Sunteți pe pagina 1din 6

9 Pneumologie 3.2009:Pneumologie 2.

2009

9/10/09

11:11 AM

Page 195

Pneumologia vol. 58, nr. 3, 2009

De ce fumeaz` doctorii?
Milena Adina Man 1, Cosmina Bondor1, Monica Pop 1, Ruxandra Rjnoveanu1, Dana Alexandrescu2, Gabriela Rusu3
1UMF

Cluj Iuliu Ha]ieganu, 2UMF Bra[ov, 3Clinica de Pneumologie Leon Daniello

REZUMAT
De[i n ]`rile dezvoltate prevalen]a fumatului este n declin n ultimele decenii s-a constatat o cre[tere a morbidit`]ii [i mortalit`]ii bolilor legate de fumat (BPOC, astm, infec]ii respiratorii, afec]iuni cardiovasculare, cancere). Atunci de ce fumeaz` doctorii? Pentru c` au experimentat n adolescen]` [i studen]ie iar dependen]a s-a instalat rapid, pentru c` informa]ia privind riscurile fumatului a ajuns prea trziu. S-au mp`r]it 500 de chestionare n perioada martieaprilie 2009 la 100 de medici [i 400 de studen]i. Au fost returnate 50% chestionare de la doctori [i 90,5% de la studen]i. S-a analizat comparativ statusul de fum`tor (60% doctori nefum`tori, 56,9% studen]i nefum`tori), s-a calculat vrsta medie a fum`torilor (25,05 ani pentru doctori, 24,20 ani pentru studen]i fum`tori), vrsta medie la care s-au apucat de fumat (17,13 ani pentru medici, 17,78 ani pentru studen]i). Au fost chestiona]i despre componentele majore ale ]ig`rilor, despre principalele boli produse de fumat, efectele dependen]ei nicotinice, simptomele de sevraj, legi [i proiecte cunoscute, despre necesitatea introducerii n curricula universitar` a unor module despre fumat. 20% dintre medici [i 14,5% dintre studen]ii chestiona]i prezentau o boal` legat` de fumat. 52% dintre medici [i 57% dintre studen]i sus]ineau interzicerea fumatului n spa]ii publice, 13,7% dintre medici [i 88,9% dintre studen]i propuneau cre[terea pre]urilor la ]ig`ri, dar doar 48% dintre medici [i 47% dintre studen]i sugerau necesitatea ajutorului pentru abandonul ]ig`rilor. Am constatat c` exist` deficite n cunoa[terea bolilor extrapulmonare att la studen]i ct [i la medici. Majoritatea celor care au r`spuns aveau informa]ii lacunare, nesistematizate, [i 96% dintre medici considerau oportun` introducerea cursurilor de tabacologie ([i doar 69,6% din studen]i). Pentru stoparea morbidit`]ii [i mortalit`]ii epidemice date de bolile legate de fumat este necesar` implicarea activ` a tuturor celor ce lucreaz` n programele de san`tate. Pentru aceasta consider`m c` [colile de medicin` ar trebui s` fac` mai mult, s` preg`teasc` speciali[ti. De asemenea consider`m c` este timpul ca toate profesiile medicale s` nceap` s` considere abandonul fumatului o prioritate, iar pneumologii s` asigure o activitate sus]inut`, sistematic` [i de rutin`. Cuvinte cheie: chestionar, abandonul fumatului, studen]i, medici

ABSTRACT
Why do doctors smoke? Smoking prevalence is decreasing in developed countries in the last decades. Nevertheless, there is a constant increase of morbidity and mortality of the smoking related diseases (COPD, asthma, respiratory infections, cardiac diseases, cancer). Then why do doctors smoke? Because they experimented in adolescence and college and the addiction developed fast, while information about smoking risks arrived too late. Five hundred questionnaires were distributed to 100 doctors and 400 students between March-April 2009; 50% were returned from the doctors and 90.5% from the students. We analyzed comparative the smoking status (60% non-smoking doctors and 56.9% non-smoking students. Mean age was 25.05 for doctors and 24.2 for smoking students. Mean starting age was 17.13 years, 17.78 respectively. They were asked about major components of cigarettes, main diseases induced by smoking, the effects of nicotine addiction, known laws and projects, the need for introducing in the university curricula of anti-smoking modules. 20% of the doctors and 14.5% of the students had a smoking-related disease. 52% of doctors and 57% of students supported forbidding smoking in public spaces, 13.7% of doctors and 88.9% of students supported the increase of cigarettes price, and only 48% of doctors and 47% of students suggested the need of help for smoking cessation. We noticed there are flaws in knowledge of extra pulmonary diseases in students as well as doctors. Most respondents had lacking, nonsystematic information and 96% of doctors and only 69.6% of students consider useful tabaccology lectures. For stopping epidemic morbidity and mortality due to smoking related diseases, there is need for involving all those working in health programmes. For this, the medicine schools should do better in preparing specialists. We also consider it is time that all medical specialties should consider smoking cessation a priority, while the pneumologists should sustain a systematic and routine activity against smoking. Key words: questionnaire, smoking cessation, doctors, students

Contact: Milena Man, manmilenaadina@yahoo.com Str. B.P.Hasdeu Nr. 6, Cluj Napoca.

195

9 Pneumologie 3.2009:Pneumologie 2.2009

9/10/09

11:11 AM

Page 196

Pneumologia vol. 58, nr. 3, 2009

Introducere
De[i n ]`rile dezvoltate prevalen]a fumatului este n declin (20,9% adu]i n SUA, peste 46 milioane), 1/3 din popula]ia global` peste 15 ani este fum`toare, cu o cre[tere a num`rului fum`torilor n ]`rile n curs de dezvoltare (1100 milioane 1,2 fum`tori) . n ultimile decenii s-a constatat o cre[tere a morbidit`]ii [i mortalit`]ii bolilor influen]ate de fumat (de la 3 milioane decese datorate fumatului n 1990, la o estimare de 3 8,4 milioane n 2020) . Aceste statistici mpreun` cu impactul economic (cu costuri de 157 bilioane $ anual), promoveaz` fumatul ntre cele mai importante probleme de s`natate 3 public` . Este demonstrat rolul fumatului asupra aparatului respirator cu cre[terea riscului de apari]ie a cancerului bronhopulmonar, a BPOC, dar [i influen]a asupra astmului, infec]iilor respiratorii, tuberculozei. Numeroase studii au demonstrat rolul fumatului n afec]iunile cardiovasculare (boli de inim`, infarct miocardic, accidente vasculare, boli vasculare periferice), precum [i rela]ia constant` fumat cancer (cancer pulmonar, cancer colorectal, cancer de stomac, prostat`, orofaringe, limfoame, iar la femei cancerul de col uterin, sn, ovar). Fumatul reprezint` o cauz` major` de moarte 1,4 prematur` (54% la b`rba]i [i 32% la femei) . Nu [tiu doctorii toate acestea? Evident c` DA. ncep ns` ini]ial s` fumeze din curiozitate, din pl`cere, pentru a fi accepta]i n societate, pentru c` vor s` fie mai puternici, s` treac` peste situa]iile conflictuale, pentru c` li se pare interesant. Apoi pentru c` devin DEPENDEN}I. Se [tie c` nicotina, dup` cafein`, este al doilea drog utilizat n lume. Factorii ce influen]eaz` fumatul la doctori: Nivelul nalt de stres Educa]ia deficitar` [i cuno[tintele insuficiente despre efectele negative ale fumatului, despre compozi]ia ]ig`rilor, despre dependen]a nicotinic`, despre bolile produse de fumat, despre beneficiile abandonului [i despre tehnicile de abandon. Rata sc`zut` de [colarizare pentru cursurile antifumat (sub 8% din Universit`]i, din care doar 11% au un modul spe

cial). Atunci cnd exist`, acestea sunt f`cute superficial. Deficit de resurse Deficit de profesori Slaba motivare a personalului medical [i a studen]ilor Absen]a modelelor Non Smoke

Deci, de ce fumeaz` totu[i doctorii? Pentru c` au experimentat n adolescen]` sau studen]ie, iar dependen]a s-a instalat rapid. Pentru c` informa]iile privind riscurile fumatului au ajuns prea trziu. Obiectivele studiului au fost pe o parte de a determina extinderea fumatului la doctori [i studen]i cu evaluarea cuno[tintelor despre fumat, [i pe de alt` parte de a ncerca s` nl`ture din barierele [i reticen]ele legate de implementarea cursurilor independente de tabacologie n curicula universitar`.

Material [i metod`
Am ncercat s` evalu`m, prin chestionare, fumatul la doctori [i studen]ii medicini[ti, precum [i nivelul de cuno[tin]e al acestora legat de: con]inutul ]ig`rilor, principalele afec]iuni legate de dependen]a de nicotin`, principalele simptome de sevraj, cunoa[terea legisla]iei antitabagice. S-au mp`r]it 500 de chestionare anonime n perioada martie aprilie 2009: 100 la medici [i 400 chestionare la studen]i medicini[ti din cadrul Universit`]ii de Medicin` [i Farmacie Iuliu Ha]ieganu Cluj-Napoca. Chestionarele au fost mp`r]ite la orele de clas`, iar timpul de completare a fost sub 10 minute. Datele calitative au fost analizate statistic chip`trat, iar pentru compararea a dou` medii s-a utilizat testul Student. Au fost returnate 50% chestionare de la medici [i 90,5% chestionare de la studen]i.

Rezultate
Statutul de fum`tor, fost fum`tor sau nefum`tor la cele 2 loturi (medici-M, studen]i-S) poate fi eviden]iat n figura 1. Observ`m un procent mai mare de fum`tori n rndul studen]ilor (33,1%) comparativ cu medicii (16%) (p=0,003).

Figura 1. Statutul de fum`tor

60 50 40 30 20 10 0

60 56,9

33,1 24 9,9 16

st Fo m Fu
196

Ne m fu

Fu m F or t

Medici M

or t

F or

Studeni S

9 Pneumologie 3.2009:Pneumologie 2.2009

9/10/09

11:11 AM

Page 197

Pneumologia vol. 58, nr. 3, 2009

Tabelul I. Vrsta medie a celor dou` loturi, vrsta medie la care au nceput fumatul [i num`rul pachete-ani (PA)

Lot A Lot A Lot B Media aritmetic` NF Vrsta FF F La ce vrst` a nceput F PA F F NF FF F F F 25,05 25,05 27,54 17,13 3,21 Devia]ia standard 6,11 6,11 7,58 3,15 2,41 Media

Lot B Devia]ia standard 7,58 3,49 3,49 2,39 6,13 0,003 0,48 0,001 0,054 0,37 p

aritmetic` 27,54 24,20 24,20 17,78 4,78

Vrsta medie a celor dou` loturi, vrsta la care a nceput fumatul precum [i num`rul de pachete-ani este reprezentat n Tabelul I. Analiznd cuno[tin]ele legate de con]inutul ]ig`rilor (Nicotin` N, Tar T, Monoxid de azot M [i substan]e carcinogene S), observ`m diferen]e ntre cele dou` loturi M [i S, sem-

demostrat n foarte multe studii. De asemenea s-a eviden]iat rolul fumatului [i n etiologia altor neoplazii. R`spunsul la chestionare demonstreaz` cuno[tintele deficitare att ale medicilor, ct [i ale studen]ilor. ntre cuno[tin]ele legate de cancerele produse de fumat exist` diferen]e semnificative statistic doar pentru: cancer de vezic` urinar` (p= 0,001), cancer cervical

Figura 2. Cuno[tintele despre con]inutul ]ig`rilor (procente)

Medic i

Studeni

98,3 88 77 75,1 56

88 71,8

27,1

nificative statistic doar pentru nicotin` p<0,001 [i Tar p<0,001. Observ`m procentul sc`zut de studen]i, dar [i de medici care cunosc componentele ]ig`rilor (pentru tar: 56% medici [i 27,1% studen]i) (figura 2). Rolul fumatului n etiologia cancerului pulmonar este

(p= 0,001), cancer gastric (p= 0,007), cancer colorectal (p= 0,001). Cancerul laringian nu prezint` diferen]e statistice, nici hepatocarcinomul (p=0,58) [i nici cancerul renal. n figura 3 se observ` datele (n procente) pentru unele din neoplaziile extrapulmonare.

197

9 Pneumologie 3.2009:Pneumologie 2.2009

9/10/09

11:11 AM

Page 198

Pneumologia vol. 58, nr. 3, 2009

Figura 3. Cuno[tin]ele studen]ilor [i medicilor legate de rela]ia fumat diverse neoplazii

120 100 80 60 40 20 0
n cc ve z cc ical ce rvi c cc al g cc astr ic co l cc orec t or ofa al rin gia n cc re na l cc he pa ti ian ar lm on ing gia c

Medic i Studeni C oloan1

pu

cc l

Ca

nc er

cc e

so fa

ar

Att medicii ct [i studen]ii erau informa]i despre rolul etiologic al fumatului n cele mai multe afec]iuni respiratorii (figura 4), dar multe din afec]iunile cardiovasculoare sau digestive nu erau cunoscute c` ar avea legatur` cu intoxica]ia tabagic`. Analiza statistic` a demonstrat ca exist` diferen]e semnificativ statistic ntre cuno[tin]ele celor dou` loturi (medici

studen]i) pentru bolile cardiovasculare periferice (p=0,003), boli coronariene (p=0,002), ischemie acut` (p=0,001), accidente vasculare (p=0,02) (Fig. 5). n privinta afec]iunilor digestive cuno[tintele studen]ilor erau semnificativ statistic mai pu]ine dect ale medicilor (pentru ulcer gastric p=0,007, ulcer duodenal p=0,001, esofagit` de reflux p=0,001) (Fig. 6).

Figura 4. Rela]ia fumat boli respiratorii

m e d ic i
96 99,4 84 92

s tu d e n i

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

89,5 92 86,2 64 51,4

64 52,5

14,9

TB

Al er gi er pu lm on ar ir

Ap

Br

BP

Ca nc

on i t pi ra to
198

ne

O C a

es

rii

9 Pneumologie 3.2009:Pneumologie 2.2009

9/10/09

11:11 AM

Page 199

Pneumologia vol. 58, nr. 3, 2009

Figura 5. Rela]ia fumat boli cardiovasculare

Ate ros c le ros a Ac V a s c ula r HTA Infa rc t M ioc a rdic Is c he m ie a c ut Boli c orona rie ne Boa la ve noa s pe rife ric
0 20 40 45,3 60 43,1
46,4

66,9 76 64

65,2

76 Stu d e n i 84

68 61,3 86

M e d ici

68 80 100

Afec]iunile obstetrico-ginecologice sunt par]ial cunoscute att de medici, ct [i de studen]i, cu diferen]e statistice pentru muta]iile genetice (p=0,0001), prematuritate (p=0,0001) [i avort spontan (p=0,001) (Fig. 7). Chestiona]i dac` au vreo afec]iune provocat` de fumat, 20% din medici [i 14,5% din studen]i au r`spuns afirmativ, ceea ce reprezint` un procent destul de ridicat avnd n vedere vrsta tn`r`, [i num`rul mediu reltativ mic de pachete-ani. Ca m`suri pentru reducerea fumatului 52% din medici [i 54,7% dintre studen]i s-au pronun]at pentru interzicerea

Un studiu efectuat pe 9000 de studen]i din 51 de universit`]i din 42 de ]`ri, a demonstrat o rat` de 56,9% la b`rba]i [i 44,7% la femei (cu o prevalen]` mai redus` la femei n [coli1 le din Asia comparativ cu Universit`]ile Europene) . Fumatul la studen]i este mai sc`zut dect la medici n multe ]`ri. n Cehoslovacia 38% din b`rba]ii doctori, 25,6% din femeile doctor [i 49% din asistente sunt fum`tori comparativ cu studen]ii 18%. n Olanda, doctorii fum`tori sunt 37% b`rba]i [i 14% femei iar dintre studen]i 31% b`rba]i [i 23% femei. n ]`rile din Asia [i Africa se observ` o prevalen]`

Figura 6. Bolile digestive [i fumatul

Figura 7. Afec]iuni obstretico-ginecologice legate de fumat

80 70 60 50 40 30 20 10 0
Ul flu re de ita ag of hn Es Cro al n ala de Bo duo r c ce tri Ul gas r x ce

Medici Studeni

100 80 60 40 20 0

Medici Studeni

e ur at m re ip er ice t et Na gen ii ta e Mu at lit rti an fe nt In po ts or Av

fumatului n locuri publice, 28% medici [i 24,3% studen]i pentru cre[terea pre]urilor ]ig`rilor, 48% medici [i 47,5% studen]i pentru consilierea [i ajutarea fum`torilor. ntreba]i despre necesitatea implement`rii cursurilor speciale de tabacologie, 96% M [i 69,6% S au sus]inut ideea (p= 0,001).

Discu]ii
Numeroase studii au ncercat s` determine rata fumatului la medici [i studen]ii medicini[ti precum [i cuno[tin]ele legate de bolile provocate de tabagism [i strategiile de renun]are la fumat.

crescut` a fumatului la b`rba]i, deoarece obiceiul femeilor de a fuma este social inacceptabil. n Maroc 44% b`rba]i doctori sunt fum`tori, 23% femei doctori fum`toare, 32% studen]i b`rba]i fum`tori [i 0% studente fum`toare; n Bahrain: 60% din b`rba]ii doctori fumeaz`, 27,5% din studen]i [i doar 2,3% 6 dintre studente fumeaz` . Hussian raporteaz` n studiul privind fumatul la personalul medical 65% nefum`tori, 15% fo[ti fum`tori [i 20% 7 fum`tori . ntre 45 [i 69% din studen]ii afla]i n an terminal consider` c` este responsabilitatea doctorului s` ofere un model

199

9 Pneumologie 3.2009:Pneumologie 2.2009

9/10/09

11:11 AM

Page 200

Pneumologia vol. 58, nr. 3, 2009

non smoke, n timp ce doar 16% din studen]ii japonezi sus]in aceast` idee. 71% din studen]ii englezi cred c` este problema fiec`ruia dac` este sau nu fum`tor, f`r` s` responsabilizeze medicul de deciziile pacientului. O treime din studen]ii americani consider` c` nu ar trebui ntreprinse ac]iuni mpo1,8 triva doctorilor care fumeaz` . De asemenea, studiul a demonstrat c` de[i cuno[tin]ele studen]ilor cre[teau, nu s-a constatat o reducere a ratei fumatului n anii mari (la b`rba]i s-a constatat chiar o cre[tere a ratei fumatului [i o cre[tere a num`rului de ]ig`ri fumate). Acest fapt sugereaz` c` educa]ia [i cuno[tin]ele legate de efectele nocive ale fumatului au un impact mic asupra obiceiului de a fuma. Cei mai mul]i studen]i primesc informa]iile prea trziu, iar ini]ierea cursurilor legate de fumat ar trebui f`cut` 1,9,10 n stadiile preclinice sau chiar n liceu . De asemenea, eviden]ele au ar`tat c` 70% dintre fum`tori ar abandona fumatul ([i doar 2-3% reu[esc), dar doar 35% 4,11 din personalul medical poate oferi consiliere . De[i programele de abandon [i terapia au fost asociate cu rata mare de succes, participarea la astfel de programe este sc`zut`. Acest lucru se poate explica [i prin lipsa de implicare a personalului medical. Ministrul S`n`t`]ii Chinez promoveaz` o campanie de oprire a fumatului la doctori [i personalul sanitar precum [i preg`tirea de exper]i n controlul tabagismului. Supravegherea personalului medical sugera c` obiceiurile acestora (similare cu ale popula]iei generale) influen]eaz` 9,12 atitudinea fa]` de pacien]ii fum`tori .

vor implica [i nu vor ncepe s` considere abandonul fumatului o prioritate. Pentru aceasta, Universit`]ile ar trebui s` fac` mai mult. Vor trebui s` introduc` n curricula universitar`, att la suden]ii medicini[ti, farmaci[ti, stomatologi ct [i la asistentele medicale, module independente de nv`]are, care s` cuprind` m`suri de prevenire [i control, s` dezvolte abilit`]i n abandonarea fumatului. C`ci dac` personalul medical are cuno[tin]e insuficiente cum vor putea instrui pacien]ii?

Bibliografie
1. 2. M.B Allen, Medical students knowledge of smoking, Thorax 1999,54:2. AS M Abdullah, C G Husten, Promotion of smoking cessation in deve-

loping countries: a framework for urgent public health interventions, Thorax 2004, 59, 623-630. 3. Janie Heath, Janette Andrews, Sue Ann Thomas, Frances Kelley, E. Friedman, Tabacco Dependence Curricula in Acute Care Nurse Practitioner Education, American Journal of Critical Care 2002,11;27-33. 4. Jane E. Anderson, Douglas E. Jorenby, Walter J. Scott, Michael C. FioreTreating Tobacco Use and Dependence An Evidence-Based Clinical Practice Guideline for Tobacco Cessation, Chest March 2002; 932-941. 5. Ashwin A. Patkar, MD, Kevin Hill, MD, Vikas Batra, Michael J. Vergare, Frank T. Leone, A Comparison of Smoking Habits Among Medical and Nursing Students, Chest 2003; 1415-1420. 6. J. F. Tessier, P.P. Freour, C Nejjari, D. Belaugne, J. W. Crofton Smoking behaviour and attitudes of medical students towards smoking and anti-smoking compaignes a survey in 10 African and Middle Eastern countries, Tob Control, 1992,3 7. S F Hussain, S Tjeder-Burton, I A Campbell and P D Davies, Attitudes S. Chapman, Doctors who smoke, BJM 1995, 311, 142-143. Ben Bland, China tells doctors to quit smoking to set example to patients, to smoking and smoking habits among hospital staff, Thorax 1993;174-175. 8. 9.

Concluzii
Conform Institutului Na]ional de Cancer, dac` 100.000 de persoane ar fi implicate n lupta antitabagic` ar ajuta doar 10% din fum`tori, iar num`rul acestora ar sc`dea cu 2 milioane 3 pe an . n ciuda datelor [i a studiilor existente ce demonstreaz` c` staff-ul medical poate ajuta fum`torii, doar un procent mic 5,13,14 este implicat n lupta antitabagic` . Sarna raporta c` 87% din asistentele de la Sec]ia de Oncologie erau nconjurate de fum`tori, dar doar 32% dintre ele ntreab` despre obiceiurile de a fuma, [i sub 40% dintre acestea sunt instruite despre 3 tehnici de sevraj . Cei ce sunt implica]i n programele de s`n`tate ar trebui s` aib` o atitudine activ` mpotriva fumatului, deci ar fi relevant s` avem informa]iile necesare n privin]a obiceiurilor de a fuma, a atitudinii vis-a-vis de fumat, a abilit`]ilor lor n identificarea fum`torilor [i n oferirea ajutorului n abandonarea fumatului. Mortalitatea [i morbiditatea bolilor datorate fumatului vor continua s` creasc` epidemic dac` profesiile medicale nu se

BJM 2009,338; b 993. 10. Robyn L Richmond, Deborah S Debono, Donna Larcos, Linda Kehoe, Worldwide survey of education on tobacco in medical schools, Tobacco

Control 1998;247-252.
11. Kevin G. Volpp, Andrea B. Troxel, Mark V. Pauly, Henry A. Glick, Andrea Puig, A Randomized, Controlled Trial of Financial Incentives for Smoking Cessation, NEJM 2009, 699-709. 12. Dongfeng Gu, Tanika N. Kelly, Xigui Wu, Jing Chen, Mortality Attributable to Smoking in China; NEJM Jan 2009,360;150. 13. Tobias Raupach, Lion Shahab, Sandra Baetzing, Barbara Hoffmann, Gerd Hasenfuss, Robert West, Stefan Andreas, Medical students lack basic knowledge about smoking: Findings from two European medical schools, Nicotine and Tobacco Research Advance, January 27, 2009;11 (1), 92-98. 14. Alan C. Geller, Jane Zapka, Katie R. Brooks, Catherine Dube, Catherine A. Powers, Nancy Rigotti, Tobacco Control Competencies for US Medical Students, American Public Health Association, 2005.

200