Sunteți pe pagina 1din 7

Activitati ce pot fi desfasurate in CDI

1. Pedagogice activitati disciplinare (in functie de discipline; ore de limbi straine; comparatii intre text-film) initiere in informatie cu calculatorul : activitati de cautare in baze de date, de cercetare documentara etc. (si pentru realizarea unor documente oficiale, ex : scrisoare, cerere etc.) proiecte interdisciplinare (intre mai multe discipline cu puncte comune, teme comune, analizate in functie de disciplinele respective) 2. Culturale cercuri = animatii culturale (cercuri de lectura, piese de teatru=ateliere de teatru etc.) lansari de carte, prezentari concursuri de cultura generala 3. de Comunicare conferinte tematice promovarea resurselor si activitatilor CDI noilor achizitii

4. de Gestionare - realizarea de pliante, afise etc. pentru promovarea CDI Activitati - din perspectiva profesorului documentarist - din perspectiva elevilor - din perspectiva cadrelor didactice - din perspectiva comunitatii locale - din perspectiva conducerii scolii Obiective generale : Egalitate de sanse Formarea elevilor Obiective specifice : Infiintarea de CDI pentru asigurarea accesului liber la informatie ameliorarea conditiilor de invatare- predare (sa fie inovante; ce trebuie facut de prof. documentarist pentru aceste 2 obiective) Promovarea unei pedagogii inovante pentru dinamizarea si modernizarea parcursurilor pedagogice formarea autonomiei elevului (intotdeauna avute in vedere obiectivele, finalitatile, rezultatele asupra elevului)
1

favorizarea tratarii transdisciplinare a continuturilor favorizarea muncii in echipa : pentru elevi, cadre didactice, comitetul de

sprijin al CDI - aceasta presupune lucru diferit cu elevii = invatare activa ; profesorul doc. are rol de coordonator al invatarii elevului, un mai are pozitia traditionalista a profesorului; pentru asta sunt folosite toate resursele disponibile in CDI pe tema disciplinei respective, si cercetare documetara facuta de elevi (pe Internet) pe aceeasi tema, avand ca suport resursele, in care cauta singuri (individual sau in echipa); - pe parcurs elevul invata sa se descurce singur, are autonomie: "afla singur" datele (prin analiza, comparatie, descoperire etc.); astfel se formeaza echipa elev-profesor (relatie foarte bine definita pe zona de indrumare, coordonare). Elevii invata sa invete! introducerea TIC (noilor tehnologii) in practicile pedagogice curente in activitatile de predare, utilizand alte resurse auxiliare, in afara de cele traditionale (harta, plansa, manual..)

Profesorul documentarist
Latura pedagogica de formator al elevilor: dezvoltarea competentelor, dezvoltarea aptitudinilor, abilitatilor Profesorul documentarist are functie didactica grad obligatoriu de definitivat specialist in gestionarea fondului documentar, gestionarea timpului, spatiului etc. specialist info-documentar responsabil al CDI pentru gestionarea, animarea CDI-ului ca structura cadru didactic implicare directa in activitatile profesorilor scolii cu elevii specialist (personal calificat) in domeniul stiintei documentarii si informarii Documente oficiale 1. Modificarea statutului personalului didactic din 2004 2. 5689 din 20/10/2008 Fisa-cadru a postului si fisa-cadru de evaluare 3. 2599 din 13/11/2007 Programa titularizare 4. Ordinul 4461 Programa pentru definitivate si grade Fisa postului Obiective (in legatura cu misiunile profesorului doc.) Formeaza si dezvolta elevilor competente necesare invatarii pe parcursul vietii (prin diferite abordari si diferite tipuri de activitati) Participa la elaborarea si implementarea politicii documentare la nivelul institutiei (prin strategii care sa duca la accesul la informatie) Gestioneaza resursele CDI Initiaza si participa la activitati cu caracter cultural Participare (efectiva si directa) la promovarea scolii si activitatii CDI
2

