P. 1
Standar Ocupational Lacatus Mecanic

Standar Ocupational Lacatus Mecanic

|Views: 608|Likes:
Published by Jesika Jesika Bebe

More info:

Published by: Jesika Jesika Bebe on Aug 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2013

pdf

text

original

Standard ocupaţional

:

LĂCĂTUŞ MECANIC

În sectorul: Construcţii de maşini, mecanică fină, echipamente şi aparatură

Cod:............................................ Data aprobării:............................ Se completează de către Autoritatea Naţională de Denumirea documentului:......................... Calificări Versiunea: .........................…… Data de revizuire preconizată:...
Standard ocupţional dezvoltat în cadrul proiectului „Înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări“ (Phare EuropeAid 121949/D/SV/RO)

Iniţiatorul standardului: COMITETUL SECTORIAL CONSTRUCŢII DE MAŞINI, MECANICĂ FINĂ, ECHIPAMENTE ŞI APARATURĂ Coordonator echipă de redactare: DR. ING. BIANCA BÃDÃNOIU / DR. INGINERIE MECANICĂ / INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE – INMA BUCUREŞTI

Echipa de redactare: DR. ING. BIANCA BÃDÃNOIU / DR. INGINERIE MECANICĂ / INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE – INMA BUCUREŞTI ING. DANIELA LIDIA NEDELCU / INGINER MECANIC AGRICOL / INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE – INMA BUCUREŞTI Verificator standard ocupaţional: ING. DUMITRU EUGEN DĂNĂILĂ / INGINER / SC GRIRO SA / FEPA - CM BUCUREŞTI Redactorul calificării: DR. ING. BIANCA BÃDÃNOIU / DR. INGINERIE MECANICĂ / INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE – INMA BUCUREŞTI Documentaţia sursă: -Analiza ocupaţională pentru Lăcătuş mecanic realizată în august 2007 -Ghid pentru elaborarea standardelor ocupaţionale-elaborat de CNFPA -Metodologie de elaborare şi aprobare a standardelor ocupaţionale Data elaborării: octombrie 2007 Responsabilitatea pentru conţinutul acestui standard ocupaţional şi al calificărilor bazate pe acest standard ocupaţional revine Comitetului Sectorial

Data validãrii: (în Comitetul Sectorial) Numele şi semnãtura: ( persoanele semnatare ale raportului de validare)

Descrierea ocupaţiei: LĂCĂTUŞ MECANIC 1) Contextul ocupaţiei Procesul de producţie cuprinde totalitatea activităţilor prin care are loc transformarea cantitativă şi calitativă a materiei prime şi a semifabricatelor în produse finite. Lăcătuşul mecanic execută lucrări de prelucrarea tablelor, diferitelor profile, metalice şi ţevi rotunde sau rectangulare prin: tăiere-debitare, ajustare, găurire, filetare, alezare, îndreptare la rece, la cald (şpănuire), fasonare de table la cald prin ciocănire, îndoire, calibrare, etanşare. Pentru realizarea operaţiilor tehnologice sunt necesare cunoştinţe privind exploatarea şi întreţinerera utilajelor şi dispozitivelor din atelierele de lăcătuşărie. Desfăşurarea activităţii presupune respectarea tuturor normelor specifice de securitate în muncă şi a instrucţiunilor de exploatare a utilajelor şi dispozitivelor. Lăcătuşul mecanic îşi desfăşoară activitatea în ateliere special amenajate dotate cu, pile, dălţi, ferăstraie, ciocane, cleşti, şurubelniţe, chei, răzuitoare, dornuri etc. Maşinile unelte uzuale sunt: maşini de găurit, polizoare, foarfece, maşini de îndoit etc. Instrumente de trasare, de masură şi de control utilizate de lăcătuşul mecanic sunt: metrul, rigla gradată (ruleta), şublerul, echerul, compasul, acul de trasat etc. Utilaje auxiliare: bancuri, menghine de banc şi de mână, plăci de trasare, forjă, nicovală, dispozitive de prindere şi de lucru. În afară de aceste operaţii de bază, lăcătuşul mecanic execută şi asamblarea pieselor prin şuruburi, nituri şi pregătirea asamblării prin sudură şi eventual executarea unor suduri mai simple. Pe lângă operaţiile pe care le execută, lăcătuşul mecanic calificat trebuie să aibă cunoştinţe despre: ajustajele şi toleranţele cu jocuri, strângeri sau toleranţe pentru dimensiuni libere, în funcţie de importanţa fiecărui organ, la produsele pe care le execută; caracteristicile generale ale tehnologiei şi procesului de muncă la locul de muncă respective unde se efectuează lucrările ce-i revin potrivit postului şi categoriei de încadrare; condiţiile de calitate a lucrărilor executate; regulile de exploatare tehnică a utilajelor deservite pentru asigurarea efectuării lucrărilor în condiţiile de calitate şi securitate stabilite pentru acestea, utilizării cu eficienţă ridicată a utilajelor, întreţinerii şi consumului energetic conform normelor; normele de tehnica securităţii muncii specifice locului de muncă; normele de prevenire şi stingere a incendiilor care pot avea loc la locul de muncă respectiv.

2) Procesul de lucru

Procesul de lucru în cazul unui lăcătuş mecanic este corespunzãtor activităţilor pe care le desfăşoară, care sunt descrise în cadrul competeţelor specifice ocupaţiei. 3) Lista funcţiilor majore Principalele funcţii îndeplinite sunt următoarele: Executarea operaţiilor de tãiere-debitare Executarea operaţiilor de gãurire-filetare Executarea operaţiilor de îndreptare, fasonare Executarea operaţiilor de îndoire Executarea operaţiilor de ajustare Executarea operaţiilor de montaj 4) Alte informaţii relevante Ocupaţia implică o bună rezistenţă la condiţiile de lucru dificile, care se referă la: condiţii de umiditate, variaţii de temperaturã, lucrul în picioare, zgomot, vibraţii. De asemenea, trebuie respectate atât standardele de protecţie a mediului si de securitate şi sănătate în muncă căt şi normele generale de protecţia muncii şi normele specifice de sănătate şi securitate ocupaţională.

Unităţile de competenţe cheie Cod de referinţă: Titlul unităţii 1: Comunicare în limba maternǎ Titlul unităţii 2: Comunicare în limbi strǎine Titlul unităţii 3: Competenţǎ matematicǎ şi competenţe de bazǎ în ştiinţǎ şi tehnologie Titlul unităţii 4: Competenţe informatice Titlul unităţii 5: A învǎţa sǎ înveţi Titlul unităţii 6: Competenţe sociale şi civice Titlul unităţii 7: Spirit de iniţiativǎ şi antreprenoriat Titlul unităţii 8: Exprimare şi conştiinţǎ culturalǎ Unităţile de competenţe generale Titlul unităţii 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sǎnǎtatea şi securitatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă Titlul unităţii 2: Aplicarea normelor de protecţie a mediului Titlul unităţii 3: Aplicarea procedurilor de calitate Titlul unităţii 4: Organizarea locului de muncǎ Titlul unităţii 5: Întreţinerea echipamentelor de lucru Unităţile de competenţe specifice Titlul unităţii 1: Executarea operaţiilor de tãiere-debitare Titlul unităţii 2: Executarea operaţiilor de gãurire-filetare Titlul unităţii 3 : Executarea operaţiilor de îndreptare, fasonare Titlul unităţii 4: Executarea operaţiilor de îndoire Titlul unităţii 5: Executarea operaţiilor de ajustare Titlul unităţii 6: Executarea operaţiilor de montaj Cod de referinţă:
Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări

.

