Sunteți pe pagina 1din 2

DETERMINAREA REZULTATULUI EXERCITIULUI In procesul economic desfasurat de agentii economici este nevoie sa se aloce anumite resurse pt ca apoi sa se culeaga

rezultatele acestei alocari. Cheltuiala reprezinta o alocare de resurse materiale si umane in vederea desfasurarii procesului economic al unitatilor patrimoniale. Veniturile sunt rezultatele activitatii prestate de agentii economici. In principal formula generala de calcul a rezultatului contabil inainte de impozitare este: Cheltuielile sunt concretizate in urmatoarele momente: angajarea are loc in momentul in care se contracteaza obligatia baneasca generatoare de plati sau consumatoare de resurse. Ex: in cazul unei aprovizionari cu materiale de la furnizori angajarea cheltuielilor intervine in momentul in care s-a creat obligatia baneasca fata de furnizori de a plati stocurile primite de la acestia. consumul care se refera la alocarea efectiva a resurselor in procesul economic platile reprezinta alocarea resurselor banesti in vederea efectuarii platilor imputarea momentul in care cheltuielile sunt puse in relatie cu veniturile In cadrul procesului de creare a veniturilor se delimiteaza 4 momente: productia este momentul crearii rezultatului ca produs al activitatii consumatoare de resurse. Ex: la o intrep. producatoare, aceasta faza se identifica cu productia in curs de fabricatie si productia finita. facturarea sau vanzare pe credit consta in transferarea dreptului de proprietate da la vanzator la client. incasarea reprez etapa in care rezultatul vandut se transforma in bani. incorporarea este o etapa strict contabila prin care veniturile sunt inglobate in rezultate pt a absorbi cheltuielile corespondente. Respectand principiul independentei exercitiilor, toate operatiile care determina cheltuileli si venituri sunt inregistrate in momentul generarii sau angajarii lor. Datorita faptului ca atat cheltuielile cat si veniturile pot aparea in anumite etape s-a facut o delimitare a acestora. Astfel exista 3 categorii de cheltuieli si venituri - de exploatare care apar direct in procesul productiv al unei societati comerciale si care cuprind cheltuielile cu materiile prime , materialele, marfurile, combustibilii, energia si apa, lucrari si servicii prestate de terti si care privesc activitatea de exploatare cum ar fi cheltuieli cu intretinerea si reparatiile , cheltuieli cu chiriile, cheltuielile cu primle de asigurare, cheltuieli cu transportul de marfa si persoane etc precum si veniturile care se refera la activitatea de exploatare privind vanzari de marfuri, produse finite, chirii, prestari de servicii. financiare care se refera la activitatea financiara a societatii comerciale cum ar fi cheltuielile cu diferentele de curs valutar, dobanzi, sconturi acordate, amortizari si provizioane, dividende incasate de la alte soc. Com., diferente de curs valutar. exceptionale care apar in situatii neprevazute la un moment dat si nu sunt legate de activitatea agentului economic si pot cuprinde cheltuieli cu donatii si subventii, cheltuieli privind operatii de capital, etc. Pentru inregistrarea in contabilitate a cheltuielilor si a veniturilor se folosesc conturile din clasa 6 Cheltuieli si respectiv clasa 7 Venituri. Conturile de cheltuieli sunt conturi de activ care se debiteaza cu cheltuielile efectuate in cursul anului si se crediteaza la decontarea cheltuielilor asupra rezultatelor. Conturile de venituri sunt conturi de pasiv care se crediteaza cu veniturile realizate in cursul anului si se debiteaza cu incorporarea veniturilor in rezultate.
1

Conturile de cheltuieli si venituri se inchid lunar prin contul 121 Rezultatul exercitiului. Cheltuielile se repartizeaza asupra rezultatului iar veniturile se incorporeaza in rezultate. La randul sau contul 121 Rezultatul exercitiului este un cont de bilant fiind inclus in categoria conturilor de capitaluri proprii. Soldul creditor al contului evidentiaza rezultatul sub forma de profit iar soldul debitor rezultatul sub forma de pierdere. In acest fel contul 121 realizeza legatura dintre conturile de cheltuieli si venituri oe de o parte si conturile de bilant pe de alta parte. Rezultat contabil = Venituri din livrarea bunurilor mobile, servicii prestate si lucrari executate, inclusiv din castiguri de orice natura Cheltuielile angajate pt realizarea veniturilor Din punct de vedere contabil pt a stabili rezultatul exercitiului se procedeaza la inchiderea conturilor de cheltuieli si venituri. Relatiile dintre conturi intervenite cu aceasta ocazie sunt: inchiderea conturilor de cheltuieli pt soldurile debitoare 121 profit si pierdere = 6 ct de chelt inchiderea ct de venituri, pt soldurile creditoare 7 ct de venituri = 121 profit si pierdere Procedura generala prezentata mai sus se nuanteaza in contabilitatea din Romania, avand in vedere prevederile Legii Contabilitatii nr 82/1991 si Legii pt aprobarea OG 70/1994 privind impozitul pe profit. Astfel in legea contabilitatii se prevede ca profitul si pierderea se stabilesc lunar. Cea de-a doua lege stabileste ca profitul impozabil si impozitul pe profit se calculeaza si evidentiaza lunar cumulat de la inceputul anului fiscal. Intrucat contabilitatea este conectata la fiscalitate, calculul si evidenta nu se pot realiza decat prin contabilitate. In baza celor aratate mai sus, la inchiderea exercitiului, situatia in ct 121 Profit si pierdere, fara inregistrarea cheltuielilor si veniturilor pe luna decembrie se prezinta astfel: D 121 C - cheltuielile cumulate pana la 30 noembrie, - veniturile cumulate pana la 30 noiembrie inclusuv chelt cu impozitul pe profit SC profit net SD pierdere neta La inchiderea exercitiului financiar ct 121 Profit si pierdere incorporeraza cheltuielile pe luna decembrie, includiv impozitul calculat pe luna decembrie si veniturile realizate pe aceeasi luna. Se precizeaza ca marimea impozitului pe profit pe luna decembrie este egala cu impozitul calculat pe luna noiembrie. Modul specific de calcul si impozitare a profitului in Romania genereaza la inchiderea exercitiului financiar definirea pe plan teoretic a relatiei de calcul a rezultatului contabil. In componenta cheltuielilor corespondente veniturilor realizate se include si cheltuielile cu impozitul pe profit calculat si evidentiat(platit) in cursul exercitiului. De aceea se poate aprecia ca rezultatul contabil inainte de impozitare este caracterizat prin formula: Rezultatul contabil inainte de impozitare = (Veniturile realizate Cheltuielile corespondente veniturilor realizate) + Cheltuielile cu impozitul pe profit calculat si evidentiat in cursul exercitiului.

S-ar putea să vă placă și