Sunteți pe pagina 1din 18

R ZBOIUL RECE

DEFINI IE
R zboi rece rivalitate deschis care a intervenit dup al doilea r zboi mondial ntre S.U.A. i U.R.S.S i alia ii lor. R zboiul rece s-a manifestat n plan politic, economic i propagandistic sau prin ac iuni de intimidare Termenul de r zboi rece a fost folosit pentru prima dat de consilierul american Bernard Baruch i de ziaristul Walter Lippmann n cartea R zboiul rece .

O umbr s-a ab tut asupra scenelor luminate recent de victoriile alia ilor. Nimeni nu tie ce inten ii au n viitorul apropiat Rusia sovietic i Interna ionala comunist , sau care sunt limitele, dac acestea exist , n leg tur cu tendin ele lor expansioniste. De la Baltica pn la Adriatica o cortin de fier a cobort de-a lungul continentului. n spatele acestei linii se afl capitalele tuturor statelor str vechi din Europa Central i de Est, n ceea ce trebuie s numesc sfera sovietic . (Winston Churchill vorbindu-le studen ilor de la Universitatea Fulton din Statele Unite ale Americii-1946.

Aplica i


Identifica i expresia folosit de Churchill pentru a marca separarea celor dou tabere care se confruntau n R zboiul rece din citatul prezentat.
n 1953 a primit premiul Nobel pentru literatur

CAUZELE R ZBOIULUI RECE


accentuarea divergen elor dintre S.U.A. i U.R.S.S. dup al doilea r zboi mondial datorit : diferen ele de sistem politic, economic i social ntre cei doi rivali fiecare parte dorea s - i impun sistemul, ntr-o zon ct mai vast i s - i ntind influen a politic , economic , militar puterile occidentale erau nemul umite de politica sovietic de ocupare a Europei r s ritene

Istorie, clasa a VII-a


Formarea celor dou blocuri militare NATO 1949- s-a format N.A.T.O. alian militar a statelor democratice ce asocia SUA i Canada cu rile Europei occidentale(Organizatia Tratatului NordAtlantic) 1955- s-a format Organiza ia Tratatul alian militar a de la Var ovia statelor comuniste format din URSS, Tratatul de la Var ovia Germania de Est, Polonia, Ungaria, Cehoslo-vacia, Romnia, Bulgaria i Albania

rile din tab ra vestic au fost urm toarele (n ordine alfabetic ): SUA Belgia Danemarca Fran a Grecia Irlanda Italia Islanda Norvegia Olanda Portugalia Republica Federal Germania (Germania de Vest) Spania Turcia Etc.

rile din tab ra estic au fost urm toarele (n ordine alfabetic ):


URSS Albania Bulgaria Cehoslovacia Polonia Republica Democrat German (Germania de Est) Romnia Ungaria Etc.


Istorie, clasa a VII-a


NATO I TRATATUL DE LA VAR OVIA

STEAG NATO

STEMA TRATATULUI DE LA VAR OVIA

R zboiul rece s-a caracterizat prin:


A)rivalitatea dintre cele dou superputeri care s-au aflat n fruntea unor structuri politicomilitare, cuprinznd state aliate sau subordonate: -NATO-1949 -Tratatul de la Var ovia-1955 B)pericolul transform rii conflictelor locale sau regionale ntr-o confruntare direct ntre superputeri

PERIOADA MAXIMEI CONFRUNT RI (1947-1953)


Martie 1947-doctrina Truman (politic de ndiguire)ajutorarea unor ri aflate n pericol de a intra n sfera de influen sovietic Iunie 1947-Planul Marshall-ajutor economic oferit de S.U.A. rilor din Europa apusean pentru refacerea economic - Stalin nu a permis statelor comuniste s adere la acest plan 1948-Blocada Berlinului-Stalin a blocat c ile de acces spre Berlinul de vest

ISTORIE, CLASA A VII-A


mp r ire Germaniei -1948 RFG i RDG

Germania de Est RDG

Germania de Vest RFG

19481948-Blocada Berlinului Stalin amenin cu ocuparea celor trei zone aliate i unite, occidentale ale Berlinului. URSS a blocat c ile de acces spre Berlinul de vest. RDG. Urmare: Urmare: Crearea celor dou state germane: RFG i RDG

ISTORIE, CLASA A VII-A


R zboiul din Coreea (1950-1953) (1950-

n 1950 comuni tii din Coreea de Nord, sus inu i de China comunist i de URSS, invadeaz Coreea de Sud. Urmare: Coreea a r mas divizat n Coreea de Nord i Coreea de Sud pn ast zi.

Coreea de Nord comunist

Coreea de Sud democrat

ISTORIE, CLASA A VII-A


Construirea zidului Berlinului 1961 Tensiunile au crescut din nou n 1961, cnd autorit ile est - germane ridic zidul Berlinului.

ISTORIE, CLASA A VII-A


Criza rachetelor sovietice din Cuba -1962

URSS adusese instala ii de lansare a rachetelor n Cuba pentru a amenin a SUA; - interven ia pre edintelui Kennedy a dus la retragerea rachetelor din Cuba; - lumea s-a aflat n pragul unui r zboi atomic; - Pre edintele sovietic Hru civ dispune retragerea rachetelor.

ISTORIE, CLASA A VII-A


Actorii crizei rachetelor

Kennedy

Fidel Castro

Hru ciov

ISTORIE, CLASA A VII-A


R zboiul din Vietnam (1964-1973 (1964-1973) Vietnamul de Nord stat comunist Regimul comunist din Vietnamul de Nord inten ioneaz preluarea puterii i n Sud, cu sprijin sovietic i chinez. SUA se implic militar mpotriva comuni tilor. Urmare: s-a realizat unificarea Vietnamului sub autoritate comunist .

Vietnamul de Sud stat capitalist

ISTORIE, CLASA A VII-A


Imposibilitatea celor dou mari superputeri de a o domina una pe cealalt , precum i reac ia pacifist a Lumii a treia, au obligat SUA i URSS la o coexisten pa nic (1957-1962), iar apoi la o destindere a rela iilor dintre ele.