largi i netezi pe fa i partea dorsal a mâinilor. Rhus toxicodendron. extrem de sâcâitoare. torticolis (Calcarea carbonica. Mezereum. cu dorin a de a respira aer cald. dup expunerea la frigul umed.25- . înso ite de senza ia de frig. Antidotare cu: Camphora. (Graphites. Lachesis. Durere constrictiv epigastric . Lycopodium. i delicat . care are afec iuni glandulare similare. Sepia. cu prelingeri. în special pe partea stâng . Placarde eruptive. axilar i i inghinali. Bronchii i pl mâni Durere toracic presiv .Hepar sulfur. Remediul urmeaz bine dup : Calcarea. dup expunerea la frigul umed. umerilor. Cuprum. ameliorate de mi care. cu senza ia astup rii narinelor. dup frig umed. în membre. dup grataj. Bryonia. sau trac ionante. etc. Croton tiglium. Coriz uscat . în timpul tusei. Dureri de spate. Piele alergii i afec iuni herpetice. agravate sau între inute de frigul umed. Belladonna. Nux vomica. Calcarea carbonica. Adesea pot fi atin i ganglionii gâtului. Spate i extremit i Rigiditate (în epenire) i redoare a cefei. m ri i de volum. survenind sau agravându-se de timpul friguros i umed. seara înaun te de miezul nop ii i în repaos. obligând pacientul s apese puternic cu mâna pe zona dureroas . Complementar pentru Baryta carbonica. . decât articulare. Rhus toxicodendron). Rhus toxicodendron. în zona renal . mai degrab musculare. dup frigul umed sau ploios. cu scuame umede. ÄBoala de fân´ de la finele lunii August.

26- . 30 zile in cazurile cronice 50 zile 50 zile in cazurile cronice i diareic . 24. 48 ore in cazurile acute 40 zile in cazurile cronice 8 pana la 15 zile in cazurile cronice Peste 40 zile in cazurile cronice 40 zile in cazurile cronice 40 zile in cazurile cronice 40 pana la 50 zile in cazurile cronice 30 zile in cazurile cronice 2 pana la 4 zile 30 pana la 40 zile in cazurile cronice 20 pana la 50 zile in cazurile cronice 1 zi in acut pana la 40 zile in cronic. 14 pana la 21 zile in cazurile cronice. Ioan Teleianu (traducere si procesare) DURATA DE ACTIUNE A REMEDIILOR HOMEOPATICE (Tabel comparativ dupa Jahr / R. Gibson Miller 14 pana la 20 zile 30 zile 20 pana la 10 zile 40 zile 8 pana la 14 zile 30 pana la 40 zile 1 zi 40 pana la 60 zile Durata mare de actiune 40 zile 40 zile 20 pana la 30 zile 30 pana la 40 zile 20 pana la 30 zile 40 zile 20 pana la 30 zile (metallicum) 30 zile 50 zile 6 pana la 10 zile 60 pana la 90 zile 1 pana la 2 zile 20 pana la 40 zile 12 pana la 15 zile 50 pana la 60 zile 6 pana la 8 zile 40 zile 1 pana la 7 zile 20 pana la 30 zile 20 pana la 50 zile 30 zile 7 pana la 14 zile 20 pana la 50 zile 7 pana la 21 zile 7 pana la 10 zile 50 pana la 40 zile 60 zile 60 zile 1 zi 1 pana la 10 zile 50 pana la 40 zile 50 pana la 40 zile 60 zile 60 zile 50 zile 1 zi 20 pana la 50 zile 7 pana la 14 zile Cateva minute 2 pana la 5 zile in acut. 14 pana la 20 zile in cazurile cronice 20 zile in cazurile cronice 20 zile in cazurile cronice 40 zile in cazurile cronice 40 zile in cazurile cronice 50 zile in cazurile cronice Cateva zile . 10. prin releul umidit ii i tendin a astmatic manifest rile cutanate. 12 zile in cazurile cronice 36 pana la 40 zile in cazurile cronice 50 pana la 50 zile in cazurile cronice 15 zile in cazurile cronice 40 zile in cazurile cronice Mai multe saptamani 4 pana la 5 zile in acut. Gibson Miller) Jahr Aceticum acidum Aconit Aesculus Aethusa Agaricus Agnus castus Aloe Allium cepa Alumina Alumen Ambra grisea Ammonium carbonicum Ammonium muriaticum Anacardium Angustura Antimonium crudum Antimonium tartaricum Apis mellifica Argentum foliatum Argentum nitricum Arnica montana Arsenicum album Arum triphyllum Asa foetida Asarum Aurum foliatum Baptisia Baryta carbonica Belladonna Berberis Bismuthum Borax Bovista Bromium Bryonia Cactus Caladium seguinum Calcarea carbonica Calcarea phosphorica Camphora Cannabis sativa Cantharis Capsicum Carbo animalis Carbo vegetabilis Causticum Cepa allium Chamomilla vulgaris Chelidonium majus 8.Se înrude te cu Natrum sulfuricum. precum i cu Thuja pentru R. ================================ Dr. 60 zile in cazurile cronice mai multe saptamani 50 pana la 40 zile 30 zile in cazurile cronice 50 zile in cazurile cronice 1 pana la 5 zile in acut.

27- .China Chininum sulfuricum Cicuta virosa Cimicifuga Cina Clematis erecta Cobalt Cocculus Coccus cacti Coffea Colchicum Colocynthis Conium maculatum Copaïva Crocus sativus Crotalus horridus Croton tiglium Cuprum metallicum Cyclamen Daphne indica Digitalis purpurea Dioscorea villosa Drosera Dulcamara Eupatorium perfoliatum Euphorbium Euphrasia Ferrum metallicum Fluoricum acidum Gelsemium Glonoïnum Graphites Guaïacum officinalis Helleborus niger Hepar sulfur Hyosciamus niger Hypericum Ignatia lodum Ipeca Kalium bichromicum Kalium carbonicum Kalium chloricum Kalium iodatum Kalmia Kreosotum Lachesis Lactuca virosa Laurocerasus Ledum palustre Lilium tigrinum Lycopodium Magnesia carbonica Magnesia muriatica Mancinella Manganum carbonicum Menyanthes Mephitis putorius Mercurius Mercurius corrosivus Mezereum 40 zile in cazurile cronice 14 40 zile in cazurile cronice 30 pana la 40 zile in cazurile cronice 14 pana la 21 zile 45 zile in cazurile cronice 20 pana la 30 zile in cazurile cronice 24 pana la 48 ore in acut. mai multe saptamani in cazurile cronice 10 zile in cazurile cronice 50 zile in cazurile cronice 40 zile in cazurile cronice 40 zile in cazurile cronice 10 pana la 12 zile 7 zile mai multe saptamani 20 pana la 40 zile in cazurile cronice mai multe saptamani in cazurile cronice 50 zile in cazurile cronice 6 pana la 7 zile 20 pana la 50 zile 50 zile in cazurile cronice 20 zile 45 pana la 55 zile in cazurile cronice pana la 21 zile 55 pana la 40 zile 8 pana la 12 zile 14 pana la 20 zile 14 pana la 20 zile 30 zile 50 zile 1 pana la 7 zile 14 pana la 20 zile 1 pana la 7 zile 40 pana la 50 zile 8 zile 30 zile 30 zile 40 pana la 50 zile 14 pana la 20 zile 40 pana la 50 zile 1 pana la 7 zile 20 pana la 50 zile 50 zile 1 pana la 7 zile 50 zile 7 zile 50 zile 10 zile 50 zile 1 zi 10 pana la 50 zile 40 zile 20 pana la 30 zile 40 pana la 50 zile 6 pana la 14 zile 1 pana la 7 zile 9 zile 30 pana la 40 zile 7 pana la 10 zile 30 zile 40 pana la 50 zile 20 pana la 30 zile 7 pana la 14 zile 15 pana la 20 zile 30 pana la 40 zile 4 pana la 8 zile 50 zile 14 pana la 20 zile 40 pana la 50 zile 40 pana la 50 zile 40 pana la 50 zile 30 pana la 40 zile 40 zile 14 pana la 20 zile 1 zi 50 pana la 60 zile 30 pana la 60 zile 50 zile in cazurile cronice 20 zile in cazurile cronice 30 pana la 40 zile in cazurile cronice 60 zile in ultimele dilutii in cazurile cronice 8 pana la 15 zile in cazurile cronice Pana la 9 zile cateodata 50 zile in unele cazuri 5 zile cateodata 50 zile in cazurile cronice mai multe saptamani in cazurile cronice 4 pana la 5 zile mai multe saptamani in cazurile cronice 24 ore 6 pana la 8 zile cateodata 40 pana la 50 zile 40 zile in cazurile cronice 50 zile in cazurile cronice 50 pana la 55 zile in cazurile cronice 50 pana la 55 zile in cazurile cronice Durata scurta 20 pana la 50 zile in cazurile cronice 20 pana la 30 zile 10 zile in cazurile cronice .

Senega Sepia Silicea Spigelia Spongia tosta Strontium carbonicum Squilla maritima Stannum metallicum Staphysagria Stramonium Sulfur Sulfuricum acidum Taraxacum Tellurium Teucrium marum Theridion Thuya Valeriana Veratrum album Verbascum Viola odorata Viola tricolor Zincum metallicum NOTA 24 ore 40 zile in cazurile cronice 40 zile in cazurile cronice 40 pana la 50 zile in cazurile cronice 40 zile in cazurile cronice 60 zile in cazurile cronice 5 pana la 10 zile 20 pana la 30 zile in cazurile cronice 24 ore pana la 5 zile 2 pana la 4 zile 50 zile in cazurile cronice 5 pana la 5 zile in acut. Actiune mai lunga in cazurile cronice 55 zile in cazurile cronice 40 zile in cazurile cronice 35 pana la 40 zile in cazurile cronice 35 zile in cazurile cronice 35 pana la 60 zile in cazurile cronice 35 pana la 60 zile in cazurile cronice 20 pana la 50 zile in cazurile cronice 20 pana la 50 zile in cazurile cronice 15 pana la 20 zile in cazurile cronice 40 pana la 50 zile in cazurile cronice 20 pana la 30 zile in cazurile cronice 24 ore 35 pana la 50 zile in cazurile cronice 10 pana la 40 zile in cazurile cronice 15 pana la 20 zile in cazurile cronice 40 zile in cazurile cronice 5 pana la 10 zile 15 pana la 20 zile in cazurile cronice 4 pana la 5 zile 2 pana la 4 zile 8 pana la 15 zile 30 pana la 40 zile in cazurile cronice 1 pana la 5 zile 1 zi 35 zile 50 zile 40 pana la 50 zile 50 pana la 40 zile 50 pana la 40 zile 40 pana la 60 zile 60 zile 1 pana la 7 zile 20 pana la 50 zile 7 zile 2 pana la 4 zile 10 pana la 50 zile 40 zile 40 zile 35 pana la 40 zile 20 pana la 50 zile 10 zile 10 pana la 40 zile 40 zile 30 pana la 40 zile 50 pana la 40 zile 2 pana la 3 zile 30 pana la 40 zile 1 pana la 7 zile 30 zile 20 pana la 30 zile 20 pana la 30 zile 1 zi 35 zile 20 pana la 50 zile 40 zile 50 zile 40 pana la 50 zile 40 pana la 60 zile 20 pana la 30 zile 20 pana la 50 zile 40 zile 14 pana la 20 zile 35 zile 25 pana la 50 zile 40 pana la 60 zile 30 pana la 40 zile 14 pana la 21 zile 50 pana la 40 zile 14 pana la 21 zile 10 zile 60 zile 8 pana la 10 zile 20 pana la 30 zile 8 pana la 10 zile 2 pana la 4 zile 8 pana la 14 zile 30 pana la 40 zile .) Nitricum acidum. 40 pana la 50 zile in cazurile cronice 40 pana la 50 zile in cazurile cronice 30 pana la 40 zile in cazurile cronice mai multe saptamani in cazurile cronice 4 pana la 5 zile in acut. Nux moschata Nux vomica Oleander Opium Paris quadrifolia Petroleum Phosphorus Phosphoricum acidum Platina Plumbum Podophyllum Prunus spinosa Psorinum Pulsatilla Ranunculus bulbosus Ranunculus sceleratus Raphanus sativus Rheum Rhododendron Rhus toxicodendron Ruta graveolens Sabadilla Sabina Sambuccus Sarsaparilla Secale cornutum Selenium.28- . Mai multe saptamani in cazurile cronice mai multe saptamani in cazurile cronice 40 pana la 50 zile in cazurile cronice 1 pana la 15 zile 2 pana la 3 zile in acut 30 pana la 40 zile in cazurile cronice 20 pana la 40 zile in cazurile cronice 8 pana la 15 zile 14 pana la 21 zile 20 pana la 50 zile in cazurile cronice 5 pana la 4 ore.Millefolium Moschus Muriaticum acidum Natrum carbonicum Natrum muriaticum Natrum sulfuricum Nitrura (kali n. 50 zile in cazurile cronice 3 pana la 4 zile in acut.

Remedii frecvent indicate in traumatisme (materia medica) Tratamentul homeopatic in traumatisme (terapeutica) Miasmele in homeopatie (generalitati) Miasma psorica Sulphurus Psorinum Sulphurus iodatum HOMEOPATIE SI BIOTIPOLOGIE. fiziologice si psihice care pot conduce la o inclinatie spre o anumita morbiditate. temperamentul si miasma formeaza tripticul diatezic ce caracterizeaza bolnavul în afara ca racterelor proprii ale bolii. Miasmele sunt grupari patologice cu simptome si reactii fiziopatologice comune. formata din anumite caractere morfologice.htm y y y y y y y y Homeopatie si biotipologie. Diateza este dispozitia generala care predispune individul la anumite afectiuni patologice Constitutia. constitutii. Temperamentul este castigat în timpul vietii si dupa unii autori (Aurian -Blajeni de ex. Etiologia. Biotipologia este stiinta care cauta pentru fiecare individ corelatia posibila intre forma corporala. CONSTITUTII. Durata de actiune a remediilor poate varia in functie de sensibilitatea individului si depinde de mai multi factori : Natura intrinseca a remediului Similitudinea remediului Dilutia (potenta) Criterii clinice CONVOCAREA a III-a (27-28 ianuarie 2007) http://www. Omul sanatos este definit prin constitutie si temperament.teleianuhomeopat. Bioterenul este un ansamblu structural normal si patologic.3x.Note de curs (27-28 ianuarie 2006) HOMEOPATIE SI BIOTIPOLOGIE Confucius ± sfat dat printului Ling :´Puneti în ordine denumirile. .29- . Diateza ar fi fondul morbid pe care se aseaza boala.Tabelul de mai sus este orientativ. omul sanatos în om bolnav. impreuna cu boala. Toxinele metabolice si microbiene actioneaza asupra constitutiei si temperamentului si pot modifica prin transmitere ereditara constitutia. ereditara. tendintele fiziologice si comportamentul psihic. endo sau exogene. Cand denumirile sunt incorecte. Omul bolnav este definit prin constitutie. cauzalitatea homeopatica. Constitutia este fixa. impreuna cu care alcatuieste aspectul clinic. rationamentele sunt incorecte´. temperament si miasma .ro/Curs_03. modificate continuu de agresiunea mediului intern si extern. Fiecare temperament reprezinta o anumita predominanta metabolica ce-i determina semne fiziologice. ) evolueaza dupa varsta. psihice si tendinte morbide. care transforma. este ansamblul cauzelor declansante si favorizante . Dr Doina Pavlovschi .

pe stadii evolutive. Henri Bernard considera constitutia mai putin fixa. Sheldon a descris tipurile endomorf visceroton. Important de subliniat : nu trebuie confundat diagnosticul biotipologic cu diagnosticul patogenezic. Calcarea phosphorica si Calcarea fluorica si carora le corespund miasmele psora. in sensul ca. leptosom schizotim si atletic ixotimic. a patologiei. atitudine armonioasa. pronostic si chiar terapeut ic prin orientarea spre un anumit grup de remedii. dar secundara. muscular si cerebral. aducând i un plus de congruen demn de a fi avut in vedere în practica homeoterapic . » (Dr. ele cap t un cert interes didactic in studiul fiziopatologic al remediilor respective. pentru prevederea cauzelor profunde ale afectiunilor patologice si incercarea unei profilaxii. ca predispozitie. bilios si atra biliar sau nervos. reprezentate prin carbonic. Broca la inceputul secolului nostru a fost fondatorul antropologiei si al antropometriei. Nu se prescrie un remediu pe considerente biotipologice. reflectate n policrestele Calcarea carbonica. ISTORIC Hippocrate în antichitate din relatia celor 4 elemente primordiale : pamant. greutate mijlocie. au pus bazele tipologiei homeopatice cu clasificarea în 3 tipuri constitutionale minerale calcice.Biotipologia e interesanta pentru corespondentele clinico-terapeutice spre care conduce. tuberculinism si luetism. la un mod de reactie specific al unui organism. Deci interes diagnostic. Sigaud pe criterii clinice a descris tipurile respirator. duce la slabire cu uscaciune cutaneo-mucoasa si a fanerelor. francez. ectomorf cerebroton Grauvogl a descris cele 3 stari biochimice : carbonitrogenoid caracterizat prin oxidare incetinita ce duce la o supraincarcare cu metaboliti si la tulburari de excretie hidrogenoid caracterizat prin retentie hidroclorurata . sa apara caractere noi corespunzatoare unor serii homeoterapice . pe langa un fond de caractere comu ne. Constitutiile mixte apar din combinatiile intre 2 sau 3 constitutii principale si secundara si sunt cele mai frecvent intalnite. di gestiv. sulphurica si phosphorica. echilibrat. elvetian si Leon Vannier. Viola si Pende au descris tipurile endocrinologice hiper. talie normoligna. psihiatru. dreapta. cald si rece a descris cele 4 tipuri de temperamente : limfatic. phosphoric si fluoric. sanguin. apa.30- . El spunea : Ätrebuie sa stii spre ce boala tinde fiecare constitutie individuala´. oxigenoid caracterizat prin accelerarea metabolismului. se poate. ea se poate grefa pe oricare din constitutiile principale dand tipuri constitutionale mixte. duce la infiltrare. foc si aer cu cele 4 stari : uscat. care sunt sarurile diferite ale aceluiasi acid. ÄCu toate c aceste clasific ri nu pot acoperi sintetic complexitatea i varietatea patogenezic din homeopatia hanemanniana. Constitutia fluorica este considerata autonoma. . meso. Kretschmer. la stanga se gaseste tipul carbonic. El distinge 3 constitutii primitive carbonica. de unde stadiile evolutive. Martiny a descris tipurile embrioblastice : cordo. hidropexie. a descris tipurile somato -psihice : picnic ciclotim. iar la dreapta tipul phosphoric. Ioan Teleianu) CONSTITUTIA SULPHURICA Morfologie Aspect general : · · armonios. Morfotipologie homeopata Nebel. Singura combinatie imposibila este cea carbo -phosphorica. ci pe similitudinea tabloului simptomatic prezent cu patogenezia remediului. sub influenta mediului. umed. iso si discrinic. ento si ectoblastic. mesomorf somatoton. La centru este sulphuricul neutru care poate evolua spre sulphuric gras sau sulphuric slab.

Tendinta la pletora compensata prin eliminari naturale pe fond congestiv general. segmente scur te. patrati. seroase ± reactii artritice. solizi. talonat. ligamente. rationala. obtuz. genunchi Ap. aspect trapu. genunchi Ap. dinamism si optimism moderat de ratiune. spirit intreprinzator. scurta. hiperhipofizie moderata. gesturi controlate. patrate. regulate. sensibil la umiditate (hidrogenoid) Mentalitate . · ocluzie perfecta Fiziologie si tendinte patologice Armonie fiziologica. Tipul decompensat este incapatanat. late. iritabil si exploziv. alergie. picioare scurte.31- . CONSTITUTIA CARBONICA Morfologie Aspect general : talie breviligna. actiuni gandite si precise Ap. ocluzie aproape perfecta Fiziologie si tendinte patologice Predominanta limfatica si digestiva cu hipotonie la copil. boli de nutritie ± diabet. neuroartritism. sacadat. · bolta palatina rotunjita. HTA scleroasa cu hipercolesterolemie si hiperazotemie. ligamente si articulatii hipotone la copil. hipercolesterolemie si hiperazotemie mici. Examene complementare Poate usoara poliglobulie. mers regulat. articulatii cu tonicitate normala în hiperext ensie unghi usor inferior la 180 grade în artic. hipotiroidie de fond si hipogenitalism. mai ales solara. · arcade circulare.hemoroizi. cot. patrat sau sferic.· · · mers regulat. rare carii. maini scurte. rigide la adult în hiperextensie unghi inferior la 180 grade în articulatiile cot. rigida la adult. cu congestii active arteriale si venoase acute localizate : piele ± furuncule. fata sferica. Ap. buco-dentar : · dinti usor dreptunghiulari. carnoase. dar cu carii de colet. sau generalizate : HTA. dar cu judecata. sobru. · muschi. rigiditate scleroasa la adult. albi sau alb -galbui. cu congestii pasive si degenerescente scleroase. greutate marita. eczeme. artroze. buco-dentar : dinti albi. Tendinta la obezitate cu blocarea eliminarilor deseurilor metabolice. guta. ligament dens si solid. arcade eliptice si largi. cadentat. actiuni bine gandite. rotunjita. muschi. bolta palatina rotunjita. locomotor : · segmente mijlocii. abdomen important. mucoase . atitudine hipotona în copilarie. constient de responsabilitatile sale. moi. radacini puternice. locomotor : craniu brahicefalic cu frunte larga. Distonie neuro-endocrina cu un prim stadiu stenic cu hipersuprarenalism de origine hipofizara si apoi un stadiu astenic cu vagotonie de epuizare si hiposuprarenalism terminal. divergente. dezvoltat în largime. · ligament alveolo -dentar solid. obezitate. armonioase. lunara sau în para. echilibrat neuro-endocrin cu amfotonie. · radacini mijlocii si paralele. cu Äself control´ si incredere în sine. greoi. obiectiv. Mentalitate Dorinta si nevoie de activitate moderata. Friguros care se teme de caldura. lent.

ligamente si articulatii hipotone cu laxitate moderata. . demineralizare si pierdere de substanta tisulara. Mentalitate Hipersensibilitate nervoasa si fatigabilitate. greutate mica. indiferent afectiv. Carbonic : tbc fibroasa. Examene complementare Uree sanguina crescuta. sentimental si superficial. organelor nobile. muschi. cade in depresie. tendinta la exalt are si deprimare rapida. scleroza renala. limfocitoza. magneziu. Examene complementare Anemie. cu prezenta de ptoze viscerale. sensibilitate la frig. hipotiroidie si depresie sexuala. Nu rezista la efort. tendinta la slabire. rapid si usor. dar nu suporta aerul inchis. hipercolesterolemie. incapatanat. torace alungit si aplatizat dinainte inapoi. insuficienta hepatica si spasme hepato-biliare. locomotor : craniu dolicocefalic.32- . Este econom. superficial si meschin. (Sulphuric : tbc cutanat. Tipul inferior este infatuat. dar aplecata în repaus.Domina pasivitatea si economia. vorbeste putin. adus de spate. cu mici deviatii. ligament alveolo-dentar subtire si nu prea solid arcade în elipsa. un realizator metodic cu rationament de bun simt. rectitudine în hiperextensia articulatiilor cot. bazin basculat inainte. osteoarticulara) Instabilitate termica : frilozitate. gesturi suple. tendinta la demineralizare celulara. atitudine supla. in cursul unei perioade de exaltare. CONSTITUTIA PHOSPHORICA Morfologie Aspect general : talie longilina. suicid. Tendinta la slabire. vii. cu degete si unghii lungi si fine picioare lungi si subtiri cu tendinta la platfus. diminuarea metabolismului bazal. bolta pa latina alungita. Hiposuprarenalism de fond si distonie neuro-endocrina cu un stadiu stenic cu simpaticotonie. pace. frunte inalta.Actiunile reusite trebui e sa fie de scurta durata. hipergenitalism si un stadiu astenic cu vagotonie de epuizare. Tipul decompensat este lenes. suple. eleganta. Tipul superior poate fi artist genial. seroaselor. dreptunghiulari. inalt. segmen te lungi si subtiri. Decalcifiere osoasa. Boli inflamatorii ale mucoaselor. cu faze de depresie în care senzatia de gol din viata sa il poate duce la sinucidere. hipertiroidie. expansive. buco-dentar : dinti galbeni. se repliaza asupra sa oferind mediului exterior un minimum de efort posibil. demineralizare ± calciu. Distrat. meningee. elegante. maini lungi. genunchi . carii multiple simetrice radacini lungi si paralele. chiar cu apetit exagerat. Artrite. hipersensibilitate imaginativa si afectiva. Ap. renala. mai mult visator decat realizator. mai mult intuitiv decat rational. perseverent. ordine. ocluzie imperfecta Fiziologie si tendinte patologice Predominanta bilio-nervoasa cu hipersensibilitate nervoasa. doar ce stie. fosfor. nu are rabdare. dar cu realizari capricioase. uree si colesterol scazute. hipercortici sm la stres. Doreste liniste. Tuberculoza excavata pulmonara. boem. artroze precoce. palavragiu. congestie venoasa periferica ce accentueaza hipotensiunea arteriala esentiala. exteriorizari zgomotoase Ap. actiuni spontane si dezordonate depasind scopul prin exagerare afectiva. mers suplu si gratios. Are oroare de ordine si disciplina.

. Baryta c. . Sulphuric : Sulphur ± gras : Calc. Instabilitatea fluoricului accentueaza demineralizarea phosphoricului. ph. fl. unghii mici. .va evita excesele alimentare repetate . elastopatie. maini flexibile. Fiziologie si tendinte patologice Disarmonie distrofica. locomotor : asimetric.va evita sedentaritatea si aerul inchis . Phosphorus Fluoric : Calc. c. personalitate disarmonic structurata cu tendinta la perversiuni sexuale. . arcade variabile. prea suple. m. stangace. m. Phos. Fluoric acid. mur. Mur. . . Natr. . dar prin tendinta la scleroza îi cicatrizeaza excavatiile. Bar. irational. incalecati sau cu spatii libere. retrognatie inferioara. dar îi anima ritmul de viata. . Sulph. .se recomanda sporturile. bolta palati na foarte ogivala. CONSTITUTII MIXTE Combinatii de 2 sau 3 din tipurile descrise anterior. Carbo anim.CONSTITUTIA FLUORICA Morfologie Aspect general : variabil. . depravat. PROFILAXIE CONSTITUTIONALA Sulphuric . malformatii Distonie neuro-endocrina cu raspunsuri variabile. Carbo v. Magn. hipotonus muscular. m. aspect batranicios. Kali m. s. inutile. dezordonat. buco-dentar : dinti gri triunghiulari si mici. scleroza. Phosphoric : Calc. transpiratia . asimileaza repede. hiperlaxitate.se combate plethora si supraincarcarea . Magn. . ph. . Ammon. Ap. gesturi dezordonate. platfus. ph. cu nevoia de schimbare. ph. malformatii osoase de toate felurile. fl. hiperlaxitate articulara. ocluzie foarte defectoasa. . c.33- . policarii. în hiperextensie unghi peste 180 grade în articulatiile cot. Natr. agitat. Kali s. fara a invata. competitiile. imprevizibile Ap. vicios. precipita scleroza carbonicului. s. ac. mers neregulat. . atitudine dezechilibrata. talie mai mult mica. . slab : Calc. s. . . greutate variabila. Nu are continuitate în actiuni. actioneaza fara multa gandire. ac. Hepar s. . . asimetrica. agraveaza decompensarea sulphuricului. . dislocata si instabila. . Ammon. ligament gros si lax. actiuni variabile si paradoxale. hiperlaxitate ligamentara. în miscare continua. Kali c. instabilitate. chiar violente. . . Ammon. entorse. dar cade just print r-un deosebit simt de observare si intelegere. Mentalitate Instabilitate si paradox. Natr. ac. c. . triunghiulare sau trapezice. s. Natr. asimetrie. Magn. Indecis. . . Magn. degete efilate. capricios. radacini conice sau convergente. Kali ph. REMEDII CONSTITUTIONALE Carbonic : Calc. genunchi. c. moi. imprevizibile. Natr. disgratios. Tipul superior este intuitiv. Tipul inferior este ambitios fara scrupule. induratie.

fara expunere la soare . cu masura . obezitatea. . .se combate hipersensibilitatea. Natr. Sanguin-respirator : mai ales în adolescenta cand predomina organele respiratiei si circulatiei sanguine. Kali c.educatia : mai mult trebuie franat .se combate limfatismul.profesiuni ce necesita intuitie si imaginatie. .activitate in aer liber. Graph. grasimi . Baryta c. activitati artistice Fluoric . tiroida. tact in educatia sexuala .profesional : profesiuni in care isi poate exercita dinamismul. siste mul adeno-limfoid. Puls . iar endocrin glandele genitale. calmat.alimentar : lupta cu atonia prin alimente gustoase. evitarea competitiilor. . si altele Sanguin : Sulphur. Sil.se combate instabilitatea . necesita repaos si calm .sporturi neviolente.mare sau munte de mica altitudine . c.alimentatie variata.se evita sedentaritatea.educatie : trebuie avut tot timpul sub control .34- . responsabilitatea Carbonic . masaj . Kali bich. munte. bogata in materiale azotate si minerale . REMEDII DE TEMPERAMENT Limfatic : Calc. Arnica. Aurum.se evita eforturile mari.. picante.profesiuni care sa nu necesite eforturi.necesita climat sedativ.educatie : incurajat. . demineralizarea. Ferrum si altele . restrictie de sare.sporturi neviolente. Nervos-cerebral : mai ales la batran cand predomina scleroza. Bilios-muscular : mai ales la adult cand predomina ficatul. animate si nesablonizate TEMPERAMENTE Limfatic-digestiv : mai ales în copilarie cand predomina organele digestive.alimentatie hipotoxica. fara competitie si transpiratie . fara responsabilitate si fara rapiditate de executie Phosphoric . nu mare . climat uscat si cald .profesiuni subalterne. insuficienta hepatica . scleroza . s. iar endocrin timusul. . .

diaree. mai ales pe organele genitale. Bry. nitr. descrise în ÄBolile cronice´ plus alte 2 miasme noi ± tuberculinismul si cancerinismul. putand fi sau nu asociate cu gonoree. Henri Bernard numea sicoza reticuloendotelioza sau mezenchimatoza cronica de origine politoxica si polimicrobiana. Act.35- . pusee hemoroidare . PSORA Hahnemann intelegea prin psora un complex de simptome comune mai multor categorii patologice. la disparitia semnelor cutanate si la alternante morbide.tulburari eliminatorii genito-urinare . rac. Clinic : . Prin gonoree Hahnemann intelegea scurgerea ± Neisser va descoperi gonococul abia peste 100 ani. scabia.tulburari alergice respiratorii . a carei modalitate reactionala este tendinta la incarcerare. incetinire a eliminarilor centrifuge. Caracteristici : . MIASME Cele 3 miasme hahnemaniene ± psora.psihic lentoare cu tendinta depresiva . transpiratie.Bilios : Lyc. Conium. . . si altele Nervos : Natr. de euforie si anxietate .retentie hidrolipopexica .catabolism incetinit. etc. Astazi psora este socotita o entitate patologica definita printr-un mod de reactie particular al unui grup de indivizi la agresiuni patogene cunoscute sau nu. care tratate duc la metastaze morbide.aparitie secundara de semne cutanate. SICOZA Hahnemann descrie sicoza ca boala cu transmitere predominant sexuala care se caracterizeaza prin aparitia de vegetatii cutaneo-mucoase de tip condilomatos. . sicoza si luetismul. infectiile cronice virale. deplasari pe alte organe. Nux v.tulburari cutaneo-mucoase Etiologie : nu numai scabia. etc. atasate unei patologii predominante. Sepia.hipersensibilitate hidrometrica . Alum. Caracteristici dupa Hahnemann : . . si altele. . Caracteristici : tendinta la recidive alternante morbide cutaneo-mucoase ameliorare generala prin eliminari. mur. la staza. verucos. . Nitri ac. C hina. Arg. Rhus tox.tulburari digestive cu alternanta diaree-constipatie.tendinta la neoformatii . eliminari cutaneo-mucoase torpide Clinic : . . . Psora are rezonanta mai mare asupra constitutiei sulphurice. menstra. Iod. Caust. . ereditare sau/si castigate si altele.la inceput boala generala si interna .alternanta de stari stenice si astenice.

morfologic asimetrie . bacili tifici si paratifici politoxicoza ± toate noxele moderne Constitutia carbonica ar facilita instalarea sicozei LUETISM Sifilisul este tot o boala generala cu manifestari locale a caror reprimare prin tratament duce la aparitia de complicatii secundare cu caracteristicele : . apoi ulcerative. facies Äbouffi´.labilitate neuro-senzoriala si emotionala .insuficienta hepatica congenitala. unghii subtiri. ulceratii cutaneo-mucoase trenante Etiologia : infectia sifilitica. alcoolismul cronic.neoformatii : veruci. discrinic variabilitatea simptomelor ± alternari excitatie-depresie congestie venoasa periferica. adenoame. polipi.scleroza arterio-venoasa. disritmic vegetativ. carii dentare . infiltratii ale 1/3 inferioare a gambelor mai ales seara . cianoza periferica procese inflamatoare. etc .hiperalgii ± dureri liniare nocturne .tulburari ale fanerelor : unghii casante. Etiologie : gonococia.incetinirea tranzitului intestinal si oligurie. congestii hepato -biliare .piele uscata si crapata.mana sicotica (Michaud) : unghii casante.secretii subacute si cronice rino-faringee sau genito-urinare . iar pe dosul mainii vene accentuate si pete melanice. striate. pete albe pe unghii. deformate. par rar . Caracteristici : .anomalii dentare . piele lucioasa si grasa. fibroame.infiltrare hidrica si adipoasa : palid.. buze groase. seroterapie poliinfectii. cu disparitia lunulei. condiloame.36- .formare de leziuni ulcero-necrotice . ecotoxicologia Constitutia fluorica este mai receptiva la luetism TUBERCULINISM . mai ales colibacili.mod reactional fiziopatologic centripet .hiperlaxitate ligamentara . mai ales cea recidivanta vaccinari repetate. fr agil . par rarefiat. acute si cronice demineralizare cu deshidratare si slabire.procese tisulare cu tendinta sclerogena Clinic : . dedublate.

-

tendinta de a raci, fragilitate respiratorie

- eliminari cutaneo-mucoase de deseuri metabolice (coriza repetitiva, eczema zemuinda, ulceratii varicoase zemuinde = eliminari toxinice) Clinic : - sindrom neuro-endocrin-psihic : instabilitate caracteriala, ras si plans facil, alternante de astenie hiperstenie, hipertiroidie, frilozitate, transpiratii, tremor. sindrom cardio-vascular : eretism circulator, palpitatii, extrasistole, cianoza

sindrom digestiv : apetit capricios, absenta setei, desgust de grasimi, diaree urmata de constipatie, parazitoze intestinale ± oxiuri mai ales sindrom loco-motor : dureri dorsale, deformari ale coloanei vertebrale, diskinezii articulare, tulbu rari în metabolismul calcic si fosforic, carii dentare piele marmorata, eruptii zemuinde sau pruriginoase

Patologie : rujeola, pertussis, bronsite, pleurezie, eritem nodos, colibaciloza, gripe, rinofaringite, reumatism articular acut, adenopatii. Nebel il asemuia cu psora lui Hahnemann. Constitutia phosphorica reprezinta terenul favorabil CANCERINISM Este o stare de disfunctie care poate duce la degenerescenta oncogena. Caracteristici : - depresie endogena, astenie psiho-fizica, slabire fara cauza contrarietati familiale si griji profesionale tulburari de somn

Clinic : - neuro-endocrino-psihic : hipostenie, hipotimie, cancerofobie algii centrale si periferice diminuarea transpiratiei hipotiroidie cu ten palid, umflarea pleoapelor, par rar si casant, frilozitate digestiv : gura amara, desgust de carne, limba fisurata, buze livide si fisurate, greata matinala, ficat gros, sensibil, pete galben-brune în regiunea hepatica, constipatie cu hipotonie intestinala, hemoroizi, jena în hipocondrul stang cardio-vascular : tulburari ale tensiunii arteriale genito-urinar : lombalgii, oligurie piele inchisa, flasca, puncte negre, comedoane, nevi rubinii, cheratoza, melanoza

Etiologie : cauze endogene : disritmie neuro-endocrina, varsta, imbatranirea prematura cauze exogene : factori telurici si hidro-climatici factori ecotoxicologici si psiho-sociali alimentatie si igiena defectuoase raspunsuri imunitare anormale virusuri oncogene, infectii microbiene cronice NOSODE (Remedii antitoxinice) - 37-

Psora : Psorinum Sicoza : Medorrhinum,Colibacilinum,Vaccinotoxinum,etc Luetism : Luesinum,Ethylicum,Absinthium Tuberculinism : Tuberculine : TK,TR,Marmorek,Spengler,Denys,Bacilinum Cancerinism : Carcinosinum REMEDII MIASMATICE Psora : Sulphur,Calc.c.,Lyc.,Hepar s.,Graph.,Carbo v.,Sil.,si altele Sicoza : Thuya,Natr.s.,Caust.,Staph.,Lach.,Dulc.,Hydr.si altele Luetism : Merc.,Aurum,Arg.nitr.,Kali bich.,Plat.,Phyt.,Nitri ac.,Bar.c.si altele Tuberculinism : Natrum mur.,Kali c.,Phos.,Puls.,Ign.,Apis.Stan.,Ferr.,Iod.si altele Cancerinism : Ars.alb.,Carbo an.,Conium,Bromium,Hydr.,Kreos.,Thuya si altele BIBLIOGRAFIE Aurian-Blajeni C. Homeopatia EdituraLitera Bucuresti 1983 Bungetzianu G., Chirila P. Manual de homeopatie Editura Medicala Bucuresti 1983 Encyclopedie Medico-Chirurgicale Editions Techniques Paris Hahnemann S. The chronic diseases Julian O. A. Abregee d`homeopathie Ed. Masson 1981 Little D. Les miasmas Homeopathy on line Ortega P.S. Notes on the miasms or Hahnemann`s chronic diseases Ed. N.H.F. 1980 Zissu R. Matiere Medicale homeopathique constitutionelle ** ** ** REMEDII FRECVENT INDICATE IN TRAUMATISME (MATERIA MEDICA) Dr. Ileana Rindasu ± note de curs (27.01.2006) TRAUMATISMELE IN HOMEOPATIE ARNICA MONTANA (Carul zânelor, Carul p durilor, Iarba Soarelui, Podbalul de munte ) Planta e larg raspandita, in Europa, Nordul Asiei si al Americii, pe fanete si pasuni din zona montana si subalpina. Planta este din ce in ce mai rara in flora noastra spontana, din cauza poluarii, de aceea se recomanda reinsamantarea ei toamna. Descriere: Tulpina atinge 60 cm inaltime, iar radacina cilindrica si oblica are cca 10 cm lungime si o culoare rosie -maronie in exterior, alba in interior. La baza tulpinii se afla o rozeta de 4 frunze, avand o forma alungita, in continuare tulpina propriu-zisa avand cel mult 1-2 frunze. Din mai pana in iulie, cresc pe ea 1-5 flori galben-aurii, asemanatoare cu o - 38-

floare a soarelui in miniatura; de obicei, planta se caracterizeaza printr -o inflorescenta terminala si 2 inflorescente laterale situate dedesubt. Plansa 1 Parti utilizate Intreaga planta proaspata sau uscata; calitatile curative sunt mai eficiente la flori. Compozitie chimica Inflorescentele contin sesquiterpene de tipul henelaninei, cu actiune imunostimulatoare. Radacina , dar si restul plantei contin principii amare: calendulina si arnicina. Farmacologie ( fitoterapie ) Preparatele aplicate local au actiune antiinflamatoare, analgetica si antiseptica , dar nu se aplica extern pe plagi deschise, eventual se aplica diluate, sub forma de comprese. Infuzia de flori si radacini stimuleaza sistemul nervos si circulatia sanguina, diureza si transpiratia. Ceaiul de flori sedeaza mai ales dupa o sperietura sau cadere. Dr. Bohn o folosea in tratamentul sangerarilor ascunse si al hematoamelor. Cantaretii o prefera ca tratament pentru combaterea oboselii corzilor vocale si a raguselii. Actioneaza eficient in catarul insotit de febra si stimuleaza expectoratia. Toxicitate Administrata pe cale interna in doze mai mari de 7g( 25 ml tinctura = 5 l -te ), este toxica, producand ameteli, tulburari de echilibru, tremuraturi ale membrelor, tulburari respiratorii si digestive. Trasaturi esentiale ( dupa G. Vithoulkas ) Tema principala a remediului: o experienta traumatica profunda ce s-a exercitat asupra nivelului fizic si / sau emotional sau mental. Trauma poate fi reprezentata de o cadere/ lovitura/ comotie, alteori poate fi rezultatul fricii sau al unui soc emotional cum ar fi cel legat de o importanta pierdere financiara. Tipul Arnica: persoana posomorata ce vrea sa fie lasata singura si in pace, nu vrea sa I se vorbeasca si mai ales, nu vrea sa fie atinsa, mai ales in partile dureroase. Este ca si cum persoana ar suferi de o frica fundamentala, de a nu fi atinsa, de aceea are o atitudine defensiva exprimata prin ³ Nu te apropia de mine!´ fizic/emotional, frica ce provine din senzatia ca a fost ranita profund, iar rana nu s-a inchis ( Ruggero Dujany: floarea aminteste putin de aceasta atitudine: ea creste la distanta de alte flori; o alta paralela posibila cu remediul este aspectul plantei care privita de departe, pare frumoasa, dar de aproape se observa ca arareori este sanatoasa; rozetele ei avand urme de muscaturi datorate insectei Trypeta cerasi sau musca Arncae). Ca si la alte remedii, simptomele evolueaza in mai multe stadii: In primul stadiu de patologie, se obs. o reactie de agresivitate, cu tendinta de a ataca pt. a preveni un contact prea apropiat. Pacientul este irascibil, certaret, autoritar, dispretuitor. Poate fi furios, injura, vrea un obiect, apoi nu il mai vrea si il arunca cat colo ( Cina, Nux-v ). Nu accepta autoritatea nimanui si se considera atotstiutor ( Causticum ). In urmatorul stadiu, pacientul devine foarte sensibil si pasiv, se inchide in el; este stadiul in care apare tabloul bine cunoscut, cand vrea sa fie lasat in pace, ca un Nat-mur. Asemanarea este cu atat mai mare cu cat la incecarea de consolare, reactioneaza cu agresivitate. - 39-

Pacientul Arnica are senzatia de contuzii peste tot, ca si cand ar fi batut, de aceea are teama de a nu fi abordat, atins sau penetrat. La femei, se poate intalni frica de viol si chiar de raportul sexual normal. Stadiul urmator : apare starea de anxietate ce isi arte origin ea in socurilew anterioare provocate de o spaima, suprasolicitare,etc. Frica ajunge rapid in subconstient si produce atacuri de panica in timpul noptii, cu treziri insotite de senzxatia de moarte iminenta si teama ca ceva nu e in regula cu inima sa. Aceste stari pot sa apara in urma unui accident ( Aconit, Arg-nitr., Lachesis). In aceasta etapa a suferintei sale, pacientul devine distrat, uituc, isi pierde interesul pentru munca, nu se mai poate concentra, trebuie sa verifice mereu daca nu a uitat lumina sau aragazul deschise. Alt tablou mental caracteristic este cel asociat febrei inalte din boli infectioase severe ( malarie, scarlatina ) sau cel din accidentul vascular cerebral : se observa prostratia profunda urmata de delir, inconstienta si coma. Halucinatii ; vede cladiri care se prabusesc peste el, forme negre, fantome, crede ca va fi arestat. Alteori, desi aflat intr-o stare grava, are iluzia ca se simte bine si vrea sa goneasca medicul: ³ Nu am nevoie de tine, nu vreau medicamente!´ Cand se instaleaza starea semicomatoasa, initial este capabil sa raspunda la intrebari, dar recade rapid la starea initiala, uneori inainte de a termina propozitia. Sugarul Arnica Capricios, sensibil la durere, are tendinta sa tipe daca mama ii atinge mainile sau pi cioarele. Plange in somn, mai ales dupa ce a mancat sau dupa tuse. In timpul febrei, seamana cu bell., are corpul rece si capul fierbinte. Aspecte generale, caracteristici generale si modalitati Traumatisme, inclusiv consecintele pe termen lung ale traumatismelor, produse de un obiect bont, insotite de extravazare sanguina, cu aparitia vanatailor; senzatia de contuzii, durere in tot corpul, ca si cum a fost batut. Contuzii, luxatii, entorse Indicat postoperator si dupa extractii dentare pentru resorbtia sangelui si vindecare mai rapida Excelent remediu la nastere, ajuta impotriva senzatiei de contuzii la nivelul uterului si la dilatarea colului uterin Nu se indica daca exista solutii de continuitate, cu sange care curge din plaga Kent : ³ Patul ii pare prea tare, ceea ce este un alt fel de a spune ca il dor toate. Durerea pare sa treaca un timp, daca isi schimba pozitia, de aceea este nelinistit, se misca in pat, se intoarce de pe o parte pe alta.´ Miros putred de oua stricate al secretiilor (amint esc de mirosul respingator al plantei proaspete ). Agravari: -efortul fizic - atingerea - zdruncinaturile - repaosul indelungat - culcat pe o parte timp indelunngat - seara si noaptea in pat - 40-

Sul-ac. Nucleul remediului ( Vermeulen ) traumatisme fizice. bere ) Av. retantion of urine. Psoriazis. exertion after Skin: eruptions. Contuzii. injury to eye. agr. Aconit. Indicatii clinice: Abcese. contuzii frica de apropiere si de a nu fi atins secretiile respingatoare. answering when Remedii complementare. corpul rece tresare din somn dupa un accident sau alta spaima. cold limbs Rectum . alcool ( whisky. washing face from Face : heat.dupa somn Ameliorari culcat. Nose: epistaxis. putride capul fierbinte. AVC. diarrhoea.frigul umed . Concussion of brain.concussions. cu capul in pozitie joasa in aer liber baile reci schimbarea pozitiei daca se dezveleste Dorinte si aversiuni alimentare Doreste acru. from . etc .. bauturi reci. fumat. noaptea Cateva simptome prezentate repertorial Vertigo . Extractii dentare. Rhus-tox. Nastere. small Sleep: falling asleep. Vision: Loss of vision. boils. after Hearing: Impaired. Purpura. injuries. Traumatisme craniene. pentru carne si lapte. senzatia de batut. Dupa interventii chirurgicale. after Bladder: calculi. after operation for.41- . Comotie. from . Luxatii.. exertion from.

iar fructele sunt formate din tot atatea capsule ce contin numeroase seminte. flavonoide. certaret Alteori. Stare mentala : Pacient melancolic. mai ales i n timpul febrei sau in timp ce este supraincalzit Vithoulkas a vindecat cu acest remediu unele cazuri de nevroza anxioasa Aspecte generale. RUTA GRAVEOLENS ( Vârnan ) Genul Ruta cuprinde mai multe specii ce include: Ruta angustifolia (egipteana ) Ruta graveolens ( comuna ) Ruta montana Planta perena intalnita mai ales in bazinul mediteranean. ce poate ajunge la inaltimea de 60 cm. florile sale galbene au 4.5 petale. In antichitate. alcaloi zi. Skimianina). Compozitia chimica include grasimi. in Hamlet. Graveolimina. mai ales de glezna si pumn Agravari la vreme rece si umeda . in medicina greaca si romana. senzatia teribila de intepeneala (red oare) resimtita in muschi si tendoane.42- . trist. cu frica de moarte. tendoanelor si periostului Contuzii si entorse. Planse Caracteristici Cea mai importanta caracteristica. 3. iar Chalepensina este cea care combate fertilitatea. era folosita ca mijl oc anticonceptional si abortiv. mai ales ale tesutului conjunctiv. agravat de exercitii fizice Intepeneala in tot corpul Agitatie Dureri pe partea pe care se sprijina Traumatisme ale tesutului conjunctiv. nemultumit de el insusi si de ceilalti. uleiuri. modalitati Oboseste usor. denumire sub care o gasim intr-un monolog al Ofelii. Foarte utila in leziuni si traumatisme. simbolizeaza regretele si cainta. plin de remuscari Anxietate si atacuri de panica. 2. in afectiuni reumatice.Cazuri 1. In folclorul englezesc. fiind numita uneori si planta gratiei( divine). Substantele abortive aparti clasei alcaloizilor( Aborinina.

urmata de cefalee. HYPERICUM PERFORATUM (PERFOLIATUM) (Sun toare. Leziuni tendinoase. sewing while. Indicatii clinice Artrite. cu efort de defecatie ineficient Prolaps rectal inainte de scaun (Rectum. reading while. ± Rhus-tox . redoarea cefei. mai ales dupa o munca migaloasa Eye. Leziuni ale periostului. cu ingrosare.- effort fizic in repaos ( Rhus-tox. Sciatica. Lombalgii. Ameliorari vreme uscata si calda in pozitie culcat ( desi uneori. de vreme rece si umeda. leziuni tendinoase. pain. de suprasolicitare Dureri cu caracter de contuzie si intepeneala Leziuni ale tendoanelor dupa suprasolicitare sau torsiune articulara Bursite si tendinite acute post -traumatice Leziuni traumatice ale periostului. senzatia de redoare in jurul ochilor prin solicitarea vederii.la nivelul palmelor o Chisturi sinoviale Remedii complementare Calc-phos Diagnostic dif. amel.43- . de ex. Iarba Sf. Cefalee. stool before) Extremitati : o o o o o Dureri articulare agravate de vremea rece si umeda si de efortul fizic. Suprasolicitari musculare. se agraveaza. exertion of vision from Gastro-intestinal . prolapsus. dupa suprasolicitare si microtraumatisme cronice. Fibrozite. dupa contuzii o Fibroze si proliferari nodulare ale tendoanelor. Bursite. agr. mai ales durerea ) daca isi misca memrele sau intregul corp Cateva simptome locale caracteristice Ochi : Afectarea ochilor prin suprasolicitare. o o Constipatie. Prolaps rectal. Ioan) . Suprasolicitarea vederii. de miscare. Pojarni .intepeneala agravata dimineata. Atacuri de panica.

. . prezinta si ele punctulete negre ( glande ) si stamine multiple.Plant erbacee peren .daisy ) Se aseamana mult cu Arnica. Primul remediu al traumatismelor tesuturilor profunde ( ex. P scu e. florile galbene. cazaturi. desi e mai putin folosit. Rhus-tox. Arnica. Nat-s BELLIS PERENIS ( B nu i.ochi ) Dureri dupa operatii dentare sau alte interventii chirurgicale Leziuni ale nervilor mari ( ex. intepaturi/ striviri in zone bogat inervate ( varful degetelor. Antibacterian. antiviral Antiinflamator Hepatoprotector REMEDIUL HYPERICUM Este extrem de util in leziunile (traumatismele) nervilor si ale coloanei vertebrale. nastere Extremitati Dureri in membrul fantoma. Simptomul cheie : durerile ascutite. cu tulpina ce poate atinge 1 m inaltime si numeroase ramuri ce se dezvolta la axilele frunzelor. engl. numeroase. Creste mai ales in zonele de deal sau montane. Plansa Farmacologie Extractelede sunatoare au actiune usor antidepresiva datorita hipericineice este un inhibitor al monoaminoxidazei. insuportabile ca niste ³ impuscaturi´. limba. contuzii. Frunzele ovale prezinta pe fete numeroase puncte negre. cicatrici dureroase Leziuni provocate de strivirea varfului degetelor Comparatii Ledum.44- . luxatii ) Leziuni ale coccisului dupa lovituri. ± traumatisme ale trunchiului si al organelor pelvine ) . sfasieri de tesuturi. Aspecte generale: Leziuni. Ruta. ± nervul median) Convulsii dupa traumatisme craniene sau ale coloanei vertebrale Comotie Spate Leziuni ale coloanei vertebrale ( fracturi.

alantoina ce stimuleaza reepitelizarea suprafetelor ulcerate si are efect antiinflamator Aplicarea per os a fost interzisa datorita unor alcaloizi cu efect cancerigen si hepatotoxic. ca si Hypericum. atat pentru dureri cat si pt.oase´ ( bone-setter ). Simptome locale . Allium cepa. rupti de spate la lasarea serii. se poate folosi in aolicatii externe. avand corola tubuloasa rosie-violacee. englez ii numindu-l si ³ repara. cu 5-10 flori terminale. contuzii cu extravazari sanguine si echimoze foarte dureroase Dupa interventii chirurgicale. Remediul Symphytum Este extrem de util mai ales in fracturile care nu se sudeaza. Staphysagria. Aspecte generale Stimuleaza formarea calusului in fracturi Indicat in dureri osoase sau ale periostului dupa traumatisme si in Dureri ale bontului de amputatie ( membru. cu echimoze si/sau hematoame Luxatii Senzatia de redoare si racire a membrelor Abcese SYMPHYTUM OFFICINALE (T t neasa) Planta erbacee perena. Rizomul si radacinile au culoare neagra-lucioasa si contin o substanta cristalina. entorse . In fitoterapie.fantoma ). a grabi vindecarea Starea generala este agravata de frig sau daca pacientul se uda sau se spala cu apa rece cand este transpirat Simptome locale mai importante Abdomen Dureri postoperatorii si echimoze Dureri ale peretelui abdominal la gravide Torace Cancer mamar dupa o lovitura sau rana Spate Lombalgii la gradinarii de duminica. precum si la persoane ce calatoresc mult cu avionul sau automobilul si apoi isi indreapta spatele cu greu Extremitati Contuzii.Aspecte generale Luxatii.45- .

FRACTURI ARNICA ( extravazare sangvin ) LEDUM. luxa ii Arnica. TRAUMATISME INCHISE ± CONTUZII. nu se amelioreaz : · · · · Ø Bellis p. Ruta. Strontium ca rbonicum edem cronic al gleznei: Bovista sl biciune a gleznelor ± entorse frecvente: Natrum carbonicum luxa ie temporomandibular : Rhus-t Fracturi Arnica . Rhus toxicodendron ( dureri reumatice i redoare dup o entors . LUXATII. Calc-phos. Calc-fl.tegument rece . Calc-c. Hamamelis ________________________________________________ ABORDAREA HOMEOPATICA IN TERAPEUTICA TRAUMATISMELOR Dr. Dac în 24-48 h.Ochi Contuzii ale globului ocular.46- . agg. Silvia Nedelcu ± note de curs (27. Silicea.2006) TRATAMENTUL HOMEOPATIC AL UNOR TRAUMATISME A. de repaus) Ruta sl biciune i /sau durere mult timp dup : Calcarea carbonica. modific ri de culoare care persist mult timp Ø Entorse.. neintrecut de alt remediu Stomac Gastralgie Ulcer duodenal Extremitati Nevralgia genunchiului dupa traumatisme Slabiciune dureroasa a articulatiilor Comparatii Arnica. AGENTI TRAUMATIZANTI MECANICI 1.. ENTORSE.01.

