Sunteți pe pagina 1din 7

POLITICI CONTABILE PRIVIND CONTURILE PREVIZIONALE PLANUL DE AFACERI reprezinta un instrument de planificare strategica a activitatii fimei, informatiile cuprinse

e in acesta fiind utile atat in interiorul societatii (managementul ei), cat si in exteriorul acesteia (banci, potentiali investitori etc.). Structura planului de afaceri A. DESCRIEREA AFACERII A1. Prezentare generala: - localizarea afacerii - forma juridica - structura actionariatului A2. Produse sau servicii comercializate: - descrierea produselor sau serviciilor - care produse pot deveni competitive in sector B. PLANUL DE MARKETING Elementul cheie il reprezinta cunoasterea clientilor potentiali: - asteptari, preferinte. Pornind de aici se poate stabili o strategie de marketing bazata pe satisfacerea intr-un grad cat mai inalt a necesitatilor clientilor. B1. Clientii: - stabilirea preturilor tinta - descrierea strategiilor proprii de pret - estimarea cotei de piata - estimarea trand-ului pietei (tendintele pietei pe termen lung) B2. Concurentii: - cunoasterea concurentilor directi cei mai importanti - strategia de pret urmata de concurenti - cota de piata a concurentilor - puncte tari si puncte slabe ale concurentilor (analiza SWAT) B3. Reclama si publicitate: - canalele de publicitate alese - bugetul de publicitate alocat B4. Distributia: - canalele de distributie directe si indirecte - modul de organizare a distributiei directe C. PLANUL DE MANAGEMENT Intrucat resursele umane reprezinta activul cel mai valoros al unei entitati, in planul de management se cuprind: - functiile si reponsabilitatile posturilor cheie din entitate - nivelul cunostintelor necesare - competenta organului suprem de conducere D. PLANUL FINANCIAR Se delimiteaza in functie de momentul intocmirii, respectiv, la inceputul afacerii sau ulterior si cuprinde: 1

D1. Bugetul initial intocmit la inceputul afacerii: - cheltuieli cu echipamente - cheltuieli cu utilitati - cheltuieli cu personalul - cheltuieli cu capitalul initial de lucru - alte cheltuieli D2. Estimarea punctului critic de rentabilitate D3. Contul de profit si pierdere previzional D4. Bilantul previzional D5. Situatia fluxurilor de trezorerie previzionale Situatiile financiare previzionale se intocmesc pe o perioada de 3 ani, nivelul de detaliere fiind lunar in primul an si trimestrial in urmatorii 2 ani. Referitor la bugetele din planul financiar, primul buget propus este BUGET MASTER (general, director) care sa reprezinte un corpus: - al CPP previzional - al bilantului previzional - al situatiei fluxurilor de trezorerie previzionale.

Modelul bugetului MASTER

CHELTUIELI CU ACTIVELE CAPITALURILE PROPRII SI DATORIILE 1. ACTIVE LA N-1 1.1. Imobilizate 1.2. Circulante 2. CHELTUIELI 2.1. Exploatare 2.2. Financiare 3. PLATI 3.1. Exploatare 3.2. Investitii 3.3. Finantare 4. CAPITALURI PROPRII LA N 4.1. Capitalul social 4.2. Alte structuri de capital proprii 5. DATORII LA N 5.1. Datorii pe termen lung 5.2. Datorii pe termen scurt 6. REZULTATUL ANULUI N (+/-) 7. FLUXUL DE NUMERAR N (+/-)

VENITURI DIN ACTIVE, CAPITALURI PROPRII SI DATORII 5. ACTIVE LA N 5.1. Imobilizate 5.2. Circulante 3. VENITURI 3.1. Exploatare 3.2. Financiare 4. INCASARI 4.1. Exploatare 4.2. Investitii 4.3. Finantare 1. CAPITAL PROPRIU LA N-1 1.1. Capital social 1.2. Alte structuri de capital propriu 2. DATORII LA N-1 2.1. Datorii pe termen lung 2.2. Datorii pe termen scurt

TOTAL CHELTUIELI CU ACTIVELE, CAPITALURILE PROPRII SI DATORIILE

TOTAL VENITURI DIN ACTIVE

Bugetul MASTER din tabelul anterior este construit pe baza criteriului economic. In cadrul lui, cheltuielile sunt clasificate in raport de natura lor pe functii, respectiv aprovizionare, productie si desfacere. In cadrul lui nu s-a creat o structura distincta privind cheltuielile de desfacere intrucat se considera ca aceasta reprezinta o continuare a procesului de productie in sfera desfacerii.

Exemplu privind intocmirea retelei de bugete a situatiei financiare previzionale si a bugetului master a) Bilant la 31.12. N-1
ACTIVE 20.000 -10.000 2.200 -200 2.300 -100 800 15.000 Imobilizari corporale Amortizari Marfuri Ajustari pentru deprecierea marfurilor Clienti Ajustari pentru deprecierea clientilor Disponibilitati TOTAL 15.000 TOTAL 10.000 264 1.200 36 3.500 CAPITALURI PROPRII SI DATORII Capitaluri proprii si rezerve Rezultat Credite bancare pe termen lung Dobanda la credite bancare pe termen lung Furnizori

b) Vanzarile prevazute pentru anul N


trim. I trim. II trim. III trim. IV TOTAL 16.500 21.000 18.000 19.500 75.000

Pe baza analizei anului N-1 se constata ca 70% din vanzari au fost efectuate pe credit comercial cu o durata medie de incasare de 3 luni, restul de 30% fiind realizate in numerar. c) Aprovizionari de marfuri
trim. I trim. II trim. III trim. IV TOTAL 12.000 10.500 13.500 14.500 50.500

Furnizorii sunt platiti 10% in numerar si 90% prin credit comercial cu o durata de 90 de zile. d) Achizitii de imobilizari corporale sub forma de utilaje in valoare de 2.100. Acestea sunt receptionate si puse in functiune la sfarsitul trimestrului I. Utilajele se amortizeaza lunar timp de 10 ani. Furnizorii sunt platiti in 3 rate egale: trim. I, II si III. e) Cheltuieli cu personalul platite in numerar
trim. I trim. II trim. III trim. IV TOTAL trim. I trim. II trim. III trim. IV TOTAL 3.000 3.750 3.750 4.500 15.000 1.500 1.800 1.950 2.250 7.500

f) Alte cheltuieli considerate a fi platite in termene foarte scurte, asimilate unor plati in numerar

g) Alte date de referinta pentru efectuarea previziunilor: 1. Rata anuala a dobanzii 12% 4

2. Amortizarea anuala pe anul N calculata in tabloul de amortizare este de 3.750 Lei pentru bunuri existente. 3. Creantele asupra clientilor si datoriile furnizorilor din bilantul N-1 sunt incasate, respectiv platite pe primul trim. al anului N. 4. Stocul final de marfuri, apreciat pe cale statistica reprezinta 10% din cheltuielile anuale privind cumpararile, iar ajustarile pentru deprecieri estimate, de asemenea, pe cale statistica, pe baza datelor contabile pe ultimii 5 ani, reprezentand 10% din valoarea stocului final. 5. Pentru creantele asupra clientilor, ajustarea 50% din valoarea creantelor incerte care la randul lor reprezinta in medie 5% din valoarea creantelor clienti. 6. In anul N, se aproba AGA iar din profitul de 264 s-au distribuit dividende de 150, platite in trim. III. 7. Rata anuala a rambursarii creditului pe termen lung de 1200 este de 300, fiind platita in trim. III in anul N luna Septembrie, cand se plateste si dobanda. Rezolvare 1. Bugetul vanzarilor
Specificare Vanzari Trim. I 16.500,00 Trim. II 21.000,00 Trim. III 18.000,00 Trim. IV 19.500,00 Total 75.000,00

2. Bugetul aprovizionarii
Specificare Marfuri Trim. I 12.000,00 Trim. II 10.500,00 Trim. III 13.500,00 Trim. IV 14.500,00 Total 50.500,00

3. Bugetul de investitii
Specificare Utilaje Trim. I 700,00 Trim. II 700,00 Trim. III 700,00 Trim. IV Total 2.100,00

4. Bugetul cheltuielilor de personal


Specificare Cheltuieli de personal Trim. I 3.000,00 Trim. II 3.750,00 Trim. III 3.750,00 Trim. IV 4.500,00 Total 15.000,00

5. Bugetul altor cheltuieli


Specificare Alte cheltuieli Trim. I 1.500,00 Trim. II 1.800,00 Trim. III 1.950,00 Trim. IV 2.250,00 Total 7.500,00

6. Bugetul de trezorerie - incasari


Specificare Incasari clienti bilant initial Incasari numerar de 30% Incasari din vanzarea pe credit Total Trim. I 2.300,00 16500x30%=4950 21000x30%=6300 16500x70%=11550 17.850,00 18000x30%=5400 21000x70%=14700 20.100,00 19500x30%=5850 18000x70%=12600 18.450,00 Trim. II Trim. III Trim. IV Total 2.300,00 22.500,00 38.850,00 63.650,00 19500x70%=13650 13.650,00 in bilant creante clienti De incasat

7.250,00

7. Bilant de trezorerie plati


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Specificare Plata furnizor bilant initial Plata furnizor de marfuri 10% in numerar Plata furnizori de marfuri 90% Plata furnizor utilaje Plata cheltuieli personal Plata alte cheltuieli Plata dividende Plata rata credit Plata dobanda la credit Total 9.900 18.100 Trim. I 3.500 12000x10%=1200 10500x10%=1050 12000x90%=10800 700 3.000 1.500 700 3.750 1.800 1.350 10500x90%=9450 700 3.750 1.950 150 300 1200x12%=144 17.794 20.350 4.500 2.250 1.450 13500x90%=12150 Trim. II Trim. III Trim. IV Total 3.500 5.050 32.400 2.100 15.000 7.500 150 300 144 66.144 14.500 14500x90%=13050 De plata

8. Buget de trezorerie recapitulativ


Specificare Sold initial + Incasari - Plati = Sold final Trim. I 800 7.250 9.900 -1.850 Trim. II -1.850 17.850 18.100 -2.100 Trim. III -2.100 20.100 17.794 206 Trim. IV 206 18.450 20.350 -1.694 Total 800 63.650 66.144 -1.694 in bilant la dat pe t scurt

9. CPP previzional
Cletuieli Costul marfurilor vandute (C607) Ch cu pers din bilant ch cu pers Alte ch din bilant alte chelt Ch cu amortizarea Ch cu ajustari ptr depreciere marfur Ch cu ajustari ptr depreciere clienti Ch cu dobanzi Total 47.650,00 15.000,00 7.500,00 3.907,50 305,00 241,25 135,00 74.738,75 371 SI (bilant) 2200 Achizitii (b) 50500 SF (g4): 10%x50500= 5050 75.000,00 Venituri V din vanzare din buget vanz

75.000,00

Cost marfuri vandute = 2.200 + 50.500 5.050 = 47.650 6

Cheltuieli pentru amortizarea g2: Amortizare cumulata N calculata pentru bunurile existente 3.750 + Amortizare utilaje cumparate in N: 2.100/ 10 ani x 9/ 12 = 157,50 Total 3.750 + 157, 50 = 3.907, 50 Ajustari pentru deprecieri de marfuri g4: Ajustare necesara pentru N este de 10% x stoc final 5.050 = 505 Ajustare existenta in bilant = 200 Cheltuieli cu ajustari constituite in N = 505 200 = 305 Ajustari pentru deprecieri clienti g5: Creante incerte = 5% din creante clienti 13650 (din buget trezorerie punct 6) = 682,50 Ajustari necesare N = 70% x 682,50 = 341,25 Ajustari existente in bilant = 100 Cheltuieli cu ajustari deprecieri clienti = 341,25 100 = 241,25 Cheltuieli cu dobanzi Dobanda platita in trim III = 144 (1200 x 12 %) - Dobanda din bilant initial = 36 (ch cu dobanzi = banci) Cheltuieli cu dobanda platita = 108 + Cheltuieli cu dobanda la creditul ramas = (1200 300 platit) x 12% x 3/12 (Oct, Nov, Dec) = 27 Cheltuieli cu dobanda pentru N = 27 + 108 = 135 10. Bilant previzional
ACTIV Imobilizari (20000 initial + 2100 cumparate) Amortizare (10000 initial + 3907,50 chelt din CPP) Marfuri Ajustari deprecierea marfurilor (ajustari necesare N) Clienti (buget de trez de incasat) Ajustari depreciere ch cu clienti (ajustari necesare N) Total 22.100,00 -13.907,50 5.050,00 -505,00 13.650,00 -341,25 26.046,25 K proprii si datorii K si rezerve (10000 initial + 264-150 dividende) g6 Profit (CPP previzional) Credite pe termen lung (1200-300) Dobanda la credit termen lung Credite trezorerie (sold creditor banca) Furnizori (buget trezorerie de platit) 10.114,00 261,25 900,00 27,00 1.694,00 13.050,00 26.046,25

11. Buget master N


Chelt cu A, K pr, Datorii Active N-1 Cheltuieli CPP previzional Plati (buget trezorerie) K pr la N = 10114+ 261,25 Datorii la N (900+27+1694+13050) Rezultat N (+) Flux numerar la N Total 15.000,00 74.738,75 66.144,00 10.375,25 15.671,00 261,25 -1.694,00 180.496,25 180.496,25 V din A, K pr, Datorii K pr la N-1 (10000+264) - bil initial Datorii la N-1 din bil initial (1200+3500+36) V din CPP previzional Incasari N (disponibil) Active la N 10.264,00 4.736,00 75.000,00 64.450,00 26.046,25