Cod de referinţă:

Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări

Aplică prevederile legale.Cod de referinţă Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă (unitate generală) Descriere a unităţii de competenţă: Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare executantului. în vederea aplicării corecte a prevederilor legale. 1. pe teme specifice locului de evaluării muncă. de protecţie imediat. muncă este asigurat.1 Însuşirea normelor referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă este Persoana realizată prin participarea la instruiri periodice. referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă 1. în scopul evitării producerii accidentelor. 1.2 Echipamentul de lucru şi protecţie. conform prevederilor legale. acordării de prim ajutor şi intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă. în scopul eliminării Legislaţie situaţii de urgenţă.3 Mijloacele de protecţie şi de intervenţie sunt verificate. referitoare la sănătatea. 2 NIVELUL UNITĂŢII Elemente de competenţă Criterii de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare Criterii de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare Criterii de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare 1. . care nu pot fi eliminate demonstrează că ştie cu atenţie. conform cu recomandările a mediului şi pentru cu producătorului şi adecvat procedurilor de lucru specifice. persoanelor Raportarea factorilor de şi risc este făcută pe cale imediate.NSSM. în ceea ce priveşte . promptitudine abilitate.4 Situaţiile de pericol sunt identificate şi analizate. sunt raportate starea lor tehnică şi modul de păstrare. specific activităţilor de la locul de şi înţelege: supusă Situaţiile de pericol sunt identificate şi analizate Situaţiile de pericol. securitatea în muncă şi situaţiile de urgenţă. 1.

procesul tehnologic.1 Identificarea factorilor de risc este realizată în funcţie de particularităţile muncă. pericol de tăiere cu scule şi unelte conţinând părţi metalice/ ascuţite. cutremure. 3. proceduri interne specifice locului de muncă. sunt raportate proceduri persoanelor abilitate în luarea deciziilor. imediat. Particularităţile locului de muncă: în interiorul unor clădiri. punctele de descărcare a semifabricatelor. arsuri etc.Specificul locului În caz de accident. în situaţii de urgenţă. Gama de variabile: Documentaţie de referinţă: legea securităţii şi sănătăţii în muncă.1 Accidentul este semnalat. manevrări de piese cu risc. risc de alunecare. care nu pot fi eliminate imediat. în funcţie de tipul accidentului. sunt aplicate. conform reglementărilor în vigoare. condiţii de luminozitate etc. Reduce 2. NSSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă. in timpul manevrării. existenţa şi repartizarea căilor de acces. locului de muncă. inundaţii etc. numărul de participanţi în procesul de muncă şi distribuirea pe posturi de lucru. 2. condiţiile . explozii. Respectă procedurile de urgenţă şi de evacuare 3. de muncă. risc este făcută cu specifice locului de Înlăturarea factorilor de factorii de risc responsabilitate. mediul de muncă. proiectare de particule în special în ochi. antrenarea echipe.1.2 Măsurile de evacuare. plan prevenire şi protecţie. Factori de risc: referitori la sarcina de muncă. executant. este procedurilor interne. conform . 2. cu promptitudine.2 Raportarea factorilor de risc este făcută pe cale orală sau scrisă. 2. modalitatea de organizare a activităţilor. fişa postului. de lucru orală sau scrisă.3 Măsurile de prim ajutor sunt aplicate. contactat. Situaţii de urgenţă: accidente.3 Înlăturarea factorilor de risc este făcută. incendii.5 Situaţiile de pericol. personalul specializat şi serviciile de urgenţă Măsurile de prim ajutor sunt aplicate cu şi cu întregii promptitudine responsabilitate. personalului specializat şi serviciilor de urgenţă. regulament de ordine interioară ( ROI ). Aspecte relevante: fronturi de lucru existente şi tipurile activităţilor desfăşurate. 3. corect. respectând procedurile specifice. tematică instruiri etc. la temperaturi ridicate. cădere de obiecte şi materiale de la înălţime. Riscuri: pericol de lovire pe căi de circulaţie. 3.

alunecare. tăiere. Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluării: -la locul de munca. tehnician. palmare.de temperatură şi iluminare etc. şef de echipă. Echipamentul individual de protecţie a muncii: căşti de protecţie. bocanci. acustice. Recomandări prinivd dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: . Servicii abilitate: servicii de ambulanţă. .panouri ( indicatoare. pufoaice etc. Tipuri de accidente: traumatisme mecanice produse prin cădere. compresiune. protecţie civilă etc. pătrunderea corpurilor străine în ochi etc. plăci ). pompieri etc. etichete( pictograme.) . responsabili NSSM şi situaţii de urgenţă.aplicarea procedurilor de intervenţie în caz de accident Recomandare privind tehnicile de evaluare: . Modalităţi de intervenţie: îndepărtarea accidentaţilor din zona periculoasă. utilizate ocazional . mănuşi diverse. culori de securitate. laborator. veste. mediu virtual etc. Persoane abilitate: inginer. Mijloace de semnalizare: utilizate permanent. lovire.Simularea poate fi adecvată pentru producerea dovezilor în următoarele cazuri: . maistru. -în condiţii de lucru simulate (atelier. anunţarea operativă a persoanelor abilitate etc.semnale luminoase. comunicare verbală ( pentru atenţionare asupra unor evenimente periculoase. medici. degajarea locului pentru eliberarea accidentaţilor.Declaraţii ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decat cele observate direct. chemare sau apel al persoanelor pentru o acţiune specifică sau evacuare de urgenţă) etc. pompieri.aplicarea procedurilor de evacuare în caz de urgenţă . simbol de culoare pe fond ).Observarea directă.

. Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă specifice se pot evalua şi certifica numai împreună cu unităţile de competenţă generale .Chestionarea candidatului ( test scris. . test oral ). pot fi recunoscute ca dovezi. ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare.Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe.

2 Reziduurile rezultate din activităţile de pe locul de muncă sunt mediului înconjurător. sunt anunţate. Aplică normele de protecţie a mediului 1. .2 Normele de protecţie a mediului sunt însuşite.1 Problemele de mediu. 2. Acţionează pentru diminuarea riscurilor de mediu 2. fără afectarea locului de muncă.3 Normele de protecţie a mediului sunt aplicate. evaluării şi înţelege: protecţie a mediului. activităţilor desfăşurate sunt identificate Normele de protecţie a mediului sunt însuşite. de mediu. conform procedurilor interne. 2. în scopul diminuării riscurilor de mediu. în vederea aplicării normelor de protecţie periodice pe tot parcursul executării lucrărilor.Legislaţie şi 1. sunt Persoana supusă identificate corect. cu responsabilitate. ce pot afecta factorii de mediu de locul de muncă şi vecinătăţi. corect. impactul nociv asupra mediului înconjurător zonei de lucru. evitându-se . Eventualele riscuri. prin instructaje demonstrează că ştie 1. asociate activităţilor desfăşurate. urgenţă. specifice. precum şi a consumului de resurse naturale.Aplicarea normelor de protecţie a mediului (unitate generală) Descriere a unităţii de competenţă: Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare executantului.1 Aplicarea de proceduri de recuperare a materialelor refolosibile se proceduri interne de face adecvat specificului activităţilor derulate.Norme specifice de Problemele asociate cu atenţie. . Cod de referinţă NIVELUL UNITĂŢII 2 Elemente de competenţă Criterii de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare Criterii de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare Criterii de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare 1. cu promptitudine. în vederea aplicării corecte a normelor de protecţie a mediului. Particularităţile la manipulate şi depozitate.

necontrolate de resurse naturale se face cu responsabilitate.2. 2. Acţiunea pentru diminuarea pierderilor de resurse naturale se face consumului resurse naturale. norme de protecţia mediului. de permanent. ). proceduri interne specifice locului de muncă.4 Intervenţia pentru aplicarea de măsuri reparatorii se desfăşoară. aerului.1 Utilizarea resurselor naturale se face judicios. regulament de ordine interioară ( ROI ). . evitând agravarea situaţiei deja create. Gama de variabile: Documentaţie de referinţă: legea protecţiei mediului.mecanici: vibraţii excesive ale echipamentelor tehnice. pentru diminuarea 3. 3. .electrici. corozive. sol. conform procedurilor specifice. plan prevenire şi protecţie. solului. Identificarea situaţiilor în care se pot produce cu pierderi. specii şi habitate naturale. degradarea biodiversităţii etc. deplasări ale mijloacelor de producţie sub efectul gravitaţiei . tematică instruiri etc. Acţionează 3. ( alunecare. Factori de risc ce acţionează asupra mediului: . Factori de mediu: apă. Riscuri: poluarea apei. aer.2. inflamabile. rostogolire. răsturnare etc. persoanalului abilitat şi serviciilor de urgenţă Intervenţia pentru aplicarea de măsuri reparatorii se desfăşoară promptitudine.chimici: substanţe toxice.termici.3 Intervenţia pentru aplicarea de măsuri reparatorii a mediului înconjurător se face în conformitate cu procedurile de urgenţă şi legislaţia în vigoare. . mişcări funcţionale ale echipamentelor. fişa postului.

tehnician. pompieri. Servicii abilitate: servicii de ambulanţă. .Simularea poate fi adecvată pentru producerea dovezilor în următoarele cazuri: .) . gaze. pot fi recunoscute ca . în aer. săptămânale. resurse energetice. şef de echipă.Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe. . pompieri. test oral ). Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluării: -la locul de munca. etc.Declaraţii ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decat cele observate direct.Chestionarea candidatului ( test scris. laborator. explozive ).Observarea directă. maistru. Resurse naturale: apă. Instructaje periodice: zilnice.gaze ( inflamabile.. ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare.radiaţii. responsabili de mediu. .diminuarea consumului de resurse naturale Recomandare privind tehnicile de evaluare: . -în condiţii de lucru simulate (atelier. protecţie civilă etc. etc. lunare sau la intervale stabilite prin instrucţiuni proprii.alţi factori de risc ai mediului: lucrări care implică expunerea la pulberi în suspensie. . Persoane abilitate: inginer. sol. lucrări care implică expunerea la aerosoli caustici sau toxici. mediu virtual etc. Recomandări prinivd dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: . în funcţie de specificul condiţiilor de lucru. .biologici.diminuarea ricurilor de mediu .

dovezi. Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă specifice se pot evalua şi certifica numai împreună cu unităţile de competenţă generale .

prin aplicarea corectă a procedurilor tehnice de asigurarea calităţii în vederea eliminării/remedierii defectelor. Aplicarea procedurilor tehnice de asigurare a calităţii funcţie de tipul lucrării de executat.Metode standard de asigurare Verificarea tehnologice de execuţie. 1. 2. prin studierea Persoana tehnică. proceduri realizează Verificarea Proceduri tehnice exigenţă şi atenţie. Cerinţele de calitate sunt identificate corect. calităţii executate se cu calităţii lucrărilor naţionale. 2.2. în de control. Procedurile tehnice de 1. privind abaterile şi toleranţele admisibile la Criterii înţelege: evaluării Cerinţele de calitate sunt ştie cerinţele de calitate prevederilor referitoare la calitatea lucrărilor.APLICAREA PROCEDURILOR DE CALITATE (unitate generală) Cod de referinţă Descriere a unităţii de competenţă: Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare executantului. Procedurile tehnice de asigurare a calităţii sunt aplicate de lucrărilor se realizează cu permanent. . 1.Proceduri de lucru. Procedurile tehnice de asigurare a calităţii sunt aplicate. în vederea asigurării asigurare a calităţii. tehnologie de lucru responsabilitate. pe întreaga derulare a lucrărilor. Identifică 1.1. NIVELUL UNITĂŢII 2 Elemente de competenţă Criterii de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare Criterii de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare supusă că Criterii de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare şi identificate cu atenţie şi responsabilitate. Cerinţele de calitate sunt identificate. operaţiile a calităţii. 2. din documentaţia demonstrează specifice şi reglementări asigurare a calităţii sunt aplicate cu responsabilitate.3.2. standarde tehnice. desenul de execuţie şi procedurile / planurile de control. etc. . Cerinţele de calitate sunt identificate conform normelor . pe baza indicaţiilor din fişele tehnologice.1. pentru asigurarea cerinţelor de calitate ale lucrărilor specifice.

aplicarea procedurilor tehnice de asigurare a calităţii.cerinţelor de calitate specifice acestora. 4. 3.4. specifică. . Eventualele defecte constatate sunt remediate permanent. 4. alte specificaţii. 3.Desen tehnic. Gama de variabile: corect dispozitivele şi verificatoarele specifice constatate sunt remediate promptitudine responsabililitate. criterii şi reglementări interne.Remedierea defectelor constatate 4. 4. Defectele identifciate sunt eliminate prin depistarea şi înlăturarea cauzelor care le generează. Lucrările executate îndeplinesc condiţiile de calitate impuse de tehnologia de execuţie şi normele de calitate specifice.3.1 Verificarea calităţii lucrărilor executate se realizează pe toate operaţiile. Verificarea se realizează. pe parcursul derulării lucrărilor. Tipul lucrării de executat: identificarea cerinţelor de calitate. . aplicate respectând precizările din documentaţia tehnică .2. verificarea calităţii lucrărilor executate. norme interne. utilizând necesare.2.3. Caracteristicile tehnice ale lucrărilor realizate sunt verificate prin compararea a calităţii execuţiei cu cerinţele de calitate impuse de tehnologia de execuţie şi normele de calitate specifice.1. remedierea deficienţelor constatate. criterii şi reglementări naţionale. prin aplicarea metodelor adecvate tipului de lucrare executată şi caracteristicilor tehnice urmărite. Verificarea calităţii lucrărilor executate se realizează. 3. standarde tehnice. 3. Verificarea calităţii lucrărilor executate 3. Eventualele cu defecte şi 2.Tehnologii de execuţie.Tehnologii de control. Procedurile tehnice de asigurare a calităţii lucrărilor sunt .3. Cerinţe de calitate: caiete de sarcini.

Calitatea execuţiei se referă la: dimensiuni. grosimii. Recomandări prinivd dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: . tehnologie de lucru. nerespectarea tehnologiei de lucru. aspectul suprafeţei. defectoscopie nedistructiva. sabloane. . caracteristici fizico – chimice şi mecanice necorespunzătoare etc. Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluării: -la locul de munca. compoziţie chimică. Metode de verificare a calităţii execuţiei: vizual. aspectului şi calitatăţii materialului. test oral ). Caracteristici tehnice urmărite: corectitudinea execuţiei din punct de vedere al dimensiunilor. scule necorespunzătoare. probe incercări mecanice. aspect. Recomandare privind tehnicile de evaluare: . ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare. analiză chimică etc. diverse erori umane etc. caracteristici tehnice etc. dimensional. specificaţii tehnice etc.Chestionarea candidatului ( test scris.Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe. temperaturii etc. desene de execuţie. ruleta. aparate pentru măsurarea durităţii. Dispozitive / verificatoare pentru controlul şi verificarea calităţii lucrărilor efectuate : subler. -simulările nu sunt considerate ca fiind acceptabile pentru producerea dovezilor referitoare la această unitate de competenţă. Cauze care generează defecte: materiale necorespunzătoare. Defecte posibile: abateri dimensionale şi de formă.Observarea directă. documentaţie incompletă. calitate material. . pot fi recunoscute ca dovezi.Documentaţia tehnică specifică: proceduri de lucru. formei. . proceduri de control.Declaraţii ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decat cele observate direct. formă.

Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă specifice se pot evalua şi certifica numai împreună cu unităţile de competenţă generale .

Particularităţile locului de muncă sunt identificate avându-se în Persoana supusă vedere toate aspectele relevante pentru desfăşurarea activităţilor.Desen tehnic evaluării şi înţelege: 1. Mărimea şi numărul posturilor de lucru sunt stabilite în corelaţie cu metoda de lucru adoptată 2. tipul lucrării de executat şi de metoda de lucru utilizată. SDV .3. Utilajele şi echipamentele de lucru sunt identificate avându-se în . Identifică mijloacele de muncă necesare lucrărilor planificate. funcţie de demonstrează că ştie Particularităţile locului de muncă sunt identificate cu atenţie.2. 1.Utilaje si SDV – uri.1. pe baza fişelor tehnologice ale execuţie. Aprovizionarea locului de muncă cu SDV . . Elemente de competenţă Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare Criteriile de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare 1.urile sunt identificate corect.urile necesare este facută cu responsabilitate. în funcţie de lucrările de realizat. tipul lucrării de executat.Organizarea locului 2. fişa tehnologică şi desenul de execuţie. Spaţiul de derulare a activităţilor este identificat corect. Materialele şi semifabricatele necesare sunt identificate în funcţie de de muncă. este verificată cu atenţie. 2.2. Starea utilajelor şi NIVELUL UNITĂŢII 2 Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare echipamentelor de lucru Deşeurile rezultate din . în a asigura desfăşurarea fluentă a activităţilor la locul de muncă.ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ (unitate generală) Cod de referinţă Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare executantului.1. .3. Identifică particularităţile locului de muncă 1.Tehnologii de 2. .

scule. dispozitive. surse de gaz metan etc. unelte. Curăţenia este realizată utilizându-se sculele şi uneltele adecvate scopului propus.3. ordonat. prin aplicarea metodelor necesare în corelaţie cu starea frontului de lucru. Mijloace de muncă: materiale şi semifabricate specifice tipului de lucrare. Aprovizionează cu mijloacele de muncă necesare pe locul de muncă 3.4. Gama de variabile Particularităţile locului de muncă: amplasare. spaţiu pentru depozitarea materiilor prime şi semifabricatelor. dimensiuni. în programului lucru de locuri special amenajate. surse de curent. Degajarea locului de muncă în vederea curăţeniei se realizează 4. puncte de aprovizionare cu materiale şi semifabricate. curăţenia la finalul 4. căi de acces.urile necesare este realizată în conformitate cu prevederile fişei tehnologice. Locul de muncă este aprovizionat cu materialele si semifabricatele necesare. 3. Curăţenia este efectuată. 4. activităţile zilnice sunt recuperate cu rigurozitate. configuraţie. Asigură asigurându-se recuperarea materialelor refolosibile.4.1. în funcţie de necesităţi. Aprovizionarea locului de muncă cu SDV . 3. 4. Curăţenia este asigurată. Semifabricatele necesare: profile diverse.2. . ritmic. utilaje etc.vedere toate activităţile planificate pentru ziua de lucru. 4. Curăţenia este asigurată cu seriozitate şi atenţie. surse de aer comprimat. Starea utilajelor şi echipamentelor de lucru este verificată.2. Aspecte relevante: spaţiu de lucru. numărul posturilor de lucru etc.3. în momentul preluării acestora.1. Deşeurile rezultate din activităţile zilnice sunt depozitate. asigurându-se cadrul necesar pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii de igienă şi siguranţă. 4. 3. preforjate etc. locuri de depozitare a deşeurilor.

