Sunteți pe pagina 1din 33

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT BRASOV

CAIET DE PRACTIC

Al studentului Posea Sergiu Georgian

AUTORIZATIE DE PRACTICA

UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" FACULTATEA DE MANAGEMENT BRASOV

AUTORIZATIE DE PRACTIC

n conformitate cu Legea nr.288/2002, STUDENTUL _____________________________________________________________ _________________________________ de la Universitatea "Spiru Haret", Facultatea de Management, este repartizat pentru a face practic pentru semestrul I la ___________________________ ___________________________________________

FACULTATEA DE MANAGEMENT BRASOV UNIVERSITATEA SPIRU HARET" INSTRUCTIUNI METODOLOGICE CU PRIVIRE LA PRACTICA STUDENTILOR

1. CONCEPTIE Sl ORGANIZARE

1.1. Practica face parte integrant din procesul de invatamant si are ca scop completarea cunostintelor teoretice si practice obtinute la cursuri, lucr ri practice. 1.2. n timpul practicii, studentii trebuie s -si nsuseasc deprinderea de a lucra n serviciile functionale antrenate n relatii economice internationale ale societ tii comerciale, s se familiarizeze cu organizarea si desf surarea procesului de productie, s cunoasc caracterul tehnic, economic si social al productiei. 1.3. Practica este obligatorie. . Examenul va consta din controlul cunostintelor practice de specialitate, punndu-se accent pe capacitatea studentului de a aplica n practic cunostintele teoretice. Se va insista pe capacitatea studentului de a valorifica, n situatiile si contextele ntlnite n organizatia unde a efectuat practica, bagajul de cunostinte acumulate, priceperea de evaluare si autoevaluare, interesul si priceperea de a actiona pentru a asigura integrarea unei ntreprinderi n sistemul de management european. Cel care nu obtine

nota de promovare va fi obligat s repete practica. 1.4. Practica dureaz o lun . 1.5. Locul si timpul desf sur rii practicii este fixat de c tre conducerea facult tii sau este propus de fiecare student si aprobat de directorul centrului IDD. 1.6. Secretariatul elibereaz autorizatia de practic 2. OBLIGATIILE STUDENTULUI PRACTICANT 2.1. Trebuie s se ncadreze n mod riguros n disciplina muncii din societatea comercial (institutie), s arate interes pentru practic si s execute toate lucr rile prev zute n programul de practic . 2.2. Se va p stra o atitudine respectuoas si sobr n relatiile cu personalul unit tii. 2.3. n caz de boal , studentul va prezenta responsabilului cu practica cerere de motivare nsotit de adeverinta de la dispensarul sanitar.

3. CONTINUTUL NSEMN RILOR F CUTE DE STUDENT

3.1. nsemn rile cuprinse n carnet formeaz materialul de baz pentru redactarea referatului privitor la practic care va fi scris la sfrsitul caietului, dup terminarea practicii. 3.2. Continutul nsemn rilor:

-Conexiunile celor trei discipline cu sistemele economice, sociale, administrative ale firmei; - Raporturile existente si cele preconizate; -Puncte forte si puncte slabe. 3.3. Un loc important n cadrul nsemn rilor va fi alocat problematicii de baz privitoare la tema practic ce urmeaz s fie elaborat pe timpul practicii. Aceasta se finalizeaz n timpul practicii si va fi supus aprecierii si not rii la sfrsitul perioadei de practic .

4. DAREA DE SEAM ASUPRA PRACTICII

4.1. Va fi redactat de fiecare student sub forma unui referat si va cuprinde aprecieri cu privire la: - felul n care a fost realizat programul de practic si eventualele cauze care au condus la nerealizarea unei p rti a programului de practic ; - posibilitatea pe care a avut-o studentul de a lucra efectiv prin participarea direct la activit tile functionale din societatea comercial si felul cum a fost sprijinit de ntreprindere n acest scop. 4.2. Datele se culeg si se completeaz n carnet zilnic si se prezint la control delegatului facult tii si delegatului societ tii comerciale. 4.3. Este de dorit ca studentul s participe la anumite reuniuni de lucru, s audieze referate. Despre toate acestea va face referiri n cadrul nsemn rilor si n referatul de practic . 4.4. Carnetul de practic , continnd si darea de seam ntocmit de student, se prezint comisiei de examinare. Dup sustinerea examenului, carnetul de practic se pred la secretariatul facult tii.

