Sunteți pe pagina 1din 5

Ot Ci O*l l l l V I ni tui -M ri fK n A nu M

> ti in\ u \

# AVIZAT, DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 31GRK


DECIZIA NR. 1 privind realizarea msurtorilor GNSS cinematice
Avnd n vedere: c n luna septembrie, Agenia Naionala de Cadastru i Publicitate Imobiliar a lansat sistemul ROMPOS (Romanian Position Determination System - Sistemul Romnesc de Determinare a Poziiei), care include servicii de poziionare n timp real i care promoveaz realizarea determinrilor de coordonate prin msurtori GNSS cinematice n timp real, necesitatea de a realiza o uniformizare a modului de ntocmire a documentaiilor cadastrale n cazul n care msurtorile se efectueaz pe baza tehnologiei GNSS -metoda de lucru cinematic. In temeiul: art. 4 alin, b din Legea cadastrului i a publicitii imobiliare nr. 7/1996, republicat; art. 2 alin. b i art. 3 alin. c din Hotrrea Guvernului nr. 1210/2004 privind organizarea i funcionarea Ageniei Naionale Cadastru i Publicitate Imobiliar, republicat; art 68 din Regulamentul de organizare i funcionare al A.N.C.P.I., aprobat prin Ordinul Ministerului Administraiei i Internelor nr, 1033/2005 pentru aprobarea Structurii organizatorice i a Regulamentului de organizare i funcionare ale A.N.C.P.I; Ordinul directorului general al A.N.C.P l. nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind coninutul i modul de ntocmire a documentaiilor cadastrale n vederea nscrierii n cartea funciar Directorul Direciei de Geodezie i Cartografie din cadrul Ageniei Naionale de Cadastru i Publicitate Imobiliara emite prezenta

D IZIE EC
Art. 1. n locul Anexei 15 a Regulamentului privind coninutul i modul de ntocmire a documentaiilor cadastrale n vederea nscrierii in cartea funciar vor fi redactate Anexele; I5a, pentru msurtori statice utiliznd tehnologia GNSS. i I5b, pentru msurtori cinematice utiliznd tehnologia GNSS,
ANCPirSb. Splaiul Independenei nr. 202A, etaj T. sector 6. Cod potal 060022, Bucureti. ROMNIA Tflfcton (*4021) 317 73 39: Fax (+4021) 316 52 24. e-mal officeancp< ro: www ancpi.ro

'
IA MAI n v u t
l ll < : l

Art 2. Anexa 15a va avea urmtorul coninut: Anexa 15


Anexa I5a - Fia de msurori statice prin tehnologi? GNSS

Elementele prevzute a ti prezentate n aceast Anex se refer ta cazul realizrii prin tehnologie GNSS(GPS) a reelelor geodezice de indesire i de ridicare, definite conform Ordinului Ministrului Administraiei Publice nr.5,>4 2001 - privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general. n cazul realizrii reelelor geodezice de ndesire si de ridicare prin determinri GNSS (GPS) se va utiliza metoda static de msurare. Coordonatele punctelor reelelor de ndesire i de ridicare se vor obine prin determinri relative ia Reeaua Geodezic Naional GNSS (RGN-GNSS) format din staii GNSS permanente (Clasa A) i borne de ndesire (Clasa B sau Clasa C). Punctele reelelor geodezice de ridicare (minim 2 puncte) se vor determina prin metoda static sau rapid-static. Reeaua geodezic de ridicare va fi ncadrat n RGN-GNSS prin minim 2 puncte (2 staii GNSS permanenle. 2 borne Clas B sau C, o born i o staie GNSS permanent). Se va avea n vedere existena vizibiliti ntre punctele reelei de ridicare. n cazul determinrilor GNSS (GPS) se vor prezenta: - schema cu dispunerea punctelor determinate; - schema coninnd planificarea sesiunilor de msurtori; - fiiere pe suport magnetic, n format RINEX1 coninnd msurtoriie efectuate (inclusiv denumirea punctului, nlimea corect si tipul antenei, intervalul de nregistrare), - rezultate ale prelucrrii vectorilor (bazelor) msurai (coordonate relative i indicatori de precizie pe componente). - coordonatele compensate ale punctelor i precizii n sistem geocentric cartezian (X.Y.Z) i;sau elipsoidal (B,L.h) i rezultatele transcalculului n sistem de referin naional (XS,YS,HN) pentru punctele noi determinate. Recever Independent Exchange Format - Format de schimb independent de receptor
COORDONATELE PUNCTELOR COMUNE (elipsoid \UiS84sRu GRS80)
PCT
Hv