depozitarea deşeurilor. curăţenia pe locul de muncă etc. Activităţi: identifică particularităţile locului de muncă. test oral ). utilajele şi echipamentele de lucru. măturare. unelte. Metode de curăţenie: degajarea de materiale nefolosite şi deşeuri. aprovizionează locul de muncă cu materialele si semifabricatele necesare. asigură curăţenia la finalul programului de lucru. . dispozitive diverse etc.Chestionarea candidatului ( test scris. grad de uzură. stare de funcţionare etc.Declaraţii ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decat cele observate direct. mărimea şi numărul posturilor de lucru. Scule şi unelte pentru curăţenie: lopeţi. identifică mijloacele de muncă necesare. aprovizionează locul de muncă cu mijloacele de muncă necesare. ştergere.Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe. stropire cu apă. asigură degajarea locului de muncă. spălare. suprafaţa locului de muncă. pot fi recunoscute ca dovezi. Recomandări prinivd dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: . materialele si semifabricatele necesare. Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluării: -la locul de munca. perii de sârmă. mături. Tipul lucrărilor de executat: identifică particularităţile locului de muncă.urile necesare. . Starea echipamentelor de lucru: integritate. stare de curăţenie.Echipamente de lucru: scule. Recomandare privind tehnicile de evaluare: . identifică SDV – urile. îndepărtare gunoaie etc. ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare. verifică starea utilajelor şi echipamentelor de lucru.Observarea directă. . SDV . -simulările nu sunt considerate ca fiind acceptabile pentru producerea dovezilor referitoare la această unitate de competenţă. dispozitive şi utilaje. ungere.

Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă specifice se pot evalua şi certifica numai împreună cu unităţile de competenţă generale .

în vederea asigurării funcţionării la parametrii normali. Elemente de competenţă Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare Criteriile de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare NIVELUL UNITĂŢII 2 . pentru verificarea stării echipamentului de lucru.ÎNTREŢINEREA ECHIPAMENTELOR DE LUCRU (unitate generală) Cod de referinţă Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări Descriere a unităţii de competenţă: Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare. aplicarea procedurilor de întreţinere şi informarea asupra defectării acestuia .

2 Echipamentul de lucru este oprit dacă se constată o stare de funcţionare necorespunzătoare. siguranţă. conform reglementărilor interne de la locul de muncă. pentru asigurarea continuităţii procesului de muncă. parametrii. exploatare 2.3 Deficienţele minore sunt remediate. conform procedurilor specifice.Utilaje de bază folosite in activităţile Starea echipamentului de lucru este verificată zilnic cu atenţie. Deficienţele minore sunt remediate cu promptitudine.2 Informarea asupra defectării echipamentului de lucru este făcută cu claritate la persoanele abilitate. 3. 3. conform instrucţiunilor proprii sau procedurilor specifice. în funcţie de tipul echipamentului. într-un mod adecvat. 1.3 Procedurile de întreţinere sunt aplicate corect.4 Echipamentele de lucru defecte sunt selecţionate în vederea instrucţiuni de înlocuirii/reparării. specifice. Echipamentele de lucru defecte sunt selecţionate cu discernământ în vederea înlocuirii / reparării. conform atribuţiilor ce îi revin operatorului echipamentului de Persoana supusă evaluării demonstrează că ştie şi înţelege: . 2.1. 3.1 Starea echipamentului de lucru este verificată zilnic. 1. către persoanele abilitate. Comunicarea informaţiilor privind starea echipamentului se face pe cale orală sau scrisă.3 Informarea privind starea echipamentului este corectă şi la obiect . pentru scurtarea timpului de staţionare. conform procedurilor specifice. pentru menţinerea duratei .1 Procedurile de întreţinere sunt aplicate. Informarea asupra deteriorării/ defectării echipamentului de lucru se realizează cu promptitudine. Echipamentul de lucru este oprit cu promptitudine dacă se constată o stare de funcţionare necorespunzătoare. 1.SDV – uri de bază folosite in activităţile normale de lucru a echipamentelor. Verifică starea de funcţionare a echipamentului de lucru 1. 2. 2. în conformitate cu instrucţiunile proprii de exploatare şi întreţinere. Procedurile de întreţinere sunt aplicate cu responsabilitate şi atenţie. conform procedurilor specifice.1 Informarea asupra deteriorării/ defectării echipamentului de lucru se realizează. Aplică procedurile de întreţinere a echipamentului de lucru lucru. Informează asupra deteriorării/ defectării echipamentului de lucru 3.2 Procedurile de întreţinere sunt aplicate în condiţii de specifice.

maistru. . Persoane abilitate: inginer. electrician întreţinere.cărţi tehnice.Simularea poate fi adecvată pentru producerea dovezilor în următoarele cazuri: . dispozitive. mecanic întreţinere. . prelungitoare. diverse defecte constatate sau alte disfuncţionalităţi etc. maistru. chei fixe şi tubulare.lăcătuş întreţinere. integritate.lavete. produse de curăţare . instalaţii. Documentaţia tehnică: .. tehnician.constatarea şi remedierea unor eventuale defecţiuni sau deteriorări ale utilajelor şi SDV – urilor de bază. Materiale pentru întreţinere: .degresare. sef echipa. întreţinere. manipulare şi depozitare SDV-uri. mediu virtual etc. etc. etc. etc. fişe tehnologice. Scule pentru întreţinere: . şurubelniţe s. instrucţiuni de întreţinere.Gama de variabile: Echipamente de lucru: utilaje. şef de echipă etc.Observarea directă. fişe de reglaj. Membrii echipei de întreţinere: . uleiuri. -în condiţii de lucru simulate (atelier. Recomandare privind tehnicile de evaluare: . verificatoare. aparate. . Starea echipamentului de lucru: număr. instrucţiuni de exploatare.a.) . inginer etc. funcţionare. parametrii de funcţionare. perii. grad de uzură.truse de scule. laborator.Declaraţii ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decat cele observate direct.proceduri interne de calitate. mături. etc. scule. vaselină. Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluării: -la locul de munca.

pot fi recunoscute ca dovezi. test oral ).Chestionarea candidatului ( test scris. Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă specifice se pot evalua şi certifica numai împreună cu unităţile de competenţă generale . ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare.Recomandări prinivd dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: .Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe. .

EXECUTAREA OPERAŢIILOR DE TĂIERE-DEBITARE (unitate specifică) Coduri de referinţă Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare lăcătuşului mecanic de a efectua operaţia de tăiere-debitare. folosind experienţa dispozitivele proprie şi urmărind valorile admise.Maşinile.. Pregăteşte 1. NIVELUL UNITĂŢII : 2 Elemente de competenţă Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare Criteriile de realizare din cunoştinţelor necesare 1. utilajele şi SDV-urile sunt maşinile.2 Maşinile.1 Maşinile.3 Parametrii de lucru şi funcţionali ai maşinilor şi utilajelor sunt testaţi - cu atenţie conform documentaţiei tehnice care include proceduri de lucru.. conform specificaţiilor tehnice verificatoarele specifice operaţiilor .. CREDITE :. utilajele şi SDV-urile sunt identificate corespunzãtor Persoana evaluării şi înţelege: să supusă .. utilajele şi SDV –urile sunt verificate si pregătite în vederea demonstrează ca ştie identificate corespunzãtor .Parametrii de lucru şi . si pregătite cu şi şi discernământ responsabilitate 1. de control şi norme de sănătate şi securitate în muncă. utilajele şi operaţiei de tãiere-debitare tăiere-debitare executării operaţiei de tăiere-debitare Criteriile de realizare din punctul de vedere al punctul de vedere al atitudinilor necesare SDV –urile pentru 1. respectând procedurile de calitate specifice. utilajele.Maşinile. utilajele şi cunoascã SDV –urile sunt verificate sculele.

pentru determinarea corectă a cotelor calculul atenţie detaliile tehnice şi 3.Este atent în verificarea SDV-urilor .Materiale sunt corect şi materiale la locul 2. dimensional şi de calitativ ale .să cunoascã NSSM utilajelor sunt testaţi cu materialele şi atenţie de documentaţiei tehnice . a greutãţii de ansamblu sunt corelate laminatelor ajutorul tabelelor a .2 Materiale sunt verificate dimensional şi calitativ în vederea proprietăţile lor identificarea cu responsabilitate alese identificării eventualelor defecte de muncă 2. tehnologice relevante aceasta executându-se cu multã atenţie şi responsabilitate.desfăşurarea în plan .2 Sunt identificate cu atenţie detaliile tehnice şi tehnologice relevante . respectând perimetrelor.desenul tehnic rigurozitate. în conformitate cu condiţiile specifice de lucru 3.4 Trasarea este executatã cu instrumente specifice acestei operaţii.Informaţiile din desenul de ansamblu sunt corelate cu documentaţia tehnologică Sunt identificate cu documentaţia atent 3.3 Desenele de execuţie şi schiţele tehnice sunt verificate cu multă tehnică: fişe tehnice .Este responsabil pentru suprafeţelor pregãtirea pentru geometrice regulate desfãşuratelor piesele profilate calcularea verificarea SDV-urilor la .Materiale sunt verificate cu atenţie. desenele de execuţie şi schiţele tehnice suprafeţelor şi . tăiere-debitare 3.1 Materiale sunt corect şi cu responsabilitate alese. conform .1 Informaţiile din desenul de ansamblu sunt corelate cu documentaţia suprafaţă materialelor trasarea pentru tehnologică. pregãtirea şi documentaţia volumelor.Informaţiile din desenul cu cu tehnologică maşinilor.3 Materiale sunt depozitate în zona de lucru a lăcătuşului în funcţie de calităţii materialelor unealata folosită pentru tăiere-debitare şi conform fişei tehnologice -defectele Efectuează 3.de tãiere-debitare 2. necesarul funcţionali ai maşinilor şi Asigură 2.

