Sunteți pe pagina 1din 3

VALORILE STILISTICE ALE TIMPURILOR VERBALE PREZENTUL

1.PREZENTUL NARATIV-propune o perspectiva sincronica, in care timpul nararii si timpul evenimentelor narate se suprapun. Prezentul narativ dinamizeaza actiunea, induce lectorului sentimentul participarii directe la evenimente, crend iluzia ca acestea sunt relatate pe masura ce se desfasoara.Sugereaza dramatism, rapiditate, plasticitate, dar si surpriza, ruptura anuland hotarele semantic-temporale. 2.PREZENTUL ISTORIC/DRAMATIC- anuleaza raportul prezent-trecut prin actualizarea unor evenimente anterioare in prezentul naratorului si implicit al lectorului. 3.PREZENTUL ETERN/ATEMPORAL-prin care timpul naratiunii, timpul enuntarii si timpul receptarii se inscriu intrun continuum temporal.Valoarea expresiva vizeaza inscrierea fenomenalului intr-o perspectiva universala, incadrarea experientei individuale, a evenimentului particular intr-un tipar mitic. 4.PREZENTUL GNOMIC-are ca efect stilistic suspendarea opozitiilor temporale, conferind enunturilor o valoare omnitemporala si un grad mare de generalitate.E specific proverbelor, zicatorilor, meditatiilor filosofice, cugatarilor pe tema conditiei umane, a raportului cu divinitatea.in plan stilistic genereaza concizie plastica a discursului . 5.PREZENTUL ANTICIPATIV presupune o perspective orientate spre viitor.In plan stylistic genereaza o dimnesiune vizionara, o proiectie explicita in imaginar, in spatii ipotetice. 6.PREZENTUL ITERATIV reliefeaza caracterul repetabil al ciclurilor cosmice sau existentiale, al unor actiuni.Valoarea expresiva rezida in figurarea existentei ca succesiune de situatii repetabile, de actiuni repetitive. IMPERFECTUL 1.IMPERFECTUL NARATIV/ EVOCATIV are o functie dynamic evocative, proiecteaza un eveniment, un process, o stare intr-o perioada nedeterminata. In poezia populara valoarea expresiva este conferita de situarea intr-o durata indeterminata, specifica timpului baladesc, mitic. 2.IMPERFECTUL DESCRIPTIV actualizeaza in imagini plastice o realitate trecuta, situand-o intr-o durata nedeterminata.Valoarea descriptiv-evocativa se realizeaza prin aspectul imperfective al verbului care confera descrierii un caracter dinamic. 3.IMPERFECTUL ITERATIV converteste capacitatea specifica imperfectului de a prelungi durata actiunii in posibilittea de a exprima fluxul temporal ca inlantuire a duratelor circulare, a situatiilor repetabile. Valoarea expresiva a imperfectului unor verbe cu sens iterativ rezida in forta cu care exprima o dubla inscriere a fiintei intr-un tipar repetabil al existentei 4. IMPERFECTUL ONIRIC situeaza lumea narata intr-un timp imaginar de grad secund. Functia stilistica este aceea de a institui un plan al imaginarului oniric si de a semnala caracterul irel al succesiunii de evenimente sau de stari si trairi lirice. 5.IMPERFECTUL ANTICIPATIV modifica aspectul imperfective, dezvoltand sesul de prezent si ambiguizand relatia dintre real si ireal. Rolul stilistic devine o strategie discursive prin care se construiesc premise ale viziunii poetice, se intemeiaza lumi posibile, se imagineaza experiente ipotetice. PERFECTUL SIMPLU 1.PERFECTUL SIMPLU NARATIV exprima o durata absoluta de mare concentrare epica, situand prim-planul evenimentelor intr-un trecut recent, apropiat de timpul nararii.Functia stilistica principala e determinate de caracterul inchis al actiunii.Poate marca stilistic perspectiva dublu inchisa asupra actiunii. Reliefeaza derularea rapida evenimentelor ori valoarea momentana a unei stari.

2. PERFECTUL SIMPLU DESCRIPTIV plaseaza secventa descriptiva in prim-plan, iar descrierea are un caracter livresc, caracter dinamic, vivacitate imaginilor descriptive. PERFECTUL COMPUS inscrie evenimentele narate, procesele, starile sau experientele lirice intr-o durata trecuta inchisa, intr-un interval de timp anterior timpului enuntarii.Functia stilistica principala este aceea de a crea un decupaj in fluxul duratei, delimitand o secventa de temporalitate situate in anterioritatea imdeiata a prezentului sau, dimpotriva, intr-un trecut foarte indepartat. Alta functie stilistica este delimitarea planului naratorului(exprimat prin perfectul simplu) de planul personajelor( marcat de perfectul compus).In finalul textului are rol rezumativ sau conclusiv, reliefand caracterul ireversibil al evenimentelor. MAI-MULT-CA-PERFECTUL 1.MAI-MULTCA-PERFECTUL INCADRARII situate in incipit deschide seria de evenimente prin evocarea unor circumstante anterioare naratiuniipropriu-zise, schiteaza fundalul evenimentelor care urmeaza a fi narate.Rolul stilistic este acela de a diferentia timpul diegetic de timpul istorisiriisi al receptarii, creand o tensiune narativa prin relatia contrastiva intre planul de adancime al relatarii sintetice si primul-plan al evenimentelor. 2.MAI-MULT-CA-PERFECTUL NARATIV intrerupe seria evenimentelor din prim-planul narativ pentru a insera o secventa retrospectiva. Valoarea expresiva este conferita de intreruperea fluxului temporal, de o dislocare semnificativa in ordinea cronologica a evenimentelor, a situatiilor sau a starilor communicate. VIITORUL 1.VIITORUL este o deviere expresiva conventionalizata, avand ca punct de reper prezentul enuntarii pe care il prelungeste intr-o durata imaginara. Rolul stilistic principal este crearea unei perspective vizionare, reprezentarea unui plan interior al reveriei sau al dorintei, al anticiparii profetice ori al presimtirilor nelinistite. 2.VIITORUL COLOCVIAL diferentiat la nivelul graiurilor are o mare freventa la nivelul limbii vorbite.Valoarea expresiva rezida in marea incarcatura afectiva, in aspectul modal care il apropie de conjunctiv. Marcheaza caracterul subiectiv ori registrul familiar. 3.VIITORUL ANTERIOR situeaza evenimentul exprimat inaintea unei alte actiuni din viitor.Valoarea stilistica e cea de exprimare a inceritudinii locutorului sau a unei posibilitati dezirabile, nesigure ori irealizabile. Valorile stilistice ale modurilor verbale Modul indicativ imprima un caracter obiectiv actiunilor, proceselor, starilor pe care le exprima. Ca mod al enuntarii, exprima fapte considerate reale sau stari apreciate ca sigure. In textul literar confera referentului aparenta unei realitati validate in universul fictional. Modul imperativ instituie o relatie de comunicare directa exprimand dorinta sau vointa emitatorului de a determina o actiune sau de a o impiedica.Valoarea stilistica rezida in capacitatea de exprimare a unor atitudini si trairi subiective, printr-un dublu sistem de semnale:verbale si paraverbale. Are rol de dinamizare a discursului si impreuna cu substantivele in vocativ reprezinta un indice al oralitatii. In textul liric semnalizeaza discursul dialogic sau monologul adresat. Modul conjunctiv exprima potentialitatea unei actiuni realizabile, posibile, probabile sau atitudinea emitatorului fata de actiunea, starea, trairea enuntate.Functia stilistica a conjunctivului poate fi de echivalenta cu conditional-optativul, presupunand dependenta actiunii enuntate de o alta actiune sau de o stare, de o dorinta. O alta functie este cea de substituire a imperativului cu rol de accentuare a subiectivitatii. In textul liric, modul conjunctiv reprezinta o marca textuala a unui plan al imaginarulu iavand rolul de a semnaliza trecerea de la dimensiunea reala la cea ideala. Modul conditional-optativ dezvolta doua valori modale:exprimarea unei actiuni dependente de o conditie si exprimarea unei actiuni realizabile/irealizabile, prezentate ca o optiune asumata; la timpul perfect actiunea este ireala. Marcheaza scenarii posibile, actiuni presupuse, realizabile, incertitudinea. In textul liric are rolul de a marca situatia ipotetica, o experienta lirica imaginata.

Modul infinitiv este forma verbala care numeste in chip general, abstract actiunea, procesul sau starea. Poate marca valoarea sententioasa a enuntului devenind indice al registrului gnomic. Modul gerunziu este singurul mod nepersonal care conserva continutul dinamic specific verbului, surprinzand o actiune in desfasurare, un proces, o stare durativa. Functia stilistica e de a crea imagini dinamice . Modul participiu prezinta o actiune incheiata sau rezultatul acesteia implicand o valoare temporala trecuta, cu efecte care persista sau au incetat in momentul enuntarii.. Modul supin exprima in chip general, abstract, actiunea, procesul sau starea vazute ca potentialitate . Confera textului un caracter impersonal devenind un indice al stilului oficial.