®

551026 MEDIAŞ, Str. Nicolae Iorga, nr.2 Jud. Sibiu, ROMÂNIA Nr. înreg. Reg. Com. J32/767/13.06.2003 CUI: 15513772; CIF: RO 7203436 Cont: RO 77 BRDE 330 SV 05477303300 B.R.D.MEDIAŞ Capital social subscris si varsat: 97.357.733,5 RON

S.C. DAFORA S.A. SUCURSALA CONSTRUCŢII
Tel : Fax : E-mail: http: +40-269 806 666 +40-269 838 738 office.constructii@dafora.ro www.dafora.ro

APROBAT
DIRECTOR SUCURSALA Mircea Calburean

TEMATICA DE PREGATIRE SI INSTRUIRE A LUCRATORILOR LA LOCUL DE MUNCA

Art.1 ( 1 ) Angajatorul este obligat sa asigure informarea fiecarei persoane anterior angajarii, asupra riscurilor la care aceasta va fi expus la locul de munca, precum si asupra masurilor tehnice si organizatorice de prevenire necesare, inclusiv cele de prim ajutor, prevenirea si stingerea incendiilor si evacuarea personalului in caz de pericol iminent; ( 2 ) Asigurarea supravegherii expunerii profesionale este responsabilitatea angajatorului si se realizeaza prin cabinetele medicale de medicina muncii inregistrate in registrul unic al cabinetelor medicale de la nivelul directiilor de sanatate publica; ( 3 ) Angajatorului ii revine in totalitate obligatia instruirii angajatilor asupra tuturor masurilor care trebuie luate privind securitate si sanatatea in munca, asupra riscurilor majore existente, a semnalizarilor de securitate si/sau sanatate in munca, precum si la utilizare echipamentului individual de protectie in timpul lucrului; ( 4 ) Angajatorul este obligat sa asigure fondurile si conditiile necesare pentru efectuarea examenului medical la angajare, a controlului medical periodic si a examenului medical la reluarea activitatii, angajatii nefiind implicati in niciun fel in costurile aferente supravegherii medicale specifice riscurilor profesionale, in costurile imbolnavirilor profesionale, ale accidentelor de munca si ale reabilitarii profesionale dupa boala profesionala sau accident de munca. ( 5 ) Pentru asigurarea atributiilor ce revin structurilor medicale de medicina muncii, angajatorii vor lua urmatoarele masuri : ( a ) angajarea personalului numai dupa examen medical prealabil, cu confirmarea scrisa a medicului de medicina muncii ca locul de munca sau 1

3 Lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca.4 Lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca sunt obligati sa-si insuseasca si sa respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioara. ( b ) programarea. In acest scop lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca au urmatoarele obligatii: a) sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de securitate si sanatate a muncii si masurile de aplicare a acestora. nu vor fi admisi la lucru. ( c ) respectarea recomandarilor medicale rezultate in urma examenelor la angajare. Art. in conformitate cu pregatirea si instruirea in domeniul securitati si sanatatii in munca primita de la angajator. e) sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa il informeze de indata pe conducatorul locului de munca. 2 . Art. f) sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare. c) sa aduca la cunostinta conducatorului de munca accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca.meseria propusa nu este contraindicata din punct de vedere medical viitorului angajat. de catre conducatorul locului de munca sau de orice alta persoana care are cunostinta despre producerea accidentului. i) sa nu procedeze la deconectarea. corespunzator scopului pentru care a fost acordat. a controlului medical periodic al angajatilor. schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice si ale cladirilor.2 Lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca sunt obligati sa se prezinte la programul de lucru intr-o stare fizica si psihica corespunzatoare executarii sarcinilor de munca. d) accidentul de munca va fi comunicat de indata conducerii persoanei juridice sau persoanei fizice. h) sa utilizeze corect echipamentele tehnice. b) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala. a controalelor medicale de adaptare si periodice si a examenului medical la reluarea activitatii. aflati in stare de ebrietate sau bolnavi.5 Lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca isi vor desfasura activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie sau alti lucratori. j) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala . potrivit reglementarilor tehnice ale Ministerului Sanatatii si Familiei si urmarirea efectuarii integrale a acestuia. g) sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul securitatii muncii. Art. substantele periculoase si celelalte mijloace de productie . precum si sa utilizeze corect acesta dispozitive. Art. cu acordul personalului medical.

6 ( 1 )Dotarea cu echipament individual de protectie se face in scopul prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. r) sa coopereze cu angajatorul si/sau lucratorii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca. elevilor sau studentilor in practica. Art.k) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti lucratori. personalului cu atributii de indrumare si control etc. Art. atunci cand din diverse motive cel avut in dotare nu mai prezinta calitatile de protectie necesare . in completarea masurilor generale luate pentru prevenirea unor imbolnaviri profesionale. q) sa solicite un nou echipament individual de protectie. atata timp cat este necesar.8 ( 1 ) Angajatorul este obligat sa intocmeasca lista interna de dotare cu echipament individual de protectie corespunzator executarii sarcinilor de munca in conditii de deplina securitate. l) sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti la procesul de productie. de asemenea. vizitatorilor. pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale. ( 2 )Materialele igienico-sanitare se acorda obligatoriu si gratuit lucratorilor in scopul asigurarii igienei si protectiei personale. ( 2 ) Personalul detasat. s) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca. atata timp cat este necesar. li se acorda gratuit echipamentul individual de protectie. m) sa cunoasca caracteristicile si modul corect de utilizare a echipamentului individual de protectie din dotare .9 ( 1 ) Angajatorul este obligat sa asigure conditii pentru efectuarea verificarilor legale. o) sa utilizeze echipamentul individual de protectie numai in scopul pentru care acesta a fost atribuit si sa se preocupe de conservarea calitatilor de protectie ale acestuia. Art. pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul de munca. Art. n) sa poarte intregul echipament individual de protectie pe toata durata indeplinirii sarcinii de munca sau activitatii pe care o desfasoara in unitate. iar continutul lor este stabilit conform reglementarilor Ministerului Sanatatii si Familiei. p) sa prezinte echipamentul individual de protectie la verificarile periodice prevazute in instructiunile de utilizare si pentru curatare sau denocivizare . intretinerea si repararea mijloacelor individuale de protectie potrivit instructiunilor producatorilor. curatarea. 3 . ( 2 ) Lista interna de dotare cu echipament individual de protectie intocmita de angajator trebuie discutata si aprobata in cadrul Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca. 7 ( 1 ) Echipamentul individual de protectie se acorda gratuit lucratorilor de catre angajator. denocivizarea. depozitarea. ( 3 ) Trusele sanitare de acordare a primului ajutor medical constituie materiale igienico –sanitare.

fiind interzisa escaladarea paletilor cu marfa situati temporar pe cale.5 metri fata de electrostivuitoarele aflate in functiune si in niciun caz sub sarcina ridicata. uneori proaspat curatate si umede. Art. 4 . in conditiile negociate prin contractul colectiv de munca. Art. Atat deplasarea cat si stationarea in spatiul interior sau exterior magazinului. atrage raspunderea acestuia pentru prejudicial cauzat potrivit legii. ca in timpul programului de lucru.11 Degradarea echipamentuuil individual de protectie din vina lucratorului caruia ia fost atribuit sau instrainarea lui. ( 3 ) Lucratorii au acces la toate informatiile referitoare la starea lor de sanatate. sa poarte incaltaminte corespunzatoare sigurantei mersului pe culoarele si scarile de circulatie. fara ca refuzul sa atraga asupra sa masuri disciplinare.14 Lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca sunt obligati. confort fizic si psihic. sa corespunda capacitatilor fizice. de specificul mediului de munca ( inclusiv mediul psihosocial ). Nici o persoana nu are voie sa stationeze la o distanta mai mica de 2. ( 3 ) Echipamentul individual de lucru se acorda de catre angajator. fiziologice si psihologice ale angajatilor asigurindu-se astfel solicitari profesionale in limite normale.13 Deplasarea in spatial societatii se face numai pe caile de acces si circulatie. Art. condititii de securitate si sanatate in munca. Art. se face in asa fel sa sa evite intrarea in raza de actiune si de lucru a mijloacelor mecanizate si nemecanizate din zona. de interactiunea operator – echipament tehnic si de relatiile interumane.15 Sarcinile de munca si activitatile corespunzatoare se vor organiza astfel incat exigentele profesionale determinate de natura si caracteristicile sarcinilor de munca. cat si stationarea pe sarcina ridicata.10 ( 1 ) Lucratorul participant la procesul de munca are dreptul de a refuza executarea sarcinii de munca daca nu i se asigura echipamentul individual de protectie.12 Nepurtarea echipamentul individual de protectie se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare.( 2 ) Angajatorul este obligat sa inlocuiasca echipamentul individual de protectie care nu mai corespunde din punct de vedere al calitatilor de protectie. inainte de expirarea duratei de utilizare prevazute. Art. ( 2 ) Orice lucrator poate consulta medicul de medicina muncii pentru orice simptome pe care le atribuie conditiilor de munca si activitatii desfasurate. Art.

vi. Lucratorii de noapte “ si . ( 2 ) Se vor implementa masurile necesare care promoveaza imbunatarirea securitatii si sanatatii in munca a angajatelor gravide. femeile angajate gravide. lauze si care alapteaza trebuie sa informeze angajatorul.semnal sau comunicare verbala. la localizarea mijloacelor de salvare sau de prim ajutor si la riscurile de lovire de obstacole si de cadere a persoanelor. ocazional: v. 5 . prin panouri ( indicatoare/placi ) si/sau culori de securitate cand se refera la o interdictie. regimul pauzelor munca in schimburi precum si intensitatea acesteia se vor stabili potrivit reglementarilor in vigoare in cadrul contractului colectiv de munca..de interzicere . in scris. lucratorii in schimburi ‘’ trebuie sa beneficieze de asigurarea conditiilor de securitate si sanatate in munca corespunzator naturii activitatii desfasurate. descarcarea si depozitarea substantelor periculoase. grup considerat vulnerabil fata de anumite riscuri. ( 2 ) Este interzisa munca in program de noapte a tinerilor care nu au implinit varsta de 18 ani. luind in considerare particularitatile activitatilor profesionale. salilor sau incintelor utilizate pentru incarcarea. asupra starii lor fiziologice. Art.18 ( 1 ) Angajatorul este obligat sa garanteze tinerilor conditii de munca adaptate varstei lor. prin culori de securitate la marcarea cailor de circulatie.de salvare . semnal acustic sau comunicare verbala in caz de atentionare asupra unor evenimente periculoase..prim ajutor . persoanelor pentru o actiune specifica sau evacuare de urgenta. ( 2 ) . a femeilor gravide si a persoanelor cu diverse infirmitati vor fi respectate reglementarile in vigoare privind angajarea acestor categorii de personal. in recipientilor si conductelor aparente care contin substante periculoase. prin panouri de avertizare sau etichete ca cele de mai sus in cazul suprafetelor. iii.de avertizare . Art. prin eticheta ( pictograma sau simbol pe culoarea de fond ) sau panouri ce preiau aceasta pictograma. ii. chemare sau apel al.Art. a femeilor. Art.de obligare si se realizeaza dupa caz : permanent : i.19 ( 1 ) Semnalizarea de securitate si/sau sanatate utilizata la locul de munca trebuie sa fie in conformitate cu Presciptiile minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca ( 2 ) Semnalizarea de securitate si/sau sanatate utilizata poate fi : . o obligatie.17 ( 1 ) La repartizarea in munca a persoanelor sub 18 ani . a angajatelor lauze si cele care alapteaza. iv. un avertisment. in caz de ghidare a persoanelor care efectueaza manevre ce presupun un risc sau pericol.16 ( 1 )Timpul de munca. prin gest. prin semnal luminos. ( 3 ) Pentru a beneficia de aceste prevederi. existenta unor factori de risc in mediul de munca si capacitatea de adaptare a personalului angajat.

: hidrant. panouri de obligativitate : protectie obligatorie a vederii. materiale explozive. stingator. interzis foc deschis. panouri privind materialele sau echipamentele P.- ( 3 ) Semnalizarea poate fi intersanjabila sau complementara cu urmatoarele posibile exemple aplicabile conform Prescriptiilor minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca: panouri de interzicere : fumatul interzis.S. etc 6 . pericol general etc. panouri de avertizare : materiale inflamabile. protectie obligatorie a capului.S.I. telefon P. panouri de salvare / prim ajutor iesiri de salvare. temperaturi joase. telefon etc. protectie obligatorie a mainilor. prim ajutor. interzis stingerea cu apa etc.pericol de impiedicare. pericol electric.I.

scule. de viteza curentilor de aer. se va proceda la testarea acestora privind cunostiintele de securitate si sanatate a muncii Art. transporta si neutralizeaza in conformitate cu prevederile actelor normative specifice acestei activitati. 7 . ei vor coordona activitatile de prevenire a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala. pe tablouri. angajatorii acestora vor colabora in implementarea prevederilor privind securitatea si sanatatea in munca.etc.Art. imbracaminte. raspunzatoare de conducerea si/sau organizarea activitatii in care s-a produs evenimentul. se vor respecta prevederile legale cu privire la protectia sanitara a surselor si instalatiilor. Art. ( 2 ) Pentru lucratorii din unitati colaboratoare exterioare care au primit de la angajator instructiunile adecvate referitoare la riscurile pentru securitatea si sanatatea lor. la care victima este incadrata la alta persoana juridica colaboratoare. in jurul masinilor.23 ( 1 ) Este interzis lucratorilor si celorlalti participanti la procesul de munca sa pastreze la locurile de munca sau la vestiare substante inflamabile sau explozive. in timpul prestarii unor servicii pe baza de contract. accidentul se inregistreaza de catre societaea.20 ( 1 ) Microclimatul la locul de munca este determinat de temperatura si umiditatea aerului. Art..25 ( 1 ) Accidentul de munca produs pe teritoriul societatii.21 In cazurile cand unitatile folosesc surse si instalatii proprii de aprovizionare apa potabila sau industriala. marfuri. de temperatura suprafetelor si de radiatiile calorice emise in zona de lucru.Luind in considerare natura activitatilor. conductele si aparatele electrice sau pe caile de evacuare. Art. ( 3 ) Componentele microclimatului se normeaza in raport cu metabolismul organismului determinat de efortul fizic si inactivitate. Art.24 ( 1 ) In cazul in care un loc de munca este utilizat in comun de catre lucratorii societatii si lucratori din unitati colaboratoare exterioare. comanda sau alte forme legale incheiate se inregistreaza potrivit clauzelor prevazute in acest sens in documentele incheiate. ( 3 ) Este interzis lucratorilor si celorlalti participanti la procesul de munca sa fumeze la locurile de munca. se vor informa reciproc si vor informa lucratorii si reprezentantii acestora privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala. depoziteaza. ( 2 ) Conditiile de microclimat la locurile de munca trebuie sa asigure mentinerea echilibrului termic al organismului uman corespunzator cu nivelul activitatii desfasurate. ( 2 ) Este interzis lucratorilor si celorlalti participanti la procesul de munca sa depoziteze materiale.22 Rezidurile industriale solide. ( 2 ) In situatia in care documentul incheiat nu prevede clauze in acest sens sau clauzele nu sunt suficient de acoperitoare. respectiv masurile de prevenire. Fumatul este permis numai in locurile special indicate si amenajate in acest sens. in functie de natura si gradul lor de periculozitate se colecteaza. riscuri la care pot fi expusi pe durata desfasurarii activitatii respective pe teritoriul societatii.alimente. pe masini. precum si standardele de calitate a apei.