desenul tehnic 4..uneltele folosite de tăiere-debitare tehnologică 4. . în conformitate cu documentaţia . specificaţii .responsabilitate debitare).Este responsabil pentru piesa tãiatã-debitatã Este responsabil în completarea fişei tehnice pe 4. fără abateri de la calitatea materialelor funcţie de grosimea materialului şi forma decupării .Piesele sunt tăiate cu tehnice .3 Procedeul de tăiere şi uneltele utilizate se aleg cu discernământ în materialelor - Este riguros în respectarea specificatiei tehnice şi a tehnologiei de execuţie a operaţiei de tãiere-debitare .Trasarea este executatã tehnologii execuţie (tăiere.2 Piesele sunt debitate cu atenţie.Este atent la respectarea documentaţiei tehnologice pentru tăiereadebitarea responsabilitate marcajul trasat . Execută operaţia 4.1 Piesele sunt tăiate pe marcajul trasat.scule şi dispozitive la trasarea Este consecvent operaţiilor în de şi pregãtirea specifice maşinilor verificarea cotelor - documentaţia tãiere-debitare de cu multã atenţie şi tehnică: fişe tehnice.

cu plasmă în regim de tăiere automat. pentru debitare manuală prin dăltuire: dalta lată. ferăstrăul cu bandă. foarfeca cu cuţite-disc. cu laser. pentru debitare termică: cu flacără. maşina de ronţăit. maşini de debitat cu discuri abrazive. dalta în cruce. Documentaţia tehnică: proceduri de lucru. pentru debitarea manuală prin aşchiere: ferăstrăul de mână. pentru debitarea mecanică prin aşchiere: ferăstrăul mecanic alternativ. tăiere după desen cu urmărire optică. tăiere după program). cu oxigaz (tăiere libera-după trasaj. de control şi norme de sănătate şi securitate în muncă specifice etc. Dispozitive utilizate pentru aşezarea materialelor: masa de trasat prisme colţari de fixare cale unghiulare Dispozitive specifice de trasare: acul de trasare trasatorul paralel distanţier compasul de trasat punctatorul .Gama de variabile Maşini specifice: pentru debitare mecanică prin forfecare: foarfeca vibrator. ferăstrăul circular.

Parametrii funcţionali: sarcina utilă . etc. Starea maşinilor şi dispozitivelor: integritate grad de uzură în limitele acceptate diverse defecte constatate. Proceduri de întreţinere: curăţare ungere ascuţire.Materialele necesare: table de diferite dimensiuni corniere ţevi benzi metalice Scule şi verificatoare: ciocan cleşte pilă riglă şublere diferite micrometru etc.

demonstrate prin dovezile de performanţă prezentate. trolii Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluãrii . pentru fiecare criteriu de performanţă). În cazul unui răspuns pozitiv.Declaraţii ale altor persoane care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: DA/ NU. DA: Dovezile obţinute prin chestionarea candidatului(test scris. Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe.la locul de munca Recomandare privind tehnicile de evaluare . Cunoştinţele şi capacitatea de înţelegere a candidatului pot fi. palane. test oral) sau prin formarea recunoscută din industrie (la locul de muncă. . vă rugăm să indicaţi aceste dovezi/metode. ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare sunt recunoscute ca dovezi. ca urmare a absolvirii unor cursuri de formare pe unităţi (unitate cu unitate).- cursa traseul sarcinii suspendarea şi prinderea sarcinii Dispozitive de ridicat: cricuri scripeţi. electropalane. de asemenea.Observarea directă .

. detaliaţi care sunt aceste unităţi) DA: Unitatea privind executarea operaţiilor de tăiere-debitare poate fi/ trebuie evaluată în relaţie cu următoarele unităţi: executarea operaţiilor de găurire-filetare. pentru a acoperi toată gama de variabile. dovezile trebuie să indice că respectivul candidat îndeplineşte în mod consecvent toate criteriile de performanţă în ceea ce priveşte gamele de variabile ale tuturor elementelor.Luate ca întreg. executarea operaţiilor de îndoire. executarea operaţiilor de îndreptare-fasonare. Acolo unde dovezile de la locul de muncă nu acoperă toată gama de variabile trebuie furnizate dovezi privind cunoştinţele. a fiecărui criteriu de performanţă relevant. Unitatea poate fi/ trebuie evaluată separat sau în relaţie cu alte unităţi: DA/ NU (în cazul unui răspuns pozitiv. executarea operaţiilor de ajustare şi executarea operaţiilor de montaj.

Informaţiile din desenul de ansamblu sunt corelate atent cu documentaţia tehnologică .1 Maşinile. Pregăteşte piesele 1.1 Piesele sunt identificate în conformitate cu Persoana pentru filetare găurire. .Piesele sunt identificate cu responsabilitate .. strungar. frezor) 2.Piese sunt selectate cu atenţie Parametrii ai sunt de lucru testaţi şi şi cu demonstrează ca ştie şi înţelege: funcţionali utilajelor maşinilor specifice operaţiilor de gãurire-filetare . NIVELUL UNITĂŢII : 2 Elemente de competenţă Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare Criteriile de realizare din punctul de Criteriile de realizare din vedere al cunoştinţelor necesare supusă punctul de vedere al atitudinilor necesare 1.. utilajele şi SDV –urile sunt verificate si pregătite cu mare responsabilitate şi discernământ 2. Pregăteşte maşinile.desenul tehnic responsabilitate şi consecvenţă .documentaţia tehnică: fişe tehnice.reprezentări convenţionale în desenul tehnic să cunoascã şi utilajele..să cunoascã NSSM .2 Maşinile. utilajele şi SDV-urile sunt identificate corespunzãtor operaţiei de găurirefiletare 2.3 Parametrii de lucru şi funcţionali ai maşinilor .documentaţia tehnică şi procedurile de lucru 1. utilajele şi SDV–urile pentru găurire-filetare 2. dispozitivele verificatoarele evaluării . respectând procedurile de calitate specifice. sculele. CREDITE :..3 Piesele sunt distribuite la diferite locuri de muncă (găuritor.2 Piese sunt selectate în conformitate cu piesa conjugată în urma montajului 1.EXECUTAREA OPERAŢIILOR DE GĂURIRE-FILETARE (unitate specifică) Coduri de referinţă Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare lăcătuşului mecanic de a executa operaţia de găurirefiletare.

tehnologie.norme.profilul pieselor corelate atent cu documentaţia tehnologică .1 Sunt identificate piesele de găurit documentaţiei tehnice 4.caracteristicile materialelor de alezat .norme.schiţele tehnice verificate cu filetat identificate conform documentaţiei tehnologice rigurozitate 3.2 Piesele sunt găurite – filetate conform .caracteristicile materialelor de gãurit.3 Prelucrarea fină a găurii executate este executată conform documentaţiei de execuţie. Execută operaţiile de găurire-filetare 4. conform normelor şi indicilor de calitate .3 Desenele de execuţie şi schiţele tehnice . de tehnice control. indici de calitate verificate conform documentaţiei tehnice. grosimea lui şi mărimea găurilor 4. .procedura de lucru .1 Informaţiile din desenul de ansamblu sunt .lungimea pieselor şi Detaliile cu tehnice şi tehnologice relevante sunt atent responsabilitate identificate Desenele de execuţie şi trasarea pentru găurire-filetare 3.1 Sunt identificate piesele in vederea alezării de 5. specificaţii documentaţia tehnică: proceduri de lucru. pentru .şi utilajelor sunt testaţi în conformitate cu tehnologii de execuţie.profilul pieselor .secţiunea Efectuează 3.Sunt identificate piesele in vederea alezării .Sunt identificate cu atenţie şi responsabilitate .2 Piesa găurită-filetată este prelucrată având în vedere aspectul final al piesei 5. NSSM 3.Piesele sunt găurite – filetate cu atenţie şi responsabilitate .3 Avansul şi viteza de rotaţie a sculelor sunt stabilite în conformitate cu condiţiile specifice de lucru şi cu natura materialului. operaţiile alezare Execută 5.Prelucrarea fină a găurii executate este executată cu atenţie şi precizie 4.2 Detaliile tehnice şi tehnologice relevante sunt .secţiunea determinarea corectă a cotelor . indici de calitate 5.

maşini de găurit de masă .maşini de găurit cu montant .maşini de găurit cu coloană .Gama de variabile Tehnologii de execuţie a operaţiilor: trasare găurire-filetare Cerinţe de calitate: planeitate abateri de formă poziţie şi dimensionale Maşini specifice: pentru găurire-filetare (maşini de găurit: manuale şi automate) .maşini de găurit radiale burghie Dispozitive specifice: pentru trasare Scule şi verificatoare: riglă şubler micrometru .

Parametrii funcţionali: sarcina utilă cursa traseul sarcinii suspendarea şi prinderea sarcinii Dispozitive de ridicat: cricuri scripeţi palane electropalane trolii Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluãrii . etc. Proceduri de întreţinere: curăţare ungere ascuţire.Starea maşinilor şi dispozitivelor: integritate grad de uzură în limitele acceptate diverse defecte constatate.

detaliaţi care sunt aceste unităţi) DA: Unitatea privind executarea operaţiilor de găurire-filetare poate fi/ trebuie evaluată în relaţie cu următoarele unităţi: executarea operaţiilor de tăiere-debitare. ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare sunt recunoscute ca dovezi. executarea operaţiilor de îndoire. În cazul unui răspuns pozitiv.la locul de munca Recomandare privind tehnicile de evaluare . Cunoştinţele şi capacitatea de înţelegere a candidatului pot fi. Unitatea poate fi/ trebuie evaluată separat sau în relaţie cu alte unităţi: DA/ NU (în cazul unui răspuns pozitiv. pentru a acoperi toată gama de variabile. pentru fiecare criteriu de performanţă).. a fiecărui criteriu de performanţă relevant. demonstrate prin dovezile de performanţă prezentate. Acolo unde dovezile de la locul de muncă nu acoperă toată gama de variabile trebuie furnizate dovezi privind cunoştinţele. Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe. dovezile trebuie să indice că respectivul candidat îndeplineşte în mod consecvent toate criteriile de performanţă în ceea ce priveşte gamele de variabile ale tuturor elementelor. Luate ca întreg. executarea operaţiilor de îndreptare-fasonare. test oral) sau prin formarea recunoscută din industrie (la locul de muncă. vă rugăm să indicaţi aceste dovezi/metode. . ca urmare a absolvirii unor cursuri de formare pe unităţi (unitate cu unitate). DA: Dovezile obţinute prin chestionarea candidatului(test scris.Declaraţii ale altor persoane care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: DA/ NU. de asemenea. executarea operaţiilor de ajustare şi executarea operaţiilor de montaj.Observarea directă .

în funcţie de striviri. Pregăteşte piesele 1.EXECUTAREA OPERAŢIILOR DE ÎNDREPTARE-FASONARE (unitate specifică) Coduri de referinţă Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare lăcătuşului mecanic de a executa lucrări de îndreptare-fasonare.. ţevi Persoana supusă evaluării demonstrează . sârme. bare. semifabricatului. îndreptare atenţie la locurile de muncă dispozitivele şi verificatoarele specifice . . dimensiunile tehnic să cunoascã utilajele. placa de îndreptat să fie stabilă) sunt identificate crăpături. utilajele şi SDV îndreptare): îndreptare manuală sau îndreptare ciocane bine fixate în coadă.documentaţia tehnică 1.Piesele sunt identificate pentru îndreptarefasonare respectând documentaţia tehnică şi procedurile de ca ştie şi înţelege: calitate . NIVELUL UNITĂŢII : 2 Elemente de competenţă Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare Criteriile de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare 1.documentaţia tehnică: fişe tehnice.să cunoascã NSSM (să folosească . feţele –urile mecanică..reprezentări convenţionale în desenul îndreptare: natura materialului.1 Identifică piesele: table.2 Identifică factorii care influenţează operaţia de . profile. CREDITE :.3 Piese sunt transportate la locurile de muncă în operaţiilor de îndreptare-fasonare funcţie de natura efortului dezvoltat (metodele de . respectând procedurile de calitate specifice. pentru executarea operaţiei de îndreptare-fasonare cu tipul loviturilor aplicate: lovituri dese şi uşoare. cu profesionalism şi responsabilitate cu atenţie Sunt identificaţi factorii operaţia cu care de precizie inflenţeazã sculele.. temperatura.Maşinile. atenţie şi responsabilitate ..Piese sunt transportate cu 1. în funcţie de temperatura utilizată: ciocanului să nu prezinte îndreptare la rece sau îndreptare la cald.

Pregăteşte maşinile.norme.procedura de lucru .3 Semifabricatele sunt verificate pentru obţinerea unei suprafeţe plane sau rectilinii . unei depozitări necorespunzătoare. utilajele şi SDV –urile pentru îndreptarefasonare rare şi puternice.2 Sunt înlăturate deformaţiile permanente ale semifabricatelor apărute datorită executării unui transport incorespunzător al pieselor şi semifabricatelor. lovituri rare şi puternice. placa de îndreptat să fie stabilă) . striviri. prin provocarea tehnologii de execuţie. a procedurilor de lucru. feţele ciocanului să nu prezinte crăpături. tehnologice şi a NSSM-urilor (să folosească ciocane bine fixate în coadă.2 Maşinile.profilul pieselor uşoare. utilajele şi SDV –urile sunt verificate si pregătite cu mare atenţie si grijã .desenul tehnic pentru executarea operaţiei de îndreptare-fasonare.1 Maşinile. prin provocarea .Piesele sunt îndreptate cu responsabilitate si atenţie Semifabricatele sunt verificate atent 3. utilajele şi SDV –urile sunt verificate si . specificaţii tehnice .caracteristicile materialelor 2.lungimea pieselor momentului de încovoiere pregătite conform fişelor tehnologice. de control.1 Piesele sunt îndreptate in conformitate cu de îndreptare documentaţia tehnologică şi cerinţele tehnice 3.lovituri 2. în .secţiunea funcţie de tipul loviturilor aplicate: lovituri dese şi . Execută operaţia 3. unei manevrări incorecte.Parametrii de lucru şi funcţionali ai maşinilor şi utilajelor sunt testaţi cu mare atenţie şi momentului de încovoiere 2. unui tratament termic de călire aplicat incorect 3. indici de calitate responsabilitate . utilajele şi SDV –urile sunt identificate .Maşinile.

nicovala.Declaraţii ale altor persoane care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: DA/ NU. maşina de îndreptat cu cilindri.Observarea directă . presa manuală. aspectul şi dimensiunile piesei: funcţie de desenul de execuţie şi standardele / codurile specifice Scule şi dispozitive utilizate: placa de îndreptat. ciocan. În cazul unui răspuns pozitiv. vă rugăm să indicaţi aceste dovezi/metode. semifabricate de dimensiuni mari şi cu plasticitate redusă Cerinţe de calitate ale materialelor semifabricatelor: conform standardelor / codurilor specifice Caracteristici tehnice ale materialelor semifabricatelor: caractertistici fizico – chimice.la locul de munca Recomandare privind tehnicile de evaluare . semifabricate de grosimi mai mari. maşina de îndreptat şi calibrat bare Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluãrii . . Forma.Gama de variabile Natura materialului: semifabricate cu plasticitate bună de grosimi mici şi mijlocii. caracteristici mecanice etc.

pentru fiecare criteriu de performanţă). Acolo unde dovezile de la locul de muncă nu acoperă toată gama de variabile trebuie furnizate dovezi privind cunoştinţele. ca urmare a absolvirii unor cursuri de formare pe unităţi (unitate cu unitate).DA: Dovezile obţinute prin chestionarea candidatului(test scris. a fiecărui criteriu de performanţă relevant. demonstrate prin dovezile de performanţă prezentate. executarea operaţiilor de îndoire. Luate ca întreg. pentru a acoperi toată gama de variabile. Unitatea poate fi/ trebuie evaluată separat sau în relaţie cu alte unităţi: DA/ NU (în cazul unui răspuns pozitiv. executarea operaţiilor de ajustare şi executarea operaţiilor de montaj. ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare sunt recunoscute ca dovezi. . dovezile trebuie să indice că respectivul candidat îndeplineşte în mod consecvent toate criteriile de performanţă în ceea ce priveşte gamele de variabile ale tuturor elementelor. Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe. de asemenea. detaliaţi care sunt aceste unităţi) DA: Unitatea privind executarea operaţiilor de îndreptare-fasonare poate fi/ trebuie evaluată în relaţie cu următoarele unităţi: executarea operaţiilor de tăiere-debitare. executarea operaţiilor de găurire-filetare. test oral) sau prin formarea recunoscută din industrie (la locul de muncă. Cunoştinţele şi capacitatea de înţelegere a candidatului pot fi.

