P. 1
Cele Mai Frumoase Basme Din Lume

Cele Mai Frumoase Basme Din Lume

|Views: 481|Likes:
Published by FormulaOne Humour

More info:

Published by: FormulaOne Humour on Jul 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

CELE MAI FRUMOASE BASME DIN LUME Traducere de Sorin Petrescu

P.6 Fra ii Grimm, Jacom i Wilhelm, s-au n scut în 1785, respectiv, un an mai târziu, în 1876. Basmele lor ocup un loc aparte în domeniul acesta literar, cei doi fra i creând una dintre cele ai importante culegeri de pove ti care au existat vreodat .
Povestea Cei trei purcelu i face parte din numeroasele basme culese i repovestite de Fra ii Grimm.

Prima culegere de acest gen a ap rut în 1812, pentru ca, în urma ad ugirilor i revizuirilor f cute pân la sfâr itul anilor 1850, s fie adunate peste 200 de basme. Acest efort s-a înscris printre primele încerc ri din acel timp de a aduna la un loc povestirile orale. Fiind folclori ti i lingvi ti, Fra ii Grimm au acordat o aten ie deosebit transcrierii pove tilor, c utând s le p streze originalitatea i exactitatea tradi iei orale.

P.7 O surs de inspira ie. Cititorii au fost atra i de aceste pove ti care, altfel, s-ar fi pierdut sau ar fi fost date uit rii. Prima traducere men ionat adunate, Bucure ti, Casa în limba român este Basme coalelor, 1901. Dar basmele au fost surse de inspira ie i

pentru alte opere: au fost scrise piese, coregrafii au compus balete, s-au f cut filme i au fost montate spectacole de oper , toate având ca punct de pornire unul sau altul dintre basmele Fra ilor Grimm. Printre cele mai cunoscute basme sunt Alb -ca-Z pada, Hansel i Gretel, Gâsca de aur, Rumpelstiltskin.
În anii 1800, în Germania se scria cu pana i cerneala.

Jos, o zi tipic a anilor 1790-1810: solda i din Bavaria i o familie privind un nou vas cu aburi care str bate râul. În dep rtare, un tren transport m rfuri, în vreme ce oamenii se deplaseaz folosind tr suri trase de cai. Pg. 8 CEI TREI PURCELU I Au fost odat ca niciodat trei purcelu i care au plecat de la mama i de la tata lor ca s colinde lumea. Cât a fost vara de lung , au hoin rit prin p duri i câmpii, jucându-se i distrându-se pe cinste. Oriunde ad stau erau primi i cu drag, dar odat cu trecerea verii, purcelu ii i-au dat seama c oamenii începuser s se preg teasc pentru iarn . A venit i toamna cu ploile ei nesfâr ite. Cei trei purcelu i sim eau tot mai mult nevoia de a avea i ei o cas adev rat . De vorbit, vorbir împreun , dar de hot rât, hot rî fiecare de capul lui. Cel mai lene dintre purcelu i spuse c el avea s - i construiasc o cas de paie. - O s -mi ia doar o zi s-o ridic! Ceilal i doi se ar tar nemul umi i. - E prea fragil ! spuser ei. Dar purcelu ul cel lene nu-i lu în seam . Pg. 9 Cel de-al doilea purcelu , care era mai pu in lene , î i construi o cas de lemne. Dou zile lucr la ea ca s-o ridice. - Nu a a se face o cas , se opuse cel de-al treilea purcelu . Trebuie s munce ti din greu ca s cl de ti o cas care s reziste la vânt, la ploaie i la z pad , i mai ales care s te apere de lup! i zi dup zi cel mai în elept dintre purcelu i trudi la casa lui pe care o construi din c r mizi. Din când în când, fr iorii lui veneau în vizit i chicoteau, dându- i coate i spunând: i durabil . Dup aceea, o s m prind i eu - La ce te trude ti atât pentru o cas ? Vino cu noi s ne juc m! - Mai întâi s -mi termin casa. Vreau s fie trainic în joc, spuse purcelu ul cel în elept. Nu uita i c cel care râde la urm râde mai bine! Pg. 10 Într-una din zile, purcelu ii d dur peste urmele unui lup. Se întoarser la casele lor îngrozi i. i nu dur mult pân ce ap ru i lupul! Oprindu-se în fa a casei de paie, mârâi fioros: - Ie i afar !

- Ba o s stau aici! îng im purcelu ul cel lene . - O s te fac eu s ie i! mugi lupul mânios. Umflându- i pieptul, sufl din toate puterile asupra casei. i ce s vezi, toate paiele pe care purcelu ul cel lene le lipise de ni te pr jini sub iri se r spândir care-ncotro i c su a se f cu una cu p mântul! Pg. 11 Ie ind cu greu de sub gr mada de paie, purcelu ul cel lene o lu la fug spre casa de lemn a fr iorului s u. - Stai pe loc! url lupul luând-o pe urmele sale. Dar purcelu ul reu i s ajung cu bine în casa de lemn, al turându-se fratelui s u care tremura ca varga. - N d jduiesc ca aceast cas s nu se mai d râme ca a mea! Hai s ne punem cu spatele în u , ca s n-o sparg ! - Deschide i! Deschide i! r cni lupul, suflând din to i bojocii asupra u ii. Cei doi purcelu i, îngrozi i pân -n m duva oaselor, încercau din r sputeri s d râm precum un castel de c r i de joc! Din fericire, purcelu ul cel în elept care privise de la fereastra casei lui de c r mid cele întâmplate, le deschise repede u a fr iorilor s i! Pg. 12 Taman la anc, c ci lupul se i înf i dinaintea u ii, b tând furios. Dar casa aceasta era mult i sufl i a treia oar ! mai trainic decât celelalte dou . Sufl jupânul o dat , sufl a doua oar in u a. Dar lupul, umflându- i pieptul ca un balon, sufl cât putu el de tare«VRUUUM! Iar casa de lemn se

Dar pas s se mi te casa fie i cu un centimetru. Atunci lupul se decise s apeleze la una dintre mecheriile sale. V zând o scar în apropiere, se urc pe ea i de acolo pe acoperi , cu gând s intre prin horn. Dar purcelu ul cel în elept, care cam b nuia ce voia lupul s fac , le strig celorlal i doi: - Repede! Aprinde i focul în vatr ! Lupul nu se prea îndemna s se strecoare pe hornul îngust, dar, auzind glasurile celor trei purcelu i i fiind înfometat, î i lu inima în din i. ÄMor de foame´, î i spuse el. ÄN-am încotro, trebuie s intru pe horn.´ i, f r s mai ezite, î i d du drumul în jos. Ah, dar de ce aterizare fierbinte a avut parte!

c ci tocmai m-am întors de la pia ! mugi el. iar coada i se transform într-o tor aprins ! . Când iezii auzir vocea groas . Nu trecu mult.tim noi cine e ti tu! strigar ei.Pg. Pg. lupule! i aspr ca i spunându-i c . î i amintir de ce le spusese mama lor. deghizat într-o r ncu . Adesea. o v zu pe mama capr discutând cu o vecin pleac la pia . capra î i prevenea iezii: . purcelu ul cel în elept le spuse fr iorilor s i: .S nu deschide i u a la nimeni! Lupul cel r u d mereu târcoale pe-aici! Are labe negre i p roase i un glas gros i aspru.Tra-la-la! Lupul cel r u nicicând nu va mai veni pe-aici! i înc don acea zi. î i spuse lupul. . pe horn! url el e durere i.N-am s mai cobor niciodat . cei doi fr iori ai purcelu ului în elept se puser pe treab . 14 LUPUL I CEI APTE IEZI A fost odat ca niciodat « o capr care tr ia într-o cas frumoas . . i ridicar alte dou case de c r mid tare frumoase! Ce-i drept. niciodat . . sc pând de straiele de r ncu care-l cam strângeau.i. lupul se mai întoarse o dat . Tr gând cu coada ochiului. 15 ÄFoarte bine´. Chiar în acel moment. Apoi. Cei trei purcelu i prinser s danseze i s cânte. al turi de cei apte iezi ai ei. nu groas a ta.i aten ioneze pruncii. ÄN-am decât s pic i eu pe nea teptate i voi putea înfuleca apte iezi ori!´ i lupul a tept r bd tor pân ce mama capr disp ru din vedere. se f cu nev zut pentru totdeauna! Ferici i i afla i acum în siguran . Mama noastr re o voce sub ire i dulce. lupul bântuia prin partea locului. 13 Lupul c zu taman peste foc! Fl c rile îi pârlir blana.i cum îi luase coada foc. trebuie s plece s cumpere mâncare. merse nur la casa caprei i prinse s bat la u . De fiecare când pleca.U a mamei descuie.i lu t lp i a cât de repede putu. dar v zând acum trei hornuri în loc de unul i amintindu. Mama capr avea dreptate s .Gata cu munca! Hai s ne juc m! Pg.

.Arat -ne laba! îi strigar iezii neîncrez tori. Ajuns în capul uli ei. i gr bi înapoi spre . 17 Vicleanul lup ridic deschiser u a. Dar ce spaim traser ! Cu un mârâit groaznic. . d du iar i fuga la casa caprei. iezii tremurau ca frunzele-n vânt. cu o voce ceva mai sub iric . 16 .Ah. se întoarse i mama capr de la pia . vai mie! Vai mie! strig ea.i! încerc el din nou. suspinând cu amar. dar iezii nici c -i deschiser . Unul se repezi s se-ascund sub mas . Era tare îngrijorat .Dispari. Sim ea c se petrecuse ceva înfior tor.i! încerc el din nou.U a mamei descuie. Mama noastr nu are picioare negre i p roase! Descoperit din nou! Dar lupul nu era unul care s se lase b tut cu una.Jupânul bubui mânios în u . intr în cas . î i b g labele într-un sac cu f in casa iezilor! . . iar iezii. altul se b g sub pat i a a mai departe.i sub ieze glasul. când cel mai mic dintre ei. sim indu-se în siguran . Dar deodat u i a de la pendula bunicului se d du de o parte. Iar când. Pg. mam ! strig acesta. mezinul cel negru care se ascunsese în pendula primit de la bunicul lor. Afurisitul de lup îi înghi ise to i copiii! Mama capr se l s s cad într-un scaun. Iezii tocmai erau pe cale s descuie u a. lupul p trunse în cas ! Înfrico a i. Pg. Iac t îns c lupului îi trecu prin cap idee! Se duse într-o fug la brutar i cump r o pr jitur umplut cu miere ca s . lup netrebnic! strigar în cor iezii. Pg. cu dou ! Mai ales c era cu burta goal ! A a c d du fuga la moar . îi opri. 18 În acest timp. v zu pr p dul. prin gaura cheii.U a mamei descuie. în cele din urm . o lab alb în dreptul geamului.Ia arat -ne piciorul. . Lupul î i ridic laba neagr i p roas în dreptul ferestrei. privi lung spre cas i v zu u a deschis . dintr-o singur înghi itur ! Un singur ied a sc pat. Dar vai! lupul îi g si unul câte unul i-i înfulec pe rând. Dup ce o înfulec . care era cel mai negru dar i cel mai iste .

te pot strivi cu degetul meu maree. L-am auzit apoi cum mârâia i cotrob ia prin cas i team mi-e c i-a înghi it pe fr iorii mei! unicul copil r mas. iezii aduser câ i bolovani putur c ra. dar. cu Mama capr î i îmbr i speran a c or mai fi sc pat i al i iezi ori. Eu m-am ascuns în pendul . .Ah! f cu lupul.Abracadabra! Fie ca b iatul pe care so ia ta îl va na te în scurt timp s nu creasc mai mult decât degetul meu mare! cât de cât sigur . . plecar veseli spre cas ! De-acum nu avea de ce s le mai fie fric de . care se odihnea dup ce-i înfulecase pe cei ase iezi. Abia se trase mi aproape de malul apei. se întoarse spre uria i-l i iezii v zur întreaga p anie ascun i în tufi uri. 19 . ajungând la o distan blestem : .i sim ea burta îngreunat . de sub un copac se auzea un sfor it duduitor. a i o pereche de foarfeci. cei ase iezi â nir afar unul dup altul! Pg. merse în gr din . Apoi.Repede! îi u oti mama capr mezinului. i de cum mama t ie înceti or burta lupului. T cu i ca ni te oricei.Fugi i i aduce i-mi câteva pietre. lupul cel r u ne-a p c lit i ne-a f cut s deschidem u a. A fost îngrozitor. Erau r zbuna i! Prinzându-se de mâini. Dar greutatea bolovanilor îl trase cu capul în jos i lupul nu se mai opri din c dere decât pe fundul apei! Mama capr lupul mare i r u! p. Apoi.Dac vreau.M mico! M mico! strig iedul cel mic i negru. 20 TOM DEGE ELUL A fost odat ca niciodat « un uria care se certa de zor cu un vr jitor. Când colo. Era chiar lupul.. Trezindu-se. le opti mama iezilor ei. . îi spuse uria ul vr jitorului. Din burta lui r zb teau beh ituri stinse. aplecându-se s bea. apucându-l de copit . lupul se sim i însetat. Piei din fa a ochilor mei! Vr jitorul f cu întocmai. Fugi de-mi adu un ac. plângându-se c . mama capr îi puse bini or în burta lupului pe care o cusu la loc.

fusese favoritul regelui. punând s fie c utat degrab .i viziteze prietenul broscoi.i f cuse« un du man! P. Tom prefera s stea cu micile creaturi din gr din . p rin ii cu greu d deau de el. toat lumea va c dea pe spate de mirare!´ i. c nu mai putu scoate o vorb . Dar v zând i strig c tre oricelul lui alb: ÄLa ataaac!´ felina repezindu-se spre el. Mustind de dorin a r zbun rii. F cându-se c d peste rege pe când acesta cobora scara. se plimba de colo-colo pe mas în timpul ospe elor. Dar când acesta t ie burta tiucii. 22 Motanul. regele i oaspe ii s i apreciar cum se cuvine îndemânarea buc tarului. amuzând musafirii cu trompeta sa. hot rându-se s încerce . ÄPoate fi un paj! E a a de micu . când o tiuc imens se repezi la el i-l înghi i pe dat ! Dar nu trecu mult timp. bineîn eles. Împuns cu acul ascu it. se hot rî s . Tom î i scoase acul-spad altceva. nu mic i-a fost mirarea s vad â nind afar pe Tom Dege elul! ÄCe s m fac cu micu ul sta?´ î i zise buc tarul în sinea lui. motanul mieun u or: . îndeplinindu. un ac de aur drept spad Dar Tom Dege elul nu tia c .Sire! P ze te-te! Tom Dege elul pl nuie te s te otr veasc ! Ieri l-am v zut în gr din culegând niscaiva ciuperci s lbatice i bolborosind ceva despre o omlet pe care o s-o fac din ele. el îi s ri în fa lui Tom pe când pajul se plimba prin gr din . era acum dat uit rii. decât cu p rin ii s i. P.i cu osârdie îndatoririle ce-i reveneau. c -l pot pune în tortul în form de castel pe care tocmai îl fac. C l rea pe spatele melcului i dansa cu buburuzele. care.23 i st tea la mas cu regele. Dar într-o zi nefast . c ci abia reu eau s -l vad . Regele trimise de îndat dup Tom. motanul se întoarse i d du birt cu fugi ii. În schimb. 21 Tocmai se urcase pe o frunz . petrecea de minune în lumea micilor creaturi. care-l duse neîntârziat buc tarului pentru a fi preparat.Dup ce Tom Dege elul se n scu. pân la venirea lui Tom. dup care îi veni o idee. suflând în trompet . Când va trece podul. Fiind a a micu . Iar Tom Dege elul chiar deveni un paj regal. P. Drept cal îi servea un oarece alb. i pe tele a fost prins de unul dintre pescarii regelui. ascunse acolo chiar de motan. Tom se ar t atât de surprins. Iar ciupercile fur g site sub aua oricelului.

F r s mai ezite, regele îl arunc pe bietul b ie el în temni . Dar fiind atât de mic, îl închiser într-un ceasornic. Trecur orele i zilele dup ele, iar Tom nu f cea decât s se plimbe încolo i încoace prin pendul. Dar într-o noapte, în înc pere p trunse o molie mare. - D -mi drumul de aici! strig Tom, b tând în sticla pendulului, iar moliei, f cându-i-se mil , îl eliber . - Te voi duce în Regatul Fluturilor, unde to i locuitorii sunt tot atât de micu i cum e ti tu i vor avea grij de tine! Ceea ce se i întâmpl ! Din acea zi, dac vei vizita Regatul Fluturilor, vei putea vedea monumentul pe care Tom Dege elul l-a ridicat dup uimitoarea sa aventur . P. 24 RUMPELSTILTSKIN A fost odat ca niciodat « un morar l ud ros din cale-afar . Le spunea tuturor c moara lui era cea mai mare, locuin a sa cea mai curat ajunser i f ina, cea mai alb dintre toate! L ud ro eniile astea i la urechea regelui care, trecând într-una din zile prin apropiere, dori s -l întâlneasc pe

morar. Iar morarul i-o prezent pe fiica sa, neputându-se st pâni s nu se laude din nou: - Privi i la fata mea, Maiestate! Este cea mai frumoas din întregul regat! Regele privi la fat cam cu îndoial - Dar este i foarte istea i cum nu spuse nimic, morarul continu : i priceput la orice!

Cum regele continua s tac , iar morarul inea cu tot dinadinsul s -l impresioneze, ad ug : - i unde mai pui c fiica mea poate toarce paie din care scoate aur! P. 25 Auzind i asta, regele prinse glas: - Perfect! O s-o punem de îndat la încercare! Dac va reu i s toarc aur din paie va fi r spl tit pe m sur , dar dac nu, va fi dat mor ii! Apoi, porunci str jerilor s o duc pe fat la castel, unde, dup ce o închise pe fat într-o înc pere mare, plin cu paie, regele îi spuse: - Pân mâine-diminea s torci toate paiele astea în aur! R mas singur , fata izbucni în plâns, îng imând printre lacrimi: - În ce dandana m-a b gat tata! Dar dintr-odat , ca din senin, lâng ea ap ru un pitic îmbr cat în ro u, cu o barb lung , alb . - Dac te ajut s torci paiele astea în aur, ce îmi vei da în schimb? o întreb piticul.

Fata î i scoase de la gât un frumos medalion în form de inimioar - i-l voi da ie, e cel mai de pre lucru pe care-l am. Piticul accept f g duiala. P. 26

i i-l întinse.

i, a doua zi diminea , când se trezi din somn, fata v zu c piticul î i inuse

Pe de alt parte regele, care era sigur c fata nu va reu i, intr în înc pere, hot rât s o pedepseasc . Dar dând cu ochii de ase mosoare cu fir de aur, aliniate pe mas , în fa a lui, regele î i schimb hot rârea, gândind s profite de a a minune. - Ai reu it, ce-i drept, îi spuse el fetei, dar acum î i voi trimite i mai multe paie, s torci i mai multe fire de aur! Fata nu putea s -i spun nimic despre pitic, a a c fu cuprins de o disperare i mai mare ca înainte. Îns odat cu c derea serii, piticul î i f cu din nou apari ia. - Ce-mi dai dac te ajut i de ast dat ? o întreb el pe fat . - Nu mi-a mai r mas decât inelul sta vechi. Prime te-l, te rog, altfel, soarta mea e încheiat ! i lucrurile decurser exact ca i cu o noapte înainte. Iar a doua zi, regele nu mai putu de bucurie când v zu gr mada de mosoare cu fir de aur. P. 27 Dar chiar i fata i se p ru i mai frumoas decât atunci când o v zuse prima oar . Privind-o cu nesa , îi veni o alt idee: - Te voi mai pune înc o dat la încercare i, dac te voi lua de so ie! Fata îns nu- i mai g sea lini tea. ÄDac , la noapte, apare din nou piticul, nu am ce s -i mai dau în schimbul ajutorului s u´, î i spuse ea. ÄCe s m fac?´ i fata se puse pe plâns pân când, odat cu l sarea nop ii, ap ru i piticul. - Iat -m din nou gata s te ajut, dar ce-o s -mi dai acum? - Din p cate, îi r spunse fata cu lacrimi în ochi, nu mi-a mai r mas nimic de dat! - Am auzit c regele se va însura cu tine, îi spuse piticul, zâmbind. Dac , atunci când vei fi regin , îmi vei da primul t u n scut, te voi ajuta i acum! F r s stea prea mult pe gânduri, fata c zu de acord i, pân diminea a, paiele se transformar în aur! P. 28 i de data asta vei reu i s torci aur din paie,

Devenind foarte bogat, cu tot aurul ob inut din paie, regele îi oferi fetei un apartament într-o arip a castelului i începu preg tirile de nunt . Fata îl f cu pe rege s -i promit c , odat ajuns regin , nu va mai fi nevoit s toarc aur din paie. Ceea ce regele îi i f g dui, iar nunta avu loc în scurt timp. Morarul era mai bucuros decât î i poate cineva închipui. Regele i regina duceau un trai fericit împreun , mai ales când li se n scur P. 29 Regina uitase cu des vâr ire de promisiunea f cut , pân într-o zi când piticul se înf i nou în fa a ei. - ine-te de f g duial fiul! Piticul r mase îns neînduplecat, dar mi cat de lacrimile reginei, îi spuse: - Bine, uite, î i ofer o ultim ans . Dac îmi vei ghici numele, î i voi l sa b iatul. Dar s tii c nu ai la dispozi ie decât trei zile ca s -l ghice ti, iar dac nu, tii prea bine ce vr ji pot face! i cu aceste cuvinte, piticul disp ru. Regina nu mai avea de ales, drept care d du fuga la rege ii spuse întreaga poveste. La curte fur apoi chema i to i în elep ii din regat, care c utar în c r ile lor dup numele piticului. Dar, din nefericire, nu g sir în nicio carte scris numele piticului cu barb lung i alb i îmbr cat în ro u. Trecuser deja dou zile, când în fa a regelui se înf i un supus care povesti o întâmplare ciudat . P. 30 Pe când trecea prin p dure, v zuse un b trânel îmbr cat în ro u care op ia în jurul unui foc, cântând: ÄMâine copilul va fi al meu, C ci nimeni nu va ghici c Rumpelstiltskin e numele meu´. i într-a treia zi, ap ru i piticul pe care, v zându-l, regina îi strig deodat : - Rumpelstiltskin! F r veste, un fulger îl lovi pe pitic, iar acesta disp ru într-un nor de fum. Îmbr i ându- i odrasla, regina spuse: - Am sc pat! Nimeni nu o s te ia de lâng mine vreodat ! P. 31 ALB -CA-Z PADA I CEI APTE PITICI i d -mi-l pe fiul t u! spuse el. - Nu, nu! Î i voi da toate giuvaiericalele mele! se jelui regina. Cere-mi tot ce vrei, dar nu-mi lua din i primul b iat.

În fiecare zi. lumini . Sim ea o mie de ochi a inti i asupra ei din întuneric i auzea nenum rate zgomote care îi f ceau inima s tresalte. oglinjoar . Chemând un vân tor. i se f cu mil de Alb -ca-z pada. În zori. Avea pielea fin i alb . Porni s r t ceasc prin codru. . cu ochi alba tri i p r negru. Mama ei vitreg era i i rea. Se l s noaptea. Alb -ca-z pada coborî iar i în buc t rie unde se puse pe treab . din care cauz i se spunea Alb -ca-Z pada. 33 În cele din urm . o aflar pe Alb -ca-z pada care adormise într-unul din p tu uri. 32 A fost odat ca niciodat o fat frumoas . Cel care p rea a fi eful piticilor o împunse u urel cu degetul. îi porunci s-o ia pe fat în p dure i s-o omoare. adormi încovrigat sub crengile înfrunzite ale arborelui. L sând-o sub un arbore uria . vân torul bâigui o scuz i disp ru în desi . sperând s dea peste o c rare.´ Urcând sc ri a. Alb -ca-z pada le dep n trista ei poveste. cu ferestre micu e i un horn micu . ea auzi cântecul a apte pitici ce se întorceau acas . i Alb -ca-z pada prinse s plâng cu amar. ma tera î i întreba oglinda fermecat : ea tare frumoas . fata d du peste un dormitor cu apte p tu uri. P. Alb -ca-z pada î i spuse: ÄOare cine o locui în c su a asta? Cred c sunt apte locatari. regina hot rî s scape de tân ra fat . iar odat cu ea i Alb -ca-z pada. întrebând-o: . f când s apar lacrimi în ochii piticilor. nu mic le-a fost mirarea g sind pe mas un castron cu sup fierbinte i toat casa str lucind de cur enie. cu o u i merse a a pân când ajunse într-un micu .Cine e ti tu? Trezindu-se. 34 Iar sus. dar i tare invidioas ÄOglind . P. Cine e cea mai frumoas din ar ?´ Iar r spunsul era mereu acela i: ÄTu e ti. Spre sear . care tr ia într-un castel imens. Iar acolo se afla o c su tare ciudat . Apoi. Supunându-se. Deschizând u a. Iar când ace tia deschiser u a. preg tind o mas pe cinste. p durea se trezi la cântatul p s relelor. în dormitor. c ci pe mas sunt apte tacâmuri. regina mea!´ Pân într-o zi. Înfuriat i roas de pizm . dar când scoase pumnalul.P. cople it de oboseal . vân torul o duse pe fat în codru. când primi un alt r spuns: ÄMai frumoas ca tine este Alb -caZ pada´.

i cadou un m r! F r s stea mult pe gânduri. aiho. vân torul se întorsese la castel cu inima unei c prioare. da. p i f r vrea pe nisipuri mi c toare. deghizându-se într-o ranc . ma tera o rupse la fug . . fata auzi un zgomot la u . lu un co cu mere în care puse un m r otr vit. 37 . sub p mânt. Apoi. luând-o i întreb : pe o scurt tur . te vom iubi i te vom p zi. ajungând pe un teren ml tinos. când piticii plecar la munc . o sf tuir pe fat s nu deschid u a str inilor. P. Bucuroas . Gr bindu-se. c zu ca fulgerat la p mânt. 35 Unul dintre pitici spuse dintr-o suflare: . prinser c cânte i s danseze în jurul fetei: . iar femeia cea rea disp ru în p mânt f r s lase vreo urm . Din buc t rie. ce spui? o îmbie ma tera deghizat în b trânic . Alb -ca-z pada deschise u a i lu m rul. i dându-i-o reginei.O s moar ! strig furioas regina. tu vei avea grij de cas ! Iar Alb -ca-z pada primi cu bucurie. în secunda urm toare.Aiho. ajunse nu peste mult timp la c su a piticilor.P. .Dar sunt atât de frumoase i de zemoase! continu vocea de dincolo de u .Ei.Nu am voie s deschid str inilor. era inima Albei-ca-z pada.Bine faci! E ti o fat de treab ! Iat de ce te voi r spl ti dându.Te rug m s r mâi aici cu noi! Iar ceilal i pitici. Vând mere! veni r spunsul.Cine e acolo? . Iar cât timp vom fi în min .Nu vreau mere. . i.Cea mai frumoas din lume este Alb -ca-z pada care tr ie te în c su a celor apte pitici din adâncul p durii. 36 În acest timp. P. Iar a doua zi. mul umesc! îi strig Alb -ca-z pada. r spunse fata. Nimeni nu-i auzi strig tele de ajutor.Sunt o b trânic . taman când fata î i lua r mas-bun de la piticii care plecau la lucru. . îi spuse c r spunse: . Nu-oi a a c e frumos m rul meu? Iar Alb -ca-z pada mu c din fruct i. . ma tera î i întreb din nou oglinda care-i .

î i spuse el. ie ind din min . drept pentru care îi pl ti cizmarului pre ul lor dublu. piticii observar c bolta era mohorât . Dar a doua zi diminea . iar piticii nu putur decât s . d dur peste un tân r prin care r m sese fermecat de chipul frumos al fetei. cizmarul nostru l sa pielea i uneltele necesare în fiecare noapte în atelier. merse la culcare f r s mai termine de f cut o pereche de pantofi. Îngrijora i din pricina Albei-ca-z pada. Încercar s-o fac s . c ci nu mai putea munci la fel de bine. i ce s vezi?! A doua zi. îl a tepta alt pereche de pantofi gata f cu i! Iar pe ace tia îi vându înc pe un pre i mai mare. veneau s -i aduc o floare. g si pantofii termina i! Toat ziua i-o petrecu preg tind pielea i accesoriile pentru a confec iona ni te înc l ri destinate unui bog ta . intrând în atelier a doua zi de diminea . piticii o g sir pe Alb -ca-z pada întins la p mânt. P. strânsese o mic avere din repede panta . când voi fi odihnit. 39 . 38 Ajun i la c su a lor.E atât de frumoas ! A vrea s o s rut! i chiar o s rut ! Ca prin farmec. 40 PITICII I CIZMARUL A fost odat ca niciodat un cizmar. Cu cât îmb trânea. cu atât devenea mai s rac. într-o sear . o duser în p dure i o culcar într-un sicriu de cristal.i revin . De i era cam descump nit. Norii grei acoperiser fiecare petic de cer. Alb -ca-z pada tr i fericit într-un castel mare. Apoi. în fiecare diminea . se întorcea la c su a din p dure ca s -i vad pe cei apte pitici! P. o s m apuc de lucru´.i ia r mas-bun de la Alb ca-z pada. f r via . pentru ca. Dar nu mic i-a fost mirarea când. dar f r niciun folos! i plânser amarnic timp îndelungat! Apoi o a ezar pe un pat de petale de trandafir.În acest timp. având lâng ea m rul otr vit. piticii coborâr muntelui. Într-una din zile. ÄMâine. Din ziua aceea. s g seasc o nou pereche de pantofi. Bog ta ul a fost încântat de cât de frumo i ar tau pantofii. De acum. P. s rutul lui rupse vraja ma terei: Alb -ca-z pada reveni la via ! Prin ul o ceru pe dat în c s torie. În curând. cizmarul l s peste noapte i mai mult piele în atelier. În fiecare zi. g si în atelier o pereche de pantofi nou-nou i. i din când în când.

îi spuse aceasta so ului ei. cu nasturi aurii. cei doi pitici ie ir dansând din atelier.Ia sa ne ascundem i s vedem ce se întâmpl . ceva s m nânc. s-ar putea ca. Ace tia. în loc de o pereche. Mâine am s le cos dou h inu e groase de lân . suntem boga i! Nu va mai trebui s muncim vreodat ! i. din spatele unui tufi â ni un pitic b trân. prinser s danseze i s strige: . . d -mi i mie. Punându.N-o s ne mai fie frig de-acum! . piticii erau îmbr ca i în ni te zdren e i. f r preget. P. s me tereasc dou perechi de pantofi! Astfel. tremurau din toate încheieturile. Dar nevasta cizmarului deveni tare b nuitoare. îi ceru acesta. piticii nu mai fur v zu i nicicând. tat l s u îl trimise într-o p dure îndep rtat ca s doboare ni te copaci. cu o barb alb . piticii g sir dou h inu e ro ii. P.Cred c le e frig. În felul acesta. 41 Zis i f cut! Cum se l s noaptea. i ce mai dansau acele i dornurile! Nu era de mirare c pantofii ie eau a a de minuna i! De i era iarn .i-le. cei doi se ascunser în atelier i nu trecu mult timp pân s vad cum intr tiptil doi pitici. . dar bun la inim . Într-o bun zi. obosit. Deodat . Piticul înfulec înfometat bucatele. 43 . cam prost nac. în vreme ce lucrau.Tinere. Dar ce munc grea se dovedi pentru fl c u! Tadeus nu. Cu dou h inu e ca astea. dorind cu tot dinadinsul s afle ce se petrecea noaptea în atelier. dând de pielea i uneltele l sate de cizmar. în noaptea urm toare. . îi opti cizmarul so iei sale. cizmarului îi merse tot mai bine.Acum s ne întoarcem la lucru! propuse unul dintre ei. 42 GÂSCA DE AUR A fost odat ca niciodat un fiu de t ietor de lemne pe nume Tadeus.La ce bun? r spunse cel lalt.vânzarea lor. se i puser pe treab . recunoscând c tân rul fusese singurul care se îndurase de el. . se opri ca s îmbuce câte ceva de-ale gurii. De i din acea zi. Iar Tadeus împ r i bucuros cu el brânza i pâinea lui. te rog. În cele din urm . un fl c u vis tor. P.i mai amintea s fi trudit vreodat cu atâta râvn .

î i voi dezv lui o tain . Iar tu s te ui i cu aten ie la r d cinile lui! i. treaba era terminat ! Iar printre r d cinile copacului d du peste o gâsc cu totul i cu totul de aur. dar se trezi i el lipit! Nu dup mult timp. De vei t ia copacul aflat în mijlocul p durii. alaiul era înso it de o mul ime vesel . piticul disp ru.Este o gâsc fermecat . c ci nu vreau s -mi fie furat . . Ne-am lipit de gâsca ta! . îns din cauza copacilor c zu i. i ele lipite! Trezindu-se a doua zi de diminea . preotul din sat.Ajutor! ipar surorile.O sorbitur pentru mine Aur.. celelalte dou surori se trezir tare incomode. cele trei surori se apropiar tiptil de odaia în care dormea Tadeus i.Nu am cum! le r spunse Tadeus. surprins pentru prima oar în via . V zându-l pe fl c u ie ind pe poart cu cele trei fete ale sale.i munceasc prea mult gândurile. cu chei potrivite. Tadeus nu era om ul s . Va trebui s veni i cu noi. . gr i piticul. se r t ci. spuse Tadeus. Gâsca i cu mine vom pleca îndat . în curând. Tadeus îi r spunse: . brutarul i un soldat aflat în trecere întregir alaiul. F cu a a cum i se spusese i. Fata hangiului se gr bi s le spun P. S -mi dai o odaie cu un z vor bun. furios. o prinse pe cea de la urm . Lu Gâsca de Aur la subsuoar cu sup . 45 Cum se l s noaptea. vor c dea i ceilal i. 44 ILUSTRA IE P. Mândru tare.Phiii! f cu Tadeus. f r s bage de seam la strig tele lor. spunând acestea. i una pentru tine. împ r ind mâncarea cu Gâsca de i porni la drum. . deschiser u a. Una dintre fete încerc s smulg o pan de aur din coada gâ tei. S tenii ie ir la u i i la ferestre i. Uimit din cale-afar . Tadeus le v zu pe cele trei surori z când pe podea în pozi ii i celorlalte dou surori ale ei despre Gâsca de Aur. dar r mase cu mâna lipit ! Când încercar s-o trag . Iar Tadeus mergea înainte. Pe înserate ajunse într-un sat i se oprim la un han. Fata hangiului se gr bi s -i aduc o farfurie . fata îl întreb motivul pentru care se ar ta a a bun cu o gâsc . cât ai zice pe te. hangiul.Drept r splat .

în a a fel încât s nu mai tie pe unde s se întoarc cas .i umplu buzunarele cu pietricele albe. o lini ti pe sora sa: . se strecur afar culcare. Coborând din tr sur . acesta îi lu pe Hansel i Gretel i-i duse în p dure. care auzise discu ia. împreun cu b iatul i fata lui. dup care merse la . i niciun doctor nu g sise leacul pentru triste ea ei. drumul cu i.Nu. 47 . i o s -i ia cineva. i a a îl îndemna f r încetare pe bietul om s . Fata acestuia se ofilea pe picioare. în sfâr it. d du drumul gâ tei i o prinse de mân pe fata regelui. regele îi spuse t ietorului de lemne despre f g duiala lui. pân la urm ! Nefericitul t ietor de lemne nu mai tia ce s fac . gâsca î i lu zborul eliberându-i. auzind mul imea care chiuia i râdea. Regele d duse sfoar -n ar c cel care o va face s râd va primi mâna ei i jum tate din împ r ie. fata regelui ie ise la o plimbare i.Lâng sat se în l a castelul unui rege.Du-i cât mai departe.Nu avem mâncare destul ! Trebuie s sc p m de cele dou odrasle. vizitiul se întoarse grabnic la castel s -i duc vestea regelui. Cu un gâgâit. aducând fericire i bun stare fiului de t ietor de lemne i miresei lui! P. 46 HANSEL I GRETEL A fost odat ca niciodat un t ietor de lemne care tr ia într-o colib micu din p dure. Ma tera îl cic lea în fiecare zi pe t ietorul de lemne: . f r s înceteze din râs. dac o s ne lase în p dure. i. iar noua nevast pe care i-o adusese p durarul în cas se purta tare urât cu cei doi copii. V zându-l pe Tadeus trecând demn cu gâsca la subsuoar i cu alaiul prins de coada ei. Spunând acestea. Hansel. P. Dar. Hansel pres r pietricelele albe. Bucuros nevoie mare. pe to i cei care se lipiser de coada ei! A doua zi. Gretel. Hansel i Gretel. i de cum se f cu diminea . se prinse i ea în ciudatul alai. Tadeus cel bun la inim . Tadeus i fata regelui f cur nunt mare! Gâsca de Aur î i îndeplinise menirea ei magic . scoase capul pe geamul tr surii. Mama lor bun murise. nev zut de nimeni. g sim noi drumul spre cas . Chiar în diminea a cu pricina. Toat nopticica. fata nu se putu st pâni s nu izbucneasc în hohote de râs. ma tera îl bârâi la cap pe t ietor. în timp ce Tadeus mergea înainte vis tor.i fie team .i p r seasc copiii în p dure.

De i era i el speriat. Zburând în urma lui. f r s -i trezeasc pe p rin i. pornir prin p dure în c utarea unei poteci. ne vom întoarce acas . la lumina ei. ar tându-le drumul înapoi. de i nu se mai oprea din tremurat. iar odat cu venirea zorilor.D -mi mâna. Erau pierdu i pentru totdeauna. 49 Copiii n-avur de mâncat decât un coltuc vechi de pâine.Am l sat o alt urm . Ai s vezi c vom ajunge întregi acas . Dar odat cu rev rsatul zorilor. când. ca s .Curaj. t ietorul de lemne î i p r si copiii invocând acela i motiv. Continuar îns s mearg f r oprire. P. copiii r maser îmbr i a i la r d cinile unui copac înalt. 48 Dup un timp.i copiii în p dure. .Nu te teme! O s am eu grij de tine! spuse Hansel. din nou. Mi-e frig. . Pietricelele albe aruncate în drum de Hansel str luceau în lumina lunii. mi-e foame i vreau acas ! . . Dar curând î i pierdur speran a.i in de cald. într-un lumini . d dur peste o colib ciudat . ma tera se înro i la fa de furie. Pg. t ietorul îi lu iar pe cei doi copii cu el în p dure. 50 . Toat noaptea. luna î i ar t fa i. b gându-se în pat. Dar. îi spuse el surorii sale. Se apropiar cu b gare de seam . care-i inu închi i pe Hansel i Gretel întreaga ziulic . l sându. .De ce n-ai f cut cum i-am spus eu?! url femeia la b rbatul ei. . A doua zi. v zur . Hansel încerc s . privind la umbrele codrului i la ochii care luceau din adâncul lui. T ietorul de lemne ov ia între a intra în p mânt de ru ine i teama de a nu se fi supus dorin ei crudei sale neveste. str b tând codrul. Dar b ie elul d duse uit rii p s relele înfometate. îi opti Hansel lui Gretel. morm i o scuz i pe-aici i-e drumul! Se l s noaptea.P. în scurt timp ciugulir toate firimiturile. spre marea lor groaz . deodat . c nu mai exista nici m car o firimitur . b rbatul i femeia se certar f r încetare. Hansel nu î i mâncase îns coltucul de pâine i. Hansel porni printre copaci. se strecurar printr-o fereastr uitat deschis . i ajungând acas . pres ra pe jos firmituri care s -i arate drumul de întors acas . i Gretel se puse pe plâns.Mi-e fric ! gemu Gretel. odat cu l sarea nop ii. i. t ietorul de lemne î i lu inima în din i i. chiar dac tata nu mai vine dup noi! Din fericire. v zându-i pe Hansel i Gretel. însp imântat . ca data trecut . Întreaga noapte.i ascund frica.

53 i se aplec spre cuptor s vad dac era preg tit. O s m conving singur . ea de fapt pip ia osul. Dar tocmai când încercau s rup o bucat din u a de biscuit. dar încânta i. Ast zi voi înfuleca un b ie el gustos! i nu trecu mult pân cotoroan a o trimise pe Gretel s vad dac se încinsese cuptorul. pe urm o s te m nânc i pe tine! Dar a a cum era firesc. . .i asta e crem ! exclam .Pg.i dea seama dac se mai îngr ase. Atâta a tepta Gretel care. 52 . c vr jitoarea i-l strânse cu putere. ce delicios! spuse Gretel. închizându-l într-o cu c . dup care se întoarse spre Gretel i-i spuse pe un ton sever: Tu vei deretica prin cas .Mmm. Dar abia intrar micu ii. cu gura plin .Întinde degetul s -l pip i! îi cerea ea în fiecare zi lui Hansel.E ti numai piele i oase! Va trebui s te îngra ! l tr ea. Dar într-o zi. Pg. cotoroan a nu vedea prea bine.Vom r mâne aici. v itându-se: . dar ce poft de mâncare ave i. i ori de câte ori îi cerea s întind degetul. i mereu se plângea c b iatul era prea slab. aceasta se deschise f r veste i în pragul ei ap ru o b trânic cu ochi vicleni. Pg. dar asta e de ciocolat ! strig Hansel. f cându-i vânt în untru. copiii prinser s m nânce buc i desprinse din ciudata colib . m i. îi spuse ea lui Gretel.Hei. intra i! Nu ave i de ce v teme! cronc ni cotoroan a. 51 .E ti neghioab ! ip baba. Gretel. Numai c Gretel îi d duse b iatului un os de pui i unsese ochelarii babei cu unt.M i. dr gu ii de voi! Intra i! Hai.F focul în cuptor. deschizând larg u a. s . vr jitoarea se s tur s mai a tepte. hot rî Hansel. Dar Gretel se întoarse. rupând i ea din c su . . Doborâ i de foame.Nu-mi dau seama dac este sau nu încins! . . desprinzând o bucat de tencuial din peretele casei. . . închise repede u i a! c ci era o vr jitoare îl i înh pe Hansel de bra .

. blând i s ritoare. Iar când îl sparser . deschizând cuf rul. În loc s -i spun b rbatului ei.Ce ne vom face f r lapte? Nu voi mai putea coate brânza! se v it mama. tat ! zise Hansel. Dar b ie ii erau obraznici. 54 CEI APTE CORBI A fost odat ca niciodat . îi iubea. în creierul mun ilor înal i. i micu ii prinser s se osp teze cu buc i rupte din colib . Nu aveau nici cel mai mic respect pentru mama lor care nu mai tia ce s fac . o vale verde.Vom lua comoara asta cu noi! spuse Hansel. c ci a doua zi î i z rir tat l care plecase în c utarea lor. al turi de so ie. neascult tori i cert re i. iar so ia lui abia prididea s vad de copii. Umplând un co mare cu de-ale gurii. Hai s ne întoarcem acas . P durarul le spusese b ie ilor s fie aten i ca nu cumva caprele s o m nânce. Norocul inea cu ei. dup care. În p dure cre tea o buruian rea care f cea s creasc burta animalelor. undeva. g sir în untrul lui un cuf r plin ochi cu de monede de aur! . Suntem boga i! Nu vei mai fi nevoit s tai lemne în p dure! i tr ir cu to ii ferici i! Pg. i într-o zi b ie ii f cur o boac n ca niciuna. Tr ia acolo. nedându-li seama c astfel nu f cea altceva decât s înr ut easc lucrurile. Fata era dr gu . iar ele nu mai reu eau s stea în picioare. str b tut de un izvor limpede. Mama voastr vitreg a murit. . Acolo î i cl dise casa un p durar. inea sup rarea ascuns . dar i mai mult î i iubea mama. ca s se asigure. b ie ii cei cruzi puser într-o desag buruiana cu pricina pe care o amestecar cu hrana obi nuit a animalelor. încuiar u a cuptorului cu un lac t mare.Mul umesc lui Dumnezeu c v-am g sit! strig acesta. copiii pornir prin p dure în c utarea drumului spre cas . de cei apte fii i de fiica sa. copiii mei dragi! Hansel i Gretel î i îmbr i ar tat l din toat inima! . Cel mai mult suferea sora b ie ilor. În ciuda purt rii lor.Ia prive te. nu numai caprele. i astfel sfâr i vr jitoarea! Gretel î i eliber fr iorul. pân ce d dur peste un ou uria de ciocolat . . dar i vaca se îmboln vir .Promite-ne c nu ne vei mai p r si vreodat ! spuse Gretel. Or. P durarul era plecat adesea. Bur ile li se umflar . i curând. Ce vom mai mânca? .Se mai auzir un ip t i un sfârâit.

a a c umplu un castronel cu fiertura din ceaun i-l d du pe gât. . Trecu mult timp. 57 Feti a era tare înfometat . Oare c utarea ei luase sfâr it? Deasupra focului era prins un ceaun mare . i ochii fetei se umplur de lacrimi. 56 În curând. Hainele i se zdren uiser . iar la etaj g si 7 p tucuri.i dea seama ce r u mare f cuser . . inima prinse se sim ea atras c tre ea. r mase f r mâncare.i lini teasc so ia. C utarea ei luase sfâr it. soarele a fost acoperit de un nor negru. pe u d dur buzna apte corbi guralivi. decât fiii mei! oft disperat femeia. Încerc s . urcând c r rile de munte. fata pe care se aflau apte castronele. distinse prin p tura de cea o c su ciudat . Intrând i z rind o m su în care fierbea o fiertur . 55 Dar b ie ii cei câino i râdeau. Dar de cum rosti aceste cuvinte. luând cu sine o traist cu de-ale gurii. De i ar ta tare neprimitoare. spunându-i c nu era vina ei. . v zând castronelul murdar. Dup o vreme. Pg.i uitase fra ii i zâmbetul îi lumina rareori chipul. femeia se c ia amarnic. iar fata se f cu mare. Pg. În zorii celei de a treia zi.Îi voi g si. iar ei îi era frig i era istovit .Mai bine a i fi fost corbi. Dar casa se cufund într-o am r ciune f r seam n. f r s . iar b ie ii se transformar în apte corbi i se îndep rtar zburând i cronc nind jalnic. 58 i ce surprin i s-au ar tat când au g sit o feti delicat cu ciocul una din codi e.Dar asta e« sora noastr ! strigar ei într-un glas. Pg. las -m s plec! Iar mama ei nu putu s se opun dorin ei fetei care. Apoi.Pg. care se a ezar la mas . corbii î i puser scufiile de noapte i urcar în dormitor. se ar t întristat de fapta b ie ilor lui i de pedeapsa primit .Cine ar veni pân aici? întreb un altul. A doua zi. Dar nu. ea se întinse într-unul din p tucuri i c zu într-un somn adânc. Îngrozit . Timp de dou zile. într-unul dintre p tucuri! Unul dintre ei îi ridic s -i bat tot mai repede. . o implor pe mama ei s-o lase s plece s -i caute. .Cineva a mâncat din fiertura noastr ! exclam unul dintre corbi. Într-o bun zi. str b tu p durile. te rog. Istovit . purcese la drum. când b rbatul ei veni de la lucru. urc sc rile. Dup ce terminar de mâncat.

Mama ei st tea la mas . apte b ie i. Când noi corbii vedem ceva str lucitor. În curând. Dar pe când erau pe cale s plece. Acum ve i veni cu mine acas .M-am întors i am o mare surpriz pentru tine. Apoi.În acel moment. îmbr i ându-i pe cei apte fii i pe fiica lui drag . curtea era pustie.Sta i pu in! Hai s -i ducem mamei noastre toate pietricelele str lucitoare pe care le-am adunat. cel mai mic dintre ei spuse: . Pg. Pe nea teptate. 59 . mam ! strig fata. fata exclam : . nu ne putem ab ine s nu-l culegem. . fetei î-a fost cam team . Biata femeie era atât de fericit . m duc s-o chem pe mama. î i convinse fra ii s se întoarc acas . destul de repede. Pg. st rui fata i. spuser cu triste e cei apte corbi. nu-i a a? . intrând în buc t rie. luând-o în bra e.A tepta i aici. spuse feti a. . . iar în locul celor apte corbi ap rur Auzindu-le vocile.Mama plânge încontinuu i numai la voi îi este gândul. 60 Ce diferit ar ta lumea privit de sus! La început.Copiii mei! strig el. îi recunoscu de îndat . Dar apoi s ri din pat i. dar fra ii ei o ineau strâns. ad ug un alt frate. La început. . Iar când îi v zu pe corbi în curte. corbii o prinser cu grij ridicar cu to ii în aer. din cas veni în fug i tat l lor. 61 .V-am g sit! V-am g sit! strig ea bucuroas . vederea corbilor o sperie pe biata fat .Ce minun ii! Dup care o puse cu grij într-unul dintre buzunare.Am vrea s ne întoarcem.i nou ne pare r u de tot ce-am f cut! cronc nir corbii.Ar putea fi valoroase. c nu tia dac s râd sau s plâng . fata deschise ochii. i regret m relele f cute. Iar când corbii îi ar tar surorii lor punga cu nestemate. vocile lor se schimbar . Când au coborât. zburau pe deasupra v ii verzi. .Dragii mei feciori! Ce dor mi-a fost de voi! Ce mi-o fi venit s v blestem?! Pg.i deschise bra ele. i se . suspinând amar. Dar cum ne-am putea înf i a p rin ilor no tri a a? . a izvorului i a c su ei unde se n scuser .

Ajungând pe o stânc . Cea veche a noastr . i plec s pescuiasc .Iat -m -s! Ce mai dore ti de ast dat ? .Ce pe te ciudat! murmur el.Trebuia s -i ceri ceva! Întoarce-te la nu mai poate fi folosit . î i lu plasele. murmur el. 64 Pescarul se întoarse la rm. Ochii îi surprinser ceva str lucitor. nimeni din familie nu s-a mai plâns de s r cie! Pg. Într-una din zile. drumul! Eu sunt fiul regelui m rii i dac m la i s plec. Pe ti orule! Pe ti orule! strig el de pe mal. 63 .M întreb dac pe ti orul va mai veni. . pescarul î i arunc plasa în mare. ce mai vrea acum? i. rm i cere-i o albie de sp lat rufe.i dorea soa a lui.Ai fost bun cu mine. . îi r spunse pe ti orul.M-ai chemat? Pescarul îi spuse ce. P. îi r spunse pe tele.i vei vedea dorin a împlinit . Dar de cum deschise u a.Chiar este un pe ti or fermecat! Doar nu o s te mul ume ti cu o albie« P. Bietul om se întoarse la stânc . din acea zi.S nu te prind c vii înapoi cu mâna goal ! îi strig soa a lui cic litoare. .Îmi cam dau seama.Bunule pescar.Pietrele str lucitoare se dovedir a fi chiar pietre pre ioase i. î i voi îndeplini orice dorin ! Ni elu speriat. . pescarul se gr bi s se întoarc . i.P i neveste-mi i-ar pl cea« . te rog. . Sigur c nevasta îi va fi mul umit . Dar ajuns acas . de cum chem pe ti orul. ca de obicei. Întoarce-te acas femeia url la el: . pescarul arunc pe ti orul înapoi în ap . Dar nu mic i-a fost mirarea când l-a mai auzit i vorbind! . nevasta îl lu la rost. d -mi. acesta î i i scoase capul din ap . desf când din plas un pe ti or de aur. 62 PE TI ORUL DE AUR A fost odat un pescar s rac care tr ia într-o colib pe malul m rii.

o i z ri pe nevasta sa venind furioas spre el.Bine. începu ea. . Se stârnise o furtun groaznic . rm. se r sti soa a lui. stropit de valuri.Ce mai vrei? Ai un palat minunat.Întoarce-te i cere-i«. m i b rbate. Iar pl cea un palat. 66 i din nou pe ti orul îi îndeplini dorin a. Astfel.F cum i-am spus. . Dar de ast dat . P. se întoarse pe malul m rii. dup ce ascult în t cere. bâigui pescarul. îi spuse dorin a nevestei sale. dar marea devenea tot mai furioas . iar cerul . de i p ru mult mai pu in prietenos ca înainte. Nevasta asta a mea e cam nehot rât .65 Pescarul sim i c . Trebuie s ne mul umim cu ce avem.Tu vezi. pescarul chem din nou pe ti orul. îi spuse pescarul jenat. . . nu putu s se opun . Iar bietul pescar nu avu încotro i se întoarse pe era br zdat de fulgere.67 Îngenunchind pe stânc .i iese din pepeni. straie fine i giuvaiericale. Când acesta ap ru. dar pescarul o întrerupse. La lumina unui fulger uria . î i voi îndeplini dorin a. îmbr cat ca o regin i plin de bijuterii. Spune-i pe ti orului s m prefac într-o împ r teas . iar în locul lui ap ru din nou vechea lui colib . Pescarul se îndemn s se întoarc acas . Dar de cum v zu acoperi ul înalt al noii sale case. Iar pescarul se întoarse acas . pescarul v zu cum palatul disp ru ca i cum n-ar fi fost. Dar ce palat splendid îi era acum casa! În capul sc rilor st tea chiar nevasta lui. Nevasta îl a tepta cu lacrimi în ochi. Nu i se pare c ceri prea mult? . . Pentru c ai fost bun cu mine..i scoat capul din ap . se nurc pe stânc i chem pe ti orul. cu inima u oar c o mul umise în sfâr it pe soa a sa. pe ti orul de aur disp ru în valuri f r s mai scoat o vorbuli . P. Dar fiind inut sub papuc de atâta amar de ani. ce puternic e pe tele sta? Cum s ne mul umim doar cu o a a cas ? Mergi înapoi i cere-i un palat.O cas mare. Plin de îndoial . i haine. convins c acum îi închisese gura soa ei sale. Trecu destul timp pân ca pe ti orul s . i giuvaieruri! P.M ier i c te deranjez din nou.

Tâlharii o rupser la fug . iar la c derea nop ii se g seau înc într-o p dure deas . 70 Se f cu întuneric. Pg. i. Drumul îns era lung. Trecând pe lâng o gospod rie. 69 Dar m g ru ul îi spuse: .Necuratul! Necuratul! i s fac sup . care. . m rog. Hot rându-se m g ru ul s . pisica se urc pe câine. 68 MUZICAN II DIN BREMEN A fost odat ca niciodat « un m g ru b trân cu care st pânul s u se purta tare urât. dar nici c -l mai v zu pe pe ti orul de aur! P. i continu s mearg în fiecare zi la pescuit. iar coco ul se c r pe pisic . de l tratul câinelui. de mieunatul pisicii i de zbieretul coco ului. În adâncul inimii sale era îns mul umit c totul era ca înainte. Iar m g ru ul. iar odaia se umplu de r getul m garului. vei deveni faimos în Bremen! Erau deja patru în total.Vino cu mine! Dac stai bine cu l tratul.. v zur un coco care cucuriga spre înalturi.Ai primit ce-ai meritat! bomb ni pescarul. . o s . î i r sturn f r s vrea prietenii în înc pere. i se gândi c r getul s u va stârni încântarea cuiva. de ce e ti a a de fericit? . O s vezi! Nu dup mult timp. la« cucurigu! Pas mite. V zând masa plin de bucate. pentru c mâine nu voi mai fi. cei patru drume i înfometa i prinser s înghit în sec. îi spuser ei. dând cu capul în fereastr . Deodat .i t iase nasul în geam. printre copaci z rir o lumini . ipând: . întâlni în cale un câine jig rit. Pg.Fericit? murmur coco ul cu lacrimi în ochi. c su a era ascunz toarea unei bande de tâlhari care tocmai se cinsteau. Cânt din toat inima. i pornind el la drum. iar cei patru se furi ar ca s arunce o privire pe fereastr : câinele s ri pe spinarea m g ru ului. Venea de la o c su . peste lamp . li se al tur i o pisic b trân care nu mai putea prinde oricei. auzi c la Bremen se c utau muzican i pentru orchestra ora ului. St pânii vor s m arunce în oal din mine. sus. i tustrei pornir spre ora .Cân i bine.i ia lumea în cap.i g se ti i tu un loc în orchestr .Vino cu noi! Cu vocea ta.

unul dintre tâlhari se întoarse tiptil în c su . Cu banii l sa i de tâlhari în urm . de prin anii 1800.Cei patru prieteni înfulecar pe nemestecate bucatele.Fugi i! r cni tâlharul. La rândul lui m garul îi arse o copit în fund. pisica i coco ul r maser s locuiasc în c su . Jos poate fi admirat priveli tea portului Copenhaga. În 1835. în portretul din dreapta. azvârlindu-l pe u mu cat de picior. în Danemarca. de groaz tâlharul sc p arma din mân . se g se te un infanterist al armatei daneze. nici una. intitulat Basme de spus copiilor. pân în anii 1870. al turi de al i locuitori. A continuat s scrie basme populare i pove ti încânt toare. s-a n scut în 1805. î i asigurar pâinea de zi cu zi i tr ir împreun mul i ani ferici i! Pg. Andersen a c utat s introduc dialogurile în pove tile sale. altele sunt vesele. m g ru ul. Pg. La stânga. 72 BASME DE HANS CHRISTIAN ANDERSEN A fost odat ca niciodat « un scriitor foarte talentat care tr ia în Danemarca i pe care-l chema Hans Christian Andersen. a scris prima lui carte de pove ti. Era al turi de cei neferici i i nenoroci i. nici dou . Hans Christian Andersen. 73 Binele i R ul ± în pove tile sale. Dup un timp. un demon m-a . dar pisica. O vr jitoare îngrozitoare i-a înfipt ghearele în fa a mea. Luând ochii str lucitori ai pisicii drept c rbuni aprin i. pe care i-a descris adesea în pove tile sale. iar un monstru mi-a ars una cu ciomagul! Iar tâlharii o întinser pe unde v zur cu ochii. îl zgârie pe fa ! Omul se d du în spate c lcând pe câine. sus inând credin a nestr mutat c Binele va învinge. Astfel. 71 Omul deschise u a i se apropie de foc. cât i a celor de pretutindeni. într-un stil nou. Pg. Unele dintre acestea sunt foarte triste (cum ar fi Feti a cu chibrituri). Oare sold elul de plumb va tr i fericit al turi de balerin ? Oare r oiul ce urât î i va face în sfâr it prieteni? afar . apropie o lumânare de ei. . i când acesta î i înfipse col ii în pulpa lui. respectând modul în care vorbeau contemporanii s i. ceea ce a f cut ca pove tile sale s fie atât pe placul locuitorilor Danemarcei. câinele. Andersen a creat portrete detaliate ale personajelor pozitive i negative.

cum mânca mai mult decât fra ii s i. c ci era tare neîndemânatic i to i locuitorii gospod riei râdeau de el. ÄNu-mi dau seama cum un r oi a a urât poate fi al meu´.Cunoa te i ni te boboci de ra cu pene cenu ii ca ale mele? Dar toate cl tinau din capete. cu puf cenu iu. un birou specific mijlocului anilor 1800. Îns un ou. Pg. cum ar fi trebuit. A mai publicat i o serie de romane autobiografice. Oare cum ajunsese acolo? Pg. A scris cu succes fic iune pentru adul i.Bietul de tine.Nimeni nu m iube te! Apoi. i nu galben. . pân s g seasc vreun r spuns.i amintea cu niciun chip s fi avut i . Dar cu fiecare zi care trecea. Mama ra era mai mare decât celelalte. . din g oace au ie it ase boboci. R oiul cel urât o ducea tot mai r u. 74 R OIUL CEL URÂT tocmai se A fost odat ca niciodat « o familie de ra e care tr ia într-o gospod rie. crescu mai mare decât ei. Pg. Pentru lumin se folosea o lamp cu ulei. 76 Se opri la un iaz i întreb celelalte p s ri: . 75 Dar. p r si gospod ria dis-de-diminea . bietul r oi devenea tot mai nefericit. nu se sp rsese. cl tinând din cap. Se sim ea trist i singur. de ce oi fi a a de urât i diferit de ceilal i? se mira mama ra .Sus. se nedumiri ra a. R oiul era departe de a fi frumos i. .Nu cunoa tem pe nimeni atât de urât ca tine. dou dintre personajele cele mai cunoscute al lui Andersen: sold elul de plumb i mica siren . Un scriitor foarte talentat« Andersen a studiat la Universitatea din Copenhaga. într-o zi. care nu. Fr iorii s i nu voiau s se joace cu el. se sparse i st al aptelea ou i din el ap ru un r oi ciudat. foarte bine primite de public. ca i piese de teatru. Mama ra un aptelea ou. hârtiile erau scrise de mân . i într-o bun diminea . a ezase pe ni te ou . precum manuscrisul ar tat. care prinse s se holbeze la mama ra . Jos.

Vai mie! gemea r oiul speriat. baba îl prinse i-l b g într-un cote . Iar într-o bun zi. cu toate c era tot singur. În cele din urm . c zu la p mânt. O s mor de fric ! Apoi. în primele ore ale dimine ii. baba o s . cu ciocuri galbene i aripi mari.Ar fi bine s pleci. atunci îngra -te ca s te m nânc! . epuizat. Se învârt pe aici tot felul de oameni cu arme! Pg. dac a ar ta i eu ca ele! exclam r oiul. 77 Apoi. apa din hele teu înghe . cu gâturile lungi i zvelte.N d jduiesc s -mi fac ou multe! spuse ea. g sind u i a deschis . Dar r oiul cel urât pas s fac ou « doar era b iat! G ina nu înceta s -l înfrico eze: . . într-o noapte. Abia a tept s te g teasc . 79 Iar cu ocazia asta. s pot roade i eu . r oiul ranul s -l lase s primi cele mai alese îngrijiri. Odat cu venirea iernii. bolborosind încontinuu: . . într-una din zile ajunse la coliba unei b trâne. ce m-am schimbat! Abia dac m mai recunosc! i copiii vor avea grij de el´. o tuli ca din pu c ! Pg. Mâncare se g sea dup pofta inimii i r oiul începu s se simt mai bine. . se îndrept spre un alt iaz.i frâng gâtul i o s te arunce în ceaun! . unde o pereche de gâ te grase îi d dur acela i r spuns.Ah. Pg. într-adev r. Albe. . c ci e un loc periculos. r oiul î i putu vedea imaginea în unde. 78 În zori.Dac nu po i face ou .Miau. încât nu mai avea nici poft de mâncare. î i spuse acesta.i mai g sea hran c utând în z pad . Ba îl mai i puser în gard . de i baba îl îndopa.Dac nu faci ou . Deja în prim var crescuse îndeajuns de mare ca i mâ a în discu ie. v zu ni te p s ri minunate zburând pe deasupra capului s u. ajunse într-un stuf ri des. Crezând c era o ra . ÄO s -l duc acas înoate în hele teu. Bietul r oi abia dac . miorlau! se amestec oasele tale! R oiul cel urât era atât de însp imântat.Atunci. dar din fericire pe acolo trecu un ran.Dumnezeule. i. c l toreau c tre sud.

se înapoie în iaz. Atunci. floarea se deschise. din acesta r s ri o lalea minunat . chiar a doua zi. Întreaga var . drept pentru care primi numele de Dege ica. . un flutura hot rî s-o salveze. 82 Astfel. Dar mama broasc se temea c mica prizonier putea s fug . Într-o zi. ca prin farmec.i avea casa. Femeia s rut cu blânde e petalele i. Î i dorea nespus o feti . Dar o pândeau alte pericole. Dege ica cutreier printre flori i printre firele groase de iarb . aceasta î i spuse: Pg. 81 ÄCe frumu ic e! O mireas potrivit pentru fiul meu!´ i. i se f cu frig i foame. privind la Dege ica. a a c o duse pe Dege ica pe o frunz de nuf r. Dege ica se v zu iar liber .Stolul de lebede se întorsese în nord i se oprise pe apa hele teului. auzi copiii de pe mal strigând: . Într-o noapte. . Un gândac bor os o înh pe feti i o duse taman în vârful unui copac înfrunzit. Dar.Ia privi i la leb da aia tân r ! E cea mai frumoas din toate! Iar Är oiul´ nu. drept pentru care gândacul o coborî din copac i-i d du drumul. odat cu venirea iernii. Dege ica era singur i trist . î i f cu o mul ime de prieteni. unde. O duse în scorbura unui . Auzindu-i suspinele. tia c nu avea cum s scape e broa tele alea hidoase. pe când dormea în p tucul ei. dar timpul trecea i ea r mânea tot singur . pe când str b tea paji tea pustie. se duse la o vr jitoare care-i d du un bob de orz vr jit. Patul ei era o coaj de nuc . luând-o pe feti cu tot cu pat. Într-o zi.i mai înc pea în« pene de fericire! Pg. 80 DEGE ICA A fost odat ca niciodat « o femeie care nu avea copii. Femeia puse bobul într-un ghiveci i.Arunc -mi un cap t al brâului t u! îi strig el. O s te ajut s scapi! Pg. V zând lebedele. salteaua era f cut din petale de violete. curând. Îns ace tia sus inur c feti a era mult prea diferit de ei. iar plapuma era o petal de trandafir. în cele din urm . Iar în untrul ei se g sea o feti nu mai mare decât degetul mare de la mân . i o l s acolo. Nu-i r m sese decât s plâng în hohote. pe fereastr intr o broasc mare. Fiul ei urât i gras se ar t foarte mul umit. pe când plutea maiestuos al turi de fra ii s i.Nu-i a a c e dr gu ? le spuse el prietenilor s i. în mijlocul iazului. Dege ica d du peste un p ianjen galant care se oferi s-o ajute. r oiul î i d du seama c era i el unul de-al lor i.

În galeria s pat de sobol d dur . Dar. unde locuia cu familia. spre surprinderea lor. Iar acolo. cu aripioare albe. Într-o zi. Dege ica întâlni un spiridu ginga .Cât de bun e ti! îi spuse rândunica. peste o rândunic ce p rea moart . Pas mite era craiul florilor.copac. 86 i o invit . în spate îi crescur dou aripioare albe i ginga e. spunând: . Intr C su a oricelului era confortabil f cut din crengu e i frunze un acoperi . 83 i cum umbla ea a a tremurând de frig. Sosind sobolul. i zburar a a pân ajunser într-un inut plin de flori. Pg.i fac un ad post sub p mânt. la suprafa . Dege ica g si tot felul de pretexte ca s întârzie nunta cu sobolul« c ci urma s tr iasc sub p mânt pentru totdeauna! În ajunul nun ii ei. Iar când Dege ica accept . Acesta o ceru f r z bav de nevast . putu s . împreun cu oricelul. Întreaga var . în loc s s geteze cerul întreaga var ! Dup o vreme. B tu la u i-i deschise un oricel de câmp.E un sobol tare bogat i are o ditamai casa! Are nevoie de cineva i te-ar putea lua de nevast ! Pg. Iar Dege ica se prinse de gâtul p s rii care se ridic în înalturi. acesta se îndr gosti pe dat de frumoasa feti împinse cu laba. îngrijea rândunica. nefiind un seam n de-al lor. În vreme ce mângâia cu blânde e o floare. 84 Dar lui Dege ica nu-i surâdea ideea. Pg. . Dege ica se întoarse pe nesim ite în galerie i. iar ea deveni cr iasa florilor! Pg. Iar prim vara. ba chiar nu-i pl cea deloc. la el acas . Sobolul o . 85 . auzi deasupra capului un ciripit cunoscut. Dege ica se v zu nevoit s p r seasc scorbura. Dege ica î i g sise .Asta o s-o înve e minte! Ar fi trebuit s . oricelul îi spuse c va primi vizita unui prieten. ajunse la o colib micu ve tede.Ce cau i pe afar pe o vreme câinoas ca asta? o întreb el. i-i d du s m nânce niscaiva castane uscate. În sfâr it. ca i înainte.i ia zborul din nou. i înc lze te-te! i c mara plin de bun t uri. în fiecare zi.Vino cu mine! îi strig rândunica. ceru s fie l sat o zi întreag afar . . aducându-i de mâncare.

Stai aici. noaptea. laolalt cu celelalte juc rii. i încurajându-l s lupte cu vitejie. apoi c zu cu capul în jos în afara ferestrei i un singur picior. Pg. Jocul care-i pl cea lui cel mai mult era b t lia la care luau parte sold eii de plumb. B ie elul îl punea mereu în linia întâi. B iatul lu sold elul i-l a ez pe prichiciul ferestrei. nu te mai holba a a la balerin ! Dar buna balerin îi spunea s nu-l ia în seam pe glume : .i arate sentimentele pe fa . Îl ridic Pe partea cealalt a str zii. În felul acesta. Dup un timp. Unul dintre sold ei avea îns st teau la palavre între ele. . cerul se înnor baioneta de la pu ca sa se înfipse în noroi. când unul i-l puse-n buzunar. Apoi b iatul prinse s se joace cu ceilal i sold ei. se întâmpla adeseori s -l lase afar pe cel cu un singur picior. acrobatul cu arc din cutie.Hai s -l punem pe sold el în b rcu uvoaie repezi. i uvoiul de ap purta o b rcu de hârtie.Hei. Pg. îi spuse b iatul prietenului s u. când balerina îl întreba dac -i fusese fric .SOLD ELUL DE PLUMB A fost odat ca niciodat « un b ie el care avea o mul ime de juc rii. i un vânt puternic lovi ferestrele.i râd de micu ul soldat. 87 Cei doi devenir buni prieteni i. Când b ie elul se juca cu sold eii i-l punea pe cel f r picior în linia întâi. Micu ul soldat se cl tin . îi spuse: . micul soldat f cu cuno tin cu o balerin de plumb. c ruia-i pl cea s . nu dup mult timp.Nu-l asculta! Este gelos! Mie îmi face mare pl cere s vorbesc cu tine! Cele dou figurine de plimb erau prea timide ca s . Ceea ce nu tia b iatul era c . . sold elul se îndr gosti lulea de balerin . Petrecea ore întregi jucându-se fericit cu ele. 88 Ploaia nu conteni prea curând i peste tot se formar dintre ei z ri sold elul înfipt în noroi.i m rturiseasc dragostea. sold elul îi r spundea mândru: . rigola era plin . Furtuna se opri tot atât de brusc precum începuse i doi b ie i ie ir s se joace. juc riile prindeau via i s -l facem marinar. Într-o zi au fost desp r ite. acesta n d jduia c balerina va vedea cât de curajos se lupta! Iar seara. Atunci când b ie elul punea la loc în cutie sold eii de plumb. Se distrau s rind peste b ltoace. îi spuse el. s dai de veste dac se apropie inamicul.Deloc! Într-o noapte. Dar nu prea avea îndr zneala s .

lâng balerin . pentru c reu e te s le topeasc . 91 Dar soarta le mai preg tea o încercare! Într-o zi. 90 În aceast vreme. Deodat . Apoi apa subteran se v rs într-un râu i .Pe tele sta e exact ce-mi trebuie pentru oaspe ii din seara asta. Dar sold elul nu se temea. pe nea teptate.i astfel. o gur uria fost aruncat într-un co Pg. o buc t reas tocmai se hot râse s fac niscaiva cump r turi i mergea c tre pia . lovind-o pe balerin . o arunc în focul din emineu! V zându. Iar când buc t reasa t ie burta pe telui ca s -i scoat ma ele. micu ul sold el de plumb deveni c pitan de vas! Micu a barc urm cursul uvoiului care se scurse în canal. r sturnându-se. o pal de vânt se strecur pe fereastr i. a fost luat de valuri. îl înghi i pe sold el! Se trezi în burta unui pe te uria care îns nu avu i dus la pia . Era chiar buc t reasa casei in care locuia i sold elul de plumb. . îl g si pe bietul sold el de plumb! Alerg într-un suflet la b iat i i-l d du. pân ce c zu i el în foc! Cele dou figurine se reîntâlniser în toat nefericirea lor. cine tie prin câte a trecut! i b iatul îl a ez pe sold el pe emineu. el c zu în apele adânci. M întreb cum de-a nimerit în burta unui pe te! Bietul sold el.i prietena în foc. ÄAh! N-am s-o mai rev d nicicând pe draga mea balerin !´ î i spuse el. sold elul se însp imânt . A a c -l cump r i-l duse acas . v zând pe tele din co . Dup ce barca de hârtie se rupse. întristat. Pe tele a i i era pe cale s se scufunde. pe talpa singurului s u picior care-l inea în loc. Barca luase ap micu a barc . sold elul începu s se mi te într-o parte i-n alta. obolani mari î i ar tau din ii ascu i i la sold el i la barca lui. .E chiar sold elul meu! se bucur b iatul. Cei doi erau atât de ferici i c se reg siser ! i toat nopticica nu vorbir despre altceva decât despre ce p iser fiecare dup ce se desp r iser ! Pg. Focul este cel mai mare du man al juc riilor de plumb. 89 Sold elul de plumb î i sim i sfâr itul aproape. Pg. Deodat . timp s -l digere cum trebuie c ci. spuse buc t reasa. i tot se b l ng ni a a. a fost prins în n vodul unui pescar. Apa subteran era adânc noroioas . tiind c -i al lui.

Vestea despre grandoarea împ ratului se r spândi de-a lungul i de-a latul împ r iei. straiele pe care le vom ese vor fi nu numai invizibile. tr gându-le afar cu piciorul. i de atunci.Pg. Cei doi cerur un r zboi de esut. încât plumbul lor începu s se topeasc singur. Auzind una ca asta. un sul de m tase i fir de aur. prin dreptul emineului trecu chiar b iatul care. 94 Împ ratul le d du celor doi o pung cu galbeni. str jerul trimise dup ambelanul cur ii. îl chem pe primul sfetnic. Aflând de trufia suveranului.Ia du-te i vezi cum merge treaba! Iar cei doi Äcroitori´ îi spuser b trânului: era s poarte ve minte dintre cele mai elegante. În mod ciudat. Nu numai c avea s se aleag cu un ve mânt nou. se gr bi s le scoat . v zând cele dou figurine în foc. dar culorile i modelul vor fi alese anume pentru În l imea Ta. doi arlatani se hot râr s trag niscaiva foloase de pe urma ei i se înfiin ar la por ile palatului. Î i schimba straiele aproape din or -n or . spunându-i str jerului: . pentru a se apuca neîntârziat de lucru.M ria Ta. încât nu pot fi v zute de prost nacii care nu tiu s le pre uiasc . un b trân cunoscut pentru bunul s u sim . ferici i în noua lor form de inim ! Pg. 92 Erau atât de aproape un de cealalt . dar va afla i care dintre supu ii s i era prost nac! Câteva zile mai târziu. plumbul celor dou figurine c p t apoi forma unei inimi. iar acesta din urm alerg la împ rat s -i duc vestea de necrezut. . Împ ratul era încredin at c banii lui fuseser cheltui i cu chibzuin . Taman în acea clip .Noi suntem doi croitori iscusi i i am inventat ni te straie atât de u oare i fine. spuser viclenii Äcroitori´. 93 HAINELE CELE NOI ALE ÎMP RATULUI A fost odat ca niciodat « un împ rat trufa a c rui singur grij în via astfel în fa a supu ilor. obi nuind s se arate i s devin unul . ambelanul îl anun pe primul sfetnic. Pg. i-i spuse: . sold elul de plumb i balerina au r mas uni i pe veci. pref cându-se c se apuc de cusut. suveranul ceru s i se înf i eze cei doi arlatani. Mistuit de curiozitate.

îi invit ner bd tor împ ratul. spunându.Mda« hm« frumos ve mânt. scoase un oftat de u urare. Ia privi i la culorile astea. se pronun el. întrucât cei din jurul s u nu p reau s observe ceva în neregul . Voi satisface dorin a poporului meu! Se urc în calea ca lui deschis i alaiul împ r tesc se puse în mi care. spuse primul sfetnic. poporul e ner bd tor s admire minunata es tur în noile straie. . În fa defilau curtenii. ÄTrebuie c sunt prost nac!´ gândi el speriat. se înf i ar în apartamentele regale. l ud minunatele straie. pref cându-se c -l îmbrac . împ ratul nu putea vedea i nici sim i ceva. Popula ia se adunase în pia a central . spuser : . ÄEi. sfâr ir prin a-l l sa s se priveasc în oglind . Dar pe împ rat nu-l prea tr gea inima s se înf i eze gol-golu în fa a supu ilor. ca s poat vedea mai bine i s afle care din cunoscu ii lor se dovedeau ni te prost naci. scoate.Lucrul nostru e pe terminate.Ce es tur minunat ! I-o voi descrie împ ratului! Cei doi arlatani î i frecar bucuro i mâinile. asta e´.M ria Ta. Nu dup mult timp. se lini ti el. ÄMai bine s zic i eu ca ei!´ i. pentru a lua m surile pentru straie. dar. Ädoar cei n tângi m vor vedea dezbr cat. Odat cu trecerea împ ratului.´ . t ind aerul cu foarfecele i cosând buc i de es tur inexistente! Dup o vreme. scrutând cu îngrijorare fe ele privitorilor. 95 Tu ind nervos. cerând i mai mult fir de aur. M ria Ta. intra i.. .Poftim.Prea bine.M ria Ta. înclinându-se adânc i pref cându-se a duce pe mâini pânza minune. Pg.i ve mintele i îmbrac noile straie! i.i în sinea lui: ÄNu v d nimic! Asta înseamn c sunt un prost nac!´ Pg. . Împ ratul se ar t tare încurcat.Iat materialul esut de noi. ia pune i mâna s sim i i moliciunea materialului! B trânul se aplec peste r zboiul de esut. din mul ime se ridica un murmur de admira ie: i s v vad . Ce spune i ce culori i ce moale e es tura! Fire te. spuser cei doi. 96 . astfel. spuse el cu voce tare. spuse: . ne tiind c to i cei care-l înconjurau erau asalta i de acelea i gânduri despre sine! Cei doi arlatani luar m surile împ ratului i trecur la lucru.

B iatul are dreptate! Împ ratul e gol! Spre spaima sa.N tângule! îl apostrof tat l s u.i întrerup parada. Dar remarca âncului trecu din gur -n gur . tr gându-l de mân . Cât despre cei doi arlatani. un ânc neastâmp rat n-are ce face i. i.Privi i noile straie ale împ ratului! Cât de minunate sunt! Încercau cu to ii s . mica siren a tepta s se împlineasc timpul. atât de mult imaginat . î i ridica ochii spre razele soarelui care abia dac reu eau s i. 97 Dar nu peste mult vreme.O. îi strecur i atunci când cânta se adunau pe ti din întreaga mare ca s-o asculte. dar consider c era mai bine s nu. într-un palat aflat pe fundul oceanului albastru. Mica siren . regele te va l sa i pe tine s urci la suprafa . A a c r mase neclintit în calea ca sa pân se întoarse la palat. mica siren se juca cu pe tii din minunata gr din a palatului. unde decise s lase deoparte trufia. prinse s strige: . ascultând fermecat povestirile surorilor sale. sosi. Pg.. când vei face cincisprezece ani.E ti înc un copil! îi spuse mama ei. cum le-a l sat i pe surorile tale! Astfel. mângâind-o pe p rul ei lung i blond. Peste doi ani. cât a vrea s urc la suprafa ca s v d cerul. avea i o voce frumoas treac prin apa limpede. mul imea strig în cor: . cea mai mic i mai dr gu . i ori de câte ori cânta. ducând cu ei galbenii i firul de aur i pr p dindu-se de râs! Pg. s aud glasurile oamenilor i s miros florile! . ziua anivers rii a cincisprezece ani. Tat l ei o chem în bucle o floare frumos cizelat . i. cinci sirene frumoase. 98 MICA SIREN A fost odat ca niciodat « un rege al m rilor care tr ia împreun cu cele cinci fiice ale sale. alergând pe lâng calea c .Împ ratul e gol! .i ascund surprinderea de a-l vedea pe împ rat gol-pu c ! Pg. în cele din urm . împ ratul î i d du seama c oamenii aveau dreptate. în cele din urm . . 99 A teptând ziua când i ei urma s i se dea voie s ias la suprafa a m rii. î i luaser picioarele la spinare.

mica siren porni încet spre suprafa a m rii. cerul se umplu de focuri de artificii. Tân rul le inase. împinse trupul c pitanului pe tem toare. se gândi: ÄN-o s pot fi niciodat asemenea lor!´ La bordul corabiei. Deodat .S -l ducem la castel! i primul om pe care-l v zu tân rul când deschise ochii a fost fa a dr g la dintre cele trei fecioare care se plimbau pe plaj . încercând s -l scape cu via . i nu avem suflet aidoma oamenilor. catargele i pânzele se rupser . . Cerul negru era br zdat de fulgere. c ci aduc numai ghinion! S rutându. Un val uria îl ridicase pe creasta lui. Ajuns acolo. Când ap rur zorile.i coada de pe te. Petrecerea era în toi. Ai grij i nu te apropia de ei. furtuna se stinse. î i spuse ea. Dup care. se repezi s -l salveze. 101 Apoi. vând uscatul la orizont. Marinarii aruncar . nu dup mult timp. . Dar ine minte: nu este lumea noastr ! Noi suntem copiii m rii. Pg. Deodat ie i din ap ! Ce minun ie! Pentru prima oar putea s vad splendidul cer albastru. privindu.Fata tatii..Mul umesc c mi-ai salvat via a! murmur el c tre frumoasa necunoscut . rase. încerc s înc lzeasc corpul tân rului cu propriul ei corp. i cum se l sa seara. mica siren îl prinse în bra ele ei.E atât de frumos! exclam ea emo ionat . Apoi. V zându-l pe tân rul c pitan c zut în ap . Pg. Apoi. auzi ni te voci i. Neputând s mearg .Vino iute! strig o voce de femeie. iar valurile mari acopereau bordul corabiei.i mai putea dezlipi ochii de la el. iar corabia prinse s se scufunde. Era înalt i chipe i zâmbea fericit. de trei ori ura! Sirena reu i s -l z reasc pe cel în onoarea c ruia se aprinseser focurile de artificii. . la fel de brusc cum izbucnise. mica siren v zu o corabie care se apropia e stânca pe care se c ancora i aprinser felinarele pentru noapte. E un b rbat! Cred c a le inat! .i tat l. când pe mare se dezl n ui furtuna. iar mica siren se str duia s -i in capul afar din ap . . se arunc din nou în valuri. Îl inu a a ore întregi. dar cu un efort. se stârnise agita ie i. 100 ÄMi-ar pl cea s vorbesc cu ei´. z ri i stelele str lucind i pâlpâind. mica siren r sufl u urat .Tr iasc al nostru c pitan! Ura! Pentru a dou zecea lui aniversare. a celei mai tinere rm. acum po i înota i tu la suprafa a m rii! Vei respira aerul i vei vedea marea. Nu.

Ajuns la palatul tat lui ei.Te voi lua la castel i te voi îngriji. surorile îi ie ir în întâmpinare. luând sticlu a în care se g sea licoarea fermecat .Nu conteaz . În zilele care urmar . via a micii sirene se schimb cu totul. a fost invitat s ia parte la un mare bal. Doar vr jitoarea din adâncuri o putea ajuta. vei sim i c te str bate un cu it! . Într-o sear . Mica siren se hot rî s mearg s-o vad . De unde ai ap rut? Dar mica siren era mut i nu putea scoate niciun cuvin el. Pg. .Nu. . continu ea. Purta straie alese i adeseori se plimba c lare cu prin ul. mica siren sim ea c l sase în urm pe cineva pe care nu avea s -l mai uite vreodat .Pg. fugi în odaia ei. Dar. Iar dac alesul t u se va însura cu o alta. spuse prin ul. drept? o întreb vr jitoarea afurisit care st tea în pe tera ei p zit de o caracati uria . dar dintr-odat sim i un nod în gât i. 102 Aflat în mare.Foarte bine! opti mica siren . a a-i? Vrei s ai picioarele unei femei. . izbucnind în lacrimi. nu te vei mai putea transforma la loc într-o siren . În schimbul vr jii mele. Nu vei mai fi în stare s sco i nici cel mai mic cuvin el. . Vr jitoarea îi dest inui c tân rul c pitan era de fapt un prin . Mica siren se îndrept spre uscat i ie i din ap nu departe de locul unde se ridicase castelul. susur mica siren . precum spuma valurilor! . a a cum îi spusese vr jitoarea.i fie team . tia c dragostea ei pentru tân rul c pitan era lipsit de orice speran . trebuie s -mi dai vocea ta neasemuit . iar când se trezi v zu aplecat asupra ei fa a tân rului pe .Prin urmare.Dar asta nu e tot! cl mp ni vr jitoarea. Te vei risipi în ap . Mica siren prinse s le povesteasc cele întâmplate. Se arunc pe plaj care-l iubea atât! Prin ul îi înveli cu grij trupul h rt nit de valuri în mantia lui. O durere îngrozitoare o f cu s le ina. vrei s scapi de coada ta de pe te. 103 . 104 i sorbi licoarea. mica siren îl v zu pe tân r îndreptându-se spre castel. fiecare pas f cut pe p mânt îi producea o durere insuportabil . nevrând s vad pe nimeni i refuzând orice mâncare. Tot ce vreau e s m întorc la el. c ci era o siren i nu avea cum s se m rite cu un p mântean. Acum e ti în siguran . ne tiutor c via a-i fusese salvat de ea.Te avertizez. Pg. c vei suferi dureri cumplite! Ori de câte ori vei pune talpa pe p mânt. spuse el. R mase acolo zile de-a rândul. Înotând încet spre largul m rii.

suntem surorile tale! Am auzit ce i s-a întâmplat. Î i aminti de cuvintele vr jitoarei i se preg ti s moar . Ia-l! Ucide-l pe prin înainte s se crape de ziu i te vei preface din nou într-o siren ! Mica siren lu pumnalul i intr în cabina în care dormeau prin ul i frumoasa sa aleas . presim ind c nu pe ea o iubea cu . ferici ii îndr gosti i se preg tir s plece într-o c l torie pe corabia care-o adusese pe tân r . în port ancor o corabie mare. mica siren se apropie de balustrada pun ii.Mic siren . 105 Ilustra ia Pg. iar mica siren auzi o voce ca un clinchet de clopo ei: rm. preg tit s se transforme în spum i s piar pe veci. prin întuneric. o for roz. prin ul se ar t bun fa a de ea i afectuos. din gândurile lui nu disp rea nici m car o clip fa a tinerei necunoscute. 106 . suferea i mai tare. Nici fecioara necunoscut nu-l uitase pe prin i. Apoi se arunc în valuri. 107 Odat cu ivirea zorilor. frumoasa siren se întoarse pentru ultima oar spre el. î i z ri surorile. Deodat . Când se înnopt . Deodat . îl s rut doar i apoi se întoarse pe punte. îndurerat de pierderea prin ului ei. fa adev rat. aici. Norii erau tivi i în Când soarele se ivi în poala cerului. risipindu-se în valuri asemenea spumei valurilor. se auzi strigat dinspre mare i. prin ul ie i s-o vad . arunc pumnalul în ap . C ci i ea îl iubea la fel de mult pe cât o iubea el. misterioas o scoase din ap i o sui la cer. de i nu-i putea vorbi. Chiar i atunci când se de care se purta atât de tandru. c ci fecioara se întorsese pe t râmul din care venise. Pg. Dar inima tân rului apar inea deja fecioarei necunoscute care-l g sise pe afla al turi de mica siren . de i din acea zi nici c-o mai v zuse. curând. Într-o zi. iar mica siren sim i c se transform în piatr i un cu it i se înfipse în inim : avea s -l piard pe prin pentru totdeauna. Înso it de mica siren . La câtva timp dup nunt . fericit s -l aib lâng ea pe prin ul pe care-l iubea. ca prin farmec. cei doi hot râr s fac nunt . Pg. Iar pe pasarel nu coborî alta decât necunoscuta fecioar care-i bântuise gândurile tân rului prin ! Prin ul se gr bi s-o întâmpine. Prive te! Vezi acest pumnal? E fermecat! Vr jitoarea ni l-a dat în schimbul p rului nostru. mica siren îndur totul cu stoicism.Dar. V zând frumoasa fa a a prin ului pe care-l iubea atât. i. Iar mica siren . Mica siren urc i la bord i corabia ridic ancora.

Într-o iarn . Chiar i m z rica ce cre tea pe pervazul ferestrei lui Karl î i întinsese tulpinile peste strad ca s se îmbr i eze cu trandafirii ce cre teau la fereastra Gerdei.E ti cu noi în cer! Suntem zânele aerului! Îi lu m cu noi doar pe aceia care s-au ar tat buni fa de oameni. 109 Gerda se uit cu aten ie dar nu v zu ciobul din oglinda magic . Pg. Karl deveni un b iat r ut cios. Karl deschise fereastra i. Mica siren privi în jos. care de ast dat purta o mantie larg cu guler de blan a ezat într-o sanie mare. Unde m aflu? . mirat c . de i devenise nesuferit i necioplit. Doar Gerda mai inea la el. Într-o zi. i o s ne distr m de minune! îi spuse Regina Z pezii. Din acea ti. i cel în ochiul sau inima c ruia intra un ciob de oglind se transforma într-o fiin rece i du m noas . vino cu noi! Pg. auzi un clinchet de clopo ei. vino cu noi! . 110 Într-o zi. tras de cai.Prive te! Florile p mântului ne a teapt lacrimile care se vor preface în roua dimine ii! Haide. i era tia c fecioara era însp imânt toarea Regin a i numele s u rostit de . cu totul i cu totul din ghea . .. Karl i Gerda erau doi copii care se iubeau tare mult. . pe când Karl st tea la geam privind cum cernea om tul. c tre corabia prin ului i ochii i se umplur de lacrimi. oglinda se sparse i cioburile ei se împr tiar în lume. când Karl se juca în z pad .Cine sunte i voi? întreb mica siren . odat cu aerul rece.Leag s niu a ta de sania mea. Închise geamul i se a ez lâng Gerda care citea o carte: .Mic siren . Pg. spuse el. 108 REGINA Z PEZII A fost odat ca niciodat « un vr jitor care a ticluit o oglind în care dragostea ap rea ca fiind ur . Nici c Z pezii. întrucât apucase s intre adânc în ochiul lui Karl. pân când în locul în care c zuse fulgul se ivi o fecioar frumoas . Î i ridic privirea i o v zu din nou pe frumoasa fecioar . în odaie p trunser fecioar .i rec p tase vocea.Mi-a intrat ceva în ochi. Cristalele sale dantelate crescur tot mai mult. v zu ceva asem n tor unui fulg uria de z pad a ternându-se în gr din .

rm. Pg. . de pân atunci. Pg. . sania cea mare se ridic spre cer. refuzând s înfloreasc sau s se îmbr i eze ca înainte. Gerda se urc într-o b rcu i prinse s vâsleasc .i fixeze privirea înainte. . Gerda îl c ut pe Karl. îl invit Regina Z pezii. m z rica i trandafirii abia se târau. 112 . dintre copaci ap ru un ren. în scurt timp. Lacrimile fierbin i picurar pe ochii lui i apoi îi c zur pe piept. barca se opri la rm. În acela i moment. Însp imântat. iar b iatul î i aminti iar i de Gerda i de via a lui de pân atunci. Când ajunse în înghe ata tundr . În cele din urm . iar regina îl s rut . aterizar pe o imens câmpie alb .Î i voi da pantofii mei ro ii. . . iar Gerda reu i s -l vad în treac t i pe Karl.În Laponia. Când sosi prim vara. dar ace tia plutir înapoi pe Pe înserate. Gerda îl strig : . îi f g dui Gerda râului. luminat de aurora boreal . l-am v zut zburând în sania Reginei Z pezii! spuse corbul.Karl! Pg. Karl urc în sania mare.Dac îl cau i pe Karl. te voi duce chiar eu acolo! Gerda se urc în spatele renului care porni în galop spre nord. b iatul f cu întocmai i.Vino s te înc lze ti. iar un corb veni în zbor s se a eze pe o crac . Prinse i el s plâng i astfel ciobul de oglind îi ie i din ochi. 113 Dar Karl continua s . Karl se inea de s niu a lui i. Era a ezat pe o piatr . se oprir . 111 i î i arunc pantofii în ap . sperând c râul o va purta spre locul unde se g sea Karl. Lacrimile fierbin i topir încet inima de ghea a lui Karl. Întreaga iarn . dar acesta era de neg sit.Unde este acum? strig Gerda. r spunse renul.Vino! îi strig Gerda.Ca vr jit. În dep rtare se z rea castelul Reginei Z pezii. . Cuprinzându-l cu bra ele. în mijlocul unei p duri. Gerda izbucni în plâns. Gerda coborî la râu. dac -mi spui ce s-a întâmplat cu Karl. Apropiindu-se. De cum buzele ei de ghea inima b iatului înghe i el uit de Gerda i de întreaga lui via îi atinser fruntea. curând. privind pierdut înaintea lui.

i prea bine seama ce se întâmpla. scoase un b frumoas ca prin farmec. ce frumos! opti feti a. Nu vânduse nici m car o singur cutie de chibrituri întreaga zi. Feti a aprinse un alt chibrit care lumin zidul de lâng ea. i nu era deloc mult: un loc c lduros i ceva de mâncare. Micu a vânz toare de chibrituri întinse mânu a spre o farfurie. pref cându-l într-o fereastr de cle tar. împodobit cu mii de lumân ri. îmbr cat în zdren e i cu un al pe umeri. Nedându. v zu în ea un cuptor bine încins. Oamenii se preg teau s întâmpine Noul An. odat cu el. ca s aib ce mânca. În fa a ei se în l a un pom de Cr ciun. În spatele ei. i încerc s -l aprind . i n lucirea. micu a vânz toare aprinse un alt chibrit. tremurând de frig. Pg. În fa a ei i se înf i Pg. ridicând chibritul.O. . st tea lâng o fântân . Frumosul pom de Cr ciun pieri în întuneric. 116 Aprinse un al treilea chibrit i de ast dat se întâmpl un lucru i mai minunat. 114 FETI A CU CHIBRITURI A fost odat ca niciodat « o feti care. Ajun i. De dincolo de ferestrele luminate a giorno r zb teau râsete i cântece. de-ar fi putut aprinde un chibrit! Cu mânu ele tremurând. vindea chibrituri pe strad . Biata feti ! În doar câteva secunde v zuse tot ceea ce via a îi refuzase. dar în acea clip chibritul se stinse i. 117 bunica! i cu globuri str lucitoare. Ce i cald era flac ra! Micu a vânz toare de chibrituri f cu palma c u în jurul fl c rii i. abia desc lecar c privirile le c zur pe m z rica i pe trandafirii care se îmbr i aser din nou. Noaptea p rea acum i mai neagr i mai friguroas . iar str zile înz pezite erau pustii. Ah. Dar flac ra îi arse dege elele i se stinse. 115 Î i întinse mânu ele spre cuptor. dar chibritul se stinse i magia disp ru. înflorind zâmbitoare. Dege elele îi înghe aser bocn . semn al prieteniei lor ve nice! Pg. cu beteal .Iar renul îi duse pe copii înapoi acas . Era Ajunul Anului Nou. Ochii feti ei se umplur de lacrimi! Pg. se vedea o mas înc rcat cu bun t uri. Dar mica vânz toare de chibrituri.

Tot ce ai de f cut e s cobori prin copacul g unos de colo pân o s ajungi într-o grot . se afl un dul u cu ochii cât farfuriile. prin buzunare îi sufla vântul. unde nu înduri de foame i f r durere! Pg. În spatele celei de a doua.Bani? A face orice pentru bani. Pg. care p ze te un cuf r cu monede de aur. bunicu a nu disp ru. i str b tând o p dure. înconjurat de chibrituri arse. Iar dac vei deschise i a treia u . încrezându-se în spada sa. r mâi cu mine! o rug ea. În apropierea fântânii z cea trupu orul f r via al feti ei. Întinzând amnarul vr jitoarei. iar soarele ters abia lumina fântâna de pe drumul înghe at. sold elule. p zit de un dul u cu ochii cât pietrele de moar . precum spusese vr jitoarea. 118 AMNARUL FERMECAT A fost odat ca niciodat « un o tean viteaz care se întorcea acas de la lupt . ia-m cu tine! Ap rur zorii. întâlni o vr jitoare care-i spuse: . anun ând o zi rece. o teanul o întreb : .Ce-ai zice. Spre uimirea sa.Dar tu ce vrei în schimb? . Acolo vei da peste trei u i. ci r mase lâng ea zâmbindu-i. Dar dac vei a terne în fa a lor tergarul sta al meu. se g se te un cuf r cu monede de argint. În ciuda faptelor sale de vitejie. s câ tigi o gr mad de bani? .Bunicu o.Prea bine! continu vr jitoarea. i. Dar zâmbetul de pe fa a ei ar ta c micu a vânz toare de chibrituri era departe. i în curând se întoarse. se vor întinde pe el i nu. într-adev r. o întreb : . vei putea duce cu tine câte monede vei putea c ra.Bunicu o.Doar s -mi aduci un amnar vechi pe care l-a uitat acolo bunica mea! spuse vr jitoarea. r spunse o teanul. În spatele primeia. O teanul î i leg u funie în jurul mijlocului i. . care p ze te un cuf r mare cu monede de aram . tot ce avea era spada lui. 119 Ar tându-se îns b nuitor. Apoi î i desf cu bra ele i micu a vânz toare îi s ri la piept. d du peste cele trei u i i peste cei trei dul i.i vor face niciun r u.. aprinzând un chibrit dup altul ca bunica ei s nu dispar asemenea celorlalte n luciri. N-o s fie greu deloc. având buzunarele pline cu monede. se l s prin copacul g unos. într-un loc unde nu e frig. vei da peste un alt dul u cu ochii cât turnurile unui castel. Astfel. plângând: .

asta e mul umirea pe care o primesc! Ei. Omul î i g si o od i într-un pod i în fiecare zi mai strângea oleac centura. o teanul aprinse amnarul. Într-o sear .Dar la ce î i trebuie ie asta? Vr jitoarea se n pusti asupra lui. care spuse: . 120 . las¶. .Care i-e dorin a.i funia.i seama c o teanul nu mai avea un chior. v zându. Aprinzând de dou ori amnarul. Pg. îl aprinse i. tân rul o tean ducea via a unui adev rat nobil. o leg cu ea pe afurisita de vr jitoare. Î i cump r o pereche nou de cizme i merse la cel mai vestit croitor de ora . B nuitoare. odat cu prima scânteie.Adu-mi-o pe prin es ! porunci el. i când îl aprinse de trei ori. Dovedindu-se cam mân spart .i apoi de drum. o teanul se sim ea aidoma unui prin . În diminea a urm toare. c vezi tu! i desf cându. în fa îi ap ru dul ul cu ochii cât pietrele de moar . dul ul se înapoiase cu o pung de bani.A-adu-mi o gr mad de monede! bâigui uimit o teanul. Dar banii se terminar repede i tot atât de repede disp rur i Äprietenii´. auzi c regele nu îng duia nim nui s -i vad fiica. dul ul se întoarse ducând-o pe prin esa adormit .. Aflându-se el într-o zi la palat. Seara. care-i aduse monede de argint.D -mi-l! D -mi-l numaidecât! Atunci o teanul strig : Pg. 122 De îndat . regina puse ca îi ap ru câinele cu ochii cât . î i aminti de amnarul vr jitoarei. Ajungând într-un ora . întrucât o veche profe ie spunea c aceasta urma s se m rite cu un simplu o tean. î i spuse: ÄÎn sfâr it. dul ul cu ochii cât turnul îi aduse monedele de aur. Bogat de-acum. O teanul nu se putu opri s n-o s rute. Dându. l sându-l pe drum. O secund mai târziu.A adar. fata le spuse alor s i c avusese un vis. o teanul î i g si degrab prieteni care s -i spun cum s . Pg. pot s petrec i eu dup placul inimii!´ Cu mica lui avere. st pâne? . în fa farfuria. pe cale ti minunate i pe spectacole.i cheltuiasc banii: pe petreceri dansante. ipând: . 121 Sco ându-l la iveal . hangiul îl d du afar din camer .

Irlanda. motiv pentru care pove tile au trecut de la o ar la alta i dintr-o limb în alta.Prorocirea s-a îndeplinit! i. nefiind scrise în vreo carte. 125 Fluiera ul din Hamelin. 124 BASME ENGLEZE TI Istoricul basmului. C l toriile lui Gulliver. În secolul al XIX-lea. Povestea a fost publicat în anul 1842. Era vorba de o poveste foarte lung . înc înainte de aceast perioad . la Londra. Personajele i întâmpl rile erau adesea asem n toare. curând. iar . el mai aprinse de trei ori amnarul. dar numai pentru a-i invita pe dul i la petrecerea de nunt ! Pg. Spre spaima tuturor. Uluit. în Anglia. o teanul se însur cu fata de rege. Robert Browning s-a n scut pe 7 mai 1812. nu a fost scris pentru copii. Italia. Anglia. Primind îng duin a de a fuma o ultim igar . în Dublin. o teanul a fost prins de str jerii împ ratului care hot rî ca acesta s fie spânzurat! Pg. a fost scris sub forma unui poem de trei sute de versuri. dar foarte cunoscute în literatura pentru copii au i important mi care: literatura pentru copii. În 1819. Gulliver î i folose te statura uria pentru a sc pa din Lilliput. i. în jurul e afodului se adunase o mare mul ime de oameni. Primele basme au fost r spândite pe cale oral . ini ial.fiica ei s fie p zit i astfel dul ul a fost dat la iveal ! Numaidecât s-a dat alarma! În zori. mesajul era foarte clar i. povestea fluiera ului. a copiilor i a l comiei sfetnicilor ora ului e devenit preferata micilor cititori de pretutindeni. într-o epoc a industrializ rii. o teanul aprinse amnarul de trei ori. Animalele erau atotprezente. Jonathan Swift s-a n scut pe 30 noiembrie 1667. Ini ial. Aceast satir a fost publicat în 1726. Sus. în Anglia a fost promulgat o lege care interzicea angajarea copiilor mai mici de nou ani. copii împingând c rucioare cu c rbune spre o fabric . A murit în 1745. la Vene ia. ap rur cei trei dul i care se repezir la str jeri. În stânga. Într-o secund . i a murit pe 12 decembrie 1889. 123 Când sosi ziua execu iei. regele î i b g capul între umeri i-i spuse reginei: . Pg. So ia sa a fost poeta Elizabeth Barrett Browning. iar magia nu lipsea din pove ti. s-a creat o nou Browning a scris pove ti în secolul respectiv. nu peste mult vreme. de la o persoan la alta. Oricum. Swift scrisese într-o oarecare m sur în aceast direc ie.

Pg. Dup ce-l prepar . 128 Prin urmare. Numai Copilul-urs nu prea avea prieteni. intrând mereu în tot soiul de buclucuri. un scaun de catifea albastr pentru Mama-urs i un sc unel mic pentru Copilul-urs. Nu e frumoas cum e . pornir pe malul râului. Ce-ar fi s -i facem o vizit Castorului c ruia i s-a n scut un nou prunc? Mama-castor ar fi încântat ! Pg. printre cele mai cunoscute fiind The Times. iar Copilul-urs era micu dintre ei avea câte un pat dup propria sa m sur . Vecinii îi ar tau mare respect Tat lui-urs. ÄPuah. scoate to i obolanii din Hamelin. Tatai dr g la . Inten ia lui Swift a fost s satirizeze via a social poveste clasic pentru copii. i a f cut-o cu o imagina ie atât de fecund . O s arunc o privire în untru. spuse: . Nu peste mult vreme. 126 BUCLE-AURII I CEI TREI UR I A fost odat ca niciodat « o familie de ur i care tr ia într-o c su dintr-o p dure întins . în 1870. mai fiind i tare înc p ânat . Fluiera ul arlechin cântând la fluierul s u fermecat. o Sus. cel al Mamei-urs era de m rime medie. unul mai mic pentru Mama-urs i unul foarte mic pentru Copilul-urs. o priveli te obi nuit . Foarte populare devin i ziarele. culegând floricele.i p l riile când îl întâlneau. î i spuse ea. al c rei nume era Bucle-Aurii. din Londra. ce cas urât au i ur ii tia´. iar Copilul-urs avea un p tu de lemn de cire . Mama-urs g ti un terci foarte gustos. i politic din ara sa. asta era din cauz c se dovedea un fanfaron i o pacoste. sco ându. Pg. Mama-urs era de statur mijlocie. Mama-urs avea o mul ime de prieteni cu care se vizita în toate dup -amiezile ca s schimbe sfaturi i borcane cu gem. 127 Lâng vatr se g seau un ditamai jil ul sculptat pentru capul familiei. atunci când Copilul-urs o chema s se joace acas la el.Trebuie l sat s se r ceasc . Fiecare urs era uria . Cel al Tat lui-urs era mare i confortabil. Într-o zi. feti a cea înc p ânat . Pe masa din buc t rie erau aranjate cu mult gust trei castroane de por elan. astfel încât. în acela i timp. încât a reu it s creeze. coborând dealul. Nu departe. Unul mare pentru Tat l-urs. ajunse lâng c su a ur ilor. ea refuza de fiecare dat .devenit doar primele dou p r i. locuia o fat blond care avea aceea i fire ca i Copilul-urs. La dreapta. În parte. velocipedul devine.

l sând masa murdar .i cineva mi-a rupt sc unelul.M ri i pasul! spuse el. Din dep rtare. Nimic! . Bucle-Aurii s ri din pat i. gustând din castronelul Copilului-urs. ip furios: . A intrat cineva în cas ! Pg. În vremea aceasta. Pg. urcând to i trei sc rile. în care dormea BucleAurii. se plânse Copilul-urs. 129 Dup care p trunse în casa r mas goal i se apuc s cerceteze buc t ria. i Bucle-Aurii se trânti în sc unelul cu pricina.Mmm! Ce moale e! spuse fata. Pg. Tat l-urs v zu c u a era întredeschis . .. . dar mor de curiozitate s v d unde doarme Copilul-urs. dar merge! C scând. urc sc rile. uitându-se dup u . cei trei ur i se gr beau spre cas . i cât ai clipi din ochi. o lu la s n toasa!â spre casa ei! .Aha! sta trebuie s fie jil ul lui Tata-urs. goli castronelul.. Apoi. ad ug : Cred c-o s m întind numai un minu el« s încerc p tucul« i. 130 Nu exista niciun dubiu care pat îi apar inea Copilului-Urs.Nu pleca! Stai s ne juc m împreun ! strig dup ea Copilul-urs.casa mea. Însp imântat de fe ele îmbl nite care st teau aplecate asupra ei. . ridicându-se brusc în capul oaselor. Bucle-Aurii adormi în patul Copilului-urs. . Bucle-Aurii î i continu c ut rile.E cineva acas ? strig ea. se apropiar tiptil de patul Copilului-urs. 131 Dând buzna în buc t rie.tiam eu! cineva a dat iama prin terciul nostru« .´ Feti a b tu la u : Cioc-cioc!. sta scaunul Mamei-urs« iar sc unelul sta e sigur al Copilului-urs. Nu chiar tot atât de frumos ca patul meu.Unde m aflu? strig feti a. coborând sc rile. numaidecât. . Dar sc unelul se rupse i feti a c zu pe podea! F r s -i pese nici cât negru sub unghie de pocinogul f cut. Ce bun! Ce bun! murmur . Copilul-urs o gâdil în talp . .Terci! strig ea.

porni spre castel. P i cu aten ie pe nori i. Peste noapte în curte crescuse un gigantic vrej de fasole al c rui vârf trecea dincolo de nori. b iatul d du cu ochii de cea mai mare femeie v zut Însp imântat. ÄBoabele alea chiar au fost fermecate´. Jack se gândi c e o afacere bun . c reia îi pl ceau copiii. cu toate acestea. murmur : . Fiind foarte curios.M-am r t cit i mi-e tare foame! Femeia. se trezi deasupra norilor. Jack se întâlni cu un mo neag. Jack tremura de fric . Ridicându. când Jack ie i din cas . Pg. Când vaca îmb trâni. maic -sa se învine i de furie. Tocmai terminase de b ut laptele când auzi un zgomot teribil. Ajuns acolo. când v zu c -l sus in. Dar ai grij c so ul meu. îi oferi mo neagul. 132 Jack i vrejul de fasole A fost odat ca niciodat « o v duv s rac ce tr ia într-o c su . Alteori. Jack z ri un castel uria de piatr . Dac -l auzi venind.i privirea. Of. îl privi cu blânde e. se gândi Jack fericit. Dar când se întoarse acas . Privind uimit în jur. r mânând f r lapte. 134 . Singura lor avere era o vac de lapte. O s . 133 . . mama lui Jack îi spuse acestuia s-o duc la târg i s-o vând . vreodat . a a c primi. dar.Din ziua aceea. î i spuse b iatul. i a a r maser prieteni pe via ! Pg. Bucle-Aurii deveni o feti tare cuminte. acum suntem s raci lipi i p mântului! Doar un prost nac ar schimba o vac pe cinci boabe de fasole! r bufni ea.Ce-i cu tine aici? îl întreb un glas bubuitor. ÄM întreb cine locuie te în el´.Î i dau cinci boabe de fasole fermecate în schimbul vacii tale. ascunde-te degrab . Dar pe drumul spre târg. . cioc ni de câteva ori în poarta enorm . când ajunse în vârf. venea Copilul-urs la ea. b iatul se c r pe vrej i. c pc unul.Ce-i f cut?! Aveam nevoie de bani s putem cump ra o vi ic . A doua zi de diminea .Intr iute! îi spuse ea. intr în cas . r mase uluit de ceea ce v zu. . Se împrieteni cu Copilul-urs la care mergea adesea s se joace. împreun cu fiul ei Jack. Dup care lu cele cinci boabe i le arunc pe fereastr . m nânc copii.i dau un castron cu lapte. Pg.

ap ru i c pc unul care se a ez s m nânce. Când atinse p mântul cu picioarele. v zând monedele de aur de pe mas . . Intr în buc t rie i se ascunse ca i mai înainte.Vezi?! îi spuse el. Pg. umplându. golind punga cu galbeni în fa a ei. prinse s coboare cât putu el de repede. c pc unul prinse s . Ajuns la vârful vrejului. c ci el era. apoi ie i din ascunz toare.Ho ul! Ho ul! r cni el. el i mama sa aveau s o duc mai bine. îi povesti mamei sale de-a fir a p r p ania sa de deasupra norilor. miros sânge de copil! r cni c pc unul. N-am gre it când am schimbat vaca cu boabele de fasole fermecate. Iar g ina aceea f cea ou cu totul i cu totul de aur! Jack a tept ca uria ul s adoarm .E vreun copil pe-aici? întreb c pc unul.Asta-i tot ce ai luat? O g in ? f cu ea dezam git . Vezi i auzi copii peste tot. Jack ie i din ascunz toare i. 136 Mul umit galbenilor înh a i de la c pc un. Jack porni pe drumul care ducea peste nori. Dar.Iute..Tipatil-tarantil.Unde-ai fost. dragul meu? Vrei s m mor de grija ta? i ce vrej mai e i sta? Ce fel de«? Dar Jack o întrerupse. 135 Dup ce termin de mâncat. c pc unul a ez o g in pe mas . . gândi b iatul tremurând ca o frunz . î i umplu cu ele o pung nu prea mare. . . adulmecând i privind prin odaie. Dar Jack era deja departe! Iar când ajunse pe p mânt. Jack se hot rî s mearg din nou la castelul de deasupra norilor.i numere galbenii i a a îl fur somnul. banii se risipir . Äaltfel o s m înfulece cu tot cu fulgi!´ Pg. . . . Apoi. nu dup mult timp. în f c g ina i p-aci i-e drumul! Îns cotcod citul g inii îl trezi pe c pc un! . ascunde-te! îi opti femeia lui Jack. Numai la asta î i st capul. Dup o vreme. mama lui îl a tepta îngrijorat .Un copil? repet femeia. 137 Galbenii fur cheltui i pe o mul ime de lucruri de care Jack i mama sa nu avuseser prilejul s se bucure înainte. Pg.i i un pocal cu vin. ÄSper s nu m vad ´. Dup aceea. Stai jos i bag -n tine! Ceea ce c pc unul i f cu. Amândoi erau din cale-afar de ferici i. o v zu pe mama sa care-l a tepta îngrijorat .

nu-l refuzau niciodat . î i aduse harpa lui magic . Toate ou le de aur pe care le scotea g ina nu puteau s-o înzdr veneasc pe mama sa. Mama lui Jack era tot mai îndurerat . i nici unul dintre doctorii care se perindar prin casa lor nu reu i s afle pricina bolii. 140 Ajuns acas . i. Într-una din zile. se urc iute pe mas c pc un: . într-o sear . î i spuse el. Angajar tâmplari care s le reconstruiasc din temelii casa i cump rar mobil din cea mai scump . el intr pe o fereastr uitat deschis . Ajuns în sfâr it la vrejul de fasole. Ascultându-i cântecele fermec toare. nu dup mult timp. A a c ori de câte ori un drume le cerea hran sau un ad post. Îns averea nu aduce întotdeauna fericirea. se l s s coboare pe el. Ajuns la castel. Dar harpa prinse s strige. îl auzi pe c pc un sfor ind. în cele din urm . 139 ÄCe-ar fi s m întorc la castelul c pc unului? Poate c acolo voi g si ceea ce-mi trebuie ca s-o vindec pe mama´. c pc unul porni numaidecât pe urmele lui jack. Jack intr în odaia mamei sale i..A teapt s vezi. 138 Jack i mama sa devenir astfel oameni cu stare. Se strecur în buc t rie i se ascunse sub o oal mare. B iatul fugea cât putea el de repede. î i lu inima-n din i i prinse s se ca ere din nou pe vrejul uria de fasole. Jack era disperat i nu tia ce s fac .St pâne! St pâne! Scoal -te! M fur un ho ! Trezindu-se. mai mult alunecând! Pg. A a c b iatului îi veni o alt idee! Pg. mânca pu in i. mama lui Jack c zu la pat grav bolnav . Din ascunz toarea sa. ar tându-i harpa.Prive te ce i-am adus! înh ând harpa o rupse la fug de-i sfârâiau c lcâiele.i pierduse tot interesul pentru ceea ce o înconjura. g ina scoase un ou de aur! i tot a a în fiecare zi! Pg. îi spuse el mamei sale. ca i o mul ime de alte lucruri. Jack se l s i el vr jit de i cântul atât de dulce! Când. Coliba lor veche se pref cu într-o cas ca-n pove ti! Dar Jack i mama sa nu uitaser anii când se zb tuser în nevoi. Fiul ei încerca adeseori s o mai înveseleasc . trezindu-l pe . pe c pc un îl cuprinse somnul. îi spuse: . Zâmbea rar i numai atunci când Jack era în preajma ei. Dup ce c pc unul î i lu cina. i.

Jack auzi vrejul zguduindu-se cu putere! C pc unul venea dup el! . Gulliver se întoarse pe o parte. iar corabia s-a scufundat. 142 Î i miji ochii i încerc s . via a lui Jack se schimbase întru totul. Gulliver încerc s .i ridice mâna la frunte.i coboare privirea i nu mic ia fost mirarea când v zu c pe pieptul lui st tea un omule foarte mic. Spre diminea .i salte capul. pân -i ajunse la b rbie. a c zut într-un . dar cu un ultim efort Jack puse vrejul la p mânt! C pc unul c zu direct peste un pisc din apropiere i nici c se mai scul vreodat de acolo! Cântecul fermecat al harpei o înzdr veni pe mama sa. Deja se vedeau bocancii uria i ai c pc unului. 141 C l toriile lui Gulliver A fost odat ca niciodat « un doctor englez numit Gulliver. curajului i iste imii sale. iar curentul l-a purtat pe doctorul nostru spre un somn adânc. Încerc atunci s . marea s-a potolit în sfâr it. G ina continua s fac ou de aur. tr i o aventur uluitoare! În timpul unei furtuni dezl n uite. ancorat în portul Bristol i care se îndrepta spre India. 143 Abia atunci î i d du seama c o mare armat de omule i îl legaser cu funii.Iar harpa prinse s cânte un cântec fermec tor. Îmbarcându-se pe corabia i datorit Antilopa. Reu ind s . De când primise boabele de fasole fermecate. Pg. Prinzându-l în palm pe omule ul din fa a lui. el i mama sa tr ir ferici i împreun ! Pg.Ascunde harpa i adu-mi un topor! Trebuie s tai vrejul! îi strig Jack mamei sale. a fost aruncat peste bord. Gulliver s-a ag at de o bucat de lemn. Omule ul scoase un fluierat ascu it i. dar î i d du seama c p rul îi fusese prins de p mânt. Deodat . dar tot ce putea vedea era cerul i nu pricepea deloc ce i se întâmpla. Pân i picioarele îi fuseser legate! În jurul lui. sim i ceva care i se târa pe picior i apoi pe piept.i elibereze bra ul drept. în scurt timp. Pg. ap rur mai multe care ce duceau butoaie rm pustiu. Deodat . soarele era de-o suli pe cer. M sura vreo cincisprezece centimetri i era înarmat cu arc i s ge i. î i eliber i cel lalt bra i se str dui s -i arate c -i era foarte sete. înfruntând valurile întreaga noapte. Istovit. dar nu i-o putu mi ca. Când s-a trezit. Gulliver auzea tot felul de oapte. zâmbind cu ging ie. La fel p i i cu cealalt mân .

din acel moment. râurile ± toate aveau dimensiunile reduse. veneau o gr mad de oameni s -l vad pe uria . Doctorul se mi ca cu mare aten ie pentru a nu v t ma pe vreunul dintre omule i. Î i d du seama c a a se numea ciudatul inut în care ajunsese.pline cu b uturi. Copacii. Pg. amândoi au în eles c nu aveau a se teme unul de cel lalt. cerându-i acestuia s vin degrab la palat. Omule ii se ar tar tare impresiona i. Afl astfel de ce cei mai mul i dintre ei mergeau mereu înarma i. ace tia îl f cur s în eleag c era timpul s se scoale i s -i urmeze. o lam . iar Gulliver nu tia c . 145 Doctorul Gulliver se afla în rela ii excelente cu împ ratul. ajunser în ora . în care Gulliver a fost îndrumat s locuiasc . ceasul. repetat de mai multe ori. Gulliver puse la p mânt un pâlc întreg de copaci. în curând. Gulliver se gândi s -i surprind cu ceva i trase o salv cu arma sa. din timpuri str vechi. Gulliver fiind condus c tre un turn unde se adunaser o seam de demnitari. În largul m rii se g sea o insul numit Blefuscu. Dar. vr jma ii lilliputanilor. Gulliver îl inea ca pe un soi de ostatic pe omule ul care p rea s fie eful. 146 Gulliver înv la rândul lui o mul ime despre modul de trai al lilliputanilor. Într-una din d i. ai c rei locuitorii erau. la o adic . aducându-i fiecare câte ceva de-ale gurii. T râmul cutreierat de Gulliver era unul în miniatur . Din epava cor biei. Vorbeau la un megafon uria i Gulliver distinse cuvântul Lilliput. destinul s u se va schimba. se ridica o cl dire impun toare. Lilliputanii îi aduser tot felul de bucate. Pg. jurnalul. Gulliver î i recuperase spada. un pistol. se putea elibera f r probleme. de i tia c . Printre ei se g sea i împ ratul. Gulliver goli vreo cincizeci de butoaie. Pg. Al turi de turn. dup care ron i câteva chifle de m rimea unor alice. Suveranul se ar t deosebit de interesat de felul în care. Neputând s . Doctorul îng dui omule ilor s -l leg de un picior. 144 În curând. Gesticulând abitir. cu o singur lovitur de spad . au înv at s comunice cu el. Treptat. câteva monede i un pieptene vechi. În fiecare zi. Împ ratul dori s tie cum se folosea Gulliver de fiecare dintre aceste obiecte. În tot acest timp. Într-o bun zi. la Gulliver veni o solie din partea împ ratului.

Îi lu mai multe luni de-a rândul. ducându-le în largul m rii. d du peste carcasa unei b rci e uate pe mal. suveranul îi d rui o p l rie neagr care fusese croit de dou zeci i patru de croitori. împ ratul primi condi iile. Ajungând acolo. Pg. c nu vor fi victime. le scufund . Nu avea îns de unde s împ ratul nu. Insula Lilliput era salvat ! Gulliver era sigur c de-acum avea s se întoarc în ara lui.Cât timp m aflu aici. Curând. Într-o noapte. prinse s ticluiasc un plan de atac. de i cu mare trud . Prin urmare. Apoi. 148 Dar nici nu se gândea s -l lase pe Gulliver s plece. i a doua. pe timpul nop ii. dar. te vom otr vi! Lui Gulliver i se f cu fric . se apropie de portul din Blefuscu. Gulliver ceru ca fundul m rii s fie m surat de jur împrejurul insulei. ori de câte ori avea nevoie de ajutor.p trund în untru. Fire te. cei din Lilliput nu vor îndr zni s v atace! Nu v cer în schimb decât s m ajuta i s m întorc în ara mea.i va ine f g duiala. A tept o zi în care cea a cuprinse toat marea i. Majestatea Sa îi dest inui c un r zboi sta s înceap . Când ap ru. Drept r splat . ceru s fie primit de rege. Uria ul era mult prea pre ios pentru împ rat« care uneltea s ocupe insula Blefuscu. Împotriva otravei nu avea nicio arm de ap rare. Gulliver accept . 147 Mai întâi. împ ratul urma s -l ajute pe Gulliver s se întoarc în lumea de unde venise. Gulliver a fost bine primit în Blefuscu i. B gând de seam c apa îi ajungea doar pân la mijloc. Comandantul o tilor îi spuse lui Gulliver: . Pg. Iscoadele îi aduseser la cuno tin c vasele de r zboi ale celor din Blefuscu erau gata s invadeze insula lor.Dac nu te vei supune poruncilor împ ratului. c ruia îi spuse: . intrând în ap . Pg. dup niscaiva epave care s fi fost purtate de curen i. Gulliver îl a tept pe împ rat în curte. Gulliver cercet coastele insulei. Timp tie c . dac lilliputanii aveau s înving . 149 Mai întâi. hot rî s fug . înc rc o corabie cu lucrurile lui i o trase dup el spre Blefuscu. reu i. spre surprinderea tuturor. îns cu dou condi ii: prima. s rea care mai de care s -i fie de folos. rupse odgoanele cu care erau legate cor biile i. c tre rm. Împ ratul îl întreb dac voia s sar în ajutorul lilliputanilor. Putea fi reparat . c . în cele din urm .

v zu c p s rile aveau m rimea normal . îmbr cat în straie frumos colorate. în lumea lui! Pg.Nu vreau mai mult de o mie! spuse lini tit str inul. zvelt. n v leau în case i mâncau orice g seau f r osebire. Spre marea sa bucurie. Exact atunci se auzi o b taie în u . pân repeziciune. Consilierii se gr bir s deschid . . Îngrozi i. Curând. care ducea cu el un fluier lung. dac reu e ti! . Atacau hambarele i depozitele de grâne. În Hameln obolanii nu reprezentaser niciodat o amenin are.S aducem mai multe pisici! strig unul. aurit. . Cu anii. nu erau minuscule ca în Lilliput. într-o zi. a ezat pe malurile unui râu mare. Pân mâine-diminea picior de obolan în Hameln. În sfâr it. Pg. insula Blefuscu nu mai era decât un punct la orizont. Apoi. locuitorii din Blefuscu c rar la barc provizii de mâncare i ap . Î i d m cincizeci de mii. Se l sase o cea deas ce un curent prinse s -l poarte cu i stranie i. Dar pisicile fugiser cu toatele! Pg. Spre surprinderea lor. Pentru o mie de galbeni. se întâmpl ceva ie it din comun. un or el în nordul Germaniei numit Hameln. Am sc pat o mul ime de ora e de gândaci i lilieci. cerând primarului i consilierilor s fac ceva pentru a stârpi molima.Eu sunt fluiera ul arlechin! le spuse el. c ci pisicile î i f ceau cu prisosin datoria.de treizeci de zile. Gulliver se reîntorsese. fiind mul umi i cu traiul lor. Gulliver pluti zile de-a rândul. locuitorii se adunar în fa a prim riei. dintr-odat . de i nu avea nicio idee unde ar fi putut g si a a ceva. ora ul deveni o a ezare bogat . Gulliver z ri deasupra capului pesc ru i. 152 . obolanii începur s se înmul easc . 150 Fluiera ul din Hameln A fost odat ca niciodat « i mai este i ast zi. în pragul u ii st tea un b rbat înalt. i totu i.O mie de galbeni! strig primarul. Locuitorii erau oameni cinsti i. o s scap i ora ul vostru de obolani.Trebuie s cerem ajutor! rosti grav primarul. nu se va mai g si . o maree neagr de obolani se rev rs peste ora . când cea a se ridic . în cele din urm . 151 . Gulliver era preg tit de plecare! i dup numai câteva zile.

Ultimul era un b iat infirm care. ve i regreta amarnic! spuse sup rat fluiera ul. P r sind ora ul. Când soarele ap ru pe cer. a a c mai mult de cincizeci de galbeni nu pot s . în zori. i ce minun ii v zur copiii în munte! Lucru pentru care se gr bir s intre. Fluiera ul arlechin str b tea încet str zile Hamelnului. s recunoa tem. . La scurt vreme. . Iar prin u i i ferestre n v leau afar mii de obolani. R mas la distan . iar consilierii î i frecar mâinile de bucurie c g siser o cale a a de u oar s scape de afurisi ii de obolani. î i p r sir casele. f cu afectat primarul. Dar când. 154 Dar primarul cl tin din cap. i. din strad r zb tu în case cântul fermec tor al fluierului. omule. fluiera ul porni spre poalele unui munte înalt i stâncos. b ie elul infirm putea vedea pe tera i luminile str lucitoare din ea.Ah. niciun obolan de s mân ! Locuitorii izbucnir în urale.i dau. chi ind i mârâind în graba lor de a-l urma pe fluiera . urmându-l pe fluiera . Mult treab nu prea ai f cut. locuitorii din Hameln dormir f r griji dup o vreme îndelungat . atra i de dulcea a cântului. . sau nu prime ti nimic! . Pg. Ajungând. fluiera ul se îndrept . se auzi din nou un cioc nit în u a prim riei. Dac nu mi-i ve i da. V zând aceasta.Am venit s -mi da i mia de galbeni care mi se cuvine. da. prin ora se auzea cântecul dulce al unui fluier. Pg. obolanii sunt mor i. în spatele fluiera ului se adunase un lung alai format numai din copii. înecându-se i ducându-se la fundul apei. . În scurt vreme.A tepta i-m i pe mine! strig el.i în lumina înc cenu ie dinainte de apari ia zorilor. bolovanul alunec înapoi la locul lui. dezv luind o intrare.i croia drum ajutându-se cu o cârj . doar copiii îl auzir . Dar înainta prea încet i.În elegerea a fost pe o mie de galbeni.Cincizeci. Era fluiera ul care le spuse: . disp rând. Ei bine. î i îndulci i mai mult cântecul. înainte s ajung .i respect promisiunile are de suferit! îl avertiz fluiera ul. pân când curentul rapid îl acoperi pân la genunchi. nu mai r m sese i pe lâng fiecare cas i hambar. În noaptea aceea. Str inul str b tu toate str zile din ora lini tit spre râul de la marginea a ez rii. în spatele lui se adunase o armat întreag de roz toare. obolanii îl urmar . 153 Apoi intr direct în râu. Curând. pân ce un bolovan uria se d du la o parte.Cine nu.

Piticului îi era frig i acum st tea i cu spaima în sân! Nu. cu atât se adâncea în bezna nop ii. Cu cat înainta mai mult. 158 Deodat auzi un or c it care se transform repede într-un cor de or c ieli. bâldâbâc! c ru a cu aburi c zu într-un iaz. Peste tot. cea a cuprinse întregul iaz. De mult nu mai fusese a a de mul umit. îl g sir pe b ie elul infirm care le povesti întreaga p anie. Negustor fiind. De atunci nu s-a mai auzit nimic de copiii disp ru i. cu nego urile lui! Afacerile se dovedir de succes i în scurt timp cump r o mul ime de vechituri pe care le înc rc în c ru . pendule i mobile vechi.Pg. piticul î i v zu eforturile r spl tite. numai broa te! Dup o vânzoleal de nedescris. În cele din urm . pe drumul de întoarcere. iar când. el cump ra i revindea tablouri. 156 C ru a cu aburi A fost odat ca niciodat « un pitic foarte iscusit. Intr-o buna zi. Dar bietul pitic era tare pl pând i trebuia s transporte obiectele grele cu c ru a. ap ru i regele broa telor. Legendele lor spun c ar fi urma ii copiilor disp ru i din Hameln! Pg. înf urându. 157 Dup petrecere. locuitorii ora ului prinser s -i caute pretutindeni. pe scurt: toate vechiturile de prin poduri i pivni e i care nu mai foloseau la nimic. De bucurie. se ridic spate. Se f cu lini te. Piticul tot a tepta s treac cineva care s -l poat ajuta. dup o mie i una de încerc ri nereu ite. dar umbl vorba c undeva. r mase acolo a teptând zorile. Noaptea. .i p r si îns c ru a i.i în jurul gâtului un al.i copiii. departe. pe un t râm de dincolo de mun ii înal i. Pg. iar regele îl întreb pe pitic: . piticul plec la ora . 155 Trezindu-se i neg sindu. piticul se trezi înconjurat de broa te! Erau pretutindeni: în fa a lui. Dar diminea a. Deodat . în ap i cea a. trudea la realizarea unui vechi proiect: c ru a cu aburi. în i pe maluri. Dar soarta ii rezerva multe surprize! Noapte. tr ie te un trib de oameni ferici i. având el insomnie. se stârni din senin o furtun i se r t ci.Am fost prea lacomi. se gândi s dea o mare petrecere! Pg. în cele din urm . î i spuser îndurera i consilierii care nu inuser seama de avertismentul fluiera ului.

Venindu-i îns în alul meu ro u i vechi.i scoase alul ro u. 160 În cele din urm . pref când-o într-un palat! Piticului îi venea s c l toria sa. f cu piticul deschizând u i a c ru ei. Cu toate lucrurile acelea î i putea împodobi c su a de stuf.De acord! b tu regele din palme. maiestate. Regele.Bine. A a c se ridic în picioare i rosti solemn: . piticul intr în c ru i.Cuvântul regelui e sfânt! ipe la gândul c avea s piard tot ce câ tigase în i lui o idee.Maiestate.i in cuvântul..Nu e bine! Nu e bine deloc! urm regele. În tiin at c poruncile îi fuseser îndeplinite. care tocmai î i ridicase o cas în stuf. Pg.A a e.Ce cau i în regatul meu? . Dar m car las -m s -mi iau câteva lucru oare. se adres regelui: .Dac vrei. dup care prinse s de ire un fir lung de lân . Ce minun ii ai în c ru ? . Între timp. r spunse piticul înfrico at. Cel pu in va fi pomenit c era un rege drept i avea onoare. iar tu nu ai avut-o! . Dar regelui broa telor. 159 Apoi î i frec mâinile mul umit.i sco i c ru a din iaz.Ah. dar ast -noapte« . 161 . maiestate. Cu toate astea. î i voi da totul. maiestate! Regele broa telor în elese c fusese p c lit. Apoi ie i afar i începu s înconjoare c ru a cu firul în mân . Ai promis c tot ce va intra în alul meu îmi va apar ine. o mul ime de nimicuri f r valoare.i ia r splata. Opera iunea era condus de un general. ie nu i-a mai r mas nimic. Cu to ii erau tare emo iona i.Pot s v d i eu asta. câte pot intra . broa tele nu se ar tar în stare s scoat c ru a din iaz.i ine f g duielile! D du poruncile necesare i ap ru în mar chiar garda regal ..Regele î i ine f g duielile! îi aminti piticul propriile lui vorbe. regele broa telor se prezent s . ast -noapte am c zut în iazul acesta! . Dar n-avea încotro. trebuia s . legând-o ca pe un pachet. . Din nefericire. te pot ajuta s . dar în schimb trebuie s -mi dai tot ce ai în ea! Pg. dar nimeni nu are voie s cad în iaz f r îng duin a mea. Pg. bâigui piticul. c ru a a fost scoas pe uscat. îi veni o idee: . Trebuiau chema i în ajutor un castor i doi obolani de ap .

A c p tat sprijin din partea unor membri ai guvernului. Sus ± un bust al celui presupus a fi Esop.Hr. filosofi i al i intelectuali pentru a discuta despre cultur . dar nimeni nu tie cu siguran num r asta. iar fabulele lui sunt cunoscute în întreaga lume. La Fontaine le-a publicat în ultimii dou zeci i cinci de ani de via . Paris« în anii 1600. sculptat de sculptorul grec Lysippus. Au fost scrise între anii 1668-1694 i sunt peste 240 de fabule. era un spa iu adecvat dezvolt rii literaturii. întinzându-i un borcan. În zilele noastre.În schimb. printre care se i Jean de la Fontaine (cel din stânga îndep rtat). la Paris. piticul împ r i toate lucrurile prietenilor s i. . Sunt considerate capodopere ale literaturii franceze. decât regelui broa telor! îi spuse el ursului negru.Mai bine s v dau totul vou . printre istorisirile cu animale aflându-se i numeroase alte genuri de povestiri. A murit în 1695. dar a venit în acest ora unde a întâlnit o serie de oameni foarte importan i. Esop a intrat în legend . La Fontaine nu s-a n scut în Paris. La Fontaine a fost primit în Academia Francez . în Fran a.Hr. La dreapta ± un ofi er c lare al regelui francez Ludovic al XIV-lea. Î i va pl cea asta! Este cea mai bun miere care se poate g si în anul sta! Apoi se întoarse c tre ceilal i i ad ug : . acolo unde se adunau scriitori. de atunci. Ceea ce se tie e c exist o colec ie de fabule cu animale cunoscute drept Äfabulele lui Esop´. au influen at mul i scriitori. Pg. a unor doamne bogate. care a scris în Fran a secolului al XVIIlea. care a tr it între 360-316 î. Sus ± Jean de la Fontaine s-a n scut în 1621. 163 Oare Esop a existat cu adev rat? ± Unii cred c Esop a tr it în secolul al VI-lea î. cum ar fi poeme i mituri grece ti. Asemenea multor altor scriitori de marc francezi (printre care i Charles Perrault). .Bucuros c sc pase cu toat averea neatins . participând la întâlnirile din saloane. împreun cu înso itorul s u. fabule care. mi-a i putea tricota un nou al ro u! Pg. 162 Fabulele lui Esop Fabulele lui La Fontaine ± Cele mai cunoscute fabule sunt cele scrise de Jean de la Fontaine..

multe fabule con inând o moral ce arat cititorilor diferen a dintre bine i r u. 165 Dup o vreme.Fedru a scris în timpul împ ratului roman Augustus. abia dac parcursese o treime din lungimea traseului.Eu? Învins? se pr p di iepurele de râs. Sus ± Vulpea i strugurii. pe la 1670.i num rul! spuse iepurele. enervat . care se târâse din greu întreaga zi. a a c op i pân pe paji tea din apropiere unde cre tea o varz frumoas i gustoas . broasca. Broasca.estoas A fost odat ca niciodat « un iepure l ud ros care o nec jea mereu pe broasca. cu ochii înc împ ienjeni i. Iepurele â ni ca din pu c .F . el culegând numeroase fabule cu animale.estoas se mai vedea ca o pat în dep rtare. ajunse la un metru de fini .estoas . Înc pu in i avea s treac linia de final. În fabule. iepurele se hot rî s mai a ipeasc o vreme. Stânga ± o pies a scriitorului francez Molière i un nobil stând într-o lectic . Taman în acea clip se trezi i iepurele cu o tres rire. Pe când soarele începu s se piard dincolo de orizont. F ptura înceat nu se dep rtase prea mult. f când salturi mari. a doua zi dis-de-diminea . în Fran a. Se f cur toate în elegerile privind alergarea i. dup broasca. iar soarele spre broasca. Dar .estoas . Iepurele c sc lenevos. . dar pân i tu po i fi învins! . la care i le-a ad ugat pe ale sale proprii.estoas o porni greoi la drum.estoas . Eu o s trag un pui de somn i o s te prind apoi din urm cât ai clipi! Pg. râzându. în vreme ce broasca. Te prinzi? Înfuriat de trufia nemaiîntâlnit a iepurelui. Privind cu îng duin dac ajunsese la jum tatea traseului.Cine te crezi? Oi fi tu iute. iepurele decise ca mai întâi s . iepurele se trezi i privi înjur.estoas . Într-o bun zi. broasca. În niciun caz de tine! Pun r m ag pe oricât c nimeni nu poate s m întreac la fug . R suflând u urat.i ia micul dejun. Pg.estoas îi spuse: . cu limba de un cot atârnându-i într-o parte. 164 Iepurele i broasca. care abia arz tor îl îmbie s mai picoteasc ni elu .i de încetineala ei. Dar mâncarea îi umfl burta. animalele vorbesc i se poart ca oamenii.estoas primi provocarea. concuren ii erau alinia i la linia de start. i el l-a influen at pe La Fontaine. broasca.

serve te-te ca la tine acas ! i cei doi prieteni începur s m nânce.Cu r bdare i tenacitate câ tigi o curs ! Pg. c ci voia s guste din toate câte ceva. f când ochii mari. pe nea teptate.ultimul salt nu l-a f cut totu i s câ tige. Când oricelul de la ar ajunse la casa prietenului s u i v zu ce înc rcat era c mara cu brânz . i disp rur taman la anc. E ti invitatul meu. invitându-l s road din toate bun t ile p mântului. c ci dintr-odat ap ru nimeni alta decât st pâna casei! Ce spaim au mai tras! Din fericire. când. oricelul de la ora asculta cu pl cere laudele aduse. se piti în spatele broa te. mergând el într-o c l torie prin împrejurimi. 168 . miere. . oricelul de la ar exclam : . îl invit s -l viziteze la locuin a sa de la ora . oricelul de prietenul s u care A fost odat ca niciodat « un oricel de ora care.estoas trecu încet linia de sosire. epuizat.Nu am mai v zut ceva asem n tor! Toate lucrurile astea minunate sunt de mâncat? întreb el. 166 oricelul de la ar i oricelul de la ora i se împrietenir . Bietul iepure! Ru inat. Cei doi î i petrecur întreaga zi împreun de la ar î i duse noul prieten prin câmpuri i gr dini. 167 .E ti cel mai norocos oricel pe care-l cunosc! spuse oricelul de la ar .Fire te! veni r spunsul. vorbind cu blânde e: .i umple burta.estoase.i lua revan a fa se ar tase atât primitor. Pg. Nu. Iar aceasta îi zâmbi.E-n regul ! spuse oricelul de ora . . întâlni un oricel de la ar .Phii! N-am mai gustat a a niciodat în via a mea! . festinul le-a fost întrerupt de ni te pa i grei care se apropiau.Fugi cât de repede po i! îi strig oricelul de la ora prietenului s u.i face griji! A plecat. r mase uluit! Pg. femeia plec la treburile ei i cei doi oricei î i reluar Ädegustarea´. gem i multe alte produse. . pentru a. oricelul de la ar avea grij s nu. Ce spui de ni te miere? E delicioas ! Gustând mierea. În vreme ce se afla înc în aer. broasca. oricelul de la ora era cople it i. unc .

169 Dar pe nea teptate u a de la c mar scâr âi. se opri sub copac.Cred c putem s ie im. avur curajul s . Pg. adulmec aerul i înconjurat de pericole! mai mult. Cei doi oricei se pitir . i cei doi oricei înghe ar din nou! În întuneric luceau doi ochi galbeni ca l mâia. l sându-i gura ap . decât s am o mas Pg.i desf cu aripile ca s par i mai impozant. Abia când lini tea se înst pâni peste tot locul.Brânz . De fapt. De ast dat era st pânul casei. O vulpe care trecea prin partea locului. Spre norocul lor. morm i: . 171 . vulpea continu : pe creang înalt ca s -l savureze în lini te. pisica d du peste ni te cârna i zemo i pe care mâncându-i se sim i s tul . Când v zu mierea împr tiat peste tot. .Ce pas re frumoas e ti! N-am mai v zut pe nimeni atât de mare i puternic! i ce pene groase i str lucitoare ai! i picioare zvelte.Deodat . Mmm! Ce-a mai vrea i eu o bucat ! Numai s pot! ad ug cu ochii sclipind de l comie. î i spuse ea. la ar . Strângându-i gr bit mâna oricelului Pg.i scoat must ile din ascunz toare. Nu mai este nimeni pe-aici! opti oricelul de la ora .Iar nesuferi ii tia de oareci! O s aduc pisica! Auzind una ca asta. se întinse cât putu de mult i. oriceii prinser s tremure ca ni te frunze b tute de vânt. O pisic enorm î i rotea privirile peste rafturi! Cei doi oricei se retraser tiptil în gaura lor. oricelul de la ar nu mai întârzie nicio clip de la ora . dup care se coco i.Mul umesc mult pentru tot! Dar acum trebuie s-o terg! Mai bine s m nânc ceva simplu. se auzi iar zgomot de pa i. c uitaser s mai i r sufle. erau a a de speria i. ticluind un plan. dar în lini te. i se adres corbului: . . Cu o voce moale. îi spuse peste um r: . Se hot rî astfel s lase vân toarea de oareci pentru alt dat . Dup un minut. semn al vi ei nobile c reia îi apar ii! Ce cioc regal! Chiar a a: ciocul unui rege! Ar trebui s fii încoronat Regele P s rilor! Când corbul auzi atâtea laude ce i se aduceau. 170 Corbul i vulpea A fost odat ca niciodat « un corb care a furat o bucat de ca caval.

Între dou cântece.i buzele. sub el. greierele le spunea furnicilor: . Vor veni gerurile mari i pe p mântul acoperit de z pad nu se va mai g si nimic de mâncare. un ir întreg de furnici se de elau c rând boabe de grâu spre casa lor. cra. mai presus de orice. Apoi. vulpea plec la ale ei! Pg. m a tept ca o creatur atât de perfect ca tine s aib o voce minunat care s .Haide. savurând delicatesa. e ti cea mai proast pas re de pe p mânt! Apropo.Pas re n tâng .De i înc nu i-am auzit vocea. i hai s cânt m împreun ! Dar neobositele furnici nici c se oprir din treaba lor. i. E timp destul s umple i c mara pân s vin iarna. continu vicleana vulpe. un greier care cânta vesel pe ramul unui pom. ÄO merit´. îi spuse corbului: . .i încânte urechea cu trilurile ei! Corbul. doar dac o s avem c mara plin ! .Dar suntem în toiul verii! r spunse greierele. Eu unul prefer s cânt! Cum a putea munci pe c ldura asta i în soarele sta arz tor! . cra! Bucata de brânz îi c zu din cioc drept între f lcile vulpii. spuse ele. N-auzise în via a lui despre corbi c ar fi cânt re i de seam ! Dar. 172 Greierele i furnica A fost odat ca niciodat « într-o dup -amiaz torid de var . Trebuie s adun m hran pentru iarn . Corbul î i deschise ciocul i.Nu putem s ne al tur m ie. dac era un corb atât de nemaipomenit. s-ar fi putut i s aib o voce care s -l asemuiasc cu cânt re ii de oper ! Hm. cânt ! Vreau s . lingându.. e ti cea mai urât pas re pe care-am v zut-o vreodat . mul umesc pentru brânz ! i zicând acestea. vulpea asta ar putea s aib dreptate! Prin urmare. c ci soarele te tope te. Rege al P s rilor. ai cea mai groaznic voce pe care-am auzit-o în via a mea. în vreme ce jos.i aud dulcea ta voce mângâindu-mi auzul!.Cra..La ce trudi i a a din greu? Veni i aici la umbr . corbul privi în jos c tre vulpe care se gr bi s -l t mâieze din nou: . care pân atunci se îmb tase cu pream ririle închipuite de vulpe. .. prinse s scoat cronc niturile lui zgomotoase: . tr gând aer adânc în piept.Ce ochi frumo i ai! i nu v d nimic care s strice armonia frumuse ii tale! E ti întru totul perfect! Corbul nu mai fusese adulat astfel niciodat în via a lui. se gândi el. Iar noi vom putea trece de iarn . î i spuse vulpea. auzind aprecierile f cute la adresa vocii sale se cam îndoi un pic.

Deodat . dar vulpea tot reu i s prind una între f lci. c ci i se dusese buhul de Or. întreaga var greierele cânt . greierele! Mi-e frig i foame. Am pus mâna pe tine! F r veste.Cine e acolo? întreb o furnic . i nu am niciun acoperi deasupra capului! . umplând p mântul i cerul cu cântecele mele! . Înfometat. agitând un b . vulpea o lu la s n toasa! cu c derea z pezii nu le mai g si nici pe acestea. Sc pând g ina din f lci.Ai cântat. iar frunzele prinser s cad . . Veni i toamna.i.Eu? Am cântat. da.Creatur infam ! strig ranul. cu speran a c va pune gheara pe câte o g in r t cit . Iepurii. p s rile i toate celelalte mici creaturi disp reau de cum o vedeau apropiindu-se. acum n-ai decât s dansezi! Pg. deschizând fereastra. acoperind p mântul cu o p tur alb : pas mite venise iarna! Greierele colinda de colo-colo. iar furnicile trudir din greu. 174 Vulpea i strugurii A fost odat ca niciodat « o vulpe viclean cât de crud i nemiloas era. într-adev r. î i încerc din nou norocul. Cu un salt. iar s pt mânile în luni. i.Deschide i u a! O. Pe hornul colibei ie ea un firicel de fum. îmi amintesc de tine! Dar ce-ai f cut întreaga var . tremura i porni prin troienele gândindu-se trist la c ldura verii. deschide i u a. Un ger timpuriu f cu i ultimele frunze s cad . prada fugindu-i mereu de sub bot. se hlizi vulpea înfulecând-o i lingându. 173 Iarba se îng lbeni i deveni tot mai rar . greierele se trezi tremurând de frig. . . da? f cu furnica. Pg. fu lovit cu o piatr . astfel. Ei bine. vulpea s v zu nevoit s vâneze prin gospod riile de la marginea p durii. i într-o diminea .i apoi buzele. Într-o sear . Dar odat de z pad c tre ea.Sunt eu. Peste câteva zile. lâng coliba unui ran g si într-o zi o g in care ciugulea f r griji. v zu în dep rtare o lumini . hr nindu-se cu ni te boabe r mase uitate pe câmpul înghe at. f cându-l pe greier s plece din pomul desfrunzit. în vreme ce noi ne preg team de iarn ? . s ri în arcul cu g ini. dar în jur nu era nicio mi care. Dar zilele se transformar în s pt mâni. mor de foame! Da i-mi ceva s m nânc! . i istea care tr ia în p dure. ÄCe lips de prevedere s la i o frumuse e de g in gras f r protec ie´. ap ru un dul u mârâind fioros. Acestea se împr tiar cotcod cind.Greierele? Ah.

i coada. Zilele trecur una dup alta. nu reu i de niciun fel! . . ÄTrebuie c amândoi sunt foarte mândri de frumuse ea lor!´ Dup care î i cobora trist privirea pe penajul s u cenu iu. l tr turi i pietre. dar corbul nu putea uita penele celor doi p uni. urm rit de strig te. Dac nu este altceva de îmbucat« i s ri s apuce un ciorchine. întreb p s rile c rei specii îi de vie . era o vi s lbatic . cu dezgust. d du într-o gospod rie peste o pereche de p uni. Înfometat .Pg.Asta e! zise vulpea. c ci. c se împiedic fiind cât pe ce s sfâr easc în col ii dul ului. În drumul s u. ÄCe pene minunate!´ î i tot spunea el. nu tiu pe unde s fug mai repede la ad postul p durii. nu se mai putu opri s se gândeasc la cei doi p uni i la cât de anoste i urâte erau propriile sale pene. 176 Corbul îngâmfat A fost odat ca niciodat « un corb nelini tit care se hot rî într-o zi s . î i lu obiceiul s -i priveasc pe p uni ascuns pe pene atât de încânt toare. a a cum obi nuiesc p unii s fac . i oricât s str dui s ajung la struguri.Cra. desf cându.i p r seasc prietenii i casa. . . oricum. cra. Disperat . Chiar deasupra capului ei. Ce p s ri minunate! Corbul nu mai v zuse niciodat apar ineau. De la un timp. 177 Din acea zi.Ce ghinion! murmur ea. Dar strugurii se dovedir a fi prea sus.i pieptul« dac altceva nu reu ise! Pg. umflându. i f când din coad un evantai multicolor. strugurii sunt acri! Cine ar vrea s -i m nânce? O s m întorc atunci când se vor coace! i se îndep rt cu stomacul gol. înc rcat cu ciorchini de struguri. pas rea d du drumul unui ip t caracteristic. ori de câte ori f cea a a. se întrista i mai tare. privi în jur dup ceva de mâncare. Vulpea î i f cu avânt i mai s ri o dat . Ba chiar renun s se mai priveasc în apa din hele teu. .Ete na! f cu vulpea.Suntem p uni! r spunse unul dintre ei. Pg. 175 Atât de speriat a fost vulpea. dar tot f r succes. Topit de admira ie. ajuns la ad post. Smerit. corbul î i lu la revedere i se întoarse acas . cra! râse un corb care zbura pe deasupra capului ei.

179 apii înd r tnici Au fost odat ca niciodat « doi api de munte care s-au nimerit la cele dou capete ale unei podi ti pe sub care trecea un râu repede. Îns nici unul dintre api nu p rea dispus s se dea la o parte. . . pentru a le câ tiga admira ia. crezur c era unul de-al lor care. dup care se puser pe râs. când s -l consoleze. 178 Când p unii v zur corbul. b tându. Î i lipi cele patru pene de p un la propria sa coad . dar i n tângi! r spunse corbul aferat i. din cine tie ce motiv. Când strânse patru astfel de pene. To i îi i el s ipe a a cum auzise c fac p unii când î i ridic a lor coad . Or. corbi mânc tori de molii ce sunte i! Uluirea celorlal i corbi îns se pref cu repede în sup rare.Ia privi i ce coad superb am! le spuse el mândru. . Astfel. Dar ace tia îi f cur o primire întorceau spatele. cum spuneam. î i pierduse cea mai mare parte din pene.dup un tufi i v zându-i atât de mândri de podoaba lor. bu teanul nu era atât de lat ca s le poat îng dui s treac unul pe lâng altul. observ cu unuia dintre p uni îi c zuse o pan . Când soarele se duse la culcare. fiecare vrând s treac pe cel lalt mal. Pg. Nu sunt a a urât ca voi! La o parte din drumul meu. Îns cronc nitul lui îl d du repede de gol! Furio i. pentru c se str duise s fie altceva decât era de fapt! Pg. Dar. devenea pe zi ce trecea tot mai invidios pe frumuse ea lor. zbur s se al ture p unilor lâng care hot rî c e îndrept it s tr iasc . cu un cronc nit. pân când reu i s pun gheara pe o alt pan .i joc de confratele lor. i zile de-a rândul st tu cu ochii pe p uni. p unii îi smulser Bietul corb! Întristat i dezam git se întoarse la prietenii lui. i prinse s se fandoseasc prin fa a prietenilor s i. corbul culese pana i o ascunse bine. îi veni o idee.Nu e ti altceva decât un corb obi nuit cu pene smulse-n coad ! strigar ei. nu mai r mase pe gânduri. cu ajutorul r inii de brad. Nimeni nu-i adres nici m car o singur vorbuli . încerc penele colorate din coad asem n toare cu cea i-l alungar ! p unilor. Într-una din zile. corbului. cei doi api se întâlnir taman pe podi c . . Podi ca era de fapt un bu tean aruncat între cele dou maluri care s u ureze trecerea între cele dou stânci. Într-o bun zi.Iar voi sunte i nu numai urâ i. mai trufa ca oricând i vrând s le stârneasc admira ia.

prinser s se ciond neasc . ad ug : Pot deveni oricând la fel de mare ca boul acesta! Privi i! . veni r spunsul.Nu e de niciun folos s te umfli« în pene! Pg. f r ca vreunul dintre ei s fac m car o jum tate de pas înapoi. . ie ir din nou la iveal ca s priveasc la el. Într-o zi. 181 Apoi. sco ându. broasca cea l ud roas spuse: . e mai mare decât noi.Ar fi nevoie de sute de broa te ca noi ca s ajungem la m rimea lui! Ascultându. una dintre broa te spuse: . Dar suratele sale chicotir . Cum nu reu ir nimic din cuvinte. i trebuia s fie prima întotdeauna. umflându-se i mai mult decât înainte. un bou uria veni s se adape din hele teu.Dar acum? întreb din nou broasca. . ea era întotdeauna prima. dar. mult prea mic ! Broasca se umfl atunci i mai mult.Fire te. trecur la lupt pân când c zur amândoi de pe bu tean drept în râul care curgea pe dedesubt! Nu ar fi fost mult mai simplu dac unul dintre api s-ar fi dat la o parte. în vreme ce broa tele remarcar : .i pieptul în afar . ea voia s fac saltul cel mai înalt. atent s nu scape aerul tras în piept. . Pg. . v zând c boul era inofensiv. Speriate.Înc p âna i cum erau amândoi. l sându-l pe cel lalt s treac ?! Pg.i suratele. 182 . Boul continu s se adape.Boul e cu mult mai mare. Broasca cea l ud roas f cu un ultim i enorm efort. 180 Boul i broasca A fost odat ca niciodat « o broasc l ud roas care nu pierdea niciun prilej s arate tuturor ce extraordinar i deosebit era ea! Când celelalte broa te op iau. tr gând chiar i mai mult aer în piept i umflându-se pân când« ZBANG! Pielea i se rupse! Iar din broasca l ud roas nu mai r maser decât buc ele de piele verde. dar în niciun caz imens! Dup care. toate broa tele d dur fuga s se ascund .Ce imens este! exclamau ele uimite. când se aruncau în ap .E ti prea mic .Ia privi i acum! spuse el printre buze.

cu ciocul s u lung. . ÄDr gu din partea lui´. Vulpea îl tot îndemna. Întorcându-se acas m a tept la a a ceva!´ Pg. v zându-se la rândul ei p c lit . încât mi-a pierit pofta de mâncare.Vulpea i bâtlanul A fost odat ca niciodat « o vulpe care s-a împrietenit cu un bâtlan i s-a hot rât s -l invite la mas . oricât se str dui. î i spuse vulpea. Preg tind cele cuvenite unui osp . Dar î i d du repede seama ce fars îi jucase vulpea. bâtlanul spuse: .i putea b ga botul pe gâtul îngust al chiupului. Este sup de broasc cu p trunjel! Gust-o. i pas rea î i ceru scuze: . nu reu i s soarb cu ciocul lui lung din farfuria plat . întrucât nu. pref cându-se mirat : . data viitoare te invit îns eu la mas ! Pg.M nânc . m nânc ! îi spuse bâtlanul vulpii. nemaioprinduse din înfulecat. În schimb.i un aer indiferent. nu. 184 i suindu-se în pat înfometat . Dar oricât se str dui. 183 i chiar a doua zi.i place? Îns bâtlanul pas s soarb m car o pic tur .i plac ce i-am g tit! spuse vulpea. Crevete proasp t în vin alb cu ienup r! Vulpea se linse pe buze i adulmec îndelung mâncarea care-i fu servit într-un chiup. Vulpea îi r spunse: . vulpea g si o invita ie lipit pe u a ei prin care bâtlanul o invita la prânz. domnule Bâtlan! Sper s .i place cum am g tit? Dar nefericita vulpe. este foarte bun ! . vulpea î i spuse cu un oftat: ÄAr fi trebuit s . C ci. În schimb.De ce nu m nânci? Nu. . ÄNu s-a sup rat pe mine pentru farsa pe care i-am jucato.´ Locuin a bâtlanului era mult mai simpl decât cea a vulpii. bâtlanul se descurca de minune.i mai g sea cuvintele. Ce e.M tem c am o asemenea durere de cap. nu. nu reu i s ia nici m car o buc ic .Sigur c da.Mul umesc foarte mult! r spunse bâtlanul adulmecând supa.Ce p cat! E o sup atât de bun ! Poate data viitoare« La care bâtlanul se gr bi s r spund : .Casa mea e mai s r c cioas decât a ta. drept pentru care g ti o sup minunat pe care-o turn în dou farfurii întinse. Luându.Serve te-te. am preg tit o mas « ca-n pove ti. vulpea s gândi s -i fac o fars bâtlanului. spuse bâtlanul.

deodat . nu în sus. De cum îl v zu.i aminte c el nici nu era n scut cu ase luni în urm . dac nu ai fost tu. . spre tine! Lupul r mase f r replic .Lupul i mielul A fost odat ca niciodat « un lup fioros i însp imânt tor care tr ia în p dure. domnule Lup. Într-o zi. ÄCe mai miel dolofan´. în vreme ce bea din apa scânteietoare. G si un alt motiv de ceart : . 185 Mielul se ar t surprins. v zu un miel care se ad pa i el mai în josul pârâului. când. avea picioare lungi i zvelte. se oglindea în apa lui. cum s fi vorbit despre tine? Preocupat îns numai de prada sa. ÄTrebuie c e foarte gustos! De mult n-am mai avut a a noroc! Va trebui s g sesc un motiv de ceart .Hei. ci sorbea fericit apa. auzi un mârâit îngrozitor. îmi tulburi apa! Pg. 186 Cerbul înfumurat A fost odat ca niciodat « un cerb care era tare înfumurat. dar umbla vorba c ar fi preferat s . spuse mielul. am f cut vreo nedreptate!´ Mielul nu-i d dea îns aten ie lupului.Ei. apa curge spre mine. Eu sunt în josul pârâului. . se dezvinov i: . Bietul cerb! Ce nesocotin ! . c -l i înfulec pe miel! Vai. ÄSunt a a de chipe !´ î i spunea el. mâncându-l.i rup un picior. ÄAm cea mai minunat pereche de coarne din p dure!´ Ca orice cerb.Cum ai putea crede a a ceva? N-am spus nimic urât despre tine. dar n-am cum s fac asta. fiindui sete.Îmi cer iertare. atunci a fost tat l t u! i abia termin de spus asta. lupul mârâi din nou: . lupul merse la un pârâu i. tu de acolo. admirându-se. nu am decât cuvinte frumoase la adresa ta. se gândi s -l înfulece. gândi lupul. dar î i reveni repede. ori de câte ori se ducea s bea ap de la izvor. De altfel. acum vreo ase luni. nevinov ia nu ne salveaz întotdeauna în fa a despo ilor! Pg. i aducându. s nu zic lumea c .Nici nu m n scusem. decât fie i o buc ic din coarne.Te-am auzit spunând. c sunt agresiv i b t u ! Bietul miel prinse s tremure i r spunse: .

de i nu se tie niciodat «´ Pg. Pg. Cerbul tia c sfâr itul îi era aproape. nu va mai putea sc pa u or de ei. i se pare. ÄPoate dac o s -l iau prin surprindere. domnule cal. Apropiindu-se de cal. Cerbul era tot mai îngrozit. dac copoii îi vor lua urma. Atunci.i scoat coarnele din încreng tura copacului. a a c nu mai z bovi nici m car un minu el i o rupse la fug ! Adulmecându-i mirosul. î i spuse el. îmi va fi greu s -l dobor. A a m-am n scut. ci picioarele! picioarele au încercat s m duc la ad post. cerbul mai avu timp s cugete la un mare adev r: . auzi în dep rtare împu c turi i l tr turi de copoi« du manii s i! tia c . Te sim i bine? . Prinse s fug atingându-i p mântul! Deodat . v zu calul i-i l s gura ap . ÄFrumos cal´. 188 Calul i lupul A fost odat ca niciodat « un cal care p tea lini tit pe o paji te verde. Chestia e c este cam mare. sur rotat. nu putu s . când se privea gale în undele apei. lupul prinse s vorbeasc atât de mieros cât putea el vorbi: . înainte de a sfâr i în col ii copoilor.Palid? r spunse calul cu botul plin de iarb . e culoarea mea natural . o s am mai mult succes´. dar coarnele m-au dus la moarte! Pg. i mai repede. c ci oricâte încerc ri f cu. trecând prin preajm . încercând s scape din încâlceal . picioarele abia . dar f r sor i de izbând : coarnele parc erau lipite de crengile groase. 189 Lupul se apropie de calul care continua s pasc lini tit. copoii se luar dup el. l trând cu putere. Dar lupul se pref cu c nu-l auzise.Într-o zi.Ce gre eal am f cut! Nu coarnele sunt cele mai pre ioase podoabe ale mele. 187 Trebuia s alerge cât îl ineau picioarele.Bun ziua. coarnele sale mari se prinser în crengile mai joase ale unui copac.i place mâncarea. E bun iarba? Îmi pari cam palid. Un lup înfometat. Copoii se apropiau tot mai mult i mai repede. Î i smuci capul. v d c . Äcred c are i gust bun. î i spuse lupul. iar în spatele lor veneau vân torii.

i r spl tesc bun tatea. .O vacan la câmpie? se ului calul. De atunci. spuse leul. care. trimi ându-l cât colo pe jupân! . dac -mi dai drumul.i laba.Ce zici.Maiestate. mai vrei s -mi faci un control? în întreb calul pe lupul care se str duia din greu s .Nu m mânca. îl trezi f r s vrea.. un oricel care vrea s ajute un leu la ananghie! O s vânezi în locul meu. mul umesc.Bine. Apropiindu-se lupul i mai mult. . leul prinse oricelul i-l duse spre bot. Dar sunt s n tos tun! Lupul îi tot d dea târcoale calului.Mda« acum. 191 Leul i oricelul A fost odat ca niciodat « un oricel care dând din întâmplare peste un leu care dormea. se rug oricelul. . nu te voi mai sup ra niciodat . spuse jupânul. se hlizi leul. bâigui el.i fac un control! Fiind foarte suspicios. 190 ILUSTRA IE Pg. Crede-m pe cuvânt i d -mi voie s .i ofere o vacan la câmpie.Nu. cine tie. desf cându. parc a avea o ran la piciorul din spate! S-a umflat de mult vreme! F r s mai stea pe gânduri.Într-adev r. Leul nici n-avea de gând s înfulece ceva atât de mic.Eu sunt i doctor. s-ar putea s . . calul hot rî s stea cu ochii-n patru. calul zvârli din picior. într-o zi. calul g si cu cale s -i spun : . . c utând cea mai bun pozi ie de atac. po i s pleci. c mi-ai atras aten ia. În l imea Ta. cred c e de-ajuns pentru o singur zi! i o lu din loc. . Te-a putea trata dac -mi vei spune unde te doare. .i vin în fire. lupul se gr bi s se apropie de copita pe care calul i-o ridicase în aer. în loc s te pun la munc . r spunse lupul. Î i voi r mâne recunosc tor i. sau probabil c o s ragi ca mine?! oricelul p rea cam încurcat.Ia auzi acolo. . eu«. foarte palid! Poate c . Chiar te pot vindeca. ci dorea doar s -l sperie pu in. st pânul t u ar trebui s . când vedea un cal nu se mai sim ea deloc înfometat! Pg. Dup ce se asigur c lupul era chiar în dreptul ei.i sim ea capul învârtindu-se. Furios.

Ah. Dar asta nici nu-i potolea durerea i nici nu-i inea de foame. O s -mi ia ceva timp. eu« Dar oricelul îl întrerupse: . c ut s se fac pl cut. Câteva zile mai târziu. Istovit. dar osul nu se mi ca i pace! Disperat. spuse el. în afara câtorva pic turi de ap . Cocorul se cutremur când privi printre col ii lui ascu i i.Cât dreptate ai avut. Atras de recompens . leul reu i s . . mi s-a spus c e ti foarte iste ! Dac m vei ajuta. spuse: . dar am din i tari i voi reu i! Prin urmare.A putea roade frânghiile. îns f cându. cocorul era mândru s aib un astfel de pacient. dar îi spuse prin u : . imobilizându-i labele. Niciodat pân acum un animal atât de mare nu a fost atât de recunosc tor cuiva atât de micu ! Pg. f g dui s g seasc o solu ie. Curând.i putea folosi puterea. oricelul prinse s road cu gr bire frânghiile i. Dezn d jduit. curând. spuse leul. . Încerc toate leacurile pe care le tia.i curaj. leul privi în jur pân când reu i s -l vad pe micu ul oricel. 192 Lupul i cocorul A fost odat ca niciodat « un lup care a primit o pedeaps pentru c era tare lacom.Domnule Cocor. oricât se str dui. care nu-i deschise. maiestate? întreb nimeni altul decât oricelul.Cred c-ar trebui s -l cau i pe cocorul de pe balt . Tocmai era pe cale s se dea b tut. spuse oricelul. f lcile sau labele ca s se elibereze.i oricelul se retrase mul umind. dar celor mai mul i le era fric de el i c uta-l s -l ocoleasc . o s te r spl tesc împ r te te! De i înfrico at de proasta reputa ie a lupului. Cu cât se zb tea mai mult. apoi pe a doua i tot a a pân ce se eliber complet. prinse s întrebe în stânga i-n dreapta. . cu atât ochiurile plasei îl prindeau mai bine. nu scape. când auzi o voce sub iric : . maiestate. leul c zu într-o capcan . Într-o zi o c ut pe vulpe. Pe când înfuleca un miel.i scoat o lab . fiind prins într-o plas reu i s i. tu e ti. am putut s . m tem c nu prea ai ce face. Se spune c e cel mai bun t m duitor din împrejurimi. nu putea nici m car s se mai mi te: era sfâr itul! Nu.Ai nevoie de ajutor. lupul merse la cocor.i r spl tesc bun tatea i te-am eliberat! . un os i se în epeni în gât i din acea zi nici c mai putu s înghit ceva. Ajungând la casa acestuia. Lupul î i deschise f lcile lui uria e.Vede i.

.ine i botul bine deschis ca s pot face ce trebuie. iar calul având doar soi saci u ori prin i de a. De-acum po i mânca dup pofta inimii. cu limba scoas de un cot: . cu timpul.Ce zici ce iste sunt! se l ud cocorul. C ru a ul îi iubea la fel de mult. M garul porni împleticindu-se. 194 Calul i m garul A fost odat ca niciodat « un c ru a b trân care inea în acela i grajd un cal i un m gar. Când cele dou animale duceau produsele la pia . dar dup pu in timp spuse. jur cocorul. Po i s închizi botul. i nu te-a durut deloc. Într-o zi. ajut -m . c ci c ru a ul nu voia s -l oboseasc pe nobilul cal.Nu pot s mai fac un pas. cocorul se sim i dintr-odat în primejdie. Înc rc tura lor trebuie s fie mai grea decât cea a nobililor cai. tiindu-e mai pu in folositor decât tovar ul s u. calul se f cu tot mai ar tos i mai puternic.St pânul i-a dat ie s cari mai mult pentru c tie c m garii sunt animale de povar . Calul privi dispre uitor la m gar i-i spuse: . m garul î i mânca fânul f r s se plâng . Sunt foarte sl bit ast zi. în vreme ce m garul deveni costeliv i pr p dit.pg. dar întrucât înh ma calul la telegu . Lupului nu-i venea s cread c sc pase de bucluca ul os! . m garul ducând povara lui obi nuit . i. i. reu i s scoat osul. Dar calul îi r spunse f r m car s -l priveasc : . lupul îl întrerupse: .i ciocul lung pe gâtlejul lupului.Te rog. nu va mai trata decât pacien i mai mici ca el care s nu-l poat amenin a! Pg. mergeau spre pia . îi d dea mâncare mai bun i-l îngrijea mai atent decât pe m gar. gemu m garul. Dac nu scap de ceva greutate. N-ai vrea s m u urezi i pe mine de ceva povar ? în întreb el pe cal. . La ce s se a tepte de la lupul cel r u? De acum înainte.R splat ? Ce r splat ? Ar trebui s -mi fii tu recunosc tor c nu i-am înghi it capul cu cioc cu tot! Tu ar trebui s -mi dai o r splat mie c i-am cru at via a! Privind în ochii însângera i ai lupului. altfel nu mai ajung viu la pia . 193 . nu mai pot s m in pe picioare. b gându. m garul c ra povara cea mai grea.Gata! spuse apoi cocorul. Cât despre r splata mea« Încruntându-se.

Maimu o. . a a c te vei urca pe metereze i-i vei însp imânta pe inamici. se apropie în grab . Nimeni nu are voie s lipseasc ´. ÄA fi f cut mai bine s -l ajut când era viu´. a a c tu vei fi mesagerul. Apoi. a a c -i vei iscodi pe vr jma i de sus.i duc înc rc tura! Pg.i adun armata dând urm toarea proclama ie: ÄRegele Leu porunce te ca toate animalele din jungl trebuie s se prezinte în fa a lui mâine. 196 Leul merge la r zboi A fost odat ca niciodat « un leu care se hot rî s plece la r zboi. 195 . Ursule. e u or de speriat. i osta ii mei îmi vor primi ordinele cât se poate de repede. Vulpoiule. Gândindu-se o clip . . tu e ti cel mai mare. cum ai f cut-o i pân acum! Dar dup înc vreo câ iva pa i. Acum. tu e ti viclean. O greutate în plus nu m-ar fi doborât. tu vei transporta armele i proviziile. î i spuse calul. pentru a merge la r zboi.Ai înv at c trebuie s fugi din fa a inamicului ca s . Sfetnicii ar tar atunci c tre iepure: . leul îi spuse iepurelui: . nu credem c m garul poate fi un bun soldat. iar leul prinse s împart ordinele: .Pg. Supu ii se prezentar cu to ii a doua zi. r spunse leul.M-a slujit cu credin atâ ia ani! probabil c povara a fost prea grea! Apoi. 197 Mai erau prezen i acolo i iepurele cu m garul. tu e ti puternic i îndemânatic. Când privirea regelui se opri la ei.Elefantule.Sire. Pg. ar trebui s -l trimitem acas . a adar. cred c voi ceda i eu sub a a o povar !´ Dar regretele târzii nu l-au ajutat cu nimic pe cal s . tu e ti agil .i scapi pielea.Fleacuri! Te descurci tu. m garul c zu mort la p mânt! C ru a ul. i c ru a ul mut sacii din spinarea m garului în spinarea calului. . a a c m vei ajuta în întocmirea strategiei de lupt . Va sta lâng mine i va fi trompeta care va aduna oastea. întorcându-se spre cal: Vino aici! Va trebui s -i duci tu povara. care r m sese în urm s culeag ni te ciuperci.sta e i mai fricos ca m garul. Î i convoc sf tuitorii i. întorcându-se spre mul ime. sfetnicii spuser : .El poate rage mai puternic decât pot eu mugi.

spuse el. din clipa în care ajunse într-o gospod rie. dar. al ii voiau s otr veasc pisica. Întotdeauna urmau acela i drum spre sat: pe o c rare prin p dure. Fiecare avea câte o solu ie. adesea e foarte u or s ai idei bune. 199 Un ropot de aplauze r spl ti în eleptele cuvinte ale oarecelui i cu to ii îl felicitar pentru originala sa idee.Trebuie s hot râm cine va lega clopo elul de coada pisicii. vom avea timp s fugim i pân Pg.Vom lega acest clopo el de coada pisicii.´.. se coco clopo el. i cel mai slab i mai mototol oarece va putea s se ascund ! pe felinarul care lumina sala. Nici m car un singur oarece nu avu curajul s ias în fa i s se ofere voluntar. oarecii de toate vârstele se întrunir în sala de consiliu. 200 M garul care se credea iste A fost odat ca niciodat « un m gar care se credea tare iste . dar e mult mai greu s le pui în practic ! Pg. ceru s se fac lini te. Unii voiau s construiasc o capcan imens . . care era mai iste decât ceilal i. tiind tot timpul unde se afl ! Astfel.leul ad ug : Oricine se poate face folositor într-un r zboi i poate s . Nici unul dintre ei nu mai îndr znea s se aventureze afar din bort de team s nu cad în ghearele înfrico toarei pisici. 198 Conferin a oarecilor A fost odat ca niciodat o pisic t rcat care. coborau apoi o pant lin printre gospod rii.i aduc contribu ia la cauza comun dup propriile puteri! Pg. când oarecele cel iste ceru din nou lini te. Acum chiar c se f cu lini te! Apoi prinser s se scuze: ÄEu nu pot pentru c «´ sau ÄBucuros a face-o. Profitând într-o zi de lipsa pisicii. dar nici una dintre ele nu se dovedea viabil . în vreme ce al ii voiau s -i taie ghearele i col ii ca s nu mai poat face r u la nimeni. unul dintre oareci. urmând un râu i traversându-l prin vad i str b tând câmpia pentru a ajunge în sat. Prinser s discute despre beneficiile clopo elului. conferin a oarecilor se sfâr i f r niciun rezultat. împr tie spaima printre oarecii care tr iau într-o c mar . oarecii hot râr s in o conferin . Prin urmare. Num rul lor mic orându-se cu rapiditate. st pânul îl înh ma la o c ru plin cu m rfuri. Agitând un . În fiecare zi. A a cum î i d dur seama oarecii. . În cele din urm .

Regele avea o coroan de aur încrustat cu giuvaiere i se decise ca to i pretenden ii s o probeze. iar eu m voi ocupa de alte treburi. coco at în vârful c ru ei. m garul se hot rî s scurteze drumul. mul umindu-l pe deplin pe st pânul s u. cu tot cu povara sa! Pg. M garul era mul umit de sine: g sise o scurt tur . Numai c . u urându-i povara. st pânul obi nuia s mai trag câte un pui de somn.Din moment ce e ti a a de iste i cuno ti drumul. îi spuse omul. Singura care se opuse a fost . amuzându-i pe to i. Dar a doua zi st pânul înc rc în saci bure i. Îns apa se dovedi mai adânc decât credea el i în scurt timp a fost luat de curen ii repezi. . apoi se roti i o prinse în mâini. o maimu înh coroana i prinse s fac o serie de giumbu lucuri. Într-o zi îns . de ast dat . patrupedul primi drept r splat o por ie dubl de ov z. într-o zi. fie vremea cât de rea. hot rî s-o ia din nou pe scurt tur i intr în ap . O arunc în sus i o prinse. dar pas s se potriveasc cuiva! Unele capete erau prea mari. În ciuda zbaterilor sale. cu coarne sau urechi lungi! Zadarnic! Apoi. 201 i de atunci. m garul mergea singur-singurel în sat. i maimu a o inu tot a a pân când animalele c zur de acord c ea trebuia s fie urm torul lor rege. Când se întoarse. m garul care se credea iste disp ru în adânc. 202 Maimu a rege A fost odat ca niciodat « cu mult timp în urm . te voi trimite de acum înainte numai pe tine. iar m garul nu mai reu i s . Conduc torul lor era un leu b trân i în elept. omul se îmboln vi i hot rî s trimit m garul singur. ajunse pe mal destul de repede. Dar într-o trist zi. Pg. Se puse în cap i o învârti pe degetele mari de la picioare. bure ii absorbir apa i-i dublar greutatea poverii. luând-o prin râu. Iat c . O puse în jurul taliei i o învârti ca pe un cerc. Conduc torul urma s fie cel pe capul c ruia avea s se potriveasc perfect! O mul ime de animale încercar coroana. i aplaudar jongleriile maimu ei. sau prea mici. ajuns la râu. cu o înc rc tur ce trebuia livrat de urgen . convins c m garul tia calea i cu ochii închi i. Din fericire. c ra un transport de sare i o parte se topi în ap . M garul.Cum drumul era întotdeauna acela i. leul muri i animalele trebuir s hot rasc cine s le fie rege. Astfel. o jungl deas în care diferitele animale tr iau într-o deplin armonie.i in capul afar din ap . Animalele râser vulpoiul.

iar ori de câte ori spune o minciun . dar aduce foarte mult cu un b ie el. iar în 1881 a scris aventurile lui Pinocchio. i îi cre te. p pu ile erau f cute din lemn.Pg.Ia privi i-v suveranul! Nu a fost în stare nici m car s evite o capcan mân de banane! Dac nu e în stare s aib grij de ea.Ce rege n tâng avem! i le cheam i pe celelalte animale s vin s vad pocinogul.Numele adev rat al lui Carlo Collodi era de fapt Carlo Lorenzini. vulpoiul aduse o capcan . nasul îi cre te. i îi cre te! În anii 1800. i asta doar pentru o . v-am adus câteva banane coapte. picioarele i se prinser în capcan ! Vulpoiul izbucni în râs: . Primul capitol a ap rut în revista cei mici copii numit ÄIl giornale dei bambini´ i curând a devenit foarte popular. . cum o s aib grij de noi to i? Convinse de iretul vulpoi. dar adesea face pozne. 205 . dup care o strig pe maimu . S-a n scut în 24 noiembrie 1826. Într-o zi. Adesea. dar taman când puse laba pe babane. Collodi este cunoscut în întreaga lume ca autor al pove tii Pinocchio. dar nu pot urca în copac cum po i tu! Vrei s cobori s prime ti ofranda mea? Maimu a coborî din copac. teatrul de p pu i era o form r spândit de distrac ie pentru copii i adul i. principalul personaj al pove tii. 203 . Pg.Sire. Pinocchio a fost publicat în volum în 1883. O acoperi cu frunze uscate i f cu rost de ni te banane frumoase. i a murit în acela i ora în 26 octombrie 1890. El vrea s fac bine ca s -i fie pe plac tat lui s u. i din acea zi.Nu putem avea drept rege un animal caraghios ca sta. la copacul în care locuia maimu a. Italia. A început s scrie pove ti pentru copii în anul 1861. pe care o evitase la musta . r mase singura jungl în care animalele nu aveau niciun rege! Pg. în Floren a. animalele îi luar coroana înapoi maimu ei. 204 O poveste de Carlo Collodi Autorul lui Pinocchio . P pu a de lemn ± Pinocchio. o s am eu grij ! spuse el. este o p pu f cut din lemn.

. Deodat . cuget ciubotarul. Carlo Lorenzini a slujit ca jurnalist. ajutându. dar f r prea mare succes. nu era o simpl bucat de lemn! De cum Pinocchio a luat form . 206 POZA Pg. Erau multe de f cut« în Italia. (Pe vremuri pantofii aveau t lpi sau tocuri de lemn. el a prins s mi te ca o fiin vie. Povestea ne spune c chiar i copiii cei m ai obraznici pot deveni cumin i în cele din urm . iar Collodi s-a apucat s scrie pentru copii. regatul . Dar în clipa în care Geppetto sculpt nasul.) El l-a f cut pe Pinocchio dintr-o bucat de lemn pe care i-o d duse un prieten. Apoi. tot mai lung. ÄE un nume care aduce noroc!´ i Geppetto prinse s ciopleasc lemnul în atelierul lui.i patria în lupta împotriva ocupa iei austriece.. în timpul mi c rii de unificare. pe când repara o mas . Când a început s -l ciopleasc . se auzi o voce: . Tot mai emo ionat. lemnul a prins s geam . Îns . ciopli gura care prinse s chicoteasc . Fii bun!. ciubotarul Geppetto.Fii cuminte! îl cert Geppetto. ciopli un cap i apoi doi ochi care se fixar f r întârziere asupra ciubotarului. tâmplarul s-a gândit s scape de îndat de el. Geppetto este un ciubotar. în zilele lui Collodi. a luat fiin Italiei. a dat peste o bucat ciudat de lemn. Dar tat l lui îl iart pentru toate poznele. În 1861. Asta încearc Pinocchio s fie. Ar tându-se îns foarte pozna ! Pg. 207 Pinocchio A fost odat ca niciodat « un tâmplar care într-o zi. chiar dac ciubotarul îl tot t ia ca s -l scurteze. adic cineva care face i repar pantofi. care sa gândit s ciopleasc o p pu . Probabil c Geppetto avea o încredere nezdruncinat care i-a dat lui Pinocchio curajul de a fi bun. I l-a dat prietenului s u. ÄÎi voi spune Pinocchio´. dar p pu a scoase limba la el. .Au! M-a durut! Geppetto r mase uluit.La dreapta. acesta crescu lung. o priveli te obi nuit a dealurilor din Floren a. Înfrico at.

. îi r spunse Geppetto. nu avem bani s cump r m nici m car un abecedar. i Pinocchio se îndrept spre coal . prinse s alerge nebune te prin odaie.Obr znic tur ! îl dojeni Geppetto. Din fericire. .Ce bine ar t! spuse Pinocchio.Când ciubotarul termin de cizelat mâinile i picioarele.Ce b iat serios! spuse Geppetto. p pu a de lemn i-a smuls peruca i i-a ars o lovitur de picior prieteneasc . se întoarse aducând cu el un abecedar. . Pinocchio îi cuprinse gâtul cu bra ele i-l s rut pe obraz. 210 POZ Pg. Curând. Pinocchio se am rî. A doua zi. îmi inea prea cald. apoi ie i pe u strad .Unde î i este paltonul. 209 Cu toate acestea. i goni pe . 211 . tat ? Pg. îmbr i ându. s mearg .i tat l. plin de bune inten ii. ni te ciubote din scoar de copac i o p l rie din miez de pâine. cu abecedarul sub bra .Opri i-l! strig ciubotarul. . t ticule! spuse Pinocchio. .L-am vândut. o pereche de pantaloni nepreten io i. Geppetto i-a iertat fiul i i-a lucrat o jachet din tapet. Geppetto se ridic îns dintr-odat .Iart -m . Dar trec torii se m rgineau s râd . i deja e ti lipsit de respect fa de mine ± propriul t u tat ! Pg. strig tele ciubotarului au fost auzite de un poli ai care prinse p pu a i o înapoie tat lui. î i puse vechiul s u palton i ie i. pas cu pas. 208 POZ Pg. A vrea s merg la coal ca s te pot ajuta când vei fi b trân de tot. Din p cate. iar afar ningea. Dar de îndat ce Pinocchio a fost st pân pe picioarele lui. Nu mai purta paltonul. Nici n-am apucat s te termin. . b trânul începu s -l înve e. ninsoarea încet .

ÄApoi. . Bietul Geppetto.Tu ai p rin i? întreb el.Pinocchio. În pia . î i spuse el.´ Dar. lumea se adunase în jurul unei gherete vopsit în culori str lucitoare. sacrificiul s u fusese zadarnic! Abia intr Pinocchio în micul teatru. Pinocchio! O s fii i tu bun la ceva! strig el. Cheam -l pe Arlechin! Când Pinocchio i-a dat seama c o alt p pu jeluiasc i mai abitir. . i cu sprâncene stufoase care-l f ceau s arate tare fioros. când Mânc -Foc se a ez la mas . se apuc s se . 213 Deodat ap ru st pânul p pu ilor.Ce se petrece aici? r cni el.Salveaz -m .Vino aici. s socotesc´. .ÄAzi voi înv a s citesc. Mânc -Foc. patru penny intrarea´. g si c friptura de oaie era cam nef cut . avea s piar în foc în locul lui. Înceta i cu g l gia! În seara aceea. . vai! muzica unei fanfare îl smulse din reverie pe Pinocchio. lung . Pg. c p pu ile de pe scen prinser s strige: . t ticule. o matahal cu o barb neagr . voi câ tiga ceva bani ca s -i cump r un palton lui Geppetto. 212 POZ Pg.Ce-i aici? întreb Pinocchio pe un gur -casc . vino aici cu noi! Aplauda i-l pe fratele Pinocchio! Nep s torul b iat sui pe scen . de mam nu tiu nimic! spuse p pu a în oapt . ÄHm! Trebuie s mai arunc ni te lemne în cuptor!´ î i spuse el. sporov ind vesel cu noii s i prieteni. Un negustor de vechituri îi cump r cartea.Cite te afi ul: ÄMarele spectacol al p pu ilor. nu vreau s mor! Mânc -Foc se ar t surprins. . care uit complet de coal . iar poimâine. s scriu.Un tat .Bine. m-ai înduplecat! spuse el. . . Spectatorii începur s murmure. mâine. Dar trebuie s -mi pr jesc friptura.Cine-mi ofer patru penny pentru abecedarul sta? strig Pinocchio. iar b ie elul d du buzna în gheret . P pu a izbucni în lacrimi. gândindu-se la intrusul care-i tulburase spectacolul. . . Matahala se înmuie.

o s atârni acolo pân o s te hot r ti s vorbe ti. fie. din fericire.Te rog. întrucât î i ascunsese monedele sub limb . Mânc -Foc era uluit! . nu-l arde pe Arlechin! . ad ug : Bine. iar b ie elul îi spuse povestea de-a fir a p r.Vezi copacul la mare i uscat? întreb vulpea.. Se m rgini s priveasc înfrico at. b tând din palme c tre cioc nitoarea care-o înso ea. Sap o groap la r d cina lui i îngroap aurul.i faci tat l fericit. spuse vicleana vulpe. . Cei doi aruncar priviri lacome spre monedele de aur. spuse omul. spuser tâlharii. Ne vom întoarce repede! Dup care cei doi disp rur . Noi te vom a tepta aici. Pinocchio o lu din loc. tia. ca a doua zi s g se ti de cinci ori mai multe! Credula p pu Pg. . Dar nu ajunse prea departe. arunc -m pe mine în foc! îl sfid Pinocchio. Friptura mea e aproape crud ! . i spune-i s .Bine. . 214 Bucuros. Gr bind spre cas . spânzurându-l pe Pinocchio de ramura unui copac. Nu s-a putut opri s nu le povesteasc ce noroc d duse peste el. . Pinocchio mul umi p pu arului i plec la drum. P pu a nu putea vorbi.Atunci. întinzându-i cinci galbeni.Pân acum n-am mai întâlnit o p pu -erou! Apoi. dar data viitoare cineva va da de belea! P pu arul voi s afle mai multe despre tat l lui Pinocchio. de lemn îi urm pe motan i pe vulpe la marginea paji tii cu pricina. pe acolo trecu o zân .i ia un palton nou. .Uite. Pinocchio nu tia ce s fac . Dar. . 215 . se întâlni în drum cu un motan chior i cu o vulpe chioap .Înceteaz ! url Mânc -Foc.Ce e cu tine? întreb ea. du-i Pg.Dac vrei s . tim o paji te unde-ai putea îngropa galbenii. Când se l s seara. când se ar tar dou umbre.Banii sau via a! mugi una dintre ele cu o voce suspect de asem n toare cu a unei vulpi.

cât pe ce s . 218 POZA Pg. Tr sura era tras de dou sprezece perechi de m g ru i am râ i. îl sf tui zâna.Dumnezeule. Pinocchio b tu palma cu noul s u prieten. se repezi la groapa . ap ru i tr sura plin ochi cu copii neastâmp ra i. Deodat . Apoi. dar zâna cea blând îl îngriji cum se cuvine. 219 . Pinocchio merse iar i la coal . b ie elul se sim ea tare r u. plin de bune inten ii. vai! se înh it cu Pozn . se retrase sub un tufi f cut g sind-o îns goal ! Pinocchio o lu trist spre cas .Cioc nitoarea rupse funia cu ciocul ei i buf! Pinocchio c zu la p mânt. neastâmp ratul Pinocchio se întoarse pe paji te unde îngrop monedele la r d cinile copacului uscat. Dar Pinocchio era prea entuziasmat ca s mai vad ceva în jur. 216 Ea îi chem pe cei mai vesti i doctori: în eleapta bufni . Dar. a a c s ri pe spinarea unui m g ru i strig : acolo i te po i i. l sând îns deoparte episodul cu vânzarea abecedarului. b tu din palme i cioc nitorile îi ciugulir nasul f cându-l iar mic.i înghit monedele. Pentru siguran . . le strecur în buzunar. Se vede asta dup cum î i cre te nasul! Pg. . Geppetto îi iert din nou n zdr v niile fiului s u.Disear vine tr sura s m duc acolo. Pinocchio se înzdr veni. corbul i greierele. nasul prinse s -i creasc tot mai lung. Când. cel mai lene b iat din clas . Pg. . Nimeni nu înva juca toat ziua! Pg. De cum veni miezul nop ii. odat cu zorile.Nu vrei s vii cu mine în inutul Juc riilor? îl ispiti b iatul. 217 Apoi. Bucuros din cale-afar . zâna îl întreb ce p ise. în cele din urm . Pinocchio îi povesti totul cu de-am nuntul.Chiar exist un astfel de inut? întreb uluit Pinocchio.S mergi f r z bav la tat l t u. ce de minciuni torni aici! râse zâna. Dup aventura prin care trecuse. Dar în loc s-o asculte. . Vrei s vii cu mine? Uitând de toate inten iile sale bune.

i mâna la cap. urechile îi crescur i mai mult.i rupse un animale din menajerie. 220 POZA Pg. Pe acolo trecu i un t b car. Ducându. Dar deodat .Am avut dreptate. c zu în . Iar a doua zi. dar nimeni nu avea nevoie de un chiop.i acopere Äminun iile´ i porni în c utarea prietenului s u. Nim nui nu i se îng duia s spun cuvântul Ä coal ´. Dar într-o diminea . Într-o zi îns . nici m car în oapt . . B iatul î i trase pe cap o c ciul ca s . b ie ii î i descoperir capetele i izbucnir în râs la vederea urechilor. ran.Înc doi m g ru i frumo i de dus la pia ! O s primesc cel pu in patru galbeni pe ei! Asta se întâmpl cu to i b ie ii care chiulesc de la coal ! St pânul tr surii îl vându pe Pozn unui picior. iar pe Pinocchio unui circar. Pinocchio avu o surpriz tare nepl cut . Pozn se albi la fa patru labe.. care-l înv s fac giumbu lucuri asemenea celorlalte i. 222 . s rind prin cerc.Asta-i via ! se bucur Pinocchio. Când colo. dar pe gur le ie i doar un Iha-ha-ha r sun tor! Pg. Pinocchio se împiedic i prinse s se clatine. . dar Pinocchio sim i cum i se împleticesc i lui picioarele i. st pânul tr surii din inutul Juc riilor î i frec mâinile cu bucurie. Pg. nu-i a a? zise zâmbind noul s u prieten. iar circarul i-l vându pe câ iva firfirici. plângând. î i d du seama c -i crescuser o pereche de urechi lungi i p roase. Pozn purta i el o p l rie tras pe ochi! privindu-se unul pe cel lalt. . Cei doi b ie i se transformaser în doi m g ru i! încercar s strige. Circarul îl duse pe Pinocchio la pia m g ru cu gând s -l vând . 221 POZA Pg.Ajutor! strig el.Ura! Plec m! inutul Juc riilor era exact cum îl descrisese Pozn . 223 Auzind r getele noilor s i m g ru i.

Pg. În vreme ce Pinocchio privea la valurile care se sp rgeau de stânc . Deasupra lui auzi cl mp nitul branhiilor balenei. chioap i un scaun? i o lumânare . înotând cât de repede putea. gândindu-se la tat l s u. nu. Pinocchio se sim i tras în sus de picior.O.Ajutor! strig Pinocchio. Dup ce terminar . asta nu! spuse Pinocchio. purtat de torentul de ap . pe gâtlej în jos. z ri o gean de lumin .Tat ! Tu e ti! . Geppetto îi povesti cum ajunsese în stomacul balenei. pe nea teptate.i piciorul din la ul de frânghie. Pinocchio aluneca în patru labe pe ceea ce p rea o pant alunecoas . Rotindu-se pe c lcâie. 226 . cu gura larg deschis . cei doi se îmbr i ar .Unde e m garul meu? strig t b carul când v zu c scosese din ap un b iat. Apoi. Dar ce era acolo? O mas în gâtul unei sticle? i un b rbat« . ap ru un banc de pe ti care prinser s ciuguleasc din pielea m g ru ului. . 225 .Pinocchio! Fiule! Pg. chicoti Pinocchio.T b carul îl duse pe m g ru ul Pinocchio pe o stânc Pg. 224 i-l leg de piciorul beteag. strigând din toate puterile: . sco ându. O s te vând drept lemn de foc! . Exact în acel moment pe acolo trecea înot o balen uria . 227 Cu lacrimi de bucurie în ochi. Pg. t b carul îl azvârli în valuri! Pinocchio se zvârcoli însp imântat. îl împinse pe t b car i se arunc în ap cu capul înainte.Ajutor! S m salveze cineva! Deodat . .Eu am fost.Am dat dou zeci de firfirici pentru o bucat de lemn! strig înfuriat t b carul. Dar un val îl arunc în gura monstruoas i de acolo mai departe.

A doua zi. cei doi pornir spre cas . cu ochi alba tri. cei doi urcar pe gâtlejul monstrului. Pinocchio se trezi ca de obicei dis-de-diminea .. 229 i într-o clipit se arunc în mare. Vechiului Pinocchio nu i-am putut ciopli o inim . i. . .O s . . p r castaniu i« nas cârn! V zându.Cred c balena a adormit. îi spuse Pinocchio. A ap rut în anul 1697.Neg sindu-te pe uscat. 228 . dar datorit trudei i bun t ii tale. Merse pân la o gospod rie din apropiere. i-ai croit tu singur una! Pg. astfel c cei doi ajunser repede la rm. Din fericire. odat cu mine a înghi it i proviziile. urmat de Geppetto. în vis îi ap ru zâna care voia s -l r spl teasc pe Pinocchio pentru faptele lui bune. Acolo d dur peste o cocioab veche unde se ad postir . Apoi str b tur limba uria i ajunser la marginea gurii. . îi spuse gospodarul. Pg. luându-l pe Geppetto de mân . o s prime ti i lapte. Dar barca a fost prins într-o furtun . Din fericire. B iatul muncea pân noaptea târziu. .i calea cu lumânarea. mi-am cioplit o barc s te caut pe ape. Dar Geppetto era foarte sl bit din pricina foamei. Într-o noapte. Luminându. pove tile fiind scrise pentru copiii lui. iar balena m-a înghi it.i fiul. zile de-a rândul. Pg.Asta e ansa noastr ! opti Pinocchio. . balena se retr sese în ape mai pu in adânci. împletind co uri ca el i tat l lui s poat tr i.Dac te înhami la roata morii. zise i Geppetto.Ce s-a-ntâmplat cu p pu a de lemn? întreb Pinocchio.Trebuie s ie im de aici! spuse f r z bav Pinocchio.Iat-o! r spunse Geppetto ar tând spre o bucat de lemn pus pe un scaun. i când privi în oglind « v zu un b ie el în carne i oase. Când acesta î i reveni. astfel. 230 Pove ti de Charles Perrault Pove tile mamei mele Gâsca. Acesta este titlul celei mai cunoscute culegeri de pove ti pentru copii scrise de Charles Perrault. astfel c am reu it s supravie uiesc. Pinocchio trudi ca s câ tige mâncarea lui Geppetto. dar nu avea bani s cumpere lapte.i aduc ni te lapte. Geppetto r mase cu gura c scat i-l îmbr i ! .

prin urmare fiind de dorit s se adopte un limbaj modern. La dreapta. în Fran a. Regele Ludovic al XIV-lea. mergând la un bal. Modernii. dar e silit s se întoarc acas pân la miezul nop ii. Charles Perrault s-a n scut în 12 ianuarie 1628. odat cu ea se dezvolta i limbajul. din care f ceau parte mai mul i scriitori printre care i Jean de la Fontaine. ca tr sur ei s nu se transforme într-un dovleac! Pg. Era un obiect decorativ tipic Fran ei de la sfâr itul anilor 1600. Din aceast culegere f ceau parte ÄMotanul înc l at´ i ÄCenu reasa´. Înaintea lui Perrault. 232 Scufi a Ro ie . În spatele c lim rii. sus ineau c . Printre alte pove ti celebre rescrise de Perrault se g sesc ÄScufi a-Ro ie´ i ÄBarb -Albastr ´. exista o mare dezbatere literar . Cele mai numeroase erau în Italia.Cunoscând evolu ia limbajului. Perrault a rescris vechile pove ti într-un stil modern. cunoscut ca Äregele soare´. Basile. întâlne te un prin . o colec ie de jurnale fran uze ti ale timpului. În 1671. palatul Versailles. În anii 1670. A fost un poet care a încurajat literatura i arta în general. este salutat de eful poli iei din acele timpuri. f cându-le cunoscute în Fran a i în lume. o c limar . Pg. cu un sfe nic cu lumânare i oglind . în Europa. ap ruser mai multe culegeri de pove ti cum era Povestea pove tilor. în Fran a. Ele fuseser înfiin ate pentru a sus ine limba i literatura na ional . Anticii i modernii. în Europa au ap rut o mul ime de academii. la Paris. 231 Începând cu secolul al XVI-lea. ca Perrault. scris de G. în Italia. civiliza ia progresând. Sus. Sus. i a murit pe 15 mai 1703. Charles Perrault a fost ales în Academia Francez . în 1634. ÄCenu reasa´ este povestea unei tinere care. Fran a.

A fost odat ca niciodat « o feti

dr gu

c reia toat lumea îi spunea Scufi a Ro ie i care

tr ia într-o c su din mijlocul unei p duri dese. Într-o zi, mama ei îi întinse un co ule i-i spuse: - Bunicu a s-a îmboln vit. Du-i co ule ul sta cu pr jiturele. Dar deschide bine ochii i nu te abate de la potec i nu te opri nic ieri, dac vrei s te întorci teaf r acas . - Stai lini tit , îi spuse micu a Scufi a Ro ie, luându- i r mas-bun, voi merge repede direct la c su a bunicu ei, f r s z bovesc nic ieri. Pg. 233 i feti a porni prin codru pentru ca, la scurt timp, s uite de sfaturile mamei sale. - Ce fragi frumo i« i ro ii« i l sându- i co ule ul jos, feti a prinse s adune fragi. - Sunt cop i i gusto i! Mmm! Scufi a Ro ie alerga în sus i-n jos, umplându- i guri a cu fragi. Deodat , î i aminti de bunicu a i de co ule « i se gr bi s se întoarc pe potec . G sindu-l în iarb , Scufi a Ro ie se boscorodi de una singur pg. 234 P durea devenea tot mai deas . Deodat , v zu ni te margarete mari în iarb . - Ah, ce dr gu e! i, vrând s fac o bucurie bunicu ei, se apuc s adune un buchet. Dar din spatele unui copac o urm reau doi ochi galbeni« i un mârâit o f cu pe Scufi a Ro ie s -i sar inima din piept. Pg. 235 Imediat se auzi i o voce groas : - Unde mergi tu, feti o, a a singuric prin p dure? - Îi duc bunicu ei ni te pr jiturele, spuse Scufi a Ro ie, cu o voce tremur toare. Lupul cel r u o întreb : - i bunicu a ta locuie te singur ? - Da, r spunse feti a, i nu deschide niciodat u a str inilor. - Bine, am plecat, poate ne-om mai revedea, f cu lupul. Pg. 236 i porni din nou la drum.

i o rupse la fug , spunându- i în sinea lui: ÄMai întâi o s-o înfulec pe b trân , o s m bag în pat i o s o a tept pe feti !´ În cele din urm , ajunse la c su - Sunt eu, Scufi a Ro ie! sub ieze vocea. - Intr , spuse bunicu a. Iar pe perete se profil o umbr înfrico toare! Biata bunicu ! Dintr-o s ritur , lupul travers odaia i o înghi i pe b trânic f r s o mestece. Nu dup mult timp, la u - Bunicu o. pot s intru? strig ea. Lupul î i pusese alul i bone ica bunicu ei i se b gase sub pled, în pat. Str duindu-se s imite glasul tremur tor al bunicu ei, lupul r spunse: Pg. 237 - Ridic z vorul i intr ! - Dar ce voce groas ai! f cu mirat Scufi a Ro ie. - Ca s - i vorbesc mai bine! spuse lupul. - i ce ochi mari ai! - Ca s te v d mai bine! - i ce mâini mari ai! spuse Scufi a Ro ie. - Ca s te îmbr i ez mai bine! f cu lupul. - Ce gur mare ai! murmur feti a. - Ca s te m nânc mai bine! mârâi lupul i, s rind jos din pat, o înghi i dintr-odat . Apoi, cu burta plin , trase la somn. Pg. 238 În vremea asta, pe lâng c su trecu un vân tor care se opri s cear o can cu ap . Plecase s vâneze un lup mare, dar îi pierduse urmele. Vân torul auzi ni te sfor ituri ciudate venind dinspre c su . Uitându-se pe fereastr « l v zu pe lupul cel mare tol nit în patul bunicu ei, cu burta plin i sfor ind de zor! eava spre - Lupule, opti vân torul, de ast dat n-ai s -mi mai scapi! Atent s nu fac zgomot, vân torul î i înc rc arma i deschise fereastra. Îndrept capul lupului i« POC! LUPUL ERA MORT! - Te-am împu cat pân la urm ! strig vân torul. N-ai s mai bagi spaima în nimeni vreodat ! b tu Scufi a Ro ie. i b tu la u . - Cine e acolo? întreb bunicu a din pat. i-am adus ni te pr jiturele, r spunse lupul str duindu-se s - i

Pg. 239 Îi t ie burta lupului i nu mic -i fu mirarea când Scufi a Ro ie i bunicu a ap rur vii i nev t mate! - Ai venit la timp, murmur b trânica. - Te po i întoarce cu bine acas , îi spuse vân torul Scufi ei Ro ii. Lupul cel mare i r u a pierit i nu mai are cine s - i a in calea. Ceva mai târziu ap ru i mama Scufi ei Ro ii, îngrijorat c feti a ei nu se întorsese acas . Când o v zu c e bine, izbucni în lacrimi de bucurie. Mul umindu-i înc o dat vân torului, Scufi a Ro ie i mama ei pornir spre cas . Str b tând cu pas mare p durea, feti a îi spuse: - Trebuie s ne urm m calea i s nu ne oprim niciodat ! În felul sta nu vom p i nimic r u! PG. 240 Motanul Înc l at A fost odat ca niciodat un morar care, murind, l s moara celui mai mare dintre fiii s i, m garul îl l s mijlociului, iar lui prâslea, motanul casei! A ezându-se pe piatr , b iatul prinse s suspine: Pg. 241 - Un motan! La ce o s -mi fie mie bun? Auzindu-i tânguirea, motanul îi spuse: - Nu- i face griji, st pâne! Ce crezi? C sunt mai pu in valoros decât o moar d r p nat sau decât un m gar b trân? F -mi rost de o pelerin , de o p l rie cu pan , o traist cizme i ai s vezi de ce sunt în stare! B iatul îi aduse cele cerute i, îndep rtându-se în grab , motanul îi mai spuse: - Nu mai fi trist, st pâne, s ne vedem cu bine! Nu trecu mult vreme, i motanul prinse un iepure gras, îl puse-n traist înf i dinaintea regelui. i, mergând la castel, se i o pereche de

Pg. 242 Sco ându- i p l ria i f când o plec ciune adânc , motanul spuse: - Sire, faimosul marchiz de Carabas î i trimite acest iepure minunat în dar. - O, mul umesc, spuse regele.

r spunse tân rul . îl auzi pe rege întrebându-se cât de bogat era . Când vor veni aici.Pg.Ajutor! prinse s r cneasc motanul. . .Ba da! îi r spunse fata.Ce ne facem? se plânse tân rul. trebuie s ducem planul la bun sfâr it! Mergi de te scald în râu! . st pâne.N-ai vrea s te m ri i cu un marchiz a a de chipe ? o întreb regina pe prin es . spuse un altul. Motanul Înc l at îi povesti st pânului s u de-a fir a p r toat t r enia.Dar cine o fi. r spunse Motanul Înc l at. . n-am auzit pân acum de el! ad ug un al treilea.Un alt dar de la marchizul de Carabas. Într-o zi. 243 A doua zi. . îi f cu vânt în ap st pânului s u. Câteva zile de-a rândul. pretinse el. regele î i trimise str jerii s -l salveze i abia-abia îl aduser pe bietul om la mal. . Pg.Gr be te-te. potârnichi i ciocârlii. i este i foarte bogat! Cred c s-ar sim i onorat dac M riile Voastre ar catadicsi s viziteze palatul lui. care era marchizul. Am eu planul meu. Întors acas . Se îneac marchizul de Carabas! Auzindu-i strig tele. spuse unul.Nu-i bai. vicleanul motan c r daruri cu nemiluita la castel. Iar în zilele care urmar . ai încredere în mine. st pânul t u e tân r i chipe ? îl întreb regina pe motan. .Cumva.O. 244 Motanul d du fuga acas i-i strig b iatului: . Curtenii începuser s discute despre nobilul necunoscut pân atunci. A a c merser la râu i. numai ochi i urechi. motanul ap ru aducând ni te potârnichi. f cu motanul. . . când v zu c se apropie calea ca regal .Las totul pe mine. Când îl v zur . Motanul Înc l at veni regulat la castel aducând iepuri. . vor vedea c sunt s rac lipit. regele i regina o scoaser pe prin es la o plimbare cu calea ca.Dar nu tiu s înot. . r spunse Motanul Înc l at. da.Trebuie s fie un maestru într-ale vân torii. d ruindu-le toate în numele marchizului de Carabas. Motanul.i foarte loial regelui. regina i prin esa îl pl cur pe dat . o oi. regele. .

prin esa i fiul morarului. dar nevast ai? . are în st pânire palatul i toate p mânturile din jur. pun r m ag c nu te-ai putea transforma i într-o f ptur mai mic . Motanul Înc l at îi f cea cu ochiul. prive te! spuse c pc unul. r spunse tân rul privind la prin es . ce zici. Motanul Înc l at spuse: . e ti un tân r chipe Ia spune-mi.Am auzit c puterile tale sunt nem surate.Nu. se gr bi el s r spund . se gr bi spre por ile palatului. Iar prin esa îi zâmbi drept r spuns. când regele trecu în calea ca sa pe acolo. motanul Înc l at ajunse la palatul în care locuia un c pc un uria viu!´ Pg. C .Foarte adev rat. te po i preschimba într-un leu sau întrun elefant! . nu-i a a c valorez mai mult decât un m gar b trân i o moar d r p nat ?! i de treab . Între timp. motanule? îl întreb c pc unul. prin esa se m rit cu fiul de morar i tr ir ferici i în palatul c pc unului. F r veste. preschimbându-se într-un oarece.E foarte bogat.Ce vrei. 245 Astfel. i fioros. dac vreau s r mân . zise motanul. Înainte de a bate la u . Ca s-o scurt m. i ce e cu asta? . cum ar fi un oricel! . Motanul Înc l at î i scoase p l ria i spuse: . Din când în când.Respectele mele. bine a i venit la palatul marchizului de Carabas! Din calea c coborâr regele. dar mi-a dori una. v voi întâmpina chiar eu! Rupând-o la fug spre palat. Motanul Înc l at strig la ranii care lucrau pe câmp: .Dac v întreab cineva cine e st pânul vostru s spune i c este marchizul de Carabas! Pg. 246 Când se deschise u a. Veni i la palat. iar regele spuse: . exact când calea ca regelui î i f cea apari ia.Ei. optind: . Ai un palat magnific i p mânturi nesfâr ite. domnule c pc un! .. motanul se repezi la el i-l înfulec dintr-o înghi itur ! Apoi.P i. de pild . Cu o plec ciune.Drag marchize.Sire. st pâne.A a crezi? Atunci. regina. ranii îi spuser a a cum îi înv ase motanul. motanul î i spuse în sinea lui: ÄTrebuie s fiu cu luare-aminte. .

Cenu reaso. croitorii aduser ni te rochii minunate. miorlau! Care însemna: Fii fericit . iar tat l ei se rec s torise. de i îmbr cate elegant i în straie scumpe.Tu vei r mâne acas s speli vasele i s deretici prin cas . spuse zâna. unde se aduna cenu a. în vreme ce surorile ei. .Nu te speria.Pg. c ci tia ce r spuns avea s primeasc : Pg.Ah. 249 Iar pisica îi spune: . Trebuia s munceasc din greu întreaga zi i doar seara i se permitea s se odihneasc într-un loc aflat lâng foc. 248 Cenu reasa A fost odat ca niciodat « o fat încânt toare i frumoas care era tare nefericit . Pg. f cu o mi care cu bagheta ei fermecat « i Cenu reasa se trezi dintr-odat într-o rochie din cale-afar de frumoas .Cum a putea. i ap ru o zân ! . Se inea un mare bal la Curte la care fuseser invitate i cele dou fete urâte. tu ai ceva ce surorile tale vitrege nu au: frumuse ea! Ceea ce era adev rat. 251 Zâna zâmbi. 247 ILUSTRA IE Pg. tot slute. De aici i s-a tras i porecla de Cenu reasa. Vântul mi-a optit dorin a ta. vorbind cu pisica. În vreme ce cele dou surori vitrege se bucurau de tot confortul. i a a va i fi! . Apoi. dar numai pisica o auzi. ce nefericit sunt! suspin Cenu reasa. îmbr cat în zdren e? întreb fata. chiar i îmbr cat în zdren e i cu fa a murdar de cenu . Cenu reasa petrecea ore în ir singur . tiu c vrei s mergi la . umflate i grosolane erau! Într-una din zile. Din p cate. 250 . Dar dintr-odat se petrecu ceva uimitor! Cerul se lumin bal. mama ei vitreg i cele dou fiice ale sale nu o pl ceau deloc. Pg. fata era tare frumoas . Cenu reasa nici m car nu îndr zni s le întrebe cum r mânea cu ea.Miauuu. Mama ei murise. biata fat era tratat ca o servitoare.

Ce conteaz ? îi r spunse Cenu reasa. spuse zâna. disp rând în noapte! Pg.Imediat! spuse Cenu reasa.i ce-i spusese zâna. o s . spuse Cenu reasa zâmbind fericit . gr bindu-se s execute ordinul.i putea crede ochilor! Pg. . Dar ine minte! Trebuie s pleci la miezul nop ii.. . elegan a i gra ia ei. Dar deodat auzi orologiul sunând prima dintre cele dou sprezece b t i care anun au miezul nop ii! Amintindu. i. cum cei ase cai i vizitiul se vor preface iar în oricei! Iar tu vei fi iar îmbr cat în zdren e. Cenu reasa se sim i minunat la bal. cu sabo i în picioare. Oricum n-ai s m mai vezi vreodat . i dans cu ea întreaga sear . î i lu r mas-bun de la prin i goni pe sc rile palatului! Dar. când vraja se va sparge. se l s t cerea! Cu to ii se oprir s admire frumuse ea. 253 . . sunt sigur de asta! o contrazise prin ul.i facem rost de o calea c . 252 .Bravo! spuse zâna.Acum. ase dintre oricei în ase cai albi. Când Cenu reasa intr în sala de bal. iar al aptelea în vizitiu. f cu o plec ciune i o invit la dans. f ptur de vis? o întreb prin ul. prin ul se apropie de ea. apte oricei prin i în c mar . . . cu o mi care a baghetei ei magice« dovleacul se pref cu într-o calea c de aur. 254 . Nici m car cele dou surori vitrege n-ar fi ghicit în veci c fata aceea frumoas ar fi putut fi biata Cenu reas . Cenu reasa nu. V zând-o la rândul lui.Cine e ti.Acum po i merge la bal! spuse zâna. iar pisica. adu-mi apte oricei! Nu trecu mult i Cenu reasa aduse un dovleac auriu. O domni oar ca tine nu merge niciodat pe jos la un bal! Adu-mi un dovleac! . iar calea ca va redeveni un dovleac. continu zâna întorcându-se spre pisic . î i pierdu unul dintre conduri! Nu mai avea timp s se întoarc dup el« Se auzea ultima b taie înainte de miezul nop ii« Ah.Da. în grab .Cine-o fi? se întrebau unii pe al ii. Pg.Ba da.Tu. Prin ul se va îndr gosti de tine. ce dezastru! P r si palatul. în locul condurilor ace tia minuna i! Ai în eles? .

Miauu! Miorlauu! Pg. unul dintre sfetnici o v zu pe Cenu reasa i-i ceru i ei s -l încerce. care se îndr gostise pân peste cap de ea. Numi voi g si lini tea pân n-o ve i afla! Prin urmare.Vino cu noi. iar negu torul. Dup mas .i ofere inelul de logodn . Atunci. Fata cea mare îi ceru o rochie de brocart. zdren ele Cenu resei se pref cur într-o rochie str lucitoare. iar sfetnicii spuser : . pierdu speran a s mai g seasc vreun han la care s trag . o g si deschis . Într-o secund . Apoi. Terminându. Apropiindu-se. Întrucât nimeni nu r spunse chem rilor lui. g si condurul i le spuse sfetnicilor: . 255 În acea clip . pentru c era cea mai dulce i mai senin dintre toate. urc sc rile la etaj. Cenu reasa îi înso i la palat i tr i fericit al turi de prin pân la adânci b trâne i! Iar cât o prive te pe pisic . î i întreb cele trei fete ce s le aduc drept dar. iar mezina. preg tindu-se s plece la târg. nu ap ru nimeni s -l întâmpine. mijlocia. Iar condurul venea turnat pe piciorul ei! Pg.A vrea un trandafir pe care s -l culegi anume pentru mine. înfrigurat i obosit.i treburile în târg. ardea un foc viu. pe drum se stârni o furtun . aceasta se m rgini s spun : . 256 Frumoasa i bestia A fost odat ca niciodat « un negu tor care. În cele din urm . st pânit de curiozitate. ap ru i zâna care. z ri o lumin str lucitoare care venea din adâncul codrului. un colier de perle. sfetnicii plecar s încerce condurul pe toate fetele din regat. minunat fat ! Prin ul te a teapt ca s . Se f cuse i prinse s . înfometat. îi spuse tat lui ei: . Dar. dar nu g sir nici una c reia s i se potriveasc . ajunser i la casa Cenu resei. Ma tera i cele dou fiice ale sale r m seser cu gurile c scate.Merge i pretutindeni în regat i g si i fata pe al c rei picior se potrive te condurul acesta. v zu c era un castel. Ajungând la poart . negu torul se a ez la mas înfulece. F r veste.Prin ul. al c rei nume era Frumoasa. iar patul cu saltea moale îl invita parc la somn.i ridic din nou bagheta magic . dar oricât strig el. Cele dou surori se str duir zadarnic s încal e condurul în picioarele lor l b r ate. dintr-odat . unde se g seau câteva od i magnifice! În prima dintre ele. p trunse în castel. negu torul se preg ti s se întoarc acas . Pe o mas din sala principal era întins un prânz dintre cele mai bogate.

cu lacrimi în ochi. nu. Iar Bestia se mul umea s stea în apropierea ei i s-o priveasc în t cere. Pg.i petreac timpul împreun . S se m rite cu un monstru? Mai i primele cuvinte i.târziu. 257 Dar pe nea teptate. privirea îi fu atras de un boschet mare de trandafiri.Niciodat nu m-am îndoit de iubirea ta. negu torul promise. nu dup mult vreme. I se d duse unul dintre cele mai frumoase iatacuri din castel i. dar cu o singur condi ie: s mi-o aduci pe fiica ta! Înnebunit de groaz . I-am f g duit s -i aduc un trandafir când m întorc acas . a a cum ai promis. frumoasa se temu de ar tare. Într-o sear . Negu torul î i lu astfel micul dejun i coborî pentru a mul umi gazdei. Frumoasa. se aplec s culeag o floare.Nerecunosc torule! i-am oferit un ad post. . Dar nu v zu pe nimeni.Drag tat . te-am hr nit la masa mea i ai dormit în patul meu. Du-m la castel. Negustorul î i îmbr i fata.i de f g duiala f cut Frumoasei.Î i voi cru a via a. . Pg. Frumoasa nu tia ce s r spund . fata se obi nui cu Bestia i prinse chiar s-o plac . Curând schimbar încânta i s . ci pentru fiica mea. Amintindu. 259 Zilele trecur . lâng el ap ru o bestie înfrico toare. iar drept r splat tu îmi furi florile preferate! Te voi omorî! Tremurând de fric .i petrecea ore întregi brodând în fa a vetrei. Bestia o ceru de so ie. Voi r mâne acolo. dar cu timpul. le povesti fiicelor sale. a a c se b g în pat i adormi pe loc. iar Frumoasa i Bestia devenir prieteni foarte buni. Î i mul umesc c mi-ai salvat via a! A adar. Frumoasa a fost dus la castel. g si pe noptier o can cu cafea aburind i un paner cu fructe. Ie ind în gr din . îmbr cat în straie alese.Iart -m ! Nu m omorî! O s fac tot ce-mi spui tu! Trandafirul nu l-am luat pentru mine. mârâi: . Spre surprinderea ei. Cu o voce adânc i groas . însp imânt toarea aventur prin care trecuse. Trezindu-se a doua zi de diminea .i face griji. în ciuda urâ eniei. Frumoasa îi spuse lini tit : . Bestia o primi cu toat dragostea. Luat prin surprindere. . 258 Ajuns acas . se ar tar . La început. Pg. negu torul c zu în genunchi dinaintea bestiei.

Ajungând în gr din . tân rul prin nu mai cultiv nimic în gr din în afar de trandafiri! Iat de ce castelul lor deveni cunoscut tuturor drept Castelul Trandafirilor! . Un vr jitor m-a transformat într-un monstru i doar dragostea unei fecioare. din acea zi. Frumoasa era cu adev rat fericit ! Dar. Amintindu. . povestindu-i despre via a la castel i spunându-i c Bestia era bun i blând . dispuse s se m rite cu mine.i vezi tat l! . Bestia îi aduse Frumoasei o oglind minunat .Vino! Vino înapoi! o ruga Bestia. dar i pe cea a tat lui ei. cu ochii închi i. a fi vrut tare mult s -l mai v d o dat . vai! nu b gase de seam c trecuser cele apte zile! Într-o noapte. dup câteva zile. Frumoasa se arunc peste Bestie i o îmbr i . 261 La aceste cuvinte. Îi datora nu numai via a ei. întrucât atunci când Frumoasa se privea în ea.Tata se afl pe patul de moarte. Mi-ar pl cea s « .Cât am a teptat aceast clip ! spuse el.În eleg.Ce s-a întâmplat? o întreb Bestia cu blânde e. se trezi dintr-un co mar îngrozitor! Visase c bestia era pe moarte i o chema! .N-a putea spune da din toat inima.i de f g duiala ei. Iubita mea. Astfel.Dac -mi f g duie ti s te întorci peste apte zile. înainte s piar ! . Dar într-o zi. de parc ar fi fost moart . g si Bestia ghemuit la p mânt.Jur! Î i jur s m întorc! Ce bun e ti! Ai f cut fericit o fat care. Iat îns c . Nu m simt jignit de refuzul t u. î i putea vedea familia aflat departe. nu voia s -i r neasc sentimentele.Nu muri! Nu muri! M voi m rita cu tine! Pg. o întrerupse Bestia. 260 i Frumoasa ajunse la c p tâiul tat lui ei. Bestia o g si cu lacrimi în ochi. Frumoasa se întoarse de îndat la castel. Într-una din zile.Nu te vei mai sim i a a trist de-acum înainte. . . f r ca nici unul dintre cei doi s mai aduc vorba despre asta.i iube te p rintele! Pg. . te voi l sa s te duci s . via a continu ca i pân atunci. a fi atât de fericit s -mi fii so ie! Nunta s-a inut imediat i. îi spuse Bestia. Frumoasa î i petrecea ore întregi privindu. . m putea preface la loc. Era o oglind magic . se petrecu o minune! bestia se pref cu într-un tân r chipe ! . a a cum f cea întotdeauna. negu torul se înzdr veni ca prin minune i se ar t în stare s coboare din pat. Ah.i tat l i surorile.bine ar fi murit! Pe de alt parte.

dr gu e i de vi nobil . e chipe . Poftim. Po i s deschizi orice u . barba lui nici nu pare a a albastr cum se spune! îi r spunse aceasta. plimbându-le peste . Era tare ar tos. frumoas i dulce la castelul s u. Tân ra so ie î i invit prietenele la castel. S ai grij de castel. voi face întocmai cum ai spus. Dar muriser una dup alta.Într-adev r.Draga mea. deschise u a interzis Barb -Albastr ! i intr « Ah! Dar ce oroare! De pere i atârnau nevestele moarte ale lui i pe-aici i-e drumul! Zilele se scurgeau una dup alta.Ce norocoas e ti c te-ai m ritat cu un lord a a vestit! spuse Ana surorii ei. îl întrebase odat un supus. spuse el. i eu sunt lipsit de noroc. Fusese botezat astfel întrucât avea o barb lung i l oas . într-o zi. i.i aduse aleasa tân r . Îmbr i ând-o pentru ultima oar . îi r spunse tân ra sa so ie. luându. Barb -Albastr f cu iar nunt i.i face griji. dar nu pe aceea! Ai priceput? insist Barb -Albastr .Nu. eu voi pleca pentru câteva s pt mâni.i mai îndulceasc desp r irea de cas . Dar celor dou tinere nici prin cap nu le trecea ce le a tepta pe amândou ! Pg. Cu ea veni i sora ei. prietene. ca s . 263 Barb -Albastr avusese o mul ime de neveste tinere.St pâne. numai prin c m ru a cu pricina nu. ar tând spre o cheie mult mai mic decât celelalte. iar m re ul lord se vedea nevoit s se însoare iar i i iar i. Barb -Albastr îi spuse so iei sale: . r spunsese lordul. ad ug el. i ele! Curând. .i inima în din i. dar avea ceva care-i f cea pe cei din jurul lui s nu se simt prea în largul lor« Pg. 262 Barb -Albastr A fost odat ca niciodat « un lord puternic i bogat al c rui nume era Barb -Albastr . neagr cu inflexiuni albastre.Pg. ai aici cheile de la camere. Ana. i« de aproape. e de la c m ru a din cap tul holului. . . . Barb -Albastr se urc în calea c tot. dar de ce au murit nevestele tale? . 264 O lun mai târziu. Cât prive te chei a asta.Eh. înmânându-i un vraf de chei. Nim nui nu-i este îng duit s intre în acea înc pere. ÄOare de ce nu am voie s intru acolo?´ se întreb ea.

mai prive te o dat . asta se întâmplase cu so iile lui Barb -Albastr ! Plecându.Oi fi l sat-o în camera mea! spuse tân ra so ie. Pg. Se aplec s -l ia i. În aceea i sear .De ce e p tat cu sânge? . nu. Închipui i-v cum se sim ea tân ra lui so ie! Pg. .Nu tiu«. Ai intrat în c m ru . te implor! se rug so ia sa. . te rog. cheile înapoi! Iar când so ia lui se gr bi s-o fac . sosi la castel i Barb -Albastr . Barb -Albastr izbucni furios: . Nu vezi chiar pe nimeni? . cu inima b tându-i nebune te. tân ra so ie îi spuse cu o voce tânguitoare: . s-a întâmplat ceva r u? întreb el. Taman atunci se auzi o b taie la u îi opti la ureche so ului ei: . ÄTrebuie s-o cur . nu v d pe nimeni. A doua zi.Nu.Ba tii foarte bine! r cni lordul.D -mi.Te rog. sora tinerei so ii. Locuia în castelul moartelor! A adar. zise el. . tremurând. 267 Dar când tân ra îi depuse chei a în palm . Barb -Albastr îi spuse: .Pari tulburat . nu. îi r spunse sora sa. tân ra nici c puse gean peste gean .Doar zece minute.i privirea. gâng vi ea. Aceasta din urm . 266 . r spunse ea gr bit . a a este? Ei bine.Ana. tân ra fugi din c m ru . ad ug : Dar v d c lipse te tocmai chei a de la camera din cap tul holului! . . atât! r spunse Barb -Albastr . Dar oricât se str dui. mai las -mi via a pentru zece minute! . te vei întoarce acolo pentru totdeauna.Pg. Urcându-se cu sora ei Ana într-un turn al castelului. Dar ce s-a-ntâmplat? întreb Ana. draga mea.Bine. înainte s apar b rbatul meu!´ î i spuse ea. sângele nu disp ru de pe chei .Te rog.Nu. c ci trebuie s mori! . sc pând din mân vraful de chei.O. fata î i d du seama c chei a de la c m ru era p tat cu sânge. m bucur c te-ai întors acas ! Dar în noaptea aceea. nu-i vezi oare pe fra ii no tri venind? Mi-au promis c or s soseasc chiar ast zi s m vad ! . alerg în iatacul ei. insist tremurând tân ra so ie. i în înc pere intr Ana. 265 Cuprins de groaz .Nu. du-te i adu-o.

dup care se întoarse iar spre sora ei: Ana. nu m omorî. Dup o vreme.Femeie.Trebuie s mori! r spunse fioros Barb -Albastr . r spunse Ana. i acesta a fost sfâr itul tristei Pg. n-am s spun nim nui ce am v zut! îl implor so ia sa.Nu. în înc pere d dur buzna doi tineri. Pg. Dar chiar când îndrepta cu itul spre gâtul so iei sale. 270 POVE TI DIN ORIENTUL ÎNDEP RTAT O mie i una de nop i. sultanul. dar nu se cunoa te cu siguran data exact când au fost scrise ceste pove ti i de c tre cine. ajunse pân la ele vocea bubuitoare a lui Barb -Albastr : . 269 . îi cru via a so iei sale. 268 . printre ele num rându-se ÄAli Baba i cei patruzeci de ho i´ sau ÄAladin´. v d doi c l re i care se apropie! strig Ana din turn. o tân r so ie se str duie te s . Este cea mai celebr colec ie de pove ti din Orientul Îndep rtat.În acea clip . Poate p rea surprinz tor.i s biile. Pg.Vor muri i ei! url Barb -Albastr . se repezir la Barb -Albastr povestiri. Bietele so ii ale lui Barb -Albastr avur parte de o înmormântare a a cum se cuvine. sultanului pl cându-i pove tile. timpul s-a sfâr it! Coboar imediat! . .Surioar .i conving so ul.Te rog.Vin îndat strig ea. spunându-i câte o poveste i promi ând s-o sfâr easc în noaptea urm toare. s -i cru e via a. oare nu se v d fra ii no tri venind? .Coboar imediat! r cni Barb -Albastr . tân ra v duv se m rit cu un b rbat cinstit i bun. Ceea ce au toate în comun este c sunt Äpoveste din poveste´: cadrul este Asia Central . so ia sa coborî scara în spiral . Erau fra ii tinerei condamnat la moarte! Sco ându. care-o ajut s uite de groaznica aventur prin care trecuse! i-l uciser . Tremurând ca o frunz . . . Barb -Albastr agita în mân un cu it uria ! . În cele din urm .

o pagin din Coran. 273 Coborî apoi câteva trepte de piatr scânteietoare. de asemenea. Povestea-cadru pare s vin din India. A face orice pentru asta. Dreapta. B rbatul îmbr cat în straie elegante îi puse lui Aladin o întrebare neobi nuit : . intitulat Cartea celor o mie i una de nop i. Cei doi erau foarte s raci i tr iau de pe o zi pe alta. din anul 1885. domnule! . Aladin r m sese cu gura c scat . se trezi într-o pe ter larg . În limba român . oale cu aur i. dar pove tile se desf oar în mai multe perioada dintre secolele al XII-lea i al XVI-lea. dar cea mai cunoscut este cea a lui sir Richard Burton. al ii vânzând ap Pg. Aladin câ tiga câ iva b nu i pe zi culegând banane într-un loc aflat la dep rtare de casa lui. un pumnal arab ornamentat i un sul de pergament. Sus. Pove tile. Sus. Aladin întâlni un str in misterios. Iran. î i vei primi r splata. traducerea pove tilor apar ine lui Vladimir Colin.Nu trebuie decât s te strecori prin gaura de colo.Un amestec de origini. Era un tezaur f r Necrezându. i f cut de John Payne. 271 Traducerea în limba englez . Sub irel i ager cum era.i ochilor. Odalisc (sclav ) dansând. Dac vei face ce. b iatul se strecur cu u urin prin gaur . cu scriere arab . Pg. dar majoritatea numelor sunt arabe. Au fost f cute mai multe traduceri. Pg. pe nea teptate. E prea îngust pentru mine. Turcia i Grecia. ri. pe când c uta smochine s lbatice într-un crâng afar din ora . era bazat pe o traducere ap rut anterior. 272 Aventurile lui Aladin A fost odat ca niciodat « o v duv care avea un singur fiu pe nume Aladin. când auzi un strig t în spatele lui: . în 1882.Ai vrea s câ tigi un ban de argint? . Irak. c ci a fi f cut-o chiar eu. printre care: India.Un ban de argint! exclam Aladin. v zu o priveli te încânt toare: copaci înc rca i cu giuvaieruri i cufere pline cu pietre pre ioase. cele mai multe datând din . De fapt.Lampa! Stinge flac ra i adu-mi lampa! i om pia cu muzican i. s-au transmis pe cale oral . Numele principalelor personaje sunt persiene. Întruna din zile. Egipt. La flac ra care st pân! pâlpâia într-o lamp cu ulei.i spun. scen dintr-un ora arab: oameni cu c mile.

.La porunc . 275 . Aladin i mama lui se bucurar de tot ce le dorea inimioara: mâncare.Adu-ne« adu-ne« ceva bun de mâncare! Pg. Apoi. 276 Din acea zi.Mai întâi scoate-m de aici! . i Aladin deveni un tân r înalt i chipe . dar a fost de-ajuns ca s se îndr gosteasc Când îi spuse mamei sale. . Emo ionat. . înc perea se umplu de lumin i ap ru un djinn uria . Într-o zi. Altfel. Aladin înghi i în sec i reu i s îng ime: . ÄDe ce oare nu vrea altceva decât o lamp veche? cred c este un vr jitor!´ Pg. f r crâcnire. F r s vrea. acoperind gaura. Dar f când asta. aceasta nu ezit s -i r spund : . spuse mama lui i prinse s frece lampa. înclinându-se respectuos.Sunt slujitorul t u supus! Care e porunca? spuse djinnul. te voi l sa s zaci acolo pe veci! . înconjurat de un nor de fum. Aladin se îngrozi. 274 .Cu atât mai r u pentru tine! strig str inul. Dintr-odat . Uluit.S sper m c lumineaz . B iatul i mama lui priveau cu gurile c scate la noua apari ie. repet djinnul. de i e a a de murdar «. Punându-l pe deget. N-o v zuse decât o clipit . c lc pe inel. iar mama lui tiu c venise timpul s . un inel alunec de pe degetul s u.Sunt aici la porunca ta. Aladin îi povesti aventurile prin care trecuse. în l ate! spuse acesta. o cas frumoas . haine.Chiar acum m duc la sultan s -i cer mâna pentru tine.V-vreau a-acas ! Într-o clipit . i s vrea s se însoare cu ea. Aladin nu fu în stare s îng ime decât: .Pe unde-ai umblat? îl întreb mama lui. se g si înapoi acas ! pg. . .ÄCe ciudat!´ cuget Aladin.i aleag o nevast . P r sit în bezna neagr ca smoala. Pe nea teptate. ap ru un alt djinn. se întâmpl ca Aladin s-o vad pe fiica sultanului care era purtat într-o lectic . Spune-mi ce dore ti. Anii trecur . îi ar t lampa cu ulei. c ci duhul din lamp le îndeplinea orice dorin .Întinde-mi lampa! strig vr jitorul. îl tot roti f r rost.

f cu s dispar toat averea lui Aladin i-o trimise pe prin es . 278 Nunta a durat trei zile i trei nop i! Ve tile despre averile i bel ugul din casa lui Aladin s-au întins ca pârjolul. Nimeni nu tia ce se întâmplase. .Du-m în inutul unde mi-a dus vr jitorul so ia! Numaidecât se trezi în palatul lui.Pst! istui Aladin. .Dac Aladin vrea s se însoare cu Halima. el învârti inelul de câteva ori.i rec p tase vechea lamp .i cu greu.Pg. . Privind de dup o draperie îi v zu pe so ia sa i pe vr jitor. trebuie s -mi trimit mâine patruzeci de sclavi. Duhul b tu de trei ori din palme. Halimei un palat str lucitor. prin esa îi d du negu torului lampa cu ulei veche i primi în schimbul ei una nounou . iar într-o zi. în dreptul unei ferestre a palatului se opri un negu tor. Punându-l pe deget. Ca prin farmec.i m rite fata cu Aladin. într-adev r. Cum Aladin nu-i spusese niciodat secretul l mpii i vrând s -i fac o surpriz so ului ei. ajuns la palat cu un cuf r plin cu diamante. Mama lui Aladin se întoarse acas . Iar comoara asta trebuie p zit de patruzeci de r zboinici arabi. Auzind care sunt cerin ele sultanului. iar când ap ru djinnul. Dar înainte de asta. Într-o clipit . Negu torul prinse imediat s frece lampa i djinnul ap rut deveni astfel slujitorul vr jitorului care se deghizase iar i i care.Ssst! S nu ne aud ! Ia pulberea asta i pune-i-o în ceai. . Primind ceea ce ceruse. cu tot cu palat. o frec mai tare ca niciodat i-i spuse duhului care îi erau dorin ele.Ofer o lamp nou pentru una veche! strig el. îi ceru lui Aladin s -i construiasc duse acas Pg. c rând patruzeci de l zi pline cu pietre pre ioase i escorta i de patruzeci de r zboinici arabi. tu e ti! exclam încet prin esa. Revenindu. Prin esa auzi. 277 i. Aladin se . într-un inut necunoscut. sultanul c zu de acord s . b iatul lu lampa. i fiecare sclav va trebui s care o lad plin cu pietre pre ioase. Aladin i sultanul erau dispera i. Aladin î i aminti de djinnul din inel. 279 . îi porunci: Pg. spuse sultanul.Aladin. ap rur patruzeci de sclavi. . i-i ceru duhului s -i ridice palatul cerut.

pune-l pe vr jitor în lan uri i trimite-l într-un loc unde s nu-l mai g seasc nimeni! Duhul d du din cap i într-o clipit vr jitorul pieri. po i admira i ast zi zidurile unui palat vechi pe care oamenii l-au denumit Äpalatul care a coborât din ceruri´! Pg. duhul este slujitorul meu. Ali baba era din cale-afar de s rac. sultanul î i smulgea p rul din cap de durere. Aladin i Halima alergar s -l îmbr i eze pe sultan. Cu to ii î i pierduser speran a s -i mai revad pe cei doi vreodat . în regatul acela îndep rtat. Dar de acolo din dep rtare. 282 Ali Baba i cei patruzeci de ho i Au fost odat ca niciodat « doi fra i.Nu te teme. . Aladin c ut pretutindeni lampa i o g si în cele din urm sub perna vr jitorului. 283 i locuia într-o .Cine e ar tarea asta? . Apoi îi povesti so iei sale toate aventurile sale. care tr iau într-un ora persan îndep rtat.Iar pulberea î i f cu imediat efectul.Bine ai revenit. Halima se strânse înfrico at lâng Aladin: Pg.Acum putem s ne întoarcem în regat? întreb prin esa. 281 În vremea asta. i vr jitorul c zu într-un somn adânc. Kasim avea o so ie bogat cas minunat . . gândindu-se la tat l ei. 280 . ocupându-se cu culegerea de vreascuri pe care le vindea în pia . Pg. numi i Ali Baba i Kasim. st pâne! r spunse duhul.Du-ne pe mine i pe so ia mea înapoi în regatul nostru! . palatul se ridic în aer i în momentul urm tor îl coborî lin din nori. Dup ce frec repede lampa.Mai întâi. Cât ai zice pe te. Totul reveni la normal i cei doi se îmbr i ar strâns. Aladin frec lampa i-i porunci duhului: . ap ru zâmbind i duhul. chiar pe locul unde fusese construit.Magia care te-a adus aici te va duce i înapoi. Tr ia cu so ia sa într-o colib de lut. pentru totdeauna! Pg.Într-o secund . Din acea zi. Care-i porunca? . . dar de ast dat voi cu tine. o lini ti Aladin. st pâne! Sunt bucuros s te rev d.

se ascunse în frunzi . i disp rur la orizont. Tremurând Bolovanul închise intrarea în pe ter . bolovanul uria se d du la o parte dezv luind intrarea într-o pe ter întunecat . târând sacii dup ei. apoi îi v zu ie ind. vase de aur i de argint. întinzându. strig : . gândi Ali Baba. se apropie de poalele stâncii din apropiere i. iar tâlharii înc lecar de fric . deschide-te! Bolovanul prinse atunci s se mi te.i bra ele în sus. Pg.Sesam. Aprinzând o tor . iar când îi mai i v zu desc rcându. ÄO s iau câ iva galbeni. un individ cu un rânjet pe fa .Într-o zi. 285 . Tâlharii intrar . Ali Baba nu se l s . Ce priveli te îi ap ru în fa a ochilor! Se aflau acolo gr mezi de giuvaiericale. arme b tute în rubine i smaralde. Ali Baba v zu un grup de c l re i care galopau în direc ia lui. cu doar câteva clipe înainte ca o band de oameni înarma i s opreasc sub copac.i prada de pe cai. încuie u a i goli sacii în fa a so iei sale uluite. deschide-te! Ali Baba cu greu î i putea crede ochilor când. r mas împietrit în fa a unei asemenea comori. în cele din urm . închide-te! strig eful lor. cu mâna tremurând ca o frunz . Ajuns acas . . Îns . nimeni n-o s bage de seam ´. Ali Baba putu ghici c erau ni te oameni r i. Dup înf i area lor aprig . ci strig cu o voce i mai puternic : . Ali Baba.Este adev rat ! opti el. Amândoi prinser s numere monedele. monede str lucitoare i covoare bogat colorate. Ia du-te la casa fratelui meu i cere s . Ali Baba coborî din copac i strig : . încât nu reu ir s le dea de cap t. Ali Baba trecu pragul grotei. eful lor. deschide-te! Dar bolovanul uria r mase nemi cat.Sesam. Ali Baba îi num r : erau patruzeci cu to ii! .Sesam. tiu c erau ni te tâlhari. spuse. Urcându-se într-un copac. pe când culegea vreascuri departe de ora .În felul sta nu vom r zbi nicicum. 284 O vreme auzi vocile tâlharilor care r zb teau din pe ter . umplând ochi patru saci. la cuvintele tâlharului. Ali Baba r m sese ghemuit în copacul lui. neîndr znind nici s r sufle.i dea o bani . dar erau atât de multe.Sesam. . Pg. Culese o moned .

. 287 Ali Baba. Ajuns la stânca cu pricina. nenorocosul Kasim nu b g de seam c cei patruzeci de ho i se întorseser . turn o pic tur de smoal pe fundul bani ei. Ocupat cu aranjarea sacilor.i b rbatul mort. Astfel. naiv cum era. care. fioro ii tâlhari le atârnar la intrarea în pe ter . 288 I-a îi spuse lui Ali Baba c . se v zu nevoit s -i mai goleasc . Dac va fi pl tit bine.i iubea fratele. porni c tre pe ter . ei î i scoaser iataganele i n v lir în untru. . c n-au nici dup ce bea ap . înf ur într-un covor r m i ele fratelui s u. f in nu poate fi. rosti cuvintele magice i p trunse în pe ter . rugându-l s o in numai . f r s m vesteasc pentru el. Bietul Kasim a fost numaidecât descoperit i ucis. dar se gr bi s -i dest inuiasc totul so iei lui. ciubotarul. Nici nu d duse bine geana zilei când Kasim i m garii lui pornir la drum. În euând un m gar. 286 Kasim promise c va face întocmai. V zându. Ali Baba î i lu familia i se mut în minunata cas a lui Kasim. Printre servitorii fratelui s u se g sea i Morgantina. o tân r sclav tare istea . la iu eal . T indu-i trupul în patru buc i. Pg. acesta se ar t furios. în smoal r m sese lipit o moned de aur! Gr bindu-se s -i spun lui Kasim. Mustafa. r m i ele fratelui s u ar putea fi lipite la loc. porunci servitorilor s -i preg teasc zece m gari viguro i. Iar în diminea a urm toare. se ar t disperat. i s vezi minune! Când primi m sur toarea înapoi. v rs lacrimi amare. legându-l pe spatele m garului. i a a i f cur .Cum îndr zne te fratele meu s aib a a avere. so ia se stinse de durere. Dar dându. petrecut cu gândul la comoar . Iar când v zu trupul sfârtecat al lui Kasim.S priceap orice nepoftit ce-l a teapt ! url t r enia. înc rc to i sacii pân la b ieri. nevasta lui Kasim d du fuga la Ali Baba i-i povesti toat i pe mine? strig el. Ali Baba îi spuse fratelui s u întreaga poveste. V zând intrarea în pe ter deschis .Dar când so ia lui Kasim auzi ce-i cerea cumnata ei. înainte s fie îngropate. tiindu-i s raci. i astfel. În cele din urm . ÄM întreb ce vor ei s m soare cu bani a.´ i. Cu inima b tându-i nebune te. curiozitatea ei nu mai avu margini. dup o noapte alb . ar face o treab bun . Pg. eful ho ilor. Pg. Dup dou zile de a teptare.i seama c nu-i mai putea ridica de la p mânt.

289 Trebuie spus c . nev zut de nimeni. Se f cuse târziu când ajunser la u a lui Ali Baba. c ci nu tia cum va putea g si casa cu pricina. Mare fu dezam girea ciubotarului. se întoarse i Morgantina care d du cu ochii de misteriosul semn. r maser ului i! Care era casa cu pricina? Pg. cinci sute doisprezece« Aici este! spuse el. 290 . Fiecare ho se ascunse în câte un chiup.Dac m duci acolo. Ultimul dintre chiupuri a fost umplut cu ulei i a ezat al turi de celelalte în car. Apoi. Iar Mustafa ardea de ner bdare s povesteasc cuiva p ania sa. omul se opri la atelierul ciubotarului. f cu o cruce ro ie pe u . Iar când cei patruzeci de ho i sosir s .Cu ce v pot ajuta? întreb el. ciubotarul îl duse i pe el pân la u a lui Ali Baba..Trebuie s te leg la ochi cât timp c l torim. ciubotarul num rase pa ii. Se aflau în fa a casei lui Ali Baba! Ho ul îi d du lui Mustafa o pung cu galbeni i. Pg. spuse ho ul. sfâr i el. . îi spuse sclava lui Mustafa. smulgându. Încântat s câ tige i mai mul i galbeni. fiind pl tit cu o pung cu galbeni. Nu sunte i în stare de nimic! A doua zi. Î i d du astfel seama c mai era cineva care tia de comoar . îi propuse ho ul. întorcându-se la pe ter .« cinci sute zece. . i astfel poate î i vei aminti mai bine. a a c acum f cu acela i lucru. .P i o s te leg i eu la ochi. a fost dus înapoi la atelierul lui. legat din nou la ochi. eful ho ilor se întoarse la ascunz toarea sa i porunci la doi din oamenii s i s cumpere un car mare i patruzeci de chiupuri uria e pentru ulei. Mânios. . Ciubotarul î i f cu treaba cum nu se poate mai bine. eful ho ilor v zu c trupul lui Kasim disp ruse. în afara efului lor care r mase deghizat în negustor. În aceast vreme. î i trimise un om în ora s afle ce i cum. Le ie i în întâmpinare chiar st pânul casei. goni s -i duc efului s u ve tile aflate. . i. merse la atelierul lui Mustafa deghizat în negustor. Odat cu c derea serii.i leg toarea de la ochi.i duc r zbunarea la bun sfâr it. prime ti înc o pung cu galbeni din partea mea. cinci sute unsprezece. Suspicioas .Pro tilor! ip înfuriat eful ho ilor. Din întâmplare. .« i mi-au dat o pung cu galbeni ca s cos trupul la sfârtecat. pe când fusese legat la ochi prima oar . ea desen câte o cruce ro ie pe toate u ile de la casele din vecin tate.

Mergând de la un chiup la altul. Ai putea s -mi oferi g zduire peste noapte? Pg. descoperi c to i oamenii s i erau mor i.Sunt negustor de ulei. Änegustorul´ ceru îng duin a s mearg la carul s u s vad dac nu s-o fi spart vreun chiup în timpul c l toriei.. De cum cei ai casei se duser la culcare. Ä i atunci o s -i ucid pe to i.i aduc i carul în curte i-i oferi o cin pe cinste. turnând în fiecare câte o por ie de ulei încins peste ho i.E timpul s ie im? . remarc într-o zi Ali Baba. nu mai e ti sclav . r spunse eful ho ilor. Dup cin . s-a f cut târziu i sunt obosit. fiul lui Ali Baba. E ti o fiin nemaipomenit . ci un membru al familiei mele. eful ho ilor. auzi o voce optind: . la semnalul lui. î i spuse eful ho ilor. ie ind în curte. Pg. disp ru în noapte. se ascunse într-un ungher ca s vad ce se va întâmpla.Nu. d du cu ochii de Tabit. Dup o vreme. Dar când d du la o parte capacele. 293 . Morgantina gândi c figura oaspetelui îi este cunoscut . el opti oamenilor s i ca. înc nu. Invit -l acas ! Aducându-le gust ri. În cele din urm . Pg. în curte ap ru eful ho ilor preg tit s dea semnalul convenit. î i rase barba i se deghiz într-un negustor de covoare. s fie gata s ias la vedere i s -i ucid pe cei din cas . 291 Ali Baba îl primi cu bucurie pe negustor. care-l pl cu pe dat . Pe acesta îl i trase ea în buc t rie i. r spunse Morgantina repede. Morgantina îi povesti lui Ali Baba cele întâmplate.Negustorul la i-a vândut ni te covoare frumoase la un pre foarte mic. În aceast vreme. î i termin i Morgantina treaba în buc t rie. Din acest moment. strecurându-se tiptil. ÄMai devreme sau mai târziu o s m invite în casa tat lui s u´. A doua zi. se duse de la un chiup la altul. Îngrozit. îl puse la foc.´ . în afar de cel din urm care era plin cu ulei. 292 . i la fel se întâmpl la fiecare chiup. ÄM întreb dac uleiul negustorului e mai bun decât al nostru´. Apoi. î i spuse ea.N-am s pot niciodat s te r spl tesc îndeajuns! exclam st pânul ei. Dar când ridic u urel capacul de la un chiup. îl l s s . turnând uleiul într-un ceaun. setos de r zbunare. La pia .

Morgantina prinse s se învârt într-un vârtej de voaluri. e cea mai frumoas zi din via a mea! îng im el. Mii de mul umiri! Înainte ca ahul s închid rubinul în cuf rul lui cu comori. Morgantina le salvase vie ile! Pân la urm . Trebuie s i-l duci ahului! Prin urmare.Luminate. Iar în clipa în care se opri din dans. Ne-ar fi omorât pe to i.Ce-ai f cut? gâng vi Ali Baba.E un rubin! exclam buc tarul.sta este cel mai mare rubin pe care l-am v zut vreodat . Îi cunosc fa a. a doua zi cer etorul se înf i . La cafea. De ce i-ar l sa ie râul o asemenea comoar ? Î i voi da o pung cu aur pentru el. iar în cea dreapt un pumnal. o chem pe fiica sa Fatima i-i spuse: . O lu i d du fuga la prietenul lui care muncea în buc t riile regale. 294 Prin ul Rubin A fost odat ca niciodat « un cer etor care tr ia în îndep rtata Persie i peste care d du norocul. Ali Baba r mase singurul care cuno tea cuvintele magice care deschideau pe tera celor patruzeci de ho i.Este eful ho ilor! strig fata.În glodul de pe malul râului. inea o tamburin . cer etorul v zu o piatr care str lucea în ro u. Pg. . înfipse adânc . 295 .Câ i dinari îmi dai pentru piatra asta str lucitoare? îl întreb el.Cum vrei tu! îi r spunse Ali Baba. . . Dup o rev rsare nea teptat . . Dar în glodul de pe malul lui.Unde l-ai g sit? îl întreb acesta. În mâna stâng pumnalul în inima negustorului de covoare. Preaîn l ate! spuse cer etorul. î i d du seama c negustorul de covoare nu era altul decât eful ho ilor! Morgantina ceru îng duin a s danseze în cinstea oaspetelui. Înc o dat . De acord? Cer etorul î i putea cu greu crede urechilor. dar era hot rât s nu mai spun nim nui secretul s u! Pg. . .Tremurând dintr-odat . i-l voi face cadou când vei împlini optsprezece ani! cu rubinul dinaintea ahului Persiei. râul care curgea vijelios pe lâng capital se retrase în albia sa.Hm! f cu ahul gânditor. . l sând în urma sa noroi i mâl.

Un uierat însp imânt tor se auzea tot mai tare. . zâmbind: .Îmi pare r u. care opre te caravanele s treac prin p dure. Dac vei reu i s -l ucizi pe dragonul din Valea Mor ii. ahul se înfurie la culme. Dar când ridic încet capacul cuf rului. iar ahul era convins c aceea i soart o va avea i prin ul Rubin. ahul lu pe loc hot rârea s -l pedepseasc pe tân rul obraznic. r spunse prin ul. E un secret pe care nu am voie s i-l spun! Revenindu. nu m întreba cum sa petrecut min unea.i f lcile! Spre diferen de tinerii care încercaser pân atunci s r pun dragonul. tun el. F cu un pas în fa i lovi puternic cu spada. Ajuns la marginea p durii dese i întunecate îl strig pe dragon s se arate. dar nimeni i nimic nu m va face s spun cum am ajuns aici. î i voi da mâna fiicei mele. Pg. 297 . Fatima. Luminate.Bine! exclam ahul. prin ul nu se mi c de pe locul lui. Fatima îl îmbr i bucuroas pe tat l ei. 296 Admirând nestemata. Luminate. de aniversarea Fatimei. c ci din cuf r ie i un tân r chipe care-i spuse. Venea dragonul! Bestia înfrico toare se opri în fa a lui i url desf cându. zgomotul unor crengi rupte îl f cu s sar în picioare. dup cum f g duise. .i din surpriz . prin ul Rubin o porni spre Valea Mor ii. confirm tân rul. ahul merse s aduc rubinul. apoi înc o dat în gâtul dragonului care c zu f r suflare la p mânt. . Mâniindu-se la auzul acestor cuvinte. mul i tineri de isprav î i pierduser via a încercând s ucid dragonul. A a cum se întâmpl adesea. . Sunt prin ul Rubin! te rog. înseamn c e ti servitorul meu.Pg. 298 Încins cu spada de aur a ahului.Rubinul t u nu mai exist ! Eu i-am luat locul. iar p mântul se cutremura. Dar singurul r spuns c p tat a fost ecoul vocii sale. i nici m car nu-mi este îng duit s aflu din ce .E minunat! Mul umesc foarte mult! tiu c -mi va purta noroc! Câteva luni mai târziu.Din moment ce ai luat locul rubinului atât de pre ios. Atunci ia spada mea de aur. . scoase un strig t de uimire.Fire te. Pg.Am pierdut o nestemat pentru un prin pricin ? r cni el. Se a ez pe un trunchi c zut de copac i tocmai când era s a ipeasc .

M car spune-mi cine e ti cu adev rat i unde tr iai înainte. i chiar i ahul c ut s-o lini teasc . se albea la fa i spunea: . i astfel. Fatima se rug de el cu cerul i cu p mântul s -i spun secretul. Fatima i prin ul Rubin f cur nunt i tr ir ferici i. cu barba alb . îmbr cat într-o rob aurie i inând în mân un sceptru. tân rul era aclamat ca un erou. Pg. servitoarea ei veni în grab la ea. i apoi ap ru din ape un b trân falnic. Dar Fatima insist f r contenire.În l imea Ta. Într-o zi. ieri-noapte am v zut cel mai uimitor lucru. La sfâr it. îi mângâie p rul i-i spuse hot rât: . 300 Fatima chem ajutoare. Fatima se ascunse dup un copac aflat în apropierea râului. pe unde prinser s joace mii de lumini e. dinspre tron se auzi o voce: . M gândeam c ar putea s fie« Inima Fatimei tres lt . Dup aceea. Dar cu cât trecea timpul. cu capul dragonului în mân . Dac vrei neap rat s tii cine sunt.Nu. La miezul nop ii. Iar în spatele regelui st tea un prin cu un rubin în frunte. Dar prin esa deveni tot mai trist . Fatima îl recunoscu pe so ul ei în tân rul care st tea în spatele tronului. . Acoperindu. cu atât Fatima devenea mai curioas în ceea ce privea trecutul so ului ei. prin esa alerga pe mal. 299 Întorcându-se spre palatul ahului. primi aplauze înfl c rate. se plânse ea. Palid la fa . tiind c întreb rile ei nes buite duseser la acest sfâr it tragic. Îngrozit . Dar privind la frumoasa sa so ie pe care o iubea i care suferea atât.i pot spune. un val uria îl arunc în râu i tân rul disp ru în adâncurile apei.tii c nu pot. î i p r si locul i prinse s danseze cu gra ie. dar în zadar. Oare s fi fost so ul ei? În noaptea urm toare.i fa a cu v lul. pe când st teau pe malul râului care uda gr dinile ahului. S nu m mai întrebi. strigând dup el.Nu tiu nimic despre tine. .Pg. . pe râu au ap rut o mul ime de lumini e. îng im prin ul.Nu vreau s te mai v d cum te chinui atât. Dar ori de câte ori prin ul auzea aceste cuvinte. Apoi. Într-o zi. un tân r a prins s danseze în onoarea unui om mai b trân care p rea s fie rege. înso it de servitoarea ei. apoi o mie de djinni au împodobit malurile râului cu flori. î i voi spune! Dar chiar în secunda când se preg tea s dezv luie secretul. sau m vei pierde pe veci! Dar Fatima era roas de curiozitatea de a afla. prin ul sus inu c nu poate face a a ceva. Disp ruse. spuse ea.

închizându-se apoi peste rege i curtea sa i l sându-i pe mal pe Fatima i pe prin ul Rubin care se îmbr i ar ferici i! Pg. pe viitor. i strig : . c ci fiecare e ec însemna un nou pl titor de biruri. Cei mai mul i dintre prin i deciser c nu mai avea rost s protesteze. A a c plecar pe la palatele lor ca s se preg teasc de competi ie. Ia. marchizi i duci care încercau s-o fac s râd pe prin esa plâng cioas .D -mi înapoi so ul! B trânul rege se ridic în picioare. c ci i se va da! Fatima î i ridic v lul de pe fa . arabi i turci din toate provinciile regatului. Nemaiputând s suporte se adunar s protesteze. Nu numai cei s raci trebuiau s pl teasc . Împ ratul era mul umit.i înapoi so ul. Sosir indieni. . ca apoi s -i huiduiasc i s -i fluiere când se întorceau cu coada între picioare. împ ratul se temu s nu se i te o r scoal .Pg. Lista cavalerilor care d deau gre în încercarea lor se lungea zi de zi. apele se mai deschiser o dat . pe la palatul împ ratului se scurser o mul ime de prin i. cum d dea cu ochii de ei.i doresc. dar în aceea i m sur i nobilii. po i cere orice. 303 Ceea ce produse ceva rumoare la adunare. Chiar i oamenii simpli erau satisf cu i s vad c nici cei nobili nu reu esc s aib ce. Dar nu uita cum l-ai pierdut i. izbucnea într-un plâns de neoprit. dar prin esa. circazieni. Unii dintre nobili se îndoiau îns c împ ratul va renun a s mai cear biruri. 302 Prin esa plâng cioas A fost odat ca niciodat « un împ rat lacom care.i supunea poporul la biruri grele. Auzind de una ca asta.Pentru un dans atât de frumos. 301 .Regele Apelor din Persia i-a dat cuvântul. pe prin ul Rubin. Mul imea îi întâmpina cu ova ii. care continua s plâng . Erau tineri îndr zne i i chipe i. fiecare fiind sigur c va reu i acolo unde cel lalt va da gre . fii mai în eleapt ! În cele din urm . A a c d du o proclama ie care s rezolve plângerile: ÄCel care-o va face pe fiica mea Sarah s zâmbeasc din nou nu va mai trebui s pl teasc bir niciodat !´ Pg. Din acea zi. Singura persoan nefericit era Sarah.

împ ratul ced rug min ii sale. a a c te vei vedea cu prin esa abia mâine. un prin din Mongolia fu cât pe-aici s o fac pe Sarah s zâmbeasc . . dar când to i crezuser c . Tr gând o temenea în fa a lui Sarah. Un sultan kurd. Prin esa care nu râsese niciodat era o marionet ! O marionet c reia i se d duse via ! i nimeni nu. . vestit pentru umorul s u i pentru faptul c -i f cea pe cei de la Curte s râd în hohote. c ci din capul spart al lui Sarah prinser s cad arcuri i piese de metal.E cel mai chipe dintre to i! exclamar ele. când vesele. Iar într-o sear .Sire. va zâmbi. acesta izbucni într-un râs dispre uitor. . To i curtenii se adunaser s priveasc . f r s scoat o vorb . guvernatorul unui mic inut aflat h t departe de palat. Pg. cu o fa inexpresiv . îl l s s intre. Un tân r inteligent i chipe . izbucnise în plâns. 306 A doua zi de diminea . Apoi. Fur anun ate i celelalte surori ale prin esei de sosirea lui Omar.Pg. Venir nobili chiar i din Persia. spuse gr jdarul. în locul lui. Omar se întoarse spre împ rat i-i spuse: . Aerul se umplu de ipete! Împ ratul î i ridic bra ele furios. 304 Într-o bun zi. în fine. d -mi pu in sceptrul i voi rezolva problema lui Sarah! Surprins de o a a cerere ciudat . interpretând când cântece triste. reu ise s p c leasc ni te rude lacome care vruseser s pun mâna pe putere. Dar ochii negri ai prin esei se umplur de lacrimi. Omar se apropie de ea i-i p li una cu sceptrul în cap. De i Omar r spunse de îndat chem rii. iar prin esele se împr tiar care încotro! Str jerii î i traser spadele din teci! Dar deodat to i se oprir ului i. Omar nu f cu nimic ca s-o amuze pe prin es . la moartea unchiului s u. împ ratul porunci ca noul venit s se înf i eze înaintea lui Sarah. 305 Singurul care nu ap ruse înc era Omar. dar în zadar! Pg. Spre deosebire de ceilal i pretenden i. Dar având ordinele lui. trebui s c l reasc zile în ir pe minunatul s u arm sar negru. admirându-i frumuse ea. Î i struni balalaica ore în ir. Mesagerilor împ ratului le lu destul timp ca s ajung în acest inut m rgina . Celelalte prin ese se strânser în jurul lui. Se m rgini doar s se uite la ea. iar Sarah îl privea la rândul ei. încerc s -i fure lui Sarah un zâmbet cu remarcile lui amuzante.i d duse seama de asta. cu excep ia lui Omar. ajunse la palat. Prin esa îl privise cu ochii usca i.S-a f cut târziu. Când c l re ul plin de praf spuse b iatului de la grajd de ce venise.

Dar asta nu-i f cea s se iubeasc mai pu in i. într-o bun zi o s . r spunse Zemira. uite. . iar Said crescu puternic.i iau locul pe tron!´ i chiar a a se petrecur lucrurile doar câ iva ani mai târziu! Pg. îi spuse Benezar. un b rbat mai iste decât el.i mai putu st pâni râsul.Ar trebui s te trimit pe e afod pentru impertinen a ta. Zemira d du na tere unui b ie el tare chipe . Anii trecur ca apa. într-o zi cu furtun . ia asta cu tine drept amulet . s n tos i neînfricat. Omar gândea a a: ÄDrag socrule.Said. 308 Aventurile lui Said A fost odat ca niciodat un b rbat botezat Benezar. Iar acum. 307 Mezina împ ratului. nu. cu excep ia unui singur lucru: Zemira credea în farmece. e ti scutit de biruri! Omar aprob din cap i-i zâmbi lui Marika. ad ug femeia. Este un dar magic. Pentru c se folosise de Sarah-marioneta ca s poat primi i în continuare biruri i d ri.Ce-i asta? întreb el. împ ratului îi veni o idee genial i-i spuse lui Omar: . Pg. fire te. Se iubeau unul pe altul i se în elegeau în toate. Dar în capul lui. Benezar observ un fluiera ag at de un l n uc de argint pe care fiul s u îl purta la gât.Este un dar f cut de o zân fiului nostru. se hot rî s plece în pelerinaj în ora ul sfânt Mecca. . Când îl v zu prima oar .Lini te! spuse împ ratul privind la ea. s . r spunse Zemira. i. . Dintr-odat . Marika.i poarte noroc! i îi întinse fluiera ul d ruit de zân la na tere.M bucur s aud asta. iar Benezar doar în ceea ce vedea cu ochii. a a voi face. i d -i-l b iatului nostru când va împlini dou zeci de ani.Bine. . descoperise trucul. . 309 . . care era foarte fericit . care tr ia în misteriosul Orient i era însurat cu o femeie pe nume Zemira. ia-l tu. sco ându-l de la gâtul pruncului. Dar i împ ratul v zu situa ia comic .Pg. . dar nu mi-ai spus ce nume îi vom da b iatului! îi spuse Benezar.Ce e asta? întreb tân rul. Când împlini optsprezece ani. dar î i voi cru a via a dac te însori cu fiica mea cea mai mic .

îi r spunse tat l s u. Prin i pe picior gre it. Îl duse la buze i sufl puternic. Dar Said se b tu cu vitejie i-i înfipse iataganul în piept. dup care disp rur cu to ii. când. îi salvar via a. îns Said î i aminti de fluiera . Drumul era lung pân la ora ul sfânt Mecca i trebuiau s str bat câmpii. . spre Said se repezi un beduin tân r. Într-un târziu. cel pe care-l omorâse Said.i pl ti datoria. Pg. Iar pe când cutreierau un pustiu. i. Alah s-o odihneasc . dar nu se întâmpl nimic. . un puternic conduc tor al mai multor triburi din de ert i tat l lui Almansor. dar Said le strig : . Mama ta.N-ave i unde fugi. iar în spate. Fiind luat prizonier. într-o noapte. st pânul vostru. purta lance. r spunse negustorul..E un fluier. v-a poruncit s nu m ucide i! le strig Said. Trecur dou zile chinuitoare i Said se afla în pragul mor ii.Alah s te r spl teasc .Selim. punându. Selim era un om drept i. 310 Tân rul Said ar ta stra nic: era încins cu un iatagan. Ba chiar îl eliber Pg. ci chiar tu! Vei lucra pentru mine pentru a. r spunse Said.Ce-ai f cut? L-ai omorât pe Almansor! E sfâr itul! Fugi i! Cu to ii o rupser la fug care-ncotro. aflând c fiul lui murise-n lupt dreapt .Nici nu te vom ucide! Dar te vom lega i te vom p r si aici. pelerinii pornir la drum. Cum te cheam ? pe tân r i-l încredin unor pelerini care c l toreau spre Mecca. mai bine murim cu spada-n mân ! i se avânt în lupt ! Deodat . fur ataca i de o band de beduini. voia s -l por i cu tine tot timpul.i în fire. Pg. domnule! Care este numele dumneavoastr ? . trecur prin partea locului. negustorul. c lare pe un arm sar alb. pe nea teptate. venindu. Totu i. nu mult dup aceea.A a voi face. . arcul cu s ge i. în pustiu. Un osta de lâng el strig îngrozit: . câ iva încercar s dea bir cu fugi ii. mun i i de erturi. îl cru de o pedeaps aspr . 311 Iat îns c . Said a fost dus în fa a eicului Selim. a fost prins de câ iva prieteni ai lui Almansor. dar nu Alah m va r spl ti. vulturii i acalii vor împlini restul! i a a i f cur . Setea.Kalum. câ iva slujba i de-ai lui Kalum.i fluiera ul la gât. . 312 S rind în ajutorul tân rului. soarele. Said spuse: .

deghizat în cer etor. el îi spuse lui Kalum c voia s plece. amintindu-i c .Pari mai mult de vi nobil . spuse Said. . Într-o noapte. Cum de îmi tii numele? . Prime te inelul acesta drept r splat . . A doua zi. Tu trebuie s fii zâna! La ce-mi folose te? . nu-i a a? . Iar tân rul câ tig multe turnire.Said! . . la bazar veni o femeie acoperit cu un v l.Mai ai fluiera ul atârnat de gât? întreb ea. f când treburi m runte. Pe vremea aceea. omorând doi atacatori i punându-i pe ceilal i doi pe fug .i spuse niciodat numele s u adev rat.Da. îi po i câ tiga! spuse zâna. Atunci î i va salva via a. arme i cai. Ne-ai salvat via a! Cu inelul i punga primite. decât un simplu servitor. Patru oameni îi atacaser pe al i doi. spuse unul dintre cei doi. r spunse el descump nit.E ti tân r i puternic. Said putea g si o corabie cu care s se întoarc acas . f cu i al doilea. Într-o bun zi. negustorul. Tân rul r mase uluit când aceasta i se adres : . în fiecare s pt mân . spuse zâna.Said. Said auzi zgomotele unei lupte. 313 Kalum avea în ora un bazar mare i acolo i începu Said s munceasc . spre admira ia califului. Spune. . Sunt ajutorul lui Kalum. care era în elept i iubit de toat lumea. Pg. c ci ea era. Said nu ezit s le sar în ajutor acestora din urm .. vino cu mine! Înso indu-l. pe când se întorcea acas . Oamenii salva i îi mul umir tân rului i-l întrebar cum se nume te. La ele asista însu i califul.Tu e ti Said. veni r spunsul. Apoi. ca s afle ce mai spunea poporul despre el.Ajut -m s m întorc acas . acolo domnea vestitul calif Harun-al-Rashid. femeia cu v l îi l s lui Said o armur . spunând c era un c l re din Cairo.Abia când vei împlini dou zeci de ani î i va fi de folos. în ora aveau loc turnire.Numele meu este Said. ce pot s fac pentru tine? . tân rul descoperi c salvatorul s u era un bogat negustor din Baghdad. Pg. . c ci nu am atâ ia bani pentru drum! . eu sunt.Fire te! confirm tân rul.i punga asta cu galbeni. 314 Califului îi pl cea s se plimbe noaptea prin ora . Dar el nu. iar înving torii primeau premii.

315 . la împlinirea vârstei de dou zeci de ani.Banii primi i de la tine nu m-ar fi dus prea departe. el a spus adev rul: . Said îi spuse: . sortit s pier nevinovat în temni .Chiar a a? întreb grav califul. r spunse tân rul. 316 Un singur c l tor supravie ui dezastrului: Said! L sat la voia valurilor.Mul umesc. Când a fost întrebat de unde are banii. ad ug : Mi-a dat-o unul din cei doi oameni pe care i-am salvat de la moarte. El îl reclam pe Said la poli ie c îi furase o pung cu galbeni i tân rul a fost aruncat în temni . Afla pe culmea disper rii. fluier i ca prin farmec lâng el ap ru un delfin. am supravie uit naufragiului. acolo se instalase o tab r militar . bogat i fericit´.Da. Dar nu sunt un tâlhar. r spunse Said. .Acas . 317 Spre surprinderea lui.De la un om pe care nu-l mai v zusem pân atunci. i cu leafa pe care i-am pl tit-o eu« . Harun-al-Rashid spuse: . zâmbi Said. Said a fost prins i dus în fa a nim nui altuia decât califul Harun-al-Rashid! Solda ii îi spuser : . fluiera ul avea s -i salveze via a! Ajuns pe uscat cu ajutorul delfinului.i-au mai dat i altceva cei doi? tia o .Pg. Said ajunse cu bine la rm. A a cum îi spusese zâna. dar vor face. când deodat d du peste fluiera . î i spuse Said. i corabia care naviga spre Insula Înset rii a fost luat de valuri i zdrobit de stânci! Pg. prietene! Pg. Privind spre sfetnicul s u. c uta cu mâinile prin jur s g seasc ceva de care s se aga e.Dar e o c l torie costisitoare. acest om e unul dintre condamna i. ÄAm plecat acum doi de acas . . i povestindu-i despre punga cu galbeni. ar tându-i punga. laolalt cu bandi i fioro i. Said a fost condamnat pentru ho ie i trimis pe Insula Înset rii.i unde pleci? îl întreb Kalum.´ Dar în noaptea aceea se stârni o furtun . Ä i iat -m ajuns la dou zeci de ani. . .Sire. mândru. Se pare c a supravie uit naufragiului. R mâi cu bine! Dar Kalum cel r u nu era u or de p r sit.

Califul exclam : . Abraham îi d du drumul în untru. 318 Salem i pironul A fost odat ca niciodat « un negu tor iste pe nume Salem.i caut fiul pe nume Said. inelul acesta! r spunse Said. cei doi oameni c rora le-ai salvat via a erau sfetnicul meu i cu mine! E ti liber« dar mai întâi spune-mi numele t u! . . încheiar o în elegere. Noul proprietar al casei era Abraham.Am venit s ag ceva în pironul meu. În cele din urm . de fa cu Abraham i cu familia sa care priveau ului i.Da.Î i vând casa. un b rbat pe nume Benezar care.Este tat l meu! strig tân rul. Salem veni regulat la casa lui Abraham ca s aga e sau s ia ceea ce ag ase în . în tab r . în cele din urm .Said. m rite calif! . se f cu dreptate. Salem aduse un m gar mort în piron. Dup o s pt mân . dup cum merita! Pg. socoti c pre ul e bun. tat l i fiul se îmbr i ar .. Dar câteva zile mai târziu. i plec . sta va r mâne al meu! Iar cump r torii cl tinau din cap. iar proprietarul pironului era Salem. ap ru din nou i. i afurisitul de Kalum a fost întemni at i condamnat. mai calic decât ceilal i.Said? repet sfetnicul. dar nu i pironul din perete. fiind negu tor. de ast dat .E pironul meu i am voie s ag ce vreau eu! Pg. neîn elegând unde voia s ajung Salem. Salem cioc ni la u .Tinere. î i lu r mas-bun în piron o mantie veche. Într-o sear . cu un efort mare. Se afl aici. ag pironul care-i apar inea. dar pe care. . iar cu banii primi i s cumpere un nou magazin i alte covoare. În schimb. Salem nu cerea un pre prea mare pentru ea. spuse el. hot rî s-o vând . ar tându-i inelul pe care inea pe un lan la gât. Noii proprietari se plânser de mirosul cadavrului. al c rui magazin plin de covoare a luat într-o zi foc! Salem r mase doar cu casa lui pe care. îl ag Salem le spuse simplu: . Reg si i de-acum. 319 De atunci înainte. Cu toate astea se târgui cu Salem i. Numai Abraham. iar Salem ag în piron un sac mare i gol. avea o preten ie ciudat fa de posibilul cump r tor: .

´ Dar tot acolo st tea scris c cel care se va transforma va trebui s nu râd niciodat cât timp se va afla în pielea animalului. Sa a r mase încântat de ce v zu i cump r toate obiectele. Mansur! strig Sa a bucuros. dar nu. Era chiar Ka nur. iar Salem î i recuper casa f r s cheltuiasc niciun b nu ! Pg. dar în elegerea era în elegere! Casa era a lui Abraham. Apoi îl întreb ce inea într-un mic sertar al cuf rului.Te rog. în asemenea condi ii. 321 . Tot ce are de f cut este s trag pe nas pulberea neagr r s rit i s pronun e acela i cuvânt. . Sa a chem to i în elep ii inutului ca s descifreze ciudatul scris. c ci pu ea îngrozitor! Se duse chiar i la jude. 320 Sa a. i rosteasc cuvântul MUTABOR. care se deghizase. Pg. Lui Sa a îi pl cea s colec ioneze obiecte de pre . Într-o zi. numit Sa a.i ia m garul mort.Nici eu nu tiu ce e în untru. s prime ti astea ca un dar. iar Sa a îl d duse uit rii. pas mite altfel va uita cuvântul magic. vr jitorul Ka nur.i convine.i voi mai înapoia niciun ban! Abraham încerc toate tertipurile ca s -l conving pe Salem s .i ia stârvul. Mansur.Fire te. care voia tronul pentru fiul s u. Dar avea i un du man. spuse vr jitorul. i ce s vezi. Abraham se v zu silit s p r seasc locuin a. Mizrah. spuse vicleanul vr jitor. po i pleca din cas . îl aduse în fa a sa pe un negu tor aflat în trecere.Dac nu. . Mansur i berzele A fost odat ca niciodat « un tân r chipe . va trebui s fac trei plec ciuni spre i un sul vechi de hârtie. Hai s încerc m. dar pironul apar inea lui Salem! În cele din urm . În l imea Ta.Ne putem preface în animale. Dar Salem nu voia cu niciun chip s . dup câteva zile se ar tar în stare s le traduc : ÄCel care cite te aceste cuvinte va ob ine însu irea de a se transforma în orice animal va vrea i de a cunoa te limba lui. primul sfetnic. spuse el. Era califul inutului i to i supu ii îl iubeau. era greu pentru Abraham s locuiasc în acea cas . Ka nur fusese alungat de la palat. Negu torul î i deschise micul cuf r i-i ar t marfa. care tr ia în Persia. acoperit . Deschise sertarul i scoase un borcan plin cu o pulbere neagr cu un scris ciudat. p r sind apoi sala tronului. . Pentru a se preface din nou în om.

Odat cu venirea amiezii. Hainele se pref cur în pene albe. Se petrecea ceva ciudat. . Privind în jur. Ce minunat era s zbori! Sa a i Mansur survolar lacul. Ka nur. fiul vr jitorului pe care l-ai alungat. auzir un ip t înfior tor. . Picioarele li se transformar în be e sub iri. Tocmai se întrebau în ce animale s se prefac . Pg. i dintr-odat . hot râr s zboare înapoi.i seama c a uitat cuvântul magic. din Sa a i Mansur nu mai r mase nimic omenesc. primul sfetnic se cutremur de groaz . Str zile erau pline cu o mul ime de oameni.Cine este impostorul acela? strig furios Sa a. la palat. 324 Dar pân la Mecca era drum lung i soarele tocmai apunea. Ce s fi fost? Sa a î i f cu curaj.Hai s g sim i alte berze! propuse Sa a. i o pornir în zbor pe deasupra râului care izvora din lac.Nu vom mai fi niciodat oameni! spuse trist Mansur. op ind dup vreo prad într-un loc cu ap mic . . Curând. uitar de avertisment i . În calea ca de aur a lui Sa a era a ezat un str in p zit de proprii lui str jeri. Sa a scoase din buzunar borcanul cu pulberea neagr . Traser pulberea pe nas i rostir cuvântul magic MUTABOR.. dându. Nu avem nimic de pierdut.Este Mizrah. Treceau u or peste str zile cet ii. r spunse uluit Mansur. Privind la st pânul s u.Hai s afl m ce s-a întâmplat. 323 Dar v zând o barz izbucnir în râs. 322 A doua zi. Obosite i înfometate. tr gând o plec ciune adânc .În berze! strigar ei. Pg. dis-de-diminea . când pe-acolo trecu în zbor o barz . Pg. . Dup ce nu mai putur fi v zu i. tiu c i acesta era în aceea i situa ie. i un alai lung p trundea pe por ile palatului.Dac asta e dorin a ta! spuse Mansur. Sa a i primul s u sfetnic plecar într-o plimbare spre un lac aflat în afara palatului. cele dou berze coborâr pe ruinele unui vechi templu. . S zbur m la Mecca i s ne rug m la mormântul Profetului ca s ne redea memoria. .

î i rec p tar vechile înf i ri. Pg. o asigur el pe prin es . 327 Cei trei înc lecar pe t cute c milele vr jitorului i plecar . de îndat ce-mi recap t tronul ne vom c s tori. . Sa a! E în via ! Numaidecât. îmi promi i s te însori cu mine? Sa a f g dui cu bucurie. o s se rup Sa a i Mansur se privir ului i. Pg. spunându-mi c voi r mâne pas re pân cineva va vrea s se însoare cu mine. iar bufni a îi duse la petrecerea care avea loc printre ruine. Ka nur va veni aici cu confra ii lui s petreac . Numaidecât. dar în locul ei st tea acum o prin es frumoas îmbr cat într-un sari de m tase i cu un v l pe cap! Sa a o privea vr jit! . spunându-i la rândul lui povestea lor. .Disear .E califul nostru. rosti cuvântul magic MUTABOR. Dar dac te ajut. Supu ii îi înconjurar . spuse bufni a. 325 berze distinser ochii galbeni ai unei bufni e uria e. M-a pref cut într-o bufni . . bucurându-se din cale-afar . 326 F cur apoi trei temenele c tre r s rit i rostir cuvântul. Maleficul Ka nur a vrut s m m rite cu fiul s u i s pun mâna pe regatul tat lui meu. ajunser la por ile ora ului. al turi de frumoasa prin es . i vraja asta! V zându-i. u ura i. Înaintând pe str zi.A a cum i-am f g duit. dup numai câteva secunde.În sfâr it! Dup atâ ia ani. m tur torii prinser s strige: . Pg. cele dou . fiica regelui Indiei.Din nou Ka nur! strig Sa a. S-ar putea s se laude c v-a f cut s disp re i i s repete cuvântul magic. . spuse bufni a. Califul i sfetnicul s u se îmbr i ar . ie ind repede dintre ruine.Eu sunt Naja. Ka nur se afla deja acolo cu mai mul i vr jitori.Ia ghici i cum am sc pat de Sa a i de prostovanul de Mansur? râse Ka nur. Ka nur m-a trimis în ruinele astea. la ferestre i în u i ap rur o mul ime de oameni ca s -i vad pe calif i pe sfetnicul s u. S-a deghizat i m-a stârnit s beau dintr-o po iune magic . bufni a buh i sumbru i le spuse: .Într-un ungher întunecat. i. . Apoi se întoarser spre bufni . În zori.sta e! strigar bucuroase cele dou berze.

Iar când c lug rii auzir de o lume atât de diferit . se însur cu frumoasa Naja! Pg. În acela i timp. o lume f r scrupule. Dar chiar în momentul când se preg teau s întoarc spatele templului. murd rie i violen . a fost silit s trag pe nas pulberea neagr Venise i timpul s se bucure! Mansur organiz Numaidecât. î i c utau râc unii altora. p r sir templul. apoi un al doilea. printre ruine. p ruse paradisul. Dar ce sentâmplase? Venise un tân r c lug r care-i tulburase cu pove tile lui despre lumea de dincolo de zidurile templului. credincios . fiul vr jitorului încerc s scape. plin de flori i de plante rare. dar acre acum se dovedea doar o existen singuratic .La moarte! S fie trimis la moarte! strigau ei. Auzind ce se petrecea. Iar acolo v zur lumea exterioar a a cum era. Mansur trimise g rzile regale s -l prind pe Ka nur. f când zilele s par mai scurte i mai pu in monotone. se preg tir i ei tri ti s plece. avu loc o întâmplare care avea s le schimbe via a în acest col i or lini tit. C lug rii î i petreceau zilele în rug ciuni i medita ii i frumuse ea din jur era de-ajuns ca s -i fac s uite de lume. Cât i s rosteasc cuvântul Mutabor. Supu ii era furio i aflând cum îi p c lise Ka nur. pân atunci. 328 P s rica de aur Au fost odat ca niciodat « ni te c lug ri budi ti care tr iau într-un templu înalt aflat într-o gr din splendid . Numindu-l pe tân rul c lug r conduc torul lor. iar templul era aproape p r sit. de o via plin de pl ceri i distrac ii. Pe drum începuser s apar buruieni. i dus în cel mai înalt turn. Maleficului Ka nur i s-a t iat capul. Pg. Le vorbise de ora e. Sa a ordon ca Mizrah s fie întemni at. mai întâi un grup. de lumini str lucitoare. 329 cât timp tr ia el. Fiecare c lug r se sim i tentat s prind una dintre panglici i. Ultimii cinci c lug ri. . nu mai dorir s r mân în ceea ce. o mare petrecere. mustind de ur . curând. sfâ ia i între dragostea lor pentru locul sfânt i dorin a de a vedea noua lume despre care auziser . din care pacea fusese pe veci îndep rtat .De cum ajunser la palat. se transform într-o barz care a fost pus într-o cu c f g duin ei f cute. micul grup se sim i transportat spre t râmul viselor lor. într-o zi. pe deasupra capetelor lor zbur o pas re de aur care inea în cioc cinci panglici albe i lungi. dar deja era prea târziu. iar Sa a. Apoi. c ci califatul nu era în siguran despre Mizrah. i departe de a mai tr i în pace.

A scris într-o manier simpl i plin de în eles. î i public prima carte con inând 23 de fabule. devenind primul autor de pove ti foarte cunoscut pe întreg întinsul Rusiei. p s rica le d du de trei ori ocol. De la pove ti cu animale la« De i Krîlov a împrumutat unele teme de la Esop i de la La Fontaine. Biserica p streaz stilul ortodox rusesc (pravoslavnic). Krîlov i-a dat seama c e mult mai indicat s scrie propriile lui fabule i. Rusia la mijlocul anilor 1800. Cu toate c nu urmase cine tie ce coli înalte. Prin munca lui. i a murit în 1871. În anul 1805. personajele i ac iunea erau tipice rii sale. Afanasiev a scris i Legende populare ruse ti. i a murit în 1844. con inea sute i sute de pove ti. la Moscova. la Sankt Petersburg. i c lug rii tiur c însu i Buda venise s -i ajute s g seasc drumul sper adev rata fericire! Pg. Jos. în districtul Voronej. la Boguciar. Sus. 331 O culegere de pove ti ruse ti« a fost început de Afanasiev în 1855. 330 Pove ti din Rusia Fabulele ruse ti. un grenadier vorbe te cu un ran. o scen din ÄPrin ul i cer etorul´. în gr dina templului. ei hot râr s nu-l mai p r seasc niciodat . S niile erau la mare mod .C l toria a fost lung . i în Pove ti îndr gite. Intitulat Pove ti populare ruse ti. în 1809. Afanasiev s-a n scut în anul 1826. el s-a al turat lungii liste de autori de pove ti care s-au inspirat unul pe cel lalt. A continuat cu alte 8 c r i de fabule. Nobila doamn se afl într-o sanie condus de un vizitiu. cu ele putându-se c l tori pe z pad . Pg. În prim plan. aceast carte a fost publicat . Ivan Andreevici Krîlov s-a n scut în 1769. Aleksander N. O tem comun pove tilor ruse ti ± satirizarea clerului sau a proprietarilor de p mânturi ± este reg sit în Elve ia. toate în versuri. i terminat în 1864. devenind o parte important a literaturii ruse. carte care a fost îns interzis pân în anul 1914. Înainte de a disp rea în t riile cerului. iar când p s rica i-a adus înapoi. la Moscova. Pân la urm . multe dintre versurile sale au devenit proverbe celebre. sub pseudonim. Krîlov a început s traduc în limba rus fabulele lui La Fontaine. Scris pentru copii.

Desenul din stânga: manuscrisul unei c r i religioase, de prin anii 1700. Sus, personajele Alex i Nata a din ÄAlex, vân torul´. În aceast poveste, Alex trebuie s aib încredere în zân , salvându-i astfel via a Nata ei, ca i pe a lui. Pg. 332 Prin ul Ivan A fost odat ca niciodat un prin viteaz i bun, pe nume Ivan, care avea o sor vitreg ce se ocupa cu vr jitoria. Surorii lui nu-i pl cea deloc de el, a a c , într-o zi, încerc s -l atrag într-o curs a mor ii. Când colo, c zu chiar ea în propria-i capcan , a a cum se va vedea. Într-o zi, arul, care era tat l lui, îl chem pe Ivan i-i încredin un secret îngrozitor: Pg. 333 - N d jduiesc ca acea zi s nu vin niciodat , spuse arul. Trebuie s pleci numaidecât. Cu ani în urm am avut un vis prin care am aflat c sora ta vitreg va deveni o vr jitoare i va încerca s te ucid . Ieri, înainte s moar , magicianul de pe munte mi-a spus c acest lucru urmeaz s se petreac foarte curând. Mai întâi, Ivan nici nu vru s aud , dar apoi se l s convins de tat l lui. Prin urmare, prin ul înc lec pe arm sarul s u i porni la drum. C l tori astfel zile de-a rândul, pe firul râului care-i uda p mânturile, pân z ri mun ii cu creste înz pezite, de unde izvora râul, i acolo, în p durea deas de pini, hot rî s se opreasc . î i ridic o cas în mijlocul codrului, tr ind din vânat i pescuit. Astfel trecu un an în care Ivan c ut s uite groaznica prezicere. Într-o noapte, neputând dormi, prin ul ie i din cas . Plimbându-se pe

malul râului, el z ri în ap reflec ia fe ei surorii sale. Ochii ei îl vr jir , iar Ivan îngenunchind auzi o voce care-i vorbea: Pg. 334 - Drag frate, întoarce-te la castel. Sunt aici i te a tept. Tat l nostru vrea s te vad . de ce-ai plecat? Apoi, n luca disp ru. Însp imântat, Ivan s ri în picioare. Un fior rece îi trecu pe ira spin rii. ÄOare pe cine s ascult?´ se întreb el. ÄOh, trebuie s m întorc numaidecât!´

Drumul de întors a fost lung, dar Ivan nu preget s -l urmeze, c l uzindu-se dup dang tul clopotului din turl . Când afl c acel clopot anun a moartea arului, Ivan d du pinteni arm sarului. În cele din urm , în zare ap rur zidurile cet ii, când, f r veste, i se înf i o balan uria spunând: - Te-am a teptat! Tat nostru a murit l sându-mi sulul acesta pe care i-a scris ultima dorin . Va trebui s ne cânt rim i cine va trage mai pu in acela îi va urma la tron. Cel lalt trebuie s moar ! Ivan în elese c moartea era aproape, c ci cânt rea mai mult decât sora sa. P rea ea mare, dar nu erau decât mul imea de straie care-o ar tau a a. Pg. 335 Neavând încotro, Ivan trebui s se supun încerc rii. Dar meandrele sor ii sunt adesea nea teptate. Vr jitoarea se a ez pe unul dintre talere când, deodat , se auzi un zgomot ciudat. Sus in toarea talerului ei se rupse, talerul se înclin brusc i fata c zu la p mânt. C l ul, care primise porunc s -l omoare pe cel care se va dovedi mai greu, ridic securea deasupra capului i o f cu apoi s cad cu repeziciune. Din acea zi, Ivan deveni ar. Domni timp îndelungat i, ca simbol al drept ii, în blazonul familiei a fost încrustat o balan . Pg. 336 Plopul i pârâul A fost odat ca niciodat un p durar pe nume Ivan, care s l luia într-un codru din nordul Rusiei. Fiind un tân r în plin putere, î i ridic singur o caban din bu teni i, dup ce o termin , porni s - i caute o nevast . Visa s g seasc o fecioar frumoas , zvelt i blând , cu ochi alba tri i piele fin . Duminicile cutreiera satele îndep rtate dup mic i dr gu . Adesea, de la geamlâc privea o fat dr g la aleasa din visele lui, dar nici una dintre fete nu-i era pe plac. Drumul pe care-l str b tea trecea pe lâng o c su o procesiune ciudat . În mijlocul drumului st tea sora sa, înso it de doi str jeri care c rau i de c l u care purta pe umeri o secure enorm . Prin ul o auzi pe sora sa

care-l petrecea cu privirea pe voinic. Dar Ivan pas s numea Nata a. Pg. 337

tie c o cucerise pe tân ra care se

Fata era timid , dar dragostea ei pentru Ivan era atât de mare, încât într-una din zile îl opri pe c rare.
- Am cules chiar eu fragii tia, îi spuse ea. Te rog s -i m nânci i s te gânde ti la mine. Privind-o pe Nata a care ro ise, Ivan î i spuse: ÄEi, nu e chiar a a urât , dar«´ - Mie nu-mi plac fragii, spuse el de-a dreptul. Mul umesc oricum! Uitându-se dup el cum pleac , Nata a izbucni în lacrimi. Câteva zile mai târziu, fata îl opri din nou pe Ivan i, întinzându-i un pulover de lân , îi spuse: - La noapte va fi ger, dar sta î i va ine de cald. L-am împletit chiar eu! Dar Ivan îi r spunse: - Ce te face s crezi c un b rbat ca mine se teme de frig? Pg. 338 La acest nou refuz al lui Ivan, pe obrajii Nata ei se rostogolir dou lacrimi, iar fata intr suspinând în cas . Dar tot nu se l s p guba . Data urm toare îl opri pe p durar întinzându-i o sticl i spunându-i: - Nu po i s nu iei sticla asta în care am f cut un suc din toate fructele p durii! - Nu-mi place sucul, r spunse Ivan, v zându- i de drum. Dându- i seama c fusese cam din topor, se întoarse s - i cear scuze, dar Nata a disp ruse. Mergând, î i spuse: ÄAre ochii blânzi i pare bun la inim ! Cred c r fi trebuit s primesc m car unul din darurile ei!´ Pg. 339 În acea clip , în fa a lui ap ru o femeie frumoas . - Vrei s -mi cân i ceva? Eu sunt Rusalka, o zân din p dure! Ivan r mas împietrit. - i-a cânta tot restul vie ii, exclam el, dac a putea« Întinse mâna s o ating , dar zâna pluti ceva mai departe. - Atunci cânt ! Cânt ! Numai sunetul vocii tale m va adormi!

Plângând. unde se încruci au caravanele care veneau din India i China. Pere ii erau acoperi i cu mozaic multicolor. În schimb. ca s . ca prin farmec. f r s dea nimic în schimb!´ i Ivan sim i c numai Nata a i-ar fi putut alunga pustiul inimii. fl c ul v zu c în apropiere curgea vesel un pârâia pe care nu-l mai z rise pân atunci.i aminte de Nata a. dar p durarul cânt pân la l sarea serii. V zându-l pe cer etor. în ora sosi un prin bogat i. 340 Prin ul i cer etorul A fost odat ca niciodat .Domnule. Nata a. un ora micu dar prosper. în vreme ce somnoroasa zân îl tot îndemna. atras de magnifica cl dire. D du fuga spre casa ei. Înfrigurat i istovit. vocea-i deveni tot mai r gu it . zise prin ul care era curios din cale-afar . nu pe femeia asta care tot cere.i r spund la întrebare ar trebui s . aducându. Dar nimeni nu r spunse.N-o s-o mai vezi niciodat ! Lacrimile au transformat-o într-un pârâu! Se cr pa de ziu . trebuia s mi-o fac pe ea mireas . tot treaz . ce faci în fa a unei cl diri atât de frumoase? . îl întreb : . î i spuse: ÄCe n tâng mai sunt. i chiar lâng u î i g sise loc un cer etor. . Rusalka îi ceru din nou: .Vino mai aproape i spune-mi-o. dar deodat auzi o voce: . Ivan se transform într-un plop tân r. cânt ! Cânt mereu! Cântând cu o voce tot mai slab . cu r d cinile udate de pârâu. În sfâr it. Într-o zi. s r cia lui era i mai v dit . . Ivan se gândea: ÄCe bine era s fi avut un pulover s -mi in de cald!´ Apoi. Iar atunci. se opri s-o admire.Dac m iube ti. 341 Cea mai frumoas cl dire din ora apar inea unui negustor care f cuse avere din comer ul cu mirodenii. În fa a unui asemenea palat.Bietul de tine.O. pe care cred c nu vrei s-o auzi. se rug în lini te: Las -m s stau lâng ea pentru totdeauna! i.Iar Ivan prinse s cânte. cum am putut s fiu a a de orb! Cât te iubesc! i ridicându. Nimeni nu-i d dea niciodat nimic.i ochii. Trec torii se opreau întotdeauna s admire frumoasa cl dire. Cer etorul î i începu povestea cu lacrimi în ochi: .i dep n o poveste trist . Nata a î i avea iubitul aproape! Pg. î i afund fa a în undele lui. când Ivan b tu la u a Nata ei. r spunse cer etorul. u ile de lemn erau m iestru sculptate. la poalele mun ilor din Afghanistan. iar coloanele i podeaua erau din marmur . Pg.

. cer etorul continu : .Dar s r cind. 342 Am dus o via în lux i am împ r it cu banii în stânga i-n dreapta. Prin ul î i îmboldi arm sarul. mul imea îl ova iona. spuse prin ul. Prin ul lu o mân de galbeni i-i arunc cer etorului. De i erau zile când suferea de foame. eu nu am vrut s -i urmez. Mai arunc -mi ni te galbeni. deschizându.S mergem! ine i bine minte lec ia asta! Ast zi a i v zut un om care nu a înv at nimic din gre elile lui! i în vreme ce str b tea pia a. ad ug cer etorul. Pg. i. Ce mai puteam face altceva decât s stau în fa a casei care a fost odat a mea! Pu ini sunt trec torii care se opresc s -mi dea un b nu ! . pare c desaga ta nu poate primi atât de mult aur! .i d ruiesc ceva. Neavând cas . nici prin cap nu-i trecea s se apuce de vreo munc . cu ochii lucind lacomi.În elepte cuvinte.Mul umesc! i apoi.Ba e rezistent ! strig cer etorul. nobile prin ! . tân rul se f cea c nu aude. strigând la cei din escorta sa: . .Dac a putea da timpul înapoi.. acesta spuse: . Pg.Am mo tenit cl direa aceasta de la tat l meu. îl avertiz din nou prin ul. mi-am pierdut i prietenii. iar monedele se rostogolir care-ncotro! Mul imea se n pusti asupra galbenilor care se f cur nev zu i! Cer etorul izbucni în plâns: înc o dat pierduse totul din pricina l comiei sale. cerându-i s arunce i mai mul i galbeni! Pg. preferând s -mi petrec timpul cu prietenii mei. îi r spunse prin ul. i pentru asta vreau s . deodat . într-o zi am ajuns la fundul sacului. negustorul cel mai bogat din ar . acum a fi fericit. am pierdut i cl direa aceasta. te implor! În vremea asta. ad ug : Mai arunc -mi.E o poveste tare dureroas . pânza se rupse. spuse prin ul.i se va rupe desaga. Când a murit. la petreceri i ospe e. a mai atent i mai cu grij . Apoi. Plin de datorii. Igor nu .Ai grij . M car s fi economisit ceva bani. hoin rea de ici-colo toat ziulica. De câte ori s tenii îl chemau s -i ajute. Culegându-le.i desaga. Întristat. 344 Lacul pe ti orului de aur A fost odat ca niciodat un tân r din cale-afar de lene pe nume Igor. 343 . în jurul lor se adunase oarece mul ime.

z pada prinse s se topeasc iaz. ca s se mai înc lzeasc . i taman când pe tele ie i din ap . De i to i îl considerau un lene f r leac.i dea seama c fusese doar un vis. pân când i se f cea cuiva mil de el i-i oferea o mâncare cald pe cer. tân rul adormi bu tean. Pg. blestemând b utura care-i luase min ile. iar când soarele se în l a de o suli b tea capul s munceasc pentru pâinea cea de toate zilele. Apoi. Pg. acesta se transforma în aur! A doua zi. se întâmpl s pescuiasc chiar în lacul de la marginea satului. unde. La fel i pe tele. ascuns în paie. B utura era tare i.putea câ tiga nici m car atât cât s nu mai sufere de foame. 347 i a a se petrecur lucrurile mai multe nop i la rând. tia i geroas . de i nu b u nimic. deveni un pescar iscusit. dar nu se ar t în stare s prind niciun pe ti or de aur. noaptea. Igor se trezi cu o durere de cap cumplit . Curând. 346 Deodat . nu. Având câte ceva de îmbucat pe câmpul din vecin tate. Dând peste un i cârlig i se puse pe pescuit. Igor se culc într-un opron. care p rea acum unul . pescuind lini tit.i exact ce momeal le place pe tilor. Într-una din zile. Îi lu câteva minute bune ca s . se va îmbog i! Odat cu venirea prim verii. Minunatul lac devenise obsedant. Igor f cu rost de sfoar Odat i în p dure ap rur o mul ime de lacuri. i avu un vis ciudat i tare frumos. Igor devenea tot mai trist. Lu câteva înghi ituri bune. Pentru prima oar în via a lui. se întâmpl ceva nemaipomenit: de cum scotea un pe te din ap . Într-una dintre cele mai geroase nop i din acea iarn . nu puteau t g dui c Igor era cel mai fericit om din întreaga Rusie. Era mereu vesel i zâmbitor. r mânea la umbra copacilor. Abia la apus în cârlig se prinse un pe te. Îi f cea o pl cere deosebit s . soarele î i trimise ultimele raze. Tân rul era convins c lacul exista i doar trebuia s -l caute. 345 Când era vreme frumoas . dormea prin p dure. pentru Igor nu mai era chiar a a de u or. B tea pe la i un loc de toate u ile din sat. Dar noaptea care urm .i petreac toat ziua nef când nimic. unde r mase întreaga zi. se întrist . Dar când sosea iarna lung dormit. Se afla pe malul unui lac plin de pe ti orii aurii. cu trecerea timpului. avu exact acela i vis! Pg. iar întreaga suprafa a lacului deveni aurie. curând. d du peste o sticl de votc aproape plin .

Igor.cu totul i cu totul de aur! Tân rul chiui de bucurie i s ri în picioare. fiecare îi promitea câte ceva mai aparte. Pg. Am porunc s te duc la curtea arului tuturor ru ilor! Nu vei avea nimic e f cut. Cei din sat nutreau speran a c pe ti orul de aur ca aduce bel ug i fericire. arul. pune-l deoparte pentru mine! i tot a a. Igor era încredin at c . inându. dar pierzându. m ai devreme sau mai târziu.i în sinea lui: ÄCe om ciudat!´ Cât despre Igor. a r mas cunoscut drept ÄLacul pe ti orului de aur´! Pg. Din acea zi. dar apoi se însenin .Prietene. inându-i tov r ie. se recunoscu pe el însu i în Igor. eliberându-se! Pe moment. dar acum nu pot. Igor le spuse i celorlal i s teni despre pe ti orul de aur i vorba începu s se r spândeasc . nef când nimic! Dup ce-l ascult . de atunci. 350 . c ruia i se vorbi i despre cât de fericit era fl c ul. nici c m-ai plec de pe malul lacului. Igor nu mai mâncase a a de mult niciodat în via a lui. Igor îi spuse: . acesta nu renun în ruptul capului la visul s u i r mase pe malul lacului care.i echilibrul. c zu bâldâbâc în ap ! Pg. Ba unii s teni îi spuser c va putea dormi în opronul lor pân la sfâr itul zilelor lui. 348 Pe ti orul se smulse din cârlig. cl tinând din cap i spunându. Timpul trecea i s tenii nu mai pridideau s -i aduc pe te proasp t. Igor se întrist . i vei i forate bine pl tit. Unul dintre ei chiar i-a spus: .i astfel f g duielile. drept pentru care trimise un sol dup el. avea s prind pe ti orul de aur. f r îns s -l deranjezi. Vei sta doar în preajma arului. poate c odat a fi primit. Vestea despre lenea lui Igor ajunse pân la urechile arului. drept pentru care nu refuz pe nimeni i fiecare dintre s teni n d jduia c lui îi va reveni pe ti orul. a dat norocul peste tine! îi spuse solul tân rului. Or.Dac prinzi pe ti orul de aur. care era foarte în elept. c ci descoperise lacul cu pe ti orul de aur. 349 Mul i dintre s teni îi oferir lui Igor o mul ime de produse în schimbul pe ti orului de aur. . Lacul sta e plin de pe ti ori de aur care abia a teapt s fie prin i! Cum s renun la o a a bog ie? Solul plec .

voi fi trimis cu siguran la temni . pleca i la vân toare. Cheam -l la palat i d -i o porunc pe care s n-o poat refuza. s -i rostesc numele i s ating perla asta de trei ori.Cine e ti i care i-e numele? . de se i izbit de frumuse ea ei. iar mingea continua s rostogoleasc . vân torul. Î i îmbr i nevasta cu lacrimi în ochi i-i spuse: . Amintindu.i aduc mai tiu eu ce. Mi-a spus c . pe nume Nata a.´ Îi ceru p rerea sfetnicului s u. arul îi spuse: . Nu i-am cerut niciodat nimic. î i spuse el. Pg. V zând-o pe frumoasa nevast pe treptele ce duceau în cas .i de chipul ei dr g la . dac vreodat o s am nevoie de ea. zâna Melidussa.Ca întotdeauna. se întoarse acas foarte trist. prin partea locului trecu arul i suita lui. sim i o nevoie nebun s-o vad din nou.Cum o s pot înf ptui o porunc a a prosteasc ? Dar dac nu plec. Nata a încerc s -i ostoiasc durerea: .Alex. r spunse zâmbind Nata a.Norocos e b rbatul t u s te aib mereu al turi! Apoi. 352 Când lui Alex i se d du o porunc a a de absurd .Îi voi cere ajutorul na ei mele. avea p rul ro cat i era tare frumoas . . sunt de acord c trebuie s-o ai pe Nata a cu orice pre . Dar arul nu i-o putea scoate din gând pe Nata a. Mul umit.Sunt nevasta lui Alex. Änu pot îng dui ca o femeie a a frumoas s -l fac fericit doar pe un vân tor. ai dreptate! N-o s -l mai vedem nicicând! Pg.Maiestate. ca s mearg cine tie unde i s . perla c zu la p mânt i se preschimb într-o minge uria cle tar care se rostogoli pe u afar . ÄTrebuie s fac ceva´. Mângâindu-l. vân torul A fost odat ca niciodat un vân tor pe nume Alex care tr ia fericit cu nevasta lui într-o c su de la marginea p durii. invitându-l parc s-o urmeze. I se p rea nedrept ca un ar atotputernic ca el s sufere de singur tate. Alex se duse dup ea. Nevasta lui. M-am îndr gostit de ea i trebuie s-o am cu orice pre . Scap de Alex. î i îmboldi arm sarul i disp ru. . arul d du drumul unui suspin i spuse: . 351 Într-una din zile. i dup ce o chem pe Melidussa. arul se porni pe râs.

Se înfrico . dar tu vei tr i acolo mai departe cu nevasta ta. Apoi. spuse ea. când Alex. Deodat . Nata a îl a tepta. totul reveni la normal.i face griji. apoi va reveni la normal! Casa. în vreme ce mingea se învârtea în loc. Oastea lui invadase întreaga p dure. va ar ta ca o locuin superb . se îndrept iar spre castelul imaginar pe care-l v zuse în p dure. disp ru! Alex se apropie mai mult pân d du de o gaur în p mânt. Dar ajuns la locul cu pricina. care mersese dup minge timp de ore întregi. P. Pg. Coborând tot mai jos. Dup ce strânse oaste. str luci o lumin puternic .i va r mâne s rac . Chiar i cei mai curajo i o vor rupe la fug ! A doua zi. Obosit. Alex se întoarse acas . Cum soarele era la apus.arul ne va distruge casa i ne va omorî! . iar Nata a era îngrozit .Soarele era deja sus pe cer. se întoarse în p dure ca s-o g seasc pe Nata a. 355 arul. r mas uluit de ce v zu! Se întoarse în galop la palatul lui. Fericirea ta va crea o iluzie pentru to i ceilal i. vân torul se gr bi s reflecte ultimele sale raze în oglinda magic . c su a de lemn deveni un palat magnific. gândind c Alex era plecat undeva departe. Dac te vei afla în primejdie. vor crede c v d un palat minunat. sufl în corn i lâng tine va ap rea o oaste uria . Mingea se rostogoli pân în mijlocul unui câmp acoperit cu margarete. Urmeaz -mi sfatul cu aten ie! P. iar el îi spuse întreaga p anie. dar gândul la Nata a îi d du puteri i se l s s alunece u or în gaura neagr . Iar când soarele apuse. i atunci când soarele va apune. Începu s plâng : . 354 . Frumoasa zân care st tea fa a palatului spuse: . în loc de o c b nu f cut din lemn. f cu un popas. În doar câteva minute. dar nu surprinse niciun zgomot.În sfâr it ai sosit! Eu sunt Melidussa! Al aflat totul. Arunc o piatr . 353 Alex merse dup ea pân ajunse jos în vale. iar Alex se trezi în fa a uni castel mare. se l s prins de un vârtej puternic. iar zâna îi d rui un corn de aur. ajunse la o trec toare în mun i. Alex îi mul umi. dar nu.Ia oglinda asta magic . reflect ultimele lui raze asupra casei tale! Mai întâi. Apoi. .Vei avea îns i mul i vr jma i. Dar fericirea celor doi nu dur mult. v voi ajuta pe tine i pe Nata a. prinse s coboare pe o c rare abrupt .

i-o aduse i pe fiica ei. Noua lui so ie era o v duv care. arul i oamenii s i o rupser înfrico a i la fug . între timp tu s aprinzi focul în cuptor. al turi de el ap rur milioane de solda i i v zându-i. De i Vasilisa se dezvinov i. ma tera încerca s . arul nici c se mai apropie de p durea aceea. Când mama Vasilisei muri. Vasilisa se îngrozi. Vasilisa privi dezn d jduit în jur. Fata se numea Vasilisa. Pg. N-ai vrea tu s -mi dai i mie o f râm ? .Nu te teme! o lini ti Alex. în spatele frumuse ii . Dar pari de treab . Din ziua aceea. tat l ei se rec s tori.i îndeplinesc dorin a. 357 Într-o zi. Pg. Voi sufla în cornul pe care mi l-a dat Melidussa! i a a i f cu! Deodat . s cârpe ti ni te haine i s preg te ti prânzul.Plec pentru câteva ore. Frumuse ea i bun tatea Vasilisei stârnir invidia mamei ei vitrege. 356 Preafrumoasa Vasilisa Au fost odat ca niciodat un ran i o ranc ce aveau o fiic . Zi cu zi. tiind c nu f cuse nimic. puse mâna pe pu inul avut strâns de b rbatul ei i-l ascunse sub salteaua Vasilisei. R mase singure. ÄCum o s reu esc eu s duc toate astea la bun sfâr it.A trecut mult vreme de când nu am mai gustat o buc ic de brânz . 358 Vr jitoarea îi promise ranului c . Baborni a tr ia într-o colib de lemn ridicat pe patru labe uria e de g in . dac Vasilisa avea s se dovedeasc de ajutor prin cas . va primi m car câte ceva de-ale gurii. întrun timp a a de scurt?´ se întreb ea.i conving so ul c . s deretici prin cas . V zându-i casa i pe ea. i r ut cioas . A a c o lu cu el i o duse la vr jitoarea b trân care s l luia în p dure. Deodat . Naga era urât Vasilisei se ascundea o mare r utate. iar Alex i Nata a tr ir în continuare ferici i pân la adânci b trâne i. Era ascult toare i frumoas ca o floare.. tat l ei era hot rât s nu o mai lase s locuiasc sub acela i acoperi cu el. i p rin ii ei o iubeau nespus de mult.E ti un oricel vorbitor? f cu surprins fata. a a c o s . venind s locuiasc cu el. baborni a îi spuse: . Naga. în c su a lor de lemn! Pg. pe mas s ri un oricel cenu iu care-i spuse cu o voce încânt toare: .

suspin Vasilisa. disp rur ca prin farmec. vr jitoarea o trimise la culcare. hot rî s mearg s . furioas c trebuia s fac atâta treab .Mul umesc. vr jitoarea r mase uluit . 361 Într-o zi îi spuse b rbatului ei: . dar ea este bun m rita. oriceii continuar s-o ajute pe fat în fiecare zi. i din nou ap ru regele oriceilor care-i ceru ni te brânz . Baborni a îi d du i ei acelea i porunci. ranul nu se putu opune i. i v zând c Naga nu i blând i nu are de ce s m slug reasc . c ci e mai bun decât fata ta. Fericit s o aib înapoi. Fata îi îndeplinise toate poruncile.Mul umesc pentru brânz ! A savurat-o chiar regele oriceilor! Întorcându-se acas . s -l aib drept zestre când s-o i din toate ungherele casei ie ir o mul ime de oricei care trecur de îndat la . . Ia-o înapoi i prime te acest dar pentru ea. Pg. înainte de a se face nev zut: . Aprinser focul în cuptor. mama ei vitreg se îng lbeni de pizm . vr jitoarea prinse drag de ea. f când casa s str luceasc de curat ce era. Naga primi numai pedepse. plin de remu c ri. dup ce terminar de preg tit prânzul. de cum r mase singur .i vad fiica. f cur cur enie i. tat l Vasilisei.i fie ru ine. ranul se întoarse acas cu Vasilisa. i-o d du oricelului. Trebuie i ea s primeasc o zestre. spuse acesta terminând de îmbucat. Ultimul oricel mai apuc s zic . 359 G sind o bucat de brânz . Mul umit de ajutorul ei. dar singurul r spuns al fetei a fost o lovitur de m tur care-l puse pe fug pe m ritul rege.S . Cum îl z ri. ma tera devenea tot mai pizma . Întorcându-se acas îndeplinise nici una dintre poruncile date.Pg.Ah. Oricât încerca s -i spun c Vasilisa era o fat bun . În zilele care urmar . vr jitoarea îi spuse: . dar. Curând veni i maic -sa în vizit . i-ai adus fata aici ca s-o pedepsesc. 360 În vremea aceasta. a avea nevoie de ajutor s deretic prin cas ! oricelul fluier treab . i tot a a. ranul V zând zestrea primit de fat .Va trebui s-o duci i pe fata mea la vr jitoare. Naga se a ez pe o lavi . o duse i pe fata lui vitreg la vr jitoare. Pg. câteva zile mai târziu. Cum a putea s te r spl tesc? .

O s va dau eu dar! url baborni a. un regat care se întindea într-o vale frumoas str juit de mun i înal i. aveau i o mul ime de vr jma i. Vitejia lui Olaf era bine-cunoscut de-a lungul i de-a latul regatului. În aceast vreme. Pg. afl ea secretul curajului s u. 362 Darurile magicianului A fost odat ca niciodat . regele puse ca viteazul s fie aruncat în temni ! Bietul Olaf! Povestindu-i totul curteanului ei.i va pierde cutezan a!´ Într-o noapte. nutrind gândul c într-o zi va deveni la rândul lui rege. 363 Regatul era str b tut de un râu. Auzindu-i pe str jeri vorbind despre apropiata c s torie a prin esei. Olaf fusese adoptat de magicianul din mun i care-i d ruise o hain de m tase fermecat care-o purta de neînvins. Olaf z cea în temni . Condu i de un r zboinic curajos pe nume Olaf. din pricin c p mântul era bogat în recolte. Adeseori se aruncase de unul singur în lupt . iar acolo î i f cuser tab r i o tenii.Tu e ti mama fetei steia nepricopsite? Ia. ei respinseser toate atacurile o tilor venite s ocupe valea. Dar c s toria asta de convenien nu o f cu fericit pe prin es . pe când Olaf vorbea în somn. .i-o acas . I-l . care nu putea dormi nop ile. Copil fiind. prin esa îi d du haina. iar acesta consim i s se însoare cu ea. De cât va vreme. la hotarul cu China. ÄDac ar purta el haina´. dac . prin esa se întâlnea pe ascuns cu un curtean mai pl pând. Tat l meu îl va ucide cu siguran pe Olaf. nu-i bun de nimic! ip vr jitoarea. dup ce-i fur haina. gândi ea.. Pg.i darul pentru zestrea ei? îndr zni ma tera s întrebe. De i prin esa nu era o frumuse e. Dar. fug rindu-le pe amândou cu m tura. regele se gândi s i-o dea pe fiica sa de so ie. A a c î i primir darurile peste spate! Pg. Ca s -l p streze pe Olaf în regat. Singura cale de intrare în vale era printr-o trec toare îngust din mun i. i într-una din i care-l f cea pe cel aceste nop i. prin esa îi spuse tat lui ei c Olaf voia s -l omoare i s se suie pe tron în locul lui! Furios. Olaf tiu c i se apropie sfâr itul. iar p mântul era foarte m nos. Äva deveni un erou i m voi putea m rita cu el. dar prin esa nu-i mai acord aten ie. Din tivul pantalonilor el scoase un inel. 364 Olaf mai vorbi în somn i despre alt dar. Locuitorii erau în marea lor parte rani care o duceau foarte bine. . Olaf primi. împr tiind groaza printre du mani.

se gândi c venise vremea s aib Pg. se strecur printre gratii i o porni în zbor spre palat. Oprindu-se în fa a unei servitoare tinere. dac l-ai fi pus pe deget. Cu câ iva ani în urm salvase via a unui pustnic despre care mul i credeau c ar fi un mag. . magul spuse: i el un trai mai tihnit. Urcând pe munte. Era puternic i curajos i petrecuse mul i ani în slujba unui prin . care zbura deasupra capului ei. îi mul umi magului. dup mai mul i ani de lupte. Voia s . Punându-i o mân pe um r. Igor. 365 Prin urmare.i g seasc o nevast . curteanul î i scotea haina fermecat . Pg. Ar tând spre cea mai înalt culme. ea se lu tiptil dup el. Dac prime ti. te voi r spl ti. ne tiind ce-i frica. îi spuse magului ce avea de gând s fac . r zboinicul. Olaf se pref cu întrun porumbel.i fie team . Apoi. dar numai o singur dat -n via ´. Am nevoie de ajutorul t u. trebuie s treci un examen de curaj i m rinimie.i petreac restul zilelor. s rind pe arm sarul curteanului. dar pentru un o tean ca Igor nu era lucru u or. Igor se hot rî s -i cear sfatul. Când acesta intr în ap . te voi ajuta.Dac vrei s g se ti o nevast care s te fac cu adev rat fericit. sunt Olaf.Sunt gata s . fata lu haina.Nu. 367 Visa s aib un acoperi deasupra capului i un loc or lini tit unde s . zicându-i: . În multe b t lii î i riscase via a i.Adio! îi spuse el necredincioasei lui so ii. se l s pe nisip. .i primesc sfatul. Olaf redeveni el însu i. Dac ai încredere în mine. atr gându-i aten ia c era Äun inel miraculos pe care. îi spuse: . iar porumbelul. când curteanul se duse pe rmul m rii. unde s fiu pre uit dup cum merit! Tân ra servitoare îl cuprinse de mijloc i amândoi pornir la drum! Pg. 366 Casa cu acoperi ul verde A fost odat ca niciodat un tân r r zboinic pe nume Igor. atunci când se ducea la sc ldat. mo neagul îi zise: . ai putu face orice ai fi vrut. ad ug : Vom g si un nou regat. Ea tia c . Fata primi.d ruise magicianul din mun i.

În cele din urm . Tocmai î i ridicase spada s loveasc .Intr . Igor c l torea din sat în sat. î i reveni repede din ocul produs de vederea monstrului dezgust tor. Igor tr ia din plin. B tu la u . Pentru asta.i vei întâlni mireasa.´ Cu acestea. te voi iubi întotdeauna! Se îmbr i ar f r întârziere! Din mun ii înz pezi i. Ajunsese în sfâr it! Coborî de pe arm sar i se îndrept spre cas . Nu mi-e du man. dar nici una pe placul lui. ÄCunosc mul i oameni care sunt mult mai periculo i decât fiara asta. f cându-l fericit pentru tot restul vie ii lui! Pg. M rinimia ta nu numai c mi-a salvat via a.Dincolo de piscul acela vei afla Valea Florilor Albastre. lu hot rârea care i se p ru cea mai bun . î i puse spada-n teac i plec . care se a tepta s dea peste femeia visurilor sale. Deodat . 368 În fa a lui se afla un monstru îngrozitor. Deodat . a a c se strecur tiptil în cas . Igor. la fel ca prima dat . a a c -l voi l sa în via . gândi el. b trânul mag zâmbi. Igor! Te a teptam! Te întrebi probabil ce s-a întâmplat cu monstrul! Eu eram fiara aceea. C l tori zile de-a rândul pân când z ri la orizont casa cu acoperi ul verde. inând spada în mân . Nu r spunse nimeni. dar se opri uluit! Pg. Acolo. Lâng un râu. Într-o diminea se hot rî s se întoarc în Valea Florilor Albastre. O teanul nu prea tia cum s procedeze. Lunile trecur una dup alta. Inima începu s -i bat mai repede. îndurerat i înfrico at . Ajuns în ora . î i duse iute mâna la spad ! Pg. Îl r spl tise pe Igor pentru m rinimia lui. 369 În fa a lui st tea o tân r preafrumoas care-i zâmbea. însu i prin ul îl invit la castelul s u. î i acoperi capul cu labele. acoperit de solzi. 370 Irina i Duhul P durii . Viteazul voia s . vei da peste o cas alb cu acoperi ul verde. ÄNu-i vina monstrului c e a a urât´. Igor z ri casa cu acoperi ul verde. întâlnind multe femei. auzi o voce sub iric îngânând un cântecel. .i simt inima palpitându-i de emo ie.. dar a rupt i vraja în care eram prins . ine minte: trebuie s fii curajos i m rinimos! Într-a treia zi a c l toriei sale. dar fiara. g zduit de cei care-i cuno teau vitejia. ca atunci când se apropiase de casa cu acoperi ul verde. Igor deschise u a.

i termine povestea început . i fata fierarului f cu în a a fel. o fat invidioas i c rp noas . Uneori. le spunea o alt poveste. Iar trec torii se opreau i o ascultau cu gurile c scate. nu vorbea cu nimeni din clas . povestea despre un lup care mergea la cump r turi. încât î i convinse tat l ca ziua urm toare s vin la pia asculte cu urechile lui. nu mai vorbea nimeni în jurul ei. Alteori. 372 Pe drumul de întoarcere acas . toarea r mânea pe hol astfel ca Irina g sea numai fe e concentrate i elevi cumin i. În ziua aceea. sau despre luna care plângea din cauza singur t ii. To i locuitorii o cuno teau i-i zâmbeau ori de câte ori o întâlneau. înainte s înceap orele. dar care devenise prietenul ei i o vizita în fiecare sear . Dar în ora se g sea cineva care n-o pl cea deloc pe Irina. De cum fata începea s povesteasc .i înceap ziua a a. i c spunea pove ti fantastice s o întorcându-se acas . ori de câte ori treceau pe-acolo. îmbr cat ca o b trânic .Dac o ii tot a a. Irina le spunea basme inventate de ea. Femeile se opreau lâng c su a ei s o salute. Colegii ei erau foarte bucuro i s . s . fiica fierarului. Când î i termin povestea. într-o bun zi ai s devii o scriitoare foarte bun ! În zilele când se inea iarmarocul. în loc s g seasc haos ca de obicei.Greierul din p dure m-a înv at! Irina ducea cu ea un aer de veselie oriunde mergea i fiec rui or ean în parte. colegii ei de clas îi ascultau fermeca i. Anume.A fost odat ca niciodat « o orfan pe nume Irina care tr ia într-un or el de la marginea unei p duri întinse. venea direct de la coal în pia i se urca pe un butoi de unde de ira pove tile ei stranii. Era a a lini te c puteai auzi p s relele în copaci i vântul agitând crengile în curtea colii.i petrecea zilele spunând minunate pove ti i îns ilând basme ciudate. Fata avea o imagina ie bogat Pg. În fiecare zi. nici m car cu colegele ei. despre un urs cu cap de pas re. Irina spuse povestea lupului fioros de care se temea toat lumea. îi spuse tat lui ei c Irina era o mincinoas numai ca s-o plac lumea. 373 . Apoi intra i aplauda. Când intra înv toarea în clas . cânta cât o inea gura i oricui o întreba de unde tia cântecul acela îi r spundea: . l udând-o: . 371 În fiecare diminea . Pg. înv i. Într-o zi. fierarul strig : Pg.

Dovede te-o! spuse fierarul care se înro ise de mânie c fusese contrazis. Ar trebui s spui i una despre mine. Irina va crede c personajele din pove tile ei sunt reale i c visele ei au devenit realitate! La pu in timp dup asta.« prietene lup. 375 Apoi. N-o po i judeca numai dup atât.Din trunchiul acela voi ciopli o masc ce m va face s ar t ca o creatur a p durii! Când m va vedea. dar noaptea sunt tare trist . îi r spunse femeia. ne plac la nebunie pove tile tale. fata auzi o b taie în ochiul de geam.Ia d -i pace! Ea tr ie te într-o lume proprie. Deodat . femeia i b rbatul ciulir urechile ca s aud ce spunea. A doua zi. Î i d duser seama amândoi c fata inventa pove ti i. Pg. celor din p dure. . fierarul avu o idee! D du cu ochii de un trunchi g unos de copac i spuse: . tie . Dar r mase cu gura c scat atunci când tat l ei îi spuse grav: i aud buh itul i o mam care s -i apere. îns o lume fericit . Pg. hai s mergem disear la casa Irinei. f r s c suntem acolo. strecurându-se sub fereastr . i nu ai ascultat decât o singur poveste. Venise un prieten nou: Duhul P durii! . Irina. Dup coal . nou .Irina ne jigne te cu pove tile astea proste ti! Ne crede n tângi i are impresia c -i înghi im toate balivernele astea! O femeie cu o figur blând se întoarse spre fierar i-i spuse: . care-i f cuse o vizit . 374 .i f cea prieteni ca s nu se mai simt a a de singur . Stau singur bufni ei i alte zgomote ale p durii care m înfioar . Ne spune pove tile astea nu ca s ne impresioneze. Uite. merser la casa Irinei. Irina spuse tuturor o poveste cu Duhul P durii. To i au un tat numai eu nu am pe nimeni.. S a tept m i s vedem! Vei r mâne surprins! Zis i f cut! La c derea serii.Bun . leg nându-se în balansoar i bolborosind ceva. spuse ciudata ar tare. duhul disp ru în întuneric.Tu nu o cuno ti pe Irina cum o cunosc eu. ci pentru c ea chiar crede în ele! . Irina st tea singur în fa a vetrei. te a tept în fiecare sear ! De ce nu vii? De ce m la i singur ? Ziua îmi cânt p s relele i prietenii îmi sunt aproape. fiica fierarului d du fuga acas s-o pârasc iar i pe Irina c spunea pove ti neadev rate. Fierarul se ar t foarte mi cat i se întoarse spre femeia care avea ochii plini de lacrimi.

376 Cântecul graurului A fost odat ca niciodat « un graur care merge zilnic la cuibul scatiului ca s ia lec ii de canto. într-o zi. Pe rând.. atât de diferit de cel al lui. În scurt timp. Irina î i g si un nou prieten.s e trezir i celelalte animale. Trist i sup rat. începu mândru s cânte. i graurul. Scatiul era un profesor foarte bun. toate animalele se sim ir fericite i împ cate. Pg. Ce i-ar mai fi pl cut s cânte i el ca privighetoarea! Î i aminti toate gamele interpretate de pas re i noaptea vis c devenise la fel de bun ca ea! În zilele urm toare. Era un cântec vesel i voios. nimeni nu-i putea aprecia progresele f cute. Vulpea. iar fiica fierarului renun o pârî tuturor! Pg. Graurul îi invit pe to i la concertul lui.N-ar trebui s-o mai vorbe ti de r u pe Irina. i animalele hot râr c privighetoarea era regina p s rilor. Nimeni nu-l auzea acolo. Animalele se a teptau îns s aud sunetele încânt toare ale cântecului cu care-i obi nuise graurul i nici m car nu recunoscur notele triste dar dulci ale privighetorii. De cum graurul prinse s cânte. i te emo iona. animalele se retraser unul câte unul. i-l chem pe iepure s asculte i el. Povestea este adev rat . a a c . care spuse: . la l sarea serii. venise chiar i bursucul din ad postul lui i. În t cere. din acea zi. Într-o zi. zbur în adâncul codrului ca s repete cântecul privighetorii. ap ru i broscoiul. venir s -l asculte pe graur toate animalele p durii. Cântecul era melodios. iar când lu sfâr it. i când se adunar cu to ii. toate animalele îl felicitar pe graur pentru performan a sa. graurul consider c repetase destul i c probabil acum cânta mai bine chiar i decât privighetoarea. 377 Dar într-o noapte cu Lun Plin .Destul! Nu tii s cân i! la obiceiul ei de a . Ceea ce ie ea din gâtlejul graurului aducea mai mult cu cârâitul co ofenei. Cântecul era magnific. care nu avea un somn prea adânc. pe o creang din apropiere poposi o privighetoare care prinse s cânte. iar graurul se dovedea un elev silitor care studia din greu. cântecul graurului se îmbun t i foarte mult. graurul se întoarse la cuibul s u. iar printre ele. Melodia dulce aducea armonie printre animale care se sim eau foarte bine unele cu altele. în ultimul moment. sosit din balta lui aflat h t departe. Ultimul r mase broscoiul. auzi prima cântecul privighetorii. cu sunete triste dar dulci. Cântecul era minunat. astfel. du-te i cere-i scuze c nu ai crezut-o! i. Crengile copacilor erau pline cu spectatori.

iar s geata lui c zu în gr dina unui bog tan care avea o fiic . Cel mai mare inti spre dreapta.i. arul hot rî c venise timpul s -i însoare. acolo v ve i g si so ia. Îi chem la el i. Dar nu numai atât.Fiecare din voi s ia un arc i o s geat i s trag oriunde ar vrea peste ziduri. ov i înainte s se hot rasc încotro s arunce s geata. graurul v zu c r m sese singur.Ce nu a mers? întreb el trist. iar s geata lui c zu sub fereastra fiicei un brav general. care era considerat i cel mai bun arca .Bun ! Cum te nume ti? . Mijlociul inti spre stânga. sup rat c se f cuse de râs. în care nimeni nu îndr znea s p trund . seama c fiecare este apreciat pentru ceea ce tie s fac mai bine! Pg. . Asta s . mezinul. se g sea o fat îmbr cat în zdren e care-l privea fix.Ce s fac acum? mai întreb graurul.i i g si s geata înfipt în nisip.N-ar fi trebuit s-o imi i pe privighetoare. în cele din urm . stând lâng un pârâu. a a c f cur întocmai cum le spusese tat l lor. Î i d duse. zbur la cuibul scatiului. ajunse într-un mic lumini unde. . În cele din urm . A doua zi. Acolo unde va c dea s geata. m car c arborii erau mul i i gro i. cei trei tineri erau ascult tori. Ie i dintre zidurile cet ii i se puse s-o caute. graurul se întoarse la cuibul s u. În cele din urm . S geata se men inu mult timp în zbor. De i un pic surprin i. Oarecum tulburat. Boris îng im : . Boris îns prinse s . Când crescur . Deodat . i Boris era sigur c niciodat o s geat nu zburase mai departe. ridic arcul i trase h t departe înapoia sa. pentru c prietenii t i pe acela vor s -l asculte din partea ta! .i lu i el t lp i a.Cânt din nou cu bucurie. îi r spunse scatiul. 378 Fiica p durii A fost odat ca niciodat « un ar care avea trei fii. 379 Al turi. a a cum tii atât de bine s-o faci! Vei vedea c to i vor fi încânta i s te asculte cântând din nou! Mul umindu-i. Pg. le spuse: . ducându-i la zidurile cet ii. î i d du seama c nu putea fi decât în p durea deas din vecin tatea palatului.i croiasc viteje te drum prin codru. Privind în jos. dar pas s-o g seasc . . Boris.i fie o lec ie! Ai încredere în propriul t u cântec.

cu p rul blond împodobit cu o tiar de perle. pronun ând cu vocea-i dulce sunete pe care Boris nu le în elegea. Tân rul î i d du seama cu p rere de r u c fata putea s -l în eleag . dar într-o dup -amiaz o întâlni în gr dinile palatului. B trânul o ajut s se ridice i apoi îi spuse: . Tân ra femeie se plec adânc în fa a lui. iar când î i ridic fa a. Era îndr gostit pân peste cap de so ia lui i încerca s apar cu ea în public cât mai pu in posibil. maiestate! spuse ea cu o voce dulce. Dac soarta lui era s se însoare cu aceast fat . i înc cu pl cere. Prin esa f cu o plec ciune plin de gra ie în fa a arului. din m tase argintie. apoi o lu de mân si-i spuse: . Î i d du seama c Boris. apari ia prin esei. Boris era mul umit. Apoi. fiecare cuplu î i alese câte o arip a palatului în care s . Dar pe tine? Cu o privire de bucurie în ochi i un surâs pe buze. Izolarea în care tr ia Boris îl întrista. în dorin a de a i se supune. Tân ra din fa a lui urma s -i fie so ie. arul regreta acum c le impusese fiilor s i vechea tradi ie a alegerii so iei. Boris ducea un trai separat. ca s ascund faptul c nu putea vorbi. fiul arului. ca acolo unde va c dea s -mi g sesc viitoarea so ie. ner bd tori. dar nu putea vorbi.Eu sunt prin ul Boris. iar eu î i voi oferi bra ul i vom deschide dansul! Pg. 380 În lunile urm toare. i-i spuse: .Mâine-sear vei fi invitat la balul Cur ii.i duc via a. nu cu mult timp în urm . Lucru care m face foarte fericit.Fire te. A a cum îi f g duise. în vrem. Iar când aceasta intr în sala de bal. atunci o va face. Unii dintre curteni se aventurar chiar s -l sf tuiasc s-o alunge de la palat pe so ia mezinului. Destinul nostru e s ne înso im.e ce fra ii lui i so iile lor luau parte la toate s rb torile inute la Curte. se însurase cu o femeie care-l punea într-o situa ie ridicol . tân ra d du din cap. arul o lu de mân . îmbr cat într-o rochie de sear lung .Tân ra privea la el i zâmbea. Îi mângâie p rul blond. 381 i în acea sear a teptau cu to i. îi l s pe to i mu i de uimire! Tân ra ar ta magnific. arul nu. În ciuda situa iei bizare. Nun ile celor trei fra i au fost inute la scurt timp.i mai v zuse nora tocmai din ziua c s toriei. Pg. arul îi v zu ochii plini de lacrimi. Vezi s geata aceea? Am tras-o eu.Îmi permite i s v invit la dans? . S geata înc înfipt în nisip îi aminti de f g duiala f cut p rintelui s u.

V-am f cut o surpriz mare. îi r spunse fiul s u. Vorbise fata? Se isc rumoare. c ci fata continu : . amenin ând-o c . dac va ie i din codru. cât i curtenii r maser cu gurile c scate. veneau str jerii i-i aduceau de mâncare.i iubeasc supu ii. cu gând s -i fure averea. noapte de noapte. printre voi. un om bogat. Pentru a domni. nu-i a a? De luni de zile. La prima întrunire a consiliului regatului. probabil c invita ia ta i-a alungat spaima care nu o l sa s vorbeasc . în ultimele zile. Unchiul ei. care-i era i tutore.E o poveste trist . arul trebuie s . mi-am înv at so ia s i. pentru prima oar ! Se auzir aplauze i participan ii la bal prinser s . Lungii ani de team anun c succesorul s u va fi Boris. . dar imediat se l s t cerea. iat de ce cred c Boris va fi cel mai ar pentru voi! i t cere i-au afectat vorbirea. arul se l s prad gândurilor. a f cut progrese mari. pe care abia de curând am convins-o s mi-o povesteasc de-a fir a p r. a dus-o în codrul adânc i a p r sit-o acolo. . La fiecare dou luni. unchiul ei o va omorî. Când era mic .Atât arul.Prin esa vorbe te! Poate s vorbeasc ! Pg. . a r bd rii f r margini i a iubirii ar tate so iei sale.Dar de ce nu putea s vorbeasc ? îl întreb tat l s u. În zilele care urmar . care-i opti: . 382 arul se ar t mi cat i-l îmbr i vorbeasc pe Boris. u oteasc : .Îmi face mare pl cere s m aflu aici.Am avut dovada marii sale în elepciuni. tat l ei. a murit pe nea teptate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->