Sunteți pe pagina 1din 2

CENTRUL DE

AL ELEVILOR CAPABILI DE PERFORMANŢĂ

Clasa a VII-a

EXCELENŢĂ

TIMIŞOARA 20. 02. 2010.

prof. POŞTARU ANA

Teorema lui Menelaus şi reciproca. Probleme de coliniaritate. Teorema lui Ceva şi reciproca. Probleme de concurenţă.

Breviar teoretic.

TEOREMA LUI MENELAUS. Fie ABC un triunghi, iar A’, B’, C’ trei puncte astfel încât A’BC, B’CA, C’AB.

AC '

BA '

CB '

Dacă punctele A’, B’, C’ sunt coliniare atunci are loc relaţia: 1 .

C B

'

A C

'

B A

'

RECIPROCA TEOREMEI LUI MENELAUS. Fie ABC un triunghi, iar A’, B’, C’ trei puncte astfel încât A’BC, B’CA, C’AB.

Dacă are loc relaţia

AC

'

BA '

CB '

1

C B

'

A C

'

B A

'

atunci punctele A’, B’, C’ sunt coliniare.

TEOREMA LUI CEVA. Fie ABC un triunghi şi dreptele AA’, BB’, CC’ astfel încât A’[BC], B’[CA], C’[AB].

Dacă dreptele AA’, BB’, CC’ sunt concurente atunci are loc relaţia:

AC

'

C B

'

BA '

'

A C

CB '

B A

'

1

.

RECIPROCA TEOREMEI LUI CEVA. Fie ABC un triunghi şi dreptele AA’, BB’, CC’ astfel încât A’[BC], B’[CA], C’[AB].

Dacă are loc relaţia:

AC

'

C B

'

BA '

A C

'

CB '

B A

'

1

atunci dreptele AA’, BB’, CC’ sunt concurente

Exercitii propuse.

1)

Fie un triunghi ABC, A (BC), B (AC), C (AB) astfel incat AA , BB , CC sunt concurente. Fie A , B , C simetricele lui A , B si respectiv C fata de mijloacele segmentelor (BC), (AC) si respectiv (AB). Sa se arate ca AA , BB , CC sunt concurente.

2)

Fie un triunghi ABC, A (BC), B (AC), C (AB). Pe paralela la BC ce trece prin A se considera punctele M si N astfel incat MA B , NA C . Sa se arate ca AA , BB , CC sunt concurente daca si numai daca M si N sunt simetrice fata de A.

3)

Fie un triunghi ABC, M(AC), N(AB). Paralele din M la AB si din N la AC intersecteaza paralela din A la MN in P si respectiv Q.

AN

NB

AM

MC

a) Sa se arate ca BP, CQ si MN sunt concurente daca si numai daca

b) Sa se arate ca BP, CQ si mediana din A sunt concurente daca si numai daca MN || BC .

1.

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Fie F mijlocul laturii BC a unui triunghi ABC, (CD bisectoarea unghiului C, D(AB), DE||BC si E(AC).

a) Sa se arate ca dreptele AF, CD si BE sunt concurente

2

ab

b) Daca AC = b, BC = a, aratati ca CD < a

b .

(Salaj 1997)

Daca BB si CC sunt mediane in triunghiul ABC, iar M si N sunt puncte pe latura (BC) astfel incat

},

(BM ) (MN ) (NC) , notand

'

AM CC

{

P

AN BB Q aratati ca:

{

'

}

a) PQ

b) BC = 5 PQ

||

BC

(Valcea 1997)

Fie ABC un triunghi oarecare si punctele M(BC), N(CA), P(AB) astfel incat: MB=MC, AN=2NC, AP=3PB. Daca Q este mijlocul segmentului (MP) demonstrati ca punctele B, Q, N sunt coliniare.

(Hunedoara 2002)

In exteriorul trapezului ABCD, AB||CD se construiesc triunghiurile echilaterale EAB si FDC. Aratati ca dreptele AC, BD si EF sunt concurente.

(Buzau 2008)

In triunghiul ABC D(BC), B(DE), C(DF) astfel

sunt simetricele punctului A fata de B si respectiv C. Sa se arate ca ME, NF si AD sunt concurente.

incat BD=3BE si DC=3CF, iar punctele M, N

(Concursul Mathematica-Modus Vivendi)

Fie un patrulater ABCD si M(AB), N(BC),

concurente sa se arate ca dreptele NP, MQ, BD sunt concurente sau paralele.

P(CD), Q(DA). Daca dreptele MN, PQ, AC sunt

10) Fie un triunghi ABC. Cercul C(A, a) intersecteaza (AB si (AC in M si respectiv N. Fie {A }=MN BC. Cercul C (B, b) intersecteaza (BA respectiv (BC in P si Q. Fie {B }= PQ AC. Cercul C (C, c) intersecteaza (CA si (CB in R si S. Fie {C }= RS AB. Sa se arate ca AA , BB , CC sunt concurente.

Problemele au fost selectate de Prof . ANA POŞTARU Liceul Pedagogic “Carmen Sylva” Timisoara