Sunteți pe pagina 1din 2

NB: Dacă studentul nu a efectuat numărul minim de manevre medicale prevăzute în barem, îndrumătorul de practică este rugat să precizeze acest fapt.

Observaţii ale îndrumătorului de practică (cu referire la asiduitate, frecvenţă etc.):

Data:

Semnătura

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “GR.T.POPA” IAŞI

FACULTATEA DE MEDICINĂ

FIŞĂ DE PRACTICĂ MEDICALĂ

Student:

anul de studii: III, an universitar 2010/2011 a efectuat practica de vară în Spitalul (Clinica):

în perioada:

îndrumător de practică:

Data:

Semnătura Îndrumătorului de practică,

P R E C I Z ĂR I

 

ANUL III DE PRACTICĂ

BAREM

 

1. Obiectivele practicii de vară pentru anul III sunt concentrate asupra dezvoltării deprinderilor practice elementare din domeniile medicinii interne şi chirurgiei. 2. Baremul este minimal şi obligatoriu. 3. Se recomandă efectuarea practicii în servicii medicale, chirurgicale sau de urgenţă. 4. Practica se va desfăşura sub îndrumarea directă a unui medic practician (medic primar sau medic specialist) care va certifica prin semnătură şi parafă. 5. Pregătirea practică a studenţilor va fi definitivată prin notă, în perioada 01 – 06.09.2011, de către o comisie numită de Decanatul Facultăţii de Medicină. 6. Studentul care nu depune fişa de practică conform procedurii, până la termenul limita – 6 septembrie 2011 – va rămâne cu examen credit pentru anul universitar

2011/2012.

1.

Efectuarea şi schimbarea unui pansament steril

2.

Pregătirea bolnavilor pentru explorări imagistice

3.

Pregătirea

bolnavilor

pentru

explorări

endoscopice

 

4. Pregătirea preoperatorie a pacienţilor

 

5. Pregătirea şi efectuarea transfuziei

 

6. Îngrijiri medicale specific profilului secţiei de practică

7. Resuscitarea cardiorespiratorie

 

8. Reguli generale de dezinfecţie, asepsie

şi

antisepsie

 

9.

Precauţii medicale

10. Sterilizarea instrumentarului medical

 

11. Spălarea chirurgicală a mâinilor

 

12. Sondajul vezical

13.Clisme

14.

Supravegherea postoperatorie

a

pacientului

chirurgical 15.Imobilizarea provizorie