®

551026 MEDIAŞ, Str. Nicolae Iorga, nr.2 Jud. Sibiu, ROMÂNIA Nr. înreg. Reg. Com. J32/767/13.06.2003 CUI: 15513772; CIF: RO 7203436 Cont: RO 77 BRDE 330 SV 05477303300 B.R.D.MEDIAŞ Capital social subscris si varsat: 97.357.733,5 RON

S.C. DAFORA S.A. SUCURSALA CONSTRUCŢII
Tel : Fax : E-mail: http: +40-269 806 666 +40-269 838 738 office.constructii@dafora.ro www.dafora.ro

APROBAT
DIRECTOR SUCURSALA Mircea Calburean

TEMATICA DE PREGATIRE SI INSTRUIRE A LUCRATORILOR LA LOCUL DE MUNCA

Art.1 ( 1 ) Angajatorul este obligat sa asigure informarea fiecarei persoane anterior angajarii, asupra riscurilor la care aceasta va fi expus la locul de munca, precum si asupra masurilor tehnice si organizatorice de prevenire necesare, inclusiv cele de prim ajutor, prevenirea si stingerea incendiilor si evacuarea personalului in caz de pericol iminent; ( 2 ) Asigurarea supravegherii expunerii profesionale este responsabilitatea angajatorului si se realizeaza prin cabinetele medicale de medicina muncii inregistrate in registrul unic al cabinetelor medicale de la nivelul directiilor de sanatate publica; ( 3 ) Angajatorului ii revine in totalitate obligatia instruirii angajatilor asupra tuturor masurilor care trebuie luate privind securitate si sanatatea in munca, asupra riscurilor majore existente, a semnalizarilor de securitate si/sau sanatate in munca, precum si la utilizare echipamentului individual de protectie in timpul lucrului; ( 4 ) Angajatorul este obligat sa asigure fondurile si conditiile necesare pentru efectuarea examenului medical la angajare, a controlului medical periodic si a examenului medical la reluarea activitatii, angajatii nefiind implicati in niciun fel in costurile aferente supravegherii medicale specifice riscurilor profesionale, in costurile imbolnavirilor profesionale, ale accidentelor de munca si ale reabilitarii profesionale dupa boala profesionala sau accident de munca. ( 5 ) Pentru asigurarea atributiilor ce revin structurilor medicale de medicina muncii, angajatorii vor lua urmatoarele masuri : ( a ) angajarea personalului numai dupa examen medical prealabil, cu confirmarea scrisa a medicului de medicina muncii ca locul de munca sau 1

( c ) respectarea recomandarilor medicale rezultate in urma examenelor la angajare. Art. In acest scop lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca au urmatoarele obligatii: a) sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de securitate si sanatate a muncii si masurile de aplicare a acestora. a controalelor medicale de adaptare si periodice si a examenului medical la reluarea activitatii.5 Lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca isi vor desfasura activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie sau alti lucratori. cu acordul personalului medical. b) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala. g) sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul securitatii muncii. f) sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare. nu vor fi admisi la lucru. Art. precum si sa utilizeze corect acesta dispozitive. c) sa aduca la cunostinta conducatorului de munca accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca. Art. j) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala . in conformitate cu pregatirea si instruirea in domeniul securitati si sanatatii in munca primita de la angajator. Art. a controlului medical periodic al angajatilor.2 Lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca sunt obligati sa se prezinte la programul de lucru intr-o stare fizica si psihica corespunzatoare executarii sarcinilor de munca. ( b ) programarea. i) sa nu procedeze la deconectarea. e) sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa il informeze de indata pe conducatorul locului de munca. de catre conducatorul locului de munca sau de orice alta persoana care are cunostinta despre producerea accidentului. schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice si ale cladirilor.meseria propusa nu este contraindicata din punct de vedere medical viitorului angajat. corespunzator scopului pentru care a fost acordat.4 Lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca sunt obligati sa-si insuseasca si sa respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioara. potrivit reglementarilor tehnice ale Ministerului Sanatatii si Familiei si urmarirea efectuarii integrale a acestuia.3 Lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca. substantele periculoase si celelalte mijloace de productie . 2 . h) sa utilizeze corect echipamentele tehnice. d) accidentul de munca va fi comunicat de indata conducerii persoanei juridice sau persoanei fizice. aflati in stare de ebrietate sau bolnavi.

atunci cand din diverse motive cel avut in dotare nu mai prezinta calitatile de protectie necesare . vizitatorilor. depozitarea. ( 2 ) Personalul detasat.8 ( 1 ) Angajatorul este obligat sa intocmeasca lista interna de dotare cu echipament individual de protectie corespunzator executarii sarcinilor de munca in conditii de deplina securitate. Art. de asemenea. pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale.9 ( 1 ) Angajatorul este obligat sa asigure conditii pentru efectuarea verificarilor legale. l) sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti la procesul de productie. pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul de munca. denocivizarea. 3 . curatarea. li se acorda gratuit echipamentul individual de protectie. ( 2 )Materialele igienico-sanitare se acorda obligatoriu si gratuit lucratorilor in scopul asigurarii igienei si protectiei personale.k) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti lucratori. 7 ( 1 ) Echipamentul individual de protectie se acorda gratuit lucratorilor de catre angajator. ( 2 ) Lista interna de dotare cu echipament individual de protectie intocmita de angajator trebuie discutata si aprobata in cadrul Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca. elevilor sau studentilor in practica. atata timp cat este necesar. p) sa prezinte echipamentul individual de protectie la verificarile periodice prevazute in instructiunile de utilizare si pentru curatare sau denocivizare . n) sa poarte intregul echipament individual de protectie pe toata durata indeplinirii sarcinii de munca sau activitatii pe care o desfasoara in unitate. s) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Art. m) sa cunoasca caracteristicile si modul corect de utilizare a echipamentului individual de protectie din dotare . atata timp cat este necesar. r) sa coopereze cu angajatorul si/sau lucratorii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca. intretinerea si repararea mijloacelor individuale de protectie potrivit instructiunilor producatorilor. Art.6 ( 1 )Dotarea cu echipament individual de protectie se face in scopul prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. o) sa utilizeze echipamentul individual de protectie numai in scopul pentru care acesta a fost atribuit si sa se preocupe de conservarea calitatilor de protectie ale acestuia. iar continutul lor este stabilit conform reglementarilor Ministerului Sanatatii si Familiei. ( 3 ) Trusele sanitare de acordare a primului ajutor medical constituie materiale igienico –sanitare. in completarea masurilor generale luate pentru prevenirea unor imbolnaviri profesionale. q) sa solicite un nou echipament individual de protectie. Art. personalului cu atributii de indrumare si control etc.

inainte de expirarea duratei de utilizare prevazute. de specificul mediului de munca ( inclusiv mediul psihosocial ). ( 2 ) Orice lucrator poate consulta medicul de medicina muncii pentru orice simptome pe care le atribuie conditiilor de munca si activitatii desfasurate. ca in timpul programului de lucru.5 metri fata de electrostivuitoarele aflate in functiune si in niciun caz sub sarcina ridicata. Art. Art.12 Nepurtarea echipamentul individual de protectie se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare.13 Deplasarea in spatial societatii se face numai pe caile de acces si circulatie. 4 . uneori proaspat curatate si umede. ( 3 ) Echipamentul individual de lucru se acorda de catre angajator. Art. confort fizic si psihic. fiind interzisa escaladarea paletilor cu marfa situati temporar pe cale. in conditiile negociate prin contractul colectiv de munca.10 ( 1 ) Lucratorul participant la procesul de munca are dreptul de a refuza executarea sarcinii de munca daca nu i se asigura echipamentul individual de protectie. Art.11 Degradarea echipamentuuil individual de protectie din vina lucratorului caruia ia fost atribuit sau instrainarea lui. Nici o persoana nu are voie sa stationeze la o distanta mai mica de 2. Art. Atat deplasarea cat si stationarea in spatiul interior sau exterior magazinului. atrage raspunderea acestuia pentru prejudicial cauzat potrivit legii.15 Sarcinile de munca si activitatile corespunzatoare se vor organiza astfel incat exigentele profesionale determinate de natura si caracteristicile sarcinilor de munca. cat si stationarea pe sarcina ridicata. sa poarte incaltaminte corespunzatoare sigurantei mersului pe culoarele si scarile de circulatie.( 2 ) Angajatorul este obligat sa inlocuiasca echipamentul individual de protectie care nu mai corespunde din punct de vedere al calitatilor de protectie. sa corespunda capacitatilor fizice. de interactiunea operator – echipament tehnic si de relatiile interumane. condititii de securitate si sanatate in munca.14 Lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca sunt obligati. fiziologice si psihologice ale angajatilor asigurindu-se astfel solicitari profesionale in limite normale. fara ca refuzul sa atraga asupra sa masuri disciplinare. se face in asa fel sa sa evite intrarea in raza de actiune si de lucru a mijloacelor mecanizate si nemecanizate din zona. ( 3 ) Lucratorii au acces la toate informatiile referitoare la starea lor de sanatate. Art.