Osteoporoz posttraumatic : Cortisonum Traumatisme la nivelul capului Arnica Hypericum (inclusiv în leziuni penetrante) Cicuta virosa ± convulsii. Nat -s. Nat-s . Cic. midriaz .. rhus-t.- Symphytum Ruta Calc-p.. mioz . merc. Hyper.. Gelsemium: dureri occipitale.... CIC. depresie: arn. sulph. pierderea vederii sau a auzului : arn. . Urm ri ale traumatismelor craniene: Natrum sulphuricum vertij:. hyper.. Tarent Traumatisme oculare la nivelul orbitei: Arnica. Nat-s Traumatisme ale coloanei vertebrale 1. hell. rhus-t. sul-ac. ruta. cic.. în com respira ie stertoroas sau Cheyne-Stokes Helleborus : confuzie. cic. la nivelul globului ocular: Symphytum. convulsii: ARN . midriaz ( care poate persista mult timp dup traumatism) Opium :somnolen accentuat . 3..47- . carc.. con... greutate a pleoapelor . fruntea încruntat încre it . 2. Calc-c Ferr Hypericum.. stare de sl biciune i tremur turi ale membrelor. amnezie: am-c. hyper.arn. puls. cu anurie: Arn.. cu oligo /anurie. î i rostogole te capul pe pern . ARN.art-v..op.rhus-t. Nat -s . stupoare . mi c ri masticatorii.. Arnica Hypericum Natrum sulphuricum cu transpira ii ale mâinilor i/sau picioarelor: Nitricum acidum.. c derea p rului: Hyper..

INJURIES . ag. from a HEAD . after instrumental FEMALE GENITALIA/SEX .. cancer mamar: arn. de aer rece. Con.noises . strabism: Cicuta.IMPAIRED ..ABSCESS .FRACTURES .. cu secre ii abundente: secre i a lacrimar este iritant i v scoas ( iritant apoas : Mercurius) iar cea nazal neiritant (lacrimar neiritant i nazal iritant : Allium cepa). operations after URETHRA . HEARING .. TRAUMATISME DESCHISE ± pl gi: Prin zgâriere. t iere CALENDULA ac ioneaz ca antiseptic aplicat local.leziuni corneene: Euphrasia: produce în special inflama ii oculare i nazale. efect hemostatic i antialgic.threatening. NOSE ± LACERATION MOUTH . i poate vindeca pl gi deja infectate . ham.INJURIES to air passages CHEST .Skull.. Alte probleme care pot ap rea dup traumatisme închise: 2.chill.INJURIES of the head.amel.IMPAIRED .CONDYLOMATA .Mammae . Bell-p. seara.tearing .amel. prevenind infec ia. Puls.distance ..amel.Uterus ± Cervix FEMALE GENITALIA/SEX .height. amenoree: Colocynthis. hyper. Rus-t.IMPAIRED . amel.copious . edem testicular dup lovituri: ARN .INJURY.Tongue ± laceration STOMACH . de asemeni.delivery. after ± Scalp HEARING .offensive . de c ldur .MENSES . of HEAD . 5 remedii/ rubric ) MIND .DELUSIONS .horripilation. calen. (Simptome extrase din repertoar pentru Calendula cu max. cu dezlipirea retinei: Gelsemium leziuni penetrante: Hypericum. Con. cinnm. after instrumental 1/1 LARYNX AND TRACHEA .în poten e înalte.HEARTBURN .PAIN .abortion or parturition. are. menstrua ie: CROCUS. with BLADDER .riding in a carriage . a.. after . in old cicatrices . ruta.481/1 4/1 .falling .LOCHIA . HEARING . sfâ iere.. lumin . during 5/1 2/1 1/1 3/1 5/1 4/1 1/1 2/1 1/1 3/1 1/1 3/1 1/1 FEMALE GENITALIA/SEX . Puls avort: Arn. Calendula Posttraumatic: cataract : Tellurium .delivery.

b. rad-br. de aplica ii reci. de aplica ii reci. PETR. Arn.WOUNDS. spinal EXTREMITIES . Bell.open fractures EXTREMITIES .CANCER . un policrest important ± este remediul de elec ie în tratamentul pl gilor t iate. prurit.Mammae .49-     prurit . Urtica. . Aconitum... violente. ulcera ii.Calend. LACH. arz toare ( senza ie ca ³de c rbuni încin i´). mez.. Echi. LACH. în ep tur de albin : Apis.HEAT .. X-ray . escare. inclusiv în pl gile penetrante la nivel cerebral. Camph. cu margini regulate. Prin în epare: LEDUM ± pl gi în epate.CHEST . sau.. cum este i cazul pl gilor operatorii.. Led. dureri în ep toare Cantharis: flictene. de aplica ii reci.. care controleaz foarte bine durerea.grd I ±II : local Urtica. Euph.FRACTURES . colora ie violacee sau tegumente marmorate (modific rile de culoare persist mult timp) i reci cu simptomatologie ameliorat de aplica ii reci .. / oc anafilactic: CARBOLICUM ACIDUM în ep tur de viespe: Arn. Urt. edem. Caust Arsuri de iradiere: calc-f.a Urtica urens: eritem. B. o alt indica ie major o reprezint traumatismele aparatului urogenital. culoare ro ie sau roz i tegumente fierbin i. Cedr.. gangren ).contusion. curate sau cu contaminare minim (anfractuoase i contaminate . NIT-AC. 2. în cazul unei reac ii exagerate. PULS. durere arz toare ustur toare .. Arsuri: · u oare. ). Specific pentru Hypericum este caracterul ascu it. dureri foarte intense. LED. Calendula i intern Urtica sau Cantharis. after 4/1 3/1 1/1 1/1 STAPHYSAGRIA ± ca i Arnica. Mu c turile de erpi: Apis. · grave: se trateaz întâi ocul cu Arnica. iradiant al durerilor. Opium . Agen i traumatizan i termici 1.. ocular. în orice fel de leziune care afecteaz o zon bogat inervat etc. reci ca ghea a)... amel. Hypericum. Carb-ac. phos. amel. în fracturile cominutive cu lezarea nervilor .. în ep turi de insecte sau mu c turi de animale (dar i entorse sau contuzii) cu inflama ie. Led..Foot . Pentru arsuri care se vindec greu: carb-ac. Vip. durere amel. Ars. Apis ± inflama ie care se dezvolt foarte rapid cu edem. Hypericum sau Calendula. amel.eating. ameliorate de aplica ii calde. de aplica ii reci. from BACK .. Arsenicum album: leziuni închise la culoare tent negricioas (flictene.. se pot administra i intern : Ledum ± edem rece .. profilaxia tetanosului tetanigene.. infectate. arz toare( senza ie ca ³de ap clocotit ´). In ep turile de insecte se pot trata doar local cu tincturi de Ledum. dureri foarte intense. Cantharis ± vezicule cu durere intens arz toare i prurit. Deger turi: AGAR(dureri în ep toare ca i cum ar fi împuns de mii de ace fierbin i sau dimpotriv . HYPERICUM este util în orice tip de traumatism în care este a fectat direct sistemul nervos.

3.

Insola ia: Aconitum, Belladonna, Glonoinum , Natrum ±carbonicum

C. Electrocutarea: starea de oc se trateaz cu Acon.; Morph, iar arsurile i eventualele fracturi, cum s -a ar tat mai sus. GENERALS - DEATH APPARENT - lightning-stroke; after: lach.; nux-v. GENERALS - ELECTROSHOCK; ailments from: morph.; phos. D Inecul: Antimonium tartaricum, Lachesis. E. Intoxica ia cu CO: GENERALS -DEATH APPARENT - carbon monoxide, poisoning from: acon.; bell.; op. Samuel Hahnemann: ORGANON OF MEDICINE ( Ed. Marineasa, Timi oara 1999) pag.186 : ³ Tratamentul unor asemenea boli (care se datoreaz doar unei leziuni externe) este lasat în seama chirurgiei, dar acest lucru este corect doar atâta timp cât partile afectate solicita ajutor mecanic, prin care obstacolele externe di n calea vindecarii, care este de asteptat sa aiba loc doar prin agentii fortei vitale, pot fi îndepartate prin mijloace mecanice, ca de exemplu: reducerea dislocarilor, prin ace si bandaje pentru sutura plagilor, prin presiune mecanica pentru a opri hemoragia din arterele deschise, prin extragerea corpurilor straine ce au penetrat partile vii, prin efectuarea unei deschideri a unei cavitati în scopul îndepartarii unei substante iritante sau pentru a înlesni evacuarea puroiului sau a colectiilor de lichide, prin apropierea extremitatilor unui os fracturat si pastrarea lor în aceasta pozitie printr-un bandaj potrivit - ghips. ´ Bibliografie BOERICKE W., Pocket Manual of Homeopathic Materia Medica; BORLAND D., Homeopathy in practice; CASTRO J.B.D., Homoeopathy in Emergencies of Medicine; CLARKE J. H., The Prescriber;

GIBSON Douglas M., Manuel d¶Urgence Homeopathique dans les accident et les maladies ( trad. Dr. Jean Lafeuillade) LILIENTHAL , Therapeutics; NASH E. B., Nash Expanded Work- Therapeutics; SHEPHERD D., Homoeopathy for the First-Aider

RADAR 8 ----------------------------------------------ORGANON - MIASMELE IN HOMEOPATIE Dr. Ioan Teleianu - Note de curs: 27-28 ianuarie 2007 MIASMELE IN HOMEOPATIE (No iuni introductive) Hippocrate a fost primul medic care a folosit termenul de miasm , termen plecat din limba greac , semnificând pat sau gre eal . El pleca de la ipoteza c anumite boli infec ioase erau transmise oamenilor de aerul i apa murd rit de miasme. La sfâr itul secolului 18, se obi nuia s se cread c miasmele erau gaze impure, responsabile de propagarea epidemiilor în rândul popula iei. Hahnemann i-a dat seama c aerul putea vehicula boli infec ioase dar, dup p rerea sa, elementul patologic nu putea s fie gazos. La sfâr itul anului 1790, Hahnemann s-a sesizat c sifilisul era o boal a sângelui putând s se ascund sub masca unor numeroase alte boli. La debutul vie ii sale profesionale, el creiase un preparat special denumit Mercurius Solubilis Hahnemanni, care era tratamentul clasic al - 50-

¡

¡

sifilisului în toat Europa. El a descoperit rapid c Mercurul în dinamizare homeopatic avea i mai mult eficacitate asupra sifilisului decât toxicul sub forma sa brut i a reu it mai multe vindec ri complete. Un naturalist german, Van Leeuwenhoek a inventat microscopul i a publicat înainte de moartea sa, în 1723, observa iile sale asupra unor mici " animalcule " vivante. Aceast informa ie i -a permis lui Hahnemann s presupun c aceste micro-organisme erau la originea numeroaselor boli infec ioase. Pe aceast baz , el a sus inut ideile celor ce sus ineau rolul ³animalcule´-lor dar în acela i timp a ap rat importan a predispozi iei organismului -gazd . Tot la debutul vie ii sale profesionale, Hahnemann a sugerat c anumite erup ii cutanate, ca acele ³cruste de lapte´, trebuiau s fie datorate microscopicelor viet i (animalcule) miasmatice, adic micro -organismelor. În aceast epoc , existau patru teorii principale privind bolile cu propagare de tip infec ios. Deci, în Homeopatia hahnemannian , semnifica ia termenului " miasm " se refer la efectele unui micro -organism asupra for ei vitale, incluzând i simptomele transmise de genera iile precedente. Aceste miasme cronice sunt capabile de a produce maladii degenerative, boli auto-imune, am zice noi ast zi, i pot ajunge pân la o imunodeficien . Hahnemann a remarcat c fiecare boal cronic cuprindea trei faze, o faz primar , latent , una secundar si alta ter iar . Efectele acestor miasme se transmiteau de la o genera ie la alta prin ereditate i provocau predispozi ii la anumite boli. Cele trei miasme cronice pe care Hahnemann le-a introdus în 1828 sunt Psora (Psora : miasma pruriginoas ), Sicoza (Sycosis : miasma gonoreei) i Lueza (miasma ancrului sifilitic). Hahnemann a publicat aceast teorie cu mult înainte ca prezen a germenilor s fi fost larg acceptat i majoritatea prescriptorilor contemporani cu el au avut dificult i în în elegerea acestei teorii sofisticate despre bolile contagioase . Înc de pe vremea lui Hippocrate, oamenii de profesie ai medicinii b nuiau existen a de organisme invizibile responsabile de producerea bolilor dar Hahnemann este cel care a creiat conceptul modern de infec ie. În fapt deci, patologia homeopatic este de bun seam mult mai avansat de cât modernul s u echivalent alopatic care nu în elege totdeauna efectele procesului miasmatic, nici sindroamele constitu ionale transmise. În prefa a de la Organon-ul tradus de Charles Hempel, Constantin Hering povestea c la sfâr itul vie ii sale, Hahnemann f cuse descoperiri complementare i dezvoltase un nou aspect al teoriei Psorei, cu introducerea unei miasme noi pe care a denumit-o Pseudo-Psora. " Hahnemann a stabilit o distinc ie între miasmele veneriene, adic S ifilis i Sicoz ; i de asemenea a creiat o subgrup în Psor , Pseudo-psora. " (Hering) Teoria miasmatic a lui Hahnemann cuprindea de atunci dou miasme veneriene i dou neveneriene, responsabile de boli cronice de lung durat . Cele dou miasme neveneriene sunt deci Psora (boala pruriginoas ) i Pseudo-psora (boala tuberculoas ). Cele dou miasme veneriene sunt Sicoza (boala ³negilor´) et Lueza ( ancrul). Hahnemann a remarcat c evolu ia câtorva cazuri care p reau a depinde de Psor nu erau legate de o manier exclusiv de o erup ie cutanat . El a observat c acest tip de afec iune era de natur infec ioas i avea simptome primare, latente i secundare ca i elemente ereditare. El a conchis c aceast afec iune era datorat unui agent miasmatic cu o etiologie distinct , cu simptome pe care le-a deosebit de psor i a creiat astfel o nou afec iune miasmatic pe care a denumit-o Pseudo-psora, miasma tuberculinic .Toate aceste miasme pot fi dobândite plecând de la o infec ie sau prin transmitere ereditar . S-a emis, uneori, ideea c Hahnemann ar fi în eles c toate bolile de lung durat erau datorate miasmelor cronice. Acest lucru nu este în intregime exact. În Organon, el men ioneaz trei categorii de maladii cronice: Ø cele datorate unor stress-uri continui (tulbur ri legate de cauze persistente care prin natura lor nu sunt for amente tulbur ri cronice, Aforismul 73), Ø Ø cele datorate unei toxicit i medicamentoase i unor erori terapeutice (cauze medicale, Aforismul 74), i cele datorate miasmelor infec ioase (cauze naturale, Aforismul 78).

În zilele noastre, bolile datorate toxicelor fabricate de om trebuie s includ miile de produse chimice poten ial nocive eliminate în jurul nostru de complexe industriale, diateza vaccinal datorat imuniz rilor obligatorii, i marele num r de noi medicamente produse de industria farmaceutic , cea de a doua categorie (cauze medicale) a crescut de o manier considerabil .. Bolile legate de aceste trei etiologii (stress permanent ; droguri, toxine, vaccinuri ; i miasme naturale) sunt din ce în ce mai greu de tratat c ci aceste trei cauze se întrep trund i formeaz situa ii i mai complexe.. - 51-

SIMPTOMATOLOGIA CONSTITU IONAL

I MIASMELE

Etiologia unei boli, temperamentul constitu ional al pacientului i totalitatea semnelor i simptomelor sunt cei trei factori care constitue tabloul complet al unei maladii. În homeopatie noi vorbim adesea despre totalitatea semnelor ca fiind la baza alegerii remediului homeopatic, dar adesea uit m de a asocia acestora factorii etiologici, miasmele i constitu ia fizic a subiectului. Semnele fizice ale individului sunt fundamentale pentru tratamentul tulbur rilor cronice întrucât constitu ia i temperamentul reflect mo tenirea miasmatic . Noi tre buie s cont m în mod unic pe istoria personal i familial a individului pentru a descoperi miasmele. Miasmele sunt prezente în îns i simptomatologia pacientului. Sindroamele produse de miasme atrag aten ia asupra cauzei fundamentale chiar i atunci când ea nu poate fi legat , în cadrul observa iei, de un factor etiologic specific. Fiecare miasm cronic are semne caracteristice care fac parte integrant din totalitatea simptomelor. De exemplu: Ø Ø Ø Ø Psora are tendin de a induce irita ie, infla ma ie i hipersensibilitate ; Sicoza: infiltra ie, indur ie, i excrescen e ; Pseudo Psora are tendin de a induce tuberculi, fibroze i supura ii ; Sifilisul , granula ie, degenerescen i ulcera ie.

Atât cât permite constitu ia fizic : Ø Psora face ca organismul s devin intoxicat, pielea nes n toas eliminatorii. Ø i s perturbe func iile digestive i

Pseudo Psora are tendin a de a produce oase lungi i fine, un torace strâmt, obraji scobi i i ochi st r lucitori.

Ø Sicoza duce la formarea de oase grele, la reten ie de ap , la excrescen e de esuturi i la o lentoare a metabolismului. Ø Sifilisul are tendin a de a produce malforma ii congenitale, o structur osoas asimetric , din i malf orma i i o fa buh it de tip buldog. Temperamentul: Ø Temperamentul psoric este plin de idei pseudo- tiin ifice, filozofice, politice, religioase. Ei sunt foarte expresivi, vorb re i, se supraestimeaz i pot gândi c ei sunt geniali, dar pentr u al ii ei par nesocoti i i nereali ti. Ø Pseudo Psoricul (Tuberculinism) este romantic, erotic, monden, extrovertit, cosmopolit, schimb tor, optimist, dar nesatisf cut i dore te s - i schimbe locul, slujba, partenerii, etc. Ø Sicozicul est pesimist, realist f r concesiuni, septic, secret, b nuitor, gelos, cu idei fixe i un ascuns dezgust pentru sine însu i. Ø Sifiliticul este un amestec de nebunie i de geniu cu un sim ascu it al ironiei care -l conduce la obsesia mor ii i destruc iei. Ei au tendin de a se culpabiliza, au tendin suicidar i pot evolua spre idiotie, demen sau suicid. Durerile: Ø Ø Ø Psora resimte ca dureri: mânc rimi, senza ii de repta ii furnic toare, gâdileli i arsuri ; Pseudo-Psoricii resimt dureri nevralgice, acute, penetrante, perforante , în ep turi lancinante; Sicoza are dureri bru te, intense, spasmodice, de tipul crampelor sau colicilor ;

Ø Sifilis: durerile par absente în etapa actual sau sunt profunde, nedefin ite i acute, groaznice i în special agravate noaptea. Scurgerile: Ø Psora are scurgeri destul de pu in abundente, iritante, pruriginoase ; - 52-

Ø Ø Ø

Pseudo Psora are scurgeri purulente, galbene, sângerânde, cu miros de mucegai ; Sicoza are scurgeri apoase, verzui sau murdar închis cu miros acru, de pe te ; Lueza are scurgeri foarte urât mirositoare, ca de infec ie, fetide, foarte puternice.

Pielea: Ø Pielea la Psora est uscat , aspr , neîngrijit , cea mai mic plag infectându-se u or iar leziunile sunt pruriginoase cu secre ie purulent abundent . Ø Pielea la Pseudo Psora este diafan , delicat , neted , se lezeaz secre ii purulente. i sângereaz cu u urin , producând multe

Ø Pielea la Sicoz este acoperit de veruci, pete, puncte de frumuse e, excrescen e, de culoare închis cu dezvoltare excesiv a pilozit ii. Ø Pielea la Luez prezint pete ro ii închise, sau culoare ar mie, cu erup ii f r prurit dar cu tendin a de a ulcera cu u urin . În ceea ce prive te simptomatologia mental , ceea ce pare a caracteriza destul de bine cea mai puternic caracteristic miasmatic , este: Psora: anxietatea Sicoza: Frica Sifilis: Desn dejdea, disperarea Lucrarea dr. Rakshit ne permite s nuan m mai bine profilul psihic ale celor trei miasme care cuprind toat patologia genului uman. ÄMentalul psoric este foarte activ, dar repede poate intra in st ri de prostra ie, obosind relativ u or în urma efortului mental. 1. 2. În cursul bolilor, are f ric de moarte, gânde te c este incurabil i f r speran . Memoria sa este scurt , e distrat, are o putere de concentrare mediocr .

3. Psihismul s u nu este niciodat satisf cut, g se te c tot ce face el nu e niciodat bine, e melanco lic, se tulbur din orice fleacuri i este perturbat cu u urin pe plan psihic; 4. Aceste tulbur ri mentale de origin Psoric sunt ameliorate de procesele de eliminare sub forma de transpira ii abundente i de mic iuni tot atât de importante´. ÄMentalul Sifilitic este deprimat, niciodat deschis, niciodat sincer, cu dorin de sinucidere; 5. Fric de noapte, puterea sa de gândire (ra ionamentul) este lent , vrea s comande dar in acela timp are instincte uciga e, cu dorin de a distruge vie ile altora; 6. Psihismul Sifilitic latent este moate, greoi i înc p ânat;

7. Acest psihism Sifilitic este alinat de manifest rile externe ale bolilor pe care le prezint , ca i de procesele patologice eliminatorii, cum ar fi de ex. leucoreea, etc.´

ÄMentalul Sicosic este imbufnat (moroc nos), iritabil, î i aduce aminte cu greutate de evenimentele recente, în timp ce faptele demult petrtecute îi revin cu u urin în minte; 8. Este un tip de psihism foarte pasionat, foarte emotiv, cu ra ionament lent, revenind repede asupra a ceea ce a zis sau a gândit; - 53-

Sigur. Din cele de mai sus în elegem cu u urin profunda valoare a acestor no iuni despre miasme i bineîn eles despre valoarea supresiilor ce se produc în timpul tratamentelor medicamentoase. .54- . Aceasta ne face s acord m o at en ie deosebit discu iei cu bolnavul pentru a intra în posesia tuturor datelor privind boala. În analiza cazului avem nevoie atât de datele bolii cât i de alte dou tipuri de date: de datele etiologice referitoare la cauzele posibile ale îmboln v irii.Note de curs: 27 . în func ie de profunzimea afect rii organismului i de resursele vitale ale acestuia. Datele acestui tablou sunt cele care constituie cu adev rat ceea ce denumim Ätotalitatea simptomelor´. În Organon.9. Hahnemann se refer cu claritate la cauzele bolilor.´ F r îndoial . legate de tipul simptomelor. proces deosebit de important în stabilirea remediilor homeopatice vindec toare. Este cea mai intins din intreaga patologie i evolueaz sub form latent cu r bufniri periodice sub form de acutizare a unor deregl ri miasmatice profunde. un caz cronic va avea o patologie mai mult sau mai pu in intricat din punct de vedere miasmatic. Ca i în cazul mentalului Sifilitic. dispari ie. aduce argumente etiologice in leg tur i cu alte miasme. particularit ile de apari ie. precizând c exist cauze ocazionale i cauze fundamentale. Totodat . ----------------------------------------DOCTRINA: PSORA Dr. repet m: nu trebuie uitat c baza prescrip iei homeopatice se bizuie pe totalitatea simptomelor (sau ansamblul.28 ianuarie 2007 MIASMA PSORIC . ± în orice caz Ästresul´ medicului este legat de teama de a nu fi ratat detectarea unora din datele esen iale ale manifest rii bolii la pacientul respectiv. Al i autori contemporani. felul cum pacientul simte suferin ele sale. Efortul de cunoa tere a patologiei miasmatice dominante este în m sur s ne indice cel pu in modalitatea de începere cât mai corect a tratamentului homeopatic. Acestea din urm se refer la miasmele cronice. etc. gonoreea. periodicitatea episoadelor morbide. se pleac de la inventarierea inteligent a totalit ii simptomelor pacientului. ne îndep rt m de Organon. CARACTERISTICI: Ø Ø · alternan a simptomelor între ele. imediat ce ne îndep rt m de aceasta. c rora Hahnemann le-a ad ogat pe cea de a 4-a. cum este leucoreea. iar cunoa terea lor este absolut necesar în cazul bolilor cronice. Deci cunoa terea atent a acestora ne ajut s stabilim strategia de tratament în cuno tin de cauz . care pot schimba spectrul simptomelor atât de minu ios necesar pentru punerea diagnosticului homeopatic. Plecând de la cele 3 miasme fundamentale. 10. s distrug pe al ii. Ioan Teleianu . Acestea alc tuiesc tabloul complet al unei boli. ca de ex. universalitatea lor). Acest psihism se amelioreaz prin elimin ri patologice. el vrea deasemenea s ucid . te incit s dai aten ie prioritar îndeosebi aspectelor strict semiologice.ast zi studiul cauzelor fundamentale ale bolilor au inceput s l rgeasc evantaiul miasmelor de baz . Totu i expresia: Ä totalitatea simptomelor´. Sankaran. Pseudo-psora denumit mai târziu "Miasma tuberculinic " . reflectând starea actual a for elor sale de ap rare i gradul afect rii acestora. etc. în analiza cazului. Toate acestea vor constitui obiect de studiu în prelegile viitoare ale acestui curs. cel pu in la începutul practicii homeopatiei. fiind acceptat în zilele noastre înc o miasm de actualitate "cancerinismul" sau "miasma cancerinic ". Clinica sa este cel mai bine reprezentat de Sulphur. boli care ne oblig s trat m miasmatic tulbur rile pacientului. dintre cele care au avut i au o înrâurire general în cauzalit ile patologiei secolelor. Fiecare miasm cronic are semnele sale caracteristice care se exprim mai mult sau mai pu in în cadrul Ätotalit ii simptomelor´. analizând istoric evolu ia procesului morbid i de datele constitu iei fizice i temperamentale ale individului bolnav. Conceptul hahnemann-ian al consulta iei homeopatice cere ceva mai mult. respectiv predispozi ie la alergie sub toate formele sale: cutanat .

diabet gras. eczeme. Constitu ia carbonic întruchipeaz in cel mai mare grad aceast miasm . la orice agresiune sau morbiditate boli acute cu debut brutal. · Sub form de afec iuni digestive : crize hepatice. abcese. . Adesea e vorba de afec iuni respiratorii (de ex. el suport durerea fara s se plâng .55- . psoricul nu se vait . patologie predominant pe tubul digestiv . de diferite localiz ri. net. REMEDII PSORICE Exist dou serii de remedii adaptate psorei: . Ø Ø Ø Ø sensibilitate redus la durere. hemoroizi. digestiv . pneumonia franc lobar acut a adultului s n tos ± descris pe vremuri este o form tipic de boal psoric . cea carbonic . psoricul nu se opre te de la mâncare când este bolnav.· · · Ø Ø Ø · · · · respiratorie.sau cel pu in prurit i transpira ii . dar totdeauna febrile i cu evolu ie ferm . tendin la congestie arterial i hipertensiune prin pletor . cu febr mare ± urmate de ameliorare general ameliorare prin tot ceea ce faciliteaz o scurgere exterioar transpira ie diaree urinare sânge Ø predomin simptomatologia fizic în raport cu cea intelectual . tendin la supraînc rcare metabolic : gut . psihismul este pu in exteriorizat (mânie violent ). etc. pe linia: CALCAREA CARBONICA spre CARBO VEGETABILIS i CARBO ANIMALIS EVOLUTIE GENERAL Exist dou eventualit i: a. . genital tropism cutanat frecvent. piodermite. respectiv : SULPHUR i PSORINUM. · În al 2 -lea rând sub forma de afec iuni acute. pneumopatiile zise virale . Pacient care î i exteriorizeaz precoce (devreme) patol ogia: · În primul rând sub forma afec iunilor cutanate (furunculi. cruste de lapte .o serie legat direct de aceast diatez : unul care marcheaz debutul ciclului evolutiv i altul sfâr itul acestuia. migrene.alt serie este cea legat de decompensarea progresiv a psoricului în interiorul celei mai reprezentative i stufoase constitu ii. ulcer gastric.

Se ajunge. gut . insuficien renal .56- . b. anxietate. în continuare. REMEDII PSORICE EVOLUTIVE Practica homeopatic arat c organismul uman ofer o mare varietate de tablouri de tip psoric. In acest fel s-au remarcat etape de leg tur între remediile anti-psorice cele mai r spândite. de dispnee de efort. mult vreme f r acuze patologice. care declan eaz reac ii de elimin ri de salvgardare a integrit ii biologice. edem Quincke) alergie respiratorie (boala de fân. cortizonicele . mici crize de palpita ii. mai mult sau mai pu in fericite. care se laud c nu tia ce este boala.în aceia i categorie. Pacient. uneori chiar la acela i remediu. astm) alergie digestiv (migren . cu hipertensiune. Se pot observa fie evolu ii favorabile. intoxica ie alimentar ) alergie genital (sindrom premenstrual) Mai târziu apar fenomene congestive circulatorii.vertij. în cursul tratamentului bolilor cronice la unul sau altul dintre indivizii urm ri i în timp. mai întâi arteriale. care ajunge la consulta ie dup vârsta de 50 ani. Totodat devine tot mai sensibil la diferitele alte alergene. etc. dureri articulare i anorexie ± neobi nuite la psoric ± semn de decompensare grav . ceea ce se reflect i prin stadiile evolutive spre care ne trimit repertoriz rile. alergie cutanat (urticarie. iritabilitate. apoi venoase. pentru acuze aparent neînsemnate : astenie. triste e. scleroze de tot felul cu pierdere de memorie. diabet. adesea euforici. litiaze veziculare ± martor al colmat rii emonctoriilor digestive . cu varice. insecte. psoricul de mai sus se declar mai devreme sau mai târziu Ä alergic Ä i nu mai suport aspirine le. care solicit Calcarea carbonica. cu: litiaze renale ± un fel de întoarcere la carbonismul primitiv al diatezei. st ri de nelini te.Spontan sau cel mai frecvent sub influen a terapeuticilor oficiale. La acesti pacien i. la reten ii toxinice i perturb ri metabolice. Al ii surprind prin modific ri de caracter. etc. hemoroizi. se profileaz la orizont afect ri organice ca infactul sau insuficien a cardiac . ca un fel de isoterapic. fie evolu ii decompensate. semne de decompensare i organicitate. reumatism ± dar care persist . vaccin ri. antibioticele. compensate. criz vezicular . astfel: Decompensare diatezic progresiv : Sulphur Hepar sulphur Graphites Lycopodium Psorinum Decompensare constitu ional : . arsuri gastrice.

folosind unele remedii care au un impact favorabil. ------------------------------------------------ . cu reale avantaje pentru bolnavii cronici. alergii : articula ii : mu chi.o o o o o o o o o o o o o o o seria carbonic : Calcarea carbonica Magnesia carbonica Kalium carbonicum Natriu carbonic Baryta carbonica Ammonium carbonicum Carbo vegetabilis Carbo animalis seria sulfuric : Calcarea sulfurica Magnesia sulfurica Kalium sulfuricum Natrum sulfuricum Baryta sulfurica Ammonium sulfuricum Sulfuricum acidum REMEDII DE DRENAJ: Nebel i Vanier. inând seama de efectele uneori extrem de vulcanice declan ate de unele poten e greu de precizat în raport cu reactivitatea diferit a pacien ilor. fa de remediile antipsorice. Printre remediile de drenaj se num r : o o o o o o o o Nux vomica Berberis Iris versicolor Glonoinum Aesculus Urtica urens Ledum palustre Arnica : sistem nervos : ficat i rinichi : pancreas : artere : vene : piele. folosind i dilu iile joase ale remediului simillimum dar inconstant.57- . în anumite dilu ii. asupra preg tirii emonctoriilor de drenaj toxinic dominant. au dezvoltat o teorie pragmatic de evitare sau de atenuare a acestor reac ii. Acest efect apare. de bun seam . în special în cazul Sulphurului.

pacientului îi este imediat team s nu sa fi întâmplat un accident. De i e l ud ros i plin de sine. Acest tip are nevoie de aprobare i de afec iune din partea celorlal i. Poate fi generos. practice. cu vrafuri de c r i i de hârtii i vase murdare peste tot. Pacientul z bove te. Pacientului îi e lene s se spele sau are aversiune fa de sp lat sau se spal doar pe por iuni. Pacientul poate ajunge la o adev rat ipochondrie. Lenea: Una din marile caracteristici ale pacientului Sulphur este lenea. Simptomele emo ionale vor fi relevate de familie. Uneori pacien ii Sulphur pot fi anormal de meticulo i i de ordona i. i intelectual . Sulphur este mai frecvent un remediu masculin. mai degrab decât de pacienta îns i: familia va spune c ea este înc p ânat i irascibil . în mod ira ional. De i poate fi preocupat excesiv de persoana sa.tipul de ³idealist practic´. caracteristice remediului: 1). Uneori simte chiar dezgust fa de al i oameni. cu acelea descrise mai sus în cazul b rba ilor. c ma a descheiat . Oamenii depind de el. Acest tip de pacient tinde s fie extrovertit. 2). încât nu e resping toare.58- . p rul unsuros i nepiept nat. care pune accent mai ales pe rela iile sociale i munc . Arogan : . mototolit sau cu nasturii încheia i gre it. încât fiecare tr s tur caracteristic men ionat poate p rea contrazis de alt caracteristic la fel de valabil . deta at. este plin de via i de entuziasm. profund. de i este inteligent i realizat pe mai multe planuri. despre o carte nou . deosebirea const în faptul c unii îl folosesc cu succes i al ii nu. control i responsabilitate. Neglijen a: Este o alt caracteristic a pacien ilor Sulphur. Femei: Pacienta Sulphur poate s nu prezinte aceea i personalitate. Chiar i acum. Este foarte competent . etc. Casa sau biroul s u au un aspect de zon calamitat . Pare s cread c ar fi putut scrie o carte mult mai bine decât autorul însu i. îi place s fie mereu ocupat . Poate avea perioade de posomorâre. tipul de intelectual rece. înainte de apari ia facilit i lor igienice i a tehnicilor de combatere a aspectului murdar al pielii. astfel încât devine plin de sine. în trecut era chiar i mai evident . de asemenea poate avea multe temeri i st ri de anxietate. Cea mai mare dorin a sa ar fi s descopere vreun adev r sau ni te cuno tin e noi care s îl fac celebru. Încrederea în sine pe care o nutre te e de nezdruncinat. Uneori ajunge s simt dezgust fa de al ii. în fa a vie ii. Inteligen a sa tinde s -l îndep rteze de ceilal i. Anxietate: Anxietatea e frecvent întâlnit la acest remediu. vrea s simt c e aprobat i pre uit. de i dorea s fie versat în literatura modern . într-un mod deta at. îns cu simptome opuse.Note de curs 27 . de i pare plin de încredere în sine. oarecum inocent. nelini te i depresie. de afaceri. o constitu ie fizic foarte solid . deoarece. de exemplu fa de oameni în vârst sau obezi. fanfaronada lui este atât de naiv . Femeia Sulphur tipic are o fire masculin .. ceea ce la f cut pe Kent s afirme c nu s-ar putea face deosebirea între un homeopat cu experien i un novice numai pe baza frecven ei cu care ace tia prescriu pacien ilor remediul. Ioan Teleianu . Este un gânditor adev rat. Îi place mai mult s stea i s discute filozofic decât s ac ioneze practic. Criticism: Pacientul g se te cusururi oricui. etc. Unul dintre pacien ii Sulphur a elucidat odat aceast caracteristic . condescendent . în leg tur cu s n tatea sau cu familia sa.28 ianuarie 2007 SULPHURUS Este aproape imposibil de f cut un rezumat al punctelor esen iale ale remediului Sulphur. prietenii). se gânde te la multe proiecte dar rareori le duce la bun sfâr it. are o mi nte ascu it . pacientul Sulphur are un aspect exterior neîngrijit: hainele p tate cu mâncare. vioaie. dominatoare. Îi place s conduc din pozi ii de autoritat e. ea este mai interesat de probleme materiale. dac un membru al familiei întârzie. Mai exist un tip de femeie Sulphur care. spunând c prefer s citeasc un comentariu critic dintr-o revist . de asemenea poate fi foarte anxioas i ipochondr în manifest ri. Are o înf i are robust sau chiar corpolent . în ciuda igienei moderne. preocupat numai de realiz rile sale. Este un om ambi ios. nu reu ea s fac efortul necesar pentru a citi chiar cartea respectiv . cu preocup ri intelectuale. fermec tor. amân îndeplinirea sarcinilor. de asemenea poate fi îngrijorat. adoptând o atitudine cinic . sau speriat s nu se întâmple ceva r u familiei sale.MATERIA MEDICA: SULPHUR Dr. Exist dou mari tipuri de personalitate.tipul filozofic. pare totu i împr tiat i dezorganizat . prietenos. etc. dar cu leg turi umane superficiale (cu familia. în mare m sur . cânt rind îndelung probleme intelectuale adânci. Sulphur este cu siguran cel mai folosit remediu . în general legat de s n tate sau de familie. deoarece spectrul remediului este atât de vast.

Copiii Sulphur pot fi foarte deschi i i inocen i. St ri mentale: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · plin de sine. prietenos. nest pânit.2). etc. (gr. ulcer. metodic. îi e team de accidente. În general pacientul e foarte mândru de acuitatea sa mintal i de inteligen a sa. devenind lideri. ei sunt foarte populari în coal . team când vede pe al ii la în l ime. dezordonat (gr. are nevoie s fie l udat. team s nu fie respins d e oameni. intelectual. î i impune constrângeri.3). etc. o sensibilitate visceral pentru mirosuri. Copii: Copiii Sulphur sunt robu ti. team de în l imi. Le place s stabileasc leg turi prietenoase cu adul ii i nu suport s fie trata i altfel decât ca ni te adul i. adversar inascut a tot ce este rafinat: lene. murdar (gr. c îl fac s par bogat. critic. nelini te în leg tur cu familia i copiii. Fizic: Orice stare patologic fizic r spunde la tratamentul cu Sulphur. B ie ii Sulphur sunt atra i de mecanic . greoaie i sunt b t io i. Dac au o fire echilibrat . la copil.2. psoriazis. fiind foarte curio i s afle cum sunt construite diverse mecanisme. Arogan a adul ilor se observ i la copii. sprijinit. dezgust. înc p ânat. îi place s filozofeze. s teoretizeze. gr. Dac au o fire dezechilibrat . neglijent. face parad privind calit ile sale. cusurgiu.3).). team de infec ii. în timp ce adul ii continu conversa ia. Vor s fie centrul aten iei i pot reac iona cu gelozie sau mânie dac al ii devin centrul preocup rilor. acnee. El are mult încredere în sine i îi consider pe ceilal i plictico i. aversiune de a se sp la (gr. nu îi pas cum arat (gr. nelini te în leg tur cu s n tatea. claustrofobie. Ao o constitu ie fizic robust . extrovertire la copii autoritari. cu preocupare pentru mecanic .Egotismul este o alt caracteristic a remediului. · pacientul colecteaz lucruri.3). g l gios. cu o voin puternic i extroverti i. eczem . obiecte sau chiar oameni. devin b t u i sau copii cu probleme de comportament. î i mu c unghiile. ambi ios. are impresia sau halu cina ia c lucrurile vechi sunt la fel ca lucrurile de valoare. team de boli. de boli. (gr. hemoroizi.3). lipsa încrederii în sine. cert re i. mai ales dac ace tia nu îl g sesc pe el fascinant. l ud ros. de i unii pacien i prezint simptomul neîncrederii în sine i au nevoie de sprijin. . extrovertit. Zonele problematice obi nuite sunt: pielea (abcese.2).59- . de e ec.) i traiectul digestiv (diaree. considerând c e necinstit s fie trimi i la culcare devreme. plini de curiozitate. de cancer.

agravare la ora 11h. scurgeri. p r unsuros. bufeuri de c ldur la menopauz . ameliorare când st întins în pat. agravare general la sfâr itul s pt mânii. în week-end. neîngrijit. etc. agravare general iarna. seboree a pielii capului. care îl însp imânt .· · · impulsuri de a face r u familiei. mai ales la urechea stâng . . agravare general dup supresia erup iilor i scurgerilor. aversiune fa de (sau agravare dup ) baie. agravare general i local din pricina c ldurii patului.60- . Cap cefalee în week-end. le in). când soarele de abia se z re te printre nori. m trea . supt. agravat de mirosuri. cefalee mai sever iarna. plâns la menopauz . agravare la c ldur . scaun. uneori încovoiat. de i unii pacien i sunt friguro i. diaree. otit . cefalee sau arsur în vertex. sfrijit. secre ii. transpira ie cu miros fetid. uneori congestionare alcoolic sau dilatarea venelor nasului i obrajilor. înf i are: 1) corp sub ire. buze ro ii.. rumen la fa . acnee pe nas. transpira ie excesiv . la marginea p rului. acnee rozacee. Stare generala: c lduros (cu sânge cald). erup ii pe pielea capului sau la marginea scalpului. la sprâncene. cefalee. cefalee cu senza ia de cordon strâns în jurul capului. dureri cu senza ia de arsur . foame. agravare în zilele noroase. ameliorat de comprese reci. agravare când st în picioare (dureri lombare. pletoric. infec ii dentare recurente. otoree.. fa a rumen . nepiept nat. 2) robust. pacientul repet întrebarea înainte de a r spunde.

ulcer peptic. · · Rect: · · · · · · · · diaree sau scaun moale în fiecare diminea . sinuzit . dore te dulciuri i ciocolat mai ales înainte de menstre. mai ales g lbenu de ou moale. . pe te. mai ales din pricina abuzurilor aliment are). gastrite. indigestie în timpul menstrua iei.). Ochi: · · · · · · Nas: · · · · · mare sensibilitate la mirosuri. nevoie subit .buze rumene. stufoase. boala fânului. carne. usturimi i irita ie la merginile pleoapelor. gr simi. sete puternic cu dorin de a bea b uturi reci de la ghia . ficat. de defeca ie. Stomac: · · · apetit nes ios. scurgeri cronice. mâncare acr . uneori pacientul are mai multe scaune în fieca re diminea . ro ea . deseori trezindu -l din somn pe pacient la ora 5 sau 6h. condimente. etc. scaun cu miros extrem de puternic. alcool (mai ales bere sau whisky). hemoroizi. · dore te: dulciuri. mâncare cu gust picant (ardei iute. toat familia tie când a evacuat. ameliorate la frig. mere. retinit . senza ie de foame i de gol în stomac în fiecare zi la ora 11h. diaree dup ce bea bere. rareori dulciuri. blefarit . puternic . .. purulente din nas. nu suport mirosul corpurilor altora (dar îi place mirosu l s u propriu). irit . îi place s m nânce.61dispepsii (arsuri în stomac. conjunctivit cu senza ie de nisip în ochi. sprâncene groase. m sline. eliminare de gaze cu miros puternic. polipi nazali. ciocolat . · aversiune: ou . terci. înghe at . hemoragie retinian . dovlecei.. prurit sau senza ia de arsuri în rect agravate la c ldur . .

scurgeri uretrale. balanit . arsuri uretrale sau prostatice. impoten sau absen a erec iei. prurit vaginal. secre ii. pneumonie. hipertrofie de prostat . mai sever când pacientul r ce te. herpes. palpita ii. boli cardiace în stadiu avansat. leucoree galben cu miros puternic. mai sever noaptea în pat. enurezis. sau în somn. apnee în somn. Uro-genital: · · · · · · · · · · · · · · erup ii în jurul organelor genitale. apetit sexual crescut la tipul de pacien i pletorici.62- . prelingeri ale rectului foarte iritante. transpira ie cu miros puternic în zona inghinal . prostatit . la tipul de pacien i intelectual. tuse. Cardiac: · · · dureri precordiale (angin pectoral ). mai severe noaptea în pat. pacientul tresare din somn cu senza ia de sufocare. emfizem.· · fistul rectal . Torace: · · · · · · · · astm. fimoz . respira ie mai dificil seara. urin cu miros puternic. usc iv. bron it . tuberculoz . . activitatea sexual nu este o prioritate sau este chiar dezagreabil . la plici.

ameliorat de comprese reci. panari iu paraunghial. mai severe când pacientul st în picioare mult timp. varice. seboree.). furunculi durero i. apoi se treze te i dormiteaz intermitent tot re stul nop ii. se treze te brusc cu senza ia de sufocare. doarme bine 3 sau 4 ore. eczem . erup ii cu scurgeri i mânc rime insuportabil . artrit psoriazic . în pat. Somn: · insomnie. unghiile îngro ate i distorsionate. v rsat de vânt. sau când se apleac . prefer s doarm pe stânga. artrit reumatismal . co maruri. pacientul î i scoate picioarele de sub cuvertur sau caut cu neast mp r locuri mai reci prin pat. acnee pe spate. scabie. mai ales pe antebra e. abcese.Spate: · · · · · sl biciune a spatelui. micoze rotunde. . de obicei recuren i.63- . mai ales dormind pe spate. mai ales unghiile picioarelor. când e în picioare. artrit agravat de înc lzire exagerat . psoriazis. nu poate sta drept ( eap n). celulit . · c ldur la picioare. Extremit i: · · · · · · · dureri în um rul stâng. impetigo. pacientul se sprijin pe sp tarul scaunului. · · · râde în somn (Lyc. erizipel. noaptea . transpira ia picioarelor cu miros puternic. apnee în somn. dureri lombare i sciatic . urticarie provocat de stejarul otr vitor. gut . dureri de spate. herpes. Piele: · · · · · · · · · prurit agravat de c ldur . dup baie sau când poart haine de lân . limfabgit .

Sindromul oboselii cronice. . Bufeuri de menopauz . C est le momen t de son meilleur repos et son sommeil le plus profond.· celulit .: C lduros (cu sânge cald). Acnee. Lorsque les bouffées commencent dans la poitrine.. Fisur recto-anal . probleme gastro-intestinale. Aritmie. cela ressemble davantage à SULFUR. Sciatic .. Insuficien cardiac congestiv . Graph. neglijate i care se prelungesc: pacientului îi e cald . comme SILICEA. Puls. Alte remedii: Psor. Seboree. Mez. dore te dulciuri.. Artrit . Micoze rotunde (Tinea). agravare la c ldur . Constipa ie. Hipertensiune. Gels. La rougeole. C´est un grand remède pour extérioriser ce qui a été masqué. Ce que SULFUR est pour la psore. Bron it . en particulier dans les poumons. demandent surtout CALCAREA et SILICEA. Mais c est un remède dangereux à administrer dans les cas avancés de phtisie. bron it . Abces.. autour du coeur. Scleroz amiotrofic lateral . picioare fierbin i. extrovertit.. Anxietate. il n´est pas indiqué. Art rit reumatismal .. Bursit . et les travailleurs de la pierre. --> Lyc. Alcoolism. --> Calc. N´entreprenez pas d´arrêter les sueurs nocturnes qui surviennent aux stades avancés.Pojar (Apis. Ciroz . Bell. Astm. on peut à grand peine le réveiller. il ne faut pas le prescrire à très hautes dilutions.: Ambi ios. Demen . M trea . Angin pectoral . en fait. Boli ale esutului conjunctiv. réclame très souvent SULFUR.64- ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ . grip . Indica ii clinice: Abces rectal. plin de sine.. care trebuie s înceap totdeauna cu Sulphur) St ri acute: . Compara ii: Nux-v. <<<< (constitue a a numita "triad antipsoric . Inflama ii intestinale. diaree. Ant -c. lorsqu´elle sort avec cette couleur violacée. Pneumonie.. Scleroz multipl . et il a besoin de dormir tard dans la matinée.). Alergie. Polipi nazali. Hemoroizi. Hepatit . ner bd tor. Ulcer peptic. Blefarit . Eczem . Cefalee. pneumonie. Amigdalit .:C lduros (cu sânge cald). Hernie hiatal . Euphr. amigdalit . Même quand ce sont des éruptions aiguës qui ont été supprimées SULFUR est un remède de valeur. Fistul rectal . deregl ri gastro-intestinale. Rhus -t. Veut reprendre son sommeil.. Sinuzit . Les personnes qui passent leur vie à broyer du kaolin et les produits variés dont on se sert pour fabriquer la porcelaine. dore te gr simi i condimente.. Colit . Lyc. Bry. mais quand c est dans le dos ou dans l estomac. dezgust.R celi. --> Sulph... et si on le donne. boli de piele.. dore te dulciuri. ou pour tout ce qui a pu être supprimé par les drogues. Impetigo. Plat. Diabet. même si SULFUR paraît être indiqué par les symptômes. ADDENDA SULFUR. Reflux esofagian. iritabil. transpir mult. de là vient que l´on voit SULFUR sur toutes les listes de remèdes utiles pour les éruptions supprimées. Il ne peut prendre un bain sans attraper "froid". Arg-n. Rinit . cela rappelle davantage PHOSPHORUS. Conjunctivit . poart haine vechi i nu î i schimb hainele timp de zile întregi. Irit . Migren . et THUYA pour la sycose. Otit medie. Prurit anal.. Diaree. Nux-v. Remedii complementare: Ars. Puls. Depresie. Herpes. Malignitate. est un remède dangereux à donner lorsqu il y a une maladie du parenchyme dans des organes d importance vitale.. Lombalgii.. et lorsqu il est bien rendormi.. team de în l ime. Psor.. MERCURIUS l´est pour la syphilis. cefalee. p rul devine unsuros i se lipe te de cap. Faringit . >>>> ciclul: Sulph. . mais ceux qui travaillent dans les mines de charbon ont ordinairement besoin de SULFUR. Puls. Psoriazis. team de în l ime. Aloe. Acon. Med. Prostatit . Gut .

Note de curs 27 . Constitu iile psorice cu lips de vitalitate i de reac ie vital ap rute dup boli severe. Hering l-a preparat din materia sero-purulent a veziculelor de scabie. acolo unde remedii bine alese nu aduc ameliorarea sau nu o realizeaz pe deplin. 4. cu aspect boln vicios. occasionnellement. 2. Psorinum e util atat în manifest rile de la nivelul pielii (expresie superficial a bolii) cat i atunci cand datorit supresiilor erup iilor boala este împins în profunzime. Adrian Dumitrescu . Din punct de vedere al manifest rilor psorice este foarte apropiat de Sulphur. palizi. ** ** ** MATERIA MEDICA: PSORINUM Dr. en recourant. terapeutic campul de ac iune este cel al manifest rilor psorice cu lips de reac ie în bolile cronice. Copii delica i. SULFUR est l´adversaire-né de tout ce qui est raffiné. Se spune despre aceste dou remedii c fac lumin în cazurile confuze. care dureaz de ani de zile. miros urat.28 ianuarie 2007 PSORINUM (psor. Le malade SULFUR a de l´aversion pour le travail.C´est un grand remède de la rougeole. 5. . Il restera assis à ne rien faire. Constitu iile care beneficiaz cel mai mult sunt: 1. D.v. il pense qu´elle n´est bonne qu´à cela. Les redoutables effets de la vaccination sont fréquemment guéris par SULFUR. Constitu ii psorice cu miros nepl cut al corpului i care nu poate fi îndep rtat de sp lat. 3. à ACONIT et EUPHRASIA. lips de vitalitate i apetit dup cazuri acute severe. CAUZALITATE : Probleme i tulbur ri dup boli infec ioase.65- . Persoanele nervoase.) Istoric: Este un nosod. ARSENICUM est le type de malade raffiné. generand tulbur ri mentale i lips de vitalitate. En particulier SULFUR modifiera le cas lorsque la peau est foncée et que la rougeole ne sort pas. et ces deux remèdes sont aux antipodes l´un de l´autre. et laissera sa femme prendr e du lavage et "s´user les ongles au travail" en s´occupant de lui. emo ii u oare care genereaz tulbur ri severe. acolo unde Sulphur este indicat dar nu apare ameliorare. nelini tite care tresar u or. Emo ii . Persoanele cu boli de piele i adenopatii (care au avut în antecedente erup ii supresate). capricio i i irascibili. Le médecin routinier peut faire du bon travail dans cette maladie avec PULSATILLA et SULFUR.p. Ici il fait concurrence à THUYA et MALANDRINUM.d.

KALI-AR.p r si i. grip ) se simt foarte bine. Pe plan mental: Anxietatea (gradul 4 impreun cu ARS. pesimist. lovituri. prostra ie dup boli acute. r cesc u or i vindecarea treneaz mult. SE SIMTE UN RATAT. REMEDIUL pe larg: Mental: . disperat c nu se va face bine. datorit stresului i condi iilor mizere 80% din popula ie a avut scabie.SE SIMTE PARASIT. partea dreapt a corpului. Mind. senza ia c sunt abandona i .ANXIETATE (gradul 4 impreun cu ARS. Mancarimea (Itching) intern (Poverty) intern i extern . . cadaveric) al corpului i al tuturor elimin rilor (diareea.FRICA DE SARACIE SI FALIMENT. La acestea se adaug mirosul urat (putred. angoase care pot s ajung la ganduri suicidare fric pentru s n tate. 2.Probleme ap rute dup ridicarea unor greut i prea mari. erup iile). disloc ri.chiar dac e bogat are senza ia c o s dea faliment.Descompunerea (Decomposition) intern i extern i 3. ESENTA REMEDIULUI: George Vithoulkas. Pe plan fizic : Sunt afectate în principal pielea i plicile (orice gen de erup ie cu manc rime). aparatul respirator. . fric de singur tate. fric de s r cie i faliment (insecuritate la nivel material) grd 2 . . e ec. KALI-AR. Oamenii nu pot sta în aceea i camer cu pacientul Psorinum. spune c 3 idei de baz se reg sesc în tabloul lui Psorinum : 1.66- . în « Convorbiri despre homeopatia clasic ´. Are o marcat tendin c tre boli acute. epilepsie.este un alt aspect al s r ciei despre care vorbeam mai sus( i lipsa de reac ie vital ±nu reac ioneaz la remedii corect alese). F r speran . luxa ii. ABANDONAT. CALC-AR) SI DISPERARE IN CEEA CE PRIVESTE VIITORUL (Mind Despair future about rubrica de 8 remedii Nat -M si Psor singurele grd 2). Intotdeauna foame cu durerea de cap ± dac m nanc se amel cefaleea. foame în mijlocul nop ii. transpira ia. otoreea. . CALC-AR) (este manc rimea intern care apare adesea dup supresia unor erup ii la nivel extern) i disperarea în ceea ce prive te viitorul (grd 2 impreun cu Nat-M ± rubric cu 8 remedii) . singurul rem de gradul 3). abundent noaptea sau de la cel mai mic efort (în special dup o boal acut debilitant ). Inainte de a avea un atac (cefalee. Descurajat. Despair. S r cia Lips de vitalitate ±vrea înotdeauna s ajung acas s se întind . i extern .itching of the skin from (rubrica cu 3 rem. Ca o parantez e interesant c s r cia real poate s produc aceste cazuri de Psorinum (în timpul ocupa iei Greciei de c tre germani.Fric de cancer. urechile i intestinul.aceast fric se reg se te în cel mai înalt grad la Bryonia (singurul de grad 3). E considerat cel mai friguros remediu din toat MM (se îmbrac gros vara ± uneori cu p l rie sau c ciul ). Transpira ie urat mirositoare.

