®

551026 MEDIAŞ, Str. Nicolae Iorga, nr.2 Jud. Sibiu, ROMÂNIA Nr. înreg. Reg. Com. J32/767/13.06.2003 CUI: 15513772; CIF: RO 7203436 Cont: RO 77 BRDE 330 SV 05477303300 B.R.D.MEDIAŞ Capital social subscris si varsat: 97.357.733,5 RON

S.C. DAFORA S.A. SUCURSALA CONSTRUCŢII
Tel : Fax : E-mail: http: +40-269 806 666 +40-269 838 738 office.constructii@dafora.ro www.dafora.ro

APROBAT
DIRECTOR SUCURSALA Mircea Calburean

TEMATICA DE PREGATIRE SI INSTRUIRE A LUCRATORILOR LA LOCUL DE MUNCA

Art.1 ( 1 ) Angajatorul este obligat sa asigure informarea fiecarei persoane anterior angajarii, asupra riscurilor la care aceasta va fi expus la locul de munca, precum si asupra masurilor tehnice si organizatorice de prevenire necesare, inclusiv cele de prim ajutor, prevenirea si stingerea incendiilor si evacuarea personalului in caz de pericol iminent; ( 2 ) Asigurarea supravegherii expunerii profesionale este responsabilitatea angajatorului si se realizeaza prin cabinetele medicale de medicina muncii inregistrate in registrul unic al cabinetelor medicale de la nivelul directiilor de sanatate publica; ( 3 ) Angajatorului ii revine in totalitate obligatia instruirii angajatilor asupra tuturor masurilor care trebuie luate privind securitate si sanatatea in munca, asupra riscurilor majore existente, a semnalizarilor de securitate si/sau sanatate in munca, precum si la utilizare echipamentului individual de protectie in timpul lucrului; ( 4 ) Angajatorul este obligat sa asigure fondurile si conditiile necesare pentru efectuarea examenului medical la angajare, a controlului medical periodic si a examenului medical la reluarea activitatii, angajatii nefiind implicati in niciun fel in costurile aferente supravegherii medicale specifice riscurilor profesionale, in costurile imbolnavirilor profesionale, ale accidentelor de munca si ale reabilitarii profesionale dupa boala profesionala sau accident de munca. ( 5 ) Pentru asigurarea atributiilor ce revin structurilor medicale de medicina muncii, angajatorii vor lua urmatoarele masuri : ( a ) angajarea personalului numai dupa examen medical prealabil, cu confirmarea scrisa a medicului de medicina muncii ca locul de munca sau 1

4 Lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca sunt obligati sa-si insuseasca si sa respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioara. potrivit reglementarilor tehnice ale Ministerului Sanatatii si Familiei si urmarirea efectuarii integrale a acestuia. ( b ) programarea. h) sa utilizeze corect echipamentele tehnice. 2 . substantele periculoase si celelalte mijloace de productie . a controalelor medicale de adaptare si periodice si a examenului medical la reluarea activitatii.3 Lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca. Art. ( c ) respectarea recomandarilor medicale rezultate in urma examenelor la angajare. Art. a controlului medical periodic al angajatilor. j) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala .5 Lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca isi vor desfasura activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie sau alti lucratori. f) sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare. d) accidentul de munca va fi comunicat de indata conducerii persoanei juridice sau persoanei fizice. g) sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul securitatii muncii. b) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala. precum si sa utilizeze corect acesta dispozitive. i) sa nu procedeze la deconectarea. In acest scop lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca au urmatoarele obligatii: a) sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de securitate si sanatate a muncii si masurile de aplicare a acestora. c) sa aduca la cunostinta conducatorului de munca accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca. e) sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa il informeze de indata pe conducatorul locului de munca. aflati in stare de ebrietate sau bolnavi. Art. Art. corespunzator scopului pentru care a fost acordat. de catre conducatorul locului de munca sau de orice alta persoana care are cunostinta despre producerea accidentului. schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice si ale cladirilor. in conformitate cu pregatirea si instruirea in domeniul securitati si sanatatii in munca primita de la angajator.2 Lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca sunt obligati sa se prezinte la programul de lucru intr-o stare fizica si psihica corespunzatoare executarii sarcinilor de munca. nu vor fi admisi la lucru.meseria propusa nu este contraindicata din punct de vedere medical viitorului angajat. cu acordul personalului medical.

