Sunteți pe pagina 1din 112

CURSUL 1

A. Examenul final 60%


B. Laboratorul 20%
C. Testul semestrial 10%
D. Teme pentru acasa 10%

A. Scris, cu trei intrebari.

B. 14 saptamani: - 1 prezentarea listei de lucrari, elemente de calculul
erorilor.
- 12 lucrari de laborator.
- 1 test.
Site-ul de unde se pot procura Cursurile, Lucrarile de laborator, Teme pentru acasa,
Probleme:
http://www.phys.tuiasi.ro Laboratoare AC

C. Testul semestrial : scris, 3 intrebari.

D. Teme pentru acasa: - probleme: http://www.phys.tuiasi.ro
- referate :http://www.europhysicsnews.com

Bibliografie

1. R. Feynman Fizica moderna. Vol. 1,2,3.
2. Cursul de fizica Barkeley. Vol. 1,2,3,4,5.
3. Ch. Kittel Introducere in fizica corpului solid.
4. E. Luca, G. Zet, C. Ciubotariu, A. Paduraru Fizica generala, ed. Didactica si
pedagogica ( EDP ), Bucuresti 1983.
5. E. Luca, G. Zet, s.a. Fizica. Vol. 1. Mecanica, fizica statistici si
termodinamica, ed. Stiintifica, Bucuresti 1995.
Vol. 2. Interactiuni, campuri si unde, ed. Stiintifica,
Bucuresti 1996.
6. G. Zet, I. Jemna Curs de fizica, ROTAPRINT, UTI, Vol. 1,2 1983.
7. G. Zet, D. Ursu Fizica starii solide. Aplicatii in inginerie, ed. Tehnica,
Bucuresti 1989.
8. V. Manta, G. Zet Fizica laserilor si aplicatii, ed. CERMI, Iasi 1999.
9. G. Zet Supersimetria si teoria stringurilor, ed. CERMI, Iasi 2001
10. Colectiv coordinator ( G. Zet, R. Neagu, E. Osde ): Indrumator de lucrari
practice de fizica, ROTAPRINT, UTI, 1984.
11. Colectiv coordinator ( C. Ciubotariu s.a ): Culegere de probleme de fizica,
ROTAPRINT, UTI, 1983.

Cap.1. PRINCIPIILE MECANICII CLASICE

1.1 Descrierea micrii corpurilor
Punctul material este un corp ale crui dimensiuni pot fi neglijate n timpul micrii.Fig 1 Micarea punctului material

( )
( ) 0 2
1 1
2 2 2
= = =
= = =
k j k i j i
k j i
r r v r r r
r r r

r
r
vector de poziie
) m ( z y x r ) (
) m ( k z j y i x r ) (
2 2 2
4
3
+ + =
+ + =
r r r
r


Viteza

2 2 2
v v v (8)v
v v (7)v
v v v v (6)
v (5)
z y x
z y x
z y x
dt
dz
;
dt
dy
;
dt
dx
k j i
)
s
m
(
dt
r d
+ + =
= = =
+ + =
=
r r r
r
r
r


Acceleraia

2 2 2
2
2
2
2
2
2
2 2
2
(12)
v
v
v
(11)
(10)
v
(9)
z y x
z
z
y
y
x
x
z y x
a a a a
dt
z d
dt
d
a ;
dt
y d
dt
d
a ;
dt
x d
dt
d
a
k a j a i a a
)
s
m
(
dt
r d
dt
d
a
+ + =
= = = = = =
+ + =
= =
r r r
r
r r
r


Exemple:
i a ) (
j i t ) (
k j t i t r ) (
r
r
r r
r
r r r
r
8 15
3 8 v 14
3 4 13
2
=
+ =
+ + =


1.2 Legea fundamental a fizicii clasice

dt
p d
F
r
r
= ) 16 ( (legea fundamental a fizicii clasice), v
r r
m p =
F
r
fora rezultant ce acioneaz asupra corpului. Dac masa corpului depinde de timp
(m = m(t)) atunci
dt
d
m
dt
dm
dt
) m ( d
F
) (
v
v
v
16
r
r
r
r
+ = = , sau
(17) a m
dt
dm
F
r r
r
+ = v
Dac m = const. a m F
r
= ) 18 (
) 17 (
(legea a II a a lui Newton)
n acest caz (m = const.) relaia (18) se poate scrie echivalent sub forma

=
=
=
z
y
x
F
dt
z d
m
F
dt
y d
m
F
dt
x d
m
2
2
2
2
2
2
) 19 ( ecuaiile difereniale ale micrii

Prin integrarea acestor ecuaii difereniale se obin coordonatele corpului ca funcie de
timp:

=
=
=
) (
) (
) (
) 20 (
t z z
t y y
t x x
ecuaiile parametrice ale micrii
Pentru integrarea ecuaiilor trebuie s cunoatem componentele forei , , ,
z y x
F F F i de
asemenea, poziia i viteza corpurilor la momentul iniial (
0
t ).

Exemplul unei micri plane (xOy):

= =
=
m
N
k ky F
t cons k kx F
SI y
x
1 ] [ ,
tan ,
) 21 (
Conform ecuaiei (19) putem scrie

= +
= +
m
ky
dt
y d
m
m
kx
dt
x d
m
1
0
1
0
) 22 (
2
2
2
2

(23)
2 2
) (
s
rad
m
k
=

= +
= +
0
0
) 24 (
2
2
2
2
2
2
y
dt
y d
x
dt
x dSoluiile :

+ =
+ =
) t sin( B y
) t sin( A x
) (
2
1
25 ecuaiile parametrice ale micrii
A,B-constante (amplitudini ale micrii)

=
=

=
=
t cos B y
t sin A x
Pp
2
0
2
1

1 ) 26 (
cos
sin
2
2
2
2
= +

=
=
B
y
A
x
t
B
y
t
A
x
Fig.2 Traictoria micrii
1.3. Legi de conservare

a) Legea de conservare a impulsului

Presupunem c asupra unui corp cu masa m acioneaz o for rezultant F
r
. Din legea
fundamental (16) ) 16 (
'
F
dt
p d
r
r
= .
Dac t cons p
dt
p d
F tan 0 0
) 16 (
'
= = =
r
r
r

Enunul legii de conservare a impulsului: Impulsul unui corp se conserv dac fora
rezultant ce acioneaz asupra lui este nul.

b) Legea conservrii momentului cinetic

Definiie:
(27) p r L
r r
r
= ;
1 2
] [

= = s kg m
s
m
kg m L
SI

Putem defini n mod analog momentul forei rezultante
F r M ) (
r
r
r
= 28
{ {
M
dt
L d
dt
p d
r p
dt
r d
dt
p r d
dt
L d
F
coliniari p v pt
v
r
r
r
r
3 2 1
r
r r r
r
r
r r
r
=

+ =

=
=
) 29 (
(
, _
0


Enun: Momentul cinetic al unui corp se conserv dac momentul forei rezultante ce
acioneaz asupra lui este nul.


1.4. Fore conservative. Energia potenial


Fig.3 Micarea unui corp pe o traiectorie:
z
x
y
A
P
P
B

d r
r
= vectorul deplasarii

Definitia lucrului mecanic elementar:
(30) r d F L =
(30) cos = dr F L

Obs. [L]
si
=1Nm=1J

Lucrul mecanic efectuat de forta ( F
r
) se obtine din (30) prin integrare pe traiectoria sau
curba (C) intre limitele A si B.
(31)

= =
B
) c ( A
r d F ) B A ( L (definitia generala a lucrului mecanic)

Ex.1:Miscarea unei sarcini electrice q in cmpul electric al unei sarcini electrice Q
(fig. 4):

=
B
r
rA
r
r d r Qq
) B A ( L ) (
r
r
r
qQ
F ) (
3 2
4
4
4
32Fig. 4: Miscarea in cmp electric:

A
B
rA
rB
P (+q)
(+Q)
0
(c)( ) )
1 1
(
4
33
B A
R r
Qq
B A L ) (

=

Obs: Definim potentialul electric al cmplului prin:

) ( ) V V ( q ) B A ( L
r
Q
V ) (
B A
35
4
34 =

=

Ex.2:Lucrul mecanic in cmpul fortelor elastice:

) ( 36 i kx F ) ( =

2
0
2
0 0
kX
xdx k dx i i x k ) X ( L
X X

= = =
O forta F
r
se numeste conservativ daca lucrul mecanic efectuat de ea la deplasarea
unui corp intre doua pozitii A i B nu depinde de drumul pe care a avut loc aceasta
deplasare.

A
B
(C1)
(C2)
Fig.5 Forte conservative

=
B
) C { A
B
) C ( A
r d F r d F ) (
1 2
37
Conditia ca F
r
sa fie conservativ

Alta caracterizare a fortelor conservative:

0
2 1
= =

B
) C ( A
B
) C ( A
r d F r d F

Notand prin (C) =(C1)+(C2) o curb nchis rezult
(38) 0
(C)
=

r d F
r
r
(a doua caracterizare a unei forte conservative lucrul
mecanic pe un drum inchis = 0).

A treia caracterizare a fortelor conservative se poate formula folosind

OPERATORI DIFERENTIALI:
1.Gradientul unei functii scalare:
Fie f = f(x,y,z) o functie oarecare
Def: Gradientul acestei forte este:
k
z
f
j
j
f
i
x
f
gradf ) (

= 39

z / f , y / f , x / f -derivate pariale

Notnd:

k
z
j
j
i
x
) (

=
r
40
,
r
= operatorul gradient
f gradf ) ( 41

Ex: ) , , (
2 2 2
z y x f z y x r = + + =
r
r
r
k z j y i x
k
z y x
z
j
z y x
y
i
z y x
x
r =
+ +
=
+ +
+
+ +
+
+ +
=
2 2 2 2 2 2 2 2 2
2
2
2
2
2
2

r
r
r ) ( = 42 , r
r
- vectorul de pozitie

2.DIVERGENTA UNUI VECTOR:

k a j a i a a ) (
z y x
+ + = 43 a = vector ale carui componente depend de cele trei
coordinate (x,y,z)
Def. divergentei lui a
r
:

z
a
y
a
x
a
a a div ) (
z
y
x

= 44


3.ROTORUL UNUI VECTOR:

Presupunem ca F
r
este un vector ale carui componente depend de coordinate (x,y,z)

Def. Rotorului acestui vector:

F F rot ) ( = 45 produs vectorial
k
y
F
x
F
j
x
F
z
F
i
z
F
y
F
F
z
k
F
y
j
F
x
i
F ) (
x
y
z x
y
z
z
y
x
|
|
.
|

\
|

+
|
.
|

\
|

+
|
|
.
|

\
|

= 46


A treia caracterizare pentru o fora canservativa:
Se poate arata ca o forta conservativ are proprietatea
0 47 = F ) (
r
-rotorul forei conservative este nul.
Fortele conservative sunt irotationale adic rotorul lor este egal cu zero.
Se poate defini notiunea de cmp de forte ca fiind o regiune din spatiu in fiecare
punct al careia actioneaza o forta.
Obs.:Se spune ca un cmp este conservativ daca fortele sale sunt conservative.
Exemple de cmpuri conservative: cmpul gravitational al Pamntului, cmpul
electric al unei sarcini punctiforme, cmpul fortelor elastice, etc.


CURSUL 2

1.4. Fore conservative. Energia poteniala (continuare din Cursul 1)

Energia poteniala a unui corp se poate defini numai pentru cazul fortelor sau
cmpurilor conservative.
Sa presupunem ca F
r
este o forta conservative, adica satisface proprietatea:
0 1 = F ) (
r

Se poate arata ca operatorii rotor i gradient satisfac proprietatea:
( ) f f ) ( = 0 2
Comparnd reltiile (1) i (2) rezulta ca o forta conservativa poate fi scrisa ca
gradientul unei funcii scalare. Notam aceast functie scalara prin: ) , , ( z y x Ep Ep = ; ea
reprezint energia potentiala a unui corp acionat de un cmp de fore conservative.
Ep F ) ( = 3 O forta conservativ este egal cu gradientul energiei poteniale
luat cu semn schimbat.
Cunoscnd definiia (3) putem calcula lucrul mecanic elementar
( ) ( ) ( )
(4) dEp L dz
z
Ep
dy
y
Ep
dx
x
Ep
k dz j dy i dx k
z
Ep
j
y
Ep
i
x
Ep
k dz j dy i dx k F j F i F r d F L
z y x
=
|
|
.
|

\
|

=
= + +
|
|
.
|

\
|

= + + + + = =
Lucrul mecanic total efectuat de o forta conservativ la deplasarea unui corp din A n B
se obtine prin integrarea relaiei (4):
A
B
/ Ep dEp r d F ) B A ( L
B
A
B
A
= = =


)] A ( Ep ) B ( Ep [ r d F
B
A
=

=
B
A
r d F ) A ( Ep ) B ( Ep ) ( 5Presupunem ca A este punct de origine pentru energia potenial Ep, adic
Ep(A) = 0
Din (5) ) ( r d F ) B ( Ep
B
O
28

=
Consideram c B este un punct arbitrar cu vectorul de pozitie r .

=
r
r d F ) r ( Ep ) (
r
0
6
Energia potentiala in punctul de vector de pozitie
r .
Definiie. Energia potentiala a unui corp actionat de o forta conservativ sau de un
cmp de forte conservative intr-un punct r este egal cu lucrul mecanic, luat cu semn
schimbat, efectuat de acea fort la deplasarea corpului din punctual de origine pna in
punctul considerat.

Ex. Energia potential a unui corp in cmp gravitational:
x
y
B
o
j
x
A
G h

Fig.1.Energia potential n cmp gravitational

j mg G F = =
j dy r d =
mgh
h
\ mgy dy mg ) mgdy ( ) B A ( L
h h
= = = =

0
0 0

1.5. Legea conservrii energiei mecanice

Presupunem ca asupra unui corp actioneaza fora rezultant F
r
. Conform
principiului fundamental al mecanicii putem scrie:
v 7 m p ,
dt
p d
F ) ( = =
Lucrul mecanic elementar efectuat de forta F
r
asupra unui corp este:
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
= = = = =
2
v
2
v
v v v
2 2
m
d
m
d ) m ( d p d r d
t d
p d
r d F L
r

sau notnd:
dEc L ) (
m
Ec ) ( = = 9
2
v
8
2

Lucrul mecanic total efectuat la deplasarea corpului din A in B este:
A
B
Ec dEc B A L
B
A
\ ) ( = =


2
v
2
v
11 10
2 2
A B
m m
) B A ( L ) ( ) A ( Ec ) B ( Ec ) B A ( L ) ( = = (legea
variatiei energiei cinetice (forma global/integral))

S-a aratat ca: dEc L = (relaia (9)) i dEp L = (relaia (4)).
Scdem cele dou rezultate:
) ( ) Ep Ec ( d dEp dEc 12 0 0 = + + =
Rezult din (12) c mrimea
(13) E = Ec+Ep ,
numit energia totala a corpului, se conserva. Legea conservarii energiei mecanice:

Enun: Energia mecanica a unui corp care se mic sub actiunea unei forte conservative
ramne constant n timp in decursul micrii.

Cap.2. Elemente de mecanica fluidelor

2.1. Proprieti generale ale fluidelor

Def. Prin fluid se inelege un mediu continuu,infinit divizibil care are proprieti bine
definite in fiecare punct al sau .

Ex de fluide: gazele,lichidele,plasma (amestec electroni si ioni pozitivi).

Faptul ca un fluid este un mediu continuu, inseamn ca mrimile fizice care descriu acel
fluid sunt funcii continue.

Se folosesc urmatoarele marimi in mecanica fluidelor:
= (x,y,z,t) -funcie continua de punct i timp (cmpul de densitate)
p = p(x,y,z,t) funcie continu de punct i timp (cmpul de presiune)
z) y, (x, v
r
- functie continua de punct i timp (cmpul de viteze)
Aceste marimi se numesc, respectiv, cmpul de densitate (presiune,viteza) ; cmpurile de
densitate si de presiune sunt scalare ,iar cel al vitezelor este vectorial.
Dac = constant, sub aciunea diferitelor fore ,atunci fluidul se numete incompresibil,
iar in caz contrar se numete compresibil.
Ex. Gazele - sunt fluide compresibile
Lichidele sunt fluide incompresibile
Totui, gazele aflate in miscare pot fi considerate incompresibile dac viteza lor este mult
mai mic dect viteza sunetului prin acel gaz (Vgaz<<Vsunet). Pentru a caracteriza
aceast proprietate definim o mrime numit numrul lui Mach
(14) M = Vgaz/Vsunet ; | | 1 =
SI
M
Msurtorile experimentale arat c pentru M0,2 variaia relativ a densitii acelui gaz
n timpul micrii este de ordinul / 0,02 = 2%. Ceea ce inseamna ca rmne
constant n timpul micrii dac M0,2.

Ex.: gazul este aer
Vsunet = 340m/s, M=0,3
Vaer = MVsunet = 0.3*340 100m/s

Aerul in micare cu viteze v<100m/s poate fi considerat incompresibil in timpul micrii.
PROPRIETAI ALE FLUIDELOR:
Dac viteza unui fluid int-un punct dat ramane constanta in timp atunci micarea se
numete staionar , iar in caz contrar nestaionar.
n timpul micrii fluidelor pot aparea fore de frecare intre diferitele straturi de fluid;
astfel de fluide se numesc sau vscoase, iar in caz contrar se numesc ideale sau perfecte

Principala problema in mecanica fluidelor o constitue determinarea cmpului de presiune
p(x,y,z,t) si a campului de viteza v
r
(x,y,z,t), ntr-un fluid cunoscnd forele ce actioneaz
asupra fluidului si cmpul de densitate =(x,y,z,t)=( r
r
,t).

2.2. Statica fluidelor

DEF. Se ocupa cu studiul fluidelor aflate in repaus sub actiunea diferitelor forte
p(x,y,z,t).
Principala problema in statica fluidelor o constituie determinarea cmpului de presiune
cunoscand fortele ce actioneaza asupra lui si campul de densitate. Acest lucru se
realizeza prin rezolvarea unei ecuatii diferentiale care are ca necunoscuta p(x,y,z,t)
numindu-se legea(ecuatia) fundametal a fluidelor.

2.2.1. Legea fundamentala a statisticii fluidelor
Pentru a determina aceasta lege consideram mai intai un fluid ideal aflat in rapaus in
campul gravitational al Pamntului(fig1)Volumul de fluid ales
pentru studiu este:
dV=dxdydz
dm = masa de fliud
(15) =dm/dV (kg/
3
m )
(15)dm= dV= dxdydz

Asupra elementului de fluid actioneaza forta de greutate numit forta exterioara de
volum
(16) d
V
F =d
V
G =dmg
r
(pe baza formulei (15))
(17)d
V
F = g
r
dxdydz

De asemenea asupra elementului de fluid actioneaz fore din partea fluidului
inconjurator numite fore de suprafa (interioare).
Pentru a determina rezultanta acestor fore notm prin p = p(x,y,z) presiunea n centrul
elementului de fluid din Fig.1. Atunci, presiunea pe suprafaa din dreapta a acestui
element este

(18) p1= p(x+dx/2,y,z)
iar pe cea din dreapta
(18) p1= p (x-dx/2,y,z)
Folosim in (18) i (18) dezvoltarea in serie Taylor.
Presupunem c f(x) este o funcie continu; atunci dezvoltarea in serie Taylor a acestei
funcii este:

(19) f(x+h)=f(x) + 1/1! + f (x)h + 1/2!f (x)h
2
+
Folosind (19)
(20) ...
2 ! 2
1
2 ! 1
1
) , , ( ) , , 2 / ( 1
2
2
2
+
|
.
|

\
|

+ = +
dx
x
p dx
x
p
z y x p z y dx x p
(21) p1(p-dx/2,y,z)=p(x,y,z) +

2 ! 1
1 dx
x
p


Forele ce actioneaz asupra elementului de fluid din dreapta i din stnga sunt :
(22) ( ) i - dz )dy
2
(
1
r r
dx
x
p
p F d

+ =

(23) ( ) i dz dy
2
1
r r
|
.
|

\
|

=
dx
z
p
p ' F d

Fora rezulatant ce acioneaza asupra elementului de fluid pe direcia Ox va fi:
(24) ' F d F d F d
x 1 1
r r r
+ = = -
x
p

dxdydz ( ) i
r

Analog se determina forele de pe celelalte 2 diretii ale axelor de coordinate
(25)
y
F d
r
= -
y
p

dxdydz ( j
r
)
(26)
z
F d
r
= -
x
p

dxdydz ( k )
Fora rezulatnt cu care lichidul nconjurtor acioneaz asupra elementului de fluid,
numit i for exterioar de suprafa, se obine prin insumare vectoriala a expresiilor
(24) - (26):

(27) d
s
F =
|
|
.
|

\
|

k
z
p
j
y
p
i
x
p
r r r
dxdydz
(28) d
s
F = - dxdydz p
Fluidul se va afla in repaus daca rezultanta fortelor ce actioneaza asupra lui este nul:

(29) d 0 v = +
s
F d F (30) g p
r
r
=

1
legea fundamental a statisticii fluidelor
aflate in cmp gravitaional
Dac asupra fluidului acioneaz i alte fore dect greutatea, atunci vom nota prin f
r

rezultanta acestor fore raportat la unitatea de mas a fluidului, adic

(31) (30)
2
v

|
.
|

\
|
=
s
m
dm
F d
f
r
se generealizeaz
(32) f p =

1
- legea fundamental a statisticii fluidelor
(32)-este o ecuaie diferenial cu derivate pariale care are ca necunoscute p ca funcie
de coordonate p(x,y,z). Prin integrarea acestei ecuaii se obine cmpul de presiune dac
se cunoate fora exterioar de volum ) , , (
z y x
f f f f raportat la unitatea de mas i
cmpul de densitate n fluid.


2.2.2 Presiunea hidrostatic


Presupunem c fluidul aflat in repaos este un fluid aflat intr-un vas (fig 2)

h=
a b
y y (33)

=
=
=
0
0
z
y
x
g
g g
g


Ecuaia (32) scris pe componente pentru g f = devine:

(34)

0
1
1
0
1
z
p
g
y
p
x
p
ecuaiile I i III din (34) arat c presiunea p nu
depinde de coordonatele x,z

Ecuaia a II-a din (34) se scrie sub forma: (35) =

g
dy
dp 1
(36) gdy dp =
Presupunem c lichidul din vas este incompresibil ( const = ). Integrm atunci ecuaia
(36)

=
yb
ya
pb
pa
dy g dp gh p p ) ( ) y y ( g p p
b a a b a b
+ = = 37
a gh presiunea hidrostatic

-dac B se afl pe suprafaa lichidului, atunci
0
p p
b
= -presiunea atmosferic, i deci
(38) gh p p
a
+ =
02.2.3. Fluide compresibile. Formula barometric


Fluidele compresibile sunt acelea la care densitatea se modifica sub aciunea forelor
ce acioneaz asupra lor .
Proprietatea de compresibilitate se caracterizeaz cu ajutorul unui coeficient de
compresibilitate notat (hi). Pentru definirea acestui coeficient considerm cazul unui
gaz inchis intr-un cilindru cu piston mobil (fig. 3)


Msuratorile experimentale arat c variaia relativ de volum este
proporional cu variaia presiunii ce acioneaz asupra gazului (39) dp
V
dV
= ; -
semnul - arat c volumul se micoreaz cnd presiunea crete i invers.

Factorul de proporionalitate reprezint coeficientul de compresibilitate al fluidului
Ex. Mercur (Hg) =
1 12
10 * 4

Pa
Ap =
1 11
10 * 5

Pa
Aer =
1 6
10

Pa

Se observ c pentru aer coeficientul de compresibilitate este de 20 000 de ori mai mare
dect pentru ap, ceea ce arat deci c aerul este compresibil i apa nu.
Se definete i modul de compresibilitate al unui fluid :
(40) H=

1
| | Pa H
SI
1 =

Folosind ecuaia fundamental a statisticii fluidelor putem determina cmpul de presiune
ntr-un fluid compresibil.
Considerm cazul cnd fluidul este atmosfera Pmntului .
Ca i anterior, din legea fundamentala a statisticii fluidelor gdy dp = (41)
Pentru a integra ecuaia (41) trebuie s cunoatem densitatea in funcie de nlimea y.
n acest sens, presupunem c fluidul considerat are proprietatea c depinde numai de
presiunea p a punctului considerat.Astfel de fluide se numesc baratrope.

Exemple: gazele ideale ,atmosfera Pmntului

Putem scrie, folosind ecuaia de stare a unui gaz ideal :
(42) pV=
V
RT
m 1
u
=
u
RT
V
m
p
p
RT
) (
u
= 43
Inlocuim (43) in (41) pdy
RT
g
dp ) (
u
= 42 =
p
dp
) ( 43 dy
RT
g u
. Atunci, prin
integrare

p
p
p
dp
0
=
y
RT
g y
e p ) y ( p ) ( y
RT
g
p
p
ln dy
RT
g
u

=
u

u


0
0
0
44 -formula barometric.
Reprezentarea grafic a presiunii fluidului n funcie de nlime este artat n Fig.4.2.3. Dinamica fluidelor

2.3.1. Caracteristici generale ale fluidelor n micare
DEF. Dinamica fluidelor se ocup cu studiul micrii fluidelor sub aciunea diferitelor
fore ce acioneaz asupra lor.
Principala problem in dinamica fluidelor o constitue determinarea cmpilui de presiune
p(x,y,z,t) si a cmpului de viteze v (x,y,z,t) pentru un fluid, cunoscnd forele ce
actioneaz asupra fludului, cmpul de densitate ) , , , ( t z y x si condiiile la limita pentru
acel fluid .
Ex. v -viteza fluidului pe axa conductei este maxim iar pe perei este nul.
Pentru studiul milcrii considerm elementul de fluid din Fig. 1.
Centrul M al acestui element de fluid descrie o traiectorie numita linie de current
Totalitatea linilor de current care strabat o anumita suprafata constituie un tub de curent .
O marimea caracteristica pentru fluidele aflate in miscare este debitul volumic pintr-o
suprafata data
Def ) (
s
m
dt
dV
Q 45
3
V
|
|
.
|

\
|
=
Se definete i debitului masic
V m m m
Q Q ) (
dt
d
Q dV dm ) (
s
kg
dt
dm
Q =

= =
|
.
|

\
|
= 47
V
46 .

2.3.2 Ecuaia de micare a lui Euler pentru fluide ideale

Ca i n cazul staticii fluidelor asupra elementului de fluid acioneaz urmtoarele fore:
- fora exterioar de volum, raportat la unitatea de mas
(48)
|
.
|

\
|
=
2
s
m
dm
F d
f
v
r
r
(49) dxdydz f dm f F d
v
= =
r r r

- fora interioar de suprafa
(50) pdxdydz F d
S
=
r r

Rezultanta acestor fore este : ) ( F d F d F d
S v
51 0 + =
r r r

Conform legii fundamentale a fizicii clasice, putem scrie a dm F d
r
r
=
(m constant) dxdydz
dt
v d
F d ) ( =
r
r
52

=
1
pdxdydz dxdydz f dxdydz
dt
dv
r r

(53) p f
dt
v d

=
r r
r
1
- ecuaia de micare a lui Euler pentru fluide ideale.
Necunoscute: cmpul de viteze i cmpul de presiune; prin integrarea ecuaiei se obin
aceste mrimi.

2.3.3 Legea lui Bernoulli
Considerm micarea unui fluid incompresibil (n particular al unui lichid) printr-o
conduct de seciune variabil plasat n cmp gravitaional (fig. 5)

) , 0 , 0 ( g g f =
r
r

Ecuaia (53), scris pe componente (dup axele de coordinate), devine:
dx
x
p
dt
d
x

=
1
0
v

dy
y
p
dt
d
y

=
1
0
v
(54)
dz
z
p
g
dt
d
z

=
1 v

=
|
|
.
|

\
|

+ + + + 0
1 v
v
v
dz
z
p
dy
y
p
dx
x
p
gdz dz
dt
d
dy
dt
d
d
dt
d
z
y
x
x

0

dp
gdz dv v dv v dv v
z z y y x x
= + + + +
(55) 0 p gz
2
v
d
2
=
|
|
.
|

\
|
+ +
(56) p gz
v
p
t
+ +

=
2
2
- presiunea total rmne constant n timpul micrii, adic se
conserv (Legea lui Bernoulli).
Enun: ntr-o curgere staionar a unui fluid sub aciunea cmpului gravitational,
presiunea total rmne constant de-a lungul unei linii de curent.
v2
v
v1
S
2
S
1
z
2
z
1
O
g
z
y
x
z
M(x,y,z,t)
Fig. 5

Legea lui Bernoulli

CURSUL 3

2.3.4 Fluide vscoase (reale).Caracteristici generale.
Mecanica fluidelor vscoase se ocup cu studiul fluidelor la care apar fore de frecare
ntre diferitele straturi de fluid aflate n micare.
Principalele mrimi caracteristice pentru fluidele vscoase sunt:
a. Coeficientul de vscozitate dinamic
Pentru a defini acest coeficient considerm un fluid vscos plasat ntre 2 plci plane i
paralele (A,B) fig.1Vom presupune c diferitele straturi de fluid ce se pun n micare, sunt nite plane
orizontale, ce rmn paralele ntre ele, caz n care micarea se numete laminar.
n caz contrar micarea se numete turbulent.
Msurtorile experimentale arat c fora de frecare dintre 2 straturi de fluid vecine este
proporional cu gradientul de vitez i cu suprafaa comun a acestor straturi.
dz
d
~ F
r
v

S F
r
~ S
dz
d
F
r
=
v
(1)
Semnul - din aceast relaie arat c fora de frecare este n sens contrar micrii
fluidului iar este coeficientul de vscozitate dinamic.

| |
| |
| |
daP
s m
kg
m
m
s
m
s
m
kg
S
dz
dv
F
SI
SI
SI r
SI
1 1
1
2
2
=

= (deca-poise)
daP P
s cm
g
s cm
g
s m
kg
s cm
g
P 1 10 10
100
1000 1
1 1 = =

=
Exemple:
- aerul - daP
5
10 8 , 1

=
- apa - daP
3
10

=
- glicerina - daP 5 , 1 =
z
v+dv
v
A
z
O
A
B
S
v
Fig. 1 Definirea coeficientului de vscozitate

b. Numrul lui Reynolds (R)
Nu ntotdeauna curgerea unui fluid este laminar. Pentru a caracteriza tipul de curgere
(laminar sau turbulent) se folosete R.
Presupunem c ,,v, distana dintre plcile A, B sau diametrul conductei prin care
circul fluidul este d. Atunci prin definiie:
(2)

=
d
R
v
| | 1 =
SI
R
Msurtorile experimentale arat c exist o valoare critic R
cr
= 2400 a numrului lui
Reynolds, cu proprietatea c :
- pentru R<R
cr
curgerea este laminar;
- pentru R>R
cr
curgerea este turbulent;
- pentru R=R
cr
se produce trecerea de la un regim de curgere la altul.

Exemplu: respiraia normal
m cm d
2
10 1

= = (diametrul orificiilor nazale);
s
m
2 v = ;
3
/ 28 , 1 m kg
aer
= ; daP
5
10 8 , 1

=
cr
R R <

1420
10 8 , 1
10 2 28 , 1
5
2
- proces de curgere laminar

2.3.5. Ecuaia de micare Navier-Stokes pentru fluidele vscoase

Principala problem n studiul micrii fluidelor vscoase este determinarea cmpului de
viteze ) t , z , y , x ( v v
r r
= i ) , , , ( t z y x p p
r r
= a unui fluid vscos aflat n micare.
Acest lucru se realizeaz prin integrarea unei ecuaii de micare numit ecuaia Navier-
Stokes.
Pentru a deduce aceast ecuaie se pornete de la ecuaia lui Euler
(3) p f
dt
d

=
r r
r
1 v
,
n care se introduce i fora de frecare
r
f
r
raportat la unitatea de mas. Pentru a calcula
aceast for notm prin
r
F d
r
fora de frecare ce acioneaz asupra unui element de fluid
cu masa dm i volumul dV i definim fora de frecare ce acioneaz asupra unitii de
mas
(4)

=
2
s
m
dm
F d
f
r
r
r
r
.
Atunci ecuaia de micare a fluidului vscos are forma
(5)
r
f p f
dt
d
r r r
r

=
1 v
.
Fora de frecare ce acioneaz asupra unui element de fluid infinitezimal, de forma unui
paralelipiped cu baza S si nlimea dz, care se mic in direcia axei Ox are expresia:
S dz
d
dz
d
S
d
d ) dF (
x r
|
.
|

\
|
= |
.
|

\
|
=
dz
v
dz
v
x x

sau
(6) , dV
d
) dF (
x r
2
x
2
dz
v
=
unde dV = dz S este volumul elementului de fluid ales pentru studiu. Raportat la unitatea
de masa, aceasta for are expresia
dV
dV
d
m d
) dF (
) f (
x r
x r

= =
2
x
2
dz
v

adica
(7)
2
x
2
dz
v d
) f (
x r

= .
Dac n fluid apare un gradient de viteza ntr-o direcie arbitrar, i nu n direcia Oz cum
s-a presupus anterior, atunci expresia (7) se generalizeaz sub forma
(8)
|
|
.
|

\
|
+ +

=
2
x
2
2
x
2
2
x
2
dz
v
dy
v
dx
v d d d
) f (
x r
.
n mod analog se determin fora de frecare, raportat la unitatea de mas, care
acioneaz dup celelalte doua axe de coordonate
(9)
|
|
.
|

\
|
+ +

=
2
y
2
2
y
2
2
y
2
dz
v
dy
v
dx
v d d d
) f (
y r
,
respectiv
(10)
|
|
.
|

\
|
+ +

=
2
z
2
2
z
2
2
z
2
dz
v
dy
v
dx
v d d d
) f (
z r
.
Fora rezultant se obine introducnd expresiile (8)-(10) in definiia general
( ) k ) f ( j ) f ( i ) f ( f
z r y r x r r
r r r r
+ + = 11 .
Se deduce astfel
(12) v
r
r

=
r
f ,
unde
(13)
2
2
2
2
2
2
z
v
y
v
x
v
v

=
r r r
r

este laplaceanul vectorului viteza al fluidului.
Ecuaia de micare Navier-Stokes se obine introducnd fora de frecare din (12) n
ecuaia lui Euler pentru fluide ideale, completat aa cum se arat in ecuaia (5). Rezulta
atunci
(14) v
1 v r
r r
r

= p f
dt
d
. (ecuaia de micare Navier-Stokes)
Mrimile necunoscute in (14) sunt v
r
(cmpul de viteze) si p (cmpul de presiune). Ele
se determin prin integrarea ecuaiei Navier-Stokes (14), cunoscnd fora exterioar de
r
R
dr
O
y
x
dS
Fig. 2 Seciunea
transversal n conduct
volum raportata la unitatea de masa f
r
i condiiile la limit ale micrii (de ex. viteza
fluidului pe axa unei conducte i pe peretele acesteia).

2.3.6. Debitul de curgere al unui fluid vascos. Legea Hgen-Poiseuille

Ca o aplicaie a ecuaiei de micare Navier-Stokes (14), vom considera micarea
staionar a unui fluid vscos, printr-o conducta cilindric, dispus orizontal (Fig. 2).
Pornim de la ecuaia Navier-Stokes
(14) v
1 v d r
r r
r

= p f
dt
(ecuaia de micare Navies-Stokes)
n care impunem condiiile:
0 = f
r
( deoarece conducta este orizontal);
0
v
=
dt
d
r
(curgerea este staionar);
) r ( v v
r r
= , r distana fat de axa conductei (curgerea este laminar);
(15)
v
v
1 2
r
r

=
l
p p
p (gradientul de vitez), unde l este lungimea conductei.
Din (14) i (15) v
v
v 1
0 0
1 2
r
r

=
l
p p

Sau, pentru vitez n modul,
(16)
l
p p

=
1 2
v , v = v(r)
unde
(17)
2
2
2
2
v v
v
y x

=
este Laplaceanul vitezei n cazul considerat.
Deoarece
2 2
y x r + = avem:
x
r
dr
d
x

v v

r
x
x
r
=


dr
d
r
x
x
v v
=


|
.
|

\
|

dr
d
r
x
x x
v v
2
2
=
=

|
.
|

\
|
+

x
r
dr
d
dr
d
r
x
dr
d
r
r
x
x r
v v
2


(18)
2
2
2
2
3
2 2
2
2
v v v
dr
d
r
x
dr
d
r
x r
x
+


Analog:
(19)
2
2
2
2
3
2 2
2
2
v v v
dr
d
r
y
dr
d
r
y r
y
+


Adunnd (18) i (19) vom obine:
+ =
2
2
v v 1
v
dr
d
dr
d
r

(20) |
.
|

\
|
=
dr
d
r
dr
d
r
v 1
v
nlocuind (20) n (16) obinemm ecuaia diferenial de micare ce determin cmpul de
viteze:
(21)
l
p p
dr
d
r
dr
d
r

=
|
.
|

\
|
1 2
v 1

Integrm ecuaia de micare (21),
rdr
l
p p
dr
d
r d

=
|
.
|

\
|

1 2
v
(s-au separat variabilele).
Acum integrm
(22)
1
2
1 2
2
v
c
r
l
p p
dr
d
r +

=
Determinm constanta de integrare c
1
din condiia ca viteza fluidului s fie maxim pe
axa conductei, adic
0
v
=
dr
d
, pt. r = 0 (pe axa conductei).
Din (22) rezult:
0 = 0 + c
1
c
1
= 0
(23)
2
v
2
1 2
r
l
p p
dr
d
r

= | rdr
rdr
l
p p
d
dr r
l
p p
d r

=
2
v
2
v
1 2
3
1 2 2
(24)
Integrm (24)
(25)
2
2
1 2
2 2
) v( c
r
l
p p
r +

=
Determinm constanta de integrare c
2
din condiia ca viteza s fie nul pe peretele
conductei, adic v = 0 pt. r = R
) ( 25
+

=
2
2 1 2
4
0 c R
l
p p

(26)
2 1 2
2
4
R
l
p p
c

=
nlocuind (26) n (25) obinem:
(27) ( )
2 2 2 1
4
v r R
l
p p
) r (

= (cmpul de viteze n conduct).Pentru a obine debitul volumic de curgere a fluidului prin conduct vom calcula mai
nti debitul volumic corespunztor unui strat de fluid cu grosimea dr:
dt
dS dt ) r (
dQ
V
v
= (28) dS ) r ( dQ
V
= v
Din fig. 2 dr r dS = 2 (29)
(30) dr r ) r ( dQ
V
v 2 =
Folosind expresia (27) pentru cmpul de viteze al fluidului care se mic prin conducta
orizontal, vom calcula debitul de curgere al fluidului printr-o seciune transversal a
conductei. Pentru aceasta vom integra relaia (30) ntre limitele r = 0 i r = R.

CURSUL 4

2.3.6. Debitul de curgere al unui fluid vscos. Legea Hgen-Poiseuille (continuare)

S-au obinut anterior rezultatele
( )
2 2 2 1
4
) v( r R
l
p p
r

= (1) (cmpul de viteze)


i
dr r ) r ( dQ
V
v 2 = (2) (debitul volumic printr-o seciune infinitezimal)
nlocuim acum (2) n (1) i obinem:
(3)
( )
( ) dr r r R
l
p p
dQ
V
2 2 2 1
2


= ,
de unde, prin integrare
(4)


=
R
V
rdr r R
l
p p
Q
0
2 2 2 1
) (
2
) (
.
Integrala este uor de efectuat:

|
|
.
|

\
|

=
R R
V
r r
R
l
p p
Q
0
4
0
2
2 2 1
4 2 2
) (


4 2
) (
4
2 1
R
l
p p
Q
V

(5) (Debitul volumic)


Rezultatul din (5) reprezint legea Hagen-Poiseuille.
Enun: Debitul volumic al unui fluid vscos aflat n curgere staionar i laminar printr-
o conduct dispus orizontal este proporional cu gradientul de presiune |
.
|

\
|
l
p p
2 1
dintre
capetele conductei i cu puterea a 4-a a razei R a conductei.

Cap. 3. Fizic statistic

Fizica statistic se ocup cu studiul sistemelor fizice compuse dintr-un numr
mare de particule. Exemple:
- 1 mol de gaz
- 1 ml de lichid
- 1 cm
3
de cupru
- 1 mg de semiconductor

Numrul de particule din aceste sisteme este de ordinul numrului lui Avogadro
N
A
= 6,02310
23
mol
-1
. Particulele din sistem sunt moleculele, atomii, ionii, electronii.
Datorit numrului mare de particule din sistem, nu este posibil s se urmreasc
micarea fiecrei particule n parte.
De aceea, n fizica statistic se folosesc metodele teoriei probabilitilor; anume, pentru
un sistem se determin probabilitatea ca o particul din sistem s aib, de exemplu, viteza
cuprins n intervalul (v, v+dv), energia cuprins n intervalul (E, E+dE), etc.
2
Dac n plus se folosesc legile fizicii clasice, atunci avem de-a face cu Fizica Statistic
Clasic, iar dac se folosesc legile fizicii cuantice, avem de-a face cu Fizica Statistic
Cuantic. n fizica statistic se determin o funcie de distribuie care definete
probabilitatea.

3.1. Legea de distribuie a lui Boltzmann

Pentru a deduce o lege de distribuie, vom considera cazul cnd sistemul fizic este
atmosfera Pmntului. S-a artat anterior c presiunea atmosferic variaz cu nlimea
conform formulei:

y
RT
g
e p p
u

=
0
(formula barometric), (6)
n care:
- y esrte nlimea;
- T este temperatura aerului atmosferic;
- R constanta universal a gazelor;
Deoarece presiunea este proporional cu concentraia moleculelor din atmosfer, putem
scrie (6) ub forma
y
RT
g
e n n

=
u
0
, (7)
unde n este concentraia la nlimea y;
0
n - este concentraia pentru y = 0;
(8) m N
A
= u , m masa unei molecule/particule
) ( 35

(9)
T
N
R
mgy
A
e n n

=
0
k constanta lui Boltzmann
K
J
N
R
k
A
23
23
10 38 , 1
10 023 , 6
31 , 8

=

= = .
Echivalent, relaia (37) se poate scrie sub forma:

KT
E
p
e n n

=
0
, (10)
unde E
p
= mgy este energia potenial a moleculelor la nlimea y.
n general este posibil ca particulele din sistem s aib att energie cinetic E
c
ct i
potenial E
p
, adic s aib o energie total

(11) E = E
c
+ E
p
.
Rezultatul (10) trebuie generalizat atunci sub forma:
(12)
KT
E
e n n

=
0
.
Pentru cazul cnd sistemul de particule este izolat de mediul nconjurtor, numrul total
de particule rmne constant n timpul diferitelor procese i rezultatul (12) poate fi
exprimat i n funcie de numrul N de particule:
(13)
KT
E
e N N

=
0

3
y
x O x+dx
y+dy
aria dxdy
x
y

Fig.Coordonate carteziene
Pentru sistemele fizice exist o stare cu energia cea mai joas E
0
, numit starea
fundamental, sau de echilibru. n acest caz N
0
din (13) reprezint numrul de particule
din sistem care au energia E
0
iar N numrul de particule din sistem care au energia E.


3.2. Legea de distribuie a lui Maxwell pentru moleculele unui gaz ideal

n cazul gazelor ideale moleculele nu interacioneaz ntre ele, adic energia lor
potenial este nul i ele pot avea deci numai energie cinetic.
Obs: n cele ce urmeaz neglijm aciunea cmpului gravitaional asupra moleculelor.
Aceasta nseamn c:
(14)
2
v
2
m
E = .
Pentru a determina legea de distribuie pentru viteze, vom defini o funcie de distribuie a
moleculelor dup viteze, prin relaia:
(15)
N
dN
d f = v (v) ,
unde dN este numrul de molecule din caz cu viteza ( ) dv v v + , , iar N este numrul
total de molecule din gazul ideal (presupus constant). Funcia f(v) determin numrul de
molecule cu viteza cuprins ntr-un anumit interval. Raportul
N
dN
reprezint
probabilitatea ca o molecul din gazul ideal s aib viteza cuprins n intervalul
( ) dv v v, + .
Forma funciei de distribuie f(v) se alege asemntoare cu cea din legea de
distribuie a lui Blotzmann, adic
(16)
kT
m
e A f
2
v
2
(v)

= , A constant .
Constanta A se determin din condiia de normare a funciei de distribuie, care este:

= = = =
0 0 0
1
1 1
(v)dv N
N
dN
N N
dN
f
N N

(17) 1 (v)dv
0
=

f condiia de normare a funciei de distribuie


Vom considera mai nti cazul atmosferei unde moleculele i modific energia cu
nlimea avnd ( ) + ,
y
v . Atunci condiia de normare (17) trebuie considerat de
forma:
(18) 1 v ) (v =

+

y y
d f ,
unde
y
v noteaz componenta vitezei dup axa Oy
aleas pe vertical. nlocuind (18) n (17) obinem:


4
y
x
O

d
rd dr
dr
r
r
ariardrd
x=rcos
y=rsin
2 2 2
y x r + =
Fig. 4 Coordonatele polare

(19) 1 v
2
v
2
=

y
kT
m
d e A
y


Notnd
KT
m
a
2
= (20), din (19) se obine prin integrare
1 =

a
A , adic:
T k
m
A

=
2
(21)
Apoi, nlocuind (21) n (16) deducem urmtoarea expresie a funciei de distribuie dup
viteza
y
v pe vertical a moleculelor din atmosfera Pmntului:
(22)
kT
m
y
y
e
kT
m
f
2
v
2
2
) (v

=


Demonstraie (calculul integralei din
(19):
(23)

= dx e I
ax
2

= dy e I
ay
2
(524
nmulim (23) i (24) membru cu membru:

+

+

+
= = dxdy e I
y x a ) ( 2
2 2


= = =


2
0 0 0
2
0
2 2
rdr e d d dr r e
ar ar


a
I
a
e
a
du e I r d e
au au ar

= = = = =
)
1
( ) (
2
1
2
0
0 0
2 2
2

Obs.
(25)
a
dx e I
ax

2
1
0
0
2
= =


Se poate demonstra analog urmtorul rezultat:
5
v
z

O v
x

v
y


v
r
v
r
v+dv
(26) dx e x I
ax n
n

=
0
2
=
=
( )
( )
( )
( )

=

=


+
. , , n ;
a
n
, , , n ;
a
a
n
n
n
7 5 3
2
1 6 4 2
6 4 2
2
1
2
1 5 3 1
2
1
2


n mod analog se stabilesc expresii pentru funcii de distribuie f(v
x
), respectiv f(v
z
).
(27)
kT
m
x
x
e
kT
m
f
2
v
2
2
) (v

= ,
( 28)
kT
m
z
z
e
kT
m
f
2
v
2
2
) (v

= .
Funcia de distribuie f(v) se obine prin nmulirea relaiilor (22), (27) i (28):
(29)
2
2
) v v (v
2
3
v
2
4 (v)
2
z
2
y
2
x
kT
m
e
kT
m
f
+ +

|
.
|

\
|

= ,
adic
(30)
2
2
v
2
3
v
2
4 (v)
2
kT
m
e
kT
m
f

|
.
|

\
|

=
Demonstraie:

(31)
z y x
KT
m
d d d e
kT
m
N
dN
v v v
2
2
v
2
3
2

|
.
|

\
|

=
(32)
z y x
kT
m
d d d e
kT
m
d f v v v
2
v (v)
2
v
2
3 2

|
.
|

\
|

= .
Vectorul vitez ( ) v
r
cu originea n punctul O i vrful cuprins n coroana sferic haurat
din Fig. 2 va avea componentele cuprinse n intervalele ( )
x x x
dv v , v + , ( )
y y y
dv v , v + ,
( )
z z z
dv v , v + . nseamn c
z y x
d d d v v v este volumul coroanei haurate.
Adic:
( )

+
=
3
v 4
3
v v 4
v v v
3 3
d
d d d
z y x

(33) v v 4 v v v
2
d d d d
z y x
=
nlocuim (33) n (32) i vom obine:
6
v v
2
4 v (v)
2
2
v
2
3
2
d e
kT
m
d f
KT
m

|
.
|

\
|

=
2
2
v
2
3
v
2
4 (v)
kT
m
e
kT
m
f

|
.
|

\
|

=
(q.e.d.)

Reprezentarea grafic a funciei de distribuie dat de formula (30) este artat n Fig. 3.


Fig. 3. Funcia de distribuie Maxwell-Boltzmann

Se observ c aceast funcie de distribuie prezint un maxim pentru o anumit vitez
p
v numit viteza cea mai probabil a moleculelor din gazul ideal. Vom calcula aceast
vitez n paragraful urmtor. De asemenea, n Fig.3 sunt puse n eviden nc dou
viteze caracteristice moleculelor gazului ideal, i anume viteza medie v i viteza termic
T
v , ale cror expresii se vor deduce, de asemenea, n paragraful urmtor.

3.3. Viteze caracteristice pentru moleculele unui gaz ideal

a) Viteza cea mai probabil
Se determin din condiia ca funcia de distribuie s fie maxim, adic

( ) 0
v
v = =
d
df
f , (34)

nlocuind (30) n (34) obinem:
v
f(v)
O
p
v
7
0
T k 2
v 2
v - v 2
2
4
2
v
2
2
3 2
=
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|

T k
m
e
m
T k
m
, 0
T k
v m
- 2 v
2
=
|
|
.
|

\
|
,

de unde se deduce urmtoarea expresie pentru viteza cea mai probabil

(35)
m
T k 2
v
p
= (viteza cea mai probabil).
n aceast expresie mrimile care intervin au urmtoarea semnificaie fizic:
(36)
molecule unei masa - m
gazului a absolut ra temperatu - T
), ( 10 38 1
23
Boltmann ta tan cons
K
J
,
N
R
k
A

= =

Conform definiiei, masa molar a unui gaz are expresia:
(37) m N
A
= u .
innd seama de relaiile (36) i (37), expresia vitezei cea mai probabil (35) se poate
scrie i sub forma
(38)
u
=
T R 2
v
p
.
Ca un exemplu de calcul, vom deduce valoarea pentru viteza cea mai probabil a
moleculelor de hidrogen, aflat la temperatura K T 300 = . Deoarece, pentru hidrogen
mol
kg
,
3
10 016 2

= u , din (38) obinem

s
km
,
s
m
,
,
57 1 1570
10 016 2
300 31 8 2
v
3
T
=


=b) viteza medie
Definim mai nti, valoarea medie a unei mrimi fizice X . Pentru aceasta
presupunem c msurm aceast mrime de un numr mare de ori i gsim:

ori de valoarea
ori de valoarea
ori de valoarea
ori, de valoarea
3 3
2 2
1 1
i i
N X
N X
N X
N X


Atunci, prin definiie, valoarea medie a acestor msurtori este dat de expresia:
(39)

= =
i
i
i
i i
N N ,
N
X N
X ,
unde N noteaz numrul total de msurtori.
8
n cazul moleculelor unui gaz ideal, pentru care este valabil legea de distribuie a
lui Maxwell, nu putem determina numrul
i
N de valori ale mrimii X, ci numrul dN de
molecule care au mrimea X cuprins ntr-un anumit interval (X, X+dX). De aceea, n
(39) trebuie s nlocuim
i
N prin dN, iar

i
printr-o integral luat ntre limitele 0 i N:
(40)

=
N
dN X
N
X
0
1
.
Presupunem c mrimea X depinde de vitez, X = X(v), i folosim definiia (15) din care
scoatem expresia lui dN. Atunci, (40) devine:
(41) ( ) ( ) ( ) v v v v
0
d f X X

= .
Calculm viteza medie a unei molecule alegnd n (41) funcia X de forma
( ) v v = X i folosind funcia de distribuie (30):
(42) v v
2
4 v
2kT
v
0
3
2
3
2
d e
kT
m
m

|
.
|

\
|

= .
Conform formulei (26), integrala din relaia de mai sus are valoarea
(43)
2
0
2kT
v
3
2
2
1
v v
2


|
.
|

\
|
=
m
kT
d e
m
.
nlocuind (43) n (42) se obine:
(44)
p
RT
m
kT
v
8 8
v >
u
=

= .
c) viteza termic

Calculm mai nti valoarea medie a ptratelor vitezelor moleculelor
2
v , folosind
definiia (41) n care lum ( )
2
v v = X :
(45)
m
kT
m
kT
kT
m
d e
kT
m
m
3 2
8
3
2
4 v v
2
4 v
2
5
2
3
2kT
v
0
4
2
3
2
2
= |
.
|

\
|
|
.
|

\
|

= |
.
|

\
|

.
Viteza termic
T
v se definete ca rdcina ptrat a valorii din (45), adic
(46)
u
= = =
RT
m
kT 3 3
v v
2
T
.
Pentru hidrogen se obine, n aceleai condiii de mai sus, Valoarea

s
km
,
s
m
,
,
93 1 1930
10 016 2
300 31 8 3
v
3
T
=


=

.
Analog se pot calcula valorile medii ale altor mrimi, de exemplu energia medie a
unei molecule de gaz ideal. Se obine:
(47) E =
2
3
kT Energia medie a unei molecule
9
(48) U =
2
3
RT Energia intern a gazului ideal
(49) C
v
=
V
1
|
.
|

\
|
dT
dU
,
V const.

(50) C
v
=
2
3
R, R=8,31
K mol
J


(51) C
p
= C
v
+R Relaia lui Mayer
C
p
=
2
5
R

(52)
v
p
C
C
= >1
(53)
3
5
= =1,66 pentru gaze monoatomice,

e poliatomic gaze pentru 1,33
biatomice, gaze pentru 4 1
=
= ,

Obs: Pentru gaze biatomice se arat analog =1,4 i pentru gaze poliatomice =1,33.
Putem deduce legea unui proces adiabatic admind legea conservrii energiei i n
fizica statistic.
(54) L dU Q + = Principiul I al termodinamicii (Legea conservrii energiei)
Proces adiabatic 0 = Q L dU + = 0 pdV dT C
v
+ = 0 (55)
Folosim apoi ecuaia de stare pentru gazul ideal (56) pV= RT
V
RT
p

=
T C
dV
V
RT
dT C
v
v

1
0 = + (57) 0 =

+
V
dV
C
C C
T
dT
v
v p
(Am separat variabilele)
Integrnd membru cu membru ecuaia (57) obinem:
lnT+( -1)lnV = lnC , unde lnC = constant C V T ln ln
1
=


(58) C V T =
1
=constant Legea procesului adiabatic.
Obs: Aceast lege se mai poate scrie (59) const V p =

. (Vezi lucrarea de laborator
pentru determinarea valorii coeficientului adiabatic .
P

adiabat

izoterm

V
Reprezentarea grafic a
procesului adiabatic
Fig. 4
10

Cap. 4. Fenomene ondulatorii

Se refer la proprietile diferitelor tipuri de unde, cum ar fi: undele elastice (
cmpul forelor elastice), undele electromagnetice (prin cmp electromagnetic), undele
gravitaionale (prin cmp gravitaional).
O und se propag de la o surs ( n exterior) prin intermediul unui cmp
fizic. Proprietile unei unde sunt descrise de o funcie de und: = ( t r,
r
).
Semnificaia acestei funcii este:
- elongaia micrilor particulelor;
- cmpul electric ( E
r
) i cmpul magnetic ( B
r
);
- intensitatea cmpului gravitaional n fiecare punct.
Principala problem n studiul undelor o constituie determinarea funciei de
und atunci cnd se cunoate sursa, precum i condiiile la limit pentru unda respectiv.
Aceasta se realizeaz prin integrarea unei ecuaii difereniale numit ecuaia diferenial
a undelor.

4.1 Ecuaia undei plane
Considerm cazul unei unde elastice transversale care se propag ntr-un fir elastic, pe
direcia Ox, de la sursa O la punctul P (Fig. 5).v
r
Fir elastic (Cu, Fe,)
x
(surs)
O P x
y = Asin t
Fig. 5 Unda plan

x ) , ( t x

Presupunem c unda se propag cu o vitez v constant fr amortizare, adic
amplitudinea A a micrii punctelor mediului elastic rmne constant. Atunci, timpul
necesar undei s se propage de la sursa O la punctul P este:
(60)
v
x
=
Deoarece punctul P ncepe s oscileze cu secunde mai trziu dect sursa,
putem scrie
(61) )] ( sin[ ) , ( = t A t x
(62) )] ( sin[ ) , (
v
x
t A t x = Ecuaia undei plane
A - amplitudinea undei

2
2
= =
T
- pulsaia undei
11
T perioada undei
T
1
= - frecvena undei
(63) ) (
v
x
t = - faza undei n punctul P(x) la momentul t
rad
SI
= ] [
Totalitatea punctelor din spaiu pentru care faza are aceeai valoare la un
moment dat ( t fixat) se numete suprafa de und sau suprafa de faz constant:
) (
v
x
t = = constant pentru t fixat x = constant (plan perpendicular pe Ox).
Deci, suprafeele de und n acest caz sunt plane perpendiculare pe direcia de propagare
Ox, de unde i denumirea de unde plane atribuit acestui tip de unde.

CURSUL 5

4.1. Ecuaia undei plane (continuare)

Se poate exprima ecuaia undei plane i sub alt form, in funcie de lungimea de
und. ntr-adevr, folosind relaia de legtur ntre pulsaia unei unde i perioada sa:
(1)
T

=
2
,
ecuaia undei plane [vezi relaia (62) din Cursul 4] devine

|
.
|

\
|

=
v
2 x
t
T
sin A ) t , x (
sau
(2)

|
.
|

\
|
=


x
T
t
A t x 2 sin ) , ( , = vT lungimea de und a undei
Dac se introduce numrul de und definit prin relaia
(3)

2
= k (numrul de und),
1
1
] [

= = m
m
k
SI

atunci ecuaia undei plane (2) se poate scrie i sub o alt form, echivalent:
(4) ) , ( t x =Asin( t-kx)
Funcia de und se poate exprima i sub form complex:
(5) ) , ( t x =Ae
i ) ( kx t
, i = 1
Observaie:
i
e = cos +isin - Formula lui Euler
Aceasta nseamn c
(6) ) , ( t x =Acos( t-kx) + iAsin( t-kx)
Re Im
Totalitatea punctelor din spaiu pentru care faza are aceeai valoare la un
moment dat ( t fixat) se numete suprafa de und sau suprafa de faz constant:

|
.
|

\
|
=


x
T
t
2 = constant pentru t fixat x = constant (plan perpendicular pe Ox)
Viteza de propagare a suprafeelor de und, u, se numete vitez de faz.
const kx t = = 0 =
dt
dx
k

u
dt
dx
=
k
u

= Viteza de faz

v
2
2
=

=
T
T
u
Prin urmare, n cazul unei undei plane viteza de faz coincide cu viteza de propagare a
undei.
Dac o und se propag pe o suprafa, de exemplu pe suprafaa apei dintr-un
bazin, atunci ecuaia undei plane se poate deduce analog (vezi Fig. 1)
n r OA
j y i x r
r r
r r
r
=
+ =
(7)

Ecuaia undei plane scris anterior se generalizeaz in acest caz sub forma:
(8) _ ) t n r ( f ) t , r ( v =
r r r

Obs: A ) t , x ( = sin[(t-
v
x
)] = Asin[- ) v ( )] v (
v
t x f t x =

(9)
(Funcia de und depinde astfel numai de variabila x-vt).
n cazul undelor circulare, produse de o surs punctiform, care se propag pe o
suprafa, forma ecuaiei funciei de und se obine pornind de la aceeai expresie
stabilit anterior [vezi relaia (62) din Cursul 4]. Forma suprafeelor de und, care n
acest caz sunt cercuri concentrice, este artat n Fig.2.
r=
2 2
y x +
Se poate arata ca funcia de und pentru undele circulare are expresia:
j
r

i
r

O
sursa
X
A
n
r

r
r

P(x,y)Fig. 1 Unde liniare
Suprafete de unda
r
r

O
Y
X
suprafee de und
Fig. 2 Unde circulare

Y
(10) ) t r ( f
r
) t , r ( v
1
= (unde circulare)
Relaia (10) arat c amplitudinea undelor circulare este invers proporional cu . r
Amplitudinea ~
r
1
.
Generalizare la undele care se propaga in spaiu:
(11) ) t n r ( f ) t , r ( v =
r r r
(unde plane)
k z j y i x r
r r r
r
+ + =
(12) ) t r ( f
r
) t , r ( v
1
= (unde sferice)

2 2 2
z y x r + + =
Dac mediul prin care se propag unda produce i o amortizare, atunci se definete
un coeficient de amortizare a undei in mediu (numit i coeficient de absorbie)
EX: Ecuaia unei unde sferice sinusoidal fr amortizare este:
(13) ) kr t sin(
r
A
) t , r ( = , iar n cazul cnd mediul produce i o absorbie (sau
amortizare):
(14) ) kr t sin(
r
Ae
) t , r (
r
=

,
1
SI
1
] [

= = m
m

=
2
k (numrul de und), | |
1
1

= = m
m
k
si


4.2. Ecuaia diferenial a undelor

Pentru ducerea ecuaiei difereniale a undelor vom porni de la unda plan pentru
care funcia de und are forma:
(15) ) t x ( f ) t , x ( v =
Obs: dac se folosete variabila (x - vt) unda se propag in direcia pozitiv a axei Ox,
iar dac argumentul este (x + vt) unda se propag in direcia negativ axei Ox
Notm
(16) u = x t v
i atunci relaia (15) devine:
(17) ) ( ) , ( u f t x =
Calculm derivatele de ordinul 2 ale funciei ) , ( t x n raport cu x i t:
2
2
x

=? i
2
2
t

=?.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
v ) 19 ( v
v
) 18 (
du
f d
t
t
u
du
dt
du
d
) (
t
du
df
) (
t
u
du
dt
t
du
f d
x
x
u
du
df
du
d
x
du
dt
x
u
du
dt
x
=

|
.
|

\
|
=

|
.
|

\
|
=

Comparnd (18) i (19) avem:
(20) 0
v
1
2
2
2 2
2
=


t x
(ecuaia diferenial a undelor care se propaga pe direcia Ox)
Obs: Soluia general a ecuaiei difereniale a undelor (20) este:
(21) ) t x ( g ) t x ( f ) t , x ( v v + + =
In cazul cnd unda se propag de la o sursa n spaiu, n mediul nconjurtor, ecuaia
diferenial (20) se generalizeaz sub forma:
(22) =


0
v
1
2
2
2 2
2
2
2
2
2
t z y x

0
v
1
23
2
2
2
=t
) ( (ecuaia diferenial a undelor)
Ecuaia (23) este o ecuaie diferenial, cu derivate pariale, avnd ca funcie
necunoscut funcia de und. Ea se obine prin integrarea ecuaiei (23):
k z j y i x r
t z y x t r
r r r
r
r
+ + =
= = ) , , , ( ) , (

Ca un exemplu vom considera cazul undelor sferice cnd funcia de und depinde
doar de mrimea r vectorului de poziie r
r
:
) , ( t r = ,
2 2 2
z y x r + + =
2
2
2
2
3
2 2
2
2
2
2
2
2
3
2 2
2
2
2
2
2
2
3
2 2
2
2
26
25
24
atunci Avem
r r
z
r r
z r
y
) (
r r
y
r r
y r
y
) (
r r
x
r
r
x r
x
) (
:Din (24), (25) i (26) obinem prin adunare:
0
v
1 1 1
) 27 (
2
2
2
2 2
2
2
2
2
2
=


=
t r
) r (
r
r
) r (
r
r
r r

0
v
1
(28)
2
2
2 2
2
=

t
) r (
r
) r (

Comparnd (28) cu (23)
)]
v
[
v
1
v
1
(29)
v v
r
t ( sin
r
A
) t , r ( : EX
) t r ( g
r
) t r ( f
r
) t , r (
) t r ( g ) t r ( f ) t , r ( r
=
+ + =
+ + =4.3. Viteza de propagare a undelor elastice

a) n solide, undele elastice pot fi - longitudinale
- transversale

(30) v
long
=

E
unde E-modulul de elasticitate i este densitatea mediului
Ex.: Pentru oel, E = 2
2
11
10
m
N
, iar =
3
3
10 7 , 7
m
kg

s
m
) otel ( long
5100 v

(31) v
tr
=

G
unde G-modulul de elasticitate transversal i este densitatea mediului

Msurtorile experimentale arat c este proporional cu fora F i invers
proporional cu S. Adic:

(32)
S
F
G
rad
=
1
) (
[G]
SI
=
2
m
N
=1Pa

Experimental se constat c pentru un material cu G 0,4 E v
trans
<v
long
(pentru
acelai material)
Ex: Pentru oel, v
trans
= 63 , 0 4 , 0

E
v
long
3100
s
m


b) n lichide se propag numai undele longitudinale

(33) v
lichid
=

H
unde H =

1
este modulul de compresibilitate, iar este coeficientul de
compresibilitate.

Ex.: Pentru ap:
1
2
11
10 5

|
.
|

\
|
=
m
N
ap
s
m
m
N
, H
ap
4400 v 10 2 0
2
11
=

c) n gaze se propag numai undele longitudinale

(34) v
gaze
=

H


Procesul de propagare a unei unde elastice ntr-un gaz poate fi considerat izoterm
(pentru frecvene joase Hz 3 ) sau adiabatic (pentru frecvene nalte Hz 3 > )

Pentru frecvene joase:

(35) pV = const. = + 0 dV p V dp
(36) dp
p V
dV 1
=
Comparnd (36) cu definiia modulului de compresibilitate
(37) = = p H dp
H V
dV 1

(38) v
gaz
=

p


Pentru frecvene nalte:

(39) = + =

0
1
dV V p V dp const V p


(40) dp
p V
dV

=
1

H = p
(41)


=
p
gaz
v

Pentru un gaz ideal, ecuaia de stare este:
u u
RT
V
m
p RT
m
V p = =

u

u
=

RT
RT p
gaz
v (43)
(41)
) 42 (


Ex.: Pentru aer
s
m
mol
kg
, ; K T ;
K mol
J
, R ; ,
aer
340 v 10 98 28 300 31 8 4 1
3
= = u =

= =


4.4. Energia transportat de unde. Intensitatea undelor

Propagarea oricrei unde este nsoit de un transport de energie. Excepie fac
undele staionare, a cror amplitudine prezint valori de maxim, n anumite regiuni
numite ventre si de minim, in regiuni numite noduri.
Pentru a calcula energia transportat de o und vom considera cazul particular al
unei unde plane, elastice, care se propag de-a lungul direciei Ox:

(44) ) t x ( f ) kx t sin( A
) t , x (
v = =
=

= 2
2
T
este pulsaia undei, iar

2
= k este numrul de und ([k]
SI
=1m
-1
)
Se poate arta c n acest caz energia transportat de und n unitatea de timp
(adic puterea undei) printr-o suprafa S normal la direcia de propagare a undei, este
dat de expresia:

(45) ( ) ) t x ( F ) kx t ( cos A S
t
E
t P v v
2 2 2
= =

=
n practic se msoar puterea medie a undei sau energia medie transportat de
und n unitatea de timp. Pentru a calcula aceast mrime, presupunem c f(t) este o
funcie periodic de perioad T:
f(t) = f(t + T) valoarea medie este dat de:

(46)

=
T
def
dt t f
T
t f
0
) (
1
) (

2 2
0 0
2 2
0
2 2
0
2 2 2
v
2
1
2
2
1
2
1
2
1
v
2
2 1 1
v
1
v
A S } )] kx wt ( sin[
t
{
T
A S
dt
)] kx t ( cos[
T
A S dt ) kx t ( cos
T
A S
t
E
) t ( P
T T
T T
=

+ =
=
+
= =

=(47)
2 2 2 2 2
v
2
1
A ~ ) t ( P ); ~ sau ( ~ ) t ( P A S
t
E
) t ( P =

=
Definiie: Intensitatea unei unde este mrimea fizic numeric egal cu energia medie
transportat de und n unitatea de timp, prin unitatea de suprafa dispus perpendicular
pe direcia de propagare a undei.

(48)
2
1
m
W
] I [
t
E
S
I
SI
=

=

Pentru unda elastic plan
2 2
47
v
2
1
49 A I ) (
) (
= unde,

=
E
v
Observaie: ) ~ sau ( ~ I
2 2
i
2
~ A I
Undele sonore sunt unde elastice care pot fi percepute de urechea noastr (sunt
audibile). Pentru ca o und elastic s fie audibil, ea trebuie s ndeplineasc
urmtoarele condiii:
a) s aib o durat s t 6 , 0
b) s aib o intensitate
2
12
10
m
W
I


c) s aib o frecven cuprins n intervalul (16 Hz-20000 Hz)

Observaie: Undele cu frecvena mai mic de 16 Hz se numesc infrasunete, iar undele cu
frecvena mai mare de 20 kHz se numesc ultrasunete.
Msurtorile experimentale arat c intensitatea unui sunet (I
s
) are valori
cuprinse n intervalul (
2
2
2
12
10 , 10
m
W
m
W

).
Domeniul de valori pentru I
s
este prea mare (14 ordine de mrime) i de aceea n
practic se folosete o alt mrime echivalent (N
S
- nivelul sonor), definit prin relaia:

(50)
0
lg
I
I
N
S
S
=
2
12
0
10
m
W
I

=

Unitatea de msur pentru nivelul sonor este Belul (1B). Dac I
S
=10I
0
atunci N
S
= 1B

Definiie: Belul este nivelul sonor al unui sunet a crui intensitate sonor este de 10 ori
mai mare dect cea de referin (I
0
).(N
s ) 14 , 0 ( B
)

n practic se folosete uzual decibelul:

(51) ) 140 , 0 ( ) ( lg 10
0
dB I dB
I
I
N
s
s
s
=
Ex.: Un amplificator are nivelul sonor de 60dB, dac la ieire I
S
=
6
10 I
0

( dB
I
I
N
S
60
10
lg 10
0
0
6
= = )
Se poate exprima nivelul sonor i prin relaia:

(52) ) ( lg 10
0
dB
P
P
N
S
= , unde P este puterea sunetului cu nivelul sonor N
S
, iar P
0
este
puterea unui sunet standard, de referin.

Ex.: - Pentru telefonie: P
0
=1mW
- Pentru TV, radio: P
0
=12,5mW

n cazul tensiunilor existente ntr-un circuit electric, se poate exprima nivelul
sonor prin relaia:

(53) ) ( lg 20
0
dB
U
U
N
S
=
Cum = ) ln(
3 , 2
1
) lg( x x
(54) ) ( ln 69 , 8 ) ( ln
3 , 2
20
0 0
dB
U
U
dB
U
U
N
S
= =
Se introduce i unitatea de neper (Np) prin relaia: 1Np=8,69dB ) ( ln
0
Np
U
U
N
S
=

CURSUL 6

4.5. Unde electromagnetice

4.5.1 Cureni electrici de conducie i de deplasare

a) Curentul electric de conducie este cel obinuit i const n deplasarea sarcinilor
electrice sub aciunea unui cmp electric.
Acest curent este caracterizat prin intensitatea I a curentului de conducie:


dt
dQ
I = (A
s
C
= ). (1)

O alt caracteristic a curentului electric de conducie o constituie densitatea
superficial de curent de conducie ( J ). Mrimea vectorului J se definete prin relaia:

) (
2
m
A
dS
dI
J = , (2)
unde dS este elementul de suprafa infinitezimal, iar dI reprezint intensitatea curentului
prin aceast suprafa.
Observaie: n aceast definiie, suprafaa dS se consider perpendicular pe direcia
curentului. Dac sensul curentului de conducie face un unghi cu normala la suprafaa
dS, atunci relaia (2) devine:

dS J dI dS J dI = = cos . (3)

Din relaia (3) rezult c intensitatea total a curentului de conducie prin
suprafaa S este dat de relaia:

=
) (S
dS J I . (4)

Observaie: Vectorul J are sensul dat de sensul curentului electric de conducie.
dS
n
dS
I
(S)
Fig. 1. Definiia lui dS
n dS dS =

b) Curentul electric de deplasare . Pentru a defini curentul electric de deplasare,
considerm cazul descrcrii unui condensator plan printr-un conductor exterior care
unete plcile sale (Fig. 2).


Fig.2. Definiia curentului de deplasare

Atunci cnd ntreruptorul K este nchis, prin conductorul exterior apare un curent
electric de conducie, de intensitate I, iar inducia electric E D
r r
= a cmpului dintre
plcile condensatorului sufer o modificare n timp (scdere) dat de derivata
t
D

r
.
Unitatea de msur a acestei derivate este

2 2
m
A
s m
C
s
m
V
m
F
t
D
. I . S
=

= =

.
Aadar, mrimea
t
D

r
are o unitate de msur corespunztoare unei densiti de curent i
constituie, prin definiie, densitatea curentului de deplasare:

t
D
J
. depl

=
r
r
. (5)
Intensitatea curentului de deplasare se determin prin relaia:

( )
S d J I
S
depl depl
r r
=

. (6)

Pentru a calcula intensitatea total a curentului electric prin circuitul din Fig.2
trebuie s lum suma celor dou intensiti definite anterior:

depl tot
I I I + = . (7)
Acest rezultat va fi folosit n paragraful urmtor pentru scrierea ecuaiilor lui Maxwell
pentru cmpul electromagnetic.
n Fig. 3 se arat un exemplu de calcul pentru intensitatea curentului de conducie
cunoscnd densitatea de curent. Dac alegem
k y x J
r r
= ,
t
D

r

K
Q +
Q
I


Fig. 3. Calculul intensitii de curent de conducie
unde este o constant avnd unitatea de msur | |
4
m
A
. I . S
= , atunci conform relaiei
(4) se obine:

4 2 2
2 2
0
2
0
2
0 0
b a y x
dy y dx x I
b a
a b
= = =

.
Rezult c pentru calculul intensitii trebuie s cunoatem distribuia densitii de curent
n conductorul (sau mediul) considerat.

4.5.2. Cmpul electromagnetic. Ecuaiile lui Maxwell

Experimental se constat c orice cmp magnetic variabil n timp creeaz n jurul
su un cmp electric variabil n timp (inducia electromagnetic) i invers. Cele dou
cmpuri, electric i magnetic, coexist n fiecare punct din spaiu i ansamblul lor
reprezint cmpul electromagnetic. A determina complet cmpul electromagnetic dintr-o
anumit regiune din spaiu nseamn a cunoate urmtoarele mrimi vectoriale
caracteristice:
( ) t , r E E
r
r r
= - intensitatea cmpului electric;
( ) t , r D D
r
r r
= - inducia electric;
( ) t , r H H
r
r r
= - intensitatea cmpului magnetic;
( ) t , r B B
r
r r
= - inducia magnetic.
Pentru cazul mediilor omogene i izotrope au loc i urmtoarele relaii de legtur:
E D
r r
= , - permitivitatea electric absolut; (8)
H B
r r
u = , u - permeabilitatea magnetic absolut; | |
m
A
H
. I . S
= . (9)
Determinarea acestor mrimi se realizeaz prin integrarea a patru ecuaii
difereniale vectoriale, de ordinul al doilea, denumite ecuaiile lui Maxwell. Acestea sunt:

y
x
x dx
y
dy
a
b

, B
, D
,
t
B
E
,
t
D
J H
e
0 =
=

+ =
r r
r r
r
r r
r
r r r
(10)
unde
e
este densitatea volumic de sarcin electric din domeniul n care se afl cmpul
electromagnetic. Prin definiie,
e
reprezint sarcina electric din unitatea de volum:
| |
3
m
C
,
dV
dQ
. I . S e e
= = . (11)
Comparnd ultimele dou ecuaii din (10) rezult c n natur nu exist sarcini
magnetice libere de un singur pol (N sau S), numite monopli magnetici. Totui, fizicianul
Paul Dirac a postulat, pe baza simetriei legilor fizice, existena monopolilor magnetici cu
sarcina magnetic elementar g i a demonstrat c:

137
1
2 2
1
0
2
=

=
c h
e
,
e
g
(constanta structurii fine). (12)
Aici

m
F
,
12
0
10 856 8

= (permitivitatea electric absolut a vidului),
s J , h =
34
10 62 6 (constanta lui Planck),

s
m
c
8
10 3 = (viteza luminii n vid),
C , e
19
10 6 1

= (sarcina electric a electronului).
Aadar,
5 68
2
137
,
e
g
= = . (13)
Deoarece intensitatea interaciunilor electrice dintre electroni este proporional cu
2
e i
intensitatea interaciunilor magnetice dintre monopoli este proporional (n mod analog)
cu
2
g , rezult c raportul acestora este
( ) 25 4692 5 68
2
2
2
, ,
e
g
= = . (14)
Deci, interaciunea magnetic dintre doi monopli magnetici este de 4692,25 ori mai
intens dect cea electric dintre doi electroni. Aceasta explic de ce, n natur, nu exist
monopli magnetici liberi.
Ecuaiile lui Maxwell (10) sunt ecuaii difereniale cu derivate pariale de ordinul
al doilea. Prin integrarea lor se obin mrimile de cmp ( ) t , r E E
r
r r
= , ( ) t , r D D
r
r r
= ,
( ) t , r H H
r
r r
= i ( ) t , r B B
r
r r
= care determin complet cmpul electromagnetic. Sunt
necesare n plus i informaii despre mediul n care se afl cmpul electromagnetic
precum i condiii la limit pentru aceste mrimi, de exemplu pe frontiera domeniului n
care exist cmp electromagnetic.
4.5.3. Unde electromagnetice. Proprieti.

Cmpul electromagnetic produs ntr-un anumit loc din spaiu nu rmne localizat
n acel loc, ci se propag n mediul nconjurtor sub form de unde electromagnetice.
Pentru a arta acest lucru vom considera cazul particular cnd cmpul electromagnetic
este produs ntr-un mediu omogen i izotrop (adic i sunt mrimi scalare constante)
lipsit de sarcini electrice libere (adic 0 0 = = J
e
r
). Atunci, folosind relaiile (8)-(9),
ecuaiile lui Maxwell (10) devin:

. H
, E
,
t
H
E
,
t
E
H
0
0
=
=

u =

=
r r
r r
r
r r
r
r r
(15)
Aplicm operatorul rotor primei ecuaii din (15):
( )
( )
t
E
H


=
v r
r r r
. (16)
Folosim apoi proprietatea dublului produs vectorial:
( ) ( ) ( )c b a c a b c b a
r
r
r r r
r
r
r
r
= . (17)
Atunci ecuaia (16) devine:
( )
( )
t
E
H H


=
r r
r r r r r
2
. (18)
n sfrit, folosim aici ecuaiile a doua i a patra din (15) i inem seama c ptratul
operatorului gradient este egal cu operatorul lui Laplace ( =
2
r
):

2
2
t
H
H

u =
r
r
,
sau
0
2
2
=

u
t
H
H
r
r
. (19)
Comparnd ecuaia (19) cu ecuaia diferenial a undelor:
0
v
1
2
2
2
=t
, (20)
rezult c avem de-a face cu propagarea cmpului magnetic sub forma unei unde cu
viteza

u
=
1
v . (21)
Analog, se poate demonstra, aplicnd rotorul celei de-a doua ecuaii din (15), c i
cmpul electric se propag ca o und, cu aceeai vitez ca i cmpul magnetic:
0
2
2
=

u
t
E
E
r
r
. (22)
Aadar, cmpul electromagnetic se propag n spaiu sub form de unde
electromagnetice, avnd viteza dat de relaia (21). Pentru cazul cnd undele
electromagnetice se propag n vid, avem
m
F
,
12
0
10 856 8

= = ,
m
H
7
0
10 4

= u = u (23)
i atunci din (21) se obine:

s
m
,
8
7 12
vid
10 3
10 4 10 856 8
1
v =

=

, (24)
adic tocmai viteza luminii n vid. Acest rezultat sugereaz ideia c lumina este o und
electromagnetic, lucru care a fost verificat experimental n multe fenomene cum sunt
interferena, difracia sau polarizarea luminii.
Observaie. Deoarece
r
=
0
i
r
u u = u
0
, unde
r
i
r
u sunt permitivitatea
electric relativ i respectiv permeabilitatea magnetic relativ ale mediului n care se
propag unda electromagnetic, rezult c se poate exprima viteza din (21) i sub forma:

r
u
=
r
c
v , (
s
m
c
8
10 3 = fiind viteza luminii n vid). (25)
Pe baza rezultatelor anterioare se demonstreaz urmtoarele proprieti ale
undelor electromagnetice:
1. Undele electromagnetice sunt unde transversale, adic vectorii E
r
i H
r
sunt
perpendiculari pe direcia de propagare ( n H , E
r
r r
, n
r
fiind versorul direciei
de propagare a undei);
2. Vectorii E
r
i H
r
sunt reciproc perpendiculari ( H E
r r
), ceea ce nseamn c
cei trei vectori n , H , E
r
r r
formeaz un triedru drept (Fig. 4);

Fig. 4. Und electromagnetic sinusoidal

3. Propagarea undei electromagnetice este nsoit de un transport de energie.
Dac definim densitatea volumic de energie w a unei unde electromagnetice
prin relaia


E
H
n
O

|
.
|

\
|
=
3
m
J
dV
dW
w , (26)
atunci se poate demonstra c
( ) B H D E w
r r r r
+ =
2
1
. (27)
Se definete, de asemenea, i intensitatea unei unde electromagnetice ca fiind mrimea
fizic numeric egal cu energia transportat de unda respectiv n unitatea de timp prin
unitatea de suprafa dispus normal la direcia de propagare a undei. Se poate arta c:
| |
2
w, v
m
W
I I
. I . S . m . e
= = . (28)
4. Se definete vectorul lui Poynting
H E P
r r r
= , (29)
al crui flux printr-o suprafa dat este egal cu energia transportat de unda
electromagnetic n unitatea de timp prin acea suprafa:

( )
.
t
W
S d P
S

r r
(30)
Observaie. Dac inducia magnetic B
r
a unui cmp magnetic este constant, atunci
fluxul su printr-o suprafa S este:

( ) ( )
S B S d B S d B
S S
r r r r r r
= = =

, (31)
ceea ce justific definiia fluxului folosit n expresia (30).

5. TEORIA RELATIVITII

Teoria relativitii este important deoarece arat cum depind rezultatele
msurtorilor de micarea relativ a corpurilor sau fenomenelor studiate n raport cu
observatorul.
Dac raportm micrile la un sistem de referin inerial (SRI) n care nu apar
fore de inerie i folosim legile fizicii clasice, adic presupunem v << c, atunci avem de-
a face cu teoria relativitii n fizica clasic (TRC).
Dac raportm micarea la SRI i considerm micri cu viteze comparabile cu
viteza luminii (v ~ c), atunci avem de-a face cu teoria relativitii restrnse (TRR).
Dac raportm micarea la sisteme de referin neineriale (SRN), atunci avem de-
a face cu teoria relativitii generale (TRG). Aceasta este, n acelai timp, i o teorie a
cmpului gravitaional macroscopic (la scar cosmic).
n paragrafele urmtoare vom prezenta principiile i legile fundamentale valabile
n TRC i TRR. Studiul TRG depete cadrul acestor lecii.
1
CURSUL 7

5.1. Teoria relativitii n fizica clasic (TRC)

Considerm dou SRI S i S (Fig. 1) i studiem micarea unui corp n raport cu
acestea, presupunnd v << c. Din Fig. 1 rezult:


Fig. 1. Micarea relativ

r r r + =
r r r
0
, (1)
unde r , r , r
r r r
0
sunt funcii de timpul t datorit micrii corpului P i a celor dou SRI.
Derivm relaia (1) n raport cu timpul:

dt
r d
dt
r d
dt
r d
+ =
r r r
0
,
de unde rezult
u v + =
r r r
u . (2)
Acest rezultat reprezint legea compunerii vitezelor n fizica clasic (TRC), n care
u
r
- este viteza absolut (a corpului P fa de sistemul S),
v
r
- este viteza de transport ( a sistemului S fa de sistemul S),
u
r
- este viteza relativ ( a corpului P fa de sistemul S).
Obs. Viteza de transport v
r
este constant deoarece S i S sunt SRI.
Calculm apoi derivata n raport cu timpul a relaiei (2):

{ { {
a a
dt
u d
dt
d
dt
u d
=

+ =
r r
r r r
0
v
,
adic
a a =
r r
. (3)
Acest rezultat arat c n TRC acceleraia unui corp are aceeai valoare fa de orice SRI.
Deorece n fizica clasic masa unui corp nu depinde de sistemul de referin din care este
determinat, se poate scrie atunci
S S
0
r
r

r
v

r
r

P
z
x
x
z
v
r

O
y
2
F F =
r r
. (4)
nseamn c doi observatori, unul din sistemul S i cellat din S, determin c asupra
corpului acioneaz aceeai for. Cum legile de micare sunt determinate de fore,
rezultatul (4) arat c: legile fizicii clasice au aceeai form (sunt invariante) fa de
orice SRI. Acest rezultat constituie principiul relativitii n fizica clasic.
Se poate da i o formulare matematic acestui principiu. Pentru aceasta alegem,
fr a restrnge generalitatea, cele dou sisteme de referin S i S ca n Fig. 2. Din


Fig. 2. Coordonatele unui corp fa de dou sisteme de referin ineriale

aceast figur rezult:

. t t
, z z
, y y
t, v
=
=
=
+ = x x
(5)
Relaiile (5) constituie formulele de transformare ale lui Galilei. S-a adugat i relaia
t = t deoarece n fizica clasic se admite c durata unei micri sau a unui eveniment nu
depinde de sistemul de referin inerial din care este determinat, adic timpul este o
mrime absolut n fizica clasic. Din formulele (5) se poate deduce uor c i distana
dintre dou puncte are aceeai valoare fa de orice SRI, adic distana este de asemenea
o mrime absolut n fizica clasic. Vom vedea c acest lucru nu mai este valabil n TRR.

5.2. Teoria relativitii restrnse (TRR)

5.2.1. Postulatele lui Einstein. Formulele de transformare Lorentz-Einstein.

Dac considerm SRI i micri cu viteze comparabile cu viteza luminii (v ~c),
atunci constatm c legile fizicii clasice nu mai sunt aplicabile. ntr-adevr, dac
msurm viteza luminii c
r
din sistemul S i c
r
din S, atunci conform legii de compunere
a vitezelor (2) din fizica clasic ar trebui s rezulte:
c v + =
r r r
c . (6)
(S) (S)
x, x
P
v
r

z z
y
y
x vt
3
Msurtorile experimentale au artat ns c ntotdeauna se obine
c c =
r r
, (7)
adic viteza luminii nu depinde de sistemul de referin din care este msurat.
Pentru a descrie micrile i fenomenele care se desfoar cu viteze comparabile cu
viteza luminii, Albert Einstein a formulat TRR bazat pe urmtoarele dou postulate:
I. Legile fizice sunt invariante fa de orice SRI;
II. Viteza luminii nu depinde de SRI din care este msurat.
Se poate da i o formulare matematic pentru TRR, determinnd formulele de
transformare (S) (S) care respect postulatele I i II. Aceste transformri
generalizeaz pe cele din (5) i se aleg de forma:

( )
( ). t x k x
, t x k x
v
v
=
+ =
(8)
Pentru a determina constanta k, care se presupune c poate depinde numai de viteza v a
sistemului S fa de S, considerm un semnal luminos care se propag de-a lungul axei
comune Oxx a celor dou sisteme. Atunci putem scrie:
t c x , t c x = = . (9)
nlocuind (9) n (8), obinem:

( )
( ) . t c k t c
, t c k t c
v
v
=
+ =
(10)
nmulind membru cu membru relaiile (10), deducem
( ) t , t , t t c k t t c =
2 2 2
v ,
adic

2
2
c
v
1
1

= k . (11)
Atunci, formulele de transformare (8) devin:
.
t x
x ,
t x
x
2
2
2
2
c
v
1
v
c
v
1
v

+
= (12)
Din aceste formule rezult c n TRR t t , adic timpul nu mai este o mrime absolut.
ntr-adevr, folosind (8), obinem:
( ) t k x k x + = v t v
2
,
de unde rezult

( )
v
1
2
k
x k
t k t

+ = . (13)
Obs. Pentru valoarea k = 1 se obine t = t, adic rezultatul din fizica clasic.
nlocuind aici coeficientul k din (11), deducem formulele de transformare pentru t i t:

2
2
2
2
2
2
c
v
1
c
v
c
v
1
c
v

+
=

=
x t
t ,
x t
t . (14)
4
Obs. Pentru cazul cnd v << c, adic 0
c
v
, formulele (12) i (14) trec n cele ale lui
Galilei din fizica clasic.
Aadar, formulele de transformare care las invariante legile fizice la trecerea de
la un sistem de referin inerial la altul sunt:


( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
c
v
1
v
c
v
1
v
16 ) 15 (
c
v
1
v
c
v
1
v

+
=
= =
= =

+
=
x
c
t
t ,
x
c
t
t
S S , z z , S S , z z
, y y , y y
,
t x
x ,
t x
x

Acestea sunt formulele de transformare Lorentz-Einstein i ele las invariante toate legile
fizice.

5.2.2. Contracia lungimilor n TRR

Presupunem c n SRI (S) este dispus o bar de-a lungul axei Ox i care se afl
n repaus fa de acest sistem (Fig. 3). Lungimea barei fa de (S) este:Fig. 3. Consecine ale teoriei relativitii restrnse


1 2
x x = l . (17)
Un observator din sistemul (S), fa de care bara se afl n micare, determin la un
acelai moment (
2 1
t t = ) coordonatele
2 1
x , x ale capetelor barei, i deci lungimea

1 2
x x = l . (18)
(S) (S)
x, x
z z
y y
v
x
2
x
1
x
O O
5
Pentru a stabili legtura ntre l i l , folosim formulele de transformare (16):

2
2
2
2
1 2
2
2
1 1
2
2
2 2
c
v
- 1
c
v
- 1
x
c
v
- 1
t v
c
v
- 1
t v l
l =

=
x x x
, (19)
adic
( ) l l l l < =
2
2
c
v
1 . (20)
Rezultatul din (19) este cunoscut sub denumirea de contracia lungimilor n TRR
i arat c un observator fa de care bara se afl n micare determin ntotdeauna o
lungime mai mic dect un observator fa de care bara este n repaus.

5.2.3. Dilatarea intervalelor de timp

Presupunem c ntr-un anumit punct fix din sistemul ( S ), de coordonat x (vezi
Fig.3), se produce un anumit eveniment, de exemplu aprinderea i stingerea unui bec.
Notm cu
1
t i
2
t momentele nceperii i respectiv terminrii acestui eveniment. Durata
acestui eveniment, msurat din sistemul ( ) S , este:

1 2
t t t = . (21)
Un observator din sistemul (S), fa de care evenimentul se desfoar n micare,
determin momentele
1
t i
2
t pentru nceputul i sfritul evenimentului, i deci durata:

1 2
t t t = . (22)
Pentru a stabili legtura ntre cele dou durate, folosim formulele de transformare (15) i
inem seama c x x x = =
2 1
(evenimentul se desfoar n acelai punct):

2
2
1 2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
c
v
1
c
v
1
c
v
c
v
1
c
v


=
t t
x t x t
t
adic:
( ) t t
t
t >


= ,
c
v
1
2
2
. (23)
Acest rezultat este cunoscut sub denumirea de dilatarea intervalelor de timp i
arat c observatorul fa de care becul se afl n micare determin o durat de
funcionare mai mare pentru acesta dect cel fa de care becul este n repaus.

5.3. Legea compunerii vitezelor n TRR

Aceast lege stabilete legtura ntre vitezele unui corp fa de cele dou sisteme
de referin ineriale (S) i (S) considerate anterior. Pentru a deduce aceast lege,
precizm c n TRR componentele vitezei se definesc prin aceleai relaii ca n fizica
clasic:
6

dt
dz
u
dt
dy
u
dt
dx
u
z y x
= = = , , , (24)
i respectiv

t d
z d
u
t d
y d
u
t d
x d
u
z y x

= , , . (25)
Determinm legtura dintre aceste componente folosind formulele de
transformare (15) din care deducem:

2
2
2
2
2
c
v
- 1
c
v
,
c
v
- 1
v
x d t d
dt
t d x d
dx
+
=
+
= . (26)
Atunci, pentru componenta
x
u obinem

t d
x d
t d
x d
x d t d
x d
x d t d
x d
u
x

+
+

=
+
+
=
+

+
=
2 2 2
2
2
2
2
c
v
1
v
c
v
t d v
c
v
c
v
- 1
c
v
- 1
t d v
,
adic

x
x
x
u
u
u
+
+
=
2
c
v
1
v
. (27)
Analog, se deduc formulele de transformare pentru celelalte dou componente:

x
z
z
x
x
y
u
c
u
u
u
c
u
u
+

=
+

=
2
2
2
2
2
2
c
v
1
v
1
,
c
v
1
v
1
. (28)
Formulele (27)-(28) constituie legea de compunere a vitezelor n TRR i ele determin
componentele vitezei corpului fa de sistemul (S) dac se cunosc componentele sale fa
de sistemul (S). Ele corespund trecerii de la sistemul de referin (S) la (S) i se indic
prin simbolul ( ) ( ) S S .
Formulele de transformare inverse sunt:
,
c
v
1
v
2 x
x
x
u
u
u


=
x
z
z
x
x
y
u
c
u
u
u
c
u
u
2
2
2
2
2
2
c
v
1
v
1
,
c
v
1
v
1

= , ( ) ( ) S S (29)
Dac se consider micarea unui semnal luminos de-a lungul axei Ox, adic
c u
x
=

, atunci din (27) rezult:


c
c
c
c
c
u
x
=
+
+
=
+
+
=
c
v
v
c
v
1
v
2
. (30)
7
Acest rezultat este n concordan cu postulatul II al TRR, care arat c viteza luminii are
aceeai valoare fa de orice SRI. Mai mult, dac i sistemul (S) se mic cu viteza
luminii, adic c = v , atunci
c
c
c
c
c
c c
u
x
= =
+
+
=
2
2
1
2
. (31)
Aceste rezultate conduc la ideia c n TRR viteza luminii nu poate fi depit.
Pe baza formulelor de transformare (27)-(28) se poate arta c mrimea
2
2
1
c
u

se transform dup legea:

x
u
c
u
c
c
u
+


=
2
2
2
2
2
2
2
c
v
1
1
v
1
1 . (32)
Indicaie. Se folosete definiia
2 2 2 2
z y x
u u u u + + = n care se introduc formulele de
transformare (27)-(28).

5.4. Masa unui corp n TRR

Pe baza legilor TRR stabilite anterior rezult c masa unui corp depinde de SRI
din care este msurat, adic depinde de viteza cu care se mic acel corp. Pentru a arta
acest lucru, considerm procesul de ciocnire elastic a dou sfere, identice cnd sunt n
repaus, care se mic cu viteze egale i de sensuri contrarii, de-a lungul axei comune
x x O a celor dou sisteme de referin ineriale (S) i (S) (vezi Fig. 4).Fig. 4. Ciocnirea elastic a dou sfere

Notm cu
1
u i
2
u vitezele celor dou sfere fa de sistemul (S) i prin
1
m i
2
m
masele lor fa de sistemul (S). Atunci, aplicnd legea conservrii impulsului n procesul
de ciocnire, fa de sistemul (S), rezult:
(S) (S)
u u =
1
u u =
2

y
y
z z
x,x
O O
v
r

8
( )v
2 1 2 2 1 1
m m u m u m + = + . (33)
Pe de alt parte, pe baza formulei (27) putem scrie:

u
c
u
u
u
c
u
u

+
=
+
+
=
2
2
2
1
v
1
v
,
v
1
v
. (34)
i atunci (34) devine
( )v
c
v
1
v
c
v
1
v
2 1
2
2
2
1
m m
u
u
m
u
u
m + =

+
+
+
+
. (35)
De aici se obine uor rezultatul:

u
u
m
m

+
=
2
2
2
1
c
v
1
c
v
1
. (36)
Pe de alt parte, folosind relaia (32) deducem urmtorul raport:

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
v
1
c
v
1
c
v
- 1
1
v
1
1
1
c
u
c
u
u
c
u
c
c
u
c
u

,
adic

u
u
c
u
c
u

+
=

2
2
2
2
1
2
2
2
c
v
- 1
c
v
1
1
1
. (37)
Comparnd relaiile (36) i (37) ntre ele, obinem:
.
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
c
u
c
u
m
m

= (38)
Acest rezultat arat c

2
2
c
u
1
1

~ m ,
ceea ce ne permite s scriem

2
2
0
c
u
1
=
m
m , (39)
unde
0
m reprezint masa de repaus a unui corp (n cazul nostru a fiecreia dintre sferele
considerate), iar m este masa de micare a acestuia la viteza u. Rezultatul (39) exprim
9
dependena masei de vitez i arat c n TRR masa unui corp depinde de viteza cu care
acesta se mic precum i de SRI din care este msurat.
Reprezentarea grafic a relaiei (39) este artat n Fig. 5. Se constat c pentru

Fig. 5. Variaia masei cu viteza n TRR

c u masa corpului tinde la infinit ( ) m , ceea ce este lipsit de semnificaie fizic.
Trebuie deci s admitem c n TRR un corp cu mas de repaus nul nu poate atinge
viteza luminii. Fotonii, care au mas de repaus nul, se deplaseaz cu viteza luminii.
0
m
m

c
u

1
1
( ) TRC m m
0
=
TRR
O
1
CURSUL 8

5.5. Impulsul i energia n teoria relativitii restrnse (TRR)

Impulsul se definete n TRR prin aceeai relaie ca i n fizica clasic:
u m p
r r
= , (1)
cu deosebirea c acum masa m a corpului considerat depinde de vitez

2
2
0
1
c
u
m
m

= , (2)
unde u este viteza corpului. nlocuind relaia (2) n definiia (1) rezult:

2
2
0
1
c
u
u m
p

=
r
r
. (3)Fig. 1. Impulsul n TRR

Reprezentarea grafic a relaiei (3) este artat n Fig. 1 mpreun cu relaia u m p
r r
0
= din
fizica clasic. Se observ c n TRR modulul impulsului tinde la infinit ( p ) cnd
viteza corpului tinde la viteza luminii 1
c
u
. n teoria relativitii clasice (TRC) nu
exist limita u = c pentru viteza corpurilor i, n plus, masa corpului nu se modific odat
cu schimbarea vitezei, rmnnd egal cu cea de repaus
0
m . Pentru viteze mici n
comparaie cu viteza luminii ( c u << ) cele dou grafice sunt n coinciden, ceea ce
c m
p
0
c
u

1
TRC
TRR
1
u m p
0
=
O
2
nseamn c expresia (3) din TRR se reduce la cea clasic u m p
r r
0
= pentru impuls. Pe
axele de coordonate s-au ales mrimi adimensionale i anume
c m
p
0
pentru impuls i
c
u

pentru vitez. Acest lucru este recomandabil atunci cnd realizm calcule numerice i
reprezentri grafice ale diferitelor mrimi fizice.
Pentru a obine o expresie pentru energie n TRR, vom calcula mai nti energia
cinetic a unui corp, innd seama de lege de variaie a masei cu viteza (2). Energia
cinetic se definete n TRR prin aceeai relaie general ca i n fizica clasic:

=
r
c
r d F E
r
r
r
0
. (4)
Folosind legea fundamental a fizicii

t d
p d
F
r
r
= , (5)
n care nlocuim expresia (2) pentru mas, obinem

|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
2
2
0
c
1
u
u m
dt
d
F
r
r
. (6)
Atunci, expresia (4) pentru energia cinetic devine:

2
0
2
2
2
0
2
0
2
2
2
0
2
2
2
0
0
2
2
2
0
2
2
2
0
0
2
2
0
2
2
2
0
0
2
2
0
2
2
0
0
c
1
c
1
c
1
c
1
c
1
c
1
c
1
c
1
c
1
c m
u
c m
c m
u
c m
u
u m u
c m
u
u m
u
u d u m
u
u m
u d
u
u m
d r d
u
u m
dt
d
E
u
u u r
c

=
= +

= +

=
=

=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=

r r r
r r
r
r
r
r

adic

2
0
2
c m c m E
c
= , (7)
unde m este masa de micare a corpului dat de relaia (2), iar
0
m este masa de repus a
acestuia. Relaia (7) arat c n TRR energia cinetic a unui corp este egal cu diferena a
dou cantiti, dintre care una
( ) Einstein lui formula c m E
2
= , (8)
reprezint energia de micare a corpului, iar cealalt

2
0 0
c m E = , (9)
reprezint energia de repaus a acestuia.
3
Importana formulei lui Einstein (8) const n aceea c ea arat o posibilitate de
extragere a energiei nmagazinate n corpuri. Astfel, exist unele procese cum sunt
fisiunea nuclear sau fuziunea nuclear care se produc astfel nct apare un defect de
mas m , adic masa nucleelor finale din aceste procese difer de masa iniial.
Corespunztor, conform formulei (8), rezult degajarea unei energii

2
c m E = . (10)
De exemplu, pentru un defect de mas kg m 1 = , rezult degajarea unei energii
J E
16
10 9 = .
Pentru viteze mici n raport cu viteza luminii ( c u << ) expresia (7) din TRR
pentru energia cinetic trece n cea clasic (din TRC). ntr-adevr, prin dezvoltare n serie
Taylor, din (7) obinem:

2
0
4
4
2
2
2
0
2
1
2
2
2
2
2
0
2
1
1
8
3
2
1
1 1 1 1
1
1
u m
c
u
c
u
c m
c
u
c
u
c m E
c

|
|
.
|

\
|
+ + + =

|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=


adic expresia energiei cinetice din fizica clasic.
n sfrit, ntre energia i impulsul unui corp exist urmtoarea relaie de legtur
n TRR:

2
0
2
c m p c E + =
r
. (11)
Aceasta se demonstreaz uor folosind expresia (3) pentru impuls. Relaia (11) este
important deoarece ea este invariant la trecerea de la un sistem de referin inerial la
altul (adic i pstreaz neschimbat forma).


6. FIZICA CUANTICA

Fizica cuantic se ocup cu studiul sistemelor fizice din punct de vedere
microscopic, adic innd seama c in compoziia sistemelor intr atomi, molecule,
particule (e
-
, p, n, u, d, c,).
Deoarece dimensiunea atomilor este de 10
-10
m = 1 (angstrm), rezult c legile
fizicii cuantice sunt valabile la astfel de dimensiuni (d 1).
n fizica cuantic se arat c diferitele mrimi fizice, precum E (energia unei
particule sau sistem de particule), L
r
(mrimea momentului cinetic) pot lua numai
anumite valori, adic sunt cuantificate. n plus, orientarea vectorului moment cinetic L
r

(i a altor mrimi fizice vectoriale) este, de asemenea, cuantificat, adic L
r
poate avea
numai anumite orientri n spaiu (de exemplu, fa de direcia unui cmp magnetic).
Problema principala n fizica cuantic o constituie determinarea valorilor posibile ale
acestor mrimi fizice. n cele ce urmeaz se prezint unele fenomene fizice din care
rezult cuantificare diferitelor mrimi i apoi se va arta cum se determin valorile
posibile ale acestora.
4


6.1. Radiaia termic

Orice corp aflat la o temperatura diferit de 0 K emite radiaii electromagnetice
(unde electromagnetice) datorit micrii de agitaie termic a sarcinilor electrice din
compoziia sa. Aceast radiaie se numete radiaie termic si n anumite condiii, ntre
corpul care emite sau absoarbe radiaie termic i radiaia nsi se stabilete, la o
temperatur constant, un echilibru termodinamic, n sensul c energia emis ntr-un
anumit interval de timp este egal cu cea absorbit n acelai timp. Radiaia respectiv se
numete de echilibru termodinamic, sau pe scurt de echilibru.
Radiaia termic de echilibru are urmtoarele proprieti:
- are spectrul continuu: ) (0, ;
- este omogen i izotrop;
- este nepolarizat;
Radiaia termic de echilibru este descris prin dou mrimi:

1
o
. Densitatea volumic de energie ) T ( w .
Pentru definiia acestei mrimi notm cu dE energia radiaiilor termice de
echilibru, dintr-un volum elementar dV. Atunci:
) ( ) (
3
m
J
dV
dE
T w = . (12)
2
o
. Densitatea spectrala de energie ) T , ( .
Consideram intervalul de frecvene ) d , ( + si notam cu dwdensitatea volumic
de energie corespunztoare acestui interval de frecvene. Atunci, prin definiie:
) ( ) (
3
m
s J
d
dw
T ,

= . (13)

Msurtorile experimentale arat c pentru o temperatur constant a corpului care
emite radiaie termic, densitatea spectral de energie ) T , ( are forma din Fig. 2.
Pentru a explica aceasta dependenta a lui de s-a postulat ca energia emis sau
absorbit de un corp este un multiplu ntreg al unei cantiti E
0
, numita cuanta de
energie (foton).
= h E
0
. (14)
Fig. 2 Graficul densitii spectrale de energie.

) , ( T

O
5
Deci, se poate scrie
s J , h
h E
N n , E n E
=
=
=
34
0
0
10 62 6
(15)
unde h este constanta lui Planck i - frecvena considerat.

Pe baza acestei ipoteze s-a demonstrat ca funcia ) ( T , are expresia:

1
1 8
3
3


=

kT
h
e
c
h
) T , ( . (16)
Aceast expresie reprezint legea de distribuie a lui Planck (unde k este constanta lui
Boltzmann)
Folosind relaia de legtura

=
c
, (17)
se poate exprima i n funcie de lungimea de und:
(6)
1
1 8
5

=
T k
hc
e
hc
) T , ( . (18)

Pe baza expresiei (16) se poate determina densitatea volumic de energie ) (T w a
radiaiilor termice emise de un corp aflat la temperatura Tnlocuind (16) in (19) (20)


=
0
3
3
1
8
) (
kT
h
e
d
c
h
T w

Efectund schimbarea de variabil:

(21)
adic
4
T a ) T ( w = . (22)

(19)
= d ) T , ( dw

=
0
d ) T , ( ) T ( w
15

4
3 3
4 5
0
3
4
3
15
8
1
) (
8

T
h c
k
) t ( w
e
dx x
h
kT
c
h
) T ( w dx
h
kT
d
x
h
kT
kT
h
x
x

= =
= =

a
6
In practic se folosete o alt mrime n locul lui w(t), si anume R(T) radiana
totala (integral) a unui corp.
Prin definiie radiana total este mrimea fizica numeric egal cu energia radiaiilor
termice emise de unitatea de suprafa a unui corp, n unitatea de timp, de o singur parte
a acestei suprafee, adic ntr-un unghi solid egal cu: = 2 (sr). Se arat c ntre cele
dou mrimi exist relaia
4
3 3
4 5
15
8
4
) ( ) (
4
) ( T
h c
k c
T R T w
c
T R

= = , (23)
adic


sau

4
) ( T T R = . (24)
Aceasta reprezint legea Stefan-Boltzmann, unde mrimea se numete constanta
Stefan-Boltzmann:Legea Stefan-Boltzmann arat c radiana total (integral) este proporional cu puterea
a patra a temperaturii absolute a corpului care emite radiaii termice.
4
3 2
4 5
15
2
) ( T
h c
k
T R

=

) ( 10 67 , 5
15
2
4 2
8
3 2
4 5
k m
W
h c
k

= =

Vezi lucrarea de laborator!
1
CURSUL 9

6.1. Radiaia termic (continuare)

Folosind legea de distribuie a lui Planck exprimat n funcie de lungimea de
und [vezi formula (18) din cursul 8]

1
1 8
5

=
T k
hc
e
hc
) T , ( , (1)
se poate determina valoarea lungimii de und
max
pentru care funcia de distribuie
(adic densitatea spectral de energie) ( ) T , este maxim. Pentru aceasta introducem o
nou variabil

T k
hc
x

= . (2)
Atunci expresia (1) devine
( )
1
8
5
4 4
5 5

=
x
e
x
c h
T k
T , x . (3)
Impunnd condiia de maxim (sau minim)
0 =

dx
d
, (4)
se obine

( )
( )
0 5 5 0
1
1 5 8
2
5 4
4 4
5 5
= =


x x
x
x x
e e ,
e
e x e x
c h
T k
,
sau

x
e x

= 5 5 . (5)
Aceasta este o ecuaie transcendent care poate fi rezolvat grafic sau numeric. Vom
folosi metoda grafic i vom introduce funciile
( ) ( )
x
e x y , x x y

= = 5 5
2 1
. (6)
2
Se reprezint grafic (la o scar aleas convenabil) aceste dou funcii (Fig. 1) i la
intersecia lor se obine soluia 965 4, x
max
= .

Fig.1. Soluia grafic pentru ecuaia transcendent

Folosind apoi notaia (2) obinem

T k
c h
,
max

= 965 4 ,
adic
( ) K m ,
k ,
c h
b , b T
max
3
10 896 2
965 4

= = = . (7)
Acest rezultat constituie legea lui Wien i arat c lungimea de und corespunztoare
maximului funciei de distribuie se deplaseaz spre valori mici cnd temperatura crete i
invers.
Pe baza legii lui Wien (7) se poate determina de la distan temperatura unui corp
care emite radiaii termice (sau dintr-o incint n care se afl radiaii termice de echilibru)
msurnd valoarea lui
max
. De exemplu, pentru Soare s-a gsit valoarea
m
max
7
10 5

= , i atunci din (7) se obine:
K
,
T 6000
10 5
10 896 2
7
3

.
Rezult c temperatura la suprafaa Soarelui (de unde provine radiaia termic studiat pe
Pmnt) este egal aproximativ cu 6000 K. Exist aparate care indic direct temperatura
dac ele capteaz radiaia termic emis de corpuri.
2 1
y , y
x
4,965
1
y
2
y
5
1
O
3
6.2. Efectul fotoelectric extern

Efectul fotoelectric extern reprezint fenomenul de extracie de electroni dintr-un
metal atunci cnd asupra acestuia se trimit radiaii electromagnetice i n particular
lumin. Pentru majoritatea metalelor efectul fotoelectric extern se produce sub aciunea
radiaiilor electromagnetice din domeniul ultraviolet (UV) a cror lungime de und este
cuprins n domeniul m , , u < < 3 0 01 0 (Fig. 2). Excepie fac metalele alcaline (Na, K,
Cs, pentru care efectul fotoelectric se produce i sub aciunea radiaiilor electromagnetice

Fig.2. Domeniile ultraviolet (UV), vizibil (V) i infrarou (IR)

din domeniul vizibil.
Pentru studiul experimental al efectului fotoelectric se folosete celula fotoelectric
(vezi Fig. 3).

Fig. 3. Schema circuitului unei celule fotoelectrice

Electronii extrai din catodul C (numii fotoelectroni) sunt atrai de anodul A i
determin n circuitul exterior al celulei un curent fotoelectric de intensitate
f
I .
Msurtorile experimentale arat c
f
I are o dependen de tensiunea U aplicat ntre

0,01 0,3 0,8 1000
UV V IR
C A
radiaii e.m.
P
A
V
( ) m u
4Fig. 4. Dependena intensitii curentului fotoelectric de tensiune

anod i catod ca cea artat n Fig.4. Din grafic se observ c
f
I = 0 pentru o anumit
tensiune
b
U U = numit tensiune de blocare a celulei. Aceasta nseamn c energia
cinetic maxim a fotoelectronilor extrai din catod are expresia

b (max) c
U e E = . (8)
Msurtorile experimentale art c tensiunea de blocare are o dependen liniar
de frecven (Fig. 5).


Fig. 5. Dependena tensiunii de blocare de frecven
-
b
U
f
I
Intensitate mare a rad. e.m.
Intensitate mic a rad. e.m.
0
s
I
U
b
U


e
L
. extr

0

e
h
tg =
5
Din aceste rezultate se deduc urmtoarele legi ale efectului fotoelectric extern:
1. Intensitatea curentului fotoelectric de saturaie
s
I este proporional cu intensitatea
radiaiilor electromagnetici incidente pe catod;
2. Energia cinetic maxim a fotoelectronilor este proporional cu frecvena radiaiei
incidente pe metal (catod);
3. Efectul fotoelectric extern se produce pentru un metal dat numai sub aciunea
radiaiilor a cror frecven este mai mare sau egal cu o anumit valoare
0

(frecven de prag) caracteristic fiecrui metal n parte.
4. Efectul fotoelectric extern se produce aproape instantaneu (ntr-un interval de timp
s t
9
10

= 1 ns).
Explicaia acestor legi a fost dat de ctre Albert Einstein care, folosind ipoteza
cuantelor a lui Max Planck, a postulat c fotonii (cuantele de energie) radiaiei
electromagnetice incidente pe metal cedeaz energia lor electronilor din metal. Bilanul
energetic al acestui proces este:

(max) c
E h + =
extr.
L , (9)
unde
. extr
L reprezint lucrul mecanic de extracie necesar a se efectua pentru ca
electronul s fie extras din metalul considerat. Lucrul mecanic de extracie este
caracteristic fiecrui metal n parte.
nlocuind n relaia (9) expresia (8) pentru energia cinetic maxim a
fotoelectronilor se obine:

b
U e + =
. extr
L h ,
adic

e
L
e
h
U
. extr
b
= . (10)
Aceasta reprezint ecuaia unei drepte a crei pant este (vezi i Fig. 5):

e
h
tg = . (11)
Msurnd experimental valoarea pantei tg , cu ajutorul relaiei (11) se poate
determina constanta lui Planck h, cunoscnd sarcina electric a electronului
C , e
19
10 6 1

= (vezi lucrarea de laborator).

6.3 Ipoteza lui de Broglie. Unde de materie

S-a constatat anterior ca lumina este o und electromagnetic dar n acelai timp
poate fi considerat ca un flux de fotoni numii corpusculi caracterul dual und-
corpuscul al luminii.
Ca und, lumina este caracterizat prin lungimea de und i frecven ( ) , .
Din punct de vedere corpuscular, ea este caracterizat prin impulsul fotonilor i
energia acestora ( )
0
E , p
f
r
. ntre aceste mrimi exist o relaie de legtur:
( )
f f
f
p
h
c m
h
c m
hc
E
hc
h
hc c
= = = =

= 12
2
0

6
Louis de Broglie a postulat c materia in general are caracter dual, adic i
particulele ( ) cuarcii , n , p , e

pot fi considerate ca unde. O astfel de unda se numete und


de materie i este descris de o funcie de unda materie ( ) t , r
r
, care este, n general, o
funcie complex. Ea determin probabilitatea de localizare in spaiu a unei particule la
orice moment dat (fig. 6)


Fig.6. Probabilitatea de localizare

Prin definiie probabilitatea ca particula s se afle in elementul de volum dV la
momentul t este :
( ) dV t r dP
2
,
r
= (13)
unde
( ) ( ) ( ) t r t r t r , , ,
*
2 r r r
= * conjugarea complex (14)
Probabilitatea P ca particula s se afle n volumul V este :
( )

=
) V (
dV t , r P
2 r
. (15)
Pe de alt parte, probabilitatea ca particula s se afle n ntreg spaiul trebuie s fie egal
cu unitatea:
(16) ( )

+

= 1
2
dV t , r
r
condiia de normare a funciei de und materie
Obs. Dac o particul se mic numai pe axa Ox n intervalul ( ) + , x atunci
condiia (16) se scrie sub forma:
( ) 1 ,
2
=

+

dx t x . (17)
Extinznd dualitatea und-corpuscul din cazul luminii la diferite particule, trebuie
sa postulam si relaia de legtur (formula lui de Broglie):
(18)
p
h
=
- lungimea de und a particulei
p- impulsul particulei
7
Problema principal n fizica cuantic o constituie determinarea funciei de und
materie pentru un sistem dat. Aceasta se realizeaz prin rezolvarea unei ecuaii
difereniale, cunoscut sub denumirea de ecuaia lui Schrdinger, care este prezentat n
continuare.

6.4. Ecuaia lui Schrdinger

Aceasta ecuaie determin funcia de und materie ( ) t , r
r
a unui sistem fizic
cunoscut. Vom considera cazul cnd sistemul fizic este o particul de mas de repaus
0
m , care se mic ntr-un cmp de fore, avnd energia potenial
p
E .
Funcia de und a acestei particule este determinat de o ecuaie care trebuie
postulat n mecanica cuantica, aa cum n fizica clasic se postuleaz legea
fundamentala
dt
p d
F
r
r
= .
Forma ecuaiei lui Schrdinger dependent de timp este :
(19)
( )
( ) ( ) t r Ep t r
m t
t r
i , ,
2
,
0
2
r r h
r
h + =


- ecuaia lui Schrdinger
dependent de timp,

2
h
= h

Prin integrarea ecuaiei (19) se obine funcia de und materie ( ) t , r
r
dac
cunoatem Ep i condiiile la limit.
Semnificaie fizic vor avea doar acele soluii care au proprietile :
( ) t r,
r
- continu
( ) t r,
r
- mrginit
( ) t r,
r
- univoc
Dac particula se mic ntr-un cmp de fore conservativ, atunci:
( ) r Ep Ep
r
= - depinde numai de poziia particulei,
E este constant - energia total se conserv.
Soluia ecuaiei (19) in acest caz se poate cuta sub forma
( ) ( )
Et
i
e r t r

=
h
r r
, . (20)
Deci:

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) + =
+ = |
.
|

\
|


r Ep r
m
r E
e r Ep e r
m
e r E
i
i
Et
i
Et
i
Et
i
r r h r
r r h r
h
h
h h h
0
2
0
2
2
2

( ) ( ) ( ) . r E E
m
r
p
0
2
2
0
= +
r
h
r
(21)
s J , h =
34
10 62 6
1 = i
8
Prin integrarea ecuaiei (21) se determin ( ) r
r
si apoi cu ecuaia (20) se obine
funcia de und materie ( ) t r ,
r
.
Soluiile ecuaiei (21) se numesc stri staionare ale particulei. Vom vedea c,
pentru o particula dat, sunt posibile mai multe stri :
( ) ( ) K K
r r
, ,
2 1
r r
numite stri staionare, crora le corespund energiile
K K K K , ,
2 1
E E
Aadar, energia unei particule, sau a unui sistem fizic, este cuantifict conform legilor
mecanicii cuantice.

6.5. Particula n groapa de potenial unidimensional

Vom considera cazul micrii unidimensionale a unei particule de-a lungul axei Ox,
ntr-o regiune din spaiu in care energia potenial Ep are forma din Fig. 7.
Fig.7. Energia potenial pentru o groap de potenial unidimensional

Rezult c energia potenial se poate scrie:
( ) = x E
p

<

<
x a , U
a x ,
x , U
0
0
0 0
0
(22)
Scriem ecuaia lui Schrdinger independent de timp (21) pentru cele 3 regiuni din
Fig. 7:
( )
( ) ( ) 0
2
1 0
2
0
2
1
2
= +

x U E
m
dx
x d
h
, (23)

( )
( ) 0
2
2
2
0
2
2
2
= +

x E
m
dx
x d
h
, (24)

( )
( ) ( ) 0
2
3 0
2
0
2
3
2
= +

x U E
m
dx
x d
h
. (25)
Pentru a integra aceste ecuaii, notm :
9
( ) E U
m
=
0
2
0 2
2
h
, (26)
E
m
2
0 2
2
h
= . (27)
Rezult atunci, urmtoarele ecuaii difereniale

= +

0 (30)
0 (29)
0 (28)
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
dx
d
dx
d
dx
d

Acestea sunt ecuaii difereniale obinuite, cu coeficieni constani, i integrarea lor este
simpl.
1
CURSUL 10

6.5. Particula n groapa de potenial unidimensional (continuare)

Soluiile ecuaiilor (28) (30), prezentate n cursul anterior, sunt:
( )
x x
e B e A x

+ =
1 1 1
, (1)
( ) ( ) ( ) x cos B x sin A x + =
2 2 2
, (2)
( )
x x
e B e A x

+ =
3 3 3
. (3)
unde
3 2 1 3 2 1
, , , , , B B B A A A sunt constante arbitrare de integrare care trebuie determinate
din condiiile pe care le satisface funcia de und materie. Pentru aceasta,
impunem mai nti condiia de mrginire a funciilor din (1) - (3) :

=
=
0
0
3
1
B
A

Vom presupune apoi ca
0
U (nlimea gropii de potenial) este foarte mare ( )
( )
( ) ( ) ( )
( )

=
+ =
< =

x a , x
a x , x cos B x sin A x
x , x
0
0
0 0
(4)
3
2 2 2
1

Obs. Mrimea a se numete lrgimea gropii de potenial.

Impunem, de asemenea, condiia de continuitate a funciei de unda ( ) x pentru
0 = x si a x = :
(5)
( ) ( )
( ) ( ) ( )

=
=

= =
= =
0 0
0
(6)
0
0 0 0
2 2
2
2 3
2 1
A , a sin A
B
a a

( ) 0 (7) = a sin
.... ,......... , , n , n a 3 2 1 (8) = =
Folosind relaia (8), obinem:
2 2 2 2
= n a
2
0
2 2 2
2 2 2
2
0
2
(9)
2
a m
n
E n Ea
m
n
h
h

= = .
Numrul ntreg n se numete numr cuantic principal i el determin energiile posibile
, E , E , E
3 2 1
ale particulei n groapa de potenial. Rezult c energia particulei, care se
mic n interiorul gropii de potenial, este cuantificat.
Determinam apoi constanta
2
A din condiia de normare a funciei de und :

(10)
( ) ( ) ( ) ( )

+

= = =
a a
dx x sin A dx x dx x
0 0
2 2
2
2
2
2
1 1 1
( )
a
A
a
A
2
1
2
2
2
2
= =
Starile
posibile ale
particulei
sunt deci:
2
( )
|
.
|

\
|
= x
a
n
sin
a
x
u
2
. (11)

Concluzie : n interiorul gropii de potenial, particula poate avea numai anumite
energii . .......... , ,
3 2 1
E E E i, corespunztor, strile sale staionare sunt
( ) ( ) ( )......... , ,
3 2 1
x x x ; deci energia particulei este cuantificat.

6.6. Atomul de hidrogen n fizica cuantic

Atomul de hidrogen const dintr-un nucleu ncrcat electric pozitiv, n cmpul
cruia se mic un singur electron

e cu sarcina electric negativ. Pentru studiul su


alegem un sistem de coordonate sferice (Fig. 1).


Fig. 1. Atomul de hidrogen
Legtura dintre coordonatele carteziene i cele sferice este dat de relaiile:

=
=
=cos
sin sin
cos sin
r z
r y
r x
(12)
Energia potenial a electronului atomului de hidrogen are forma :
r
e
Ep
0
2
4
=
Ecuaia lui Schrdinger independent de timp are in acest caz forma :
( ) ( ) 0 , ,
4
2
, ,
0
2
2
0
=
|
|
.
|

\
|
+ + z y x
r
e
E
m
z y x
h
. (13)
Pentru integrarea ecuaiei (13) este indicat sa folosim coordonatele sferice
( ) , , r .Atunci, aceast ecuaie devine:

3
(14)
( ) ( ) ( )
( ) 0
4
2
1 1 (r 1
0
2
2
0
2
2
2 2 2 2
2 2
2
=
|
|
.
|

\
|

+ +
+

+ |
.
|

\
|


, , r
r
e
E
m
, , r
sin r
, , r
sin
sin r r
, , r
r
h


Se arat c soluii continue, mrginite i univoce ale ecuaiei (14) se obin numai
pentru valorile energiei totale E a electronului (

e ) date de expresia:
........ 3 , 2 , 1 ,
32
2 2
0
2
4
0
= = n
n
e m
E
n
h
(15)
sau echivalent
2 2 2
0
4
0
8 n h
e m
E
n

= . (15)
Funciile de und , adic strile posibile ale electronului atomului de hidrogen, sunt
determinate de 3 numere cuantice n ,l, m i se noteaz prin ( ) , , r
nlm
.
n numr cuantic principal
- determin energiile
n
E ale

e

( ) 1 ,....., 1 , 0 = n l - numrul cuantic orbital
sau secundar
- determin momentul cinetic L
r
al

e
n = 1,2,3,..
l = 0,1,2,3,,(n-1)
m =
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 1
valori l
l l l
1 2
... ,......... 1 , 0 , 1 ..., ,......... 1 ,
+
+
m =
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 1
valori l
l l l
1 2
... ,......... 1 , 0 , 1 ..., ,......... 1 ,
+
+
- numrul cuantic magnetic al

e i
determin momentul magnetic
Obs. Pentru n = 2 1 0 1 0 1 0 + = = , , , m , l
pentru
2
E corespund strile
( )
( )
( )
( )
4
, ,
, ,
, ,
, ,
1 , 1 , 2
0 , 1 , 2
1 , 1 , 2
0 , 0 , 2

r
r
r
r
stri posibile
In cazul atomilor cu mai muli

e : He, Li,. se arat c energiile posibile ale

e
depind de 2 numere cuantice
nl
E
Le vom nota prin nl i vom folosi convenia urmtoare pentru valorile lui l:Atunci energiile posibile ale electronilor diferiilor atomi sunt :1s, 2s, 2p, 3s, 3p,
3d,..........
Reprezentm aceste energii prin drepte orizontale numite nivele energetice (Fig.2).

l 0 1 2 3 4 5 ..
notaia s p d f g h
4

Fig. 2 Energiile electronilor n atomi

n fizica cuantic se arat, de asemenea, c momentul cinetic L
r
al unei particule
este cuantificat:
a)mrimea
( ) h
r
+ = 1 l l L
= l 0,1,2,,(n-1)
b) orientarea
h m L
z
=
m = l l + ....., ,.........
Pe lng moment cinetic ( ) L
r
electronii au i moment cinetic de spin : S
r

Acest moment cinetic este, de asemenea, cuantificat:

a) mrimea ( ) h
r
+ = 1 s s S
s = 0, ........
2
3
, 1 ,
2
1

s numr cuantic de spin


b) orientarea h
s z
m S =


s
m =
4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 1
valori s
s s
1 2
........., .......... ,.........
+
+
s
m numr cuantic magnetic de spin
Particulele pentru care s = 0,1,2,.. se numesc bozoni (ex. pt. foton s =1)
Particulele pentru care s = ....... ,.........
2
3
,
2
1
se numesc fermioni (ex. pt.
2
1
=

s e ).
Rezult c momentul cinetic de spin ( ) S
r
al electronului poate avea numai dou
orientri posibile fa de un cmp magnetic n care el este plasat (Fig. 3).

5


Fig.3 Strile de spin ale electronului

Vom vedea c aceste stri de spin ale electronului se folosesc n informatica cuantic
pentru a defini bitul cuantic (qbit-ul).


6.7. Informatica cuantic

a) bitul clasic = bit
n informatica clasic se opereaz cu iruri de forma 001111010011; fiecare loc din
acest ir se numete bit i poate lua valorile 0 sau 1.
Calculele se efectueaz cu ajutorul unor pori care opereaz pe un astfel de ir numit
registru (clasic).
Exemple

1. NOT

reversibil
x
x
0
1
1
0
2. XOR

ireversibil
x
y
y x
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
b) bitul cuantic qbit
Poate lua de asemenea valorile 0 sau 1 dar i simultan 0 si 1.

Ex. 1

Electronul
Spinul electronului S
r
poate avea 2 orientri
down
up
1
0

6
Sunt posibile i stri de forma : (16)
1
1 0
2 2
= +
+ = x
, C

De exemplu, pentru
2
1
,
2
1
= = avem:
1
2
1
0
2
1
+ = x (17)
*
=
2
- probabilitatea ca

e sa se afle in starea 0
*
=
2
- probabilitatea ca

e sa se afle in starea 1
n acest caz, probabilitatea pentru ca electronul s se afle n starea 0 este egal cu
2
1
i
probabilitatea ca el s se afle n starea 1 este tot
2
1
.
Bitul cuantic este descris de strile (17)
Mulimea strilor de forma (17) formeaz un spaiu vectorial (Hilbert) de
dimensiune 2, avnd baza { } 1 , 0 .
Prin qbit se nelege spaiul Hilbert bidimensional respectiv.
Ex. 2
Fotonul 2 stri de polarizare : b vertical 0
orizontal 1
Ex. 3
Nucleul atomic:

are un moment magnetic u
r
care, pentru anumite nuclee, poate avea 2
orientri fa de un cmp magnetic n care este plasat:
- u
r
paralel cu cmpul = 0
- u
r
antiparalel cu campul = 1
Se poate exprima un qbit i matricial:

|
|
.
|

\
|

= x .
Vectorii bazei spaiului Hilbert asociat unui qbit se scriu matricial sub forma

|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
1
0
1
0
1
0 , .
c) registrul cuantic reprezint un ansamblu de qbii. De exemplu, un registru cuantic
compus din doi qbii, este descris de spaiul Hilbert H H (produs tensorial), de
dimensiune
2
2 = 4, avnd baza:
7

.
,
,
,
11 1 1 1 1
10 0 1 0 1
01 1 0 1 0
00 0 0 0 0
= =
= =
= =
= =
(18)
Matricial, aceti vectori se exprim prin

|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
=
0
0
0
1
0
1
0
1
00 ,
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
=
0
0
1
0
1
0
0
1
01 , (19.a)
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
=
0
1
0
0
0
1
1
0
10 ,
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
=
1
0
0
0
1
0
1
0
11 . (19.b)
Analog, un registru cuantic avnd n qbii este descris de un spaiu Hilbert
H H H (produs tensorial de n ori a spaiului Hilbert asociat unui qbit) avnd
dimensiunea
n
2 . Vectorii bazei acestui spaiu se obin ca i anterior lund produsul
tensorial de n ori a vectorilor bazei spaiului H n toate modurile posibile:
0 011 0 010 , , etc. (20)
d) pori cuantice sunt operatori U care acioneaz pe un registru cuantic, adic pe
spaiul Hilbert asociat registrului respectiv. Aceti operatori au proprietatea:
I U U =
+
, (21)
adic sunt operatori unitari. n relaia (21) I este matrice unitate, iar
+
U este operatorul
conjugat hermitic. Astfel, dac U acioneaz pe un registru cu un singur qbit, atunci
avem:

|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|


=
|
|
.
|

\
|
=

+
1 0
0 1
I ,
d b
c a
U
d c
b a
U . (22)
Deci, operatorul conjugat hermitic se obine lund elementele sale conjugate complexe i
schimbnd liniile cu coloanele (adic lund matricea transpus a celei obinut dup
conjugarea complex).
Din (21) rezult c orice operator care reprezint o poart cuantic are ntotdeauna
un invers diferit de zero:
0
1
=
+
U U . (23)
Ca urmare, porile cuantice sunt ntotdeauna reversibile, spre deosebire de cele clasice
care pot fi att reversibile ct i ireversibile.
n cursul urmtor se vor prezenta exemple de pori cuantice i se va arta cum se
pot construi cu ajutorul lor circuite cuantice adecvate pentru efectuarea diferitelor calcule.

CURSUL 11

d) Pori cuantice (continuare)

Un prim exemplu de poart cuantic este qNOT, definit prin (vezi Fig.1)


1 0 + = x 1 0 + = y (1)
Aceasta nseamn c poarta cuantic qNOT transform vectorii baz dup cum urmeaz

0 1 :
1 0 :

qNOT
qNOT
(2)
Rezult c matricea corespunztoare acestei pori este:

|
|
.
|

\
|
=
0 1
1 0
qNOT . (3)
ntr-adevr, aplicnd acest operator strii de intrare x , se obine:
( ) y x qNOT =
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
=

0 1
1 0
, (4)
rezultat care este n acord cu definiia (1).
Remarcm c exist i poarta cuantic qNOT (radical din qNOT, care se
definete prin:
1 ,
1
1
1
1
=
|
|
.
|

\
|
+
= i
i
i
i
qNOT . (5)
Operatorul conjugat hermitic are deci forma:
qNOT
x y
Fig. 1. poarta cuantic qNOT
2
( )
|
|
.
|

\
|

=
+
1
1
1
1
i
i
i
qNOT . (6)
Se pot verifica uor (tem pentru acas) urmtoarele proprieti:
1) ( ) ( )
|
|
.
|

\
|
= =
+
1 0
0 1
, I I qNOT qNOT , (7)
2) ( ) qNOT qNOT =
2
,
3) ( ) ( )
+
= qNOT qNOT
1
. (8)
Un al doilea exemplu de poart cuantic este qXOR = C-NOT (controled NOT),
care este definit prin (vezi Fig. 2)
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
0 1 0 0
1 0 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
NOT C . (9)
Pentru a exemplifica aciunea acestei pori n spaiul Hilbert H H asociat unui registru
cuantic format din doi qbii, presupunem c
x
y
x
y x
2
+
Fig.2. Poarta cuantic C-NOT
3
1 , 1 = = y x .
Rezult atunci:
0
2
= + y x ,
i deci
10 0 1 ) 11 ( ) 1 1 ( = NOT C NOT C . (10)
Pe de alt parte, folosind scrierea matricial, obinem
10
0
1
0
0
1
0
0
0
1 0 0
1 0 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
) 11 ( =
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
|
|
|
|
|
.
|

\
|
= NOT C , (11)
rezultat care este n concordan cu cel din (10).
Un al treilea exemplu de poart cuantic l constituie poarta Hadamard, care se
definete prin matricea:

|
|
.
|

\
|

=
1 1
1 1
2
1
H . (12)
Aciunea ei pe vectorii bazei spaiului Hilbert H (asociat unui qbit) este urmtoarea:
( ) 1 0
2
1
1
0
2
1
0
1
2
1
1
1
2
1
0
1
1 1
1 1
2
1
0 + =
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|

= H , (13)
i respectiv
( ) 1 0
2
1
1
0
2
1
0
1
2
1
1
1
2
1
1
0
1 1
1 1
2
1
1 =
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|

= H . (14)
Poarta Hadamard, ca i q-NOT , acioneaz pe un registru compus dintr-un qbit, n timp
ce poarta C-NOT acioneaz pe un registru compus din doi qbii.

e) Circuite cuantice.

Folosind combinaii de pori cuantice putem realiza circuite cuantice care s
efectueze anumite calcule sau operaii. Ca un exemplu, vom considera circuitul cuantic
din Fig.3, cunoscut sub denumirea de oracolul Deutsch, dup numele celui care l-a
conceput.
4


Fig. 3. Circuitul cuantic oracolul Deutsch

Prin H s-a notat poarta Hadamard (vezi definiia (12)), iar prin
f
U o poart de control
definit prin relaia:
( ) x f y x y x U
f 2
+ = , (15)
unde { } { } 1 , 0 1 , 0 : f este o funcie care poate fi constant ( ( ) ( ) 1 0 f f = ) sau balansat
( ( ) ( ) ( ) 0 0 1 , 1 0 f f f = = ).
Analizm n continuare aciunea diferitelor pori din acest circuit asupra strilor
de intrare. Primul operator Hadamard de pe linia de sus din Fig.3 acioneaz asupra strii
0 i conduce la
( ) 1 0
2
1
1
0
0
1
2
1
1
1
2
1
0
1
1 1
1 1
2
1
0 + =

|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|

= H , (16)
adic
( ) 1 0
2
1
0 +
H
. (17)
Se observ c noua stare obinut este o combinaie de 0 i 1 . Analog obinem:
( ) 1 0
2
1
1
0
0
1
2
1
1
1
2
1
1
0
1 1
1 1
2
1
1 =

|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|

= H , (18)
adic
H H
f
U
H
1
0
msurare
5
( ) 1 0
2
1
1
H
. (19)
Conform acestor rezultate, nseamn c prima pereche de pori H (de pe liniile de sus i
de jos stnga) transform starea iniial de intrare 1 0 in starea
( ) ( ) 1 0 1 0
2
1
+ . (20)
Aplicm apoi poarta controlat
f
U acestei stri din (20). Pentru a obine
rezultatul acestei aciuni, vom arta mai nti c:
( ) ( )
( )
( ) 1 0 1 1 0 = x x U
x f
f
. (21)
Conform definiiei (15) a lui
f
U , putem scrie:
( ) ( ) ( ) x f x x U
f 2
1 0 1 0 + = . (22)
Dac alegem 0 = x i f(x) = 0, obinem:
( ) ( ) ( ) ( )
( )
( ) 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0
0
= = =
x f
f
U , (23)
iar dac alegem 0 = x i f(x) = 1, rezult
( ) ( ) ( ) ( )
( )
( ) 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0
1
= = =
x f
f
U . (24)
Din rezultatele (23) i (24), deducem
( ) ( )
( )
( ) 1 0 1 1 0 = x x U
x f
f
,
adic tocmai relaia (21).
Aplicm acum formula (21) pe starea din (20):
( ) ( ) ( )
( )
( )
( )
| | ( ) 1 0 1 1 0 1
2
1
1 0 1 0
2
1
1 0
+ = +
f f
f
U . (25)
Trebuie apoi s aplicm a doua poart Hadamard H , de pe linia de sus, numai primului
vector din membrul drept al relaiei (25), adic vectorului din paranteza dreptunghiular.
Obinem, n acest fel, starea final
6

( )
( )
( )
( )
| | ( )
( )
( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
( )
( )
( )
( ) | | ( ) 1 0
2
1
1 1 1 0 1 1
2
1
1 0 1 0
2
1
1 1 0
2
1
1
2
1
1 0 1 1 0 1
2
1
1 0 1 0
1 0
1 0
+ + =
=

+ + =
= +
f f f f
f f
f f
H H
(26)
Din (26) obinem urmtoarele rezultate:
1. dac f(x) este funcie constant, atunci avem
( )
( )
( )
( )
0 1 1
1 0
=
f f

i starea (26) restrns la linia de sus din Fig.3, adic numai la paranteza dreptunghiular
din (26), devine
( )
( )
( )
( )
| | 0 0 1 1
2
1
1 0
= +
f f
. (27)
Aceasta este starea final de pe linia de sus din Fig.3;
2. dac f(x) este balansat, atunci avem
( )
( )
( )
( )
0 1 1
1 0
= +
f f

i deci starea final de pe linia de sus este:
( )
( )
( )
( )
| | 1 1 1 1
2
1
1 0
=
f f
(28)
Deci, pentru a determina dac funcia f(x) este constant sau balansat, tot ceea ce
trebuie s facem este s msurm starea final determinat de vectorul de pe linia de sus.
Dac rezultatul msurtorii este 0 atunci funcia f(x) este constant, iar dac obinem
1 atunci funcia f(x) este balansat. Deci, obinem rezultatul (funcia f(x) este constant
sau balansat) printr-un singur calcul.
Cu privire la rezultatele anterioare, ne putem ntreba de ce valori ca ( )
( ) x f
1 s-au
transferat misterios la linia de sus i nu au rmas numai la linia de jos. Rspunsul este
c linia (starea) de jos poate suferi decoeren. Prin aceasta, ea colapseaz pe 0 sau
1 i foreaz (influeneaz) parametrii strii de sus. Oracolul Deutsch pune in eviden
deci: 1) paralelismul cuantic i 2) amestecul (the entaglement) strilor i ne-localizarea n
calculele cuantice.
7

C A L C U L A T O R U L C U A N T I C

Introducere
Mecanica cuantic a avut un impact foarte mare att n tehnologie ct i n
societate. Este suficient s citm realizarea tranzistorului, poate cea mai remarcabil
dintre aplicaiile sale. Mecanica cuantic a avut, de asemenea, o influen enorm asupra
realizrii calculatoarelor i, prin aceasta, asupra vieii noastre zilnice. Importana
calculatoarelor este att de mare nct n prezent putem spune c trim n era informaticii.
Revoluia n informatic a fost posibil datorit realizrii tranzistorului, adic datorit
simbiozei dintre tiina calculatoarelor i mecanica cuantic. In prezent, mecanica
cuantic ofer o cale complet nou i promitoare de progres att n tiinele
fundamentale ct i n aplicaiile tehnologice. Ne referim la faptul c mecanica cuantic
poate fi folosit acum pentru procesarea i transmiterea informaiei [1,2].
Miniaturizarea dispozitivelor electronice(tranzistori, circuite integrate, etc) a
condus la idea c legile mecanicii cuantice vor deveni importante n cele din urm n
domeniul tehnicii de calcul. Aceast miniaturizare este necesar pentru a crete
capacitatea de calcul, adic a numrului de operaii pe secund pe care le poate efectua un
calculator. n anii 1950, calculatoarele electronice bazate pe tuburile cu vid erau capabile
s efectueze aproximativ
3
10 operaii pe secund, n timp ce n prezent acestea pot
efectua pn la
13
10 operaii pe secund. S-a stabilit chiar aa numita lege empiric a lui
Gordon Moore, n anul 1965, care afirm c numrul de tranzistori pe un singur chip de
circuit integrat se dubleaz la fiecare 18-24 luni. Aceast cretere exponenial nu atins
nc o valoare de saturaie i legea lui Moore este nc valabil. In prezent, limita este
aproximativ
8
10 tranzistori pe chip, iar dimensiunea tipic a componentelor din circuitele
electronice este de ordinul a 100 nanometri. Extrapolnd legea lui Moore, este de ateptat
ca n jurul anului 2020 s se ating dimensiuni de ordinul unui atom pentru a stoca un
singur bit de informaie. n acest punct, efectele cuantice vor deveni dominante n
tehnologia calculatoarelor.
Pe lng efectele cuantice, exist i ali factori care vor conduce la abandonarea
legii lui Moore. n primul rnd, vor fi consideraii economice. Intr-adevr, costurile de
fabricaie ale dispozitivelor electronice cu dimensiuni tot mai mici au crescut exponenial
n timp. Trebuie precizat ns c aceste limitri vor fi dictate n cele din urm de
mecanica cuantic. Chiar dac barierele economice vor fi depite cu ajutorul a noi
tehnologii, mecanica cuantic va pune limitri fundamentale asupra dimensiunii
componentelor electronice din circuite. Se pune atunci problema dac este mai
convenabil s se dezvolte n continuare tehnologia bazat pe tranzistori cu siliciu pn la
limita sa fizic, sau este mai convenabil s se realizeze dispozitive alternative cum sunt
punctele cuantice (quantum dots) tranzistori cu un singur electron (single electron
transistor) sau comutatoarele moleculare (molecular switches). O caracteristic specific
pentru toate aceste dispozitive este aceea c ele au dimensiuni de ordinul nanometrilor i,
ca urmare, efectele cuantice vor juca un rol esenial n utilizarea lor.
Dispozitivele cuantice vor nlocui tranzistorii i, prin inter-conectarea mai multor
astfel de dispozitive se vor putea executa alogoritmi clasici bazai pe logica Boolean-.
Un calculator cuantic, realizat cu astfel de dispozitive, va reprezenta ns ceva cu totul
diferit. Acesta va fi un calculator bazat pe o logic cuantic, capabil s proceseze
informaia i s efectueze operaii logice n concordan cu legile mecanicii cuantice.

2. Logic cuantic
Unitatea elementar folosit n informatica cuantic este qubit-ul (corespondentul
cuantic al bit-ului clasic. Un calculator cuantic poate fi considerat deci ca un sistem
multi-qubit. Din punct de vedere fizic, un qubit este un sistem fizic cu dou stri diferite
posibile, cum ar fi electronul cu cele dou stri de spin sus i jos, un foton cu cele dou
stri de polarizare orizontal i vertical, sau un atom cu dou stri energetice posibile.
Un bit clasic este un sistem care poate exista n dou stri distincte, care sunt
folosite pentru a reprezenta 0 i 1, adic un singur digit binar. Singurele operaii posibile
(pori) ntr-un astfel de sistem sunt identitatea ( 1 1 0 0 , ) i NOT( 0 1 1 0 , ). n
contrast, un qubit este un sistem cuantic cu dou stri, descris de un spaiu Hilbert
complex, bi-dimensional,. n acest spaiu se poate alege o baz orto-normat format din
dou stri cuantice, notate prin 0 i 1 , care constituie corespondentul valorilor 0 i 1
ale bitului clasic. Dar, conform principiului superpoziei din mecanica cuantic, orice
stare a unui qubit se poate scrie sub forma:
1 0 + = (2.1)
unde amplitudinile i sunt numere complexe care satisfac condiia de normare
1
2 2
= + . (2.2)
O mulime de n qubii formeaz un registru cuantic de dimensiune n. Strile
cuantice corespunztoare aparin unui spaiu Hilbert complex de dimensiune
n
2 . n timp
ce starea unui bit dintr-un registru clasic format din n bii este descris, n notaia binar,
printr-un ntreg { } 1 2 1 0
n
,..., , k de forma
, k k ... k k
n
n 0 1
1
1
2 2 + + + =

(2.3)
unde { } 1 0
1 1 0
, k ,..., k , k
n

sunt digii binari, starea unui qubit dintr-un registru cuantic de


dimensiune n are forma
k C
n
k
k

=
=
1 2
0
, (2.4)
unde

0 1 1
k k ... k k
n
= , (2.5)
j
k reprezentnd starea qubit-ului al j-lea i
1
1 2
0
2
=

=
n
k
k
C . (2.6)
Principiul de superpoziie, folosit n scrierea ecuaiei (2.4), arat c n timp ce n
bii clasici pot stoca numai un singur ntreg k, un registru cuantic format din n-qubii se
poate afla n starea corespunztoare k bazei spaiului Hilbert dar i ntr-o stare care este
o superpozie de forma (2.4). Subliniem c numrul de stri ale bazei de calcul n aceast
superpoziie este
n
2 i prin aceasta se deschid noi posibiliti de calcul. Astfel, cnd se
efectueaz un calcul pe un calculator clasic, diferitele intrri necesit rulri separate. n
schimb, un calculator cuantic poate efectua calcule ntr-o singur rulare pentru un numr
arbitrar (finit) de intrri. Aceasta pune n eviden capacitatea de calcul extraordinar de
mare a unui calculator cuantic fa de cea a unui calculator clasic.
O alt proprietate important care apare la calculatorul cuantic o constituie
amestecarea (entanglement) strilor. Aceasta reprezint cea mai spectaculoas i lipsit
de o intuiie direct manifestarea a mecanicii cuantice care a fost observat la sistemele
cuantice. Ea nseamn existena unei corelri ne-local ntre msurtorile efectuate pe
particule aflate n locuri diferite. Dup ce dou sisteme clasice au interacionat, ele se afl
n stri diferite, distincte. Din contra, conform mecanicii cuantice, dup ce dou particule
au interacionat, ele nu mai pot fi descrise prin stri independente ntre ele. ntre cele
dou stri vor exista corelri cuantice, independent de separarea lor spaial, adic de
distana dintre particulele respective. Exemple de stri amestecate dintr-un registru cu 2
qubii sunt urmtoarele patru stri care formeaz aa numita baz Bell:
( ) ( ) 10 01
2
1
11 00
2
1
+ = + =

, . (2.7)
Msurarea strii de polarizare a unui qubit va afecta instantaneu i starea celuilalt qubit,
oricare ar fi distana dintre ei. n fizica clasic nu exist fenomenul de amestecare a
strilor, adic nu se poate realiza niciodat o superpoziie de stri ale unor sisteme clasice
aflate n poziii diferite.
n concluzie, datorit proprietilor de superpoziie i de amestecare a strilor, un
calculator cuantic poate realiza o cretere exponenial de
n
2 ori a vitezei de calcul odat
cu creterea numrului n de qubii folosii, n timp ce la un calculator clasic aceast vitez
crete liniar cu n, adic numai de n ori.
Una din problemele principale o constituie implementarea unui calcul pe un
calculator cuantic. n acest scop, trebuie s existe posibilitatea de a controla evoluia n
timp a strilor dintr-un registru cuantic. Dac se neglijeaz cuplajul cu mediul
nconjurtor, aceast evoluie este descris de un operator unitar i este guvernat de
ecuaia lui Schrdinger. Un astfel de operator constituie o poart cuantic. Se tie c, n
cazul calculatoarelor clasice, un numr mic de pori logice elementare permite
implementarea oricrui calcul complex. nseamn c la schimbarea problemei de calcul
nu este necesar s se calculatorul (hardware). Aceast proprietate se menine i n cazul
calculatoarelor cuantice. Acest lucru este adevrat deoarece orice transformare unitar
care acioneaz pe stri dintr-un registru cuantic format din mai muli qubii poate fi
descompus n pori cuantice unitare care acioneaz pe un singur qubit i o poart
cuantic convenabil acionnd pe 2 qbii, de exemplu poarta CNOT (controlled NOT).
Poarta CNOT este definit prin transformrile:
.
,
,
,
10 11
11 10
01 01
00 00

(2.8)
Deci, operatorul unitar corespunztor porii CNOT are urmtoarea reprezentare
matricial:

=
0 1 0 0
1 0 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
CNOT . (2.9)
Ca i poarta clasic XOR, poarta CNOT schimb starea celui de al doilea qubit (int)
dac primul qubit (de control) este n starea 1 i o las pe loc dac primul qubit este n
starea 0 . Poarta CNOT poate genera stri amestecate; de exemplu, dac ea se aplic
strii fr amestec (non-entangled) ( ) 0 1 0
2
1
+ , atunci se obine starea amestecat
(entangled) Bell ( ) 11 00
2
1
+ .

3. Algoritmi cuantici
Dup cum s-a vzut, capacitatea unui calculator cuantic este datorat unui
paralelism cuantic asociat cu principiul de superpoziie. Aceasta nseamn c un
calculator cuantic poate procesa un numr mare de intrri clasice ntr-o singur rulare.
Dar, problema mai dificil o constituie extragerea informaiei utile din starea de ieire
(final). Aceast informaie este, ntr-un anumit sens, ascuns. Rezultatul unui proces de
msurtoare este inerent probabilistic i probabilitile diferitelor stri de ieire posibile
sunt determinate de postulatele de baz ale mecanicii cuantice. n prezent, exist totui
algoritmi cuantici eficieni care permit extragerea informaiei utile
Unul dintre algoritmii cuantici a fost propus de Peter Shor [3] n anul 1994 i el
rezolv eficient problema descompunerii n factori primi: dat fiind un numr N impar
compus, ntreg i pozitiv, s se gseasc factorii primi n care el poate fi descompus.
Aceasta este o problem central n tiina calculatoarelor i se afirm, dei nu s-a
demonstrat, c folosind un calculator clasic este dificil s se gseasc factorii primi
pentru un numr N dat. Algoritmul lui Shor rezolv eficient problema factorizrii unui
numr ntreg prin creterea considerabil a vitezei de calcul. Trebuie menionat c exist
n prezent sistem de codificare (cryptographic systems), cum ar fi RSA, bazate pe faptul
c nu exist algoritmi eficieni pentru rezolvarea problemei descompunerii n factori
primi. Deci, algoritmul Shor implementat pe un calculator cuantic va nlocui actualul
sistem de codificare RSA.
Au fost realizai i ali algoritmi cuantici care prezint avantaje fa de cei clasici.
Astfel, L. Grover a artat c folosind calculatorul cuantic se poate rezolva uor problema
gsirii unui anumit obiect ntr-o baz de date care conine
n
N 2 = obiecte [4]. Cu un
calculator clasic, ceea ce se poate face este s se parcurg baza de date pn ce se gsete
obiectul respectiv. Aceast cale va necesita deci N operaii. n schimb, folosind
calculatorul cuantic problema va putea fi rezolvat n N operaii.
O a treia clas de probleme importante privind algoritmii cuantici o constituie cea
a simulrii sistemelor fizice. De exemplu, se tie c simularea unui sistem cuantic
compus din mai multe particule aflate n interaciune pe un calculator clasic este foarte
dificil deoarece dimensiunea spaiului Hilbert al strilor acestui sistem crete
exponenial cu numrul de particule. Astfel, pentru un lan uni-dimensional compus din n
particule cu spinul 1/2, dimensiunea acestui spaiu este
n
2 i deci o stare posibil a
sistemului respectiv este determinat de
n
2 numere complexe. n schimb, cu un
calculator cuantic creterea de memorie necesar este proporional cu numrul n de
particule i este necesar o baz compus numai din n qubii. Ca urmare, un calculator
cuantic opernd pe un registru compus din cteva zeci de qubii poate depi in
performan orice calculator clasic actual. Desigur, aceast afirmaie este adevrat
numai dac se pot realiza algoritmi cuantici eficieni pentru extragerea informaiei utile
din calculatorul cuantic. Este foarte interesant de observat c un calculator cuantic poate
fi folosit nu numai pentru studiul proprietilor sistemelor multi-particule dar i pentru
determinarea dinamicii sistemelor clasice i cuantice complexe [5].

3. Prima implementare experimental
Cea mai important problem n informatica cuantic o constituie realizarea
practic a calculatorului cuantic. Pentru aceasta trebuie sa se ndeplineasc mai multe
condiii. n primul rnd, trebuie s se dispun de o colecie de sisteme cuantice cu dou
nivele (stri) care s poat fi manipulate li msurate. Altfel spus, trebuie s avem
posibilitatea s controlm i msurm starea unui sistem cuantic compus din mai muli
qubii. n al doilea rnd, trebuie s se realizeze analogul cuantic al circuitelor integrate
din folosite n calculatoarele clasice. Deci, qubiii trebuie s interacioneze ntr-un mod
controlat pentru a putea implementa un set universal de pori cuantice. n acest sens,
exist n prezent mai multe sisteme cuantice care pot fi buni candidai pentru un
calculator cuantic.
Un prim candidat -l constituie calculatorul cuantic bazat pe o instalaie de
rezonan magnetic nuclear (RMN) cu lichid ca substan de lucru. n acest caz,
hardware-ul cuantic const dintr-un lichid coninnd un numr mare de molecule, de
ordinul
18
10 de un tip dat, plasat ntr-un cmp magnetic intens [2]. Fiecare nucleu dintr-o
molecul este un qubit cu cele 2 stri de spin ale sale, iar porile cuantice se
implementeaz cu ajutorul unor cmpuri magnetice variabile de rezonan (impulsuri
Rabi), adic se folosete tehnica RMN obinuit. Moleculele sunt meninute n echilibru
termic, la temperatura camerei. Dar, in proba aflat n stare lichid starea de spin a
fiecrui nucleu nu este fixat i nici msurabil. Ceea ce se poate msura este valoarea
medie a strii de spin a celor
18
10 molecule coninute n soluie. Cu ajutorul instalaiei
RMN a fost posibil s se probeze experimental civa algoritmi cuantici, printre care se
numr algoritmul lui Grover, algoritmul Shor, algoritmul de calcul al transformatei
Fourier, folosind registre cuantice de 3 pn la 7 qubii (molecule). Totui, metoda
prezint dezavantajul c semnalul msurat scade exponenial cu numrul de qubii dintr-o
molecul.
Un al doilea candidat -l constituie cavitile cuantice electrodinamice (QED) n
care un singur atom interacioneaz cu un singur mod de vibraie din cavitate sau cu un
numr de moduri selectate n experiment. Cele dou stri ale unui qubit sunt reprezentate
de strile de polarizare ale unui singur foton sau de dou stri excitate ale unui atom.
Metoda cavitii QED a permis implementarea a unor pori cuantic cu 1 sau 2 qubii i s-a
dovedit foarte eficient n verificarea unor caracteristici de baz ale mecanicii cuantice,
cum sunt amestecarea strilor cuantice, tranziia de la un sistem cuantic la unul clasic
(principiul de coresponden) etc.
Au fost propuse i alte metode pentru implementarea unui calculator cuantic, bazate pe
optica cuantic, sisteme de atomi la temperaturi joase dintr-o reea, sau sisteme de tipul
punctelor cuantice sau spinii particulelor dintr-un semiconductor. Este nc prea devreme
pentru a conchide care anume dintre aceti candidai va cel mai convenabil pentru a
realiza calculatorul cuantic. Vom prezenta mai jos, n detaliu, dou dintre implementrile
care prezint n prezent cele mai mari avantaje: capcane ionice i circuite
supraconductoare.

4. Capcane ionice
Un calculator cuantic care folosete o capcan ionic const n urmtoarele. Mai
muli ioni de un anumit tip sunt confinai (dispui) liniar cu ajutorul unei combinaii de
cmpuri electrice constante i variabile n capcana ionic (Fig.1). Un qubit este un singurFig 1. Schema unui registru de qubii (ioni) aflai ntr-o capcan liniar

ion care prezint dou stri cu timp de via mare. O astfel de aranjare constituie un
registru cuantic. Iniializarea qubiilor n starea 0 se face printr-un proces de pompaj
optic: dac un ion se afl n alt stare dect 0 , acesta absoarbe succesiv fotoni de la un
fascicol LASER trimis ctre ionii din capcan, trecnd final n starea 0 . Dup
efectuarea calculului cuantic, starea unui ion poate fi msurat folosind detecia cu salt
cuantic. Fiecare ion este iluminat cu lumin LASER polarizat i avnd frecvena
convenabil pentru ca s se produc absorbia fotonilor de ctre ioni i apoi. Prin
fluorescen, ionii re-emit fotoni dac ei se afl n starea 1 . Din contra, dac ionul se
afl n starea 0 , frecvena LASER este diferit de cea de rezonan i tranziia
respectiv nu se produce. Aadar, detecia fluorescenei indic faptul c ionul era n
starea 1 .
Porile cu un singur qubit se obin prin trimiterea fiecrui ion individual un impuls
LASER de frecven, intensitate i durat convenabil alese. Interaciunile ntre qubii
necesare pentru a implementa operaii controlate cu doi qubii sunt mediate de micarea
de vibraie colectiv a lanului de ioni din capcan. Pentru implementarea porii CNOT pe
2 qubii, J. Cirac i P. Zoller [6] au propus urmtoarea schem. Starea cuantic a qubit-
ului (ionului) de control este trecut ntr-o stare a micrii de vibraie a ntregului lan de
ioni folosind fascicole LASER focalizate pe acel ion. Atunci, se poate realiza o poart
care s acioneze asupra ionului de control i acelui int. Acest lucru este posibil
deoarece qubitul int particip la micarea colectiv a modului de vibraie selectat.
Efectul fascicolului LASER asupra qubit-ului int depinde de starea n care se afl qubit-
ul de control. n final, aceast stare este trecut napoi pe ionul de control. n prezent, s-au
realizat practic astfel de pori, cu mare precizie i stabilitate.
Poarta CNOT Cirac-Zoller a fost realizat de un grup de cercettori din
Innsbruck, Austria [7], folosind doi ioni de
+
Ca
40
meninui ntr-o capcan liniar i care
sunt acionai individual cu fascicole LASER. O stare generic pe un singur qubit este
creat ca o superpoziie a strii fundamentale
2 1/
S i starea metastabil
2 5 /
D (al crei
timp de via este de 1 s). Recent, n anul 2004, cercettorii de la NIST, Boulder i din
Innsbruck au reuit s implementeze un program de teleportare cuantic ntre o pereche
de ioni aflai n capcane situate n locuri diferite [8,9]. Teleportarea se bazeaz pe
proprietatea de amestecare a strilor i furnizeaz un mijloc de transport a informaiei
cuantice (o stare cuantic) dintr-un loc n altul, fr transferul sistemului fizic care
furnizeaz acea informaie. Aceast posibilitate prezint interes practic pentru informatica
cuantic, deoarece va putea oferi o cale de transfer al informaiei cuantice ntre diferite
uniti ale unui calculator cuantic.
Surse importante de erori pot apare la calculatoarele cuantice bazate pe capcanele
ionice datorit fluctuaiilor cmpurilor electrice i magnetice folosite ct i zgomotelor
care influeneaz frecvena fascicolelor LASER folosite. n prezent, implementarea unei
pori CNOT folosind o secven de 8 impulsuri LASER necesit aproximativ 500 s , pe
cnd timpul de decoeren este de ordinul 1 ms. Prin decoeren (sau pierderea coerenei
cuantice) se nelege alterarea informaiei cuantice stocat n calculatorul cuantic datorit
interaciunii cu mediul nconjurtor [10]. Folosind tipuri de ioni care interacioneaz mai
puin cu mediul nconjurtor, este de ateptat ca n urmtorii civa ani s se
implementeze zeci de pori cuantice pe civa ioni, fr a se pierde coerena cuantic.
Implementarea unui num[r mare de qubiti se realizeaz folosind o reea de
capcane ionice interconectate. Comunicarea ntre capcane se obine folosind fluxuri de
fotoni sau trecerea ionilor de la o capcan la alta. n primul caz, starea unui qubit este
transferat de la un ion dintr-o capcan la un foton i apoi, de la acel foton la ionul al
doilea din cealalt capcan. n cel de al doilea caz deplasarea ionilor se realizeaz
folosind cmpuri electrice convenabile. Dei se afirm c nu exist obstacole fizice
fundamentale care s nu permit realizarea acestei implementri, pn n prezent nu acest
lucru nu s-a realizat practic.


5. Circuite supraconductoare
Pn n prezent, au fost fcute mai multe propuneri de a realiza un calculator
cuantic folosind starea solid. n special, se intenioneaz utilizarea tehnologiile actuale
privind crearea unor structuri artificiale i a nano-dispozitivelor.
Una dintre metodele propuse const n folosirea circuitelor microelectronice
supraconductoare pentru a construi sisteme artificiale cu dou nivele [11]. ntr-un
supraconductor, perechile de electroni interacioneaz ntre ele i formeaz obiecte cu
sarcina electric dubl fa de cea a unui singur electron, numite perechi Cooper.
Potenialele electrostatice pot confina perechile Cooper ntr-o cutie (box) de
dimensiunea unui micron (1 m) ntr-o jonciune Josephson o pereche de cutii Cooper,
denumit insul, se conecteaz printr-un strat izolator subire (jonciune tunel) cu un
rezervor supraconductor (Fig. 2). Perechile Cooper se pot deplasa din insul n rezervorFig 2. Schema unui qubit cu jonciune Josephson

i invers prin efect tunel. Ele pot fi fcute s intre n insul una cte una folosind un
electrod poart de control cuplat capacitiv cu insula. Dar, insula prezint stri
cuantice discrete n condiii experimentale convenabile i strile 0 i 1 cu energia cea
mai joas formeaz un qubit. n Fig. 3 se arat un circuit bazat pe folosirea perechilor
Cooper care prezint avantaje fa de cel prezentat anterior. Aplicnd impulsuri de
microunde electrodului poart, se poate crea un qubit ntr-o superpoziie de stri coerente
1 0 + = . Aceste stri cu un qubit pot fi apoi manipulate, adic un impuls de
microunde cu durata induce oscilaii Rabi controlate ntre strile 0 i 1 . Dac este
convenabil aleas, se poate implementa poarta NOT ( 0 1 , 0 1 . Folosind un
experiment cu franje de interferen, s-a msurat timpul de decoeren a strilor
obinndu-se valoarea s , t
d
5 0 pentru acest circuit [12]. Acest timp este mult mai
mare

Fig 3. Schema unui circut cuantic supraconductor

Cel necesar implementrii unei pori cu un singur qubit, ceea ce permite s se obin o
stare dorit cu ajutorul unor impulsuri de microunde succesive convenabile. Subliniem c
s-au realizat stri cu un qubit cu timp de via de ordinul a 2 ns. Recent, s-au obinut pori
cuantice care acioneaz pe registre cuantice cu 2 qubii supraconductori cuplai capacitiv
[12].

6. Concluzii
Se pune ntrebarea: Este posibil s se construiasc un calculator cuantic i peste
ct timp? Rspunsul este afirmativ privind posibilitatea de construire, dar cu privire la
durata necesar trebuie s menionm c exist dificulti enorme n realizarea lui. Pe
lng problema decoerenei cuantice, trebuie s menionm i dificultatea gsirii unor
algoritmi cuantici noi i eficieni. S-a menionat anterior c problema factorizrii unui
ntreg se poate realiza eficient pe un calculator cuantic. Nu se cunoate ns ce clas de
probleme pot fi simulate eficient pe un calculator cuantic. Se poate afirma c un
calculator cuantic deschide perspective noi fascinante, dar el nu va putea fi realizat
practic n urmtorii civa ani. Pentru a ne face o idee asupra duratei necesare trebuie s
ne amintim de efortul enorm care a fost necesar pentru realizarea calculatorului clasic.
Cu toate acestea, primele experimente demonstrative, dei modeste, au pus n
eviden rezultate remarcabile nu numai pentru informatica cuantic, dar i pentru
verificarea principiilor fundamentale ale mecanicii cuantice. Se tie c mecanica cuantic
nu este o tiin intuitiv i deci informatica cuantic va conduce i la o nelegere mai
bun a principiilor i rezultatelor sale. Cercetrile respective vor permite s se pun la
punct metode experimentale de control a sistemelor cuantice individuale (atomi,
electroni, fotoni, etc.).
O alt problem care va cpta o soluie mbuntit pn la un nivel de ne-
imaginat n prezent, este cea a codificrii informaiei. Procesul de codificare este folosit
pentru a nu se permite interceptarea i citirea coninutului unui mesaj transmis de ctre
diferite persoane strine. n prezent, este posibil s se copie coninutul unui mesaj de
informaie clasic fr a se altera respectivul mesaj. Din contra, ntr-un calculator cuantic,
procesul de msur (interceptare) distruge mesajul respectiv. Realizrile practice n
domeniul codificrii n informatica sunt impresionante [14], existnd deja protocoale de
codificare cuantice care au fost demonstrate experimental, folosind fibrele optice, pentru
distane de civa km.
Momentul n care calculatorul cuantic va apare pe masa noastr de lucru nu poate
fi nc precizat. Ceea ce se poate afirma acum este faptul c cercetrile n domeniu au
cptat o amploare foarte mare. n legtur cu aceast problem reamintim afirmaia lui
E. Schrdinger: Niciodat nu putem realiza un experiment cu un singur electron, atom
sau molecul. Dar n experimentele mintale presupunem c acest lucru este posibil.
Aceasta atrage invariabil consecina ridicol a experimenta cu o singur particul este
mai dificil dect a ridica un Ichthyosaur intr-o grdin zoologic. Este ns remarcabil
faptul c n ultimii 50 ani experimentele efectuate pe un singur electron, atom sau
molecul sunt obinuite n laboratoarele din ntreaga lume.Bibliografie

[1] G. Benenti, G. Casati and G. Strini: Principles of Quantum Computation and
Information, Vol. I Basic Concepts (World Scientific, Singapore 2004).
[2] M.A. Nielsen and I.L. Chuang, Quantum computation and quantum information
(Cambridge University Press, Cambridge, 2000).
[3] G. Benenti, G. Casati and S.Montangero, quant-ph/0402010.
[4] J.M.Raimond, M.Brune and S.Haroche Rev.Mod. Phys. 73, 565 (2001).
[5] F. Schmidt-Kaler et al., Nature 422, 408 (2003).
[6] M. Riebe et al., Nature 429, 734 (2004).
[7] M.D. Barrett et al., Nature 429, 737 (2004).
[8] W.H. Zurek, Rev.Mod. Phys. 75, 715 (2003).
[9] Y.Makhlin, G. Schn, and A. Shnirman,Rev.Mod. Phys. 73, 357 (2001).
[10] D.Vion et al., Science 296, 886 (2002).
[11] T. Yamamoto et al., Nature 425, 941 (2003).
[12] N. Gisin et al., Rev.Mod. Phys. 74, 145 (2002)