femeile angajate gravide.. prin semnal luminos. Art. ocazional: v. regimul pauzelor munca in schimburi precum si intensitatea acesteia se vor stabili potrivit reglementarilor in vigoare in cadrul contractului colectiv de munca. prin eticheta ( pictograma sau simbol pe culoarea de fond ) sau panouri ce preiau aceasta pictograma. la localizarea mijloacelor de salvare sau de prim ajutor si la riscurile de lovire de obstacole si de cadere a persoanelor. prin panouri ( indicatoare/placi ) si/sau culori de securitate cand se refera la o interdictie. vi. ( 2 ) Este interzisa munca in program de noapte a tinerilor care nu au implinit varsta de 18 ani. Art. luind in considerare particularitatile activitatilor profesionale. existenta unor factori de risc in mediul de munca si capacitatea de adaptare a personalului angajat. 5 . grup considerat vulnerabil fata de anumite riscuri.19 ( 1 ) Semnalizarea de securitate si/sau sanatate utilizata la locul de munca trebuie sa fie in conformitate cu Presciptiile minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca ( 2 ) Semnalizarea de securitate si/sau sanatate utilizata poate fi : .de avertizare . prin culori de securitate la marcarea cailor de circulatie.Art. asupra starii lor fiziologice. descarcarea si depozitarea substantelor periculoase.17 ( 1 ) La repartizarea in munca a persoanelor sub 18 ani . iv.de obligare si se realizeaza dupa caz : permanent : i. semnal acustic sau comunicare verbala in caz de atentionare asupra unor evenimente periculoase. iii. prin gest. in recipientilor si conductelor aparente care contin substante periculoase. Lucratorii de noapte “ si . prin panouri de avertizare sau etichete ca cele de mai sus in cazul suprafetelor.semnal sau comunicare verbala. chemare sau apel al. ii.18 ( 1 ) Angajatorul este obligat sa garanteze tinerilor conditii de munca adaptate varstei lor.de salvare . ( 2 ) . ( 3 ) Pentru a beneficia de aceste prevederi. persoanelor pentru o actiune specifica sau evacuare de urgenta. a femeilor.de interzicere . in scris. Art. lauze si care alapteaza trebuie sa informeze angajatorul. in caz de ghidare a persoanelor care efectueaza manevre ce presupun un risc sau pericol. a femeilor gravide si a persoanelor cu diverse infirmitati vor fi respectate reglementarile in vigoare privind angajarea acestor categorii de personal. ( 2 ) Se vor implementa masurile necesare care promoveaza imbunatarirea securitatii si sanatatii in munca a angajatelor gravide. o obligatie. a angajatelor lauze si cele care alapteaza.16 ( 1 )Timpul de munca. un avertisment.prim ajutor . lucratorii in schimburi ‘’ trebuie sa beneficieze de asigurarea conditiilor de securitate si sanatate in munca corespunzator naturii activitatii desfasurate. salilor sau incintelor utilizate pentru incarcarea..

- ( 3 ) Semnalizarea poate fi intersanjabila sau complementara cu urmatoarele posibile exemple aplicabile conform Prescriptiilor minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca: panouri de interzicere : fumatul interzis. : hidrant. materiale explozive.pericol de impiedicare.S. interzis foc deschis. temperaturi joase. prim ajutor. telefon etc. panouri de avertizare : materiale inflamabile.I.S. panouri privind materialele sau echipamentele P.I. panouri de obligativitate : protectie obligatorie a vederii. telefon P. pericol electric. etc 6 . panouri de salvare / prim ajutor iesiri de salvare. protectie obligatorie a capului. pericol general etc. interzis stingerea cu apa etc. stingator. protectie obligatorie a mainilor.

se vor informa reciproc si vor informa lucratorii si reprezentantii acestora privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala. 7 . ( 3 ) Componentele microclimatului se normeaza in raport cu metabolismul organismului determinat de efortul fizic si inactivitate. in jurul masinilor. Fumatul este permis numai in locurile special indicate si amenajate in acest sens. in functie de natura si gradul lor de periculozitate se colecteaza.25 ( 1 ) Accidentul de munca produs pe teritoriul societatii. in timpul prestarii unor servicii pe baza de contract.Luind in considerare natura activitatilor.21 In cazurile cand unitatile folosesc surse si instalatii proprii de aprovizionare apa potabila sau industriala. Art. comanda sau alte forme legale incheiate se inregistreaza potrivit clauzelor prevazute in acest sens in documentele incheiate. marfuri. ( 2 ) Conditiile de microclimat la locurile de munca trebuie sa asigure mentinerea echilibrului termic al organismului uman corespunzator cu nivelul activitatii desfasurate. imbracaminte. depoziteaza. de temperatura suprafetelor si de radiatiile calorice emise in zona de lucru. se vor respecta prevederile legale cu privire la protectia sanitara a surselor si instalatiilor. accidentul se inregistreaza de catre societaea. ( 2 ) Este interzis lucratorilor si celorlalti participanti la procesul de munca sa depoziteze materiale. pe tablouri. ( 3 ) Este interzis lucratorilor si celorlalti participanti la procesul de munca sa fumeze la locurile de munca.22 Rezidurile industriale solide. angajatorii acestora vor colabora in implementarea prevederilor privind securitatea si sanatatea in munca. de viteza curentilor de aer. transporta si neutralizeaza in conformitate cu prevederile actelor normative specifice acestei activitati. Art. se va proceda la testarea acestora privind cunostiintele de securitate si sanatate a muncii Art. respectiv masurile de prevenire.alimente. ( 2 ) Pentru lucratorii din unitati colaboratoare exterioare care au primit de la angajator instructiunile adecvate referitoare la riscurile pentru securitatea si sanatatea lor.etc. Art.. raspunzatoare de conducerea si/sau organizarea activitatii in care s-a produs evenimentul. conductele si aparatele electrice sau pe caile de evacuare.24 ( 1 ) In cazul in care un loc de munca este utilizat in comun de catre lucratorii societatii si lucratori din unitati colaboratoare exterioare. ei vor coordona activitatile de prevenire a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala.Art.20 ( 1 ) Microclimatul la locul de munca este determinat de temperatura si umiditatea aerului. Art. ( 2 ) In situatia in care documentul incheiat nu prevede clauze in acest sens sau clauzele nu sunt suficient de acoperitoare. precum si standardele de calitate a apei. la care victima este incadrata la alta persoana juridica colaboratoare. scule. riscuri la care pot fi expusi pe durata desfasurarii activitatii respective pe teritoriul societatii. pe masini.23 ( 1 ) Este interzis lucratorilor si celorlalti participanti la procesul de munca sa pastreze la locurile de munca sau la vestiare substante inflamabile sau explozive.

pe baza examinarii persoanei instruite. sa nu circule cu mijloacele de transport destinate materialelor si marfurilor. Completarea fisei de instruire se va face cu pasta sau cerneala. DAFORA S. imediat dupa verificarea instructajului.C. ridicare. etc ) Art. Art.31 Instruirea de securitate si sanatate in munca (instruirea generala.Art. confirmand astfel ca instruirea a fost facut corespunzator. CONSTRUCTII lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca sunt obligati : sa se deplaseze in incinta societatii numai pe culoarele de acces. Art. . fisa de instructaj se semneaza de cel instruit si de cel care a efectuat instruirea. Art. . inchirierea. punerea la dispozitie. fisa de instructaj se semneaza de cel care a fost instruit. curatenie. cu indicarea materialului predat. etc ) din zona. in raza de actiune a utilajelor. atat in spatiul de parcare al societatii cat si la deplasarea in interes de serviciu.33 Dupa efectuarea instruirii periodice. 30 Instructajul de securitate si sanatate in munca cuprinde trei faze: . de la domiciliu la sediul societatii si invers. Verificarea instruirii periodice se face prin sondaj de catre seful ierarhic al celui care efectueaza instruirea si de catre persoanele din conducerea unitatii. cumpararea. confirmand. Art. achizitionarea. sa respecte normele legale de circulatie. a duratei si datei instruirii. confirmand. SUC.instruirea introductiva generala. care vor semna fisele de instructaj ale persoanelor verificate. 8 . pe perioada existentei santierului sau desfasurarii unor lucrari de anvergura sa circule numai pe caile de acces stabilite si marcate in acest sens. Art.28 Pregatirea si instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca este parte componenta a pregatirii profesionale a personalului si are ca scop insusirea cunostiintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca. cabluri electrice cazute la pamint. evitand circulatia in locurile periculoase ( zone accidentate.29 Pregatirea generala in domeniul securitatii si sanatatii in munca se realizeaza prin instruirea in timpul programului de lucru. ca aceasta si-a insusit materialul predat. Art. pastrate libere de marfa.A. pe langa instalatiile electrice. sa nu intre in zonele de restrictie sau la locurile de munca pentru care nu au fost instruiti. la locul de munca si periodica) se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instruire. goluri nesemnalizate /neingradite.27 Se interzice punerea in vanzarea. transferarea.instruirea periodica. pe baza examinarii persoanei respective.instruirea la locul de munca. de cel care a efectuat instruirea.32 Dupa verificarea instruirii la incadrarea in munca (instruirea introductiva generala si instruirea la locul de munca). importarea. sa nu circule pe scarile mijloacelor de transport in comun sau agatati de partile laterale ale acestora.26 In timpul desfasurarii activitatii la S. fiind atenti san nu intre in raza de actiune a mijloacelor mecanizate ( de transport. ca aceasta si-a insusit cunostiintele necesare de securitate si sanatate a muncii. cedarea/primirea cu orice titlu a echipamentelor tehnice care nu sunt insotite de documente in care sa fie specificate masurile de securitate a muncii.

e) Persoanelor aflate in unitate in perioada de proba in vederea angajarii. g) Persoanelor delegate in interesul serviciului. Rezultatul verificarii va fi consemnat in fisa de instructaj. in principal. si va fi pastrata de conducatorul procesului de munca.(2) persoanele care viziteaza sectoarele productive. c) Aceasta durata va fi de 8 ore. temporari sau zilieri. pentru practica profesionala. (2) Pentru vizitatorii in grup se intocmesc fise de instructaj colectiv. d) Sunt exceptate de la prevederile alin. si care vor fi insotite pe toata durata vizitei. precum si pentru delegatii straine. temporari sau zilieri. Art. 9 .36 Instruirea introductiv generala se face in cadrul cabinetului de securitate si sanatate in munca sau in alte spatii special amenajate. (3) Pentru personalul tehnico-ingineresc din institutii si institute de cercetari si proiectari. c) Celor veniti in unitate ca detasati d) Elevilor scolilor profesionale. riscurile si masurile de prevenire din unitate. liceelor industriale si studentilor. interventie. 3) consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate a muncii. f) Persoanelor angajate ca angajati sezonieri. imputernicite prin decizie de catre angajator. alarmare. 2) legislatia de securitate a muncii in vigoare. e) In cadrul instruirii introductiv generale se vor expune. personalul instruit va fi supus verificarii cunostintelor de securitate si sanatate a muncii pe baza de teste. a) Instruirea introductiva generala se face individual sau in grupuri de cel mult de 20 persoane. f) Continutul materialul pentru instruirea introductiv generala si programul de desfasurare va fi intocmit de catre persoanele cu atributii in domeniu si aprobate de angajator. g) Dupa terminarea perioadei de instruire introductiv generala. urmatoarele probleme 1) riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii. este obligatorie prezenta unui insotitor din unitate.34 (1) Fisa de instructaj se intocmesc pentru personalul permanent sau detasat. b) Celor transferati de la o unitate la alta. h) Nu vor putea fi angajati cei care nu si-au insusit cunostintele prezentate in materialul instruirii introductive generale. complexitatea proceselor tehnologice. de gradul de mecanizare si automatizare si de nivelul de pregatire al noilor incadrati. pentru lucratorii sezonieri. angajatii cu contracte de munca indiferent de forma acestora. carora li se vor prezenta succint activitatile. (2) Scopul instruirii introductive generale este de a informa despre activitatile specifice unitatii respective si principalele masuri de securitate a muncii care trebuie respectate in timpul lucrului. evacuare si prim-ajutor.Art. b) Durata instruirii introductiv generale depinde de specificul activitatii. 4) masuri tehnico-organizatorice de prevenire. Art. fara a se intocmi fisa de instructaj.35 (1) Instruirea introductiv generala se face: a) Noilor incadrati in munca. h) Persoanelor care viziteaza sectoare productive. de persoane cu atributii si responsabilitati in domeniul securitatii muncii.

10 . elaborate pentru locul de munca la care va lucra persoana respectiva. care stau la baza prezentelor Instructiuni Proprii de Securitate si Sanatate in munca. precum si personalului transferat de la un loc de munca la altul in cadrul aceleiasi unitati. dar nu va fi mai mare de 6 luni. (5) Instruirea la locul de munca se face pe baza prevederilor normelor specifice de securitate a muncii. (2) Instruirea la locul de munca se face intregului personal prevazut la art. (4) Admiterea definitiva la lucru a persoanei instruite se va face numai dupa ce seful ierarhic superior celui care a facut instruirea a verificat ca persoana supusa instruiriii si-a insusit cunostintele de securitate si sanatate a muncii. s-au schimbat echipamentele de munca ori s-au adus modificari la echipamentele existente. b) cand s-a modificat procesul tehnologic. impreuna cu lucratoru desemnat sau/si serv.40 Instruirea periodica se va face suplimentar celui programat in urmatoarele cazuri: a) cand un angajat a lipsit peste 30 zile lucratoare.39 (1) Instruirea periodica se face intregului personal si are drept scop aprofundarea normelor de securitate a muncii. (6) Se vor efectua exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie.Art. Art. interventie. (2) Instruirea periodica se face de catre conducatorul locului de munca respectiv. a mijloacelor de alarmare. Art. sectie.1 se va face in baza unui material scris. sector etc. b) prevederile normelor specifice de securitate a muncii si ale instructiunilor proprii.extern de protectia muncii . precum si a instructiunilor proprii. (3) Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca respectiv. (3) Instruirea la locul de munca va include obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura. c) masurile de prim ajutor in caz de accidentare.38 (1) Instruirea la locul de munca va cuprinde informatii privind: a) riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca. Aceasta durata se stabileste de seful compartimentului respectiv (atelier. Art. (4) Durata instruirii la locul de munca depinde de complexitatea echipamentului tehnic sau locului de munca la care se va lucra si nu va fi mai mica de 8 ore repartizate pe timpul perioadei de lucru de proba. Aceasta instruire se va completa in mod obligatoriu si cu demonstratii practice. evacuare si de prim ajutor. in grupe de maximum 20 persoane. (2) Prezentarea problemelor mentionate la alin.37 (1) Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv generala si are ca scop prezentarea riscurilor si masurilor de prevenire specifice locului de munca unde a fost repartizata persoana respectiva. (3) Intervalul intre doua instruiri periodice pentru lucratori va fi stabilit prin instructiuni proprii in functie de conditiile locului de munca.). (4) Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul intre doua instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni.94.

11 . d) la reluarea activitatii dupa accident de munca. inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in unitate. e) la executarea unor lucrari speciale.c) cand au aparut modificari ale prevederilor de sanatate si securitate in munca sau ale instructiunilor proprii de securitate a muncii.

42 Instruirea periodica se va face in raport cu functia de incadrare a angajatului. conform tematicilor.41 (1) Instruirea periodica se face de catre conducatorul locului de munca respectiv (sef sector.Art. IN TOCMIT: Spanu Oprea 12 .) (2) Intervalul dintre doua instruiri periodice pentru angajatii societatii sunt : 1 luna: pentru tot societatii .6 luni: pentru administrativ .12 luni: Tesa - personalul productiv al personalul tehnico- Art. sef raion/compartiment sau substitut. etc.