9 ( 1 ) Angajatorul este obligat sa asigure conditii pentru efectuarea verificarilor legale. Art. s) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca. ( 2 )Materialele igienico-sanitare se acorda obligatoriu si gratuit lucratorilor in scopul asigurarii igienei si protectiei personale. personalului cu atributii de indrumare si control etc. iar continutul lor este stabilit conform reglementarilor Ministerului Sanatatii si Familiei. de asemenea.6 ( 1 )Dotarea cu echipament individual de protectie se face in scopul prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. atunci cand din diverse motive cel avut in dotare nu mai prezinta calitatile de protectie necesare . 3 . r) sa coopereze cu angajatorul si/sau lucratorii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca.k) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti lucratori. pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul de munca. denocivizarea. vizitatorilor. pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale. ( 2 ) Personalul detasat. ( 2 ) Lista interna de dotare cu echipament individual de protectie intocmita de angajator trebuie discutata si aprobata in cadrul Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca. in completarea masurilor generale luate pentru prevenirea unor imbolnaviri profesionale. atata timp cat este necesar. depozitarea. n) sa poarte intregul echipament individual de protectie pe toata durata indeplinirii sarcinii de munca sau activitatii pe care o desfasoara in unitate. p) sa prezinte echipamentul individual de protectie la verificarile periodice prevazute in instructiunile de utilizare si pentru curatare sau denocivizare . elevilor sau studentilor in practica.8 ( 1 ) Angajatorul este obligat sa intocmeasca lista interna de dotare cu echipament individual de protectie corespunzator executarii sarcinilor de munca in conditii de deplina securitate. Art. li se acorda gratuit echipamentul individual de protectie. Art. curatarea. 7 ( 1 ) Echipamentul individual de protectie se acorda gratuit lucratorilor de catre angajator. ( 3 ) Trusele sanitare de acordare a primului ajutor medical constituie materiale igienico –sanitare. m) sa cunoasca caracteristicile si modul corect de utilizare a echipamentului individual de protectie din dotare . Art. atata timp cat este necesar. intretinerea si repararea mijloacelor individuale de protectie potrivit instructiunilor producatorilor. l) sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti la procesul de productie. q) sa solicite un nou echipament individual de protectie. o) sa utilizeze echipamentul individual de protectie numai in scopul pentru care acesta a fost atribuit si sa se preocupe de conservarea calitatilor de protectie ale acestuia.

Art.10 ( 1 ) Lucratorul participant la procesul de munca are dreptul de a refuza executarea sarcinii de munca daca nu i se asigura echipamentul individual de protectie.15 Sarcinile de munca si activitatile corespunzatoare se vor organiza astfel incat exigentele profesionale determinate de natura si caracteristicile sarcinilor de munca.12 Nepurtarea echipamentul individual de protectie se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare. Art.11 Degradarea echipamentuuil individual de protectie din vina lucratorului caruia ia fost atribuit sau instrainarea lui. fara ca refuzul sa atraga asupra sa masuri disciplinare. Art. Art. se face in asa fel sa sa evite intrarea in raza de actiune si de lucru a mijloacelor mecanizate si nemecanizate din zona. de interactiunea operator – echipament tehnic si de relatiile interumane. inainte de expirarea duratei de utilizare prevazute.13 Deplasarea in spatial societatii se face numai pe caile de acces si circulatie. uneori proaspat curatate si umede. de specificul mediului de munca ( inclusiv mediul psihosocial ). ( 2 ) Orice lucrator poate consulta medicul de medicina muncii pentru orice simptome pe care le atribuie conditiilor de munca si activitatii desfasurate. condititii de securitate si sanatate in munca. atrage raspunderea acestuia pentru prejudicial cauzat potrivit legii. in conditiile negociate prin contractul colectiv de munca.5 metri fata de electrostivuitoarele aflate in functiune si in niciun caz sub sarcina ridicata. Atat deplasarea cat si stationarea in spatiul interior sau exterior magazinului. ( 3 ) Echipamentul individual de lucru se acorda de catre angajator. Art. confort fizic si psihic. Nici o persoana nu are voie sa stationeze la o distanta mai mica de 2. ( 3 ) Lucratorii au acces la toate informatiile referitoare la starea lor de sanatate. 4 .( 2 ) Angajatorul este obligat sa inlocuiasca echipamentul individual de protectie care nu mai corespunde din punct de vedere al calitatilor de protectie.14 Lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca sunt obligati. sa poarte incaltaminte corespunzatoare sigurantei mersului pe culoarele si scarile de circulatie. fiziologice si psihologice ale angajatilor asigurindu-se astfel solicitari profesionale in limite normale. cat si stationarea pe sarcina ridicata. Art. fiind interzisa escaladarea paletilor cu marfa situati temporar pe cale. sa corespunda capacitatilor fizice. ca in timpul programului de lucru.

prin eticheta ( pictograma sau simbol pe culoarea de fond ) sau panouri ce preiau aceasta pictograma. femeile angajate gravide. ii. grup considerat vulnerabil fata de anumite riscuri. Lucratorii de noapte “ si . iv.semnal sau comunicare verbala. prin culori de securitate la marcarea cailor de circulatie. regimul pauzelor munca in schimburi precum si intensitatea acesteia se vor stabili potrivit reglementarilor in vigoare in cadrul contractului colectiv de munca. o obligatie. ocazional: v.19 ( 1 ) Semnalizarea de securitate si/sau sanatate utilizata la locul de munca trebuie sa fie in conformitate cu Presciptiile minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca ( 2 ) Semnalizarea de securitate si/sau sanatate utilizata poate fi : . semnal acustic sau comunicare verbala in caz de atentionare asupra unor evenimente periculoase. persoanelor pentru o actiune specifica sau evacuare de urgenta. in scris. existenta unor factori de risc in mediul de munca si capacitatea de adaptare a personalului angajat.17 ( 1 ) La repartizarea in munca a persoanelor sub 18 ani . ( 3 ) Pentru a beneficia de aceste prevederi.Art.16 ( 1 )Timpul de munca. iii. Art. ( 2 ) . ( 2 ) Se vor implementa masurile necesare care promoveaza imbunatarirea securitatii si sanatatii in munca a angajatelor gravide. a angajatelor lauze si cele care alapteaza. salilor sau incintelor utilizate pentru incarcarea. lucratorii in schimburi ‘’ trebuie sa beneficieze de asigurarea conditiilor de securitate si sanatate in munca corespunzator naturii activitatii desfasurate. prin semnal luminos. prin panouri de avertizare sau etichete ca cele de mai sus in cazul suprafetelor. a femeilor..prim ajutor .de obligare si se realizeaza dupa caz : permanent : i.18 ( 1 ) Angajatorul este obligat sa garanteze tinerilor conditii de munca adaptate varstei lor. a femeilor gravide si a persoanelor cu diverse infirmitati vor fi respectate reglementarile in vigoare privind angajarea acestor categorii de personal. 5 .de avertizare . chemare sau apel al. descarcarea si depozitarea substantelor periculoase. vi.. la localizarea mijloacelor de salvare sau de prim ajutor si la riscurile de lovire de obstacole si de cadere a persoanelor. prin gest. luind in considerare particularitatile activitatilor profesionale. in caz de ghidare a persoanelor care efectueaza manevre ce presupun un risc sau pericol. un avertisment.de interzicere . Art.de salvare . prin panouri ( indicatoare/placi ) si/sau culori de securitate cand se refera la o interdictie. Art. asupra starii lor fiziologice. lauze si care alapteaza trebuie sa informeze angajatorul. ( 2 ) Este interzisa munca in program de noapte a tinerilor care nu au implinit varsta de 18 ani. in recipientilor si conductelor aparente care contin substante periculoase.

I.- ( 3 ) Semnalizarea poate fi intersanjabila sau complementara cu urmatoarele posibile exemple aplicabile conform Prescriptiilor minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca: panouri de interzicere : fumatul interzis. temperaturi joase. protectie obligatorie a capului. panouri de obligativitate : protectie obligatorie a vederii. : hidrant.S. protectie obligatorie a mainilor. etc 6 . prim ajutor. interzis stingerea cu apa etc. interzis foc deschis. panouri de salvare / prim ajutor iesiri de salvare.I. panouri privind materialele sau echipamentele P. telefon P. stingator.pericol de impiedicare. materiale explozive.S. panouri de avertizare : materiale inflamabile. pericol general etc. telefon etc. pericol electric.

se va proceda la testarea acestora privind cunostiintele de securitate si sanatate a muncii Art. respectiv masurile de prevenire.22 Rezidurile industriale solide. precum si standardele de calitate a apei. depoziteaza. ( 2 ) Pentru lucratorii din unitati colaboratoare exterioare care au primit de la angajator instructiunile adecvate referitoare la riscurile pentru securitatea si sanatatea lor. in functie de natura si gradul lor de periculozitate se colecteaza. ( 2 ) Este interzis lucratorilor si celorlalti participanti la procesul de munca sa depoziteze materiale. imbracaminte. ( 3 ) Este interzis lucratorilor si celorlalti participanti la procesul de munca sa fumeze la locurile de munca. Art. ( 2 ) Conditiile de microclimat la locurile de munca trebuie sa asigure mentinerea echilibrului termic al organismului uman corespunzator cu nivelul activitatii desfasurate. la care victima este incadrata la alta persoana juridica colaboratoare. ( 2 ) In situatia in care documentul incheiat nu prevede clauze in acest sens sau clauzele nu sunt suficient de acoperitoare. pe tablouri.21 In cazurile cand unitatile folosesc surse si instalatii proprii de aprovizionare apa potabila sau industriala. accidentul se inregistreaza de catre societaea. comanda sau alte forme legale incheiate se inregistreaza potrivit clauzelor prevazute in acest sens in documentele incheiate. 7 .25 ( 1 ) Accidentul de munca produs pe teritoriul societatii. in timpul prestarii unor servicii pe baza de contract. Fumatul este permis numai in locurile special indicate si amenajate in acest sens. de viteza curentilor de aer.alimente. se vor respecta prevederile legale cu privire la protectia sanitara a surselor si instalatiilor. de temperatura suprafetelor si de radiatiile calorice emise in zona de lucru. scule. ( 3 ) Componentele microclimatului se normeaza in raport cu metabolismul organismului determinat de efortul fizic si inactivitate. marfuri..20 ( 1 ) Microclimatul la locul de munca este determinat de temperatura si umiditatea aerului.Luind in considerare natura activitatilor. angajatorii acestora vor colabora in implementarea prevederilor privind securitatea si sanatatea in munca. ei vor coordona activitatile de prevenire a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala.23 ( 1 ) Este interzis lucratorilor si celorlalti participanti la procesul de munca sa pastreze la locurile de munca sau la vestiare substante inflamabile sau explozive. se vor informa reciproc si vor informa lucratorii si reprezentantii acestora privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala. Art.24 ( 1 ) In cazul in care un loc de munca este utilizat in comun de catre lucratorii societatii si lucratori din unitati colaboratoare exterioare. pe masini.Art. in jurul masinilor. transporta si neutralizeaza in conformitate cu prevederile actelor normative specifice acestei activitati. conductele si aparatele electrice sau pe caile de evacuare. raspunzatoare de conducerea si/sau organizarea activitatii in care s-a produs evenimentul. Art. riscuri la care pot fi expusi pe durata desfasurarii activitatii respective pe teritoriul societatii.etc. Art.

cu indicarea materialului predat. Completarea fisei de instruire se va face cu pasta sau cerneala.26 In timpul desfasurarii activitatii la S. Art. in raza de actiune a utilajelor. de cel care a efectuat instruirea. de la domiciliu la sediul societatii si invers. Art. punerea la dispozitie. Art. curatenie. sa nu circule cu mijloacele de transport destinate materialelor si marfurilor.instruirea introductiva generala. DAFORA S. inchirierea. 8 . pe langa instalatiile electrice.29 Pregatirea generala in domeniul securitatii si sanatatii in munca se realizeaza prin instruirea in timpul programului de lucru. transferarea. care vor semna fisele de instructaj ale persoanelor verificate.C. ca aceasta si-a insusit materialul predat. etc ) din zona. importarea. ca aceasta si-a insusit cunostiintele necesare de securitate si sanatate a muncii. Verificarea instruirii periodice se face prin sondaj de catre seful ierarhic al celui care efectueaza instruirea si de catre persoanele din conducerea unitatii. SUC. cabluri electrice cazute la pamint. cumpararea. goluri nesemnalizate /neingradite.instruirea la locul de munca. pe baza examinarii persoanei instruite.A. CONSTRUCTII lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca sunt obligati : sa se deplaseze in incinta societatii numai pe culoarele de acces. fisa de instructaj se semneaza de cel instruit si de cel care a efectuat instruirea. achizitionarea.32 Dupa verificarea instruirii la incadrarea in munca (instruirea introductiva generala si instruirea la locul de munca). imediat dupa verificarea instructajului.28 Pregatirea si instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca este parte componenta a pregatirii profesionale a personalului si are ca scop insusirea cunostiintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca. 30 Instructajul de securitate si sanatate in munca cuprinde trei faze: . etc ) Art. fiind atenti san nu intre in raza de actiune a mijloacelor mecanizate ( de transport. Art. Art. . pastrate libere de marfa.31 Instruirea de securitate si sanatate in munca (instruirea generala. confirmand astfel ca instruirea a fost facut corespunzator. sa respecte normele legale de circulatie.instruirea periodica. evitand circulatia in locurile periculoase ( zone accidentate. sa nu circule pe scarile mijloacelor de transport in comun sau agatati de partile laterale ale acestora. la locul de munca si periodica) se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instruire.27 Se interzice punerea in vanzarea. confirmand. pe baza examinarii persoanei respective.Art. .33 Dupa efectuarea instruirii periodice. atat in spatiul de parcare al societatii cat si la deplasarea in interes de serviciu. a duratei si datei instruirii. pe perioada existentei santierului sau desfasurarii unor lucrari de anvergura sa circule numai pe caile de acces stabilite si marcate in acest sens. ridicare. Art. cedarea/primirea cu orice titlu a echipamentelor tehnice care nu sunt insotite de documente in care sa fie specificate masurile de securitate a muncii. sa nu intre in zonele de restrictie sau la locurile de munca pentru care nu au fost instruiti. fisa de instructaj se semneaza de cel care a fost instruit. confirmand.

2) legislatia de securitate a muncii in vigoare. alarmare. de gradul de mecanizare si automatizare si de nivelul de pregatire al noilor incadrati. si care vor fi insotite pe toata durata vizitei. complexitatea proceselor tehnologice. pentru lucratorii sezonieri. d) Sunt exceptate de la prevederile alin. 9 . imputernicite prin decizie de catre angajator. fara a se intocmi fisa de instructaj. temporari sau zilieri. Rezultatul verificarii va fi consemnat in fisa de instructaj. (2) Scopul instruirii introductive generale este de a informa despre activitatile specifice unitatii respective si principalele masuri de securitate a muncii care trebuie respectate in timpul lucrului. (3) Pentru personalul tehnico-ingineresc din institutii si institute de cercetari si proiectari. temporari sau zilieri. f) Continutul materialul pentru instruirea introductiv generala si programul de desfasurare va fi intocmit de catre persoanele cu atributii in domeniu si aprobate de angajator. h) Nu vor putea fi angajati cei care nu si-au insusit cunostintele prezentate in materialul instruirii introductive generale. carora li se vor prezenta succint activitatile. pentru practica profesionala. e) In cadrul instruirii introductiv generale se vor expune. si va fi pastrata de conducatorul procesului de munca. b) Celor transferati de la o unitate la alta. evacuare si prim-ajutor. h) Persoanelor care viziteaza sectoare productive. 3) consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate a muncii. de persoane cu atributii si responsabilitati in domeniul securitatii muncii. este obligatorie prezenta unui insotitor din unitate. riscurile si masurile de prevenire din unitate. f) Persoanelor angajate ca angajati sezonieri. g) Persoanelor delegate in interesul serviciului. liceelor industriale si studentilor. g) Dupa terminarea perioadei de instruire introductiv generala. c) Celor veniti in unitate ca detasati d) Elevilor scolilor profesionale. in principal. c) Aceasta durata va fi de 8 ore. personalul instruit va fi supus verificarii cunostintelor de securitate si sanatate a muncii pe baza de teste.34 (1) Fisa de instructaj se intocmesc pentru personalul permanent sau detasat. 4) masuri tehnico-organizatorice de prevenire.Art. urmatoarele probleme 1) riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii. Art. b) Durata instruirii introductiv generale depinde de specificul activitatii.36 Instruirea introductiv generala se face in cadrul cabinetului de securitate si sanatate in munca sau in alte spatii special amenajate. angajatii cu contracte de munca indiferent de forma acestora. (2) Pentru vizitatorii in grup se intocmesc fise de instructaj colectiv.(2) persoanele care viziteaza sectoarele productive. Art. a) Instruirea introductiva generala se face individual sau in grupuri de cel mult de 20 persoane. precum si pentru delegatii straine. interventie. e) Persoanelor aflate in unitate in perioada de proba in vederea angajarii.35 (1) Instruirea introductiv generala se face: a) Noilor incadrati in munca.

(2) Instruirea periodica se face de catre conducatorul locului de munca respectiv. Aceasta instruire se va completa in mod obligatoriu si cu demonstratii practice. (2) Instruirea la locul de munca se face intregului personal prevazut la art. in grupe de maximum 20 persoane. 10 . Art. Aceasta durata se stabileste de seful compartimentului respectiv (atelier.1 se va face in baza unui material scris. (6) Se vor efectua exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie. impreuna cu lucratoru desemnat sau/si serv. sectie. (4) Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul intre doua instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni. (3) Instruirea la locul de munca va include obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura. Art. care stau la baza prezentelor Instructiuni Proprii de Securitate si Sanatate in munca.39 (1) Instruirea periodica se face intregului personal si are drept scop aprofundarea normelor de securitate a muncii. precum si personalului transferat de la un loc de munca la altul in cadrul aceleiasi unitati. b) cand s-a modificat procesul tehnologic.). sector etc. a mijloacelor de alarmare. (2) Prezentarea problemelor mentionate la alin. dar nu va fi mai mare de 6 luni. (4) Durata instruirii la locul de munca depinde de complexitatea echipamentului tehnic sau locului de munca la care se va lucra si nu va fi mai mica de 8 ore repartizate pe timpul perioadei de lucru de proba.37 (1) Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv generala si are ca scop prezentarea riscurilor si masurilor de prevenire specifice locului de munca unde a fost repartizata persoana respectiva. s-au schimbat echipamentele de munca ori s-au adus modificari la echipamentele existente. (3) Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca respectiv. (5) Instruirea la locul de munca se face pe baza prevederilor normelor specifice de securitate a muncii.Art. interventie. (3) Intervalul intre doua instruiri periodice pentru lucratori va fi stabilit prin instructiuni proprii in functie de conditiile locului de munca. evacuare si de prim ajutor. elaborate pentru locul de munca la care va lucra persoana respectiva.38 (1) Instruirea la locul de munca va cuprinde informatii privind: a) riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca. c) masurile de prim ajutor in caz de accidentare. (4) Admiterea definitiva la lucru a persoanei instruite se va face numai dupa ce seful ierarhic superior celui care a facut instruirea a verificat ca persoana supusa instruiriii si-a insusit cunostintele de securitate si sanatate a muncii. Art.94. precum si a instructiunilor proprii. b) prevederile normelor specifice de securitate a muncii si ale instructiunilor proprii.extern de protectia muncii .40 Instruirea periodica se va face suplimentar celui programat in urmatoarele cazuri: a) cand un angajat a lipsit peste 30 zile lucratoare.

inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in unitate. 11 . e) la executarea unor lucrari speciale. d) la reluarea activitatii dupa accident de munca.c) cand au aparut modificari ale prevederilor de sanatate si securitate in munca sau ale instructiunilor proprii de securitate a muncii.

sef raion/compartiment sau substitut.) (2) Intervalul dintre doua instruiri periodice pentru angajatii societatii sunt : 1 luna: pentru tot societatii .42 Instruirea periodica se va face in raport cu functia de incadrare a angajatului.41 (1) Instruirea periodica se face de catre conducatorul locului de munca respectiv (sef sector. etc.12 luni: Tesa - personalul productiv al personalul tehnico- Art. conform tematicilor.6 luni: pentru administrativ .Art. IN TOCMIT: Spanu Oprea 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful