Sunteți pe pagina 1din 9

MATEMATICA GIMNAZIU(22) Partea a I a : 1. a) Rezultatul calculului : 12 13 : 13 este . b) Transformnd fracia zecimala finita 4,75 in fracie ordinara se obine .

. c) Care numr este mai mic 4,754 sau 4,749? a) Suma masurilor unghiurilor in jurul unui punct este . b) Masurile a cinci unghiuri in jurul unui punct sunt direct proporionale cu numerele 2; 3; 4; 5 si 6. Masurile unghiurilor sunt: , , , , . a) Media geometrica a doua numere naturale este 70, iar unul dintre numere este 98. Celalalt numr este. b) Daca media aritmetica ponderata a numerelor 5 si 4 cu ponderile 3 si respectiv x este 4,3 , atunci x = . a) Un cilindru are aria laterala de 80 cm, iar raza bazei de 4 cm. Generatoarea cilindrului este . cm. b) Un con circular drept are aria seciunii axiale de 42 cm si inaltimea de 7 cm. Raza conului este cm. c) Aria unei sfere cu raza de 4 cm este .cm In figura alturata este desenat un triunghi dreptunghic cu m(<A) = 90 si proieciile catetelor pe ipotenuza BH = 4cm, respectiv HC = 9 cm. Asociai fiecrei litera din coloana X cu o cifra din coloana Y astfel nct sa obtineti propozitii adevrate: A

2.

3.

4.

5.

X a) AH = . b) AB = . c) AC = . d) Raza cercului circumscris triunghiului este de .

Y ___ 1. 3 13 cm 2. 39 cm 3. 6 cm 4. 6,5 cm ___ 5. 2 13 cm

Partea a II a : 6. Calculai: ( 2 + 5 ) 0,4 + 3,4 10 17 5x + 16 x + 12 7. Se da fracia algebrica : 6x + 19x + 14 a) Sa se simplifice fracia. b) Sa se arate ca fracia algebrica obinuta dup simplificare este ireductibila, oricare ar fi x N. 8. Fie I' = { xx R si x 3} , I" = { xx R si x + 1 < 3 } , f : I' R , f(x) = x 2 si g : I" R , g( x) = 2x 3 .

a) Sa se determine I' si I" . b) Sa se reprezinte geometric, in acelai sistem de axa de coordonate, graficele celor doua funcii. M

9. Se da rombul ABCD cu m(<A) = 60 si AB = 8 cm. In vrful A, pe planul rombului, se ridica perpendiculara(d) pe care se ia punctul M astfel nct AM = 5 2 cm. C

52

D 8 B

a) Sa se afle perimetrul si aria rombului. d b) Sa se calculeze distanta de la M la vrful C al rombului. c) Sa se calculeze distanta de la punctul M la diagonala BD a rombului. d) Sa se afle sinusul unghiului plan al unghiului diedru dintre planul (ABD) si planul (MBD). Prof. Natalee Ghita

Partea I a: Operaii cu numere naturale. Ordinea efecturii operaiilor: 1. a) 12 13 : 13 = 144 13 = 131 Transformarea unei fracii zecimale finite intr-o fracie ordinara:
25 25

475 b ) 4,75 = 100 Compararea fraciilor: c) 4,749 < 4,754. =

19 sau 4,75 = 4 4

75 =4 100

3 = 4

44+3 = 4

19 4

Unghiuri in jurul unui punct: 2. a) 360 b) Notam x1 , x2 , x3 , x4, x5 masurile celor cinci unghiuri in jurul unui punct => x1 + x2 + x3 + x4 + x5 = 360(suma masurilor unghiurilor in jurul unui punct este egala cu 360 ) x1 = x2 = x3 = x4 = x5 = x1+ x2 + x3+ x4 + x5 = 360 = 18

2 3 4 5 6 2+3+4+5+6 20 ( sir de rapoarte egale) x1 = 18 2 = > x1 = 36; x2 = 18 3 => x2 = 54 ; x3 = 18 4 => x3 = 72 ; x4 = 18 5 = > x4 = 90 ; x5 = 18 6 => x5 = 108 . Proba: 36 + 54 + 72 + 90 + 108 = 90 + 72 + 90 + 108 = 162 + 90 + 108 = 252 + 108 = 360. Calculul mediilor: ____ 3.a) a b = 70, unde a = 98 si b = ? ____ ____ 98 b = 70 < = > ( 98b ) = 70 (ridicarea la putere a celor doi membrii ai egalitatii nu schimba valoarea de adevr a expresiei date) < = > 98b = 4900 < = > b = 4900: 98 < = > b = 50 b) ponderea lui 5 este 3, ponderea lui 4 este x. ma = 4,3. 5 3 + 4 x = 4,3 < = > 3+x 3+x 15 + 4x = 10 43 (o egalitate de doua rapoarte = proporie)

< = > 10(15 + 4x ) = 43(3 + x )(produsul extremilor egal cu produsul mezilor) 150 + 40x = 129 + 43x < = > 150 129 = 43x 40x < = > 21 = 3x < = > x = 21:3 < = > x = 7. Corpuri geometrice rotunde: 4.a) Al = 2RG, R = 4 cm, Al = 80 cm 24G = 80 : < = > 8G = 80 < = > G = 80:8 < = > G = 10 cm b) Seciunea axiala este un triunghi isoscel cu baza egala cu diametrul cercului bazei si inaltimea egala cu inaltimea conului. Asect = RH (2RH/2), Asect = 42 cm , H = 7 cm; 7R = 42 < = > R = 42:7 < = > R = 6 cm. A Fig.1 c) Sfera: A = 4R , R = 4 cm. A = 44 = > A = 64 cm Rezolvarea triunghiului dreptunghic(relaii metrice): 6. ABC : m(<A) = 90, BH = 4cm, HC = 9cm(Fig.1). B 4 H 9 C ____ AH = BH HC (teorema inaltimii). AH = 49 (cm) = > AH = 6 cm ; a) 3. BC = AH + HC => BC = 13 cm. ____ AB = AH BC(teorema catetei) = > AB = 413 = > AB = 4 13 ( cm) = > __ AB = 213 cm; b) 5. _____ AC = HC BC(teorema catetei) = > AC = 9 13 = > AC = 9 13 ( cm ) = > ___ AC = 3 13 cm; c) 1. Orice triunghi dreptunghic poate fi nscris intr-un cerc; diametrul cercului este tot una cu ipotenuza triunghiului= > 2R = BC, unde BC = BH + HC = 4cm + 9 cm = 12 cm, de unde obinem R = 6,5 cm; d) 4. . Partea a I-a: 19 1. a) 131, b) 4 3. a) 50 , b) 7. 4.a) 10 , b) 6 , c) 64 . 5. a) 3. b) 5. c) 1. d) 4 . , c) 4,749 . 2. a) 360 , b) 36, 54 , 72, 90, 108.

Partea a II a : Operaii cu fracii zecimale finite. Ordinea efecturii operaiilor: 7. ( 2 + 5 ) 0,4 + 3,4 10 17 = (2 + 25) 0,4 + 3,4 100 17 = 27 0,4 + 340 17 = 10,8 + 340 17 = 350,8 17 = 333,8 Observaii: Cnd se rezolva un astfel de exerciiu, este bine sa se evite transformarea fraciilor zecimale finite(adic cele date prin virgula) in fracii ordinare. Transformarea lor ar duce la pierdere inutila de timp; exerciiul nu are in scrierea lui fracii cu numitor numr prim diferit de 2 sau puteri ale lui 2, diferit de 5 sau puteri ale lui 5, diferit de 10 sau de puteri ale lui 10, adic nu are fracii zecimale care s-ar putea transforma in fracii zecimale periodice simple sau mixte si nici combinate . Raport algebric: 8. 5x + 16 x + 12 =? 6x + 19x + 14 Observaii: Trebuie sa avei in vedere ca: fracia nu are condiia de existenta. Descompunei nti expresia de la numitor. Gsii valorile lui x pentru care fracia exista, chiar daca nu sunt cerute, altfel lucrai o fracie a crui condiie de existenta nu o cunoasteti. Apoi, descompunei expresia de la numrtor, dup care transcriei fracia data; facei etapa de copiere a fraciei cu cele doua expresii descompuse in produse si simplificai cu expresia ce reprezint divizorul comun al numrtorului si al numitorului. Acest capitol se preda in clasa a VIII a. Este bine, orice forma ar avea expresia algebrica, sa se porneasc rezolvarea gsind nti valorile pentru care expresia exista; pentru ca, daca la o cerina se solicita valorile lui x, numr ntreg, pentru care expresia obinuta dup simplificare are, sa zicem, valorile in mulimea numerelor ntregi, atunci exista pericolul sa obtineti pentru x o valoare(sau mai multe) pentru care se anuleaz numitorul si riscul ca elevul sa nu observe acest lucru. a) Numitorul: 6x + 19x + 14 = 6x + 12x + 7x + 14 = (6x + 12x) + (7x + 14) = 6x(x + 2 ) + 7(x + 2)= ( x + 2 )(6x + 7) Existenta: x + 2 = 0 = > x = 2 7 6x + 7 = 0 = > 6x = 7 = > x = 6 Numrtorul: 5x + 16x + 12 = 5x + 10x + 6x + 12 =(5x + 10x ) + ( 6x + 12) = 5x(x + 2) + 6(x + 2) = (x + 2)(5x + 6) =>x R\ 2; 6 7

Etapa de copiere: 5x + 16x + 12 = 6x + 19x + 14

(x + 2 ) (5x + 6) = (x + 2 ) (6x + 7)

5x + 6 6x + 7

b)

Raport algebric( se poate rezolva dup ce se preda divizibilitatea numerelor si proprietatile divizibilitatii, c.m.m.d.c, numere prime intre) : 5x + 6 este ireductibila < = > 6x + 7 si 5x + 6 sunt numere prime intre ele, 6x + 7 adic ( 6x + 7 ; 5x + 6 ) = 1(c.m.m.d.c) Fie d cel mai mare divizor comun al numrtorului si numitorului: d/(6x + 7) si d/(5x + 6) < = > d/ 5(6x + 7) si d/6(5x + 6)(divizibilitatea se pstreaz , conform proprietatii *daca un factor al unui produs este divizibil cu un numr natural, atunci acel numr natural divide produsul *) < = > d/(30x+ 35) si d/(30x + 36) < = > d/[(30x + 36) (30x + 35)](divizibilitatea se pstreaz, conform proprietatii * daca un numr natural divide fiecare termen al unei diferente(sume), atunci divide si diferena(suma) numerelor *) < = > d/(3x + 36 30x 35 ) < = > d/(36 35 ) < = > d / 1 < = > d = 1 Intervale de numere reale:

8. a)

I' = { x x R si x3 }, I' = ? x 3 < = > 3 x 3 = > x [ 3; 3 ] = > I' = [ 3 ; 3 ] xR I'' = {x x R six + 1< 3 }, I'' = ?

x + 1< 3 < = > 3 < x + 1 < 3 < = > 3 1 < x + 1 1 < 3 1 <=> 4<x<2 = > x ( 4 ; 2 ) = > I'' = ( 4 ; 2) xR Reprezentarea geometrica a graficului unei funcii: b) Avem de reprezentat geometric graficele funciilor: f : [ 3 ; 3 ] R, f(x) = x 2 si g : ( 4 ; 2) R, g(x) = 2x 3

i. f : [3 ; 3] R, f(x) = x 2 f( 3) = 3 2 = 5 ; ( 3; 5 ) Gf f(3) = 3 2 = 1; (3; 1) Gf ii. g : ( 4 ; 2) R, g(x) = 2x 3 g(3) = 2(3) 3 = 6 3 = 3; (3; 3) Gg g(1) = 2 1 3 = 2 3 = 5; (1 ; 5) Gg

y A 4 3 2 1 -4 -3 -2 -1 0 -1 M -2 -3 D -5 -6 -7 C 1 2 3 B x 5

9.

Ipoteza: ABCD romb m(<A) = 60 AB = 8 cm d (ABD) A,Md AM = 5 2 cm

Concluzia: a) P, A b) d(M; C ) c) d(M; BD) d) sin(<(ABD);(MBD))

Reprezentare: M Plan: u.l D A D A Spaiu: __ 52

O O 8 C C H B B

Geometria plana. Rombul: perimetrul si aria, proprietati; rezolvarea triunghiului dreptunghic: a) Rombul are toate laturile congruente; P = 4AB, unde AB este latura rombului, AB = 8 cm = > P = 4 8 (cm) = > P = 32 cm AC BD A= , unde AC si BD sunt diagonalele rombului; AC = ?, BD = ? 2 Rombul are m(<A ) = 60 = > ABD este echilateral (congruent cu ACB) = > [BD] [AB] = > BD = 8 cm. AOB este triunghi deptunghic cu m(<O) = 90( diagonalele rombului sunt perpendiculare), AC BD; OB = 4 cm(diagonalele rombului se injumatatesc). AB = AO + OB(teorema lui Pitagora) = > 8 = AO + 4 = > 64 = AO + 16 = > AO = 64 16 = 48(cm) = > AO = 48 (cm) = > AO = 4 3 cm. AC = 2AO = >AC = 2 4 3 cm = > AC = 8 3 cm. Obinem: A= 2 Sau: A = BC DH, unde BC = 8 cm, CH BC, CH = ?( rombul este paralelogramul cu laturile consecutive congruente). DCH: m(<H) = 90, DC = 8 cm, m(<C) = 60 (rombul are unghiurile opuse congruente), DH 3 sin 60 = = > DH = DC sin 60 = > DH = 8 => DC 2 DH = 4 3 cm; A = 8 4 3 (cm) = > A = 32 3 cm. Sau : BCD este echilateral = > CO = DH = 4 3 cm b) d(M; C) = MC, MC = ? 8 3 8 (cm) = > A = 32 3 cm

Dreapta perpendicuara pe un plan: MA (ADB), AC (ADB) = > MA AC = > MAC dreptunghic cu m(<A) = 90, MA = 5 2 cm, AC = 8 3 cm; MC = MA + AC = > MC = (5 2 ) + ( 8 3 ) = 25 2 + 64 3 = 50 + 192 = 242 (cm) = > MC = 242 cm = > MC = 11 2 cm; d(M;C) = 11 2 cm. Teorema celor trei perpendiculare: c) MA (ABD), AO,BD (ABD), MA (AO) ,AO BD = > MO BD (teorema celor trei perpendiculare) = > d(M; BD) = MO; MO = ? MAO: m(< A ) = 90, MA = 5 2 cm, AO = 4 3 cm ; MO = MA + AO(teorema lui Pitagora) = > MO =(5 2 ) + (4 3 ) = 252 + 163 = 50 + 48 = 98(cm) = > MO = 98 (cm) = > MO = 7 2 (cm) = > d(M;BD) = 7 2 cm. Unghiul diedru, unghiul plan al unghiului diedru: c) Unghiul plan al unghiului diedru dintre (ABD) si ( MBD) este unghiul MOA, deoarece AO BD si MOBD; sin(<MOA) = ? MAO: m(<A) = 90 , MA = 5 2 cm , MO = 7 2 cm: MA 5 2 5 sin(<MOA) = = > sin(<MOA) = = (In orice triunghi dreptunghic MO 7 2 7 sinusul unui unghi ascuit este raportul dintre cateta opusa acelui unghi si ipotenuza).

Prof. Natalee Ghita