Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrarile sunt amplasate in bazinul hidrografic Caras, pe paraul Dognecea , afluent de dreapta al raului Caras si au urmatoarele cantitati : - Reprofilare

albie
- Zid de sprijin din zidarie de piatra - Consolidare de mal cu gabioane - Consolidare cu cutii de gabioane si pereu rostuit - Subzidiri - Cadere gabioane - Cadere gabioane

L = 2.000 m L = 1.000 m L = 1.165 m L= 2.130 m L= 500 h=0.50 m h=0.30 m L= 35 L= 80 L= 50 m m m m

- Prag de fund din anrocamente

a)

Reprofilare albie - L= 2000m Sectiunea de reprofilare s-a stabilit la o sectiune trapezoidala cu baza albiei b = 4.0-8.0 m,

taluze la mal de 1:1,5 sau 5:1 si inaltimea de h=2.00 m. Se va defrisa vegetatia din patul albiei care obtureaza sectiunea cu scoaterea cioatelor si de pe maluri la ras in zona consolidarilor. Se vor decolmata depozitele de aluviuni din albie. Terasamentul rezultat din excavatii se va utiliza pentru umpluturi in spatele lucrarilor i aducerea malului la cota. b) Lucrari pasive sau longitudinale - se prevad pentru consolidarea si stabilizarea malurilor, pe sectoarele de curs cu constructii pe mal, expuse pericolului distrugerii, in zone expuse eroziunilor. b.l ) Consolidari de mal - Ziduri - indicate prin dimensiunea lor a se aplica in zona cu constructii pe mal (drum si case) , zona cu solicitari statice sau dinamice, respectiv impingerea pamintului, incarcari din constructii si vitezele debitelor din rau si forte de antrenare. Zid de sprijin de greutate din zidarie de piatra (h=2,0m) - L= 1000m . Elevatia zidului este realizata din zidarie de piatra rostuita, dupa o sectiune trapezoidala, cu latimea la coronament de 0,4m, parament vertical interior prevazut cu filtru invers realizat din piatra sparta (20cm) si nisip (10cm) si 5:1 spre apa, pe fundatia din beton ciclopian clasele C12/15 si C8/10 la partea inferioara a fundatiei, cu adincimea de fundare 0.90/1.10m (talpa inclinata) si latimea de 1.70m. Paramentul spre apa se va rostui cu mortar de ciment marca M100, iar coronamentul se va executa cu

rebord din beton. Pentru colectarea apelor din incinta si evacuarea lor, s-au prevazut barbacane (<D110mm) dispuse la 2,00 m distanta.

b.2) Consolidare de mal cu cutii gabioane L=1165m- avand sectiunea de 1.00x1.00 x 3.00m, 1.00 x l.50 x3.0 m, din cadre din otel beton OB37 de 16mm, dispuse la 1,00m distanta si OB37 de 10mm in interior, sudate la 0.50m distanta, pe care se monteaza plasa zincata 03,8mm cu ochiuri de 40x40mm. Cutiile se vor umple cu piatra sparta, fundarea se va face pe o saltea de fascine de 0.30m si 3.00m lungime. Piatra se va aseza manual sub forma de zidarie uscata. Cutiile se vor lega pe toate directiile cu OB06 la 0.20cm distanta. Se va aplica pe ambele maluri ale paraului pentru protejarea drumului, constructiilor riverane , completarea lucrarilor existente si stoparea fenomenului de antrenare de material. b.3) Cutii de gabioane pe saltea de fascine si pereu rostuit pe taluz pana la nivelul de calcul h=2.00m - L= 2130ml, se va aplica pentru a proteja malurile erodate. Sectiunea este alcatuita dintr-o cutie de gabioane avand dimensiunile in sectiune de l,00xl,00x3,00m pe fundatie elastica din saltea de fascine de 0,30m grosime, 2.30m lungime totala si 1.00m lungimea libera. Pentru a asigura protectia taluzului pana la inaltimea de calcul (h= 1.00m) s-a proiectat o sectiune de pereu rostuit din piatra sparta de 0.30m pe strat drenant din balast de 0.15m. Panta taluzului este de 1:1.5 realizandu-se o lungime desfasurata pe taluz a pereului de 2.00m. b.4) Subzidirea cu beton C12/15 - L=500m - se aplica pe sectoral din intavilanul localitatii Dognecea, in zona amonte, pentru punerea in siguranta a zidurilor existente. Sectiunea de beton pentru subzidire este de 0.90x1.80 m si se va realiza pe tronsoane de maxim 1.00 m, concomitent pe mai multe tronsoane, insa nu la o distanta mai mica de 10.00 m intre ele. b) Lucrari active Talvegul albiei este stabilizat cu ajutorul a 27 de praguri si caderi din gabioane sau anrocamente. Prag - cadere - se propun pentru limitarea afuierilor pe adancime in albii, realizandu-se un anumit profil longitudinal al patului stabilizat la cote impuse, care sa asigure uniformizarea pantelor sau cota fundatiilor pentru lucrarile de consolidare. In aliniament pragurile se vor executa perpendicular pe directia curentului, in curbe se vor inclina pentru a dirija firele de curent spre malul convex. Unghiul de inclinare al axului fata de tangenta la curbe va fi de 20-30.

c.l) Cadere din cutii de gabioane h=0,50m - L=35ml. Pentru stabilizarea talvegului, micsorarea pantei longitudinale a cursului, micsorarea vitezelor de scurgere si mentinerea cotelor pentru fundatiile lucrarilor propuse se vor realiza praguri cu caderi din cutii de gabioane. Sectiunea este alcatuita din prag deversor din cutie gabioane 0.50 x 2.00 x 3.00 m, cu blocaj de grinda din beton (0.50x1.00m) clasa C8/10, disipatorul de energie de 7.00m lungime realizat din trei din cutii de gabioane, doua avand dimensiunile de 0.50 x 3.00 x 3.00 si una cu dimensiunile de 1.00 x 2.00 x 3.00 m care intra sub pragul deversor pe o lungime de 1.00 m, cu rol de stabilizare a pragului deversor. In partea de aval cutiile de gabioane sunt marginite de o grinda de beton clasa C8/10 cu dimensiunile 0.50 x 1.00m. Cutiile sunt prinse in aval cu grinda de beton de 0.80 x l.50 m. Risberma cu lungimea de 5.00 m este alcatuita din anrocamente cu g >440kg/buc. c.2) Cadere din cutii de gabioane h=0,30m - L=80ml. Sectiunea este alcatuita din prag deversor din cutie gabioane 0.30x3.00x3.00m, cu blocaj de grinda din beton (0.50xl.00m) clasa C8/10, disipatorul de energie de 5.00 m lungime realizat din doua din cutii de gabioane 0.30x3.00x3.00, respectiv 1.00 x 3.00 x 3.00 m, gabion pe care sprijina pragul deversor. Cutiile sunt marginite in aval cu grinda de beton de 0.50 x l .00 m, clasa C8/10. Risberma cu lungimea de 4.00m este alcatuita din anrocamente cu g > 440kg/buc. c.3) Pragul de fund - 50ml - are o lungime de 5.00m si adancime de 1.30 m fata de cota talvegului proiectat, taluze de 1 :1. Este realizat din anrocamente de piatra g > 440kg/buc , fiind acoperit cu un strat de 0.10 m din beton ciclopian C8/10 .

S-ar putea să vă placă și