Sunteți pe pagina 1din 28

CIVILIZA IA MEDIEVAL

Civiliza ia medieval este o civiliza ie agrar , rural . Satul este centrul de greutate al societ ii feudale. Popula ia rural reprezint aproximativ 90% din totalul popula iei.

CIVILIZA IA MEDIEVAL
Evolu ia demografic a popula iei este lent . CAUZE: Media de vrst este de 35-40 de ani; Rata mortalit ii este ridicat ; Frecven a epidemiilor; Frecven a conflictelor militare.
v v v c v c v v c v v v v v v v v v v c

CIVILIZA IA MEDIEVAL
ncepnd din secolul X are loc o cre tere important a popula iei. CAUZE:  Progresele din agricultur , ca urmare a amelior rii tehnicii agricole: Apari ia br zdarului de fier; Plugul cu roat i corman ; Folosirea potcoavelor; Noul mod de nh mare, respectiv de njugare a animalelor de povar ;

CIVILIZA IA MEDIEVAL
CAUZE: Folosirea asolamentului trienal;  Cre terea suprafe elor agricole.  Diversificarea produc iei, a alimenta iei.

ORGANIZAREA SOCIET FEUDALE

II

Nobilii n-au nevoie s suporte constrngerea niciunei puteri. Ei sunt r zboinici, protectori ai bisericilor, ai celor mari i, deopotriv ai celor mici Cealalt clas este aceea a slujitorilor. Aceasta nu dobnde te nimic dect cu pre ul trudei. Servitorii furnizeaz lumii ntregi bani, haine i mncare. Casa lui Dumnezeu, pe care o credem una singur , este deci, mp r it n trei: unii se roag , al ii se lupt iar ceilal i muncesc. Aceste trei p r i coexistnd, nu admit s fie desp r ite. ( Descriere a societ ii feudale, f cut de episcopul Adalberon)

ORGANIZAREA SOCIET FEUDALE


n func ie de modul n care se raporteaz la aceste feude, membrii societ ii se impart n: Nobili (laici sau ecleziastici) care sunt proprietrii domeniilor feudale; ranii care sunt produc torii bunurilor materiale.

II

n func ie de pozi ia pe care o are fiecare n cadrul societ ii feudale, aceasta se mparte n trei st ri: Starea nti, alc tuit din cei care se roag : clerul; Starea a doua, format din r zboinicii care ap rau societatea: nobilii; Starea a treia, care cuprinde lucr torii: ranii i or enii.

ORGANIZAREA SOCIET FEUDALE

II

STRUCTURA SOCIET II FEUDALE Aceast organizare indic o ierarhie riguroas i discriminatorie.

DOMENIUL FEUDAL
Intr-o societate rural domeniul feudal este celula vie ii economice i sociale .

STRUCTURA DOMENIULUI FEUDAL


REZERVA SENIORIAL (pars indominicata). LOTURILE RANILOR DEPENDEN I (pars dominicata). Renta feudal reprezint sistemul de obliga ii ce revin ranilor dependen i ca urmare a primirii loturilor n folosin .

IDENTIFICA I ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE DOMENIULUI FEUDAL

DOMENIUL FEUDAL
Valorificarea reurselor economice ale domeniului feudal se face prin folosirea for ei de munc a r nimii dependente.

STRUCTURA
CATEGORIE rani independen i rani dependen i

R NIMII FEUDALE
STATUT JURIDIC liberi dijma fa biseric dijma fa OBLIGA II de stat i de de biseric

1.

rani erbi

-libertate personal restrns ; -dependen economic .

a)personale : -legarea de glie ; -taxa pentru c s torie; -taxa pentru colarizare; -taxa de mn moart . b)reale: -claca -dijma -censul reale: -claca; -dijma; -censul

2.

rani semidependen i

-libertate personal ; -dependen economic

R NIMEA FEUDAL
Tendin a de transformare a r nimii libere n r nime dependent i cre terea obliga iior r nimii au determinat puternice r scoale.

R SCOALE

R NE TI

JACQUERIA (Fran a 1358)

R SCOALA CONDUS DE WAT TYLER (Anglia 1381)

AMPLASREA ORA ULUI MEDIEVAL


 De-a lungul sau la intersec ia drumurilor comerciale;  n apropierea castelelor sau m n stirilor;  Pe structurile ora elor antice.

LUMEA URBAN
Din secolul X are loc o revigorare treptat a ora ului,adaptat ns la specificul civiliza iei medievale.

LUMEA URBAN
Termenul generic ce desemneaz ora ul medieval apusean este cel de burg (a ezare nt rit ) iar locuitorii s i se numesc burghezi.

LUMEA URBAN

Din punct de vedere profesional locuitorii se mpart n:  Me te ugari, organiza i n bresle;  Negustori, organiza i n ghilde, hanse;

LUMEA URBAN
Zarafi (c m tari); Liber profesioni ti: medici, profesori, juri ti, actori.

LUMEA URBAN
Accentuarea diferen ierilor de avere impune mp r irea or enilor n:  Patriciatul or enesc;  Plebea or eneasc .

MI CAREA COMUNAL
Const n lupta ora elor pentru independen n raport cu nobilii. Or enii se organizeaz n comune (asocia ii de lupt pentru emanciparea lor). Mi carea comunal se ncheie cu victoria or enilor, recunoscut prin emiterea de c tre autorit i (rege sau seniori) a unor charte de emancipare.

MI CAREA COMUNAL
Niciun om de la Lorris nu va pl ti vam i nicio alt obliga ie pentru hran ; el nu va da nici dijma din recolta pe care o va dobndi prin munca sa i a animalelor sale i nu va pl ti taxa pentru vinul pe care-l ob ine din via sa. Nimeni, nici regele, nici (alt slujitor regal) nu va impune locuitorilor din Lorris nici tallia, nici alte obliga ii senioriale... (Charta de libert i acordat ora ului Lorris de c tre Filip al II-lea August n 1187)

MI CAREA COMUNAL
Statutul jurdic al ora elor este diferit: Autonomie limitat (Anglia i nordulFran ei)
PARIS

LONDRA

LUMEA URBAN

Autonomie l rgit (Flandra i sudul Fran ei) Republicile or ene ti, ora ele libere (Germania i Italia)

CARCASSONNE

HAMBURG

ORA UL MEDIEVAL, FACTOR DE PROGRES SOCIAL

Asigur o dinamic mai accentuat a economiei;

ORA UL MEDIEVAL, FACTOR DE PROGRES SOCIAL

Sus ine lupta monarhilor pentru centralizarea statului;

ORA UL MEDIEVAL, FACTOR DE PROGRES SOCIAL Este centru al vie ii culturale, jucnd un rol major n schimbarea mentalit ii tipice evului mediu.
UNIVERSITATEA DIN PARIS