Sunteți pe pagina 1din 20

Copilul i educa ia n familie

Tema proiectului: Copilul si educatia in familie


Propun tori (studen i): Ene Anca, Oprea Daniela, Popa C t lina Nicoleta. Metode de nv mnt: expunerea, conversa ia, explica ia, demonstra ia; Mijloace de nv mnt: prezentare proiect power point Timp: 30-40 minute BIBLIOGRAFIE GENERAL : 1. IONESCU MIHAELA, NEGREANU ELISABETA, Educa ia n familie Repere i practice actuale, Institutul de tiin e ale Educa iei Laboratorul Teoria Educa iei, Bucure ti, 2006; 2. http://www.scribd.com/doc/12700634/Educatia-inFamilie; *conform studiului a fost investigat un numar de 3440 subiec i, respectiv 1720 elevi din 64 unit i col re ti i cte unul dintre p rin ii acestora.

Educa ia n familie reprezint ansamblul de influen e exercitate, n cadrul familiei, asupra copiilor n vederea form rii lor pentru via . Dimensiunile / obiectivele educa iei n familie sunt: dezvoltarea fizic , educarea intelectual , spiritual , moral , religioas , etic , estetic , civic domestic - menajer , sexual . parintele bun se refer la preocuparea parin ilor pentru educa ie. Cooperarea dintre copii i parin i, o practic educativ important i eficient , se poate constata din activita ile la care ace tia particip mai frecvent, mpreun .

Asumarea responsabilit ilor n familie reprezint o alt modalitate important de socializare; Autoritatea parental . Se poate constata un fel de ierarhie familial dup criteriul autorit ii, cooperarea care este solicitat s l recunoasc i s -l nteleag pe copil. controlul parental Controlul parental se realizeaz prin atribuirea sanc iunilor autoritatea pozitive parentala (recompensele) i a sanc iunilor negative (pedepsele).

* cei chestionati sunt rugati s - i argumenteze raspunsul Chestionar 1: pedepserecompense: elev / student - parinte. 1.Cnd se tmpl s gre e ti cine te pedepse te cel mai des? a) tata; b) mama; c) ambii p rin i; d) unul dintrte bunici / alte rude; e) de obicei nu sunt / eram pedepsit;

* cei chestionati sunt rugati s - i argumenteze raspunsul 2. Cine te r spl te te cel mai adesea pentru faptele / rezultatele bune? a) tata; b) mama; c) ambii p rin i; d) unul dintrte bunici / alte rude; e) de obicei nu sunt / eram r spl tit.

* cei chestionati sunt rugati s - i argumenteze raspunsul 3. Cum esti pedepsit cel mai adesea? a) sunt certat; b) primesc b taie; c) mi se interzice activit i pl cute; d) alte pedepse; e) de obicei nu sunt pedepsit.

* cei chestionati sunt rugati s - i argumenteze raspunsul 4. Cum esti rasplatit cel mai adesea? a) sunt l udat; b) primesc bani; c) mi se permit activit i care-mi fac pl cere; d) mi se cump r cadouri sau altele; e) de obicei nu sunt r spl tit.

* cei chestionati sunt rugati s - i argumenteze raspunsul 5. Cnd un parinte te cearta, cum reactioneaza celalalt cel mai adesea? a) nu intervine, este neutru; b) mi explic situa ia; c) m ceart i el; d) intervine pentru ami lua ap rarea; e) alte situa ii.

Con tientizarea educa iei familiale se realizeaz spontan, prin impulsuri i solicit ri din exterior, mai ales din partea colii, care n mare parte determin priorit ile, con inutul i mijloacele de educa ie din familie. Rela iile i rolurile n educa ia familial urmaresc o diferen iere pe baza raporturilor dintre genera ii, dintre sexe, f r a se putea stabili ierarhii cu precizie.

Modul de distribu ie a rolurilor ntre p rin i confirm caracteristicile unei familii tradi ionale nsa se poate spune c exista o vizibil tendin de luarea a unor decizii n comun sau de solidaritate n exercitarea anumitor roluri ntre mam i tat .

mama

tata

Influen a factorilor sociologici asupra conflictualit ii familiale:

precaritatea economic nivelul redus de educa ie a p rin ilor interesul cultural redus al familiei numarul mare de copii (familie reorganizat , concubinaj) gradul sporit de conflictualitate medii defavorizate socio-economic sau/ i cultural-educa ional

Implicarea p rin ilor n activitatea colar copiilor se realizeaz pe dou dimensiuni principale: 1. dimensiunea rela iei p rintecopil (cunoa terea profesorilor, colegilor, prietenilor copilului, controlul rezultatelor colare, controlul i ajutorul la temele colare); 2. dimensiunea rela iei familiecoal (ntlnirile p rin ilor cu reprezentan ii colii sedin ele cu p rin ii, serb ri colare).

familie copil

parinte

coala

Educa ia copilului n familie i reu ita lui colar apar determinate de: a) stilurile parentale, reguli care apar convenite i cu copilul, acordul ntre p rin i privind problemele legate de copil; b) raportul dintre stilul familiei i stilul colii, sprijin i nt rirea pozitiv a eforturilor copilului; acordul ntre p rin i i profesori n ceea ce rive te obiectivele educative

familie

coal

* cei chestionati sunt rugati s - i argumenteze raspunsul Chestionar 2 (Sprijin la Facem lec ii): lec iile Cine te ajut i te mpreun controleaz cel mai des la efectuarea Des temelor colare, 9,5% acas ? a) tata; Rareori b) mama; 39,2% c) un frate / sora mai mare; Deloc d) alt persoan din 50% familie; e) meditator; **raspunsurile elevilor f) nimeni.

Impactul factorului studii asupra modului n care parin ii nteleg i pot s se implice n ajutorul la lectii: Des studii primar gimnaziu profesionala liceu universitar 3,2% 9,2% 8,6% 10,1% 14,8% Rareori 15,9% 30,8% 38,6% 44,7% 48% Deloc 81,5% 56,9% 51,6% 44,4% 36,4%

Este prezent o tendin a p rin ilor de a sanc iona faptele copilului mai ales n raport cu reu ita colar P rin ii consider grupul de prieteni drept principalul factor de influen negativ asupra copilului grup Elevii, n schimb, i asum social cea mai mare responsabilitate pentru propriile gre eli, considernd ns familia naintea grupului de prieteni - ca factorul cu Educatia cea mai mare copilului responsabilitate pentru gre elile copilului. familia scoala Att elevii, ct i mai ales p rin ii afirm c la luarea hotarrilor n problemele care l privesc pe copil, particip i ace tia.

* cei chestionati sunt rugati s - i argumenteze raspunsul Chestionar 3 1. De la cine din familie ai dori sa primesti mai multa atentie, ntelegere? a) tata; b) mama; c) parintele vitreg; d) bunicii; e) fra ii; f) alte rude; g) nimeni;

* cei chestionati sunt rugati s - i argumenteze raspunsul 2. Ce nseamna pentru tine un parinte bun? a) nu m-am gandit; b) s mi ofere bun stare material ; c) s m ajute; d) s m n eleag ; e) s m ndrume n via ; f) s mi dea o bun educa ie; g) s aib grij s fiu s n tos; h) alt opinie.

con tiin a parental

dezvoltarea aptitudinilor

activitate voluntar

Educa ia parental este o activitate voluntar de nv are din partea p rin ilor, totodat o form de interven ie asupra lor n vederea cre terii con tiin ei parentale i dezvolt rii aptitudinilor lor de p rin i. Educnd p rin ii, ace tia nva s - i educe mai bine copiii.