Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA Localitatea .

ADEVERINTA DE PRACTICA Nr. din

Prin prezenta se adevereste ca dl.(d-na) .. nascut(a) la data de in localitatea . sector/judetul .. angajat(a) la . a efectuat practica la sub supravegherea dlui. (d-nei.) .. in perioada . totalizand . ore. In acest timp dl.(d-na.) . si-a insusit deprinderile practice, a corespuns cerintelor si se poate prezenta la colocviul de practica. Prezenta adeverinta s-a eliberat pentru a-i servi la colocviul de practica.

DIRECTOR

SUPRAVEGHETOR DE PRACTICA