Sunteți pe pagina 1din 3

FORMAREA FORMATORILOR Tematica pentru interviu 1. nv area permanent (lifelong learning). Principii, consecin e. 2.

Formarea i dezvoltarea profesional a adul ilor n organiza ii. Principii ale nv adul i 3. Procesul de formare / training: etape, caracteristici, implica ii. 4. Metode si tehnici utilizate n formarea adul ilor 5. Competen ele formatorului / trainerului 6. Analiza si evaluarea nevoilor de formare. Evaluarea programelor de formare REFERIN E BIBLIOGRAFICE : Armstrong, M. (2003 sau ulterior) Managementul resurselor umane. Manual de practica. Bucuresti : Codecs. Bernat, S. (2003). Tehnica nv rii eficiente. Cluj-Napoca : Presa Universitar Clujean . Ciolan, L. (2008). nv area integrat . Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. Ia i : Polirom. Curteanu, D ; Chivu, I ; Popa, I. (2005). Ghidul trainerului. Bucure ti : Editura IRECSON. Noye, D. ; Piveteau, J. (1997). Un ghid practic pentru formarea formatorilor. Bucure ti : Editura Tehnic . Palos, R. ; Sava, S. ; Ungureanu, D. (2008). Educa ia adul ilor. Baze teoretice i repere practice. Ia i : Polirom. Rae, L. (2001). Tehnici de formare. Bucure ti : Editura Universal Dalsi. Simmonds, D. (2008). Proiectarea si livrarea programelor de training. Bucuresti : Codecs. Vaughn, R.H. (2008). Manualul trainerului profesionist. Bucuresti : Codecs. NOTA: 1. Lista de referin e are un rol orientativ. Orice alta lectura pe tematica anun at este considerata utila i relevant n contextul interviului. Interviul NU va fi unul de verificare a cuno tin elor, ci de identificare a motiva iilor pentru o cariera in domeniul trainingului, de verificare a intelegerii domeniului formarii si dezvoltarii resurselor umane in ansamblul s u i de evaluare primar a competen elor de formator / trainer ale candida ilor. 2. Proba va consta intr-un interviu structurat, n fa a unei comisii formate din 3 membri. Nota finala la interviu va consta in media aritmetica a notelor membrilor comisiei. rii la

PSIHOLOGIE APLICAT

N DOMENIUL SECURIT

II NA IONALE

PROBA 1: Examen de cuno tin e oral, dup tematica i bibliografia ce vor fi anun ate. Rezultatele n note de la 1 la 10. PROBA 2: Interviu - candida ii vor preg ti i vor depune n prealabil un dosar (portofoliu) con innd chestionarul cu r spunsuri i dovezi (n copie xerox) asupra activit ii profesionale, tiin ifice depuse de c tre candidat n timpul studiilor de licen . Interviul se finalizeaz cu o not ntre 1 i 10. Pentru interviu nu este necesar o bibliografie, tematic anume. TEMATICA I. Psihologia muncii

Selec ia personalului Oboseala, stresul i accidentele de munc II. Psihologie organiza ional Conducerea n organiza ii: stilul de conducere; leadership si management III. Psihologie clinic Psihodiagnostic si evaluare clinic Abordarea comportamental n psihoterapie i consiliere psihologic Bibliografie 1. Bogathy, Z. (Ed.), (2004), Manual de psihologia muncii si organizationala, Polirom (paginile: 179-194) 2. David, D. (2006), Psihologie clinic i psihoterapie, Polirom (paginile: 67-84) 3. Holdevici, I. (2009), Tratat de psihoterapie comportamentala, Ed. Trei (paginile: 9-24) 4. Popa, M. (2008), Introducere n psihologia muncii, Polirom, Ia i (paginile: 76-118) 5. Zlate, M. (2007), Tratat de psihologie organizational-manageriala (vol. 2; paginile: 167202; 214-248) PSIHOLOGIE ORGANIZATIONALA SI RESURSE UMANE Admiterea la acest master este organizata sub forma a 2 probe: 1) Prezentarea unui proiect de cercetare 2) Interviu Proba 1 : PREZENTAREA UNUI PROIECT DE CERCETARE, elaborat de candidat care sa puna in evidenta capacitatea de cunoastere si gandire stiintifica a candidatului. Proiectul de cercetare va fi structurat in conformitate cu modelul clasic, incluzand ca aspecte principale urmatoarele: - Motivarea alegerii temei de cercetare. - Oportunitatea, insemnatatea abordarii temei respective de cercetare. -Documentarea, premizele teoretice, metodologice ale cercetarii. - Formularea obiectivelor, ipotezelor cercetarii. - Definirea, operationalizarea conceptelor, variabilelor cercetarii. - Prezentarea instrumentelor, metodelor psihologice si statistice ale cercetarii. - Verificarea ipotezelor si formularea concluziilor cercetarii. - Estimarea rezultatelor, a implicatiilor teoretice, metodologice, aplicative ale rezultatelor. - Limite si perspective ale cercetarii. Tematica orientativa pentru PROIECTUL DE CERCETARE 1) Recrutarea, selectia, evaluarea,integrarea individului in organizatie. 2) Grupul in organizatie. 3) Comunicarea organizationala. 4) Motivatia organizationala. 5) Comportament organizational divers, aplicat in organizatiile moderne. 6) Comportamente manageriale in organizatie. 7) Diagnoza organizationala. Bibliografie orientativa Anitei, M. (2007), Psihologie experimentala, Polirom. Bogathy, Z. (2004), Manual de psihologia muncii si organizationala,Polirom. Constantin, T (2004), Evaluarea psihologica a personalului. Polirom.

Curseu, P. (2007), Grupurile in organizatii. (Metode de cercetare stiintifica a grupurilor, p.107-149). Chelcea, S. (2008), Psihosociologie. Teorii, cercetari, aplicatii. Polirom. Chirica, Sofia (1996), Psihologie organizationala. Modele de diagnoza si interventie. Casa de Editura si Consultanta, "Studiul organizarii", Cluj. Panisoara I.O. (2004), Comunicarea eficienta, Editia a II-a, Poirom. Panisoara, G, Panisoara, I.O.( 2005), Managementul resurselor umane, Editia a II-a, Polirom. Pitariu, H.D. (2000), Managementul resurselor umane, editia a II-a, Edit. All Beck, Bucuresti. Popa, M. (2008), Introducere in psihologia muncii. Polirom Roco, M. (2004), Creativitate si inteligenta emotionala, editia a II-a, Polirom. Vlasceanu, M. (2003), Organizatii si comportament organizational, Polirom. Zlate, M. (2000), Introducere in psihologie., capit X: Cercetarea psihologica, p.379412. Polirom. Zlate, M. (2007), Tratat de psihologie organizational-manageriala, vol II, Polirom. *** Consultarea revistelor de : Psihologie organizationala, edit. Polirom, Psihologie , edit. Academiei Romane, si a altor reviste de specialitate referitoare la cercetarile stiintifice elaborate in directia tematica preferata de candidat (de ex., Cercetarii privind selectia personalului, motivatia si satisfactia profesionale, comportamentul organizational,.....) Proiectul de cercetare scris se va preda comisiei dupa sustinerea lui orala. La inscrierea pentru adimitere la master Nu trebuie predat proiectul de cercetare scris.

S-ar putea să vă placă și