respectând Persoana documentaţia tehnică..2 Sunt identificaţi factorii care influenţeazã tipul operaţiei de îndoire evaluării supusă ..Maşinile. sculele. profile.EXECUTAREA OPERAŢIILOR DE ÎNDOIRE (unitate specifică) Coduri de referinţă Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare lăcătuşului mecanic de a executa lucrări de îndoire. respectând procedurile de calitate specifice..1 Maşinile. bare.3 Piesele sunt transportate la locurile de muncă în funcţie de greutatea si şi înţelege: dimensiunile piesei 2. utilajele şi conformitate fişele tehnologice. responsabilitate şi capacitate .. utilajele şi SDV –urile sunt verificate si pregătite în tehnică documentaţiei tehnice: proceduri de lucru. NSSM conform documentaţiei tehnice convenţionale să 2. CREDITE :. cu NSSM. Pregăteşte SDV –urile pentru îndoire maşinile.Sunt identificaţi cu atenţie influenţeazã documentaţia tipul operaţiei de îndoire . NIVELUL UNITĂŢII : 2 Criteriile de realizare din cunoştinţelor necesare Criteriile de realizare din punctul de vedere al Elemente de competenţă Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare punctul de vedere al atitudinilor necesare 1. sârme.1 Sunt identificate piesele: table. ţevi.2 Parametrii de lucru şi funcţionali ai maşinilor şi utilajelor sunt testaţi desenul tehnic - cunoascã identificate utilajele. Pregăteşte piesele pentru îndoire 1. tehnologie. verificate conform 2. în conformitate procedurile de calitate 1. utilajele şi SDVurile necesare sunt cu 1.Sunt identificate atenţie piesele factorii care cu demonstrează ca ştie . de control.Piesele sunt transportate reprezentări cu grijã la locurile de muncă în .

condiţiile specifice operaţiilor –urile specifice de lucru 3. în funcţie de metoda de îndoire . indici de calitate .3 Forma şi dimensiunile semifabricatului sunt modificate.secţiunea . responsabilitate tehnologii de . fără îndepărtare de material. Executã operaţia 3.lungimea pieselor caracteristicile . specificaţii îndoire tehnice .3.2 Piese sunt îndoite conform cu documentaţia tehnologică.1 Sunt stabilite metodele de îndoire în funcţie de documentaţia dispozitivele de îndoire tehnologică verificatoarele şi de analiză .desenul tehnic .norme.procedura de lucru . utilajele şi SDV sunt verificate si pregătite cu grijã .Parametrii de lucru şi funcţionali ai maşinilor şi 3.sculele şi utilajele folosite la îndoire .Piese sunt îndoite cu precizie - materialelor de îndoit .Maşinile.Sunt stabilite metodele de execuţie.profilul pieselor .să cunoascã NSSM de îndoire documentaţia utilajelor sunt testaţi cu tehnică: fişe tehnice.

îndoire în menghină.maşini de indoit . scule şi dispozitive utilizate: . cu valţuri. aspectul şi dimensiunile piesei: functie de desenul de execuţie şi standardele / codurile specifice Îndoirea se poate face: după şablon. cu maşina de găurit.prese manuale .şablon Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluãrii .Gama de variabile Cerinţe de calitate ale materialelor semifabricatelor: conform standardelor / codurilor specifice Forma.plăci de trasare . prin lovire cu ciocanul. maşina de îndoit.la locul de munca .prese mecanice .nicovale .menghine de banc . pe strung. prese mecanice-matriţe de îndoit Maşini unelte.ciocane .dispozitive de prindere şi de lucru .

vă rugăm să indicaţi aceste dovezi/metode. de asemenea. Acolo unde dovezile de la locul de muncă nu acoperă toată gama de variabile trebuie furnizate dovezi privind cunoştinţele. În cazul unui răspuns pozitiv. demonstrate prin dovezile de performanţă prezentate.Recomandare privind tehnicile de evaluare . Cunoştinţele şi capacitatea de înţelegere a candidatului pot fi. Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe. detaliaţi care sunt aceste unităţi) DA: Unitatea privind executarea operaţiilor de îndoire poate fi/ trebuie evaluată în relaţie cu următoarele unităţi: executarea operaţiilor de tăieredebitare. DA: Dovezile obţinute prin chestionarea candidatului(test scris. test oral) sau prin formarea recunoscută din industrie (la locul de muncă. executarea operaţiilor de ajustare şi executarea operaţiilor de montaj. Luate ca întreg. pentru fiecare criteriu de performanţă). pentru a acoperi toată gama de variabile.Declaraţii ale altor persoane care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: DA/ NU. dovezile trebuie să indice că respectivul candidat îndeplineşte în mod consecvent toate criteriile de performanţă în ceea ce priveşte gamele de variabile ale tuturor elementelor. Unitatea poate fi/ trebuie evaluată separat sau în relaţie cu alte unităţi: DA/ NU (în cazul unui răspuns pozitiv. a fiecărui criteriu de performanţă relevant. ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare sunt recunoscute ca dovezi. executarea operaţiilor de îndreptare-fasonare. ca urmare a absolvirii unor cursuri de formare pe unităţi (unitate cu unitate). . executarea operaţiilorde găurire-filetare.Observarea directă .

de control. în demonstrează ca ştie conformitate cu procedurilor de lucru dispozitive condiţii de siguranţă documentaţia . cu NSSM.EXECUTAREA OPERAŢIILOR DE AJUSTARE (unitate specifică) Coduri de referinţă Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare lăcătuşului mecanic de a executa lucrări de ajustare. bare. conform .Sunt identificte cu atenţie piesele Fixează piesa speciale.2 Fixează piesa în dispozitive speciale. 2. respectând procedurile de calitate specifice.1 Sunt identificte piesele: table. ţevi. verificate conform documentaţiei reprezentări responsabilitate SDV –urile pentru tehnice: proceduri de lucru.. Pregăteşte 2. cu atenţie. sculele. utilajele şi cu fişele tehnologice.. în în 1. în condiţii de siguranţă.Este responsabil pentru 2. Persoana capacitate de concentrare.. utilajele şi SDV –urile sunt verificate si pregătite. Pregăteşte piesele pentru ajustare 1. CREDITE :.Este stabilit tipul operaţiei tehnică de ajustare cu atenţie şi maşinile. tehnologie convenţionale în . NIVELUL UNITĂŢII : 2 Elemente de competenţă Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare Criteriile de Criteriile de realizare din realizare din punctul punctul de vedere al de vedere al cunoştinţelor necesare atitudinilor necesare 1. pentru respectarea condiţiilor de securitate să cunoascã pregãtirea şi verificarea 2.1 Maşinile..3 Parametrii de lucru şi funcţionali ai maşinilor şi utilajelor sunt testaţi utilajele. profile. sârme.2 Sunt identificate sculele necesare conform procedurilor de lucru şi cu ajustare desenul tehnic pregãtirea maşinilor. respectând documentaţia tehnică evaluării şi înţelege: supusă .

1 Informaţiile din desenul de ansamblu sunt corelate atent cu specifice de ajustare documentaţia tehnologică riguros verificate şi respectate conform de ajustare documentaţiei tehnice: proceduri de lucru. Execută pilirea/polizarea muchiilor tăioase 3. creşterea calităţii suprafeţelor execuţie.Sunt eliminate cu grijã eventualele prelucrarea pieselor .4 Utilizarea sculelor pentru pilire/polizare se realizează conform dispozitivele verificatoarele 4. tehnologie.profilul pieselor conformitate cu specificaţiile tehnice.Parametrii de lucru şi utilajelor sunt testaţi Se stabileşte cu scopul cunoascã responsabilitate sculele. 3. Execută operaţia 4.2 Efectuează montajul de probă şi trasajul în vederea ajustării în . de calitatea suprafeţei şi natura efortului dezvoltat verificatoarele 3.1 Se stabileşte scopul operaţiei de pilire: înlăturarea adaosului de să prelucrare.4 Sunt eliminate eventualele diferenţe neadmisibile de la prelucrarea responsabilitate finisate cu atenţie . de control. probă şi trasajul în vederea şi ajustării cu atenţie si utilajele.Efectuează montajul de sculele. finisarea utilajele. operaţiei de pilire şi .Utilizarea sculelor pentru pilire/polizare să 3. suprafeţelor.3 Piesele sunt ajustate şi finisate pentru a intra in componenţa unui .să cunoascã NSSM 3.să cunoascã NSSM atingerea marcajului de ajustare şi realizarea suprafeţei de prelucrare impuse procedurilor de lucru. rectificarea cordoanelor de sudură.Piesele sunt ajustate şi caracteristicile neadmisibile materialelor 4. urmărindu-se adaosuri minime de prelucrare ansamblu în condiţii tehnice de execuţie şi de securitate 4. ajustarea pieselor după alte operaţii de prelucrare. NSSM .3 Muchiile tăioase se ajustează prin piliri-polizări succesive. până la .Piesele rezultate sunt verificate dimensional cu diferenţe de mecanică la a operaţiilor .Este stabilită cu atenţie metoda de pilire pilire/polizare se realizează cu mare atenţie operaţiilor funcţionali ai maşinilor şi .să cunoascã NSSM .2 Este stabilită metoda de pilire ţinând cont de documentaţia de specifice operaţiei de . cu respectarea condiţiilor de securitate cunoascã .conform procedurilor de lucru dispozitivele verificatoarele specifice de ajustare şi SDV-urilor .desenul tehnic 4. ascuţirea unor scule dispozitivele aşchietoare.

ciocane . Sculele şi dispozitivele utilizate: . etc .bancul de ajustor .ferăstraie . aspectul şi dimensiunile piesei: funcţie de desenul de execuţie şi standardele / codurile specifice Metoda de ajustare presupunea: înlăturarea adaosului de prelucrare. schiţe.menghine de banc. ajustarea pieselor după alte operaţii de prelucrare.pile de diferite forme.5 Piesele rezultate sunt verificate dimensional conform desenelor de execuţie precizie şi atenţie Gama de variabile Forma. tehnologie. de control.dălţi . rectificarea cordoanelor de sudură. creşterea calităţii suprafeţelor Documentaţia tehnică: proceduri de lucru. dimensiuni şi rugozităţi .polizoare . desene. finisarea suprafeţelor. cerinţe de calitate ale materialelor semifabricatelor: conform standardelor / codurilor specifice etc.mecanică a pieselor 4.

la locul de munca Recomandare privind tehnicile de evaluare . pentru a acoperi toată gama de variabile. Cunoştinţele şi capacitatea de înţelegere a candidatului pot fi. ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare sunt recunoscute ca dovezi. a fiecărui criteriu de performanţă relevant. demonstrate prin dovezile de performanţă prezentate. Acolo unde dovezile de la locul de muncă nu acoperă toată gama de variabile trebuie furnizate dovezi privind cunoştinţele. vă rugăm să indicaţi aceste dovezi/metode.Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluãrii . de asemenea. În cazul unui răspuns pozitiv.Declaraţii ale altor persoane care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: DA/ NU. dovezile trebuie să indice că respectivul candidat îndeplineşte în mod consecvent toate criteriile de performanţă în ceea ce priveşte gamele de variabile ale tuturor elementelor. Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe. test oral) sau prin formarea recunoscută din industrie (la locul de muncă. Unitatea poate fi/ trebuie evaluată separat sau în relaţie cu alte unităţi: DA/ NU (în cazul unui răspuns pozitiv. pentru fiecare criteriu de performanţă). detaliaţi care sunt aceste unităţi) . ca urmare a absolvirii unor cursuri de formare pe unităţi (unitate cu unitate).Observarea directă . DA: Dovezile obţinute prin chestionarea candidatului(test scris. Luate ca întreg.

executarea operaţiilor de îndreptare-fasonare. executarea operaţiilor de îndoire şi executarea operaţiilor de montaj. executarea operaţiilor de găurire-filetare.DA: Unitatea privind executarea operaţiilor de ajustare poate fi/ trebuie evaluată în relaţie cu următoarele unităţi: executarea operaţiilor de tăieredebitare. .

prin utilizarea corectă a uneltelor specifice ..2 Piese sunt spălate şi curăţate pentru îndepărtarea ..să cunoascã NSSM . tehnologie..Piese sunt spălate şi răcire. desene de ansamblu. a urmelor de ulei sau de lichide de a suprafeţelor lucru.Piesele care vor fi NSSM. mecanică şi chimică a suprafeţelor pentru curăţirea suprafeţelor precum şi adaptarea la curăţirea suprafeţelor profilul pieselor verificate 2. Pregăteşte piesele pentru montaj Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare Criteriile de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare 1.3 Piesele care vor fi supuse asamblării sunt . NIVELUL UNITĂŢII : 2 Elemente de competenţă 1. respectând procedurile de calitate specifice.Sunt identificate cu documentaţiei tehnice ca ştie şi înţelege: atenţie piesele pentru 1. conform documentaţiei tehnice: proceduri de .metode de curăţire mecanică şi chimică montaj impurităţilor. Pregăteşte conform documentaţiei tehnice şi .materiale folosite pentru curăţirea curăţate cu atenţie ..desenul tehnic .caracteristicile materialelor 1.profilul pieselor . 1 Confecţionarea/ adaptarea sculelor ajutătoare .Locurile de muncă sunt aprovizionate cu atenţie cu SDV-urile necesare normelor de calitate 2.EXECUTAREA OPERAŢIILOR DE MONTAJ (unitate specifică) Coduri de referinţă Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare lăcătuşului mecanic de a executa lucrări de montaj.1 Sunt identificate piesele pentru montaj pe baza Persoana supusă evaluării demonstrează . de control.protecţia anticirozivă a . CREDITE :.utilizarea uneltelor folosite pentru supuse asamblării sunt verificate vizual sau cu ajutorul etaloanelor de rugozitate .

dispozitivele şi verificatoarele specifice sculele adecvate conform operaţiilor de montaj .1 Sunt executate probele finale de funcţionare operaţiile de 4. utilajele şi necesare asamblării SDV –urile pentru montaj urile necesare realizării montajului.2 Părţile componente sunt ale sau .3 Sunt alese sculele adecvate metodei de asamblare montaj: îmbinări dezmembrabile (cu filet . asamblate cu atenţie şi subansamblului asamblate conform subansamble . sculele.procedeele de asamblare folosite la elementele de montaj sau pană). subansamblului operaţiile de montaj (şuruburi. până la funcţionarea corectă a echipamentului responsabilitate rezultat. .Sunt identificate toate prevederilor din fişele tehnologice conform documentaţiei tehnice .Sunt executate cu ateţie probele funcţionare . Execută 4. sudurã.2 Locurile de muncă sunt aprovizionate cu SDV.maşinile. sunt probă şi rodaj echipamentul este pregătit cu atenţie . nituri.1 Sunt identificate toate elementele de montaj care pot fi realizate prin presare.4 Remedierile se fac la indicaţiile tehnologului ori ale proiectantului. piuliţe.caracteristicile materialelor documentaţiei tehnice 3.Sunt alese cu grija 2. răsfrângere.Părţile componente ale sau sunt Execută 3.3 Eventualele în neconformităţi cu constatate echipa.2 Este executat rodajul conform cărţii tehnice 4. cu pricepere şi .funcţionarea diferitelor ansamble şi responsabilitate Maşina sau rezultat 3. lipire ansamblului 2. îmbinări nedezmembrabile ansamblului mandrinare. - să cunoascã utilajele. etc) 3.3 Maşina sau echipamentul rezultat este pregătit pentru probă şi rodaj 4.Este executat rcu ateţie rodajul Eventualele neconformităţi constatate sunt remediate operativ finale de remediate colaborare conform procedurilor de lucru 4.

standuri de montaj . dimensiuni şi rugozităţi .standuri de probă şi rodaj Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluãrii .dălţi .dornuri .căi cu role .cărucioare .polizoare. etc Utilaje de intercirculaţie (utilaje de transport): .dispozitive de montaj .răzuitoare .chei .şurubelniţe .Gama de variabile Sculele şi dispozitivele utilizate: .conveioare (cu bandă.ciocane .ferăstraie . carusel) .la locul de munca .cleşti .pile de diferite forme. cu cărucioare.

ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare sunt recunoscute ca dovezi.Recomandare privind tehnicile de evaluare . . executarea operaţiilor de îndreptare-fasonare. pentru a acoperi toată gama de variabile. Luate ca întreg. Cunoştinţele şi capacitatea de înţelegere a candidatului pot fi.Observarea directă . În cazul unui răspuns pozitiv. DA: Dovezile obţinute prin chestionarea candidatului(test scris. test oral) sau prin formarea recunoscută din industrie (la locul de muncă. executarea operaţiilor de îndoire şi executarea operaţiilor de ajustaj. de asemenea. dovezile trebuie să indice că respectivul candidat îndeplineşte în mod consecvent toate criteriile de performanţă în ceea ce priveşte gamele de variabile ale tuturor elementelor. demonstrate prin dovezile de performanţă prezentate. pentru fiecare criteriu de performanţă). Acolo unde dovezile de la locul de muncă nu acoperă toată gama de variabile trebuie furnizate dovezi privind cunoştinţele.Declaraţii ale altor persoane care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: DA/ NU. detaliaţi care sunt aceste unităţi) DA: Unitatea privind executarea operaţiilor de montaj poate fi/ trebuie evaluată în relaţie cu următoarele unităţi: executarea operaţiilor de tăieredebitare. executarea operaţiilor de găurire-filetare. Unitatea poate fi/ trebuie evaluată separat sau în relaţie cu alte unităţi: DA/ NU (în cazul unui răspuns pozitiv. vă rugăm să indicaţi aceste dovezi/metode. ca urmare a absolvirii unor cursuri de formare pe unităţi (unitate cu unitate). a fiecărui criteriu de performanţă relevant. Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->