®

551026 MEDIAŞ, Str. Nicolae Iorga, nr.2 Jud. Sibiu, ROMÂNIA Nr. înreg. Reg. Com. J32/767/13.06.2003 CUI: 15513772; CIF: RO 7203436 Cont: RO 77 BRDE 330 SV 05477303300 B.R.D.MEDIAŞ Capital social subscris si varsat: 97.357.733,5 RON

S.C. DAFORA S.A. SUCURSALA CONSTRUCŢII
Tel : Fax : E-mail: http: +40-269 806 666 +40-269 838 738 office.constructii@dafora.ro www.dafora.ro

APROBAT
DIRECTOR SUCURSALA Mircea Calburean

TEMATICA DE PREGATIRE SI INSTRUIRE A LUCRATORILOR LA LOCUL DE MUNCA

Art.1 ( 1 ) Angajatorul este obligat sa asigure informarea fiecarei persoane anterior angajarii, asupra riscurilor la care aceasta va fi expus la locul de munca, precum si asupra masurilor tehnice si organizatorice de prevenire necesare, inclusiv cele de prim ajutor, prevenirea si stingerea incendiilor si evacuarea personalului in caz de pericol iminent; ( 2 ) Asigurarea supravegherii expunerii profesionale este responsabilitatea angajatorului si se realizeaza prin cabinetele medicale de medicina muncii inregistrate in registrul unic al cabinetelor medicale de la nivelul directiilor de sanatate publica; ( 3 ) Angajatorului ii revine in totalitate obligatia instruirii angajatilor asupra tuturor masurilor care trebuie luate privind securitate si sanatatea in munca, asupra riscurilor majore existente, a semnalizarilor de securitate si/sau sanatate in munca, precum si la utilizare echipamentului individual de protectie in timpul lucrului; ( 4 ) Angajatorul este obligat sa asigure fondurile si conditiile necesare pentru efectuarea examenului medical la angajare, a controlului medical periodic si a examenului medical la reluarea activitatii, angajatii nefiind implicati in niciun fel in costurile aferente supravegherii medicale specifice riscurilor profesionale, in costurile imbolnavirilor profesionale, ale accidentelor de munca si ale reabilitarii profesionale dupa boala profesionala sau accident de munca. ( 5 ) Pentru asigurarea atributiilor ce revin structurilor medicale de medicina muncii, angajatorii vor lua urmatoarele masuri : ( a ) angajarea personalului numai dupa examen medical prealabil, cu confirmarea scrisa a medicului de medicina muncii ca locul de munca sau 1

schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice si ale cladirilor. Art. substantele periculoase si celelalte mijloace de productie . a controlului medical periodic al angajatilor. nu vor fi admisi la lucru. Art. ( b ) programarea. c) sa aduca la cunostinta conducatorului de munca accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca. ( c ) respectarea recomandarilor medicale rezultate in urma examenelor la angajare. Art. g) sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul securitatii muncii. in conformitate cu pregatirea si instruirea in domeniul securitati si sanatatii in munca primita de la angajator. f) sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare.2 Lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca sunt obligati sa se prezinte la programul de lucru intr-o stare fizica si psihica corespunzatoare executarii sarcinilor de munca. b) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala.3 Lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca. In acest scop lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca au urmatoarele obligatii: a) sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de securitate si sanatate a muncii si masurile de aplicare a acestora.5 Lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca isi vor desfasura activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie sau alti lucratori. cu acordul personalului medical. a controalelor medicale de adaptare si periodice si a examenului medical la reluarea activitatii. i) sa nu procedeze la deconectarea. h) sa utilizeze corect echipamentele tehnice.meseria propusa nu este contraindicata din punct de vedere medical viitorului angajat. j) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala . e) sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa il informeze de indata pe conducatorul locului de munca. de catre conducatorul locului de munca sau de orice alta persoana care are cunostinta despre producerea accidentului. corespunzator scopului pentru care a fost acordat. d) accidentul de munca va fi comunicat de indata conducerii persoanei juridice sau persoanei fizice.4 Lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca sunt obligati sa-si insuseasca si sa respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioara. precum si sa utilizeze corect acesta dispozitive. Art. 2 . potrivit reglementarilor tehnice ale Ministerului Sanatatii si Familiei si urmarirea efectuarii integrale a acestuia. aflati in stare de ebrietate sau bolnavi.

in completarea masurilor generale luate pentru prevenirea unor imbolnaviri profesionale. curatarea.8 ( 1 ) Angajatorul este obligat sa intocmeasca lista interna de dotare cu echipament individual de protectie corespunzator executarii sarcinilor de munca in conditii de deplina securitate.k) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti lucratori. l) sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti la procesul de productie. 7 ( 1 ) Echipamentul individual de protectie se acorda gratuit lucratorilor de catre angajator. personalului cu atributii de indrumare si control etc. atata timp cat este necesar. m) sa cunoasca caracteristicile si modul corect de utilizare a echipamentului individual de protectie din dotare . intretinerea si repararea mijloacelor individuale de protectie potrivit instructiunilor producatorilor. p) sa prezinte echipamentul individual de protectie la verificarile periodice prevazute in instructiunile de utilizare si pentru curatare sau denocivizare .6 ( 1 )Dotarea cu echipament individual de protectie se face in scopul prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. r) sa coopereze cu angajatorul si/sau lucratorii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca. atunci cand din diverse motive cel avut in dotare nu mai prezinta calitatile de protectie necesare . Art. pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul de munca. Art. Art. ( 2 )Materialele igienico-sanitare se acorda obligatoriu si gratuit lucratorilor in scopul asigurarii igienei si protectiei personale. q) sa solicite un nou echipament individual de protectie. n) sa poarte intregul echipament individual de protectie pe toata durata indeplinirii sarcinii de munca sau activitatii pe care o desfasoara in unitate. denocivizarea. ( 3 ) Trusele sanitare de acordare a primului ajutor medical constituie materiale igienico –sanitare. ( 2 ) Personalul detasat. iar continutul lor este stabilit conform reglementarilor Ministerului Sanatatii si Familiei. vizitatorilor. Art. 3 . de asemenea. li se acorda gratuit echipamentul individual de protectie. o) sa utilizeze echipamentul individual de protectie numai in scopul pentru care acesta a fost atribuit si sa se preocupe de conservarea calitatilor de protectie ale acestuia. pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale. depozitarea. elevilor sau studentilor in practica. s) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca. atata timp cat este necesar.9 ( 1 ) Angajatorul este obligat sa asigure conditii pentru efectuarea verificarilor legale. ( 2 ) Lista interna de dotare cu echipament individual de protectie intocmita de angajator trebuie discutata si aprobata in cadrul Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca.

fiziologice si psihologice ale angajatilor asigurindu-se astfel solicitari profesionale in limite normale. fiind interzisa escaladarea paletilor cu marfa situati temporar pe cale.11 Degradarea echipamentuuil individual de protectie din vina lucratorului caruia ia fost atribuit sau instrainarea lui.15 Sarcinile de munca si activitatile corespunzatoare se vor organiza astfel incat exigentele profesionale determinate de natura si caracteristicile sarcinilor de munca. Atat deplasarea cat si stationarea in spatiul interior sau exterior magazinului. ( 2 ) Orice lucrator poate consulta medicul de medicina muncii pentru orice simptome pe care le atribuie conditiilor de munca si activitatii desfasurate. ca in timpul programului de lucru. Art. Art. de specificul mediului de munca ( inclusiv mediul psihosocial ). Nici o persoana nu are voie sa stationeze la o distanta mai mica de 2. inainte de expirarea duratei de utilizare prevazute. confort fizic si psihic. Art. se face in asa fel sa sa evite intrarea in raza de actiune si de lucru a mijloacelor mecanizate si nemecanizate din zona.5 metri fata de electrostivuitoarele aflate in functiune si in niciun caz sub sarcina ridicata. ( 3 ) Echipamentul individual de lucru se acorda de catre angajator. Art. ( 3 ) Lucratorii au acces la toate informatiile referitoare la starea lor de sanatate. cat si stationarea pe sarcina ridicata. de interactiunea operator – echipament tehnic si de relatiile interumane. condititii de securitate si sanatate in munca. sa corespunda capacitatilor fizice.12 Nepurtarea echipamentul individual de protectie se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare. Art.( 2 ) Angajatorul este obligat sa inlocuiasca echipamentul individual de protectie care nu mai corespunde din punct de vedere al calitatilor de protectie. uneori proaspat curatate si umede. sa poarte incaltaminte corespunzatoare sigurantei mersului pe culoarele si scarile de circulatie. atrage raspunderea acestuia pentru prejudicial cauzat potrivit legii.10 ( 1 ) Lucratorul participant la procesul de munca are dreptul de a refuza executarea sarcinii de munca daca nu i se asigura echipamentul individual de protectie.14 Lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca sunt obligati. 4 .13 Deplasarea in spatial societatii se face numai pe caile de acces si circulatie. in conditiile negociate prin contractul colectiv de munca. Art. fara ca refuzul sa atraga asupra sa masuri disciplinare.

lucratorii in schimburi ‘’ trebuie sa beneficieze de asigurarea conditiilor de securitate si sanatate in munca corespunzator naturii activitatii desfasurate. semnal acustic sau comunicare verbala in caz de atentionare asupra unor evenimente periculoase. chemare sau apel al.17 ( 1 ) La repartizarea in munca a persoanelor sub 18 ani . ( 2 ) Este interzisa munca in program de noapte a tinerilor care nu au implinit varsta de 18 ani. ( 2 ) .Art.de avertizare . regimul pauzelor munca in schimburi precum si intensitatea acesteia se vor stabili potrivit reglementarilor in vigoare in cadrul contractului colectiv de munca. ( 3 ) Pentru a beneficia de aceste prevederi. a femeilor.de obligare si se realizeaza dupa caz : permanent : i.18 ( 1 ) Angajatorul este obligat sa garanteze tinerilor conditii de munca adaptate varstei lor. iv. Art. in scris. prin panouri ( indicatoare/placi ) si/sau culori de securitate cand se refera la o interdictie. grup considerat vulnerabil fata de anumite riscuri. ( 2 ) Se vor implementa masurile necesare care promoveaza imbunatarirea securitatii si sanatatii in munca a angajatelor gravide. salilor sau incintelor utilizate pentru incarcarea. existenta unor factori de risc in mediul de munca si capacitatea de adaptare a personalului angajat. descarcarea si depozitarea substantelor periculoase. prin semnal luminos. persoanelor pentru o actiune specifica sau evacuare de urgenta. in recipientilor si conductelor aparente care contin substante periculoase. prin culori de securitate la marcarea cailor de circulatie.semnal sau comunicare verbala. luind in considerare particularitatile activitatilor profesionale.16 ( 1 )Timpul de munca. Art.prim ajutor . lauze si care alapteaza trebuie sa informeze angajatorul.de salvare .. prin panouri de avertizare sau etichete ca cele de mai sus in cazul suprafetelor. 5 .. a femeilor gravide si a persoanelor cu diverse infirmitati vor fi respectate reglementarile in vigoare privind angajarea acestor categorii de personal. vi. prin gest. ii. la localizarea mijloacelor de salvare sau de prim ajutor si la riscurile de lovire de obstacole si de cadere a persoanelor. un avertisment. prin eticheta ( pictograma sau simbol pe culoarea de fond ) sau panouri ce preiau aceasta pictograma. asupra starii lor fiziologice. in caz de ghidare a persoanelor care efectueaza manevre ce presupun un risc sau pericol. o obligatie.de interzicere . ocazional: v.19 ( 1 ) Semnalizarea de securitate si/sau sanatate utilizata la locul de munca trebuie sa fie in conformitate cu Presciptiile minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca ( 2 ) Semnalizarea de securitate si/sau sanatate utilizata poate fi : . a angajatelor lauze si cele care alapteaza. femeile angajate gravide. iii. Art. Lucratorii de noapte “ si .

protectie obligatorie a mainilor. panouri de avertizare : materiale inflamabile. telefon etc. stingator. pericol electric. prim ajutor. etc 6 . panouri privind materialele sau echipamentele P.- ( 3 ) Semnalizarea poate fi intersanjabila sau complementara cu urmatoarele posibile exemple aplicabile conform Prescriptiilor minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca: panouri de interzicere : fumatul interzis.S. panouri de obligativitate : protectie obligatorie a vederii. materiale explozive.I. panouri de salvare / prim ajutor iesiri de salvare.I. interzis foc deschis. : hidrant. telefon P.pericol de impiedicare. protectie obligatorie a capului. pericol general etc. temperaturi joase.S. interzis stingerea cu apa etc.

Art. depoziteaza. in timpul prestarii unor servicii pe baza de contract.25 ( 1 ) Accidentul de munca produs pe teritoriul societatii. de temperatura suprafetelor si de radiatiile calorice emise in zona de lucru. se vor informa reciproc si vor informa lucratorii si reprezentantii acestora privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala. riscuri la care pot fi expusi pe durata desfasurarii activitatii respective pe teritoriul societatii. ( 2 ) Este interzis lucratorilor si celorlalti participanti la procesul de munca sa depoziteze materiale. scule. pe masini. ( 3 ) Componentele microclimatului se normeaza in raport cu metabolismul organismului determinat de efortul fizic si inactivitate.20 ( 1 ) Microclimatul la locul de munca este determinat de temperatura si umiditatea aerului. se vor respecta prevederile legale cu privire la protectia sanitara a surselor si instalatiilor. ei vor coordona activitatile de prevenire a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala. Art.23 ( 1 ) Este interzis lucratorilor si celorlalti participanti la procesul de munca sa pastreze la locurile de munca sau la vestiare substante inflamabile sau explozive.etc. Art. transporta si neutralizeaza in conformitate cu prevederile actelor normative specifice acestei activitati. de viteza curentilor de aer. conductele si aparatele electrice sau pe caile de evacuare. raspunzatoare de conducerea si/sau organizarea activitatii in care s-a produs evenimentul.Luind in considerare natura activitatilor. se va proceda la testarea acestora privind cunostiintele de securitate si sanatate a muncii Art. ( 2 ) In situatia in care documentul incheiat nu prevede clauze in acest sens sau clauzele nu sunt suficient de acoperitoare.24 ( 1 ) In cazul in care un loc de munca este utilizat in comun de catre lucratorii societatii si lucratori din unitati colaboratoare exterioare. in jurul masinilor. marfuri. ( 2 ) Pentru lucratorii din unitati colaboratoare exterioare care au primit de la angajator instructiunile adecvate referitoare la riscurile pentru securitatea si sanatatea lor.21 In cazurile cand unitatile folosesc surse si instalatii proprii de aprovizionare apa potabila sau industriala. 7 . precum si standardele de calitate a apei. Art. pe tablouri. imbracaminte. respectiv masurile de prevenire. comanda sau alte forme legale incheiate se inregistreaza potrivit clauzelor prevazute in acest sens in documentele incheiate.. accidentul se inregistreaza de catre societaea. in functie de natura si gradul lor de periculozitate se colecteaza. ( 3 ) Este interzis lucratorilor si celorlalti participanti la procesul de munca sa fumeze la locurile de munca. ( 2 ) Conditiile de microclimat la locurile de munca trebuie sa asigure mentinerea echilibrului termic al organismului uman corespunzator cu nivelul activitatii desfasurate.alimente. angajatorii acestora vor colabora in implementarea prevederilor privind securitatea si sanatatea in munca.Art. la care victima este incadrata la alta persoana juridica colaboratoare.22 Rezidurile industriale solide. Fumatul este permis numai in locurile special indicate si amenajate in acest sens.

de cel care a efectuat instruirea.instruirea la locul de munca. achizitionarea.Art. Verificarea instruirii periodice se face prin sondaj de catre seful ierarhic al celui care efectueaza instruirea si de catre persoanele din conducerea unitatii. ca aceasta si-a insusit materialul predat.28 Pregatirea si instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca este parte componenta a pregatirii profesionale a personalului si are ca scop insusirea cunostiintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca. Art. Art. pe baza examinarii persoanei instruite. etc ) Art. in raza de actiune a utilajelor. confirmand. sa nu intre in zonele de restrictie sau la locurile de munca pentru care nu au fost instruiti. sa respecte normele legale de circulatie. cabluri electrice cazute la pamint. cedarea/primirea cu orice titlu a echipamentelor tehnice care nu sunt insotite de documente in care sa fie specificate masurile de securitate a muncii. CONSTRUCTII lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca sunt obligati : sa se deplaseze in incinta societatii numai pe culoarele de acces.C. SUC. confirmand astfel ca instruirea a fost facut corespunzator. Completarea fisei de instruire se va face cu pasta sau cerneala.instruirea periodica.27 Se interzice punerea in vanzarea. atat in spatiul de parcare al societatii cat si la deplasarea in interes de serviciu. inchirierea. Art. de la domiciliu la sediul societatii si invers. fisa de instructaj se semneaza de cel care a fost instruit. cu indicarea materialului predat. cumpararea. DAFORA S. ca aceasta si-a insusit cunostiintele necesare de securitate si sanatate a muncii.32 Dupa verificarea instruirii la incadrarea in munca (instruirea introductiva generala si instruirea la locul de munca). fisa de instructaj se semneaza de cel instruit si de cel care a efectuat instruirea. . imediat dupa verificarea instructajului. pe baza examinarii persoanei respective.33 Dupa efectuarea instruirii periodice. la locul de munca si periodica) se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instruire. ridicare. sa nu circule cu mijloacele de transport destinate materialelor si marfurilor. Art. curatenie. punerea la dispozitie. 30 Instructajul de securitate si sanatate in munca cuprinde trei faze: . . 8 . importarea. etc ) din zona. fiind atenti san nu intre in raza de actiune a mijloacelor mecanizate ( de transport. care vor semna fisele de instructaj ale persoanelor verificate.instruirea introductiva generala. pe perioada existentei santierului sau desfasurarii unor lucrari de anvergura sa circule numai pe caile de acces stabilite si marcate in acest sens.29 Pregatirea generala in domeniul securitatii si sanatatii in munca se realizeaza prin instruirea in timpul programului de lucru. Art. transferarea. goluri nesemnalizate /neingradite. pastrate libere de marfa. sa nu circule pe scarile mijloacelor de transport in comun sau agatati de partile laterale ale acestora. a duratei si datei instruirii. pe langa instalatiile electrice. evitand circulatia in locurile periculoase ( zone accidentate.A. Art.26 In timpul desfasurarii activitatii la S.31 Instruirea de securitate si sanatate in munca (instruirea generala. confirmand.

in principal. si va fi pastrata de conducatorul procesului de munca. temporari sau zilieri. pentru practica profesionala. g) Dupa terminarea perioadei de instruire introductiv generala. riscurile si masurile de prevenire din unitate. evacuare si prim-ajutor.35 (1) Instruirea introductiv generala se face: a) Noilor incadrati in munca.Art. 9 . (2) Scopul instruirii introductive generale este de a informa despre activitatile specifice unitatii respective si principalele masuri de securitate a muncii care trebuie respectate in timpul lucrului. (3) Pentru personalul tehnico-ingineresc din institutii si institute de cercetari si proiectari. precum si pentru delegatii straine. 2) legislatia de securitate a muncii in vigoare. c) Aceasta durata va fi de 8 ore. imputernicite prin decizie de catre angajator. d) Sunt exceptate de la prevederile alin. b) Celor transferati de la o unitate la alta. pentru lucratorii sezonieri. b) Durata instruirii introductiv generale depinde de specificul activitatii. f) Continutul materialul pentru instruirea introductiv generala si programul de desfasurare va fi intocmit de catre persoanele cu atributii in domeniu si aprobate de angajator. (2) Pentru vizitatorii in grup se intocmesc fise de instructaj colectiv. Art. este obligatorie prezenta unui insotitor din unitate. complexitatea proceselor tehnologice. Rezultatul verificarii va fi consemnat in fisa de instructaj. carora li se vor prezenta succint activitatile. urmatoarele probleme 1) riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii. de gradul de mecanizare si automatizare si de nivelul de pregatire al noilor incadrati. g) Persoanelor delegate in interesul serviciului. personalul instruit va fi supus verificarii cunostintelor de securitate si sanatate a muncii pe baza de teste. h) Persoanelor care viziteaza sectoare productive. liceelor industriale si studentilor.(2) persoanele care viziteaza sectoarele productive. h) Nu vor putea fi angajati cei care nu si-au insusit cunostintele prezentate in materialul instruirii introductive generale.34 (1) Fisa de instructaj se intocmesc pentru personalul permanent sau detasat. f) Persoanelor angajate ca angajati sezonieri.36 Instruirea introductiv generala se face in cadrul cabinetului de securitate si sanatate in munca sau in alte spatii special amenajate. c) Celor veniti in unitate ca detasati d) Elevilor scolilor profesionale. angajatii cu contracte de munca indiferent de forma acestora. de persoane cu atributii si responsabilitati in domeniul securitatii muncii. alarmare. a) Instruirea introductiva generala se face individual sau in grupuri de cel mult de 20 persoane. fara a se intocmi fisa de instructaj. e) Persoanelor aflate in unitate in perioada de proba in vederea angajarii. si care vor fi insotite pe toata durata vizitei. e) In cadrul instruirii introductiv generale se vor expune. 4) masuri tehnico-organizatorice de prevenire. temporari sau zilieri. interventie. 3) consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate a muncii. Art.

(3) Instruirea la locul de munca va include obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura.1 se va face in baza unui material scris. (4) Admiterea definitiva la lucru a persoanei instruite se va face numai dupa ce seful ierarhic superior celui care a facut instruirea a verificat ca persoana supusa instruiriii si-a insusit cunostintele de securitate si sanatate a muncii. Art. b) cand s-a modificat procesul tehnologic. (3) Intervalul intre doua instruiri periodice pentru lucratori va fi stabilit prin instructiuni proprii in functie de conditiile locului de munca. sectie. elaborate pentru locul de munca la care va lucra persoana respectiva. a mijloacelor de alarmare. (2) Instruirea la locul de munca se face intregului personal prevazut la art. (4) Durata instruirii la locul de munca depinde de complexitatea echipamentului tehnic sau locului de munca la care se va lucra si nu va fi mai mica de 8 ore repartizate pe timpul perioadei de lucru de proba.38 (1) Instruirea la locul de munca va cuprinde informatii privind: a) riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca.40 Instruirea periodica se va face suplimentar celui programat in urmatoarele cazuri: a) cand un angajat a lipsit peste 30 zile lucratoare. c) masurile de prim ajutor in caz de accidentare. (5) Instruirea la locul de munca se face pe baza prevederilor normelor specifice de securitate a muncii.39 (1) Instruirea periodica se face intregului personal si are drept scop aprofundarea normelor de securitate a muncii. Art. (6) Se vor efectua exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie. precum si a instructiunilor proprii.Art. care stau la baza prezentelor Instructiuni Proprii de Securitate si Sanatate in munca. impreuna cu lucratoru desemnat sau/si serv.37 (1) Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv generala si are ca scop prezentarea riscurilor si masurilor de prevenire specifice locului de munca unde a fost repartizata persoana respectiva.94. precum si personalului transferat de la un loc de munca la altul in cadrul aceleiasi unitati. (3) Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca respectiv. (2) Prezentarea problemelor mentionate la alin. Art. 10 . s-au schimbat echipamentele de munca ori s-au adus modificari la echipamentele existente.extern de protectia muncii . in grupe de maximum 20 persoane. dar nu va fi mai mare de 6 luni. b) prevederile normelor specifice de securitate a muncii si ale instructiunilor proprii. Aceasta durata se stabileste de seful compartimentului respectiv (atelier. (4) Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul intre doua instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni. evacuare si de prim ajutor. sector etc. (2) Instruirea periodica se face de catre conducatorul locului de munca respectiv. Aceasta instruire se va completa in mod obligatoriu si cu demonstratii practice. interventie.).

11 . d) la reluarea activitatii dupa accident de munca. inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in unitate. e) la executarea unor lucrari speciale.c) cand au aparut modificari ale prevederilor de sanatate si securitate in munca sau ale instructiunilor proprii de securitate a muncii.

6 luni: pentru administrativ . conform tematicilor. IN TOCMIT: Spanu Oprea 12 .) (2) Intervalul dintre doua instruiri periodice pentru angajatii societatii sunt : 1 luna: pentru tot societatii .42 Instruirea periodica se va face in raport cu functia de incadrare a angajatului. sef raion/compartiment sau substitut.12 luni: Tesa - personalul productiv al personalul tehnico- Art.Art. etc.41 (1) Instruirea periodica se face de catre conducatorul locului de munca respectiv (sef sector.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful