Sunteți pe pagina 1din 3

Pag.

1 din 3 Act sintetic la data 30-mai-2011 pentru Legea 241/2005

LEGE nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
Forma sintetic la data 30-mai-2011. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 27-iul-2005 actul a fost promulgata de Decretul 627/2005 )

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispozi ii generale


Art. 1
Prezenta lege instituie msuri de prevenire i combatere a infrac iunilor de evaziune fiscal i a unor infrac iuni aflate n legtur cu acestea.

Art. 2
n n elesul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos se definesc dup cum urmeaz: a) buget general consolidat - ansamblul tuturor bugetelor publice, componente ale sistemului bugetar, agregate i consolidate pentru a forma un ntreg; b) contribuabil - orice persoan fizic ori juridic sau orice alt entitate fr personalitate juridic care datoreaz impozite, taxe, contribu ii i alte sume bugetului general consolidat; c) documente legale - documentele prevzute de Codul fiscal, Codul de procedur fiscal, Codul vamal, Legea contabilit ii nr. 82/1991, republicat, i de reglementrile elaborate pentru punerea n aplicare a acestora; d) formulare tipizate cu regim special utilizate n domeniul fiscal - documente legale ale cror tiprire, nseriere i numerotare se realizeaz n condi iile actelor normative n vigoare; e) obliga ii fiscale - obliga iile prevzute de Codul fiscal i de Codul de procedur fiscal; f) opera iune fictiv - disimularea realit ii prin crearea aparen ei existen ei unei opera iuni care n fapt nu exist; g) organe competente - organe care au atribu ii de efectuare a verificrilor financiare, fiscale sau vamale, potrivit legii. g) organe competente - organele care au atribu ii de efectuare a verificrilor financiare, fiscale sau vamale, potrivit legii, precum i organele de cercetare penal ale poli iei judiciare.
(la data 23-iun-2010 Art. 2, litera G. din capitolul I modificat de Art. XIV, punctul 1. din Ordonanta urgenta 54/2010 )

CAPITOLUL II: Infrac iuni


Art. 3
Constituie infrac iune i se pedepsete cu amend de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei fapta contribuabilului care, cu inten ie, nu reface documentele de eviden contabil distruse, n termenul nscris n documentele de control, dei acesta putea s o fac.

Art. 4
Constituie infrac iune i se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente, dup ce a fost somat de 3 ori, documentele legale i bunurile din patrimoniu, n scopul mpiedicrii verificrilor financiare, fiscale sau vamale. Constituie infrac iune i se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale i bunurile din patrimoniu, n scopul mpiedicrii verificrilor financiare, fiscale sau vamale, n termen de cel mult 15 zile de la soma ie.
(la data 23-iun-2010 Art. 4 din capitolul II modificat de Art. XIV, punctul 2. din Ordonanta urgenta 54/2010 )

Art. 5
Constituie infrac iune i se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend mpiedicarea, sub orice form, a organelor competente de a intra, n condi iile prevzute de lege, n sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efecturii verificrilor financiare, fiscale sau vamale.

Art. 6
Constituie infrac iune i se pedepsete cu nchisoare de la un an la 3 ani sau cu amend re inerea i nevrsarea, cu inten ie, n cel mult 30 de zile de la scaden , a sumelor reprezentnd impozite sau contribu ii cu re inere la surs.

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 2 din 3 Act sintetic la data 30-mai-2011 pentru Legea 241/2005

Art. 7
(1) Constituie infrac iune i se pedepsete cu nchisoare de la 2 ani la 7 ani i interzicerea unor drepturi punerea n circula ie, fr drept, a timbrelor, banderolelor sau formularelor tipizate, utilizate n domeniul fiscal, cu regim special. (2) Constituie infrac iune i se pedepsete cu nchisoare de la 3 ani la 12 ani i interzicerea unor drepturi tiprirea sau punerea n circula ie, cu tiin , de timbre, banderole sau formulare tipizate, utilizate n domeniul fiscal, cu regim special, falsificate. (1) Constituie infrac iune i se pedepsete cu nchisoare de la 2 ani la 7 ani i interzicerea unor drepturi de inerea sau punerea n circula ie, fr drept, a timbrelor, banderolelor sau formularelor tipizate, utilizate n domeniul fiscal, cu regim special. (2) Constituie infrac iune i se pedepsete cu nchisoare de la 3 ani la 12 ani i interzicerea unor drepturi tiprirea, de inerea sau punerea n circula ie, cu tiin , de timbre, banderole sau formulare tipizate, utilizate n domeniul fiscal, cu regim special, falsificate.
(la data 23-iun-2010 Art. 7 din capitolul II modificat de Art. XIV, punctul 3. din Ordonanta urgenta 54/2010 )

Art. 8
(1) Constituie infrac iune i se pedepsete cu nchisoare de la 3 ani la 10 ani i interzicerea unor drepturi stabilirea cu rea-credin de ctre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribu iilor, avnd ca rezultat ob inerea, fr drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensri datorate bugetului general consolidat. (2) Constituie infrac iune i se pedepsete cu nchisoare de la 5 ani la 15 ani i interzicerea unor drepturi asocierea n vederea svririi faptei prevzute la alin. (1). (3) Tentativa faptelor prevzute la alin. (1) i (2) se pedepsete.

Art. 9
(1) Constituie infrac iuni de evaziune fiscal i se pedepsesc cu nchisoare de la 2 ani la 8 ani i interzicerea unor drepturi urmtoarele fapte svrite n scopul sustragerii de la ndeplinirea obliga iilor fiscale: a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile; b) omisiunea, n tot sau n parte, a eviden ierii, n actele contabile ori n alte documente legale, a opera iunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;
(la data 22-dec-2008 Art. 9, alin. (1), litera B. din capitolul II a fost a se vedea recurs in interesul legii Decizia 4/2008 ) (la data 28-ian-2009 Art. 9, alin. (1), litera B. din capitolul II a se vedea jurisprudenta Decizia nr. 275 din 28-ian-2009 )

c) eviden ierea, n actele contabile sau n alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baz opera iuni reale ori eviden ierea altor opera iuni fictive;
(la data 22-dec-2008 Art. 9, alin. (1), litera C. din capitolul II a fost a se vedea recurs in interesul legii Decizia 4/2008 )

d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor; e) executarea de eviden e contabile duble, folosindu-se nscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor; f) sustragerea de la efectuarea verificrilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiv ori declararea inexact cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate; g) substituirea, degradarea sau nstrinarea de ctre debitor ori de ctre ter e persoane a bunurilor sechestrate n conformitate cu prevederile Codului de procedur fiscal i ale Codului de procedur penal. (2) Dac prin faptele prevzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, n echivalentul monedei na ionale, limita minim a pedepsei prevzute de lege i limita maxim a acesteia se majoreaz cu 2 ani. (3) Dac prin faptele prevzute la alin. (1) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, n echivalentul monedei na ionale, limita minim a pedepsei prevzute de lege i limita maxim a acesteia se majoreaz cu 3 ani.

CAPITOLUL

III:

Cauze

de

nepedepsire

cauze

de

reducere

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

Pag. 3 din 3 Act sintetic la data 30-mai-2011 pentru Legea 241/2005

pedepselor
Art. 10
(la data 22-dec-2008 Art. 10 din capitolul III a fost a se vedea recurs in interesul legii Decizia 8/2008 )

(1) n cazul svririi unei infrac iuni de evaziune fiscal prevzute de prezenta lege, dac n cursul urmririi penale sau al judec ii, pn la primul termen de judecat, nvinuitul ori inculpatul acoper integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevzute de lege pentru fapta svrit se reduc la jumtate. Dac prejudiciul cauzat i recuperat n aceleai condi ii este de pn la 100.000 euro, n echivalentul monedei na ionale, se poate aplica pedeapsa cu amend. Dac prejudiciul cauzat i recuperat n aceleai condi ii este de pn la 50.000 euro, n echivalentul monedei na ionale, se aplic o sanc iune administrativ, care se nregistreaz n cazierul judiciar. (2) Dispozi iile prevzute la alin. (1) nu se aplic dac fptuitorul a mai svrit o infrac iune prevzut de prezenta lege ntr-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de prevederile alin. (1).

Art. 11
n cazul n care s-a svrit o infrac iune prevzut de prezenta lege, luarea msurilor asigurtorii este obligatorie.

Art. 12
Nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentan i legali ai societ ii comerciale, iar dac au fost alese, sunt deczute din drepturi, persoanele care au fost condamnate pentru infrac iunile prevzute de prezenta lege.

CAPITOLUL IV: Dispozi ii finale


Art. 13
(1) La data rmnerii definitive a hotrrii judectoreti de condamnare pentru vreuna dintre infrac iunile prevzute de prezenta lege, instan a va comunica Oficiului Na ional al Registrului Comer ului o copie a dispozitivului hotrrii judectoreti definitive. (2) La primirea dispozitivului hotrrii judectoreti definitive de condamnare, Oficiul Na ional al Registrului Comer ului va face men iunile corespunztoare n registrul comer ului.

Art. 14
n cazul n care, ca urmare a svririi unei infrac iuni, nu se pot stabili, pe baza eviden elor contribuabilului, sumele datorate bugetului general consolidat, acestea vor fi determinate de organul competent potrivit legii, prin estimare, n condi iile Codului de procedur fiscal.

Art. 15
Prezenta lege intr n vigoare la 30 de zile de la data publicrii ei n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Art. 16
La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog: a) Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, cu modificrile ulterioare; b) art. 280 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificrile ulterioare; c) art. 188 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 560 din 24 iunie 2004, cu modificrile si completrile ulterioare. -****Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din Constitu ia Romniei, republicat.
p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR, DAN RADU RUANU PREEDINTELE SENATULUI NICOLAE VCROIU

Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 672 din data de 27 iulie 2005


Forma sintetic la data 30-mai-2011. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale Wolters Kluwer.

Text creat de SintAct Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro