Sunteți pe pagina 1din 22

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE FINANE I BNCI - BUCURETI

Subiecte pregtitoare n vederea susinerii examenului de licen sesiunea iulie 2011 la disciplina

FINANE PUBLICE I FISCALITATE


____ 1. Care dintre enunturile urmatoare se incadreaza in grupa indicatorilor de volum al cheltuielilor publice? 1) elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu PIB; 2) ponderea cheltuielilor publice in PIB; 3) cheltuieli publice ce revin in medie pe un locuitor; 4) ponderea cheltuielilor pentru educatie in totalul cheltuielilor publice; 5) cheltuielilor publice in valori absolute nominale 2. Dintre urmtoarele enunuri, care coincid(e) cu rolul finanelor publice? 1) alocativ; 2) redistributiv; 3) de reglare; 4) de echitate orizontal i vertical; 5) de neutralitate. 3. Stabilirea minimului neimpozabil reprezinta o conditie a respectarii principiului de: a. principiilor de politica economica b. politica financiara c. pricipiilor social-politice d. a tuturor principiilor mentionate e. echitate fiscala 4. Intre indicatorii privind dinamica veniturilor si cheltuielilor publice, nu se numara: a. elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu produsul intern brut b. coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor publice fat de cresterea produsului intern brut c. elasticitatea veniturilor fiscale in raport cu produsul intern brut d. cheltuieli publice medii, ce revin pe un locuitor e. coeficientul de corelare dintre veniturile publice si produsul intern brut 5. Pe baza urmatoarelor date: - impozit pe profit.............327 880 mld um - accize.............198 640 mld um - impozit pe venitul global...........578 380 mld um - TVA.............452 890 mld um - venituri din capital............68 830 mld um - taxe vamale............168 490 mld um - venituri nefiscale..............93 470 mld um - alte impozite directe............86 990 mld um

____

____

____

____

- alte impozite indirecte...............111 450 mld um - PIB in perioada curenta..........5 128 750 mld um - venituri din capital in perioada anterioara...........35 500 mld um - venituri publice totale in perioada anterioara.........2 028 840 mld um - PIB in perioada anterioara...........4 870 500 mld um - impozite indirecte in perioada anterioara..........875 340 mld um Sa se calculeze: A) ponderea impozitelor directe in cadrul veniturilor fiscale B) modificarea absoluta a ponderii veniturilor din capital in total venituri, in perioada curenta fata de perioada anterioara C) elasticitatea impozitelor indirecte fata de PIB ____ 6. Pe baza urmtoarelor date: Indicatori mld um - cheltuieli de personal (an curent) 512 610 - cheltuieli materiale si servicii (an curent) 622 900 - cheltuieli de capital (an curent) 210 600 - subventii (an curent) 118 500 - transferuri (an curent) 380 600 - dobanzi la datoria publica (an curent) 83 510 - PIB (an curent) 1 984 840 - cheltuieli bugetare totale in anul anterior 1 872 500 - PIB (an anterior) 1 735 060 Sa se calculeze: A) ponderea cheltuielilor de personal in cadrul cheltuielilor curente (in anul curent); B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetare totale in anul curent fata de anul anterior; C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetare totale fata de cresterea PIB. 7. Transpunerea grafica a corelatiei dintre volumul veniturilor fiscale si nivelul ratei fiscalitatii, apartine lui: a. Richard si Peggy Musgrave b. John Maynard Keynes c. Adam Smith d. David Ricardo e. Arthur Laffer 8. Daca veniturile bugetului de stat atingeau in anul 2007 suma de 895350 mld um, veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat erau 245700 mld um, veniturle bugetelor societatilor de asigurari 2205100 mld um, veniturile bugetelelor locale erau 512100 mld um si veniturile Fondului pentru ajutor de somaj 483200, atunci veniturile bugetului public national erau : a. 1378550 mld um ; b. 2136350 mld um ; c. 1241000 mld um ; d. 3100450 mld um ; e. 1653150 mld um. 9. Nu este un indicator al analizei dinamicii resurselor publice : a. modificarea volumuli mediu al veniturilor fiscale ce revin pe un locuitor b. coeficientul de corelare dintre fiscale si PIB ; c. modificarea ponderii veniturilor fiscale in PIB ;

____

___

____

d. modificarea nominala reala a veniturilor fiscale ; e. ponderea impozitelor directe in total venituri fiscale ;

____ 10. Conform clasificatiei bugetare, veniturile fiscale cuprind : a. TVA, accize, impozite directe, chirii b. TVA, accize, impozit pe venit, impozit pe profit, venituri din capital, chirii c. TVA, accize, impozit pe venit, impozit pe profit, venituri din capital d. TVA, accize, impozit pe venit, impozit pe profit, taxe vamale e. TVA, accize, impozit pe venituri, chirii ____ 11. Pe baza urmatoarelor date: - mld um Indicatori \ anii 1995 2005 - cheltuieli de personal 42 100 72 800 - cheltuieli de capital 9 800 15 600 - subventii 8 400 9 850 - transferuri 21 400 47 500 - cheltuieli materiale si servicii 37 300 67 350 - PIB 209 800 398 870 Sa se calculeze: A) modificarea absoluta nominala a cheltuielilor curente in anul 2005 fata de 1995; B) ponderea cheltuielilor de capital in total cheltuieli publice in anul 2005; C) elasticitatea cheltuielilor publice totale in raport cu PIB. ____ 12. Daca veniturile fiscale ale anului 2007 ating suma de 1450 mld, PIB-ul aferent aceluiasi an este de 3455 mld lei, atunci rata fiscalitatii ce valoare are ? ____ 13. Care dintre urmatorii indicatori intra n categoria celor de analiza a structurii veniturilor fiscale? a. ponderea impozitului pe profit in cadrul veniturilor fiscale b. ponderea impozitului pe profit in produsul intern brut c. toti cei 4 indicatori d. ponderea veniturilor fiscale in produsul intern brut e. ponderea veniturilor fiscale in totalul veniturilor financiare publice ____ 14. Conform carui tip de autonomie, comunitatile locale au libertate deplina in administrarea intereselor lor, fara nici un control din partea autoritatii centrale. a. autonomiei complete b. autonomiei limitate c. nici unuia dintre enunturi d. tutelei e. tuturor celor trei tipuri de organizare locala ____ 15. Pe baza urmatoarelor date referitoare la bugetul de stat al Romaniei: -mld um- (date ipotetice) INDICATORI PERIOADA DE BAZA PERIOADA CURENTA Venituri fiscale 56 250 74 890 Venituri nefiscale 23 450 26 880 Venituri din capital 4 350 5 425 PIB 575 800 685 900