COORDONATELE i COTELE PUNCTELOR COMUNE (elipsoid K r asovski 194Q) PCT Xs

v *

PARAMETRII LOCALI DE TRANSFORMARE (HELMERT) pt.lntns formare 3P: So(dX.dV.d7.,m,r*.ry.rz)______________p t transformare 2D; (d,dy,m.r), So, Vi.V'y COORDONATELE PUNCTELOR NOI (elipsoid WCS84 sau CRS80) i PRECIZII PCT
V v,

Sxw

Y w S vw

SL'

II.

ii'A

COORDONATELE PtACTELOR NOI (elipsoid Krasovtki i'sau plan de proiecie)


f( l

S(X.)

S(V.) S(t)

*-numai pt-ntru transformri 3D '" - n cazul n care se cunoate pentru transformri 3D

ANCPi.'Sr Splaiul Independene nr 202A etaj 1. sector 6, Cod poial DG0022. Bucurai. ROMNIA Telefon (4021} 317 73 39; Fax- (+4021) 316 52 24. e-maii omce@ar>cpi.m: wwwancpi ro

'ANCPI
m \iiir v i'
l Cl . l l l > l

\> l

Notaii utilizate: (X*.Y*,Z*) - coordonate carteziene geocentrice - elipsoid WGS84/GRS80 (XK.YK.ZK)-coordonate carteziene geocentrice - elipsoid Krasovski 1940 <Bw,Lw,Hw) - coordonate ctipsoidale - elipsoid WGS84/GRS80 (Bfc,L,KtHK) - coordonate elipsoidale - elipsoid Krasovski 1940 (XS,YS) coordonate plane - plan de proiecie naional (dX,dY,m.rx) sau (dX.dY,dZ,m.rx,ry,rz) - cei 4 (7) parametri ai unei transformri Helmen 2D(3Dj HN cote normale n sistem de referina naional (MN1975) S\w . SYW . S^w - precizia de determinare a coordonatelor carteziene geocentrice SR* , S|.w , SHW - precizia de determinare a coordonatelor elipsoidale S(X,), $(Ys) - precizia de deierminare a coordonatelor plane N^-ondulaia (cvasi)gcoidului (relativ la elipsoidul Krasovski 1940) S(t) - precizia totala de determinare a coordonatelor n plan de proiecie Fiierele cu re/ultaiele obinute (tabelul din Anexa I5ai uir li prezentate n formal tligilul n format de lip \!s

Art 3. Anexa 15b va avea urmtorul coninut: Anexa 15b Fia de msurtori cinematice nrin tehnologie GNSS n cazul determinrii coordonatelor punctelor de detaliu cu ajutorul tehnologiei GNSS, se pol utiliza metodele de msurare (rapid)slatic, cinematic sau pseudo-cinematic. Orice determinare de poziie a punctelor de deiaiu se va face numai dup realizarea reelei geodezice de ridicare conform celor prezentate n Anexa f5a. Punctele reelei de ridicare vor constitui i puncte in care se va realiza (auto (verificarea msurtori tor cinematice prin determinarea lor i in mod cinematic (minim 2 puncte). /. In cazul determinar punctelor da detaliu prin metoda (rapidjstatic se vor prezenta elementele menionate n Anexa 15a.

