PROBLEME

1. Se sulfonează 780 kg benzen, stiind că s-a folosit acid sulfuric 96% şi că produsul final este acidul benzen-sulfonic, se cere: - ecuaţia procesului - cantitatea de acid benzene-sulfonic obţinută la un randament de 80% - cantitatea de apă rezultată la acelaşi randament - cantitatea de acid sulfuric 96% folosită Rezolvare ; 780 kg
+

z kg
H2SO4

x kg
SO3H +

y kg
OH2

78 kg

98 kg

158 kg

18 kg

M benzene = 6 · 12 + 6 · 1 = 78 M acid sulfuric = 2 · 1 + 32 + 4 · 16 = 98 M acid benzene sulfonic = 6 · 12 + 6 + 32 + 3 · 16 = 158 M apei = 18 78 kg benzen……………….158 kg acid benzen-sulfonic 780 kg benzen………………..x kg acid benzen-sulfonic x = (780 · 158) / 78 = 1580 kg acid benzen sulfonic impur x` = x · η => x` = (1580 · 80) / 100 = 1264 kg acid benzen-sulfonic pur

78 kg benzen……………….18 kg apă 780 kg benzen………………..y kg apă y = (780 · 18) / 78 = 180 kg apă ( cantitate impură) y` = y · η => y` = (180 · 80) / 100 = 144 kg apă pură

78 kg benzen.........................98 kg acid sulfuric 780 kg benzene……………..z kg acid sulfuric z = (780 · 98) / 78 = 980 kg acid sulfuric pur % = (md / ms) · 100 => ms = (980 / 96) · 100 = 1120 kg acid sulfuric 96%

1

2. Să se calculeze viteza de curgere (V) a unui fluid printr-o secţiune circulară cu diametru (d)=2cm ştiind ca s-au transportat 20 L apă într-un timp de 1 min şi 30 secunde. Rezolvare t = 1 min şi 30 sec => 90 sec d= 2 cm => 0.02 m v= 20 L => 0.002 m³ A = (π d²) / 4 => A = (3.14 · 0.002²) / 4 = 0.00000314 m²

Qv = V adică Qv = 0.002 / 90 = 0.00002222 m³ / sec t W = Qv / A => W = 0.00002222 / 0.00000314 =7.076 m / sec

3.Să se calculeze viteza de curgere a 1000 mL soluţie NaCl într-un timp de 4 min şi 50 sec, printr-o conductă cu secţiunea de 31 mm. Rezolvare Criteriul Reynolds : - curgere laminară Re < 2300 - curgere intermitentă 2300 < Re < 10000 - curgere turbulentă Re > 10000 Re = (W d ρ) / η W – viteza de curgere a fluidului în m / sec d – diametrul conductei în m ρ – densitate în kg / m³ η – aici are semnificaţie de vâscozitate în kg / m · sec (Pascal · sec)

4. Care este duritatea totală a unei probe de 100 mL apă dacă la titrarea complexonometrică s-au folosit 50 mL soluţie de complexon III ? Câte mg de CaO corespund acestei durităţi a apei analizate ? Rezolvare Duritatea totală : DT = (56.1 · Vec) / V

DT reprezintă duritatea totală 56.1 rep cantitatea de CaO în mg care reacţionează (corespunde la 1 mL de soluţie de complexon III)

2

Vec este volumul de complexon III folosit la titrare ( volumul la punctul de echivalenţă) - V este volumul de apă luat in lucru a apei de analizat DT = (56.1 · 50) / 100 = 28.05 ° DT 1° D......................10 mg CaO 28.05 ° d...............x x = 280.5 DT

-

5. Câte grame de HCl se titrează cu 5 cm³ soluţie NaOH cu titrul T=0.003645 ? Rezolvare 1 cm³ sol NaOH...............................0.003645 g NaOH 5 cm³ sol NaOH...............................x g NaOH x = (5 ·0.003645) / 1 = 0.018225 g NaOH HCl + NaOH  NaCl + HOH

1 mol NaOH..............................1 mol HCl MNaOH = 40 MHCl = 36.5 40 g NaOH..........................36.5 g HCl 0.018225 g NaOH…………………y g HCl y = (0.018225 · 36.5) / 40 = 0.0166303 g HCl 6. Să se calculeze criteriul Re la curgerea anilinei într-un schimbător de căldură cu ţevi având o viteză de curgere de 0.03 m / sec ştiind că diametrul ţevii este de 20 mm. Rezolvare ρ anilină 120°C = 933 kg / m³ η= 0.52 CP (centipuaz) 1 P = 100 CP = 0.0052 Pa · sec 1 CP = 0.0.3 Pa · sec 20 mm = 0.02 m Re = (W dρ) / η => Re = (0.03 · 0.02 · 933) / 0.052 = 1.76 · 10³ = 1076

 curgere laminară

3

7. Un compus monohidroxilic aromatic cu un singur nucleu conţine 14.81 % oxigen. Se cere : - aflaţi formula moleculară - formulele structurale ale fenolilor izomeri şi denumirea lor - indicaţi izomerii care nu fac parte din clasa fenolilor Rezolvare CnH2n – 6O M = 12n + 2n – 6 + 16 = 14n + 10 100 g fenol..........................14.81 g O 14n + 10 g fenol..................16 g O 1600 = (14.81 · 10) + 14n 1600 – 14.81 = 1451.9 1451.9 = 207.34 n = 1451.9 / 207.34 = 7 C7H2·7 – 6O => C7H8O, avem: o – metilfenol, p – metilfenol

8. Să se calculeze cantitatea de CaO de puritate 80% necesar pentru a indepărta 500 mg de MgCl2 aflata în apa supusa epurării. Rezolvare M CaO = 56 M MgCl2 = 95 MgCl2 + CaO + HOH > Mg(OH)2 + CaCl2

1 mol MgCl2……………………..1 mol CaO 95 mg MgCl2…………………....56 mg CaO 500 mg MgCl2……………………x mg CaO x= 294 mg 100% CaO pur 100 mg CaO…………………….80 mg CaO pur y mg CaO…………………….294 mg CaO pur y= 367 mg CaO impur

4

................ Să se calculeze cantitatea de hidroxid feric de concentraţie 2 M care se obţine din 10 L de soluţie bicarbonat de concentraţie 1 M.......... 350 g NH4OH y= (100 · 350) / 10 = 3500 g sol 10 % NH4OH 10............2 · 178 g bicarbonat Fe 10 L sol bicarbonat de Fe............................................................................ Rezolvare 1 mol gaz.....................................................107 g hidroxid feric 5 ..........4 = 350 g NH4OH substanţă pură 100 g sol........4 L Cl2 x g ............. Rezolvare 2 Fe²(HCO3)2 + ½ O2  2 Fe³(OH)3 + 4 CO2 M HIDROXID FERIC = 107 M BICRBONAT DE FER = 178 1 L sol bicarbonate de Fe………………………......224 L Cl2 x= (35 · 224) / 22......... Să se calculeze cantitatea de soluţie de NH4OH de concentraţie 10% necesară pentru a neutraliza 224 litri de Cl..................24 g hidroxid feric 1 L sol hidroxid feric..........x g bicarbonat de Fe x= 3560 g bicarbonat de Fe 2 · 107 g bicarbonat de Fe..............................2 · 178 g hidroxid feric 3560 g bicarbonat de Fe......4 L (condiţii normale) Condiţii normale : P = 1 atm T = 273 K NH4OH + Cl2  NH4Cl + HOH + HCl M hidroxid de amoniu = 35 35 g NH4OH.........9.......10 g NH4OH y g........................22........22....y y= 3560 · (2 · 178) / 2 · 107 = 5922...

şi : .z L…………………………………………….34 L hidroxid feric z= reprezintă cantitatea de soluţie de un mol 11.24 g hidroxid feric z= 55. Rezolvare M HIDROXID FERIC = 107 M HIDROXID FEROS = 90 2 Fe²(OH)2 + ½ O2 + HOH  2 Fe³(OH)3 100 kg sol hidrxid feros…………………………20 kg substanţă pură hidroxid feros 50 kg……………………………………………x kg x= 10 kg substanţă pură de hidroxid feros intră 100 kg sol hidroxid feros………………………. se obţine prin conţinutul de NaOH asupra uleiului de măsline (trioleină).feros…………………………reacţionează 2 kmoli hidr.133) / 10 = 71.calculează masa de săpun obţinută dacă se folosesc 500 kg oleină şi se lucrează cu randament de 70% 6 .7.133 kg subst pură q= (100· 7. Feric intră 2 · 90 kg hidr. Să se calculeze cantitatea de soluţie de Fe(OH)3 de concentraţie 10% care se obţine prin oxidarea unei soluţii apoase de hidroxid feros 20% in cantitate de 50 kg. reacţionează 100 kg sol hidr feric…………………………. Scrie reacţia de saponificare.33 kg soluţie hidroxid feric 12. Un săpun de calitate bună.reacţionează 60 kg hidr. Feros intră 10 kg sol hidroxid feros………………………. Randamentul de transformare este de 60%.10 kg subst pură q kg…………………………………………. Feros………………………z z= (6 · 2 · 107) / 2 · 90 = 7.reacţionează y kg y= 6 kg (care reacţionează) intră 2 kmoli hidr. Feros………………………reacţionează 2 · 107 hidr.133 kg hidroxid feric pur.5922..feric intră 6 kg hird.

87 kg C% = (md / ms) · 100 40% = [md (care este y ) / ms ] · 100 ms = (67.511 kg de săpun cu randament 100% η= (Cp / Ct) · 100 => Ct = y · η NaOH pur y= (500 · 3 · 40) / 884 = 67. iar a celei de refulare 30 mm.calculează masa de soluţie NaOH 40% care se utilizează în reacţia de saponificare dacă se lucrează cu exces de 40%.70 = 47.675 kg NaOH 40% y`= 67. Manometrul de pe conducta de refulare a unei pompe care transportă 8. Vacuumetrul fixat pe conducta de aspiraţie indică un vid de 21 cm Hg.COO¯Na SAPUN  + CH2 – CH – CH2 | | | OH OH OH GLICERINA M = 912 x= (500 · 3 · 912) / 884 = 1547. Rezolvare : 7 .. Rezolvare Masa = 500 kg CH2 – O – CO – (CH2)7 – CH = CH – (CH2)7 – CH3 | CH – O – CO – (CH2)7 – CH = CH – (CH2)7 – CH3 | CH2 – O – CO – (CH2)7 – CH = CH – (CH2)7 – CH3 TRIOLEINA + NaOH  M = 884 Masa = x kg 3CH3 – (CH2)7 – CH = CH – (CH2)7 .44 kg de săpun la randament de 70% => 13. Distanţa pe verticală între locul de fixare a manometrului şi vacuumetrului este de 40 mm.87 · 0. Diametrul conductei de aspiraţie este de 350 mm.8 kgf / cm².87 ·100) / 40 = 169.4 m³ apă / minut indică o presiune de 3. Să se determine înălţimea totală de ridicare a pompei.

.Ce cantitate de alcool etilic 95 % este necesară pt a transforma 250 g acid pnitrobenzoic în anestezină ? * ce cantitate de anestezină de puritate 99 % se obţine în procesul de mai sus ? Rezolvare : COOH + NO2 ACID PARA ALCOOL ETILIC NITROBENZOIC COOC2H5 C2H5OH NO2 [H] COOC2H5 NH2 ANESTEZINA 1 mol acid p-nitrobenzoic.Hm = Pref – Pasp + Ho w² ref ...8 g alcool etilic 167 100 g sol…………………95 g alcool etilic y g sol………………….. Rezolvare : 2 C2H5OH H2SO4 C2H5 O C2H5 + HOH M etanol = 1000 kg C = 70% 15..........w²asp ρg 2g w asp = 8.8 g alcool etilic 8 .4 / (60 · 0...x g alcool etilic x = 250 · 46 -.45 m / s 14........ Sa se calculeze cantitatea de eter etilic obţinut din 100 kg etanol de concentraţie 70%...35²) = 1....46 g alcool etilic 250 g acid p-aminobenzoic…………………...785 · 0..68..68........1 mol alcool etilic MANESTEZINA = 167 MALCOOL ETILIC = 46 167 g acid p-aminobenzoic………………….

5 anestezină impură 99 16..........etanol NH2 CH2 CH2 N C2H5 C2H5 PROCAINA 1 mol anestezină……………………1 mol procaină MANESTEZINA = 165 g MPROCAINA = 236 g 100 g anestezină impură……………….y = 68...95 g anestezină pură 200 g anestezină impură………………...99 g anestezină pură q g anestezină impură…………………247 g anestezină pură q = 100 · 247 -..8 · 100 -. Rezolvare : COOC2H5 + NH2 ANESTEZINA COO HO CH2 CH2 N C2H5 C2H5 ..72...190 g anestezină pură 100 165 g anestezină………………236 g procaină 190 g anestezină………………y g procaină 9 ..247 g anestezină 167 100 g anestezină impură……………….z g anestezină z = 250 · 165 -.x g anestezină pură x = 200 · 95 -..1 mol anestezină MACID P-NITROBENZOIC = 167 MANESTEZINA = 165 167 g acid p-nitrobenzoic……………………...Calculaţi cantitatea de procaină obţinută din 200 g anestezină 95 %...165 g anestezină 250 g acid p-nitro-benzoic……………………..249.42 g alcool etilic 95 % 95 *)) 1 mol acid p-nitrobenzoic..

.......95 g acid salicylic pur y g acid salicylic impur…………………….......1345 g acid salicylic impur 95 10 ...271 g procaină 165 17......... la un randament de 90 % 1 mol aspirină..138 g acid salicilic 1667 g aspirină………..... Ce produs secundar se obţine şi în ce cantitate ? Rezolvare : COOH OH + ACID SALICILIC COOH OCOCH3 (CH3CO)2O ANHIDRIDA ACETICA ASPIRINA + CH3COOH ACID ACETIC Randamentul are formula: η = Cp .x g acid salicilic x = 1667 · 138 -....Ce cantitate de acid salicylic 95 % şi de anhidridă cetică sunt necesare pentru a fabrica 1500 g aspirină .......1278 g acid salicilic 80 100 g acid salicylic impur……………………..1278 g acid salicylic pur y = 1278 · 100 -. dacă randamentul procesului este de 90 %.. 100 Ct Cp – cantitatea practica Ct – cantitatea teoretică Cp = 1500 g aspirină => Ct = Cp · 100 η Ct = 1500 · 100 -.y = 190 · 236 -...1 mol acid salicilic MASPIRINA = 180 MACID SALICILIC = 138 180 g aspirină.....1667 90 => Ct = 1667 g aspirină..............

1 prin urmare.4 ·¯³ moli Reacţia de precipitare a CaF2 decurge astfel : CaCl2 + 2 F _ CaF2 + 2 Cl _ iniţial avem 2 · 10¯³ moli CaCl2 şi 2.4 · 10¯³ moli F¯ vor putea transforma o cantitate de 1.2) · 10¯³ moli = 0.1 M. concentraţia ionilor F¯ în amestec b. conform legii extinse Debye – Huckel calculaţi pH soluţiei (pH = -lg din activitatea ionilor H3O) Rezolvare:2 conform enunţului este vorba de stoechiometria reacţiei de precipitare a CaF2 prin amestecarea unei soluţii de CaCl2 cu o soluţie de HF o primă precauţie este transformarea concentraţiei CaCl2 ce este exprimată în mod normal în molaritate : CM = CN CaCl2 K => CM = 2 · 10¯¹ 2 K=2 => CM = 0.4 · 10¯³ moli HF (F¯) conform stoechiometriei. Cunoscând : Ks pt CaCl2 = 4 · 10¯¹¹ Ka pt HF = 10¯³ Calculaţi : a.0008 moli 11 . soluţia de CaCl2 va avea o concentraţie de 0.Se amestecă 20 ml CaCl2 de concentraţie 2 · 10¯¹ N cu 30 ml HF de concentraţie 8 · 10¯².2 · 10¯³ moli CaCl2 prin urmare cantitatea de CaCl2 în exces va fi : μ exces = (2 – 1.2. ţinând cont de tăria ionică. reacţia CaCl2 + F¯ e în raport molar 1:2 prin urmare cantitatea de CaCl2 este în exces faţă de cantitatea ce poate fi transformată de F¯ disponibilă cei 2. Vom calcula numărul de moli din fiecare ion prezent iniţial în soluţie : μi = Ci · vi μi Ca² = 10¯¹ · 20 · 10¯³ = 2 · 10¯³ moli μi Cl¯ = 2 · 10¯¹ · 20 · 10¯³ = 4 ·¯³ moli (deoarece stoechiometria compusului este CaCl2) μi HF = 8 · 10¯² · 30 · 10¯³ = 2.

8 · 10¯² 0.0050 - pt a calcula cerinţa enunţului şi anume concentraţia ionilor F¯ procedăm întocmai.6 · 10¯² 0.- prin urmare putem să calculăm în aceste condiţii care este concentraţia ionilor în amestec.1.0008 -. ţinând cont că volumul final rezultat prin amestecare este de 50 ml prin urmare concentraţia ionilor de Ca² în amestecul final va fi raportul dintre numărul de moli de Ca (CaCl2) în exces şi volumul final 0. (1) => CF¯ = √¯ (Ks/ Ca²) - în expresia (1) cunoaştem Ks cât şi concentraţia Ca în exces prin urmare. adică 4 · 10¯³ -. nu rămâne decât să determinăm care este concentraţia analitică a F¯ în aceste condiţii în continuare aplicăm definiţia fracţiei molare (a coeficientului de distribuţie) pt F¯ αF¯ = conc ech [F¯] CF¯ prin urmare.0050 - concentraţia ionilor Cl¯ va fi numărul de moli de ioni Cl¯ raportat la volumul final. concentraţia de echilibru (conc ech) a F¯ va fi conc ech [F¯] = αF¯ · CF¯ 12 . conform celor discutate la exemplu calculării solubilităţii CaCl2 prin urmare este vorba de solubilitatea CaF2 în condiţii de exces de ioni Ca² în condiţiile în care F¯ este o baza slabă şi poate fi angrenată într-un echilibru acidobazic ce conduce la protonarea acesteia ecuaţia echilibrului de precipitare-dizolvare va fi : CaF2 Solid Ks = Ca · C²F¯ Ca 2+ + 2 F _ F - _ + HOH FH + _ HO conform definiţiei Ks.

Explicaţi proprietăţile lor chimice prin 3-4 exemple de ecuaţii ale reacţiilor chimice. etanol. interacţionează cu Oxigenul 4FeO + O2 = 2Fe2O3 20. Oxizii bazici interacţionează cu acizi formând sare şi apă: BaO + H2SO4 = BaSO4 + H2O Oxizii metalelor alcaline şi alcalino-pământoase interacţionează cu apa formând hidroxizi: CaO + H2O = Ca(OH)2 (stingerea varului) Oxizii bazici interacţionează cu oxizii acizi formând săruri Na2O + CO2 = Na2CO3 Oxizii inferiori ai metalelor. MnO etc. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice. ale căror moleculele sunt alcătuite din atomii a două elemente.). BaO. Oxizii se clasifică în trei grupe: oxizi bazici. care posedă câtevaoxige grade de oxidare. CuO. CrO3 etc. NiO. Propuneţi o modalitate de identificare a conţinutului acestor eprubete. MgO. . Substanţele compuse. se numesc oxizi. FeO. Oxizii metalelor în gradele superioare de oxidare posedă proprietăţi acide (Mn2O7. 13 . CaO.Daţi exemple de oxizi bazici. Oxizi bazici formează numai metalele: Na2O. Oxizii bazici sunt oxizii cărora le corespund baze.- lucrurile se simplifică mult faţă de situaţia H2CO3 (de exemplu) deoarece HF este acid monoprotic prin urmare Ka Ka + [H3O] αF¯ = - concentraţia ionilor de hidroniu în amestec se calculează ţinând cont de implicarea totală a F¯ în echilibru de precipitare – dizolvare în acest caz particular ca urmare a omogenizării F¯ în echilibru de precipitaredizolvare a CaF2. unul dintre care este oxigenul. oxizi acizi şi oxizi amfoteri. benzen. concentraţia H3O din sistem va fi egală cu raportul dintre numărul de moli a HF şi volumul final al amestecului 19. În trei eprubete neetichetate se află soluţii de acid acetic.

se colorează în roz.). depistat după mirosul specific Acidul acetic mai poate fi identificat şi cu indicator universal.n. La tratarea a 10 g de aliaj de fier şi cupru cu acid azotic concentrat s-au eliminat 1. care au miros de fructe. asupra componenţilor din eprubete se acţionează cu amestec nitrant (HNO3+H2SO4). Să se determine partea de masă a fiecărui metal din componenţa aliajului. acizii carboxilici formează esteri. introdusă în soluţie de acid acetic. adăugând la substanţele din eprubete alcool etilic. 14 . depistat după mirosul de migdale amare c) Identificarea alcoolului etilic La interacţiunea alcoolilor cu acizii carboxilici saturaţi.a) Identificarea acidului acetic La interacţiune cu alcoolii.12 l de gaz (c. se formează esteri cu miros plăcut de fructe: 21. În eprubeta cu benzen se obţine nitrobenzen. Astfel. numai în cazul acidului acetic vom obţine esterul respectiv. hârtia de indicator universal. Pentru identificarea benzenului. b) Identificarea benzenului. Deşi este un acid slab.

9% de cupru 15 .8 l (gaz) x moli (Cu) ---------.41 g.44.12 l de NO2: 1 mol (Cu) ----------.55 g/mol. Se determină părţile de masă a Fe-ului şi a Cu-ului în aliaj Răspuns: Aliajul este constituit din 84.12 l (gaz) moli (Cu). m(Fe) = 10 g – 1. M(Cu) = 63.55 g/mol = 1. care a interacţionat: m = υ x(moli) · M(x).59 g.59 g = 8.025 moli · 63. Se scrie ecuaţia reacţiei de interacţiune a cuprului cu acid azotic concentrat luat în surplus: În conformitate cu ecuaţia reacţiei se determină cantitatea de cupru (moli). la a cărei interacţiune s-au degajat 1. m(Cu) = 0. .1% de fier şi 15. Se determină masa fierului din aliaj: m(Fe) = m(aliaj) – m(Cu). astfel gazul degajat s-a obţinut ca rezultat al interacţiunii cuprului cu acid azotic.1.Se determină masa cuprului.Fierul metalic cu acidul azotic concentrat nu interacţionează.

cel mai simplu raport al atomilor de C şi H în substanţa dată este de 1 : 3. care se conţin în 100 g de compus organic . .Se alcătuieşte raportul cantităţilor de substanţe al elementelor în compus x : y = 6. Densitatea lui după hidrogen este egală cu 15.Se determină masa molară a compusului . M(H) = 1g/mol.Se determină formula moleculară a compusului Formula moleculară a compusului este (C1H3) · 2 sau C2H6 16 .22.Se determină cantitatea de substanţă a fiecărui element în 100 g de compusul organic: M(C) = 12g/mol. . Se calculează masele C şi H.67 : 20 = 1 : 3 Astfel. Deduceţi formula moleculară a compusului organic ce conţine 80% de carbon şi 20% de hidrogen.

Despre ce element este vorba. care se foloseşte pentru înălbirea ţesăturilor: 2Ca(OH)2 + Cl2 = Ca(ClO)2 + CaCl2 + 2H2O La interacţiunea cu soluţiile alcaliilor la temperatură ridicată. dacă se ştie că el are următoarea configuraţie electronică: 1s22s22p63s23p5. Cel mai caracteristic grad de oxidare al clorului în compuşii săi este –1. În urma interacţiunii. clorul posedă grade de oxidare pozitive +1. se obţin cloratul şi clorura metalului respectiv: 4Cl2 + 6KOH = 5KCl + KClO3 + 3H2O 17 . 2P + 5Cl2 = 2PCl5 Ca rezultat al interacţiunii clorului cu hidroxidul de calciu. clorul este un gaz de culoare galben-verzuie. Ce proprietăţi chimice are acest element. la rece se obţine hipoclorura de calciu. se obţin săruri 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3 Clorul intră în reacţie cu nemetalele (excepţie fac oxigenul. elementul având configuraţia electronică 1s22s2s2p63s23p5 şi numărul de ordine 17 este clorul. Daţi câteva exemple de reacţii chimice . puţin solubil în apă. Clorul este un nemetal tipic. cu elementele cu electronegativitate mai mare (F. gazele inerte).O). Ca(OH)2 (varul stins). el oxidează şi metalele platinice. Clorul interacţionează cu hidrogenul. Clorul este un oxidant puternic. +5. Numărul electronilor în atomul unui element chimic este egal cu numărul protonilor din nucleu şi cu numărul de ordine al elementului în sistemul periodic. +3. Astfel. etanul. face parte din grupa a VII-a a sistemului periodic – grupa halogenilor. La temperatură înaltă.Răspuns: Formula compusului dat este C2H6. În compuşii. clorul manifestă proprietăţi de reducător. +7. La interacţiunea cu fluorul. bine solubil în apă şi cu miros înţepător: Cl2 + H2 = 2HCl Soluţia apoasă de clorură de hidrogen este acidul clorhidric. şi are electronegativitatea relativ mare. N2. formând clorura de hidrogen. 23. Interacţionează activ cu metalele şi cu majoritatea nemetalelor (excepţie fac O2. gaz incolor. Clorul interacţionează cu metalele. În condiţii obişnuite. azotul şi gazele nobile).

obţinându-se clorderivaţi: CH4 + Cl2 = CH3Cl + HCl (reacţia de substituţie) H2C = CH2 + Cl2 = ClH2C – CH2Cl (reacţia de adiţie) 24. se obţine nitrobenzenul. . Propuneţi metoda de identificare a conţinutului acestor eprubete. Identificarea benzenului Benzenul poate fi identificat cu amestec nitrant (H2SO4 + HNO3). pe pereţii eprubetei se formează un strat strălucitor de argint metalic (reacţia oglinzii de argint). Ca rezultat al interacţiunii. 18 . În urma interacţiunii.Clorul gazos interacţionează cu hidrocarburile. a. În trei eprubete neetichetate se află benzen. care se depistează după mirosul de migdale amare: b. glicerină şi aldehidă formică. substanţă ce colorează soluţia în albastru: c. Identificarea glicerinei Glicerina interacţionează cu hidroxidul de cupru(II) formând gliceratul de cupru. Identificarea aldehidei formice Aldehida formică se identifică cu soluţie amoniacală de oxid de argint (reactivul Tollens). Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice.

ω (H)=15.30% şi ω (N)=23.Se scrie ecuaţia reacţiei: NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2O Conform ecuaţiei reacţiei 1 mol de NaOH interacţionează cu 1 mol de HNO3 şi se obţine 1 mol de NaNO3. Răspuns: La interacţiunea acidului azotic cu masa 126g şi a hidroxidului de sodiu cu masa 60g s-a obţinut nitrat de sodiu cu masa 127. cantitatea de NaNO3 se calculează după cea de NaOH.25. . Denumiţi această amină 19 .70%. Dat fiind că acidul azotic este luat în surplus.Se determină cantităţile iniţiale de substanţă de NaOH şi HNO3: M(NaOH) = 40g/mol.Se determină masa nitratului de sodiu obţinut: m(x) = υ (x) ·M(x). Determinaţi formula aminei primare cu părţile de masă ale elementelor egale cu: ω (C)=61. Ce masă de sare se obţine la interacţiunea hidroxidului de sodiu cu masa 60g cu acid azotic cu masa 126g .00%.5g 26. care a interacţionat complet: .

amine primare – este substituit un atom de hidrogen. Substanţa cu părţile de masă a elementelor constituente indicate are formula bruto C3H9N sau C3H7NH2. aminele se clasifică în: a.Se alcătuieşte raportul cantităţilor de substanţă al elementelor în amină M(C) = 12 g/mol. obţinuţi la substituţia atomilor de hidrogen din molecula amoniacului cu radicali ai hidrocarburilor. raportul molar al elementelor componente în amină este: υ (C) :υ (H) :υ (N) = 5. Astfel. care se conţine în 100g de amină: .Se determină masa fiecărui element. b. Formula ei generală este R-NH2.6929. Conform numărului de atomi de hidrogen substituiţi. .3 : 1. c. M(H) = 1 g/mol. amine secundare – sunt substituiţi doi atomi de hidrogen.Aminele reprezintă compuşi organici. M(N) = 14 g/mol.08: 15. Valorile obţinute se împart la cea mai mică valoare şi se determină cel mai simplu raport al atomilor elementelor date în componenţa compusului organic: υ (C) : υ (H) : υ (N) = 3 : 9 : 1. În problemă este dată amina primară. amine terţiare – sunt substituiţi toţi trei atomii de hidrogen. Aceasta este propilamina. 20 .

5. Se cunosc compuşi. fierul este situat mai la stânga de Ni. în care fierul manifestă grade de oxidare şi mai mari. limonita (Fe2O3·H2O). El se întâlneşte în componenţa minereurilor ca: magnetita (Fe3O4). Sn. 3. Are configuraţia electronică 1s22s22p63s23p63d64s2. hematita (Fe2O3). 4. Pentru fier sunt caracteristici compuşii. Cu. H2 + Cl2 = 2HCl 2HCl + Ag2O = 2AgCl + H2O 2HCl + Cu(OH)2 = CuCl2 + 2H2O CuCl2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaCl 28. Hg. însă la încălzire aceşti acizi dizolvă fierul. Dependenţa proprietăţilor compuşilor fierului de gradul lui de oxidare. În sistemul periodic fierul are numărul de ordine 26 şi este situat în perioada a patra. În şirul activităţii metalelor.Răspuns: Amina în cauză este propilamina C3H7NH2 27. Pb. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice. 2. oxidându-l până la fier(III): 21 . pirita (FeS2) etc. cu ajutorul cărora se pot realiza următoarele transformări: 1. Fierul. Oxizii. adică este oxidat de ionii de hidrogen până la fier(II): Fe + 2HCl = FeCl2 + H2 Acizii sulfuric şi azotic concentraţi nu interacţionează cu fierul la rece. hidroxizii şi sărurile lui. cu o plasticitate bună. în care metalul manifestă gradele de oxidare +2 şi +3. de aceea el substituie aceste metale din soluţiile apoase ale sărurilor lor: CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu Fierul se dizolvă în acizii clorhidric şi sulfuric diluaţi. Fierul este un metal alb-argintiu. Fierul este unul dintre cele mai răspândite metale în natură. subgrupa secundară a grupei a opta.

insolubilă în apă şi în alcalii. la temperatură înaltă. FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaOH Hidroxidul de fier(II) reprezintă un precipitat alb care. γ . Fe2O3 are câteva modificaţii: α. este insolubil în apă. în prezenţa aerului. care se reduce până la NO: Fe + 4HNO3(dil. Fe2O3 reprezintă pulbere de culoare roşie-brună. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3 Fe(OH)2 manifestă proprietăţi de bază bine pronunţate. Se obţine la arderea piritei: 22 . Ca şi în cazul acţiunii acidului azotic concentrat.) = F(NO3)3 + NO + 2H2O Fierul formează doi oxizi: FeO şi Fe2O3. se dizolvă în acizi formând săruri FeO + 2HCl = FeCl2 + H2O FeO se oxidează cu oxigenul formând oxidul de fier (III): 4FeO + O2 = 2Fe2O3 Oxidului de fier(II) îi corespunde hidroxidul de fier(II) Fe(OH)2. în prezenţa apei. Ca rezultat al oxidării cu oxigen. apoi brun-roşcată. FeO. δ . Oxidul de fier(II). Se obţine prin reducerea oxidului de fier(III) cu oxid de carbon(II) la temperatura egală cu ≈ 500°C: Fe2O3 + CO → 2FeO + CO2 Oxidul de fier(II) manifestă proprietăţi de oxid bazic. obţine culoare verzuie. care se obţine la interacţiunea sărurilor solubile ale fierului(II) cu alcalii. se transformă în Fe(OH)3. oxidant este ionul nitrat. este pulbere de culoare neagră.Fierul se dizolvă şi în acid azotic diluat. Interacţionează cu acizi: Fe(OH)2 + H2SO4 = FeSO4 + 2H2O Oxidul de fier(III) este cel mai stabil compus natural al fierului.

Fe2O3 manifestă proprietăţi slab pronunţate de oxid amfoter. Fe(NO3)3 · 9H2O este folosit în calitate de mordant la vopsirea ţesăturilor de bumbac. La interacţiunea cu acizii. formează sărurile fierului (III). Hidroxidul de fier(III) este o bază mai slabă decât Fe(OH)2 şi manifestă proprietăţi amfotere. iar la interacţiunea cu alcalii – săruri. Interacţionează cu acizii formând sărurile fierului (III). cristalohidratul clorurii de fier(III) FeCl3 · 6H2O se foloseşte în calitate de coagulant la purificarea apei. în ale căror moleculele fierul face parte din restul acid: Fe2O3 + 6HCL = 2FeCl3 + 3H2O Oxidul de fier (III) poate fi redus cu hidrogen până la oxid de fier(II): Fe2O3 + H2 → 2FeO + H2O interacţiunea sărurilor fierului(III) cu alcaliile: FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl Fe(OH)3 este o substanţă de culoare brună-roşie insolubilă în apă. KMnO4 etc.). 23 . Ca rezultat. Fe(II) se oxidează până la Fe(III): 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 = 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O Dintre sărurile fierului cele mai des sunt întrebuinţate: cristalohidratul sulfatului de fier(II) FeSO4 · 7H2O. precum şi ca mordant la colorarea ţesăturilor. iar cu alcaliile formează compuşi complecşi: 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 = Fe2(SO)4 + 3H2O Fe(OH)3 + 3KOH = K3[Fe(OH)6] Compuşii fierului(II) posedă proprietăţi reducătoare. interacţionând cu oxidanţii puternici (K2Cr2O7.

n. Argumentaţi răspunsul.29. atomul elementului chimic Ar. Asupra amestecului din cupru şi oxid de cupru (II) cu masa 75g s-a acţionat excesiv cu acid azotic concentrat.6 = Cr6+ Mn . Atomul elementului chimic cu configuraţia electronică 1s22s22p63s23p6 are în componenţa sa 18 electroni şi deci acest element are numărul de ordine 18. Aceeaşi configuraţie pot obţine atomii elementelor chimice din aceeaşi perioadă. substanţă în stare gazoasă se obţine numai la interacţiunea cuprului cu acid azotic. 30. . Acesta este argonul.Se scriu ecuaţiile reacţiilor respective: CuO + 2HNO3(c) = Cu(NO3)2 + H2O Conform ecuaţiilor reacţiilor. configuraţia electronică a atomului de argon: K – = K+ Ca – 2 = Ca2+ Sc – 3 = Sc3+ Ti – 4 = Ti4+ V .88 l (c.7 = Mn7+ Astfel. 24 . S2–. situat în perioada a III-a . grupa a VIII-a a sistemului periodic al elementelor chimice. Ca2+. În consecinţă. Determinaţi partea de masă a oxidului de cupru (II) în amestecul iniţial. Sc3+ şi Ti+4 au configuraţia 1s22s22p63s23p6. P3–. gaz inert. de asemenea. K+. ionii Cl–.). Ce elemente chimice au atomi şi ioni cu configuraţia electronică 1s22s22p63s23p6. s-a degajat gaz cu volumul 26.5 = V5+ Cr . care au un număr de electroni pe ultimul nivel electronic mai mic de opt şi mai mare de patru (la interacţiunea chimică atomii acestor elemente adiţionează electroni): Cl + S+2 P+3 C+4 = Cl– = S2– = P3– = C–4 Atomii elementelor chimice situate în perioada IV care la interacţiunea chimică cedează toţi electronii de orbitalii 3d şi 4s obţin.

32. . O.Se determină cantitatea de substanţă de Cu (moli).7g. 31.m(Cu) = 75 g – 38. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor.. Răspuns: Partea de masă a oxidului de cupru în amestec constituie 49.546 g/mol = 38.Se determină masa cuprului: m(x) = υ (x) · M(x).6 moli · 63. Determinaţi formula chimică a substanţei. cu ajutorul cărora din metan şi reagenţi anorganici se poate obţine 1-butanol.4g şi apă cu masa 2. s-a obţinut oxid de carbon (IV) cu masa 4.1276 g = 36. m(Cu) = 0. Densitatea relativă a vaporilor acestei substanţe după aer este egală cu 1. la a cărei interacţiune s-au degajat 26.Se determină masa oxidului de cupru şi partea de masă a lui în amestec: m(CuO) = m(Cu+CuO) .88 l de NO2: . Se scrie ecuaţia reacţiei în formă generală: 25 .3g ce conţine C.8724 g. H.587.16%.1276 g. La arderea unei substanţe organice cu masa de 2. M(Cu) = 63.546 g/mol.

care se conţine în proba substanţei organice: M(CO2) = 44 g/mol.Se determină masa molară a substanţei cu formula C2H6O: M(C2H6O) = 24 + 6 + 16 = 46 g/mol Substanţa supusă arderii are formula C2H6O.4 g (CO2) -------. M(C) = 12 g/mol. 26 .2 + 0.2 g (H) 2.CxHyOz + O2 = xCO2 + y/2 H2O.Se determină masa carbonului şi a hidrogenului. formula cea mai simplă a substanţei este C2H6O Masa molară a substanţei este egală cu: M(x) = Daer · Maer = 1. . M(H) = 1 g/mol 1 mol de H2O conţine 2 moli H 18 g (H2O) --------.q g (C) M(H2O) = 18 g/mol.3) = 0.3 – (1.2 g (C) + 0.3 g CxHyOz = 1. 1 mol de CO2 conţine 1 mol de C 44 g (CO2) -------.12 g (C) 4.3 g (H) + r g (O) m(O) = 2.587 · 29 = 46 g/mol .p g (H) Se determină masa oxigenului: 2.7 g (H2O) --------.8 g (O) Se determină raportul molar al elementelor în substanţă: Astfel.

clasificări. În soluţiile acestor acizi sunt prezente produsele disociaţiei tuturor treptelor. care se obţin la disociaţia unei molecule de acid. 33. proprietăţi. Acizii neoxigenaţi se obţin la dizolvarea în apă a produselor interacţiunii directe a nemetalului cu hidrogenul: Cl2(gaz) + H2(gaz) = 2HCl(gaz) Acizii oxigenaţi pot fi obţinuţi la interacţiunea oxizilor acizi respectivi (anhidridelor acide) cu apa.Bronsted. Deşi tehnologiile industriale de obţinere a acestor acizi se deosebesc. propusă de I. acizii se clasifică în acizi oxigenaţi (restul acid conţine oxigen) şi acizi neoxigenaţi (restul acid nu conţine oxigen). acizi sunt substanţe. Acizii polibazici disociază în trepte. Numărul de ioni de hidrogen.şi tribazici. disociaţia electrolitică a acizilor se prezintă în felul următor: HnA → nH+ + AnPornind de la teoria protonică. care în procesul reacţiei chimice cedează protoni. În funcţie de componenţa restului acid. schimbarea culorii indicatorilor. În formă generală. determină bazicitatea acestui acid. cu oxizii bazici şi cu sărurile) sunt condiţionate de prezenţa ionilor de hidrogen în soluţiile lor. Astfel deosebim acizi mono-. De exemplu: H3PO4 H+ + H+ + H+ + (treapta I-a) (treapta a II-a) (treapta a III-a) Gradul de disociere a acizilor polibazici se micşorează odată cu mărirea treptei de disociaţie. Conform teoriei disociaţiei electrolitice.Acizii: definiţii. Se numesc acizi electroliţii la a căror disociere se formează în calitate de cationi numai ioni de hidrogen. bi.Răspuns: Substanţa supusă arderii are formula chimică C2H6O şi poate fi alcoolul etilic C2H5OH sau eterul dimetilic H3C–O–CH3. interacţiunea cu bazele. pentru majoritatea sunt caracteristice următoarele etape: 27 . căi de obţinere. proprietăţile generale ale acizilor (gustul acru.

a cărei obţinere. aparţine primului tip de reacţii (de oxido-reducere): Fe + 2HCl = FeCl2 + H2 Reacţiile acizilor cu bazele sau cu oxizii bazici şi amfoteri fac parte din cel de-al II-lea tip de reacţii (de combinare): H2SO4 + Ca(OH)2 = CaSO4 + 2H2O MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O Proprietăţile specifice ale acizilor sunt în legătură directă cu proprietăţile redox ale restului acid. Acizii.interacţiunea oxidului cu apa. cauzate de prezenţa ionilor de hidrogen în soluţii. b – proprietăţi specifice. necesar la producerea acidului sulfuric. Ionul de hidrogen poate participa în reacţii de oxido-reducere şi în reacţii de combinare cu particule ce posedă sarcină negativă.) = BaSO4 + 2HNO3 Na2SiO3 + 2HCl = 2NaCl + H2SiO3 Proprietăţile chimice ale acizilor pot fi clasificate în două grupe: a – proprietăţi comune. se obţine la prăjirea piritei: 4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2 2SO2 + O2 = 2SO3 SO3 + H2O = H2SO4 Toţi acizii pot fi obţinuţi prin reacţiile de schimb dintre sărurile respective şi alt acid: Ba(NO3)2 + H2SO4(conc. ale căror resturi acide nu conţin oxigen.a – obţinerea oxidului respectiv din materia primă. are câteva etape. drept materie primă serveşte amoniacul: 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O 2NO + O2 = 2NO2 4NO2 + O2 + 2H2O = 4HNO3 Oxidul de sulf(VI). b. la rândul ei. în reacţiile de oxido-reducere. pot fi numai reducători: 2KMnO4 + 16HCl = 5Cl2 + 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O 28 . La obţinerea acidului azotic. Interacţiunea acizilor cu metalele. caracteristice acizilor concreţi. situate în şirul activităţii mai la stânga de hidrogen.

) = 3Cl2 + 2NO + 4H2O Cu + 4HNO3(conc.4 kJ Reacţia directă este exotermică. un electrolit slab sau să se degaje un gaz: AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3 HCl + CH3COONa = CH3COOH + NaCl Na2SO3 + 2HCl = SO2 + 2NaCl + H2O Soluţiile tuturor acizilor solubili colorează hârtia de indicator universal în roşu. în reacţiile de oxido-reducere. Conform principiului lui Le Chatelier. Pentru ca reacţia să se desfăşoare. echilibrul poate fi deplasat în direcţia obţinerii clorului: 29 . dacă asupra unui sistem în stare de echilibru dinamic se acţionează din exterior. În anumite condiţii reacţia clorurii de hidrogen cu oxigenul este reversibilă: 4HCl (g) + O2(g) = 2Cl2 (g) + 2H2O ∆ H° = -116.) = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O Acizii interacţionează cu sărurile. fapt ce denotă prezenţa ionilor de hidrogen în soluţii. este necesar ca în urma reacţiei să se obţină un produs puţin solubil. La interacţiunea clorurii de hidrogen cu oxigenul. Prin acţiune din exterior se subânţelege modificarea uneia dintre condiţiile care determină starea de echilibru (concentraţia componenţilor. în cazul reacţiilor care se desfăşoară cu modificarea entalpiei. deoarece entalpia este negativă. pot să se oxideze.Acizii care conţin oxigen. iar cea indirectă este endotermică. presiunea în cazul prezenţei măcar a unui component în stare gazoasă). atunci echilibrul se deplasează în direcţia acelei reacţii. care diminuează această acţiune. temperatura. 34. dacă atomul central se află într-o stare intermediară de oxidoreducere: H2SO3 + Cl2 + H2O = H2SO4 + 2HCl proprietăţi de oxidant puternic: S + 2HNO3 = H2SO4 + 2NO C + H2SO4 = CO2 + SO + H2O 6HCl + 2HNO3(conc.4 kJ Variaţia căror parametri va favoriza deplasarea echilibrului chimic în direcţia obţinerii clorului? 4HCl (g) + O2(g) 2Cl2 (g) + 2H2O ∆ H° = -116.

2. 1. Fe2O3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3H2O Fe2(SO4)3 + 6NaOH = 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4 Fe(OH)3 + 3HCl = FeCl3 + 3H2O FeCl3 + 3AgNO3 = 3AgCl + Fe(NO3)3 Conform ecuaţiei reacţiei υ (C2H2) = υ (C2H2Br4) = 0. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor cu ajutorul cărora pot fi realizate următoarele transformări: Fe2O3 → Fe2(SO4)3 → Fe(OH)3 → FeCl3 → Fe(NO3)3 → Fe2O3 1. 2 – tetabrometan ce se conţine în 86. 5. la micşorarea temperaturii.Se scrie ecuaţia reacţiei de obţinere a etinei din carbură de calciu: CaC2 + 2H2O = Ca(OH)2 + C2H2 Din ecuaţia reacţiei υ (C2H2) = υ (CaC2) = 0.6 g/mol.Se determină cantitatea de substanţă de 1.5 g de substanţă: M(C2H2Br4) = 345. 4.a.00 g a fost tratată cu apă în exces. Calculaţi partea de masă a CaC2 în carbura tehnică. 36. b. . la mărirea presiunii sistemului reactant (volumul substanţelor gazoase iniţiale este de 2.1. la micşorarea concentraţiei clorului (evacuarea Cl2 din sistem) c. 3. 35.25 moli: . 2. Carbura de calciu tehnică cu masa egală cu 20.50 g.2-tetrabrometan cu masa 86.Se scrie ecuaţia reacţiei de interacţiune a etinei cu bromul în exces: HC ≡ CH + 2Br2 = Br2HC–CHBr2 .25 moli .Se determină masa carburii de calciu: 30 . 2.5 ori mai mare decât volumul substanţelor gazoase finale 4 moli HCl(g) + 1 mol O2(g) = 2 moli Cl2(g)). La trecerea acetilenei obţinute prin apă de brom s-a obţinut 1.

N . c. .Se determină partea de masă a carburii de calciu în proba tehnică: Răspuns: Partea de masă a carburii de calciu în proba tehnică constituie 80% 37.(sunt substituiţi toţi trei atomii de hidrogen). În problemă este indicată amina primară. b. amine terţiare . Aminele reprezintă compuşi organici. amine secundare (sunt substituiţi doi atomi de hidrogen). m(CaC2) = 0.Se alcătuieşte raportul cantităţilor de substanţă al elementelor în amină: 31 . Să se determine formula aminei primare cu părţile de masă ale elementelor egale cu: C – 61.05%.30%. M(CaC2) = 64 g/mol.25 moli · 64 g/moli = 16 g (CaC2) .15. obţinuţi prin substituţia atomilor de hidrogen din molecula amoniacului cu radicali ai hidrocarburilor.23. H . .m(x) = υ (x) · M(x). aminele se împart în: a.70%.Se determină masele elementelor ce se conţin în 100 g de amină: .Se alcătuieşte raportul cantităţilor de substanţă a elementelor în amină: . amine primare (este substituit un atom d hidrogen). formula ei generală este R-NH2. În funcţie de numărul atomilor de hidrogen substituiţi.

υ (C) :υ (H) :υ (N) = 3 : 9 : 1. M(N) = 14 g/mol. Acesta este raportul atomilor de C. formula aminei este C3H9N sau C3H7NH2. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice cu ajutorul cărora se pot realiza următoarele transformări: 2) NH3 + HCl = NH4Cl 3) 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O 4) 2NO + 2O2 = 2NO2 5) 4NO2 +2H2O + O2 = 4HNO3 32 . H şi N în amina dată. Astfel.M(C) = 12 g/mol. Toate valorile se împart la cea mai mică valoare: υ (C) :υ (H) :υ (N) = 3 : 9 : 1. M(H) = 1 g/mol. Răspuns: Amina cu aşa părţi de masă a elementelor este propilamina C3H7NH2 38.

In ce raport molar se precipită sărurile de Ag dintr-o soluţie ce conţine mase egale de NaCl şi KI atunci când acestea se tratează cu AgNO3.m1 · m2 m2 m2 / M2 M1 M2 => M1 -.84 M2 58.4 33 .La barbotarea în exces a H2S în 33.5 40. Se dau greutăţile atomice : Ag = 108 Na = 23 I = 127 K = 39 Rezolvare : AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3 AgNO3 + 2 KI AgI + 2 KNO3 - se calc nr de moli : n1 = m1 M1 MKI = m 166 n2 = m2 M2 υ= m M MNaCl = m 58.4 g precipitat.m1 / M1 -.5  m1 -.39.2.Care a fost concentraţia procentuală a soluţiei iniţiale ? Se dau greutaţile atomice pt : Cu = 64 S = 32 Cl = 35.75 2 ClH + CuS m=2.75 g soluţie CuCl2 s-au format 2.5 H=1 M CuCl2 = 135 M H2S = 96 Rezolvare: M=96 SH2 + M=135 CuCl2 m=33.166 -.

6 96 m1 = 1.96 g CuS………….05 · 10 -.37 M 160 34 . Ce concentraţie molară are soluţia obţinută dacă densitatea = 1.5.3.Se amestecă 10 ml soluţie CuSO4 10 % (densitatea = 1.4 · 64 -.64 g Cu 2.0.4 g Cus……………x………………….71 · 1.32 g S…………….4 · 32 -..05 g / cm³? Se dau masele moleculare pt: CuSO4 = 160 Rezolvare : m1C1 ≠ m2C2 = C3 (m1 + m2) ρ= m V => m = V ·ρ y = 2.71 % 21 CM = C % ·ρ · 10 M => CM = 5.1.8 96 135 g CuCl2……………64 g Cu z……………………….1 g / cm³) cu 10 ml soluţie CuSO4 1 % (densit 2 = 1 g / cm³).1.37 g CuCl2 64 C % = md · 100 Ms C % = 3.6 g Cu z = 1.37 · 100 -.0.y X = 2.1 · 10 = 11 m2 = V = 10 g m1C1 + m2C2 = C3 (m1 + m2) 11· 10 + 10 · 1 = C3 (11 + 10) 120 = C3 · 21 => C3 = 120 -.6 · 135 -..10 % 33..75 41.

100 ms 35 .5 100 g sol…………. In filtratul rezultat după separarea precipitatului a trebuit adăugat 43.98 .6 · 106 -.La 41.42.8 · 5 -.2 -.78 2 · 36.2 + 30.5 2 ClH m= 21.2 + 2 NaCl + H2CO3 y = 106 · 21.6 g soluţie BaCl2 10 % .6 M=106 + Na2CO3 x BaCO3 + 2 NaCl x = 41.98 · 100 -.346. sa adăugat o masă de soluţie Na2CO3 15 %.21.53 g 15 15 = 51. Ce masă de soluţie Na2CO3 s-a utilizat în experiment ? Se dau : M Na2CO3 = 106 M BaCl2 = 208 M HCl = 36.2.98 calculul conc procentuale va fi : => ms = 51.5 g HCl 43.30.8 g soluţie HCl 5 % pentru ca să nu se mai observe degajarea gazului. 100 ms => Na2CO3 = x + y = 21.5 Rezolvare: M=208 BaCl2 m =41.19 100 C % = md .8 g sol…………z g HCl z = 43.78 = 51.2 g Na2CO3 208 M= 106 Na2CO3 y M= 36.

.restul soluţiei se tratează cu 25 g amestec NaCl + KI .Se diluează un volum de NaCl 10 % cu densitatea = 1.8..x x = 40 · 8.5 -.........43...18. ....4 g 100 (C %) 36 ..în 40 g soluţie AgNO3 se introduce o plăcută de Cu de 100 g şi se lasă un timp îndelungat ..07 · 10 = 1 · 2 · C2 C2 = 1.07 g / cm³ la dublu.......100 g sol x = 100 · 10 -........... Ce concentraţie molară are soluţia obţinută dacă densitatea se aproximează cu 1 ? Ce C % are soluţia care se obţine prin evaporarea unei cantităţi de solvent egală cu jumătate din cea conţinută iniţial ? C % 1 = 10 C%2=? m1 · C1 = m2 · C2 m1 = ρ1 · V1 m2 = ρ2 · V2 ρ1 · V1 · C1 = ρ2 · 2V · C2 cantitatea de solut: 45 + 10 = 55 1..3. Calculaţi : a...Se prepară 840 g soluţie AgNO3 8.18 (Cm) 55 44.5 g AgNO3 40 g sol... concentraţia procentuală a amestecului de halogenuri Rezolvare : 100 g sol...5....35 2 100 – 10 = 90 (total soluţie) => 1 / 2 din soluţie = 45 10 g subst……….5 % pentru a fi folosită astfel : .07 · 10 · 1 -....55 g sol 1 x………………. masa plăcuţei la sfârşitul reacţiei b.......

.16 g Ag 1 Masa placuţă: = 100 g (iniţial) .4 · 1 -..z……………………………..02 moli Ag……………x` x` = 0....0....02 · 2 -..0.3..t z = 0.8.5 % + 25 g amestec NaCl + KI 800 g sol………………z` g AgNO3 100 g…………………..5 · a + 166 · b = 25 a · 170 + 170 · b = 68 AgNO3 + KI AgI + KNO3 37 .68 g AgNO3 100 AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3 m NaCl + m KI = 25 58.0. 800 g sol AgNO3 8.2.02 2 1 mol Ag……………….02 moli AgNO3 170 2 moli AgNO3.2 moli Ag 0..16 g Ag = 101..02 moli AgNO3………….4 g y = 3.02 · 1 -..170 g y moli………………………....52 g (final) b..1 mol Cu(NO3)2…………….02 · 108 -.5 · 800 -.0.01 2 t = 0.108 g Ag 0.64 g Cu + 2.5 AgNO3 z` = 8...Cu + 2 AgNO3 Cu(NO3)2 + 2 Ag 1 mol AgNO3……………….

.9.6 -. BaCl2 analizat.52 g NaCl……….4 166 b = 25 -58.5 · a .015 = 0.49 KI / · (-58.385 a = 0.015 = 2.5 a + 0.0.5 = 12.33 g. Se dă A pt: Ag = 108 Br = 80 Cl2 = 35.Se dizolvă 3.52 -. obţinându-se un precipitat cu masa de 2.5) 25 g amestec………………22.6 b = 1.5 Rezolvare: KBr M= 119 + KNO3 + AgBr2 M= 188 K = 39 S = 32 Na = 23 O2 = 16 Ba = 137 N = 14 AgNO3 38 .90 g NaCl 25 y`` = 100 · 2.015 a = 0.Soluţia obţinută se tratează cu o soluţie proaspătă de AgNO3 iar precipitatul format se separă şi se cântăreşte.58.4 – 0.4 a = 0.166 · b = 25 a + b = 0. NaCl.185 g.5 b = 1.y`` x`` = 100 · 22.96 g KI 25 45.49 -.49 g KI 100 g amestec…………………x ``……………….40 107.52 NaCl b = 166 · 0.2. găsindu-se că el are masa 6.23. BaCl2.855 g amestec KBr.5 b = . Să se calculeze compoziţia procentuală în procente de masă a amestecului solid de KBr. Soluţia rămasă după separarea precipitatului este tratată cu soluţie de acid sulfuric în exces. NaCl.015 107.385 · 58.

5 -.185 (Na) (Ba) x Ba(NO3)2 M= 208 + H2SO4 m= 2.5 + AgNO3 NaNO3 + AgCl M= 143.87 g AgCl provenit din BaCl2 208 m KBr + m NaCl + 2.33 -.185 (Na) m KBr + m NaCl = 1.NaNO3 M= 58.08 = 3.2.M AgBr m KBr = m AgBr · 119 188  m AgBr = m KBr · 188 119 + 2 HNO3 39 .2.855 g m AgBr + m1 AgCl + m2 AgCl = 6.87 = 6.5 BaCl2 M= 208 + 2 AgNO3 Ba(NO3)2 + 2 AgCl M= 143.08 · 2 · 143.5 m KBr + m NaCl + m BaCl2 = 3.775 m AgBr + m AgCl = 3.315 (Na) m KBr…………………M KBr m AgBr……………….08 g BaCl2 233 y = 2.33 BaSO4 M= 233 x = 208 · 2.855 m AgBr + m AgCl + 2..

45 58.95 = 99.775 1.99 ~ 100 46.5 -.58 m KBr + 2.25 3.51 m NaCl = 0.586 = 1.79 3.25 + 53.58 m KBr + m AgCl (Na) m NaCl…………………. 1.586 m KBr = 1.79 + 15.5 II).0.315 0.19 KBr = 1.855 BaCl2 = 2. m KBr + m NaCl = 1.586 · 100 = 15.119 · 100 = 30.855 NaCl = 0.1.45 M NaCl = 3.2.45 m NaCl = 3.2.58 m NaCl = .Ce volum de hydrogen măsurat în condiţii normale (p=1 atm..85 30.775 .M NaCl m AgCl………………….315 .M AgCl m AgCl = m NaCl · 143. şi T=0 C) este necesar pentru a obţine 93 g anilină prin reducerea catalitică a nitrobenzenului la un randament de 95 %? Se dau masele moleculare : M nitrobenzen = 121 M anilină = 93 Rezolvare : 40 .80 2.08 · 100 = 53.95 3.87 m NaCl = 0.I).

2 m³…………………4515 s x m³…………………1 s x = 1 · 0. 100 Ct  Ct = 100 · 93 -.89 -.51 · 22.89 nitrobenzen (masa de nitrobenzene) 95 calculăm masa de hydrogen x = 3 · 97.Să se calculeze debitul volumetric Qv în m³ / s.0000443 m³ / s .56 volume de H2 47.1594 m³ / h 4515 0.NO2 + 3 H2 NH2 + 2 HOH η = Cp . l / min la transportul unui volum de apă de 200 l cu pompa centrifugă într-un timp de 1 h 15 min 15 s. 100 Ct => 95 = 93 .97.1594 m³…………………3600 s z m³…………………. m³ / h.2 m³…………………4515 s y m³…………………3600 s y = 3600 · 0.4 = 70.2 4515 0.60 s 41 = 0. Rezolvare : V = 200 l = 0.2 m³ t = 1 h 15 min 15 s = 3600 + 15 · 60 + 15 = 4515 s Qv = V t 0.3.15 g hidrogen 93 3.2 = 0.

0.1594 = 0.9 50.Timpul de înjumătăţire al unui izotop radioactiv este t ½ = 3 ore.2.2 mol / L M V 56 250 51.91 49. Care este cantitatea rămasă nedezintegrată după 18 ore din 200 grame de izotop care s-a dezintegrat ? Rezolvare: _ m = m0 · e λ·t 1 λ = ln2 -.2 · 57 + 0.9%) Rezolvare : Fe (91.8 g KOH în apă obţinându-se 250 mL soluţie.2%) Fe (0.693 -.12 g 63.0026 m³ / min 3600 48. d = 1.3%) A Fe = 5.3 · 100 100 58 = 55.Se dizolvă 2.231 ore¯ t½ 3 4.Care este masa atomică a Fierului cunoscând abundenţa izotopilor naturali ai acestui element ( în % molare) : 54 56 57 58 Fe (5.6%) Fe (2.0 g / ml) Rezolvare : CM = md · 1 · 1000 -.9 · 54 + 91.Ce cantităţi de NaCl şi de HOH se amestecă pentru a prepara 15 litri de saramură de concentraţie 10 % (d soluţie = 1 g / mL) ? Rezolvare : Solut (1) + solvent (2) = soluţie m1 m2 42 .8 · 1 -. Ce molaritate are aceasta ? (MKOH = 56.158 m = 200 · e ¯ = 200 · 1 -.3.6 100 100 · 56 + 2.0.0.z = 60 · 0.

3 m2 C1 .5 L D 1 52.1 N sunt conţinute 0.0.1 53.0 L soluţie 0.13.5 Kg NaCl 100 m2 = 13.1 L = 100 mL 60 · 0.mf = V · d = 15 kg mf · cf = m1 · c1 + m2 · c2 15 · 10 = m1 · 100 + m2 · 0 m1 = 15 · 10 -.Pentru a prepara o soluţie de sodă caustică de concentraţie 10% avem la dispoziţie două soluţii : una de concentraţie 8% şi alta de concentraţie 16%.100 N.6 -.5 -.Cf -. respectiv la MnO2? (masa molec a KMnO4 = 158) Rezolvare: 43 .60 2 2 V(L) = 0.16 – 10 -.În ce volum de soluţie de MgSO4 cu concentraţia 0.Câte grame KMnO4 sunt necesare pentru a prepara 1.6 g sare (masa moleculară a MgSO4 este 120 g / mol) ? Rezolvare : CN = m E · V(L) => V(L) = m E · CN EMgSO4 = M -.C1 10 – 8 54.120 -.1. dacă aceasta se va folosi în reducere la Mn (2+) .C2 . În ce raport masic r = m1(8%) / m2 (16%) trebuie amestecate cele 2 soluţii ? Rezolvare : mf = m1 + m2 mf · Cf = m1 · C1 + m2 · C2  m1 -.5 Kg hoh V2 = m2 -.13.

a) câţi mL apă trebuie adăugaţi la 10.6 g / val 5 5 nE = V · CN = 1 · 0.6 mL 44 .266 g 55.0.1 · 31.38.280 g / mL.6 -.8 = 38.100 = 0.158 -.064 = 51.100 = 0.41 g m H2O = m f sol .MnO4- + 5e - + 8 H + Mn 2+ + 4 HOH E = M -.49 g / val 2 2 mi sol = Vi · di = 10 · 1.0.6 = 3.O soluţie de H2SO4 37% are d = 1.52.66 g / val 3 3 nE = V · CN = 1· 0.66 = 5.0.04832 L = 48.8 · 37 -.16 g MnO4+ + 3e + 4 H MnO2 + 2 HOH E = M -.28 = 12.41 .3 · 1.1 · 52.38.3 mL CN 2 mf = Vf · df = 48.1 vali masa de KMnO4 este: m = nE · E = 0.8 g@ n H2SO4 = mH2SO4 -.09665 -.m i sol · Cp -.064 g / mL) ? b) care este titrul soluţiei 2 N obţinute ? (masa molec a acidului sulfuric = 98) Rezolvare : a) E H2SO4 = M -.1 vali m = nE · E = 0.61 g V H2O = m apa -.09665 vali E 100 · E 100 · 49 Vf = n H2SO4 -.98 -.0 mL soluţie pentru a prepara o soluţie 2 N (d = 1.31.158 -.12.m i sol = 51.12.

Rezolvare : v NaOH = Cm = 3 moli v H2O = m apă -.Se amestecă 50 mL soluţie acid sulfuric 0.07 .0.049 L O2 / L apă şi 1.3 -. 100 -. Rezolvare: p·V = m .2 M cu 100 mL soluţie acid sulfuric 0.07 g 0.082 atm · L / mol · K.55 moli μ apă 18 x NaOH = v NaOH -.0.1000 -.0.0980 g / mL V 1000 1000 56.051 = 0.710 L CO2 / L apă.36 = 1003.CN · E -.082 · 273 m sol = Vapa · dapa + m 02 = 1000 · 1 + 0. 100 -.051 v NaoH + v apă 3 + 55.0.Care este concentraţia procentuală a oxigenului respectiv CO2 când se dizolvă într-un litru de apă ( d = 1 g / mL) la 0ºC şi 1 atm ? Ca date de referinţă solubilităţile acestor gaze sunt : 0. R = 0.007 % 1000 m sol = 1000 + 3. T M m O2 = 1 · 0.049 · 32 -. R .2 45 .0.6 g % CO2 = 3.55 x apă = 1 – x NaOH = 1 – 0.36 .6 57.55.07 = ~ 1000 g % O2 = 0.Să se determine fracţiile molare ale componentelor unei soluţii de NaOH 3 molal.949 58.d apa b) T = m -.33 % 1003.2 · 49 -.

........6 + 71 = 271.6 · ε C – H . CO..6 = 560.Care este cantitatea de peşte (în kg) care ar trebui să fie consumat pentru a rezulta doza letală de mercur........30 · 10¯ kg = 30 · 10¯³ g Hg x..4 şi ΔHºvap a carbonului egală cu 125 kcal / mol ? Rezolvare: 2 C (s) + 3 H 2 (g) H3C CH3 (g) ΔHf = 2 · ΔHºvap + 3 · ε H – H .....1477 -. m la 20ºC.... cu dimensiunile 6..0 – 582..20 g... în cât timp se va atinge în acest garaj concentraţia letală de 1000 ppm CO ? 46 .9 kg peşte 30 · 10³ 61.4 = ..0.......20 g HgCl2.....59...6 .6 271..3 – 58........ Rezolvare : MHgCl = 200.. se găseşte în organismul acestuia sub formă de clorură de mercur (II)..... A Hg = 200.ε C – C ΔHf = 2 · 125 + 3 · 103.DLHg DLHg = 200.....Motorul unui automobil în funcţiune produce un gaz toxic..1477 g 271...... dacă peştele infestat conţine 30 ppm în greutate mercur ? Se consideră că tot mercurul..6 g HgCl2. a Cl = 35. cu un debit de cca 188 g pe oră.....0 m x 2.. a cărui doză letală din peşte este 0..6 6 1 kg peşte....... să se calculeze câţi moli de CO se produc pe minut b....2 -....2 kcal / mol 60.1477 g Hg x = 0.0......4 – 6 · 87.......... a...6 ε H – H = 103..5.......2..Care este entalpia de formare standard a etanului cunoscând următoarele valori ale energiilor de legătură (în kcal) : ε C – C = 58...6 g Hg 0.........4...... O maşină este lăsată să funcţioneze într-un garaj fără ventilaţie.....0 m x 4...22.......6 · 0..200.

Rezolvare : a. 28 g CO.................22,4 L CO 188 g CO...............x x = 188 . 22,4 -- 150 L / oră 28 V = Po · Vo . T -- 150 . 293 -- 161 L / oră To P 273 υ = (161 / 22,4) -- 0,120 moli / minut 60 b. volum = 6 · 4 · 2,2 = 52,8 m³ = 52,8 10³ dm³ 1000000 L.......................1000 L CO 52,8 · 10³ L.....................x x = 52,8 · 10³ · 1000 -- 52,8 L CO 1000000 τ = 52,8 L -- 19,67 minute (161 · 60) 62.Ce volum de clor se degajă prin reacţia dintre 1 litru soluţie HCl 0,3 N şi MnO2 până la consumul total al dioxidului de mangan ? Rezolvare : m HCl = 0,3 · 36,5 = 10,95

4 ClH

+

MnO2

Cl2

+

MnCl2

+

2 HOH

4 · 36,5 g HCl…………………22,4 L Cl2 10,95 g HCl…………………x L Cl2 x = 22,4 · 10,95 -- 1,68 L Cl2 4 · 36,5 63.Studiul termodinamic al echilibrului

H2

+

I2

2 HI
47

La 600ºC a stabilit că la un raport al reactanţilor 2;1, constanta de echilibru este 70, iar la un raport 1:1 şi in condiţii standard, valoarea acesteia este egală cu 0,59. a. care este compoziţia amestecului la echilibru (în % molare) la 600ºC ? b. care este compoziţia (în % volum) a amestecului gazos rezultat prin reacţie în condiţii standard ? Rezolvare : a. H2 2 2-x + I2 2 1-x 2 HI 0 2x initial ech

ΔV = 0 => Kp = Kc = Kx = Kn Kn = (2x)² -- 70 => x = ~ 0,95 (2-x) (1-x) υ H2 = 1,05 moli; υ I2 = 0,05 moli; υHI = 1,9 moli 1,05 . 100 -- 35 % H2 3 0,05 . 100 -- 1,7 % I2 3 1,9 . 100 -- 63,3 % HI 3 b. H2 g + I2 s 2 HI g

Kp = p²HI -- 0,59 pH2 Δv = 1 => Kp = Kx Kx = x²HI -- 0,59 x H2 x H2 + x HI = 1

48

 xHI = 0,5278  52,78 %  xH2 = 0,4722  47,22 % 64.a.Care este densitatea clorului în raport cu aerul? b.Care este masa clorului dizolvat in 7,5 L apă, cunoscând că solubilitatea clorului la 15ºC este 2,6 L clor / apă ? c.Care este volumul obţinut (c.n.) prin evaporarea a 10 L de clor lichid cu densitatea de 1,5 g / cm³ ? ACl = 35,5 Rezolvare : a. 71 -- 2,457 28,9 b. 2,6 · 7,5 = 19,5 L Cl2 19,5 . 71 -- 61,8 g 22,4 c. m = V · d = 1,5 · 10³ g / L · 10 L = 15 kg V = 15 . 22,4 -- 4,73 m³ 71 65.O tonă de pirită cu 20 % impurităţi este materia primă pentru obţinerea acidului sulfuric, printr-un proces care are randament 85 %. Acidul sulfuric obţinut se întrebuinţează : a) jumătate din cantitate pentru a obţine sulfat de Cu b) Jumătate de cantitate pentru a obţine sulfat de Na Se cere : 1) volumul de SO2 rezultat din reacţia (a) 2) volumul de solutie NaOH 1 N necesară pentru neutralizarea reacţiei (b) AFe = 56 As = 32 Ao = 16 ANa = 23 Rezolvare : 1)

4 FeS2
SO2 +

+

11 O2
1/2 O2

=

2 Fe2O3
SO3

+

8 SO2

49

SO3

+

HOH

H2SO4

MFeS2 = 120 m H2SO4 = 0,8 · 1000 . 0,85 . 8 . 98 = 1110,6 kg 4 · 120

2 H2SO4

+

Cu

CuSO4

+

SO2

+

2 HOH

2 · 98 kg H2SO4…………………..22,4 m³ SO2 ½ · 1110,6 kg H2SO4………………x x = 1110,6 · 22,4 -- 63,5 m³ SO2 2 · 98 · 2 2) 2 NaOH + Na2SO4 + 2 HOH

H2SO4

2 · 40 kg NaOH.............................98 kg H2SO4 y...................................................1/2 · 1110,6 kg H2SO4 y = 80 · 1110,6 · 0,5 -- 453,3 kg 2 · 98 VNaOH = 453,3 · 1 -- 11,3 m³ sol NaOH 1 N 40 66.Câte grame de SO3 trebuie să se dizolvă în 100 g de soluţie de acid sulfuric 91 % pentru a obţine oleum de 30 % ? Rezolvare : SO3 + H2O = H2SO4

100 g soluţie 91 % conţine : 91 g H2SO4 şi 9 g H2O 18 g H2O…………………..80 g SO3 9 g H2O…………………..x x = 9 · 80 -- 40 g SO3 18 adăugând 40 g SO3 se obţin 140 g H2SO4 100 %, solvent pentru SO3, cu care se prepară soluţie de oleum 30 %. 50

3 – 208.3 g NaCl 138 138 mi HOH = 800 – 220. Na + + HOH KOH Ba(OH)2 + Na2SO4 Răspunsuri: a. iar la 0ºC are valoarea 36 g/100 g apă.220.100 g sol oleum…………………30 g SO3 (100 + y) g oleum………………. e.7 = 11.în total => m SO3 = 40 + 60 =100 g SO3 67.Solubilitatea NaCl la 80ºC este 38 g/100 g apă.3 = 579.y g SO3 (100 + y) · 30 = 100 · y y = 60 g SO3 .7 g NaCl 100 => se separă : Δm = 220.6 g NaCl 68. NaNO3 + c.800 · 38 -. Na + HOH NaOH + 1/2 H 2 51 . la 80ºC : mi NaCl = m sol · 38 -. Ce cantitate de NaCl se separă prin răcirea a 800 g soluţie saturată de la 80ºC până la 0ºC ? Rezolvare : -masa soluţiei iniţiale : 38 + 100 = 138 g -compoziţia soluţiei iniţiale. Na + HOH KOH b.Care din următoarele reacţii permit obţinerea NaOH ? a. Na2O d.208.7 g HOH -compoziţia soluţiei la 0ºC : m f = 36 · 579.7 -.

Care a fost compoziţia amestecului iniţial de hidroxizi ? Rezolvare : NaOH 40 x + (aq) + HCl Na + (aq) + 58.5 .2 40 56 x + y = 17.15 g 58.5 .25.5 b Cl + HOH a = 58. A rezultat un amestec de NaCl şi KCl cu masa de 25. y -. x + 74.75 grame de carbonat de sodiu cristalizat pierde 1.5 .Un amestec de NaOH şi KOH cu masa 17. x 40 => b = 74.125 g apă.5 a (aq) Cl (aq) + HOH KOH 56 y + HCl K + 74. y 56 x = 10.75 g y = 7.2 grame.c.125 g 52 .5 .formula cristalohidratului : Na2CO3 · xH2O (106 + 18 · x) g 7.90 => => NaOH = 60 % KOH = 40 % 70. Care este formula cristalohidratului ? Rezolvare : . Na2O e.75 g Na2CO3 · xH2O  Na2CO3 + xH2O 18 · x g 1.Prin calcinare 7. + HOH + Ba(OH)2 2 NaOH + H2O2 + BaSO4 Na2SO4 2 NaOH 69.90 g se tratează cu HCl în exces.

5 -.25 · x + 119.2 .25 = 139.125 = 7.Prin fierberea unei soluţii de bicarbonate de sodium se obţine o soluţie de carbonat de sodium.2.5 · x 119.75 · 18 · x 20.care este echivalentul gram al KClO3 care reacţionează conform reacţiei: KClO3  KClO4 + KCl Rezolvare: +1 +5 -2 +1 +7 -2 +1 -1 4 KClO3 3 KClO4 + KCl -2e +5 Cl +6 e Cl Cl +7 - E = 4 · MKClO3 -.42 g CO2 106 53 .25 · x => x = 1 formula cristalohidratului reală : Na2CO3 · H2O 71.25 · x = 119. 44 -.83 g m CO2 = 5. Care a fost concentraţia soluţiei iniţiale dacă concentraţia procentuală a solutiei de sodă astfel obţinută este 5. 83 ? Rezolvare : 2 NaHCO3 Na2CO3 + HOH + CO2 2 · 84 g - 106 g 44 g la 100 grame soluţie finală: m Na2CO3 = 5. (106 + 18 · x) · 1. MKClO3 = 122.40.8 g 6 3 3 72.83 .

La trecerea unei cantităti de electricitate de 15000 A · H printr-o celulă de electroliză a naCl.36 CM f = CN 286 40 · 1166.8 ml 1.20. şi normal CN ? Rezolvare : m f sol = 200 + 800 + 400 = 1400 g m NaOH = 11 . 100 -.24 .13 mol / L f = CM = 6.1 kg 54 . se obţine NaOh cu randament de 90 %.Se amestecă 200 g soluţie NaOH 11 % cu densitatea d = 1.12 1. Care este concentraţia soluţiei finale exprimată procentulual Cp.42 = 102.83 . cu diafragmă. a) m NaOH = M . 0.9 % 102. în kg / oră ? b) volumul solutiei de naCl consumat în litri / oră.20145 g -. iar la ieşirea din celulă este 290 g/L. 2 . 200 + 33 . ηQ -40 . 84 -.286 g NaOH 100 100 Cp f = 286 .9. l . 100 -.13 val / L 74.42 73.9 -. 800 -.20. 15000 .36 g/cm³ şi cu 400 cm³ de apă distilată. Se cere : a) care este producţia de NaOH.24 g NaHCO3 106 mi sol = m f Ci NaHCO3 sol + m CO2 = 100 + 2. Se dă F = 96500 C · mol¯¹ Rezolvare .m NaHCO3 = 5. molar Cm. Concentraţia soluţiei initiale este 300 g/L.4 % 1400 Vf sol = 200 + 800 + 400 = 1166.12 g / cm³ cu 800 g soluţie 33 % cu d = 1.6.42 g = 9.8 · 1000 f -.

5 + 180) g apă + 106 g Na2CO3 = 471.(300 – 200) grame NaCl V………………………….2946 L soluţie / oră 10 75.6 g 1 L sol…………………….7 g Na2CO3 · H2O Rezolvare .1000 g 55 .29 g Na2CO3 (100 + x) · 29 = 100 · 106 x = 185. dacă solubilitatea carbonatului de sodiu anhidru.6 moli 40 υ NaOH = υ NaCl = 503. la 30ºc este 29 b) concentraţia procentuală şi molală a solutiei saturate. 100 = 22.5 % 471.5 g apă b) masa soluţiei = (185.5 = 29460.n·F 1 · 96500 b) υ NaOH = 20145 -. la 30ºC c) solubilitatea Na2CO3 la 10ºC. a) masa de apă necesară.5 g Cp = 106 .29460.503.5 1 mol Na2CO3……………….6 moli m NaCl = 503.6 · 58.365. Na2CO3 · 10 H2O are masa molară (106 g Na2CO3 + 180 g apă)  1 mol Na2CO3 · 10 H2O = 286 g a) (180 + x)g apă……………106 g Na2CO3 100 g apă……………….6 -.6 grame V = 29460.5 g sol m……………………………. Se cere . astfel încât să se formeze o solutie saturată la 30ºC. ştiind că la 10ºC se depun 183.Se dizolvă 286 g Na2CO3 · 10 H2O într-o cantitate de apă.

2 val / L 56 . 4.74 mol / kg c) 183.Ce masă echivalentă are sulfatul de aluminiu care reacţionează conform ecuaţiei Al2(SO4)3 + 3 BaCl2 2 AlCl3 + 3 BaSO4 Rezolvare: E = M -.2 g Na2CO3 / 100 g apă 180 + 185..342 -. 1000 -.64 moli Na2CO3 · 10 H2O 286 (180 + x – 18 · 10 · 0.Aliajul duraluminiu conţine 95 % Al.57 g 2· 3 6 6 77.1 % Cu şi adaosuri de Mg şi Mn în cantităţi mici. 100 -.5 kg 90 78.3 76.15.7 g reprezintă 183.s (10ºC) s (10ºC) = 106 – 106 · 0.1055.m = 2.2 · 27 + 3 · 96 -.5 – 180 · 0.7 -.Care este normalitatea unei soluţii de Al2(SO4)3 0.64) g apă……………………(106 – 106 · 0.2 · (2 · 3) = 1.0.64 250. 950 -.950 kg 100 Masa aluminiului impur = 100 .3816 -.64 . Să se calculeze masa de aluminiu de puritate 90 % necesar obţinerii unei tone de aliaj. Rezolvare : Masa aluminiului pur = 95 .2 M în reacţia : Al2(SO4)3 + 3 BaCl2 2 AlCl3 + 3 BaSO4 Rezolvare: CN = CM · v = 0.64) g Na2CO3 100 g………………………………………….

4 3 .).3 g (aproximativ) 3 · 22. 6 grame amestec de Cu şi Al s-a tratat cu HCl diluat şi s-au colectat 3.7 litri H2 (c.50 % Al 6 6 – 3 ..Scrieţi ecuatiile chimice ale reacţiilor hidroxidului de Al cu acidul clorhidric şi hidroxidul de sodium. 100 = 50 % Cu 3 81.312 g Cr x = 312 · 5 -.7 -. Rezolvare : 2 Al în condiţiile mentionate doar Al reacţionează cu HCl + 6 H Cl 2 AlCl3 + 3 H2 2 · 27 g Al……………….4 L H2 x………………………3.7 L H2 x = 54 · 3.162 g 104 80.n. 100 -.Ce cantitate de aluminiu este necesară pentru obţinerea a 312 grame crom din Cr2O3 prin metoda aluminotermică? Rezolvare: 2 Al + Cr2O3 Al2O3 + 2 Cr 2 · 27 g Al…………………2 · 52 g Cr x g Al…………………….79. Ce afirmaţii puteţi face pe baza acestor reacţii? Rezolvare: Al(OH)3 Al(OH)3 + + 3 H Cl NaOH AlCl3 + 3 HOH [Al(OH)4]Na 57 .3 · 22. Să se determine compozitia procentuală a amestecului.

D. Al Al + + 3 O2 HOH a b + c C. Al Al + + d e AlCl3 + AlCl3 H2 Rezolvare: A. a) HNO3 b) HCl c) Na2SO4 d) O2 e) BaCl2 f) AgNO3 g) H2SO4 58 . 2 Al + + 3 O2 6 HOH 2 Al2O3 2 Al(OH)3 2 AlCl3 + + 3 H2 3 H2 2 Al + 6 HCl + 3 Cl2 D.Care este reactantul partener în fiecare din următoarele transformări chimice ale Al şi compuşilor săi? Al 1 2 Al2O3 AlCl3 3 Al(NO3)3 4 Al2(SO4)3 5 AlCl3 Răspunsul se va asocial cu numărul de ordine al transformării (1 – 5) cu unul din reactanţii (a – g). 2 Al 2 AlCl3 => că: a = Al2O3 b = Al(OH)3 c = H2 d = HCl e = AlCl3 83.Completaţi ecuaţiile chimice lacunare cu formulele omise ale reactanţilor/produşilor de reacţie din reacţiile de mai jos şi stabiliţi coeficienţii stoechiometrici corespunzători conform legilor fundamentale ale chimiei: A. C.aceste reacţii atestă caracterul amfoter al Al(OH)3 82. B. 4 Al B..

125 g 160 m H2O = 500 – 78.Care este echivalentul gram al HNO3 (M=63) în reacţia cu Cu Cu + HNO3 Cu(NO3)2 + NO + HOH pe baza bilanţului redox exprimat prin scrierea corectă a ecuatiei chimice corespunzătoare? Rezolvare : 0 +5 +2 +2 3 Cu + 8 HNO3 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 HOH 59 .875 g 85.Ce cantităţi de piatră vânătă de apă se folosesc pentru a prepara 500 grame de solutie de concentraţie 10 %? Rezolvare : M CuSO4 = 160 M CuSO4 · 5 H2O = 250 100 g sol………………10 g CuSO4 500 g sol……………….50 g CuSO4 100 m CuSO4 · 5 H2O = 250 .125 = 421. 50 -.Rezolvare: 1d 2 Al Al2O3 AlCl3 2b 3f 4g 5e Al2O3 2 AlCl3 + 3 HOH + 3 AgCl + 6 HNO3 Al(NO3)3 + 3/2 O2 + + 6 HCl 3 AgNO3 + 3 H2SO4 2 Al(NO3)3 Al2(SO4)3 Al2(SO4)3 + 3 BaCl2 3 BaSO4 + 2 AlCl3 84.x x = 500 · 10 -.78.

5 g HCl..............22............5 -.. x........ 200 grame de aliaj format din Cu şi Zn a fost tratat cu 600 grame soluţie de HCl 36...............8 L H2 x= 44.........5 % 200 % Cu = 34.... 36.......44........219 100 60 ...4 L H2 y......2 · 36....y y= 146 · 65...21 g ne¯ 3 86...146 g HCl 22...8 ..65........6 % b) HCl + KOH  KCl + 2H2O 36.5 % Zn = 130...5 g HCl.8 g Zn 2 · 36.63 -....8 · 2 · 36..........................5 56 mHCl = 600 ....5 -.....4 g Zn............ Să se determine : a) compoziţia procentuală a aliajului b) masa soluţiei de KOH consumată la neutralizare Rezolvare : a) Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 65.. Excesul de acid a fost neutralizat cu o soluţie de KOH 10 %..130.......0 2+ Cu +5 - 2e - Cu +2 N + 3e - N E HNO3 = MHNO3 -....4 g Zn 146 g HCl....4 2 · 36......5 % degajându-se 44...................... 100 = 64...........4 -..8 L H2 (c.............n)..

mHCl exces = 219 – 146 = 73 mKOH = 2 · 56 = 112 g msol (KOH) = 100 .0. 300 ml lapte se supun extracţiei. 100 -.84_____ -. pentru a extrage un gram de grăsime.16 · 100 = 16 % me 2 = _ 2 · 0. 100 V + K Ve a) relaţie pentru calculul cantităţii extrase în % me = ___2_____ .2 -.5 N CuSO4 ? 88.70_____ -.16 g 300 + 2 16 30 b)  0.14 · 100 = 14 % me 3 = _2 · 0.0. -. in procente.11 g 300 + 2 30 61 . Rezolvare : X % = K____ .1120 g soluţie 10 % 10 87.15 M CuSO4 se obţine prin dizolvarea a 75 g CuSO4 · 5 H2O în apă ? ce volum de apă trebuie evaporat pentru ca solutia să fie de concentraţie 0.14 g 300 + 2 30  0.5 % extracţie cu 90 mL eter 300 + 2 90 me 1 = __2 · 1_____ -.37. ce este mai bine : a) o extracţie cu 90 mL eter ? b) 3 extracţii cu câte 30 mL eter ? Calculaţi cantitatea extrasă.0.Ce volum de soluţie 0. Presupunând constanta de distribuţie K = 2.

