P. 1
REZOLVARI Studii de Caz -Contabilitate = AnI GR 3 Sem I ADELA

REZOLVARI Studii de Caz -Contabilitate = AnI GR 3 Sem I ADELA

|Views: 1,940|Likes:
Published by danieladiaconescu

More info:

Published by: danieladiaconescu on Jul 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2015

pdf

text

original

CONTABILITATE ANUL 1 GRUPA 3

STUDII DE CAZ – CONTABILITATE= AN I GRUPA 3 stagiu 2008/2009

Tg. Jiu

2009

1

Studiu de caz 1: Se dă balanţa de verificare:
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Simbol Denumire cont cont 1012 1041 106 1171 121 131 161 162 1682 169 2131 2813 261 371 397 401 404 4111 421 4411 4423 4426 4427 446 457 461 471 472 5081 5121 5191 605 607 612 628 635 641 6583 666 6811 691 704 706 707 7414 7583 7584 7642 7814 TOTAL Sold iniţial debitor creditor 100.000 70.000 180.000 70.000 120.000 30.000 750.000 240.000 150.000 52.000 10.000 75.000 175.000 375.000 63.000 87.000 30.000 50.000 50.000 80.000 43.000 200.000 1.500.000 1.500.000 Rulaje debitor creditor 0 200.000 0 20.000 0 0 0 0 1.510.000 2.760.000 90.000 300.000 0 100.000 0 0 80.000 50.000 30.000 0 200.000 100.000 80.000 120.000 0 0 500.000 550.000 10.000 0 700.000 737.800 400.000 238.000 2.856.000 3.056.000 450.000 400.000 200.000 150.000 311.600 311.600 155.800 155.800 467.400 467.400 50.000 50.000 30.000 0 71.400 71.400 30.000 50.000 50.000 50.000 0 80.000 4.097.400 2.401.600 150.000 100.000 20.000 20.000 550.000 550.000 50.000 50.000 100.000 100.000 50.000 50.000 400.000 400.000 20.000 20.000 50.000 50.000 120.000 120.000 150.000 150.000 1.800.000 1.800.000 50.000 50.000 600.000 600.000 100.000 100.000 60.000 60.000 90.000 90.000 50.000 50.000 10.000 10.000 16.789.600 16.789.600 Total sume debitor creditor 0 300.000 0 20.000 0 70.000 0 180.000 1.510.000 2.760.000 90.000 370.000 0 100.000 0 120.000 80.000 80.000 30.000 0 950.000 100.000 80.000 360.000 150.000 0 552.000 550.000 10.000 10.000 700.000 812.800 400.000 413.000 3.231.000 3.056.000 450.000 463.000 200.000 237.000 311.600 311.600 155.800 155.800 467.400 467.400 50.000 50.000 30.000 30.000 71.400 71.400 80.000 50.000 50.000 100.000 80.000 80.000 4.140.400 2.401.600 150.000 300.000 20.000 20.000 550.000 550.000 50.000 50.000 100.000 100.000 50.000 50.000 400.000 400.000 20.000 20.000 50.000 50.000 120.000 120.000 150.000 150.000 1.800.000 1.800.000 50.000 50.000 600.000 600.000 100.000 100.000 60.000 60.000 90.000 90.000 50.000 50.000 10.000 10.000 18.289.600 18.289.600 Sold final debitor creditor 300.000 20.000 70.000 180.000 - 1.250.000 280.000 100.000 120.000 0 30.000 850.000 280.000 150.000 2.000 0 112.800 13.000 175.000 13.000 37.000 0 0 0 30.000 50.000 0 1.738.800 150.000 2.975.800 2.975.800

Se mai cunosc următoarele informaţii: -veniturile în avans reflectate în 42 sunt chirii din exploatare;
-din subvenţiile pentru investiţii de la sfârşitul anului subvenţii de 20.000 lei vor fi reluate la venituri în anul următor; -cheltuielile în avans de la sfârşitul anului sunt chirii plătite în N în contul anului N+2; -parte din creditele primite pe termen lung au scadenţa în anul N+1 (20.000 lei) iar restul într-o perioadă mai mare de 1 an; -pentru un credit pe termen scurt în sumă de 50.000 lei primit în anul N s-a încheiat un acord de prelungire a scadenţei până în anul N+3 (acordul a fost încheiat în februarie N+1); -20% din împrumutul obligatar se rambursează în anul următor; Se cere să se întocmească bilanţul conform OMFP 1752/2005.

2

Studiu de caz 2: Pornind de la balanţa de mai sus Se cere să se întocmească Contul de profit şi pierdere conform OMF 1752/2005. Studiu de caz 3: Pornind de la balanţa de mai sus să se întocmească Situaţia poziţiei financiare conform IAS 1 revizuită.

Studiu de caz 4: Pornind de la balanţa de mai sus să se prezinte profitul sau pierderea conform IAS 1 revizuită (cu clasificarea cheltuielilor după natură). Studiu de caz 5:
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor Stocuri la 01.01.N Datorii din exploatare la 31.12.N Venituri din subvenţii pentru investiţii Cheltuieli cu dobânzile Rezultat înainte de impozitare Venituri în avans la 31.12.N Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante Creanţe din exploatare la 01.01.N Venituri din cesiunea activelor imobilizate Venituri din cedarea investiţiilor financiare pe termen scurt Cheltuieli cu activele cedate Datorii din exploatare la 01.01.N Stocuri la 31.12.N Venituri în avans la 01.01.N Creanţe din exploatare la 31.12.N Impozitul pe profit platit Cheltuieli din cedarea investiţiilor financiare pe termen scurt 350.000 500.000 900.000 60.000 80.000 1.900.000 300.000 (din care 240.000 subvenţii pentru investiţii) 75.000 300.000 20.000 175.000 100.000 980.000 550.000 500.000 (din care 180.000 subvenţii pentru investiţii) 600.000 700.000 200.000

        


       

Să se determine fluxul net de trezorerie din exploatare prin metoda indirectă. Studiu de caz 4 BIS: Se cunosc următoarele informaţii (în lei):
           Clienţi-sold iniţial Cheltuieli cu impozitul pe profit Mărfuri-sold iniţial Cheltuieli cu energia Impozite şi taxe plătite Furmizori de imobilizări- sold iniţial Clienţi-sold final TVA de recuperat Venituri din vânzarea mărfurilor Echipamente tehnologice- rulaj debitor Furnizori-sold iniţial 100.000 300.000 700.000 200.000 100.000 1.200.000 300.000 200.000 2.000.000 600.000 390.000

3

 Rambursări de credite pe termen scurt
       Salarii plătite Cheltuieli cu mărfurile vândute Furnizori de imobilizări-sold final Mărfuri- sold final Avansuri încasate de la clienţi Încasări din vânzarea de imobilizări Furnizori- sold final

250.000 500.000 1.500.000 800.000 300.000 800.000 200.000 950.000

Studiu de caz 5 BIS: Care este mărimea fluxului net de trezorerie din exploatare şi a fluxului net de trezorerie aferent finanţării, dacă se cunosc următoarele informaţii(în u.m.):  Venituri din vânzarea produselor finite
                Venituri din provizioane de exploatare Venituri din dobânzi aferente exploatării (încasate) Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu dobânzile plătite(aferente finanţării) Contractări de împrumuturi pe termen lung Achiziţii de imobilizări în leasing financiar Stocuri (sold iniţial) Stocuri (stoc final) Dividende plătite acţionarilor (aferente finanţării) Profit înainte de impozitare Clienţi (sold iniţial) Rezultat din cesiunea imobilizărilor (pierdere) Diminuarea capitalului social în numerar Furnizori (sold iniţial) Furnizori (sold final) Datorii privind impozitul pe profit (sold iniţial) Datorii privind impozitul pe profit (sold final) Majorarea capitalului social în natură Rambursare de credite pe termen lung Cheltuieli cu impozitul pe profit 175.000 1.500 2.700 31.500 12.700 37.000 55.000 4.500 5.600 7.900 58.800 15.000 11.400 27.900 26.000 12.000 16.100 8.300 7.700 18.000 17.000 15.200

 Clienţi (sold final)


  

Studiu de caz 6 Se cunosc următoarele informaţii la 31.12.N (în u.m.):
Clienţi (sold iniţial) Cheltuieli cu dobânda (aferente exploatării) Salarii datorate, aferente exerciţiului în curs Plăţi către furnizori Venituri din vânzarea unei clădiri (încasate) Achiziţii de acţiuni sub formă de investiţii într-o filială Dividende încasate de la filiala F (aferente investiţiilor) Cifra de afaceri Datorii cu dobânzile (sold iniţial) Salarii plătite 17.100 18.500 31.700 57.200 105.000 25.000 4.900 82.800 0 21.100

         

4

300 lei .000 lei.000 lei. din 1 februarie 2005. ca aport în natură Achiziţii de instalaţii (plătite) Clienţi (sold final) Datorii cu dobânzile (sold final) 38. Factura nr. Se descarca gestiunea pentru produsele finite vandute si se inregistreaza diferentele de pret aferente produselor finite vandute. la pretul negociat de 1.500 4. Care sunt înregistrările contabile? Studiu de caz 11 SC ALFA SA livreaza la SC BETA SA produse finite (BETA le receptioneaza ca marfuri) a caror valoare este de 2. Care sunt înregistrările contabile? Studiu de caz 8: La SC “LIDO” SA cu ocazia inventarierii se constata: .000 19. Scontul pentru decontarea facturii la 10. cu un adaos comercial de 2. TVA 19%.235 lei c) Se descarca gestiunea pentru marfurile vandute.valoarea produselor livrate 2. din care TVA 2.la 100 lei. Sa se efectueze inregistrarile necesare dupa metoda inventarului permanent.22. .plus de obiecte de inventar 300 lei. Rabatul acordat pentru defecte este de 30 lei. Inregistrari la SC ALFA SA si SC BETA SA. care se incaseaza de la beneficiar.500 lei. Care sunt înregistrările contabile? Studiu de caz 9: La SC “OVEX” SA se obtin produse finite la costul standard de 2. conform facturii nr.300 lei.7 lei 5 . care se imputau gestionarilor. TVA 19% b) S-au vandut marfuri.900 lei la pret cu amanuntul inclusiv TVA de 1. .000 lei. Pretul de inregistrare al produselor finite este de 2.000 x 1%) .000 lei.rabat . care se predau la magazine.02. Remizele acordate pentru vanzari superioare sumei de 1. dupa metoda inventarului permanent.plus de materii prime 500 lei. Se livreaza ½ din cantitatea de produse finite obtinute.000 35.    Primirea unui utilaj. in numerar. din contabilitatea interna de gestiune se preia costul efectiv al produselor finite obtinute care este de 2. cu care achizitioneaza un brevet in valoare de 5. 1300.200 lei si care se inregistreaza diferentele de pret aferente. care urmeaza sa fie amortizat liniar in 5 ani.000 lei.500 Care este mărimea fluxului net de trezorerie din exploatare şi a fluxului net aferent investiţiilor ? Studiu de caz 7 SC PLASTOR SA incaseaza o subventie de 5.1300 cuprinde: .900 lei.270 lei . TVA 19%.000 lei. cu scadenta la 28 februarie 2005. . in valoare de 14.lipsuri de piese de schimb 80 lei.remiza I (2.000 lei.2005 este de 2% si se acorda printr-o factura ulterioara. Care sunt înregistrările contabile? Studiu de caz 10 SC CRISUL SA are ca activitate de desfacere cu amanuntul si dispune la inceputul lunii martie de marfuri in valoare de 11. 1% .270. TVA 19%.000 lei. Din “Jurnalul cumparaturilor” si “Jurnalul de vanzare” rezulta ca in cursul lunii martie au avut loc urmatoarele operatii: a) Se achizitioneaza si se receptioneaza marfuri stind ca: pretul de cumparare de 14. adaos commercial 25%. La sfarsitul exercitiului. iar remiza pentru pozitia privilegiata detinuta de SC BETA SA este de 5%.lipsuri de materilae auxiliare neimputabile 200 lei.30 lei 2.

