Sunteți pe pagina 1din 7

BIOLOGIE VEGETAL

SI ANIMAL

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


A 4 puncte A. Scrie i, pe foaia de examen, no iunile cu care trebuie s completa i spa iile libere din afirma ia urm toare, astfel nct aceasta s fie corect . Produsii finali ai digestiei lipidelor sunt ............ si ............ . B 6 puncte B. Da i dou exemple de grupe de angiosperme; scrie i, n dreptul fiec rei grupe, cte un exemplu reprezentativ. C 10 puncte C. Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect. Este corect o singur variant de r spuns. 1. Boal a sistemului excretor este: a) astmul bronsic b) litiaza urinar c) toxiinfec ia alimentar d) scleroza n pl ci 2. Hidrozoarele sunt: a) anelide b) cestode c) celenterate d) oligochete 3. Faza mitozei n care se formeaz fusul de diviziune este: a) anafaza b) metafaza c) profaza d) telofaza 4. Celula glial este component a esutului: a) conjunctiv b) epitelial c) muscular d) nervos 5. Fiecare dintre celulele reproduc toare, formate prin diviziunea unei celule-mam cu 2n = 8 cromozomi, are: a) 2n = 8 cromozomi b) 2n = 4 cromozomi c) n = 8 cromozomi d) n = 4 cromozomi

D 10 puncte Citi i, cu aten ie, afirma iile urm toare. Dac aprecia i c afirma ia este adev rat , scrie i, pe foaia de examen, n dreptul cifrei corespunz toare afirma iei, litera A. Dac aprecia i c afirma ia este fals , scrie i, pe foaia de examen, n dreptul cifrei corespunz toare afirma iei, litera F si modifica i par ial afirma ia pentru ca aceasta s devin adev rat . Folosi i, n acest scop, informa ia stiin ific adecvat . Nu se accept folosirea nega iei. 1. Fotosinteza poate fi eviden iat dup CO2 produs. 2. Sclerotica si coroida sunt componente ale sistemului optic al ochiului. 3. La plante, seva brut circul prin vasele lemnoase, iar seva elaborat prin vasele liberiene.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


A 18 puncte Sngele este unul dintre componentele mediului intern al mamiferelor. a) Compara i dou vase de snge componente ale circula iei mari a sngelui, preciznd: denumirea vaselor de snge si o deosebire ntre cele dou vase de snge. b) Explica i modul n care sngele ndeplineste func ia de ap rare a organismului. c) Calcula i con inutul n ap al plasmei sngelui unei persoane, stiind urm toarele: - volumul sangvin reprezint 7% din masa corpului; - plasma sangvin reprezint 55% din volumul sangvin; - apa reprezint 90% din compozi ia plasmei sangvine; - persoana cnt reste 68 de Kg. Scrie i toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerin ei. d) Completa i aceast problem cu o alt cerin pe care o formula i voi. Rezolva i cerin a pe care a i propus-o. B 12 puncte Se ncruciseaz o plant cu frunze alungite si cu flori de culoare galben cu o plant cu frunze reniforme si cu flori de culoare roz. Frunzele alungite (A) si florile de culoare galben (G) sunt caractere dominante, iar frunzele reniforme (a) si florile de culoare roz (g) sunt caractere recesive. P rin ii sunt homozigo i pentru ambele caractere. n prima genera ie, F1, se ob in organisme hibride. Prin ncrucisarea ntre ei a hibrizilor din F1, se ob in, n F2, 16 combina ii de factori ereditari. Stabili i urm toarele: a) genotipul p rin ilor; b) fenotipul organismelor din F1; c) num rul combina iilor din F2 dublu homozigote; genotipurile organismelor din F2 cu frunze reniforme si flori galbene. d) completa i aceast problem cu o alt cerin pe care o formula i voi; rezolva i cerin a pe care a i propus-o. Scrie i toate etapele rezolv rii problemei.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1. 14 puncte Celula reprezint unitatea structural , func ional a lumii vii.

a) Enumera i dou componente celulare specifice celulei vegetale. b) Stabili i o asem nare si o deosebire ntre structura celulei procariote si structura celulei eucariote. c) Construi i patru enun uri afirmative, utiliznd limbajul stiin ific adecvat. Folosi i, n acest scop, informa ii referitoare la urm toarele con inuturi: - Factori mutageni; - M duva spin rii. Ve i construi cte dou enun uri din fiecare con inut. 2. 16 puncte Func iile de nutri ie ale organismelor se realizeaz cu participarea mai multor sisteme: circulator, respirator, digestiv, excretor. a) Enumera i alte dou func ii fundamentale ale organismelor. b) Stabili i o asem nare si o deosebire ntre nutri ia autotrof si nutri ia heterotrof . c) Alc tui i un minieseu intitulat Respira ia aerob , folosind informa ia stiin ific adecvat . n acest scop, respecta i urm toarele etape: - enumerarea a sase no iuni specifice acestei teme; - construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maxim trei-patru fraze, folosind corect si n corela ie no iunile enumerate.

PROBA SCRISA LA BIOLOGIE VEGETALA SI ANIMALA


- Filiera teoretica profilul real; - Filiera tehnologica- profilurile: tehnic, resurse naturale si protectia mediului; Filiera vocationala profilul militar. - Toate subiectele (I, II si III) sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu. - Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte) A 4 puncte Scrieti, pe foaia de examen, notiunile cu care trebuie sa completati spatiile libere din afirmatia urmatoare, astfel incat aceasta sa fie corecta. Urechea interna este sediul receptorilor pentru si pentru. B 6 puncte Dati doua exemple de reprezentanti ai lumii vii care apartin la regnuri diferite; scrieti, in dreptul fiecarui reprezentant, denumirea regnului caruia ii apartine. C 10 puncte Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzatoare raspunsului corect. Este corecta o singura varianta de raspuns. 1. Neuroni senzitivi cu rol de receptori se gasesc in: a) coroida b) epiteliul olfactiv c) mugurele gustativ d) melcul membranos 2. Gazele respiratorii sunt transportate in organism cu ajutorul: a) hematiilor b) leucocitelor c) limfocitelor d) trombocitelor 3. La realizarea functiei de relatie a organismului participa sistemele: a) circulator si excretor b) excretor si digestiv c) muscular si nervos d) reproducator si digestiv 4. Plamanii mamiferelor:

a) au un invelis numit pericard b) contin tesut conjunctiv dur c) se gasesc in cavitatea abdominala d) sunt acoperiti de pleure 5. Ferigile sunt: a) clorofite b) pteridofite c) gimnosperme d) angiosperme D 10 puncte Cititi, cu atentie, afirmatiile urmatoare. Daca apreciati ca afirmatia este adevarata, scrieti, pe foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzatoare afirmatiei, litera A. Daca apreciati ca afirmatia este falsa, scrieti, pe foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzatoare afirmatiei, litera F si modificati partial afirmatia pentru ca aceasta sa devina adevarata. 1. Tesutul osos este un tip de tesut conjunctiv, alcatuit din celule, fibre si substanta fundamentala dura. 2. Venele pulmonare transporta sangele neoxigenat de la inima spre plamani. 3. Floarea este organul de reproducere al briofitelor. SUBIECTUL al ll-lea (30 de puncte) A 18 puncte Sistemul circulator sangvin al mamiferelor este alcatuit din inima si vase prin care circula sangele. a) Precizati localizarea inimii. b) Realizati schema circulatiei mici a sangelui la mamifere. c) Caracterizati o boala a sistemului circulator la om, precizand: denumirea bolii, o cauza, o manifestare, un mod de prevenire. d) Calculati continutul in apa al plasmei sangelui unui adult, stiind urmatoarele: - volumul sangvin reprezinta 7% din masa corpului; - elementele figurate reprezinta 45% din volumul sangvin; - apa reprezinta 90% din compozitia plasmei sangvine; - adultul cantareste 88 Kg. Scrieti toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerintei. B 12 puncte Se incruciseaza doua soiuri de mar care se deosebesc prin doua perechi de caractere: dimensiunea fructelor de mar, culoarea fructelor de mar. Genotipurile parintilor sunt AABB (fructe mari si rosii), respectiv aabb (fructe mici si galbene). Stabiliti urmatoarele:

a) procentul organismelor din Fi cu genotip identic cu cel al parintilor; b) genotipul fructelor de mar din F2, homozigote pentru ambele caractere; c) numarul combinatiilor din F2 heterozigote pentru culoare; d) completati problema de la B cu o alta cerinta pe care o formulati voi. Rezolvati cerinta pe care ati propus-o. Scrieti toate etapele rezolvarii problemei. SUBIECTUL al lll-lea (30 de puncte) 1. 13 puncte Lizozomii sunt constituenti citoplasmatici delimitati de o membrana simpla. a) Enumerati alte doua componente celulare delimitate de o singura membrana. b) Stabiliti o asemanare si o deosebire intre lizozom si mitocondrie. c) Explicati prezenta in leucocite a unui numar mare de lizozomi. d) Construiti doua enunturi (afirmative) dintre care un enunt adevarat si un enunt fals. Folositi, in acest scop, informatii referitoare la urmatoarele continuturi: - Diviziunea celulara; - Tesuturi vegetale si animale; Se va construi cate un enunt din fiecare continut. 2. 17 puncte Autotrofia si heterotrofia sunt moduri de nutritie caracteristice lumii vii. a) Precizati semnificatia termenilor autotrof si heterotrof. b) Explicati relatia structura-functie, in cazul vilozitatilor intestinale. c) Alcatuiti un minieseu intitulat Fotosinteza. in acest scop, enumerati opt notiuni specifice acestei teme. Construiti, cu ajutorul acestora, un text coerent, format din trei-patru fraze, folosind corect si in corelatie notiunile enumerate.