Descurajat. .ELIMINARI CU MIROS DE PUTRED. -Viseaz ho i i pericole. . . GENERALITATI : . secre ii.Corp dureros. (generals. sperio i. agg de post. ca i cum s-ar turna ap cald pe ea. întregul corp indiferent cat s -ar sp la).Dureri ca dup o lovitur puternic înso ite de menstre supresate. .Depresie datorit manc rimii.Inf i are murdar . . . .Migrene. iritabili i plang cio i. carbn -sulph.heat. LIPSA DE VITALITATE.Foarte friguros.Aversiune la carnea de porc.SENZATIE DE FRIG.Durere agg. . .SLABICIUNE. dureri precedate de tulbur ri de vedere . (Se spune despre el c este cel mai friguros dintre remedii).Ii lipse te c ldura vital .i va reveni niciodat dup e ecul în afaceri. CAP: . . Ganduri de sinucidere . i se vindec greu. dolichos pruriens de gradul 1). erup ii supresate. amel. face u or luxa ii i se r ne te u or.Se simte s rac i c nu. (3 remedii. se amel la epistaxis. .Anxietate în leg tur cu s n tatea.Frecvente probleme acute. transpira ie. dureri cronice cu foame (înainte i în timpul migrenei) i vertij. .Menopauz : Bufeuri de c ldur . trebuie s si -l acopere chiar i în timpul verii.. .Fric de singur tate.67- . sau bebelu i boln vicio i care nu dorm nici ziua nici noaptea.STARI DE ANGOASA agg. . NOAPTEA. .înso ite de mare nelini te. de epistaxis i de mancat.Copii: cu stare de bine i juc u i ziua.lack of vital heat). Durere ca de cioc nele care bat (Nat Mur). de expunerea capului la frig. DE HOIT (scaun. . . (Ars). .DISPERARE DE LA MANCARIMEA PIELII. . el fiind singurul de gradul 3 . . . . de foc. DISPERAT CA NU SE VA FACE BINE .Moroc nos i în mare depresie.Melancolie religioas .Emaciere cu apetit crescut sau apetit pierdut dup o boal lung .SE SIMTE FOARTE BINE INAINTE DE A FACE O CRIZA. r ce te u or. curent. ip i plang toat noaptea.

f r luciu. aspru. Cerumen ro u. se încurc u or.68- . puroi. .Aspect murdar. GURA: Cr p turi recurente la col urile gurii. Gust murdar în gur sau amar. .Elimin ri urat mirositoare de la eczema în jurul urechilor. . . Vindec tendin a la a face amigdalite. . Infec ii recurente. urat mirositoare. .Otoree cu miros putred înso it de durere de cap i diaree apoas ofensiv ca miros. . . URECHE : . OCHI : Oftalmie cronic cu recuren e constante. . Aglutinare.Sinuzit . Nas: . mucus cu gust prost adhe rent la palatul moale.Puroi fetid din urechi de culoare maronie. GAT: Amigdalite recurente (recurring quinsy). Simte c din ii se clatin .Cruste cu secre ii în jurul urechilor. apoi apare durerea agg de atingere. . Manc rime insuportabil . Intunecarea vederii. Blefarit . Simte varful limbii ca op rit (ars). Pioree a gingiilor. Ulcera ii ale limbii i gingiilor..Coriz constant ca în febra fanului. .Erup ii în conductul auditiv extern i în spatele urechilor.P r uscat. ca i cum nu s-ar fi sp lat. Senza ie de zgomote iluzorii ca i cum ar auzi cu ni te urechi care nu-s ale lui. Gingiile se retrag de pe din i. sangerare. cronice.Herpes de la tample peste urechi pan la obraji. boln vicioas .Infec ii cronice cu otoree urat mirositoare.Erup ii umede.Palid . Fa : .ERUPTII la nivelul scalpului care fac s adere i p rul la ele (Graph).

Leucoree fetid cu durere mare de spate i debilitate (sl biciune).Vomit constant i frecvent în timpul sarcinii.Erup ii urat mirositoare. secre ii nedureroase. GENITAL MASCULIN: . STOMAC: . cu sete mare. excesiv de fetid. Diareea sugarilor (cholera infantum). . Sifilis primar. .Manc rime. . Constipa ia sugarilor i copiilor mici la copii palizi. . putred. GAT EXTERN: .Aversiune pentru sex. sange. . erup ii urat mirositoare.INTOTDEAUNA II ESTE FOAME.69- . GENITAL FEMININ: . fluid întunecat la culoare. . grea în sarcin neameliorat de alte remedii.SE TREZESTE NOAPTEA SI TREBUIE SA MANANCE (si la gravide) (Lyc. RINICHI: Enurezis constant.Pierdera apetitului dup o boal . agg la lun plin . Ca un dop în gat care împiedic expectora ia. Phos). mucus aderent în gat. cu dureri la înghi ire i iradiere în urechi.Ceaf cu excoria ii de la secre iile eczemelor scalpului. durerea iradiaz la nivelul capului. din uretr . care pateaz lenjeria în galben. tertiar. cu sange din rect i hemoroizi arz tori. ABDOMEN: Flatulen i disfunc ii hepatice. . RECT: Scaune cu mucus. cu aspect boln vicios i cu adenopatii. . Fatul se mi c violent. care se r spande te în toat casa.Adenopatii laterocervicale dureroase la atingere.- Amigdale foarte mari.Grea de la mi c rile f tului . . Scaun dificil de eliminat. Saliva ie abundent i urat mirositoare. Gonoree cronic . Flatus cu miros de ou stricate.Apetit nes ios dar cu toate acestea este slab.

.70- . Sulphur) i noaptea. EXTREMITATI: ERUPTII la nivelul plicilor articula iilor.Fierbinte. Expectora ie cu sange i senza ie de c ldur în piept.. psoriasis. . LA CALDURA PATULUI. agg. DISPNEE amel.Aversiune pentru sex. puternic cu mare sl biciune în piept. Durere ca de în ep turi la nivelul spatelui.ERUPTII de orice fel: eczem . PIELE : . între degete. CARE DA NASTERE DISPERARII : agg. Pustule lang unghiile degetelor . . RESPIRATIE: TUSE. . amel. NOAPTEA.Durere lombar agg. acnee. . scabie . . Tresare u or. nu poate s . AMORTEALA A PICIOARELOR SI BRATELOR . de la cel mai mic efort (Tub. de mers i stat în picioare. SPATE: . SENZATIE DE ULCERATIE SUB STERN . agg de baut lichide reci. de aer rece. Cruste peste tot. p duchi recurent . STAND INTINS PE SPATE CU BRATELE INDEPARTATE DE CORP ca i cum ar fi crucificat. STAND ÎN SEZU T.MANCARIME chiar i f r erup ie.Vise cu imagini vii ca re continu TRANSPIRATIE: i dup ce se treze te. Durere surd seara.Transpir abundent. Calc. Durere în piept cu extindere la umeri.Mirosul este intolerabil.Aspect murdar. în jurul unghiilor. Tuse uscat . uleioas . SOMN : Insomnie de la manc rimi intolerabile. PIEPT : Senza ie de fierbin eal la nivelul pieptului.i îndrepte coloana. BRONSITA. LA CALDURA. foarte uscat sau gras . Tuse care revine în fiecare iarn de la erup ii supresate.

foarte friguros. Comparatii: Ars: anxietate cu nelini te i prostra ie. AER RECE. INAINTE DE FURTU NI. Petr. Otoree. carne de porc.Hemoragii. (raw. Alergii. anxietate. Graph. de stat întins în general . Debilitate. Psor grd 2). Sifilis (inclusiv ter iar). Cholera Infantum.veruci. Enurezis. boli frecvente.amel.71- . Disfunc ii hepatice. (Skin itching ±scratching. Bac. de transpira ia abundent . ERUPTII . glandele sebacee secret excesiv ( piele gras ). Mez. Dispepsie. Acnee. c ldura patului. Hemoroizi. Con grd 3). Cancer ( . Scabie.agg. stand întins cu capul mai jos decat corpul sau în lini te.ganglioni m ri i.haine de lan . de c ldur . Impoten . Astm.agg. fric de s r cie. Graph. Adenopatii. schimb ri de vreme.agg. furuncule. Sciatic . noaptea. Sulphur grd 2. MANCARIME. insomnie..must scratch until it is: Graph. Dif. FRIG. Constipa ie. Seam n cu vagabonzii aceia care miros puternic. de ERUPTIILE SI ELIMINARILE SUPRESATE. Sep. Grip .amel cand m nanc . ecze ma Sulph: boli de piele cu prurit intens. DIAGNOSTIC DIFERENTIAL: Diagnosticul diferen ial cu Sulphur se face în primul rand pe baza faptului c pacientul Psor. se face la microscop (cele de grataj sunt mai superficiale). fetid . anxietate pentru viitor. MODALITATI: . team de s r cie. Med. Efecte post difterie. . Tub. Dureri de spate. REMEDII COMPLEMENTARE : Sulph. De multe ori leziunile de grataj seam n cu cele de scabie iar dg. . .amel. de mi care. Gon oree. . Aur. Migrene. friguros. Oftalmie. Sulph. . Sil. este foarte friguros i vrea s se îmbrace gros chiar i vara. Thuja grd 3. must scratch until : Psor. nesp la i i cu c ciul pe cap în mijlocul verii. CURENTI DE AER. plimb ri. ARS grd 3). team pentru viitor.prostat . H. i c nd st REMEDII SIMILARE: Sulph. Ars.Se scarpin pan sangereaz sau pan la ran vie. Tub. Clinic : Probleme ale pielii. ECZEMA. CAND POSTESTE. Furuncule. în timp ce pacientul Sulphur este predominant c lduros. apetit crescut. .C. Febra fanului . grd 2. Paduchi. Disfunc ii splenice. Allen mai men ioneaz c Psor e indicat în cazurile cronice unde remediile bine sele ctate nu produc ameliorarea (în cazuri acute Sulphur). Petr grd 3. i de asemenea în cazurile în care Sulphur pare indicat i nu ac ioneaz .grd 2. Leucoree. Chin-s. Diaree. amel de odihn în cas . cand se îmbrac c lduros (chiar i vara ar purta pardesiu sau c ciul ). . cand are epistaxis . Calc : disperat c nu se va mai îns n to i.bleeds. Amigdalite. .

De i puternic i s n tos. . 4. RADAR key notes. -Polipi nazali au fost vindeca i cu Psor. ( deoarece multe cazuri se dezvolt pe o constitu ie psoric i cand aceasta este vindecat . mai acc. Psorinum 30 CH a adus vindecarea total . poft de mancare absent i transpira ie de la cel mai mic efort (se reg se te în gradul 3 i la Sulph. pe stanga. Limb acoperit cu un strat alb. în varst de 20 ani a avut o erup ie la plicile articula iilor cotului i a genunchilor. Hawley raporteaz un caz de cholera infantum cu scaune foarte sub iri i apoase. care disp rea în întregime vara i reap rea iarna. dureri severe în partea dreapt a corpului.i mic oreze efortul pe cat posibil. de atunci a devenit u or fatigabil. Psor CH 200 a ameliorat mult i l -a ajutat s revin în afaceri. ** ** ** . agg. Phatak S. are depresie mental i senza ie de discomfort marcat la nivelul capului. Extrem lentoare a min ii (dullness). Psor 30CH a vindecat cazul. transpir la cel mai mic efort. (Materia Medica of Homeopathic Medicines). în convalescen dup febr tifoid s . alergenii nu mai au nici un efect). 7. cu furnic turi i usturimi la nivelul scalpului i membrelor. (Materia Medica). In octombrie 1833 i s-a administrat Sulphur 30 CH. Morrison R.i redobandeasc un apetit s n tos. a vindecat de asemenea cazuri de cefalee precedat de înce o area vederii sau de vederea cu puncte negre. Domni oara C. Bernard H ± raporteaz un caz al unui copil de 3 ani cu episoade de constipa ie înc de la na tere. i -a pierdut orice speran . I s-a administrat Alumina 30 CH care a avut un efect ceva mai lung.-In practica lui Clarke. 3. ( Homeopathic Remedy Guide). Domni oara N. Transpir foarte u or la efort i uneori noaptea i i-a pierdut din memorie. CAZURI 1. In a 4 -a zi defeca ia era foarte dureroas ceea ce f cea ca pacientul s . ameliorat de epistaxis. se gande te c nu o s se mai fac bine niciodat .R. Scaunul a fost o singur dat f r dureri apoi constipa ia a revenit. 50M 1 doz dizolvat în ap . datorate unei inactivit ti a rectului. pare confuz. Psorinum a vindecat mai multe cazuri de Ýboala fanuluiÝ decat orice alt remediu. Tub. i-a pierdut total pofta de mancare. Murphy R. solzoas cu mici vezicule în jurul marginilor înro ite. agravate de tuse. Copil foarte iritabil nedormit de 2 zile i dou n op i. a trebuit s renun e la afaceri. a fost obligat s alerge într -o zi pan aproape de epuizare. 2. Domnul P. atunci cand simptomele generale indic remediul. Graphites). Prezint amor eal a picioarelor i bra elor. 21 de ani. Ca o precizare la final: remediul se prescrie ca i toate celelalte remedii numai pe baza simptomelor pacientului i nu doar pentru constitu ia psoric propriu zisa. 6. Durere de cap precedat de vedere înce o at (negur în spatele ochilor). In 2 ore copilul a adormit i în a 4 -a zi era complet vindecat f r a se mai repeta remediul. 2 doze la interval de 6 s pt mani au vindecat cazul.Psor.72- . Dl X. Psor (200 CH) a f cut-o 5. 43 de ani. în pat. S-a administrat Psor. Dl C. Manc rime violent . Calc. 50 ani se plangea doar de sl biciune. ipohondru i cu iritabilitate de 9 luni. nu se poate concentra la afaceri. cu colora ie verde murdar i miros cadaveric care nu s-a ameliorat la nici un remediu. dar în aprilie 1834 totul era ca la început. Psor (30 CH) a vindecat rapid cazul. uscat . Psor 50M. cu durata de 3-4 zile.de ras i de mi care. agg de c ldura patului i de sc rpinat. BIBLIOGRAFIE : George Vithoulkas (Talks on Classical Homeopathy ± The Esalen Conferences 1980).

Lateral & vertigo. Gr bit. cu r ceal extern . ajunare. g lbui. zemuind .73- . Vederea . Sl biciune.favorizeaz reabsorb ia Mental Evit efortul (team de efort). Cap Senza ie: p rul este ridicat (erect). prelungite). Tresare la trezire. Ca i cum este strâns din lateral de o menghin Durere : > asfin it. « erup ie pustuloas buz superioar » « eritem al b rbiei » Acnee supurat Eczem acut . mucoase (secre ii abundente. de culoare cenu iu închis. sl bit. congestie cefalic . Prosta ie.Note de curs 27 . specific : foliculita b rbii. indura ie i îngro are postinflama ie. Atena Ioana Antonescu . ca dup grip . pletor ) Caracteristici: Boli de piele persistente. insensibile Supura ie. agitat.keynote « ro u închis. înainte i în timpul menstrei. prurit intens » Hipertrofie nedureroas a glandelor. ambele calde. negricios. Incapabil de munc . eczema umede. Senza ie de c ldur arz toare intern. acnee. Nehot rât. cu infiltrarea esuturilor. Degetele devin albe.MATERIA MEDICA: SULPHUR IODATUM Dr. edem. camer înc lzit . cu ameliorare la rece (iarna) Tropism : piele (erup ii pustuloase. prurit). corespunzând miasmei tuberculinice. vascular (bufeuri. Sulfura de iod ± aspect macroscopic ± pulbere cristalin . Speriat la trezire. Combina ie între Sulf i Iod Combina ie între dou remedii cu ac iune profund . Agita ie noaptea. sistem ganglionar. « zemuind » . Sul-I prezint intoleran pronun at la c ldur . < prinderea p rului. trist. Secre ii acide. Sulfur-ul « blând ».28 ianuarie 2007 SULPHUR IODATUM Sulphur iodatum ± Sul-i.

C ldur Urinar Urin purulent . Genital B rba i: durere surd . flatus. cantitativ redus . C ldur în epigastru. usc ciune la degluti ie. Gur Limba îngro at . Scaun galben deschis. Sete. Durere. Acnee supurat .Zigzag-uri. Abdomen Ganglioni mezenterici m ri i. cu jet spiralat. . prostat . Nas Mucus verde în narine. Anorexie.74i prurit anal. dup inflama ie. Respira ie . nisip maro. hemoroizi. Din i Senza ie de din i moi. agrav înainte i dup menstr . Uscat . Fa a Parotide hipertrofice post-parotidit . b utur Apetit crescut la copiii cu sc dere în greutate (marasmus) Durere de cap agravat ajunând. Miros de zmeur . Stomac Senza ie de tremur tur în epigastru. Erup ie papular . Leucoree abundent . Rect Constipa ie refractar . Hipertrofie cronic a amigdalelor Mâncare. limonad . Gât Uvula i amigdalele m rite i ro ii. mic iune dureroas . Femei menstre ± neregulate. la efort. mur turi. « glazurat ». acoperi i cu puf moale. Edema iate. Sim ul mirosului acutizat. Gol în epigastru. Dorin pentru: acru. urât mirositor. Stricturp post-gonoree. penis. Excoria ia n rilor. Arsur la cap tul distal. Hidrocel la copii.

) Torace Senza ie de constric ie.75- . Carb -v) Labele transpirate i reci noaptea. (Kali-bi. Vise : Confuze Piele Prurit ± urechi. uretr Pustule ± gât. (Merc. abundent . în pat. cu pielea de culoare rosu închis. Înainte de furtun . Astm alergic cu str nuturi. doarme cu gura deschis . Somn Somnoros ziua. agita i. Intins pe partea dreapt . Pruritul de ³b rbier´. agrav diminea a Sput verzuie. chiar minim. îns obosesc repede . Amelioare : aer rece. La aplecare. edem i prurit sever. Palpita ii Membre inferioare T lpile sunt dureroase.Asmatic . vâscoas . galben . expectora ie. Somn neodihnitor. Erup ie cutanat Inim Senza ie de c ldur (Rhod. nas. catar Tuse Spasmodic . pleurezie. se treze te speriat.. Erup ie pruriginoas antebra e. asociat cu dispnee. Noaptea. ortostatism. raluri.) Durere sfredelitoare. se mi c cu grab . Eczem acut . neastâmp r noaptea / (Staph). C ldur . purulent . sufocant . Lichen plan. iarna Tipologie Copii ± slabi. P rul de pe membre st ridicat (Irid-met) Modalit i Agravare: Efort. Acnee. cu senza ie de arsur când st în picioare.

. vegeta ii adenoidiene i/sau hipertrofie amigdalian .76- £ . furuncule) Patologie : tendin e tuberculinice : cataruri simple ± pneumonii. senza ia de c ldur intern . la c ldur Acnee a spatelui i frun ii Modalit i § Agravare : c ldur Diminea a. Picioarele ard (Sulf). otite recurente Bron it cu tuse violent . Amigdale: m rite. prezint facies adenoidian. abcese. îns în pat sunt reci (dg. pleurezii. Secre iile sunt acide (leucoreea. uscat . cu stare de sl biciune-oboseal general mai accentuat la 11 am (Sulf) Frecvent copil / adolescent. dure ± ³m t nii´. Pierde în greutate în ciuda unui apetit crescut (Iod). pare mereu gr bit. dificil de eliminat Eczem cronic . tuberculoz . transpir u or. Are senza ie de c ldur intern concomitent cu cea de r ceal extern . Rinofaringite.c lduros. iar mi carea (înc lze te !) îl agraveaz . mai ales umed . spre 11 am § Ameliorare : aer proasp t Expectora ie Complementare : Acut : Phosphorus tri iodatus. uneori adult cu stare pronun at de slabiciune Dorin puternic de aer proasp t (Iod). de i o dore te ca urmare a nelini tii interioare. cu tendin la supura ie (pustule. Arsenicum tri iodatus. asfixiant ± acumulare mucozit i vâscoase. pruriginoas .Sunt c lduro i. agrav. cu ro e i localizate dup efort/emo ie Clinic: poliadenopatii. Sulf) Hipertrofia amigdalelor cu adenopatii multiple. iese la aer i r ce te (!) Nelini te interioar . Nu suport c ldura. Adultul . îns r ce te u or Senza ie de c ldur . dif. frecvent laterocervicale. mai ales la cap i mai ales noaptea Clinic : hidrocel. criptice. cu depozite de fibrin Transpir u or. transpira iile ) Pielea sensibil .

Rinit alergic . Uretr . Duce la o adun tur de date din care nu mai po i deosebi capul de coad .Pulsatilla Cronic : Silicea. Scalp. Nu mai vezi p durea de copaci. sl biciune. cu întreaga sa colec ie de boli i medicamente. Tuberculinum Clinic : Acneea punctata (chiste reten ie glande sebacee ± puncte albe). Iar ultimii 20 de ani au demonstrat adev rul acesta. hipertrofie cronic . cu cât reflect m mai mult. 140 din Organon. dureri. Urechi. Natrum muriaticum. îns acela i lucru poate fi spus i despre Materia medica homeopat . pruritul de ³b rbier´. fiindu-i team de specula ii (Epistemiologia f r leg tur cu tiin a (experiment) devine vorb goal ). Introducere la lanthanide) ** ** ** CONVOCAREA a 4-a (24-25 februarie 2007) http://www. eczem acut (cu exudat abundent) .htm y y y y Tuberculinismul Tuberculinum Natrum muriaticum Natrum carbonicum . Parotid . Hahnemann contribuie la aceasta prin parag. îns Einstein arat clar c opusul este la fel de r u. îngro are. Addenda Albert Einstein ³Epistemiologia (teoria) f r leg tur cu tiin a (experiment) devine vorb goal . Grip . în m sura în care ea poate fi conceput ca atare. senza ia vital a lui Sankaran. tiin a f r epi stemologie este. psora primar a lui Masi. Amigdale. îns nu va modifica în vreun fel remediul care r mâne neschimbat. erup ii. Limb . Dezvoltarea Materiei Medica este un proces de clarificare i completare a tabloului de remediu. Rinichi. Coloan vertebral . f r a lua în considerare teorii privitoare la ele este primitiv i greoaie. tabloul lor este acceptat ca fiind solid. Lichen plan. Prostat .ro/Curs_04. inta este s fie g sit simptomul de baz din care pot fi deduse toate celelalte simptome. Clasificarea este primul pas real spre tiin i elaborarea unei teorii. Acest lucru a fost f cut deja: esen a descris de Vithoulkas. (Jan Scholten. Un pas important în dezvoltarea tabloului remediilor este de a le g si u n sens. Prezum ia de ordine este una din cele dou presupuneri care stau la baza tiin ei. Un nou prooving poate schimba descrierea care exist în literatur . anume în natur i deci i în tabloul remediilor. Buz superioar . hipertrofie. strictur . Este un pas esen ial. Einstein avea o ³puternic convingere privind ra ionalitatea universului´. f r de care toat informa ia existent r m ne neconectat . cu atât ne d m seama c aceste tablouri sunt doar aproxim ri ale imaginii complete. Pentru a progresa ca tiin a. primitiv i încurcat ´ Remediile sunt descrise în materia medica. c simptomele nu sunt întâmpl toare. Gonoree. tiin a care se prezint doar ca o colec ie de date. anume c exist o structur în tablul remediilor. usturimi.homeopatia. Urm torul pas ± aplicarea practic ± verificarea clinic .77- . Primul pas este experimentarea / proving (pentru mul i este i ultimul!). adic vindecarea Al treilea pas: compararea i clasificarea remediilor. Exist în comunitatea homeopat credin a c o clasificare este imposibil i c aceasta ar duce la false concluzii. acufene. homeopatia are nevoie s treac la treapta de clasificare i elaborate de teorii. Acest proces presupu ne c exist o ordine. Îns . Aviare. Acesta este cazul medicinei. întregul tablou.

M.K. fiind folosit rar.i pe care îi trata cu Tuberculinum. adesea spectaculoase în astfel de st ri.C. Bacillinum. Leon Vannier. Sursa nozodului Mai pe scurt.G. a fost preparat de Heath. Tuberculinum residuum (T. a unor simptome comune. de fapt acel a B. Kent a folosit un preparat din ganglioni de surs bovin (Bovinum).. se pare c s-a pierdut de produsul-surs . sub ire i înalt un Tuberculinum. din orhita tuberculoas . pornind de la ser de cal vaccinat cu filtratul unor culturi tinere. f r a decela agentul patogen respectiv (agentul miasmatic). Ca defini ie. Denys este un bulion de cultur cu bacili Koch filtrat . un preparat extrem de bine suportat..78- . preparat din exotoxina filtratului bacilar. C. trebue tiut c s-au experimentat i folosit multe preparate de Tuberculinum. cum ar fi: tuse. din sânge total de iepure imunizat prin cultura de B. remediile neputând face blond cu ochi alba tri o Pulsatill . Demangeat). de manifest rile tipologice ale remediului Phosphorus. Bacillinum testium.y y y y y Natrum phosphoricum Natrum sulphuricum Pulsatilla Platina Silicea TUBERCULINISMUL Dr. fiind preparat din tuberculina rezidual (endotoxina) dup prelucrarea special a filtratului din bulionul culturii microbiene. Mai exist i alte surse: Spengler. Marmorek. preleva i de un veterinar din Pensilvania în urma unei epidemii ucig toare de tuberculoz bovin . Tot Tuberculinum bovinum a folosit i Boericke i Pierre Schmidt.. ca miasm . pentru Burnett. trebue recunoscut c în Tuberculinism se poate vorbi de o stare dinamic caracterizat printr-o reac ie inflamatorie patologic care debuteaz i se dezvolt preferen ial la nivelul arborelui respirator având la origine un agent etiologic. din Psora hahnemanniuan . reg site la persoanele descendente. expectora ie. îi stabile te acea legitimitate terapeutic cu efecte sigure. folosind ca nozod preparatul de baz .B. Ioan Teleianu . sl bire i sudori nocturne. Tot Vannier precizeaz c geneza st rii pre-tuberculinice apar ine eredit ii i c purt torului acestei st ri Änu -i g se ti niciodat nimic. a reluat i a dezvoltat aceast no iune i a consacrat-o definitiv în literatura de specialitate. descris de Calmette). de i nu total. etc. care administra acest remediu în dilu ii X. nervo i ± fenomene încadrate de el în categoria constitu iei Äconsumptive´ . dintr -un pl mân tuberculos. este un vaccin atenuat bilios. existen a cert . editând o lucrare cu aceast denumire .) are reputa ia de a fi mai bine suportat. El leag îns totdeauna tuberculinismul.´ În acest fel bacilul Koch ar fi ultima faz de evolu ie a unui ultra -virus tuberculinic spre formele granulice ale bolii (Ägranulia pre-bacilar ´. dup eviden ierea la microscop a bacilului. Kent. Istoric Burnett a fost primul care a observat la unele persoane cu ascenden tuberculoas c nu se elibereaz de tendin ele lor ereditare i dovedesc în continuare o slab vitalitate..M.. în anul 1924. în prize succesive la lungi intervale. de i au existat i exist unele controverse privind dreptul Tuberculinismului la o strict individualizare i acceptare printre miasmele fundamentale (vezi lucr rile dr. Elevul s u. mai ales la copii i la persoanele tinere.M.´ atribuindu-i efecte de imunizare i ameliorare a rezisten ei copiilor cu aceast ereditate. Finke i Swan au f cut în 1879 preparate dintr-o pic tur de secre ie purulent recoltat dintr-un abces pulmonar sau din sput de tuberculos. bacilul tuberculos. care nu poate fi distribuit cu denumirea respectiv prin farmacii deschise. fiind tot timpul bolnav´. Pentru el exist chiar un stadiu pre-tuberculos. Mai mult. denumit Tuberculinum K.R. Homeopatia hahnemannian se refer îns clar la similitudinea simptomelor fiziologice i patologice.note de curs Generalit i Tuberculinismul este cea de a 4-a miasm desprins . L. Un alt preparat. . îmboln vindu-se cu u urin i devenind anemici. cu cea indus de experimentarea unui medicament pe omul s n tos. pe care-l putem recunoa te pe baza unui ansamblu de manifest ri i semne clinice de impregnare cu toxine particulare: ÄStarea toxinic precede apari ia microbului în elimin rile organice. Un alt preparat (Aviaire) provine de la p s ri i este indicat la copii i b trâni. V.A. etc. la toate cazurile de tuberculoz . spunea: Äacest remediu vindec majoritatea vegeta iilor adenoide i adenopatiilor tuberculoase ale gâtului. Nebel din Lausanne a fost cel care a introdus no iunea de Tuberculinism.

stare cianotic a individului · Tuberculinicul este inteligent. demineralizare global . slab. imaginativ dar este fatigabil.79- . sclipitor. Semne majore ale tuberculinismului: Mare sensibilitate de reac ie la toate agresiunile din sfera respiratorie ± zon preponderent preferat de tuberculinism: · o o o Sensibilitate puternic la frig i la infec ii naso -faringiene: Rinoree ce apare cu mare u urin la schi mbarea aerului.Ceea ce este foarte important de tiut este c în repertoriu simptomele care se refer la rubrica Ätuberculinum´. spre deosebire de astmul Äasociat´ cu o Astmul Äpur´. · Insuficien respiratorie de diferite grade. Trece repede de la râs la plâns i invers (Puls. cifoz . debil. e loc i pentru simptomele altor surse. Iodum. mai ales la copii. predispus la Sl bire. devine chiar înd r tnic. spatele s u se curbeaz u or. T. Tuberculinum bovinum. periculos. · · Copilul tuberculinic. i Bacillinum. romantic. labil. astfel seara este apiretic. legat de alergenii pulmonari este de esen eczem . Rino-faringite recidivante. nu-i mai place munca. el Äarde´ intens în clipele sale de d ruire (Phos. · U urin a de a r ci la cel mai neînsemnat contact cu vremea r coroas . de i tuberculinicului îi place aerul r coros.. se eschiveaz . Tuberculinicul se plânge frecvent de: o dureri ale coloanei vertebrale dorsale ± pentru c tuberculinicul cre te prea repede. destins iar a doua zi cu febr mare. agitat . a a cum îl întâlnim la Natrium muriatic. Ign.K. neputând s stea culcat pe un plan dur (Nat -m. · Agrav ri nea teptate dar i amelior ri aparent promi toare ± pentru c tuberculinicul se decompenseaz rapid.). · Fire mobil . durerile din epifizita Scheuerman). etc. i de conforma ia strâmt a toracelui. brusc. Otite frecvente. se surmeneaz u or i devine trist. indiferent.). fatigabilitate. provin din sursele urm toare: Tuberculinum.) Eretism al localiz rii i apari iei durerilor. · · · Tipic este caracterul paradoxal. îndeosebi când e vorba de eforturi intelectuale sus inute. · o o Evolu ie rapid spre afectarea bronchiilor i parenchimului pulmonar: Bron ite Pneumonii tuberculinic . . o sensibilitate dureroas a vertebrelor dorsale (Phos. de esen psoric . se deformeaz (ex. fiind fragil.) dar obose te.. de i are un apetit viu (se aseam n cu tipul hipertiroidian care este de esen tuberculinic ). Abrotanum. la începutul studiilor este performant dar sfâr e te mai slab. disperante când apar la copiii mici. favorizat deform ri: scolioz . Extrem variabilitate a tuturor simptomelor fizice i mental e. Ca atare. intens suferind.

). sau din contra la Frigiditate (Sepia) Menstre abundente: · · În avans. interminabile. Hipersexualitate: · · Ce duce la impoten (Phos. Algii precordiale. · · Recidivante. senza ie de sfâr eal . Tendin hemoragic marcat Dureri articulare acute: . Înso ite de oboseal i demineralizare (China. greu tratabile cu anti biotice.).80- . le in. diareice. (invers ca la Rumex crispus) Cistalgii i cistite frecvente. care între in i agraveaz patologia.Dureri de cap frecvente: · · · Occipito-frontale. Iodum. frecvente. cu unele caracteristice bine cunoscute la persoanele slabe: · · Dorin de sare. f r dureri. brânz . Apetit viu. cu st ri de r u. lapte. hiperexcitabil · · · Tahicardie. cu în ep turi de origine neuro -vegetativ . de regul . Colibaciloze. cu caracter de suferin e cronice. Tuse frecvent . pentru c r ce te u or. · · Agravat de c ldur . Phos. Inim iritabil . de la bron ite recidivante. sau Totale. influen ate cu u urin de alimenta ie: · · Cu evolu ie cronic . Intoleran pentru gr simi care sunt greu digerabile (Puls. Hipotensiune ortostatic . Agravate sau declan ate de efortul intelectual i de raporturi sexuale. epuizante. Ameliorat la aer r coros. mai ales la femei. Cyclamen: detest untul) Scaune moi.

tenace: · · Care nu amelioreaz . · · Acrocianoz (Puls. Frecvente dureri de cre tere (coloana vertebral . neaerate suficient. Vreme umed Crepuscul. Modalit i: · o o o o · o o Agrav ri: C ldura patului dar i frig la torace în contact cu suprafa rece. Nat-m.. Colibacillinum). Care apare mai ales noaptea (spate).· · Cu caracter eratic. Repetate: Epistaxis. (Phos. Transpira ie profuz . Hemoptizii. Tendin la hemoragii cu sânge ro u: · · o o o Abundente. membre) Congestie venoas periferic .81i rece. cu mi care u oar . agravate de umiditate. Ferrum phosphoricum) · · Hematurii (Formica rufa.. f r cauz aparent : · · o o Febr de cre tere. Repaos. Înc peri închise. . Pusee febrile sau subfebrile.) Frilozitate extrem (Kalium carbonicum. St ri de dezechilibru termic.) Deger turi. nea teptate. Purpur . Iodum. Furtun . Sput hemoptoic . . r coros. ocazionale: Hipertermie sine-materia (Phos. Calcarea phosphorica). Amelior ri: Aer liber.

o Traheo-bron ite. cu scaune uscate (Bryonia. peste care apar din când în când accidente acute.).otite. Ferrum) ± care realizeaz acele elimin ri toxinice ale tuberculinismului. Stannum) ± uneori cu striuri de sânge (Phos.´ O a doua caracteristic este fondul cronic al reactivit ii de tip tuberculinic. sau din contr . de consisten groas . renumita febra de fân. astfel: Alte patologii: · o o Patologia hepato-digestiv : Gastro-enterite. g lbui (Puls. cele legate de apetit. Somatiz ri diverse. constipa ie. r spunde cu vigoare exagerat . intense. Na t-m. pneumonii. Izolare (Phos-ac.. Se i spune c ÄSe na te tuberculinic i se moare psoric. Kali -phos. descrise de coala francez . bron ite.) o · Alergii alimentare Patologia cardio-vascular : . · o o o o o o o Patologia nervoas . rino-faringite. mai ales ale urechii interne ± legate de inflama iile reactive ale cavumului). sensibiliz ri la polenuri. Tot atât de esen ial este îns i faptul c eficien a remediului este cu atât mai mare cu cât administrarea lui are loc cât mai aproape de primele semne certe i intense de impregnare la noul n scut.. ca bulimia sau din contra anorexia psihic . Diarei facile i cronice. o Acutiz ri alergice respiratorii (coriz spasmodic . bogat în energie vital . Mag-mur. etc.o Zona de munte. semnele de impregnare tuberculinic putând apare foarte curând dup na terea copilului. deal (în l ime mijlocie). pleurozii. cel mai adesea. Demen precoce. St ri depresive ce se succed cu u urin dup st ri de hiperexcitabilitate i exaltare. etc Toate acestea produc secre ii ale mucoaselor respiratorii.. peisaj de ar . de ex. Manifest ri schizoide sau schizofrenie. Spasme i contracturi de tip hipersimpaticotonic (spasmofilia poate fi. recidivante. i emo ional ale individului. Principalele direc ii patologice: · Patologia respiratorie ± pe prim plan: o Afec iuni repetate ale barierei naso -faringiene (rinite.. Dinamica patologic Principala caracteristic a patologiei tuberculinismului este aceea c atinge în mod esen ial persoanele tinere.. care respect tr s turile globale descrise.82- .. Sepia). axat pe variatele tablouri de instabilitate psihic Indiferen pentru orice (Phos.. de esen tuberculinic ). mucegaiuri. chiar violente ± declan ate de factori diver i în fa a c rora tuberculinicul. neiritante. astm ± ca reac ie la acarieni.

Acnee. Deger turi. Are direc ia de evolu ie dinamic pe traseul: Kali-phos. Patologia uro-genital : Cistite repetate cu coli sau cu urin clar la femei. .o o o · o o o · o o o o · o o Palpita ii. Limfatic (frig i umed): Kali-carbonic. Dismenoree sau amenoree (Puls.I uscat): Natriu -muriatic i Iodum. Hipotensiune ortostatic Congestie venoas . remediu extrem de activ.83- . Patologia cutanat : Urticarii. De remarcat faptul c Sulphur iodat este remediul cel mai indicat în drenajul tuberculinicului. compusul s u Phosphorus tri-iodatum fiind mai bine tolerat de acei tuberculinici a c ror patologie este combinat cu impregn ri psorice. .) Fosfaturie (Phos. patogenezia lui reproducând simptomele esen iale ale tuberculinismului. facilitând elimin rile. Reumatism articular acut. pe când eczemele sunt de origine psoric . acrocianoz . Alte remedii: Calcarea phosphorica. Reumatisme inflamatorii. Acest lucru se datore te iodului care tempereaz focul sulfului. etc. mai ales c tuberculinicii sunt hiperreactivi. lombalgii. Bilios (cald . Remedii tuberculinice Marele remediu al diatezei este PHOSPHORUS.a. à Amoniu-phos. Remedii temperamentale (de tip hipocratic): Sanghin (cald i umed. cu VSH crescut. Poliartrit reumatoid . considerat remediu constitu ional. Nervos (frig i uscat): Arsenicum. Tahicardii. à Magn-phos. care cel mai des sunt de origine tuberculinic . Sepia.) Patologia osteo-articular : Dorsalgii. agrava i de c ldur ): Pulsatilla. Acela i lucru se poate spune i despre Phosphorus. ameliorate culcat sau pe o suprafa dur . à Phosphoric-acid.

Ipeca. Remedii cu tropisme mari pentru: · o o o · o o · o o · o o · o o · o o o · o o o · o Pl mâni: Drosera. Manganum. Manganum Rino-faringe: Allium cepa. Aqua marina. Zincum. unde compusul s u Arsenicum iodat devine adesea oportun la tuberculinicii hiperactivi. Stannum. Phosphoricum-acid. Calcarea iodata Nervi: Ignatia. în cazul remediului Arsenicum album. Tiroid : Spongia.84- . Aletrix farinosa. Ficat: Chelidonium. Rinichi i vezic : Formica rufa. Inim i artere: Crataegus: . Carduus marianus. Cyclamen. Solidago.La fel. Magnesia-phosphorica. Bryonia. Kalium sulfuric. Hedera heix. Beryllium. Ferrum phosphoricum (anti-inflamator). Kali -phosphoricum. Apis. Sambucus. Organe genitale: Helonias. Tussilago.

Ferrum phosphoricum Preparate imunostimulatoar e: Thymuline. Rhus-toxicodendron.note de curs ³Tuberculinum este un remediu dificil de descris pe scurt.B. Strophanthus. Seroase: Apis. o dat în eles. Articula ii: Tendoane i ligamente: Rhus-tox.A.. Piele: Apis.K.85- . ( Vithoulkas) Ac ioneaz în principal la urm toarele niveluri: pulmonar .) Tuberculinum residuum Aviaire V. nu poate fi confundat´. dar care. Rosa canina Echinacea Nozode · · · · · · · Tuberculinum (T. Rhododendron. Silvia Nedelcu . Bryonia. Bovinum Denys Marmorek TUBERCULINUM ( BOVINUM KENT) Dr. Sânge: China.o o · o o · o o · o o o · o o o Convallaria. Ferrum metallicum.

cu ferestrele deschise). afec iuni alergice ± astm. caracter schimb tor al simptomelor ± acestea î i modific rapid caracterul. dorin sexual intens . alergie la lapte. copilul se trânte te pe jos. amel. noaptea . eczem . . . Aversiuni alimentare: brânz . pentru c ³via a este prea scurt i trebuie tr it din plin´ . î i love te capul sau î i smulge p rul. la munte. lentoare mental GENERALITATI i concentrare dificil . din care trebuie neap rat s scape ( sau se plictisesc repede) ± de aici nevoia de schimbare (î i schimb frecvent locul de munc . sporturi extreme.86- . dulciuri. într-o p dure de conifere (pini). de aer închis. Antecedente familiale : TBC. sensibilitate la schimb rile de vreme. cu un sentiment profund de neîmplinire. transpira ii abundente: dup cel mai mic efort. ( cu miros de oarece). fric de tunete i teama indefinit de ceva r u care se va întâmpla. în aer liber (aer în mi care rapid ± ex. dulciuri. -comportament compulsiv ± obsesiv -tulbur ri de memorie. - tulbur ri de nutri ie. înghe at . pisici. distructiv : frustrarea poate declan a accese de furie cu manifest ri auto/hetero agresive ( ex. alcoolism.- mental ± emo ional cap-occiput ganglioni limfatici laringe sânge lateralitate dreapt . gr sime. r ce te foarte u or (³nici nu tie cum i când´). nemul umite. sau îi love te i înjur pe cei apropia i) -fric i/sau dezgust fa de animale cu blan : câini. senza ia c a uitat ceva i trebuie s verifice. emaciere de i m nânc mult. sau au erec ii dureroase). înaintea furtunii. lapte rece (<). s rat. lapte rece. dorin a de a c l tori. fric de p s ri. -comportament r ut cios. nevoia de experien e care s -i stimuleze ( ex. tulbur ri de cre tere i dezvoltare la copii ( inclusi v psiho-emo ional ). cu senza ia c sunt prinse într -o situa ie insuportabil . partenerul). localizarea etc. la mare (poate fi i > la mare) > de vreme cald i uscat . pisici ( au i alergie la p rul de pisic ). care se pot masturba / Preferin e alimentare : afum turi. arunc i sparge obiecte ± de preferat pre ioase. locuin a. hipersexualitate (inclusiv la copii. MENTAL-EMOTIONAL: -persoane romantice. substan e excitante stimulante). într-un autovehicul care circul cu vitez . < de vreme rece i umed .

provocat de suprimarea menstrelor.noaptea. cefalee cu senza ia de presiune ca într-o band de o el. otite. întârziat .) adenopatie cu ganglioni indura i la nivelul capului sau cervical sclere sau conjunctive alb strii (Carc. tuse ag. febr tifoid . se treze te de foame. URO-GENITAL hipersexualitate. cistite recurente. când ridic bra ele. î i rostogole te capul pe pern în timpul somnului.) TBC. constipa ie diaree. SPATE p r de-a lungul coloanei vertebrale la copii . sau 1 /2 s pt. lungi erup ie dentar dificil . cefalee periodic alopecie. diaree recidivant sau care urmeaz dup coriz . dismenoree. tuse sau accese de astm amel. de ³vânt´ (aer liber. pentru c a fost contrazis sau refuzat. amenoree. sup r toare. bruxism. chiar exagerat .87- .- afec iuni tiroidiene.). sau compulsiv. gene fine. scrâ ne te din ii în timpul somnului (1/s pt. GASTROINTESTINAL apetit crescut. Antecedente personale : CAP: î i love te capul ± într-o criz . bron ite. cistite recidivante. tumori mamare benigne. î i pierde p rul de la nivelul b rbii sau must ii ( ½ stg. mergând cu vitez într-un vehicul cu geamul deschis). enurezis nocturn. infec ii urinare. PIEPT infec ii repetate ale tractului respirator inferior. uscat . tuse cronic . sânii umfla i i foarte durero i preM sau în timpul menst rei. amigdalite.

are febr .. Stann.EXTREMITATI dureri articulare ag. 5. la mare. 6. dulciuri. manifest rile alergice au ap rut de aproximativ 2 ani.Agravat în spa ii închise. citrice etc. de c ldur i mi care SOMN pozi ie pe abdomen sau genupectoral . tulbur ri de comportament etc..Simptome care se modific tot timpul. Puls.. diverse medicamente. hipersexualitate. de vreme rece i umed .. de vreme umed i rece.-(2002) feti de 4 ½ ani cu manifest ri alergice de la urticarie pân la edem angioneurotic ( la praf. frisoane i secre ie nazal mucopurulent . 2.se bronzeaz u or i r mâne p tat NUCLEUL ( dup Vermeulen) 1. REMEDII COMPLEMENTARE Calc. Ign.. zah r). Phos.Romantism.D.: nemul umire. PIELE eczeme ± chiar de la na tere. v rs turi i diaree ± diagnosticându-se o malforma ie (?) a veziculei biliare ( i tat l are aceea i malforma ie. paste i carne fiart .. dorin de a c l tori.Dorin e alimentare pentru afum turi. insomnie din cauza foamei . Nux-v. etc. viseaz câini negri. Phos. COMPARATII Calc-ph. amel. Din istoric -dup diversificarea alimenta iei au ap rut crize cu icter.. Exemplificarea modalit ilor de prescriere ± ca remediu similimum sau ca nosod miasmatic CAZURI 1. lapte rece i dulciuri. cu manifest ri mai pu in se vere). Afec iuni respiratorii recidivante. somn in pozi ie genupectoral . ag..Transpira ii abundente.. Remediu similimum C. mucegai.) a venit la consulta ie pentru r celi frecvente (din 2 în 2 s pt) : acum este r cit de 4 zile. sensibil la expunerea la soare. 4. Din cauza crizelor biliare i a alergiei. pozi ie în timpul somnului. dup ce a primit TM de Valerian ± pentru. amel. 3.Dorin a pentru aer curat ±liber. preferin e pentru afum turi etc. dorin pentru gr simi etc. Tot cu 2 ani în urm a fost supus unei adenoidectomii ( mama nu poate preciza dac . erpi sau c l torii. astm br. dieta este foarte sever : orez. prurit amel. Med. Sulph. sau se treze te din cauza transpira iei. de c ldur . Puls.. Carc. tu e te uscat. în special noaptea. Con.: agresivitate.Dorin de schimbare i izbucniri violente când aceasta nu poate fi satisf cut . ( ea ar mânca de toate ± în special ciocolat .88- . lapte. sclere alb strii. c era foarte agitat . nevoia de excitare. conservan i.: dorin a de c l torii.

2.dar nu pentru prescriere automat . Cu o lun în urm a avut infec ie urinar (E. ( nu manânc lucruri necomestibile . deci tabloul simptomatic s nu se schimbe. Calcarea sau Phosphorus dar acestea nu ac ioneaz . a ac ionat din nou. f r accese de furie i cu mai pu ine r ut i. Tuberculinum Denys ± din filtrat care con ine doar exotoxine. dar cu un grad mic de incontinen . a primit Causticum CH30 ( complementar Staph). a rupt o carte i a spart o icoan ( ca din gre eal !). Se simte bine o perioad i dup alte câteva luni face din nou cistit . A avut o stare febril /subfebril prelungit (Rx.C. ca regul . pe fondul unei modific ri de atitudine ± mai pu in dispus sa suporte. de care beneficiaz (30CH). In alte situa ii.în acest caz. atunci trebuie avut în vedere Tuberculinum. este foarte util în cazurile în care sputa este foarte abundent ± bronhoree. Whitmont: ³ Din experien a mea.din culturi de BK. The Materia Medica of Some Important Nosodes. dar cu toate acestea s nu mai ac ioneze. chiar a luat ap rarea unei colege nedrept ite i confirmând dorin a pentru afum turi. Tuberculinum este în continuare indicat i prime te recomandarea de a repeta 200 CH i de a-i administra ulterior 1 M. CH 200 In timpul tratamentului a avut o agravare a tusei i s-a întrerupt temporar administrarea remediului.coli). Somnul este agitat i uneori scrâ ne te din ii.89- ¤ ¤ . s cânte i s danseze (tat l este muzicant). i Tricophyton Tuberculinum avis ± tuberculin aviar ) Bibliografie: Allen H. indicat. s -a trântit pe jos i a început s urle într-o criz demonstrativ . A revenit dup 3 luni cu un copil de nerecunoscut : ³ e alta ´ pu in mai calm . simptomatologia ameliorându -se rapid. considerat de Clarke foarte asem n tor cu Tub. este posibil ca remediul care a ac ionat la început s continue s par indicat. . în eleg toare. De abia acum confirm posiblilitatea ca unul dintre bunici s fi avut TBC pu lmonar (³ a fost bolnav de pl mâni în tinere e´). Nosod : M. ¹ Tarent. In cabinet nu a stat o clip : a d râmat tot ce se putea.. practic greu de diferen iat. Ii place mult muzica. Calcarea i Phosphorus. cu simptomatolgie clar . La fel se comport i acas i îi love te i vorbe te urât. Tuberculinum s-a dovedit a fi un policrest de prim clas . inclusiv în timpul somnului. tablou psiho -emo ional i cauzalitate specifice de Staphysagria.T ± (2000) femeie de 43 ani se prezint cu cistit . Tuberculinum reziduum Koch ± din filtrat care con ine doar endotoxinele microbiene. de i a mai tu it din când în când. Pulsatilla etc. Dup remediu urm toarea criz a ap rut la aproape 3 luni i Staph. Edward C. Bacillinum testis ± din leziuni testiculare.înainte sau dup Valeriana). A început s transpire abundent. la fel de des precum Sepia.. i poate doar Sulphur s -i fie superior ca Ar trebui în mod axiomatic s consider m Tuberculinum ca remediul cel mai apropiat complementar frecven pentru Sulphur. în medie. dac exist elemente care s justifice Tuberculinum.c orice caz care prezint tablou clar de Sulphur. Ii este fric de câini. de asemeni. La încercarea mamei de a o potoli. pulmonar normal) i a primit din nou antibiotice ± mama a observat c feti a fusese pu in mai lini tit i i-a dat din nou remediul homeopat. nu a mai avut cistit de atunci. Tuberculinum Marmoreck ± din ser de cal vaccinat Tuberculinum Spengler ± din sânge de iepure vaccinat Tuberculinum Rosenbach. Urm torul episod a fost diferit: cu mai pu in usturime.dg. poate s m nânce aproape orice ( au p strat restric ia doar la carne gras i pr jeli) f r crize biliare. Timp de un an a mai avut nevoie de 2 ori de Staph.: Tub. a f cut urticarie o singur dat dup ciocolat . Tuberculinum CH 200 închide cazul. atunci administrarea acestuia va ³debloca´ situa ia i remediul ini ial va fi eficient din nou.) Rp. mai scrâ ne te din ii i somnul este la fel de agitat.´ (ALTE NOSODE TUBERCULINICE Bacillinum (Burnett) ± din esut pulmonar cavernos. Nu a mai r cit. Nux vomica. persist îns scaune cu alimente par ial digerate i uneori nevoie imperioas postprandial. Putem stabili.Crizele de cistit ap reau aproape lunar ( ³mai regulat decât ciclul menstrual´). Phosphorus . ci pentru studiul remediului într-o situa ie anume.

sentimentul datoriei cu grija pentru cei dragi . Sankaran R The Soul of Remedies. efort intelectual .. obezitate. Psyche and Substance RADAR 8 GRUPUL NATRUM ( SARURI DE SODIU) Dr Doina Pavlovschi Cuvantul soda apare la alchimistul medieval Geber. cu conductibilitate termica si electrica mare.stabilitate in relatiile sociale . Patologic tropism pentru : .4. Aprins arde in aer.m. Reactioneaza puternic cu apa.asigura functionarea membranelor celulare impreuna cu Potasiul = pompa Na-K care asigura hranirea celulelor si procesul de polarizare-depolarizare al membranei. Dictionary of Practical Materia Medica.. etc ) . de oameni. pentru viitor. demineralizare. poate evolua spre sicoza cu varsta si sub influenta factorilor de mediu.anxietate matinala si frici ( de boala.(N. diabet z. Desktop Guide of Materia Medica. Sodiul metalic pur a fost obtinut in 1807 si este foarte instabil.aparatul respirator . denutritie (N... Introduction to the Principles of Homeopathy.. cu sensibilitate la umiditatea si salinitatea exterioara .mintale).metabolism ± deshidratare. tip oxigenoid.astenie cu iritabilitate.deshidratare ± ardere. In organismul uman se afla in ³oceanul interior´. ex : Natrum sulphuricum . la randul sau cu originea in egipteanul neter. albicios galbene. Sodiul metabolic : mentine presiunea osmotica a mediului intern asigurand astfel echilibrul hidro-electrolitic . preluat din grecescul nitron.).R.E. miscare.- Clarke J.catarurile sodice sunt secretii apoase si mucoase. mediu intern care scalda toate celulele. Sodiul este un metal argintiu cu densitatea 0.) Simptome comune : . Morrison R. Vermeulen F. tip hidrogenoid. Caracteristicile sarurilor de sodiu din punct de vedere homeopatic : . zgomot. cu gust sarat si evolutie cronica .hiperhidratare ± imbibitie.sensibilitate la factori alimentari ± sare si farinacee . de la deshidratare la edeme. Miasma : psoro-tuberculinica la majoritatea compusilor. spre deosebire de sarurile sale care sunt compusi mai stabili.H. ClNa este sarea de bucatarie. Synoptic Materia Medica.patologic apar dezechilibre.s. iar natron tot in niste scrieri alchimiste medievale. Whitmont E.C.90- . derivat din latinescul nitrum.depresie. se gaseste in natura in mare si in saline. In homeopatie exista 63 remedii din saruri de sodiu mentionate in repertoriul Synthesis.agr. ex : Natrum muriaticum .la muzica (s. Wheeler C. slabiciune iritabila .

neglijat. co mplexul urateniei.). Bar. sare de bucatarie (95% + ClK. (N. CAUZALITATE . dor de casa.sange : anemie .S. nepatologica. Cristale cubice. excoriatii periunghiale. deficitul salin duce la hipotonie plasmatica cu imbibitie celulara si edeme .reglarea tensiunii arteriale .exces de alimente acide.traume psihice. politicos sau iritabil cu furii. relatia cu parintii in copilarie (co nditionari. Bar.tulburari secretorii cu uscaciunea tegumentelor. Agravare : in mediu salin ( mare. saline). Mg. Ca. atasat.. individualitate.slabiciunea gleznelor Sankaran : tema identitatii si a relatiei cu celalalt.m. singur. curenti de aer. luetica sau cancerinica. la ora 10 -11. despartire.agravare la frig.) Cuvinte folosite de pacient : identitate. grija. dar si la caldura si soare. inteles. ³ Cine sunt eu ?´. fisura mediana buza inferioara sau la comisuri. acnee predominant la frunte. depresii recurente. agravati de mancaruri si bauturi reci . schimbarea vremii . relatii putine.phos. uitat. longilin. alergii. sare MODALITATI Periodicitatea afectiunilor ± rinite sezoniere. piele uscata. lipsa transpiratiei sau hipersecretii apoase ± rinita sau acumularea apei in tesuturi ± edeme BIOTIP : tuberculinic cu tenta psorica (Na). Puls.c.tulburarea functiei hipotalamusului cu somatizari . interdictii ) care provoaca un sentiment de vinovatie cu supresie emotionala ce se descarca la distanta in timp . labil afectiv . paine. nu are identitate. culcat pe partea d reapta SIMPTOME PSIHICE Copil tacut. eruptii la marginea pielei paroase.troficitatea celulara prin pompa Na-K la nivelul membranei celulare Patologic ± deshidratare celulara cu hidremie sistemica . mediul salin in exces duce la hipertonie circulatorie cu deshidratare celulara. limba geografica constitutionala. N. parasit.m. comedoane. la consolare. la efort intelectual. dorinta de sare si sete. confuzie. buze cu scuame pe care le rupe. la luna plina Ameliorare : in aer liber (Apis. scaunelor. astenii periodice. torace ingust.. culcat. Dependent.91- . dupa baie rece.).sete mare. Al).N. la caldura soarelui. celulita coapselor. mucoaselor. somatizarea suferintelor psihice. ACTIUNE Fiziologic ± pe centrul setei in echilibrul hidro-electrolitic al mediului intern. subponderal. : fragilitate psihica . isi rupe pielitele.c. in camera calda. neiubit. micropoliadenopatii cervicale (Calc. NATRUM MURIATICUM Clorura de sodium. etc..

sen timent de abandon. fleacurilor introvertit.eruptii la marginea pielei p roase. nereusite sentimentale cu suferinta prelungita cu pierderea interesului pentru viata. chiar mult . de moarte. insecte grabit.92- . la foame.agravare la ora 10-11 . chiar la mult timp dupa ele pesimist. saline .alb.transpiratii profuze .sete mare de cantitati mari de apa. comportament.Adolescent cu comportament retinut. la griji. pasari.slabeste mancand destul. din vointa) da importanta aparentelor. agravat de consolare supresie emotionala dureroasa cu mecanisme de disimulare neincredere in el. frison +/. dupa masturbare. evita compania. mai ales la soare . sentiment de vinovatie. trist singur. occiput . constiinciosi. hoti.febra dimineata la ora 10-11 sau dupa amiaza. Nux v. insomn ie cu ruminatii dupa neplaceri pozitia in somn : incovrigat sau pe abdomen viseaza hoti.sete .p r unsuros. preocupat de domenii spirituale Adult cu autocontrol in emotii. preocupati de munca (Ars. preocupat de imagine foarte critic cu sine.periodicitatea simptomelor SIMPTOME LOCALE . punctuali. din anxietate.des .dorinta de sare . plange in singuratate nevoia de a-si dovedi ca este adecvat. dermita seboreica . neindemanatic. politicos in societate pentru protectia interioritatii anxietate de anticipatie. disperare pentru viitor. adoarme greu in camera calda. daca se trezeste nu mai readoarme. exprimare ordonati. dezamagiri in dragoste. frica pentru viata parintilor vulnerabil emotional. frica de a fi ranit. scapa lucrurile din mana isi roade unghiile Somn superficial cu tresariri. post coit. noaptea. isi reproseaza nereusitele. perfectionisti.agravare la caldura. frunte. ca ii este sete SIMPTOME GENERALE . maturizare prematura zambeste continuu. se imbraca ³corect´.agravare in mediu salin ± mare.

tuse seaca.acnee. persistenta sau cu expectoratie sanguinolenta.balonare abdominala dupa masa.scapa urina cand tuseste. crapate.nod in gat .). ameliorata in liniste. la aer rece. la vant. eruptii pruriginoase. la suparare. stranuta. exploziva.paralizii musculare oculare..raguseala la rece . dupa cafea si in alte situatii .greata si dureri gastrice matinale +/.nu poate urina in prezenta straina (Ambra gr. fisura mediana buza inferioara. dispnee urcand .buze uscate.rinita vasomotorie cu obstructia nasului zi si noapte ca si cand ar fi tot timpul racit. Puls. +/. paine.otite. gust sarat. culcat. fisuri la comisuri . la efort intelectual. la unele alimente .constipatie cu scaune dure.. hemoroizi .93- .menstre variabile cu tristete si herpes. scaune apoase.vertij la privirea fixa a unui obiect. miopie sau hipermetropie . lacrimare la vant .cefalee de diferite tipuri agravata dimineata.inflamatii cronice in gat cu senzatia de uscaciune si mucus albicios cu gust sarat . dupa transpiratie . poliurie . fotofobie.senzatia de sufocare cand bea (Hyosc).eructatii acre. cu cearcane. evacuate cu greutate la 2 sau mai multe zile . Scilla) . uleioasa pe frunte . anorexie nervoasa sau bulimie fara crestere in greutate . TDS . palpitatii .hipertiroidie. dupa efort ocular. dismenoree . cu secretie apoasa continua si stranuturi . mucoase uscate.dureri oculare la fortarea vederii sau la soare. arsuri esofagiene sau stomacale .limba geografica constitutional .varsaturi acre-amare . borborigme . inchise la culoare . obstructia nasului noaptea . la febra.apetit capricios. acufene .uscaciunea mucoasei nazale.fisuri anale. privind prin fereastra unui vehicol in mers.miros puternic al organelor genitale.diaree profuza. inflamate. astenopie musculara .fata palida pamantiu-galbuie. strabism divergent.pleoape cu margini fisurate.afte.transpiratia fetei mancand . la furie. amar sau acru .herpes la menstra. crustoase . la miscare.. rade (Caust. bere.

Phosphorus. Ignatia. galbuie . mental exertion from 2 ³ . constipatie. la soare. acnee. herpes circinat fata. tahicardie. bronsite.iod.answering. spoken.confusion of mind 3. dermita de contact agravate la cald. Silicea. Sepia. corozive. Bryonia. Natrum carbonic ± agravare la soare Kali muriatic.company. difficult 2.94- . bad news 2. Tub.confidence. want of self 2 ³ . tulburari de comportament Tulburari respiratorii : rinite. disappointment 3. dullness 3 ³ . mortification 3 Mind ± anger 3. Sulph. urticarie. fisuri anale. trifles. eczeme. aversion 2.. cap. love disappointed 3. comedoane. Cyclamen. anger 2. future about 2. acnee. hypochondriacal 3 ³ . alergii. at 2 ³ .conversation agg 3. urticarie Adenopatii tuberculinice Anemie. la efort fizic. aversion to 2 Mind ± anxiety. inaintea menstrei . Sal marinum ± remedii asemanatoare Pulsatilla.consolation agg 4 ³ . palpitatii.concentration. aversion to 4 ³ . coapse eczema uscata. ± teren tuberculinic Glonoin.pielite periunghiale (Carc) INDICATII CLINICE Cefaleea scolarilor. night 3.ailments from. pruriginoasa sau umeda cu secretii groase.leucoree apoasa. taciturn 3 . astm bronsic Tulburari cutanate : herpes. Allium cepa ± afectiuni respiratorii Apis ± alergii REPERTORIU Mind ± absent minded 3 ³ .. fright 3. hipotensiune arteriala Tulburari digestive : dispepsie atonica. hemoroizi Nefrite cu retentie clorurata la batrani Hipertiroidie RELATII Aqua marina. veruci palmare.piele uscata. violent 2. grief 3.

memory.impertinence 2. hysterical 2 ³ ³ . pitied.menses. thieves. quarrelsome 2 ³ . hysteria 3 ³ . pain in head 2.loathing. objects turn in circles. writing 2 ³ . talking from 3 ³ . walking while 3. house in 2.prostration. love. insolence 2 ³ .weeping 3. life at 3. from his 2 ³ . reproaches himself 2. on 4. fall tendency to.indifference 3. revengeful and 3 ³ . silent 3.mistakes.malicious 3 ³ . from disappointed 3 ³ .discontented 3.³ .irritability 3. frighte d easily 2. rising on 3. recalls disagreeable memories 3 ³ .somnambulism 3 ³ . everything to 2 ³ . periodicity 3 . 2 ³ .if he believes he is 3.hatred 4. haunted by 3. starting 3. cannot weep though sad 4 Vertigo ± 3. tormenting 3 ³ . coition after 2 ³ .95- .insanity 2 ³ .mental exertion agg 3 ³ .hypochondriasis 3.laziness 3 ³ . weakness mental exertion 3 ³ . offended 2.fear.sadness 3.grief 3. speaking in 3 (singur cu 3).looked at. consolation agg 3.dwells past disagreeable occurrence. before mental symptoms 3 ³ . accompanied by.hurry 3. death of 2.estranged. rage 2. seem to 3 Generals ± morning agg 3. vision has. forward 3 ³ . crowd in 2. evil of 2.delusions. suicidal disposition 2 ³ .rising on 3. cannot bear to be 2 ³ . everything with 3 ³ . family. impacience 2 ³ .sensitive 3. morning 2. unpleasant subjects.mood alternating 2 ³ . fright from 3 ³ . active 3. noise to 2 ³ .thinking persistent 3.

reading 3. agg 3. mouth corners of 2 .perspiration. pain 2 Rectum ± constipation 3. looking when.forenoon. falling 3 . sour 3. acne 3. ineffectual 3. waking 3. mapped tongue 2 ³ ³ . school children 3. discoloration red 3 ³ ³ . occiput 3 ³ . lips 3. amel 2 . tip 3 .cracked.96- . ravenous 3.hair. large quantities for 3 Fever ± forenoon 3 Perspiration ± 3 Head ± eruptions. greasy 3 ³ ³ ³ .³ ³ ³ ³ . itching 3 ³ ³ .lachrimation. involuntary stool 3 . upper 2. 10h 4. eructation 3. middle of 3. eating after 3. sun exposure to 3 . 3 Face ± discoloration pale 3. tongue 3. impetigo margin of hair 2. pain.diarrhea 3. 10-11h 2.hiccough 3. mucus 3. feces remind in. morning. lower. pressure external amel. heat during 3.choking drinking 4. sneezing 2 Throat ± catarrh 3. dryness. vomiting 3 Abdomen ± distention 3. reading 3. lips. relish without 3 ³ ³ . eyes around circles 2. pimples 3. periodical 3.eruptions. crusts 3. daytime only 3. salt agg 3 Stomach ± thirst 3. contraction of eyelids 3. postnasal 3.hayfever 4.heaviness 3. Kali bi 1) Nose ± catarrh 3. wind in 2 Mouth ± dryness 3.heat. eating 2 Eye ± asthenopia muscular 3. nausea 3. copious 3 ³ . tongue 2 ( Sil 2. sensation of 3. comedones 2 .from exposure to 2. lump sensation of a 3. extreme 3.10h 2. vesicles 3. drawn from posterior nares 3. difficult stool 3. sun. obstruction 3.pain. morning 2 . 11h 3 . inside 3. stadily 3 . herpes 3. white 3. eating after 3.air seaside. discharge albuminous 3.pain 3.hair sensation of a. swallowing on 2 External throat ± goitre 4 Stomach ± appetite. increased 2. exertion of eyes from 3.disordered 3.eruptions. as if 4 ³ . salt desire 3. dryness 3 ³ . eating after 3. nervous 3.food.

can only pass urine when 2 Kidneys ± Addison`s disease 3 Male genitalia/sex ± sex erections continued 2. Laxitate articulara.Allen il considera antisicotic din cauza abundentei secretiilor si a hidrogenoidismului. uscata si zbarcita. painful 3.catar. Friguros intolerant la caldura mare si la soare. late too 3. slabirea muschilor si tesuturilor de sustinere a articulatiilor. uterus 3 ³ . Constitutie carbonica cu simptome de Natrum. pain burning 3 Bladder ± urination. wanting 2. infiltratii celulare. psoric sau psoro-tuberculinic la inceput.hemorrhoids 2. acne 3. incomplete 2. sapunuri. scanty3 ³ . excoriation 3 NATRUM CARBONICUM Este carbonatul de sodiu. la gargara sau spalaturi alcalinizante in candidoze. ca alcalinizant pentru stomac. pollutions 3 ³ ³ ³ . alaturi de bicarbonatul de sodiu.inflammation 2.Se gaseste in pasta de dinti. In natura se afla in lacuri sarate din America de Nord si Africa. sneezing 2 ³ ³ . Majoritatea simptomelor se amelioreaza dupa mancare cu exceptia depresiei. protracted 3. uremie . anus about 3. ulceratii ale mucoaselor digestive. anemie.eruptions herpetic. involuntary 3. vesicular 3. itching 3 ³ . se foloseste in cosmetica. Pielea de pe dosul mainilor este aspra. In medicina se foloseste. mai ales glezne.sterility 3 Skin ± eruptions 3. In Egiptul antic era utilizat pentru dezinfectie si imbalsamarea mumiilor. herpetic 3. cearcane si usoara umflare a pleoapelor. albuminous 3 ³ . cu varsta sicotic. genitale BIOTIP : Nash : dispeptic cu fata palida.97- . retarded. eczema 3. aversion to 3. MODALITATI . ACTIUNEA dozelor fiziologice repetate la om sanatos : .leucorrhea 3. oculare. Natrum carbonicum a fost probat de Hahnemann si inclus in remediile antipsorice. fissure 2 .³ ³ . J. r espiratorii. urticaria 3. pimples 3. frequent too 3. thighs between 3 Female genitalia/sex ± coiton. apoi industria detergentilor si a hartiei. itching 3. bearing down. cough during 4. masturbation disposition 2 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ . arterioscleroza. laughing 3.depresie profunda si progresiva a sistemului nervos cu ruminatii si slabiciune iritabila .pain. Cea mai mare consumatoare este industria sticlei. night 3. alone.eruptions.H.menses copious 3.tulburari cronice de nutritie cu diminuarea metabolismului bazal. Tendinta la obezitate.

constipatie cu scaune dure. inclinat la disperare (³viata e nedreapta cu el´) . SIMPTOME PSIHICE . de viitor.. la luna plina Ameliorare : la miscare. surditate .catar nazal posterior cu secretii groase. evacuate cu efort sau scaune insuficiente cu tenesme. pelvine. la masaj. raguseala . agravat la miscare. tresare .tuse uscata la intrarea in camera calda ( Bry. edeme ale pleoapelor. uscaciunea conjunctivei.tulburari de memorie si concentrare. buzelor . mai ales dimineata la trezire . caldura.morocanos. nemultumit. sociabil cu locvacitate voioasa . Natr. balonare abdominala cu senzatia de greutate in stomac < dupa mancare .eructatii acide.coriza dupa cel mai mic curent de aer. insomnie cu ruminatii noaptea SIMPTOME GENERALE . presiune. neindemanare. acufene. > dupa transpiratie.98- .somnolenta ziua agravata dupa mancare. ulceratii corneene. phos.perseverent.cefalee exploziva dupa expunere la soare sau lumina intensa. zgomot.keratite.agravare dupa bauturi reci. curajos.depresie anxioasa.foame la ore neobisnuite : ora 5 si ora 23 . aversiune pentru lapte SIMPTOME LOCALE .slabiciunea ligamentelor ± ptoze abdominale.) . timiditate . galben-verzui. labilitate afectiva. efort intelectual . de oameni .fata palida. arsura in ochi si mare excitatie sexuala . farinacee. Phos. intolerant la contradictie.Agravare : efort intelectual. dacriocistite. serios.sentiment al datoriei indeplinita pana la epuizare .hipersensibil emotional si senzorial. soare. gat uscat.slabiciune generala.vertij dupa expunere la soare.hiperacuzie la zgomot. vorbire. muzica.palpitatii la excitatii nervoase si la oboseala . enurezis . mai ales la soare .arsuri uretrale in timpul si dupa urinare. fragmentate. urat mirositoare . vegetale. . luxatii articulare . iritabilitate.diaree galbena ca pulpa de portocale .friguros intolerant la caldura. inaintea menstrelor .frica de furtuna cu tunete. entorse. astenie psiho-fizica .

Ledum ± glezne slabe Antidot : Arsenicum album. metroanexite..ph. sterilitate. c. demineralizat . weakness of 2 . mai slab. Sep. Lilium tigrinum.Natr.concentration.morose 2. hipotiroidism. dispepsie flatulenta. difficult 2 . mai ulcerat .tigr.senzatia de greutate pelvina ( Sep. eruptii veziculare. herpes. Phosphorus. iritanta .Sepia.anxiety 3.menstre precedate de cefalee occipitala .starting 2 .. poate fi acutul lor . Natr.Natr. Nux vomica. Murex) < asezata pe scaun .instabilitatea gleznelor cu entorse.Natrum muriaticum ± mai respirator. Natr.greutate pelvina ( bearing down ) . ichtioza.. before 2. Murex . Lil.sadness 3. ennui 2 . hipertrofie de prostata.piele uscata. music to 3 ( Nux v.99- .Kali carbonicum ± mai respirator. Sepia REPERTORIU Mind ± conscientious 3. daytime 2 . with sleepiness. ulceratii ( calcaie ) .sensitive. Graphites ± mai cronici....s. serious 2 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ .Natrum sulphuricum ± mai hidrogenoid -.memory. Glonoin ± cefalee la soare . RELATII . noise to 2 .m.timidity 3 . rinofaringite catarale. thunderstorm 2.. Lach. sleep during 2. eczema.ph. INDICATII CLINICE Tulburari depresiv-anxioase. luxatii. discontented 2 .). insolatie.leucoree abundenta cu secretie galbena groasa.. people of 3 .Calcarea carbonica. midnight before 3.irritability 3. alternating with cheerfulness 1 . future about 2.contradiction intolerant 2 Sleep . Natr.sleeplessness 2. music from 2 .fear.

late too 1 ³ ³ ³ ³ ³ . food. offensive 2 yellow -green 2. gr 1 ) Chest ± palpitation 3. sour 3 .nausea 2 . type of. unic cu gr 2. leukorrhea with 2 ( Kreos. storm on. ± gr 1 Head ± heat . p urulent 2. crusts inside 2. after 5h 1 ³ ³ ³ . herpes 2 (Sep 2.food. + 2 R. vesicles 3. cold drink agg 2 . pale 3. milk agg 2 . . slight from 3 ³ ³ ³ ³ ³ . farinaceous 1 Stool ± yellow 2 Nose ± coryza 2. unic ) ³ .leukorrhea 2.Caul. discharge with 3 ³ . vertex 2 Face ± discoloration.2. morning 2. type of. cold taken 2. bile 2. tumultuous. midnight before 23h 1. occiput. sun.flatulence 2 Rectum ± constipation 2. thigh 2 . hip 2.gr 2. sleep after 2.sun. lower limbs.Generals ± weakness 2. left 2 Female genitalia/sex ± menses. offensive 3. copious 2. from exposure to 3.diarrhea 2.side. eating after 2.cold agg 2 . insufficient 3 ³ . ascending stairs 2. warm room going into a 2 ( R. copious 2. nares 3 Cough ± dry 2.eructations . anxiety with 2.vomiting.pain. thick 2. exertion. eyes around circles 3 Eye ± pain. violent 2.photophobia 2 .sterility 3.dryness 1 Stomach ± appetite increased night. light strong 1 ³ ³ . vegetables agg 2 Vertigo ± sun facing agg.discharge. upper limbs. milk aversion 3. sour 1 Abdomen ± distension 3. waking on 2. Nicc1). farinaceous. posterior Extremities ± weakness 2. ankle 3 ³ .food.1) ³ . eating after 2 ³ . exposure 3 . vesicles 2. approach of a ± gr 1 ( R. lying. thick 2. agg 2.100hip. yellow 2. eating after 2.food. difficult stool 2.eruptions.

ACTIUNE 1. SN.dry 2. Materie Medicala Clinica Homeopatica vol. Este un Kali-p agravat. in calitate de ³Na´ prezinta si atonie digestiva. 5. Tulburari de nutritie Depresie fizica si mentala Dureri articulare (tendinta uricemica) Tulburari genitale Afectarea mucoaselor TROPISM : Na este un element foarte reactiv si tinde spontan sa formeze compusi cu anionii. Tulburarea metabolismului fosfatului de sodium duce si la cresterea nivelului de acid lactic (ceea ce explica in parte uricemia si manifestarile gutoase). cu atit mai mult cu cit. .J. 4.101- . locomotor. 1. 3. Jurj G.Skin ± eruptions. digestiv.. echilibrul acido-bazic metabolismul acidului lactic. locomotor. herpetic 2. nutritie. Actiunea sa se datoreaza atit radicalului Na cit si Phos. Metaloidul care se adauga sodiului orienteaza tropismul actiunii : Nat-ar : SN si aparat respirator Nat-c : SN. 2. Tulburarile metabolismului fosfatului de sodium determina o hiperaciditate a umorilor ce se menifesta in special prin eliminari acide la nivelul tubului digestiv. 2.H. Nat-p este un constituent biochimic al organismului ce joaca un rol esential in : 1. reprezinta al 3-lea stadiu de decompensare a fosforicului (Calc-p Mag-p Kali-p Nat-p Am-p Ph-ac). circinate 2 ³ . mucoase Nat-m : SN. mucoase. craks 2 BIBLIOGRAFIE Bungetzianu G. 1 Clarke J. 2. Publishers New Delhi Synthesis 7 NATRUM PHOSPHORICUM Dr. glande Nat-p : digestiv. nutritie Nat-s : echilibru osmotic celular SIMPTOME PRINCIPALE Nat-p este un remediu de stare cronica . A Dictionary of practical Materia Medica B. mucoase. Din punct de vedere diatezic este un remediu tuberculinic.note de curs Nat-p (fosfat de sodiu) FIZIOPATOLOGIC. care favorizeaza formarea de acizi de fermentatie. Mariana G le anu .

zahar colica flatulenta cu borborigme colici cu simptome de verminoza diaree acida.. cu tenesme. verzuie. secretie gastrica.Caracteristica esentiala a Nat-p este ACIDITATEA : exces de acid lactic exces de aciditate a tuturor secretiilor si excretiilor (gust. transpiratie). eructatii. aude zgomote de pasi in camera alaturata) vertij ce insoteste tulburarile digestive (Phos) durere de cap in timpul furtunii (Phos) . de boala si moarte. prea plin de frici pentru Nat -m´ : delicat. scaun. sputa. lapte. agravata dupa absorbtie de grasimi. leucoree. de ceva rau care se poate intimpla iluzii (la trezire noaptea) : piesele de mobile din camera sunt personae. voma.102- . ficat marit de volum prurit exema cefalee icter Simptome mentale : ³Prea inchis (introvertit) pentru Phos. usor de ranit rezervat. Tulburari digestive hiperacide : eructatii si vomismente acide (ca otetul) regurgitari acide flatulenta si pirozis ce acompaniaza o digestie lenta. urmata de o stare de epuizare scaune cu elemente nedigerate Simptome de insuficienta hepatica : abdomen destines. aversiune la consolare nervozitate. slabiciunea memoriei confuzie mentala dupa efort intelectual si coit tristete (agravata de muzica) indiferenta (si fata de familie) tresare cu usurinta (in special la zgomote) frici multiple (aggravate noaptea) : frica de intuneric. oboseala. de furtuna. sensibil.

dorinta de alimente cu gust pregnant (oua prajite. cu miros acru. zahar. lapte.103- . lapte. cremoase.Simptome generale · · instabilitate termica (remediile Na) talpi reci ca gheata ziua . arzatoare noaptea agravat cind trece de la frig la cald (in pat) senzatii eratice de soc electric prin corp alimente : agravare la grasimi. bere) Simptome genitale pierderi seminale urmate de slabiciune lombara si tremuraturi ale genunchilor (Nat -m) polutii nocturne (cazuri grave . cremoase deposit auriu. guta tensiunea muschilor si tendoanelor (ca scurtate) dureri reumatice (in special lombare) gleznele cedeaza la mers Simptome la nivelul mucoaselor (actiunea iritanta a Na) · · · · secretii galbene. palpitatii. sterilitate Simptome locomotorii cracmente articulare. galbena cremoasa displazii uterine. peste prajit. cefalee) efort intellectual act sexual . galbene leucoree cu aceleasi caracteristici MODALITATI · · · · Agravare zahar. condimente. grasimi (simptome digestive) furtuna (tremuraturi. sare. cremos la baza limbii secretii galbene. in fiecare noapte) dorinta fara erectie leucoree acida. cremoase la nivelul ochilor rinofaringite cu mucozitati groase.

Sulph.colici abdominale imediat dupa hranire . Urt-u Verminoze : Abrot. Teucr Agravat dupa actul sexual : Caust.abdomen destines.diateza tuberculinica COMPARATII · · · Hiperaciditate digestiva : Calc. uricemic (guta) cu fermentatie digestiva si insuficienta hepatica CAUZALITATE : . Guaj.hranit in exces cu lapte si zahar 3. SUGAR cu : .zahar. dar intregul corp miroase acru chiar dupa baie zilnica) Mag-c (asemanator cu Rheum dar cu actiune mai profunda si durabila) .parazitoza intestinala + simptome de hiperaciditate . grasimi . Kali-c Aciditatea eliminarilor la copii : Calc (transpiratia capului.furtuna . Cina. COPIL cu : . ADULT arthritic. Lyc. Carb-v .intoleranta la lapte .muguet .· · Ameliorare la rece mancand (cefalee) ± (Phos) TABLOURI CLINICE 1.evolutie spre atrepsie (marasm) 2.104- . copil gras si flasc. picioare reci si umede) Rheum (nu numai eliminarile sunt acide cu miros acru. Kali-c. lapte. ficat marit de volum .diaree acida. Nux-v. scaune nedigerate . Rob Guta : Benz-ac. TANAR cu polutii nocturne 4.

mucoase = catar eliminator).- Pierderi seminale insotite de slabiciune lombara si tremu raturi ale genunchilor : Nat-m Polutii : alte remedii Na (Nat -c. apoi spre emonctori. Ph-ac. edeme. Sulfatul de Na. dureri nevralgice. afectiuni biliare. .Na este centripet. etapa hidrogenoida. intestin = diaree iritanta . diaree) muschii si articulatii (reumatism) afectiuni genito-urinare (scurgeri caracteristice) piele.Sulfatul este centrifug (asigura evacuarea deseurilor). 4. hidratant dar si iritant.Na este un hidratant celular asigurind circulatia apei de la singe spre tesuturi. . vezicula biliara = debaclu . scurgeri catarale. combinatie a doi ioni cu proprietati opuse in legatura cu apa metabolica imobilizeaza curentii de schimb la nivelul spatiilor pericelulare. mucoase. MODALITATI . 3.Sulfatul este diuretic asigurind circulatia apei de la tesuturi spre singe. Nat-m) alte remedii Phos (Kali-p.105- . tesut interstitial (veruci si eruptii cutanate. celulita) eliminari iritante (multiple) afectare hepato-biliara mentala (depresie profunda) TROPISM Nat-s afecteaza aparatele si tesuturile sensibile la actiunea celor doi ioni componenti : sistem nervos central. Phos) NATRUM SULFURICUM (sulfat de sodium) Nat-s Nat-s este marele remediu al primei etape a SICOZEI. periferic si vegetativ (depresie mentala. ede me). FIZIOPATOLOGIE Tulburarile metabolismului apei reprezinta caracteristica majora a remediului. Prezenta lor simultana explica existenta eliminarilor iritante (rinichi = poliurie . distonie neurovegetativa) aparat respirator (astm. 2. justitiabila de prezenta cationului Na si a anionului sulfat. bronsite cronice) aparat digestiv (congestie hepatica. hidrogenoid (infiltrare hidrica. . . ACTIUNE 1.

poate avea si un comportament necontrolat (droguri. (Nat-s nu apare in nicio rubrica de Äiluzii´). sau il amina pina ii vede pe toti asigurati. pragmatica cu un puternic simt al datoriei si responsabilitatii.Agravare : umiditate sub toate formele traumatism cranian sau al coloanei vertebrale dimineata (mental. obiectiva. Nat-s este cel mai putin sensibil si cel mai inchis. excese sexuale). isi reprima impulsul de a-si pune capat zilelor datorita responsabilitatii fata de familie. Ideea de suferinta (durere sufleteasca) a remediilor Na apare si la Nat -s. astm) primavara (periodicitatea simptomelor cutanate) culcat pe partea stinga imobilitate (durerile) mincaruri si bauturi reci (diaree) Ameliorare : uscaciune (vreme uscata si calda/racoroasa) aer liber la presiune la schimbarea pozitiei dupa un scaun abundent Lateralitate predominanta stinga SIMPTOME PRINCIPALE SIMPTOME MENTALE Toate remediile Na sunt hipersensibile si inchise (introvertite). iritabil si trist. Este o natura sistematica. Nu doreste sa i se vorbeasca (nici sa vorbeasca) . plinge cind asculta muzica (Na). SIMPTOME DE HIDROGENOIDISM . diaree.106- . tendinta de sinucidere (prin impuscare sau spinzurare) dupa pierderea unei persoane dragi sau dupa o lovitura la cap. in special dimineata. se simte bine (vesel) dupa defecatie. stare de confuzie mentala sau lentoare dupa un traumatism cranian. Atasamente puternice.

astm infantil. agravata noaptea fortind bolnavul sa se aseze si sa-si preseze toracele cu mainile (Bry). agravate de umiditate.107- . fata.· · · · · · - agravare la umiditate (habitat. Hidrogenoidismul explica si ameliorarea la vreme uscata si la presiune (mobilizeaza temporar apa stagnanta) SIMPTOME DE ELIMINARI IRITANTE (eliminari reactionale la piele : galbena pamintie. tesut celular subcutanat : edeme periferice arzatoare. . diaree. astm declansat de suferinta psihica . sarate sau bilioase dimineata la trezire. edeme ale extremitatilor (semnul inelului). la nivelul aparatului digestiv : greata si vomismente apoase. umiditate atmosferica. cu miros neplacut si gust sarat. alimente apoase) . cu raluri congestive la baza plaminului sting. regiunea genitala. veruci in regiunile piloase sau la jonctiunea cutaneo-mucoasa (pielea capului. insotita de durere in bratul sting. tuse groasa cu expectoratie verzuie. edemele se acompaniaza de senzatia de arsura (actiunea iritanta a Na). tulburari de hidratare : edeme ale regiunilor declive supuse gravitatiei. stagnare interstitiala cu celulita . tulburari de hidratare : edeme ale regiunilor declive supuse gravitatiei edeme ale extremitatilor (semnul inelului) edemele se acompaniaza de senzatia de arsura (actiunea iritanta a Na) tulburari de eliminare : coriza. astm agravat de umezeala. leucoree (eliminari iritante ± Na). diaree cu colici si flatulenta dupa micul dejun (prin reamorsarea pompei lichidiene interstitiale dupa stagnarea nocturna) . sejur la malul marii sau linga o apa. condiloame . anus). astm. prurit agravat la dezbracare. galben-verzui. pleoape. mucoase : scrugeri catarale iritante cu tendinta la cronicizare.m. la nivelul aparatului genito-urinar : poliurie (Na). la malul marii sau la 4 a. tenace la nivelul aparatului respirator : coriza cronica cu eliminari groase.

in jet. blefarite) . sete de bauturi reci. congestie hepatica . Na este colecistokinetic. sarate. curea (Lyc). flatulenta abdominala excesiva (actiunea sulfatului asupra simpaticului) . dureros. diaree biliara. borborigme. aparat locomotor : artrite si mialgii agravate de umiditate. agravata de umiditate. cracmente articulare obligind bolnavul sa schimbe constant pozitia (Rhus tox). SIMPTOME la nivelul SISTEMULUI PORT hepatic Ionul sulfat este coleretic. Observam ca tubul digestiv este afectat de la un capat la altul : gura pastoasa cu mucozitati aderente. limba acoperita cu depozit gros verzui. colici (actiunea Na asupra vagului) . bronsita. verzuie (gonoree). gaze incarcerate. eructatii matinale cu greata neameliorata de voma. astm) . dureri ascutite agravate de calcul pe partea stinga. CAUZALITATE : umezeala. agravare la mers. La COPIL. suferinta psihica. abdomen sensibil. apoasa. gonoree supresata. dupa micul dejun colici periombilicale cu nevoie imperioasa de scaun.arsuri in timpul mictiunii (Sulph). scurgere uretrala groasa.si endocrin). afectarea pancreasului (exo.arborelui respirator (coriza. traumatism cranian.conjunctivelor si pleoapelor (conjunctivite.108- . nu suporta haine strinse. diaree brusca. aplecare. asezare si ridicare de pe scaun. leucoree galben-verzuie . iar ambii ioni actioneaza asupra pancreasului si intestinului : · · · · hipercolie. Nat-s este un remediu de eliminari sicotice la nivelul : . cu gaze. ficat marit. TABLOURI CLINICE 1.

Rhus-+) . Thuj. colecistita calculoasa sau simpla. hidrogenoid cu localizari multiple : rahis cervical. afectiuni pancreatice) . . Thuj. Hep. regiunea periungheala. edematos . La BATRINI mai rar folosit. barba. organe genitale externe) sub forma de transpiratii. angiocolita. limba cu depozit gros (Nat-p = galben) . eliminari cutanate sau cutaneo-mucoase (nas. condiloame (Merc. Dulc. dupa traumatism si caderi (Arn). 3. leucoree. simptome oculare (Graph. Caust. Caust) . Lyc) . ca si la copil. . hepatita cronica. Jean Poirier : Precis de Matière Medicale Homeopathique Roger Morrison : Ghid practic de remedii homeopatice. dureri articulare ameliorate la miscare (Rhus-+) . COMPARATII agravat de umiditate (Nat-m. Nux-m. exista o afectare hepato -biliara si intestinala sau/si osteoarticulara. enterocolita cu debaclu biliar . precum si o patologie genitala : . La ADULT remediul isi etaleaza plenar aspectul morfologic si tabloul mental. Sulph) .subiect gros (obez). Este totusi util in sindroamele litiazice si reumatismale (complementar).109- ¥ . nevoia de a schimba pozitia (Rhus-t. Eliminarile sicotice pot fi. secretii galbenverzui groase si iritante cu modalitatile remediului. anus. diaree matinala cind se da jos din pat (Bry) . dorsal. 3. condiloame si veruci .hidrogenoidism .alte eliminari sicotice : scurgeri uretr ale. isi apasa toracele cind tuseste (Bry) . . de preferinta. BIBLIOGRAFIE 1. Frans Vermeulen : Concordant Materia Medica Roland Zissu : Matière Medicale Homeopathique Constitutionnelle Leon Vannier.2. 2. sold sting) tulburari digestive . Staph) . facind loc remediilor de sicoza scleroasa (Thuj.tub digestiv (dispepsie flatulenta. agravare la presiunea hainelor (Lach. dar. la nivelul aparatului respirator. 4. eruptii exematoase sau herpetiforme. celulitic. Remedii complementare : Ars. pleoape. Con). .aparat osteoarticular (mare remediu de reumatism cronic.

Platinum este cel mai arogant dintre remedii. Chestiunea sexual nu este dominant dar este important . preocupat numai de propria persoan . sau exaltat. Cei doi poli : orgoliul i sexualitatea ne permit u or s r emarc m c e vorba de acest remediu. admirat .are nevoie s domine . . Poate ajunge la promiscuitate de i în stadiul timpuriu se observ o exaltare de natur romantic . impulsurilor violente i a fobiilor adânci. pacientul pare s . caracterizat prin elevarea pasiunii în una din cele dou sfere: ego-ul sau sfera sexual .Curând devine rea i despotic cu anturajul s u. nervos. . .110- . . Este în general un remediu femenin. Dac ego-ul nu este atât de dramatizat. Tot timpul el este convins c numai el are dreptate. exaltarea se face pe plan sexual. Desigur. afectat. El nu accept s intre într-un grup decât dac îl poate conduce i comanda pe bunul lui plac Orice contradic ie va fi r u suportat de vanitatea sa. Devine un orgolios insuportabil. Copilul Fat sau b iat. St ri mentale: . . El nu se mândre te prea tare cu realiz rile sale (Aurum) sau cu int electul s u (Sulphur). Tân ra Platina ar vrea s fie frumoas . Ioan Teleianu : PULSATILLA Dr.. Are obsesie sexual . În societatea de azi aceasta vrea s spun c este de familie foarte bun sau c a urmat cursurile celor mai elegante coli sau chiar c este mai avansat spiritual decât al ii.excesiv de pasionat. ies în strad în calea b ie ilor i chiar a adul ilor.are iluzia c este de vi nobil (³de sânge regesc´). ci cu îns i persoana sa. în perioada prepubertar . se observ exaltarea mâniei. cu tendin la masturbare i are deosebit interes i preocupare pentru sexul s u. Feti a Platina. având impresia c va fi victima violen ei altora i fiindu -i team de acest lucru. Pacientul poate avea impulsuri violente de a ucide. Axest copil este arogant et trufa . În repertoriu g sim rubrica: ³iluzie c are sânge regesc´. narcisist. Altfel devine agitat. Exaltarea pasiunii face ca orice rela ie de durat s fie dificil i de aceea rela iile pacientului sunt foarte furtunoase. Ioan Teleianu : PLATINA (Platinum metallicum) Platinum este un tip uman fascinant. Se remarc la ea o cochet rie neobi nuit . un astfel de pacient î i proiecteaz impulsurile asupra altora. vom remarca cei doi poli ai remediului : orgoliul în primul rând i problema sexual . Nu numai c este orgolios ci i dispre uitor. hipersensibil i reac ioneaz cu agresivitate în mediul s u.arogant.Dr. Când exist senza ia de frustrare a pasiunilor sau când nu se poate desc rca într-un fel sau altul. deghizându-se i care.i simt sufletul în l at deasupra celorlal i. are nevoie de emo ii puternice i de dram . Este i mai insuportabil atunci când nu admite nici cea mai mic observa ie. Patologia sexual se dezvolt pe baza explor rii de c tre pacient a oric rui tip de exces sexual sau de ³perversiune´. Putem vedea feti e mici petrecând ore întregi în fa a oglinzii.are impresia sau iluzia c e mai înalt decât al ii sau c prive te în jos dintr -un loc înalt. remarcat etc.

violen .bulimie. . imperceptibil. nelini te în leg tur cu s n tatea. îi e team c so ul va muri sau c va fi r pit ori de câte ori acesta iese din cas .buze c rnoase. testiculelor. în timpul menstrelor sau a sarcinii.Reflexele i reac iile lor sunt înafara normelor obi nuite . un individ în lupt cu mediul s u. . .apetit sexual excesiv.amor eal în zona organelor genitale. organelor genitale externe.lipsa durerii în zona afectat (Op. mai ales în jur ul oaselor fe ei i în jurul buzelor.malignitate a uterului. ovarelor. . . . . ca i cum locul respectiv ar fi bandajat.pacienta poate spune c sufer de frigiditate. . . .nevralgie facial . decât o pierdere a libidoului. impulsul de a ucide. . excese sexuale. ceea ce înseamn mai degrab c nu se simte satisf cut . herpes. pierzând sensul propor iei (Hodiamont) .paralizia lui Bell.chist ovarian. dorin a sexual apare la cea mai mic atingere.). abundent. .gelozie. groase. fantome. .constipa ie. dispre uitor. animale. amor eli. nu suport penetrarea (vaginism). simte un bandaj în zona afectat . . gen ³hollywood´.impulsuri violente.miasm luetic . promiscuitate. Uro-genital: . ..hipersensibilitate a vaginului. . . . . .team de: moarte.simte o ap sare. în momentul apari iei dorin ei sexuale.se îmbrac ip tor.dismenoree intens . Generalit i: . mai sever când c l tore te.prurit voluptos al organelor genitale. Cap: . uneori cu senza ia de prolaps.simptome mentale alternând cu acuze fizice. paralizie nedureroas a fe ii. senzual. . . . mai ales în partea stâng .cefalee ap s toare care începe i se sfâr e te lent. . senzuale.111- .senza ie de bandaj în jurul zonei afectate. ochelari de soare negri. o contrac ie în zona afectat . Gastro-intestinal: . .ciclul menstrual poate fi frecvent.i ucide so ul (chiar dac îl iube te). de a.nu-i plac copiii. cu sânge întunecat la culoare i filamentos. Indica ii clinice: .amor eal sau senza ia de frig în cap i pe fa .pacienta poate s fi fost victima unui abuz sexual în trecut. durerea poate alterna cu amor eal .senza ie de amor eal mai ales în din i.senza ie de trac iune în zona ombilicului (Plb. atacuri de panic . .se consider neîn eles i lezat pe nedrept de societate.).team c va fi p r sit de so . .plânge de mânie. perversiune.grosolan i insolent. c so ul va muri. dispre uindu-i pe ceilal i. . Extremit i: . lovituri de orice fel. copiii nu au ce c uta în via a sa. .tendin la exagerare .Este un om retractat.

Sulph.Aur. in nisipuri sau pietre si sub forma cristalizata. Pall. miasm sifilitic. lat. Lach. remediul. Din pacate. constipa ie. In zilele noastre.Bulimie. Hahnemann a preparat remediul Silicea terra pornind de la cristalul de stanca ( cuart ). se gaseste sub forma amorfa. pe care medicul german cu acelasi nume ( sec. Deregl ri de natur fobic . cu crearea unei confuzii intre cele doua remedii. Dupa Vithoulkas. Lil-t. de parca ³ar sta cu spa tele la zid´. mânie.sau cea a adultului silicotic ce evolueaza lent spre insuficienta respiratorie. Narcisism.patologia testiculelor sau ovarelor. putand fi considerat un catalizator al utilizarii altor elemente. mai toate marile laboratoare din lume prepara Sil. in cuart. prin triturare. ganglioni si oase.nu apare liber. Deregl ri sexuale. apoi. dramatizarea eu-lui. piele. sustinut in timp si visele cu evenimente din trecutul foarte indepartat. ametistul si opalul. SILICEA Dr. Hyos. In 1939.nici psihic. a dovedit ca viata nu poate exista fara Siliciu! Aceste este un nutrient esential. la fel de important ca si fierul sau calciul. la care ne vom referi in continuare .predominent in : tesutul conjunctiv. Metroragie. La baza acestei stari poate fi o predispozitie genetica. vaccinari excesive. impulsuri violente. In acest caz. obtinand initial transformarea in sticla si.: Apetit sexual puternic. organismul nu poate asimila si utiliza calciul fara prezenta siliciului. Alaturi de oxigen. . datorita proprietatii sale de a stoca informatii.mar ) preparat din nisip de pe plajele marine. patologie genital . sfios. este vorba de o combinatie cu elementele din apa marii ( NaCl. Siliciul se gaseste in organism. Adolf Butenant. tridimit si cristobalit. Prof. Nevralgie. in prima copilarie: greseli de alimentatie. in repertoarul Kent. Compara ii: .. avand in vedere comportamentul sau tenace. dramatizarea eu -lui.Nux-v. Ileana Rinda u ( Bioxidul de siliciu. Lyc. Constipa ie. nevralgie. Este vo rba de o docilitate ce apare din lipsa de energie si nu din lasitate. Sil pare sa isi fi pierdut increderea in sine la toate nivelurile. In natura. ideea cheie ce descrie remediul in plan mental este aceea de ascultator. supus. Obezitate. .112- .: Apetit sexual puternic. Dismenoree.. uneori promiscuitate. Silex= cremene) Face parte din cele 12 saruri sau remedii Schussler. Sticla este si ea formata din siliciu aproape pur. Spre deosebire de Pulsatilla.ci doar in combinatie cu oxigenul. XIX ) le-a considerat constituentii cheie ai celulelor. ceea ce sugereaza o comparatie cu remediul Sil. laureat al premiului Nobel. dar nu vrea neplaceri si de aceea nu isi sustine opiniile in fata lumii. CARACTERISTICI GENERALE Profesorul Bungetzianu caracteriza pacientii Sil ca persoane care nu mai stiu sa se apere.. insolubil in orice so lvent.Med. Grat.: Arogan . Siliciul este cel mai raspandit element din natura. se mai intalneste in pietrele pretioase. Clarke a introdus ulterior remediul Silicea marina ( Sil. ca element de baza. Terra. pentru Sil -mar. Imaginile extreme sunt cele ale copilului rahitic si scrofulos. dar adesea ea poate fi indusa de evenimente care au avut loc devreme in viata individului.. Herpes. siliciul se mai intalneste in componenta calculatoarelor electronice. nici fizic si nici imunologic. cum sunt: smaraldul. Mg. formand un sfert din scoarta terestra.st ri de spirit schimb toare. Chist ovarian. boli acute tratate incorect.. Sub forma de silicati. Paralizia lui Bell. Silicea are propria sa parere. se foloseste adesea prescurtarea Sil.. Cefalee. De exemplu. I. Malignitate. plânge de mânie. etc ). . astfel incat remediul Sil -mar este util acolo unde exista si simptome de Natr-mur. . Actualmente.

Persoana se va supune acestei imagini. predomina semnele fizice ale constitutiei ( rahitism de diferite grade ) si eforturile de eliminare ( varsa ce nu-I place. chiar neoformatii maligne). La varsta a treia. lentoare in dezvoltare. vulnerabila.Silicea este o persoana delicata. La adult. mocnite. Sil trebuie sa atinga o imagine facuta pentru ea de altcineva ( de ex. iar efortul de supt poate fi prea mare pentru el si abandoneaza sanul in timp ce suge. silicoza. Sankaran atrage atentia asupra unei alte caracteristici: incordarea in prezenta celorlalti si neastamparul sau agitatia. ³ incapatanata´. Amprenta silicica se observa diferit: La copil. Copilul mic . Evolutia ei ascunsa macina energia vitala. este foarte sensibil la vaccinari. oste ofite ) sistemul limfatic ( adenopatii) mucoase ( frecvente secretii cu caracter prelungit ) tegumente si fanere ( eruptii ) sistemul nervos ( iritabilitate.veruci. aton. sunt frecvente si neoformatiile benigne. dar intr-un anumit fel). dureri. eliminari de sechestre si influente mai serioase asupra coloanei vertebrale. Se vor produce: supuratii. Organele tinta ale remediului sunt. necroze eliminari. de aceea. sistemul osos ( rahitism. deformari. chisturi. evolutia se face spre eliminari luetice ( osteoporoza. chiar daca nu este cald afara ( transpira de slabiciune ). putride. cu aparitia . abcedari proliferari benigne si maligne distructii ( fistule.113- . ca un semnal de alarma pentru decompensare. convulsii ). mai rar constipatie. poate prezenta intoleranta la laptele matern( Aethusa ). plange slab. rafinata. Daca nu se intervine la timp. apare o combinatie neobisnuita de supunere (fata de imaginea ceruta ) si de incapatanare (trebuie sa dovedeasca celorlalti ca este foarte buna. mai ales cu frica de a n u gresi sau de a nu putea duce la bun sfarsit ce are de facut. Sugarul Silicea Este atrepsic. Tabloul terminal este constituit de epuizarea fortei vitale. devenind chiar fixata in ea. scaune neformate. i s -a cerut sa evolueze intr-un anumit mod). carii ) ulceratii. deformari osoase. adinamic. se ajunge la faza de dezorganizare a structurilor anatomice si a mecanismelor de replicare celulara. chiar aristocratica si. Constitutia silicica este caracterizata prin lentoare (Bungetzianu). marasm. cu stari de emaciere. pe cand era copil. Prezinta o transpiratie abundenta a capului. sufera de diaree ). fibroame.de sechestre. eforturile de eliminare se manifesta prin supuratii prelungite. a diferitelor temeri. corpi straini dezorganizari tisulare tip scleroza vasculara.

Cuvantul de ordine este seriozitatea: ia lucrurile in serios si vrea sa fie luat in serios. . Este unul din remediile principale ale intolerantei la gluten si lactoza. alaturi de nerabdare si neliniste. ca urmare a instalari starii de slabiciune. inclusiv injectii de oameni de a apare in public de a incepe ceva nou Poate fi prezenta starea de anxietate: la zgomote de anticipatie legata de viitor in timpul menstrelor Cand sunt plecati departe. extrem de timid. in acelasi ritm. Frici mai frecvente: . niciodata dogmatic sau agresiv ( Vithoulkas ). Insuficienta energiei il face sa nu termine totdeauna. etc. Este conservator. alimentele noi nu sunt tolerate. Sunt copii slabi. Apare oboseala. Pe langa transpiratia capului. de ex.114- . Pot prezenta stari de iritabilitate. Diversificarea alimentelor se face cu greu. mai ales daca trebuie sa se manifeste in public sau cand ia contact cu persoane necunoscute. Prefera sa se joace singur ( Calcarea ). PSIHISMUL Copilul nu are incredere in sine. au un dor bolnavicios de casa( Caps. este plin de temeri. face sport cu abnegatie. apare si cea a talpilor. nu ridica mana de teama sa nu se faca de ras. inceperea unor activitati noi il sperie. Adultul Toate caracteristicile anterioare se accentueaza.Se caracterizeaza prin lentoare fizica si psihica si prin retinere. rafinat si rezervat. merg si vorbesc mai tarziu). este prea corect si serios.de obiecte ascutite(ace). Adultul este tipul de intelectual inteligent. Vanier il caracterizeaza ca fiind suprasolicitat si agravat de cel mai mic efort mental. dar apar si semnele de epuizare ale energiei vitale. desi este bine pregatit. Ca tendinta patologica. ceea ce incepe cu prea multa impetuozitate (Teleianu) Sensibil si usor de jignit. coloana se incurbeaza. Neurastenia se poate agrava. Ph-ac ). cu instalarea unui dezgust fata de viata. cu dezvoltare generala intarziata( dintii apar mai tarziu. dar se ascunde de straini dupa fusta mamei ca o Pulsatilla. la scoala. Adolescentul Isi constientizeaza constitutia precara si isi asuma adevarate programe de fortifiere fizica si psihica. copilul este obosit si raceste usor.

bauturi reci. Racesc usor. detesta mancarea calda.. Vise anxioase. SIMPTOME LOCALE Cap ± transpira. SIMPTOME GENERALE. carne . dezvelirea mai ales a capului. vise lascive. mai ales dupa ce simt frigul la picioare. infofolire) la magnetism ( bioenergie ) dupa mictiune profuza Alimente Aversiuni: Carne. ce ii par respingatoare la trezire. mancarea calda/ fierbinte Dorinte: Mancare rece sau calduta.ex. spalatul cu apa rece) la miscare si orice efort consumator de energie la efort mental la ortostatism in decubit noaptea la luna noua dupa pierderi de lichide organice. In mod paradoxal. crime. dar acestea le pot provoca inflamatii ale gatului si ale tubului digestiv. vise cu evenimente din trecut. inghetata. MODALITATI Este unul din cele mai friguroase remedii din Materia medica. mai mult la frig decat la cald. nu mai doarme dupa ora 2 a. la menstre la suprimarea transpiratiei. ii plac bauturile si mancarurile reci. Paradoxal. alteori mancare fierbinte.115- . frigul umed. transpira abundent la picioare. cu insomnie de adormire sau de trezire. mai ales in timpul somnului . ii este frig si dupa exercitii fizice. laptele (matern). branza. lupte. pe care le uitase. Agravari: la frig ( aer rece.m.Somnul ± poate fi afectat. lapte. cosmaruri cu hoti. Copiii doresc inghetata si apa rece. curenti. iar odata raciti se vindeca greu. mai ales a picioarelor dupa vaccinari Ameliorari: la caldura ( camera calda.

cu ochii inchisi. cu absenta senzatiei de defecatie. infectii ale gingiilor eruptia dintilor lenta dintii se cariaza usor senzatia de par pe limba( kali-bic) faringoamigdalite recidivante Ureche Nas Obstructie cronica. descoperirea capului.cheleste devreme Orofaringe abcese dentare. la rece si curenti de aer. scaun timid care se retrage in rect Constipatie la copii Constipatie inaintea si in timpul menstrei Predispozitie la parazitoze intestinale ( remediu major al verminozelor) Urogenital Piept . la menstre. dupa vaccinare Constipatie. in decubit. Meniere asociat unei sinuzite cronice Otita medie acuta si cronica.cefalee agr. orjelet cataracta caderea parului. efort intelectual.116Chisturi ale glandelor Bartholin Chisturi vaginale Menstre intarziate sau suprimate Vaginita cu secretii ofensive Prostatita .forme trenante Gastrointestinal Greata. amel. uscata Sd. cand se incalzeste sau se infasoara cu ceva Ochi infectii ale ductului lacrimal. cu blocarea sa la nou-nascuti urcior.

anxietate. cicatrici cheloide Piele nesanatoasa Impetigo Vitiligo Psoriazis Indicatii clinice: Abcese. relatie stabila cu Hepar-s In supuratii otice. dermatofitie interdigitala Tegumente Abcese cu orice localizare Poate favoriza expulzarea unui corp strain prin piele Chisturi.Meniere. cu pete albe Onicomicoze. Calcarea. sd. se asociaza cu Myristica. incarnate. transpiratia coroziva poate face gauri in ciorapi Unghii deformate.117- . fibroame uterine. de oboseala cronica. cefalee. mai ales de dezvelire la picioare Bronsite care dureaza toata iarna Scolioza Dureri la nivelul coloanei vertebrale Coccigodinie Extremitati Picioarele transpira abundent si cu miros neplacut. Thuja. Sanicula. Sulfur In supuratii. constipatie. verminoze.Phosphorus. sd. psoriazis. Remediu incompatibil: Mercurius . Remedii complementare: Pulsatilla se considera acutul pentru Silicea. se continua cu Sil. vitiligo.Spate - Mastita la femei ce alapteaza Mastoza fibrochistica Tuse ameliorata de bauturi calde Tuse agr. Fluoric acid. otita medie. acnee. astm. veruci. mastoza fibroc histica. se incepe de obicei cu Capsicum. fragile. bronsita. scolioze. amigdalita. In panaritii.

ten cretos. Congestie la nivelul capului i pieptului i picioare reci (Belladona). adeseori. Senza ia ca i cum ar avea o bucat de ghea pe cap. ap rece luna plin . Este unul din marile policreste. Tip Constitu ional i modalit i generale Indivizii justi iabili de Calcareea carbonica sunt indivizi de talie mic sau mijlocie. stratul mijlociu.ro/Curs_05. Senza ia ca i cum ar avea gambele i picioarele introduse într-o baie rece. cu o senza ie de ar sur i usturime în zona dilata iilor varicoase (Arsenicum album). tegu mentul transpirat este rece. auricular . Dr. Ac iune general Are o ac iune profund asupra esutului osos. frunte lat . Dorin Dragos) Grupul Argentum (Dr.generalitati (Dr. mâinilor.118- . din i albi puternici. Calcareea Phosphorica are ganglioni mult mai mici. mai ales în timpul somnului i eforturilor fizice i intelectuale. cefei. iar relaxarea esutului pere ilor vasculari favorizeaz apari ia varicelor hemoroidale i la nivelul membrelor inferioare. musculatur flasc . scheletul puternic. piele catifelat i fin care las s se vad prin transparen re eaua venoas (Tuberculinum). având o toleran foarte sc zut la efort toate formele de frig. Are ac iune marcant asupra esutului limfatic: ganglionii mezenterici i cervicali se hipertrofiaz . Indicat adeseori în tulbur ri de cre tere i rahitism. vaginal .homeopatia. oase scurte. Atena Antonescu) Sicoza . Este friguros i transpir excesiv. cu multe indica ii clinice. extremit i reci. de aceea Hering a propus s i se spun Calcareea Ostreata. În constitu ia carbonic este prescris de homeopa ii plurali ti. ca remediu de constitu ie. Nicoleta Bratcoveanu. triturat. cutanat (mici polipi pedicula i moi i spongio i care migreaz cu u urin ). vezical . Experimentat de c tre Hahnemann.htm y y y y y y y Grupul Calcarea (Dr. Simte cel mai discret curent de aer rece. Ioan Teleianu) Medorrhinum (Dr. hipertrofie cronic ganglionar . Ileana Rindasu) GRUPUL CALCAREA CALCAREEA CARBONICA Este carbonatul de calciu. a c rui dezvoltare o prezideaz . O tr s tur interesant a remediului este predispozi ia la polipoz : nazal . urme de fosfat de calciu i substan e organice. prezente în repertoarul Kent în 6296 de rubrici. esuturi infiltrate. iar Calcareea Fluorica d o adenopatie cu ganglioni mici i duri (Conium). Calcareea carbonica transpir cu u urin pe zone cincurmscrise i profuz la nivelul capului. degete boante. Aversiune pentru aerul liber. toracelui. Doina Pavlovschi) Aurum ( Dr. Mariana Galesanu) Thuja (Dr. organelor genitale i picioarelor. Agravare general : eforturile intelectuale i fizice. p r blond. ochi alba tri. Con ine carbonat de calciu.CONVOCAREA a 5-a ( 24-25 MARTIE 2007) http://www. plecând de la cochilia de stridie. Silvia Nedelcu) Grupul Kalium (Dr. Printr-o distribu ie prost controlat a calciului este responsabil de exostoze i diformit i care pot alterna cu segmente ale osului care r mân aproape cartilaginoase. Aparat circulator: bolnavi clorotici cu tegumentul palid ceros. cu o ac iune predominant antipsoric . axilelor. aer rece. se inflameaz i uneori fistulizeaz .

Erup ii uscate i umede foarte pruriginoase la nivelul pielii capului. Erup ie pruriginoas . 41. sau Phos. Cefalei cu mâini i picioare reci. încerc na i.frica de s r cie (R. 3): . fear insanity of: 45. . generalities. realism. 1350.Ameliorare general : Psihism vreme cald i uscat acoperit foarte c lduros i mai ales cu un pled greu constipat (R. Vertij Vertij la întoarcerea capului i la în l ime Fa Paloare cu ochi înfunda i în orbite. mind. mind. al conven iilor). Senza ii de greutate în cre tetul capului. Senza ia intens de frig glacial în hemicraniul drept. i alte frici i anxiet i. horrible things.frica de moarte .K. fear poverty: 46. Buza superioar tumefiat (Hep.K.). affect her profoundly: 52.K. Se spune c atunci când întâlnim un bolnav care prezint mai mult de dou fric i ne putem gândi la Calc. 2) Jackline Barbancey îl prezint pe individul Calc. said stories. 3) . 48.frica de nebunie (R. mind.c. ca pe elementul cel mai rezi stent al societ ii umane care î i construie te o personalitate cu o structur benefic pe trepiedul: stabilitate. particulare care s ne atrag aten ia asupra remediului i în primul rând o serie de frici la un individ impresionabil (R.10. mind. aspect boln vicios.119- .frica de oameni. ciudat. 3.K. ciudate. Sulph.frica de infec ii . 11.ameliorarea simptomelor psihice dup eforturi fizice (R. Cefalee cu grea dup efort intelectual. respect al legii (al regulamentelor. Re inem ca simptom rar.frica de boli incurabile . 1) Cap Transpira ia abundent a capului noaptea în timpul somnului ud perna. Calc. 1.K. c. 2) . În planul psihic sunt câteva simptome rare.frica de boli de inim . particular: .

tumefiate. goitre. teath. Secre ie exagerat de cear (R. 3) . crustoase. Durere arz toare a vârfului limbii. gums. 485. Pete i ulcera ii corneene. Hipoacuzie. at age of: 431. Are relativ multe pofte i aversi uni alimentare din care re inem: · · dorin vie de ou (R. 3) Stomac Compenseaz mult prin mâncare.120- . 486. Gingivoragii. 1. 320. nose. 10. Strictura c ilor lacrimare (R. Polipi ai conductului auricular care sângereaz u or.K.K. 266. Halen fetid .Ochi Midriaz cronic ca i Belladona care este acutul calcareei. 3. 2) Nas Coriz la fiecare schimbare a vremii i la cel mai mi c curent de aer.K. Gu (R. pruriginoase. Urechi Otoree mucopurulent . 341. repetate otite catarale i supurate. stricture of lachrymal duct. stomach. 1) Regiunea cervical Amigdalite recurente. Abcese adenoidiene reci. nose. 34.K. eggs. ear. external throat. 1) dorin de mere acre (R. L crimare diminea a la ie irea în aer liber. Obstruc ie nazal cronic (R. fiind unul din remediile bulimiei.K. 4. eye.K. Fatigabilitate i hipersensibilitate la lumin . 471.K. 1) Pleoape congestionate.K. caries . stomach. 7. Carii de colet (R. desires. 49. desires. 26. 3) Cavitate bucal Gust acru i persistent. 349. 3) Polipoz nazal (R.

4. abundent . hard. Excese sexuale. Leucoree l ptoas . 28. Lacta ie abundent (R.121- . chest. first menses: 726. first then fluid: 638. Agalactoree (R.K. Scaun la început tare apoi p stos i la sfâr itul emisiunii lichid (R. abcess left: 832. Hernie ombilical (R. Aparat genital masculin Dorin sexual excesiv cu erec ie de scurt durat . destins. 2). 56. 2). 1. 20. 3). milk flowing: 837. R gu eal cronic nedureroas agravat diminea a. Hipertrofie a ganglionilor inghinali i mezenterici.K. abdomen. 5. in girls. escoriante. cough. Aparat respirator Abces pulmonar stâng (R.K. 3). Eforturile fizice declan eaz apari ia menstrei (R. chest. abudente. cu astenie i frilozitate. 1). urmat de expectora ie s rat i durere ca i cum i s-ar extrage ceva din laringe (R.K. fetide. Aparat genital feminin Menarh întârziat (R. 3) Membre deformate. 14. . 1. menses. Menstre în avans. chest. 2). 3). exer tion brings on the flow: 726. hernia umbilical. first followed by profuse salty expectoration with pain as if something were torn loose from laryinx: 787. abdomen. nu suport haine strânse pe corp (R. Foarte sensibil la atingere. stool. Menoragii dup enervare.K. genitalia femele delayed. de lung durat . 15. 552.K. 2) Hernie inghinal . Tuse nocturn seac la început. dry.· · · Abdomen aversiune pentru carne aversiune pentru lapte v rs turi i eructa ii acide ± toate alimentele par s se acreasc în tubul digestiv al Calc. curvature of spine: 887. neiritant .K. Diaree când Är ce te´.K. clothing sensitive to: 541. Scaune Diarei cu scaune acide.K. cu resturi alimentare nedigerate.K. Spate i extremit i Devia ii ale coloanei vertebrale (R. 30. milk: 837. 3). c. mucoas .

heat from: 1253. little: 722. Transpira ia scalpului noaptea (R.K.K. 11. sleeplessness. înc p ânat (R. care m nânc orice. genitalia. dentition slow: 431. generalities. 14.K. Fimoz (R.122- . extremities curving and bowing: 978. Bryonia ========================================== . 1). head. inclusiv lucruri necimestibile. Nou n scut hiperponderal. Transpira ie rece a scalpului (R. phimosis: 708. Sulphur iodat. perspiration night: 222. open fontanelles: 132. 1. 2). Erup ie dentar întârziat (R. c. A ipe te dup amiaza. extremities.K.K. Intoleran pentru medicamentele care con in calciu. Rahitism de toate gradele la un copil cu tendin la obezitate. Sugar Äbun´ care se treze te doar pentru a mânca. 1.K.K. sleepiness. Simptomatice (acute): Belladona. 8. late. semiconscious: 1247.K. 6. genitalia femele. Retard de cre tere (R. 2). Copil foarte fricos. Picioare reci i umede. simptom ce ne sugereaz parazitozele intestinale.K.K. Copil gurmand. desene animate horror. eating after: 1250. children. 21. mind. Cleptomania (R. 3). head. sleep.K. Este remediul cel mai des folosit în perioada copil riei. 2) Somn semicon tient (R. steels money: 61. Lycopodium. dwarfishness: 1357. teeth. 3). sleep. Incompatibile: Barita carbonica. Rela ii cu celelalte remedii Complementare diatezice: Sulphur. Leucoree la feti e (R. leucorrhoea. Somnolen dup mese (R. 9. Extremit i curbate (R. 2). Copil lent chiar greoi. Copii mici ce refuz orice aliment cu excep ia laptelui dar cu vârsta dezvolt aversiune cu intoleran pentru acest aliment (v rs turi i diaree dup lapte). mind. 22. 2).Redoare. head. perspiration cold: 222. K. Merge târziu (R. 15. 3). obstinate. kleptomania.K. Pulsatilla. Insomnii într-o camer supraânc lzit (R. 1). 54. Erup ie dificil (R.K. male.K. Somn Doarme culcat pe abdomen sau pe spate cu bra ele deasupra capului. Fontanelele se închid greu (R. teeth. 8. 14. sl biciune. inclined to grow fat: 69. 4. sleep. Rhus toxicodendron. 2). girls. 1) Copilul Calc. însp imântat dar i fascinat de pove ti. dificil de mobilizat care înva greu dar bine. learning to: 1223. 3). 3). extrem de impresionabil. 32. 3). filme. dentition difficult: 1357. walk.

rece. Spirit viu. longilin. s rat i de sare. torace îngust o Copil / adolescent ± slab. dureri e cre tere. ridat . Fosfaturie Apetit sexual crescut înainte de menstre i pe perioada lacta iei la femei tinere Menstre dureroase cu lombalgii. fontanele deschise. Torace dureros. agravate de frig umed. fie pr ea rare i cu sg negru Leucorre permanent . o Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Adult / vârsta a treia ± slab. torace îngust. tuberculunic Sugar ± slab. lung. abundente.123- . termin prost anul colar Frilozitate general (dd Phos). vîrstinici. verzi.CALCAREA PHOSPHORICA fosfat de calciu Constitu ia fosforic Ø o Tipul sensibil : fosforicul. mai ales baz pl mân stg Simptome pulmonare alternând cu fisura anala Polu ii nocturne repetate . se deprim cu u urin Oboseal rapid dup efortul intelectual. furtun Prim vara. la denti ie (cham) Ø Ø Ø Ø Ø Ø Tuse tenace. toamna Cugetând la suferinta / problemele sale . înghe at . romantic. b uturi reci. epuizante la adolescent. alungit. cu abdomen plat (dd calc carb). helonias) Ø Dureri reumatice cu edeme. Vârful nasului pare înghe at sl be te în partea superioar în ciuda unui apetit s n tos vertij la persoanele vârstnice (phos) cefalee agravat sau provocat de munca intelectual (kali phos. fie prea frecvente i cu sg ro u. ameliorat la culcare (dd hyos). Ø Diaree cu scaune apoase. Agravat de fructe. nervos. toamna (Rhus tox) Dureri predominant la nivelul simfizelor osoase (sacro-iliace) Ø Ø Consolidarea fracturilor (Symph). Prurit senil Modalit i : · o o o Agravare Frig umed. afectare bron ic . Cre tere prea rapid . aspect albu ou (borax. Gaze fetide. Copil iritabil. prim vara. insuficien respiratorie. sentimental. phos). agitat. sufocant . Cefaleea colarilor apetit bun cu dorin de carne afumat . Dureri postfractur Piele uscat .

De cum merg la cola . iar acest lucru este aproape inevitabil. Suport pr ost critica. Pot fi deschi i.· o o · o Ameliorare C ldur . decât în tiin ele exacte. ci pentru c un rol important în via a lor îl joac contactul social cu cei de vârst apropiat . frecvent implicite. « nu sunt totu i cam prost ? » Cultura noastr acord importan cunoa terii intelectuale. Prieteni pentru via Origine Remediu preparat din sarea de calciu i fosfor. pentru c numeroase persoane nu i-au rezolvat cu adev rat problemele privind nesiguran a. de fundament solid. Imaginea mental corespunde în mod special vârstei colare. Studiaz de bun voie i sunt interesa i de tot felul de lucruri. În acest caz. Este un remediu prescris frecvent la copii întrucît problemele enumerate sunt frecvent întâlnite la vârsta copil riei. Nu pentru c p rin ii nu sunt importan i. ei fiind orienta i mai degraba spre ceilal i copii decât spre p rin i. Contactele umane reprezint punctul lor forte. pentru c aceasta vine s le confirme exact lucrul de care se tem.124- . aorul lor propriu prime te o lovitur . China Cronic : Sil. ³Unde m-am în elat?´ i ³voi putea s -mi mai fac prieteni?´ su nt întreb ri i îndoieli care îi urm resc. alte ri. Toate situa iile în care au impresia c ceilal i au a tept ri ± fie în domeniul cunoa terii sau al înv rii ± le readuce acest vechi « traumaticm ». cele mai multe r ni se vindec de la sine. vreme uscat Vara Lateralitate Stâng ( -/+) Complementare · · Acut : Rhus tox. Este astfel logic c se vor descurca mai bine în meserii care implic limba. Tipul Phosphorus poate. Opinia celorlal i jo ac un mare rol. s devin una cu prietenii sau compania în care se g se te. Nevoia lor de noi contacte sociale explic marea lor nevoie de a c l tori i de a cunoa te alte culturi. Curiozitatea este o alt tr s tur de caracter. comunicarea. Symph. Se a teapt la comlimente privind felul de a face sau a calit ii rela iei. p rin ii aproape c nu mai exist . În momentul în care o prietenie îi dezam ge te. dou elemente chimice care pot fi utilizate i separat ca remedii homeopatice. Tub. subiec ii Calcium p streaz o distan fa de celelalte persoane. La copii mici aceast imagine poate fi evident . Ruta. Calcarea phosphorica este unul din remediile frecvent prescrise. Angaja i / Implica i social Subiec ii Calcarea phosphorica iubesc oamenii. sau ale compozi iei osoase si de denti ie pot fi tratate cu acest remediu. Calcarea phosphorica poate aduce un stimul s n tos. Probleme de cre tere. chiar i la adul i. cu adev rat. Fosfatul de calciu are un rol important în compozi ia scheletului. Sul -I. astefl e normal ca p rin ii s a tepte de la copii rezultate bune la înv tur . îns se întreab întotdeauna ce gândesc ceilal i despre ei. ³A avea succes la coal ´ este un subiect major pentru p rin i. . Au nevoie de prietenie i prefer compania care le ofer c ldur i sus inere. Iau în serios toate sugestiile primite i care îl fac sa cread c este prost. În schimb. lucru valabil i în cazul loviturilor emo ionale. Psor. Nevoie de securitate Elementul Calciu d o nevoie de securitate. atât de prin i sunt de jocurile i interac iunea cu ceilal i copii. Copiii Calcarea phosphorica sunt extrem de sensibili la aceste a tept ri. Din fericire. îns poate s se întâmple ca o mare decep ie va provoca o insecuritate de lung durat . Phos.

de înv atul mersulu. Mai bine decât s îndep rt m amigdalele acestor copii le-am administra o doz de Calcarea phosphorica ± desigur. pe te. durere în member. Sunt sensibili la p rerea celorlal i despre ei. rheumatism. Aceea i problem poate surveni în domenul cunoa terii. oricare ar fi motivul. Tendin la emanciere. e important pentru imaginea de sine. Langoare asociat cu diareea. Problemele apar în urma ruperii unei prietenii. tendin a de a transpire (mai pu in ca Sil!) i m rirea glandelor (asem. vindeca. angoasa de examen. calus defectuos în fracture. dac sunt critica i. datorat cel mai adesea unui efort intelectual prelungit. nu e gândire ». Strabism. Afecteaz nutri ia oaselor i glandelor.regiunea sacral . cu abdomen retras. C aceast pierdere se datoreaz unui deces. dezordonat în munc .125- . amel pe o pa rte. cloroz i ftizie. apare o ran adânc în inima lor. Subiec ii Calcarea phosphorica sunt frecvent friguro i i simt nevoia de c ldur . agravare la schimbarea vremii. arsur pe linia suturilor. pe tele i sarea nu le priesc. nu apar probleme. foarte posibil. furnic turi. vor încerca i mai mult. Simptome generale de calc carb. Se simte rigid pe parcursul menstrei. îns pentru subiec ii Calcarea phosphorica devine cu adev rat un co mar. scaune verzi mucoase. construindu. devin fragile. Afinitate pentru simfize i suturi osoase. vomit mâncare nedigerat . în cazul în care imaginea remediului este potrivit problemei ! Alimenta ie În cazul refuzului laptelui matern. flasci. Remediu tisular important (s rurile Schussler). Lips de c ldur vital . cu sarcina. Este valabil i pentru problemele de denti ie. Calcarea phosphorica este remediul cel mai important în cefaleea colarilor.) Scrofuloz . Artrit . Germanii spun « nu e fosfor. Subiec ii sunt palizi. Tremur turi.multe persoane se lovesc de acest situa ie în cazul unei reorganiz ri sau recicl ri. mai pu in stupid. Studiaz de bun voie. îns sufer de frica de a nu o g si sau de a o pierde din nou. Calc. Caracteristici fizice Toate problemele legate de oase i denti ie se reg sesc în patologia remediului. Amigdalele sunt frecvent m rite i r cesc u or. delica i. C¶est pour cette raison qu¶ils sont hypersensibles aux critiques. Subiec ii Calcarea phosphorica au o preferin pentru condimente i afum turi. Durere. sau unei neîn elegeri. hiperlax. cu greu leag noi prietenii. Examenele nu fac pl cere nim nui. Util pentru tinere femei (cu leucoree) tr date în dragoste. emanciat. Atîta timp cât nu apar obstacole i prieteniile lor persist . chiar i a dezvolt rii mentale. a doua alegere dup Silicea. Pe lâng triste ea resim it . i temperament mai pu in înc p ânat. asimetric. . mai ales la copii de vârst colar . casante. Dac un prieten îi respinge. colici. De aici frica de a merge la coal . Toate energiile sunt dirijate înspre cap. Copilul cre te lent . înal i. b uturi îndulcite i reci. este cunoscut rolul fosforului în procesele mentale. a problemelor de osificare. cu leucoreea. Agravare la ridicare. Indicat în denti ia întârziat i probleme legate de denti ie. cu member reci i digestie slab . aggravate de clinostatism. a durerilor de cre tere. indisciplinat. Secre ii albuminoase. i ganglionii cervicali pot fi m ri i de volum. de i au mare nevoie.i pe aceast baz propria încredere în sine. Ereditate sifilitic i / sau alcoolic : diateza luetic . Vechii homeopa i cuno teau deja acest remediu ca fiin cel mai important în suferin ele amoroase ! Aceasta se leag totodat de agita ia i nervozitatea subiec ilor Calcarea phosphorica. tremur turi ale mâinilor. Umezeala produce rigidizarea gâtului. Ei caut prietenia. încrederea în sine sufer . În cazul cre terii prea lente sau prea rapide. Din acest motiv sunt hipersensibili la critic . Vor s ob in rezultate bune la coal . instabil psihic i fizic. dureri dup effort intens. Calcarea phosphorica poat ameliora i. Suport cu greu acest lucru i nu se las consola i u or. Copiii Copiii Calcarea phosphorica au un caracter deschis i caut prietenia tuturor. care sunt caracteristice remediului. Calcarea fluorica Ø Tipul sensibil: fluoric. Paradoxal. Dureri migratoare. anemie dup boli acute i boli cornice consumptive. Convulsii la copii întin i pe spate. oasele se înmoaie. are indigestie. flatus fetid. Senza ii caracteristice : amor eli. ensent n eux. Dac apare o problem . Prietenii pierdute Subiec ii Calcarea phosphorica sunt atât de sensibili în rela iile cu ceilal i încât întâmpin mari dificult i în a accepta pierderea unui partener sau prieten. sare. merge greu. Copii anemici cu temperament plâng cios. îns se tem c niciodat nu vor ti suficient. Au cu adev rat dificult i în a g si lini te a i mul umirea în orice. boli ale oaselor.

agravare noaptea. alcohol Dolicocolon. luez. fisuri Adenopatii dure (elastice ± lapis albus. Avar sau escroc Fibrom i scleroz tisular cu indura ie i. merc. fisurate. Dureri de CR cu epifizit .126- . malforma ii cardiace. Fracturi spontane. cu margini dure. Cicatrici cheloide fisurate Modalit i : · o o o · o o Agravare Frig. proemin ente. Osteoporoz . Calcarea fluorica . vip gels. cu agravare la începutul mi c rii (rhus tox) Ø Ø Ø Osteofite voluminoase. phytolacca. dureri ce iradiaz în coapse i menometroragii Denti ie neregulat . hydrastis. mai ales exostoze oase craniu i frecvente deplas ri vertebrale Ø Dureri reumatismale lancinante. prognatism. Anevrisme. prostat Fibrom dur cu senza ie bearing down . umezeal i frig. rahitism. fluoricum ac. predom la niv lombar. umezeal Repaos Noaptea Ameliorare : C ldur Mi care prelungit Complementare : Acut ± rhus tox. Varice indurate Ulcere varicoase caloase. conium Cronic ± aurum. constipa ie.. carii dentare Dorin tabac. Ameliorare la mi care prelungit . Deform ri osoase. Hemoroizi fisura i Bron it cronic prin scleroz pulmonar Arterioscleroz accentuat . moi ± calc carb) Tiroid indurat Noduli duri la niv sâni (cancerinism) Indura ii testicule . HTA. mai ales tendoane i ligamente care sunt indurate.Ø Ø o o o o o Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Team boln vicioas de ruin . uneori. Agravare noaptea.

de unde i complexele ce apar. G t rigid. mari. glande. fantasme lascive. carii. Metroragie perimenopaus Spate: Artrit cu amel la c ldur si mi care (rhus-t). hemangioame alterare profund esuturi cataract . bolt palatin ogival Vergeturi. în l ime. rhus-t. Mi c ri imprecise. mastoz fibrochistic tropism osos necroz osoas . nimfomanie. Mitomanie. varicocel / chiste ovariene. frecvent bufeuri cu palpita ii alternând cu frisoane Tumori. sinoviale ± pumn) tropism limfatic limfosarcoame. chiar i torace. noduli Exostoze Cap : din ii se f râmi eaz repede Tumori sau noduli tiroidieni Urogenital: fibroame dure. hipertrofii. fabula ii). indura ii gg.127- . tumori fibroide ± chiste palpebrale. exostoze. ant-c. lovituri urmate de cre tere fibroas (ruta) Dd : calc. Partea sexual ± investit cu mare importan sexuale Obsesii (echivalentul psihic al chistelor) Vise : însp imânt toare. valvulopatii. caria i. Perversiuni Extermit i : nodozit i artritice proeminente. cu osteofite. membre Tendin e : chisturi i neoforma ii sarcoame. calus hipertrofic tendin de deformare ± artroze deformante. keratoconjunctivite flictenulare tropism genital tumori. ± gânduri. inflama ii testiculare. cutanate. zmucite.Fizic i psihic marcat de dizarmonie . durerea iradiaz pe mb sup Deform ri severe ale coloanei. oareci Generalit i : c lduro i. Dorin de a fi remarcat (exhibi ionism. Arsuri post radioterapie tropism vascular dilatarea vaselor (anevrisme/varice). fistule. fracturi patologice. teribilism. ulcere varicoase. sacadate Din ii : asimetrici. sulph Calcarea sulphurica . satiriazis. sau la copii afec iuni deformante ale femurului Minte : anxietate legat de s n tate Sup rare/triste e în urma unei pierderi nea teptate Fric de: s r cie. hidrocel. cu men inerea interesului pt p rerea celor din afara familiei. delir paranoid Extravagan comportamental i / sau vestimentar Indiferen fa de familie. moarte Fizic : asimetrie i dismorfism.

herpes. cristale rombice Aproape identic chimic cu Hepar sulfur.128- . dominante Fric de p s ri Generalit i : c lduros i agravat de c ldur Formare de fistule Obezitate moderat /sever . greoaie Înf i are : fa a i b rbia au frecvent form p trat Cap : acnee. la baie. prurit. adul i i copii Personalit i puternice. frecvent sever Otit medie cu otoree cronic Abces canal auditiv extern. cu grunji. transpira iii ale picioaelor. Constitu ie robust . crup recurent General ± senza ie de c ldur intern Agrav ri: c ldur . ba de sulf ! nu cumva calc-sulf? Indicat în sindroame supurative cu cale drenaj (abcese. psoriazis) Ulcere profunde cu elimin ri putride Transpira ii abundente. mucoasele. la cel mai mic ef ort Veruci dure. furunculoze. Afecteaz glandele. sulfat de calciu CaSO4 Substan incolor . dureroase ! laringit striduloas . Schüssler de tesut conjunctiv. mastoidit . putrid. Dermatologic: acnee. efort fizic fa de care are aversiune (transpir . oasele i pieleaAbcese recurente. în special supura iile Pacientii care ni se par ba de calc carb. furuncule. se înc lze te). Gyps. inflamate. foame cintens Aversiune carne i lapte Caracteristici Eczema. Fistula Mental : gelozie.Calc-s. Urticarii Erup ii uscate cu multe cruste galbene (eczeme. Tumori cistice. de unde i partea comun de simptomatologie. Remediul Dr. frecvent sanguinolent. camer cald . umezeal . flegmoane) cu puroi gros.

viitor Vertigo : ca i cum ar pluti (asar . colec ii purulente care se deschid i dreneaz lung timp (zile. s pt mâni. foarte friguros i anxios Mental : fric de p s ri (calc-s. Sunt dou condi ii patologice cu indica ie specific pentru Calc ars : epilepsie boli cardiace asociate cu nefrit sau insuficien renal . Colit . Med. la sp lat DD : Hep. Keynote ± vorbe te cu mor ii ( frecvent nu este prezent !) . Vertigo precedând criza epileptic Cap : (Kent) ± durerea se duce în partea pe care nu se st Gastrointestinal: dorin sup /ciorbe.129- . chiar luni) un puroi g lbui hidradenit . necoapte sau acre.Obstruc ie nazal cronic Coriz pe dreapta Erup ii la nivel scalp Gastrointestinal : Dorin fructe verzi. periorbital etc) Dd : calc. Ulcer gastric. având i un keynote de calc ars. Sulph Calcarea Arsenica Il lu m în considerare când pacientul prezint simptome de Calc i de Ars. Boli cardiace asociate cu boli renale (anasarca. mai r u iarna . tumori chistice piele fisurat . Dulciuri Abces rectal Piele : Abcese. Urogenital: nefrit Torace: durere sau palpita ii. Pacienti friguro i. lac-c Calcarea Silicata Folosit în cazuri severe de acnee sau rozacee. Sil. lac-c). ign). Anxietate s n tate . kali-ar. Pacientul este mai degrab obez. constipa i. ars. inainte de criza epileptic . edeme extremit i.

Sicoza are dureri bru te. cosmopolit. un torace strâmt. în cadrul observa iei. miasmele i constitu ia fizic a subiectului. monden. Fiecare miasm cronic are semne caracteristice care fac parte integrant din totalitatea simptomelor. optimist. secret. Semnele fizice ale individului sunt fundamentale pentru tratamentul tulbur rilor cronice întrucât constitu ia i temperamentul reflect mo tenirea miasmatic . . Sicoza: infiltra ie. la reten ie de ap . etc. la excrescen e de esuturi i la o lentoare a metabolismului. i excrescen e . Ei sunt foarte expresivi. dar pentru al ii ei par nesocoti i i nereali ti.i schimbe locul. indura ie. slujba. i s perturbe func iile digestive i i ulcera ie. au tendin suicidar i pot evolua spre idiotie. de tipul crampelor sau colicilor .tiin ifice. Sifilisul . Sicoza duce la formarea de oase grele. Pseudo Psoricul (Tuberculinism) este romantic. În homeopatie noi vorbim adesea despre totalitatea semnelor ca fiind la baza alegerii remediului homeopatic. acute. Sifiliticul este un amestec de nebunie i de geniu cu un sim ascu it al ironiei care -l conduce la obsesia mor ii i destruc iei. De exemplu: Psora are tendin de a induce irita ie. Pseudo Psora are tendin de a induce tuberculi. degenerescen Atât cât permite constitu ia fizic : Psora face ca organismul s devin intoxicat. inflama ie i hipersensibilita te . schimb tor. pielea nes n toas eliminatorii. cu idei fixe i un ascuns dezgust pentru sine însu i. Temperamentul: Temperamentul psoric este plin de idei pseudo. granula ie. temperamentul constitu ional al pacientului i totalitatea semnelor i simptomelor sunt cei trei factori care constitue tabloul complet al unei maladii. o structur osoas asimetric . obraji scobi i i ochi str lucitori. Noi trebuie s cont m în mod un ic pe istoria personal i familial a individului pentru a descoperi miasmele. filozofice.130- . Sifilisul are tendin a de a produce malforma ii congenitale. Durerile: Psora resimte ca dureri: mânc rimi. dar nesatisf cut i dore te s . realist f r c oncesiuni. gâdileli i arsuri . Sindroamele produse de miasme atrag aten ia asupra cauzei fundamentale chiar i atunci când ea nu poate fi legat .========================================== MIASMA SICOZICA (SICOZA) S ne reamintim unele aspecte generale privind SIMPTOMATOLOGIA CONSTITU IONAL I MIASMELE Etiologia unei boli. spasmodice. partenerii. se supraestimeaz i pot gândi c ei sunt geniali. senza ii de repta ii furnic toare. extrovertit. Miasmele sunt prezente în îns i simptomatologia pacientului. Pseudo Psora are tendin a de a produce oase lungi i fine. Sicozicul est pesimist. politice. de un factor etiologic specific. intense. Ei au tendin de a se culpabiliza. gelos. Pseudo-Psoricii resimt dureri nevralgice. religioase. fibroze i supura ii . vorb re i. septic. perforante . demen sau suicid. b nuitor. erotic. din i malforma i i o fa buh it de tip buldog. penetrante. dar adesea uit m de a asocia acestora factorii etiologici. în ep turi lancinante.

imediat. umoral. sângerânde. absen de reac ie la remedii bine indicate este un aspect capital care pune mari probleme. i sângereaz cu u urin . galbene. irita ia mucoaselor. ca o intoleran interiorizat . al medicinii i al societ ii. explicând e ecurile frecvente ale tratamentului homeopatic i mai ales reputa ia homeopatiei de a fi lent i incert adesea in acest tip de patologie . se lezeaz secre ii purulente.intestinale i genitale . sau culoare ar mie. SICOZA Sicoza nu are nici morfologie nici comportament de tipologie specific sicotic . puncte de frumuse e. uneori insolubile. Ø Pielea: Pielea la Psora est uscat . Pseudo Psora are scurgeri purulente. fie al dezhidrat rii. ca reactivitate general : nici hipertermie. dar tot f r a reflecta asupra riscurilor. cea mai mic plag infectându -se u or iar leziunile sunt pruriginoase cu secre ie purulent abundent . daca nu se supra-adaog un element luezinic . Sunt de re inut totu i câteva elemente constante: perturbarea metabolismului apei fie in sensul infiltr rii. potrivit etiologiilor sau diatezelor purt toare de sicoz . fetide. de pe te . i e ec pe plan psihic. astenie fizic dispropor ional fa de eforturi . Pielea la Pseudo Psora este diafan . pete. groaznice i în special agravate noaptea. Pielea la Luez prezint pete ro ii închise. aspr . iritante. fara a reflecta asupra riscurilor iar sicoticul spune nu. Este . patologie predominant în regiunea abdomino-pelvin . Pielea la Sicoz este acoperit de veruci. incetinirea circula iei la nivel venos i limfatic ± nicidecum la capilare sau artere. de unde existen a constant a tulbur rilor urinare. pasivitate fizic cumva un e ec celular. cu erup ii f r prurit dar cu tendin a de a ulcera cu u urin . neîngrijit . Semnele sunt variabile. tendin a la neoforma iuni celulare la nivelul pielii i mucoaselor cu producerea de tumori moi. verzui sau murdar închis cu miros acru. dificultate de adaptare la diferite imprejur ri. ca de infec ie. Scurgerile: Psora are scurgeri destul de pu in abundente. excrescen e. neted .131- . un e ec al individului. nici hipernervozitate . pruriginoase . sicoza este caracterizat prin ritmul s u lent i neregulat. producând multe Lueza are scurgeri foarte urât mirositoare. dup ce a ezitat. nici hipertensiune. cu miros de mucegai . chiar opuse. foarte puternice. lips de curaj în decizii. ezitare sau evitare (fug ) . de culoare închis cu dezvoltare excesiv a pilozit ii. Luezinicul spune da.uneori f r explica ie . re inere. delicat . nedefinite i acute. Sicoza are scurgeri apoase.Sifilis: durerile par absente în etapa actual sau sunt profunde. cu preferin pentru sfera ORL i genital . În concluzie. caracter. de unde inclina ie spre pesimism.

în competi ie cu cele de reten ie ale sicozei. o stare care duce la supraînc rcare de aporturi : fortifiante. Calea Sulfur -> Natriu sulfuric -> Thuya pare bine fundamentat teoretic. ingreunarea picioarelor.In general îns i în mod special la tipul Sulfur. adenomul de prostat . i de i oboseala i descurajarea i supradoz rile medicamentoase . Se potrivesc adesea studiului patologiei sicozei ± unele tr s turi ale procesului de sicozare miasmatic a unor remedii i anume: in cazul reten iei de ap i tentativei de elimin ri : Natrum sulfuricum in cazul irita iei mucoaselor i produc iilor tumorale : Thuya in cazul dezhidrat rii i sclerozei : Causticum. debutul este progresiv. Din p cate. atunci când sunt atinse psihismul i sexualitatea . etc.Evolu ia sicozei nu are ceva absolut specific. aceast oboseal ia aspect de îmb trânire prematur depresie.Calcarea carbonica . evolu ia trenant . sedentaris m i inactivitate. pronosticul acestora fiind cu atât mai pu in grav cu cât apar mai târziu . ame eli. elimin ri trenante la nivelul mucoaselor sinusale i genitale . calciu. etc. c rora sicoza le superpune propriile sale polarit i. extracte glandulare. ceea ce diversific tabloul de remedii impuse de strategiile de tratament ale sicozei. etc. Aici apar: cre tere ponderal (infiltra ie). palpita ii. vitamine. altera ie a fanerelor tendin anormal la oboseal i pesimism Dup ani de laten pot apare leziunile organice : fibromul uterin. . cancerul. Poluarea urban i industrial impune adesea in tratarea unor tablouri sicotice ale acestei constitu ii remedii ca : Petroleum (erup ii cu fisuri.) i Rauwolfia (cefalei.) . crevase. mai ales dac apar i elemente alergice care poate s acopere simptomele sicozei timp îndelungat. În general. apar recidivele care agraveaz cerc vicios al unei devenite perpetue sicoz ri . finalul incert . senza ie de c ldur . întâlnim o caracteristic evolutiv estompat in manifest rile morbide din cadrul miasmei sicotice. sicoza apare tardiv ± din cauza puterii mai mari de eliminare ale psorei. bulimie. boala las îns o oboseal care se prelunge te timp de s pt mâni intregi. ca un fel de vâscozitate reac ional . sicoza apare precoce i evolueaz repede spre Thuya.132- .un Desigur c o puternic amprent a patologiei este subordonat reactivit ii constitu ionale. ame eli i gre uri.cu depuneri in special la olduri i bazin. ea se grefeaz totdeauna pe structurile diatezice de baz . bine trata i cu Teucrium i Lap is albus. cu posibile tumori moi. pu in influen abile de regimurile restrictive . cum ar fi polipii nazali. Astfel : a) In cadrul constitu iei carbonice : Exist 2 tendin e : . care e deja lent i moale. manifest rile sunt din ce în ce mai pu in febrile .

pe acest teren sicoza duce la decompens ri grave ale sistemului nervos . salpingite. c). frigiditate ± semne care îl apropie de Argentum nitricum i Medorrhinum). endometrioz . De fapt. dup cump na diatezic . acesta este terenul cel mai amenin at de cancer. dezorientare în timp i spa iu. Ar fi prea simplu. dureri osoase. În toate acestea antibioticele vin s agraveze sicoza. Exist ating ere simultan a esutului elastic i a esutului reticulo-endotelial. mai ales dup terapeuticele supresive i vaccin rilor: Aici sicoza se manifest prin : o o o afec iuni acute. fapt anormal la constitu ia tipic luezinic . cu scurte perioade de excita ie i panica de a avea cancer sau o boal incurabil . capilarelor i limfaticelor. etc.b) In cadrul constitu iei fosforice Apare indica ia schemei Natrum muriaticum à Silicea. perturbarea formulei sanghine. Adenopatii moale ci dure. altera ia psihismului spre depresie. Evolu iile posibile pot duce la remedii ca : Nepentes (are de la fluorism ner bdarea i iritabilitatea iar de la sicoz precipita ia ineficace. care-l fac indicat în boala Parkinson i debutul bolii lui Alzheimer. atingere cutanat fluoric i sicotic (pete melanice. infec ii genitale : metrite.). Gesturi i mimic fixe. astm. balon ri. alter ri ale venelor. cu semnale de alarm de tipul : oboseal fizic i intelectual . hipotensiune. copilul Pulsatilla devenind Natriu muriatic. adic : infec ii urinare: cistite. salmoneloze. ver uci durero i i sângerânzi). rigiditate muscular . Asterias Un fapt inedit: pe teren fluoric neoforma iile nu mai sunt de consisten rubens. infec ii cu colibacili sau proteus. pentru c i aici sicoza impune caracterele ei imprevizibile i variate. pete ro ii. evoluând foarte rapid in special in caz de atingere ganglionar sau sanghin . nevoie de sare. Sicoza apare precoce din cauza slabei rezisten e imunitare. manifest ri mai specifice tuberculinismului : otite. Phytolacca. mioclonii. De asemenea. În cadrul constitu iei fluorice Schema teoretic stabile te linia Calcarea fluorica à Causticum. Haloperidol : mare remediu al imb trânirii cerebrale i naufragiilor psihismului în toate constitu iile. Manganum. uveite. Selenium. impresie c tr ie te în alt univers. rinite. extremit i reci. reumatism articular acut sau decompens ri accelerate în interiorul acestei constitu ii. infec ii intestinale : intoxica ii alimentare. Este un fel de Causticum mai grav. hepatit viral . In plus dispepsie cu usc ciunea gurii. grefate pe zonele sale preferen iale. bron ite. Remediu indicat în boli deg enerative ale sistemului . de tipul Conium. În anumite cazuri copilul tuberculinic slab i pr p dit începe s se dezvolte ± ceea ce impresioneaz anturajul ± trecând de la Natrum muriatic la Natrum sulfuric ± ceea ce deschide calea altor remedii de continuitate care corespund evolu iei depresiunii fizice sau psihice (Levomepromazina. care duc rapid la pr bu iri decompensatorii. hipotermie. sl bire progresiv care alimenteaz anxietatea. Chlorpromazina: Iritabilitae i depresie. apoi Silicea sau Phosphorus.133- .

Nu exista o revenire la o relativa normalitate: cind pendulul oscileaza ajunge la extrema opusa. Tabloul remediului Med este atit de contradictoriu si de variat. etc). Un tratament al genitorilor inainte de conceptie (daca prezinta tablou sicotic) va diminua Äzestrea´ generatiei urmatoare. dar poate sa-l bata cu cruzime. Apropiat de Agaricus. BURNETT l-a introdus in terapia homeopatica ALLEN i-a dedicat un studiu complet PHATAK l-a reluat si dezvoltat (contemporan). retractarea personalitatii. I. dar si in cadrul aceluiasi individ (iubeste obsesiv un animal de casa. Parkinsonism.nervos (scleroza în pl ci. SIMPTOME MENTAL EMOTIONALE EXTREME ale PERSONALITATII 1) EXTROVERSIE EXTREMA foarte vital. au creeat conditiile aparitiei unor generatii impregnate de sicoza. tulbur ri cortico-hipofizare. impulsivitate comunica usor (cu un grad de calcul si manipulare) : . Identificarea simptomelor caracteristice in vederea prescrierii remediului depaseste beneficiul personal al pacientului. Promiscuitatea generata de razboaiele cu arii extrem de intinse. timiditate. Aceasta oscilatie intre extreme este valabila: pentru pacienti diferiti (unul agresiv si expansiv. din ce in ce mai numeroase. precum si abdicarea de la constringerile moral religioase din ultimul secol. Vaccinarile obligatorii. Descrierile din bibliografie accentueaza trasaturi diferite in functie de experienta personala a autorului. trombopenie. mentalul abunda de simptome (266 in Kent). Ceea ce caracterizeaza personalitatea Med este EXCESUL (extremul). Oricum. Sicoza este un fundat ce se transmite din generatie in generatie. temperamentul. agranulocitoz ). sexualitatea). dar la cealalta extrema poate exista o INVERSARE (o patologie internalizata prin supresie. afec iuni sanghine (purpur . atul timid si rezervat ± ambii necesitind Med).134- . Totul este d us la extrem (eliminarile fizice. Ele pot lipsi in mare parte la unii pacienti. Rar intilnim in Materia Medica un remediu care sa manifeste contraste atit de mari. prescriptia remediului Med se face pe baza personalitatii sale. amplificindu-se. ========================================== MEDORRHINUM (Med) (puroi blenoragic) Secretia blenoragica diluata si dinamizata este nosodul major al SICOZEI. s au pot sa nu fie usor evidentiabile (necesitatea heteroanamnezei si a unui interogatoriu de finete). impulsurile. nu au facut decit sa consolideze aceasta prezenta morbida. zgomotos (ii irita pe cei din jur) energie debordanta. Med este inima sicozei. pentru ca apoi sa aiba remuscari exagerate). incit rareori vom ajunge la el repertorizind simptomele relatate de bolnav. De regula.Alzheimer). Ambele extreme sunt EXTREME intr-un grad patologic.

in exces sexualitate (foarte devreme si excesiva) .135- . compensator) nu indrazneste sa raspunda clar (sopteste) capacitate mental-emotionala scazuta (distrat.) grabit in tot ce face (graba si tensiunea cu care lucreaza il fac sa oboseasca usor dezordine (i se potrivesc activitatile sporadice) indecent. nici sellfrespect singuratic. ci pentru ca a pierdut speranta si nu ii mai pasa de nimic)... vrea sa experimenteze totul.. uituc) descurajat. orice : droguri. sa moara (ginduri de sinucidere) autoacuzare si autopedepsire (fete care isi taie venele cu lama) anorexie (adolescente) . abuziv. necuviincios (deranjeaza) agitat (nu poate sta linistit) tresare (in special la zgomot)..foarte sociabil. hiperactivitate : mai ales spre seara (ar vrea sa faca totul noaptea) incepe o multime de lucruri deodata (rar le duce la bun sfirsit) ÄTrebuie sa fac asta. eventual maninca numai fructe droguri (dar nu pentru a experimenta placere ca tipul extrovertit. multi prieteni vorbeste degajat (chiar impertinent) megastar-ul care captiveaza stadioanele . se simte departe de oameni iubeste animalele (excesiv. alcool. rusinos nu are incredere in sine. si asta. 2) INTROVERSIE EXTREMA timid. tutun. deprimat (senzatia ca este parasit) doreste sa dispara. 3) COMPORTAMENT EXTREM OSCILANT de la cruzime salbatica la sfiala si introversie extrema polaritate a comportamentului (Jekyll si Hyde) emotii contradictorii (poate fi linistit si dintr -odata izbucneste o toana) .

Nota dominanta a sicoticului : ÄTrebuie sa fac totul ca slabiciunile mele sa nu fie observate de ceila lti´. Äceva´) de nenorocire de intinderi mari de apa (nu in bazin. lapsusuri . Rho. prezinta faptele partial se infatiseaza celorlalti altfel decit este in realitate (Thuya ajunge pina la Ämasca´). CRUZIME si TICALOSIE salbatic. oameni (chiar fata de propria familie) se derobeaza de responsabilitati MINCIUNA incearca sa ii insele pe ceilalti prin omisiune de informatii. stafie. se lupta.136- . dificultate in aprecierea timpului (timpul pare ca se scurge prea incet (Alum. piscina) .- lucreaza excelent o perioada. o privire. CONFUZIE dificultate de concentrare : dislexie uita cuvinte. Puls) o prezenta nevazuta (monstru. apoi abandoneaza egoism extrem / sensibilitate iesita din comun. il obsedeaza ore in sir si vrea satisfactie) priveste cu placere scene de violenta pierde orice control al comportamentului nepasare fata de sentimentele altora cruzime fata de animale. Cann-i) : se proiecteaza in viitor (agenda) putere de premonitie (medium) graba amina totul pentru ca are senzatia ca va dura prea mult si nu va reusi.. violent (copii care isi lovesc parintii) bataus. FRICI sa fie singur in intuneric (Lyc. pierde sirul conversatiei. Arg -n. loveste (ii place sa bata si comportamentul lui cere bataie) nu poate fi potolit in timpul crizei daca este admonestat reactioneaza cu violenta incapatinare si ranchiuna indelungata (un cuvint.

137- . CAP OCHI rosata umflare puroi masiv aglutinarea pleoapelor dimineata halucinatii : inflamatii cu semne intense : migrene imprecis descrise par uscat. adorm spre dimineata se agita in timpul somnului (in special picioarele) pozitia in somn : pe abdomen sau genupectorala cosmaruri (cineva il urmareste sa-l prinda) se trezeste neodihnit SIMPTOME FIZICE in cimpul vizual periferic ca si cind mici vietati s-ar misca rapid astigmatism (Lil-t.- de animale gelatinoase (meduze. cu hipoacuzie (la copii) . broaste. Tub) URECHI colectie lichidiana in urechea medie datorita unei corize. etc) de nebunie (este constient de confuzia mentala) ILUZII ca cineva este in spatele lui ca l-a atins cineva (o mina il mingiie pe cap) ca apar persoane care ii soptesc : Ävino´! ca totul este ireal (ca intr-un vis) SOMN II. matreata Äoameni de noapte´: se retrag greu la culcare.

afectarea sistemului respirator inferior : bronsite (de la nastere) astm agravat de umezeala. Thuya) 8. Nux-v. ca desenate barba. obstructie. TORACE . ceroasa (poate fi si gri-verzui) uleioasa (reflecta lumina ca o oglinda) pilozitate faciala minima : sprincene subtiri. Staph) limba cu depozit posterior salivatie copioasa vezicule de febra (herpes) dinti cu indentatii adinci (Tub) carie intre incisivii centrali superiori (foarte caracteristic) transpiratie profuza a fetei si gitului cind doarme (indiferent cit de putin. mustata rara GURA GIT racelile lasa catar postnazal cronic inflamatie. Mang. amigdalita (ameliorate la mare) eforturi permanente de a-si curata faringele si laringele (isi drege glasul : Caust. rinita cronica cu mucus gros corize repetate cu secretii groase ce formeaza cruste in jurul narilor scurgeri retronazale.NAS FATA - mincarimi (senzatia de viermi care vor sa iasa). ziua sau noaptea) spider hemangiom (capilare dilatate.138- . polipi sinuzite nas infundat la copii (Lyc. Samb) prurit intens al virfului nasului (interior) piele palida. frig si curent .

condimentata) sare si dulciuri acru. stridii. gheata bauturi alcoolice suc de citrice (portocale) 10. Psor) gastrita.probleme respiratorii cronice tuse productiva ameliorare culcat pe abdomen.139- .eritem fesier (la copii) poate insoti orice episod de boala rosu aprins (uneori vezicular) poate fi rezistent la orice tratament diaree cronica (Tub) scaun excoriant miros extrem de ofensiv constipatia este mai frecventa scaun evacuat cu dificultate (se apleaca in spate) . mazare sete bauturi reci. melci) vinete. STOMAC foame vorace imediat dupa masa (Lyc. fructe (necoapte) peste aversiuni alimentare mincare gelatinoasa (albus nefiert. ulcer (dureri ameliorate in pozitia genupectorala) dorinte alimentare : grasime (carne grasa. caimac. fasole. RECT . la mare afectiuni cardiace : la oameni tineri infarct la virsta sub 40 ani cardita reumatismala poststreptococica 9.

plins si senzatie de frig (sinii reci ca gheata) 13.scaune aderente. epididimita. calciie sensibile. excoriante cu miros de peste tumori adenom prostatic chisturi de ovar fibroame probleme menstruale dureri menstruale severe in timpul fluxului (ca de nastere) menstre ofensive. miros amoniacal) .herpes. prostatita vaginita. satiriazis) .inflamatii · · · · · · · · orhita. chiar iarna) talpi sensibile. EXTREMITATI .cistita cronica recidivanta 12. URINAR . pinten) glezne umflate articulatii intepenite cu nevoia de a le Ätroz ni´ . merge cu picioarele goale pe ciment. bitiie) senzatie de caldura (le descopera n oaptea.impotenta. anexita scurgeri galbene. uretrita.perversiuni sexuale .gonoree .enurezis (urina foarte colorata.140- . dureroase (nu poate merge pe teren accidentat.picioare · · · · agitate (le misca incontinuu. GENITAL . sterilitate . metrita. pateaza persistent lengeria SPM sever cu tristete. argiloase (ALUM) 11. acide. singe inchis la culoare cu c heaguri. veruci .uretrite (inclusiv nespecifice) cronice.impuls sexual foarte puternic (nimfomanie. condiloame. stricturi .

iritante si amelioreaza ameliorat la malul marii si culcat pe abdomen miasma sicotica : negi. tumori. · · · · - GENERALITATI · · · calduros istoric familial : gonoree boli genitourinare trenante maladii cardiace la virsta tinara toate eliminarile sunt ofensive. veruci. frig diurna atingere (chiar usoara) acoperit (invelit) .141- . nas) dar se descopera. excrescente de orice fel MODALITATI · · · · lateralitate stinga (sicoza) agravare : umezeala. lipoame pielea din regiunea genitala afectata : rash inflamatii exeme excrescente moluscum pendulum in jurul gitului vitiligo rece (mai ales sini. negi. chisturi sebacee.· · · - artrite (inclusiv reumatoida) dureri agravate la prima miscare si ameliorate la miscare continua (Rhus -t) deformari ale degetelor unghii deformate (sant transversal): Thuya striatii verticale isi roade cu inversunare unghiile 14. PIELEA multe excrescente : alunite. veruci.

· · · · · · · · zgomot ameliorare seara la malul marii culcat pe abdomen. pozitie genu -pectorala aplecat in spate cind se intinde aer proaspat (ventilat) frictiuni puternice TABLOURI CLINICE SUGAR · · · · · · · · · · · · · · eritem fesier exema.142- . scaun cu mucus galben-verzui care excoriaza anusul urina poate fi iritanta producind un rash al zonei de contact fetitele pot prezenta scurgeri vaginale ofensive iritante care pateaza scutecul in galben isi rod unghiile (inclusiv de la picioare) COPIL · · poate exista o intirziere in dezvoltarea somatica costeliv cu tendinta spre marasm lipsa totala de apetit / apetit bun dar incapacitate de asimilare probleme de comportament (greu de educat) . ast m inca de la nastere dificultate de a adormi (nu se poate relaxa) doarme pe abdomen sau in pozitie genu -pectorala se dezveleste in somn. nas obst ruat cu secretii verzui care formeaza cruste in jurul narilor necesita dezobstructie nazala mecanica (pompita) nu creste desi are apetit bun (vomita laptele imediat ce l -a ingerat) bea cu placere suc de portocale diaree de la nastere. agita picioarele spider laringiom al fetei raceste des.

imagine).· · · · · · · · · · - toane cruzime / timid si retras comportament agresiv (acasa si la scoala) isi bate parintii. tendinte incestuoase) probleme de concentrare dislexie (greseli in scris si vorbit) greutate in mentinerea atentiei nu-si pot face temele decit in li niste deplina uita negi. in special la baieti a caror personalitate se retrage din fata unui tata ± Med cu comportament agresiv dorinta de a incerca orice este ilegal (adera la bande de raufacatori. fara incredere in sine. droguri. fratii. ADOLESCENTI razvratiti. competitie. imbracaminte excentrica impertinenti / usor intimidabili anorexie / bulimie. veruci enurezis cu emisie de urina inchisa la culoare si cu miros amoniacal inflamatii genitale frecvente (vaginite. exema (ameliorate la mare) IACRS frecvente. recidivante care coboara usor la nivel bronhopulmonar sau se complica cu otite. dureri mari la ciclu) chisturi ovariene libertini (isi gasesc foarte devreme un partener sexual si se muta cu el) masturbare ADULT Traim intr-o societate sicotizanta (control. blefarite (ochi lipiti dimineata) astigmatism astm. in special la fete comportament introvertit. Deci trasaturile comportamentale sicotice se amplifica la adult. etc) patologie pelvina (inflamatii) in afara activitatii sexuale probleme menstruale (SPM. colegii iubeste excesiv animalele / cruzime sexualit ate prematura (interes anormal pentru sexul opus. masturbare. care mai poate prezenta : . fimozite) conjunctivite.143- .

hipersexual . acre si de bauturi reci (dar uraste pestele) isi roade unghiile isi dezveleste picioarele (calduros) nevoia de scaun il scoala dimineata din pat Nux-v : Lach : pasional.144minte alerta in permanenta impuls sexual excesiv manifestari extrovertite dorinta de grasimi cistite repetate . Sulphur. polipoza nazala slabiciunea memoriei (uita nume proprii. sterilitate veruci. rezistenta la tratament impotenta. calciielor rinofaringite. sinuzite cronice. daca a facut un anumit lucru. dinti cu marginea indentata dorinta de grasime o boala acuta nu-si gaseste rezolvarea cu o medicatie adecvata (ramine ceva nerezolvat in fundal = miasma) Sulphur : egotism. tumori reumatism deformant nevralgii (faciala. dezordine. dulci. gelos. sciatica stinga) probleme ale talpilor. plex solar.- patologie urogenitala tenace. frecvente lapsusuri in conversatie) COMPARATII Complementare : Thuya. Nat-s. dorinta de alimente grase. condiloame. vitalitate. noduli. unde si-a lasat lucrurile. Puls TUB : copiii apartinind celor doua miasme pot semana foarte mult comportament agresiv. Cann-i. chisturi. distructiv diaree cronica raceli repetate ce coboara repede la nivel bronhopulmonar astigmatism.

N. polipi. BIBLIOGRAFIE Frans Vermeulen : Concordant Materia Medica Roger Morrison : Ghid practic de remedii homeopatice Sankaran : Soul of Remedies George Vithoulkas : Esenta Materiei Medica Paul Herscu. timpul trece prea incet Camph.145- . ========================================== . masturbare). hipersexualitate (dorinta exagerata. Cann-i : Äca in vis´. Arg-n. veruci. Sec : piele rece. : The Homoeopathic treatment of Children.D. comportament sexual extrem. Nux-v. condiloame agravat la vreme umeda ginduri suicidare Alumina. dar se dezveleste Sanic : miros de peste Zinc : agitatia picioarelor Thuj : Plat : Ph-ac : uita cuvintele cind vorbeste vrea sucuri de citrice platitudine permanenta (intermitenta la Med-introvertit). perversiuni. mincinos. se prezinta altfel decit este scurgeri asemanatoare cu Med patologie urogenitala unghii deformate (striatii longitudinale) uscaciunea parului excrescente diverse afectarea articulatiilor Lyc. Samb: obstructie nazala (copii si sugari) Kali-c : sensibilitatea talpilor. inselator.Nat-s : - ameliorat de orice eliminare (scurgere) negi.

