Sunteți pe pagina 1din 2

Luarea unei decizii n baza unor estim ri, prezum ii, a tept ri, previziuni, prognoze asupra evenimentelor

viitoare implic o doz bun de risc, uneori destul de dificil de definit i, n cele mai multe cazuri, imposibil de m surat cu precizie, dat fiind natura abstract a conceptului. Generalmente, conceptul este folosit pentru a descrie situa ii sau evenimente cu rezultate sau consecin e incerte. n domenii precum statistica, managementul financiar i managementul investi iilor, riscul, ca no iune, face trimitere la posibilitatea i probabilitatea unor varia ii ale rezultatelor fa de valorile sau nivelurile estimate ini ial. Gruparea riscurilor i criteriile folosite n acest scop difer , n func ie de propria perspectiv asupra analizei riscului: riscuri pure, riscuri de pre i de dobnd riscuri directe i riscuri virtuale, riscuri obiective i riscuri subiective,riscuri interne si riscuri externe,riscuri globale si riscuri locale,macro sau microriscuri,riscuri de tara ,de firma sau de proiect 1 Riscul de pia industrii. 2 Riscul de pre este asociat schimb rilor posibile, n structura i nivelul pre ului bunurilor i serviciilor oferite pe pia de c tre o firm , ca urmare a varia iilor pre ului resurselor utilizate. Analiza riscului de pre joac un rol central n managementul strategic. Riscul de pre are ca surse pre urile produc iei industriale, cursul de schimb i rata dobnzii. Pre urile produc iei industriale sunt rezultatul fluctua iilor pre ului energiei electrice, combustibililor, gazului natural etc. care reprezint intr ri pentru unele firme i ie iri pentru altele. Cursul de schimb i rata dobnzii afecteaz , de asemenea, intr rile i ie irile unei entit i. Spre exemplu, cre terea ratei dobnzii are impact att asupra consumului (scade), ct i asupra costului de finan are a firmei (cre te). 3. Riscul de credit este ntlnit, cu predilec ie, n cazul institu iilor financiare (b ncile comerciale, spre exemplu). Este tipic naturii opera iunilor desf urate de c tre entit ile din acest domeniu, nefiind altceva dect o particularizare a riscului opera ional inerent oric rei afaceri, risc care difer ns prin structur economic la altul. i amploare, de la un sector este propriu unei afacerii, investi ii sau categorii de afaceri. Tocmai din difer de la o industrie la alta dar i n interiorul aceleia i

acest considerent, riscul de pia

4.

Riscul pur este asociat pierderilor (daunelor), fizice sau financiare, posibile sau

probabile cu care s-ar putea confrunta o firm Distinc ia ntre riscul la care se expune investitorul i cel la care este expus firma este important , n special, n cazul investi iilor str ine directe. Investi iile directe sunt o categorie a investi iilor interna ionale, ce reflect obiectivul unei entit i rezidente ntr-o ar (investitor direct) de a ob ine profituri permanente, trainice, n urma unei ac iuni ntreprinse ntr-o alt ar . Un profit permanent implic existen a unor rela ii pe termen lung ntre investitorul direct i ntreprindere. O rela ie de investi ie direct este creat atunci cnd investitorul str in fie de ine 10% sau mai mult din ac iuni fie acesta