PREZENTAREA Sl PLECAREA DE LA PRACTIC

Totalul zilelor de stagiu________________________ Societatea comercial (institu ia) n care se face practica _____________________________________________ _____________________________________________

Data prezent rii____________________________________

Semn tura managerului si sigiliul

Totalul zilelor de practic (cifre si litere)___________________________________

Semn tura managerului si sigiliul

TOTALUL ABSENTELOR

PLANUL CALENDARISTIC DE DESF SURARE A PRACTICII

Societatea comercial (institutia)______________________________________ _____________________________________________

Durata practicii nceput la______________terminat la_____________

PLANUL CALENDARISTIC DE DESF SURARE A PRACTICII


Societatea comercial (institutia)______________________________________ _____________________________________________

Durata practicii nceput la______________terminat la_____________

CARACTERIZAREA ACTIVIT II LA PRACTIC A STUDENTULUI


_______________________________________ F cut de c tre ndrum torul de practic al societ tii comerciale

CONCLUZII

FOAIA DE CONTROL
A delegatului facult tii de Management Brasov

CONCLUZIILE Delegatului pentru controlul practicii din partea Facult tii de Management Brasov

1.PREZENTAREA FIRMEI CD ELECTRIC este o societate cu capital integral privat, inregistrata din data de 31.08.1993, fiind inmatriculata la Camera de Comert si Industrie Brasov, Oficiul Registrului Comertului. din BRASOV, jud. BRASOV CIF: RO4580598 Reg. Com.: J08/2606/1993 Sediul firmei este pe strada Zizinului nr 119. 2.PRINCIPALELE ACTIVITATI

Principalele activitati care se desfasoara in acest moment pe departamente in societatea CD ELECTRIC sunt: Constructii: y corpuri noi de cladiri impreuna cu amenajarile interioare aferente; Electrice: y executia si repararea instalatilor electrice de joasa tensiune si medie tensiune, bransamente; y lucrari in posturi de transformare, intretinere si reparare iluminat electric stradal; y proiectare instalatii electrice de joasa si medie tensiune precum si studii privind optimizarea consumului de energie electrica; Sisteme Alarmare:

y instalare si intretinere sisteme alarmare cladiri conform legislatiei in vigoare;

Centrale Telefonice y instalare si intretinere centrale telefonice. CAEN (rev. 2 2009): 4321 Lucrari de instalatii electrice

Cele mai multe lucrari sunt contractate prin prezentarea cu proiecte si oferte la licitatiile publice.

3.POLITICA CD ELECTRIC CD ELECTRIC are ca politica prioritara desfasurarea activitatii in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2000 in toate activitatile de conducere si executie.

Societatea este certificata pentru:


y

AEROQ Sistemul de Management al Calitatii;

y y

ANRE pentru executie lucrari electrice de joasa si medie tensiune; Antiefractie instalare si intretinere sisteme de antiefractie si supraveghere video la cladiri. Principalele obiective ale firmei sunt urmatoarele: - satisfacerea totala a clientilor prin asigurarea unui raport calitate/pret cat mai avantajos - sa castige respectul clientilor sai, devenind un partener de incredere pe termen lung. - cresterea cifrei de afaceri - aplicarea unui sistem important de management - cu profitul rezultat din realizarea lucrarilor se urmareste modernizarea societatii - deasemenea , se urmareste si o investitie in utilaje, fiind neaparat necesara schimbarea acestora cu unele moderne

4.Date financiare C.D.ELECTRIC SRL

An bilant 1999 2000 2001 2002 2003

Cifr de afaceri (RON) 352.956,90 296.644,30 545.186,80 700.607,50 843.187,80

Profit net / Venituri (RON) 355.991,90 301.205,10 551.019,90 712.001,30 847.686,50 Cheltuieli (RON) 326.923,20 288.397,50 500.425,70 634.350,70 766.242,90 pierdere net (RON) 16.172,50 7.870,70 37.989,10 55.928,30 53.805,20 10 11 14 16 14 14 20 25 28 27 25 Num r angaja i

