P. 1
Probleme de Chimie An Organic A Si Organica

Probleme de Chimie An Organic A Si Organica

|Views: 10,839|Likes:
Published by Ligia Gheo

More info:

Published by: Ligia Gheo on Jul 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2015

pdf

text

original

PROBLEME

1. Se sulfonează 780 kg benzen, stiind că s-a folosit acid sulfuric 96% şi că produsul final este acidul benzen-sulfonic, se cere: - ecuaţia procesului - cantitatea de acid benzene-sulfonic obţinută la un randament de 80% - cantitatea de apă rezultată la acelaşi randament - cantitatea de acid sulfuric 96% folosită Rezolvare ; 780 kg
+

z kg
H2SO4

x kg
SO3H +

y kg
OH2

78 kg

98 kg

158 kg

18 kg

M benzene = 6 · 12 + 6 · 1 = 78 M acid sulfuric = 2 · 1 + 32 + 4 · 16 = 98 M acid benzene sulfonic = 6 · 12 + 6 + 32 + 3 · 16 = 158 M apei = 18 78 kg benzen……………….158 kg acid benzen-sulfonic 780 kg benzen………………..x kg acid benzen-sulfonic x = (780 · 158) / 78 = 1580 kg acid benzen sulfonic impur x` = x · η => x` = (1580 · 80) / 100 = 1264 kg acid benzen-sulfonic pur

78 kg benzen……………….18 kg apă 780 kg benzen………………..y kg apă y = (780 · 18) / 78 = 180 kg apă ( cantitate impură) y` = y · η => y` = (180 · 80) / 100 = 144 kg apă pură

78 kg benzen.........................98 kg acid sulfuric 780 kg benzene……………..z kg acid sulfuric z = (780 · 98) / 78 = 980 kg acid sulfuric pur % = (md / ms) · 100 => ms = (980 / 96) · 100 = 1120 kg acid sulfuric 96%

1

2. Să se calculeze viteza de curgere (V) a unui fluid printr-o secţiune circulară cu diametru (d)=2cm ştiind ca s-au transportat 20 L apă într-un timp de 1 min şi 30 secunde. Rezolvare t = 1 min şi 30 sec => 90 sec d= 2 cm => 0.02 m v= 20 L => 0.002 m³ A = (π d²) / 4 => A = (3.14 · 0.002²) / 4 = 0.00000314 m²

Qv = V adică Qv = 0.002 / 90 = 0.00002222 m³ / sec t W = Qv / A => W = 0.00002222 / 0.00000314 =7.076 m / sec

3.Să se calculeze viteza de curgere a 1000 mL soluţie NaCl într-un timp de 4 min şi 50 sec, printr-o conductă cu secţiunea de 31 mm. Rezolvare Criteriul Reynolds : - curgere laminară Re < 2300 - curgere intermitentă 2300 < Re < 10000 - curgere turbulentă Re > 10000 Re = (W d ρ) / η W – viteza de curgere a fluidului în m / sec d – diametrul conductei în m ρ – densitate în kg / m³ η – aici are semnificaţie de vâscozitate în kg / m · sec (Pascal · sec)

4. Care este duritatea totală a unei probe de 100 mL apă dacă la titrarea complexonometrică s-au folosit 50 mL soluţie de complexon III ? Câte mg de CaO corespund acestei durităţi a apei analizate ? Rezolvare Duritatea totală : DT = (56.1 · Vec) / V

DT reprezintă duritatea totală 56.1 rep cantitatea de CaO în mg care reacţionează (corespunde la 1 mL de soluţie de complexon III)

2

Vec este volumul de complexon III folosit la titrare ( volumul la punctul de echivalenţă) - V este volumul de apă luat in lucru a apei de analizat DT = (56.1 · 50) / 100 = 28.05 ° DT 1° D......................10 mg CaO 28.05 ° d...............x x = 280.5 DT

-

5. Câte grame de HCl se titrează cu 5 cm³ soluţie NaOH cu titrul T=0.003645 ? Rezolvare 1 cm³ sol NaOH...............................0.003645 g NaOH 5 cm³ sol NaOH...............................x g NaOH x = (5 ·0.003645) / 1 = 0.018225 g NaOH HCl + NaOH  NaCl + HOH

1 mol NaOH..............................1 mol HCl MNaOH = 40 MHCl = 36.5 40 g NaOH..........................36.5 g HCl 0.018225 g NaOH…………………y g HCl y = (0.018225 · 36.5) / 40 = 0.0166303 g HCl 6. Să se calculeze criteriul Re la curgerea anilinei într-un schimbător de căldură cu ţevi având o viteză de curgere de 0.03 m / sec ştiind că diametrul ţevii este de 20 mm. Rezolvare ρ anilină 120°C = 933 kg / m³ η= 0.52 CP (centipuaz) 1 P = 100 CP = 0.0052 Pa · sec 1 CP = 0.0.3 Pa · sec 20 mm = 0.02 m Re = (W dρ) / η => Re = (0.03 · 0.02 · 933) / 0.052 = 1.76 · 10³ = 1076

 curgere laminară

3

7. Un compus monohidroxilic aromatic cu un singur nucleu conţine 14.81 % oxigen. Se cere : - aflaţi formula moleculară - formulele structurale ale fenolilor izomeri şi denumirea lor - indicaţi izomerii care nu fac parte din clasa fenolilor Rezolvare CnH2n – 6O M = 12n + 2n – 6 + 16 = 14n + 10 100 g fenol..........................14.81 g O 14n + 10 g fenol..................16 g O 1600 = (14.81 · 10) + 14n 1600 – 14.81 = 1451.9 1451.9 = 207.34 n = 1451.9 / 207.34 = 7 C7H2·7 – 6O => C7H8O, avem: o – metilfenol, p – metilfenol

8. Să se calculeze cantitatea de CaO de puritate 80% necesar pentru a indepărta 500 mg de MgCl2 aflata în apa supusa epurării. Rezolvare M CaO = 56 M MgCl2 = 95 MgCl2 + CaO + HOH > Mg(OH)2 + CaCl2

1 mol MgCl2……………………..1 mol CaO 95 mg MgCl2…………………....56 mg CaO 500 mg MgCl2……………………x mg CaO x= 294 mg 100% CaO pur 100 mg CaO…………………….80 mg CaO pur y mg CaO…………………….294 mg CaO pur y= 367 mg CaO impur

4

..........................................................224 L Cl2 x= (35 · 224) / 22................... Să se calculeze cantitatea de soluţie de NH4OH de concentraţie 10% necesară pentru a neutraliza 224 litri de Cl....10 g NH4OH y g.......y y= 3560 · (2 · 178) / 2 · 107 = 5922..............................2 · 178 g hidroxid feric 3560 g bicarbonat de Fe.....4 L Cl2 x g ...................... Să se calculeze cantitatea de hidroxid feric de concentraţie 2 M care se obţine din 10 L de soluţie bicarbonat de concentraţie 1 M.x g bicarbonat de Fe x= 3560 g bicarbonat de Fe 2 · 107 g bicarbonat de Fe. 350 g NH4OH y= (100 · 350) / 10 = 3500 g sol 10 % NH4OH 10............ Rezolvare 1 mol gaz.......4 = 350 g NH4OH substanţă pură 100 g sol.................22............9....... Rezolvare 2 Fe²(HCO3)2 + ½ O2  2 Fe³(OH)3 + 4 CO2 M HIDROXID FERIC = 107 M BICRBONAT DE FER = 178 1 L sol bicarbonate de Fe………………………....................2 · 178 g bicarbonat Fe 10 L sol bicarbonat de Fe...22.......24 g hidroxid feric 1 L sol hidroxid feric........4 L (condiţii normale) Condiţii normale : P = 1 atm T = 273 K NH4OH + Cl2  NH4Cl + HOH + HCl M hidroxid de amoniu = 35 35 g NH4OH.....................................................................................107 g hidroxid feric 5 .......

reacţionează 100 kg sol hidr feric…………………………. şi : . Rezolvare M HIDROXID FERIC = 107 M HIDROXID FEROS = 90 2 Fe²(OH)2 + ½ O2 + HOH  2 Fe³(OH)3 100 kg sol hidrxid feros…………………………20 kg substanţă pură hidroxid feros 50 kg……………………………………………x kg x= 10 kg substanţă pură de hidroxid feros intră 100 kg sol hidroxid feros……………………….24 g hidroxid feric z= 55. Feros………………………z z= (6 · 2 · 107) / 2 · 90 = 7.feros…………………………reacţionează 2 kmoli hidr. Să se calculeze cantitatea de soluţie de Fe(OH)3 de concentraţie 10% care se obţine prin oxidarea unei soluţii apoase de hidroxid feros 20% in cantitate de 50 kg. se obţine prin conţinutul de NaOH asupra uleiului de măsline (trioleină).z L…………………………………………….feric intră 6 kg hird.133) / 10 = 71.7.reacţionează 60 kg hidr.34 L hidroxid feric z= reprezintă cantitatea de soluţie de un mol 11.reacţionează y kg y= 6 kg (care reacţionează) intră 2 kmoli hidr.5922. Feros………………………reacţionează 2 · 107 hidr. Un săpun de calitate bună. Randamentul de transformare este de 60%. Feric intră 2 · 90 kg hidr..133 kg subst pură q= (100· 7.10 kg subst pură q kg………………………………………….33 kg soluţie hidroxid feric 12. Feros intră 10 kg sol hidroxid feros……………………….calculează masa de săpun obţinută dacă se folosesc 500 kg oleină şi se lucrează cu randament de 70% 6 .133 kg hidroxid feric pur. Scrie reacţia de saponificare.

COO¯Na SAPUN  + CH2 – CH – CH2 | | | OH OH OH GLICERINA M = 912 x= (500 · 3 · 912) / 884 = 1547.675 kg NaOH 40% y`= 67. Vacuumetrul fixat pe conducta de aspiraţie indică un vid de 21 cm Hg. iar a celei de refulare 30 mm.87 · 0. Rezolvare Masa = 500 kg CH2 – O – CO – (CH2)7 – CH = CH – (CH2)7 – CH3 | CH – O – CO – (CH2)7 – CH = CH – (CH2)7 – CH3 | CH2 – O – CO – (CH2)7 – CH = CH – (CH2)7 – CH3 TRIOLEINA + NaOH  M = 884 Masa = x kg 3CH3 – (CH2)7 – CH = CH – (CH2)7 .70 = 47.87 ·100) / 40 = 169..511 kg de săpun cu randament 100% η= (Cp / Ct) · 100 => Ct = y · η NaOH pur y= (500 · 3 · 40) / 884 = 67.87 kg C% = (md / ms) · 100 40% = [md (care este y ) / ms ] · 100 ms = (67.44 kg de săpun la randament de 70% => 13. Diametrul conductei de aspiraţie este de 350 mm. Manometrul de pe conducta de refulare a unei pompe care transportă 8. Rezolvare : 7 . Distanţa pe verticală între locul de fixare a manometrului şi vacuumetrului este de 40 mm.4 m³ apă / minut indică o presiune de 3.calculează masa de soluţie NaOH 40% care se utilizează în reacţia de saponificare dacă se lucrează cu exces de 40%.8 kgf / cm². Să se determine înălţimea totală de ridicare a pompei.

.4 / (60 · 0.x g alcool etilic x = 250 · 46 -...785 · 0......35²) = 1.....46 g alcool etilic 250 g acid p-aminobenzoic…………………...1 mol alcool etilic MANESTEZINA = 167 MALCOOL ETILIC = 46 167 g acid p-aminobenzoic…………………. Rezolvare : 2 C2H5OH H2SO4 C2H5 O C2H5 + HOH M etanol = 1000 kg C = 70% 15..45 m / s 14..8 g alcool etilic 167 100 g sol…………………95 g alcool etilic y g sol…………………..8 g alcool etilic 8 ....w²asp ρg 2g w asp = 8....68...Hm = Pref – Pasp + Ho w² ref ...68........ Sa se calculeze cantitatea de eter etilic obţinut din 100 kg etanol de concentraţie 70%....Ce cantitate de alcool etilic 95 % este necesară pt a transforma 250 g acid pnitrobenzoic în anestezină ? * ce cantitate de anestezină de puritate 99 % se obţine în procesul de mai sus ? Rezolvare : COOH + NO2 ACID PARA ALCOOL ETILIC NITROBENZOIC COOC2H5 C2H5OH NO2 [H] COOC2H5 NH2 ANESTEZINA 1 mol acid p-nitrobenzoic..

Rezolvare : COOC2H5 + NH2 ANESTEZINA COO HO CH2 CH2 N C2H5 C2H5 ...x g anestezină pură x = 200 · 95 -...99 g anestezină pură q g anestezină impură…………………247 g anestezină pură q = 100 · 247 -.247 g anestezină 167 100 g anestezină impură……………….42 g alcool etilic 95 % 95 *)) 1 mol acid p-nitrobenzoic........1 mol anestezină MACID P-NITROBENZOIC = 167 MANESTEZINA = 165 167 g acid p-nitrobenzoic……………………....190 g anestezină pură 100 165 g anestezină………………236 g procaină 190 g anestezină………………y g procaină 9 .....5 anestezină impură 99 16..165 g anestezină 250 g acid p-nitro-benzoic…………………….72.95 g anestezină pură 200 g anestezină impură……………….249..y = 68.Calculaţi cantitatea de procaină obţinută din 200 g anestezină 95 %..8 · 100 -..z g anestezină z = 250 · 165 -...etanol NH2 CH2 CH2 N C2H5 C2H5 PROCAINA 1 mol anestezină……………………1 mol procaină MANESTEZINA = 165 g MPROCAINA = 236 g 100 g anestezină impură………………..

..1667 90 => Ct = 1667 g aspirină.......................95 g acid salicylic pur y g acid salicylic impur…………………….....1 mol acid salicilic MASPIRINA = 180 MACID SALICILIC = 138 180 g aspirină......... Ce produs secundar se obţine şi în ce cantitate ? Rezolvare : COOH OH + ACID SALICILIC COOH OCOCH3 (CH3CO)2O ANHIDRIDA ACETICA ASPIRINA + CH3COOH ACID ACETIC Randamentul are formula: η = Cp ....1345 g acid salicylic impur 95 10 .. la un randament de 90 % 1 mol aspirină..y = 190 · 236 -.138 g acid salicilic 1667 g aspirină………..1278 g acid salicylic pur y = 1278 · 100 -.. dacă randamentul procesului este de 90 %...... 100 Ct Cp – cantitatea practica Ct – cantitatea teoretică Cp = 1500 g aspirină => Ct = Cp · 100 η Ct = 1500 · 100 -....x g acid salicilic x = 1667 · 138 -..271 g procaină 165 17...1278 g acid salicilic 80 100 g acid salicylic impur…………………….Ce cantitate de acid salicylic 95 % şi de anhidridă cetică sunt necesare pentru a fabrica 1500 g aspirină .....

soluţia de CaCl2 va avea o concentraţie de 0. Cunoscând : Ks pt CaCl2 = 4 · 10¯¹¹ Ka pt HF = 10¯³ Calculaţi : a.1 M. concentraţia ionilor F¯ în amestec b.1 prin urmare.0008 moli 11 .4 ·¯³ moli Reacţia de precipitare a CaF2 decurge astfel : CaCl2 + 2 F _ CaF2 + 2 Cl _ iniţial avem 2 · 10¯³ moli CaCl2 şi 2.4 · 10¯³ moli F¯ vor putea transforma o cantitate de 1.2) · 10¯³ moli = 0. Vom calcula numărul de moli din fiecare ion prezent iniţial în soluţie : μi = Ci · vi μi Ca² = 10¯¹ · 20 · 10¯³ = 2 · 10¯³ moli μi Cl¯ = 2 · 10¯¹ · 20 · 10¯³ = 4 ·¯³ moli (deoarece stoechiometria compusului este CaCl2) μi HF = 8 · 10¯² · 30 · 10¯³ = 2.Se amestecă 20 ml CaCl2 de concentraţie 2 · 10¯¹ N cu 30 ml HF de concentraţie 8 · 10¯².2 · 10¯³ moli CaCl2 prin urmare cantitatea de CaCl2 în exces va fi : μ exces = (2 – 1. ţinând cont de tăria ionică. conform legii extinse Debye – Huckel calculaţi pH soluţiei (pH = -lg din activitatea ionilor H3O) Rezolvare:2 conform enunţului este vorba de stoechiometria reacţiei de precipitare a CaF2 prin amestecarea unei soluţii de CaCl2 cu o soluţie de HF o primă precauţie este transformarea concentraţiei CaCl2 ce este exprimată în mod normal în molaritate : CM = CN CaCl2 K => CM = 2 · 10¯¹ 2 K=2 => CM = 0.2.4 · 10¯³ moli HF (F¯) conform stoechiometriei. reacţia CaCl2 + F¯ e în raport molar 1:2 prin urmare cantitatea de CaCl2 este în exces faţă de cantitatea ce poate fi transformată de F¯ disponibilă cei 2.

0008 -. adică 4 · 10¯³ -. (1) => CF¯ = √¯ (Ks/ Ca²) - în expresia (1) cunoaştem Ks cât şi concentraţia Ca în exces prin urmare. concentraţia de echilibru (conc ech) a F¯ va fi conc ech [F¯] = αF¯ · CF¯ 12 . nu rămâne decât să determinăm care este concentraţia analitică a F¯ în aceste condiţii în continuare aplicăm definiţia fracţiei molare (a coeficientului de distribuţie) pt F¯ αF¯ = conc ech [F¯] CF¯ prin urmare. conform celor discutate la exemplu calculării solubilităţii CaCl2 prin urmare este vorba de solubilitatea CaF2 în condiţii de exces de ioni Ca² în condiţiile în care F¯ este o baza slabă şi poate fi angrenată într-un echilibru acidobazic ce conduce la protonarea acesteia ecuaţia echilibrului de precipitare-dizolvare va fi : CaF2 Solid Ks = Ca · C²F¯ Ca 2+ + 2 F _ F - _ + HOH FH + _ HO conform definiţiei Ks.0050 - pt a calcula cerinţa enunţului şi anume concentraţia ionilor F¯ procedăm întocmai.- prin urmare putem să calculăm în aceste condiţii care este concentraţia ionilor în amestec.0050 - concentraţia ionilor Cl¯ va fi numărul de moli de ioni Cl¯ raportat la volumul final.8 · 10¯² 0.6 · 10¯² 0.1. ţinând cont că volumul final rezultat prin amestecare este de 50 ml prin urmare concentraţia ionilor de Ca² în amestecul final va fi raportul dintre numărul de moli de Ca (CaCl2) în exces şi volumul final 0.

- lucrurile se simplifică mult faţă de situaţia H2CO3 (de exemplu) deoarece HF este acid monoprotic prin urmare Ka Ka + [H3O] αF¯ = - concentraţia ionilor de hidroniu în amestec se calculează ţinând cont de implicarea totală a F¯ în echilibru de precipitare – dizolvare în acest caz particular ca urmare a omogenizării F¯ în echilibru de precipitaredizolvare a CaF2. CaO. BaO. interacţionează cu Oxigenul 4FeO + O2 = 2Fe2O3 20. Oxizii metalelor în gradele superioare de oxidare posedă proprietăţi acide (Mn2O7. benzen. CuO. se numesc oxizi. 13 . Oxizii bazici interacţionează cu acizi formând sare şi apă: BaO + H2SO4 = BaSO4 + H2O Oxizii metalelor alcaline şi alcalino-pământoase interacţionează cu apa formând hidroxizi: CaO + H2O = Ca(OH)2 (stingerea varului) Oxizii bazici interacţionează cu oxizii acizi formând săruri Na2O + CO2 = Na2CO3 Oxizii inferiori ai metalelor. În trei eprubete neetichetate se află soluţii de acid acetic. etanol. oxizi acizi şi oxizi amfoteri. Substanţele compuse. Oxizii se clasifică în trei grupe: oxizi bazici. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice. concentraţia H3O din sistem va fi egală cu raportul dintre numărul de moli a HF şi volumul final al amestecului 19. Oxizii bazici sunt oxizii cărora le corespund baze. FeO. care posedă câtevaoxige grade de oxidare. unul dintre care este oxigenul. MnO etc. Explicaţi proprietăţile lor chimice prin 3-4 exemple de ecuaţii ale reacţiilor chimice. .). CrO3 etc. NiO.Daţi exemple de oxizi bazici. Propuneţi o modalitate de identificare a conţinutului acestor eprubete. MgO. Oxizi bazici formează numai metalele: Na2O. ale căror moleculele sunt alcătuite din atomii a două elemente.

numai în cazul acidului acetic vom obţine esterul respectiv. adăugând la substanţele din eprubete alcool etilic. asupra componenţilor din eprubete se acţionează cu amestec nitrant (HNO3+H2SO4). depistat după mirosul specific Acidul acetic mai poate fi identificat şi cu indicator universal.a) Identificarea acidului acetic La interacţiune cu alcoolii.n. introdusă în soluţie de acid acetic. 14 .). hârtia de indicator universal. care au miros de fructe. Pentru identificarea benzenului. b) Identificarea benzenului. se formează esteri cu miros plăcut de fructe: 21. Să se determine partea de masă a fiecărui metal din componenţa aliajului. Deşi este un acid slab. În eprubeta cu benzen se obţine nitrobenzen.12 l de gaz (c. Astfel. acizii carboxilici formează esteri. La tratarea a 10 g de aliaj de fier şi cupru cu acid azotic concentrat s-au eliminat 1. depistat după mirosul de migdale amare c) Identificarea alcoolului etilic La interacţiunea alcoolilor cu acizii carboxilici saturaţi. se colorează în roz.

12 l (gaz) moli (Cu). Se determină părţile de masă a Fe-ului şi a Cu-ului în aliaj Răspuns: Aliajul este constituit din 84.55 g/mol.59 g. care a interacţionat: m = υ x(moli) · M(x).1% de fier şi 15.8 l (gaz) x moli (Cu) ---------. . astfel gazul degajat s-a obţinut ca rezultat al interacţiunii cuprului cu acid azotic. Se scrie ecuaţia reacţiei de interacţiune a cuprului cu acid azotic concentrat luat în surplus: În conformitate cu ecuaţia reacţiei se determină cantitatea de cupru (moli). la a cărei interacţiune s-au degajat 1.1.Fierul metalic cu acidul azotic concentrat nu interacţionează.55 g/mol = 1.Se determină masa cuprului. m(Fe) = 10 g – 1.025 moli · 63. M(Cu) = 63. m(Cu) = 0. Se determină masa fierului din aliaj: m(Fe) = m(aliaj) – m(Cu).59 g = 8.44.41 g.9% de cupru 15 .12 l de NO2: 1 mol (Cu) ----------.

Densitatea lui după hidrogen este egală cu 15.Se determină masa molară a compusului . cel mai simplu raport al atomilor de C şi H în substanţa dată este de 1 : 3. care se conţin în 100 g de compus organic .Se determină formula moleculară a compusului Formula moleculară a compusului este (C1H3) · 2 sau C2H6 16 .Se determină cantitatea de substanţă a fiecărui element în 100 g de compusul organic: M(C) = 12g/mol. Deduceţi formula moleculară a compusului organic ce conţine 80% de carbon şi 20% de hidrogen.22. Se calculează masele C şi H.Se alcătuieşte raportul cantităţilor de substanţe al elementelor în compus x : y = 6. M(H) = 1g/mol. .67 : 20 = 1 : 3 Astfel. .

În compuşii. Ca(OH)2 (varul stins). Interacţionează activ cu metalele şi cu majoritatea nemetalelor (excepţie fac O2. face parte din grupa a VII-a a sistemului periodic – grupa halogenilor. Clorul interacţionează cu hidrogenul. +7. la rece se obţine hipoclorura de calciu. Clorul este un oxidant puternic. 2P + 5Cl2 = 2PCl5 Ca rezultat al interacţiunii clorului cu hidroxidul de calciu. cu elementele cu electronegativitate mai mare (F. Numărul electronilor în atomul unui element chimic este egal cu numărul protonilor din nucleu şi cu numărul de ordine al elementului în sistemul periodic. elementul având configuraţia electronică 1s22s2s2p63s23p5 şi numărul de ordine 17 este clorul. 23. clorul este un gaz de culoare galben-verzuie. Ce proprietăţi chimice are acest element. clorul posedă grade de oxidare pozitive +1. Clorul interacţionează cu metalele. Despre ce element este vorba. Cel mai caracteristic grad de oxidare al clorului în compuşii săi este –1. bine solubil în apă şi cu miros înţepător: Cl2 + H2 = 2HCl Soluţia apoasă de clorură de hidrogen este acidul clorhidric. el oxidează şi metalele platinice. În condiţii obişnuite. dacă se ştie că el are următoarea configuraţie electronică: 1s22s22p63s23p5. În urma interacţiunii. La interacţiunea cu fluorul. se obţin săruri 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3 Clorul intră în reacţie cu nemetalele (excepţie fac oxigenul. Astfel. gaz incolor. +5. Clorul este un nemetal tipic.Răspuns: Formula compusului dat este C2H6. gazele inerte). şi are electronegativitatea relativ mare. formând clorura de hidrogen. etanul. azotul şi gazele nobile).O). puţin solubil în apă. +3. clorul manifestă proprietăţi de reducător. N2. care se foloseşte pentru înălbirea ţesăturilor: 2Ca(OH)2 + Cl2 = Ca(ClO)2 + CaCl2 + 2H2O La interacţiunea cu soluţiile alcaliilor la temperatură ridicată. se obţin cloratul şi clorura metalului respectiv: 4Cl2 + 6KOH = 5KCl + KClO3 + 3H2O 17 . La temperatură înaltă. Daţi câteva exemple de reacţii chimice .

care se depistează după mirosul de migdale amare: b. se obţine nitrobenzenul. 18 . Identificarea benzenului Benzenul poate fi identificat cu amestec nitrant (H2SO4 + HNO3). glicerină şi aldehidă formică. În urma interacţiunii. obţinându-se clorderivaţi: CH4 + Cl2 = CH3Cl + HCl (reacţia de substituţie) H2C = CH2 + Cl2 = ClH2C – CH2Cl (reacţia de adiţie) 24. substanţă ce colorează soluţia în albastru: c.Clorul gazos interacţionează cu hidrocarburile. Identificarea aldehidei formice Aldehida formică se identifică cu soluţie amoniacală de oxid de argint (reactivul Tollens). Propuneţi metoda de identificare a conţinutului acestor eprubete. a. În trei eprubete neetichetate se află benzen. pe pereţii eprubetei se formează un strat strălucitor de argint metalic (reacţia oglinzii de argint). . Identificarea glicerinei Glicerina interacţionează cu hidroxidul de cupru(II) formând gliceratul de cupru. Ca rezultat al interacţiunii. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice.

00%.5g 26. Ce masă de sare se obţine la interacţiunea hidroxidului de sodiu cu masa 60g cu acid azotic cu masa 126g . care a interacţionat complet: .Se determină cantităţile iniţiale de substanţă de NaOH şi HNO3: M(NaOH) = 40g/mol.30% şi ω (N)=23. . Dat fiind că acidul azotic este luat în surplus. cantitatea de NaNO3 se calculează după cea de NaOH.25.Se determină masa nitratului de sodiu obţinut: m(x) = υ (x) ·M(x).Se scrie ecuaţia reacţiei: NaOH + HNO3 = NaNO3 + H2O Conform ecuaţiei reacţiei 1 mol de NaOH interacţionează cu 1 mol de HNO3 şi se obţine 1 mol de NaNO3.70%. Determinaţi formula aminei primare cu părţile de masă ale elementelor egale cu: ω (C)=61. Răspuns: La interacţiunea acidului azotic cu masa 126g şi a hidroxidului de sodiu cu masa 60g s-a obţinut nitrat de sodiu cu masa 127. Denumiţi această amină 19 . ω (H)=15.

amine secundare – sunt substituiţi doi atomi de hidrogen. aminele se clasifică în: a. M(H) = 1 g/mol.Se alcătuieşte raportul cantităţilor de substanţă al elementelor în amină M(C) = 12 g/mol. amine primare – este substituit un atom de hidrogen. Astfel. obţinuţi la substituţia atomilor de hidrogen din molecula amoniacului cu radicali ai hidrocarburilor. Formula ei generală este R-NH2.Se determină masa fiecărui element. Conform numărului de atomi de hidrogen substituiţi. amine terţiare – sunt substituiţi toţi trei atomii de hidrogen. c. care se conţine în 100g de amină: . b. Valorile obţinute se împart la cea mai mică valoare şi se determină cel mai simplu raport al atomilor elementelor date în componenţa compusului organic: υ (C) : υ (H) : υ (N) = 3 : 9 : 1. 20 . .Aminele reprezintă compuşi organici. În problemă este dată amina primară.6929.08: 15. Aceasta este propilamina. M(N) = 14 g/mol. Substanţa cu părţile de masă a elementelor constituente indicate are formula bruto C3H9N sau C3H7NH2.3 : 1. raportul molar al elementelor componente în amină este: υ (C) :υ (H) :υ (N) = 5.

hematita (Fe2O3). oxidându-l până la fier(III): 21 . limonita (Fe2O3·H2O). Fierul este unul dintre cele mai răspândite metale în natură. Are configuraţia electronică 1s22s22p63s23p63d64s2. însă la încălzire aceşti acizi dizolvă fierul. În şirul activităţii metalelor. 5. în care fierul manifestă grade de oxidare şi mai mari. pirita (FeS2) etc. În sistemul periodic fierul are numărul de ordine 26 şi este situat în perioada a patra. Oxizii. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice. de aceea el substituie aceste metale din soluţiile apoase ale sărurilor lor: CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu Fierul se dizolvă în acizii clorhidric şi sulfuric diluaţi. 2. Se cunosc compuşi. Fierul este un metal alb-argintiu. Cu. hidroxizii şi sărurile lui. El se întâlneşte în componenţa minereurilor ca: magnetita (Fe3O4). cu o plasticitate bună. adică este oxidat de ionii de hidrogen până la fier(II): Fe + 2HCl = FeCl2 + H2 Acizii sulfuric şi azotic concentraţi nu interacţionează cu fierul la rece. Fierul. 4. H2 + Cl2 = 2HCl 2HCl + Ag2O = 2AgCl + H2O 2HCl + Cu(OH)2 = CuCl2 + 2H2O CuCl2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaCl 28. Dependenţa proprietăţilor compuşilor fierului de gradul lui de oxidare. 3. fierul este situat mai la stânga de Ni. Sn.Răspuns: Amina în cauză este propilamina C3H7NH2 27. cu ajutorul cărora se pot realiza următoarele transformări: 1. Pentru fier sunt caracteristici compuşii. Hg. Pb. subgrupa secundară a grupei a opta. în care metalul manifestă gradele de oxidare +2 şi +3.

δ . în prezenţa apei.Fierul se dizolvă şi în acid azotic diluat. care se reduce până la NO: Fe + 4HNO3(dil. Se obţine prin reducerea oxidului de fier(III) cu oxid de carbon(II) la temperatura egală cu ≈ 500°C: Fe2O3 + CO → 2FeO + CO2 Oxidul de fier(II) manifestă proprietăţi de oxid bazic. se dizolvă în acizi formând săruri FeO + 2HCl = FeCl2 + H2O FeO se oxidează cu oxigenul formând oxidul de fier (III): 4FeO + O2 = 2Fe2O3 Oxidului de fier(II) îi corespunde hidroxidul de fier(II) Fe(OH)2. Se obţine la arderea piritei: 22 . care se obţine la interacţiunea sărurilor solubile ale fierului(II) cu alcalii. obţine culoare verzuie. Ca rezultat al oxidării cu oxigen. apoi brun-roşcată. Fe2O3 reprezintă pulbere de culoare roşie-brună.) = F(NO3)3 + NO + 2H2O Fierul formează doi oxizi: FeO şi Fe2O3. Ca şi în cazul acţiunii acidului azotic concentrat. γ . 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3 Fe(OH)2 manifestă proprietăţi de bază bine pronunţate. în prezenţa aerului. FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaOH Hidroxidul de fier(II) reprezintă un precipitat alb care. Interacţionează cu acizi: Fe(OH)2 + H2SO4 = FeSO4 + 2H2O Oxidul de fier(III) este cel mai stabil compus natural al fierului. oxidant este ionul nitrat. este pulbere de culoare neagră. Fe2O3 are câteva modificaţii: α. Oxidul de fier(II). FeO. se transformă în Fe(OH)3. insolubilă în apă şi în alcalii. la temperatură înaltă. este insolubil în apă.

în ale căror moleculele fierul face parte din restul acid: Fe2O3 + 6HCL = 2FeCl3 + 3H2O Oxidul de fier (III) poate fi redus cu hidrogen până la oxid de fier(II): Fe2O3 + H2 → 2FeO + H2O interacţiunea sărurilor fierului(III) cu alcaliile: FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl Fe(OH)3 este o substanţă de culoare brună-roşie insolubilă în apă.Fe2O3 manifestă proprietăţi slab pronunţate de oxid amfoter. 23 . Interacţionează cu acizii formând sărurile fierului (III). La interacţiunea cu acizii. KMnO4 etc. Fe(NO3)3 · 9H2O este folosit în calitate de mordant la vopsirea ţesăturilor de bumbac. interacţionând cu oxidanţii puternici (K2Cr2O7. Ca rezultat. cristalohidratul clorurii de fier(III) FeCl3 · 6H2O se foloseşte în calitate de coagulant la purificarea apei.). precum şi ca mordant la colorarea ţesăturilor. iar cu alcaliile formează compuşi complecşi: 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 = Fe2(SO)4 + 3H2O Fe(OH)3 + 3KOH = K3[Fe(OH)6] Compuşii fierului(II) posedă proprietăţi reducătoare. formează sărurile fierului (III). Fe(II) se oxidează până la Fe(III): 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 = 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O Dintre sărurile fierului cele mai des sunt întrebuinţate: cristalohidratul sulfatului de fier(II) FeSO4 · 7H2O. iar la interacţiunea cu alcalii – săruri. Hidroxidul de fier(III) este o bază mai slabă decât Fe(OH)2 şi manifestă proprietăţi amfotere.

substanţă în stare gazoasă se obţine numai la interacţiunea cuprului cu acid azotic. s-a degajat gaz cu volumul 26.7 = Mn7+ Astfel. atomul elementului chimic Ar. S2–.29. Acesta este argonul.n. 24 . Determinaţi partea de masă a oxidului de cupru (II) în amestecul iniţial. Sc3+ şi Ti+4 au configuraţia 1s22s22p63s23p6. Ca2+. de asemenea. 30.Se scriu ecuaţiile reacţiilor respective: CuO + 2HNO3(c) = Cu(NO3)2 + H2O Conform ecuaţiilor reacţiilor. K+. Argumentaţi răspunsul. Aceeaşi configuraţie pot obţine atomii elementelor chimice din aceeaşi perioadă. P3–. situat în perioada a III-a . Asupra amestecului din cupru şi oxid de cupru (II) cu masa 75g s-a acţionat excesiv cu acid azotic concentrat. .6 = Cr6+ Mn . care au un număr de electroni pe ultimul nivel electronic mai mic de opt şi mai mare de patru (la interacţiunea chimică atomii acestor elemente adiţionează electroni): Cl + S+2 P+3 C+4 = Cl– = S2– = P3– = C–4 Atomii elementelor chimice situate în perioada IV care la interacţiunea chimică cedează toţi electronii de orbitalii 3d şi 4s obţin. gaz inert. În consecinţă. grupa a VIII-a a sistemului periodic al elementelor chimice.5 = V5+ Cr .). Ce elemente chimice au atomi şi ioni cu configuraţia electronică 1s22s22p63s23p6. ionii Cl–.88 l (c. Atomul elementului chimic cu configuraţia electronică 1s22s22p63s23p6 are în componenţa sa 18 electroni şi deci acest element are numărul de ordine 18. configuraţia electronică a atomului de argon: K – = K+ Ca – 2 = Ca2+ Sc – 3 = Sc3+ Ti – 4 = Ti4+ V .

7g. 31. s-a obţinut oxid de carbon (IV) cu masa 4. Determinaţi formula chimică a substanţei.6 moli · 63. 32.16%.546 g/mol. O. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor.. Se scrie ecuaţia reacţiei în formă generală: 25 . m(Cu) = 0.Se determină masa oxidului de cupru şi partea de masă a lui în amestec: m(CuO) = m(Cu+CuO) . Densitatea relativă a vaporilor acestei substanţe după aer este egală cu 1.Se determină masa cuprului: m(x) = υ (x) · M(x). H.m(Cu) = 75 g – 38. Răspuns: Partea de masă a oxidului de cupru în amestec constituie 49. . la a cărei interacţiune s-au degajat 26.546 g/mol = 38.587.Se determină cantitatea de substanţă de Cu (moli).88 l de NO2: .8724 g.4g şi apă cu masa 2. cu ajutorul cărora din metan şi reagenţi anorganici se poate obţine 1-butanol. M(Cu) = 63. La arderea unei substanţe organice cu masa de 2.1276 g.1276 g = 36.3g ce conţine C.

3 g (H) + r g (O) m(O) = 2.Se determină masa molară a substanţei cu formula C2H6O: M(C2H6O) = 24 + 6 + 16 = 46 g/mol Substanţa supusă arderii are formula C2H6O. M(H) = 1 g/mol 1 mol de H2O conţine 2 moli H 18 g (H2O) --------.Se determină masa carbonului şi a hidrogenului.2 + 0.CxHyOz + O2 = xCO2 + y/2 H2O.q g (C) M(H2O) = 18 g/mol.3 g CxHyOz = 1. 26 .4 g (CO2) -------. M(C) = 12 g/mol. .2 g (H) 2.587 · 29 = 46 g/mol .8 g (O) Se determină raportul molar al elementelor în substanţă: Astfel. formula cea mai simplă a substanţei este C2H6O Masa molară a substanţei este egală cu: M(x) = Daer · Maer = 1.p g (H) Se determină masa oxigenului: 2.7 g (H2O) --------.3) = 0.12 g (C) 4. 1 mol de CO2 conţine 1 mol de C 44 g (CO2) -------.3 – (1.2 g (C) + 0. care se conţine în proba substanţei organice: M(CO2) = 44 g/mol.

acizi sunt substanţe. Astfel deosebim acizi mono-. determină bazicitatea acestui acid. Acizii polibazici disociază în trepte.şi tribazici. 33. proprietăţi. clasificări. Acizii neoxigenaţi se obţin la dizolvarea în apă a produselor interacţiunii directe a nemetalului cu hidrogenul: Cl2(gaz) + H2(gaz) = 2HCl(gaz) Acizii oxigenaţi pot fi obţinuţi la interacţiunea oxizilor acizi respectivi (anhidridelor acide) cu apa. Conform teoriei disociaţiei electrolitice. acizii se clasifică în acizi oxigenaţi (restul acid conţine oxigen) şi acizi neoxigenaţi (restul acid nu conţine oxigen). cu oxizii bazici şi cu sărurile) sunt condiţionate de prezenţa ionilor de hidrogen în soluţiile lor. Numărul de ioni de hidrogen. Deşi tehnologiile industriale de obţinere a acestor acizi se deosebesc. În soluţiile acestor acizi sunt prezente produsele disociaţiei tuturor treptelor. care în procesul reacţiei chimice cedează protoni. Se numesc acizi electroliţii la a căror disociere se formează în calitate de cationi numai ioni de hidrogen. bi.Răspuns: Substanţa supusă arderii are formula chimică C2H6O şi poate fi alcoolul etilic C2H5OH sau eterul dimetilic H3C–O–CH3.Bronsted. În funcţie de componenţa restului acid. care se obţin la disociaţia unei molecule de acid. propusă de I.Acizii: definiţii. interacţiunea cu bazele. disociaţia electrolitică a acizilor se prezintă în felul următor: HnA → nH+ + AnPornind de la teoria protonică. pentru majoritatea sunt caracteristice următoarele etape: 27 . schimbarea culorii indicatorilor. proprietăţile generale ale acizilor (gustul acru. În formă generală. De exemplu: H3PO4 H+ + H+ + H+ + (treapta I-a) (treapta a II-a) (treapta a III-a) Gradul de disociere a acizilor polibazici se micşorează odată cu mărirea treptei de disociaţie. căi de obţinere.

în reacţiile de oxido-reducere. ale căror resturi acide nu conţin oxigen. Interacţiunea acizilor cu metalele. a cărei obţinere.a – obţinerea oxidului respectiv din materia primă.) = BaSO4 + 2HNO3 Na2SiO3 + 2HCl = 2NaCl + H2SiO3 Proprietăţile chimice ale acizilor pot fi clasificate în două grupe: a – proprietăţi comune. pot fi numai reducători: 2KMnO4 + 16HCl = 5Cl2 + 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O 28 . b – proprietăţi specifice. la rândul ei. situate în şirul activităţii mai la stânga de hidrogen. cauzate de prezenţa ionilor de hidrogen în soluţii. are câteva etape.interacţiunea oxidului cu apa. se obţine la prăjirea piritei: 4FeS2 + 11O2 = 2Fe2O3 + 8SO2 2SO2 + O2 = 2SO3 SO3 + H2O = H2SO4 Toţi acizii pot fi obţinuţi prin reacţiile de schimb dintre sărurile respective şi alt acid: Ba(NO3)2 + H2SO4(conc. aparţine primului tip de reacţii (de oxido-reducere): Fe + 2HCl = FeCl2 + H2 Reacţiile acizilor cu bazele sau cu oxizii bazici şi amfoteri fac parte din cel de-al II-lea tip de reacţii (de combinare): H2SO4 + Ca(OH)2 = CaSO4 + 2H2O MgO + 2HCl = MgCl2 + H2O Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O Proprietăţile specifice ale acizilor sunt în legătură directă cu proprietăţile redox ale restului acid. b. necesar la producerea acidului sulfuric. drept materie primă serveşte amoniacul: 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O 2NO + O2 = 2NO2 4NO2 + O2 + 2H2O = 4HNO3 Oxidul de sulf(VI). Ionul de hidrogen poate participa în reacţii de oxido-reducere şi în reacţii de combinare cu particule ce posedă sarcină negativă. La obţinerea acidului azotic. Acizii. caracteristice acizilor concreţi.

Conform principiului lui Le Chatelier. în cazul reacţiilor care se desfăşoară cu modificarea entalpiei.4 kJ Reacţia directă este exotermică.) = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O Acizii interacţionează cu sărurile. un electrolit slab sau să se degaje un gaz: AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3 HCl + CH3COONa = CH3COOH + NaCl Na2SO3 + 2HCl = SO2 + 2NaCl + H2O Soluţiile tuturor acizilor solubili colorează hârtia de indicator universal în roşu. în reacţiile de oxido-reducere. iar cea indirectă este endotermică. fapt ce denotă prezenţa ionilor de hidrogen în soluţii. dacă atomul central se află într-o stare intermediară de oxidoreducere: H2SO3 + Cl2 + H2O = H2SO4 + 2HCl proprietăţi de oxidant puternic: S + 2HNO3 = H2SO4 + 2NO C + H2SO4 = CO2 + SO + H2O 6HCl + 2HNO3(conc. care diminuează această acţiune.) = 3Cl2 + 2NO + 4H2O Cu + 4HNO3(conc. Prin acţiune din exterior se subânţelege modificarea uneia dintre condiţiile care determină starea de echilibru (concentraţia componenţilor. deoarece entalpia este negativă.4 kJ Variaţia căror parametri va favoriza deplasarea echilibrului chimic în direcţia obţinerii clorului? 4HCl (g) + O2(g) 2Cl2 (g) + 2H2O ∆ H° = -116. pot să se oxideze. La interacţiunea clorurii de hidrogen cu oxigenul. presiunea în cazul prezenţei măcar a unui component în stare gazoasă). dacă asupra unui sistem în stare de echilibru dinamic se acţionează din exterior.Acizii care conţin oxigen. echilibrul poate fi deplasat în direcţia obţinerii clorului: 29 . În anumite condiţii reacţia clorurii de hidrogen cu oxigenul este reversibilă: 4HCl (g) + O2(g) = 2Cl2 (g) + 2H2O ∆ H° = -116. este necesar ca în urma reacţiei să se obţină un produs puţin solubil. Pentru ca reacţia să se desfăşoare. temperatura. 34. atunci echilibrul se deplasează în direcţia acelei reacţii.

Se determină masa carburii de calciu: 30 .5 g de substanţă: M(C2H2Br4) = 345.1. 4.25 moli: . la mărirea presiunii sistemului reactant (volumul substanţelor gazoase iniţiale este de 2. . b. 1. Calculaţi partea de masă a CaC2 în carbura tehnică. 2 – tetabrometan ce se conţine în 86. Carbura de calciu tehnică cu masa egală cu 20. 2.6 g/mol. Fe2O3 + 3H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 3H2O Fe2(SO4)3 + 6NaOH = 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4 Fe(OH)3 + 3HCl = FeCl3 + 3H2O FeCl3 + 3AgNO3 = 3AgCl + Fe(NO3)3 Conform ecuaţiei reacţiei υ (C2H2) = υ (C2H2Br4) = 0. la micşorarea concentraţiei clorului (evacuarea Cl2 din sistem) c.2. 2. 5. 3.2-tetrabrometan cu masa 86. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor cu ajutorul cărora pot fi realizate următoarele transformări: Fe2O3 → Fe2(SO4)3 → Fe(OH)3 → FeCl3 → Fe(NO3)3 → Fe2O3 1.a. 36. la micşorarea temperaturii.00 g a fost tratată cu apă în exces. La trecerea acetilenei obţinute prin apă de brom s-a obţinut 1.50 g.Se determină cantitatea de substanţă de 1. 35.25 moli .5 ori mai mare decât volumul substanţelor gazoase finale 4 moli HCl(g) + 1 mol O2(g) = 2 moli Cl2(g)).Se scrie ecuaţia reacţiei de interacţiune a etinei cu bromul în exces: HC ≡ CH + 2Br2 = Br2HC–CHBr2 .Se scrie ecuaţia reacţiei de obţinere a etinei din carbură de calciu: CaC2 + 2H2O = Ca(OH)2 + C2H2 Din ecuaţia reacţiei υ (C2H2) = υ (CaC2) = 0.

În problemă este indicată amina primară. Aminele reprezintă compuşi organici. amine terţiare .(sunt substituiţi toţi trei atomii de hidrogen).05%. obţinuţi prin substituţia atomilor de hidrogen din molecula amoniacului cu radicali ai hidrocarburilor.Se alcătuieşte raportul cantităţilor de substanţă al elementelor în amină: 31 .25 moli · 64 g/moli = 16 g (CaC2) . amine primare (este substituit un atom d hidrogen).m(x) = υ (x) · M(x). . M(CaC2) = 64 g/mol.15. amine secundare (sunt substituiţi doi atomi de hidrogen). N .70%.Se determină partea de masă a carburii de calciu în proba tehnică: Răspuns: Partea de masă a carburii de calciu în proba tehnică constituie 80% 37.Se determină masele elementelor ce se conţin în 100 g de amină: . b. Să se determine formula aminei primare cu părţile de masă ale elementelor egale cu: C – 61. H . formula ei generală este R-NH2. aminele se împart în: a.Se alcătuieşte raportul cantităţilor de substanţă a elementelor în amină: .30%. În funcţie de numărul atomilor de hidrogen substituiţi. . m(CaC2) = 0. c.23.

H şi N în amina dată. υ (C) :υ (H) :υ (N) = 3 : 9 : 1. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice cu ajutorul cărora se pot realiza următoarele transformări: 2) NH3 + HCl = NH4Cl 3) 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O 4) 2NO + 2O2 = 2NO2 5) 4NO2 +2H2O + O2 = 4HNO3 32 . formula aminei este C3H9N sau C3H7NH2. Astfel. Toate valorile se împart la cea mai mică valoare: υ (C) :υ (H) :υ (N) = 3 : 9 : 1. M(N) = 14 g/mol. Acesta este raportul atomilor de C.M(C) = 12 g/mol. Răspuns: Amina cu aşa părţi de masă a elementelor este propilamina C3H7NH2 38. M(H) = 1 g/mol.

5 H=1 M CuCl2 = 135 M H2S = 96 Rezolvare: M=96 SH2 + M=135 CuCl2 m=33.4 g precipitat.166 -.84 M2 58.5  m1 -.4 33 .5 40. Se dau greutăţile atomice : Ag = 108 Na = 23 I = 127 K = 39 Rezolvare : AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3 AgNO3 + 2 KI AgI + 2 KNO3 - se calc nr de moli : n1 = m1 M1 MKI = m 166 n2 = m2 M2 υ= m M MNaCl = m 58.75 2 ClH + CuS m=2.2.39.La barbotarea în exces a H2S în 33.m1 / M1 -.75 g soluţie CuCl2 s-au format 2.Care a fost concentraţia procentuală a soluţiei iniţiale ? Se dau greutaţile atomice pt : Cu = 64 S = 32 Cl = 35.In ce raport molar se precipită sărurile de Ag dintr-o soluţie ce conţine mase egale de NaCl şi KI atunci când acestea se tratează cu AgNO3.m1 · m2 m2 m2 / M2 M1 M2 => M1 -.

10 % 33.37 g CuCl2 64 C % = md · 100 Ms C % = 3.1 · 10 = 11 m2 = V = 10 g m1C1 + m2C2 = C3 (m1 + m2) 11· 10 + 10 · 1 = C3 (11 + 10) 120 = C3 · 21 => C3 = 120 -.3.4 g Cus……………x………………….96 g CuS…………..05 g / cm³? Se dau masele moleculare pt: CuSO4 = 160 Rezolvare : m1C1 ≠ m2C2 = C3 (m1 + m2) ρ= m V => m = V ·ρ y = 2.6 · 135 -.64 g Cu 2.4 · 64 -.32 g S…………….1..Se amestecă 10 ml soluţie CuSO4 10 % (densitatea = 1. Ce concentraţie molară are soluţia obţinută dacă densitatea = 1.05 · 10 -.8 96 135 g CuCl2……………64 g Cu z……………………….y X = 2.6 96 m1 = 1.1 g / cm³) cu 10 ml soluţie CuSO4 1 % (densit 2 = 1 g / cm³).0.71 · 1..0.1.71 % 21 CM = C % ·ρ · 10 M => CM = 5.37 M 160 34 .4 · 32 -.6 g Cu z = 1.5.75 41.37 · 100 -.

19 100 C % = md .6 M=106 + Na2CO3 x BaCO3 + 2 NaCl x = 41.8 · 5 -.21.2 -. In filtratul rezultat după separarea precipitatului a trebuit adăugat 43.5 100 g sol………….6 g soluţie BaCl2 10 % .98 calculul conc procentuale va fi : => ms = 51.5 Rezolvare: M=208 BaCl2 m =41.98 .78 2 · 36.8 g sol…………z g HCl z = 43.8 g soluţie HCl 5 % pentru ca să nu se mai observe degajarea gazului.2 + 2 NaCl + H2CO3 y = 106 · 21.2 g Na2CO3 208 M= 106 Na2CO3 y M= 36.98 · 100 -.2 + 30.5 2 ClH m= 21.78 = 51. 100 ms 35 . 100 ms => Na2CO3 = x + y = 21.2.346.5 g HCl 43.42.30.La 41.53 g 15 15 = 51. sa adăugat o masă de soluţie Na2CO3 15 %. Ce masă de soluţie Na2CO3 s-a utilizat în experiment ? Se dau : M Na2CO3 = 106 M BaCl2 = 208 M HCl = 36.6 · 106 -.

.18....5 % pentru a fi folosită astfel : .55 g sol 1 x………………. Calculaţi : a..5 g AgNO3 40 g sol.... Ce concentraţie molară are soluţia obţinută dacă densitatea se aproximează cu 1 ? Ce C % are soluţia care se obţine prin evaporarea unei cantităţi de solvent egală cu jumătate din cea conţinută iniţial ? C % 1 = 10 C%2=? m1 · C1 = m2 · C2 m1 = ρ1 · V1 m2 = ρ2 · V2 ρ1 · V1 · C1 = ρ2 · 2V · C2 cantitatea de solut: 45 + 10 = 55 1...... concentraţia procentuală a amestecului de halogenuri Rezolvare : 100 g sol....3...18 (Cm) 55 44..5...x x = 40 · 8..în 40 g soluţie AgNO3 se introduce o plăcută de Cu de 100 g şi se lasă un timp îndelungat .........100 g sol x = 100 · 10 -...07 g / cm³ la dublu..Se prepară 840 g soluţie AgNO3 8..8....07 · 10 = 1 · 2 · C2 C2 = 1..07 · 10 · 1 -.... .43.4 g 100 (C %) 36 .restul soluţiei se tratează cu 25 g amestec NaCl + KI .........35 2 100 – 10 = 90 (total soluţie) => 1 / 2 din soluţie = 45 10 g subst……….5 -. masa plăcuţei la sfârşitul reacţiei b.Se diluează un volum de NaCl 10 % cu densitatea = 1....

02 · 1 -..2..68 g AgNO3 100 AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3 m NaCl + m KI = 25 58.5 · 800 -.52 g (final) b...02 2 1 mol Ag……………….....01 2 t = 0.02 · 2 -..0.4 · 1 -.64 g Cu + 2..1 mol Cu(NO3)2…………….16 g Ag = 101.108 g Ag 0...5 AgNO3 z` = 8.Cu + 2 AgNO3 Cu(NO3)2 + 2 Ag 1 mol AgNO3………………..t z = 0.z…………………………….0...2 moli Ag 0...5 · a + 166 · b = 25 a · 170 + 170 · b = 68 AgNO3 + KI AgI + KNO3 37 .0..02 moli Ag……………x` x` = 0..170 g y moli……………………….0.8...02 moli AgNO3 170 2 moli AgNO3.02 · 108 -.16 g Ag 1 Masa placuţă: = 100 g (iniţial) .02 moli AgNO3………….4 g y = 3. 800 g sol AgNO3 8.5 % + 25 g amestec NaCl + KI 800 g sol………………z` g AgNO3 100 g………………….3.

49 g KI 100 g amestec…………………x ``……………….52 g NaCl……….y`` x`` = 100 · 22.40 107.23.52 -.4 a = 0.49 KI / · (-58.6 b = 1.58.5 b = 1.5 b = .33 g.185 g.90 g NaCl 25 y`` = 100 · 2.49 -.5 Rezolvare: KBr M= 119 + KNO3 + AgBr2 M= 188 K = 39 S = 32 Na = 23 O2 = 16 Ba = 137 N = 14 AgNO3 38 . NaCl.4 – 0.Soluţia obţinută se tratează cu o soluţie proaspătă de AgNO3 iar precipitatul format se separă şi se cântăreşte.96 g KI 25 45. Se dă A pt: Ag = 108 Br = 80 Cl2 = 35.015 = 0.52 NaCl b = 166 · 0.855 g amestec KBr.0.015 = 2.2.385 · 58.5 · a .385 a = 0. Soluţia rămasă după separarea precipitatului este tratată cu soluţie de acid sulfuric în exces.5 a + 0.015 107. obţinându-se un precipitat cu masa de 2.9.6 -. Să se calculeze compoziţia procentuală în procente de masă a amestecului solid de KBr. NaCl.5 = 12. găsindu-se că el are masa 6.4 166 b = 25 -58. BaCl2 analizat..015 a = 0.166 · b = 25 a + b = 0.Se dizolvă 3.5) 25 g amestec………………22. BaCl2.

.87 = 6.185 (Na) m KBr + m NaCl = 1.5 + AgNO3 NaNO3 + AgCl M= 143.33 BaSO4 M= 233 x = 208 · 2.08 g BaCl2 233 y = 2.185 (Na) (Ba) x Ba(NO3)2 M= 208 + H2SO4 m= 2.2.08 · 2 · 143.33 -.5 -.855 m AgBr + m AgCl + 2.775 m AgBr + m AgCl = 3.315 (Na) m KBr…………………M KBr m AgBr……………….M AgBr m KBr = m AgBr · 119 188  m AgBr = m KBr · 188 119 + 2 HNO3 39 .87 g AgCl provenit din BaCl2 208 m KBr + m NaCl + 2.5 BaCl2 M= 208 + 2 AgNO3 Ba(NO3)2 + 2 AgCl M= 143.855 g m AgBr + m1 AgCl + m2 AgCl = 6.NaNO3 M= 58.08 = 3.2.5 m KBr + m NaCl + m BaCl2 = 3.

58 m KBr + 2.855 BaCl2 = 2.1.M NaCl m AgCl………………….45 m NaCl = 3.119 · 100 = 30.45 58.51 m NaCl = 0.19 KBr = 1.0.85 30.775 ..25 3.855 NaCl = 0. 1.315 0.5 II). m KBr + m NaCl = 1.99 ~ 100 46.586 = 1.08 · 100 = 53.79 + 15.95 3.58 m NaCl = .25 + 53.2.5 -.80 2. şi T=0 C) este necesar pentru a obţine 93 g anilină prin reducerea catalitică a nitrobenzenului la un randament de 95 %? Se dau masele moleculare : M nitrobenzen = 121 M anilină = 93 Rezolvare : 40 .87 m NaCl = 0.775 1.79 3.95 = 99.2.586 · 100 = 15.315 .M AgCl m AgCl = m NaCl · 143.Ce volum de hydrogen măsurat în condiţii normale (p=1 atm.I).45 M NaCl = 3.58 m KBr + m AgCl (Na) m NaCl………………….586 m KBr = 1.

97.2 = 0.0000443 m³ / s .56 volume de H2 47. 100 Ct => 95 = 93 .Să se calculeze debitul volumetric Qv în m³ / s.51 · 22.1594 m³…………………3600 s z m³………………….4 = 70. m³ / h.15 g hidrogen 93 3.89 nitrobenzen (masa de nitrobenzene) 95 calculăm masa de hydrogen x = 3 · 97. l / min la transportul unui volum de apă de 200 l cu pompa centrifugă într-un timp de 1 h 15 min 15 s.3.2 m³…………………4515 s y m³…………………3600 s y = 3600 · 0. Rezolvare : V = 200 l = 0.2 m³…………………4515 s x m³…………………1 s x = 1 · 0.2 4515 0.1594 m³ / h 4515 0.89 -. 100 Ct  Ct = 100 · 93 -.60 s 41 = 0.2 m³ t = 1 h 15 min 15 s = 3600 + 15 · 60 + 15 = 4515 s Qv = V t 0.NO2 + 3 H2 NH2 + 2 HOH η = Cp .

9 50.3. Care este cantitatea rămasă nedezintegrată după 18 ore din 200 grame de izotop care s-a dezintegrat ? Rezolvare: _ m = m0 · e λ·t 1 λ = ln2 -.2.693 -.12 g 63.9%) Rezolvare : Fe (91.Timpul de înjumătăţire al unui izotop radioactiv este t ½ = 3 ore.Care este masa atomică a Fierului cunoscând abundenţa izotopilor naturali ai acestui element ( în % molare) : 54 56 57 58 Fe (5.0 g / ml) Rezolvare : CM = md · 1 · 1000 -.3 · 100 100 58 = 55. Ce molaritate are aceasta ? (MKOH = 56.0.6 100 100 · 56 + 2.3%) A Fe = 5.8 g KOH în apă obţinându-se 250 mL soluţie.91 49.1594 = 0.9 · 54 + 91.0.z = 60 · 0.Ce cantităţi de NaCl şi de HOH se amestecă pentru a prepara 15 litri de saramură de concentraţie 10 % (d soluţie = 1 g / mL) ? Rezolvare : Solut (1) + solvent (2) = soluţie m1 m2 42 .2 mol / L M V 56 250 51.0.6%) Fe (2.0026 m³ / min 3600 48.2%) Fe (0.8 · 1 -.231 ore¯ t½ 3 4.158 m = 200 · e ¯ = 200 · 1 -.Se dizolvă 2. d = 1.2 · 57 + 0.

Cf -.5 Kg NaCl 100 m2 = 13.60 2 2 V(L) = 0.1 L = 100 mL 60 · 0.100 N.13.1 53.0 L soluţie 0.16 – 10 -.5 Kg hoh V2 = m2 -. În ce raport masic r = m1(8%) / m2 (16%) trebuie amestecate cele 2 soluţii ? Rezolvare : mf = m1 + m2 mf · Cf = m1 · C1 + m2 · C2  m1 -.C1 10 – 8 54.Pentru a prepara o soluţie de sodă caustică de concentraţie 10% avem la dispoziţie două soluţii : una de concentraţie 8% şi alta de concentraţie 16%.5 L D 1 52. dacă aceasta se va folosi în reducere la Mn (2+) .6 -.13.3 m2 C1 .1 N sunt conţinute 0.5 -.6 g sare (masa moleculară a MgSO4 este 120 g / mol) ? Rezolvare : CN = m E · V(L) => V(L) = m E · CN EMgSO4 = M -.1.C2 .120 -.0.mf = V · d = 15 kg mf · cf = m1 · c1 + m2 · c2 15 · 10 = m1 · 100 + m2 · 0 m1 = 15 · 10 -.În ce volum de soluţie de MgSO4 cu concentraţia 0. respectiv la MnO2? (masa molec a KMnO4 = 158) Rezolvare: 43 .Câte grame KMnO4 sunt necesare pentru a prepara 1.

6 g / val 5 5 nE = V · CN = 1 · 0.O soluţie de H2SO4 37% are d = 1.064 g / mL) ? b) care este titrul soluţiei 2 N obţinute ? (masa molec a acidului sulfuric = 98) Rezolvare : a) E H2SO4 = M -.0.158 -.8 g@ n H2SO4 = mH2SO4 -.280 g / mL.66 g / val 3 3 nE = V · CN = 1· 0.66 = 5.6 = 3.04832 L = 48.38.3 · 1.158 -.38.09665 vali E 100 · E 100 · 49 Vf = n H2SO4 -.1 · 52.3 mL CN 2 mf = Vf · df = 48.41 g m H2O = m f sol .0.1 · 31.52.266 g 55.6 mL 44 .8 · 37 -.09665 -.1 vali masa de KMnO4 este: m = nE · E = 0.8 = 38.6 -.31.1 vali m = nE · E = 0.m i sol = 51.100 = 0.m i sol · Cp -.61 g V H2O = m apa -.064 = 51.12.98 -.100 = 0.MnO4- + 5e - + 8 H + Mn 2+ + 4 HOH E = M -.28 = 12.0 mL soluţie pentru a prepara o soluţie 2 N (d = 1.0.49 g / val 2 2 mi sol = Vi · di = 10 · 1.41 .12.16 g MnO4+ + 3e + 4 H MnO2 + 2 HOH E = M -. a) câţi mL apă trebuie adăugaţi la 10.

6 g % CO2 = 3.2 · 49 -. Rezolvare: p·V = m .Care este concentraţia procentuală a oxigenului respectiv CO2 când se dizolvă într-un litru de apă ( d = 1 g / mL) la 0ºC şi 1 atm ? Ca date de referinţă solubilităţile acestor gaze sunt : 0.051 = 0.36 .049 L O2 / L apă şi 1.710 L CO2 / L apă. 100 -.0.d apa b) T = m -.949 58.1000 -.07 .Să se determine fracţiile molare ale componentelor unei soluţii de NaOH 3 molal.082 atm · L / mol · K.55 moli μ apă 18 x NaOH = v NaOH -.049 · 32 -. Rezolvare : v NaOH = Cm = 3 moli v H2O = m apă -. T M m O2 = 1 · 0.36 = 1003.007 % 1000 m sol = 1000 + 3.051 v NaoH + v apă 3 + 55.07 g 0.0.3 -.0.2 45 .55.CN · E -.55 x apă = 1 – x NaOH = 1 – 0.0.07 = ~ 1000 g % O2 = 0.0.082 · 273 m sol = Vapa · dapa + m 02 = 1000 · 1 + 0.0980 g / mL V 1000 1000 56. 100 -.2 M cu 100 mL soluţie acid sulfuric 0.33 % 1003.Se amestecă 50 mL soluţie acid sulfuric 0. R .6 57. R = 0.

...... m la 20ºC.....0 m x 4... cu dimensiunile 6.20 g.6 · 0.0 – 582...6 + 71 = 271.... în cât timp se va atinge în acest garaj concentraţia letală de 1000 ppm CO ? 46 .Care este cantitatea de peşte (în kg) care ar trebui să fie consumat pentru a rezulta doza letală de mercur...... a Cl = 35..........Care este entalpia de formare standard a etanului cunoscând următoarele valori ale energiilor de legătură (în kcal) : ε C – C = 58..30 · 10¯ kg = 30 · 10¯³ g Hg x...6 6 1 kg peşte..... Rezolvare : MHgCl = 200....1477 -... dacă peştele infestat conţine 30 ppm în greutate mercur ? Se consideră că tot mercurul...0.....6 ....4.... O maşină este lăsată să funcţioneze într-un garaj fără ventilaţie..1477 g Hg x = 0..200..6 = 560..2 kcal / mol 60..4 – 6 · 87.4 şi ΔHºvap a carbonului egală cu 125 kcal / mol ? Rezolvare: 2 C (s) + 3 H 2 (g) H3C CH3 (g) ΔHf = 2 · ΔHºvap + 3 · ε H – H ..6 g HgCl2.....6 · ε C – H .....6 g Hg 0...0...ε C – C ΔHf = 2 · 125 + 3 · 103.2.. A Hg = 200...4 = .Motorul unui automobil în funcţiune produce un gaz toxic..6 271..5......... a cărui doză letală din peşte este 0.. să se calculeze câţi moli de CO se produc pe minut b.3 – 58...6 ε H – H = 103...............DLHg DLHg = 200.1477 g 271...22.......9 kg peşte 30 · 10³ 61... CO..... se găseşte în organismul acestuia sub formă de clorură de mercur (II).... a.....0 m x 2...2 -..... cu un debit de cca 188 g pe oră.....59..20 g HgCl2.

Rezolvare : a. 28 g CO.................22,4 L CO 188 g CO...............x x = 188 . 22,4 -- 150 L / oră 28 V = Po · Vo . T -- 150 . 293 -- 161 L / oră To P 273 υ = (161 / 22,4) -- 0,120 moli / minut 60 b. volum = 6 · 4 · 2,2 = 52,8 m³ = 52,8 10³ dm³ 1000000 L.......................1000 L CO 52,8 · 10³ L.....................x x = 52,8 · 10³ · 1000 -- 52,8 L CO 1000000 τ = 52,8 L -- 19,67 minute (161 · 60) 62.Ce volum de clor se degajă prin reacţia dintre 1 litru soluţie HCl 0,3 N şi MnO2 până la consumul total al dioxidului de mangan ? Rezolvare : m HCl = 0,3 · 36,5 = 10,95

4 ClH

+

MnO2

Cl2

+

MnCl2

+

2 HOH

4 · 36,5 g HCl…………………22,4 L Cl2 10,95 g HCl…………………x L Cl2 x = 22,4 · 10,95 -- 1,68 L Cl2 4 · 36,5 63.Studiul termodinamic al echilibrului

H2

+

I2

2 HI
47

La 600ºC a stabilit că la un raport al reactanţilor 2;1, constanta de echilibru este 70, iar la un raport 1:1 şi in condiţii standard, valoarea acesteia este egală cu 0,59. a. care este compoziţia amestecului la echilibru (în % molare) la 600ºC ? b. care este compoziţia (în % volum) a amestecului gazos rezultat prin reacţie în condiţii standard ? Rezolvare : a. H2 2 2-x + I2 2 1-x 2 HI 0 2x initial ech

ΔV = 0 => Kp = Kc = Kx = Kn Kn = (2x)² -- 70 => x = ~ 0,95 (2-x) (1-x) υ H2 = 1,05 moli; υ I2 = 0,05 moli; υHI = 1,9 moli 1,05 . 100 -- 35 % H2 3 0,05 . 100 -- 1,7 % I2 3 1,9 . 100 -- 63,3 % HI 3 b. H2 g + I2 s 2 HI g

Kp = p²HI -- 0,59 pH2 Δv = 1 => Kp = Kx Kx = x²HI -- 0,59 x H2 x H2 + x HI = 1

48

 xHI = 0,5278  52,78 %  xH2 = 0,4722  47,22 % 64.a.Care este densitatea clorului în raport cu aerul? b.Care este masa clorului dizolvat in 7,5 L apă, cunoscând că solubilitatea clorului la 15ºC este 2,6 L clor / apă ? c.Care este volumul obţinut (c.n.) prin evaporarea a 10 L de clor lichid cu densitatea de 1,5 g / cm³ ? ACl = 35,5 Rezolvare : a. 71 -- 2,457 28,9 b. 2,6 · 7,5 = 19,5 L Cl2 19,5 . 71 -- 61,8 g 22,4 c. m = V · d = 1,5 · 10³ g / L · 10 L = 15 kg V = 15 . 22,4 -- 4,73 m³ 71 65.O tonă de pirită cu 20 % impurităţi este materia primă pentru obţinerea acidului sulfuric, printr-un proces care are randament 85 %. Acidul sulfuric obţinut se întrebuinţează : a) jumătate din cantitate pentru a obţine sulfat de Cu b) Jumătate de cantitate pentru a obţine sulfat de Na Se cere : 1) volumul de SO2 rezultat din reacţia (a) 2) volumul de solutie NaOH 1 N necesară pentru neutralizarea reacţiei (b) AFe = 56 As = 32 Ao = 16 ANa = 23 Rezolvare : 1)

4 FeS2
SO2 +

+

11 O2
1/2 O2

=

2 Fe2O3
SO3

+

8 SO2

49

SO3

+

HOH

H2SO4

MFeS2 = 120 m H2SO4 = 0,8 · 1000 . 0,85 . 8 . 98 = 1110,6 kg 4 · 120

2 H2SO4

+

Cu

CuSO4

+

SO2

+

2 HOH

2 · 98 kg H2SO4…………………..22,4 m³ SO2 ½ · 1110,6 kg H2SO4………………x x = 1110,6 · 22,4 -- 63,5 m³ SO2 2 · 98 · 2 2) 2 NaOH + Na2SO4 + 2 HOH

H2SO4

2 · 40 kg NaOH.............................98 kg H2SO4 y...................................................1/2 · 1110,6 kg H2SO4 y = 80 · 1110,6 · 0,5 -- 453,3 kg 2 · 98 VNaOH = 453,3 · 1 -- 11,3 m³ sol NaOH 1 N 40 66.Câte grame de SO3 trebuie să se dizolvă în 100 g de soluţie de acid sulfuric 91 % pentru a obţine oleum de 30 % ? Rezolvare : SO3 + H2O = H2SO4

100 g soluţie 91 % conţine : 91 g H2SO4 şi 9 g H2O 18 g H2O…………………..80 g SO3 9 g H2O…………………..x x = 9 · 80 -- 40 g SO3 18 adăugând 40 g SO3 se obţin 140 g H2SO4 100 %, solvent pentru SO3, cu care se prepară soluţie de oleum 30 %. 50

800 · 38 -. Na + + HOH KOH Ba(OH)2 + Na2SO4 Răspunsuri: a.220.7 g HOH -compoziţia soluţiei la 0ºC : m f = 36 · 579. Na + HOH KOH b. la 80ºC : mi NaCl = m sol · 38 -.y g SO3 (100 + y) · 30 = 100 · y y = 60 g SO3 . iar la 0ºC are valoarea 36 g/100 g apă.7 = 11.7 -.208. e.100 g sol oleum…………………30 g SO3 (100 + y) g oleum……………….Care din următoarele reacţii permit obţinerea NaOH ? a.în total => m SO3 = 40 + 60 =100 g SO3 67.3 – 208.3 = 579.Solubilitatea NaCl la 80ºC este 38 g/100 g apă.7 g NaCl 100 => se separă : Δm = 220. Na2O d. Na + HOH NaOH + 1/2 H 2 51 .6 g NaCl 68.3 g NaCl 138 138 mi HOH = 800 – 220. NaNO3 + c. Ce cantitate de NaCl se separă prin răcirea a 800 g soluţie saturată de la 80ºC până la 0ºC ? Rezolvare : -masa soluţiei iniţiale : 38 + 100 = 138 g -compoziţia soluţiei iniţiale.

formula cristalohidratului : Na2CO3 · xH2O (106 + 18 · x) g 7.90 g se tratează cu HCl în exces.90 => => NaOH = 60 % KOH = 40 % 70.75 g Na2CO3 · xH2O  Na2CO3 + xH2O 18 · x g 1.5 . + HOH + Ba(OH)2 2 NaOH + H2O2 + BaSO4 Na2SO4 2 NaOH 69.c. Care este formula cristalohidratului ? Rezolvare : .2 grame.2 40 56 x + y = 17. x + 74.5 .Un amestec de NaOH şi KOH cu masa 17.5 . x 40 => b = 74.25.5 a (aq) Cl (aq) + HOH KOH 56 y + HCl K + 74.15 g 58. y -. Care a fost compoziţia amestecului iniţial de hidroxizi ? Rezolvare : NaOH 40 x + (aq) + HCl Na + (aq) + 58.75 grame de carbonat de sodiu cristalizat pierde 1.Prin calcinare 7. Na2O e.125 g 52 .5 b Cl + HOH a = 58. y 56 x = 10. A rezultat un amestec de NaCl şi KCl cu masa de 25.5 .75 g y = 7.125 g apă.

MKClO3 = 122.25 · x = 119.8 g 6 3 3 72.125 = 7.2 .25 · x + 119.25 = 139.25 · x => x = 1 formula cristalohidratului reală : Na2CO3 · H2O 71.Prin fierberea unei soluţii de bicarbonate de sodium se obţine o soluţie de carbonat de sodium. Care a fost concentraţia soluţiei iniţiale dacă concentraţia procentuală a solutiei de sodă astfel obţinută este 5. 83 ? Rezolvare : 2 NaHCO3 Na2CO3 + HOH + CO2 2 · 84 g - 106 g 44 g la 100 grame soluţie finală: m Na2CO3 = 5.2.40.5 -. 44 -.5 · x 119.83 g m CO2 = 5. (106 + 18 · x) · 1.75 · 18 · x 20.care este echivalentul gram al KClO3 care reacţionează conform reacţiei: KClO3  KClO4 + KCl Rezolvare: +1 +5 -2 +1 +7 -2 +1 -1 4 KClO3 3 KClO4 + KCl -2e +5 Cl +6 e Cl Cl +7 - E = 4 · MKClO3 -.42 g CO2 106 53 .83 .

200 + 33 .12 g / cm³ cu 800 g soluţie 33 % cu d = 1. Se cere : a) care este producţia de NaOH. în kg / oră ? b) volumul solutiei de naCl consumat în litri / oră. 100 -. molar Cm.42 g = 9. l . ηQ -40 .42 73.20. 2 .m NaHCO3 = 5. 84 -.9. şi normal CN ? Rezolvare : m f sol = 200 + 800 + 400 = 1400 g m NaOH = 11 .20.12 1. 0.13 val / L 74.9 -.4 % 1400 Vf sol = 200 + 800 + 400 = 1166.42 = 102. 15000 .286 g NaOH 100 100 Cp f = 286 .36 g/cm³ şi cu 400 cm³ de apă distilată. 100 -.83 . Se dă F = 96500 C · mol¯¹ Rezolvare .La trecerea unei cantităti de electricitate de 15000 A · H printr-o celulă de electroliză a naCl. Care este concentraţia soluţiei finale exprimată procentulual Cp.36 CM f = CN 286 40 · 1166. cu diafragmă.20145 g -.24 g NaHCO3 106 mi sol = m f Ci NaHCO3 sol + m CO2 = 100 + 2.Se amestecă 200 g soluţie NaOH 11 % cu densitatea d = 1. iar la ieşirea din celulă este 290 g/L.8 · 1000 f -.8 ml 1.1 kg 54 .24 . a) m NaOH = M .13 mol / L f = CM = 6. se obţine NaOh cu randament de 90 %. Concentraţia soluţiei initiale este 300 g/L. 800 -.9 % 102.6.

29 g Na2CO3 (100 + x) · 29 = 100 · 106 x = 185. dacă solubilitatea carbonatului de sodiu anhidru.29460.6 g 1 L sol…………………….5 g apă b) masa soluţiei = (185.7 g Na2CO3 · H2O Rezolvare . Se cere . astfel încât să se formeze o solutie saturată la 30ºC.5 = 29460.2946 L soluţie / oră 10 75.1000 g 55 .5 g sol m……………………………. la 30ºC c) solubilitatea Na2CO3 la 10ºC. Na2CO3 · 10 H2O are masa molară (106 g Na2CO3 + 180 g apă)  1 mol Na2CO3 · 10 H2O = 286 g a) (180 + x)g apă……………106 g Na2CO3 100 g apă……………….6 grame V = 29460. ştiind că la 10ºC se depun 183.5 + 180) g apă + 106 g Na2CO3 = 471.n·F 1 · 96500 b) υ NaOH = 20145 -.6 moli 40 υ NaOH = υ NaCl = 503.365.6 · 58.(300 – 200) grame NaCl V………………………….Se dizolvă 286 g Na2CO3 · 10 H2O într-o cantitate de apă.5 g Cp = 106 .503.5 % 471.6 moli m NaCl = 503. 100 = 22. la 30ºc este 29 b) concentraţia procentuală şi molală a solutiei saturate. a) masa de apă necesară.6 -.5 1 mol Na2CO3……………….

Aliajul duraluminiu conţine 95 % Al. 1000 -.2 · 27 + 3 · 96 -.s (10ºC) s (10ºC) = 106 – 106 · 0.57 g 2· 3 6 6 77.64 250.950 kg 100 Masa aluminiului impur = 100 . Să se calculeze masa de aluminiu de puritate 90 % necesar obţinerii unei tone de aliaj.2 M în reacţia : Al2(SO4)3 + 3 BaCl2 2 AlCl3 + 3 BaSO4 Rezolvare: CN = CM · v = 0. 950 -.64) g Na2CO3 100 g…………………………………………. Rezolvare : Masa aluminiului pur = 95 .7 g reprezintă 183.5 – 180 · 0.2 val / L 56 ..342 -.0.3 76. 4.3816 -.64 moli Na2CO3 · 10 H2O 286 (180 + x – 18 · 10 · 0.64) g apă……………………(106 – 106 · 0.Ce masă echivalentă are sulfatul de aluminiu care reacţionează conform ecuaţiei Al2(SO4)3 + 3 BaCl2 2 AlCl3 + 3 BaSO4 Rezolvare: E = M -.5 kg 90 78.Care este normalitatea unei soluţii de Al2(SO4)3 0.74 mol / kg c) 183.2 · (2 · 3) = 1.7 -.m = 2.1 % Cu şi adaosuri de Mg şi Mn în cantităţi mici. 100 -.2 g Na2CO3 / 100 g apă 180 + 185.64 .1055.15.

Ce cantitate de aluminiu este necesară pentru obţinerea a 312 grame crom din Cr2O3 prin metoda aluminotermică? Rezolvare: 2 Al + Cr2O3 Al2O3 + 2 Cr 2 · 27 g Al…………………2 · 52 g Cr x g Al…………………….4 L H2 x………………………3.79.7 litri H2 (c.3 · 22. 100 -.7 -.Scrieţi ecuatiile chimice ale reacţiilor hidroxidului de Al cu acidul clorhidric şi hidroxidul de sodium.n. Ce afirmaţii puteţi face pe baza acestor reacţii? Rezolvare: Al(OH)3 Al(OH)3 + + 3 H Cl NaOH AlCl3 + 3 HOH [Al(OH)4]Na 57 .7 L H2 x = 54 · 3.).. 100 = 50 % Cu 3 81.162 g 104 80.312 g Cr x = 312 · 5 -.3 g (aproximativ) 3 · 22. Rezolvare : 2 Al în condiţiile mentionate doar Al reacţionează cu HCl + 6 H Cl 2 AlCl3 + 3 H2 2 · 27 g Al………………. 6 grame amestec de Cu şi Al s-a tratat cu HCl diluat şi s-au colectat 3.4 3 .50 % Al 6 6 – 3 . Să se determine compozitia procentuală a amestecului.

Completaţi ecuaţiile chimice lacunare cu formulele omise ale reactanţilor/produşilor de reacţie din reacţiile de mai jos şi stabiliţi coeficienţii stoechiometrici corespunzători conform legilor fundamentale ale chimiei: A. 4 Al B. 2 Al + + 3 O2 6 HOH 2 Al2O3 2 Al(OH)3 2 AlCl3 + + 3 H2 3 H2 2 Al + 6 HCl + 3 Cl2 D. Al Al + + d e AlCl3 + AlCl3 H2 Rezolvare: A.Care este reactantul partener în fiecare din următoarele transformări chimice ale Al şi compuşilor săi? Al 1 2 Al2O3 AlCl3 3 Al(NO3)3 4 Al2(SO4)3 5 AlCl3 Răspunsul se va asocial cu numărul de ordine al transformării (1 – 5) cu unul din reactanţii (a – g).. Al Al + + 3 O2 HOH a b + c C.aceste reacţii atestă caracterul amfoter al Al(OH)3 82. C. D. B. 2 Al 2 AlCl3 => că: a = Al2O3 b = Al(OH)3 c = H2 d = HCl e = AlCl3 83. a) HNO3 b) HCl c) Na2SO4 d) O2 e) BaCl2 f) AgNO3 g) H2SO4 58 .

50 -.875 g 85.Care este echivalentul gram al HNO3 (M=63) în reacţia cu Cu Cu + HNO3 Cu(NO3)2 + NO + HOH pe baza bilanţului redox exprimat prin scrierea corectă a ecuatiei chimice corespunzătoare? Rezolvare : 0 +5 +2 +2 3 Cu + 8 HNO3 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 HOH 59 .50 g CuSO4 100 m CuSO4 · 5 H2O = 250 .125 = 421.Rezolvare: 1d 2 Al Al2O3 AlCl3 2b 3f 4g 5e Al2O3 2 AlCl3 + 3 HOH + 3 AgCl + 6 HNO3 Al(NO3)3 + 3/2 O2 + + 6 HCl 3 AgNO3 + 3 H2SO4 2 Al(NO3)3 Al2(SO4)3 Al2(SO4)3 + 3 BaCl2 3 BaSO4 + 2 AlCl3 84.x x = 500 · 10 -.125 g 160 m H2O = 500 – 78.Ce cantităţi de piatră vânătă de apă se folosesc pentru a prepara 500 grame de solutie de concentraţie 10 %? Rezolvare : M CuSO4 = 160 M CuSO4 · 5 H2O = 250 100 g sol………………10 g CuSO4 500 g sol……………….78.

x...... Să se determine : a) compoziţia procentuală a aliajului b) masa soluţiei de KOH consumată la neutralizare Rezolvare : a) Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 65........5 % 200 % Cu = 34............5 -.............22.5 56 mHCl = 600 ............6 % b) HCl + KOH  KCl + 2H2O 36................219 100 60 ....... 36........4 g Zn....2 · 36...... 100 = 64...............4 -....130.. Excesul de acid a fost neutralizat cu o soluţie de KOH 10 %.................. 200 grame de aliaj format din Cu şi Zn a fost tratat cu 600 grame soluţie de HCl 36...8 L H2 x= 44.......146 g HCl 22........65.........63 -.......5 % Zn = 130......y y= 146 · 65.8 g Zn 2 · 36.4 L H2 y......5 % degajându-se 44.8 · 2 · 36................8 L H2 (c.....4 g Zn 146 g HCl.0 2+ Cu +5 - 2e - Cu +2 N + 3e - N E HNO3 = MHNO3 -...21 g ne¯ 3 86..8 .....5 g HCl...4 2 · 36.............5 g HCl.44.....n).....5 -...

pentru a extrage un gram de grăsime.14 g 300 + 2 30  0. 100 -. 100 V + K Ve a) relaţie pentru calculul cantităţii extrase în % me = ___2_____ .5 % extracţie cu 90 mL eter 300 + 2 90 me 1 = __2 · 1_____ -. Rezolvare : X % = K____ .14 · 100 = 14 % me 3 = _2 · 0. 300 ml lapte se supun extracţiei.16 g 300 + 2 16 30 b)  0.mHCl exces = 219 – 146 = 73 mKOH = 2 · 56 = 112 g msol (KOH) = 100 .2 -.37.0.11 g 300 + 2 30 61 .0.15 M CuSO4 se obţine prin dizolvarea a 75 g CuSO4 · 5 H2O în apă ? ce volum de apă trebuie evaporat pentru ca solutia să fie de concentraţie 0.1120 g soluţie 10 % 10 87. -.5 N CuSO4 ? 88. in procente.16 · 100 = 16 % me 2 = _ 2 · 0.70_____ -. ce este mai bine : a) o extracţie cu 90 mL eter ? b) 3 extracţii cu câte 30 mL eter ? Calculaţi cantitatea extrasă.0. Presupunând constanta de distribuţie K = 2.84_____ -.Ce volum de soluţie 0.

4 % me 3 = __2 · 0.06 = 0. într-o singură operaţie va da rezultate slabe  o extracţie eficientă se face dacă extracţia se repetă cu cantităţi mici de solvent 89. cu atât va scădea cantitatea extrasă. 0.01 = 0.016 0.014 – 0.04 · 100 = 4 % (90.04 . 100 -.026 30 + 2 30 => 0.1 g motorină.0.4 % 62 .014 · 100 = 1. Rezolvare: a) X = ___2___ .0.01 30 + 2 30 => 0.014___ -.026 = 0.04 me 2 = _2 · 0.11 · 100 = 11 % me .014 · 100 = 1. Se presupune extracţia motorinei cu hexan.014 0.0.90 % 30 + 2 150 me 1 = __2 · 0. Un volum de 30 mL apă reziduală conţine 0.0. de fiecare dată  o extracţie care se face cu o cantitate mare de solvent.06 30 + 2 30 0. Care extracţie va fi mai eficient ? a) o extracţie cu 150 mL hexan b) 5 extracţii cu câte 30 mL hexan Presupunând K = 2.1 . calculaţi cantitatea de motorină în apă după fiecare extracţie.04____ -.reprezintă masa extrasă Răspuns : Masa finală va fi : mf = me 1 + me 2 + me 3 = mf = 16 + 14 + 11 = 41 %  cu c creşte numărul de extracţii.0.90 g) b) => 0.1____ -.90.

Să se exprime grafic variaţia presiunii parţiale şi presiunea totală faţă de fracţia molară.16 -.2 % 90.05 · 1 -.Pa · Ma Gs Ps · Ms 10 -.87 g/mL şi 25 mL toluen cu densitatea 0.86 g/mL ? Presiunea de vapori a benzenului la 25ºC (pº) = 86 mm Hg şi pº toluen = 39 mm Hg.87 · 15 = 13.16 moli benzen 78 X benzene = 0.014___ -.005 0.13. Rezolvare : Ga -.5 % me 5 = __2 · 0.003 30 + 2 30 => 0.0.002 · 100 = 0.003 = 0.39 Pi = Piº · Xi (41 %) 63 .009 30 + 2 30 => 0.005 · 100 = 0. Care va fi presiunea de vapori a unui amestec de 15 mL benzen cu M = 78 şi densitatea 0. dacă se colectează 10 g de apă ? La 100ºC P apă = 750 mm Hg şi P eugenol = 5 mm Hg.002 0.60 g eugenol 91. Rezolvare : Benzen : ρ = m V => m = ρ · V m = 0.05 g benzene x = 13.009 = 0.005 – 0.0.0.014 – 0.05 g benzen 1 mol………………78 g benzen x……………….me 4 = _2 · 0.005__ -.750 · 18 Gs 5 · 164 => Gs = 0.0.41 0. Ce cantitate de eugenol cu M = 164 se colectează prin distilarea cu antrenare de vapori.

67 + 18.55 mm Hg 92. S-au obţinut picurii cu următoarele arii : 5 u.5 g toluen 1 mol toluen……………….92 g y…………………………21. 100 -.67 mm Hg Toluen: m = 0. benzen.39 (59 %) Pi = 32 · 0.79 · 7 .5 % C ACETAT DE ETIL = 0.46 · 5_____________________ .78 0. Rezolvare : fi = Mi Aj % C = fi · Ai____ Σi · fi · Ai % C ETANOL = _______0.5 % C BENZEN = 0.0.23 -.88 = 54.86 · 25 = 21.17. heptan.78 · 4 .29.16. 64 . 100 -.78 + 0. Factorii de corecţie a ariilor au fost : 0.59 0.5 Care este condiţia pentru aplicarea factorului de corecţie ? Răspuns : condiţia folosirii normalizării ariilor este ca toate componentele să dea un pic cromatografic.7 · 9 .5 · 1 -.79) · ( 9 + 5 +4 + 7) 18.23 moli toluen 92 Xtoluen = 0.34. 4 u.64 0. Un amestec de etanol. 100 -.a.a.86 % 18.7 0.a.59 = 18.a. 100 -.5 % C HEPTAN = 0. Să se calculeze compoziţia procentuală a amestecului. .3. 9 u.79.64 + 0.0.63 % (0.88 mm Hg  presiunea totală va fi: Pt = 35.7 + 0. 7 u.05 % 18.89 % 18.2 . 100 -.5 g y = 21.41 = 35. acetat de etil s-a analizat prin cromatografia de gaz folosind un detector cu conductibilitate termică.Pi = 87 · 0.

Pentru analiza în cromatografia gazoasă a colesterolului din sânge. pentru acid oleic.05 . Rezolvare . Ms · Ai .05 = 0.2 -.5 mg colesterol 10 94.12 şi aria standardului intern este 5 u. ca standard intern s-a concentrat la 1 mL prin evaporare cu azot.03 42 Mi fri = __Ar___ Ms As => Mi 1. La o probă de 50 mg ulei se adaugă 2 mg de ester metilic al acidului undecanoic.93.05 = _2__ 1 42  Mi = (1:42) · 2 · 1. iar pentru sitosterol un pic de 42 u. Care este cantitatea de colesterol în 100 mL sânge. 100 Mp 2__ -.05 -.0.05 ? Rezolvare : % = Mi . şi 75 u. colesterolul se extrage cu cloroform. ştiind că factorul de răspuns relativ este de 1.05 % C = fri .05 -.a.90 1.1.05 10 mL sânge……………………0. 100 Mp · As 1.a.05 mg colesterol 1 mL sânge……………………. Din acest extract concentrat. 1.a.005 mg colesterol 10 100 mL sânge……………………y mg colesterol y = 100 · 0.a. Calculaţi compoziţia procentuală in acid oleic ştiind că factorul relativ de răspuns este 1. Extractul cloroformic din 10 mL sânge la care s-a adăugat 1 mg sitosterol.0. Stabilirea compoziţiei acizilor graşi in uleiul de floarea soarelui se face prin cromatografia de gaz a esterilor metilici a acizilor graşi.0.x mg colesterol x = 1 · 0. se introduce în cromatograf un microlitru. 65 . obţinându-se pentru colesterol un pic de 2 u.

ū = 25 cm³ / s. dacă s-a separat pe o coloană cu L = 20 m. % = fri . Calculaţi K între fs şi fm a unui compus cu tR (timp de retentie) de 500 secunde. _r__ t_ Rdf ū => Ki = 500 .100 .4 milimicroni iar viteza medie liniară ū = 20 cm³ / s. Care este n (nr de talere) ştiind că L = 10 m. R (rezoluţia) = 2.0. viteza hartiei de înregistrare = 2 cm / min. 100 Mp · As  % = 1. grosime = 0. dint = 0. Ms · Ai .12 Mi = 50 mg As = 5 u. Diferenţa între timpii de retenţie este de 0.67. Ai acid oleic = 75 u.800 100 96.2 % acid oleic 50 · 5 95. 100 -. 2 · 75 .a. Picurile au fost simetrice şi de aceeaşi lăţime (Wb1 = Wb2). dint = 0.fri = 1. 66 .6 cm. 200 -.05. β tm i k = t`Ri tm β = _r__ Rdf tm = L ū t M = _20____ -.a.12 . Rezolvare : K = Cis Cim Ki = t`Ri .2 20 · 500 Ki = _t`Ri__ .32 mm.32 mm şi factorul de retenţie relativă dintr-o serie omoloagă este 1.

05 ( t`R 2 .0.6 t`R 2 = 1.6 cm t R 2 .6 -.05 · 400 = 4 sec α = t`R 2 t`R 1 0.15 min 2 R = tR 2 .05 = t`R 2___ t`R 2 – 0.63 t`R 1 = t`R 2 .05 · t`R 2 .picuri egale (Wb): 0.Rezolvare : n = (tR²/σ)² tR 2 .3 cm 2 t = 0.ΔtR Wb Wb n = 16 (tR/Wb)² 1 min……………….0.6 cm = 0.6 cm .0.63 formula pt calculul factorului de separare 67 .6 Wb V = 5 t => => Wb = 0.0.tR 1 = 0.3 -.t R 1 = 0.05 · t`R 2 .15 · 60 -.6 t`R 2 = 1.t`R 1 = 0.0.5 = t`R 2 t` R 1 Δt R = 0.06 m R = 0.tR 1 -.60 sec 0.6 1.15 min……………x sec x = 0.6) 1.9 sec 1 t`R = 1.

05 n = 16 ( 12. e. d.6 / 0.e un compus: 2 – metil – 2 – butan .6 .6 = 12 cm n = 16 ( 12 / 0. 2 – dimetil – propan 98. b. Câţi compuşi diferiţi sunt reprezentaţi mai jos ? Care structuri reprezintă aceiaşi compuşi ? CH3 CH3CHCH2CH3 CH3 a CH3 CH3 CH CH2 CH3 C(CH3)4 CH3CH2CH(CH3)2 CH3 CH3 CHCH2CH3 CH3 d CH3CH2CHCH3 CH3 b H3C C CH3 c e Răspunsuri: 2 compuşi: a.12. Ce gup funcţionale po f ezee intrcomus cu frmula C3H8O ? Răspuns: 2 grupe funcţionale: alcool sau eter 68 .0.6 cm 0.63 -.3 )² = 16 (144 / 0. f f g .9) = 16 · 1600 = 25600 => n pentru t`R 1 = 25600 97.63 => t`R 2 = 0.e un alt compus : 2.t`R 2 (1.05 – 1) = 0.76 / 0.3)² = 16 ( 158.09) = 1764 · 16 = 28224 => n pentru t`R 2 = 28224 t`R 1 = 12. g c.

4 – dinitrofenolului va fi mai tare ? c) Reacţia de mai jos se va desfăşura spre dreapta sau spre stânga ? 69 .3 + (.4.7 101.Care este valoarea sa pKa ? -5 log ( 2 · 10 ) = log 2 + log 10 = 0.CH3 CH OH CH3 CH3 CH2 CH2 OH CH3 O CH2 CH3 2 – PROPANOL 1 – PROPANOL METIL – ETIL – ETER 99. Răspuns: CH3 CH3 CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH3 . a) Care este acidul mai tare ? b) Care bază conjugată.(.log Ka -5 .1. Un acid are Ka = 2 · 10 Rezolvare: pKa = .5 100. Nitrometanul are pKa = 10.2 iar 2.7) = 4.4 – dinitrofenolul are pKa = 4.5) = . Scrieţi toate structurile corespunzătoare formulei C5H10 care conţin un ciclu.7 pKa = .4. cea a nitrometanului sau cea a 2.

14 .dinitrofenolul este acidul mai tare deoarece are un pKa mai mic şi deci Ka este mai mare b) Baza conjugată metilaminei e cea mai tare deoarece este baza conjugată a unui acid mai slab c) Reacţia se va desfăşura în stânga. Ce cantitate de căldură se degajă prin reacţia a 36. . cea a metilaminei.4 g termit (amestec stoechiometric de aluminiu şi oxid feroferic).2.14 Ka · Kb = 10 .11 Deci Ka = 10 Kb = 10____ -.5 · 10 0.0004 . pe baza următoarelor ecuaţii termochimice: 70 .6 C6H5 – NH2 are Ka = 10 - => este o bază mai slabă dec metilamina reacţia va decurge spre dreapta pentru a forma un acid mai slab şi o bază mai slabă 103.6 c) reacţia va decurge spre stânga sau spre dreapta ? + NH3 CH3 NH2 + CH3 + NH3 + NH2 Rezolvare. deoarece se formează un acid mai slab şi o bază mai slabă -4 102. metilamina are Kb = 4 · 10 .4.14 .NO2 NO2 CH3 + O2N O Rezolvare: NO2 CH2 + O2N NO2 OH a) . a) Care este valoarea Ka a metilaminei ? b) care bază va fi baza mai tare. sau a anilinei ? aniline are pKa = 4.

5 kJ M 912 104.6 Kj Fe (s) (s) + 1/5 O2 Fe (s) + + 0. | 3319. | ΔH | -.132. Rezolvare : FeS 88 g 2 H Cl + Fe 66 g .4 L numărul de moli corespunzător : m1 88 m2 56 moli FeS moli Fe 71 .6 +815.36.4 .notăm m1 – masa de FeS m2 – masa de Fe FeCl2 + H2 22. Să se calculeze compoziţia procentuală a unui amestec de FeS şi Fe care prin tratare cu HCl formează un amestec de produşi de reacţie care conţin 90 % hidrogen sulfurat.5 | -.FeO (s) Fe2O3 2 Al (s) Rezolvare: 3 Fe3O4 + 269.5 kJ / termit Mtermit = 3 (MFe2O3 + MFeO) + 8 · AAl = 3 (2 · 56 + 48 + 56 + 16) + 8 · 27 = 912 g Q = m .5 O2 Al2O3 (s) + 0.3319.1644) = .5 O2 (g) kJ 815.9) + 4 (.4 L FeCl2 + SH2 22.9 kJ 1644 + 8 Al 4 Al2O3 + 9 Fe + Hr ΔHr = 3 (ΔH1 + ΔH2) + 4ΔH3 = 3 (269.

4 . O pompă cu piston care face 150 rot / min trebuie să transporte apă incălzită la 60ºC.5 m HOH pentru imprimarea vitezei.8 m³ / h lichid cu densitatea relativă 1.5 % 14.4 L H2 56 concentraţiile H2S în amestecul gazos final : CH2S = _V1___ . Un ejector cu apă ridică 7. 22.93. presiunea atmosferică medie la locul de instalare a pompei este 736 mm Hg. 100 m1 + m2 % Fe = 6. 22.4 · m2 + m2 => 0.02 la înălţimea H = 4 m.6 m³ / h şi înălţimea de lucru a apei înaintea pompei Hag = 22 m. Rezolvare: Put = 7.4 .36 · m2 105.5 -. Să se determine randamentul ejectorului.025 · m1 = 0.86.02 _ 6.8 · 1020 · 9.4 L H2S 88 V2 = m2 . învingerea inerţiei şi a rezistenţelor hidraulice pe conducta de aspiraţie.1. 100 -. Calcule preliminare au indicat o pierdere de energie de 6. m2 88 56 m1 = 14.81 · 4 -. 100 22. m1 + 22.5 % = __14.4 · m2 % FeS = __m1____ .736 · 13600 _ 2. Debitul de apă pentru funcţionare este 9.7 W 72 . m1 90 = ___ 88______________ .4 · m2________ .La ce inălţime deasupra nivelului apei trebuie să fie instalată pompa? Rezolvare: Hasp ≤ Patm – ht – Σ hp Patm – ht – Σ hp = 0.-de unde : V1 = m1 .48 m 1000 106. 100 V1 + V2 22.4 .

0. Rezolvare : -se detrmină diametrul agitatorului normal d = D -.1600 · 3.4² -.5 rot / s.5 kW 0.2 -.95 73 .471 W (puterea consumată de pompă) 3600 η = 86. considerând randamentul electromotorului cu transmisie 0.27 · 1600 · 3.(lucru util) 3600 P = 9.1.18. 100 -.1 % 471 107.4 m 3 3 -se determină regimul de agitare Re c = ρ · n · d ² -.2 kW -puterea la pornire este de 2 – 3 ori puterea de regim Pv = 2 P = 0.6 · 1000 · (22 – 4) · 9.2 -. Să se determine puterea instalată a electromotorului. umplut la 0.7 .4 · 1.75 din volumul său şi prevăzut cu un agitator cu elice care face 3.81 -. Un amestec de acizi cu densitatea de 1600 kg / m³ şi vâscozitatea 20 · 10¯³ Pa · s se prepară prin introducerea acizilor iniţiali într-un vas de amestec cu diametru 1200 mm şi înălţimea 1500 mm.4 kW -se calculează puterea instalată a motorului.5³ · 0.0.4 = 200 W = 0.95 şi luând un plus de putere de 20 % Pinst = 0.5 · 0.44800 Η 20 · 10¯³  regim turbulent -puterea necesară agitatorului în regim de funcţionare Kp = ___P____ 5 ρ · n³ · d 5 = 0.

Rezolvare : FeO 72 (s) + SiO2 60 (l) FeSiO3 (s) m FeO = 26 .... Scrieţi ecuaţia prin care rezultă zgura şi calculaţi masa de SiO2 necesară pentru o reacţie totală cu FeO...dezlocuire`` (cementare) de mai sus. 120000 -.....în consecinţă ferul acţionează ca reducător  decurge astfel procesul de ...... iar cuprul pozitiv .0.2 g sulfat de cupru ? Rezolvare: Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu conform situării celor 2 metale în seria .6 · 10³ kg 88 109.. Apoi se adaugă SiO2 care formează cu hidroxidul de fer (II) o zgură..178 atomi-gram Fe 56 1 mol CuSO4…………………1 atom-gram Cu 3..2 -.108. Cum se modifică masa unei plăcuţe de fer cântărind 10 grame ca urmare a introducerii sale într-o soluţie care conţine 3...2 moli CuSO4……………...1 atom_gram Cu 10 atomi-gram Fe…………………x 56 x = 10 -. 31200 -..02 atom-gram Cu 160 74 ... 1 atom-gram Fe...0.y atom-gram Cu 160 y = 3.. ferul are un potenţial standard negative.activităţii electrochimice`` şi a potentialelor standard de electrod...... O şarjă de 120000 kg dintr-un concentrat provenit din calcinarea unui minereu de calcopirită care conţine 26 % FeO este introdus în furnal.31200 kg 100 m SiO2 = 60 ..

02 · 56 = 1. Care este concentraţia molară a soluţiei de acid azotic obţinută prin amestecarea a 40 mL soluţie de HNO3 96 % ( d = 1.16 g 110.06 mol / L CNO2 = 0.16 mol / L CNO2 (2 · 10¯²)² Δυ = 3 – 2 = 1 Δυ Kx = Kc · (R · T / P) Kx = 0.082 · 300 -.12 + 1.02 · 64 = 1.02 mol / L.2.02 m Fe = 0.53. R = 0. Să se calculeze valoarea constantelor de echilibru Kc şi Kx.28 g  masa finală a plăcuţei va fi : 10 – 1.14 1 111. Rezolvare : Kc = C²NO · CO2 -.12 g m Cu = masa Cu trecut în soluţie pe plăcută va fi: m Cu = 0.082 (L · atm) / (mol · K).5 g / mL) cu 30 mL soluţie HNO3 48 % (d = 1.(1.45 g / mL.28 = 10.12 mol / L CO2 = 0. numărul de atomi-gram Fe care dezlocuieşte Cu din CuSO4 este 0.3 g / mL) dacă densitatea soluţiei obţinute este d = 1.2 · 10¯¹)² · 6 · 10¯² -. Concentraţiile speciilor chimice implicate in echilibru : 2 NO2 2 NO + O2 stabilit la temperature de 27ºC şi presiunea 1 bar sunt : CNO = 0. Rezolvare: soluţiile I V1 = 40 mL + II V2 = 30 mL = final 75 .

00 g de sulf: BaSO4 S SO2 SO3 H2SO4 K2SO4 Na2SO4 Se obţin 130.75 · 174 = 130.5 + 30 · 1. final = 10 · 77.5 g produs final.d1 = 1.74 M 63 112.17.75 · M K2SO4 => 0. K2SO4 76 .45 -.3 g/ mL C2 = 48 % m 2 = V 2 · C2 d = 1.75 · M Na2SO4 => 0.45 g/ mL Cf = ? mf = m1 + m2 Cf = V1 · d1 · C1 + V2 · d2 · C2 V1 · d1 + V2 · d2 Cf = 40 · 1.75 32 -conform corespondenţei determinate de succesiunea reacţiilor: m produs = n S · M produs m produs = 0.75 · M BaSO4 => 0.5 g/ mL C1 = 96 % m 1 = V 1 · C1 d2 = 1.75 · 233.5 · 96 + 30 · 1.5 g m produs = 0.3 CM.5 g Răspuns.75 · 146 = 101.3 = 175 g m produs = 0.09 % 40 · 1. final = 10 · Cf · df M CM. Ce substanţă s-a obţinut şi cu ce reactant partener ? Rezolvare: Atomi-gram S = 24 -.77.09 · 1.3 · 48 -. După o succesiune de transformări chimice care decurg cu randament 100 % pornind de la 24.0.

082 · 1500 Δυ b) Kp = (P) = Kx · P Kx = Kp -.150 · 10 -.) Po 1 υ H2 = 1400 -.69 · 10¯¹¹ -.69 · 10¯¹¹ -.69 · 10 atm .n.conform reacţiei : H2 + ½ O2 = H2O 77 .5 moli H2 22.).4 .3 · 10¯¹³ mol / L 0.3.113.n.11 b) valoarea lui Kx.8 · 10¯¹¹ P 2 114.1.n. Care este compoziţia procentuală a acestui aliaj ? c) o a treia cantitate de O2 se foloseşte pentru a obţine 448 L amestec de CO2 şi H2O prin oxidarea gazului de apă ( CO : H2 în raport molar 1 : 1).69 · 10 Rezolvare : a) Δυ = 1 Δυ atm la presiunea de 2 atm.1500 L O2 (c. Kp = Kc · ( R · T) = Kc · (R · T) Kc = 3.11 a) valoarea lui Kc la 1227ºC ştiind că la această temperatură Kp = 3. O butelie de oţel de 10 litri conţine O2 sub o presiune de 150 atm.62. Ce produşi de reacţie şi în ce cantităţi se obţin ? b) o a doua cantitate de O2 se foloseşte pentru a oxida 255 g dintr-un amestec echimolecular de Al – Mg. Câţi moli de O2 s-au consumat în acest scop ? Rezolvare : a) Vo = P1 · V1 -. Pentru procesul 2 H2O  2 H2 + O2 se cere: .) care reacţionează cu 1400 litri H2 (c. Din butelie se scot succesiv : a) 25 moli de O2 (c. dacă Kp = 3.

. Să se calculeze valoarea fracţiei molare pentru fiecare component al unei soluţii de tampon acetic 11.5 moli O2 5 atom-gram Al + 5 atom-gram Mg………………….- O2 este reactantul limitative..80 g CH3COOH……………88.20 -.4 = 140 L O2 (c.. deoarece 25 moli O2 consumă 50 moli H2 62...20 g apă Nr de moli υ: Pt acid acetic => 11...5 moli H2 fiind în exces b) 255 g amestec Al : Mg = 1 : 1 conţine 255 -..80 %..4.0..n.50 = 12.9 moli apă 18 78 .4 CO H2 + + 1/2 O2 1/2 O2 CO2 HOH Rezultă: CO + H2 + O2 CO2 + HOH  la 20 moli amestec sunt necesari 10 moli O2 115..25 moli O2 VO2 = 6. Rezolvare : Soluţie CH3COOH :  100 g sol.5 atom-gram Al + 5 atom gram Mg 27 + 24 2 atom-gram Al + 2 atom-gram Mg…………………...6. Se dau : Macid acetic = 60 şi M apă = 18.80 -.2..5 .) c) 448 -..20 moli amestec gaze ardere 22.19 moli CH3COOH 60 Pt apă => 88.25 · 22.11...

...19169 -.228 g HCl ρ = m => m = ρ · V V  1...21......09169 moli X = 0...0.6 -.=> nr total de moli: Fracţia molară: Pt acid acetic: Pt apă: 4..9 + 0..4.94 moli componenţi => nr total de moli: Fracţia molară : HCl : Apă : X = 0..0.. Titrul unei soluţii de HCl este T = 0.9___ -..12 4.96 5.........065 g sol..6 g HOH Numărul de moli: Pt HCl Pt HOH 21.......0..88 4..58 moli HCl 36.36 = 4. Transformaţi 2-clor – 2 – metilbutanul în izopentan.09161 Suma X-ilor trebuie să fie = 1 116...0.78.... Calculaţi fracţia molară a HCl.....0.0..5 78... 79 ........228 g / ml şi densitatea este d = 1.065 g / mol..5.58 + 4..40 g HCl.....0.......... Se dau M apă = 18 şi M HCl = 36.19 = 5.04 5...94 X = 4...228 g HCl 100 g sol. Rezolvare : T = 0..36 moli apă 18 0.36 -..58 -.09161 X = __4...228 g / ml => 1 ml sol.94 117.......40 -..

Copolimerul butadien-acrilonitrilic cu continut de 13.08 54x + 53y = 107.13.08 % N are continutul procentual al monomerilor si raportul lor molar de ? Rezolvare [–(– H2C – CH = CH – CH2 –)–(–H2C – CH –)–y ] n | CN M = ( x · M butadien + y · M acrilonitril )n = ( x · 54 + y · 53 ) n ( 54x + 53y )n g copolimer………………………….53 n g acrilonitril 80 / : 13.03 y 13.03 y 54x = 54.08 g N 13.Rezolvare : Cl CH3 CH2 C CH3 CH3 KOH alcool CH3 CH C CH3 CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH3 Sau: Cl CH3 CH2 C CH3 CH3 Mg Et2O CH3 CH2 MgCl C CH3 CH3 HOH CH3 CH2 CH CH3 CH3 118.08 n .08 ( 54x + 53y )n = 1400 y n 1400 = 107.14 y n g N 100 g copolimer………………………….03 y Raportul butan : acrilon = 1 :1 x=y=1  M polim = 107 n 107 n g polim……………54 n g butan……………….

............100 g polim...22 = 238..09 t etan (Cp = cantitate practica) 28 81 .. stiind ca etena se obtine cu randament de 90 % si ca 10 % din etena nu polimerizeaza.. Care este cantitatea de etan utilizata la fabricarea etenei necesara obtinerii a 200 tone polimer......y` x` = 100 · 54 = 50 % 107 y` = 100 · 53 = 50 % 107  1:1 118..x`.Prin polimerizarea etenei la 1700 atmosfere.... Rezolvare x polimerizare n CH2 = CH2 ------- M = n = 1500 · 28 m = 200 t –(–CH2 – CH2 –)–n M = 42000 η = 90 % Gradul de polimerizare n...... se obtine polietena cu M = 42000...22 t etan 90 y` CH3 – CH3 30 222.... se va calcula: n = 42000 = 1500 28 CH3 – CH3 CH2 = CH2 + H2 η = 90 %  x = 1500 · 28 · 200 = 200 t 42000 90 kg……………………200 t 100 kg…………………….............y y = 200 · 100 = 222.............22 t CH2 = CH2 28 (Ct = cantitate teoretica)  + H2 y` = 30 · 222.

x g acid salicilic x = 1667 · 138 = 1278 g acid salicilic 180 82 .09 · 100 = 264..Ce cantitate de acid salicilic 95 % si de anhidrida acetica sunt necesare pentru a fabrica 1500 g aspirina daca randamentul procesului este de 90 % ? Ce produs secundar se obtine si in ce cantitate ? Rezolvare COOH OH + (CH3CO)2O piridina CH3COOH C6H6 COONa OH COOH OCOCH3 + CH3COOH ACID SALICILIC ASPIRINA η = Cp · 100 Ct Ct = Cp · 100 η Ct = 1500 · 100 = 1667 g aspirina (Ct) 90 Cp = 1500 g aspirina 1 mol aspirina……………….54 t 90 119.η = Cp · 100 Ct 90 = 238.09 · 100 Ct Ct = 238.1 mol acid salicilic 180 g aspirina ………………..138 g acid salicilic 1667 g aspirina…………………..

...............q g acid acetic q = 1667 · 60 = 555......1 mol anhidrida acetica 180 g aspirina…………………………102 g anhidrida acetica 1667 g aspirina……………………….......6 g acid acetic 180 83 ...1278 g acid salicilic pur y = 1278 · 100 = 1345 g acid salicilic 95 % impur 95 1 mol aspirina………………….95 g acid salicilic pur y g acid salicilic impur………………..............................100 g acid salicilic impur………………....60 g acid acetic 1667 g aspirina.........z g anhidrida acetica z = 1667 · 102 = 1574 180 Produsul secundar rezultat = acid acetic 1 mol aspirina.

– Teste de Chimie Anorganica. Adrian Chiriac.Bibliografie Adrian Chiriac.B. D. E.R. Editura Mirton. Mayfield. Hendeson.M. Timisoara 1999 R. Osborne – Probleme de Chimie Organica. K. Goldish. Ciprian Radovan. Harris. Marsi. D. Editura Stiintifica Alte surse (caiete de laboratoare.L. Vlad Chiriac . Timisoara 1987 Veronica Chiriac.Compendiu de chimie generala pentru licenta. C. Veronica Chiriac – Curs de chimie-fizica generala editura Univ. Daniela Dascalu. Chiriac V.E.A.L. Editura Universitatii de vest Timisoara 2005 Adrian Chiriac. seminarii) 84 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->