P. 1
TEMATICA Inst. La Locul de Munca.

TEMATICA Inst. La Locul de Munca.

|Views: 559|Likes:
Published by Adi Aditz

More info:

Published by: Adi Aditz on Jul 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

®

551026 MEDIAŞ, Str. Nicolae Iorga, nr.2 Jud. Sibiu, ROMÂNIA Nr. înreg. Reg. Com. J32/767/13.06.2003 CUI: 15513772; CIF: RO 7203436 Cont: RO 77 BRDE 330 SV 05477303300 B.R.D.MEDIAŞ Capital social subscris si varsat: 97.357.733,5 RON

S.C. DAFORA S.A. SUCURSALA CONSTRUCŢII
Tel : Fax : E-mail: http: +40-269 806 666 +40-269 838 738 office.constructii@dafora.ro www.dafora.ro

APROBAT
DIRECTOR SUCURSALA Mircea Calburean

TEMATICA DE PREGATIRE SI INSTRUIRE A LUCRATORILOR LA LOCUL DE MUNCA

Art.1 ( 1 ) Angajatorul este obligat sa asigure informarea fiecarei persoane anterior angajarii, asupra riscurilor la care aceasta va fi expus la locul de munca, precum si asupra masurilor tehnice si organizatorice de prevenire necesare, inclusiv cele de prim ajutor, prevenirea si stingerea incendiilor si evacuarea personalului in caz de pericol iminent; ( 2 ) Asigurarea supravegherii expunerii profesionale este responsabilitatea angajatorului si se realizeaza prin cabinetele medicale de medicina muncii inregistrate in registrul unic al cabinetelor medicale de la nivelul directiilor de sanatate publica; ( 3 ) Angajatorului ii revine in totalitate obligatia instruirii angajatilor asupra tuturor masurilor care trebuie luate privind securitate si sanatatea in munca, asupra riscurilor majore existente, a semnalizarilor de securitate si/sau sanatate in munca, precum si la utilizare echipamentului individual de protectie in timpul lucrului; ( 4 ) Angajatorul este obligat sa asigure fondurile si conditiile necesare pentru efectuarea examenului medical la angajare, a controlului medical periodic si a examenului medical la reluarea activitatii, angajatii nefiind implicati in niciun fel in costurile aferente supravegherii medicale specifice riscurilor profesionale, in costurile imbolnavirilor profesionale, ale accidentelor de munca si ale reabilitarii profesionale dupa boala profesionala sau accident de munca. ( 5 ) Pentru asigurarea atributiilor ce revin structurilor medicale de medicina muncii, angajatorii vor lua urmatoarele masuri : ( a ) angajarea personalului numai dupa examen medical prealabil, cu confirmarea scrisa a medicului de medicina muncii ca locul de munca sau 1

4 Lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca sunt obligati sa-si insuseasca si sa respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioara.2 Lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca sunt obligati sa se prezinte la programul de lucru intr-o stare fizica si psihica corespunzatoare executarii sarcinilor de munca. corespunzator scopului pentru care a fost acordat. de catre conducatorul locului de munca sau de orice alta persoana care are cunostinta despre producerea accidentului. 2 . Art. precum si sa utilizeze corect acesta dispozitive. aflati in stare de ebrietate sau bolnavi.meseria propusa nu este contraindicata din punct de vedere medical viitorului angajat. d) accidentul de munca va fi comunicat de indata conducerii persoanei juridice sau persoanei fizice. g) sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul securitatii muncii. j) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala . cu acordul personalului medical. e) sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa il informeze de indata pe conducatorul locului de munca. a controlului medical periodic al angajatilor. i) sa nu procedeze la deconectarea. In acest scop lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca au urmatoarele obligatii: a) sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de securitate si sanatate a muncii si masurile de aplicare a acestora. a controalelor medicale de adaptare si periodice si a examenului medical la reluarea activitatii. ( b ) programarea. in conformitate cu pregatirea si instruirea in domeniul securitati si sanatatii in munca primita de la angajator. schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice si ale cladirilor. c) sa aduca la cunostinta conducatorului de munca accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca.5 Lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca isi vor desfasura activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie sau alti lucratori. substantele periculoase si celelalte mijloace de productie . nu vor fi admisi la lucru. Art. ( c ) respectarea recomandarilor medicale rezultate in urma examenelor la angajare.3 Lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca. f) sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare. potrivit reglementarilor tehnice ale Ministerului Sanatatii si Familiei si urmarirea efectuarii integrale a acestuia. h) sa utilizeze corect echipamentele tehnice. Art. Art. b) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala.

( 2 ) Lista interna de dotare cu echipament individual de protectie intocmita de angajator trebuie discutata si aprobata in cadrul Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca. depozitarea. n) sa poarte intregul echipament individual de protectie pe toata durata indeplinirii sarcinii de munca sau activitatii pe care o desfasoara in unitate. m) sa cunoasca caracteristicile si modul corect de utilizare a echipamentului individual de protectie din dotare . curatarea. ( 3 ) Trusele sanitare de acordare a primului ajutor medical constituie materiale igienico –sanitare. atata timp cat este necesar. atunci cand din diverse motive cel avut in dotare nu mai prezinta calitatile de protectie necesare . elevilor sau studentilor in practica. ( 2 ) Personalul detasat. iar continutul lor este stabilit conform reglementarilor Ministerului Sanatatii si Familiei. l) sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti la procesul de productie. de asemenea. ( 2 )Materialele igienico-sanitare se acorda obligatoriu si gratuit lucratorilor in scopul asigurarii igienei si protectiei personale. atata timp cat este necesar. Art. Art. pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale. p) sa prezinte echipamentul individual de protectie la verificarile periodice prevazute in instructiunile de utilizare si pentru curatare sau denocivizare . personalului cu atributii de indrumare si control etc. o) sa utilizeze echipamentul individual de protectie numai in scopul pentru care acesta a fost atribuit si sa se preocupe de conservarea calitatilor de protectie ale acestuia. s) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca.k) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti lucratori. vizitatorilor. pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul de munca. intretinerea si repararea mijloacelor individuale de protectie potrivit instructiunilor producatorilor. Art. in completarea masurilor generale luate pentru prevenirea unor imbolnaviri profesionale. r) sa coopereze cu angajatorul si/sau lucratorii cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca.6 ( 1 )Dotarea cu echipament individual de protectie se face in scopul prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.8 ( 1 ) Angajatorul este obligat sa intocmeasca lista interna de dotare cu echipament individual de protectie corespunzator executarii sarcinilor de munca in conditii de deplina securitate. 3 . Art. q) sa solicite un nou echipament individual de protectie. 7 ( 1 ) Echipamentul individual de protectie se acorda gratuit lucratorilor de catre angajator. denocivizarea. li se acorda gratuit echipamentul individual de protectie.9 ( 1 ) Angajatorul este obligat sa asigure conditii pentru efectuarea verificarilor legale.

se face in asa fel sa sa evite intrarea in raza de actiune si de lucru a mijloacelor mecanizate si nemecanizate din zona.10 ( 1 ) Lucratorul participant la procesul de munca are dreptul de a refuza executarea sarcinii de munca daca nu i se asigura echipamentul individual de protectie.13 Deplasarea in spatial societatii se face numai pe caile de acces si circulatie.( 2 ) Angajatorul este obligat sa inlocuiasca echipamentul individual de protectie care nu mai corespunde din punct de vedere al calitatilor de protectie. Art. ( 3 ) Echipamentul individual de lucru se acorda de catre angajator.15 Sarcinile de munca si activitatile corespunzatoare se vor organiza astfel incat exigentele profesionale determinate de natura si caracteristicile sarcinilor de munca. cat si stationarea pe sarcina ridicata. Art. fara ca refuzul sa atraga asupra sa masuri disciplinare. inainte de expirarea duratei de utilizare prevazute. ca in timpul programului de lucru. Art. ( 3 ) Lucratorii au acces la toate informatiile referitoare la starea lor de sanatate. fiind interzisa escaladarea paletilor cu marfa situati temporar pe cale. de interactiunea operator – echipament tehnic si de relatiile interumane. fiziologice si psihologice ale angajatilor asigurindu-se astfel solicitari profesionale in limite normale. Nici o persoana nu are voie sa stationeze la o distanta mai mica de 2. atrage raspunderea acestuia pentru prejudicial cauzat potrivit legii. ( 2 ) Orice lucrator poate consulta medicul de medicina muncii pentru orice simptome pe care le atribuie conditiilor de munca si activitatii desfasurate. confort fizic si psihic. Art.14 Lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca sunt obligati. 4 . Art. sa corespunda capacitatilor fizice.5 metri fata de electrostivuitoarele aflate in functiune si in niciun caz sub sarcina ridicata. sa poarte incaltaminte corespunzatoare sigurantei mersului pe culoarele si scarile de circulatie. Atat deplasarea cat si stationarea in spatiul interior sau exterior magazinului. Art.11 Degradarea echipamentuuil individual de protectie din vina lucratorului caruia ia fost atribuit sau instrainarea lui. in conditiile negociate prin contractul colectiv de munca. de specificul mediului de munca ( inclusiv mediul psihosocial ). condititii de securitate si sanatate in munca. uneori proaspat curatate si umede.12 Nepurtarea echipamentul individual de protectie se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare.

