Sunteți pe pagina 1din 11

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

traductor traductor sarcină rază 24V 24V 0V XS.1 XS.3 F1 2A + + TrdQ TrdR
traductor
traductor
sarcină
rază
24V
24V
0V
XS.1
XS.3
F1
2A
+
+
TrdQ
TrdR
4
20mA
4
20mA
(0
50tf)
(0
20m)
-
-
XS.2
XS.4
500Ω
500Ω
_
DC INPUT
+
-
(A)
(B)
1
2
3
4
5
6
POWER
MITSUBISHI
24 DC
ESC
+
-
OK
AL2-10MR-D
RELAY OUTPUT
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
24V
A1
A1
1 1
Ri1
Ri2
H1
H2
A2
A2
2 2
0V
Releu
Releu
Semnalizare
Semnalizare
moment
semnalizare
depăşire
prealarmare
în limitele
prealarmare
limită admisă
admise
şi trad.defect
Structura şi modul de parcurgere a paginilor de afişare
Interfaţa de operare este compusă din 3 pagini de afişare selectabile folosind tastele săgeţi sus, jos conform celor indicate mai sus.
Procedura de modificare a parametrilor este următoarea:
- în pagina curentă se apasă tasta ESC primul parametru manevrabil se afişează intermitent;
- cu tastele săgeţi sus / jos se selectează parametrul care se doreşte a fi modificat;
- cu tastele +, - se modifică parametrul la valoarea dorită (prin menţinerea apăsat a tastelor +, - timp mai îndelungat, viteza de incrementare / decrementare se accelerează);
- se apasă tasta OK pentru salvarea noii valori sau ESC pentru abandonare procedurii de setare şi revenire la valoarea iniţială;
- în cazul în care accesul la parametrul respectiv este restricţionat prin parolă se va solicita introducerea parolei;
- cu tastele săgeţi stânga / dreapta se selectează fiecare digit al parolei şi se modifică cu tastele +, -;
- după introducerea completă a parolei se apasă tasta OK pentru salvarea noii valori sau ESC pentru abandonarea procedurii de setare şi revenire la valoarea iniţială
SSIIRRIIUUSS
Limitator moment automacara
Schema de integra PLC
Sirius Trading & Services
Proiectat:
Data:
Aprobat:
Revizie:
Pr.Nr:
Pag:
DPAI.LI
14.02.2011
---
- / --.--.----
PRM-110214
1/1

LIMITATOR MOMENT AUTOMACARA

LIMITATOR MOMENT AUTOMACARA ProcSemnQ MValC>LimAdm MomentCurent TFilDepLimAdm DepLimAdmSauTrad User F01 B07
ProcSemnQ MValC>LimAdm MomentCurent TFilDepLimAdm DepLimAdmSauTrad User F01 B07 Func B10 B05 B26 B05:Cal
ProcSemnQ
MValC>LimAdm
MomentCurent
TFilDepLimAdm
DepLimAdmSauTrad
User
F01
B07
Func
B10
B05
B26
B05:Cal Result >=
ONDelay(100ms):
B06:OnDelay MValC>LimPreAL
###/5
B26 DepLimPreAL = B10 OR B25
B02:Cal Result
ProcSemnR
B08
OFFDelay(100ms): TFilDepLimPreAL
B04:Cal Result
User
F02
B09
###/5
10
B24
Func
0
B05:Cal Result >=
TradDefect
ONDelay(100ms):
Y
=
0
B06:OffDelay
###/5
B25
OFFDelay(100ms):
B24 = NOT B10 AND SemnDepLimAdm B0
9 AND NOT B25
M01
N02
B11
###/5
N03
ONTime(100ms) SemnDepLimAdm :
###/10
LimMomAL&PreAL
B12
OFFTime(100ms) :
N04
B06
###/10
ONTime(100ms) :
###/15
ONDelay(100ms):
OFFTime(100ms) :
###/1750
###/15
OFFDelay(100ms):
###/1500

TradSarcina

TradSarcina

I

01

val:###

val:###

TradRaza

TradRaza

I

02

val:###

val:###

I 03

I 04

I 05

I 06

O
O

01

DepLimPreAL

DepLimPreAL

O
O

02

O
O
O
O

03

04

DepLimAdm

DepLimAdm

PROCESARE SEMNAL SARCINA CONVERSIE LA MARIMI FIZICE, FILTRARE SEMNAL PRIN PONDERARE TradDefect TFilTradDefect B20 B21
PROCESARE SEMNAL SARCINA
CONVERSIE LA MARIMI FIZICE, FILTRARE SEMNAL PRIN PONDERARE
TradDefect
TFilTradDefect
B20
B21
I01:SigAnalogVal <=
ONDelay(100ms):
0
###/5
OFFDelay(100ms): FiltruSemnalQ
ConvMFiz[0.1tf]
###/5
B01
B02
y = (500/400)x - 125
val = ###
B01:GainAnalogVal
B02:Cal Result
2
0
Y =
0

Ip01

TradSarcina

TradSarcina

Ip02

TradDefect

TradDefect

Op01

Op02

MomentCurent

MomentCurent

PROCESARE SEMNAL RAZA CONVERSIE LA MARIMI FIZICE, FILTRARE SEMNAL PRIN PONDERARE TradDefect TFilTradDefect B22 B23
PROCESARE SEMNAL RAZA
CONVERSIE LA MARIMI FIZICE, FILTRARE SEMNAL PRIN PONDERARE
TradDefect
TFilTradDefect
B22
B23
I02:SigAnalogVal <=
ONDelay(100ms):
0
###/5
OFFDelay(100ms): FiltruSemnalR
ConvMFiz[0.1m]
###/5
B03
B04
y = (200/400)x - 50
val = ###
B03:GainAnalogVal
B04:Cal Result
2
0
Y =
0

Ip01

TradRaza

TradRaza

Ip02

TradDefect

TradDefect

Op01

Op02

MomentCurent

MomentCurent

Monitoring in System Sketch page 1 of 1

ICON INFORMATION

ICON

SIGNAL NUMBER

COMMENT

PARAMETER

I01  TradSarcina  

 

TradSarcina

 

I02  TradRaza  

 

TradRaza

 

I03     

     

I04     

     

I05     

     

I06     

     

O01  DepLimAdm  

 

DepLimAdm

 

O02  DepLimPreAL  

 

DepLimPreAL

 

O03     

     

O04     

     
B01 ConvMFiz[0.1tf] y = (500/400)x - 125

B01

ConvMFiz[0.1tf]

y = (500/400)x - 125

ICON INFORMATION

ICON

SIGNAL NUMBER

COMMENT

 

PARAMETER

B02 FiltruSemnalQ Input A = GainAnalogVal (B01) Input B = Cal Result (B02) Input C

B02

FiltruSemnalQ

Input A = GainAnalogVal (B01) Input B = Cal Result (B02) Input C = 2 Input D = 0

Y

=

0

B03 ConvMFiz[0.1m] y = (200/400)x - 50

B03

ConvMFiz[0.1m]

y

= (200/400)x - 50

B04 FiltruSemnalR Input A = GainAnalogVal (B03) Input B = Cal Result (B04) Input C

B04

FiltruSemnalR

Input A = GainAnalogVal (B03) Input B = Cal Result (B04) Input C = 2 Input D = 0

Y

=

0

   

MomentCurent

Input A = Cal Result (B02)

B05 Input B = Cal Result (B04) Input C = 10 Input D = 0

B05

Input B = Cal Result (B04) Input C = 10 Input D = 0

Y

=

0

   

LimMomAL&PreAL

 

ON_Delay:

B06###/1750

###/1750

OFF_Delay:

###/1500

 
   

MValC>LimAdm

B05:Cal Result >=

B07B06:OnDelay

B06:OnDelay

   

MValC>LimPreAL

B05:Cal Result >=

B08B06:OffDelay

B06:OffDelay

   

TFilDepLimPreAL

 

ON_Delay:

B09###/5

###/5

OFF_Delay:

###/5

 
   

TFilDepLimAdm

 

ON_Delay:

B10###/5

###/5

OFF_Delay:

###/5

 

ICON INFORMATION

ICON

SIGNAL NUMBER

COMMENT

PARAMETER

   

SemnDepLimAdm

ONTime :

B11###/10

###/10

OFFTime :

###/10

   

SemnDepLimAdm

ONTime :

B12###/15

###/15

OFFTime :

###/15

   

TradDefect

I01:SigAnalogVal <=

B200

0

   

TFilTradDefect

ON_Delay:

B21###/5

###/5

OFF_Delay:

###/5

   

TradDefect

I02:SigAnalogVal <=

B220

0

   

TFilTradDefect

ON_Delay:

B23###/5

###/5

OFF_Delay:

###/5

B24   DepLimPreAL B24 = NOT B10 AND B0 9 AND NOT B25

 

DepLimPreAL

B24 = NOT B10 AND B0 9 AND NOT B25

B25   TradDefect  

 

TradDefect

 

B26   DepLimAdmSauTradDefect B26 = B10 OR B25

 

DepLimAdmSauTradDefect

B26 = B10 OR B25

M01    

M01

   

ICON INFORMATION

ICON

SIGNAL NUMBER

COMMENT

 

PARAMETER

N02    

N02

   
N03    

N03

   
N04    

N04

   
   

Pg01

Down

(B27)

B13None  

None

 

None

None

B14  Text Position x = 1 y = 1 Length = 12 Text = MVC:

 

Text

Position x = 1 y = 1 Length = 12 Text = MVC: tfmADM: tfmQVC: tf-RVC: m-- Property = Fixed

   

MVC

Position x = 3 y =

1

B15Input= Cal Result (B05) Special Key = Disable Graph = Disable

Input= Cal Result (B05) Special Key = Disable Graph = Disable

   

ADM

Position x = 4 y =

2

B16Input= OnDelay (B06) Special Key = Enable Graph = Disable

Input= OnDelay (B06) Special Key = Enable Graph = Disable

   

QVC

Position x = 3 y =

3

B17Input= Cal Result (B02) Special Key = Disable Graph = Disable

Input= Cal Result (B02) Special Key = Disable Graph = Disable

   

RVC

Position x = 3 y =

4

B18Input= Cal Result (B04)

Input= Cal Result (B04)

Special Key = Disable Graph = Disable

   

Pg02

Down

(B30)

B27Up (B13)

Up

(B13)

None

 

None

ICON INFORMATION

ICON

SIGNAL NUMBER

COMMENT

 

PARAMETER

 
   

Text

Position x = 1

y =

1 Length = 12 ACTIVARE LIM============DALM:

B28Text = DELAY!

Text =

DELAY!

sec Property = Fixed

 
   

DALM

Position x = 4 y =

4

B29Input= OnDelay (B10) Special Key = Enable Graph = Disable  

Input= OnDelay (B10) Special Key = Enable Graph = Disable

 
   

Pgo3

None

 

B30Up (B27)

Up

(B27)

None

 

None

   

Text

Position x = 1

y =

1 Length = 12

B31Text = PREALARMARE:============MPAL: tfmDPAL:

Text = PREALARMARE:============MPAL:

tfmDPAL:

sec Property = Fixed

 
   

MPAL

Position x = 4 y =

3

B32Input= OffDelay (B06) Special Key = Enable Graph = Disable  

Input= OffDelay (B06) Special Key = Enable Graph = Disable

 
   

DPAL

Position x = 4 y =

4

B33Input= OnDelay (B09) Special Key = Enable Graph = Disable  

Input= OnDelay (B09) Special Key = Enable Graph = Disable

 

Station: 0