2004 1.649.702,70 1.671.353,10 1.521.890,80 114.513,40 2005 2.049.579,00 2.072.572,00 1.848.727,00 189.810,00 2006 2.484.129,00 2.494.963,00 2.382.009,00 2007 2.335.862,00 2.370.891,00 2.284.414,00 94.156,00 71.279,00

2008 3.393.439,00 3.470.832,00 3.003.299,00 388.199,00 2009 2.424.674,00 2.436.772,00 2.311.899,00 100.873,00

An bilant

Stocu ri (RON)

Cas

i Crean e (RON)

Conturi la b nci (RON)

Total capitaluri (RON)

Capit al social (RON)

Provizioan e pentru riscuri i cheltuieli (RON) l

1999 33.460,70 78.509,70 20.755,20 61.818,20

500,0 Nedisponbi 0

2000 28.243,60 47.086,40 17.882,30 61.818,20

500,0 Nedisponbi 0 l

2001 31.785,40 183.649,2 11.882,30 63.742,00 0 2002 39.824,40 332.986,5 0 2003 114.684,4 79.751,10 137.258,3 117.547,2 0 0 0 2.957,10 83.742,00

500,0 Nedisponbi 0 l

500,0 Nedisponbi 0 l

500,0 Nedisponbi 0 l

2004 15.834,00 527.830,2 300.540,8 214.762,0 0 0 0

500,0 Nedisponbi 0 500,0 0 500,0 Nedisponbi 0 l l 0,00

2005 12.048,00 474.657,0 328.775,0 282.114,0 0 0 0

2006 152.111,0 206.837,0 374.250,0 376.270,0 0 0 0 0

2007 457.183,0 551.737,0 619.819,0 412.723,0 0 0 0 0

500,0 Nedisponbi 0 l

2008 698.504,0 212.744,0 518.453,0 604.493,0 0 0 0 0

500,0 Nedisponbi 0 l

2009 764.912,0 56.235,00 625.583,0 617.160,0

500,0 Nedisponbi

5.RESURSE UMANE Din anul 2010 din cauza crizei de pe piata imobiliara si nu numai societatea CD ELECTRIC nu a mai putut contracta la fel de multe lucrari si a fost nevoita sa reduca numarul de angajati de la 25 de angajati la un numar de 17 angajati.In functie de lucarile contractate se suplimenteaza numarul de angajati(numarul de electricieni). Firma CD ELECTRIC este compusa din: y 1 administrator y 2 directori y 1 desenator tehnic y 1 secretara y 1 contabila y 11 electricieni

6.METODELE SI TEHNICILE DE MANAGEMENT Sedinta in fiecare zi de lucru de dimineata se stabilesc obiectivele pentru ziua in curs. Delegarea -directorii stabilesc echipele de electricieni si lucrarile pe care trebuie sa la efectueze in ziua respectiva.Administratorul deleaga persoanele care se vor ocupa de anumite proiecte ce implica aprobari de la ELECTRICA BRASOV. Metode de control- directorii efectueaza controale la lucrarile terminate de electricieni

Administratorul firmei: - adopta bilantul contabil si raportul de gestiune - aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul in curs - aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare ,modernizare,echipare ,restructurare
-

stabileste nivelul salariilor si al indemnizatiilor lunare

-hotaraste contractarea unui imprumut bancar pe termen lung - aproba structura organizatorica - aproba numarul si structura personalului Managerii : -planifica obiectivele - organizeaza activitatile necesare - coordoneaza deciziile si actiunile - antreneaza personalul pentru realizarea obiectivelor - controleaza desfasurarea actiunilor Organizarea structurala este evidentiata in documentele de formalizare a structurii organizatorice ,respectiv regulamnetul de organizare si functionare ,organigrama si fisele de post. Fisele de post sunt elaborate atat pentru directori(manageri) cat si pentru executanti(electircieni,desenator tehnic,secretara,contabila)

7. Analiza interna si externa a societatii sau analiza SWOT

Examinarea factorilor care determin succesul sau e ecul unei firme (afaceri), a determinat cearea unor metodologii specifice de analiz i diagnosticare a activit ii firmei (afacerii). Managementul strategic este procesul prin care o firm poate ob ine efecte materializate n cre terea semnificativ a performantelor sale, n consolidarea pozi iei ei pe pia anume prin elaborarea, implementarea i controlul strategiei firmei n vederea realiz rii misiunii asumate i asigur rii avantajului competitiv. Formularea strategiei firmei este procesul prin care managementul firmei define te misiunea ei strategic , deduce obiectivele strategice necesare realiz rii misiunii, alege strategia adecvat atingerii obiectivelor i precizeaz modalit ile punerii n oper a acesteia. Luarea deciziilor strategice privind definirea misiunii firmei, stabilirea obiectivelor strategice i a strategiei necesare atingerii lor, aplicarea planului care materializeaz strategia respectiv , se bazeaz pe un amplu proces de analiz i evaluare a mediului de ac iune a firmei, a situa iei competitivit ii ei n acest mediu i a situa iei firmei, a capacit ii acesteia de a nfrunta schimb rile produse n mediu. Managementului strategic i este specific , n esen , analiza continu , pe de o parte, a mediului extern al firmei pentru a anticipa sau sesiza la timp schimb rile din cadrul acestuia iar pe de alt parte, a situa iei interne a firmei pentru a evalua capacitatea ei de a face fa schimb rilor. Metoda de analiz a mediului, a competitivit ii i a firmei pe care o prezint n continuare, este analiza SWOT. Prin intermediul s u i (sau) al altor analize cum ar fi: analiza situa iei industriei i a atractivit ii acesteia, i

analiza competi iei, autoanaliza firmei i a for ei ei competitive, managementul de vrf al firmei poate anticipa schimb rile i elabora, implementa strategia optim pentru a asigura prosperitatea firmei. Metodele de analiz a mediului, a competitivit ii i a firmei pot folosi i eventualilor investitori pentru a- i plasa investi iile sau firmelor de consultan financiar .

ANALIZA SWOT

SWOT reprezint acronimul pentru cuvintele engleze ti Strengthts (For e, Puncte forte), Weaknesses (Sl biciuni, Puncte slabe), Opportunities (Oportunit i, anse) i Threats (Amenin ri). Primele dou privesc firma i reflect situa ia acesteia, iar urm toarele dou privesc mediul i oglindesc impactul acestuia asupra activit ii firmei. Punctele forte ale firmei sunt caracteristici sau competen e distinctive pe care aceasta le posed la un nivel superior n compara ie cu alte firme, ndeosebi concurente, ceea ce i asigur un anumit avantaj n fa a lor. Altfel prezentat, punctele forte, reprezint activit i pe care firma le realizeaz mai bine dect firmele concurente, sau resurse pe care le posed dep esc pe cele ale altor firme. i care

Puncte forte CD ELECTRIC 1. pozitia pe piata a firmei,este o societate infiintata din 1993 cu un istoric bun in care clientii pot avea incredere 2. experienta in domeniu

3. personal bine pregatit 4.resurse financiare suficiente 5. posibilitatea de a executa proiecte mari 6. domeniul de activitate poate realiza proiectele de executie ,poate executa proiectele atat in domeniul constructiilor cat si a instalatiilor electrice Punctele slabe ale firmei sunt caracteristici ale acesteia care i determin un nivel de performan e inferior celor ale firmelor concurente. Punctele slabe reprezint activit i pe care firma nu le realizeaz la nivelul propriu celorlalte firme concurente sau resurse de care are nevoie dar nu le posed . Puncte slabe CD ELECTRIC

1.neexistenta unui echipament de lucru la nivel foarte ridicat 2.neexistenta unor campanii publicitare eficiente 3.costuri mai mari ca ale concurentilor

Oportunit ile reprezint factori de mediu externi pozitivi pentru firm , altfel spus anse oferite de mediu, firmei, pentru a- i stabili o nou strategie sau a- i reconsidera strategia existent n scopul exploat rii profitabile a oportunit ilor ap rute. Oportunit i exist pentru fiecare firm i trebuie identificate pentru a se stabili la timp strategia necesar fructific rii lor sau pot fi create, ndeosebi pe baza unor rezultate spectaculoase ale activit ilor de cercetare-dezvoltare, adic a unor inov ri

de anvergur care pot genera chiar noi industrii sau domenii adi ionale pentru produc ia i comercializarea de bunuri si servicii. Oportunitatile firmei CD ELECTRIC 1. facilitati fiscale privind reducerea impozitelor si taxelor pentru