000 0.760 324.658 N+4 80.000.000 de lei.112. -la sfârşitul exerciţiului N+10 când valoarea justă a fost de 7. La sfârşitul exerciţiului N+3 durata de utilitate este reestimată la 19 ani (au mai rămas 16 ani). amortizare cumulată de 20.000. -la sfârşitul exerciţiului N+6 când valoarea justă a fost de 9.000 lei. La data clasificării. întreprinderea ALFA a achiziţionat un echipament tehnologic la costul de 500. 7 lei La începutul exerciţiului N întreprinderea a achiziţionat echipamente tehnologice la costul de 20. Previziunea fluxurilor de trezorerie ce se aşteaptă a fi obţinute din utilizarea echipamentului pe durata rămasă de utilizare este prezentată mai jos (rata de actualizare este de 15%): Ani Flux net Factor de actualizare (rata de 15%) N+1 55.850 132.7 lei Care sunt înregistrările contabile? Studiu de caz 12 2. durată de viaţă utilă rămasă de 8 ani şi o valoare reziduală de 2.3 lei 2.000 de lei.000 0.700 45. valoarea justă minus costurile de cesiune este estimată la 320.000 lei iar costurile de cesiune sunt estimate la 20.247.300 x 5%) Net comercial TVA (2. La ce valoare va fi prezentat echipamentul tehnologic în bilanţul exerciţiilor N şi N+1? Studiu de caz 14 La sfârşitul exerciţiului N-1. Care este tratamentul contabil al reevaluărilor echipamentelor tehnologice dacă întreprinderea utilizează procedeul reevaluării valorii rămase prevăzut de OMF 1752? Studiu de caz 13 La începutul exerciţiului N. la sfârşitul exerciţiului N+5. La sfârşitul exerciţiului N există indicii că echipamentul şi-a pierdut din valoare. TVA 19%. societatea ALFA a clasificat un utilaj ca deţinut în vederea vânzării.Valoarea justă mai puţin cheltuielile de cesiune este la sfârşitul exerciţiului N-1 de 78.000.000 0.300 98.000 de lei.000 de lei. Durata de utilitate a acestora este estimată la 20 de ani iar amortizarea se calculează prin metoda liniară. -la sfârşitul exerciţiului N+4 când valoarea justă a activelor a fost de 20.135 X 19%) Factura ulterioara cuprinde: Scont 2% x 2.247.135 lei 405.135 = 42. durata de utilitate este reestimată la 15 ani (au mai rămas 10 ani). Care este tratamentul contabil potrivit IFRS 5? 6 .000 lei.610 La sfârşitul exerciţiului N+1.000.000 lei.000 de lei.000 de lei. utilajul avea o valoare brută de 102.000 de lei.15 )t Flux net actualizat 47.572 Valoarea de utilitate 1 (1 + 0.remiza II (2.000 de lei.756 N+3 150.870 N+2 175.000. Valoarea justă a echipamentului la data bilanţului este de 300.. utilajul încetează a mai fi clasificat ca deţinut în vederea vânzării şi are o valoare recuperabilă de 70. la sfârşitul exerciţiului N+7.000 0.000 de lei.3 lei . La 1 septembrie N.000 lei iar valoarea de utilitate la 290.000 de lei. durata de utilitate este reestimată la 16 ani (au mai rămas 9 ani). Se estimează o durată de utilizare de 5 ani iar metoda de amortizare este cea liniară. Pe durata de utilizare a echipamentelor s-a procedat la următoarele reevaluări: -la sfârşitul exerciţiului N+2 când valoarea justă a activelor a fost de 25.

procesul se incheie si debitorul este obligat la plata integrala a sumei datorate. TVA 19 %. în conformitate cu prevederile normei internaţionale IAS 18 „Veniturile”. inclusiv crearea noului efect. “MULTIMOD” S. Care sunt înregistrările contabile? Studiu de caz 21 SC ALTEX SA cumpara de la bursa 800 de actiuni ale unei filiale din cadrul grupului la pretul de 2. pentru abonament la presa si publicatii de specialitate pentru anul urmator. Care sunt înregistrările contabile? Studiu de caz 20 La SC “ORSER” SA un debitor contesta plata sumei de 500 lei.05. Să se înregistreze achiziţia acţiunilor şi încasarea dividendelor. taxa de scont 14 lei.N+1 s-au încasat dividende în valoare de 40 lei/acţiune.C. iar 100 de actiuni se includ in categoria imobilizarilor financiare. cursul de schimb al dolarului 3.6 lei/actiune. la scadenta. procesul fiind in curs la finele exercitiului 2008. Sa se efectueze inregistrarile necesare. 120 : 12 luni = 10 lei.C – pastreaza cambia in portofoliu pana la scadenta cand se face decontarea directa cu “trasul” prin incasarea in numerar. Studiu de caz 16 S.A – transmite prin gir (andosare) cambia unui alt beneficiar SC OMEGA SA fata de care are o obligatie dintrun raport comercial anterior. respectiv SC GAMA SA poate utilize cambia in unul din urmatoarele moduri: . vinde produse finite unui partener extern. Pentru solutionarea litigiului se recurge la instanta de judecata.000 acţiuni Y la un cost de 180 lei/acţiune. . . dobanda penalizatoare 12%. ALFA S. In luna martie 2009.Studiu de caz 15 Pe data de 1.A.L. Care sunt înregistrările contabile? Studiu de caz 22 7 .C. achita prin virament suma de 120 lei. cheltuieli cu corespondenta 8 lei. Incasarea creantei se face la 3.R.C. pe care o face la o data ulterioara. . Posesorul cambiei.04. Pe 1. Ulterior.4 lei/$.SC ALFA SA vinde SC BETA SA marfuri in valoare de 600 lei. timbrul fiscal 12 lei. In anul urmator.D – deconteaza cambia prin intermediul bancii sau oficiul postal. TVA 19%. pe baza scadentarului. .N societatea comercială X SRL a achiziţionat 1. Studiu de caz 17 S. banca retinand un comision de 4 lei. La finele perioadei de gestiune cursul de schimb scade la 3.B – sconteaza cambia la banca inainte de scadenta. Care sunt înregistrările contabile în cazurile de mai sus? Studiu de caz 18 S. S. se aprovizioneaza de la SC GAMA SA cu marfuri in valoare de 600 lei. pentru rezultatul obţinut în exerciţiul N de către societatea Y.SC ALFA SA trage asupra SC BETA SA o cambie in favoarea SC GAMA SA. la pretul de vanzare de 1000 $. cat si la tras.A.C. MULTIMOD S.41 lei/$. Studiu de caz 19 In luna decembrie a anului curent. valoarea nominală a efectului 10000 lei.A. . 400 de actiuni se vand la pretul de 2.38 lei/$. in fiecare luna se vor inregistra cheltuieli anticipate ajunse la scadenta. reinnoieste efectele comerciale existente. “VULTURUL NEGRU” S. atat la tragator. amanarea termenului de la 1 mai la 31 iulie (10000 x 12 x 3):(100 x12)= 300 lei.5 lei/actiune in scopul obtinerii de venituri financiare pe termen scurt. Evolutia procesului arata ca cel putin 50% din suma contestata va fi recuperate.

m. echipamentul va fi returnat locatorului. Fluxurile de trezorerie nete pe care le va obţine întreprinderea din vânzarea unui produs sunt estimate la 15 u. Preţul de vânzare (valoarea justã) ar fi de 510.000 u. Rata la care se actualizeazã fluxurile de trezorerie este de 10%. cunoscandu-se : . Sã se calculeze costul de producţie unitar în conformitate cu IAS 2 „Stocuri”. La sfârşitul fiecãrui exerciţiu. .250 ore.valoarea nominala unitara de 2 lei . achitabile în ultima zi a anului de contract. de 50.000 u. utilajul a funcţionat 1.m. întreprinderea posedã 800 bucãţi în stoc. în condiţiile în care presupunem cã mãrimea capacitãţii normale de producţie este de 5. La sfârşitul exerciţiului N.m.200 de actiuni se revand angajatilor proprii la pretul de 1. – durata contractului: 3 ani. . – locatarul îi garanteazã locatorului o valoare rezidualã de 10. pentru asigurare. Care sunt înregistrările contabile? Studiu de caz 24 Societatea deţine un utilaj achiziţionat la începutul exerciţiului N la un cost de 600.000 u.100 de actiuni se anuleaza .000 bucãţi.000 de ore.SC DACIA SA rascumpara 300 de actiuni. in termen de o luna ( 150 de actiuni).000 bucãţi în exerciţiul N+1 şi 6.costul unitar de achizitie de 1.12. Managerii estimeazã cã în fiecare dintre urmãtorii 4 ani utilajul va funcţiona câte 2.000 u.m.000 u. cat si cu decontare ulterioara.m. Care sunt înregistrările contabile? Studiu de caz 23 SC OMEGA SA preda materii prime in suma de 350 lei si materiale consumabile in valoare de 50 lei. la 31. – sunt prevãzute 3 redevenţe anuale.m.000 bucãţi în exerciţiul N.N+3.actiunile sunt rascumparate cu decontare imediata din contul de disponibil pentru suma de 300 lei si cu decontare ulterioara 210 lei .6 lei. 4. existã indicii cã utilajul s-a depreciat. – la sfârşitul perioadei de locaţie.5 lei. atat cu incasare imediata in numerar ( 50 de actiuni).TVA aferenta tarifului facturat (19%) 28. – obiectul contractului: un echipament tehnic. fiecare. Se receptioneaza ambalajele obtinute in urma prelucrarii cunoscandu-se urmatoarele elemente: . – locatarul plãteşte în fiecare an 1. – valoarea justã a echipamentului: 135. Presupunem cã existã o piaţã activã pe care utilajul poate fi tranzacţionat.tariful practicat de unitatea prelucratoare 150 lei.m.N.m. iar cheltuielile determinate de ieşire ar fi de 10.m. Cantitãţile fabricate au fost de 5.800. 8 . din costul de achizitie .000 ore de funcţionare.000 u. in vederea obtinerii unor ambalaje.m.12.rascumpararea se face prin intermediul unei entitati spcializate careia i se datoreaza un comision de 10%. Durata de utilitate a fost estimatã în momentul achiziţiei la 10. unor terti./buc. emise anterior. Studiu de caz 25 Societatea A (locatar) a semnat un contract de închiriere cu urmãtoarele caracteristici: – data începerii contractului: 31. Care este incidenţa aplicării normei IAS 17 „Contracte de leasing” în contabilitatea locatarului? Studiu de caz 26 O întreprindere fabricã un produs pentru care costul variabil unitar de producţie este de 180 u. Numãrul de produse realizate va fi de 4 bucãţi pe orã.7 lei . – rata marginalã de împrumut a locatarului: 10%. Cheltuielile fixe anuale de producţie sunt de 1.000 u.000 u.pretul de inregistrare prestabilit pentru ambalajele obtinute 540 lei.. În cursul exerciţiului N. Sã se calculeze şi sã se contabilizeze deprecierea constatatã în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”.500 bucãţi în exerciţiul N+2..

Statisticile aratã cã anual sunt returnate produse a cãror valoare reprezintã 3% din cifra de afaceri.000) 65.m.m.000 (15. Furnizorul materialelor de etanşeizare şi-a asumat responsabilitatea defectelor şi a decis să ramburseze societăţii ALFA suma de 30.000 de lei.000 u. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane.000 u.m. datorii contingente şi active contingente”. 45.000 (10. cifra de afaceri a fost de 10.m.000. reevaluarea nu este recunoscutã. În contract se precizeazã cã. la o rată a dobânzii de 20% pe an.000 Baza de impozitare 80. Politica sa este cunoscutã pe piaţã. Studiu de caz 28 O societate din industria petrolierã a instalat o rafinãrie pe un teren închiriat. 9 .N Valoare contabila 100.12. Cu această ocazie primeşte o subvenţie de 120. Se estimeazã cã pentru mutarea rafinãriei sunt necesare cheltuieli de 200. Sã se calculeze şi sã se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”. rafinãria va fi mutatã într-o altã locaţie strategicã.12.000 de lei pentru acoperirea cheltuielilor cu reparaţiile. datorii contingente şi active contingente”. ea a lansat un nou model din care a vândut 100 de bucăţi.000 La 31. la 31. întreprinderea ALFA S.01 N -Amortizarea in anul N =Valoarea cladirilor la 31.N.000 u. pentru acoperirea cheltuielilor cu dobânda.000 u. Cheltuielile cu reparaţiile sunt estimate la 50.12. Societatea a informat cumpărătorii asupra defecţiunilor şi s-a angajat să le repare gratuit. Din punct de vedere fiscal.000.Studiu de caz 27 Se cunosc urmãtoarele informaţii privind o categorie de clãdiri ale societãţii X: Informatii Valoarea cladirilor la 01. Studiu de caz 29 Întreprinderea ALFA are ca obiect de activitate producţia şi comercializarea de frigidere. Care sunt înregistrările contabile conform Ias 20 dacă: a)subvenţia se recunoate la venituri. În anul N. societatea a procedat la reevaluarea categoriei de clãdiri valoarea reevaluatã fiind de 127. exista o datorie de impozit amânat de 6.000 u. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane. La începutul exerciţiului N. chiar şi atunci când nu are obligaţia legalã de a o face. Care sunt precizările OMF 1752 şi respectiv IAS 37 cu privire la această speţă? Ce soluţii contabile sunt valide din persectiva celor două referenţiale? Studiu de caz 30 La începutul exerciţiului N. Un magazin de vânzãri cu amãnuntul are o politicã de rambursare a contravalorii bunurilor returnate de cãtre clienţii nemulţumiţi.m. În exerciţiul N. Cota de impozit pe profit: 16%.A primeşte un credit pe termen lung de 1.m.N.000 u.000) 90. La sfârşitul lunii aprilie ALFA rambursează subvenţia deoarece nu a respectat condiţiile prevăzute pentru acordarea acesteia. După vânzare s-au constatat defecţiuni grave în etanşeizarea frigiderelor. la sfârşitul perioadei de închiriere.

se încasează imediat 50% din valoarea bunurilor. vor fi efectuate cheltuieli cu demontarea utilajului şi refacerea amplasamentului în valoare de 10.75 3.5 3.000 $ şi respectiv 20. Acţiunile au fost clasificate ca disponibile pentru vânzare (care.1 lei -31 decembrie N+1 1 euro = 4.7 Perioada 1 ianuarie decembrie N N-31 Curs mediu 3. din Franţa. potrivit IAS 39. Conform contractului.b)subvenţia se deduce din cheltuieli. De asemenea.000 euro (a rămas nemodificată).000 $.000 $. Evoluţia cursului de schimb se prezintă astfel: -30 iunie N 1 euro= 4 lei -31 decembrie N 1 euro =4. societatea Beta achiziţionează 1.000 acţiuni A pentru 1. Evoluţia cursului euro a fost următoarea: Data 1 ianuarie N 31 decembrie N 1 ianuarie N+1 31 decembrie N+1 1 ianuarie N+2 Curs de schimb euro/leu 3. s-au efectuat cheltuieli cu transportul pe parcurs intern.200 euro. Rata dobânzii prevăzută în contract este de 10%. cu manipularea şi punerea în funcţiune a utilajului.2 lei.7 3. Transportul şi asigurarea pe parcurs extern sunt efectuate şi facturate de societatea americană L şi au fost în valoare de 88.N+1 valoarea justă a titlurilor a crescut la 1.725 1 ianuarie N+1-31 decembrie N+1 Care sunt înregistrările efectuate de Alfa? Studiu de caz 33 La 15 noiembrie N.12. La 31. la expirarea acestei perioade. produse finite în valoare de 80. pe 1 ianuarie. din România. iar la 31. sunt evaluate la valoarea justă cu variaţiile de valoare reflectate în capitalurile proprii).000 euro. Managerii estimează că durata de utilitate a utilajului va fi de 10 ani şi că. importă în condiţii de livrare FOB un utilaj de la furnizorul M din SUA în valoare de 500. societatea GAMA. în valoare de 2.000 de lei. din România.55 3. iar restul în două rate anuale.000 euro.12. 10 . Studiu de caz 31 La 30 iunie N.6 3. o societate ALFA. Care sunt înregistrările efectuate de Beta? Studiu de caz 32 Pe 1 ianuarie N.000 de lei.N valoarea justă a titlurilor este de 1. care au fost facturate de furnizorul intern B. livrează unei societăţi BETA.

– cheltuieli cu promovarea noilor produse: 800. – interese minoritare: 5.000. 11 .7 2.000 u.000 u.000 $ x 2.000 + 7.m.5%): 1. x 0.679.m..000 $ Cheltuieli de transport pe parcurs extern: 88.000 de acţiuni ordinare.5 = 1. La sfârşitul exerciţiului N s-au anunţat public principalele caracteristici ale planului de restructurare.000 lei Taxa vamală (10%): 1.600 = 1..600 lei TVA (19%): 1.. şi pentru acţiuni preferenţiale 15. – cheltuieli cu achiziţia de instalaţii pentru producerea cremei de brânzã: 9.520.m..000.6 Valoarea FOB: 500. pe 5 ianuarie N+1.520.65 2.m.600 lei Valoare în vamă: 1.Valoarea actualizată a cheltuielilor cu demontarea este de 9.. Decontarea datoriilor faţă de furnizorii externi se efectuează astfel: pe 27 decembrie N.000 lei Comision vamal (0.000 u. în exerciţiul N.m. Acest anunţ a indus salariaţilor.000 u.N: – profit înainte de impozitare: 100. datoria faţă de M şi.124 Care sunt înregistrările efectuate de Gama ? Studiu de caz 34 Societatea îşi desfãşoarã activitatea în domeniul prelucrãrii laptelui. Care este incidenţa aplicării OMF 1752 ? Studiu de caz 35 Se cunosc urmãtoarele informaţii privind exerciţiul încheiat la 31. În planul de restructurare sunt prevãzute urmãtoarele: – indemnizaţii pentru concedierea unei pãrţi din salariaţi: 2. rezultatele ultimelor exerciţii au fost mult mai mici decât cele bugetate. au fost emise încã 4.000.000. clienţilor şi furnizorilor aşteptarea cã societatea va implementa procesul de restructurare.5% = 7.679.520. Din acest motiv.m.000 u.m. – cheltuieli cu recalificarea personalului în vederea utilizãrii noilor instalaţii: 300. La începutul exerciţiului N.000.000 u. datoria faţă de L.000 u.000 u.000.000 u.405 lei.m.5 2. Dividendele în valoare de 40.m.000. existau în circulaţie 9.000.000 u.000 $ Cheltuieli de asigurare: 20. Din cauza concurenţei pe piaţã. La 30 septembrie N.000 de acţiuni ordinare. – impozit pe profit: 30.600 x 19% = 319. consiliul de administraţie a decis sã renunţe la fabricarea iaurtului cu aromã de fructe şi sã înceapã producţia de cremã de brânzã. Echipamentul este amortizat liniar.m.000 x 10%=152. – profituri estimate a se obţine din vânzarea instalaţiilor utilizate în producerea iaurtului cu aromã de fructe: 900.520. Sã se calculeze rezultatul pe acţiune de bazã în conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe acţiune”. Cursul de schimb al monedei americane a evoluat astfel: Data 15 noiembrie N 27 decembrie N 31 decembrie N 5 ianuarie N+1 Cursul de schimb 2.000 + 152.m.000 u..12.000.000 $ = Valoare CIF 608. au fost repartizate astfel: pentru acţiuni ordinare 25.

000 550.400 50.000 60. 36.000 600.000 50. 44.000 1.000 80.000 750.600 155.056.000 30.000 400.600 311.000 2.000 400. 13.000 80.000 80.000 37. 29.000 0 700.800 155.000 0 120.000 375.000 Sold final debitor creditor 300.000 360. 27.000 100.800 467.000 200.800.000 50.800 400.000 50.000 43.000 175.800 150. 28.760.000 0 20.000 50.000 1.000 120.800.000 450.000 50.000 2.000 50.000 30. Simbol cont 1012 1041 106 1171 121 131 161 162 1682 169 2131 2813 261 371 397 401 404 4111 421 4411 4423 4426 4427 446 457 461 471 472 5081 5121 5191 605 607 612 628 635 641 6583 666 6811 691 704 706 707 7414 7583 7584 7642 Denumire cont Sold iniţial debitor creditor 100.000 20.000 50.000 850.000 100. 25.000 400. 5.000 20.000 50.000 50.000 0 552.056.400 71. 18.000 80.000 20.000 100.400 2.000 1.000 200.000 120.000 100.000 100.000 - 12 . 3.000 150.000 50.000 463. 20.000 20.800 155. 14.000 0 71.000 10.000 600.000 0 80.000 60. 26.000 0 950.1. 1.000 50.000 300.000 240.000 150. 40. 38. 21.000 311.000 100.000 550.000 50.000 4.000 50.000 1.000 70.000 50. 33.600 150.000 737.000 150.000 0 0 0 30.000 120.000 20. 31.140.000 550.600 311. 32. 17.000 13. 39.800.000 3. 19. 22.000 0 20.000 30.000 100.000 52.000 150.000 100.400 467.401.000 120.000 50. 9.000 175. 10. 12.000 0 0 80.000 50.000 20.000 150.000 50.000 200. 42. 37.000 90.000 100.000 0 70.400 467.000 50.000 100.000 150.600 155.800. 23. 15.231. 45.000 50.000 400.000 0 1.000 87. 35.250.000 50.000 2. 47.000 300.000 600.000 10. 2. 7.738.000 20. 11. 16.000 180. 6.000 100.000 0 0 500.000 0 112.000 100. 48.000 550.800 400.000 450.000 50.000 80.760.000 Rulaje debitor creditor 0 200.400 30.000 550.800 467.000 370.400 71.000 50.000 50.000 10.000 30.510.000 280. 43.000 70.000 30.000 4.000 812.000 550.000 400.000 237.000 238.000 150.000 30.401.000 71.000 0 180.600 150.000 600.000 50.000 3.400 50.000 .000 100.000 120.000 20.000 80. 4. 24.000 0 100.000 50.000 90.400 2.000 0 30.000 70.000 10.000 50.000 0 100.000 150.000 50.000 700.000 50.000 180. 8.000 1.000 90.REZOLVARI STUDII DE CAZ – CONTABILITATE= AN I GRUPA 3 stagiu 2008/2009 Studiu de caz 1: Se dă balanţa de verificare: Nr.000 280.000 90.000 63.000 90.000 80.000 75.000 50.000 0 200.000 30.800 13.856.000 120.000 Total sume debitor creditor 0 300.000 50.000 413.000 120.000 3.000 2.000 90.000 50. 46.000 60. 34.097.000 311.000 0 0 0 0 1.510.400 80. 41. 30. crt.000 60.000 20.

000 D 7584 20. Inchiderea conturilor de venituri: % = 706 7584 8. -pentru un credit pe termen scurt în sumă de 50.000 20.000 20.789. 7814 TOTAL 1.000 131 C 280.000 Sf D=1.588 20.289. Trecerea soldului contului 121 al anului precedent in contul 1171 – rezultatul reportat: 121 = 1171 1.000 1.255=20.000 13 .975.000 SfC=260.789.000 70.212 5121 C 20.800 20.000 D 162 C 120.500.600 10.000 706 C D 20.000 50.200 5.000 18.000 18.678.000 C 20. Rambursarea imprumutului obligatar in N+1: 161 = 5121 7.800 Se mai cunosc următoarele informaţii: -veniturile în avans reflectate în 42 sunt chirii din exploatare.12.000 16.000 16. Scadenta creditelor pe termen lung : 162 = 5121 50.000 lei primit în anul N s-a încheiat un acord de prelungire a scadenţei până în anul N+3 (acordul a fost încheiat în februarie N+1).250.800 2.000 11. Se cere să se întocmească bilanţul conform OMFP 1752/2005.000 D 50.000 lei vor fi reluate la venituri în anul următor.588 20.000 121 = 121 -1.600 2.000 8.500. Trecerea la venituri a veniturilor in avans: 472 = 706 3. -din subvenţiile pentru investiţii de la sfârşitul anului subvenţii de 20.250.000 Sf C=100.49.333+12.000 472 C 50.000 lei) iar restul într-o perioadă mai mare de 1 an.289. -parte din creditele primite pe termen lung au scadenţa în anul N+1 (20. -cheltuielile în avans de la sfârşitul anului sunt chirii plătite în N în contul anului N+2.000 50.Scadenta creditului pe termen scurt la 31.000 2. -20% din împrumutul obligatar se rambursează în anul următor.000 20.000 20.000 10. Inchiderea conturilor de cheltuieli: 691 = 121 = 121 441 691 D 50. 1.975.200 11.738.600 10.600 10.N+1: 5191 = 5121 6.000 D 1. Trecerea din subventiile pentru investitii la venituri: 131 = 7584 4.

D 20.000 D 11.000 11.250.200 691 11.250.000 1.200 C D 441 C 31.000 -1.200 Sf C=80.200 70.000 Sf C=58.000 14 .000 11.412 5191 C 150.000 161 C 100.000 Sf C=48200 D 20.000 Sf C= 1.250.800 D 1171 C 180.000 D 121 C 1.430.588 Sf C=129.

000 1. din care: . 20 la 22).212 14 279..+5186+519) E.-4428) II.418.patrimoniul regiei (ct.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT (ct.412 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Sold 24 Sold 25 300.. ACTIVE IMOBILIZATE I.-596-598) IV. 1015) II.IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. CAPITAL (rd. CHELTUIELI IN AVANS (ct.000 0 260. 05 la 08) C.capital subscris nevarsat (ct.lei SOLD LA DENUMIRE INDICATORI A.separat. ACTIVE CIRCULANTE I. 105) D Nr. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.. 1011) .+5187) III.000 150..000 187.>1 an se prez.-291-293*) III.REZERVE DIN REEVALUARE C (ct.. 161+162+166+167+168.. rd. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct..000 720.. 151) I.212 30.. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18). 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346. 471) D. din care: .212 1.TOTAL (rd. 131) .000 175. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. CAPITAL SI REZERVE I. 201+203+205+207+208+233+234-2801. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o per.STOCURI (ct.000 260..000 15 . RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.)(ct. 01 la 03) B.capital subscris varsat (ct..4092+411..+5186+519) H.IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.698. 09+10-11-18) F. ACTIVE CIRCULANTE NETE. 211+212+213+214+231+232-2811-2812. 104) III.. 1012) ..TOTAL (rd. 161+162+166+167+168. .subventii pentru investitii (ct.. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 501+502+503+505+506+508+5113+5114. 5112+5121+5124+5125+531+532+541+542) ACTIVE CIRCULANTE .212 13 2.-290-293*) II.855...000 3 4 5 6 7 0 8 9 10 11 12 1.000 20.BILANT data de 31/12/N S. .C. INCEPUTUL ANULUI SFARSITUL ANULUI 1 2 - 0 570. 472) J. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct.000 2. 261+262+263+265+267-296) ACTIVE IMOBILIZATE .venituri inregistrate in avans (ct....678. 04+12-17) G. PRIME DE CAPITAL (ct.000 300.

800 0 0 D Repartizarea profitului (ct. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) Patrimoniul public (ct. Cifra de afaceri 2.IV.430.800 0 Studiu de caz 2: Pornind de la balanţa de mai sus Se cere să se întocmească Contul de profit şi pierdere conform OMF 1752/2005. 121) 26 ------. 129) 109 – Actiuni proprii TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.Sold 28 ------. donatii si activele cedate Ajustari privind provizioanele . Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata 3. 106) V.878.000 0 20. 32+33) 1.REZERVE (ct.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 .REZULTATUL EXERCITIULUI C FINANCIAR (ct.000 70.800 34 1.000 0 58.12.Sold 30 31 32 33 - 70.000 1.200_ Denumirea indicatorului A 1.Cheltuieli 1 50.Sold 27 ------.878. 1016) TOTAL CAPITALURI (rd.Sold 29 ------. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31. Alte venituri din exploatare Total venituri din exploatare Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile Cheltuieli privind marfurile Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) Cheltuieli cu personalul Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale din care: a) Cheltuieli a) Venituri Ajustari de valoare privind activele circulante a) Cheltuieli b) Venituri Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli privind prestatiile externe Cheltuieli cu despagubiri. 117) D VI. REZULTATUL REPORTAT C (ct.

Datorii curente: 1.Profit . 0 2.Pierdere Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA: .Pierdere Impozitul pe profit (ct..000 (850.Profit .Venituri Total cheltuieli de exploatare REZULTATUL DIN EXPLOATARE: . 1.utilaje. 30.……………… 750.Pierdere 0 0 70. Active necurente: 1.000) 3. 1. Furnizori…………………………………………….000 II.000 – 280. Cheltuieli in avans ………………………………….000 Total Active necurente………………….000 2. 2.915. Imobilizari necorporale……………………………. Lichiditati: Conturi la banci……………………….Pierdere PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): . Imobilizari financiare Actiuni detinute la entitati afiliate…………………… 150.800 17 .Profit . DATORII I. 125.800 TOTAL ACTIV………………………………………….000 0 70.Pierdere Venituri din interese de participare Alte venituri financiare Total venituri financiare Cheltuieli privind dobanzile Alte cheltuieli financiare Total cheltuieli financiare PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA .000=570..000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.800 4..000 4.800 II. ACTIVE I. Creante: Clientii…………………………………….instalatii)… 570. 0 Total Active curente…………………………………….738. 2. Cheltuieli in avans…………………………………. Imobilizari corporale Echipamente tehnologice(masini. REAOLVARE: Situatia pozitiei financiare conform IAS 1 revizuita ACTIVE –DATORII = CAPITALURI PROPRII I. 175.000 0 11.Profit .665.Pierdere VENITURI TOTALE CHELTUIELI TOTALE PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA: Profit . Stocuri: Marfuri…………………………………….000 3. Active curente: 1.200 58.800 0 Studiu de caz 3: Pornind de la balanţa de mai sus să se întocmească Situaţia poziţiei financiare conform IAS 1 revizuită. 691) REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR: -Profit .

180. 300. Subventii pentru investitii…………………………… 20. Imprumut obligatar…………………………………. 1. Credite pe termen lung……………………………… 20.. 265.01. 50. 641= 400.. 110.000 704.000 4.000 Total datorii curente…………………………………. 120.000 6. 20.000 1.N  Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante 18 . 260. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni……….660.000 707.000 + 20.000 4..Venituri din subventii pentru investitii( 90. Prime de capital……………………………………….000 Cheltuieli de personal.000 2.000 5. Credite pe termen scurt……………………………. 20.000 (din care 240.….000 3.800.400 Studiu de caz 5: 350.250..133 II.000 subvenţii pentru investiţii) 75.N Datorii din exploatare la 31. 50.000 900.600 Profitul net………………………………………………….………………………………………. 141... 50. CAPITALURI PROPRII 1. 300.12. 570. 50. Venituri din prestari servicii……………………….000.000+50. Datorii necurente: 1.000 Profitul inaintea impozitarii…………………………….……….000       Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor Stocuri la 01.333 7.820..000 80..000 60.000 3.000 = 100.000 4.000 Consumuri de materii prime si materiale consumabile ………. Rezultatul reportat…………………………………….667 Total datorii necurente………………………………...667 TOTAL DATORII……………………………………… 845. Venituri in avans……………………………………. investitii……. 551.800 III. 6583………………………………………………….666……..……………………………….. 20.000 3. Castiguri din investitii financiar pe termen scurt cedate. Impozit pe profit…………………………………….000)….000……………………. Datorii in legatura cu personalul…………………… 13.. Credite pe termen scurt……………………………… 8.N Venituri din subvenţii pentru investiţii Cheltuieli cu dobânzile Rezultat înainte de impozitare  Venituri în avans la 31. Rezultatul exercitiului..……...Venituri din chirii……………………………50.000 7642.000 2. 37..1.……… 1.…….000 Alte cheltuieli. Contul de profit si pierdere cu clasificarea cheltuielilor dupa natura: Venituri 706.000 Cheltuieli privind impozitul pe profit……………………….12.000 5.000 Studiu de caz 4: Pornind de la balanţa de mai sus să se prezinte profitul sau pierderea conform IAS 1 revizuită (cu clasificarea cheltuielilor după natură). Venituri din vanzarea marfurilor………………………….000 8.000 Alte venituri 7584.000 Deprecierea imobilizarilor corporale…………………………….000 300. 600.1..2.000 500.900. 294. Venituri din vanzarea actielor si alte operatii de capital…… 60.100.000 7583. Alte datorii necurente: Subventii pt.000 Costurile finantarii.394.. Capital social…………………………………………. Credite pe termen lung……………………………… 100. Rezerve………………………………………………… 70.. 1.000 TOTAL CAPITALURI PROPRII……………………….

000 (=)Flux net de trezorerie din exploatare……………… +910.000 980.000…………………………………..000……………………………….12.60.000 subvenţii pentru investiţii) 600.000=50.000)-(500.000 (-)Variatia creantelor din exploatare 600.000 100.000 700.000 Creanţe din exploatare la 31. +350.000 200.000 (-)Venituri din cedarea investitiilor financiare pe T…. -700.01.900.N Venituri din cesiunea activelor imobilizate Venituri din cedarea investiţiilor financiare pe termen scurt Cheltuieli cu activele cedate Datorii din exploatare la 01.000 175.000-180..000 19 .….000 (-) Venituri din provizioane…………………………….000 (-) Impozitul pe profit………………………………….12..000 700. -50.000-500.000 (-) Venituri din subventii pentru investitii……………. REZOLVARE: Determinarea fluxului de trezorerie din exploatare prin metoda indirecta: Rezultat inainte de impozit……………………………1.000 600.000 200.000 500.000 300.000 (+) Cheltuieli cu dobanzile……………………………… +80.000=700.N Impozitul pe profit platit Cheltuieli din cedarea investiţiilor financiare pe termen scurt Să se determine fluxul net de trezorerie din exploatare prin metoda indirectă..+2.. -75. -175.          Creanţe din exploatare la 01.000 (+)Variatia veniturilor in avans din exploatare (300.000-300.300.000 (-)Variatia stocurilor 550.000 (=)rezultat din exploatare inaintea deducerii variatiei necesarului de fond de rulment din exploatare…….000 Eliminarea cheltuielilor si a veniturilor care nu au incidenta asupra trezoreriei: (+) Cheltuieli cu amortizarea………………………….000 (din care 180.000 (+Cheltuieli cu activele cedate…………………….000 Unde impozitul pe profit: Sold initial 441 + Rulaj creditor441 –Rulaj debitor441 = Sold final441 Rulaj debitor441=Sold initial441 –Sold final441 +Rulaj creditor441 = 0-0+700.. -20.000 200.000……………………………….000 Eliminarea cheltuielilor si a veniturilor care nu au legatura cu exploatarea: (-)Venituri din cesiunea activelor imobilizate……….000 (+)Variatia datoriilor din exploatare 900.200.000 20.N 300.sold iniţial Clienţi-sold final TVA de recuperat Venituri din vânzarea mărfurilor Echipamente tehnologice.000= -80.000)=………………… -260.000 2.01. -300.000=300.000-240. +200.. .000 100.000 550..01.N Stocuri la 31.000 300. -80.000 Studiu de caz 4 BIS: Se cunosc următoarele informaţii (în lei):           Clienţi-sold iniţial Cheltuieli cu impozitul pe profit Mărfuri-sold iniţial Cheltuieli cu energia Impozite şi taxe plătite Furmizori de imobilizări.000.000 1.rulaj debitor 100.N Venituri în avans la 01.000-980. +100.000 (+) Cheltuieli din cedarea invesitiilor financiare pe TS.

390. -100.000 4426 247.000 % = 401 1.000 707 2.000 3.sold final 800.500 5.000  Furnizori de imobilizări-sold final 300.000 Studiu de caz 5 BIS: Care este mărimea fluxului net de trezorerie din exploatare şi a fluxului net de trezorerie aferent finanţării.100.000 Si401=390.000 605 200.000  Furnizori.500.000 4.500. REZOLVARE: Fluxul net de trezorerie din exploatare prin metoda directa: 1.000 = 300.987.000  Încasări din vânzarea de imobilizări 950.800 15.000 De unde rezulta: Rd401 = . Platile cu impozitul pe profit………………………………… -300.000.700 37.180.000 Fluxul net de trezorerie din exploatare prin metoda directa… 493. Plati catre furnizori( nu includ furnizorii de imobilizari)….500 2. Incasarea TVA de recuperat………………………………… +200.000  Rambursări de credite pe termen scurt 500. Platile impozitelor si taxelor………………………………….547.):               Venituri din vânzarea produselor finite Venituri din provizioane de exploatare Venituri din dobânzi aferente exploatării (încasate) Cheltuieli cu amortizarea Cheltuieli cu dobânzile plătite(aferente finanţării) Contractări de împrumuturi pe termen lung Achiziţii de imobilizări în leasing financiar Stocuri (sold iniţial) Stocuri (stoc final) Dividende plătite acţionarilor (aferente finanţării) Profit înainte de impozitare Clienţi (sold iniţial) Clienţi (sold final) Rezultat din cesiunea imobilizărilor (pierdere) 175.000 Si371 _+ Rd371 – Rc371 =Sf371 700.000 Rd371=1.000  Furnizori-sold iniţial 250.400 27.000 Si 411=100.000  Cheltuieli cu mărfurile vândute 800.000  Mărfuri.000 Veniuri din vanzarea marfurilor: 411 = % 2. dacă se cunosc următoarele informaţii(în u. -987.000 11.000 5. Sf401 =950. Platile salariilor……………………………………………….380.700 31.000 371 1.000 4.000.000 x 19% = 2.900 58. -500..000  Avansuri încasate de la clienţi 200.000  Salarii plătite 1.000 Si411 + Rd411 –Rc411=Sf411 Rd411= 2.000 55.000.100.sold final Să se determine fluxul net de trezorerie din exploatare prin metoda directă.000 4427 380.m.000 . Sf411=300.600 7.000 6. Incasari de la clienti………………………………………… 2.900 20 .500 12.000 2.380.000 1.000 + Rd371 – 1.

.500=1.Majorarea capitalului social in natura…………….100  Clienţi (sold iniţial) 18.000=3. Dividendele platite actionarilor…………………….600-4. -1. -3.100 8.800  Cifra de afaceri 0  Datorii cu dobânzile (sold iniţial) 21.100-12. ca aport în natură 35. +18.000  Primirea unui utilaj. Plati de dobanzi……………………………………… -12..400 Flux net de trezorerie din finantare: 1. -2.200  Plăţi către furnizori 105.500 Eliminarea cheltuielilor si a veniturilor care nu au legatura cu exploatarea: (+) Rezultat din cesiunea imobilizarilor(pierdere)… +27. +3. -17.N (în u.m.000 6. -7. -15.300 7. +114.. Achizitii de imobilizari in leasing financiar……….……………………………….000  Achiziţii de instalaţii (plătite) 19.000 (-)Variatia stocurilor 5.600…………………………………….100………………….000  Achiziţii de acţiuni sub formă de investiţii într-o filială 4..000 17. -26.700  Salarii datorate.700 18.900 (=)rezultat din exploatare inaintea deducerii variatiei necesarului de fond de rulment din exploatare…….500  Clienţi (sold final) 4.500  Datorii cu dobânzile (sold final) Care este mărimea fluxului net de trezorerie din exploatare şi a fluxului net aferent investiţiilor ? 21 ..900….000= 3.000 15.. -55. -63.500 (-)Venituri din dobanzi……………………………….800 (=)Flux net de trezorerie din exploatare……………… +97..700 2. Rambursari de credite pe termen lung……………. Incasari din contractari de imprumuturi pe termen lung………………………………………….): 17.100  Salarii plătite 38.000 12.000 7.400-15.000 16. aferente exerciţiului în curs 57.500  Cheltuieli cu dobânda (aferente exploatării) 31.000  Venituri din vânzarea unei clădiri (încasate) 25.900 (-) Impozitul pe profit………………………………….100 (-)Variatia creantelor din exploatare 11.        Diminuarea capitalului social în numerar Furnizori (sold iniţial) Furnizori (sold final) Datorii privind impozitul pe profit (sold iniţial) Datorii privind impozitul pe profit (sold final) Majorarea capitalului social în natură Rambursare de credite pe termen lung Cheltuieli cu impozitul pe profit 26. +31.900  Dividende încasate de la filiala F (aferente investiţiilor) 82.…………………….700 (+)Cheltuieli cu amortizarea………………………….000 3.600 Studiu de caz 6 Se cunosc următoarele informaţii la 31. Rambursarea de capital in numerar……………….. +37.12.000 4.800 Eliminarea cheltuielilor si a veniturilor care nu au incidenta asupra trezoreriei: (-)Venituri din provizioane…………………………… -1.000 Flux net de trezorerie aferent finantarii…………….600 (+)Variatia datoriilor din exploatare 16.200 REZOLVARE: Fluxul net de trezorerie din exploatare: Rezultat inainte de impozit……………………………58.900 5.

........REZOLVARE: Fluxul net de trezorerie din exploatare : 1.............. ........000 Flux net de trezorerie aferent investitiei.......................000 5....500 – 98..........200 3.000 lei..............000 950 1.......000 : 5 ani = 1..... Incasarea subventiei : 5121 = 445 3..............000 2............. Achizitia brevetului : % = 404 205 4426 4..... .500 RD Clienti = CA*119% = 82......... Care sunt înregistrările contabile? 5... – 668 Fluxul net de trezorerie aferent investitiei : 1. .. Primirea subventiei : 445 = 131 2....532 Si Clienti + RD Clienti – RC Clienti = Sf Clienti RC Clienti = 17.. Plati de dobanzi aferente exploatarii.................. care se imputau gestionarilor.. Incasarea clientilor .... +105...000 lei.............532 = 96...................100 4. Plati de achizitii de instalatii.......................................plus de obiecte de inventar 300 lei........ +4...132 Si Clietni = 17..000 1...........500 3........ – 4.... Care sunt înregistrările contabile? Inregistrarile contabile : 1................ .900 5...... TVA 19%.lipsuri de materilae auxiliare neimputabile 200 lei.......plus de materii prime 500 lei. Plati cu dobanzile...... Amortizarea brevetului : Amortismentul anual : 5..100 + 19.. + 95....000 5......132 2.....950 5.. Plati catre furnizori (fara furnizori de imobilizari).......000 4..... Achizitii de actiuni sub forma de investitii................18..............................................000 22 ................... Plata salariilor..... + 25...........100 Sf Clienti = 19..............000/ an 6811 = 2805 si concomitent trecerea subventiei la venituri : 131 = 7584 Studiu de caz 8: La SC “LIDO” SA cu ocazia inventarierii se constata: ................. Incasari din dividende.... Incasari din vanzarea de imobilizari corporale (cladiri).......... TVA 19%................500 Flux net de trezorerie din exploatare...... +96... – 57.....400 Studiu de caz 7 SC PLASTOR SA incaseaza o subventie de 5....la 100 lei. .... care urmeaza sa fie amortizat liniar in 5 ani. – 21.35.800*119% = 98.......... cu care achizitioneaza un brevet in valoare de 5.........lipsuri de piese de schimb 80 lei.

dupa metoda inventarului permanent. cu un adaos comercial de 2. Care sunt înregistrările contabile? Inregistrarile contabile sunt urmatoarele: 1.765 lei 4426 = b) Vanzarea mrfurilor: 5311 = 23 .325 lei 2. Plusul de materii prime 301 = 601 500 lei 2. in numerar.235 lei f) Se descarca gestiunea pentru marfurile vandute.825 lei 14. la pretul negociat de 1.000 lei.785 lei sau 5121 4. Se descarca gestiunea pentru produsele finite vandute si se inregistreaza diferentele de pret aferente produselor finite vandute.900 lei la pret cu amanuntul inclusiv TVA de 1. La sfarsitul exercitiului. Sa se efectueze inregistrarile necesare dupa metoda inventarului permanent. adaos commercial 25%.660 lei 14. Care sunt înregistrările contabile? a) Achizitia de marfuri : 371 = % 401 378 4428 401 % 707 20. din care TVA 2. Inregitrarea obtinerii produlor finite: 345 = 711 2.000 lei.785 lei 701 1.000 lei 711 = 348 100 lei Studiu de caz 10 SC CRISUL SA are ca activitate de desfacere cu amanuntul si dispune la inceputul lunii martie de marfuri in valoare de 11.200 lei si care se inregistreaza diferentele de pret aferente.000 lei 11. Din “Jurnalul cumparaturilor” si “Jurnalul de vanzare” rezulta ca in cursul lunii martie au avut loc urmatoarele operatii: d) Se achizitioneaza si se receptioneaza marfuri stind ca: pretul de cumparare de 14.500 lei.000 lei. TVA 19% e) S-au vandut marfuri. Plusul de obiecte de inventar: 303 = 603 300 lei 3.000 lei 3. Se livreaza ½ din cantitatea de produse finite obtinute.500 lei 3. TVA 19%. Lipsurile de materiale consumale neimputabile: 6021 = 3021 200 lei 4.500 lei 4427 285 lei Incasarea de la clienti a produselor vandute: 5311 = 4111 1. care se incaseaza de la beneficiar. Lipsurile de piese de schimb : 6024 = 3024 80 lei Imputarea pieselor de schimb gestionarilor: 4282 = % 119 lei 758 100 lei 4427 19 lei Studiu de caz 9: La SC “OVEX” SA se obtin produse finite la costul standard de 2. care se predau la magazine.Inrgistrarile contabile sunt urmatoarele: 1. in valoare de 14.900 lei. Livrarea ½ din cantitatea de produse finite: 4111 = % 1.000 lei.000 lei 2. din contabilitatea interna de gestiune se preia costul efectiv al produselor finite obtinute care este de 2. Descarcarea gestiunii si a diferentelor de pret aferente produselor finite 711 = 345 1. Inregistrarea diferentelor de pret intre costul standard si efectiv: 348 = 711 200 lei 3.

000 lei.30 lei 2.7 lei 2.300 lei.2005 este de 2% si se acorda printr-o factura ulterioara.235 lei k = ( Si 378 +RC378 ) / ( Si 371 – TVA + RD371 -TVA)= = ( 2.70 2. 1% .70 42. cu scadenta la 28 februarie 2005.135 lei TVA (2. Inregistrari la SC ALFA SA si SC BETA SA. Remizele acordate pentru vanzari superioare sumei de 1.112.valoarea produselor livrate 2.735 x 0.247.235 lei Studiu de caz 11 SC ALFA SA livreaza la SC BETA SA produse finite (BETA le receptioneaza ca marfuri) a caror valoare este de 2.147 Si 378 + Rc 378 -Rd 378 = Sf 378 2.70 2. conform facturii nr.353 lei 2. din 1 februarie 2005.20 Sf 378 = Sf 371 x k = 15.270 lei .70 = 411 42.500 ) / ( 11.412 lei 2.70 2135 405. Achizitionarea marfurilor: % = 371 4426 Inregistrarea sconturilor : 401 = 401 2540.000 2.900 – 1.300 lei .000 + 3.147 Rd 378 = 2.325 ) = = 0.rabat . Pretul de inregistrare al produselor finite este de 2.000 + 3.000 lei 9.7 lei Care sunt înregistrările contabile? Inregistrarile la ALFA: 1.270.825 – 3. Scontul pentru decontarea facturii la 10.02.000 x 1%) . 7 lei Factura ulterioara cuprinde: Scont 2% x 2. Inregistrarea sconturilor acordate: 667 Inregistrarile la BETA: 1.000 lei. 1300.70 si concomitente descarcarea produselor finite din gestiune: 711 = 345 2.22.1300 cuprinde: .540.353 % 607 378 4428 = 371 14.500 – Rd 378 = 3.4427 c) Descarcarea gstiunii pentru marfurile vandute: 2.20 = 3.135 X 19%) 405.247.135 = 42. Rabatul acordat pentru defecte este de 30 lei.300 x 5%) .3 lei Net comercial 2. 767 24 . iar remiza pentru pozitia privilegiata detinuta de SC BETA SA este de 5%. Vanzarea produselor finite: 411 = % 701 4427 2.135 405.3 lei .remiza I (2.900 + 20.remiza II (2. Factura nr.

000 – 3 x 1.000 de lei. Durata de utilitate a acestora este estimată la 20 de ani iar amortizarea se calculează prin metoda liniară. -la sfârşitul exerciţiului N+6 când valoarea justă a fost de 9. -la sfârşitul exerciţiului N+10 când valoarea justă a fost de 7. 1. amortizarea imobilizarilor 2. amortizarea echipamentului: 6811 = 2813 Cheltuieli din Amortizarea exploatare privind instalatiilor etc.800 Inregistrarile aferente exercitiului N+1: 1. la sfârşitul exerciţiului N+5. în măsura în care o astfel de diminuare nu depăşeşte mărimea rezervelor din reevaluare referitoare la acelaşi activ.000 de lei. La sfârşitul exerciţiului N+3 durata de utilitate este reestimată la 19 ani (au mai rămas 16 ani). anularea amortizarilor cumulate. această diminuare este înregistrată în cheltuielile exerciţiului în curs. -la sfârşitul exerciţiului N+4 când valoarea justă a activelor a fost de 20. la sfârşitul exerciţiului N+7. O reevaluare negativă trebuie să fie direct imputată asupra rezervelor din reevaluare corespondente.000 lei Durata de amorizare = 20 ani Amortisment N = 20.000 = 17.Studiu de caz 12 La începutul exerciţiului N întreprinderea a achiziţionat echipamente tehnologice la costul de 20.000 25 . 2. reevaluarea pozitivă trebuie să fie contabilizată la venituri.000 lei 6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 2813 Amortizarea instalatiilor etc.000 404 Furnizori de imobilizari 23. anterior contabilizată la cheltuieli.000/20=1. durata de utilitate este reestimată la 16 ani (au mai rămas 9 ani). amortizarea echipamentului: 6811 = 2813 Cheltuieli din Amortizarea exploatare privind instalatiilor etc.000 lei 1. Dacă în mod excepţional reevaluarea conduce la o diminuare a valorii activului. În măsura în care o reevaluare pozitivă compensează o reevaluare negativă a aceluiaşi activ.000 1. Inregistrarile aferente exercitiului N: 1.800 3. reevaluarea valorii ramase. Care este tratamentul contabil al reevaluărilor echipamentelor tehnologice dacă întreprinderea utilizează procedeul reevaluării valorii rămase prevăzut de OMF 1752? REZOLVARE: Procedeul reevaluarii valorii ramase conform OMF 1752 consta in parcurgerea urmatoarelor etape: 1.000 de lei. reevaluarea echipamentului: Valoarea neta contabila= 20. amortizarea imobilizarilor Inregistrarile aferente exercitiului N+2: 1.000 de lei. Pe durata de utilizare a echipamentelor s-a procedat la următoarele reevaluări: -la sfârşitul exerciţiului N+2 când valoarea justă a activelor a fost de 25. achizitia echipamentului: % = 2131 Echipamente Tehnologice 4426 TVA deductibila 2. durata de utilitate este reestimată la 15 ani (au mai rămas 10 ani). amortizarea echipamentului: Valoarea amortizabila = 20.000 de lei.

amortizarea echipamentului: Valoarea amortizabila = 20. amortizarea echipamentului: Valoarea amortizabila = 25. 1.126 lei Inregistrarile aferente exercitiului N+5: 1.000 lei Durata de amortizare = 10 ani 26 .000 lei a) anularea amortizarii cumulate: 2813 Amortizarea Instalatiilor etc. amortizarea echipamentului: 6811 = 2813 Cheltuieli din Amortizarea exploatare privind instalatiilor etc.000-1.000 = 2131 Echipamente tehnologice 3. reevaluarea echipamentului: Valoarea neta contabila:25.000 lei Plus de valoare = 8. b)reevaluarea echipamentului: 105 Rezerve din reevaluare = 2131 Echipamente tehnologice = 2131 Echipamente tehnologice 1.874 Valoarea justa = 20.000 – 2 x 1.563 Si.000 Minus de valoare = 1. amortizarea imobilizarilor Realizarea rezervei din reevaluare: 105 = 1065 2.563 500 3.563 = 21.000 lei Durata de amortizare = 16 ani Amortisment N+3 = 25.126 1. realizarea rezervei din reevaluare: 105 = 1065 500 Inregistrarile aferente exercitiului N+4: 1.Valoarea justa= 25.563 lei 6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 2813 Amortizarea instalatiilor etc.000 Inregistrarile aferente exercitiului N+3: 1.000/16 = 1.874 a)anularea amortizarii cumulate: 2813 Amortizarea Instalatiilor etc.874 = 5.874 Rezerva din reevaluare ramasa = 7. b) reevaluarea valorii ramase: 2131 Echipamente Tehnologice = 105 Rezerve din reevaluare 8.

000 Inregistrarile aferente exercitiului N+10: 1.Amortisment N+5=20.900 Inregistrari aferente exercitiilor N+7.000 lei Minus de valoare = 7.000 lei Valoarea justa = 9.000 7. tehnologice b)reevaluarea echipamentului: % 105 Rezerve din reevaluare 6588 Alte cheltuieli din Exploatare = 2131 Echipamente tehnologice 4.000/9 = 1.000 = 16.126/10ani=513 lei 2.000 lei 6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 2813 Amortizarea instalatiilor etc. 1. reevaluarea echipamentului: Valoarea neta contabila= 20.000/10 ani= 2.100 lei a)anularea amortizarii cumulate: 2813 = 2131 Amortizarea Echipamente Instalatiilor etc.000 Realizarea rezervei din reevaluare: 105 = 1065 5.000 4. amortizarea echipamentului: 6811 Cheltuieli din exploatare privind = 2813 Amortizarea instalatiilor etc.amortizarea echipamentului: 6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 2813 Amortizarea instalatiilor etc. 2.000 lei Durata de amortizare = 9 ani Amortismentul = 9.000 – 2 x 2.N+8 si N+9: a)amortizarea echipamentului: Valoarea amortizabila: 9.000 27 .000 lei Rezerva disponibila = 4.100 2.126/10ani=513 lei Inregistrarile aferente exercitiului N+6: 1. 1.000 lei 6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 2813 Amortizarea instalatiilor etc.000 Realizarea rezervei din reevaluare: 105 = 1065 5. 2.

000 lei. întreprinderea ALFA a achiziţionat un echipament tehnologic la costul de 500.000 lei iar valoarea de utilitate la 290. Achizitia echipamentului: % 2131 Echipamente Tehnologice 4426 TVA deductibila 2.850 132.000 0. TVA 19%.000 874 1. La ce valoare va fi prezentat echipamentul tehnologic în bilanţul exerciţiilor N şi N+1? REZOLVARE In exercitiul N: 1.15 )t Flux net actualizat 47. Previziunea fluxurilor de trezorerie ce se aşteaptă a fi obţinute din utilizarea echipamentului pe durata rămasă de utilizare este prezentată mai jos (rata de actualizare este de 15%): Ani Flux net Factor de actualizare (rata de 15%) N+1 55.610 La sfârşitul exerciţiului N+1.000 lei.756 N+3 150.amortizarea imobilizarilor 2.000 lei.000 0.300 98.000 0.126 Studiu de caz 13 La începutul exerciţiului N. La sfârşitul exerciţiului N există indicii că echipamentul şi-a pierdut din valoare. Valoarea justă a echipamentului la data bilanţului este de 300.000 lei iar costurile de cesiune sunt estimate la 20.000 La sfarsitul exercitiului N se efectueaza testul de depreciere: 28 . reevaluarea valorii ramase: 2131 Echipamente Tehnologice = % 7588 Alte venituri din exploatare 105 Rezerve din reevaluare 2. valoarea justă minus costurile de cesiune este estimată la 320.000 95. 100. = 404 Furnizori de imobilizari 595.870 N+2 175.000 Inregistrarea amortizarii echipamentului: 6811 = 2811 Cheltuieli Amortizarea din exploatare instalatiilor privind amortizarea imobilizarilor 3.572 Valoarea de utilitate 1 (1 + 0.000 500. Se estimează o durată de utilizare de 5 ani iar metoda de amortizare este cea liniară.000 0.700 45.760 324.658 N+4 80.

utilajul încetează a mai fi clasificat ca deţinut în vederea vânzării şi are o valoare recuperabilă de 70.100. La sfarsitul exercitiului N+1 se efectueaza testul de depreciere: Valoarea constabila neta =324.000 lei.153 2.000 de lei.333.153 = 243.000.000.000 lei Valoarea de utilitate = 290.000 lei Valoarea recuperabila=max(valoarea justa minus costul de cesiune. societatea ALFA a clasificat un utilaj ca deţinut în vederea vânzării.000 lei si 29 .390 Ajustari pentru deprecierea instalatiilor Valoarea bilantiera a echipamentului = Cost.000 – 2.000=280. Studiu de caz 14 La sfârşitul exerciţiului N-1.320.ne se va relua intregul provizion de 75.000. valoarea contabila neta ar fi fost de 500.390 lei Aceasta depreciere se inregistreaza prin mecanismul provizioanelor pentru depreciere: 6813 Cheltuieli din exploatare privind ajustarile pentru deprecierea instalatiilor = 2913 75. Utilajul inceteaza sa mai fie amortizat.000 de lei. Altfel spus.324.610 Valoarea recuperabila=max(280.000.Inregistrarea amortizarii echipamentului: Amortizarea = 324.000-20.390 = 324.610 – 81.000. La 1 septembrie N.000 – 75.543 lei Aceasta apreciere de valoare se va inregistra prin reluarea provizionului pentru depreciere constatat la sfarsitul exercitiului N+1: 2913 Ajustari pentru deprecierea instalatiilor = 7813 56.cat este necesar pentru a aduce activul la valoarea pe care ar fi avut-o daca deprecierea nu ar fi existat. La data clasificării.390 lei. dupa reluarea deprecierii.610)=324.000 .000 – 243.610/4=81.000-324. utilajul avea o valoare brută de 102.000 lei Valoarea de utilitate=324.000 – 300.457 = 76.000 lei = 320.000. durată de viaţă utilă rămasă de 8 ani şi o valoare reziduală de 2.000.620 lei Deprecierea de valoare=valoarea contabila neta – Valoarea recuperabila= 400.000-100. valoarea contabila a activului nu trebuie dusa la o valoare superioara celei pe care acesta ar fi avut-o daca s-ar fi depreciat in trecut.000 de lei.000 de lei.457 lei Valoarea justa minus costurile de cesiune = 320.000 Apreciere de valoare = 320.000 lei.000.000 – (82.543 lei.000.543 Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor Din motive de prudenta plusul de valoare de 20. ci 56.000) = 320. Prin urmare.000. La 1 septembrie utilajul este evaluat la minimul dintre: 82.000 lei Valoarea recuperabila = max( 290.610 lei In exercitiul N+1: 1.valoarea de utilitate) Valoarea justa minus costul de cesiune=300. amortizare cumulată de 20.000 – 100.000 de lei.Valoarea contabila neta = 500. Daca deprecierea nu ar fi existat.Valoarea justă mai puţin cheltuielile de cesiune este la sfârşitul exerciţiului N-1 de 78.000 nu se contabilizeaza .Amortizare – Ajustarea pentru depreciere = 500.610 = 75.000. Care este tratamentul contabil potrivit IFRS 5? REZOLVARE La sfarsitul exercitiului N-1 se inregistreaza o pierdere de valoare pentru utilaj de 4.153 lei 6811 Cheltuieli din exploatare privind amortizarea imobilizarilor = Amortizarea instalatiilor 2811 81.000=400.000 x 2 = 300.000)/8 x 8/12 = 75.

C. 1.05. Reinnoirea efectului comercial: 413 = 2.000.A.N+1 s-au încasat dividende în valoare de 40 lei/acţiune.70. cat si la tras.C.320 lei 10. MULTIMOD S.SC ALFA SA vinde SC BETA SA marfuri in valoare de 600 lei.05 N+1. timbrul fiscal 12 lei. .04 N: .000 Actiuni detinute Conturi la banci la entitati afiliate in lei La 01.000 3. 403 Studiu de caz 17 = 5121 = = 403 5121 = 5113 S.000 lei 320 lei 300 lei 12 lei 8 lei 10. cheltuieli cu corespondenta 8 lei.achizitia actiunilor Y: 501 = 5121 180. 30 . pentru rezultatul obţinut în exerciţiul N de către societatea Y.000 Societatea ALFA inregistreaza pierderea de valoare astfel: 6813 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea = 2913 Provizioane pentru deprecierea echipamentelor tehnologice 8. Să se înregistreze achiziţia acţiunilor şi încasarea dividendelor. în conformitate cu prevederile normei internaţionale IAS 18 „Veniturile”. 401 % 666 626 627 5.000 lei 320 lei 10.000 acţiuni Y la un cost de 180 lei/acţiune. Sa se efectueze inregistrarile necesare. TVA 19%.A.incasarea dividendelor din rezultatul exercitiului N 5121 = 501 Conturi la banci Actiuni detinute in lei la entitati afiliate Studiu de caz 16 S. amanarea termenului de la 1 mai la 31 iulie (10000 x 12 x 3):(100 x12)= 300 lei.320 lei 10.04.000 Studiu de caz 15 Pe data de 1. Dobanda penalizatoare (12 %): 413 = 4111 766 10. Depunerea efectelor comerciale spre scontare: 5113 = 413 5114 4. inclusiv crearea noului efect. reinnoieste efectele comerciale existente. TVA 19 %. ALFA S. REZOLVARE: Inregistrarile contabile aferente exercitiului N sunt urmatoarele: La 01. atat la tragator. . se aprovizioneaza de la SC GAMA SA cu marfuri in valoare de 600 lei.000. Pe 1. dobanda penalizatoare 12%.N societatea comercială X SRL a achiziţionat 1. valoarea nominală a efectului 10000 lei.000 lei 40.

D – deconteaza cambia prin intermediul bancii sau oficiul postal. Vanzarea marfurilor : 411 = 3.4 -3. Posesorul cambiei.A – transmite prin gir (andosare) cambia unui alt beneficiar SC OMEGA SA fata de care are o obligatie dintr-un raport comercial anterior. cursul de schimb al dolarului 3.B – sconteaza cambia la banca inainte de scadenta. . Aprovizionarea cu marfuri : % = 371 4426 371 = 401 714 600 114 114 714 600 114 714 600 114 4428 % 707 4427 2.SC ALFA SA trage asupra SC BETA SA o cambie in favoarea SC GAMA SA. 8.000 $ x ( 3. 9.400 lei=1. banca retinand un comision de 4 lei.R.38 ) 3. Care sunt înregistrările contabile în cazurile de mai sus? Inregistrarile contabile: 1.C. respectiv SC GAMA SA poate utilize cambia in unul din urmatoarele moduri: . la scadenta. Care sunt înregistrările contabile? 1.4 lei/$. Executarea cambiei: 403 = 6. Incasarea creantei se face la 3. Descarcarea din gestiune a marfurilor vandute: % = 371 607 4428 4.38 lei/$.. Inregistrarea vanzarii produselor finite unui partener extern: 4111 = 701 3. . Decontarea directa cu trasul prin incasarea in numerar: 5311 = 413 714 Decontarea cambiei prin intermediul bancii si retinerea comisionului : 5121 = 413 714 627 = 5121 4 Studiu de caz 18 S. 5121 714 Inregistrarea taxei de scont la scontarea cambiei inainte de scadenta: 667 = 5121 14 sau 627 Emiterea cambiei la client : 413 = 411 714 7.41 lei/$. taxa de scont 14 lei. “MULTIMOD” S. vinde produse finite unui partener extern. Emiterea cambiei si transmiterea prin gir unui alt furnizor: 401 = 403 714 5.000 $ x 3. . Incasarea creantei: 31 .L.4 lei 2. La finele perioadei de gestiune cursul de schimb scade la 3. Inregistrarea la sfarsitul perioadei a diferentelor de curs valutar: 665 = 5124 20 lei=1.C – pastreaza cambia in portofoliu pana la scadenta cand se face decontarea directa cu “trasul” prin incasarea in numerar. la pretul de vanzare de 1000 $.

.... Inregistrarea cheltuielilor in avans aferente anului N+1 pentru abonamentul de presa si publicatii de specialitate: 471 = 5121 120 lei 2. 120 : 12 luni = 10 lei. la 31..040 1..6 lei/actiune. iar 100 de actiuni se includ in categoria imobilizarilor financiare.A. ...02 N+1: 623 = . pe baza scadentarului... pentru abonament la presa si publicatii de specialitate pentru anul urmator. la 31. Reluarea provizionului pentru litigii in exercitiul 2009 prin solutionarea cazului: 1511 = 7812 500 lei Provizioane Venituri din pentru litigii provizioane pentru riscuri si cheltuieli Studiu de caz 21 SC ALTEX SA cumpara de la bursa 800 de actiuni ale unei filiale din cadrul grupului la pretul de 2.. Care sunt înregistrările contabile? 1..in a doua luna.410 lei=1.. S..12 N+1: 623 = Studiu de caz 20 La SC “ORSER” SA un debitor contesta plata sumei de 500 lei. achita prin virament suma de 120 lei. Includerea in categoria imobilizarilor financiare a actiunilor (100 actiuni): 261 = 501 250 32 . Cumpararea actiunilor de la o filiala din cadrul grupului: 501 = 5121 2. Care sunt înregistrările contabile? 1..in luna a douasprezecea.000 $ x 3. Se constituie un provizion pentru litigii in suma de 500 lei in exercitiul 2008: 6812 = 1511 500 lei Cheltuieli de exploatare Provizioane privind provizioanele pentru litigii pentru riscuri si cheltuieli 2.5 lei/actiune in scopul obtinerii de venituri financiare pe termen scurt.41 lei 3... Evolutia procesului arata ca cel putin 50% din suma contestata va fi recuperate. Vanzarea actiunilor (400 actiuni): 5121 = % 501 764 1.400 lei 10 lei Studiu de caz 19 In luna decembrie a anului curent..... Inregistrarea cheltuielilor anticipate ajunse la scadenta in fiecare luna: -in prima luna. Ulterior.....5124 = % 4111 765 3... in fiecare luna se vor inregistra cheltuieli anticipate ajunse la scadenta.000 40 471 471 471 10 lei 10 lei 10 lei 3....01 N+1: 623 = .... pe care o face la o data ulterioara... Pentru solutionarea litigiului se recurge la instanta de judecata. In anul urmator.. la 28. procesul se incheie si debitorul este obligat la plata integrala a sumei datorate.. procesul fiind in curs la finele exercitiului 2008..... 400 de actiuni se vand la pretul de 2.. “VULTURUL NEGRU” S.... In luna martie 2009.000 ( 800 actiuni x 2.... Care sunt înregistrările contabile? 1..C.5 lei/actiune) 2.

unor terti. Revanzarea celor 50 actiuni cu incasare imediata in numerar: % 5311 149 = 1091 85 80 5 6. . deci in total 20 lei. 5. cunoscandu-se : . folosindu-se borderoul acestora si extrasul de cont: 1091 = % 510 5121 300 462 210 2. cat si cu decontare ulterioara.6 lei. din costul de achizitie . in vederea obtinerii unor ambalaje. Care sunt înregistrările contabile? 1. emise anterior. Se receptioneaza ambalajele obtinute in urma prelucrarii cunoscandu-se urmatoarele elemente: .pretul de inregistrare prestabilit pentru ambalajele obtinute 540 lei.10 lei. Anularea actiunilor.costul unitar de achizitie de 1. in termen de o luna ( 150 de actiuni). Revanzarea celor 150 actiuni cu decontare ulterioara: % = 1091 5121 149 Studiu de caz 23 255 240 15 SC OMEGA SA preda materii prime in suma de 350 lei si materiale consumabile in valoare de 50 lei. Plata in numerar a actiunilor achizitionate cu decontare ulterioara: 462 = 5311 210 4.100 de actiuni se anuleaza . Evidentierea comisionului datorat unitatii intermediare: 622 = 401 51 (510 x 10%) 3.actiunile sunt rascumparate cu decontare imediata din contul de disponibil pentru suma de 300 lei si cu decontare ulterioara 210 lei . atat cu incasare imediata in numerar ( 50 de actiuni).200 de actiuni se revand angajatilor proprii la pretul de 1.TVA aferenta tarifului facturat (19%) 28. Se predau materiile prime si materialele consumabile la terti pentru obtinerea ambalajelor: 351 = % 400 301 350 302 50 2.rascumpararea se face prin intermediul unei entitati spcializate careia i se datoreaza un comision de 10%.7 lei .Studiu de caz 22 SC DACIA SA rascumpara 300 de actiuni. Care sunt înregistrările contabile? 1.5 lei.tariful practicat de unitatea prelucratoare 150 lei. Se inregistreaza materiile prime incorporate in ambalajele obtinute: 381 = 351 400 33 . .valoarea nominala unitara de 2 lei . pe baza actelor legale de modificare a capitalului: 1012 = % 200 1091 170 141 30 Diferenta in minus intre costul de achizitie ( mai mare ) si pretul de vanzare este de 0. Rascumpararea actiunilor.

1+50.12 N+3 Flux 50.000 Valoarea neta contabila = 600. existã indicii cã utilajul s-a depreciat.3.m.m. La sfârşitul exerciţiului N.000/1. Managerii estimeazã cã în fiecare dintre urmãtorii 4 ani utilajul va funcţiona câte 2.000/(1.93 mii Valoarea recuperabila = max (Valoarea justa – Costurile. – locatarul îi garanteazã locatorului o valoare rezidualã de 10.m.000 u.000 pentru deprecierea imobilizarilor necorporale = 401 28.856 Echipamente = Alte imprumuturi si datorii asimilate Dobanda 131.000 u.12 N+1 31./buc.000/1.545.m.12 N+2 31. – locatarul plãteşte în fiecare an 1..1)4 = 427.m.N.856 x 10%=13. Numãrul de produse realizate va fi de 4 bucãţi pe orã.. utilajul a funcţionat 1.74 0 34 .041. Rata la care se actualizeazã fluxurile de trezorerie este de 10%. – rata marginalã de împrumut a locatarului: 10%.000/(1.1 + 135.504.000 Valoarea justa – Costurile estimate = 510.000 Rambursare 36.4 40.flux anual = 4 x 2.250 x 15 = 135.5 Sold datorie 131. echipamentul va fi returnat locatorului.N+3.12 N 31. Preţul de vânzare (valoarea justã) ar fi de 510.000 = 540.000 Valoarea de utilitate: .50 Data 31.m.000 ore)=60.000 u.000 = 500.000 de ore.12. la 31. Care este incidenţa aplicării normei IAS 17 „Contracte de leasing” în contabilitatea locatarului? Primirea echipamentului se contabilizeaza la minimul dintre valoarea justa (135.185.000 Valoarea de utilitate = 135. iar cheltuielile determinate de ieşire ar fi de 10.6 54.000 – 10. În cursul exerciţiului N.000/(1.000 u.000)/(1. – sunt prevãzute 3 redevenţe anuale.1)2 + (50.000 – 60.495.000 u.454. – obiectul contractului: un echipament tehnic. Presupunem cã existã o piaţã activã pe care utilajul poate fi tranzacţionat.m. Sã se calculeze şi sã se contabilizeze deprecierea constatatã în conformitate cu IAS 36 „Deprecierea activelor”. Amortizarea exercitiului N = 600.000) si valoarea actualizata a platilor minimale (redevente anuale si valoarea reziduala garantata).000 u.814. de 50.000 + 10. Valoarea actualizata= 50.86 54.000 x (1.1)2 + 135.856 = Ajustari 40. – durata contractului: 3 ani.000/ (1.250 ore.000 u.12.000 ore de funcţionare. achitabile în ultima zi a anului de contract. Fluxurile de trezorerie nete pe care le va obţine întreprinderea din vânzarea unui produs sunt estimate la 15 u. fiecare.856 95. Se inregistreaza tariful facturat de furnizor si implicit reflectarea pretului prestabili aferent ambalajelor receptionate: % = 401 150 381 140 388 10 4426 Studiu de caz 24 Societatea deţine un utilaj achiziţionat la începutul exerciţiului N la un cost de 600. – valoarea justã a echipamentului: 135. – la sfârşitul perioadei de locaţie. Durata de utilitate a fost estimatã în momentul achiziţiei la 10.m.000 50.000 60.16 5. Valoarea de utilitate) = 500 mii Deprecierea = 540-500 = 40 mii Cheltuieli cu deprecierea imobilizarilor Studiu de caz 25 Societatea A (locatar) a semnat un contract de închiriere cu urmãtoarele caracteristici: – data începerii contractului: 31.1)3 + 135.000/10.1)3 = 131.5 131.6 9.545. pentru asigurare.

m. în condiţiile în care presupunem cã mãrimea capacitãţii normale de producţie este de 5.800.m. exista o datorie de impozit amânat de 6. Cota de impozit pe profit: 16%.N.000. În anul N. 35 .000 La 31. Sã se calculeze costul de producţie unitar în conformitate cu IAS 2 „Stocuri”. Politica sa este cunoscutã pe piaţã. La sfârşitul fiecãrui exerciţiu. REZOLVARE: • Exista o obligatie prezenta ca rezultat al unui eveniment trecut: instalarea rafinariei creeaza o obligatie legala deoarece contractul de licenta prevede inlaturarea acesteia. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane. chiar şi atunci când nu are obligaţia legalã de a o face. cifra de afaceri a fost de 10.000 u.000 (10. Pasivul de impozit amanat existent la deschiderea exercitiului N = 6.920 Acesta se va inregistra astfel : .000 u. Costul unitar = 540 u. Sã se calculeze şi sã se contabilizeze impozitul amânat în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”. Se estimeazã cã pentru mutarea rafinãriei sunt necesare cheltuieli de 200. Sã se verifice dacã sunt îndeplinite condiţiile de constituire a unui provizion în conformitate cu IAS 37 „Provizioane.000 bucãţi.12.pe seama cheltuielilor : (15.m.000 = 2.920 800 u. Studiu de caz 27 Se cunosc urmãtoarele informaţii privind o categorie de clãdiri ale societãţii X: Informatii Valoarea cladirilor la 01.000) x 16% = 5.000 Baza de impozitare a imobilizarilor : 65.000 u.500 bucãţi în exerciţiul N+2.N.m.920 u.12 N : Valoarea contabila a imobilizarilor : 127.m. datorii contingente şi active contingente”.000 = 3.000 Diferenta temporara impozabila : 62. societatea a procedat la reevaluarea categoriei de clãdiri valoarea reevaluatã fiind de 127.m. Pasivul de impozit amanat care trebuie inregistrat in exercitiul N = 9.7 mil. = Datorie de impozit amanat 6. întreprinderea posedã 800 bucãţi în stoc. datorii contingente şi active contingente”. Din punct de vedere fiscal.000-90.720 5. rafinãria va fi mutatã într-o altã locaţie strategicã.000) x 16% = 800 u.000 bucãţi în exerciţiul N+1 şi 6.000) 90. 4. la 31.000 u.Studiu de caz 26 O întreprindere fabricã un produs pentru care costul variabil unitar de producţie este de 180 u.000 u.920 – 6. 45. reevaluarea nu este recunoscutã.000 u. u.800.000 = 9.000 Baza de impozitare 80.pe seama capitalurilor proprii : (127. Cantitãţile fabricate au fost de 5. La începutul exerciţiului N.m. Un magazin de vânzãri cu amãnuntul are o politicã de rambursare a contravalorii bunurilor returnate de cãtre clienţii nemulţumiţi.12.m.m.920 u.m. % Rezerve din reevaluare Cheltuieli cu impozitul amanat Studiu de caz 28 O societate din industria petrolierã a instalat o rafinãrie pe un teren închiriat.12 N = 16 % x 62.000-10. la sfârşitul perioadei de închiriere.000 buc +1.12. REZOLVARE : La 31. Cheltuielile fixe anuale de producţie sunt de 1.N Valoare contabila 100.m.000) 65.m. REZOLVARE Costul de productie (N) = 180 x 5. Statisticile aratã cã anual sunt returnate produse a cãror valoare reprezintã 3% din cifra de afaceri.000 (15.000 bucãţi în exerciţiul N.m.01 N -Amortizarea in anul N =Valoarea cladirilor la 31. În contract se precizeazã cã. .000 Pasivul de impozit amanat care trebuie sa existe la 31.

astfel că în cazul în care. În majoritatea cazurilor. După vânzare s-au constatat defecţiuni grave în etanşeizarea frigiderelor. dintr-un motiv sau altul. ea a lansat un nou model din care a vândut 100 de bucăţi.000 de lei.000 = 300.000 Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri si cheltuieli In ceea ce priveste cea de-a doua problema: • Exista o obligatie prezenta ca rezultat al unui eveniment trecut: vanzarea produselor – obligatie implicita deoarece politica anterioara a magazinului i-a facut pe clienti sa spere ca in caz de nemultumire le va fi rambursata contravaloarea marfurilor cumparate.000 de lei pentru acoperirea cheltuielilor cu reparaţiile. • este necesar un provizion pentru cea mai bună estimare a cheltuielilor cu reparaţiile: 50. urmând ca în momentul în care este sigur că rambursarea va fi primită (în cazul în care întreprinderea onorează datoria).m. Care sunt precizările OMF 1752 şi respectiv IAS 37 cu privire la această speţă? Ce soluţii contabile sunt valide din persectiva celor două referenţiale? REZOLVARE: • există o obligaţie prezentă ca urmare a unui eveniment trecut: angajamentul pe care societatea şi l-a luat faţă de cumpărători de a remedia defecţiunile. • Este probabila iesirea de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: contravaloarea marfurilor returnate. În exerciţiul N.000 Din definiţia datoriei contingente putem observa că ea cuprinde.• • Este probabila iesirea de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: costurile cu mutarea rafinariei. Trebuie retinut ca regula de mai sus trebuie aplicată cu prudenţă. 36 .000 30. Este necesar pentru cea mai buna estimare a costurilor cu mutarea rafinariei: 200. = Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni legate de acestea 200. pe lângă datoriile potenţiale ce vor fi confirmate de un eveniment viitor şi incert. Cealaltă parte poate fie să ramburseze valoarea plătită de întreprindere.000 u.000 Studiu de caz 29 Întreprinderea ALFA are ca obiect de activitate producţia şi comercializarea de frigidere.000 de lei pe care furnizorul s-a angajat să o ramburseze societăţii ALFA.000 u. Societatea a informat cumpărătorii asupra defecţiunilor şi s-a angajat să le repare gratuit. • prin aplicarea regulii de mai sus se va recunoaşte un activ pentru suma de 30. întreprinderea va înregistra un provizion pentru întreaga valoare a datoriei. întreprinderea rămâne responsabilă pentru toată suma. întreprinderea va proceda la recunoaşterea unui activ aferent rambursării estimate. În această situaţie. clauza de despăgubire sau a garanţiei oferite). fie să efectueze plata direct. şi datorii certe care nu satisfac decât o parte din condiţiile cerute pentru a fi recunoscute drept provizioane pentru riscuri şi cheltuieli.000 de lei. terţa parte nu efectuează plata.000. • este probabilă ieşirea de resurse generatoare de avantaje economice viitoare: cheltuielile cu reparaţiile. Cheltuieli cu provizoane pentru riscuri si cheltuieli = Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli 300. Cheltuielile cu reparaţiile sunt estimate la 50.000 20.m. • Este necesar un provizion pentru cea mai buna estimare a conravalorii bunurilor returnate: 3% x 10. într-un contract de asigurare. întreprinderea este cea care trebuie să plătească.000. % 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli 461 Debitori diversi = 1518 Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli 50. Furnizorul materialelor de etanşeizare şi-a asumat responsabilitatea defectelor şi a decis să ramburseze societăţii ALFA suma de 30. Uneori.000. o întreprindere poate solicita altei părţi să plătească o parte sau toate cheltuielile necesare constituirii unui provizion (de exemplu.000.

A primeşte un credit pe termen lung de 1.000-10.667(1.m. Care sunt înregistrările contabile conform Ias 20 dacă: a)subvenţia se recunoate la venituri. întreprinderea ALFA S.000 u. b)subvenţia se deduce din cheltuieli. Cu această ocazie primeşte o subvenţie de 120.000.Studiu de caz 30 La începutul exerciţiului N.000=110.000. REZOLVARE: 1.000. La sfârşitul lunii aprilie ALFA rambursează subvenţia deoarece nu a respectat condiţiile prevăzute pentru acordarea acesteia.m.000 x 20% x 1/12) Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung -trecerea la venituri in avans a suventiei aferente dobanzilor periaodelor urmatoare: Subventia aferenta lunii ianuarie = 120.m.000 = 1621 Credite bancare pe termen lung 1.000 u.000 u.000 u. pentru acoperirea cheltuielilor cu dobânda. 7418 Venituri din subventia de exploatare pentru dobanda datorata = 472 Venituri in avans 110.000/12=10. Venitul in avans = 120. Intreprinderea a recunoscut subventia drept venit Inregistrarile aferente lunii ianuarie: -primirea creditului: 5121 Conturi la banci In lei -incasarea subventiei: 5121 Conturi la banci In lei = 7418 Venituri din subventia de exploatare pentru dobanda datorata 120.m.000.000 = Inregistrarile aferente lunilor februarie si martie: -inregistrarea dobanzii aferente: 666 = 1682 16.000 37 .000 -inregistrarea dobanzii aferente lunii ianuarie: 666 Cheltuieli privind dobanzile 1682 16.667(1.000 x 20% x 1/12) Cheltuieli privind Dobanzi aferente dobanzile creditelor bancare pe termen lung -trecerea la venituri a subventiei aferente dobanzii lunii curente: 472 Venituri in avans = 7418 Venituri din subventia de exploatare pentru 10. la o rată a dobânzii de 20% pe an.

000-30.m.000 u.000.000 u. Intreprinderea a dedus subventia din cheltuieli: Inregistrarile aferente lunii ianuarie: -primirea creditului: 5121 = 1621 Conturi la banci Credite bancare in lei pe termen lung -incasarea subventiei: 5121 Conturi la banci in lei = % 666 Cheltuieli privind dobanzile 472 Venituri in avans 1. 472 Venituri in avans • 5121 80.m.000=80.000 -rambursarea subventiei de 120.000 -inregistrarea dobanzii aferente perioadei curente: 666 Cheltuieli privind dobanzile 1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung Inregistrarile aferente lunilor februarie si martie: -inregistrarea dobanzii aferente perioadei curente: 666 Cheltuieli privind dobanzile = 1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung 16.000.667 = 16.000 10.667(1.000 Conturi la banci in lei imputarea la cheltuieli a restului din subventia rambursata: = 5121 Conturi la banci in lei 40.000 120.000 = 6588 Alte cheltuieli de exploatare 2.dobanda datorata Inregistrarile aferente lunii aprilie: -inregistrarea dobanzii aferente: 666 Cheltuieli privind dobanzile = 1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung 16.000 110.667 -deducerea din cheltuieli a cotei parti din subventie: 38 .: • imputarea cu prioritate asupra venitului in avans aferent subventiei: Venitul in avans este de 110.000 x 20% x 1/12) -trecerea la venituri subventiei aferente dobanzii lunii curente: 472 Venituri in avans = 7418 Venituri din subventia de exploatare pentru dobanda datorata 10.

000 Conturi la banci in lei imputarea la cheltuieli a restului din subventia rambursata: = 5121 Conturi la banci in lei 40.06.667 -deducerea din cheltuieli a cotei parti in subventie: 472 Venituri din avans = 666 Cheltuieli privind dobanzile 10.000 Alte titluri imobilizate Conturi la banci Active disponibile in lei pentru vanzare la 31. La 31.12 N+1.000 euro x 4.000 acţiuni A pentru 1.000 = 6588 Alte cheltuieli de exploatare Studiu de caz 31 La 30 iunie N.1 lei -31 decembrie N+1 1 euro = 4.12. Acţiunile au fost clasificate ca disponibile pentru vânzare (care. Evoluţia cursului de schimb se prezintă astfel: -30 iunie N 1 euro= 4 lei -31 decembrie N 1 euro =4.040 lei • 31.N.472 Venituri din avans = 666 Cheltuieli privind dobanzile 10.2 lei. potrivit IAS 39. iar la 31.12.intreprinderea Beta trebuie sa evidentieze cresterea valorii juste in capitalurile proprii: 1.000 euro (a rămas nemodificată).12. achizitia actiunilor disponibile pentru vanzare: 265.2 = 5121 4.200 euro.N+1 valoarea justă a titlurilor a crescut la 1.200euro x 4.modificarea valorii juste in lei a actiunilor ca urmare a variatiei cursului de schimb: 265.12 N+1 valoarea justa Totalul modificarii valorii juste de 940 lei este rezultatul modificarii preturilor actiunilor in euro 39 .N valoarea justă a titlurilor este de 1. sunt evaluate la valoarea justă cu variaţiile de valoare reflectate în capitalurile proprii).000 euro.2 = 1064 100 Alte titluri imobilizate Rezerve de valoare Active disponibile justa pentru vanzare • la 31.000 Inregistrarile aferente lunii aprilie: -inregistrarea dobanzii aferente perioadei curente: 666 Cheltuieli privind dobanzile = 1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung 16.100 lei 1. Care sunt înregistrările efectuate de Beta? REZOLVARE: Inregistrarile efectuate de Beta sunt urmatoarele: • la 30.000 -rambursarea subventiei: • imputarea cu prioritate a subventiei rambursate asupra venituilor in avans: 472 Venituri in avans • 5121 80.12 N valoarea justa 31.2 lei/euro=5.1lei/euro=4.N. societatea Beta achiziţionează 1.

incasarea avansului de la BETA (40. o societate ALFA.000 Venitul din vanzarea produselor finite este evaluat. Rata dobânzii prevăzută în contract este de 10%. Conform contractului.000 Conturi la banci Clienti in valuta la 31 decembrie N.5 ) lei/euro +4. din Franţa.vanzarea produselor finite: 411 = 701 Clienti Venituri din vanzarea produselor finite 280.se vor inregsitra urmatoarele: • la i ianuarie N.200 • • 40 .inregistrarea venitului din dobanda pentru anul N (convertit in lei la cursul mediu din perioada 5 ianuarie N – 31 decembrie N de 3. • la 1 ianuarie N. iar restul în două rate anuale.000 euro x (3.000 euro x (3.potrivit normei IAS 18 “Venituri”. din România.diferenta de curs valutar aferenta creanteifata de BETA. produse finite în valoare de 80. pe 1 ianuarie.5 lei/euro): 5124 = 411 140.6 3. -in anul N+1: (20.5 3.55)lei/euro: 411 Clienti = 765 Venituri din diferente de curs valutar 4. se încasează imediat 50% din valoarea bunurilor.000 euro x 3.dica 80.40. livrează unei societăţi BETA.Studiu de caz 32 Pe 1 ianuarie N.in anul N: (80.200 Clienti Venituri din dobanzi la 31 decembrie N.725 1 ianuarie N+1-31 decembrie N+1 Care sunt înregistrările efectuate de Alfa? REZOLVARE: In contabilitatea societatii ALFA.000 ) x 10% = 4.55 3.000 euro.000 – 50% x 80.000 lei Dobanda : .000 euro) x 10% = 2.6-3.000 euro x 3.75 3.5 lei/euro = 280.000 euro.7 Perioada 1 ianuarie decembrie N N-31 Curs mediu 3.7 3.55 lei/euro): 411 = 766 14. la valoarea justa a mijlocului de plata primit. Evoluţia cursului euro a fost următoarea: Data 1 ianuarie N 31 decembrie N 1 ianuarie N+1 31 decembrie N+1 1 ianuarie N+2 Curs de schimb euro/leu 3.000 euro.6 – 3.

520.diferenta de curs valutar aferenta creantei fata de BETA 20.000 x 10%=152. care au fost facturate de furnizorul intern B.050 Clienti Venituri din diferente de curs valutar • la 1 ianuarie N+2.22.000 euro x (3.600 = 1. cu manipularea şi punerea în funcţiune a utilajului. vor fi efectuate cheltuieli cu demontarea utilajului şi refacerea amplasamentului în valoare de 10.000 $ = Valoare CIF 608.679.000 $.6 Valoarea FOB: 500. la cursul de 3.500 5. Echipamentul este amortizat liniar.65 2. pe 5 ianuarie N+1.5%): 1.000 $.000 41 .000.100 Cheltuieli din diferente de curs valutar • Studiu de caz 33 La 15 noiembrie N.000 lei Taxa vamală (10%): 1. datoria faţă de M şi. importă în condiţii de livrare FOB un utilaj de la furnizorul M din SUA în valoare de 500. Valoarea actualizată a cheltuielilor cu demontarea este de 9.800 Conturi la banci 411 86.400 Venituri din diferente de curs valutar la 31 decembrie N+1.000 $ şi respectiv 20.450 Clienti Venituri din dobanzi • la 31 decembrie N+1.000 euro): 411 = 766 7. achizitia utilajului: 2131 = % 401 1. din România.000 euro x (3.725 lei/euro x 2.679.000 de lei.520. incasarea ratei de 20. Decontarea datoriilor faţă de furnizorii externi se efectuează astfel: pe 27 decembrie N.124 Clienti 81.000 euro).000 $ Cheltuieli de asigurare: 20. societatea GAMA.124 Care sunt înregistrările efectuate de Gama ? REZOLVARE: Inregistrarile efectuate in contabilitatea societatii GAMA sunt : • la 15 noiembrie N.400 Clienti 765 2.520.000 euro si a dobanzii aferente primului an (4.5 2.405 lei.000 $ x 2. datoria faţă de L.000 + 152. De asemenea.• la 1 ianuarie N+1.725)lei/euro: 411 = 765 3.5% = 7. Transportul şi asigurarea pe parcurs extern sunt efectuate şi facturate de societatea americană L şi au fost în valoare de 88.679. incasarea ultimei rate si a dobanzii aferente.000 lei Comision vamal (0.250.600 lei Valoare în vamă: 1.520.000 $ Cheltuieli de transport pe parcurs extern: 88.753.7 lei/euro: % = 411 82.75 – 3. Managerii estimează că durata de utilitate a utilajului va fi de 10 ani şi că.7 lei/euro: 5124 = % 88.600 lei TVA (19%): 1. la expirarea acestei perioade.000 euro x 3.000 de lei.000 + 7.600 1.5 = 1. Cursul de schimb al monedei americane a evoluat astfel: Data 15 noiembrie N 27 decembrie N 31 decembrie N 5 ianuarie N+1 Cursul de schimb 2.7 2.inregistrarea venitului din dobanda pentru anul N+1 (3.400 Conturi la banci in valuta 665 1. x 0.600 x 19% = 319.6)lei/euro + 2. s-au efectuat cheltuieli cu transportul pe parcurs intern. în valoare de 2.

000 $ x(2.. – cheltuieli cu achiziţia de instalaţii pentru producerea cremei de brânzã: 9.405 Provizioane pentru dezafectare imbilizari corporale • la 27 decembrie N.800 Venituri din diferente de curs valutar Studiu de caz 34 Societatea îşi desfãşoarã activitatea în domeniul prelucrãrii laptelui.000 Cheltuieli din din diferente de curs valutar • la 31 decembrie N.Furnizori M 401 Furnizori L 446 Alte impozite.091. În planul de restructurare sunt prevãzute urmãtoarele: – indemnizaţii pentru concedierea unei pãrţi din salariaţi: 2. plata datoriei fata de furnizorul M.708 lei : 6811 = 2813 14.108. – cheltuieli cu recalificarea personalului în vederea utilizãrii noilor instalaţii: 300..m.000 u. Amortizarea pentru exercitiul N se determina tinand ont de faptul ca echipamentul functioneaza in exercitiul N o luna de zile : 1. 42 .m. 500. Din acest motiv. rezultatele ultimelor exerciţii au fost mult mai mici decât cele bugetate.000 u. Costul de achizitie este de 1.m.. privind amortizarea mijloacelor de transport imobilizarilor • la 5 ianuarie N+1.000 $ x 2.000 Furnizori M in valuta 665 75.5 lei/$) : • 665 = 401 21.000 Furnizori B 1513 9.000 $ x 2.800 Conturi la banci in valuta 765 10.600 Cheltuieli din Furnizori L din diferente de curs valutar • amortizarea echipamentului in exercitiul N.108.000 u.091. consiliul de administraţie a decis sã renunţe la fabricarea iaurtului cu aromã de fructe şi sã înceapã producţia de cremã de brânzã.taxe si varsaminte asimilate 4426 TVA deductibila 5121 Conturi la banci in lei 270.plata datoriei fata de furnizorul L. – profituri estimate a se obţine din vânzarea instalaţiilor utilizate în producerea iaurtului cu aromã de fructe: 900.000.000 u.65 lei/$ : % = 5124 1.000 401 Conturi la banci 1.005/10 x 1/12 = 14. punere in functiune si a cheltuielilor estimate de dezafectare in costul utilajului in conformitate cu IAS 16 ‘imobilizari corporale’ : 2131 = % 11.325.. Din cauza concurenţei pe piaţã.600 319.m.6 lei/$ : 401 = % 291. ajustarea fata de furnizorul L.724 159.000 159. în exerciţiul N.manipulare.124 includerea cheltuielilor de transport.708 Cheltuieli de exploatare Amortizarea instalatiilor. taxe si varsaminte • plata obligatiilor vamale : % = 446 Alte impozite.000.691.006 lei.600 478.250.600 Furnizori L 5124 280.405 Echipamente tehnologice 401 2.691.7 lei/$-2.

si anume cele care: .m. La 30 septembrie N.000 u.– cheltuieli cu promovarea noilor produse: 800.000 u. – interese minoritare: 5. clienţilor şi furnizorilor aşteptarea cã societatea va implementa procesul de restructurare. existau în circulaţie 9.. si . La 31.000 u. Un provizion pentru restructurare nu trebuie sa includa costuri precum cele legate de: . Sunt incluse în provizion: -costurile ocazionate de disponibilizarea personalului 2.000 de lei.000. .m.000 u. Un provizion aferent restructurarii va include numai costurile directe generate de restructurare.. si .000 u. şi pentru acţiuni preferenţiale 15.sunt generate in mod necesar de procesul de restructurare.cheltuielile implicate. Acest anunţ a indus salariaţilor. Câştigurile din cedarea instalatiilor utilizate in producerea iaurtului cu aroma de fructe: 900. .000 Studiu de caz 35 Se cunosc urmãtoarele informaţii privind exerciţiul încheiat la 31. care sa stipuleze cel putin: .000 de acţiuni ordinare.000.m.12.m.m. .12.data de la care se va implementa planul de restructurare. La începutul exerciţiului N.m.activitatea sau partea de activitate la care se refera.investitiile in noi sisteme si retele de distributie.numarul aproximativ de angajati care vor primi compensatii pentru incetarea activitatii.000 u.000.000.cheltuieli cu achiziţia de instalaţii pentru producerea cremei de brânzã: 9. – cheltuieli cu promovarea noilor produse: 800. chiar dacă vânzarea acestora este ocazionată de restructurare. . La sfârşitul exerciţiului N s-au anunţat public principalele caracteristici ale planului de restructurare. au fost repartizate astfel: pentru acţiuni ordinare 25.000. – cheltuieli cu recalificarea personalului în vederea utilizãrii noilor instalaţii: 300. 43 . şi -nu sunt legate de desfăşurarea continuă a activităţii întreprinderii.000. nu sunt luate în considerare în determinarea provizionului." Societatea constituie un provizion pentru restructurare pentru costurile directe legate de restructurare.N A efectuează înregistrarea: 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli = 1513 Provizioane pentru restructurare 2.000 u. Care este incidenţa aplicării OMF 1752 ? REZOLVARE : In ordinul 1752 se precizeaza : “O entitate are o obligatie implicita care determina constituirea unui provizion pentru restructurare atunci cand sunt indeplinite conditiile generale de recunoastere a provizioanelor si entitatea: a) dispune de un plan oficial detaliat pentru restructurare. Nu se includ în mărimea provizionului (deoarece sunt legate de desfăşurarea continuă a activităţii societăţii ): . adică cele care: -sunt generate în mod necesar de procesul de restructurare. distributia si posturile acestora.000.000.000 de acţiuni ordinare.N: – profit înainte de impozitare: 100.m.principalele locatii afectate de planul de restructurare.m. si b) a provocat celor afectati o asteptare ca va realiza restructurarea prin inceperea implementarii acelui plan sau prin anuntarea principalelor sale caracteristici celor afectati de acesta.nu sunt legate de desfasurarea continua a activitatii entitatii.000 u. – impozit pe profit: 30.000 u. au fost emise încã 4.000 u..m.marketing. sau .recalificarea sau mutarea personalului permanent. Aceste cheltuieli referitoare la administrarea viitoare a activitatii nu reprezinta datorii de restructurare la data bilantului.. Dividendele în valoare de 40.m.000 u.m.000.

.000 u....... 30...000 u..000 u.......000 =5.... 15.000 u....000. ...... ........... 100....... 65......atribuibil(a) actionarilor ordinari.....000........m.....m....... 70..............m..000 u..... la media ponderata a ctiunilor ordinare aflate in circulatie in exercitiul respectiv......Dividende preferentiale..000 u............ 5. 44 ..000 + 4000 x 3/12= 10..........000..m.m. aferent actiunilor ordinare Numarul mediu ponderat al actiunilor in circulatie = 9..m...m.. ........m..........000 u..000 u..........Interese minoritare... =Rezultatul net al exercitiului .... Rezultatul net aferent actionarilor ordinari = Rezultatul net – Dividende corespunzatoare actiunilor preferentiale clasificate ca instrumente de capital. 50.000....000 Rezultatul pe actiune de baza = 50..Sã se calculeze rezultatul pe acţiune de bazã în conformitate cu IAS 33 „Rezultatul pe acţiune”... Profiul inainte de impozitare.000....... = Profit atribuibil actionarilor societatii-mama......... /actiune....... =Profit dupa impozitare.....m....000....000.......................... REZOLVARE: Rezultatul pe actiune de baza se calculeaza impartind profitul sau pierderea net(a) ..Impozitul pe profit.....000 u.... /10.........000........

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->