2. In cazul determinrii punctelor de detaliu prin metoda cinematica se wr prezenta:


schema cu dispunerea punctelor determinate incluznd punctele din reeaua de ridicare sau de ndesire utilizate:

a) Dac determinrile cinematice s-au realizat in mod postprtxesare (prin stocarea de date pentru prelucrare la birou), atunci se vor prezenta:
fiiere text (ASCII) pe suport magnetic, n format RINEX1 coninnd msurtorile efectuate n punctele reelei de ridicare sau de indesire si n punctele de detaliu (inclusiv denumirea punctului, nlimea corect i tipul antenei, intervalul de nregistrare); - Rezultate ale prelucrrii vectorilor (bazelor) msurai (coordonate relative i indicatori de precizie pe componente); - Tipul de soiuie pentru coordonatele determinate (fixed, float); Soluiile de tipy/oar nu vor fi admise; Rezultatele finale in tabel similar tabelului din Anexa I5a :

b} Dac determinrile cinematice s-au realizat in mod RTK-Ctnematic n Timp Real (prin utilixirea in l i mp real de corecii difereniale provenind de la o x in (i e de referin integrat in RGN-GNSS sau de ta serviciul specializat ROMPOS}, atonei se vor prezenta:
Denumirea i coordonatele in sistem naional (Stereo70), geocemtic cartezian (X.Y.Z) si/sau eipsoidal (B.Lh) ale punctelor reelei de ridicare utilizate; - Denumirea i coordonatele n sistem naional (Stereo70), geocentric cartezian (X,Y,Z) i/sau eipsoidal (B,L,h) afe punctelor de detaliu determinate; Fiiere text (ASCII) pe suport magnetic, coninnd informaii legate de: -

ANCPl-'Sr Splaiul Independent* nr. 202A, otej I. dor 6. Cod potal 060Q22. Scuteti ROMNIA Tetefwv (+4D211317 73 39; Fax: 1*4021) 316 52 24: e-fitail: offreetgawpi no: www ancpi ro

ANCPT
o numele proiectului (jobi: o numele/identificatorului punctului determinat n mod RTK; o data i ora cnd s-a determinat punctul respectiv: o varianta de determinare RTK: cu o slaie de referina reala sau virtual; o lipul de soluie pentru coordonatele determinate (fixcd, ficat); o coordonatele geocentrice ale punctelor de detaiu determinate (media celor 2 determinri pentru punctele materializate) i precizii n sistem geocentric cartezian i/sau elipsoidaJ;

KF C>B%t 1 l l v i rrtM riT.\ri m olii r ii *

Pentru punctele de detaliu materializate n teren, care definesc limitele imobilului (Art.5 l lit,a), se va realiza o dubl determinare a coordonatelor n mod cinematic folosind una din variantele de mai jos: 1 determinri (prin iniializri) la momente de timp diferite folosind corecfii difereniale de la staii de referin reale diferite; 2 determinri (prin iniializri) la momente diferite folosind corecii difereniale de la o staie de referin real i una sau mai multe staii de referina virtuale: 2 determinri (prin iniializri) la momente de timp di ferite folosind coreciile difereniale de la aceeai staie de referin. Transcaiculul coordonatelor determinate cinematic (prin varianta a. sau b.) din sistem geocentric in sistemul naional de referin se va realiza utiliznd softul TransDat pus la dispoziie in mod gratuit de ctre ANCPI. In zonele n care acest soft nu a fost implementai oficial se vor calcula parametri locali de transformare conform Ordinului Ministrului Administraiei Publice nr.534/2001 (cap.3.3.5), prezemndu-se rezultatele conform tabelului din Anexa 15a.

Art 4. Prezenta decizie: va fi adus la cunotina persoanelor fizice i juridice autorizate prin grija Oficiilor de Cadastru i Publicitate Imobiliara; va ft publicat pe site-ul ANCPI (www.ancpi.ro) i site-ul ROMPOS (yvww.rompos.fo) prin grija Direciei de Informatic,

DIRECTOR DIRECIA DE GEODEZIE l CARTOGRFiE, Petre iuliu DRAGOMIR

ANCPI/Str Splaiul Independenei nr 2Q2A, etaj 1, dor 6, Cod potal 060022, Bucurat*. ROMNIA Tetefon'(+402t)317 7339; Fa* (+21)316 52 24; Miaih officegancpiTO; www.aticpi.ro