Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA BUCURESTI FACULTATEA DE AGRICULTURA Specializarea Biologie Curs cu frecventa redusa

Referat Conservarea biodiversitatii

Tema: ,,Parcul National Muntii Rodnei

Student: Sandu (Popescu) Violeta-Georgeta Anul: II

Biodiversitatea

Datorita conditiilor fizico geografice care includ munti, campii, retele hidrografice majore, zone umede si unul din cele mai vaste sisteme de delta ale Europei, Romania are un capital natural deosebit de vast . Pozitia geografica a Romaniei a indus florei si faunei influente asiatice dinspre nord, mediteraneene dinspre sud si componente continental europene dinspre nord vest. Relativa stabilitate a populatiei in ultimii 60 de ani, lipsa mecanizarii in sectorul forestier si dezvoltarea economica redusa au determinat o exploatare mai redusa a resurselor decat in majoritatea altor zone din Europa. Rezultatul general consta in diversitatea florei si faunei, inclusiv in existenta unor populatii de lupi, ursi, capre negre si rasi, care sunt considerate printre cele mai mari din Europa, precum si in existenta unor habitate forestiere si alpine nealterate, asociate lantului muntos al Carpatilor. Valoarea capitalului natural al Romaniei a impus de -a lungul timpului luarea unor masuri de protectie a naturii. Printre modalitatile utilizate in vederea protectiei si conservarii naturii, un loc important il ocupa constituirea de arii protejate si declararea de monumente ale naturii. Astfel, infiintarea de arii protejate si managementul eficient al acestora e o necesitate din mai multe motive: - Ariile protejate sunt exponente ale ecosistemelor naturale si seminaturale care pot fi evaluate si monitorizate, exprimand intr -o anumita masura starea acestora la un moment dat. Ecos istemele naturale si seminaturale reprezinta principalele componente ale capitalului natural care asigura resursele si serviciile ce stau la baza dezvoltarii socio -economice; - Ariile protejate sunt zone in care se dezvolta cunoasterea necesara pentru asigurarea tranzitiei la un model de dezvoltare durabila; - Ariile protejate sunt adevarate Sali de clasa in aer liber, in care oamenii pot fi educati cu privire la rolul naturii si necesitatea conservarii naturii si a dezvoltarii durabile; Pentru asigurarea masurilor speciale de protectie si conservare in situ a bunurilor patrimoniului natural s-a creat un regim diferentiat de protectie, conservare si utilizare, potrivit categoriilor de arii naturale protejate:

1) De interes national: rezervatii stiintifice, parcur i nationale, monumente ale naturii, rezervatii naturale, parcuri naturale. 2) De interes international: situri naturale, ale patrimoniului natural universal, geoprcuri, zone umede de importanta internationala, rezervatii ale biosferei. 3) De interes comunitar sau situri Natura 2000 : situri de importanta comunitara, arii speciale de conservare, arii de protectie speciala avifaunistica. 4) De interes judetean sau local: stabilite numai pe domeniul public/privat al unitatilor administrativ-teritoriale. La nivel international pot fi declarate trei Rezervatii ale Biosferei din Romania:Delta Dunarii (1991), Retezat (1979), Pietrosul Rodnei (1979).

Parcul National Muntii Rodnei

Reprezinta cea mai intinsa arie protejata din nordul Carpatilor Orientali, ocupa o suprafata de 46.399 ha.,pe teritoriul judetelor Bistrita- Nasaud si Maramures. Se incadreaza in categoria Parc National - Rezervatie a Biosferei. Relieful: Muntii Rodnei pastreaza cel mai bine urmele ghetarilor cuaternari, relieful glaciar fiind bine dezvol tat pe versantul nordic, unde exista importante circuri glaciare: Pietrosu, Buhaescu, Negoescu. Pe versantul sudic, relieful glaciar este reprezentat de cateva circuri glaciare suspendate, circuri glacio -nivale, nise nivale si cateva pesteri: Jgheabul lui Zalion, Baia lui Schneider. De asemenea, se gasesc 23 lacuri de provenienta glaciara, cele mai importante fiind: Iezerul Pietrosului, Taurile Buhaescului, Lala Mare, Lala Mica, Lacul Stiol. Rezervatiile stiintifice din parc sunt Pietrosu Mare (3300 ha) si Piatra Rea (409ha). Zona de protectie include o serie de arii declarate rezervatii naturale:  Rezervatia mixta Pestera si Izbucul Izvorul Albastru al Izei,

     

Rezervatia speologica Pestera Cobasel (1 ha), Rezervatia mixta Izvoarele Mihaiesei, Rezervatia mixta Bila-Lala, Rezervatia naturala Batrana, Rezervatia Valea Cormaia, Rezervatia botanica Poiana cu Narcise din Masivul Saca

Flora este variata, cu numeroase plante protejate de lege: floarea de colt, ghintura galbena, gentiana punctata, ang elica, sangele voinicului, tisa. Fauna este reprezentata de capra neagra, marmota, cerbul carpatin, mistretul, lupul, ursul, rasul etc.; ovifauna este reprezentata de speciile de talie mare: cocosul de mesteacan (una din speciile rare), cocosul de munte, a cvila de munte etc. In partea de sud a parcului se gasesc izvoare cu proprietati terapeutice. Aici se pot practica mai multe tipuri de turism: de recreere, curativ, cultural, ecvestru, rural, agroturism, ecoturism. Majoritatea localitatilor situate in veci natatea parcului sunt atestate documentar din sec. XIII XIV: Rodna, Nasaud, Borsa, Rebra etc. Din punct de vedere etnografic, se diferentiaza in doua zone: Maramuresul la nord si Nasaudul la sud, zone ce conserva traditii, obiceiuri stravechi si elemente de arhitectura traditionala. Zona Maramuresului este renumita prin arta lemnului: biserici de lemn, porti maramuresene, unelte de lemn etc., intr -un cuvant civilizatia lemnului. Folclorul si portul popular sunt de o frumusete aparte. In zonele limitrofe ale parcului se practica transhumanta ce confirma sorgintea pastorala a poporului roman.
Concluzii:

Avand in vedere schimbarile socio-umane din Romania, presiunea asupra habitatelor naturale este in crestere, ceea ce impune implementarea unor masuri urgente pentru conservarea pe termen lung a acestor valori de importanta internationala. Printre activitatile intreprinse in acest sens s-au realizat proiecte ca: I. Refacera habitatelor forestiere in Rezervatia Biosferei Pietrosul Rodnei, cu obiectivele majore:

y Reintroducerea speciei P. cembra si refacera habitatului natural de P. cembra, P. mugo, Picea abies pe 50 ha din depresiunea Zanoaga; y Conservarea tuturor habitatelor de flora si fauna pe o suprafata de 6415 ha, inclusiv P. cembra, P. mugo;

Prin realizarea inventarului florei ierbacee si lemnoase, a pasarilor si mamiferelor, a pestilor, amfibienilor si reptilelor, au fost aduse importante contributii stiintifice. O importanta masura pe lista de realizari este si actiunea de constientizare a publicului larg si de specialitate prin brosuri, pliante, panouri informative, deschiderea unui site pe internet al proiectului, rapoarte tehnice si financiare. II. Proiect Darwin Implicarea tineretului in managementul Parcului National Muntii Rodnei (2005 2008) - au activat cluburi Darwin Prietenii Parcului National Muntii Rodnei, avand ca obiective trezirea interesului pentru natura a elevilor, formarea elevilor ca sustinatori ai rolului parcului si a activitatilor intreprinse de administratia acestuia, educarea el evilorin spiritul respectului pentru natura si traditiile locale, obtinerea unui cadru organizat in care acestia sa isi valorifice cunostintele, talentele si creativitatea. Proiectul Managementul participativ si integrat al Rezervatiei Biosferei Muntii Rodnei, Parc National si Sit Natura 2000 proiect ce se afla in faza de evaluare, beneficiar fiind Primaria Comunei Rodna, avand ca obiective specifice armonizarea statutulu i R.B.M.R. cu strategiile internationale, cresterea numarului de vizitatori al R.B.M.R. prin crearea unui Centru de Vizitare al R.B.M.R. jud. Bistrita-Nasaud si a doua trasee tematice in zona de sud al masivului, cresterea gradului de informare si constien tizare in randul comunitatilor locale si a vizitatorilor cu privire la biodiversitatea R.B.M.R. prin diferite materiale informationale, cresterea capacitatii institutionale de gestiune a R.B.M.R.

III.

Bibliografie:
y y y y y

Marin D.I., Babeanu Narcisa, Poenaru A. Ecologie, Bucuresti, 2002 www.parcrodna.ro www.lifenatura2000.ro www.ecorodna.ro Manole G. Rezervatii naturale din Romania, Bucuresti, 1992