în regiuni ml tinoase. Poate ajunge pân la 15 -20m. A fost adus în Europa în sec. antihelmintice i abortive.M se ob ine din vârfurile tinere ale ramurilor. SIL. verucilor etc. aplatizate. iar provingul a fost publicat în Materia Medica Pura. 4: THUJ.) Conifere . convulsii . frunze i flori . Numele de Arbor Vitae i se datoreaz unui explorator fran cez. 16 i cultivat în scopuri ornamentale. convulsii.. In etnoiatrie a mai fost folosit pentru tratamentul infec iilor respiratorii.) => diaree. Thuya canadian etc. Jacques Cartier .THUJA THUJA OCCIDENTALIS (Arbor Vitae. enurezisului. diaree. fiind folosit în combina ie cu Echinacea purpurea. i conuri de 1 cm. grd. Afinitatea pentru epiteliile tractului urinar provoac inflama ie acut i secre ii purulente. amenoreei. Cauzalitate: supresia gonoreei ( i a altor BTS. supresia manifest rilor sicozei ± veruci. aritmii. condiloame. -gonoree în AHC. are o form piramidal .gonoree în APP). sifilisul) ( Thuj. insuficien hepato -renal . Intoxica ia provoac v rs turi. cu frunze mici. reumatismului. SULPH. agita ie psihomotorie. Cedru alb/ galben. cu apari ia unor forma iuni de tipul verucilor i condiloamelor.proasp t recoltate. except. psoriazisului. care a înv at de la indieni s foloseasc frunzele de Thuja în tratamentul scorbutului. Studii (relativ) recente (>1992) au demonstrat c are ac iune imunomodulatoare i antiviral . paralizie.fam. . cu crengi i ramuri care se se dezvolt într-un singur plan.. Remediul are afinitate pentru esuturile epiteliale.146- ¦ vaccinarea ( r. lateralitate stâng . THUJA Ac ioneaz în principal la urm toarele niveluri: GENITO-URINAR PIELE mental-emo ional. astm bron ic. Mai sunt men ionate i ac iuni insecticide. cap-occiput. Echinacea pallida i Baptisia tinctoria în tratamentul IACRS i ca adjuvant în tratamentul antibiotic al infec iilor bacteriene se vere . T.antigonoreic al plantei observând apari ia unei secre ii uretrale purulente verzui la un tân r care mestecase câteva frunze de Thuja. ac iunea sa iritant provocând hipersecre ie glandular i hiperplazie epitelial . tumori.. Med. Hahnemann a remarcat poten ialul terapeutic . Cupressaceae Thuja occidentalis cre te spontan în estul Americii de Nord. ganglioni limfatici. în form de solzi. digestiv. verzi. cistitei.

m. pozi ie: în decubit pe partea afectat . Sunt pacien i dificili. contact sexual. UMEDA. de inadecvare.147- .m/p.: ameliorare general când este r cit . Nu comunic u or (cu excep ia cazului în care masca presupune s fie foarte sociabili). . inflexibili. evit compania (au chiar aversiune pentru companie i pentru atingere). Depresie provocat de sentimentul izol rii. mic iune. fazele lunii ( ). Masca/ m tile trebuie ap rate cu orice pre i devin rigizi. MENTAL-EMOTIONAL: Au o senza ie de sl biciune interioar . religiozitate. fanatici.GENERALS . Alimentar: agravat de : ceap gr simi aversiune pentru : ceap usturoi dorin pentru : ceap ± crud usturoi s rat secre ii galben-verzui sau verzi.CORYZA . sentimentul c sunt lipsi i de orice valoare. Incearc s prezinte o imagine cât mai apropiat de normele societ ii în care tr iesc ± de moralitate. secreto i. Ameliorat: c ldur . lateralitate stâng .GENERALITATI: Agravat: VREME RECE . periodic: 3 a. decubit dorsal sau cu coapsele flectate. menstrua ie. mi care. deoarece se deschid greu i pot oferi chiar informa ii false. sunt rezerva i. c ldura patului. de senza ia c sunt atât de dezagreabili încât nimeni nu -i poate iubi. cinste i alte calit i pe care le observ c sunt aprecia te.amel. (ex. corectitudine. eliminarea secre iilor . general symptoms Thuj). cu idei fixe. iar lucrul acesta trebuie ascuns cu orice pre . manipulativi i în el tori.

Idei fixe sau iluzii : · c sunt sensibili.DELUSIONS .148- .body .body .body . body is MIND . aversiuni i agrav ri prezentate la generalit i) distensie abdominal .DELUSIONS .delicate. . friabil.beside him.DELUSIONS .continuity of body would be dissolved MIND .emaciation. greu de piept nat .coming in pieces.DELUSIONS .soul. body is separated from · c se afl o persoan str in lâng ei sau în spatele lor ( Med) MIND .). veruci sau tumori pe fa . îi cad sprâncenele în ½ extern . she is. otit cronic .DELUSIONS . sinuzit cronic . flatulen . someone is · c au un animal în abdomen .separated .DELUSIONS .glass . senza ia c se mi c un animal în abdomen.body . body is in danger of MIND .DELUSIONS .DELUSIONS .DELUSIONS .pieces .. cu aspect uleios al fe ei.DELUSIONS . MIND . GASTROINTESTINAL (preferin e. secre ii nazale posterioare. is · c au sl bit. are in MIND .body . sau de sarcin (Crocus) CAP cefalee frontal sau temporal . of MIND .brittle.lighter than air. is MIND .body . corpul î i pierde materialitatea sau c este separat de spirit: MIND .DELUSIONS .people .DELUSIONS . ofensive cu miros putrid. fragili : MIND . secre ii purulente. carii dentare lâng gingie.DELUSIONS .body is MIND . hipersecre ie de sebum. durere ca de cui înfipt în cap (COFF.abdomen.DELUSIONS .animals .behind him. coriz în timpul defeca iei (sep ). Ign).thin .body . dup abuzul de ceai (Selen. is MIND .pregnant.immaterial. p r uscat. people are MIND .people .she is made of MIND .

galben -verzuie. de usturoi. PIELE veruci sau orice fel de tumori cutanate. erup ii. de vreme umed polipi corzi vocale. Sentimentul c sunt lipsi i de valoare. cu scaun exploziv. fisuri între degetele de la picioare. (Lach. de miere. vise: de c dere. adenom de prostat . se treze te la 3 a. de ars. veruci plantare. stg. fibroame sau polipi uterini. transpir în zonele neacoperite (Bell. NUCLEUL (Vermeulen): 1. Masca. secre ie uretral cronic purulent . jet urinar bifurcat. constipa ie cu dureri rectale violente.- diaree: dup vaccinare. dureri premenstruale ovariene pe p. transpira ie uleioas . condiloame genitale. RESPIRATOR astm bron ic ag.chist ovarian -stâng. probleme unghiale ± casante. urât mirositoare a picioarelor.. insomnie. SOMN pe partea stâng . cronic . dup vaccinare. Thuj.149- . mor i. cu scaun care se retrage (SIL) sau cu senza ia de evacuare incomplet . pe t lpi. UROGENITAL uretrit .). i rece.) transpira ie cu miros dulceag. prostatit . verzuie. leucoree abundent groas . condiloame perianale. ag. transpira ie abundent .. hipersecre ie de sebum. dup micul dejun (NAT-S). hirsutism. încarnate. de praz. deformate.m. erup ii în zonele acoperite. puls. EXTREMITATI reumatism cu antecedente de gonoree. rânced. ..

care se retrage. Complementare Ars.. de vaccinare. Studies of Homoeopathic Remedies. Ceap (dorin . Staph ± se subapreciaz . probleme unghiale etc..Vremea rece i umed agraveaz . Merc-s. sa o apere de orice atac.150- . germicide. Vermeulen F. Sankaran R.închi i. s rat. Puls. Gibson D. The Soul of Remedies. Piele uleioas . Sankaran R.. dorin pentru usturoi. Nit-ac. Toxic = argirie In homeopatie se foloseste trituratia de la care se fac dilutii. Secre ii galben-verzui / verzi. 6.abilitatea de a se ocupa de ceva nou. tumori etc. rezerva i. oglinzi.. rezerva i. ag de gr simi. condiloame. urât mirositoare a picioarelor etc. 3.. Nat-s. constipa ie cu scaun dificil. The Substance of Homoeopathy. circuite electrice. Are mare conductibilitate electrica si termica. proiecteaz o imagine compensatorie de putere. nazal posterioar etc Med.. provocarea de a fi creativ . Sil ±lips de încredere în sine. transpira ie abundent . ag. secr... de aici anxietatea de anticipatie. RADAR 8 ========================================== GRUPUL ARGENTUM ARGENTUM METALLICUM Argintul este un metal alb stralucitor cunoscut de 3000 ani BC..nevoia de a performa in conditii adverse .sensibili la muzic . antiseptice. Vithoulkas G... agg. de ceap . vesela. Aplicatii : fotografie. conductori electronici. .R. bijuterii. Probleme unghiale. condiloame i fibroame.Sulph Compara ii Lyc ± sl biciune interioar .. carii dentare care apar foarte devreme etc. 4.. Nit-ac etc Bibliografie: Boericke W. Pocket Manual of Homeopathic Materia Medica. Synoptic Materia Medica. aversiune sau agraveaz ).M. Dupa Sankaran tema lui ar fi performanta si aparare pentru supravietuire. Med.. friguros. Desktop Guide of Materia Medica. Veruci.2. Sabin. Nat-m . Essence of Materia Medica. Nat-m.. 5. Morrison R. Nat-s.pentru a fi apreciat si a avea o pozitie de succes trebuie sa fie creativ si performant.. . Sil.

exostoze craniene. scriitor. locuri inguste. pret. vascoase. cancer. dureri articulare asa zis ³isterice´ = fara umflatura. parestezii. vertij . criticat. nou. schimb. contractura.cartilagii. ii cade vocea. senzatia ca inima se va opri urmata de tremuraturi si palpitatii . neliniste psiho -motorie . injunghiat in spate. ( Vermeulen) CARACTERISTICI (Vermeulen) durerea creste treptat si dispare brusc laringe dureros. performanta. de aici anxietate si furie. senzatie de socuri electrice. prolaps uterin. Alternanta de ³sunt grozav´ ± ³nu sunt bun de nimic´. talentele. priceperea. Se simte slab in interior. stand aplecat. contracturi nedureroase miocardice agravat culcat pe spate. oase. totusi rezervat si inchis socuri electrice la adormire sau trezire SIMPTOME PSIHICE . predicator. multime . culcat pe spate. puterea creierului sau. ii slabeste puterea mintii si cea fizica. articulatii .lipsa de incredere in sine compensata prin maniere fine. convulsii. incurajat. confuzie. se stra duieste si face ce poate mai bine pana cand incepe sa cada. suport moral. MODALITATI Agravare : contact. etc si se apara prin ea. rezervat in atitudine . se exprima ca orator. paralizii. usor expulzate friguros agravat la soare anxios nelinistit.genital ± barbat :orhita dreapta .mucoase ± laringe si faringe mai ales . asigurare. tendinta la ulceratii. carii osoase . sa-si demonstreze calitatile intelectuale. epilepsie. cantaretilor secretii mucoase gri. cafea. incredere. raguseala oratorilor. mentine controlul. de catre preajma mai tarziu. noaptea. tulburari de memorie.frica de inaltime. la pranz. Performanta o simte ca pe o conditie a acceptarii sale de catre parinti la inceput. presiune. ajutat din spate. cantaret.Campul lui de actiune ar fi performanta intelectuala. aparare. cu ochii adanciti. Trebuie sa straluceasca in societate.dureri sfasietoare. cancer uterin. dezvelindu -se. BIOTIP : slab. piele palida.grabit in mers si vorbit . invelit. fetida. Copil a fost fortat de parinti sa performeze. ca o rana. responsabilitate. recunoastere. cautator de greseli. abia mai vorbeste. Se simte silit sa performeze. ACTIUNE . cu timpul abandoneaza lupta si degenereaza profund. Ameliorare : la miscare. se apara prin intelect. leucoree iritanta.151- .sistemul nervos ± contracturi.femeie : anexita stanga. Cuvinte in discursul pacientului : aprobare. impotenta . TDS cu polutii.anxietate pentru sanatate. creativ. ten pamantiu.muschi ± crampe in extremitati. anxietate de anticipatie. tristi nelinistiti. dureri in cartilajele costale. in vehicol. la soare.

cantitati mari -TDS : polutii. blefarite. ametit.prurit ocular. articulatii ³isterice´. inflamatii ale cartilagiilor . laringite.deficit de memorie SIMPTOME GENERALE . enurezis nocturn.coriza cu stranut. vascoase . secretii nazale fluente sau purulente gri .uscaciunea gurii.agravare ziua. epilepsie. excoriatii . emaciere. ulcer.prolaps uterin. senzatia de oprire a inimii . borborigme .152- . Stannum ± tuse razand .. confuz .constrictii externe. anexita stanga . exostoze. tahicardie. mai des . agravare la efort fizic . carii osoase. faringite. contractii in pulpe coborand INDICATII CLINICE Blefarite. epilepsie . cancer uterin RELATII Zincum ± prurit ocular. gri. cedeaza brusc .palpitatii.agravat culcat pe spate . strictura canalului lacrimal .scaun moale. impotenta sexuala . varsaturi acre. usor expulzate .depresie taciturna sau excesiva veselie . carii osoase.crampe. reumatism articular.gastralgii arzatoare. convulsii.senzatie de cap gol. saliva vascoasa.mictiuni frecvente. secretii vasc oase.agravare la soare SIMPTOME LOCALE . la pranz .ingrosarea cartilagiilor. dureri articulare .dureri osoase. prolaps. Palladium ± ovar drept. greata.inflamatia laringelui.slabiciune. exostoze.cefalalgie stanga instalata treptat.secretii mucoase gri. raguseala. diabet zaharat. TDS. tuse.furie deliranta dupa criza de epilepsie . fara caldura vitala.

e urmat bine de Calc. inflammation 2 Larynx .cartilages affection of 3. 3.memory. inflammation 2. inflammation.periodicity 3 Head ± pain 3.mucous secretions increased 2.caries bone of 2.lying agg 2. Platina. burning 2 Bladder ± urging to urinate 3.153- . exostosis 2. uterus.numbness 2 . weakness 2 . cartilages 3 .pollutions 2 Female genitalia/sex ± prolapsus 3. lack of vital heat 2. ulcers. noon agg. health about 2 ³ ³ ³ ³ . left 2 . loquacity 2.prostration 3. 3 .restlessness 2.pain 2.cold agg 2 . interrupted 3.Urmeaza bine dupa Alumina. hurry 1 . 3 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ .sun. lids 3. gray 2 . back on 2. hoarseness 3. cancer of. trembling 2 . cervix 1 Chest ± palpitation of heart 2 . in bed 2 ..taciturn 2.itching 2. exertion physical agg 2. voice. exposure to the 2 . ideas abundant 1 Generals ± daytime morning agg. twitching 2. uterus 2. convulsions 2. infants 2 ³ . discharge with 3 Throat ± choking 3. mental exertion agg. children. frequent 3 Male genitalia/sex .inflammation 2. joints 3 . lost 3 Stomach .stricture of lachrymal duct 2 Nose ± coryza 2. Sepia POSOLOGIE ± 6 X ± CM REPERTORIU Mind ± anxiety 2.. Puls.emaciation 2.constriction external 2. weakness 3 . epileptic 3. empty 2 Eye .side. pain bones of 2. right 3.

Jain Publishers New Delhi Kent J. inaltimi.H. orice loc cu iesi rea blocata.agitatie anxioasa. sta langa usa.154- . genitale cu inflamatii cronice si tendinte ulerative . Credinta ca este acceptat doar daca performeaza in timpul crizei. miasme multiple ± luetism. altfel va fi renegat si dispretuit. Orice situatie care pare o capcana il agraveaza : multime. apar frici. Este prins singur intr-o circumstanta capcana si cauta disperat calea de iesire. hipertiroidian si hiposuprarenalian.oase si cartilagii : necroze . sicoza. nu poate astepta. in criza. ridat.BIBLIOGRAFIE ( valabila pentru tot Grupul Argentum ) Clarke J. fobiile.T. durere de piept. idei si actiuni fixe. dulciuri.sistemul nervos : dezechilibru mintal ( Kent spune ca predomina tulburarile mintale intelectuale fata de cele emotionale ) (ce facem atunci cu anxietatea. MODALITATI Agravare : la cald. ajunge la intalniri mai inainte. Daca nu gaseste iesirea poate avea impulsuri suicidare : fizic : se arunca p e fereastra. nimeni nu -l ajuta. Murphy. deprimat agitat. halucinatii care-l framanta mai ales noaptea . Lateralitate stanga. ACTIUNE . Trituratie si solutie. tulburari de coordonare motorie. Se teme ca va pierde autocontrolul si devine anxios. tuse.) si fizic cu anxietate. la menstra. Tema sa dupa Sankaran este performanta in situatie de pericol brusc. la presiune forte. slabiciune iritabila. ganduri tulburi. Lecture on Materia Medica Kent Plus Synthesis 7 Vermeulen. febrilitate. anxios iritabil. A Dictionary of practical Materia Medica B. obsesiile.depresie anxioasa.anxietate de anticipatie cu nervozitate tremuratoare . digestive. trebuie sa vada iesirea tot timpul. culcat pe partea dreapta.m. uscat. alimente reci. Scholten diferite lucrari pe internet Vital Quest Vithoulkas Materia Medica Pura ARGENTUM NITRICUM Nitrat de argint ± NO3Ag. Trebuie sa lupte singur. psihic : abandoneaza afacerea chiar daca pierde tot. psora. noaptea. poduri. la furie cefalee. tunele. Planifica tot ca sa stapaneasca situatia. rinichi BIOTIP : slab. Ameliorare : la aer curat ± ii place sa-i sufle vantul in fata. SIMPTOME PSIHICE . spatii inguste. co mpulsiile care sunt tulburari afective ? n.ganduri stranii : daca va trece pe langa un colt de strada va cadea sau va face ceva rau . iluzii. grabit si nerabdator. la baie rece. actioneaza impulsiv ca sa scape. pe care le doreste.mucoase : respiratorii. pareze mai ales ale membrelor inferioare . slabiciune . avioane.degenerescente parenhimatoase : ficat. colturi de strada.

cu tremor si slabiciune SIMPTOME GENERALE . epilepsie la frica. < la cald . ameliorata la aer rece si legat strans la cap .acufene.vise anxioase. varsaturi . frica de moarte in situatii fixe fobice(Ac.cefalee congestiva cu senzatia de expansiunea craniului ca si cand ar exploda.frica de multime.diaree verde. este grabit. senzatie de infundare urechea stanga.. treziri anxioase bruste .slabiciune generala. greata.155- . spumoasa.tendinta la hemoragii .conjunctivita granuloasa cu secretie muco-purulenta. de spatii inguste.timpul trece prea incet. gaze zgomotoase si fetide la scaun .limba cu papile proeminente.dorinta de dulciuri care-l agraveaza.raguseala cronica a cantaretilor. agravata dimineata obligand la tuse .senzatia ca o aschie de lemn este infipta in gat ( Nitri acid ) . hipoacuzie.doreste aer rece. surditate .agravat noaptea .in situatii nespecifice) . cu aspect de spanac tocat.vertij la vederea unor cladiri inalte agr.constipatie cu scaune uscate . la menstra .durere epigastrica rozatoare. varf rosu si dureros .agravat culcat pe partea dreapta SIMPTOME LOCALE . fizica si psihica . de poduri.impuls de a se arunca de la inaltime .faringe rosu inchis cu secretie groasa si greu de desprins obligand la efort de degajare .de inchiderea ochilor. regurgitari de alimente nedigerate.convulsii precedate de o scurta perioada de agitatie. fotofobie intensa.irational in concluzii si actiuni . de alimente si bauturi reci . frica de inaltime. confuzie mintala .deficit de memorie. vrea sa termine lucrul inainte de a incepe . pe strazi inguste are impresia ca va fi strivit. baie rece .agravat la cald . oratorilor.impuls nestapanit de a merge repede .flatulenta marcata.eructatii zgomotoase imediat dupa masa . diaree emotiva sau dupa masa .

epilepsie.undertakes nothing. leucoree. coree.. la emotie. fobii.delusions. hurry to arrive for appointed 3 ³ walking while 3 .fear.tuse la notele inalte. parestezii. of 1 . crossing a bridge or place. paralizii INDICATII CLINICE Tulburare anxioasa. gastrita hiperacida. 3 . if a 2 Generals ± night agg.self-control. laringita cronica a cantaretilor si oratorilor. ulcer gastro duodenal..incontinenta de urina zi si noapte . conjunctivita granuloasa. fetida. delusions. diaree verde cu flatulenta in entero-colite. la mirosul de tu tun. in 2 . Ars. despised he is 3 ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ . lest he fail 2 .anexita stanga . sange negru cu cheaguri cu senzatia de apasare abdominala . uretrite.alb. oftalmie purulenta. anticipating events. when 2 . astm nervos .high places agg 2 . mur. eroziune de col uterin.col uterin tumefiat. tulburare afectiva bipolara. dizenterie. of losing 2 . ataxie locomotorie.³ . coit dureros .impotenta sexuala. aerofagie. tremuraturi. obsesii. RELATII Complementar : Lyc.leucoree alba. impotenta sexuala. ameliorate plimbandu -se la aer rece . paraplegie.excitement. sanguinolenta .hurry time.palpitatii agravate culcat pe dreapta. pareze. flatulenta. afectiuni medulare. galbuie.alb. uretrite la barbat .anxiety 3 time is set. forsaken is 3.ciclu menstrual neregulat. hipertiroidism. meteorism.. place cannot pass. ulcer cornean. diaree la emotie. narrow places. corners of houses project so that he fears he will run against them while walking in the street 2 Mind ± delusions. tulburare depresiv-anxioasa.slabiciune in membrele inferioare cu tremuraturi.Ver. ulcerat. Incompatibilitate : Coffea REPERTORIU Mind ± ailments from anticipation 3 ³ .156- . Antidot : Natr. certain 2 .

prietenos. Simptome comune ambelor elemente. spasm de esofag. ocrotitor al artelor si ideilor Phos. uscata.food. tunet e. pasionate. Iritabil agravat de umilire . tuse spastica. durere constrictiva tampla stanga.pain 3 burning 2 Abdomen ± distention 3 Rectum ± diarrhea 2. cefalee la ora 16. sfasiere in degetul mare Murphy : dorinta de vin. calator. boala. tresariri. Mictiuni imperioase. adenopatii ganglionare.157- .³ ³ ³ ³ ³ . intelectuali superiori.durere violenta in fosa suprasternala si retro manubriul sternal la intoarcere intr -o parte . simpatetic. fulgere. nu poate articula decat un cuvant odata. Clarke relateaza cazul unei femei intoxicate cu cianat de argint: . > de tuse.: comunicativ. continua. fata si limba foarte rosii . Indicatii clinice : faringo-laringo-traheo-bronsite. ARGENTUM PHOSPHORICUM Scholten : Arg. 3 . sa tina discursuri. impresia de gat zgariat.durere constrictiva arzatoare in gat. Intepaturi si contracturi maxilarul superior drept si pleoapa dreapta. . sa arate ce talentat este. spatii inguste. Vermeulen : durere frontala presiva < aplecat. atacuri de sufocare. astm. < aplecat. Are prieteni artisti.warm agg.convulsions 2 epileptic 3 . tuse spastica. moarte. care-l agraveaza. politicos arogant. Frica de inaltime. idei fixe. sweets. crampe. ARGENTUM IODATUM Ag I. crampe dureroase. mai ales in picioare Indicatii clinice : angina pectorala. Este sensibili la critici. agg.weakness 3 . Are relatii profunde. se vrea centrul a tentiei. mandrie ranita. desire 3. 3 . dor de casa Tema : ocrotirea artelor cu scopul de a se arata special.respiratie dificila. : conservator. scurta. cardiopatii ARGENTUM MURIATICUM Ag Cl. singuratate. intuneric.hemorrhage 2 Head ± pain 2 Stomach ± eructations 3 nausea 3 vomiting 3 ³ . stool green 3 flatus 3 Chest ± palpitation of heart 3 Extremities ± weakness 3 ARGENTUM CYANATUS Ag CN. Tresariri fata externa coapsa stanga si condilul intern cot drept.

ei isi propun teluri inalte si vor sa fie cei mai buni.Doreste dulciuri. individul Aurum este insetat de iubire. dar paradoxal. Pe masura ce patologia avanseaza. in acest scop. cu accente frecvente de tristete. luminoasa a vietii. ========================================== AURUM METALLICUM Trasaturi esentiale. din etape premergatoare. Initial. a caror afectiune o dorea. Accepta cu usurinta afectiunea altora. pana cand ajung sa se considere total lipsiti de valoare. pentru emotiile lor fragile. ele se vor fac e simtite prin oscilatiile dispozitiei. condimente. de aceea. Punctul slab es te reprezentat de nivelul emotional. se observa o stare de insatisfactie fata de viata in general si de relatiile interpersonale in special. devin tot mai autocritici. de anihilare si moarte. adesea primii din clasa. fiind reprimate. Ameliorat vorbind. dat fiind ca laudele reprezinta o adevarata hrana emotionala. Intr-adevar. cea mai buna strategie terapeutica este aceea de a preveni starea finala de depresie tip Aurum si. desi au intelectul foarte puternic. Pentru homeopat. fiind prea seriosi si muncitori. agravat in intimitate Boericke il considera un bun remediu in edeme. sare Aversiune pentru grasimi. Evolutia patologiei pe stadii Chiar din primul stadiu. inteligenti. pentru ca isi cunosc valoarea intrinseca. dar nu sunt in stare sa o ofere. ambitiosi la scoala. cu dorinta de a practica diferite forme de meditatie. inghetata. Aurum imprima asupra organismului ideea de autodistrugere. Putem recunoaste tipul Aurum datorita seriozitatii si a sobrietatii excesive. Pe masura ce patologia avanseaza. Dificultate de adormire. Dar. ambitioasa si foarte preocupata de cariera. de parca viata lor se deruleaza pe fundalul permanent al unei muzici triste. este foarte important sa fie apreciati si chiar adulati. buni de nimic! Copiii Aurum Parintii ii descriu si pe ei ca fiind introvertiti si seriosi. Roger Morrison ne atrage atentia asupra convingerilor religioase profunde ale acestui remediu. carne.158- . . Existenta lor este prea sobra. Cu timpul. in care pofta de viata si capacitatea de a simti bucuria incep sa ii scada. nu isi mai gasesc nici o placere in contactele sociale si emotionale. sentimentele negative sunt tinute sub control. fructe. dar isi imagineaza ca a pierdut iubirea celor apropiati. Dujany face urmatoarea remarca: aurul poate servi pentru a cumpara dragostea. prea mult aur indeparteaza iubirea. la o persoana in ace lasi timp bine crescuta si manierata. De obicei. Nu mai au nici o bucurie . Pentru ei. bauturi reci. peste. capabili. ajung sa isi piarda senzatia de placere si sa ignore latura placuta.tablou mental Dupa George Vithoulkas. trebuie sa putem identifica din timp caracteristicile remediului. se joaca cu cuvintele. Ameliorat de cafea. prin analogie cu aurul care este un metal pretios. ei fiind cu adevarat valorosi. R. buna lor parere despre sine este cat se poate de justificata. ideea centrala a remediului este depresia si dezgustul de viata. isi vor face tot mai multe reprosuri. Vulnerabilitatea lor emotionala se manifesta prin efectul exagerat pe care il au criticile asupra lor. somnambulism. nimic nu ii mai intereseaza. O alta convingere puternica a persoanelor Aurum este si aceea ca sunt destinate sa ocupe o pozitie inalta in viata.

lapte. mania for work 3 Delusion.159- . tensiunea emotionala le mai scade si se simt mai bine. Uneori. Se roaga si plange ore in sir. pacientul . delicatese(produse de patiserie) aversiune: carne . Pacientii se simt mai nemultumiti si nesiguri in timpul zilei. ci se roaga pentru mantuirea sufletului. preferinte alimentare si modalitati Prof. nu se mai gandeste la autodistrugere. vor avea sentimentul ca au esuat in viata si ca au cr eat doar impresia ca sunt buni. cel foarte moral si religios. dulciuri. throwing height.seara. of 2 . In acest caz. el poate parea insensibil.high places 1 . in aer liber. Exista si o alta varianta de Aurum. Interesant este ca nimeni din anturaj nu si-a putut da seama pana atunci de profunzimea suferintei acelei persoane. paine. apare ameliorarea generala seara. ceea ce ii mai alina suferinta. melancholia 2 Loathing of life 3 Suicidal disposition 4 Suicidal disposition. Tot acum. al durerilor osoase si al aterosclerozei. pot s a se arunce de la etaj. plin de cruzime. se remarca si inversul acestei situatii. pacientul Aurum se va manifesta prin iritabilitate si furie.noaptea ( mai ales durerile osoase ) dorinte alimentare ± alcool. friends. boala ia un alt curs. Cu cat incercarea de reprimare a sentimentelor negative esueaza. Bungetzianu il caracterizeaza ca remediu al depresiei. al congestiei si induratiei locale.heart disease 2 Apecte generale. In aceasta noua etapa. cu agravarea depresiei seara. dar dupa apusul soarelui. 3 Industrious. himself from a 4 Alcoholism 2 Music amel. toti considera ca nu existau nici un fel de motive pentru un gest disperat. remediu antisifilitic ameliorat: . desi deprimat. prin care este evitat disconfortul vietii emotionale. Simptome de repertoar: Religious affection 2 Religious affection. vara agravat: . mai plini de inc redere. desi nu injura. In cele din urma. munca devine supapa lor de siguranta. has lost the affection of 2 Delusion. neglected his duty. he has 3 Fear ± failure. Se vor simti incapabili sa isi mentina preocuparile si vor considera ca nu mai au nici un drept sa traiasca. Vor deveni foarte sensibili chiar la remarci intamplatoare si pentru cel mai neinsemnat cuvant sau alt motiv. spune lucruri foarte dure celor din jur. Acesti pacienti ating cea mai profunda stare de depresie de care este capabila fiinta umana.Tot in acest stadiu. o adevarata moarte in timpul vietii.

testicul ectopic.ed.dureri osoase sfasietoare. 2001 . la femei. cu valuri de caldura si pulsatii vizibile ale carotidelor. ed. ign. Iasi. endocardita. fibromatoza uterina Piept ± angina pectorala agravata seara. Extremitati . necoborat. dureri reumatice migratorii psoriazis Comparatii cu alte remedii nat-s. Polirom. Medicala. Tao. Genital . cu forme severe de sinuzita ± nari ulcerate. 1983 Morrison Roger . plat.Ghid practic de remedii homeopatice. profunde.care este simtit si de altii Abdomen ± hernie inghinala la copii Ap. nux-v. ed. agravate noaptea Somn geme. Buc. agravate noaptea senzatia ca inima e stransa de o platosa cardiopatie reumatismala. pericardita.obstructie nazala. Chirila Pavel ± Manual de homeopatie. merc. miros fetid al cavitatii bucale. psor. palpitatii violente. dureroase Cavitate bucala si gat ± Carcinom la nivelul limbii sau gatului.- sete pentru apa rece Simptome locale reprezentative Cap. ca unica posibilitate de a scapa de ele Ochi ± hemianopsie ± nu vede jumatatea de sus a campului vizual Nas ..remediu principal pentru patologia testiculara si de epididim. Buc. 2005 Bungetzianu Gheorghe. striga in somn insomnie cronica severa cosmaruri. incat se gandeste la sinucidere. nat-m.160- . Bibliografie Dujany Ruggero ± Manual practic de homeopatie. ca de branza veche.dureri de cap atat de intense. cancer testicular..

George ± Materi medica viva.Phosphorus.. London. inhibitia) = PSORA -HYPER (excesul. in caz contrar .Vithoulkas. Arsenicum album. acumularea. George ± Esenta Materiei medica.Dr. nu vorbeste despre problemele sale sau raspunde monosilabic .ro/Curs_06. Perez spune pe buna dreptate ca lueza este manifestarea care afecteaza puterea de conservare a speciei . agresivitate fata de sine si fata de ceilalti . lipsa . isoscel sau scalen ) LUEZA inseamna : -la nivel fizic =distrugere (de la piele pana la oase ) : ulcere . M. Synoptic Materia medica. Prof. Galesanu y Luesinum . care viciaza judecata . dinamic si potrivnic.Dr. Galesanu Am putea defini miasma ca acel principiu invizibil. ca o c onditie care se poate agrava sau ca o predispozitie constitutionala . vol. care va genera cu siguranta diferite afectiuni .Dr. ed. Bromium . Nederlands.Dr. necroze . excitatia ) =SICOZA DYS (devierea . Conium . Pavlovschi y Materia Medica . memoria si acuitatea intelectului introvertit .161- . Moldogrup Iasi. D. (manifestari vizibile atat in alterarile organelor cat si in anomaliile manifestarilor psihice ) Psora perturba nutritia Sicoza obliga la acumulare de deseuri ce ar trebui eliminate Lueza evolueaza spre distructie si degenerescenta Trebuie mentionat ca patologia medicala din zilele noastre este preponderent trimiasmatica . numai 3 : -HYPO (defectul. 3. Hahnemann a descris 3 miasme PSORA.in sensul lipsei . miasma va persista de-a lungul intregii vieti a persoanei si se va transmite generatiei urmatoare . fisuri . CONVOCAREA a 6-a ( 19-20 MAI 2007) http://www.homeopatia. SICOZA si LUEZA . degenerarea ) =LUEZA Miasma trebuie inteleasa in totalitatea ei ca o adevarata boala cronica . Staphysagria. Haarlem.al excesului sau al distructiei . Homoeopathic Book Publ. aceste 3 miasme clasice isi gasesc echivalentul in alterarile functiilor celulare. Merlijn Publ.Lachesis. distructia .htm y Miasma Luetica . Desi . eroziuni -la nivel psihic =violenta . 1995 Vermeulen Frans. 1997 Vithoulkas. Belladonna. 1992. Ileana Rindasu y Medicamentul homeopatic LUEZA .Dr. M. cu componenta variabila a celor 3 miasme (comparabil cu un triunghi fie echilateral. ulterior s-au descris si alte miasme . care intra in sistemul unei fiinte vii producand un stigmat asupra constitutiei si care poate fi eradicat printr-un tratament antimiasmatic . Adrian Dumitrescu y Materia Medica . care sunt .( afectare profunda a organelor ) CARACTERISTICILE SIMPTOMELOR LUETICE MENTAL mentalitate distructiva. clar .

ulcere. suicidare -displazii. caldura patului ) la malul marii si calatorie pe mare Ameliorare De la rasarit pana la apusul soarelui Prin eliminari anormale La rece ( iarna . putride (tendinta supurativa ) -fisuri. idei fixe . nu au incredere nici in altii mare neliniste si agitatie sterila. cu ganduri chinuitoare cruzime tintita. aplicatii reci ) . depresive .162- . distructivi . argumente lipsa de incredere in sine . gangrene -aritmii modalitati : Agravare . criminal cu sange rece (tocmit ) furie violenta . violenti (nu au simpatie sau mila fata de nimeni ±inclusiv fata de ei insisi ) aversiune la companie . agresiune corporala . atat de ei insisi cat si de ceilalti ) memoria afectata ( foarte uituc.necroze . dorinta de singuratate ( mare dorinta de a scapa . distructii . distrofii . neinfluentate de explicatii . chiar pentru responsabilitati obisnu ite ) inabilitate pentru gandirea logica (matematica ) nu sunt interesati de munca lor ganduri de sinucidere persistente ( nu mai exista alta cale de iesire decat sinuciderea si dese ori o pun in practica ) anxietate agravata noaptea. golita de orice realizare sau intelegere -nemilosi .noaptea prin eliminari naturale caldura ( vara. degenerescente -malformatii-secretii groase. corozive . distructiva melancolie si depresie profunda manifestari de autoagresiune GENERALITATI -tendinte melancolice .- dificultate in intelegere si exprimare (pot fi si geniali ) incapatanat.

cu scoame -intoleranta la lumina artificiala -agravarea simptomelor oculare noaptea si la caldura URECHI -lungi -otita medie cu scurgeri purulente ce complica o raceala sau bolile eruptive -otite ulcerate -otite complicate cu mastoidita ( modificari degenerative ale osului ) -degenerare si distructie a oscioarelor urechii (tuberculinism ) -dureri cu caracter arzator . hipermetropie ) -deformari . devieri ( strabism . ulcerate . sfasietor -exema retroauriculara cu puroi gros . cu miros fetid sau metalic -tendinta la cadere a parului in suvite ( la tample si in special in vertex ) -parul din barba sau genele pot prezenta crestere spre interior -dureri de cap dure . persistente .163- . bazale sau lineare insotite de senzatia de banda stransa in jurul capului agravate noaptea si la cald ameliorate de dimineata pana seara (revin ) ameliorate de aplicatii reci si de miscare OCHI -modificari de refractie ( miopie . anizocorie . aglutinat . exploziv . de nesuportat: unilaterale. fetid si fisuri -alterarea acuitatii auditive pana la pierderea auzului -agravarea caracteristica a luezei NAS -leziuni degenerative si ulcerative ale narinelor si septului .La schimbarea pozitiei CAP -par gras .) -ulcere corneene -cataracta -dezlipire de retina -dureri cu caracter de carne vie -pleoape rosii .

convulsii -gingivite supurate . flegmon retroamigdalian -ulceratii pe tot arborele respirator -senzatie de carne vie in gat si amigdale -simptomele respiratorii se insotesc de disfagie si dispnee -voce ragusita . buze groase . aspra . Tub ) -modificari structurale ale arcului dentar -dinti neregulati ca forma si ca ordine a aparitiei -dinti supranumerari sau lipsa -eruptie dentara complicata cu diaree . cleioasa. negre sau maron cu miros ofensiv . piele rugoasa pometi evidenti . ridata -transpiratia fetei si capului curge in picaturi -acnee severa . se refac frecvent dupa desprindere -respiratie urat mirositoare -simtul mirosului diminuat . profunda si sparta . distructiva . keiloskizis ) -saliva groasa . false membrane -amigdalite grave .-distructia septului nazal ( nas plat sau concav ) -cruste groase verzui . de cupru ) -limba umeda . ulcerate . cenusie .formeaaza filamente lungi -gust neplacut in gura (metalic . amigdalite .164- . ulcerat . fisuri adanci RESPIRATOR -gat dureros . pierdut sau pervertit GURA -ulcere ale cavitatii bucale -leucoplazii -malformatii (keilopalatoskizis . parodontoza FATA -grasoasa . pastreaza amprentele dintilor -foetor oris extrem de ofensiv -abcese dentare cu saliva putrida -pierderea dintilor -margine zimtata a incisivilor (Med .

ofensiv . coronarite .) . ciroza -dizenterie cu sange si puroi -rectocolita ulcero-hemoragica -cholera infantum -peristaltism intestinal pervertit -scaun negru . scleroza . tutun alcool in exces ) lapte ( nu il asimileaza ) alimente extrem de condimentate -aversiune pentru carne si hrana animala (doar extrem de condimentata ) ABDOMEN -degenerescenta grasa a ficatului . Noaptea si la caldura STOMAC -ulcer .165- § lucruri indigeste (creta . ulcer varicos -senzatie de greutate sternala .. cancer ulcerat -dureri gastrointestinale arzatoare . explozive .-tuse latratoare scurta . agrav. scleroza pulmonara CARDIOVASCULAR -endocardite bacteriene ulcerative -degenerari valvulare -anomalii congenitale -puls neregulat . .rupturi vasculare (AVC ) -vene varicoase . in filamente -dispnee in pozitia culcat . vascoasa . cu mucus purulent sau bucati de mucoasa intestinala . ardezie . uneori paroxistica -expectoratie fara gust pregnant . sfasietoare -agravare la amidon ( feculente ) -dorinta mare de bauturi si hrana rece stimulente (cafea . aritmii -infarct miocardic -arterioscleroza (arterite obliterante . HTA grava ) -dilatatia aortei . noaptea -abces pulmonar .

invadante -ulceratii . coroziv. coroziva (agreseaza zonele de contact ) -enuresis total inconstient (nu se trezeste . eroziuni de col . nastere de copii morti sau cu malformatii ) -apetit sexual violent . Rinichiului si vezicii -pielonefroza -distructii si fibrozari ale parenchimului renal -stricturi uretrale -carcinom invadant de prostata -urina rosiatica . sadism B-apetit sexual pervertit (chiar pt. genitale -infertilitate (azoospermie ) PIELE -supuratii . fisuri . vagin -leucoree coroziva . cu urme de puroi .-abcese perianale . cu miros ofensiv si metalic neregulate in cantitate si frecventa insotite de frici si depresie -infertilitate (avorturi spontane . moartea fatului in uter . ulceratii .gangrene . para.166- . gangrena URINAR -tumori cu aspect distructiv sau degenerativ la niv. perforata -fisuri anale .rinichi in potcoava .. ofensiva -displazie de col uterin dureri abdominale arzatoare si explozive -menstre flux profuz . hemoroizi cu scurgeri putride . fistule -apendicita flegmonoasa . Animale ) -erectii puternice si dureroase chiar fara dorinta sexuala -tumori ulcerate . putrida . furuncule . carbunculi -necroze . invadante ale org . rectale . necroza -ulcere cutanate nedureroase si nepruriginoase -abcese . zace dimineata in patul ud ) -toate malformatiile (fimoza .escare . supranumerar ) GENITAL F ±tumori ulcerate .

palme si talpi ) -cancer de piele ulcerat sau necrozat -alunite ulcerate si cu smocuri de par -eruptiile luetice apar in jurul articulatiilor si pliu rilor de flexie.J. percutie . arterite . iarna si la schimbarea pozitiei ) -degenerari musculare cu paralizii -slabiciunea membrelor prin afectarea severa a functiilor nervilor si muschilor -MS . Noaptea .H. depresie -scurgeri putride.-fisuri adanci pe piele (in sp. din ulceratii cu baza cadaverica -transpiratie ofensiva . gangrene SOMN -caracteristic: leganarea capului dintr-o parte in alta in timpul somnului -insomnie prin idei chinuitoare si depresie severa -insomnie totala (remediul noptilor albe= Luesinum ) -somn afectat la malul marii . presiune . ofensive. evoluand spre ulceratie -supresia pielii determina tulburari nervoase (lipsa de concentrare . invers in sicoza (bombate ) -panaritiu EXTREMITATI -fragilitatea oaselor . vara . la caldura .ziua . grupate circular -eruptii de culoarea cuprului sau sunca cruda . datorita transpiratiei BIBLIOGRAFIE 1. PES -deformari si atrofii musculare -ulcer varicos . se rup usor -concave ( ca o farfurie ) . Allen The cronic miasms 2Proceso Ortega Note despre miasme 3Subrata Kumar Banerjea Miasmatic Diagnosis .167- . transpiratie si amel.atingere . se indoaie . ce agraveaza toate simptomele UNGHII -subtiri (ca de hartie ) . carii si necroze osoase -osteomielita cu distructie osoasa urmata de sequestrum -metastaze maligne osoase -ulcere si gangrene osoase -dureri in oasele lungi (agr.

LUESINUM - Dr. Adrian Dumitrescu Istoric i esen a remediului: Este nosodul sifilisului, util în cazurile cronice cu reactivitate sc zut i când remediul corec t ales nu amelioreaz decât par ial, mai ales când exist o tendin ereditar c tre alcoolism sau c tre miasma sifilitic . A fost folosit în cancer, tuberculoz , tipuri severe de neuroartrit , diverse tulbur ri mentale i paralizii. Agravarea nocturn a tuturor simptomelor înso it de o extrem nelini te fizic indica ii pentru remediu. i mental cu intens iritabilitate sunt

Extrem prostra ie i oboseal diminea a la sculare (Lach). Dureri de la apusul pân la r s ritul soarelui care cresc i descresc gradat. Din aceast cauz îi este groaz de venirea nop ii. Fric intens , nejustificat , ira ional în ceea ce prive te s n tatea dar mai ales fa de boli infec ioase i germeni patogeni cu dorin de a se sp la des pe mâini (de zeci de ori pe zi ± Mind ± washing ± desire to wash hands ; always washing her : Syph (2), Med (2), Lac-c (2) , Sulph (2), Nat-sil (2). Nesiguran care îl face s verifice de mai multe ori un lucru pe care l -a f cut (ex : dac a închis gazul sau u a de la intrare). (Mind-checking-twice or more ; must check (ars, carc, syph, nat -m). Ac ioneaz la nivelul nervilor, mucoaselor i oaselor. Ulcera ii la nivelul gurii, nasului, genitale i ale pielii. Abcese recurente. Mental: ANXIETATE ÎN PRIVIN A SÃNÃTÃ II. Ipohondru. DISPERAT CÃ NU SE VA FACE BINE (Mind despair of recovery: Calc (4), Syph (3), Ars (3), Coloc (3), Alum (3). Tendin a de a verifica ce a f cut într-un mod obsesiv.. FRICÃ DE INFEC II I BOALÃ. NEVROZÃ OBSESIV-FOBICÃ. Aversiune la murd rie. Comprtament compulsiv de a se sp la pe mîini. Nu d mâna cu tine sau dac o face se duce s se spele. Supersti ios. Simte c înebune te. Apatie i indiferen fat de persoanele pe care ar trebui s le iubeasc (Sep, Ph-ac). Apatic i depresiv, foarte iritabil i plâng cios. Râde sau plânge f r cauz . Pierdere a memoriei dar î i aminte te tot ce s-a întâmplat înainte de a se îmboln vi. Nebunie. Nebunie sifilitic . Generalit i: AGRAVARE NOAPTEA; DE LA APUS LA RÃSÃRIT. Agg. între 2-4 a.m. Agg. la malul m rii. - 168-

Amel. de mi care lent . DURERI OSOASE, agg. noaptea, mai ales la nivelul oaselor craniului I al oaselor lungi. Carii osoase. Deform ri congenitale. Malforma ii anatomice (tr s turi faciale cu distorsiuni: palatoschizis, strabism). ALCOOLISM. Nevralgii cu dureri care cresc i descresc lent. (Generals - pain - appear gradually ± disappear, and-gradually : Plat (3), Stann (3), Syph(3)). Nanism. Nou n scu i care încep s plâng imediat dup na tere. Ganglioni m ri i. Dorin de ALCOOL sub orice form . Cap: DURERI OSOASE , agg. noaptea, amel. de c ldur . Cefalee sifilitic cronic (Aur, Sil, Kali -bi, Nit-ac). Marcat iritabilitate în timpul durerilor de cap. Dureri liniare de la tâmpl la tâmpl sau de la ochi c tre posterior Dureri deasupra ochiului drept. Dureri care merg pe traiectul suturilor (calc-p). C derea p rului, alopecie. Ochi: Ochi aglutina i diminea a: Eye agglutinated morning (Arg-n (3), Calc(3), Sulph(3), Med(3), Graph(3) ,Rh us-t(3), Clem(3), Carb-s(3)). Strabism. Diplopie vertical (vede imaginile una sub alta). Inflama ie cronic , flictenular , recurent a corneei. Puncte pe cornee. Afectare continu a stratului epitelial al corneei. Oftalmia nou-n scutului. Pleopape umflate. Atrofie de nerv optic. Irit . Paralizia mu chilor ochiului. Fotofobie, ptoz . Ureche: Surditate f r nici o cauz detectabil înso it de nervozitate crescut i ca exie. Depozite de calciu la nivelul timpanului. Abces al urechii medii. Degenerare a oaselor urechii medii, de origine sifilitic . Otoree cu eliminare iritant , apoas sau purulent (Kali-s). Nas: - 169care da u insomnie sau delir noaptea.

Nas în a (cu r d cina nasului pr bu it ). Degenerare a oaselor nasului, perfora ia septului nazal. Carii. Cancer. Sinuzit . Secre ii retronazale cronice. Dureri la inhalarea aerului. Sfor it. Eliminare nazal groas , fetid , verde-g lbuie (Kali-bi, Puls). Ozena cu elimin ri fetide galben-verzui. Fa : Tr s turi faciale distorsionate. Palid, ridat cu aspect b trânicios. Paralizie de o singur parte, cu vorbire dificil . Asimetrie facial cu vorbire i mastica ie dificile (Caust). Fascicula ii musculare. Nevralgii agravate noaptea. Gur : PALATOSCHIZIS. Saliva ie abundent care iese din gur , agravat noaptea în somn. Ulcera ii cu senza ie de usturime i arsur . Cancer. Din i deforma i. Din ii se cariaz la marginea gingiilor i se rup. Au form de cup , cu marginile zim ate i converg spre vârf (Staph). Afazie. Paralizie a limbii. Limb cu cr p turi adânci i lungi în centru, cu ulcera ii arz toare. Gât intern: Afonie înainte de menstrua ie. Hipertrofie cronic a amigdalelor cu tent sifilitic . Dureri în gât dup b uturi reci. (throat pain drinks cold ± Syph (3), Lyc (2), Sulph (2), Sabad (2). Stomac: Vomit timp de s pt mâni sau luni datorit unor eroziuni superficiale la nivelul mucoasei gastrice. Great . Pirozis cu durere i senza ie de inflama ie ce iradiaz de la stomac pân la gât (Iris), care provoac tusea. Abdomen: Durere sau discomfort profund în abdomen. Senza ie de c ldur intern în regiunea hipogastric . Durere în regiunea inghinal dreapt , urmat de adenopatie. Rect: Constipa ie rebel , cronic . - 170-

Rectul pare obstruat din cauza stricturilor (ca i cum ar avea stricturi). D up clism apa se evacueaz cu dureri mari ca de travaliu (Lac-c, Tub.). Fisuri la nivelul anusului i rectului (Graph(3), Nit -ac (3), Thuj (3),Rat (3), Sep (3), Mur-ac (3), Cham (3) ; Nat-m (2), Petr (2). Prolaps rectal. Rinichi: Urineaz mai bine când st în picioare (Sars (3)). Genital masculin: Inflama ii i forma iuni nodulare la nivelul testiculelor i cordoanelor spermatice. Genital feminin: Leucoree abundent , care îmbib tamponul i trece prin el. Iritant fi înso it de dureri ovariene i prurit genital. Leucoree la feti e mici. Menstrua ia are miros de carne putred . Ulcera ii labiale, ale vulvei i dureri ovariene. Sâni durero i la atingere i în timpul menstrua iei. Respira ie: Astm cronic, agravat noaptea între 1-4 a.m, pe timpul verii, la vreme cald Astm cu wheezing i ronhusuri (horc it) (Ant-t). Dureri ascu ite (lancinante) de la baza inimii la apex noaptea. (de la apex la baz ± Med ; de la baza inimii la clavicul sau um r ± Spig). Spate: Deform ri ale coloanei vertebrale, scolioz . Dureri de spate i de rinichi, agravate noaptea dup ce urineaz . Dureri la nivelul coccisului cu senza ia c este umflat, agg la stat în fund. Piept: Durere i senza ie de presiune încât simte c nu mai poate respira. Extremit i: DURERI OSOASE agravate NOAPTEA, la c ldura patului, ameliorate de comprese reci. Sciatic , < noaptea i > c tre r s rit. Osteosarcom în centrul tibiei. Dureri cu senza ie de rece în picioare. Ulcere cronice. Ro ea i r ni între degetele de la picioare (Sil). - 171i umed i în timpul furtunilor. i urât mirositoa re, agravat noaptea. Poate

Nit-ac.i in piciorul într-o pozi ie anume. piele). Erup ia tipic este sub form de pete ar mii dar include multe alte forme. ceea ce duce la o emaciere extrem . brun-ro cate pe tot corpul. ca i cum i s-ar desprinde vertexul. Abcese sau furuncule recurente (Sulph). cu miros nepl cut. Clinic i Cazuri: Oftalmia cu dureri i pleoape care se lipesc în timpul nop ii. Erup ii pustulare pe diverse zone (Ant-c. Irita sifilitic sau reumatic a fost vindecat cu acest remediu. Abcesele i furunculele recurente reprezint un mare Key-note. Lac-c. Senza ii particulare: ca i cum ap sau ulei fierbinte i-ar curge prin vene toat noaptea. genital. Se treze te între 2-4 diminea a i nu mai poate s doarm dup aceea. La nivelul nasului ulcera iile au baze de culoare gri -cenu iu i pot produce cele mai agresive forme de ozen cu secre ii fetide. nas. Constipa ia rebel cronic (ani de zile) poate fi vindecat . Merc. Mare nelini te noaptea.C. astmul bron ic.Somn: Insomnie. Remedii similare: Ars. H. Secre iile fetide de la nivelul urechii intr în aceia i cat egorie. î i simte limba ca paralizat . nevralgiile i durerile de cap. Insomnia este per se o indica ie pentru Syph.172- . Sistemul ganglionar poate fi afectat în întregime iar nutri ia i asimilarea sunt deficitare. Erizipel care se mut din loc în loc. chiar i pemfigus -ul. remediul ac ioneaz pe toate orificiile corpului. Sulph). . ca i cum din ii i s-ar mi ca. care ca i Sulph restabile te somnul pacien ilor. Piele: Erup ii ar mii. imposibil s . Aur. Imediat dup agravarea nocturn se ine cont de ULCERATII (gur . Remedii complementare: Med. Merc. (sau dup miezul nop ii ± pân la 6 a. Ulcere cutanate mai ales la nivelul picioarelor. ca i cum ar înebuni sau ar paraliza. Allen spune : « Pacien ii sifilitici care au avut ancru tratat local (supresat) i care au suferit dup aceea ani de zile de probleme cu gâtul i pielea s-au vindecat cu Syph ». Sulph.m. Rat.). tusea cu < noaptea beneficiaz de Syph. Rhus-t.

frun ii i scalpului. remediul s-a administrat în continuare i pacientul s-a vindecat. trasaturile sunt trase. integritatea nu poate fi pastrata Phosphorul : are identitate separata. TIPul sensibil este longilin. miocard. foarte intens i ascu it. Radar key-notes. Clarcke. s recupereze în greutate i sa aib poft de mâncare. A administrat Syph 1M ceea ce a dus la apari ia pe întreg corpul a unei erup ii în form de pete -petice . buzelor. obtinute prin administrarea de doze infratoxice. entuziasmului si generozitatii firii sale. adânc în creier. PHOSPHORUS . El s-a ghidat ( inând cont de simptomele generale) i dup faptul c pacientul avea la nivelul coapsei o pat de erup ie de m rimea unei monezi asem n toare cu lepra. iritabilitatea a disp rut i a început s doarm bine. ACTIUNE : simptome toxicologice si experimentale. generale sau psihice. provoaca fenomene congestive cu hemoragie si degenerescenta.usor aplecat. constituent al celulei cu important rol metabolic. Bibliografie: Boericke. Pare bolnav. fata s-a acoperit o treime cu cruste groase i galbene . vointa si alegerea sa Minerale : tema : structura si organizare. Simptomele experimentale. in roci.Dr Doina Pavlovschi In tabloul periodic al elementelor Phosphorul se afla in Randul 3. Dorin a crescut de alcool sau istoricul familial de alcoolism reprezint un key-note (Bacchus i Venus sunt buni amici). b rbiei. vizibile la tipul sensibil. Un b iat de 4 ani avea o erup ie cronic . 1. 2. Acesta ( ancrul) cre te în primele 2 s pt mâni de tratament i dup aceea se mic oreaz treptat pân la dispari ie f r a mai apare sifilisul secundar.173- . cu torace ingust . Wildes a vindecat cu Syph 1M un bibliotecar care de mai multe luni suferea de o durere de cap deasupra ochiului drept cu iradiere spre posterior. Bibliotecarul avusese sifilis cu câ iva ani mai înainte. Phatak. inalt si subtire. sunt mai ales functionale. Coloana 15. Robin Murphy. sunt separat. Wildes sus ine c erup ia sifilitic poate s aib prurit. plaman. Intensitatea era a a de mare încât pacientul î i pierdea irul gândirii i memoria. datorita hipersensibilitatii. Adolph von Lippe. bra elor.Thomas Wildes spune c a tratat ancrul primar cu acest remediu. Prin intermediul circulatiei sanguine afecteaza toate organele parenhimatoase ± ficat. traumatizat afectiv de orice emotie. plante si animale. combina ie de prurigo i herpes la nivelul obrazului. Poate fi un adolescent obosit pentru ca a crescut prea repede. oxigenoid . Personalitate : sistematizati si organizati Fosforul este un constituent mineral esential in scoarta terestra. rinichi. temperament sanguin. datorate intoxicatiei acute sau cronice. relatii sau performanta. Simptomele toxicologice sunt mai ales lezionale. Frecvent constitutie phosphorica. c prurigo este infec ios i c seam n cu unul din primele stadii ale leprei. Sub remediul administrat în fiecare sear durerea a disp rut în 10 zile i facult ile mentale au revenit la normal. Durerea avea un caracter p trunz tor. Roger Morrison. Peste 6 s pt mâni a ap rut la nivelul sprâncenei drepte o eczem galben care s-a extins mult la nivelul scalpului i inferior pân la baza aripa nasului. dar cine sunt ?´ Coloana 15 : structura erodata. Dupa Sankaran : Randul 3 : Äimi lipseste identitatea. toracelui. pielea palida. tuberculinic. plicilor i mâinilor.

. mai ales dimineata cu senzatia de lesin dorinta de sare. alimente sarate si condimente SIMPTOME LOCALE sete de nestins pentru apa rece (Bry) care este imediat varsata ( Ars) foame nesatioasa imediat dupa masa. foame noaptea (Lyc. debilitante raguseala dureroasa seara. mergand dela cald la frig . dar emotiv timid hipersensibil. dureroasa. ficat. regurgitari.hiperemotiv.in obscuritate culcat pe partea dreapta alimente reci dupa somn SIMPTOME PSIHICE anxietate cu senzatie de opresiune agravata seara in crepuscul teama de furtuna. iritanta. senzatie de gol in stomac durere in regiunea hepatica. singuratate. in toate locurile senzatii arzatoare ± intre umeri cu senzatia de val de caldura ce urca din sale pana la ceafa.la frig Ameliorare : . epuizanta. scaune fetide. prefera compania. agravata la rece. spasm laringian tuse uscata. boala.) eructatii. moarte sau neliniste nedefinita sentimental. violent. hiperacuitatea tuturor simturilor delir locvace.174- .MODALITATI Agravare : . agravat culcat pe dreapta. la nivelul mainilor vertij. erotic si impudic la febra fatigabilitate rapida SIMPTOME GENERALE frilozitate generala cu intoleranta caldurii la cap si la maini dispozitie hemoragica .seara in crepuscul inainte de miezul noptii culcat pe partea stanga sau pe partea dureroasa in timpul furtunei la schimbarea vremii. splina mari gingii inflamate care sangereaza usor limba uscata si alba sau neteda si rosie sau maronie la mijloc cu margini rosii constipatie cu scaune dure sau diaree cronica. involuntare. varsaturi facile.Psor. vorbaret. care se repeta.hemoragii frecvente.

Tulburari ale constitutiei phosphorice. encefalopatii. scleroze medulare). se pot asocia Arnica 9 CH si Crotalus 5 CH. ficatul (ciroze). rinichii (nefrite).2 Mind ± weary of life ± gr. reci. poate cu China 5 CH si Arnica 9CH Purpura : Phosphorus ca mai sus. Inaintea unei operatii : Phos. REPERTORIU SYNTHESIS 7 Mind ± activity desires ± gr3 pag. Infiltrate pulmonare virotice : Phos.cord pulmonar cronic : Phos 9 CH zilnic Ameteli la varstnici : Phos. flux redus prelungit. sau la 2-4 saptamani.7-9 CH la 2 zile in nefrite cronice. hemoragii vicariante transpiratii epuizante. crestere prea rapida. locvace ca Lachesis.175- . interesand mai ales sistemul nervos ( encefalite. Pancreatite acute : Phosphorus 9 CH de 1-2 ori pe zi. 1-2 saptamani. Stari cronice : procese de hipertrofie. Hepatite cronice. Mielopatii. In functie de transaminaze alte 10 -15 zile o priza zilnic. Delirium tremens (delir violent ca Stramonium. 7-9 CH de 1-2 ori pe zi.228 . Hepatite virale acute : Phos.9 CH dimineata si seara plus Arn ica 9 CH si China 5 CH alternate la fiecare ora. 15 CH o doza pe saptamana. vezica biliara (colecistite).pericolul dilutiei mai mici de 5 CH pericolul oricarei dilutii la suspiciunea de tuberculoza pericolul repetarii prea frecvente Hemoragii : Phosphorus 7-9 CH o priza la 6 ore. 9-15 CH de 3 ori pe saptamana. ciroze : Phos. Insuficienta cardiaca dreapta.3 pag. mielite.15 CH sau 30 CH o doza pe saptamana. apoi degenerescenta tisulara si celulara. 9 sau 15 CH in seara din ajun si in dimineata respectiva. pancreasul (diabet) POSOLOGIE Remarci : . cu hiperexcitatie sexuala ca Hyosciamus) .- dispnee cu senzatia de constrictie toracica palpitatii violente cu anxietate agravat culcat pe stanga si la miscare albuminurie cu hematurie si dureri lombare menstre in avans. sechele AVC : Phos.15 CH o doza de 1-3 ori pe saptamana mai multe luni. Polineuropatii etilice : Phosphorus 15 CH de 1-3 ori pe saptamana. Sindroame congestive pulmonare netuberculoase : Phos. Phosphorus 15 CH la 6-12 ore. 15 CH o doza pe saptamana. Degenerescenta hepatica : Phosphorus 15 CH. urmari ale exceselor sexuale : Phos. Degenerescente renale : Phos. vascoase matinale INDICATII CLINICE Stari acute : episoade acute ale organelor parenhimatoase in stadiul de hepatizatie rosie.15 CH o priza dimineata inainte de micul dejun si in jurul orei 18 zece zile consecutiv. Nefrite hematurice acute : Phos.

3 pag 1614 Generals ± pain burning ± gr.3 unquenchable ± gr 3 pag. integritat ea pierduta .235 Stomach ± thirst ± gr.T.3 pag.3 pag 1712 Generals ± food salt desire ± gr.3 pag 1511 Nose ± epistaxis ± gr. Coloana 15. Fiches de Matiere Medicale Homeopathique Doin Paris 1973 ARSENICUM ALBUM .1 pag.3 pag.fear thunderstorm of ± gr. se simte singur sa faca fata.1162 BIBLIOGRAFIE Clarke J.A.trebuie sa aiba grija cat de mult poate pastra lucrurile.thunderstorm agg ± gr.1713 lightning ± gr.175 Mind . Book Service London 1989 Lathoud J.275 occiput ± gr 2 pag 303 Vertigo ± gr 3 pag.&Poirier J.sensitive ± gr.Publishers New Delhi Encyclopedie Medico-chirurgical Editions Techniques Paris Jouanny J.3 pag 117 Generals ± hemorrhage ± gr.nu are siguranta. Du pa Sankaran : Minerale : structura si organizare Randul 4 : securitate si datorie ± munca zilnica e securitate . se simte singur sau in saracie. nu se poate increde in altii .Mind ± grief undermining the constitution ± gr 2 pag. Materia Medica of Homoeopathic Remedies Hom. The essentials of Homeopathic Materia Medica Edition Boiron 1984 Kent J.& Guillaume M.3 pag 1623 Generals .2 pag.Sankaran Voisin Matiere Medicale Homeopathique Clinic Imprimerie moderne Annecy Zissu R. atacat de oameni si de animale Coloana 15 : structura este erodata.J.1714 Generals ± weather change of .Etudes de Matiere Medicale Homeopatique Martin&Ternet Editeurs Vienne Vannier L.705 Perspiration in general ± gr.483 Extremities ± chilblains ± gr 2 pag.1 pag. sfaramata.176- .3 morning ± gr.3 pag 1649 Head ± pain in general ± gr 3 pag.Dr Doina Pavlovschi In tabloul periodic al elementelor Arsenicum se afla in Randul 4.H.gr.125 Mind ± prostration ± gr. A dictionary of practical Materia Medica B. Precis de Matiere Medicale Homeopatique Doin Paris Vital Quest .703 large quantities for ± gr.3 pag 175 Mind .3 morning ± gr 2 noon ± gr.

CAUZALITATE Stari acute : la frig sau baie rece. daca e imobilizat ordonat si minutios patologic hipersensibilitatea tuturor simturilor idei delirante sau delir violent egoist si rautacios slabiciune iritabila SIMOTOME GENERALE frilozitate.3. tutun). boli anergizante. SIMPTOME PSIHICE anxietate cu depresie. ordonat si minutios. nimeni nu este de incredere. la 2.alcool efort culcat pe partea bolnava si cu capul jos Ameliorare : . iar eu sunt prea batran si prea slab ca sa ma protejez. erori dietetice ( vegetale. anxios. cauze infectioase. oamenii au luat toate lucrurile. agitat. abdomen) Periodicitate: in fiecare zi. Sunt hoti in casa care ma fura. cere sa fie misca t in pat. mucoase. plamani. sunt neajutorat. sange MODALITATI Agravare : . de ruina si convingerea ca e incurabil agitatie. se misca agil. la 6 saptamani.cu capul sus Lateralitate : dreapta (cap. la 15 zile.4 zile. alcool. dorinta de cald prostratie nemotivata dureri arzatoare ameliorate la cald . inghetata). precaut si neincrezator.Arsenicum album : Ä Apararea mea este slaba. bauturi calde .´ Arsenicum album este oxidul alb de arsenic ACTIUNE alterare profunda a sistemului nervos central si periferic inflamatii si necroze mai ales pe piele.dupa miezul noptii.la cald. Stari cronice : diatezice psoro-tuberculinic-cancerinice. cancerinic. Trebuie sa fiu cu grija. frica de moarte. mai ales intre orele 1-3 frig si umiditate bauturi si alimente reci vin. daca e mobil. anual BIOTIP : sulphuric psoro-tuberculinic. intoxicatii alimentare ( alimente mai vechi.177- .

Sciatica. Cistite. Veratrum album pentru tulburarile digestive.3 pag. scuamoase. China. Pericardita. Paludism .- secretii mucoase excoriante cu miros putrid periodicitatea simptomelor alternanta de simptome cutanate si tulburari interne SIMPTOME LOCALE sete mare de cantitati mici de bauturi reci care sunt varsate imediat dorinta de alimente calde greata la miros de bucatarie varsaturi si diarei simultane palpitatii cu slabiciune tremuratoare insomnie orele 1-3 noaptea cu agitatia membrelor eruptii uscate. Kreosotum pentru secretii iritante Lachesis pentru toxemie Antidot : Opium. Rhus tox. Tulburare anxioasa. REPERTORIU SYNTESIS 7 Mind ± anxiety ± gr. Intoxic atii alimentare. Aortita.109 Mind ± excitement ± gr. Tbc pulmonar. Nefrite.3 pag 14 Mind ± irritability ± gr.2 pag 101 Mind ± avarice ± gr 3 pag. Eczema cronica. Paralizii.106 . Endocardita. Hepar sulphur. pruriginoase agravate la frig.Gastro-enterite. Scleroza multipla. Dilutii inalte in tulburari nervoase si cardiace Dilutiile inalte au o perioada de actiune lunga in cazuri cronice si scurta in cele acute . Carbo veg. ameliorate la cald INDICATII CLINICE Boli infectioase. Astm .178- . Nevralgii. Zona zoster.Indigestii.D. Boala Addison.Etc.fear death of ± gr. Polineuropatii. Anemie.141 Mind . RELATII Aconitum pentru anxietate cu frica de moarte Phosphorus. Coriza. POSOLOGIE Dilutii joase in tulburari gastrice si cutanate. Febra intermitenta. Angor pectoris.2 pag. Cancer.. P soriazis. Lupus E..4 pag.23 Mind ± fastidious ± gr. Nux vomica.

Mind ± restlessness ± gr 3 pag.182 Mind ± delusion, sees thieves at night ± gr 2 pag 84 Mind Ä , that the house and space under the bed are full of thieves ± gr 2 pag 83

Mind ± delusion, conspiracies, against him , there are ± gr 1 pag 57 Mind ± Ä , injury, about to receive, is ± gr 1 pag 70

Mind ± company, desire for, alone while ± gr 3 pag 34 Mind ± fear, alone of being, lest he die ± gr 3 pag 107 Mind ± carefulness ± gr 3 pag 28 Mind ± anguish driving from place to place ± gr 3 pag 12 Generals ± agg. Night midniht after : 1 h. ± gr 3 1-2 ± gr.2 Generals ± cold agg. ± gr 3 pag 1575 cold air agg. ± gr.3 pag 1576 Generals - warm amel. ± gr.3 pag 1699 Generals ± side right ± gr.3 pag 1680 Generals ± pain burning externally ± gr 3 internally ± gr 3 pag 1649 Generals ± hemorrhage - gr.2 pag.1623 Eye ± swelling lids ± gr 3 pag.411 Stomach ± thrist ± gr 3 pag.703 extreme ± gr 3 small quantities for ± gr 3 pag 704 Respiration ± asthmatic ± gr.3 pag 970 midnight after ± gr 3 pag 971 Skin ± erruptions ± gr.3 pag 1527 Skin ± itching ± gr.3 pag.1544 BIBLIOGRAFIE Clarke J.H. - A dictionary of practical Materia Medica B.J. Publishers New Delhi Encyclopedie Medico-chirurgicale Editions Techniques Paris Jouanny J.- The essentials of Homeopathic Materia Medica Editions Boiron 1984 Kent J.T. - Materia Medica of Homoeopathic Remedies Hom. Book Service London 1989 Lathoud J.A - Etudes de Matiere Medicale Homeopathique Martin&Ternet Ed.Vienne Synthesis 7 Vannier L.&Poirier J. - Precis de Matiere Medicale Homeopathique Doin Paris Vital Quest - Sankaran Voisin - Matiere Medicale Homeopathique Clinique Imprimerie Moderne Annecy Zissu R.&Guillaume M. - Fiches de Matiere Medicale Homeopathique Doin Paris 1973

- 179-

STAPHYSAGRIA - Dr Doina Pavlovschi Planta ranunculacee. Remediul se prepara din seminte care contin o substanta uleioasa cu miros patrunzator. ACTIUNE - psihic hipersensibilitate la cotrarietati, astenie g enerala, excitatie sexuala - SNV simpatic : visceral incetinirea functiilor , vascular staza sanguina abdominala, toracica si cefalica. Piele

CAUZALITATE TIP copil slab, friguros, iritabil, nemultumit, verminoze intestinale adult astenic, dar hipersensibil, nemultumit de viata, refulat, frustrat batran prostatic psoro-tuberculinism, luetism, sicoza furie retinuta excese sexuale, masturbare rani prin obiecte taioase

MODALITATI Agravare : - furie, indignare, umilinta retinuta, excese sexuale, masturbare Ameliorare : - dupa ce a mancat, la cald, odihna noptii SIMPTOME PSIHICE hipersensibil la cel mai mic cuvant sau actiune pe care le simte indreptate im potriva lui, foarte susceptibil hiperexcitabil, furie retinuta, iritabil, tremura tulburari de memorie indiferenta, apatie, astenie generala rusine din cauza excesului sexual si al masturbarii idei obsesive sexuale, frica de sexul opus

SIMPTOME GENERALE tulburari psiho-somatice legate de frustrare ± urinare , intestinale, cutanate eliminari cutanate si mucoase iritante, urat mirositoare

SIMPTOME LOCALE colici dupa ce a baut rece si la furie, cu flatulenta dureri de dinti in timpul menstrei, dinti cariati la margine, negri, cad hipersensibilitatea vulvei, nimfomanie, masturbatie dureri arzatoare uretrale intre mictiuni ,ameliorate de urinare - 180-

-

mictiuni frecvente la proaspat casatorite (virgine) senzatia ca o picatura de urina coboara pe uretra (prostata) eczema cu cruste groase si secretie iritanta, care formeaza noi vezicule la contact prurit sever, ameliorat de scarpinat, dar care reapare in alt loc veruci uscate, predominant genitale orgelet, salazion, mai ales la pleoapele superioare, noduli, blefarita cronica rani chirurgicale, rani taiate net.

INDICATII CLINICE Tulburari psihice sau psiho-somatice datorate furiei sau indignarii retinute : Cauza recenta : 9-15-30 CH trei zile la rand, la nevoie 30 CH repetat la 1 -4 saptamani Cauza veche : 30 CH de 3 ori pe saptamana, se raresc prizele odata cu ameliorarea Tulburari genito-urinare : Idei sexuale obsesive : 15-30 CH zilnic la inceput, se urmareste raspunsul Cistite : 9 CH la 6 ore (la nevoie alternat cu Cantharis 9 CH ), Hipertrofie de prostata : 9 CH Tulburari cutanate : 5-7-9 CH de 1-2 ori pe zi. COMPARATII CLINICE : Silicea, Chamomilla, Apis, Pulsatilla, Platina, Hepar sulphur REMEDII COMPLEMENTARE : Causticum, Thuya, Colocynthis REPERTORIU SYNTHESIS 7 Mind ± indignation ± gr 3 pag 136 Mind - anger ± gr 3 pag 8 Mind - contradiction intolerant of ±gr2 pag.42 Mind ± suspicious ± gr.2 pag 213 Mind - sensitiv ± gr 3 pag 195 Mind - irritability ± gr.3 pag 141 Mind ± thoughts persistent ± gr.3 pag 217 Mind ± nymphomania ± gr.2 pag 171 Mind ± jealousy ± gr.2 pag.145 Mind ± taciturn ± gr 3 pag 213 sex excesses after ± gr.3 pag 214 Mind ± thinking aversion to ± gr.3 pag 216 Generals ± injuries operation ailments from ± gr 3 pag 1628 Eye ± inflammation lids ± gr.3 pag.386 Eye ± tumor lids ± gr.2 meibonian glands ± gr 3 nodules in the lids ± gr.3 pag.413 - 181-

Female genitalia ± masturbation disposition to ± gr 3 pag 921 Bladder ± urination frequent ± gr.3 involuntary ±gr.3 pag 844 Skin ± eruptions dry ± gr.2 eczema ± gr.2 pag.1530 Skin ± itching ± gr.3 pag.1544 BIBLIOGRAFIE Clarke J.H. A dictionary of practical Materia Medica B.J.Publishers New Delhi Encyclopedie Medico-chirurgical Editions Techniques Paris Kent J.T. Materia Medica of Homoeopathic Remedies Hom.Book Service London 1989 BELLADONNA - Dr Doina Pavlovschi Planta din familia solanacee, creste in Europa in clima temperata, in locuri calde si umbroase ± matraguna. Dupa Sankaran : Plante : tema este sensitivitate. Sunt organisme vii fixate de sol, nu se pot misca. Pentru supravietuire sunt sensibile la schimbarile din exterior si se adapteaza la ele. Pacientii justitiabili de remedii homeopatice din plante reflecta sensibilitate in felul in care vorbesc, se imbraca, prefera patterne neregulate, florale. Scrisul lor este neregulat, dezorganizat. In discursul lor is i prezinta tulburarile in forma dezorganizata, vorbesc si despre simptomele altora, ale sale sunt incomplet si dezorganizat relatate. Simt unele lucruri intens si sunt foarte descriptivi si emotivi. Au simptome cu debut brusc, variabile si cu multe modalitati. Expresii : Äsunt afectat de..´, Äma raneste´, Änu pot suporta´. Vise cu plante, verdeata, natura, muzica, arta. Solanaceele: simptome care vin si pleaca brusc. Expresia sensitivitatii : furie exploziva, frica, monstri imaginari. Cuvinte : viata si moarte, moarte subita, soc brusc, insolatie, teroare, violent, criminal, asasin, panica, sarpe, atac, prins, vanat, agresiv, negru, speriat, fantoma, exploziv, ciocanit, impuscat, mort, sedat, stupefiat, apoplexie. ACTIUNE acuta, paroxistica, simptome violente care apar si dispar brusc. congestie activa cu excitatie nervoasa, spasme si delir. inflamatie brusca si violenta cu uscaciunea mucoaselor, febra si transpiratii paralizia nervului vag ± HTA, midriaza, hiperemie capilara dureri cu aparitie brusca, ameliorate la cald hiperestezie la toate excitatiile ± contact, frig, zgomot, lumina calor ± rubor ± tumor ± dolor

CAUZALITATE : frig uscat, curenti de aer, supresia transpiratiei, insol atie. TIP pletoric, viu, repede abatut de boala .Limfatic nervos, Calcarea carbonica cu colorit de Sulphur, hipersensibil, congestii brutale, mai ales la cap. Bell.este Äacutul´ Calc.carb. MODALITATI Agravare : - dupa amiaza, la ora 15 si ora 23 - 182-

sa distruga persoanele si obiectele din jur pe care nu le mai recunoaste halucinatii vizuale. contracturi violente si convulsii uscaciunea mucoaselor insomnie cu mare dorinta de a dormi febra brusca. caldura alungit.la inceput fara sete. midriaza si fotofobie. SIMPTOME PSIHICE ± excitatie urmata de depresie excitatie violenta.repaus. urmata apoi iar de agitatie. contact. SIMPTOME GENERALE violenta tuturor simptomelor care apar si dispar brusc. impresiile nu corespund obiectelor din jur´. mai mult in dreapta si la aplecarea capului inainte. zgomot. liniste camera calda. lancinanta. prostratie brusca cu stupoare. prada halucinatiilor care se deruleaza rapid. gandurile nu corespund impresiilor. oroare de frig SIMPTOME LOCALE cefalee congestiva acuta. cu capul dat pe spate Lateralitate dreapta. tumefiata. lumina. Allen : Ä cuvintele nu corespund gandurilor. apoi caldura mare cu sete de apa rece in cantitati mari. dolor. dureroasa. monstri la picioarele patului. rubor.- orice contact cu mediul exterior ± frig.183- . cu ochii injectati. strigate. incoerent. cu frison. obiecte stralucitoare aplicatii reci deglutitie culcat pe partea afectata Ameliorare : . dorinta de a fugi locvacitate mare. secuse musculare. transpiratii calde. inflamatie congestiva si iritativa ±calor. sa bata. tumor hipersensibilitatea tuturor simturilor spasme. Senzatia ca are capul enorm si foarte cald. epistaxis cu fata rosie si calda guturai dupa tuns ± raceste cu usurinta tuse spastica. rosie si lucioasa . pulsatila si arzatoare. agravata seara inainte de miezul noptii buza superioara tumefiata si rosie limba uscata. cauta sa muste. apa ± imagine care-l sperie neliniste mare. delir agresiv. Ameliorat la aplecarea capului inapoi (Apis invers). neameliorata de epistaxis.

Lilium tigrinum (bearing down). sange cald.- faringe uscat. reumatism articular acut. REMEDII COMPLEMENTARE : Calcarea carbonica si Sulphur COMPARATII : Apis. in delir dilutie inalta ± 30 CH. iradiata in urechea dreapta abdomen destins. hemoroizi sangeranzi palpitatii violente puls plin. Stramonium. cu tenesme si senzatie de caldura menstre in avans. Remediul are actiune scurta. metrite. colici. scarlatina. etc In stari acute dilutii joase ± 4-5 CH. Hyosciamus.gr 3 pag 194 Mind ± restlessness ± gr 3 pag 182 Mind ± excitment ± gr 3 pag 101 Mind ± delirium ± gr 3 pag 46 Mind ± delusions ±gr 3 pag 51 Generals ± inflammation glands of ± gr3 pag 1626 Generals ± side right ± gr 3 pag 1680 Generals ± pain suddenly ± gr 3 pag 1646 Generals ± inflammation externally ± gr 3 pag 1625 Sleep ± sleeplessness ± gr3 pag 1432 . Ferrum phosphoricum. abundente. dismenoree. Laringite.184- . sinuzite. Aconitum (inflamatii). frecvent si dur vizibil la arterele carotide si temporale. manifestari violente si disparitie brusca ± abces. rosu. insotite de febra si transpiratie. calzi si duri (Bry.) reumatism articular acut piele : abcese. trebuie repetat des. sensibil.sensitive . rujeola. Lachesis (delir) Sepi a. rosu. eritem scarlatiniform INDICATII CLINICE Remediul inflamatiilor cu debut brusc. Melilotus (cefalee congestiva ameliorata de epistaxis) REPERTORIU SYNTHESIS 7 Mind ± fear animals of ± gr3 pag 107 Mind . angine. congestii cerebrale. anexite. imperioase. adenite. coriza. colici care apar si dispar brusc contractii anale dureroase. tahicardie mictiuni frecvente. urat mirositor anexite drepte cu aparitie si disparitie brusca sani grei. lucios. sete mare si disfagie durere vie inghitind. rosii. cald.

&Guillaume M.Este folosit ca sedativ in medicia. glande salivare si ganglioni limfatici astenie marcata eretism cardiac MODALITATI Agravare : . Este singur. la purificarea apei.H. Randul 4 : securitate si datorie. marea moarta. atacat.testicule. nu poate cere ajutor.Vienne Synthesis 7 Vannier L. Se afla in oceane. A dictionary of practical Materia Medica B.&Poirier J. Etudes de Matiere Medicale Homeopathique Martin&Ternet Ed.A. Bromium este un metaloid lichid descoperit de chimistul francez Balard si recunoscut ca element in 1826. ovare. glande mamare. lasat sa cada Bromium : insecuritate totala. Publishers New Delhi Encyclopedie Medico-Chirurgicale Editions Techniques Paris Jouanny J. Materia Medica of Homoeopathic Remedies Hom.Dr Doina Pavlovschi In tabloul periodic al elementelor Bromium este in Randul 4. unele izvoare termale. Coloana 17 : structura e distrusa.racit in zile calde seara inainte de miezul noptii band lapte cefaleea intrand intr-o camera calda tusea . J. ACTIUNE : iritatia sau inflamatia cailor respiratorii superioare hipertrofii indurate glandulare .T. Precis de Matiere Medicale Homeopathique Doin Paris Vital Quest . Fiches de Matiere Medicale Homeopathique Doin Paris 1973 BROMIUM . Coloana 17. tradat .Sankaran Voisin Matiere Medicale Homeopathique Clinique Imprimerie Moderne Annecy Zissu R. ca AgBr in fotografie.Book Service London 1989 Lathoud J.Head ± pain ± gr 3 pag 274 Eye ± discoloration red ± gr 3 pag 379 Female genitalia ± menses bright red ± gr 3 clotted ± gr 3 copious ± gr 3 pag 924 frequent ± gr 3 pag 925 BIBLIOGRAFIE Clarke J.185- . munca zilnica e siguranta. Dupa Sankaran : Minerale : structura si organizare. tradat. singur in fata pericolelor. tiroida. The essentials of Homeopathic Materia Medica Editions Boiron 1984 Kent J.

acnee.) SIMPTOME GENERALE hipertrofia si induratia indolora glandulara si ganglioni limfatici dureri surde. acnee fata si spate. colite REMEDII COMPLEMENTARE Diatezice : Calcarea carbonica. SIMPTOME PSIHICE astenie psihica. cu pielea fina. tuberculinic . displazie mamara stanga menstre in avans. Tuberculine .halucinatii in obscuritate. astm . glande salivare Afectiuni digestive : gastrite. profunde la nivelul organelor atinse de inflamatie (cai respiratorii) senzatia de panza de p ianjen pe fata dorinta de aciditati care provoaca balonare abdominala si diaree SIMPTOME LOCALE vertij cu epistaxis si tendinta de a cadea inapoi la vederea apei care curge hemicranie stanga spre seara. traheite. tuse spastica Afectiuni glandulare cu hipertrofie si induratie : anexite.Puls. spastica. sanguin. abundente. Tanar blond.insuficient hipofizar.186- . ochi albastri. sangeranzi testicul stang umflat.. astmul ameliorat la mare. orhite.. ulceratii verzui cu miros putrid INDICATII CLINICE Afectiuni limfo-ganglionare indurate Afectiuni respiratorii : coriza. Sulphur iodat.Carbo v. Phos. nedureros. dureri constrictive ovarul stang. TIP : carbonic. difterie. cu accese bruste de sufocare. constrictia gatului cu sufocare. frica de fantome (Ac. agravata band lapte sau aplecandu-se. gusa. ten deschis.la mare in masina sau calarind Lateralitate stanga. abulic anxietate agravata seara . astmul marinarilor pe uscat inflamatia faringelui cu adenopatie satelita. spasm al glotei tuse seaca. indiferent. ameliorat culcat pe partea dreapta coriza persistenta si excorianta cruste in nari.c u false membrane. durerosi.Ameliorare : . furuncule. hemoroizi proccidenti. raguseala seara cu senzatia de frig inspirand. arsura vie de la limba la stomac senzatia de piatra in stomac.. ulcer gastro-duodenal. nu suporta alimente calde scaune mucomembranoase cu gaze. ovar stang marit de volum si dur piele galben-pamantie. agravata seara inainte de miezul noptii. dur. laringite.

parestezii SIMPTOME LOCALE respirator : tuse seaca. pe fata. strigate. Calc. ora 5 a. livida. necontenita. Baryta iodata. Silicea.. silabe . Calc. umeri.Simptomatice : Argentum nitricum COMPARATII : Bryonia. Conium.1 pag. tremuraturi. agravata noaptea si culcat.fear evening ± gr. Kali sulphuric. in sarcina. cu senzatie de greutate pe piept si varsaturi mucoase sau alimentare digestiv : colici cotidiene la copii.c.la cald Ameliorare : ocupat fizic si psihic SIMPTOME PSIHICE deprimat anxios cu senzatia ca-si pierde mintea uita cuvinte.187- . REMEDII COMPLEMENTARE : Silicea.gr. Sambucus. diaree choleriforma genital : dureri in ovarul stang la mers piele : acnee indurata . obez.depresie nervoasa centrala cu agitatie periferica eruptii cutanate TIP supraponderal.inflammation glands of ± gr 2 pag 1626 Generals ± weakness ± gr 3 pag 1701 . bruxism.1 pag 111 Generals .spune un cuvant in locul altuia.pustuloasa. somnambulism SIMPTOME GENERALE convulsii la frica sau emotie. dar nu obligatoriu. la luna noua . Sulphur REPERTORIU SYNTHESIS 7 Mind . MODALITATI Agravare : noaptea.. nu sta linistit. Sulphur si altele KALI BROMAT ACTIUNE : . Graphites. balbaie. neliniste in maini. la dentitie. epilepsie premenstruala sau la luna noua. 106 Mind ± fear alone of being ± gr 1 pag 107 Mind ± fear dark of ± gr 1 pag 108 Mind ± fear ghost of . Spongia. gemete in somn. cefalee care insoteste criza insomnie agitata din cauza grijilor mers nesigur cu tulburari de coordonare musculara. piept.. vorbeste cu dificultate agitatie nervoasa. Dulcamara.m. Ipeca. degete terori nocturne ale copiilor. Iodum. Phosphorus. trebuie sa se miste. spate.fl.

traumatismele vertebrale. Publishers New Delhi Encyclopedie Medico-chirurgicale Editions Techniques Paris Jouanny J. Vienne Synthesis 7 Vannier L. la domnisoarele batrane ce sufera de paroxisme de isterie si ipohondrie. denumire populara . Substanta produce paralizie ascendenta. suprasolicitarea. Lachesis . Modalitati: amel.Generals ± weather warm wet agg.Sankaran Voisin Matiere Medicale Homeopathique Clinique Imprimerie Moderne Annecy Zissu R.Book Service London 1989 Lathoud J. rigiditatea dureroasa a membrelor inferioare. ducand la lipsa de coordonare si paralizie. un timp al slabiciunii si al lentoarei. The essentials of Homeopathic Materia Medica Editions Boiron 1984 Kent J. Cauzalitati: Abstinenta sexuala sau dimpotriva. munca in exces. cand remediul se dovedeste extrem de util.Dr. Trasaturi principale: Conium afecteaza nervii si musculatura. pierderea brusca de forta in timpul mersului.A. in relatarea despre executarea lui Socrate.cucuta sau bucinis. vorbire dificila. Toate aceste stari se intalnesc adesea la varstnici. Proving: ³ cunoscut´ inca din antichitate. Foarte util in cazul reprimarii dorintei sexuale.: -in timp ce posteste.J.188- . Fiches de Matiere Medicale Homeopathique Doin Paris 1973 Materia medica: Conium.T.122 Face ± eruptions acne ± Kali bromat gr 3 pag 515 BIBLIOGRAFIE Clarke J. avand ca rezultat final moartea prin paralizia musculaturii respiratorii.Etudes de Matiere Medicale Homeopathique Martin&Ternet Ed. excesele sexuale.H. necazurile. A dictionary of practical Materia Medica B. ceea ce aminteste de simptomele descrise la provinguri. Precis de Matiere Medicale Homeopathique Doin Paris Vital Quest . se pastreaza descrierea facuta de Platon. cum ar fi mersul dificil. Materia Medica of Homoeopathic Remedies Hom. mers nesigur. slabiciune care se instaleaza treptat. denumire completa.& Guillaume M. .2 pag 1714 Generals ± air seaside air at the amel ± gr 1 pag 1714 Generals ± side left ± gr 2 pag 1680 Respiration ± asthmatic ± gr 2 pag 970 Respiration ± asthmatic sailors as soon as they go ashore ± gr3 pag 972 Male genitalia ± induration testis left ± gr 2 pag 889 Female genitalia ± induration ovaries left ± gr 2 pag 912 Mind ± gestures hands involuntary motions of the fingers playing with ± Kali bromat ± gr 1 pag. ± gr.Conium maculatum.& Poirier J.Rindasu Ileana CONIUM Familia Umbeliferae.

toate ca urmare a reprimarii instinctului sexual (ex. Alteori. idei fixe. -la ridicarea bratelor( dupa un efort ). Tumori sau induratii ale ganglionilor limfatici. eventual si lacrimare. de consolare. tristete. sare. -la alcool. lipsite de orice relief. Simptome fizice caracteristice: Cap: . -stand la soare.: dupa divort sau moartea partenerului). oboseala. Simptome mental-emotionale: Anxietate.fotofobie. dar si cu teama de singuratate. Nu intelege ce a citit. dar si de persoanele straine. -de celibat. Femei descurajate care se simt de parca le-ar veni sa planga si se sufoca. agrav. insensibile. -la rasucirea in pat. cu deteriorare intelectuala progresiva. depresie. -la presiune. Indiferenta. Tumori maligne sau istoric de cancer (ex. -de intuneric.: de san. -stand aplecat. surmenate. isterie.-la miscare.: . . epuiz ate intelectual (³brain-fag´). Tristete agr.189- . in decubit dorsal si la rasucirea in pat. Superstitii. Tulburari de memorie. mers. fata de paine. -de excesele sexuale. -de apasarea hainelor stranse pe corp Simptome principale: Cuvinte cheie: ³induratia´ progresiva a mintii. cu aversiune fata de viata sociala.agrav. Atitudine: persoane inchise. avers. Paralizie si slabiciune. cafea. Simptome generale: Senzatie de slabiciune.depresie la persoane timide. Peferinte alimentare: dorinta de acru. Teama de singuratate.privind obiecte aflate in miscare. avand senzatie de nod in gat. Vertij: .etc ).

albicioasa sau sanguinolenta. from(2) . depresie. -adenom sau cancer de prostata. -parestezii. Bibliografie:Boericke. Vertigo: . ejaculare prematura. ejaculare prematura. on.. uter.. -ataxie. injuries from(2/1) . Gusa cu exoftalmie.motion . complementare : Tub. menses during (2). turning in bed (3). (2). -se ridica cu dificultate din pozitia ghemuit. step . cancer. Comentarii : De retinut efectul benefic al remediului in cancer mamar declansat dupa o contuzie Rem.. amel. disfunctii sexuale. Hering. Urogenital: -impotenta. displazie de col uterin..Gat: . closing eyes.Vermeulen. Chest: -cancer. oboseala progresiva. Carb-an. la cererea guvernului german. senilitate. mammae. impotenta. contusion. scleroza multipla. cu tumora dura si adesea cu adenopatie axilara. continence from (3). hipertiroidie. inclusiv maligne de testicul.190- . every (2/1) . -leucoree iritanta. Extremitati: -slabiciune. prostatita. -pain. Cateva simptome de repertoar : Mind: . -pain. Simplul fapt de a manevra veninul pentru a prepara primele dilutii a avut efecte teribile asupra curajosului . Proving: efectuat de C. Sani durerosi la atingere. Morrison. inainte de menstruatie. Murphy.indurations. in timp ce studia flora si fauna regiunii Amazonului Superior. mammae. from eyes of(2). cervicita. Phos-Ac. -swelling mammae. LACHESIS Denumire completa: Lachesis muta Sursa: veninul sarpelui Surukuku din America de Sud.sadness. Indicatii clinice frcvente: Ataxie. -tumori. Female genitalia: . Cocc. mammae. (Grimmer). ovar. vertij.adenopatii cervicale dure. Diagnostic diferential: Sep. mergand pana la paralizie( Causticum) care incepe de obicei la nivelul coapselor. fibrom uterin. Caust. menses before (3) . Piept: -cancer de san.

Cuvant cheie: suprastimulare.homeopat.descompune sangele. pacientii se plang de intoleranta la atingere.: -dupa somn. -primavara.: -la aparitia secretiilor. menopauza. ingestia de alcool. Cauzalitati: -suprimarea secretiilor. vesnic in miscare. menopauza. este util in purpura si stari septice. de unde si tendinta spre hemoragii. Remediu predominent feminin. dezamagirea in dragoste. -dimineata. -bauturi reci. -ingestia de alcool. irascibili. -presiune puternica. foarte util la menopauza( inclusiv pentru bufeuri). -menopauza. canicula. prima lui grija a fost sa intrebe ce a spus si ce a facut cat timp a ramas inconstient. -dupa ce mananca ( mai ales dupa ingestia de fructe). spaima. soarele. -aplicatii calde. cu febra ridicata si delir. -suprimarea secretiilor sau intarzierea aparitiei lor. . Agrav. vexarea. -vremea innorata. Sunt agitati. -aer liber. Modalitati: Amel.necazul.191- .gelozia. Dupa ce si -a revenit. provocandu-i stare de inconstienta. mai ales in zona gatului. -atingerea usoara sau presunea hainelor in zona gatului si a taliei. mania. Lach. . . -eructatii. -caldura camerei. cele relatate apoi de sotia sa fiind constiincios notate si reprezentand primul proving cu Lachesis. Mare sensibiltate nervoasa mai ales la nivelul terminatiilor cutanate si a fibrelor vasomotorii. are nevoie de un ³orificiu de evacuare¶ ca sa nu explodeze Trasaturi principale: Ca si alte veninuri de serpi.

Isi fac multe griji legate de sanatate( Ars. care il face sa descopere la cei din jur cele mai urate lucruri si sa ii critice. sarind rapid de la un subiect la altul. pot ajunge paranoici( Hyosciamus. avand si o falsa perceptie despre dragoste( celalalt devine un obiect). Pot fi inzestrati cu intuitie si clarviziune.. Totul la ei este foarte intens: de ex. locvacitate. frustrare si invidie.urata.192- .de ex. Stram... Gelozie fara nici un motiv.). suporta greu autoritatea parinteasca. Veratrum). Simptome principale: Atitudine: Par sa vorbeasca fara oprire si fara sa asculte. manie religioasa(Veratrum. dar. mai ales in legatura cu bolile de inima. frica de nebunie aversiunea femeilor fata de casatorie. cu un puternic complex de inferioritate. agitatie psihomotorie. Pot fi zeflemitori. Exista si un tip introvertit de Lach. Se ataseaza de obiecte si de oameni.).-bauturile fierbinti (mai ales pentru simptomelefaringiene). Simptome generale: . Ambele tipuri de Lach. frica de serpi. nu suporta nici o critica. Foarte critici. Copilul poate spune ca isi uraste fratele abia nascut. iluzii ± se crede sub controlul unei forte supranaturale . sunt foarte anxiosi. frica de boli de inima. suspiciune ( Hyos. Egocentrici.dispretuita. gelozie patologica. Acest tip se caracterizeaza prin timiditate. Extrem de suspiciosi. malitioasa.crede ca este urmarita. la randul lor. jignitori. Pot sa isi paraseasca slujba pentru ca se simt constransi. sarcastici.). daca sunt anxiosi. Sar rapid de la un subiect la altul. tristete dimineata agravare mentala dupa somn. suporta greu restrictiile de orice fel. Emotii puternice.. energia lor canalizata spre interior fiind urmata de patologie mai ales la nivel cardiac si renal(calculi). Simptome mental-emotionale: iritabilitate. · Exista si aspecte pozitive ale usurintei lor de a vorbi: invata usor limbi straine si le place sa cante.

furuncule. sd. -migrene cu iradierea durerii spre ceafa si umeri.throat: sensitive. Cateva simptome de repertoar: Mind: Jealousy. psihoza maniaco-depresiva.vin. -purpura. de ingestia de lichide mai ales fierbinti. Fem. changing quickly from one subject to another(3). -intoleranta fata de atingere.(2). agr. cardiopatie ischemica. delirium tremens. -senzatie de greutate sau arsura pe vertex. cafea. amigdalita.slightest touch(3). Simptome fizice caracteristice: Cap: -cefalee cu senzatie de explozie. Comentarii: De retinut cele 4 mari caracteristici ale remediului (Murphy): -Agravare dupa somn. -erisipel senil. in decubit lateral stang. cu senzatia de sufocare. stridii.193- . Indicatii clinice frecvente: Astm bronsic.dureri faringiene pe partea stanga sau cu debut pe stanga. tulburari de climax. Lateralitate stanga sau simptomele merg de la stanga la dreapta. nu suporta gulere stranse. HTA. as foolish as it is irresistible(2/1). Ext. Throat: Choking.sleep agg. Vertij amel la debutul unei secretii(inclusiv menstre).genitalia: menses. alcoolism. . Gat: .of all complaints during(3).premenstrual. -mare agravare dupa somn. Tegumente: -furuncule de culoare violacee. senzatie de nod in gat. dar au bufeuri care ii/le deranjeaza foarte tare. -cosmaruri cu serpi -pozitie de somn pe partea dreapta(pe stanga imposibil).(3).amel. clothing agg. loquacity. insuficienta acr diaca congestiva. Somn: -tresar brusc la adormire. -ulcer varicos. Preferinte alimentare: fructe. agrav. pot fi frigurosi.· - de regula caldurosi.

Se simte in capcana si se vrea liber. complementare: Crotalus.homeopatia.scaderea fortei vitale cu depresie si fatigabilitate iritabila . la aer rece. moluste. cu urmare insuficienta hepatica functionala cu fatigabilitate si congestie pelvina cu dismenoree . Isi ca uta refugiul in munca. hiperlaxitate ligamentara. insuficienta hepatica si genitala. Sepia : camuflaj si fuga ca sa scape.Chelidonium. Silvia Nedelcu Materia medica . un lichid negru care contine melanina si pe care molusca il elibereaza pentru a se disimula in ochii adversarilor. D. . ierarhia superior-inferior. Rem. Dr. P. Se izoleaza.Chappell.Murphy. Se simte fortata sa actioneze impotriva vointei ei. Graph.. se simte nenorocita. pleoape cazute.instabilitate vasomotrice cu bufeuri de caldura cu senzatie de slabiciune si lesin sau eretism neurocirculator cu agitatie si anxietate .Dr.ro/Curs_07. disperata. Nicoleta Bratcoveanu.Lycopodium . spalandu -se. China . Diagn.. poarta culori inchise.Dr. BIOTIP Clasic e descrisa ca femeie la care totul este in cadere : depresie psihica. aversiune pentru familie. visceroptoze.J. -ameliorare marcata la debutul unei secretii sau eliminari. relatia victima -agresor. vant din est. Sankaran : regnul animal are ca tema principala supravietuirea. a sistemului port si a organelor genitale feminine.diferential: Con. Remediul homeopatic se prepara din cerneala de sepia.Bryonia. R. Antidoturi: Ars.Dr.. Hepar.Vithoulkas. Lyc.relaxarea tesuturilor venoase.Dr. Adrian Dumitrescu Materia medica . Pavlovschi Materia Medica . Coff. CONVOCAREA a 7-a ( 16-17 IUNIE 2007) http://www.Dr. competitia. Bell. I. ptoze viscerale.Sepia. Ileana Rindasu Materia medica . familiei cefalopodelor.194- . mai ales la nivelul ficatului. G.Dr. Teren tuberculinic cu posibila evolutie cancerinica.Dr. Rindasu Materia medica ... Doina Pavlovschi. Este dependenta emotional sau financiar si obligata sa se poarte altfel decat ar dori.Clarke.Dr. Ph-ac.-lateralitatea stanga.Boericke. Dr. Nicoleta Bratcoveanu Evaluare de etapa .staza si congestie venoasa pasiva. MODALITATI Agravare : inainte de pranz si seara. ACTIUNE . Doina Pavlovschi Sepia apartine regnului animal.Anthracinum(furuncule). a ligamentelor si a musculaturii netede cu urmare varice. Ignatia . Cocc. Vise de viol..Nux Vomica . Bibliografie: W. Secil Omer SEPIA . Cedron. in societate. pana la istovire. inainte de furtuna. Nux -v.htm y y y y y y y Medicamentul homeopatic . Rhus Toxicodendron .

herpes al pleoapelor superioare . la cald.. intre umeri.195- . nimic nu o distreaza.insomnie noaptea. totu -i negru.senzatie de frig pe alocuri : vertex. Puls. neameliorata mancand . plange vorbind despre ea. neliniste si frici. se doreste singura. se vexeaza usor.aversiune pentru carne .gust sarat ( Carbo v. cu senzatia de arsura si de nisip in ochi . herpes al buzei inferioare . acre.greata dimineata la sculare ameliorata mancand.transpiratii abundente..acufene. apatica taciturna.foarte impresionabila. la aer curat .. orele 18-24. mergand repede.bufeuri de caldura cu ameteli dimineata la sculare .gura uscata. somnolenta ziua . dar face planuri pentru viitor´ .) imediat ce se gandeste la un aliment dorit.senzatie de gol in stomac (Ign.Ameliorare : exercitiu fizic.ameliorare la miscare (dans) .dorinta de lucruri acide. Pod. muraturi .sensibilitate dureroasa a pielei capului cu caderea parului . cu iradiere in occiput agravata clatinand capul sau la efort..) SIMPTOME GENERALE .fatigabilitate iritabila. intinzandu-se Lateralitate : stanga SIMPTOME PSIHICE . in axile si scrot SIMPTOME LOCALE . anxietate seara (Caust. ameliorata seara. greata la spalatul pe dinti .trista si abatuta.agravare la abuz de tutun (dispepsie) .agravare la lapte (diaree) si la mirosuri. se simte nenorocita.lacrimare dimineata si seara. in chisa in ea.cefalee cu durere apasatoare in ochiul stang. pioree . China) . nu suporta consolarea ± ³nostalgie pentru trecut. nemultumita de ceila lti si de ea insasi. distrusa . hipersensibilitate la zgomot .carii dentare cu dureri acute agr. la presiune. buze umflate dimineata. picioare reci . intoleranta la lumina stralucitoare . mai ales de bucatarie . ptozate .sensibilitate dureroasa a ochilor seara. curata la menstre .pleoape superioare grele. otet.limba alba cu afte. obosita dimineata. fara bucurie de viata. agr. nimic nu o intereseaza. nu suporta contradictia . indiferenta pentru prezent. Phos. senzatie de dinti prea lungi.indiferenta la preajma si la ai sai.

secretie anala quasi continua (Ant. psoriasis (coate. ihtioza .varice ale membrelor inferioare INDICATII CLINICE Afectiuni hepato-digestive : visceroptoze.t. cedeaza la evacuarea scaunului . iritanta. aderent de peretii vasului . culcat pe dreapta sau la masaj .. dupa somn. cu depozit rosu.mur. amel.herpes circinat catamenial . dispepsie atona.. dupa fiecare mictiune. cu aspect laptos (Calc.prurit in plicile coatelor(Rhus.constipatie cu scaune insuficiente.)..pete galbene sau brune pe spate.) .eczema. inainte de menstra.Lil. pete de sarcina .distensie abdominala cu borborigme si flatulenta .196- .incontinenta de urina in prima parte a noptii . cu arsuri si excoriatii ale coapselor avort in ultimele luni de sarcina (in primele luni Apis. Lach. acuta in anus amel.) .senzatia de greutate pelvina. dure.nari uscate. Plat. prolaps rectal .durere profunda in hipocondrul drept.la femeie : menstre intarziate si de scurta durata..urina tulbure. cu dureri lombosacrate sfasietoare senzatie de presiune pelvina in jos. spastica.). neameliorata de scaun . fetida.tox. cu aparitie matinala..c.. mergand repede. agr.) vagin dureros la actul sexual uscaciunea vaginului si vulvei dupa menstre (Natr. picatura cronica transpiratii fetide ale scrotului condiloame in jurul glandului . negricioase. trebuie sa -si incruciseze picioarele cand sta.). ameliorata in camera calda .urticarie agravata la aer.senzatie de opresiune dimineata si seara -senzatie de presiune in vezica urinara cu nevoia imperioasa de a urina (Cistita) . Sulph.t. Kali carb.hemoroizi proccidenti in mers si la scaun. obositoare. ci transformat in senzatie de arsura . neameliorat de scarpinat.c. hemoroizi. Puls.) . numai ziua. scibale brune dificil de evacuat. senzatie continua de bol greu in rect (Anac. amel.dureri constrictive in piept agr. constipatie . acida.durere brusca.) . mergand repede . umeri. seara dupa ce s-a culcat (Sang. migrena digestiva. nas. ca si cand totul ar vrea sa iasa prin vulva (Lil.tuse seaca. glezne).la barbat : secretie uretrala cronica. si pe peste tot. prolaps uterin leucoree galbena. abdomen. umflate si ulcerate .

astenie iritabila POSOLOGIE Simptome locale : dilutii joase .. similitudine mare : 30-200-M CH la 2-4 sau mai multe saptamani Simptome genitale :15-30 CH in a 5-a si a 20-a zi de ciclu menstrual Mentiuni : . Ars. about domestic affairs . ± psihism Lil. colibaciloza urinara Afectiuni cutanate : eczema. ± urini fetide Ars. consolation aggr. tulburari de sarcina.weeping when telling of her sickness .. ± psoriasis Natr. Sulphur.industrious . that he is unfortunate Mind ± indifferent loved ones. dismenoree. prolaps uterin.in depresie nu se recomanda dilutie inalta de la inceput din cauza riscului de sinucidere RELATII Remedii complementare : Natrum muriatic. .cares. herpes catamenial.from contradiction ³ ³ ³ . Phos.Afectiuni genito-urinare : metrite. Act.will. psoriazis. to .. alb.. Tuberculine Nux vomica ii intensifica actiunea Bell..mur.sadness Generals ± exertion amel.7 CH zilnic Simptome generale.to everything ³ ³ ³ ³ ³ ³ .undertakes things opposed to his intentions . cronice : dilutii 9-15 CH. ± tulburari hepatice Benzoic acid.fear of poverty . Plat.rac. Phos.. menopauza..prizele de dilutii inalte nu se repeta prea des .ac. Murex ± senzatia de ³bearing down´ (presiune pelvina in jos) REPERTORIU Mind ± anger. Caust. Helonias.tigr.in afectiuni digestive e de preferat ora 16 pentru administrare . pete de sarcina Afectiuni psihice : depresie. Lil..197- .. . full of. tigr. Kali c.. 1-3 ori pe saptamana Simptome psihice. contradiction of . Chel.irritability. Nux vom. Phos.. iod. leucoree.. locale severe.delusion. Nitri ac. ± tulburari reflexe de origine uterina Lyc.

la plimbare SIMPTOME PSIHICE . la distractie.socuri emotive ( consecinte ale unor emotii fericite : Coffea ) . doliu. Ignatia prezinta labilitate afect iva. facut bucati. ACTIUNE .. alcool. desire Eye ± falling of lids during headache Nose ± yellow saddle across BIBLIOGRAFIE Clarke J.). Phos. Colocynthis) .H. Book Service London 1989 Lathoud J.&Poirier J. evenimente triste (Arnica. emotie. indignare (Staph.teama. contradictorii CAUZALITATE .Sankaran Voisin Matiere Medicale Homeopathique Clinic Imprimerie moderne Annecy IGNATIA AMARA . distrus.³ .nitr. Dupa Sankaran tema la Plante e sensitivitatea.J. violenta. diferenta o face modul de reactie : Nux vomica se manifesta cu furie.) .accidente (Arnica).vexatie.manifestari spasmodice .Publishers New Delhi Encyclopedie Medico-chirurgical Editions Techniques Paris Kent J.Dr Doina Pavlovschi Planta din familia loganiacee ± samanta de strychnos ignatii care contine printre alti alcaloizi stricnina si brucina.food. la Loganiacee e senzatia ca e sfaramat.. Precis de Matiere Medicale Homeopatique Doin Paris Vital Quest . Hahnemann spune ca Ignatia si Nux vomica sunt remedii foarte asemanatoare. rumineaza vexarile. isi tine nemultumirea in sine. Arg. necazurile. razbunare. Materia Medica of Homoeopathic Remedies Hom.dezamagiri din dragoste (Natr. cafea. frig.Etudes de Matiere Medicale Homeopatique Martin&Ternet Editeurs Vienne Synthesis 7 Vannier L.198- . doliu ( pierdere de persoana apropiata) MODALITATI Agravare : necaz.mur. aprehensiune (Gels. acids. contact.hipersensibilitate senzoriala si mintala ...A.manifestari paradoxale. mirosuri.ac. Lyc.) . Lach. sour food. Remediul homeopatic apare pe teren tuberculinic. A dictionary of practical Materia Medica B. frica.T. tutun Ameliorare : la cald.

tahicardie emotiva.senzatie de foame cu lesin din capul pieptului cu tendinta de a suspina sau de a face inspiratii profunde sau de a casca violent si spastic.constipatie mergand cu masina.emotivitate exagerata .199- .spasme ale pleoapelor. colici abdominale ± 5-7. caldura si terminata dupa emisie abundenta de urina .manifestari spastice localizate : tuse.) . ameliorata de presiune. extrasistole .suspine. cu cat tuseste. cu durere mare la scaun. agravate in mers . Ox. presiva. surmenaj.acufene ameliorate de zgomot . tutun. unilaterala. agravata la ora 11 (Sulphur) sau la mirosul tutunului .hemoroizi cu dureri ascutite. mai ales cand e moale .menstre in avans. abundente. spastica.prurit cutanat ³nervos´ INDICATII CLINICE SI POSOLOGIE . nod care urca din stomac in gat si -l strange agravat la cea mai mica emotie sau contrariere.9 CH de 1-2-3 ori/zi .anxietate care il impiedica sa vorbeasca .cefalee congestiva.durere in gat ameliorata mancand alimente solide . precedate de cefalee . durere agravata la frig.aversiune pentru fumul de tigara . cu atat ar mai tusi . tulburari de vedere functionale .insomnie la necaz sau contrariere cu cascat violent si prurit cutanat .nevoia de inspir profund .dispozitie schimbatoare SIMPTOME GENERALE . doliu . alcool.sughit spastic .tuse seaca.depresie dupa necaz. cascat si plans nemotivat .tulburari de ritm cardiac cu accelerare brusca a pulsului.ticuri si spasme cu localizari variate fara suport organic patologic SIMPTOME LOCALE .senzatie de constrictie faringiana.greata ameliorata mancand .mictiuni frecvente de urina apoasasi incolora. cu senzatia de cui infipt in regiunea parietala. cafea. ameliorat inghitind . nod in gat.. mai ales la migrena .diaree emotiva sau la contrarietate sau la frica . sange negru cu cheaguri si miros urat.dispepsie paradoxala . contrariere.ac.dureri vii in locuri mici (Kali bi.

Etudes de Matiere Medicale Homeopatique Martin&Ternet Editeurs Vienne Synthesis 7 Vannier L.shocks.. grief after .H. deception. Sulphur Spasme : Belladonna. fright.catalepsy.J.200- .Sankaran Voisin Matiere Medicale Homeopathique Clinic Imprimerie moderne Annecy . anger. sleep going to . mortification. Apis. Hyosciamus Frica : Opium.T. disappointment.&Poirier J. Materia Medica of Homoeopathic Remedies Hom. money from losing. shattered pain as if Head ± pain. side. position loss of Mind ± delusion.soc emotiv recent : 9-15-30 CH trei zile la rand . shock. coming and going . vexation.Publishers New Delhi Encyclopedie Medico-chirurgical Editions Techniques Paris Kent J.paralysis emotion after . grief. Gelsemium Vexatie : Staphysagria REPERTORIU Mind ± ailments from. shattered as if a nerve were BIBLIOGRAFIE Clarke J.sudden manifestations. Book Service London 1989 Lathoud J. fright or fear from ³ ³ ³ ³ ³ ³ . ruined he is Generals ± chill. friendship deceived.A.torn to pieces. A dictionary of practical Materia Medica B. electric like. Precis de Matiere Medicale Homeopatique Doin Paris Vital Quest . death. bad news.convulsion. Sepia.manifestari histeriforme 9-30 CH la ora 11 dimineata . M Mentiune : dilutiile joase sunt contraindicate daca a facut tratament cu stricnina recent RELATII Remedii complementare : Natrum muriatic. fright after . right Teeth ± neuralgic.soc emotive vechi : 30-200 CH. love.

vreme uscata .De regula acuza probleme legate de planul fizic (cefalee.De aici o insecuritate financiara. Anxietate legata de viitor GENERALITATI Agravat de miscare Uscaciune a tuturor mucoaselor dar cu sete mare spre desobire de Nux-m sau Nat-m Agravare la 9pm Ameliorare intins pe partea dureroasa Ameliorat de presiune Agg de mincare uscata. De regula nu acuza probleme emotionale la consultatie ci eventual griji legate de planul financiar.Este unul din cele mai folosite remedii in si tuatii acute dar mai putin folosit in situatii cronice. In situatii acute este iritabil si vrea sa fie lasat in pace. mucoase . frica de saracie.Uscaciune mentala -lipsa de imaginatie si umor. emotional si fizic. Secil Omer Acest remediu se extrage din radacina unei plante numita popular mutatoare fiind din familiaCucurbitacee. Remediul este foarte util si in entorse sau fracturi care s unt agravate de cea mai mica miscare.BRYONIA ALBA . Sunt doua idei principale la acest remediu.Dr.Datorita acestei uscaciuni are o mare nevoie de apa. securitatii materiale adica banilor.Intotdeauna este agravat de miscare si prefera sa stea nemiscat . De regula febra se instaleaza mai insidios fata de Acon si Bell si se manifesta citeva zile.Lipseste elemental apa care reprezinta emotiile.De aici frica de saracie.seroase si sinoviale cu tendinta la modificari inflamatorii ce au rezultat producerea de exsudate fibrinoase sau seroase MENTAL Persperctiva lor mentala este foarte paminteasca isi concentreaza atentia asupra lucrurilor concrete .Adesea este insetat si prefera sa bea cantitati mari de apa nu atit de des ca ARS.Pacientul Bryonia este de regula o persoana lipsita de rafinament cu preocupari materiale mai ales legat de lumea afacerilor.Limba are de regula un depozit central alb galbui sau albicios.Principala grija va fi supravietuirea si munca grea pentru securitate financiara.Uscaciunea este in plan mental. artrite ) fiind iritabili cu aversiune pentru companie .Este o planta agatatoare.Are deci afinitate pentru tesuturi epiteliale .Uscaciune emotionala-nu isi exprima emotiile fiind incapabil de pasiune sau romantism Iritabilitate Vrea sa fie lasat in pace Frica de saracie Preocupat excesiv cu probleme de afaceri. pleurodinii.Nu vrea sa raspunda doctorului si chiar se poate intoarce cu spatele la terapeut.Una ar fi agravarea de miscare si cealalta uscaciunea.201- ¨ . piine Agg de bauturi reci si amel de bauturi calde Agg de frig . Delirul este pe teme de afaceri sau vrea sa mearga acasa avind impresia ca e in alta parte. vint rece Amel de transpiratie Agg la ridicarea din pat de dim .

de constipatie . dim sau la ridicarea di pat Constipatie cu uscaciunea rectului Scaun tare si uscat PIEPT Tuse uscata dureroasa. miscare intr-o camera calda Intepaturi in piept in timpul tusei Mastita cu sin fierbinte dureros si dur amel de caldura Pleurezie. mese.Bronsita. varsaturi.Pneumonie. agg dim .trebuie sa se tina de piept in timpul tusei Tuse agg de mese.202- . EXTREMITATI Artrita cu dureri agg de cea mai mica miscareagg de frig amel de caldura Reumatism si redoare musculara si articulara Fractura sau entorsa agg de cea mai mica miscare SOMN Doarme pepartea stg . hrana uscata si amel de caldura Senzatia de greutate sau de nod in stomac mai ales dupa mese Varsaturi dupa mincare solida cu retinere de lichide Varsaturi dupa tuse Diaree agg la miscare.Lateralitate dreapta ( cu exceptia cefaleei si a unor pleurite CAP Cefalee stinga Cefalee deasupra ochiului stg sau frontala cu extensie la occiput si apoi la tot capul Cefalee agg de miscare chiar si de miscarea ochilor Cefalee agg de tuse.amel de presiune sau de inchiderea ochilor Limba cu depozit albicios sau brun mai ales central Epistaxis in caz de supresie a menstruatiei sau la ridicarea din pat dimineata Gura uscata Buze uscate si crapate GASTROINTESTINAL Sete mare mai ales pentru cantitati mari si adesea la intervale mari Dorinte alimentare:carne.bauturi calde mai ales lapte cald Dorinta de bauturi reci mai ales in timpul frisonului Durere de stomac agg de miscare.

Exantem. RHUS-TOXICODENDRON .T use convulsiva. Rhus-t.Gastrita.Artrita reumatoida. Apendicita.Boli de tesut conjunctiv. Dureri dentare. Actiunea sa e puternica pe nervi. nelinistit.Este utilizat de aceea in problemele de comportament ale copiilor.Astm.Lumbago.Sta pe partea dreapta agg de miscare de inspirul profound amel de aplicatii reci.Ulterior pe masura ce se adinceste patologia devine devine iritabil agitate. iritabilitate. muncitori nerabdatori semanind un pic cu cei Nux-v. Calc. . MENTAL Glumet. Spig.Gripa.Graba Anxietate legata de copii. constipate cu indigestii Cham-iritabil. ACUT Meningita de regula cu delir (vrea sa mearga acasa). apetit capricios Chelidonium-Agg de miscare. nelinistit.Exista mai multe stadii in dezvoltarea patologiei de Rhus-t. intepenit atit in plan fizic cit si emotional.agg la 9PM.203- .Mastita.Diaree.Apare depresia.Cefalee. Secil Omer Remediul Se prepara din frunzele proaspete de Rhus-toxicodendron o planta din familia Anacardiacee.Migrene. pneumonii.Artrita..Constipatie. vrea lapte cald. agg de suparari. Pneumonie.Tuse .glumet si plin de viata.Epistaxis. membrane seroase si piele.Nerabdare.Vertij.Me ningita.Fibrozita.. mucoase. .Hepatita. Faringita.Sciatica. E masura ce patologia avanseaza pacientul devine rigid. Iritabilitate .Pacientii adulti sunt de regula seriosi.Nu exista multe descrieiri in diversele surse de material medica legate de trasaturilepsihoemotionale ale remediului.In fazele initiale pacientul este vessel . Agg de inspire profound. Tendinita.Guta.Bursita. Pleurezie.\Hepatita cu icter durere in ficat amel cind sta pe dr si are multa greata.Vise legate de afaceri CLINIC Apendicita.Psor.Dr.Caracteristic acestei familii este senzatia de µintepenire´ Este un remediu foarte utilizat mai ales in afectiuni osteoarticulare. vessel Agitatie mentala sare de la un subiect la altul..In fazele si mai avansate apare o fixitate mentala cu note de compulsivitate si comportament ritualistic. Rhus-t.Desi prietenos pare mai degraba timid. lateralitate dreapta. legate de agitatie.Caractreistica remediului este intepenirea progresiva ce apare mai ales dupa o perioada de agitatie si epuizare. Pneumonii mai ales drepte si trebuie sa stea nemiscat agg de sculatul din pat amel de culcarea pe partea cu dureri amel de presiune locala. rautate. Sepia.Este unul din cele mai supertitioase remedii. Sulphur COMPARATII Bell-infectii acute cu febra mare articulatii inflamate Nux-v-iritabil.Tusea produce durere in cap sau inpiept asa ca pacientul isi pieptul cu mina cind tuseste COMPLEMENTAR Nat-m.

de modificarile de vreme amel de miscari Acnee rosacee. rece si umeda Amel de vreme calda . pacientul fiind intepenit in propriile emotii Coree ticuri Hemiplegie cu lateralitate stg Vertij la ridicare cu tendinta de a cadea pe spate CAP Cefalee agg de vreme umeda inchisa. cetoasa Agg daca se uda Amel la miscare Agg dim la trezirea din somn.Kali-c..Parkinson. de vreme . Aeth.Dulciuri . Agg de la effort Agg toamna Laeralitate stg NEUROLOGIC B.Brinza. comprtament ritualistic si uneori compulsiv GENERALITATI Agg de frig . Ars Irita GIT Virful limbii este rosu sau apare un triunghi rosu pe limba Cracmente mandibulare.Otrava Superstitios.Frici: de a ucide pe cineva. Nat -c) Eruptia veziculara la vf nasului Crapaturi la colturile buzelor Inflamarea cu edematierea pleoapelor (Apis. erizipel al fetei Eruptii la virful nasului (Caust.204- . de furtuna . cu intepenire amel de miscare. de bai calde Agg de current de aer¶ Agg de vreme innorata .Probleme cu artic temporomandibulara Faringita amel de bauturi calde Laringita si raguseala agg de folosirea indelungata a vocii dar poate fi si amel de la vorbit GASTROINTESTINAL Dorinta de :lapte rece.

Torticolis Redoare cervicala care obliga pacientul sa-si intinda gitul si sa-si miste capul.Aversiune pentru carne Sete pentru cantitati mici Dorinta de bauturi reci UROGENITAL Herpes genital Eruptii genitale sau pe coapsa interna Urinat frecvent Enurezis mai ales la baieti PIEPT Astm mai ales asociat cu eczema sau dupa supresii ale unor eczema Tuse agg de frig sivreme rece agg inainte sau in timpul frisonului Bronsita.dim la trezire la vreme rece sau inainte de furtuna.agg de vreme rece amel de caldura Redoarea poate merge la occiput si sa produca cefalee.Pneumonii adesea cu sputa ruginie Palpitatii Hipertrofie cardiaca.Boli valvulare Angor agg de exercitii cu extensie la bratul stg SPATE Lumbago cu sciatica Dureri de spate agg dupa eforturi musculare cum ar fi accidente de masina sau suprasolicitari Durere de spate agg de statul prelungit care il intepeneste Durere de spate amel de caldura sau bai fierbinti Durere de spate amel de miscare Durere de spateamel de presiune puternica si masaj Cracmente ale gitului si spatelui. agg de exercitiu Artrita amel de caldura sau de baie fierbinte de vreme uscata sau miscare Durere in umarul stg Durere in partea interna a scapulei stg Neliniste in extremitati .Artrite Artrita agg noaptea in pat. EXTREMITATI Reumatism acut sau cronic.205- .

Febra apare rapid mai ales la 10am Varicela.Reumatism. frisoane. neliniste. probleme cutanate.Sciatica. intepenit . .Astm.Hemilegie. Calc-p.Urticarie . Cimic.Enurezis.Psoriazis Eritem nodos SOMN Nelinistit se misca constant si nu-si gaseste o pozitie in somn BOLI ACUTE Gripa cu multa curbatura care oblige pacientul sa se miste constant.la vreme rece si umeda si de la furtuna. Rhod.Pneumonie.eczema .probleme respiratorii RUTA-artrita si injurii cu aceleasi modalitati.agg noaptea . febra.Dulc.Cefalee. respiratorii .erizipel Ran-b.Impetigo.Faringita.Bronsite. sete pentru cantitati mici.Boli de tesut conjunctiv.Gripa.RAA.Urticarie. probleme de piele.Eczema.Lumbago.Probleme de comportament.Laringita.iritabil.Tendinita.206- .Tendinita.Entorse Amorteala de la stat pe brat sau pe picior Amorteala a bratului stg in caz de dureri cardiace Cracmente articulare Nodozitati artritice PIELE Eczema cu vezicule mici foarte pruriginoase Mincarime amel de apa fierbinte (Rhus-V) Herpes.dorinta de dulciuri.dorinta de lapte APIS-reumatism articular acut. dureri de git cu redare la acest nivel CALC-friguros. dorinta de lapte rece tuse si raguseala TUB-artrita cu aceleasi modalitati.eczema ARS-confuziile se fac mai ales in acut cu febra.dorita de lapte rece.Contuzii. nelinistit.Eritem nodos. agg de suprasolicitare fizica.Impetigo Faringita amel de bauturi calde cu o senzatie de neliniste in tot corpul Pneumonie cu sputa ruginieEntorse cu intepenire dar pacientul simte nevoia sa-si flecteze si sa-si miste articulatia Traumatisme ale spatelui Injurii ale tendoanelor si ale muschilor agg de suprasolicitare Complementare BRY. Rad-br. agg de vreme rece si umeda. CLINIC Angina.CALC Comparatii Phos ±artrita cu durere amel de miscare si caldura agg inainte de furtuna.Varicela.Artrita.Boala Parkinson Pemphigus.Coree.artrite.Herpes.Entorse.Bursita.Erizipel.

lacta ie. pot fi capricio i. excese sexuale. cafea. introverti i. fructe. pâine. câini.) -ATINGERE (u oar ). cu modific ri bru te de dispozi ie.).CHINA OFFICINALIS (Chinchona). bere. trepida ii. Este primul remediu experimentat de Hahnemann.dar folosirea ei pe scar larg a fost determinat de cuceritorii spanioli. gr simi. u or ofensabile. se exprim mai u or prin versuri sau pictur . Iluzii: c sunt persecuta i. Au multe frici: de animale. lapte. V. post. carne.Lateralitate stâng / dreapt . NIVEL DE ACTIUNE SANGE. transpira ie etc. chiar domestice. Splina. sau au calit i excep ionale i realizeaz lucruri uimitoare. vreme rece. GENERALITATI SLABICIUNE. SISTEM CIRCULATOR. unt. diaree. sl birea presiunii hainelor. odihn . la lun nou . -zgomote. care a fost tratat de malarie. fric de ceva r u. de a nu fi comp timi i. proving care i-a oferit în elegerea principiului Similia Similibus Curantur. gr simi. . de lucruri imaginare e tc.B. ceilal i îi împiedic s î i realizeze planurile sau c sunt urm ri i de du mani. Propriet ile curative ale scoar ei erau cunoscute indigenilor. Au st ri de spirit alternante. p s ri de curte. iritabile. de a nu fi r ni i. se las purta i de fantezii i planuri (în care au construiesc cas tele de nisip în Spania) averi fabuloase. de : fructe. postprandial. dorin pentru: dulciuri. Numele de ³Cinchona´ provine de la numele so iei viceregelui spaniol al Peru-ului. De Cinchon. curent. AGRAVAT de : -PIERDERE DE FLUIDE ( hemoragie. APARAT DIGESTIV ( ficat.207- © . în 1790. în timpul zilei dar mai ales noaptea. vânt. pisici. pe te. . carne. MENTAL-EMOTIONAL Sunt persoane sensibile. Plini de imagina ie. s unt ideali ti i rezerva i. EMACIERE PERIODICITATE: la 2 . din Anzii peruvieni.Dr. mi care. moroc no i i pot dezvolta depresii cu gânduri suicidare. ceai. f inoase. ALIMENTAR: agg. de fantome. toamna. Nervi. AMELIORAT de : -PRESIUNE puternic . alcool. mâncare cald . cafea. efort mental. s rat. condimentat. team de atingere. aversiune pentru: bere. Silvia Nedelcu Arborele de Cinchona este o plant originar din America de Sud. Au un sim artistic dezvoltat. 7 sau 14 zile. care au beneficiat de efectele ei (utilizat ca antitermic în tratamentul malariei). ISTORIC familial sau personal de malarie.

aversiuni i agg. dureri de din i ag. splenomegalie. cu senza ia ca i cum creierul plute te i se love te de pere ii craniului. hepatit sau ciroz hepatic . dup pierderi de fluide. hepatomegalie. orice are gust amar cu excep ia salivei. cu pulsa ii vizibile ale carotidelor. amel. care nu este amel. transpira ie rece în jurul gurii. diaree periodic . lapte. cearc ne. cefalee periodic . epistaxis. pulsatil . foame canin noaptea. pneumonie. crampe abdominale amel. de fructe.208- . colecistopatii. în timpul frisonului. bron it . metroragie cu sânge închis la culoare. pe te. care îl treze te din somn. paloare. dismenoree. sensibilitate exagerat la mirosuri. GASTROINTESTINAL distensie abdominal cu borborisme. gust amar când m nânc sau fumeaz . de atingere sau piept nat. de eliminarea gazelor. ± la Gen. RESPIRATOR crize de astm toamna. diaree ag.VERTIJ CAP cefalee exploziv . (dorin e. EXTREMITATI . de aplecarea în fa . la cea mai mic atingere. sensibilitate dureroas a scalpului ag. ap rece. cu tendin a de c dere spre spate. apetit capricios sau lipsa poftei de mâncare. colic billiar . care revine îns dup prima înghi itur . cu tinnitus. cefalee pe fondul unor afec iuni hepatobiliare.) GENITAL leucoree sangvinolent . de presiune puternic .

a planurilor i a fanteziilor eroice. 2. PIELE sensibilitate dureroas în timpul febrei. FEVER -SUCCESSION of stages . 5. CHELIDONIUM MAJUS Tinctura se ob ine din planta întreag . Lyc. membru inferior) / lateralitate stg. colon ascendent. malarie sau antecedente. etc.Tulbur ri dup pierderi de fluide =epuizare. edeme ale membrelor inferioare cu tegumente palide i godeu la ap sare. visele continu i dup trezire. 2 sau 4 p. Carb-v.. cu mâinile deasupra capului sau sub cap. cu sete î nainte.Hipersensibilitate.209- . ag.. diferen e de temperatur stg-dr. se treze te din cauza foamei. oasele fe ei. la 4 a. . insomnie din cauza gândurilor incitante. umed . genunchi. Occiput.chill . old.- dureri articulare sau musculare ag. de vreme rece.m.. care debuteaz în zona pieptului. diminea a la trezire. -ag. Idei multe i planuri seara i noaptea. Ars. NIVEL DE ACTIUNE FICAT. COMPLEMENTARE: Ferr.m. insomnie. FEBRA febr periodic . NUCLEUL: 1. 3. de atingere. -ag.Distensie abdominal excesiv .followed by .. p teaz lenjeria în galben.heat . simptome gastro-intestinale. cefalee. COMPARATII Nux-v. rinichi. Agravare la cea mai mic atingere i ameliorarela presiune puternic . la cel mai mic efort.(o mân sau un picior cald i cel lalt rece). Lateralitate dreapt (pl mân. Nat-m. transpira ii abundente. la schimbarea vremii.then perspiration grd 3 frison in special înainte de amiaz . ovar. debilitante noaptea. neameliorat de eliminarea gazelor. GENERALITATI -Friguros. Ign. SOMN pozi ie imposibil pe partea dreapt . anemie.. recoltat în perioada înfloririi. 4. pe spate. sl biciune.

cu excep ia b uturilor calde. iradiaz în jos pe dup ureche spre omoplatul drept. GASTROINTESTINAL Dureri în hipocondrul drept. cu tendin a de a c dea spre fa .din cauza viselor sau întrerupt din cauza tusei. SPATE Dureri cervicale. amel. cu amprente dentare. colic biliar .-amel. când închide ochii. dureri interscapulare dup -amiaza. amel. precedat de durere în hipocondrul drept. mai pu in înclinate pentru o activitate intelectual . i f r sl biciunea sau la itatea acestuia. spre omoplatul drept sau în unghiul inferior al acestuia. Nevralgie intercostal dreapt . dureri intolerabile în c lcâie. ulcera ii cu secre ii ofensive. B t i ale aripilor nasului 2 (Lyc 3) Tegumente i mucoase icterice. Mai dominatori decât Lyc. spanac. de b uturi calde. brânz . erup ii eczematoase. urticarie. Nevralgie facial dr. care iradiaz spre spate. când st ridicat în pat (grd. vars tot. mâncând. 4). de alimente/b uturi calde. Durere pe partea dreapt . PIELE Icter. litiaz . redoare. halen fetid . dureri deasupra ochiului drept. amel. aversiune pentru brânz . în decubit lateral stg. senza ie de rece ca de ghea în vârfurile degetelor. înmormânt ri. V rs turi amel. ³cu picioarele pe p mânt´.. cu picioarele aduse spre piept. ca de plumb.210- . MENTAL-EMOTIONAL Sunt persoane practice. Icter. TORACE Pneumonie pe partea dreapt .. icter neonatal. Hepatit . dureri articulare în special de partea dr. CAP Senza ie de rece la nivelul occiputului. amel. limba cu depozit g lbui. asociat cu probleme hepatice. scaune decolorate. vise despre afaceri. sau alternând cu diaree. au tendin a de a se impune oriunde (în fa a oricui). durere fixa în unghiul inferior al omoplatului drept. pot fi convinse numai cu dovezi palpabile. senza ie de greutate. de presiune. sceptice. SOMN Neodihnitor. condimentat. mâncând. aplica ii calde. Alimentar: dorin pentru lactate. cu l crimare excesiv . lapte cald. casc înaintea apari iei durerilor nevralgice. de b uturi calde (fierbin i).. hemoptizie. EXTREMITATI Dureri în um rul drept. cu limba maronie sau fisurat . cadavre. . Constipa ie cu scibale. alimente/b uturi calde. VERTIJ Ame eal cu senza ie de greutate i de amor eal general . gust amar. Distensie abdominal . ca din cauza unui pantof prea strâmt. senza ie de constric ie transversal . amel. prurit.

211- . Astfel.. TEMA PRINCIPALA: LASITATEA Se simte nesigur. persoanele care corespund acestei tipologii par marete si dominatoare. era un arbore falnic. astfel incat va incerca mereu sa le evite. pe care incearca permanent sa le depaseasca. flatulenta In urma cu milioane de ani.. RADAR 8 LYCOPODIUM CLAVATUM . foarte raspandit. insomnie. Desktop Guide of Materia Medica. Synoptic Materia Medica. Bry.. 4.. Dewey W.Dr Ileana Rindasu ( Pedicuta) Specie perena taratoare. cu frunze dese... PSIHISM: Pacientul Lyc sufera de complexe de inferioritate. . Nux-v. frica de fantome Crucea pamantului ± sugereaza profunzimea nivelului la care actioneaza Braul vantului ± tulburari digestive. 2. Morrison R. Tatal este echivalent cu procreerea si educatia. vrea sa dovedeasca faptul ca este inca un arbore. dar in interior sunt slabe si nesigure. 5. Guy Loutan descrie tema remediului ca fiind demnitatea tatalui f ata de care esti recunoscator.R. fierbin i. incapabil sa-si indeplineasca responsabilitatile. grupate de obicei cate doua. In exterior insa.. Este unul din remediile fundamentale. dornice de afectiune si de a fi laudate. Pocket Manual of Homeopathic Materia Medica. cu ramuri ascendente de 5-15 cm. Antiteza tatalui poate fi si ea valabila. Persoane practice. Essence of Materia Medica. Spori de culoare galbena.A. > B uturi calde. Dureri iradiate sau fixe în omoplatul drept sau în unghiul inferior al acestuia. fuga de responsabilitati si abandonul copiilor. etc. Bibliografie: Boericke W. Remediul Lyc este o reflectare vie a acestei transformari: poarta cu el amintirea maretiei trecute. Vithoulkas G. Essentials of Homeopathic Materia Medica. dominatoare. liniare. prezinta imaginea omului capabil. este o planta plapanda care se intinde pe pamant.Lateralitate dreapt 3. Denumiri populare mai cunoscute: Piciorul lupului ± sugereaza suprematia de stapan si virilitatea Praful strigoilor ± aminteste de anxietate. Creste pe coastele dealurilor inalte. fiind clasificat alaturi de Sulfur si Calcarea drept parte a unei triade terapeutice. cu spice sporifere. pana in zona montana. in paduri umede. dar in pr ezent. < 4 am sau 4 pm..COMPLEMENTARE: Lyc COMPARATII: Lyc. Dr. Vermeulen F. chiar curajos. NUCLEUL: 1.

Dorinta lui sexuala . O rubrica importanta pentru acest tip de Lyc este: iubeste puterea. Simptome mental-emotionale (repertoar): · oboseala mentala dictatorial dictatorial. frica de caini. Lyc se tradeaza prin frica de responsabilitati. ingamfat. de oameni. Bolnavul devine bombastic. Tot in aceasta etapa se manifesta si teama ca ceilalti sa nu le observe slabiciunea interioara. Odata castorit. este mai mult dorinta de a obtine satisfactie. fara obligatii. . fantome. vrea sa obtina satisfactii sexuale facile. desi es te capabil sa o faca anxietate in legatura cu starea lui de sanatate. dar si cu teama de singuratate. fanfaron. in cele din urma. iubeste puterea dictatorial. agorafobie COPIII Se integreaza si ei celor doua tipuri descrise la adult. ca o contrareactie la lipsa de incredere in sine. timiditate legata de aparitia in public. Isi fac multe griji in legatura cu ce vorbeste lumea. lipsit de incredere in fortele sale si in acelasi timp lipsit de rezistenta fizica. vrea sa-si afirme personalitatea. nu este la fel de intensa ca la Platina. Pacientul poate incerca uneori sa scape de obligatii folosind o boala fizica drept scuza( ex: o indigestie). dar se linisteste pe masura ce a inceput examenul frici: de cancer. inainte de a fi ingradit in vreun fel. desi crescuta. calculator). tiranic cu familia sau cu subalternii. Unii pot fi dominatori si rautaciosi cu parintii prea ingaduitori. isi dirijeaza energia tot mai mult spre activitati intelectuale( ex. au frica de moarte. prin egotism si ingamfare. Poate opta . fara a -si asuma angajamente.El poate face fata acestei situatii in doua moduri: prin manifestarea inferioritatii resimtite launtric. dar servil fata de sefi nu suporta contrazicerea plange cand i se multumeste trac. Lyc poate sa prezinte tulburari ale dinamicii sexuale. ajungand uneori sa minta de ³ ingheata apele´. citit. datorita fricii de a nu fi la inaltimea cerintelor. pacientul devenind timid si introvertit.pentru traiul de celibatar sau poate deveni un cautator spiritual. Lyc va disparea fara urme. Spre exemplu. claustrofobie. Cel mai frecvent tip intalnit este copilul extrem de timid. de singuratate noaptea. cu cariera( frica de a nu reusi in afaceri). frica puternica de oameni. frica de a ramane singuri noaptea. Pentru a-si depasi sentimentele de inferioritate. STADII DE PATOLOGIE In stadii incipiente. Daca partenerul se arata interesat de casatorie. dar sunt apreciati la scoala pentru buna lor purtare. extrovertit. Muncitori si ambitiosi la scoala. pentru a scapa de responsabilitati. inainte de examene. Pe masura ce cresc. cu aversiune fata de companie.212- . Sufera de numeroase frici sau fobii. va dori sa-si exagereze capacitatile si realizarile. vorbeste cu un ton de comanda este dictatorial.

MORFOLOGIE Infatisarea lui Lyc se distinge prin emacierea fetei. in timp ce abdomenul este bine dezvoltat. Este etapa in care devine dictatorial cu cei pe care ii poate controla. In cel de al 3-lea stadiu. dar este agravat de caldura Alimente: Prefera: dulciuri. Tot acum se accentueaza fricile de tot felul. astfel incat persoana pare mai in varsta decat este in realitate. Actioneaza de asemenea asupra tegumentelor si mucoaselor. iar parul se poate albi devreme. ceapa. Fata are alura anxioasa. sfarsind intr -un azil de timpuriu. P REFERINTE ALIMENTARE Lateralitate dreapta sau de la dreapta la stanga Friguros. se intalnesc in cazuri de dispnee. cu tendinta de a se rida excesiv. alimente fast -food. Una dintre temerile lor importante este si teama de suferinta. se vor plange de slabirea memoriei dimineata. Tesutul adipos se acumuleaza mai ales pe abdomen. fie prin excese sexuale. stridii. in ciuda senzatiei generale de frig intre 4-8 pm ( sau 3-7 pm) dimineata la trezire cand sare peste o masa sau daca tine post . mazare. mancare rece Agravari: stridii.In stadiul al 2-lea. ACTIUNEA PRINCIPALA A REMEDIULUI Este dovedita prin studii clinice. SIMPTOME GENERALE. in incercarea de a -si construi sentimentul puterii personale. alimente si bauturi calde Aversiuni: stridii. Initial. prin care s-a observat ca organele tinta pentru care are afinitate apartin tractului gastro-intestinal( cu efecte importante si la nivel hepatic) si aparatului uro -genital. alcool. dar in practica. solduri si coapse.213- . Frecvent. Ameliorari: la miscare prelungita in aer liber pe timp racoros seara si la miezul noptii de mancaruri si bauturi calde dupa mictiune Agravari: la caldura. precum si asupra sistemului nervos. In final. pacientul poate ajunge la imbecilitate sau senilitate. pot sa ajunga ipohondri. vin. MODALITATI. usturoi. fie prin incercarea de a se controla excesiv( prin celibat). varza. de obicei. dulciuri. fasole. cu slabiciune intelectuala. alimente reci. gatului s i a toracelui. datorita risipirii energiei. bauturi. treptat apare slabirea tot mai marcata a memoriei. se poate ajunge la deteriorarea functiilor mentale. mistificarea devine si mai exagerata. Fricile si starea de neliniste le afecteaza mai ales tractul gastrointes tinal. precum si lasitatea. sunt descrise in carti bataile aripilor nasului.

foamea creste pe masura ce mananca Se trezeste noaptea sa manance Abdomen sensibil la presiunea hainelor Colecistita Hepatita acuta sau cronica Ulcer gastro-duodenal Constipatie cu nevoie de defecatie ineficienta Scaun la inceput tare.- dupa ce ingera cantitati mici de alimente de haine stranse pe corp de mirosuri si zgomote puternice dupa suparari. eczema. declansata de foame. devine apoi moale/ lichid Hemoroizi amel de bai calde Aparat urogenital Senzatie de mictiune imperioasa dureroasa Frison post-mictional Sediment urinar roscat( asemanator cu caramida pisata) Litiaza renala dreapta . amel de eructatii si flatus Satietate precoce sau. mai ales in etajul abdominal inferior. psoriazis Aparat digestiv: Bulimie Digestie de proasta calitate datorita tulburarilor hepatice Pirozis Eructatii acide Distensie abdominala postprandiala.214- . la 4-8 pm. apetit crescut. sperietura. ameliorata de mancare Nevralgie faciala dreapta Eruptii pe pielea paroasa a capului sau retroauricular Acnee. dimpotriva. ameliorata de bauturi calde Cefalee agr pe dreapta. zvonuri SIMPTOME LOCALE IMPORTANTE : Cap: Gat: Faringita pe partea dreapta.

ameliorata cand merge Maini si picioare uscate si fierbinti Miros ofensiv al picioarelor Varice ale membrelor inferioare Crapaturi ale calcaielor Eczema Psoriazis Veruci Tegumente: Eczeme cronice asociate cu disfunctii renale. cu senzatia de gadilitura astm bronsic pneumonie mai ales pe dreapta Aparat cardiovascular( piept): Palpitatii agravate seara in pat. mai ales cand are o indigestie Aparat locomotor( Spate. mai ales cu propria nevasta Ejaculare prematura Aparat respirator(piept): tuse uscata.215- . cronica. hepatice si gastrice Psoriazis Transpiratie: redusa cantitativ miros de ceapa transpira mai ales la emotii. inainte de un discurs Somn: remediu important pentru insomnie . extremitati): Torticolis Dureri de spate amel cand urineaza Sciatica agravata culcat pe partea dureroasa.- Enurezis Adenom de prostata Tumori sau chisturi ovariene drepte Promiscuitate sexuala Frigiditate Impotenta.

Constanta.AFADH 2007 R. acoperite de peri ori fini. Dujany. Strychnos Nux Vomica. Fundatia crestina de homeopatie Simile. Istoric : Este un copac de talie medie. 2001 F.Loutan ± Repertoire de themes et de matiere medicale dinamique. ed. Centrul de perfectionare postuniversitara al medicilor si farmacistilor. al doilea fiind HIPERSENSIBILITATEA i ambele sunt evidente în intoxica ii. Ioan Teleianu. Crapanne. Blackie ± Homeopatie clasica. Dictatorial acasa inflatie (ego. Tao. Caba . Sulphur.Dr. Fructul este asem n tor cu o portocal unei monezi.Manual cu note de curs. ed. 2003 J. 1994 M. duoden). coordonator Dr. Lachesis. de responsabilitati. J-B. Spasmul afecteaz atât mu chii voluntari cât i pe cei involuntari: . SPASMUL este primul Key-note al lui Nux Vomica. Vermeulen . Polirom. mai ales legate de aparitiile in public Silicea ± datorita neincrederii in sine Calcarea carbonica ± nu are lasitatea lui Lyc. 2002 C. possibilities in chronic pathology. agr de lucrurile noi.Synoptic materia medica. H. dar ii place aerul liber agr la 3-4 am si la 4-8 pm BIBLIOGRAFIE Ovidiu Bojor ± Ghidul plantelor medicinale si aromatice. Moldogrup Iasi. Sunt foarte amare la gust datorit con inutului de stricnin . 2005 G. modulul 1.ed.Manual practic de homeopatie. stomac.Tulburari gastro-intestinale simptome cu lateralitate dreapta sau de la dreapta la stanga dorinta de dulciuri friguros. Efectul general al spasmelor este de a produce OPISTOTONUS i aruncarea capului c tre în spate.216i con ine semin e turtite i circulare de forma .- doarme pe partea dreapta se trezeste dimineata complet neodihnit se trezeste ca dupa o sperietura viseaza frecvent animale salbatice si lucruri de care ii este teama REMEDII COMPLEMENTARE: Pulsatilla. Fiat Lux. Vithoulkas ± esenta Materiei Medica. Boiron. Adrian Dumitrescu Alte nume: Poison-nut. Dancer. Merlijn Publ. ed. Morrison ± Ghid practic de remedii homeopatice. Wikipedia encyclopedia NUX VOMICA . Sepia. dar seamana in multe alte privinte Nucleul remediului: (Vermeulen) Lipsa de incredere. 1997 Internet. ed. ed. În cazurile de intoxica ii cu Nux Vomica cele mai importante simptome sunt SPASMELE i CONVULSIILE care vor provoca moartea prin oprirea mi c rilor respiratorii. ed. 2004 R. Natrium-muriaticum. 1992 G. ed. de culoare gri-cenu iu. Chelidonium Diagnostic diferential: Gelsemium ± datorita simptomelor de neliniste in legatura cu evenimentele viitoare. J-L Masson ± Homeopathic Therapeutics. Jouanny. Turta lupului.

217- . rapide i eficiente în ceea ce fac. Este imposibil pentru el s accepte vreo limitare sau s se resemneze.IRITABILITATE (se înfurie foarte u or). Nat-m. S re inem câteva cuvinte care ne vor ajuta s recunoa tem imediat tabloul remediului: . fie c e vorba de lupta pentru un post mai bun sau dac cineva încearc s -l dep easc în trafic.HIPERSENSIBILITATE . .NERABDARE. pân la ore târzii din noapte. Accept cu pl cere orice responsabilitate i sunt capabili s fac munca pentru 3 oameni. ig ri. Astfel trebuie s fac din ce în ce mai mult efort mental. Se reg sesc la rubrica MIND ± FASTIDIOUS al c rei cap de afi este Arsenicum Album (grad 3) al turi de Carc. i în mu c turi de arpe.stomacul . El r spunde la aceste provoc ri muncind i mai mult. În acest sens ei trebuie s câ tige în orice domeniu fie c e vorba de jocuri. Tocmai aceste ultime 2 tr s turi îl vor face s prezinte ma i târziu simptomele care vor necesita administrarea remediului. Este interesant de tiut c semin ele de Ignatia au un con inut i mai mare de stricnin decât cele de Nux Vomica.esofagul . capabile. s fac fa unui stres permanent. la multe sarcini i detalii i ajung s fie supu i i condimentat .uterul Pulpa fructului este îns inofensiv i este mâncat de p s ri.SPASME. Esen a remediului: Este remediul esen ial pentru multe simptome ap rute ca urmare a vie ii agitate. . În stadiul echilibrat pot fi descrise ca ni te persoane inteligente.rectul . droguri. La acestea se adaug AMBITIA i un spirit de COMPETITIE ie ite din comun.FRIGUROS ± sensibil la frig i curen i de aer. mâncare gras . pline de stres din zilele noastre.vezica urinara . . . sex.. Tabloul mental este îns foarte diferit. METICULOSI în acest domeniu. Poate c a a s-ar putea explica anumite simptome fizice comune la nivel digestiv i urinar. Caust i Kali-C (grad 2). Au un puternic sim al datoriei în ceea ce prive te munca i sunt foarte con tiincio i. Se spune despre ei c sunt cei mai COMPETITIVI din toat materia medica.TULBURARI DIGESTIVE. Nux Vomica este folosit în India în cazuri de febr intermitent Decoctul din frunze se folose te extern în reumatism. .intestinele . Datorit calit ilor pe care le are avanseaz rapid în func ii care presupun mult responsabilitate (ceea ce î i i doresc).DORINTA DE STIMULENTE: alcool.

Sufer de gastrit . Nu suport s a tepte la coad . Dac nu reu e te s se încheie la c ma Dac aude pe cineva cântând strig la el. pot ipa la al ii.spasme Nux Vomica produce tulbur ri digestive. În final. ceea ce îl va agrava i mai mult. Nu pot a tepta. Pe de alt parte Nux Vomica este sensibil la o mare parte din aceste stimulente care îi vor distruge s n tatea. r zbun tor i crud în stadiile finale când manifest un fel de nebunie paranoid . Urmeaz obiceiul de a lua diverse medicamente. dispepsia i iritabilitatea. Poate trânti cu telefonul dac sun ocupat. mirosuri. Când sunt foarte obosi i i se confrunt cu multe probleme. temperatur înalt .adesea are constipa ie cu necesitate constant dar f r eficien . Mare sensibilitate fa de orice stimuli: lumin . Apar primele simptome cum ar fi capul greu diminea a la trezire. . mânia. î i smulge nasturii.atunci când are senza ie imperioas de urinare nu ies decât câteva pic turi .i uite grijile i s poat sim i o relaxare va apela la stimulente precum: alcoolul. Este mali ios. sexul. congestie portal . la semafor sau când este un blocaj în trafic.Ca s . În ceea ce prive te spasmele exist câteva particularit i: . . Trebuie s se înveleasc în fiecare stadiu al febrei (frison. furia i în final violen a i cruzimea. HIPERSENSIBILITATEA ± IRITABILITATEA Se enerveaz imediat când îl contrazici i pot s p r seasc înc perea trântind u a. cafeaua i ig rile. faptul c nu se odihne te suficient i c are o via sedentar i nes n toas îl fac s fie cople it.218i vrea s vomite. transpira ie). Este < de orice curent de aer. indigestie cu grea a i vom matinal sau dup ce m nânc .când are grea Friguros Este friguros. < de cea mai mic mi care ce determin un curent de aer pe sub p turile cu care e învelit. Sistemul nervos e solicitat intens i apar gradat: iritabilitatea ocazional . consistent i condimentat . Poate s aib dorin a de a ucide pe cineva sau de a se sinucide. la frustrare pot trânti sau sparge lucruri. NERABDAREA Ca medic po i s recuno ti u or un astfel de pacient în sala de a teptare pentru c nu are stare. ulcer. d telefon dup tine i trebuie s -i spui exact cât mai are de a teptat. Tulburari digestive . nu reu e te. . zgomote. mâncarea gras . drogurile. iar printre simptomele importante sunt spasmele i crampele (datorit stricninei). Dac întârz ii la consulta ie e furios.

Înjur i oc r te. Mental: Ambi ios. Plânge de furie. . fric . curen i. medicamente. . . ig ri.< la dezvelirea unei p r i. Se bazeaz pe sine.> de c ldur . Aversiune de a r spunde la întreb ri.219- .Cauzalitate: .> de vremea umed (Caust. COMPETITIV la modul patologic. IRITABILITATE. Generalit i: FRIGUROS. alcool. dezam gire.< când m nânc . Dictatorial. (Workaholic). Devine dependent de munc . Responsabil i eficient. R zbun tor. Folose te stimulente precum: cafea. . (Mind ± weeping ± anger ± after). Ajunge s fie dep it de sarcini. . Arogant. Fric de c s torie. Hepar Sulphur). Poate deveni foarte agresiv. Dispozi ie suicidar (prin împu care sau s rit de la în l ime). Hiperstresat i hipersensibil. indignare. condimente i exces sexual. Tulbur ri mentale. . stimulente.> de o siest scurt . Gr bit.Tulbur ri. Meticulos. probleme de s n tate ap rute dup abuz de alcool. droguri. Ner bd tor.< de vreme uscat . Crud. Pragmatic. Nu poate s accepte o limitare.< diminea a. Con tiincios în munca. Impulsuri violente.Onoare r nit .Mânie. . Uneori inut în interior.< la frig. . dar îi lipse te curajul. sex. . .

etc.Le in : de la mirosuri . în timpul travaliului.Durere de cap congestiv asociata cu hemoroizi. GRASIME. Dorin e i aversiuni alimentare : . Op. . .) Ochi: Fotofobie. cu vertij i senza ie de creier care se învârte. Sil. < frig. Ureche: Mânc rimi la nivelul trompei lui Eustachio care îl fac s t u easc sau s înghit . încle tarea maxilarelor. Vertij cu tendin a de a c dea într-o parte. < diminea a (Arg-N).Convulsii.Vrea : CONDIMENTE. . . > de c ldur . Hyper.Durere de cap occipital sau deasupra ochilor.Opistotonus. . Cic.Durere de cap frontal cu dorin de a-si presa capul de ceva. Vertij cu pierdere temporar a cuno tiin ei. . Cap: Dureri de cap i migrene.Apoplexie.Senza ie de presiune la nivelul vertexului ca i cum s-ar introduce un cui. înainte de menstrua ie.Sensibil la curen i de aer (Chin. STIMULENTE. urinatul i defeca ia). .Convulsii determinate de orice atingere sau de curenti de aer. DURERE DE CAP DUPA EXCES DE ALCOOL. zgomote.SPASME CU RIGIDITATE TETANICA IN APROAPE TOTI MUSCHII. . cu dureri ca de împungere în membrele afectate.220- . . .Sensibil la to i stimulii : miros. ALCOOL. . .. . CU INTRERUPERI DE CATEVA MINUTE CAND SE PRODUCE RELAXARE MUSCULARA.. . furie. < de furie. . la trezire.Peristaltism inversat ( în ceea ce prive te vomitatul.Aversiune: la Carne. Strych). efort mental.< de STIMULENTE Vertij : Vertij diminea a i dup mesele principale.. Hep. lumin . alcool. Trismus (Bell.

acru în gur diminea a. Fa : .F lci contractate. BRY (3).221- .Transpira ie de o singur parte. CORIZA. > de b uturi calde. Samb). (Stomach ± Stone. ½ posterioar acoperit de un depozit gros alb sau galben. . . dureri abdominale. diminea a.Grea i vom < de furie. . ERUCTATII ACRE SAU AMARE. BAR-C (3)).Senza ie de piatr în stomac.Nas: ALERGII.Scrâ ne te din din i.½ anterioar a limbii curat . Din i : . Cu str nut.Dureri < rece. .Limb cu depozit gros. haine strâmte > de caldur . .Mici ulcera ii. NUX-V (3). stimulente. .Acnee. Sfor it al sugarilor (Lyc. ULCERE. BRY (3). . CU DEPRESIE. ma rgini cr pate. Sensibil la mirosul florilor. GREATA SI VARSATURI MATINALE. sensation of a : ARS (3). afte cu saliv sângerie. Gur : . sup rare. (Stomach ± pain ± eating . . . < dup ce m nânc . eructa ii cu incapacitatea de a voma.Probleme dup abuz de alcool.Efort de vom . .Gust amar. b uturi calde. .after ± overeating). FEBRA FANULUI. curge ziua. GREATA PERMANENTA (Ip). CALC (3).Dureri < de furie. . Nas înfundat noaptea. acru.Miros urât. Stomac: GASTRITA. REGURGITATII DE APA SI LICHID AMAR.Mandibul blocat . dup ce m nânc (prea mult). sup rare. Puls (2) . . GREATA SI VARSATURI DUPA CE MANANCA ( ARS (3). .

hernie ombilical . > de baie cald .HEMOROIZI SANGERANZI CU SENZATIE INEFICIENTA DE DEFECATIE.CONSTIPATIE CU SENZATIE PERMANENTA DAR INEFICIETA DE DEFECATIE (Sulph). .Diaree cu senza ie imperioas de evacuare. Chin. Sulph). Dios).Abdomen: Meteorism. > dup scaun. Rinichi: Colic renal . Genital masculin: .222i de baie cald . . HEPATOMEGALIE IN URMA CONSUMULUI EXCESIV DE ALCOOL (Aur.Urinare dificil la persoane cu probleme de prostat . Litiaz biliar Rect: . cu dureri ce iradiaz în spate i senza ie de defeca ie sau tenesme ameliorate imediat dup defeca ie.Spasme în timpul orgasmului. . Boal Chron. înainte de scaun. sub iri sau sanghinolente. de caldur .Dorin sexual crescut . de frig.Simte c o parte din scaun nu s-a evacuat (Scaun incomplet i nesatisf c tor). . Ciroz hepatic . Hepatit .DIZENTERIE . Vezic urinar : CISTITA. Colici la sugari cu iritabilitate i arcuire a spatelui ( Cham.Senza ie de defeca ie imperioas în timp ce urineaz (Mur-ac). . chimicale i alcool. Dureri i crampe < dup ce m nânc . Promiscuitate. Hernie trangulat (Lyc. Ficat intoxicat cu medicamente. alterneaz cu constipa ia. Lyc). . . Carb-V. Coloc). în timpul menstrua iei. . . prolaps rectal. . > de c ldur . în timpul durerilor de travaliu .Reten ie urinar . Flatulen . ABDOMEN FOARTE DESTINS DUPA CE MANANCA (Arg -N. SENZATIE DE MICTIUNE IMPERIOASA. dar nu ies decât câteva pic turi. reduse.Hemoroizi. Hernie inghinal . scaune frecvente. i colici.

Somn: INSOMNIE. la frig.erotice Piele: . tres riri.Spasm uterin în timpul orgasmului.. . sup rare.Impoten .c se ceart .Emisii seminale în timpul somnului. la afaceri. Mag-c (3). de senza ia de scaun imperios.223- . Pierde erec ia în momentul intromisiei. dup ce m nânc . . Somnolen în timpul zilei. la 3-4 a.Dureri de travaliu. .Dorin sexual crescut . .Dismenoree > de c ldur . emo ii. Spate: Dureri. Promiscuitate. Somn neodihnitor . Palpita ii < de stimulente. Vise: . Extremit i: Spasme ale mu chior. iradiate la rect. crampe i contracturi. cu senza ie de scaun imperios. ineficiente.m.m.. Nit-ac (3)). mânie.Sleep unrefreshing (Lach (3). Kali-p) < de febr . Tuse : Ameliorat de b uturi calde. înso it de senza ie de scaun imperios . Mag-m (3). Opistotonus. < diminea a în pat. gândindu-se la munca lui.. Genital feminin: . trebuie s se ridice ca s se întoarc în pat (Kali -c. Respira ie: Astmatic : < noaptea. extins la întreg corpul. diminea a. cu vise. Piept: Angin pectoral . Se treze te la 3-4 a. dup ce M nânc sau în leg tur cu mâncarea. Adoarme exact înainte de momentul în care ar trebui s se scoale.

CAZ 2 .) SEP (4). Ignatia poate s atace dar va da repede înapoi în timp ce Nux-V nu. Med. Este meticulos datorit insecurit ii profunde pe care o simte în interior. la Ignatia se manifest Ignatia la suprafa poate s par vehement . De la prea mult efort i soicitare pot izbucni în plâns.În ceea ce prive te meticulozitatea (Mind ± Fastidious) aceasta se refer mai ales la munca sa. Bry.i asuma responsabilitatea cum se întâmpl la Lycopodium.i va modifica niciodat p rerea sau pozi ia adoptat . Lil -t. CAZURI: CAZ 1 O tân r doamn c s torit din dragoste se plânge de tulbur ri gastrice nu foarte deranjante. Med (2)). Aur (3). Câteva elemente de diagnostic diferen ial: . (Mind ± Contradiction ± Intolerant of contradiction LYC (4. Phos. Sulph. ci pentru c ar putea s . .Urticarie înso it de tulbur ri gastrice.Poate s -i fie fric de c s torie i s-o evite dar nu din teama de a. . Cham. Kali -c. Dac au un raport de f cut i gre esc un detaliu minor sunt în stare s -l refac de 10 ori. Remedii complementare: Bry. Sep. idea of marriage seemed : NUX-V (3).Diagnosticul diferen ial cu Ignatia: Ignatia e un remediu mai potrivit pentru femei i are mai multe lacrimi decât furie.Nu suport s fie contrazis dar nu atât datorit arogan ei (Lyc. vehemen prin melancolie. Ign. Remedii similare: Asar.Atunci când sunt complet epuiza i vor încerca în continuare s munceasc spre deosebire de Calcarea Carbonica care va ceda i nu va mai fi în stare de nimic. Lach (2). .SENZATIA CA ARE CAPUL MULT MAI MARE DECAT CORPUL (Arg-N). Sep. este o dorin nebuneasc care apare atunci când r mâne singur cu so ul pe care îl ador . vrea s fac totul perfect în acest domeniu. Nux ± V 1M a vindecat cazul. Plat) ci pentru c e convins c are dreptate i e ner bd tor cu cei care nu au avut timp s ajung la aceia i concluzie atât de repede ca el. plâns. Ign (3). Strych. Arsenicum album are o altfel de meticulozitate: la el se refer la modul cum e îmbr cat. Nux-v (3)). Poate lovi i omorâ. LYC (3). Ceea ce o tulbur cel mai mult. La Nux -V e mai mult iritabilitate decât depresie. Puls. Senza ii particulare: . Nux-v explodeaz i ³rezolv ´ problema. Hiperexcitabilitatea lui Nux-Vomica este manifestat prin mânie. Calc.224- . Lyc. i iritabilitate. Stram. de a-l omorâ dac ar avea un cu it în mân în acele momente. dar la cea mai mic provocare va izbucni în plâns. (Mind ± marriage ± unendurable. Coloc. . Nu se culc pân nu iese perfect. Grat. Cham. Aur. Sulph.i piard libertatea. Con. la cur enia i ordinea din cas .

P rea cu totul neajutorat. Morrison R.. Pe 5 iulie face un al 2-lea AVC de data aceasta foarte sever care îl pune în imposibilitatea de a vorbi normal timp de 15 zile i îl las paralizat pe partea dreapt a corpului.. (Terapeutic clinic ). CAZ 4 Domnul W. În 2 zile a putut s .225- . CAZ 3 Doamn de 30 de ani. Amor eal a mâinilor i picioarelor. Are mic iuni frecvente dar de fiecare dat urineaz foarte pu in. (Materia Medica). Tranzitul intestinal de obicei normal era mult încetinit. Pe 22 ianuarie anul curent. Durere la nivelul ochilor. Nux-V ch200 la fiecare 4 ore a vindecat cazul. Pleoapa dreapt era c zut . Nu a avut nici o boal mai serioas pân în mai anul trecut când a avut un accident vascular cer ebral tranzitor. S. ( Homeopathic Remedy Guide). iar apetitul sc zut. de 55 de ani este paznic de noapte.M.i revin în 2 luni i se reântoarce la munc . Foarte nelini tit i cu dureri de spate i la nivelul oldurilor. Reu e te s . Când a fost examinat prima dat era incapabil s stea în picioare sau s mearg singur. Durere intens în occiput cu ame eal . cade pe podea incapabil s . Se manifesta foarte s lbatic i cu mult furie i era nevoie de 3 oameni ca s -l poat controla.Delirium tremens. Limb cu depozit i gust r u în gur .George Vithoulkas (Esen a Materiei Medica). Durere de cap sever la nivelul frun ii. diminea a la sculare. A fost dintotdeauna un b rbat s n tos i activ. un puternic i robust irlandez.i reia afacerile. se îmb ta de mult timp cu rom i a f cut o criz de delirium tremens. Adolph von Lippe (Simptome cheie ale Materiei Medica). - . Murphy Robin. RADAR key notes. Limba cu depozit gros (lueta deviat c tre stânga) i respira ia urât mirositoare. Prezint grea i v rs turi i mare sensibilitate a abdomenului cu dureri spasmodice i diaree a poas . . Bibliografie: . Nux-V la fiecare ½ or timp de 2 ore l-a f cut s redevin calm i ra ional. Hoyne T.i mi te bra ul sau piciorul drept. Prime te Nux-V repetat i î i revine complet cu excep ia unei u oare amor eli în piciorul stâng. Î i simte capul greu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->