Calculati: A) modificarea absoluta a veniturilor de capital in perioada curenta fata de perioada anterioara; B) ponderea veniturilor fiscale in venituri publice totale in perioada de baza; C) cuantumul veniturilor curente in perioada de baza. ____ 16. Pe baza urmatoarelor date: - mil um - cheltuielile bugetului central (an curent) 1 218 490 - cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat (an curent) 483 200 - cheltuielile bugetelor locale (an curent) 310 500 - transferuri intre bugetul central si bugetele locale (an curent) 39 200 - PIB (an curent) 4 284 600 - PIB in anul anterior 4 015 100 - cheltuielile bugetului public national in anul anterior 1 816 600 - numar locuitori in anul curent 42,6 mil loc - numar locuitori in anul anterior 40,2 mil loc Sa se calculeze: A) ponderea cheltuielilor bugetului public national in PIB; B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetului public national ce revin in medie pe un locuitor, in anul curent fata de anul anterior; C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetului public national fata de cresterea PIB. ____ 17. Daca rata fiscalitatii este de 40 %, veniturile fiscale au valoarea de 1220 mld lei, atunci PIB-ul atinge suma de . : ____ 18. Care dintre urmatoarele enunturi nu este vizat la respectarea principiilor de politica financiara (ca principiu al impunerii)? a. elasticitate b. stabilitate c. echitate fiscala d. randament fiscal ridicat e. nici unul dintre cele 4 enunturi ____ 19. Ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate si consolidate pentru a forma un intreg, desemneaza: a. bugetele plurianuale. b. bugetele extraordinare; c. bugetul general consolidat; d. bugetele autonome; e. bugetul public national; ____ 20. Consolidarea creditului public reprezinta: a. o modalitate de repudiere a unui credit public, atunci cand statul intra in incapacitate de plata; b. preschimbarea inscrisurilor unui imprumut public mai vechi, cu inscrisuri ale unui nou imprumut cu o dobanda mai redusa. c. o modalitate rapida de procurare a creditului public; d. preschimbarea inscrisurilor corespunzatoare imprumuturilor exigibile imediat, cu inscrisuri ale unor imprumuturi pe termene mijlocii, lungi sau fara termen de rambursare;

e. o modalitate de repudiere a creditului public, chiar daca statul in cauza nu a intrat n incapacitate de plata; ____ 21. Clasificarea funcional a cheltuielilor publice: a. cuprinde cheltuieli reale (negative) i cheltuieli economice (pozitive). b. grupeaz cheltuielile n funcie de rolul lor n viaa economic i social; c. folosete drept criteriu de grupare a cheltuielilor, domeniile, ramurile, sectoarele de activitate sau alte destinaii spre care sunt ndreptate resursele financiare publice; d. scoate n eviden momentul n care cheltuielile publice afecteaz resursele financiare ale statului; e. grupeaz cheltuielile publice n cheltuieli de investiii i cheltuieli funcionale, acestea din urm avnd ponderea cea mai mare n total; ____ 22. Daca PIB in anul 2005 avea valoare de 4870500 mld um, iar valoarea veniturilor publice atingea 2410850 mld um, ponderea veniturilor publice in PIB avea valoarea de . : ____ 23. Clasificarea impozitelor dupa trasaturi de forma si fond le imparte in: 1) impozite directe 2) impozite de ordine 3) impozite reale 4) impozite financiare 5) impozite indirecte ____ 24. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei: -mld umINDICATORI ANUL 2007 ANUL 2008 Impozitul pe profit 11 500 25 360 Impozitul pe salarii 4 950 6 000 Impozit pe venit 25 300 31 560 Accize 13 500 15 240 Venituri din capital 1 300 1 460 TVA 8 750 9 850 Taxe vamale 11 560 12 450 chirii 3 320 4 650 PIB 575 600 698 750 Calculati: A) modificarea absoluta a a veniturilor publice curente in anul 2008 fata de anul 2007; B) ponderea TVAin cadrul veniturilor fiscale in anul 2008; C) coeficientul de corelare a veniturilor fiscale in raport cu PIB. ____ 25. Elementele impozitului sunt: 1) subiectul impozitului 2) suportatorul 3) obiectul impunerii 4) unitatea de impunere 5) sursa impozitului 6) cota impozitului 7) termenul de plata

____ 26. Operatiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre doua bugete componente ale bugetului general consolidat, in vederea evitarii dublei evidentieri a acestora, se numeste: a. cofinantare; b. consolidare; c. conversiune; d. concentrare; e. repudiere ____ 27. Pe baza urmatoarelor date: - mld um Indicatori \anii 2000 2004 - cheltuieli de personal 262 300 259 600 - cheltuieli de capital 132 900 121 700 - subveniii 87 300 73 500 - transferuri 178 500 195 300 - cheltuieli materiale si servicii 213 800 243 500 - PIB 1 712 500 1 810 890 Sa se calculeze: A) modificarea absoluta nominala a cheltuielilor curente in anul 2004 fata de 2000; B) ponderea cheltuielilor de capital in total cheltuieli publice in anul 2004; C) elasticitatea cheltuielilor publice totale in raport cu PIB. ____ 28. Despre relatiile financiare publice se poate afirma ca: 1) reflecta un transfer de valoare; 2) se realizeaza cu titlu definitiv; 3) se realizeaza cu o contraprestatie directa si imediata; 4) au loc fara contraprestatie directa si imediata; 5) trasnsferul de valoare realizat prin intermediul finantelor publice are caracterul de transfer de putere de cumparare.

____ 29. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei: -mld umINDICATORI ANUL 2007 ANUL 2008 Impozitul pe profit 11 500 25 360 Impozitul pe salarii 4 950 6 000 Impozit pe venit 25 300 31 560 Accize 13 500 15 240 Venituri din capital 1 300 1 460 TVA 8 750 9 850 Taxe vamale 11 560 12 450 chirii 3 320 4 650 PIB 575 600 698 750 Calculati: A) modificarea absoluta a veniturilor curente din anul 2008 fata de anul 2007; B) cuantumul impozitelor directe in anul 2008; C) modificarea relativa a veniturilor fiscale in anul 2008 fata de anul 2007 ____ 30. Care dintre principiile teoremei descentralizrii prevede c exercitarea responsabilitilor publice revine, de preferin, autoritilor celor mai apropiate de ceteni?

a. subsidiaritatea b. echivalena fiscal c. nici unul dintre principiile enuntate d. repartizarea funciilor publice e. autoritatea de a decide discreionar privitor la funciile publice lsate n competena sa ____ 31. Corespunzator functiei de distribuire a finantelor publice, enuntata de Richard si Peggy Musgrave, prin politica fiscala si bugetara a statului se urmaresc obiective ca: a. nici unul dintre cele 4 enunturi; b. atingerea unei mai mari ocupari a fortei de munca; c. inregistrarea unei rate sporite a cresterii economice; d. realizarea unei situatii mai solide a balantei de plati; e. obtinerea unui grad acceptabil al stabilitatii preturilor; ____ 32. In care dintre urmatoarele enunturi regasim un indicator de nivel: a. ponderea impozitelor directe in venituri totale b. elasticitatea veniturilor publice in raport cu PIB c. volumul veniturilor publice, in expresie nominala si reala d. modificarea relativa a veniturilor publice e. modificarea absoluta nominala si reala a veniturilor publice

____ 33. Din punct de vedere juridic, imprumutul de stat este definit prin urmatoarele componente (elemente) tehnice: 1) denumirea imprumutului 2) valoarea nominala 3) valoarea reala 4) termenul de rambursare 5) rata de emisiune 6) forma sub care se contracteaza creditul public 7) costul" creditului public ____ 34. Selectati enunturile care coincid cu rolul bugetului A de echitate orizontala si verticala B redistributiv C de neutralitate D alocativ E de reglare ____ 35. Pe baza urmatoarelor date: - mil um - cheltuielile bugetului central (an curent) 1 395 150 - cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat (an curent) 512 100 - cheltuielile bugetelor locale (an curent) 405 000 - transferuri intre bugetul central si bugetele locale (an curent) 48 600 - PIB (an curent) 4 862 600 - PIB in anul anterior 4 584 100 - cheltuielile bugetului public national in anul anterior 2 013 000 - numar locuitori in anul curent 36 mil loc - numar locuitori in anul anterior 33,8 mil loc Sa se calculeze:

A) ponderea cheltuielilor bugetului public national in PIB; B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetului public national ce revin in medie pe un locuitor, in anul curent fata de anul anterior; C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetului public national fata de cresterea PIB. ____ 36. Care din urmatoarele conditii apartin principiilor de echitate fiscala: 1) stabilirea minimului neimpozabil; 2) stabilirea sarcinii fiscale in functie de puterea contributiva a fiecarui platitor; 3) cheltuielile administratiei fiscale in legatura cu stabilitatea materiei impozabile, calcularea si perceperea impozitelor sa fie cat mai reduse; 4) impunerea sa fie generala, adica sa cuprinda toate categoriile sociale care realizeaza venituri sau care poseda un anumit gen de avere (cu exceptia celor care obtin venituri sub minimul neimpozabil). ____ 37. Unul dintre enunturile de mai jos nu se numara printre criteriile de clasificare a impozitelor. Care este acela? a. elementele impozitului b. frecventa ncasarii c. trasaturi de forma si fond d. cota aplicata e. scopul urmarit ____ 38. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei: -mld umINDICATORI ANUL 2007 ANUL 2008 Impozitul pe profit 11 500 25 360 Impozitul pe salarii 4 950 6 000 Impozit pe venit 25 300 31 560 Accize 13 500 15 240 Venituri din capital 1 300 1 460 TVA 8 750 9 850 Taxe vamale 11 560 12 450 chirii 3 320 4 650 PIB 575 600 698 750 Calculati: A) modificarea relativa a veniturilor fiscale B) ponderea veniturilor din chirii in venituri curente in anul 2008; C) elasticitatea veniturilor fiscale in raport cu PIB.

____ 39. Repudierea actiunilor unui credit public reprezinta: a. refuzul de restituire a unui credit public, chiar daca statul in cauza nu se afla in incapacitate de plata; b. preschimbarea inscrisurilor unui imprumut public mai vechi, cu inscrisuri ale unui nou imprumut cu o dobanda mai redusa; c. nici una dintre cele 4 afirmatii nu este adevarata. d. o modalitate uzuala de plasare a creditului public pe piata de capital; e. preschimbarea inscrisurilor corespunzatoare imprumuturilor exigibile imediat, cu inscrisuri ale unor imprumuturi pe termene mijlocii, lungi sau fara termen de rambursare;

____ 40. Care dintre criteriile de mai jos nu se utilizeaza la clasificarea cheltuielilor publice: a. criteriul economic b. criteriul rolului cheltuielilor in viata economica c. criteriul financiar d. criteriul fiscal e. criteriul administrativ

____ 41. Daca veniturile bugetului de stat atingeau in anul 2008 suma de 895 670 mld um, veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat erau 234 654 mld um, veniturile bugetelor societatilor de asigurari 2 435 670 mld um, veniturile bugetelor locale erau 613 000 mld um si veniturile Fondului pentru ajutor de somaj 498 500 mld um, atunci veniturile bugetului public national erau: ____ 42. Pe baza urmatoarelor date: - cheltuieli pentru ordine publica si siguranta nationala39 550 mld um - cheltuieli pentru invatamant..43 690 mld um - cheltuieli pentru sanatate..38 480 mld um - cheltuieli pentru transport si comunicatii.36 420 mld um - cheltuieli pentru protectie sociala...128 360 mld um - cheltuieli pentru aparare....55 670 mld um - cheltuieli pentru agricultura...25 990 mld um - cheltuieli pentru industrie....9 590 mld um - cheltuieli pentru dobanzi la datoria publica....15 880 mld um - alte cheltuieli bugetare.....41 500 mld um - PIB in perioada curenta......1 081 470 mld um - cheltuieli bugetare totale din anul anterior.......429 810 mld um - PIB n perioada anterioar.....995 830 mld um - cheltuieli economice n perioada anterioar..87 130 mld um Sa se calculeze: A) ponderea cheltuielilor cu protectia sociala in cadrul cheltuielilor social-culturale. B) modificarea relativa a cheltuielilor economice in perioada curenta fata de perioada anterioara C) elasticitatea cheltuielilor bugetare totale in raport cu PIB.

____ 43. Bunastarea generala se maximizeaza daca serviciile publice sunt realizate la nivelul administrativ cel mai apropiat de cetatean. Enuntul corespunde: a. definitiei parteneriatului public-privat b. nici unuia dintre enunurile de mai sus c. principiului echivalenei fiscale d. principiului repartizrii funciilor publice e. teoremei descentralizarii optime

____ 44. Reprezinta un ansamblu de masuri prin care are loc divizarea luarii deciziilor economice si financiare intre manageri aflati la niveluri administrative diferite, in scopul asigurarii dezvoltarii economico-sociale a tuturor regiunilor, printr-o buna repartizare a resurselor financiare, materiale si de forta de munca. Enuntul este definitia unuia dintre enunturile de mai jos. Care este raspunsul corect? a. dezvoltarea economic local b. descentralizarea colectivitilor locale c. tutela

d. parteneriatul public-privat e. autonomia limitat ____ 45. In anul 2006 cheltuielile publice erau 37300 mld um iar PIB-ul avea o valoare de 203500 mld um. In conditiile in care, in anul 2007, are loc o crestere a cheltuielilor publice cu 15% si o crestere a PIB cu 25%, coeficientul de devansare a cresterii PIB de catre cresterea cheltuielilor publice (k) are valoarea .. : ____ 46. Pe baza urmatoarelor date: Indicatori mld um - cheltuieli de personal (an curent) 180 710 - cheltuieli materiale si servicii (an curent) 210 370 - cheltuieli de capital (an curent) 89 410 - subventii (an curent) 84 860 - transferuri (an curent) 152 470 - dobanzi la datoria publica (an curent) 4 800 - PIB (an curent) 1 138 500 - cheltuieli bugetare totale in anul anterior 708 500 - PIB (an anterior) 1 010 870 Sa se calculeze: A) ponderea cheltuielilor de personal in cadrul cheltuielilor curente (in anul curent); B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetare totale in anul curent fata de anul anterior; C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetare totale fata de cresterea PIB. ____ 47. Conversiunea poate fi: 1) conversiunea fortata 2) conversiunea facultativa 3) conversiunea anticipata ____ 48. Conform criteriului provenientei resursele financiare publice interne constau in: 1) impozite 2) taxe 3) contributii 4) ajutoare nerambursabile primite de la organisme internationale 5) venituri nefiscale ____ 49. Ponderea impozitelor indirecte in total venituri publice reprezinta un indicator de -----------: ____ 50. Dintre urmatoarele enunturi, selectati modalitatile de plasare a creditului public. 1) subscriere publica 2) prin intermediul unor consortii bancare 3) amortizarea creditului public 4) repudierea obligatiilor financiare legate de creditul public 5) vanzare la Bursa de Valori ____ 51. Dintre urmatoarele enunturi selectati-l pe cel care se refera la resursele financiare publice extraordinare: a. se impart in: prelevari cu caracter obligatoriu, resurse de trezorerie, imprumuturi

publice b. se impart in: prelevari cu caracter obligatoriu, resurse de trezorerie, imprumuturi publice, emisiunea baneasca fara acoperire c. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, si cuprind: imprumuturi publice interne si externe, ajutoarele si donatiile din stainatate, emisiunea baneasca fara acoperire d. sunt cele la care statul apeleaza in situatii deosebite cand resursele curente sunt insuficiente pentru acoperirea integrala a cheltuielilor publice e. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, in conditii considerate normale si care se incaseaza la buget cu o anumita regularitete

____ 52. Printre indicatorii de analiza a dinamicii veniturilor publice nu se numara: a. ponderea fiecarei categorii de venituri publice in total b. modificarea ponderii veniturilor publice in produsul intern brut c. modificarea volumului mediu al veniturilor publice ce revin pe un locuitor d. coeficientul de corelare dintre veniturile publice si produsul intern brut e. elasticitatea veniturilor publice in raport cu produsul intern brut.