Misiunile / rolurile profesorului documentarist * Pedagogica * Culturala * De comunicare * De gestiune In functie de acestea, prof. doc. are anumite Competente (in fisa postului) Atributii Indicatori de performanta Competente (succesiune de categorii de activitati): Proiectarea activitatilor CDI Planificarea activitatilor CDI Organizarea activitatilor CDI Formarea elevilor, dezvoltarea de competente specifice Monitorizarea si evaluarea activitatilor CDI (si a utilizatorilor sai) monitorizare= supravegherea activitatilor, ameliorarea erorilor, adaptarea la situatii ivite in timpul activitatii cu elevii Dezvoltarea de parteneriate (cu acordul scolii, pentru extern) Comunicare Gestionarea CDI Dezvoltare profesionala (de formare continua) Activitatile profesorului documentarist Politica documentara = ansamblu de strategii pe care o institutie le pune in practica pentru a facilita: accesul la informatie si formarea elevilor. Politica documentara poate fi: judeteana nationala Politica documentara locala: Educatie pentru informatie. Toate activitatile derulate in CDI vor face parte din Proiectul CDI (- mai poate fi numit: Proiect pedagogic si cultural = Proiect managerial al CDI = Plan de activitate) Activitatile in CDI 1. Pedagogice: Prezentarea CDI si a activitatilor specifice (pentru toate clasele din scoala, si pentru cele nou intrate in scoala) Activitati de initiere in tehnici de cercetare documentara (fie curs specific, fie integrate in cursurile respective) Proiecte disciplinare si pluri / transdisciplinare (pot fi inovante, cu aplicatie in noile tehnologii) Activitati inovante integreaza TIC 2. Culturale :
3

Actiuni de promovare a lecturii (=animatie lectura) Animatii audio-video Ateliere de creatie (literar etc.) Intalniri Realizarea de expozitii Toate aceste activitati fiind privite din perspectiva pedagogica : Ce competente dezvolt eu elevului prin aceste activitati ? . Exemple de activitati : - pentru a afla singuri informatii, pot face copii (imprimate de profesorul doc.) asupra documentelor gasite de ei, si cu care se pot face expozitii (ex: asupra unor personalitati participante la anumite evenimente, cum ar fi : 1Decembrie) - pot fi facute proiecte pe termen lung : momentul istoric respectiv oglindit in literatura (ghid spre lectura; povesti imaginate de ei asupra acestui eveniment, din care sa invete) - sau activitati care sa urmareasca modul cum se reflecta anumite evenimente in religii diferite, cu argumente, pentru a intelege, si pt. a-i accepta pe ceilalti de alte religii; pentru a elimina diferentele; pentru a avea libertatea de a alege. Specificat activitatea se poate realiza impreuna cu profesorul de religie al scolii, sau cu reprezentanti avizati ai diferitelor religii (daca exista posibilitatea acestei intruniri, fara a avea efecte nedorite, sau dezacorduri intre acestia), pentru a vorbi liber despre diverse obiceiuri din aceste religii - se formuleaza, de la inceput, diverse intrebari, la care elevii sa raspunda pe parcursul excursiilor, vizitelor ; elevii pot fi, pe rand, ghizi ai diverselor obiective turistice pe care le prezinta in CDI, sau la fata locului. - pentru lucrarile ce le au de facut elevii (de cautare, apoi prezentare peste aprox. 10 minute a datelor gasite) elevii lucreaza in CDI impreuna cu profesorul doc., care ii ghideaza pe parcurs. 3. Comunicare: Promovarea imaginii scolii si a CDI (directorul este cel care controleaza tot) - activitati banale pot deveni importante; la proiectele realizate pe termen lung, la final pot fi invitate si alte clase ce pot fi interesate de subiect, sau parintii. Aceste activitati (evenimente de prezentare) pot fi anuntate in presa, eventual cu foto; sau comunicare de presa; presa poate fi invitata la eveniment. Informarea elevilor Colectarea de informatii necesare utilizatorilor Corespondenta cu caracter profesional
4. Gestionare:

gestionarea fondului documentar si a resurselor gestionarea functionarii: ROI (Regulament de Ordine Interioara) gestionarea timpului (constituirea proiectului respectiv)
4

- Orar; Project CDI; Planificarea activitatilor in CDI gestionarea spatiului cand centrul se amenajeaza + si pe parcursul functionarii gestionarea materialelor si echipamentelor

Activitati in CDI + servicii oferite prin CDI Tipuri: - pedagogice: proiecte disciplinare. - culturale: animatie, lectura, media etc. - de gestionare: activitatile profesorului doc., cu incidenta asupra activitatilor CDI (referitor la spatiu, timp, resurse) - de comunicare: relationarea cu elevii, profesorii etc. Pentru cine ? elevi (in functie de varsta, clase, grupuri- mixte, diversificate; in functie de cititori si non-cititori= non-lectori) cadre didactice, comunitate

De cine sunt propuse/coordonate activitatile in CDI ? de profesorul doc., profesorii scolii de elevi -- toate aplicate doar daca au interes (ca valoare) din punct de de directorul scolii, de parinti vedere al activitatii promovate (ca pedagogice, pentru elevi)

Aceste activitati sunt coordonate, de obicei, de profesorul doc.; sau profesorul in colaborare cu prof. doc. In cazul unui proiect al scolii (ex: pe tema de ecologie) acesta va fi coordonat/ gestionat de profesorul respectiv (in functie de disciplina), sau de ONG, dar partea desfasurata in CDI va fi in colaborare cu prof. doc. Cum sunt organizate? In colaborare: profesorul doc. + cadrul didactic; sau individual, in functie de cel care organizeaza activitatile respective. Cand se deruleaza/ organizeaza activitatile in CDI? Trebuie organizate cu o anumita perioada de timp inainte de momentul ales pentru desfasurarea activitatii (mai ales in scolile mari) programarile sa fie facute cel putin cu 2 saptamani inainte de desfasurarea activitatii Ex: (am ales saptamanile 5, 6, 7 pt. exemplu , se presupune ca CDI-ul functioneaza deja) Saptamana 5 Saptamana 6 Saptamana 7 - se inscriu activitati -se pregatesc activitatile - desfasurarea (pt sapt. 7) inscrise activitatilor - se inscriu alte activitati - pregatire activitati (pt. sapt.8) din sapt.6
5

- alte inscrieri de activitati ......... Activitatile se desfasoara cand e deschis CDI-ul, conform orarului CDI in timpul orelor de program - activitati programate fara un cadru didactic, de in afara orelor care se ocupa profesorul doc. - activitati neprogramate Niciodata nu se vor programa activitati doar cu o zi inainte de desfasurarea lor; exceptie doar cazurile deosebite, neprevazute dar foarte rar. Planificarea activitatilor asezata in cancelarie pentru saptamana urmatoare, deschisa pentru programarile dorite de profesori; in timpul orelor programate CDI-ul este ocupat, rezervat doar activitatilor clasei respective ==> NU se dau carti spre imprumut altor elevi; nu intra alti elevi, nici pentru lectura de placere, pt. a nu-i deranja pe ceilalti. De obicei, se planifica si se stabilesc programarile pentru activitati cu 2 saptamani inainte , pentru a avea timp profesorul si profesorul doc. sa se documenteze, sa se pregateasca pt. activitate, pt. cercetarea documentelor disponibile acestea necesita o saptamana de pregatire, minim. Ce vizeaza activitatile propuse? sa dezvolte competente elevilor sa informeze sa formeze sa satisfaca unele curiozitati sa dezvolte gustul pentru cultura, lectura etc. educatie civica sa-i formeze ca cetateni sa le dezvolte autonomia in invatare : cautarea, selectarea, tratarea, comunicarea informatiilor relationare cu ceilalti : exprimarea parerii proprii, sustinerea ei, acceptarea parerii celorlalti Activitatile din CDI tin cont de necesitatea : recunoasterii rolului CDI ca instrument pedagogic si cultural punerii CDI in serviciul celorlalti, a unitatii de invatamant definirii unei politici documentare locale - si implementarea unei strategii de acces la informatie, si formare a utilizatorilor Toate acestea depind de modul in care sunt puse in practica. ! Activitatea profesorului documentarist este permanent ghidata de nevoile utilizatorilor CDI.
6

Calitatile profesorului documentarist


pedagog formator, ghid: indrumare in invatare inovator (cu imaginatie), coordonator, moderator promoveaza pedagogia activa are ca scop: formarea de competente este punte intre: - elev si profesorul disciplinei respective (in anumite cazuri) - elev/utilizator si informatie pasionat- cu suflet pentru activitatile desfasurate cu elevii bun manager al CDI deschis spre nou analist al activitatii si rezultatul acesteia al nevoilor elevilor de informare receptiv la noi metode de predare si la ideile celor din jur adaptabil : - in functie de activitatile programate in CDI - nivelului de inteligenta al elevilor - in functie de varsta lor - contextului lectiei prezentate - in functie de modul cum evolueaza ora ( sa se adapteze pe parcurs, sa adauge/ elimine diverse elemente; sa insiste asupra a ceea ce nu este inteles de elev, asupra intrebarilor si raspunsurilor elevilor) - asupra situatiilor diferite ce pot aparea constiincios : sa solicite interesul elevilor cu ajutorul planificarii, sarcinilor de lucru prezenta de spirit sociabil, nivel ridicat de cultura generala sa aiba o anume prestanta, atitudine, realism sa stie sa se impuna si nu doar in fata elevilor evalueaza: - competentele info-documentare - modul de organizare al CDI - activitatea in general, pt. a descoperi elementele ramase de evaluat, de reluat in viitor.