026 = 0.90.06 30 + 2 30 0.reprezintă masa extrasă Răspuns : Masa finală va fi : mf = me 1 + me 2 + me 3 = mf = 16 + 14 + 11 = 41 %  cu c creşte numărul de extracţii. calculaţi cantitatea de motorină în apă după fiecare extracţie. 100 -.90 % 30 + 2 150 me 1 = __2 · 0. Un volum de 30 mL apă reziduală conţine 0. Care extracţie va fi mai eficient ? a) o extracţie cu 150 mL hexan b) 5 extracţii cu câte 30 mL hexan Presupunând K = 2. 0.01 30 + 2 30 => 0. Se presupune extracţia motorinei cu hexan.016 0.0.0.014 · 100 = 1.1____ -.04____ -.1 .014 · 100 = 1.11 · 100 = 11 % me .90 g) b) => 0.4 % me 3 = __2 · 0. cu atât va scădea cantitatea extrasă.0.0.4 % 62 .04 · 100 = 4 % (90.014 0.1 g motorină. Rezolvare: a) X = ___2___ .026 30 + 2 30 => 0. de fiecare dată  o extracţie care se face cu o cantitate mare de solvent.014___ -.04 me 2 = _2 · 0.06 = 0. într-o singură operaţie va da rezultate slabe  o extracţie eficientă se face dacă extracţia se repetă cu cantităţi mici de solvent 89.0.04 .01 = 0.014 – 0.

014___ -.16 -.005 – 0.003 = 0.05 · 1 -.5 % me 5 = __2 · 0. dacă se colectează 10 g de apă ? La 100ºC P apă = 750 mm Hg şi P eugenol = 5 mm Hg.60 g eugenol 91.87 g/mL şi 25 mL toluen cu densitatea 0.0.750 · 18 Gs 5 · 164 => Gs = 0.005__ -. Rezolvare : Ga -.009 = 0.86 g/mL ? Presiunea de vapori a benzenului la 25ºC (pº) = 86 mm Hg şi pº toluen = 39 mm Hg.Pa · Ma Gs Ps · Ms 10 -.87 · 15 = 13. Să se exprime grafic variaţia presiunii parţiale şi presiunea totală faţă de fracţia molară.05 g benzen 1 mol………………78 g benzen x……………….002 · 100 = 0.005 · 100 = 0.0.009 30 + 2 30 => 0.13.0.014 – 0. Care va fi presiunea de vapori a unui amestec de 15 mL benzen cu M = 78 şi densitatea 0.2 % 90.003 30 + 2 30 => 0.41 0. Ce cantitate de eugenol cu M = 164 se colectează prin distilarea cu antrenare de vapori. Rezolvare : Benzen : ρ = m V => m = ρ · V m = 0.0.16 moli benzen 78 X benzene = 0.me 4 = _2 · 0.05 g benzene x = 13.005 0.002 0.39 Pi = Piº · Xi (41 %) 63 .

64 .Pi = 87 · 0.78 + 0. 7 u.17. 100 -.a.7 · 9 .92 g y…………………………21. acetat de etil s-a analizat prin cromatografia de gaz folosind un detector cu conductibilitate termică.05 % 18.79.89 % 18.2 .a. . 100 -.5 % C ACETAT DE ETIL = 0. Factorii de corecţie a ariilor au fost : 0.3. Rezolvare : fi = Mi Aj % C = fi · Ai____ Σi · fi · Ai % C ETANOL = _______0.78 0.0.5 g toluen 1 mol toluen……………….7 0.59 0.5 g y = 21.5 % C HEPTAN = 0.41 = 35.67 + 18.5 % C BENZEN = 0.29.88 = 54.23 -.34. heptan. S-au obţinut picurii cu următoarele arii : 5 u.46 · 5_____________________ .86 · 25 = 21.59 = 18.16.79 · 7 .67 mm Hg Toluen: m = 0.39 (59 %) Pi = 32 · 0.64 0.88 mm Hg  presiunea totală va fi: Pt = 35. 100 -.63 % (0.5 Care este condiţia pentru aplicarea factorului de corecţie ? Răspuns : condiţia folosirii normalizării ariilor este ca toate componentele să dea un pic cromatografic.64 + 0.86 % 18.a.55 mm Hg 92. 100 -.79) · ( 9 + 5 +4 + 7) 18.a. Un amestec de etanol.7 + 0.0.23 moli toluen 92 Xtoluen = 0. 100 -.78 · 4 . benzen.5 · 1 -. 4 u. Să se calculeze compoziţia procentuală a amestecului. 9 u.

100 Mp 2__ -.1.03 42 Mi fri = __Ar___ Ms As => Mi 1. ca standard intern s-a concentrat la 1 mL prin evaporare cu azot.05 % C = fri .0. Rezolvare .a. 100 Mp · As 1. Calculaţi compoziţia procentuală in acid oleic ştiind că factorul relativ de răspuns este 1.x mg colesterol x = 1 · 0. Din acest extract concentrat.a. colesterolul se extrage cu cloroform. La o probă de 50 mg ulei se adaugă 2 mg de ester metilic al acidului undecanoic.05 -.05 .05 10 mL sânge……………………0.12 şi aria standardului intern este 5 u.5 mg colesterol 10 94.a.05 -.93. şi 75 u. se introduce în cromatograf un microlitru. Care este cantitatea de colesterol în 100 mL sânge.0.005 mg colesterol 10 100 mL sânge……………………y mg colesterol y = 100 · 0.0. Extractul cloroformic din 10 mL sânge la care s-a adăugat 1 mg sitosterol. Stabilirea compoziţiei acizilor graşi in uleiul de floarea soarelui se face prin cromatografia de gaz a esterilor metilici a acizilor graşi. ştiind că factorul de răspuns relativ este de 1. Pentru analiza în cromatografia gazoasă a colesterolului din sânge. iar pentru sitosterol un pic de 42 u.05 = _2__ 1 42  Mi = (1:42) · 2 · 1. Ms · Ai .05 = 0.2 -.05 ? Rezolvare : % = Mi .05 mg colesterol 1 mL sânge…………………….a. pentru acid oleic.90 1. 65 . obţinându-se pentru colesterol un pic de 2 u. 1.

32 mm.12 Mi = 50 mg As = 5 u.67. dacă s-a separat pe o coloană cu L = 20 m. 66 .32 mm şi factorul de retenţie relativă dintr-o serie omoloagă este 1. Calculaţi K între fs şi fm a unui compus cu tR (timp de retentie) de 500 secunde.0. 100 Mp · As  % = 1. 200 -. β tm i k = t`Ri tm β = _r__ Rdf tm = L ū t M = _20____ -. Care este n (nr de talere) ştiind că L = 10 m.800 100 96.2 20 · 500 Ki = _t`Ri__ . dint = 0.2 % acid oleic 50 · 5 95. Ms · Ai . Diferenţa între timpii de retenţie este de 0.a. 2 · 75 .a.fri = 1.6 cm. viteza hartiei de înregistrare = 2 cm / min. % = fri .100 . R (rezoluţia) = 2. Picurile au fost simetrice şi de aceeaşi lăţime (Wb1 = Wb2).4 milimicroni iar viteza medie liniară ū = 20 cm³ / s. 100 -. Rezolvare : K = Cis Cim Ki = t`Ri .05.12 . grosime = 0. Ai acid oleic = 75 u. ū = 25 cm³ / s. dint = 0. _r__ t_ Rdf ū => Ki = 500 .

15 min……………x sec x = 0.6 cm = 0.60 sec 0.0.06 m R = 0.5 = t`R 2 t` R 1 Δt R = 0.6 t`R 2 = 1.3 -.63 formula pt calculul factorului de separare 67 .15 min 2 R = tR 2 .6 1.t`R 1 = 0.05 · 400 = 4 sec α = t`R 2 t`R 1 0.05 · t`R 2 .0.0.15 · 60 -.6) 1.6 cm .Rezolvare : n = (tR²/σ)² tR 2 .t R 1 = 0.3 cm 2 t = 0.6 -.tR 1 = 0.6 cm t R 2 .05 · t`R 2 .0.9 sec 1 t`R = 1.picuri egale (Wb): 0.63 t`R 1 = t`R 2 .05 = t`R 2___ t`R 2 – 0.6 Wb V = 5 t => => Wb = 0.tR 1 -.0.6 t`R 2 = 1.ΔtR Wb Wb n = 16 (tR/Wb)² 1 min……………….05 ( t`R 2 .

6 . e.63 => t`R 2 = 0.12.3)² = 16 ( 158. f f g . d.e un compus: 2 – metil – 2 – butan .05 n = 16 ( 12.05 – 1) = 0.63 -. b. g c.9) = 16 · 1600 = 25600 => n pentru t`R 1 = 25600 97.6 = 12 cm n = 16 ( 12 / 0. Ce gup funcţionale po f ezee intrcomus cu frmula C3H8O ? Răspuns: 2 grupe funcţionale: alcool sau eter 68 .6 / 0.76 / 0.6 cm 0.3 )² = 16 (144 / 0.09) = 1764 · 16 = 28224 => n pentru t`R 2 = 28224 t`R 1 = 12. Câţi compuşi diferiţi sunt reprezentaţi mai jos ? Care structuri reprezintă aceiaşi compuşi ? CH3 CH3CHCH2CH3 CH3 a CH3 CH3 CH CH2 CH3 C(CH3)4 CH3CH2CH(CH3)2 CH3 CH3 CHCH2CH3 CH3 d CH3CH2CHCH3 CH3 b H3C C CH3 c e Răspunsuri: 2 compuşi: a.t`R 2 (1.0. 2 – dimetil – propan 98.e un alt compus : 2.

log Ka -5 .CH3 CH OH CH3 CH3 CH2 CH2 OH CH3 O CH2 CH3 2 – PROPANOL 1 – PROPANOL METIL – ETIL – ETER 99.4 – dinitrofenolului va fi mai tare ? c) Reacţia de mai jos se va desfăşura spre dreapta sau spre stânga ? 69 .7) = 4.4 – dinitrofenolul are pKa = 4.4. Nitrometanul are pKa = 10.(.7 pKa = .4.3 + (.5 100. cea a nitrometanului sau cea a 2. Un acid are Ka = 2 · 10 Rezolvare: pKa = . Răspuns: CH3 CH3 CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH3 . a) Care este acidul mai tare ? b) Care bază conjugată. Scrieţi toate structurile corespunzătoare formulei C5H10 care conţin un ciclu.1.2 iar 2.5) = .7 101.Care este valoarea sa pKa ? -5 log ( 2 · 10 ) = log 2 + log 10 = 0.

dinitrofenolul este acidul mai tare deoarece are un pKa mai mic şi deci Ka este mai mare b) Baza conjugată metilaminei e cea mai tare deoarece este baza conjugată a unui acid mai slab c) Reacţia se va desfăşura în stânga.11 Deci Ka = 10 Kb = 10____ -.14 . metilamina are Kb = 4 · 10 .14 Ka · Kb = 10 .NO2 NO2 CH3 + O2N O Rezolvare: NO2 CH2 + O2N NO2 OH a) .6 C6H5 – NH2 are Ka = 10 - => este o bază mai slabă dec metilamina reacţia va decurge spre dreapta pentru a forma un acid mai slab şi o bază mai slabă 103.4. a) Care este valoarea Ka a metilaminei ? b) care bază va fi baza mai tare. . sau a anilinei ? aniline are pKa = 4.6 c) reacţia va decurge spre stânga sau spre dreapta ? + NH3 CH3 NH2 + CH3 + NH3 + NH2 Rezolvare.4 g termit (amestec stoechiometric de aluminiu şi oxid feroferic). cea a metilaminei. Ce cantitate de căldură se degajă prin reacţia a 36.14 .5 · 10 0.2. pe baza următoarelor ecuaţii termochimice: 70 . deoarece se formează un acid mai slab şi o bază mai slabă -4 102.0004 .

4 L numărul de moli corespunzător : m1 88 m2 56 moli FeS moli Fe 71 .FeO (s) Fe2O3 2 Al (s) Rezolvare: 3 Fe3O4 + 269.9) + 4 (. Rezolvare : FeS 88 g 2 H Cl + Fe 66 g .5 | -.5 kJ M 912 104.9 kJ 1644 + 8 Al 4 Al2O3 + 9 Fe + Hr ΔHr = 3 (ΔH1 + ΔH2) + 4ΔH3 = 3 (269.4 .6 +815.5 O2 Al2O3 (s) + 0.5 O2 (g) kJ 815.1644) = .3319.36.132.notăm m1 – masa de FeS m2 – masa de Fe FeCl2 + H2 22.4 L FeCl2 + SH2 22. | 3319.5 kJ / termit Mtermit = 3 (MFe2O3 + MFeO) + 8 · AAl = 3 (2 · 56 + 48 + 56 + 16) + 8 · 27 = 912 g Q = m .6 Kj Fe (s) (s) + 1/5 O2 Fe (s) + + 0. | ΔH | -. Să se calculeze compoziţia procentuală a unui amestec de FeS şi Fe care prin tratare cu HCl formează un amestec de produşi de reacţie care conţin 90 % hidrogen sulfurat.

22.86. m1 + 22. m2 88 56 m1 = 14. Rezolvare: Put = 7.025 · m1 = 0. Un ejector cu apă ridică 7.48 m 1000 106. 100 -. O pompă cu piston care face 150 rot / min trebuie să transporte apă incălzită la 60ºC.7 W 72 . presiunea atmosferică medie la locul de instalare a pompei este 736 mm Hg. învingerea inerţiei şi a rezistenţelor hidraulice pe conducta de aspiraţie.93.8 · 1020 · 9.4 · m2 % FeS = __m1____ .4 .4 · m2 + m2 => 0.4 .6 m³ / h şi înălţimea de lucru a apei înaintea pompei Hag = 22 m. 100 V1 + V2 22.4 L H2S 88 V2 = m2 .La ce inălţime deasupra nivelului apei trebuie să fie instalată pompa? Rezolvare: Hasp ≤ Patm – ht – Σ hp Patm – ht – Σ hp = 0.5 % 14. 100 m1 + m2 % Fe = 6.736 · 13600 _ 2. 22.1.02 _ 6.8 m³ / h lichid cu densitatea relativă 1. Debitul de apă pentru funcţionare este 9. Să se determine randamentul ejectorului.5 % = __14.02 la înălţimea H = 4 m.4 L H2 56 concentraţiile H2S în amestecul gazos final : CH2S = _V1___ . Calcule preliminare au indicat o pierdere de energie de 6.-de unde : V1 = m1 .4 · m2________ . 100 22.36 · m2 105.81 · 4 -.5 m HOH pentru imprimarea vitezei. m1 90 = ___ 88______________ .4 .5 -.

(lucru util) 3600 P = 9.5 kW 0.1600 · 3.27 · 1600 · 3.4 m 3 3 -se determină regimul de agitare Re c = ρ · n · d ² -.4 = 200 W = 0.2 kW -puterea la pornire este de 2 – 3 ori puterea de regim Pv = 2 P = 0. considerând randamentul electromotorului cu transmisie 0.4 kW -se calculează puterea instalată a motorului. Să se determine puterea instalată a electromotorului.5³ · 0.7 .75 din volumul său şi prevăzut cu un agitator cu elice care face 3.4² -.4 · 1. 100 -.0.44800 Η 20 · 10¯³  regim turbulent -puterea necesară agitatorului în regim de funcţionare Kp = ___P____ 5 ρ · n³ · d 5 = 0. Un amestec de acizi cu densitatea de 1600 kg / m³ şi vâscozitatea 20 · 10¯³ Pa · s se prepară prin introducerea acizilor iniţiali într-un vas de amestec cu diametru 1200 mm şi înălţimea 1500 mm.1 % 471 107.5 rot / s.6 · 1000 · (22 – 4) · 9.5 · 0.95 73 .2 -.471 W (puterea consumată de pompă) 3600 η = 86.18. Rezolvare : -se detrmină diametrul agitatorului normal d = D -.0.95 şi luând un plus de putere de 20 % Pinst = 0. umplut la 0.81 -.2 -.1.

activităţii electrochimice`` şi a potentialelor standard de electrod.....178 atomi-gram Fe 56 1 mol CuSO4…………………1 atom-gram Cu 3. ferul are un potenţial standard negative..2 -. iar cuprul pozitiv .31200 kg 100 m SiO2 = 60 . Scrieţi ecuaţia prin care rezultă zgura şi calculaţi masa de SiO2 necesară pentru o reacţie totală cu FeO....y atom-gram Cu 160 y = 3. Apoi se adaugă SiO2 care formează cu hidroxidul de fer (II) o zgură...108..02 atom-gram Cu 160 74 ...2 moli CuSO4……………. O şarjă de 120000 kg dintr-un concentrat provenit din calcinarea unui minereu de calcopirită care conţine 26 % FeO este introdus în furnal..0.. 31200 -....în consecinţă ferul acţionează ca reducător  decurge astfel procesul de . 120000 -..dezlocuire`` (cementare) de mai sus.2 g sulfat de cupru ? Rezolvare: Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu conform situării celor 2 metale în seria .. Rezolvare : FeO 72 (s) + SiO2 60 (l) FeSiO3 (s) m FeO = 26 ..6 · 10³ kg 88 109... 1 atom-gram Fe........ Cum se modifică masa unei plăcuţe de fer cântărind 10 grame ca urmare a introducerii sale într-o soluţie care conţine 3.0.1 atom_gram Cu 10 atomi-gram Fe…………………x 56 x = 10 -....

45 g / mL.3 g / mL) dacă densitatea soluţiei obţinute este d = 1. Să se calculeze valoarea constantelor de echilibru Kc şi Kx.14 1 111. R = 0. Rezolvare : Kc = C²NO · CO2 -.16 mol / L CNO2 (2 · 10¯²)² Δυ = 3 – 2 = 1 Δυ Kx = Kc · (R · T / P) Kx = 0.(1. Care este concentraţia molară a soluţiei de acid azotic obţinută prin amestecarea a 40 mL soluţie de HNO3 96 % ( d = 1.02 m Fe = 0. Concentraţiile speciilor chimice implicate in echilibru : 2 NO2 2 NO + O2 stabilit la temperature de 27ºC şi presiunea 1 bar sunt : CNO = 0.12 mol / L CO2 = 0.082 · 300 -.02 · 64 = 1.02 mol / L.082 (L · atm) / (mol · K).28 = 10.12 g m Cu = masa Cu trecut în soluţie pe plăcută va fi: m Cu = 0.5 g / mL) cu 30 mL soluţie HNO3 48 % (d = 1.28 g  masa finală a plăcuţei va fi : 10 – 1. Rezolvare: soluţiile I V1 = 40 mL + II V2 = 30 mL = final 75 .12 + 1.2 · 10¯¹)² · 6 · 10¯² -. numărul de atomi-gram Fe care dezlocuieşte Cu din CuSO4 este 0.06 mol / L CNO2 = 0.02 · 56 = 1.16 g 110.2.53.

09 % 40 · 1.5 g Răspuns. final = 10 · 77.75 · M Na2SO4 => 0.3 CM.75 · 233.75 · 174 = 130.75 · 146 = 101.45 -.5 + 30 · 1.3 g/ mL C2 = 48 % m 2 = V 2 · C2 d = 1.09 · 1.77.45 g/ mL Cf = ? mf = m1 + m2 Cf = V1 · d1 · C1 + V2 · d2 · C2 V1 · d1 + V2 · d2 Cf = 40 · 1.75 · M BaSO4 => 0.5 g produs final. După o succesiune de transformări chimice care decurg cu randament 100 % pornind de la 24.5 g m produs = 0.17. final = 10 · Cf · df M CM.74 M 63 112.3 · 48 -.5 g/ mL C1 = 96 % m 1 = V 1 · C1 d2 = 1.0.75 32 -conform corespondenţei determinate de succesiunea reacţiilor: m produs = n S · M produs m produs = 0.5 · 96 + 30 · 1. K2SO4 76 .d1 = 1.75 · M K2SO4 => 0. Ce substanţă s-a obţinut şi cu ce reactant partener ? Rezolvare: Atomi-gram S = 24 -.3 = 175 g m produs = 0.00 g de sulf: BaSO4 S SO2 SO3 H2SO4 K2SO4 Na2SO4 Se obţin 130.

Care este compoziţia procentuală a acestui aliaj ? c) o a treia cantitate de O2 se foloseşte pentru a obţine 448 L amestec de CO2 şi H2O prin oxidarea gazului de apă ( CO : H2 în raport molar 1 : 1).n.11 a) valoarea lui Kc la 1227ºC ştiind că la această temperatură Kp = 3.62. O butelie de oţel de 10 litri conţine O2 sub o presiune de 150 atm.69 · 10¯¹¹ -.150 · 10 -.) care reacţionează cu 1400 litri H2 (c.n.).082 · 1500 Δυ b) Kp = (P) = Kx · P Kx = Kp -. dacă Kp = 3.1.11 b) valoarea lui Kx. Ce produşi de reacţie şi în ce cantităţi se obţin ? b) o a doua cantitate de O2 se foloseşte pentru a oxida 255 g dintr-un amestec echimolecular de Al – Mg.3. Din butelie se scot succesiv : a) 25 moli de O2 (c. Kp = Kc · ( R · T) = Kc · (R · T) Kc = 3.) Po 1 υ H2 = 1400 -.113.8 · 10¯¹¹ P 2 114.3 · 10¯¹³ mol / L 0.69 · 10 atm .69 · 10 Rezolvare : a) Δυ = 1 Δυ atm la presiunea de 2 atm.1500 L O2 (c.69 · 10¯¹¹ -. Câţi moli de O2 s-au consumat în acest scop ? Rezolvare : a) Vo = P1 · V1 -.conform reacţiei : H2 + ½ O2 = H2O 77 .5 moli H2 22.n.4 . Pentru procesul 2 H2O  2 H2 + O2 se cere: .

20 -.25 · 22.80 g CH3COOH……………88.5 .20 g apă Nr de moli υ: Pt acid acetic => 11...5 moli H2 fiind în exces b) 255 g amestec Al : Mg = 1 : 1 conţine 255 -..- O2 este reactantul limitative.4 = 140 L O2 (c...0.80 %..) c) 448 -.9 moli apă 18 78 ..11..4 CO H2 + + 1/2 O2 1/2 O2 CO2 HOH Rezultă: CO + H2 + O2 CO2 + HOH  la 20 moli amestec sunt necesari 10 moli O2 115..5 atom-gram Al + 5 atom gram Mg 27 + 24 2 atom-gram Al + 2 atom-gram Mg…………………. Se dau : Macid acetic = 60 şi M apă = 18.20 moli amestec gaze ardere 22. deoarece 25 moli O2 consumă 50 moli H2 62.4.2.. Să se calculeze valoarea fracţiei molare pentru fiecare component al unei soluţii de tampon acetic 11...6.19 moli CH3COOH 60 Pt apă => 88.50 = 12...5 moli O2 5 atom-gram Al + 5 atom-gram Mg………………….25 moli O2 VO2 = 6. Rezolvare : Soluţie CH3COOH :  100 g sol....80 -.n.

..0..36 = 4...9___ -..... Titrul unei soluţii de HCl este T = 0..58 moli HCl 36...228 g HCl ρ = m => m = ρ · V V  1..12 4..94 moli componenţi => nr total de moli: Fracţia molară : HCl : Apă : X = 0.36 moli apă 18 0..0.....40 g HCl...19 = 5. 79 .065 g sol.228 g / ml => 1 ml sol...9 + 0......40 -..19169 -.58 -.....6 g HOH Numărul de moli: Pt HCl Pt HOH 21.=> nr total de moli: Fracţia molară: Pt acid acetic: Pt apă: 4. Calculaţi fracţia molară a HCl..04 5... Transformaţi 2-clor – 2 – metilbutanul în izopentan.0.78...36 -.....4....96 5...228 g / ml şi densitatea este d = 1..6 -...0.94 X = 4.. Se dau M apă = 18 şi M HCl = 36..09169 moli X = 0....5 78.94 117...09161 Suma X-ilor trebuie să fie = 1 116.21......5..0....09161 X = __4....065 g / mol..0.0.88 4. Rezolvare : T = 0...228 g HCl 100 g sol.......58 + 4......

08 g N 13.Rezolvare : Cl CH3 CH2 C CH3 CH3 KOH alcool CH3 CH C CH3 CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH3 Sau: Cl CH3 CH2 C CH3 CH3 Mg Et2O CH3 CH2 MgCl C CH3 CH3 HOH CH3 CH2 CH CH3 CH3 118.14 y n g N 100 g copolimer………………………….08 ( 54x + 53y )n = 1400 y n 1400 = 107.13.03 y 54x = 54.08 54x + 53y = 107.Copolimerul butadien-acrilonitrilic cu continut de 13.03 y Raportul butan : acrilon = 1 :1 x=y=1  M polim = 107 n 107 n g polim……………54 n g butan……………….03 y 13.53 n g acrilonitril 80 / : 13.08 n .08 % N are continutul procentual al monomerilor si raportul lor molar de ? Rezolvare [–(– H2C – CH = CH – CH2 –)–(–H2C – CH –)–y ] n | CN M = ( x · M butadien + y · M acrilonitril )n = ( x · 54 + y · 53 ) n ( 54x + 53y )n g copolimer………………………….

..22 = 238.... Rezolvare x polimerizare n CH2 = CH2 ------- M = n = 1500 · 28 m = 200 t –(–CH2 – CH2 –)–n M = 42000 η = 90 % Gradul de polimerizare n.........09 t etan (Cp = cantitate practica) 28 81 ......y y = 200 · 100 = 222....x`.22 t CH2 = CH2 28 (Ct = cantitate teoretica)  + H2 y` = 30 · 222..y` x` = 100 · 54 = 50 % 107 y` = 100 · 53 = 50 % 107  1:1 118.......... stiind ca etena se obtine cu randament de 90 % si ca 10 % din etena nu polimerizeaza....... se va calcula: n = 42000 = 1500 28 CH3 – CH3 CH2 = CH2 + H2 η = 90 %  x = 1500 · 28 · 200 = 200 t 42000 90 kg……………………200 t 100 kg…………………….... Care este cantitatea de etan utilizata la fabricarea etenei necesara obtinerii a 200 tone polimer.100 g polim...22 t etan 90 y` CH3 – CH3 30 222........... se obtine polietena cu M = 42000....Prin polimerizarea etenei la 1700 atmosfere......

η = Cp · 100 Ct 90 = 238.x g acid salicilic x = 1667 · 138 = 1278 g acid salicilic 180 82 .54 t 90 119.09 · 100 = 264.Ce cantitate de acid salicilic 95 % si de anhidrida acetica sunt necesare pentru a fabrica 1500 g aspirina daca randamentul procesului este de 90 % ? Ce produs secundar se obtine si in ce cantitate ? Rezolvare COOH OH + (CH3CO)2O piridina CH3COOH C6H6 COONa OH COOH OCOCH3 + CH3COOH ACID SALICILIC ASPIRINA η = Cp · 100 Ct Ct = Cp · 100 η Ct = 1500 · 100 = 1667 g aspirina (Ct) 90 Cp = 1500 g aspirina 1 mol aspirina……………….09 · 100 Ct Ct = 238...138 g acid salicilic 1667 g aspirina………………….1 mol acid salicilic 180 g aspirina ………………..

....100 g acid salicilic impur……………….............z g anhidrida acetica z = 1667 · 102 = 1574 180 Produsul secundar rezultat = acid acetic 1 mol aspirina.........................60 g acid acetic 1667 g aspirina..6 g acid acetic 180 83 .1 mol anhidrida acetica 180 g aspirina…………………………102 g anhidrida acetica 1667 g aspirina………………………..........q g acid acetic q = 1667 · 60 = 555..........95 g acid salicilic pur y g acid salicilic impur……………….......1278 g acid salicilic pur y = 1278 · 100 = 1345 g acid salicilic 95 % impur 95 1 mol aspirina…………………....

Chiriac V. Marsi. seminarii) 84 . – Teste de Chimie Anorganica.Compendiu de chimie generala pentru licenta. Goldish. Harris. Editura Universitatii de vest Timisoara 2005 Adrian Chiriac. C. D. Editura Stiintifica Alte surse (caiete de laboratoare. D. K. Adrian Chiriac. Hendeson. Timisoara 1987 Veronica Chiriac. Ciprian Radovan. Editura Mirton.M. Mayfield. Daniela Dascalu.R. Veronica Chiriac – Curs de chimie-fizica generala editura Univ.Bibliografie Adrian Chiriac.L.B.E.A.L. Vlad Chiriac . Timisoara 1999 R. Osborne – Probleme de Chimie Organica. E.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful