Sunteți pe pagina 1din 1

Co ul de fum situat la mai pu in de 1,5 m n plan orizontal, de coama acoperi ului, trebuie s dep easc coama cu minimum 0,5

m pentru nvelitori incombustibile i 1 m pentru nvelitorile combustibile. Co ul de fum amplasat la distan e mai mari de 1,5 m fa de coama acoperi ului va avea n l imea de cel pu in 1 m fa de nvelitoare. Co urile de fum se protejeaz contra tr snetului conform prevederilor din normativul I 20. 3.10.17. n l imea co ului fa de terasa acoperi ului trebuie s fie de minimum 1 m. 3.10.18. Co urile de fum trebuie s dep easc cu minimum 0,50 m n l imea elementelor de supran l are a terasei (atice, ziduri antifoc etc.) cnd sunt situate la mai pu in de 3 m de marginea terasei i cu minimum 1 m, cnd sunt situate la peste 3 m de marginea terasei. 3.10.19. Cnd evacuarea gazelor de ardere nu poate fi efectuat direct n exterior de la cazanele de perete, acestea pot fi racordate la o instala ie de evacuare mecanic . Racordarea poate fi f cut prin tubulatur comun de pe aceea i vertical (fig. 8) sau prin tubulatur individual legat direct la exhaustor

Normativul romanesc STAS 6793-86 prevede diferite inaltimi ale terminalului functie de : a) distanta cosului fata de coama in caz de acoperisuri cu panta peste 20, si anume : - pana la 150 cm cosul trebuie sa depaseasca coama cu 50 cm (sau 100cm in caz de acoperisuri inflamabile) - peste 150 cm cosul trebuie sa depaseasca invelitoarea cu cel putin 100 cm si sa depaseasca planul ce trece prin coama si are o inclinatie negativa de 10 fata de orizontala ; b) distanta cosului fata de parapete s.a.m.d. in caz de acoperisuri orizontale sau cu panta pana la 20 si anume : - minim 100 cm fata de invelitoarea sau alte elemente suprainaltate