Sunteți pe pagina 1din 1

Desen tehnic.16ore.

Tehnologia prelucr rii metaluluii.16ore.


i

Nr. Obictive de referin . 1 -s identifice metalele feroase i 2 neferoase. -s identifice tipu3 rile de metal profilat. 4 -s foloseasc tehnologii de trasare, 5 ndreptare,t iere a 6 metalului. 7 -s confec ioneze articole. 8 -s evalueze calita9 tea obictului confec ionat. 10 -s utilizeze n comunicare termeni 11 specifici domeniului. 12 -s analizeze con13 stuc ia obictelor. -s se famiarizeze cu propriet ile mecanice ale metalelor. 14 -s argumenteze faptul c z c min15 tele de fer n natu16 r snt limitate.

Nr.de Con inutul. Data. ore. 1 Tabla i srma.T iere foii sub iri. 1 ndreptarea i ndo-irea tablei. 1 Reguli de trasare si citire. 1 Insrumente de m sut i trasare. 1 ublerul. 1 Metale laminate. 1 Pocedee de t ere a metalului profilat. 1 Ma ina de g urit. 1 Pilirea-opera ie tehnologic . 1 Clasificarea mbin rilor prin filet. 1 Metode i procedeede filetare. 1 Clasificarea o elului 1 Modificare popriet ilor o elului n func ie de regimul tratamentului termic. 1 Finisarea a articolelor din metal. 1 Lec ie practic . 1 Repedare.

Activit i de nv are. Citirea i executarea desenului proectat. Lucrul cu instumentel de trasare si t ere. Controlul calit ii. Citirea i executarea desenului tennic. Lucrul cu insrumentele de l c tus rie. Controlul preciziei pieselor cu ajutotul instumentelor de m sur .

Tema pe acas . *1 *6 *4 *5 *2 *13 *12 *10 *11 *9 *5 pag165 *2 *1

Observa ii.

*4

*6 *7