sponsorizarea unor actiuni sociale de interes local si reducerea impozitului pentru profitul reinvestit 2. bariere de intrare pentru cei ce doresc sa intre pe piata
3.costul echipamentelor utilajelor ridicat Amenin rile sunt factori de mediu externi negativi pentru firm , cu alte cuvinte situa ii sau evenimente care pot afecta nefavorabil, n m sur semnificativ , capacitatea firmei de a- i realiza integral obiectivele stabilite, determinnd reducerea performan elor ei economico-financiare. Ca i n cazul oportunit ilor, amenin ri de diverse naturi i cauze pndesc permanent firma, anticiparea sau sesizarea lor la timp permi nd firmei s i reconsidere planurile strategice astfel nct s le evite sau s le minimalizeze impactul. Mai mult, atunci cnd o amenin are iminent este sesizat la timp, prin m suri adecvate ea poate fi transformat n oportunitate. Amenintarile firmei CD ELECTRIC 1.dependenta de dezvoltare infrastructura,piata imobiliara

8. Formularea strategiei, tipul de strategie aplicata, caracteristici principale. Prin definitie, strategia consta in specificarea abordarii fundamentale pentru obtinerea avantajului competitiv urmarit de firma, ce furnizeaza contextul actiunilor de intreprins in fiecare domeniu functional. In practica multor planuri strategice sunt liste ale fazelor de actiune, fara o articulare clara cu avantajul competitiv ce se urmareste a se realiza si a modalitatilor de utilizat. In acceptiunea CD ELECTRIC, prin strategie se intelege ansamblul obiectivelor majore ale organizatiei pe termen lung, principalele modalitati de realizare, impreuna cu resursele alocate, in vederea obtinerii avantajului competitiv potrivit misiunii organizatiei. Principalele caracteristici ale strategiei aplicata de firma CD ELECTRIC sunt : - intotdeauna strategia are in vedere, in mod implicit si explicit , realizarea unor scopuri bine determinate, specificate sub forma de misiune sau obiectiv - strategia vizeaza perioada viitoare din viata firmei, cel mai adesea 2-5 ani, de aici, si gradul ridicat de risc si incertitudine ce-i

este asociat, cu toata gama consecintelor in procesul operationalizarii - sfera de cuprindere a strategiei este organizatia in ansamblu. Chiar si atunci cand se refera direct doar la anumite domenii ea are la baza luarea in considerare a problemelor de ansamblu ale firmei - continutul strategiei se rezuma la elementele esentiale, concentrindu-se asupra evolutiilor majore ale firmei, indiferent ca acestea reprezinta sau nu schimbari fata de perioada anterioara - strategia se bazeaza pe abordarea corelativa a organizatiei si mediului in care-si desfasoara activitatea.Prevederile strategiei au in vedere realizarea unei interfete cat mai eficace intre firma si mediu, reflectata in performantele organizatiei. - indiferent daca managerii ce o elaboreaza sunt constienti sau nu , strategia reflecta interesele cel putin ale unei parti - prin strategie se are in vedere prefigurarea unui comportament competitiv pentru organizatie pe termen lung, tinind cont atat de cultura firmei cat si de evolutiile contextuale - obtinerea unei sinergii cat mai mari constituie intotdeauna scopul demersului de elaborare a strategiei ; expreasia sa

economica o constituie generarea unei valori adaugate cat mai substantiale, recunoscute prin cumparare de catre clientii firmei - prin modul cum este conceputa strategia este necesar sa aiba in vedere si sa favorizeze defasurarea unui intens proces de invatare organizationala; prin aceasta, se desmneaza nu numai insusirea de noi abilitati care se reflecta in comportamentele si actiunile lor - la baza abordarii strategiei se afla principiul echifinalitatii, care potrivit lui exista mai multe modalitati sau combinatii de resurse si actiuni , prin care se poate asigura atingerea unui anumit obiectiv - in firma CD ELECTRIC strategia are un caracter formalizat, imbracand forma unui plan - obtinerea avantajului competitiv, referitor la costul sau calitatea produsului constituie scopul principal al elaborarii strategiei si criteriul cel mai important de evaluare a calitatii sale Tipul de strategie aplicata de firma CD ELECTRIC este de forma agresiva datorita oportunitatilor sale.