achizitionarea. etc ) din zona.28 Pregatirea si instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca este parte componenta a pregatirii profesionale a personalului si are ca scop insusirea cunostiintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca.C. cedarea/primirea cu orice titlu a echipamentelor tehnice care nu sunt insotite de documente in care sa fie specificate masurile de securitate a muncii. sa nu intre in zonele de restrictie sau la locurile de munca pentru care nu au fost instruiti. inchirierea. DAFORA S. cumpararea. 30 Instructajul de securitate si sanatate in munca cuprinde trei faze: . pe baza examinarii persoanei instruite. cabluri electrice cazute la pamint. de cel care a efectuat instruirea. sa nu circule pe scarile mijloacelor de transport in comun sau agatati de partile laterale ale acestora. fisa de instructaj se semneaza de cel instruit si de cel care a efectuat instruirea.29 Pregatirea generala in domeniul securitatii si sanatatii in munca se realizeaza prin instruirea in timpul programului de lucru. Art. transferarea. ridicare. sa nu circule cu mijloacele de transport destinate materialelor si marfurilor. curatenie. Verificarea instruirii periodice se face prin sondaj de catre seful ierarhic al celui care efectueaza instruirea si de catre persoanele din conducerea unitatii. imediat dupa verificarea instructajului. fisa de instructaj se semneaza de cel care a fost instruit. sa respecte normele legale de circulatie.26 In timpul desfasurarii activitatii la S. in raza de actiune a utilajelor. . CONSTRUCTII lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca sunt obligati : sa se deplaseze in incinta societatii numai pe culoarele de acces. Completarea fisei de instruire se va face cu pasta sau cerneala. . ca aceasta si-a insusit cunostiintele necesare de securitate si sanatate a muncii.A. 8 .Art. SUC. atat in spatiul de parcare al societatii cat si la deplasarea in interes de serviciu. punerea la dispozitie. confirmand astfel ca instruirea a fost facut corespunzator.27 Se interzice punerea in vanzarea. evitand circulatia in locurile periculoase ( zone accidentate.instruirea periodica. confirmand. de la domiciliu la sediul societatii si invers. pe baza examinarii persoanei respective. confirmand. pastrate libere de marfa. goluri nesemnalizate /neingradite. Art.instruirea la locul de munca. importarea. la locul de munca si periodica) se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instruire.31 Instruirea de securitate si sanatate in munca (instruirea generala.33 Dupa efectuarea instruirii periodice. pe langa instalatiile electrice. ca aceasta si-a insusit materialul predat. cu indicarea materialului predat. Art. fiind atenti san nu intre in raza de actiune a mijloacelor mecanizate ( de transport. a duratei si datei instruirii. pe perioada existentei santierului sau desfasurarii unor lucrari de anvergura sa circule numai pe caile de acces stabilite si marcate in acest sens. Art. etc ) Art. care vor semna fisele de instructaj ale persoanelor verificate. Art.instruirea introductiva generala. Art.32 Dupa verificarea instruirii la incadrarea in munca (instruirea introductiva generala si instruirea la locul de munca).

35 (1) Instruirea introductiv generala se face: a) Noilor incadrati in munca. (2) Scopul instruirii introductive generale este de a informa despre activitatile specifice unitatii respective si principalele masuri de securitate a muncii care trebuie respectate in timpul lucrului. c) Celor veniti in unitate ca detasati d) Elevilor scolilor profesionale. riscurile si masurile de prevenire din unitate. 4) masuri tehnico-organizatorice de prevenire. (3) Pentru personalul tehnico-ingineresc din institutii si institute de cercetari si proiectari. h) Nu vor putea fi angajati cei care nu si-au insusit cunostintele prezentate in materialul instruirii introductive generale. imputernicite prin decizie de catre angajator. f) Persoanelor angajate ca angajati sezonieri. Art. este obligatorie prezenta unui insotitor din unitate. precum si pentru delegatii straine.(2) persoanele care viziteaza sectoarele productive. angajatii cu contracte de munca indiferent de forma acestora.36 Instruirea introductiv generala se face in cadrul cabinetului de securitate si sanatate in munca sau in alte spatii special amenajate. e) Persoanelor aflate in unitate in perioada de proba in vederea angajarii. personalul instruit va fi supus verificarii cunostintelor de securitate si sanatate a muncii pe baza de teste. alarmare. temporari sau zilieri. e) In cadrul instruirii introductiv generale se vor expune. complexitatea proceselor tehnologice. pentru practica profesionala. g) Persoanelor delegate in interesul serviciului. de gradul de mecanizare si automatizare si de nivelul de pregatire al noilor incadrati. h) Persoanelor care viziteaza sectoare productive. f) Continutul materialul pentru instruirea introductiv generala si programul de desfasurare va fi intocmit de catre persoanele cu atributii in domeniu si aprobate de angajator. 2) legislatia de securitate a muncii in vigoare. pentru lucratorii sezonieri. c) Aceasta durata va fi de 8 ore. interventie. b) Durata instruirii introductiv generale depinde de specificul activitatii. d) Sunt exceptate de la prevederile alin. Art. si care vor fi insotite pe toata durata vizitei. 9 . Rezultatul verificarii va fi consemnat in fisa de instructaj. liceelor industriale si studentilor. carora li se vor prezenta succint activitatile. fara a se intocmi fisa de instructaj. 3) consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate a muncii. g) Dupa terminarea perioadei de instruire introductiv generala. de persoane cu atributii si responsabilitati in domeniul securitatii muncii. (2) Pentru vizitatorii in grup se intocmesc fise de instructaj colectiv. temporari sau zilieri. evacuare si prim-ajutor. a) Instruirea introductiva generala se face individual sau in grupuri de cel mult de 20 persoane.34 (1) Fisa de instructaj se intocmesc pentru personalul permanent sau detasat. urmatoarele probleme 1) riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii. si va fi pastrata de conducatorul procesului de munca. in principal. b) Celor transferati de la o unitate la alta.Art.

in grupe de maximum 20 persoane.Art. Aceasta durata se stabileste de seful compartimentului respectiv (atelier. (5) Instruirea la locul de munca se face pe baza prevederilor normelor specifice de securitate a muncii. (3) Instruirea la locul de munca va include obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura.37 (1) Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv generala si are ca scop prezentarea riscurilor si masurilor de prevenire specifice locului de munca unde a fost repartizata persoana respectiva. (3) Intervalul intre doua instruiri periodice pentru lucratori va fi stabilit prin instructiuni proprii in functie de conditiile locului de munca. Art. evacuare si de prim ajutor. c) masurile de prim ajutor in caz de accidentare.extern de protectia muncii . precum si personalului transferat de la un loc de munca la altul in cadrul aceleiasi unitati. (2) Instruirea la locul de munca se face intregului personal prevazut la art. a mijloacelor de alarmare. 10 . (4) Durata instruirii la locul de munca depinde de complexitatea echipamentului tehnic sau locului de munca la care se va lucra si nu va fi mai mica de 8 ore repartizate pe timpul perioadei de lucru de proba. elaborate pentru locul de munca la care va lucra persoana respectiva.39 (1) Instruirea periodica se face intregului personal si are drept scop aprofundarea normelor de securitate a muncii.). interventie. (2) Prezentarea problemelor mentionate la alin. (6) Se vor efectua exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie. Aceasta instruire se va completa in mod obligatoriu si cu demonstratii practice.38 (1) Instruirea la locul de munca va cuprinde informatii privind: a) riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca.40 Instruirea periodica se va face suplimentar celui programat in urmatoarele cazuri: a) cand un angajat a lipsit peste 30 zile lucratoare. Art. care stau la baza prezentelor Instructiuni Proprii de Securitate si Sanatate in munca.94. sector etc. impreuna cu lucratoru desemnat sau/si serv. (4) Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul intre doua instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni. b) prevederile normelor specifice de securitate a muncii si ale instructiunilor proprii.1 se va face in baza unui material scris. precum si a instructiunilor proprii. s-au schimbat echipamentele de munca ori s-au adus modificari la echipamentele existente. (2) Instruirea periodica se face de catre conducatorul locului de munca respectiv. dar nu va fi mai mare de 6 luni. b) cand s-a modificat procesul tehnologic. (4) Admiterea definitiva la lucru a persoanei instruite se va face numai dupa ce seful ierarhic superior celui care a facut instruirea a verificat ca persoana supusa instruiriii si-a insusit cunostintele de securitate si sanatate a muncii. (3) Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca respectiv. Art. sectie.

11 .c) cand au aparut modificari ale prevederilor de sanatate si securitate in munca sau ale instructiunilor proprii de securitate a muncii. d) la reluarea activitatii dupa accident de munca. inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in unitate. e) la executarea unor lucrari speciale.

IN TOCMIT: Spanu Oprea 12 . conform tematicilor.6 luni: pentru administrativ . etc.12 luni: Tesa - personalul productiv al personalul tehnico- Art.42 Instruirea periodica se va face in raport cu functia de incadrare a angajatului.41 (1) Instruirea periodica se face de catre conducatorul locului de munca respectiv (sef sector.Art.) (2) Intervalul dintre doua instruiri periodice pentru angajatii societatii sunt : 1 luna: pentru tot societatii . sef raion/compartiment sau substitut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful