Sunteți pe pagina 1din 13

Gradinita cu program prelungit nr.

2 Brasov ________________________________________________________________

PLANUL ANUAL MANAGERIAL AN SCOLAR: 2010 / 2011


OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE DERIVATE MASURI CONCRETE TERMEN RESPONSABLITATI OBS. / MODALITATI EVALUARE

A. OBIECTIVE ALE CONDUCERII UNITATII 1. ORGANIZAR EA ACTIVITATII 1.1.Stabilirea compartimentelor de lucru 1.2.Stabilirea functiilor pe compartimente 1.3.Stabilirea normelor de conducere pe compartimente de comanda Alcatuirea organigramei de functionare a unitatii 13.09.2010 DIRECTOR CONSILIU DE ADMINISTRATIE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE DIRECTOR CONSILIU DE ADMINISTRATIE

1.2.1.Desemnarea responsabililor 13.09.2010 de comisii 1.2.2.Rezolvarea problemelor de angajare (dupa caz) 1.3.1.Stabilirea 14.09.2010 responsabilitatilor directorului, Consiliului de Administratie 1.3.2.Precizarea sferei de competenta si decizie a fiecaruia

1.4.Stabilirea sarcinilor compartimentelor de

1.4.1.Se vor stabili sarcinile fiecarui compartiment (cadre didactice, administr. Pers de

14.09.2010

DIRECTOR CONSILIU DE ADMINISTRATIE


1

Gradinita cu program prelungit nr.2 Brasov ________________________________________________________________


executie 1.5.Elaborarea si prezentarea R.O.I. ingrijire) 1.5.1.Se va elabora R.O.I. si fisele postului 1.5.2.Se va prezenta R.O.I. cu semnatura de luare la cunostinta 1.5.3.Se vor distribui cu semnatura fisele postului 2.1.1.Elaborarea planificarilor calendaristice si functionale 2.1.2.Stabilirea valorilor minimale ale cerintelor programei 2.2.1.Asigurarea insusirii reale a cunostintelor, avand ca produs formare de priceperi si deprinderi 2.2.2.Sesizarea eventualelor deficiente, ramaneri in urma, cazuri deosebite 2.2.3.Elaborarea programei de recuperare in colaborare cu factorii educationali implicati (unde este cazul) 1.2.4.Asigurarea materialelor didactice informative necesare prescolarilor 14.09.2010 DIRECTOR CONSILIU DE ADMINISTRATIE

2. ASIGURARE A CALITATII IN ACTIVITATE A DIDACTICA

2.1.Planificarea modului in care se va parcurge integral programa de activitate 2.2.Parcurgerea ritmica a obiectivelor propuse, cu accent pe valoarea formativa a cunostintelor si integrarea lor in sistemul functional

15.09.2010

CADRELE DIDACTICE

20.09.2010

CADRELE DIDACTICE ASISTENT MEDICAL ASISTENT MEDICAL/CAB. LOGO/FAMILIA CADRELE DIDACTICE


2

PERMANENT

Gradinita cu program prelungit nr.2 Brasov ________________________________________________________________


2.3.Evaluarea obiectiva a cunostintelor, deprinderilor si priceperilor copiilor prescolari 2.3.1.Repartizarea copiilor pe grupe de varsta 2.3.2.Organizarea activitatilor suplimentare pt. copiii cu potential 2.3.3.Idem pt. copiii ramasi in urma 2.3.4.Aplicarea testelor de evaluare initiala. 2.4.1.Activitatea metodica din gradinita va corespunde interesului real al cadrelor didacticeprin tematica 2.4.2.Seva stimula participarea cadrelor didactice la activitatile desfasurate de C.C.D. si I.S.J. 2.4.3.Se va urmari si stimula participarea cadrelor didactice la perfectionare si examene de obtinere a gradelor didactice 2.4.4.Se va stimula activitatea cadrelor didacticede cercetare pedagogica ce pot si doresc sa o faca. 2.4.5.Se vor cauta modalitati de evaluare superioara a cadrelor didactice cu preocupari 20.09.2010 Permanent Permanent 27.09.2010 CADRELE DIDACTICE CADRELE DIDACTICE RESPONSABILA COMISIEI METODICE DIRECTOR CADRELE DIDACTICE

2.4.Pregatirea de specialitate continua si reala a cadrelor didactice si pregatirea metodico-stiintifica

Permanent

Permanent

RESP. COMISIE METODICA

Permanent CONSILIUL DE CONDUCERE

Permanent

CONSILIUL DE
3

Gradinita cu program prelungit nr.2 Brasov ________________________________________________________________


deosebite pe linia perfectionarii. CONDUCERE

Permanent 2.5.Realizarea concreta a unor modalitati de tratare interdisciplinara si integrata a proceslui de predare-invatare 1.6.Elaborarea unui orar functional al procesului de inv. 3.1. Analiza activitatilor desfasuat in anul scolar trecut, ca baza de discutie pentru planul general de munca 3.2.Elaborarea planului general de munca 3.3.Prezentarea documentului si aprobarea lui 3.4.Elaborarea programelor de 2.5.1.Stimularea experimentelr Permanent in aceasta directie 2.5.2.Se va stimula popularizarea rezultatelor pozitive in afara gradinitei Intocmirea orarului in functie de conditiile concrete si in raport cu eficienta muncii 3.1.1.Convocarea si desfasurarea unei sedinte de analiza si proiectie 15.09.2010 15.09.2010

CONSILIUL DE CONDUCERE DIRECTOR RESPONSABILA DE COMISIE METODICA

COLECTIVUL DESEMNAT CONSILIUL DE ADMINSTRATIE

3. PLANIFICAR EA ACTIVITATI LOR DIN UNITATE

Intocmirea planului de dezvoltare pe termen mediu al gradinitei Se va organiza sedinta de lucru cu intregul colectiv pentru aprobarea acestuia 3.4.1.Se va elabora planul si programul de activitate al

15.09.2010

30.09.2010 30.09.2010

DIRECTOR CONSILIU DE ADMINISTRATIE CONSILIU DE ADMINISTRATIE DIRECTOR COMISIA


4

Gradinita cu program prelungit nr.2 Brasov ________________________________________________________________


activitate pe compartimente comisiei metodice si se vor prezenta membrilor acesteia spre aprobare. 3.4.2.Se vor elabora programe concrete de lucru pentru toate compartimentele si s vor discuta in Cons. De Administratie 4.1.1. Se va stabili modalitatea in 15.09.2010 care va circula informatia intre compartimentele unitatii 4.1.2.Se vor stabili modalitatile de inregistrare a inf. pt. stocare 4.1.3.Se vor stabili formele op. de raspuns precizandu-se atributiile fiecarui membru in aceasta directie Intocmirea unui tablou centralizator cu datele importante din fiecare compartiment Se vor elabora planuri de control pentru fiecare compartiment 5.3.1.Se va asigura cunoasterea si extinderea bazei experientei pozitive 5.3.2.Se va actiona prompt pentru rezolvarea situatiilor 30.09.2010 METODICA

4. ASIGURARE A CIRCULATIE I OPTIME A INFORMATIE I IN INTERIORUL SI IN EXTERIORU L UNITATII 5. ASIGURARE A UNUI CONTROL SI A UNEI INDRUMARI EFICIENTE

4.1.Realizarea unui sistem clar si bine precizat privind circulatia informatiei

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE RESPONSABILI COMPARTIMENT E

5.1.Cunoasterea programei activitatilor din fiecare compartiment 5.2.Controlul fiecarui compartiment 5.3.Indrumarea corespunzatoare in baza datelor furnizate de contol

MEMBRII COMPARTIMENT ELOR DE COMANDA MEMBRII COMP. COMANDA MEMBRII COMP. COMANDA

Permanent Permanent

Gradinita cu program prelungit nr.2 Brasov ________________________________________________________________


negative 6. EVALUAREA CORECTA, CURENTA SI FINALA A ACTIVITATII FIECARUI COMPARTIM ENT DE MUCA SI A FIECARUI CADRU DIN UNITAE 6.1.Incurajarea si popularizarea rezultatelor pozitive din unitate 6.2.Sanctionarea prompta a atitudinilor negative in desfasurarea activitatii 6.3.Aprecierea obiectiva a muncii 7. ASIGURARE A UNEI RELATII FUNCTIONA LE GRADINITAISJCOMUNITAT EA LOCALA 7.1.Asigurarea autonomiei gradinitei Se vor folosi toate prilejurile pentru realizarea obiectivelor Se va aplica legea in fiecare caz in parte in raport cu gravitatea si consecintele situatiei Permanent MEMBRII AI COMP. DE COMANDA MEMBRII COMP. COMANDA

Permanent

Se vor acorda calificative finale in baza intregului ansamblu de date oferite de control si a rezultatelor muncii Se va studia si se va aplica legislatia in vigoar in intreaga activitate a unitatii

Finele anului scolar Permanent

MEMBRII COMP. COMANDA CONDUCEREA UNITATII

7.2.Asigurarea unei colaborari eficiente cu ISJ si Comunitatea

7.2.1.Se vor organiza actiuni in colaborare cu diverse institutii , comitete (sponsorizare,

Permanent

DIRECTOR
6

Gradinita cu program prelungit nr.2 Brasov ________________________________________________________________


Locala diversificare de programe) 7.2.2.Se vor completa la timp toate documentele si se vor furniza toate datele citite ISJ

B. OBIECTIVE ALE COMPARTIMENTULUI INSTRUCTIV EDUCATIV

8. ASIGURAREA CALITATII IN ACTIVITATEA DIDACTICA

8.1.Planificarea modului in care se va parcurge integral programa de activitate

8.1.1.Elaborarea planificarilor calendaristice si functionale 8.1.2.Stabilirea valorilor minimale ale cerintelor programei 8.2.Parcurgerea 8.2.1.Asigurarea insusirii ritmica a reale a cunostintelor, obiectivelor avand ca produs formare propuse, cu accent de priceperi si deprinderi pe valoarea 8.2.2.Sesizarea formativa a eventualelor deficiente, cunostintelor si ramaneri in urma, cazuri integrarea lor in deosebite sistemul functional 8.2.3.Elaborarea programei de recuperare in colaborare cu factorii educationali implicati (unde este cazul)

15.09.2010

CADRELE DIDACTICE

20.09.2010

CADRELE DIDACTICE ASISTENT MEDICAL ASISTENT MEDICAL/CAB. LOGO/FAMILIA


7

Gradinita cu program prelungit nr.2 Brasov ________________________________________________________________


8.2.4.Asigurarea materialelor didactice informative necesare prescolarilor 8.3.1.Repartizarea copiilor pe grupe de varsta 8.3.2.Organizarea activitatilor suplimentare pt. copiii cu potential 8.3.3.Idem pt. copiii ramasi in urma 8.3.4.Aplicarea testelor de evaluare initiala. 8.4.1.Activitatea metodica din gradinita va corespunde interesului real al cadrelor didacticeprin tematica 8.4.2.Seva stimula participarea cadrelor didactice la activitatile desfasurate de C.C.D. si I.S.J. 8.4.3.Se va urmari si stimula participarea cadrelor didactice la perfectionare si examene
PERMANENT

CADRELE DIDACTICE CADRELE DIDACTICE CADRELE DIDACTICE CADRELE DIDACTICE RESPONSABILA COMISIEI METODICE DIRECTOR

8.3.Evaluarea obiectiva a cunostintelor, deprinderilor si priceperilor copiilor prescolari

20.09.2010 Permanent Permanent 27.09.2010

8.4.Pregatirea de specialitate continua si reala a cadrelor didactice si pregatirea metodicostiintifica

Permanent

Permanent

RESP. COMISIE METODICA

Permanent CONSILIUL DE
8

Gradinita cu program prelungit nr.2 Brasov ________________________________________________________________


de obtinere a gradelor didactice 8.4.4.Se va stimula activitatea cadrelor didactice de cercetare pedagogica ce pot si doresc sa o faca. 8.4.5.Se vor cauta modalitati de evaluare superioara a cadrelor didactice cu preocupari deosebite pe linia perfectionarii. 8.5.1.Stimularea experimentelr in aceasta directie 8.5.2.Se va stimula popularizarea rezultatelor pozitive in afara gradinitei CONDUCERE Permanent CONSILIUL DE CONDUCERE

Permanent CONSILIUL DE CONDUCERE

9. REALIZAREA CLIMATULUI MORAL AFECTIV OPTIM

8.5.Realizarea concreta a unor modalitati de tratare interdisciplinara si integrata a proceslui de predare-invatare 8.6.Elaborarea unui orar functional al procesului de inv. 9.1.Valorificarea eficienta a tuturor posibilitatilor de ed. Morala, estetica, afectiva,

Permanent

DIRECTOR RESPONSABILA DE COMISIE METODICA

Intocmirea orarului in 15.09.2010 functie de conditiile concrete si in raport cu eficienta muncii 9.1.1Activitatile educative Permanent vor fi realizate intr-un cadru afectiv optim, temetica lor fiind in concordanta cu cerintele si

COLECTIVUL DESEMNAT CADRELE DIDACTICE COMITETUL DE PARINTI


9

Gradinita cu program prelungit nr.2 Brasov ________________________________________________________________


fizica, etc, in cadrul oferit de unitatea prescolara problemele unitatii si ale copiilor 9.1.2.Se vor organiza activitati extra curriculare solicitate de parinti cu valente in cunoasterea copiilor prescolari Asigurarea cadrului instructiv-educativ si afectiv optim pentru buna desfasurare a activitatii, pentru satisfacerea interesului, curiozitatii si dinamismului copilului prescolar Se va tine legatura permanen cu familia, medicul, comunitatea locala 9.4.1.Orice abatere de la sarcinile de munca vor fi sanctionate conform legii 9.4.2.Se vor evita discutiile necolegiale si se vor rezolva la timp si oportun eventualele conflicte 9.4.3.Activitatea din unitatea scolara isi va Permanent CADRELE DIDACTICE PLANIFICAREA ACTIUNILOR CU PARINTII

9.2.Frcventa optima a copiilor din unitate

Permanent

CADRELE DIDACTICE

9.3.Cresterea eficientei colaborarii gradifamilia in ed. morala a copilului 9.4.Pastrarea uni climat socio-afecti si moral optim in colectivul de munca al gradinitei

Permanent

CADRELE DIDACTICE FAMILIA MEDICUL CONSILIUL DE ADMINISTRATIE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Permanent Permanent

Permanent

CONSILIUL DE
10

Gradinita cu program prelungit nr.2 Brasov ________________________________________________________________


9.5.Cunoasterea copiilor prescolarisi a problemelor specifice oerioadei prescolare pastra caracterul apolitic 9.5.1.Se vor desfasura activitati cu scop explicit de cunoastere a copiilor 9.5.2.Toate activitatile din gradinita vor viza implicit cunoasterea copiilor 9.5.3.Se va colabora cu asistenta medicala pentru eventuale testari (si cu ISJ, familia, dupa caz) 9.1.1.Se vor desfaasura activitatii eficiente cu parintii 9.1.2.Se va consulta programa de activitati a clasei I si se va colabora cu invatatoarea Periodic Permanent Periodic

ADMINISTRATIE CADRE DIDACTICE PARINTI CADRE DIDACTICE CADRE DIDACTICE CADRE DIDACTICE COMITETUL DE PARINTI

10. ASIGURAREA PROFESIONALI ZARII INALT CALITATIVE

Regatirea copiilor pentru scoala in forme noi, in concordanta cu specificului noii retele de invatamant si cu specificul invatamantului prescolar

Periodic Permanent

C. COMPARTIMRNTUL ADMINISTRATIV - GOPODARESC 11. ASIGURAREA RESPECTARII LEGISLATIEI IN VIGOARE IN INTREAGA 10.1.Planificarea judicioasa a muncii Se vor respecta termenele de realizare a diferitelor operatii contabile. Permanent ADMINISTRATOR

11

Gradinita cu program prelungit nr.2 Brasov ________________________________________________________________


ACTIVITATE ADM. GOSP. 10.2.Colaborarea corespunzatoare intre subcompartimente Necesitatile semnalate de celelalte compartimente vor fi analizate de contabilitate inainte de supunerea aprobarii cond. Permanent ADMINISTRATOR CONTABIL

10.3.Asigurarea ceruntelor de dezvoltare a bazei materiale a unitatii prin respectarea legislatiei

10.4.Asigurarea functionarii permanente si integrale a intregii baze materiale a gradinitei

10.3.1.Se vor intocmi referate de necesitate pentru dotari, reparatii, ce se vor supune conducerii spre aprobare. 10.3.2.In limitee legii, se vor depune eforturi pentru rezolvarea problemelor financiare legate de dezvoltarea bazei materiale a gradinitei 10.4.1.Se va efectua contolul atent al intregii baze materiale 10.4.2.Se va raspunde prompt la solicitarile de remediere a unor defectiuni 10.4.3.Sectorul de ingrijire va folosi integral programul de munca pentru realizarea si pastrarea curateniei in

Permanent

ADMINISTRATOR

Permanent

DIRECTOR ADMINISTRATOR CONTABIL

Permanent Permanent

DIRECTOR ADMINISTRATOR SUBCOMISII ADMINISTRATOR

Permanent

INGRIJITOARE ADMINISTRATOR

12

Gradinita cu program prelungit nr.2 Brasov ________________________________________________________________


spatiul repartizat, pentru desrvirea optima si ingrijirea copiilor prescolari D. COMPARTIMENT SANITAR 12. ASIGURAREA ASISTENTEI SPECIALIZATE PENTRU PRESCOLARI SI SPRIJINIREA EDUCATIEI SANITARE A PRESCOLARI -LOR Realizarea evidentei starii de sanatate a prescolarilor 11.1 Se va tine o evidenta clara a starii de sanatate a prescolarilor 11.2.Programul cabinetului va tine cont de programul gradinitei 11.3.Cadrele sanitare vor participa la actiuni de educatie sanitara 11.4.Se va intocmi un program special pentru terapia cazurilor necorespunzatoare Permanent Permanent Permanent Dupa caz ASISTENTA MEDICALA ASISTENTA MEDICALA ASISTENTA MEDICALA ASISTENTA MEDICALA

DIRECTOR, MERISANU EMILIA

13

S-ar putea să vă placă și