P. 1
Standar Ocupational Lacatus Mecanic

Standar Ocupational Lacatus Mecanic

|Views: 608|Likes:
Published by Jesika Jesika Bebe

More info:

Published by: Jesika Jesika Bebe on Aug 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2013

pdf

text

original

Standard ocupaţional

:

LĂCĂTUŞ MECANIC

În sectorul: Construcţii de maşini, mecanică fină, echipamente şi aparatură

Cod:............................................ Data aprobării:............................ Se completează de către Autoritatea Naţională de Denumirea documentului:......................... Calificări Versiunea: .........................…… Data de revizuire preconizată:...
Standard ocupţional dezvoltat în cadrul proiectului „Înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări“ (Phare EuropeAid 121949/D/SV/RO)

Iniţiatorul standardului: COMITETUL SECTORIAL CONSTRUCŢII DE MAŞINI, MECANICĂ FINĂ, ECHIPAMENTE ŞI APARATURĂ Coordonator echipă de redactare: DR. ING. BIANCA BÃDÃNOIU / DR. INGINERIE MECANICĂ / INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE – INMA BUCUREŞTI

Echipa de redactare: DR. ING. BIANCA BÃDÃNOIU / DR. INGINERIE MECANICĂ / INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE – INMA BUCUREŞTI ING. DANIELA LIDIA NEDELCU / INGINER MECANIC AGRICOL / INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE – INMA BUCUREŞTI Verificator standard ocupaţional: ING. DUMITRU EUGEN DĂNĂILĂ / INGINER / SC GRIRO SA / FEPA - CM BUCUREŞTI Redactorul calificării: DR. ING. BIANCA BÃDÃNOIU / DR. INGINERIE MECANICĂ / INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE – INMA BUCUREŞTI Documentaţia sursă: -Analiza ocupaţională pentru Lăcătuş mecanic realizată în august 2007 -Ghid pentru elaborarea standardelor ocupaţionale-elaborat de CNFPA -Metodologie de elaborare şi aprobare a standardelor ocupaţionale Data elaborării: octombrie 2007 Responsabilitatea pentru conţinutul acestui standard ocupaţional şi al calificărilor bazate pe acest standard ocupaţional revine Comitetului Sectorial

Data validãrii: (în Comitetul Sectorial) Numele şi semnãtura: ( persoanele semnatare ale raportului de validare)

Descrierea ocupaţiei: LĂCĂTUŞ MECANIC 1) Contextul ocupaţiei Procesul de producţie cuprinde totalitatea activităţilor prin care are loc transformarea cantitativă şi calitativă a materiei prime şi a semifabricatelor în produse finite. Lăcătuşul mecanic execută lucrări de prelucrarea tablelor, diferitelor profile, metalice şi ţevi rotunde sau rectangulare prin: tăiere-debitare, ajustare, găurire, filetare, alezare, îndreptare la rece, la cald (şpănuire), fasonare de table la cald prin ciocănire, îndoire, calibrare, etanşare. Pentru realizarea operaţiilor tehnologice sunt necesare cunoştinţe privind exploatarea şi întreţinerera utilajelor şi dispozitivelor din atelierele de lăcătuşărie. Desfăşurarea activităţii presupune respectarea tuturor normelor specifice de securitate în muncă şi a instrucţiunilor de exploatare a utilajelor şi dispozitivelor. Lăcătuşul mecanic îşi desfăşoară activitatea în ateliere special amenajate dotate cu, pile, dălţi, ferăstraie, ciocane, cleşti, şurubelniţe, chei, răzuitoare, dornuri etc. Maşinile unelte uzuale sunt: maşini de găurit, polizoare, foarfece, maşini de îndoit etc. Instrumente de trasare, de masură şi de control utilizate de lăcătuşul mecanic sunt: metrul, rigla gradată (ruleta), şublerul, echerul, compasul, acul de trasat etc. Utilaje auxiliare: bancuri, menghine de banc şi de mână, plăci de trasare, forjă, nicovală, dispozitive de prindere şi de lucru. În afară de aceste operaţii de bază, lăcătuşul mecanic execută şi asamblarea pieselor prin şuruburi, nituri şi pregătirea asamblării prin sudură şi eventual executarea unor suduri mai simple. Pe lângă operaţiile pe care le execută, lăcătuşul mecanic calificat trebuie să aibă cunoştinţe despre: ajustajele şi toleranţele cu jocuri, strângeri sau toleranţe pentru dimensiuni libere, în funcţie de importanţa fiecărui organ, la produsele pe care le execută; caracteristicile generale ale tehnologiei şi procesului de muncă la locul de muncă respective unde se efectuează lucrările ce-i revin potrivit postului şi categoriei de încadrare; condiţiile de calitate a lucrărilor executate; regulile de exploatare tehnică a utilajelor deservite pentru asigurarea efectuării lucrărilor în condiţiile de calitate şi securitate stabilite pentru acestea, utilizării cu eficienţă ridicată a utilajelor, întreţinerii şi consumului energetic conform normelor; normele de tehnica securităţii muncii specifice locului de muncă; normele de prevenire şi stingere a incendiilor care pot avea loc la locul de muncă respectiv.

2) Procesul de lucru

Procesul de lucru în cazul unui lăcătuş mecanic este corespunzãtor activităţilor pe care le desfăşoară, care sunt descrise în cadrul competeţelor specifice ocupaţiei. 3) Lista funcţiilor majore Principalele funcţii îndeplinite sunt următoarele: Executarea operaţiilor de tãiere-debitare Executarea operaţiilor de gãurire-filetare Executarea operaţiilor de îndreptare, fasonare Executarea operaţiilor de îndoire Executarea operaţiilor de ajustare Executarea operaţiilor de montaj 4) Alte informaţii relevante Ocupaţia implică o bună rezistenţă la condiţiile de lucru dificile, care se referă la: condiţii de umiditate, variaţii de temperaturã, lucrul în picioare, zgomot, vibraţii. De asemenea, trebuie respectate atât standardele de protecţie a mediului si de securitate şi sănătate în muncă căt şi normele generale de protecţia muncii şi normele specifice de sănătate şi securitate ocupaţională.

Unităţile de competenţe cheie Cod de referinţă: Titlul unităţii 1: Comunicare în limba maternǎ Titlul unităţii 2: Comunicare în limbi strǎine Titlul unităţii 3: Competenţǎ matematicǎ şi competenţe de bazǎ în ştiinţǎ şi tehnologie Titlul unităţii 4: Competenţe informatice Titlul unităţii 5: A învǎţa sǎ înveţi Titlul unităţii 6: Competenţe sociale şi civice Titlul unităţii 7: Spirit de iniţiativǎ şi antreprenoriat Titlul unităţii 8: Exprimare şi conştiinţǎ culturalǎ Unităţile de competenţe generale Titlul unităţii 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sǎnǎtatea şi securitatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă Titlul unităţii 2: Aplicarea normelor de protecţie a mediului Titlul unităţii 3: Aplicarea procedurilor de calitate Titlul unităţii 4: Organizarea locului de muncǎ Titlul unităţii 5: Întreţinerea echipamentelor de lucru Unităţile de competenţe specifice Titlul unităţii 1: Executarea operaţiilor de tãiere-debitare Titlul unităţii 2: Executarea operaţiilor de gãurire-filetare Titlul unităţii 3 : Executarea operaţiilor de îndreptare, fasonare Titlul unităţii 4: Executarea operaţiilor de îndoire Titlul unităţii 5: Executarea operaţiilor de ajustare Titlul unităţii 6: Executarea operaţiilor de montaj Cod de referinţă:
Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări

.

Cod de referinţă:

Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări

3 Mijloacele de protecţie şi de intervenţie sunt verificate. de protecţie imediat. conform prevederilor legale. în ceea ce priveşte . care nu pot fi eliminate demonstrează că ştie cu atenţie. în scopul evitării producerii accidentelor. în scopul eliminării Legislaţie situaţii de urgenţă.1 Însuşirea normelor referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă este Persoana realizată prin participarea la instruiri periodice. 2 NIVELUL UNITĂŢII Elemente de competenţă Criterii de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare Criterii de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare Criterii de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare 1. 1. muncă este asigurat. acordării de prim ajutor şi intervenţiei în cazul situaţiilor de urgenţă. persoanelor Raportarea factorilor de şi risc este făcută pe cale imediate. specific activităţilor de la locul de şi înţelege: supusă Situaţiile de pericol sunt identificate şi analizate Situaţiile de pericol.NSSM. referitoare la sănătatea. referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă 1.2 Echipamentul de lucru şi protecţie. în vederea aplicării corecte a prevederilor legale. . promptitudine abilitate. sunt raportate starea lor tehnică şi modul de păstrare. securitatea în muncă şi situaţiile de urgenţă.4 Situaţiile de pericol sunt identificate şi analizate. pe teme specifice locului de evaluării muncă. 1. Aplică prevederile legale. conform cu recomandările a mediului şi pentru cu producătorului şi adecvat procedurilor de lucru specifice.Cod de referinţă Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă (unitate generală) Descriere a unităţii de competenţă: Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare executantului. 1.

locului de muncă. pericol de tăiere cu scule şi unelte conţinând părţi metalice/ ascuţite. Factori de risc: referitori la sarcina de muncă. Gama de variabile: Documentaţie de referinţă: legea securităţii şi sănătăţii în muncă.3 Măsurile de prim ajutor sunt aplicate. de lucru orală sau scrisă.3 Înlăturarea factorilor de risc este făcută. de muncă. imediat. personalului specializat şi serviciilor de urgenţă. Particularităţile locului de muncă: în interiorul unor clădiri. mediul de muncă. in timpul manevrării. respectând procedurile specifice. 3. Reduce 2. manevrări de piese cu risc. 3. incendii. care nu pot fi eliminate imediat. tematică instruiri etc. contactat. regulament de ordine interioară ( ROI ). corect. numărul de participanţi în procesul de muncă şi distribuirea pe posturi de lucru.2 Măsurile de evacuare. este procedurilor interne. condiţii de luminozitate etc. personalul specializat şi serviciile de urgenţă Măsurile de prim ajutor sunt aplicate cu şi cu întregii promptitudine responsabilitate. cu promptitudine.1 Accidentul este semnalat. modalitatea de organizare a activităţilor. existenţa şi repartizarea căilor de acces. sunt raportate proceduri persoanelor abilitate în luarea deciziilor. Riscuri: pericol de lovire pe căi de circulaţie. risc este făcută cu specifice locului de Înlăturarea factorilor de factorii de risc responsabilitate. conform reglementărilor în vigoare. cădere de obiecte şi materiale de la înălţime.1 Identificarea factorilor de risc este realizată în funcţie de particularităţile muncă. executant. condiţiile . cutremure.1. conform . punctele de descărcare a semifabricatelor. Aspecte relevante: fronturi de lucru existente şi tipurile activităţilor desfăşurate. la temperaturi ridicate. 2. proceduri interne specifice locului de muncă. Situaţii de urgenţă: accidente. arsuri etc. NSSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă. Respectă procedurile de urgenţă şi de evacuare 3. 2. în funcţie de tipul accidentului. explozii. inundaţii etc. 3. proiectare de particule în special în ochi.Specificul locului În caz de accident. risc de alunecare. plan prevenire şi protecţie. antrenarea echipe. sunt aplicate. 2.5 Situaţiile de pericol. în situaţii de urgenţă. procesul tehnologic. fişa postului.2 Raportarea factorilor de risc este făcută pe cale orală sau scrisă.

Simularea poate fi adecvată pentru producerea dovezilor în următoarele cazuri: . comunicare verbală ( pentru atenţionare asupra unor evenimente periculoase. Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluării: -la locul de munca. plăci ).panouri ( indicatoare. -în condiţii de lucru simulate (atelier. mănuşi diverse.aplicarea procedurilor de evacuare în caz de urgenţă . protecţie civilă etc. pătrunderea corpurilor străine în ochi etc.Declaraţii ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decat cele observate direct.de temperatură şi iluminare etc. responsabili NSSM şi situaţii de urgenţă. pompieri. Recomandări prinivd dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: . acustice. simbol de culoare pe fond ). maistru. şef de echipă. veste. Modalităţi de intervenţie: îndepărtarea accidentaţilor din zona periculoasă. bocanci. compresiune. palmare. degajarea locului pentru eliberarea accidentaţilor. pompieri etc. Persoane abilitate: inginer. etichete( pictograme.aplicarea procedurilor de intervenţie în caz de accident Recomandare privind tehnicile de evaluare: . medici. utilizate ocazional . anunţarea operativă a persoanelor abilitate etc. laborator. Tipuri de accidente: traumatisme mecanice produse prin cădere. lovire. culori de securitate. pufoaice etc.) . chemare sau apel al persoanelor pentru o acţiune specifică sau evacuare de urgenţă) etc. mediu virtual etc. tăiere.Observarea directă. alunecare. Echipamentul individual de protecţie a muncii: căşti de protecţie. . Mijloace de semnalizare: utilizate permanent. tehnician.semnale luminoase. Servicii abilitate: servicii de ambulanţă.

.Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe. pot fi recunoscute ca dovezi. ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare. test oral ).Chestionarea candidatului ( test scris. Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă specifice se pot evalua şi certifica numai împreună cu unităţile de competenţă generale . .

2. asociate activităţilor desfăşurate.Norme specifice de Problemele asociate cu atenţie. fără afectarea locului de muncă. sunt anunţate. Acţionează pentru diminuarea riscurilor de mediu 2. 2. cu responsabilitate.Legislaţie şi 1.Aplicarea normelor de protecţie a mediului (unitate generală) Descriere a unităţii de competenţă: Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare executantului. Eventualele riscuri.2 Reziduurile rezultate din activităţile de pe locul de muncă sunt mediului înconjurător. precum şi a consumului de resurse naturale. evitându-se . ce pot afecta factorii de mediu de locul de muncă şi vecinătăţi. sunt Persoana supusă identificate corect.2 Normele de protecţie a mediului sunt însuşite. în vederea aplicării corecte a normelor de protecţie a mediului. Cod de referinţă NIVELUL UNITĂŢII 2 Elemente de competenţă Criterii de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare Criterii de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare Criterii de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare 1. de mediu.1 Aplicarea de proceduri de recuperare a materialelor refolosibile se proceduri interne de face adecvat specificului activităţilor derulate. specifice. în scopul diminuării riscurilor de mediu. evaluării şi înţelege: protecţie a mediului. urgenţă. cu promptitudine. impactul nociv asupra mediului înconjurător zonei de lucru. în vederea aplicării normelor de protecţie periodice pe tot parcursul executării lucrărilor. Aplică normele de protecţie a mediului 1.3 Normele de protecţie a mediului sunt aplicate. Particularităţile la manipulate şi depozitate. . conform procedurilor interne. activităţilor desfăşurate sunt identificate Normele de protecţie a mediului sunt însuşite. prin instructaje demonstrează că ştie 1. corect.1 Problemele de mediu. .

aerului. sol. 2. aer. răsturnare etc. Factori de mediu: apă. ). tematică instruiri etc. degradarea biodiversităţii etc. plan prevenire şi protecţie.1 Utilizarea resurselor naturale se face judicios.electrici. rostogolire. pentru diminuarea 3.4 Intervenţia pentru aplicarea de măsuri reparatorii se desfăşoară.2.3 Intervenţia pentru aplicarea de măsuri reparatorii a mediului înconjurător se face în conformitate cu procedurile de urgenţă şi legislaţia în vigoare. conform procedurilor specifice. . .2. inflamabile. persoanalului abilitat şi serviciilor de urgenţă Intervenţia pentru aplicarea de măsuri reparatorii se desfăşoară promptitudine. proceduri interne specifice locului de muncă. Riscuri: poluarea apei. regulament de ordine interioară ( ROI ). Gama de variabile: Documentaţie de referinţă: legea protecţiei mediului. evitând agravarea situaţiei deja create.mecanici: vibraţii excesive ale echipamentelor tehnice. specii şi habitate naturale. Acţionează 3. ( alunecare.chimici: substanţe toxice. fişa postului. solului. deplasări ale mijloacelor de producţie sub efectul gravitaţiei . corozive. de permanent. Identificarea situaţiilor în care se pot produce cu pierderi. norme de protecţia mediului. 3.termici. Acţiunea pentru diminuarea pierderilor de resurse naturale se face consumului resurse naturale. mişcări funcţionale ale echipamentelor. necontrolate de resurse naturale se face cu responsabilitate. . Factori de risc ce acţionează asupra mediului: .

Resurse naturale: apă. lucrări care implică expunerea la aerosoli caustici sau toxici. Servicii abilitate: servicii de ambulanţă.Simularea poate fi adecvată pentru producerea dovezilor în următoarele cazuri: . lunare sau la intervale stabilite prin instrucţiuni proprii. maistru.Observarea directă. etc. . şef de echipă. . resurse energetice. . tehnician.diminuarea ricurilor de mediu .biologici.Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe.Chestionarea candidatului ( test scris. Persoane abilitate: inginer.radiaţii. gaze. pompieri. etc. ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare.. Instructaje periodice: zilnice.Declaraţii ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decat cele observate direct. . Recomandări prinivd dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: .diminuarea consumului de resurse naturale Recomandare privind tehnicile de evaluare: . . laborator. protecţie civilă etc. test oral ). pompieri. în funcţie de specificul condiţiilor de lucru.alţi factori de risc ai mediului: lucrări care implică expunerea la pulberi în suspensie. pot fi recunoscute ca . în aer. -în condiţii de lucru simulate (atelier. explozive ).gaze ( inflamabile. săptămânale. sol. responsabili de mediu. mediu virtual etc. Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluării: -la locul de munca.) .

Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă specifice se pot evalua şi certifica numai împreună cu unităţile de competenţă generale .dovezi.

prin aplicarea corectă a procedurilor tehnice de asigurarea calităţii în vederea eliminării/remedierii defectelor. privind abaterile şi toleranţele admisibile la Criterii înţelege: evaluării Cerinţele de calitate sunt ştie cerinţele de calitate prevederilor referitoare la calitatea lucrărilor. prin studierea Persoana tehnică.1. Aplicarea procedurilor tehnice de asigurare a calităţii funcţie de tipul lucrării de executat. 2. Cerinţele de calitate sunt identificate corect. pentru asigurarea cerinţelor de calitate ale lucrărilor specifice. . Procedurile tehnice de asigurare a calităţii sunt aplicate. standarde tehnice. etc. 2. calităţii executate se cu calităţii lucrărilor naţionale. Identifică 1. 1. Cerinţele de calitate sunt identificate conform normelor . 2.1. în vederea asigurării asigurare a calităţii. Procedurile tehnice de 1. 1. operaţiile a calităţii. din documentaţia demonstrează specifice şi reglementări asigurare a calităţii sunt aplicate cu responsabilitate. pe baza indicaţiilor din fişele tehnologice.APLICAREA PROCEDURILOR DE CALITATE (unitate generală) Cod de referinţă Descriere a unităţii de competenţă: Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare executantului. .Proceduri de lucru. Procedurile tehnice de asigurare a calităţii sunt aplicate de lucrărilor se realizează cu permanent. proceduri realizează Verificarea Proceduri tehnice exigenţă şi atenţie. NIVELUL UNITĂŢII 2 Elemente de competenţă Criterii de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare Criterii de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare supusă că Criterii de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare şi identificate cu atenţie şi responsabilitate.3. pe întreaga derulare a lucrărilor. Cerinţele de calitate sunt identificate. tehnologie de lucru responsabilitate.Metode standard de asigurare Verificarea tehnologice de execuţie.2.2. desenul de execuţie şi procedurile / planurile de control. în de control.

aplicate respectând precizările din documentaţia tehnică . Eventualele cu defecte şi 2. pe parcursul derulării lucrărilor. 3. 3. Cerinţe de calitate: caiete de sarcini.Tehnologii de control.3. aplicarea procedurilor tehnice de asigurare a calităţii. Gama de variabile: corect dispozitivele şi verificatoarele specifice constatate sunt remediate promptitudine responsabililitate. Verificarea se realizează.4. Tipul lucrării de executat: identificarea cerinţelor de calitate.Tehnologii de execuţie. criterii şi reglementări naţionale.1 Verificarea calităţii lucrărilor executate se realizează pe toate operaţiile. standarde tehnice.3. Defectele identifciate sunt eliminate prin depistarea şi înlăturarea cauzelor care le generează. Caracteristicile tehnice ale lucrărilor realizate sunt verificate prin compararea a calităţii execuţiei cu cerinţele de calitate impuse de tehnologia de execuţie şi normele de calitate specifice. Eventualele defecte constatate sunt remediate permanent. 4. 4. verificarea calităţii lucrărilor executate. remedierea deficienţelor constatate.3. alte specificaţii.cerinţelor de calitate specifice acestora.1. Verificarea calităţii lucrărilor executate 3. . norme interne. utilizând necesare. 4.2.Remedierea defectelor constatate 4.Desen tehnic. Procedurile tehnice de asigurare a calităţii lucrărilor sunt . Verificarea calităţii lucrărilor executate se realizează. 3. criterii şi reglementări interne. 3. Lucrările executate îndeplinesc condiţiile de calitate impuse de tehnologia de execuţie şi normele de calitate specifice. specifică.2. prin aplicarea metodelor adecvate tipului de lucrare executată şi caracteristicilor tehnice urmărite. .

sabloane. -simulările nu sunt considerate ca fiind acceptabile pentru producerea dovezilor referitoare la această unitate de competenţă.Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe. formă.Chestionarea candidatului ( test scris. desene de execuţie.Observarea directă. Caracteristici tehnice urmărite: corectitudinea execuţiei din punct de vedere al dimensiunilor. ruleta. dimensional. grosimii. aspectului şi calitatăţii materialului. Dispozitive / verificatoare pentru controlul şi verificarea calităţii lucrărilor efectuate : subler. caracteristici fizico – chimice şi mecanice necorespunzătoare etc. aspectul suprafeţei. caracteristici tehnice etc. analiză chimică etc.Documentaţia tehnică specifică: proceduri de lucru. Recomandare privind tehnicile de evaluare: . . tehnologie de lucru. Defecte posibile: abateri dimensionale şi de formă. proceduri de control. formei. temperaturii etc. Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluării: -la locul de munca. diverse erori umane etc.Declaraţii ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decat cele observate direct. aspect. probe incercări mecanice. calitate material. test oral ). Calitatea execuţiei se referă la: dimensiuni. Cauze care generează defecte: materiale necorespunzătoare. compoziţie chimică. pot fi recunoscute ca dovezi. Metode de verificare a calităţii execuţiei: vizual. scule necorespunzătoare. nerespectarea tehnologiei de lucru. specificaţii tehnice etc. documentaţie incompletă. aparate pentru măsurarea durităţii. . . Recomandări prinivd dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: . defectoscopie nedistructiva. ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare.

Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă specifice se pot evalua şi certifica numai împreună cu unităţile de competenţă generale .

3. Spaţiul de derulare a activităţilor este identificat corect.1. 1. Utilajele şi echipamentele de lucru sunt identificate avându-se în . Identifică particularităţile locului de muncă 1.Utilaje si SDV – uri. tipul lucrării de executat. fişa tehnologică şi desenul de execuţie.Desen tehnic evaluării şi înţelege: 1. Mărimea şi numărul posturilor de lucru sunt stabilite în corelaţie cu metoda de lucru adoptată 2. Particularităţile locului de muncă sunt identificate avându-se în Persoana supusă vedere toate aspectele relevante pentru desfăşurarea activităţilor.urile necesare este facută cu responsabilitate.Organizarea locului 2. . . 2. Starea utilajelor şi NIVELUL UNITĂŢII 2 Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare echipamentelor de lucru Deşeurile rezultate din . pe baza fişelor tehnologice ale execuţie.2. Identifică mijloacele de muncă necesare lucrărilor planificate.2. . este verificată cu atenţie. Materialele şi semifabricatele necesare sunt identificate în funcţie de de muncă. funcţie de demonstrează că ştie Particularităţile locului de muncă sunt identificate cu atenţie.1. tipul lucrării de executat şi de metoda de lucru utilizată.3. Elemente de competenţă Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare Criteriile de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare 1.ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ (unitate generală) Cod de referinţă Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare executantului. SDV . în funcţie de lucrările de realizat. Aprovizionarea locului de muncă cu SDV .Tehnologii de 2. în a asigura desfăşurarea fluentă a activităţilor la locul de muncă.urile sunt identificate corect.

Curăţenia este asigurată cu seriozitate şi atenţie. ritmic.3. spaţiu pentru depozitarea materiilor prime şi semifabricatelor. activităţile zilnice sunt recuperate cu rigurozitate. scule.3. Aprovizionarea locului de muncă cu SDV . Locul de muncă este aprovizionat cu materialele si semifabricatele necesare. puncte de aprovizionare cu materiale şi semifabricate.urile necesare este realizată în conformitate cu prevederile fişei tehnologice. 4. în programului lucru de locuri special amenajate. în funcţie de necesităţi.4. surse de curent. asigurându-se cadrul necesar pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii de igienă şi siguranţă. curăţenia la finalul 4.2. surse de gaz metan etc. Semifabricatele necesare: profile diverse. căi de acces. 4.4. dimensiuni. Starea utilajelor şi echipamentelor de lucru este verificată. 3. .1.vedere toate activităţile planificate pentru ziua de lucru. Curăţenia este realizată utilizându-se sculele şi uneltele adecvate scopului propus. Deşeurile rezultate din activităţile zilnice sunt depozitate. în momentul preluării acestora. configuraţie. Curăţenia este asigurată. 3. Aprovizionează cu mijloacele de muncă necesare pe locul de muncă 3. surse de aer comprimat. locuri de depozitare a deşeurilor. Aspecte relevante: spaţiu de lucru. 4. dispozitive.2. preforjate etc. utilaje etc. unelte. Degajarea locului de muncă în vederea curăţeniei se realizează 4. 4. numărul posturilor de lucru etc. ordonat. Asigură asigurându-se recuperarea materialelor refolosibile. Mijloace de muncă: materiale şi semifabricate specifice tipului de lucrare. prin aplicarea metodelor necesare în corelaţie cu starea frontului de lucru. Gama de variabile Particularităţile locului de muncă: amplasare. 3.1. Curăţenia este efectuată.

Recomandări prinivd dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: . unelte. ungere. -simulările nu sunt considerate ca fiind acceptabile pentru producerea dovezilor referitoare la această unitate de competenţă.Chestionarea candidatului ( test scris. . Metode de curăţenie: degajarea de materiale nefolosite şi deşeuri. stare de curăţenie. grad de uzură. verifică starea utilajelor şi echipamentelor de lucru. ştergere. Recomandare privind tehnicile de evaluare: . depozitarea deşeurilor.urile necesare. . mături. asigură curăţenia la finalul programului de lucru. asigură degajarea locului de muncă. Tipul lucrărilor de executat: identifică particularităţile locului de muncă. îndepărtare gunoaie etc. mărimea şi numărul posturilor de lucru. aprovizionează locul de muncă cu materialele si semifabricatele necesare. .Declaraţii ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decat cele observate direct. perii de sârmă.Echipamente de lucru: scule. suprafaţa locului de muncă. utilajele şi echipamentele de lucru. SDV .Observarea directă. identifică mijloacele de muncă necesare. pot fi recunoscute ca dovezi. Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluării: -la locul de munca. Activităţi: identifică particularităţile locului de muncă. dispozitive diverse etc. spălare.Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe. stare de funcţionare etc. identifică SDV – urile. Starea echipamentelor de lucru: integritate. test oral ). măturare. curăţenia pe locul de muncă etc. ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare. aprovizionează locul de muncă cu mijloacele de muncă necesare. dispozitive şi utilaje. Scule şi unelte pentru curăţenie: lopeţi. materialele si semifabricatele necesare. stropire cu apă.

Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă specifice se pot evalua şi certifica numai împreună cu unităţile de competenţă generale .

aplicarea procedurilor de întreţinere şi informarea asupra defectării acestuia . pentru verificarea stării echipamentului de lucru. Elemente de competenţă Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare Criteriile de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare NIVELUL UNITĂŢII 2 .ÎNTREŢINEREA ECHIPAMENTELOR DE LUCRU (unitate generală) Cod de referinţă Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări Descriere a unităţii de competenţă: Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare. în vederea asigurării funcţionării la parametrii normali.

conform atribuţiilor ce îi revin operatorului echipamentului de Persoana supusă evaluării demonstrează că ştie şi înţelege: .3 Deficienţele minore sunt remediate.2 Echipamentul de lucru este oprit dacă se constată o stare de funcţionare necorespunzătoare.2 Procedurile de întreţinere sunt aplicate în condiţii de specifice. Aplică procedurile de întreţinere a echipamentului de lucru lucru.2 Informarea asupra defectării echipamentului de lucru este făcută cu claritate la persoanele abilitate.SDV – uri de bază folosite in activităţile normale de lucru a echipamentelor. conform procedurilor specifice. Informarea asupra deteriorării/ defectării echipamentului de lucru se realizează cu promptitudine. specifice.4 Echipamentele de lucru defecte sunt selecţionate în vederea instrucţiuni de înlocuirii/reparării.1 Starea echipamentului de lucru este verificată zilnic. Echipamentele de lucru defecte sunt selecţionate cu discernământ în vederea înlocuirii / reparării.3 Informarea privind starea echipamentului este corectă şi la obiect . 2. 2. 3. Echipamentul de lucru este oprit cu promptitudine dacă se constată o stare de funcţionare necorespunzătoare. 1. Informează asupra deteriorării/ defectării echipamentului de lucru 3.1 Informarea asupra deteriorării/ defectării echipamentului de lucru se realizează. Deficienţele minore sunt remediate cu promptitudine. către persoanele abilitate. Comunicarea informaţiilor privind starea echipamentului se face pe cale orală sau scrisă. siguranţă. pentru scurtarea timpului de staţionare. în funcţie de tipul echipamentului.3 Procedurile de întreţinere sunt aplicate corect.1 Procedurile de întreţinere sunt aplicate. parametrii. pentru menţinerea duratei . Procedurile de întreţinere sunt aplicate cu responsabilitate şi atenţie. 1. Verifică starea de funcţionare a echipamentului de lucru 1. exploatare 2. 3.Utilaje de bază folosite in activităţile Starea echipamentului de lucru este verificată zilnic cu atenţie. conform instrucţiunilor proprii sau procedurilor specifice. într-un mod adecvat.1. pentru asigurarea continuităţii procesului de muncă. conform procedurilor specifice. conform reglementărilor interne de la locul de muncă. în conformitate cu instrucţiunile proprii de exploatare şi întreţinere. 3. 1. conform procedurilor specifice. 2.

scule.constatarea şi remedierea unor eventuale defecţiuni sau deteriorări ale utilajelor şi SDV – urilor de bază. maistru. .Declaraţii ale specialiştilor care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decat cele observate direct. manipulare şi depozitare SDV-uri. întreţinere. etc.Gama de variabile: Echipamente de lucru: utilaje. mături. maistru. mecanic întreţinere.lavete. uleiuri. Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluării: -la locul de munca. instrucţiuni de întreţinere. Starea echipamentului de lucru: număr. Persoane abilitate: inginer. tehnician. dispozitive. laborator. etc. sef echipa.) . funcţionare. . integritate. chei fixe şi tubulare..Observarea directă. mediu virtual etc. Membrii echipei de întreţinere: . instalaţii.cărţi tehnice. diverse defecte constatate sau alte disfuncţionalităţi etc. fişe tehnologice. perii. . grad de uzură.lăcătuş întreţinere. Recomandare privind tehnicile de evaluare: .degresare. electrician întreţinere.truse de scule. şurubelniţe s. produse de curăţare . inginer etc. şef de echipă etc. Documentaţia tehnică: . prelungitoare. parametrii de funcţionare. vaselină. fişe de reglaj. verificatoare. aparate. Materiale pentru întreţinere: . Scule pentru întreţinere: . -în condiţii de lucru simulate (atelier.a.proceduri interne de calitate. instrucţiuni de exploatare. etc. etc.Simularea poate fi adecvată pentru producerea dovezilor în următoarele cazuri: .

Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe. ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare. Unităţile pot/ trebuie evaluate separat sau în relaţie cu alte unităţi: Unităţile de competenţă specifice se pot evalua şi certifica numai împreună cu unităţile de competenţă generale .Recomandări prinivd dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: . . test oral ).Chestionarea candidatului ( test scris. pot fi recunoscute ca dovezi.

Pregăteşte 1. NIVELUL UNITĂŢII : 2 Elemente de competenţă Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare Criteriile de realizare din cunoştinţelor necesare 1. utilajele şi SDV –urile sunt verificate si pregătite în vederea demonstrează ca ştie identificate corespunzãtor . utilajele şi SDV-urile sunt identificate corespunzãtor Persoana evaluării şi înţelege: să supusă .3 Parametrii de lucru şi funcţionali ai maşinilor şi utilajelor sunt testaţi - cu atenţie conform documentaţiei tehnice care include proceduri de lucru.EXECUTAREA OPERAŢIILOR DE TĂIERE-DEBITARE (unitate specifică) Coduri de referinţă Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare lăcătuşului mecanic de a efectua operaţia de tăiere-debitare. CREDITE :. utilajele.Maşinile. respectând procedurile de calitate specifice. de control şi norme de sănătate şi securitate în muncă..2 Maşinile.. utilajele şi operaţiei de tãiere-debitare tăiere-debitare executării operaţiei de tăiere-debitare Criteriile de realizare din punctul de vedere al punctul de vedere al atitudinilor necesare SDV –urile pentru 1. utilajele şi SDV-urile sunt maşinile.Parametrii de lucru şi . conform specificaţiilor tehnice verificatoarele specifice operaţiilor ... utilajele şi cunoascã SDV –urile sunt verificate sculele. si pregătite cu şi şi discernământ responsabilitate 1. folosind experienţa dispozitivele proprie şi urmărind valorile admise.1 Maşinile.Maşinile.

Materiale sunt corect şi materiale la locul 2. necesarul funcţionali ai maşinilor şi Asigură 2. în conformitate cu condiţiile specifice de lucru 3.1 Informaţiile din desenul de ansamblu sunt corelate cu documentaţia suprafaţă materialelor trasarea pentru tehnologică. desenele de execuţie şi schiţele tehnice suprafeţelor şi .Informaţiile din desenul de ansamblu sunt corelate cu documentaţia tehnologică Sunt identificate cu documentaţia atent 3. dimensional şi de calitativ ale .desfăşurarea în plan . tehnologice relevante aceasta executându-se cu multã atenţie şi responsabilitate. a greutãţii de ansamblu sunt corelate laminatelor ajutorul tabelelor a .2 Sunt identificate cu atenţie detaliile tehnice şi tehnologice relevante .2 Materiale sunt verificate dimensional şi calitativ în vederea proprietăţile lor identificarea cu responsabilitate alese identificării eventualelor defecte de muncă 2.1 Materiale sunt corect şi cu responsabilitate alese.desenul tehnic rigurozitate.Materiale sunt verificate cu atenţie. conform .Informaţiile din desenul cu cu tehnologică maşinilor. tăiere-debitare 3.4 Trasarea este executatã cu instrumente specifice acestei operaţii.3 Materiale sunt depozitate în zona de lucru a lăcătuşului în funcţie de calităţii materialelor unealata folosită pentru tăiere-debitare şi conform fişei tehnologice -defectele Efectuează 3.Este responsabil pentru suprafeţelor pregãtirea pentru geometrice regulate desfãşuratelor piesele profilate calcularea verificarea SDV-urilor la . respectând perimetrelor. pregãtirea şi documentaţia volumelor. pentru determinarea corectă a cotelor calculul atenţie detaliile tehnice şi 3.3 Desenele de execuţie şi schiţele tehnice sunt verificate cu multă tehnică: fişe tehnice .de tãiere-debitare 2.să cunoascã NSSM utilajelor sunt testaţi cu materialele şi atenţie de documentaţiei tehnice .Este atent în verificarea SDV-urilor .

Trasarea este executatã tehnologii execuţie (tăiere.3 Procedeul de tăiere şi uneltele utilizate se aleg cu discernământ în materialelor - Este riguros în respectarea specificatiei tehnice şi a tehnologiei de execuţie a operaţiei de tãiere-debitare .Este responsabil pentru piesa tãiatã-debitatã Este responsabil în completarea fişei tehnice pe 4. specificaţii .2 Piesele sunt debitate cu atenţie.desenul tehnic 4.scule şi dispozitive la trasarea Este consecvent operaţiilor în de şi pregãtirea specifice maşinilor verificarea cotelor - documentaţia tãiere-debitare de cu multã atenţie şi tehnică: fişe tehnice.Piesele sunt tăiate cu tehnice . în conformitate cu documentaţia . Execută operaţia 4.. .uneltele folosite de tăiere-debitare tehnologică 4.responsabilitate debitare).1 Piesele sunt tăiate pe marcajul trasat. fără abateri de la calitatea materialelor funcţie de grosimea materialului şi forma decupării .Este atent la respectarea documentaţiei tehnologice pentru tăiereadebitarea responsabilitate marcajul trasat .

pentru debitarea manuală prin aşchiere: ferăstrăul de mână. ferăstrăul circular. Documentaţia tehnică: proceduri de lucru. tăiere după desen cu urmărire optică. dalta în cruce. maşina de ronţăit. cu plasmă în regim de tăiere automat. Dispozitive utilizate pentru aşezarea materialelor: masa de trasat prisme colţari de fixare cale unghiulare Dispozitive specifice de trasare: acul de trasare trasatorul paralel distanţier compasul de trasat punctatorul . cu laser. foarfeca cu cuţite-disc.Gama de variabile Maşini specifice: pentru debitare mecanică prin forfecare: foarfeca vibrator. pentru debitare manuală prin dăltuire: dalta lată. ferăstrăul cu bandă. maşini de debitat cu discuri abrazive. tăiere după program). pentru debitare termică: cu flacără. pentru debitarea mecanică prin aşchiere: ferăstrăul mecanic alternativ. cu oxigaz (tăiere libera-după trasaj. de control şi norme de sănătate şi securitate în muncă specifice etc.

Materialele necesare: table de diferite dimensiuni corniere ţevi benzi metalice Scule şi verificatoare: ciocan cleşte pilă riglă şublere diferite micrometru etc. etc. Starea maşinilor şi dispozitivelor: integritate grad de uzură în limitele acceptate diverse defecte constatate. Proceduri de întreţinere: curăţare ungere ascuţire. Parametrii funcţionali: sarcina utilă .

ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare sunt recunoscute ca dovezi. demonstrate prin dovezile de performanţă prezentate. DA: Dovezile obţinute prin chestionarea candidatului(test scris. trolii Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluãrii . Cunoştinţele şi capacitatea de înţelegere a candidatului pot fi. .la locul de munca Recomandare privind tehnicile de evaluare . În cazul unui răspuns pozitiv. electropalane.Observarea directă . de asemenea.Declaraţii ale altor persoane care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: DA/ NU.- cursa traseul sarcinii suspendarea şi prinderea sarcinii Dispozitive de ridicat: cricuri scripeţi. test oral) sau prin formarea recunoscută din industrie (la locul de muncă. Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe. ca urmare a absolvirii unor cursuri de formare pe unităţi (unitate cu unitate). pentru fiecare criteriu de performanţă). palane. vă rugăm să indicaţi aceste dovezi/metode.

Acolo unde dovezile de la locul de muncă nu acoperă toată gama de variabile trebuie furnizate dovezi privind cunoştinţele. pentru a acoperi toată gama de variabile. a fiecărui criteriu de performanţă relevant.Luate ca întreg. . executarea operaţiilor de îndreptare-fasonare. detaliaţi care sunt aceste unităţi) DA: Unitatea privind executarea operaţiilor de tăiere-debitare poate fi/ trebuie evaluată în relaţie cu următoarele unităţi: executarea operaţiilor de găurire-filetare. dovezile trebuie să indice că respectivul candidat îndeplineşte în mod consecvent toate criteriile de performanţă în ceea ce priveşte gamele de variabile ale tuturor elementelor. Unitatea poate fi/ trebuie evaluată separat sau în relaţie cu alte unităţi: DA/ NU (în cazul unui răspuns pozitiv. executarea operaţiilor de ajustare şi executarea operaţiilor de montaj. executarea operaţiilor de îndoire.

Informaţiile din desenul de ansamblu sunt corelate atent cu documentaţia tehnologică .3 Piesele sunt distribuite la diferite locuri de muncă (găuritor. Pregăteşte piesele 1. .să cunoascã NSSM . utilajele şi SDV–urile pentru găurire-filetare 2.1 Piesele sunt identificate în conformitate cu Persoana pentru filetare găurire. utilajele şi SDV-urile sunt identificate corespunzãtor operaţiei de găurirefiletare 2.. sculele. utilajele şi SDV –urile sunt verificate si pregătite cu mare responsabilitate şi discernământ 2..2 Piese sunt selectate în conformitate cu piesa conjugată în urma montajului 1.reprezentări convenţionale în desenul tehnic să cunoascã şi utilajele. strungar. Pregăteşte maşinile.documentaţia tehnică şi procedurile de lucru 1.1 Maşinile.Piesele sunt identificate cu responsabilitate ... NIVELUL UNITĂŢII : 2 Elemente de competenţă Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare Criteriile de realizare din punctul de Criteriile de realizare din vedere al cunoştinţelor necesare supusă punctul de vedere al atitudinilor necesare 1. frezor) 2. CREDITE :. dispozitivele verificatoarele evaluării .3 Parametrii de lucru şi funcţionali ai maşinilor .2 Maşinile. respectând procedurile de calitate specifice.documentaţia tehnică: fişe tehnice.desenul tehnic responsabilitate şi consecvenţă .Piese sunt selectate cu atenţie Parametrii ai sunt de lucru testaţi şi şi cu demonstrează ca ştie şi înţelege: funcţionali utilajelor maşinilor specifice operaţiilor de gãurire-filetare .EXECUTAREA OPERAŢIILOR DE GĂURIRE-FILETARE (unitate specifică) Coduri de referinţă Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare lăcătuşului mecanic de a executa operaţia de găurirefiletare.

şi utilajelor sunt testaţi în conformitate cu tehnologii de execuţie.norme. specificaţii documentaţia tehnică: proceduri de lucru.Sunt identificate piesele in vederea alezării .schiţele tehnice verificate cu filetat identificate conform documentaţiei tehnologice rigurozitate 3.Piesele sunt găurite – filetate cu atenţie şi responsabilitate . pentru . Execută operaţiile de găurire-filetare 4.caracteristicile materialelor de alezat . conform normelor şi indicilor de calitate . indici de calitate 5.3 Avansul şi viteza de rotaţie a sculelor sunt stabilite în conformitate cu condiţiile specifice de lucru şi cu natura materialului.procedura de lucru .caracteristicile materialelor de gãurit.secţiunea Efectuează 3.profilul pieselor corelate atent cu documentaţia tehnologică .1 Informaţiile din desenul de ansamblu sunt .1 Sunt identificate piesele de găurit documentaţiei tehnice 4. de tehnice control.Sunt identificate cu atenţie şi responsabilitate .2 Piesa găurită-filetată este prelucrată având în vedere aspectul final al piesei 5.2 Detaliile tehnice şi tehnologice relevante sunt .3 Prelucrarea fină a găurii executate este executată conform documentaţiei de execuţie. tehnologie.norme.3 Desenele de execuţie şi schiţele tehnice . operaţiile alezare Execută 5.lungimea pieselor şi Detaliile cu tehnice şi tehnologice relevante sunt atent responsabilitate identificate Desenele de execuţie şi trasarea pentru găurire-filetare 3.secţiunea determinarea corectă a cotelor . .2 Piesele sunt găurite – filetate conform .1 Sunt identificate piesele in vederea alezării de 5. NSSM 3.Prelucrarea fină a găurii executate este executată cu atenţie şi precizie 4.profilul pieselor . indici de calitate verificate conform documentaţiei tehnice. grosimea lui şi mărimea găurilor 4.

maşini de găurit cu coloană .Gama de variabile Tehnologii de execuţie a operaţiilor: trasare găurire-filetare Cerinţe de calitate: planeitate abateri de formă poziţie şi dimensionale Maşini specifice: pentru găurire-filetare (maşini de găurit: manuale şi automate) .maşini de găurit de masă .maşini de găurit cu montant .maşini de găurit radiale burghie Dispozitive specifice: pentru trasare Scule şi verificatoare: riglă şubler micrometru .

etc. Proceduri de întreţinere: curăţare ungere ascuţire.Starea maşinilor şi dispozitivelor: integritate grad de uzură în limitele acceptate diverse defecte constatate. Parametrii funcţionali: sarcina utilă cursa traseul sarcinii suspendarea şi prinderea sarcinii Dispozitive de ridicat: cricuri scripeţi palane electropalane trolii Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluãrii .

ca urmare a absolvirii unor cursuri de formare pe unităţi (unitate cu unitate). a fiecărui criteriu de performanţă relevant. pentru fiecare criteriu de performanţă). Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe. dovezile trebuie să indice că respectivul candidat îndeplineşte în mod consecvent toate criteriile de performanţă în ceea ce priveşte gamele de variabile ale tuturor elementelor. vă rugăm să indicaţi aceste dovezi/metode.Declaraţii ale altor persoane care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: DA/ NU. Luate ca întreg. pentru a acoperi toată gama de variabile. de asemenea. test oral) sau prin formarea recunoscută din industrie (la locul de muncă. Acolo unde dovezile de la locul de muncă nu acoperă toată gama de variabile trebuie furnizate dovezi privind cunoştinţele. demonstrate prin dovezile de performanţă prezentate. executarea operaţiilor de îndoire.la locul de munca Recomandare privind tehnicile de evaluare . ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare sunt recunoscute ca dovezi. Unitatea poate fi/ trebuie evaluată separat sau în relaţie cu alte unităţi: DA/ NU (în cazul unui răspuns pozitiv. detaliaţi care sunt aceste unităţi) DA: Unitatea privind executarea operaţiilor de găurire-filetare poate fi/ trebuie evaluată în relaţie cu următoarele unităţi: executarea operaţiilor de tăiere-debitare. executarea operaţiilor de ajustare şi executarea operaţiilor de montaj. ..Observarea directă . executarea operaţiilor de îndreptare-fasonare. DA: Dovezile obţinute prin chestionarea candidatului(test scris. Cunoştinţele şi capacitatea de înţelegere a candidatului pot fi. În cazul unui răspuns pozitiv.

.să cunoascã NSSM (să folosească . pentru executarea operaţiei de îndreptare-fasonare cu tipul loviturilor aplicate: lovituri dese şi uşoare.documentaţia tehnică 1. feţele –urile mecanică. bare. temperatura. îndreptare atenţie la locurile de muncă dispozitivele şi verificatoarele specifice . respectând procedurile de calitate specifice. dimensiunile tehnic să cunoascã utilajele. atenţie şi responsabilitate .Piese sunt transportate cu 1.reprezentări convenţionale în desenul îndreptare: natura materialului. CREDITE :..1 Identifică piesele: table.Maşinile. în funcţie de temperatura utilizată: ciocanului să nu prezinte îndreptare la rece sau îndreptare la cald. în funcţie de striviri. cu profesionalism şi responsabilitate cu atenţie Sunt identificaţi factorii operaţia cu care de precizie inflenţeazã sculele. semifabricatului.2 Identifică factorii care influenţează operaţia de . profile. .documentaţia tehnică: fişe tehnice. sârme. NIVELUL UNITĂŢII : 2 Elemente de competenţă Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare Criteriile de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare 1..3 Piese sunt transportate la locurile de muncă în operaţiilor de îndreptare-fasonare funcţie de natura efortului dezvoltat (metodele de .Piesele sunt identificate pentru îndreptarefasonare respectând documentaţia tehnică şi procedurile de ca ştie şi înţelege: calitate . placa de îndreptat să fie stabilă) sunt identificate crăpături..EXECUTAREA OPERAŢIILOR DE ÎNDREPTARE-FASONARE (unitate specifică) Coduri de referinţă Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare lăcătuşului mecanic de a executa lucrări de îndreptare-fasonare. ţevi Persoana supusă evaluării demonstrează . utilajele şi SDV îndreptare): îndreptare manuală sau îndreptare ciocane bine fixate în coadă. Pregăteşte piesele 1.

secţiunea funcţie de tipul loviturilor aplicate: lovituri dese şi . tehnologice şi a NSSM-urilor (să folosească ciocane bine fixate în coadă. Execută operaţia 3. a procedurilor de lucru.profilul pieselor uşoare. prin provocarea . în . prin provocarea tehnologii de execuţie. unei depozitări necorespunzătoare.1 Maşinile.norme. specificaţii tehnice . feţele ciocanului să nu prezinte crăpături.Maşinile.procedura de lucru .lovituri 2. de control.caracteristicile materialelor 2. placa de îndreptat să fie stabilă) .1 Piesele sunt îndreptate in conformitate cu de îndreptare documentaţia tehnologică şi cerinţele tehnice 3. striviri. lovituri rare şi puternice. unui tratament termic de călire aplicat incorect 3.3 Semifabricatele sunt verificate pentru obţinerea unei suprafeţe plane sau rectilinii .2 Sunt înlăturate deformaţiile permanente ale semifabricatelor apărute datorită executării unui transport incorespunzător al pieselor şi semifabricatelor. unei manevrări incorecte.Parametrii de lucru şi funcţionali ai maşinilor şi utilajelor sunt testaţi cu mare atenţie şi momentului de încovoiere 2.Piesele sunt îndreptate cu responsabilitate si atenţie Semifabricatele sunt verificate atent 3. Pregăteşte maşinile.desenul tehnic pentru executarea operaţiei de îndreptare-fasonare. utilajele şi SDV –urile sunt verificate si pregătite cu mare atenţie si grijã . utilajele şi SDV –urile sunt verificate si . utilajele şi SDV –urile sunt identificate .lungimea pieselor momentului de încovoiere pregătite conform fişelor tehnologice. utilajele şi SDV –urile pentru îndreptarefasonare rare şi puternice. indici de calitate responsabilitate .2 Maşinile.

nicovala. În cazul unui răspuns pozitiv.Declaraţii ale altor persoane care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: DA/ NU. ciocan. aspectul şi dimensiunile piesei: funcţie de desenul de execuţie şi standardele / codurile specifice Scule şi dispozitive utilizate: placa de îndreptat. .Observarea directă . semifabricate de dimensiuni mari şi cu plasticitate redusă Cerinţe de calitate ale materialelor semifabricatelor: conform standardelor / codurilor specifice Caracteristici tehnice ale materialelor semifabricatelor: caractertistici fizico – chimice. Forma. presa manuală. maşina de îndreptat cu cilindri. vă rugăm să indicaţi aceste dovezi/metode. semifabricate de grosimi mai mari. maşina de îndreptat şi calibrat bare Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluãrii .Gama de variabile Natura materialului: semifabricate cu plasticitate bună de grosimi mici şi mijlocii. caracteristici mecanice etc.la locul de munca Recomandare privind tehnicile de evaluare .

Luate ca întreg.DA: Dovezile obţinute prin chestionarea candidatului(test scris. pentru fiecare criteriu de performanţă). executarea operaţiilor de ajustare şi executarea operaţiilor de montaj. demonstrate prin dovezile de performanţă prezentate. test oral) sau prin formarea recunoscută din industrie (la locul de muncă. executarea operaţiilor de găurire-filetare. executarea operaţiilor de îndoire. ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare sunt recunoscute ca dovezi. dovezile trebuie să indice că respectivul candidat îndeplineşte în mod consecvent toate criteriile de performanţă în ceea ce priveşte gamele de variabile ale tuturor elementelor. Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe. Unitatea poate fi/ trebuie evaluată separat sau în relaţie cu alte unităţi: DA/ NU (în cazul unui răspuns pozitiv. pentru a acoperi toată gama de variabile. de asemenea. a fiecărui criteriu de performanţă relevant. . Cunoştinţele şi capacitatea de înţelegere a candidatului pot fi. detaliaţi care sunt aceste unităţi) DA: Unitatea privind executarea operaţiilor de îndreptare-fasonare poate fi/ trebuie evaluată în relaţie cu următoarele unităţi: executarea operaţiilor de tăiere-debitare. Acolo unde dovezile de la locul de muncă nu acoperă toată gama de variabile trebuie furnizate dovezi privind cunoştinţele. ca urmare a absolvirii unor cursuri de formare pe unităţi (unitate cu unitate).

de control. utilajele şi SDVurile necesare sunt cu 1. Pregăteşte SDV –urile pentru îndoire maşinile. sârme. în conformitate procedurile de calitate 1..Sunt identificaţi cu atenţie influenţeazã documentaţia tipul operaţiei de îndoire . tehnologie.. cu NSSM. CREDITE :.Sunt identificate atenţie piesele factorii care cu demonstrează ca ştie .1 Maşinile. NIVELUL UNITĂŢII : 2 Criteriile de realizare din cunoştinţelor necesare Criteriile de realizare din punctul de vedere al Elemente de competenţă Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare punctul de vedere al atitudinilor necesare 1.Piesele sunt transportate reprezentări cu grijã la locurile de muncă în . respectând procedurile de calitate specifice.2 Parametrii de lucru şi funcţionali ai maşinilor şi utilajelor sunt testaţi desenul tehnic - cunoascã identificate utilajele. utilajele şi SDV –urile sunt verificate si pregătite în tehnică documentaţiei tehnice: proceduri de lucru. responsabilitate şi capacitate .. ţevi.EXECUTAREA OPERAŢIILOR DE ÎNDOIRE (unitate specifică) Coduri de referinţă Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare lăcătuşului mecanic de a executa lucrări de îndoire. respectând Persoana documentaţia tehnică. sculele. profile. utilajele şi conformitate fişele tehnologice.2 Sunt identificaţi factorii care influenţeazã tipul operaţiei de îndoire evaluării supusă .3 Piesele sunt transportate la locurile de muncă în funcţie de greutatea si şi înţelege: dimensiunile piesei 2..Maşinile. NSSM conform documentaţiei tehnice convenţionale să 2. Pregăteşte piesele pentru îndoire 1.1 Sunt identificate piesele: table. bare. verificate conform 2.

lungimea pieselor caracteristicile .3 Forma şi dimensiunile semifabricatului sunt modificate. indici de calitate .secţiunea .3. specificaţii îndoire tehnice .să cunoascã NSSM de îndoire documentaţia utilajelor sunt testaţi cu tehnică: fişe tehnice.Piese sunt îndoite cu precizie - materialelor de îndoit . Executã operaţia 3.1 Sunt stabilite metodele de îndoire în funcţie de documentaţia dispozitivele de îndoire tehnologică verificatoarele şi de analiză .Sunt stabilite metodele de execuţie.sculele şi utilajele folosite la îndoire .procedura de lucru . în funcţie de metoda de îndoire .desenul tehnic .2 Piese sunt îndoite conform cu documentaţia tehnologică.profilul pieselor .Parametrii de lucru şi funcţionali ai maşinilor şi 3. utilajele şi SDV sunt verificate si pregătite cu grijã . fără îndepărtare de material.norme. responsabilitate tehnologii de .Maşinile. condiţiile specifice operaţiilor –urile specifice de lucru 3.

cu valţuri. prese mecanice-matriţe de îndoit Maşini unelte. cu maşina de găurit. maşina de îndoit.dispozitive de prindere şi de lucru .prese manuale . scule şi dispozitive utilizate: .ciocane . prin lovire cu ciocanul.şablon Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluãrii . pe strung.la locul de munca .plăci de trasare .nicovale . aspectul şi dimensiunile piesei: functie de desenul de execuţie şi standardele / codurile specifice Îndoirea se poate face: după şablon.Gama de variabile Cerinţe de calitate ale materialelor semifabricatelor: conform standardelor / codurilor specifice Forma.maşini de indoit .menghine de banc .prese mecanice . îndoire în menghină.

DA: Dovezile obţinute prin chestionarea candidatului(test scris. executarea operaţiilor de îndreptare-fasonare.Recomandare privind tehnicile de evaluare . Cunoştinţele şi capacitatea de înţelegere a candidatului pot fi. Unitatea poate fi/ trebuie evaluată separat sau în relaţie cu alte unităţi: DA/ NU (în cazul unui răspuns pozitiv. . ca urmare a absolvirii unor cursuri de formare pe unităţi (unitate cu unitate). În cazul unui răspuns pozitiv. Luate ca întreg. pentru a acoperi toată gama de variabile. de asemenea.Declaraţii ale altor persoane care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: DA/ NU. a fiecărui criteriu de performanţă relevant. pentru fiecare criteriu de performanţă). Acolo unde dovezile de la locul de muncă nu acoperă toată gama de variabile trebuie furnizate dovezi privind cunoştinţele. detaliaţi care sunt aceste unităţi) DA: Unitatea privind executarea operaţiilor de îndoire poate fi/ trebuie evaluată în relaţie cu următoarele unităţi: executarea operaţiilor de tăieredebitare. test oral) sau prin formarea recunoscută din industrie (la locul de muncă. demonstrate prin dovezile de performanţă prezentate. executarea operaţiilor de ajustare şi executarea operaţiilor de montaj. dovezile trebuie să indice că respectivul candidat îndeplineşte în mod consecvent toate criteriile de performanţă în ceea ce priveşte gamele de variabile ale tuturor elementelor. executarea operaţiilorde găurire-filetare. vă rugăm să indicaţi aceste dovezi/metode. Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe.Observarea directă . ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare sunt recunoscute ca dovezi.

pentru respectarea condiţiilor de securitate să cunoascã pregãtirea şi verificarea 2. profile. sculele. în condiţii de siguranţă..Sunt identificte cu atenţie piesele Fixează piesa speciale. Pregăteşte 2.Este responsabil pentru 2. de control. cu atenţie. respectând documentaţia tehnică evaluării şi înţelege: supusă . cu NSSM. 2.. verificate conform documentaţiei reprezentări responsabilitate SDV –urile pentru tehnice: proceduri de lucru. CREDITE :. conform . bare.3 Parametrii de lucru şi funcţionali ai maşinilor şi utilajelor sunt testaţi utilajele. în în 1.2 Sunt identificate sculele necesare conform procedurilor de lucru şi cu ajustare desenul tehnic pregãtirea maşinilor. respectând procedurile de calitate specifice.2 Fixează piesa în dispozitive speciale. NIVELUL UNITĂŢII : 2 Elemente de competenţă Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare Criteriile de Criteriile de realizare din realizare din punctul punctul de vedere al de vedere al cunoştinţelor necesare atitudinilor necesare 1. sârme..EXECUTAREA OPERAŢIILOR DE AJUSTARE (unitate specifică) Coduri de referinţă Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare lăcătuşului mecanic de a executa lucrări de ajustare.1 Sunt identificte piesele: table.Este stabilit tipul operaţiei tehnică de ajustare cu atenţie şi maşinile. tehnologie convenţionale în . utilajele şi cu fişele tehnologice.. ţevi. Persoana capacitate de concentrare. Pregăteşte piesele pentru ajustare 1. în demonstrează ca ştie conformitate cu procedurilor de lucru dispozitive condiţii de siguranţă documentaţia .1 Maşinile. utilajele şi SDV –urile sunt verificate si pregătite.

1 Se stabileşte scopul operaţiei de pilire: înlăturarea adaosului de să prelucrare. 3.desenul tehnic 4. creşterea calităţii suprafeţelor execuţie. NSSM . de control. suprafeţelor.Parametrii de lucru şi utilajelor sunt testaţi Se stabileşte cu scopul cunoascã responsabilitate sculele.Utilizarea sculelor pentru pilire/polizare să 3.2 Efectuează montajul de probă şi trasajul în vederea ajustării în . ascuţirea unor scule dispozitivele aşchietoare.Sunt eliminate cu grijã eventualele prelucrarea pieselor .3 Muchiile tăioase se ajustează prin piliri-polizări succesive. probă şi trasajul în vederea şi ajustării cu atenţie si utilajele. ajustarea pieselor după alte operaţii de prelucrare. Execută pilirea/polizarea muchiilor tăioase 3.2 Este stabilită metoda de pilire ţinând cont de documentaţia de specifice operaţiei de . urmărindu-se adaosuri minime de prelucrare ansamblu în condiţii tehnice de execuţie şi de securitate 4.3 Piesele sunt ajustate şi finisate pentru a intra in componenţa unui .Efectuează montajul de sculele.1 Informaţiile din desenul de ansamblu sunt corelate atent cu specifice de ajustare documentaţia tehnologică riguros verificate şi respectate conform de ajustare documentaţiei tehnice: proceduri de lucru.să cunoascã NSSM 3. cu respectarea condiţiilor de securitate cunoascã .profilul pieselor conformitate cu specificaţiile tehnice.conform procedurilor de lucru dispozitivele verificatoarele specifice de ajustare şi SDV-urilor .să cunoascã NSSM atingerea marcajului de ajustare şi realizarea suprafeţei de prelucrare impuse procedurilor de lucru. finisarea utilajele. Execută operaţia 4.4 Sunt eliminate eventualele diferenţe neadmisibile de la prelucrarea responsabilitate finisate cu atenţie . de calitatea suprafeţei şi natura efortului dezvoltat verificatoarele 3. operaţiei de pilire şi .Piesele sunt ajustate şi caracteristicile neadmisibile materialelor 4.Este stabilită cu atenţie metoda de pilire pilire/polizare se realizează cu mare atenţie operaţiilor funcţionali ai maşinilor şi .Piesele rezultate sunt verificate dimensional cu diferenţe de mecanică la a operaţiilor . rectificarea cordoanelor de sudură. până la . tehnologie.să cunoascã NSSM .4 Utilizarea sculelor pentru pilire/polizare se realizează conform dispozitivele verificatoarele 4.

bancul de ajustor . de control.polizoare .ciocane . cerinţe de calitate ale materialelor semifabricatelor: conform standardelor / codurilor specifice etc.mecanică a pieselor 4. dimensiuni şi rugozităţi .ferăstraie .pile de diferite forme. finisarea suprafeţelor. schiţe.dălţi . desene. tehnologie.menghine de banc. creşterea calităţii suprafeţelor Documentaţia tehnică: proceduri de lucru. etc . aspectul şi dimensiunile piesei: funcţie de desenul de execuţie şi standardele / codurile specifice Metoda de ajustare presupunea: înlăturarea adaosului de prelucrare. rectificarea cordoanelor de sudură.5 Piesele rezultate sunt verificate dimensional conform desenelor de execuţie precizie şi atenţie Gama de variabile Forma. Sculele şi dispozitivele utilizate: . ajustarea pieselor după alte operaţii de prelucrare.

la locul de munca Recomandare privind tehnicile de evaluare . ca urmare a absolvirii unor cursuri de formare pe unităţi (unitate cu unitate). de asemenea. Unitatea poate fi/ trebuie evaluată separat sau în relaţie cu alte unităţi: DA/ NU (în cazul unui răspuns pozitiv.Observarea directă . În cazul unui răspuns pozitiv. detaliaţi care sunt aceste unităţi) . Cunoştinţele şi capacitatea de înţelegere a candidatului pot fi. Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe. a fiecărui criteriu de performanţă relevant. dovezile trebuie să indice că respectivul candidat îndeplineşte în mod consecvent toate criteriile de performanţă în ceea ce priveşte gamele de variabile ale tuturor elementelor. pentru a acoperi toată gama de variabile. Luate ca întreg. vă rugăm să indicaţi aceste dovezi/metode. ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare sunt recunoscute ca dovezi. pentru fiecare criteriu de performanţă).Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluãrii .Declaraţii ale altor persoane care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: DA/ NU. Acolo unde dovezile de la locul de muncă nu acoperă toată gama de variabile trebuie furnizate dovezi privind cunoştinţele. demonstrate prin dovezile de performanţă prezentate. test oral) sau prin formarea recunoscută din industrie (la locul de muncă. DA: Dovezile obţinute prin chestionarea candidatului(test scris.

DA: Unitatea privind executarea operaţiilor de ajustare poate fi/ trebuie evaluată în relaţie cu următoarele unităţi: executarea operaţiilor de tăieredebitare. executarea operaţiilor de îndreptare-fasonare. . executarea operaţiilor de îndoire şi executarea operaţiilor de montaj. executarea operaţiilor de găurire-filetare.

EXECUTAREA OPERAŢIILOR DE MONTAJ (unitate specifică) Coduri de referinţă Se completează de către Autoritatea Naţională de Calificări Descrierea unităţii de competenţă Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare lăcătuşului mecanic de a executa lucrări de montaj. CREDITE :..2 Piese sunt spălate şi curăţate pentru îndepărtarea .. respectând procedurile de calitate specifice. 1 Confecţionarea/ adaptarea sculelor ajutătoare .metode de curăţire mecanică şi chimică montaj impurităţilor.Locurile de muncă sunt aprovizionate cu atenţie cu SDV-urile necesare normelor de calitate 2. desene de ansamblu. conform documentaţiei tehnice: proceduri de .profilul pieselor . Pregăteşte piesele pentru montaj Criteriile de realizare din punctul de vedere al deprinderilor practice necesare Criteriile de realizare din punctul de vedere al cunoştinţelor necesare Criteriile de realizare din punctul de vedere al atitudinilor necesare 1.protecţia anticirozivă a . de control.Piese sunt spălate şi răcire.Sunt identificate cu documentaţiei tehnice ca ştie şi înţelege: atenţie piesele pentru 1. tehnologie.caracteristicile materialelor 1. a urmelor de ulei sau de lichide de a suprafeţelor lucru.să cunoascã NSSM .3 Piesele care vor fi supuse asamblării sunt .desenul tehnic .1 Sunt identificate piesele pentru montaj pe baza Persoana supusă evaluării demonstrează . prin utilizarea corectă a uneltelor specifice . NIVELUL UNITĂŢII : 2 Elemente de competenţă 1.. mecanică şi chimică a suprafeţelor pentru curăţirea suprafeţelor precum şi adaptarea la curăţirea suprafeţelor profilul pieselor verificate 2..materiale folosite pentru curăţirea curăţate cu atenţie .utilizarea uneltelor folosite pentru supuse asamblării sunt verificate vizual sau cu ajutorul etaloanelor de rugozitate . Pregăteşte conform documentaţiei tehnice şi .Piesele care vor fi NSSM.

caracteristicile materialelor documentaţiei tehnice 3. etc) 3. Execută 4.2 Părţile componente sunt ale sau .funcţionarea diferitelor ansamble şi responsabilitate Maşina sau rezultat 3.2 Este executat rodajul conform cărţii tehnice 4. utilajele şi necesare asamblării SDV –urile pentru montaj urile necesare realizării montajului.dispozitivele şi verificatoarele specifice sculele adecvate conform operaţiilor de montaj . până la funcţionarea corectă a echipamentului responsabilitate rezultat. îmbinări nedezmembrabile ansamblului mandrinare.Sunt alese cu grija 2.3 Eventualele în neconformităţi cu constatate echipa.Sunt executate cu ateţie probele funcţionare . răsfrângere. sculele. nituri. piuliţe.1 Sunt identificate toate elementele de montaj care pot fi realizate prin presare.2 Locurile de muncă sunt aprovizionate cu SDV. - să cunoascã utilajele.Părţile componente ale sau sunt Execută 3. . sunt probă şi rodaj echipamentul este pregătit cu atenţie . lipire ansamblului 2.maşinile.procedeele de asamblare folosite la elementele de montaj sau pană). cu pricepere şi . sudurã. asamblate cu atenţie şi subansamblului asamblate conform subansamble .1 Sunt executate probele finale de funcţionare operaţiile de 4.Este executat rcu ateţie rodajul Eventualele neconformităţi constatate sunt remediate operativ finale de remediate colaborare conform procedurilor de lucru 4. subansamblului operaţiile de montaj (şuruburi.Sunt identificate toate prevederilor din fişele tehnologice conform documentaţiei tehnice .3 Sunt alese sculele adecvate metodei de asamblare montaj: îmbinări dezmembrabile (cu filet .4 Remedierile se fac la indicaţiile tehnologului ori ale proiectantului.3 Maşina sau echipamentul rezultat este pregătit pentru probă şi rodaj 4.

căi cu role .dălţi . dimensiuni şi rugozităţi . etc Utilaje de intercirculaţie (utilaje de transport): . cu cărucioare.la locul de munca .standuri de probă şi rodaj Tehnici de evaluare recomandate: Recomandare privind locul evaluãrii .ferăstraie .standuri de montaj .pile de diferite forme.cărucioare .dornuri .răzuitoare . carusel) .cleşti .şurubelniţe .conveioare (cu bandă.ciocane .Gama de variabile Sculele şi dispozitivele utilizate: .polizoare.chei .dispozitive de montaj .

DA: Dovezile obţinute prin chestionarea candidatului(test scris.Declaraţii ale altor persoane care au urmărit modul de realizare a altor rezultate decât cele observate direct Recomandări privind dovezile şi metodele de evaluare pentru cunoştinţe şi capacitatea de înţelegere sunt necesare: DA/ NU. ca urmare a evaluării la absolvirea unor cursuri de formare sunt recunoscute ca dovezi. test oral) sau prin formarea recunoscută din industrie (la locul de muncă.Observarea directă . de asemenea. dovezile trebuie să indice că respectivul candidat îndeplineşte în mod consecvent toate criteriile de performanţă în ceea ce priveşte gamele de variabile ale tuturor elementelor. Acolo unde dovezile de la locul de muncă nu acoperă toată gama de variabile trebuie furnizate dovezi privind cunoştinţele. executarea operaţiilor de îndreptare-fasonare. Unitatea poate fi/ trebuie evaluată separat sau în relaţie cu alte unităţi: DA/ NU (în cazul unui răspuns pozitiv. a fiecărui criteriu de performanţă relevant. demonstrate prin dovezile de performanţă prezentate. pentru a acoperi toată gama de variabile. detaliaţi care sunt aceste unităţi) DA: Unitatea privind executarea operaţiilor de montaj poate fi/ trebuie evaluată în relaţie cu următoarele unităţi: executarea operaţiilor de tăieredebitare. Cunoştinţele şi capacitatea de înţelegere a candidatului pot fi. Luate ca întreg. vă rugăm să indicaţi aceste dovezi/metode. În cazul unui răspuns pozitiv. Certificatele obţinute anterior pentru una sau mai multe competenţe. pentru fiecare criteriu de performanţă). . ca urmare a absolvirii unor cursuri de formare pe unităţi (unitate cu unitate).Recomandare privind tehnicile de evaluare . executarea operaţiilor de îndoire şi executarea operaţiilor de ajustaj. executarea operaţiilor de găurire-filetare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->