19 ( 1 ) Semnalizarea de securitate si/sau sanatate utilizata la locul de munca trebuie sa fie in conformitate cu Presciptiile minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca ( 2 ) Semnalizarea de securitate si/sau sanatate utilizata poate fi : . persoanelor pentru o actiune specifica sau evacuare de urgenta. ( 2 ) ..de salvare .16 ( 1 )Timpul de munca. Art. ocazional: v.de interzicere . 5 . ( 2 ) Se vor implementa masurile necesare care promoveaza imbunatarirea securitatii si sanatatii in munca a angajatelor gravide. in recipientilor si conductelor aparente care contin substante periculoase. in caz de ghidare a persoanelor care efectueaza manevre ce presupun un risc sau pericol. iii. luind in considerare particularitatile activitatilor profesionale. prin culori de securitate la marcarea cailor de circulatie. vi. a femeilor gravide si a persoanelor cu diverse infirmitati vor fi respectate reglementarile in vigoare privind angajarea acestor categorii de personal.Art. descarcarea si depozitarea substantelor periculoase.semnal sau comunicare verbala. asupra starii lor fiziologice. prin panouri ( indicatoare/placi ) si/sau culori de securitate cand se refera la o interdictie.. regimul pauzelor munca in schimburi precum si intensitatea acesteia se vor stabili potrivit reglementarilor in vigoare in cadrul contractului colectiv de munca. Art. prin eticheta ( pictograma sau simbol pe culoarea de fond ) sau panouri ce preiau aceasta pictograma. iv. semnal acustic sau comunicare verbala in caz de atentionare asupra unor evenimente periculoase. lucratorii in schimburi ‘’ trebuie sa beneficieze de asigurarea conditiilor de securitate si sanatate in munca corespunzator naturii activitatii desfasurate. ( 3 ) Pentru a beneficia de aceste prevederi. a angajatelor lauze si cele care alapteaza.18 ( 1 ) Angajatorul este obligat sa garanteze tinerilor conditii de munca adaptate varstei lor. femeile angajate gravide. un avertisment. a femeilor. la localizarea mijloacelor de salvare sau de prim ajutor si la riscurile de lovire de obstacole si de cadere a persoanelor.de obligare si se realizeaza dupa caz : permanent : i.prim ajutor . lauze si care alapteaza trebuie sa informeze angajatorul. Lucratorii de noapte “ si . prin panouri de avertizare sau etichete ca cele de mai sus in cazul suprafetelor. o obligatie. Art. ( 2 ) Este interzisa munca in program de noapte a tinerilor care nu au implinit varsta de 18 ani. chemare sau apel al. grup considerat vulnerabil fata de anumite riscuri. salilor sau incintelor utilizate pentru incarcarea. existenta unor factori de risc in mediul de munca si capacitatea de adaptare a personalului angajat. in scris. prin semnal luminos.de avertizare . prin gest. ii.17 ( 1 ) La repartizarea in munca a persoanelor sub 18 ani .

stingator. telefon etc. panouri privind materialele sau echipamentele P. pericol electric. etc 6 . protectie obligatorie a mainilor. protectie obligatorie a capului. interzis foc deschis.S.pericol de impiedicare. panouri de avertizare : materiale inflamabile. panouri de salvare / prim ajutor iesiri de salvare. pericol general etc. temperaturi joase. prim ajutor. materiale explozive.I.I. panouri de obligativitate : protectie obligatorie a vederii. telefon P.S. : hidrant. interzis stingerea cu apa etc.- ( 3 ) Semnalizarea poate fi intersanjabila sau complementara cu urmatoarele posibile exemple aplicabile conform Prescriptiilor minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca: panouri de interzicere : fumatul interzis.

7 . respectiv masurile de prevenire. conductele si aparatele electrice sau pe caile de evacuare. ( 3 ) Este interzis lucratorilor si celorlalti participanti la procesul de munca sa fumeze la locurile de munca. la care victima este incadrata la alta persoana juridica colaboratoare. scule.20 ( 1 ) Microclimatul la locul de munca este determinat de temperatura si umiditatea aerului. Fumatul este permis numai in locurile special indicate si amenajate in acest sens. Art. pe masini. in timpul prestarii unor servicii pe baza de contract. accidentul se inregistreaza de catre societaea. ( 2 ) In situatia in care documentul incheiat nu prevede clauze in acest sens sau clauzele nu sunt suficient de acoperitoare.24 ( 1 ) In cazul in care un loc de munca este utilizat in comun de catre lucratorii societatii si lucratori din unitati colaboratoare exterioare.Art. imbracaminte.. ei vor coordona activitatile de prevenire a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala. ( 2 ) Conditiile de microclimat la locurile de munca trebuie sa asigure mentinerea echilibrului termic al organismului uman corespunzator cu nivelul activitatii desfasurate.23 ( 1 ) Este interzis lucratorilor si celorlalti participanti la procesul de munca sa pastreze la locurile de munca sau la vestiare substante inflamabile sau explozive. de temperatura suprafetelor si de radiatiile calorice emise in zona de lucru. ( 2 ) Pentru lucratorii din unitati colaboratoare exterioare care au primit de la angajator instructiunile adecvate referitoare la riscurile pentru securitatea si sanatatea lor.21 In cazurile cand unitatile folosesc surse si instalatii proprii de aprovizionare apa potabila sau industriala. depoziteaza.25 ( 1 ) Accidentul de munca produs pe teritoriul societatii. ( 2 ) Este interzis lucratorilor si celorlalti participanti la procesul de munca sa depoziteze materiale. se vor informa reciproc si vor informa lucratorii si reprezentantii acestora privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala. in functie de natura si gradul lor de periculozitate se colecteaza. transporta si neutralizeaza in conformitate cu prevederile actelor normative specifice acestei activitati. Art. Art. se va proceda la testarea acestora privind cunostiintele de securitate si sanatate a muncii Art. in jurul masinilor.alimente. marfuri.etc.22 Rezidurile industriale solide. precum si standardele de calitate a apei. raspunzatoare de conducerea si/sau organizarea activitatii in care s-a produs evenimentul. de viteza curentilor de aer. angajatorii acestora vor colabora in implementarea prevederilor privind securitatea si sanatatea in munca.Luind in considerare natura activitatilor. pe tablouri. Art. riscuri la care pot fi expusi pe durata desfasurarii activitatii respective pe teritoriul societatii. comanda sau alte forme legale incheiate se inregistreaza potrivit clauzelor prevazute in acest sens in documentele incheiate. se vor respecta prevederile legale cu privire la protectia sanitara a surselor si instalatiilor. ( 3 ) Componentele microclimatului se normeaza in raport cu metabolismul organismului determinat de efortul fizic si inactivitate.

Art. sa respecte normele legale de circulatie. cedarea/primirea cu orice titlu a echipamentelor tehnice care nu sunt insotite de documente in care sa fie specificate masurile de securitate a muncii. sa nu circule cu mijloacele de transport destinate materialelor si marfurilor. a duratei si datei instruirii.instruirea periodica. pastrate libere de marfa.C. de la domiciliu la sediul societatii si invers.Art. cumpararea. fisa de instructaj se semneaza de cel instruit si de cel care a efectuat instruirea. evitand circulatia in locurile periculoase ( zone accidentate. confirmand astfel ca instruirea a fost facut corespunzator.29 Pregatirea generala in domeniul securitatii si sanatatii in munca se realizeaza prin instruirea in timpul programului de lucru. confirmand. Completarea fisei de instruire se va face cu pasta sau cerneala. Art. sa nu intre in zonele de restrictie sau la locurile de munca pentru care nu au fost instruiti. transferarea.28 Pregatirea si instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca este parte componenta a pregatirii profesionale a personalului si are ca scop insusirea cunostiintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca. punerea la dispozitie. fisa de instructaj se semneaza de cel care a fost instruit. confirmand. ca aceasta si-a insusit materialul predat. pe langa instalatiile electrice. de cel care a efectuat instruirea. CONSTRUCTII lucratorii si ceilalti participanti la procesul de munca sunt obligati : sa se deplaseze in incinta societatii numai pe culoarele de acces.31 Instruirea de securitate si sanatate in munca (instruirea generala. SUC. . cabluri electrice cazute la pamint. Verificarea instruirii periodice se face prin sondaj de catre seful ierarhic al celui care efectueaza instruirea si de catre persoanele din conducerea unitatii. imediat dupa verificarea instructajului. la locul de munca si periodica) se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instruire. Art.26 In timpul desfasurarii activitatii la S. pe baza examinarii persoanei respective.32 Dupa verificarea instruirii la incadrarea in munca (instruirea introductiva generala si instruirea la locul de munca). goluri nesemnalizate /neingradite. importarea. Art. inchirierea. cu indicarea materialului predat. achizitionarea.33 Dupa efectuarea instruirii periodice. in raza de actiune a utilajelor. sa nu circule pe scarile mijloacelor de transport in comun sau agatati de partile laterale ale acestora.27 Se interzice punerea in vanzarea. DAFORA S. curatenie. Art. 8 . etc ) din zona. ca aceasta si-a insusit cunostiintele necesare de securitate si sanatate a muncii.instruirea introductiva generala. pe baza examinarii persoanei instruite. care vor semna fisele de instructaj ale persoanelor verificate. ridicare.instruirea la locul de munca. fiind atenti san nu intre in raza de actiune a mijloacelor mecanizate ( de transport. 30 Instructajul de securitate si sanatate in munca cuprinde trei faze: .A. . etc ) Art. Art. pe perioada existentei santierului sau desfasurarii unor lucrari de anvergura sa circule numai pe caile de acces stabilite si marcate in acest sens. atat in spatiul de parcare al societatii cat si la deplasarea in interes de serviciu.

b) Celor transferati de la o unitate la alta. este obligatorie prezenta unui insotitor din unitate. personalul instruit va fi supus verificarii cunostintelor de securitate si sanatate a muncii pe baza de teste. evacuare si prim-ajutor. complexitatea proceselor tehnologice. Rezultatul verificarii va fi consemnat in fisa de instructaj. g) Dupa terminarea perioadei de instruire introductiv generala.34 (1) Fisa de instructaj se intocmesc pentru personalul permanent sau detasat. d) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) Scopul instruirii introductive generale este de a informa despre activitatile specifice unitatii respective si principalele masuri de securitate a muncii care trebuie respectate in timpul lucrului. precum si pentru delegatii straine. si va fi pastrata de conducatorul procesului de munca. pentru practica profesionala.Art. liceelor industriale si studentilor. de gradul de mecanizare si automatizare si de nivelul de pregatire al noilor incadrati. Art. temporari sau zilieri. Art. 3) consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate a muncii. c) Celor veniti in unitate ca detasati d) Elevilor scolilor profesionale. a) Instruirea introductiva generala se face individual sau in grupuri de cel mult de 20 persoane. temporari sau zilieri.35 (1) Instruirea introductiv generala se face: a) Noilor incadrati in munca. alarmare. angajatii cu contracte de munca indiferent de forma acestora. 4) masuri tehnico-organizatorice de prevenire. fara a se intocmi fisa de instructaj. f) Persoanelor angajate ca angajati sezonieri. 2) legislatia de securitate a muncii in vigoare. de persoane cu atributii si responsabilitati in domeniul securitatii muncii.36 Instruirea introductiv generala se face in cadrul cabinetului de securitate si sanatate in munca sau in alte spatii special amenajate. in principal. imputernicite prin decizie de catre angajator. g) Persoanelor delegate in interesul serviciului. f) Continutul materialul pentru instruirea introductiv generala si programul de desfasurare va fi intocmit de catre persoanele cu atributii in domeniu si aprobate de angajator. h) Persoanelor care viziteaza sectoare productive. 9 . e) In cadrul instruirii introductiv generale se vor expune. carora li se vor prezenta succint activitatile. c) Aceasta durata va fi de 8 ore. interventie. b) Durata instruirii introductiv generale depinde de specificul activitatii. riscurile si masurile de prevenire din unitate.(2) persoanele care viziteaza sectoarele productive. h) Nu vor putea fi angajati cei care nu si-au insusit cunostintele prezentate in materialul instruirii introductive generale. urmatoarele probleme 1) riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii. e) Persoanelor aflate in unitate in perioada de proba in vederea angajarii. (2) Pentru vizitatorii in grup se intocmesc fise de instructaj colectiv. (3) Pentru personalul tehnico-ingineresc din institutii si institute de cercetari si proiectari. pentru lucratorii sezonieri. si care vor fi insotite pe toata durata vizitei.

(2) Prezentarea problemelor mentionate la alin. precum si a instructiunilor proprii.). (3) Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca respectiv.1 se va face in baza unui material scris. in grupe de maximum 20 persoane. a mijloacelor de alarmare.Art. (2) Instruirea periodica se face de catre conducatorul locului de munca respectiv.38 (1) Instruirea la locul de munca va cuprinde informatii privind: a) riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca. Art.40 Instruirea periodica se va face suplimentar celui programat in urmatoarele cazuri: a) cand un angajat a lipsit peste 30 zile lucratoare. (4) Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul intre doua instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni. sector etc. (3) Intervalul intre doua instruiri periodice pentru lucratori va fi stabilit prin instructiuni proprii in functie de conditiile locului de munca. Aceasta instruire se va completa in mod obligatoriu si cu demonstratii practice. precum si personalului transferat de la un loc de munca la altul in cadrul aceleiasi unitati. (2) Instruirea la locul de munca se face intregului personal prevazut la art. Aceasta durata se stabileste de seful compartimentului respectiv (atelier. interventie. 10 .39 (1) Instruirea periodica se face intregului personal si are drept scop aprofundarea normelor de securitate a muncii. dar nu va fi mai mare de 6 luni. (5) Instruirea la locul de munca se face pe baza prevederilor normelor specifice de securitate a muncii.94.extern de protectia muncii .37 (1) Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv generala si are ca scop prezentarea riscurilor si masurilor de prevenire specifice locului de munca unde a fost repartizata persoana respectiva. care stau la baza prezentelor Instructiuni Proprii de Securitate si Sanatate in munca. s-au schimbat echipamentele de munca ori s-au adus modificari la echipamentele existente. c) masurile de prim ajutor in caz de accidentare. impreuna cu lucratoru desemnat sau/si serv. sectie. b) prevederile normelor specifice de securitate a muncii si ale instructiunilor proprii. Art. (4) Admiterea definitiva la lucru a persoanei instruite se va face numai dupa ce seful ierarhic superior celui care a facut instruirea a verificat ca persoana supusa instruiriii si-a insusit cunostintele de securitate si sanatate a muncii. (3) Instruirea la locul de munca va include obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura. (6) Se vor efectua exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie. b) cand s-a modificat procesul tehnologic. elaborate pentru locul de munca la care va lucra persoana respectiva. (4) Durata instruirii la locul de munca depinde de complexitatea echipamentului tehnic sau locului de munca la care se va lucra si nu va fi mai mica de 8 ore repartizate pe timpul perioadei de lucru de proba. evacuare si de prim ajutor. Art.

inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in unitate. e) la executarea unor lucrari speciale.c) cand au aparut modificari ale prevederilor de sanatate si securitate in munca sau ale instructiunilor proprii de securitate a muncii. d) la reluarea activitatii dupa accident de munca. 11 .

IN TOCMIT: Spanu Oprea 12 .42 Instruirea periodica se va face in raport cu functia de incadrare a angajatului.12 luni: Tesa - personalul productiv al personalul tehnico- Art. etc.41 (1) Instruirea periodica se face de catre conducatorul locului de munca respectiv (sef sector.Art. conform tematicilor.6 luni: pentru administrativ . sef raion/compartiment sau substitut.) (2) Intervalul dintre doua instruiri periodice pentru angajatii societatii sunt : 1 luna: pentru tot societatii .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->