Sunteți pe pagina 1din 2

1.

5 ELEMENTE DE COMBINATORICA
BREVIAR TEORETIC Fie A multime si notam numarul de elemente al multimii A (cardinalul lui A) prin |A| si fie |A|=n, n N . Se numeste permutare a multimii A o multime ordonata asociata multimii A. Numarul tuturor permutarilor multimii A se noteaza Pn si este dat de formula Pn = n! Observatii: P0 = 0!= 1 ; n! coincide cu numarul de functii bijective definite pe multimi de acelasi cardinal n. Se numeste aranjament de n elemente luate cate k elemente, orice submultime ordonata a multimii A , formata din k elemente, 0 k n . Numarul tuturor aranjamentelor de n luate cate k se noteaza prin Ank si este dat de formula: n! k An = = n (n 1) ... (n k + 1) . (n k )! Acest numar coincide cu numarul de functii injective definite de la o multime cu k elemente la o multime cu n elemente. Se numeste combinare de n elemente luate cate k elemente, orice submultime a multimii A, formata din k elemente, fara sa conteze ordinea, 0 k n . k Numarul tuturor combinarilor de n luate cate k se noteaza prin C n si este dat de formula: Ak n! = n . k!(n k )! Pk Proprietati: Prin definitie 0!=1, n!= 1 2 3 ... n, n N * ; n 1 1 (n + 1)! ; n n!= (n + 1)!n!; = ; (n+1)!=n!(n+1); n!= (n + 1)! n! (n + 1)! n +1 P0 = 0!= 1; p1 = 1!= 1; P2 = 2!= 2;...
k Cn =

0 1 n C 0 = C1 = ... = C n = 1, n N ; 0 0 0 C 0 = C10 = C 2 = .. = C n = 1, n N ;
k n k k k k k C n = C n k ; kC n = nC n 11 ; C n = C n 1 + C n 11 ;

0 1 2 n C n + C n + C n + ... + C n = 2 n

O serie de aplicatii al probleme de numarare si obtinerea multor identitati combinatorice pornesc de la Binomul lui Newton:
k Fie a, b R, n N . Atunci (a + b) n = C n a n k b k . Membrul drept al egalitatii se k =0 n

numeste dezvoltarea binomului lui Newton, dezvoltare ce reprezinta o suma de n+1

k termeni. Specific acestui cadru teoretic este notatia Tk +1 = C n a n k b k ,0 k n si k reprezinta termenul de rang k+1 din dezvoltare; coeficientul C n se numeste coeficient binomial.