____ 53. Care dintre urmatoarele enunturi se clasifica, din punctul de vedere al dreptului administrativ, in: autonomie limitata, autonomie completa si tutela? a. tipurile de dezvoltare economica locala b. principalele tipuri de organizare locala c. modalitatile de finantare a dezvoltarii economice locale d. tipurile de regiuni e. obiectivele dezvoltarii economice locale

____ 54. Care dintre urmtoarele enunuri nu corespunde principiilor teoremei descentralizrii? a. echivalena fiscal b. neafectarea veniturilor bugetare c. repartizarea funciilor publice ntre administraia central i cele locale trebuie s in seama de diversitatea beneficiilor sociale i aria diferit a acestora d. autoritatea administraiei locale de a decide discreionar asupra unei funcii publice lsat n competena sa e. subsidiaritatea

____ 55. Care dintre combinatiile de mai jos desemneaza indicatorii ce caracterizeaza structura cheltuielilor publice: a. volumul real al cheltuielilor publice ; volumul nominal al cheltuielilor publice ; b. elasticitatea cheltuielilor publice fata de PIB ;cheltuielile publice ce revin in medie pe un locuitor c. ponderea cheltuielilor publice in PIB ; modificarea absoluta a cheltuielilor publice d. ponderea cheltuielilor de personal in total cheltuieli publice; modificarea relativa a ponderii cheltuielilor publice in PIB e. ponderea cheltuielilor de personal in total cheltuieli publice ; ponderea cheltuielilor sociale in toatal cheltuieli publice ;

____ 56. Pe baza urmatoarelor date: - cheltuielile bugetului central.. .. 895 350 mld um - cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat.....245 700 mld um - cheltuielile bugetelor locale.......175 450 mld um - transferuri intre bugetul central si bugetele locale22 900 mld um - PIB in anul curent........2 205 500 mld um - PIB in anul anterior......2 193 660 mld um - cheltuielile bugetului public national in anul anterior... 1 169 600 mld um - numar locuitori in anul curent.........38 mil loc - numar locuitori in anul anterior.......37,2 mil loc Sa se calculeze: A) ponderea cheltuielilor bugetului public national in PIB, pentru anul curent. B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetului public national ce revin in medie pe un locuitor, in anul curent fata de anul anterior. C) coeficientul de devansare a cheltuielilor bugetului public national fata de PIB. ____ 57. Selectati dintre urmatoarele enunturi factorii care influenteaza marimea presiunii fiscale. 1) necesitatile publice stabilite de politica guvernamentala prin nivelul cheltuielilor publice 2) nivelul de dezvoltare a economiei 3) marimea datoriei publice 4) riscul de inflatie prin fiscalitate 5) scaderea efortului productiv 6) eficienta cu care se utilizeaz cheltuielile publice finantate prin impozite 7) gradul de adeziune a populatiei la politica guvernului si de consimtire la plata impozitelor ____ 58. Care dintre enunturile urmatoare nu se numara printre efectele in plan economic si social ale deficitului bugetar? a. intr n competiie cu creditul particular (fenomenul de eviciune) i se opune investiiilor private, ncetinind ritmul creterii economice b. repudierea creditului public c. cresterea datoriei publice si implicit a serviciului acesteia d. distribuirea ntre generaii a beneficiilor i costurilor acestuia e. cresterea ratei dobanzii pe piata, prin sporirea cererii de credite publice necesare acoperirii deficitului ____ 59. Care dintre urmatoarele enunturi nu corespunde conditiilor de obtinere a unui randament ridicat al impozitelor? a. sa nu existe posibilitati de sustragere a materiei impozabile de la impozitare b. sa poata fi adaptat in permanenta la necesitatea de procurare a veniturilor statului c. nici unul dintre cele 4 enunturi d. impozitul sa aiba caracter universal, adica sa fie platit de toate persoanele fizice si juridice care obtin venituri din aceeasi sursa, detin acelasi gen de averi sau procura aceleasi grupe de produse; e. cheltuielile administratiei fiscale in legatura cu stabilirea materiei impozabile, calcularea si perceperea impozitelor sa fie cat mai reduse ____ 60. Dintre urmatoarele enunturi, selectati efectele cresterii presiunii fiscale peste nivelul optim. 1) necesitatile publice stabilite de politica guvernamentala prin nivelul cheltuielilor publice 2) nivelul de dezvoltare a economiei

3) marimea datoriei publice 4) riscul de inflatie prin fiscalitate 5) scaderea efortului productiv 6) eficienta cu care se utilizeaza cheltuielile publice finantate prin impozite 7) gradul de adeziune a populatiei la politica guvernului si de consimtire la plata impozitelor 8) frauda si evaziunea fiscal 9) reducerea competitivitatii pe plan international ____ 61. Conform afirmatiilor carei perioade din evolutia finantelor publice, extinderea interventiilor economice si sociale ale statului conduce la excese de cheltuieli publice si prelevari obligatorii, avand efecte negative asupra economisirii si investitiei, reprezentand o frana a activitatii economice: a. economia de oferta; b. statul providenta; c. scoala optiunilor colective d. statul jandarm; e. monetarismul; ____ 62. Printre dezavantajele impozitelor directe se numara: a. recurgerea, in mod precumpnitor, la acest tip de impozite determin conducerile statelor s devin nepopulare; b. sunt mai permisive n ceea ce privete practicarea evaziunii fiscale; c. nu sunt agreabile platitorilor; d. toate enunurile enumerate; e. nici unul dintre enunurile enumerate ____ 63. Daca veniturile fiscale in anul 2008 au valoarea de 254 800 mld um, iar veniturile fiscale in anul 2007 sunt 245 674 mld um, care va fi valoarea modificarii relative a veniturilor fiscale in 2008 fata de 2007? a. 5962 mld um b. 1,037 c. 0,964 d. 3,209 e. 9126 mld um ____ 64. Dinamica resurselor financiare publice exprima: a. greutatea specifica a categoriei de venituri publice in totalul veniturilor publice b. toate enunturile sunt adevarate c. nici unul dintre enunturi nu este adevarat d. nivelul resurselor financiare publice totale ai al diferitelor categorii de venituri e. modificarile care intervin in cuantumul si structura acestora de la o perioad de timp la alta ____ 65. Caracterul de buget consolidat decurge din: a. tehnica ntocmirii lui, adic eliminarea transferurilor dintre diferitele verigi bugetare; b. nici unul dintre cele 4 rspunsuri nu este adevrat c. posibilitatea de a oferi informaii reale asupra venituilor i cheltuielilor publice dintr-o anumit perioad; d. funcia de redistribuire a bugetului; e. faptul c nsumeaz totalitatea veniturilor i cheltuielilor bugetelor componente;

____ 66. Constituirea i dirijarea fondurilor financiare publice: a. se realizeaz prin intermediul agenilor economici; b. reprezint un proces unitar i nentrerupt; c. se realizeaz prin intermediul societilor de asigurri; d. reprezint un proces supraunitar i nentrerupt; e. au ca scop corectarea integral a inegalitilor dintre diverse categorii i grupuri sociale.

____ 67. Daca rata fiscalitatii este de 45%, veniturile fiscale au valoarea de 5675 mld um, atunci PIB-ul atinge suma de _________________: ____ 68. Care dintre urmatoarele enunturi corespund argumentelor care sustin ca descentralizarea conduce la realizarea dezvoltarii economice locale? 1) favorizeaza o mai buna organizare si adaptare a serviciilor publice la nevoile utilizatorilor (colectivitatilor locale); 2) favorizeaza combaterea fraudei si evaziunii fiscale; 3) ofera posibilitatea introducerii tehnicii moderne de calcul; 4) ofera decidentilor modalitati de comunicare mult mai accesibile; 5) tine cont de diversitatea situatiilor, concomitent cu luarea in considerare a riscului de accentuare a inegalitatilor dintre diferite zone ale tarii si cu mentinerea viziunii de ansamblu asupra teritoriului national. ____ 69. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei: -mld umINDICATORI ANUL 2007 ANUL 2008 Impozitul pe profit Impozitul pe salarii Impozit pe venit Accize Venituri din capital TVA Taxe vamale chirii PIB 11 500 4 950 25 300 13 500 1 300 8 750 11 560 3 320 575 600 25 360 6 000 31 560 15 240 1 460 9 850 12 450 4 650 698 750

Calculati: A) modificarea relativa a veniturilor publice totale in anul 2008 fata de anul 2007; B) ponderea veniturilor din capital in venituri publice totale in anul 2008; C) elasticitatea impozitelor indirecte fata de PIB. ____ 70. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei: -mld umINDICATORI ANUL 2007 ANUL 2008 Impozitul pe profit 11 500 25 360 Impozitul pe salarii 4 950 6 000 Impozit pe venit 25 300 31 560 Accize 11 560 12 450 Venituri din capital 1 300 1 460

TVA Taxe vamale chirii PIB

13 500 8 750 3 320 175 600

15 240 9850 4 650 298 750

Calculati: A) modificarea relativa a impozitelor indirecte B) modificarea absoluta a ratei presuiunii fiscale ; C) coeficientul de corelare a veniturilor fiscale . ____ 71. Pe baza urmatoarelor date: - mil um - cheltuielile bugetului central (an curent) 696 215 - cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat (an curent) 246 100 - cheltuielile bugetelor locale (an curent) 163 410 - transferuri intre bugetul central si bugetele locale (an curent) 19 300 - PIB (an curent) 2 618 260 - PIB in anul anterior 2 498 000 - cheltuielile bugetului public national in anul anterior 912 580 - numar locuitori in anul curent 24 mil loc - numar locuitori in anul anterior 22 mil loc Sa se calculeze: A) ponderea cheltuielilor bugetului public national in PIB; B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetului public national ce revin in medie pe un locuitor, in anul curent fata dea anul anterior; C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetului public national fata de cresterea PIB. ____ 72. In practica, in cazul plasarii imprumutului prin consorii (sau sindicate) bancare, acestea, la cererea organelor competente, se angajeaza sa efectueze operatiunile legate de lansarea si rambursarea imprumutului. Care sunt procedurile utilizate pentru plasarea imprumutului public? 1) preluarea in comision a obligatiunilor imprumutului 2) vanzarea la Bursa 3)cumpararea efectiva de catre sindicatul bancar a tuturor inscrisurilor reprezentand imprumutul 4) modificarea nivelului dobinzii

____ 73. Veniturile publice totale in 2008 aveau valoarea de 465 300 mld um, modificarea absoluta a acestora a fost de 234 900 mld um. Ce valoare au avut veniturile publice in anul 2007? ____ 74. Care dintre combinatile de mai jos desemneaza indicatorii ce caracterizeaza dinamica cheltuielilor publice: a. cheltuielile publice ce revin in medie pe un locuitor; modificarea relativa a cheltuielilor publice; b. volumul cheltuielilor publice; elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu PIB c. volumul real al cheltuielilor publice; volumul nominal al cheltuiellilor publice d. modificarea absoluta a cheltuielilor publice ; modificarea ponderii cheltuielilor in PIB e. volumul cheltuielilor publice; elasticitatea cheltuielilor publice;

____ 75. Clasificarea impozitelor dupa trasaturi de forma si fond le imparte in: 1) impozite directe 2) impozite indirecte 3 impozite reale 4) impozite pe venit 5) impozite pe avere ____ 76. Care dintre urmatoarele enunturi reprezinta un suport pentru autonomia administrativa a autoritatilor locale si depinde de aspecte cum sunt: independenta deplina sau partial in formarea veniturilor; asigurarea echilibrului bugetar si respectiv, gestionarea excedentului sau deficitului bugetar anual; competenta atribuita pentru contractarea si gestionarea imprumuturilor publice; competenta organelor locale de a introduce impozite si taxe locale? a. autonoma completa b. autonomia limitata c. cadrul european d. autonomia financiara e. Camerele de Comert si Industrie

____ 77. Care din criteriile de mai jos nu se utilizeza la clasificarea cheltuielilor publice: a. criteriul fiscal b. criteriul administrativ c. criteriul financiar d. criteriul rolului cheltuielilor in viata economica e. criteriul economic

____ 78. In cadrul bugetului general consolidat se intalnesc : 1) bugetul de stat; 2) bugetul societatilor de brokeraj; 3) bugetele locale; 4) bugetele agentilor economici; 5) bugetul asigurarilor sociale de stat

____ 79. Necesitatea unor cheltuieli ale administratiei fiscale reduse in legatura cu stabilirea materiei impozabile, cu perceperea si calcularea impozitelor, reprezinta o conditie de realizare a: a. principiului de politica economica b. respectarii principiului comoditatii c. respectarii principiului certitudinii incasarii impozitului d. respectarii echitatii fiscale e. obtinerii unui randament fiscal ridicat

____ 80. Pe baza urmatoarelor date: - cheltuieli de personal..........35 870 mld um - cheltuieli materiale i servicii..........41 690 mld um - cheltuieli de capital..........18 750 mld um - subventii...............19 875 mld um - transferuri.............31 650 mld um - PIB...............239 680 mld um

- cheltuieli bugetare totale in perioada anterioara.........146 890 mld um - PIB n perioada anterioara............238 640 mld um Sa se calculeze: A) ponderea cheltuielilor de personal in grupa de cheltuieli bugetare din care fac parte B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetare totale in perioada curenta fata de perioada anterioara C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetare fata de cresterea PIB

____ 81. Prin Tratatul de la Maastricht se prevedea ca o cerinta esentiala pentru buna functionare a Uniunii, limitarea deficitelor publice la maxim ______________________. ____ 82. Faptul ca dinamica impozitului o devanseaza pe cea a materiei impozabile, reprezinta o caracteristica a impozitelor ________________________: ____ 83. Care dintre principiile teoremei descentralizrii prevede c transferarea funciilor de la administraia central la cea local trebuie s se realizeze concomitent cu asigurarea unui nivel corespunztor al veniturilor, asupra crora autoritatea public trebuie s aib n mare msur controlul? a. subsidiaritatea b. echivalenta fiscala c. repartizarea funciilor publice d. autoritatea de a decide discreionar privitor la funciile publice lsate n competena sa e. nici unul dintre principiile enuntate ____ 84. Modificarea absoluta nominala a cheltuielilor publice se calculeaza conform relatiei: a.

b. c. d.

e. ____ 85. Limitele presiunii fiscale sunt de natura: 1) psihologica; 2) politica; 3) economica; 4) juridica; 5) financiara. ____ 86. Care dintre urmatoarele enunturi nu se numara printre factorii care influenteaza marimea presiunii fiscale? a. gradul de adeziune a populatiei la politica guvernului si de consimtire la plata impozitelor b. nici unul dintre cele 4 enunturi c. nivelul de dezvoltare a economiei d. eficienta cu care se utilizeaza cheltuielile publice finantate prin impozite e. riscul de inflatie prin fiscalitate

____ 87. Imprumuturile de stat determina operatiuni n legatura cu: a. plasarea acestora pe piata b. nici una dintre cele 3 operatiuni c. modificarea ratei dobanzii si/sau a termenului de rambursare d. toate cele 3 operatiuni e. amortizarea creditului public

____ 88. Dintre urmatoarele enunturi selectati-l pe cel care se refera la resursele financiare publice ordinare a. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, in situatii deosebite b. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, in conditii considerate normale si care se incaseaza la buget cu o anumita regularitate c. se impart in: prelevari cu caracter obligatoriu, resurse de trezorerie, imprumuturi publice d. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, si cuprind: imprumuturi publice interne si externe, ajutoarele si donatiile din stainatate, emisiunea baneasca fara acoperire e. se impart in: prelevari cu caracter obligatoriu, resurse de trezorerie, imprumuturi publice, emisiunea baneasca fara acoperire

____ 89. Cu ajutorul ponderilor fiecarei grupe de venit public in total si n special a ponderilor fiecarui venit fiscal in total venituri fiscale, se poate interpreta: a. politica privind cheltuielile publice b. nici una dintre cele 4 politici c. politica fiscala a statului d. politica monetara a statului e. evolutia veniturilor fiscale in raport cu produsul intern brut

____ 90. Nu reprezinta un indicator al nivelului cheltuielilor publice: a. volumul nominal al cheltuielilor publice; b. volumul real al cheltuielilor publice; c. cheltuielile publice totale pe un locuitor; d. ponderea cheltuielilor publice in PIB; e. modificarea absoluta a cheltuielilor publice ____ 91. Cheltuielile publice: 1) marimea lor depinde de inclinatia individuala spre consum a membrilor societatii; 2) urmaresc satisfacerea unor preferinte colective; 3) sunt efectuate direct de beneficiarul bunurilor si servicilor care cunoaste pretul platit; 4) se materializeaza in plati efectuate de stat pentru indeplinirea diferitelor obiective ale politicii sale; 5) sunt efectuate de un intermediar - statul ____ 92. Pe baza urmatoarelor date: Impozit pe profit Accize Impozit pe venit global -mld um- (date ipotetice) 327 880 198 640 578 380

TVA Venituri din capital Taxe vamale Venituri nefiscale Alte impozite directe Alte impozite indirecte PIB in perioada curenta Venituri din capital in perioada anterioara Venituri publice totale in perioada anterioara PIB in perioada anterioara Impozite indirecte in perioada anterioara

452 890 68 830 168 490 93 470 86 990 111 450 5 128 750 35 500 2 028 840 4 870 500 875 340

Calculati: A) ponderea impozitelor directe in cadrul veniturilor fiscale; B) cuantumul impozitelor indirecte in perioada curenta; C) modificarea absoluta a impozitelor indirecte din perioada curenta fata de perioada anterioara. ____ 93. Pentru a raspunde principiilor de politica financiara, impozitele trebuie sa aiba anumite caracteristici. Care este aspectul care vizeaza mentinerea unui randament fiscal constant de-a lungul intregului ciclu economic, astfel ca un impozit sa nu inregistreze fluctuatii importante odata cu sporirea sau reducerea volumului activitatii (productie, comer) sau al veniturilor din perioadele de avant sau criza economica? ____ 94. Noile abordari liberale privind finantele publice includ: 1) economia de oferta; 2) doctrina interventionista; 3) doctrina referitoare la statul-jandarm; 4) scoala optiunilor colective; 5) scoala libertariana; 6) monetarismul. ____ 95. Pe baza urmatoarelor date: - mld um Indicatori \anii 2003 2005 - cheltuieli de personal 42 100 43 700 - cheltuieli de capital 9 800 10 500 - subventii 21 400 23 900 - transferuri 8 400 6 800 - cheltuieli materiale si servicii 37 300 39 600 - PIB 203 700 211 300 Sa se calculeze: 1) modificarea absoluta nominala a cheltuielilor curente in anul 2005 fata de 2003; 2) ponderea cheltuielilor de capital in total cheltuieli publice in anul 2005; 3) elasticitatea cheltuielilor publice totale in raport cu PIB. ____ 96. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei :

-mld umImpozite directe (an curent) 525330 Accize (an curent) 95200 TVA (an curent) 117850 Alte impozite indirecte (an curent) 725200 Venituri nefiscale (an curent) 185730 Venituri fiscale (an anterior) 1110490 Venituri curente (an anterior) 1475200 PIB (an curent) 4970200 PIB (an anterior) 4750600 Sa se calculeze : A) modificarea absoluta a ratei fiscalitatii in anul curent fata de anul anterior ; B) modificarea absoluta nominala a veniturilor curente (in anul curent) fata de veniturile curente ale peroadei anterioare ; C) ponderea impozitelor indirecte ale anului curent in PIB-ul aceluiasi an ____ 97. Definitia impozitului precizeaza ca: 1) este datorat de stat persoanelor fizice si juridice; 2) plata sa este obligatorie pentru toate persoanele fizice si juridice; 3) are caracter definitiv; 4) nu presupune o contraprestatie directa si imediata; 5) este rambursabil; ____ 98. Care dintre combinatiile de mai jos desemneaza indicatorii ce caracterizeaza nivelul cheltuielilor publice: a. modificarea ponderii cheltuielilor publice in PIB; modificarea relativa a cheltuielilor publice; b. ponderea cheltuielior publice in PIB ; elasticitatea cheltuielilor publice; c. toate enunturile enumerate d. cheltuielile publice ce revin in medie pe un locuitor; modificarea relativa a cheltuielilor publice; e. volumul cheltuielilor publice ; ponderea cheltuielilor publice in PIB

____ 99. Care dintre combinatiile de mai jos nu desemneaza indicatorii ce caracterizeaza nivelul veniturilor publice: a. ponderea veniturilor publice in PIB ; elasticitatea veniturilor publice in raport cu PIB ; b. volumul veniturilor publice in expresie reala ; volumul veniturilor publice in expresie nominala ; c. volumul veniturilor publice; ponderea veniturilor publice in PIB; d. ponderea veniturilor publice in PIB ; veniturile publice medii pe un locuitor. e. veniturile publice medii pe un locuitor; volumul veniturilor publice in expresie nominala ; ____100. Pe baza urmatoarelor date: Indicatori \anii - cheltuieli de personal - cheltuieli de capital - subventii - transferuri - cheltuieli materiale si servicii - PIB - mld um 2003 325 850 132 450 235 750 76 300 185 900 1 750 870 2005 386 400 115 870 263 480 71 800 248 800 1 895 480

Sa se calculeze: A) modificarea relativa a cheltuielilor curente in anul 2005 fata de 2003; B) ponderea cheltuielilor materiale si servicii in cadrul cheltuielilor curente in anul 2005; C) coeficientul de devansare a cheltuielilor publice totale in raport cu PIB. ____101. Prin ce se caracterizeaza bunurile publice? a. toate cele 4 enunturi caracterizeaza bunurile publice. b. consum indivizibil si concurential in detrimentul altor indivizi; c. consum indivizibil si concurential, presupunnd o plata; d. consum indivizibil, neconcurenial, fara s presupuna o plata; e. accesul este conditionat de plata unui tarif sau taxa; ____102. Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu produsul intern brut este falsa ? a. masoara amploarea reactiei cheltuielilor publice la modificarea produsului intern brut b. poate lua valorile: e<1; e=1; e>1 c. poate lua doar valorile: e<1 si e>1 d. in formula sa de calculul intra modificarea produsului intern brut in perioada curenta (1) fata de perioada de baza (0) e. in formula sa de calculul intra modificarea cheltuielilor publice in perioada curenta (1) fata de perioada de baza (0) ____103. Curentul de gandire reprezentat de Scoala libertariana era caracterizat prin: a. existenta unui stat minimal; b. era considerata ramura cea mai radicala a liberalismului; c. se pronunta pentru reducerea cheltuieilor publice, considerand ca trebuie incurajata mai degraba oferta si nu cererea; d. toate afirmatiile enuntate; e. nici una dintre afirmatii ____104. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei pt anul 2007 (date ipotetice) : -mld umImpozitul pe profit 2536 Impozit pe salarii 600 Impozit pe venit 3156 Accize 1524 Venituri din capital 146 TVA 985 Taxe vamale 1245 Venituri nefiscale 2175 PIB 69875 Calculati : A) cuantumul veniturilor curente aferente anului 2007 ; B) ponderea impozitelor indirecte in total venituri publice ; C) ponderea veniturilor nefiscale in PIB. ____105. Finantele publice : 1) reprezinta un transfer de valoare cu caracter de putere de cumpararae; 2) servesc realizarii de profituri de catre agentii economici;

3) sunt asociate cu resursele, cheltuielile, imprumuturile, datoriile statului si ale altor institutii de drept public; 4) reprezinta relatii social economice in forma baneasca; 5) reprezinta transfer de valoare efectuat intr-un singur sens: de la stat catre persoane fizice sau juridice.