ITEMII DE EVALUARE

PROBĂ – ORICE INSTRUMENT DE EVALUARE PROIECTAT, ADMINISTRAT ŞI CORECTAT DE CĂTRE ÎNVĂŢĂTOR / PROFESOR ITEM – ELEMENT COMPONENT AL UNEI PROBE Item = întrebare + formatul acesteia + răspunsul aşteptat Tipuri de itemi ITEMI OBIECTIVI Caracteristici:  Testează un număr mare şi o varietate mare de elemente de conţinut, dar de cele mai multe ori, capacităţi cognitive de nivel inferior      Fidelitate şi validitate ridicate ( sunt folosiţi în teste standardizate) Obiectivitate şi aplicabilitate ridicate Scheme simple de stabilire a descriptorilor de performanţă Timp scurt de răspuns şi de corectare Posibilitatea utilizării unui număr mare de astfel de itemi într-un test

Dezavantaje:      elaborarea de distractori plauzibili şi paraleli este dificilă raţionamentul prin care elevul ajunge la răspuns nu poate fi evidenţiat (urmărit) posibilitatea ghicirii răspunsurilor familiarizarea elevilor cu această tehnică şi deci obişnuirea cu un anumit tip de învăţare necesitatea explicaţiilor la început

a) Itemi cu alegere duală – solicită răspunsuri de tip DA / NU, adevărat / fals, acord / dezacord b) Itemi de tip pereche – solicită stabilirea de corespondenţe / asocieri între elemente aşezate pe două coloane. Criteriile pe baza cărora se stabileşte răspunsul corect sunt enunţate explicit în instrucţiunile care preced coloanele de premise şi răspunsuri. c) Itemi cu alegere multiplă – solicită alegerea unui singur răspuns corect / alternativă optimă dintr-o listă de soluţii / alternative.

pe lângă cunoştinţe. prin structura enunţului / întrebării Sarcină foarte bine structurată. grafice ) subîntrebări date suplimentare alte subîntrebări Atenţie: Răspunsul la fiecare subîntrebare nu trebuie să fie dependent de răspunsul corect la subîntrebarea precedentă a) Item cu răspuns scurt – întrebare directă care solicită un răspuns predefinit de tipul: expresie.dacă într-o frază există mai multe spaţii de completare. diagrame.să nu existe dubii ( ambiguităţi în formulare ) .ITEMI SEMIOBIECTIVI Caracteristici:      Răspuns limitat ca spaţiu. formă.tipul de răspuns trebuie precizat în cazul unităţilor numerice b) Item de completare – enunţ incomplet care solicită completarea de spaţii libere cu 1-2 cuvinte care să se încadreze în contextul dat. şi abilitatea de a structura cel mai corect şi mai scurt răspuns  Uşurinţă şi obiectivitate în notare Dezavantaje:  Nu verifică realizarea unor capacităţi şi competenţe cu caracter foarte complex cuvânt. Recomandări: . Recomandări: . semiobiectiv sau minieseu ) legate printr-un element comun Modul de prezentare include: • • • • un material / stimul ( texte. utilizează materiale auxiliare Elevii trebuie să producă efectiv răspunsul Libertate restrânsă de a reorganiza informaţia şi de a formula răspunsul în forma dorită Elevii trebuie să demonstreze. conţinut. date. acestea trebuie să aibă aceeaşi lungime c) Întrebări structurate – mai multe subîntrebări ( de tip obiectiv. ITEMI SUBIECTIVI Caracteristici:   Uşor de construit întrebarea.răspunsul solicitat să fie scurt . simbol etc.spaţiul liber nu va fi pus la începutul propoziţiei . număr. nu însă şi descriptorii de performanţă Solicită răspunsuri deschise .

Exemplu: Compunere / eseu după un plan de idei Eseul liber (nestructurat ) – valorifică gândirea creativă. creativitatea. . operaţii mentale complexe (analiză. sugestii. Aceşti itemi pot fi: • • Eseu structurat / semistructurat – răspunsul aşteptat este dirijat. evaluare. indicii. diferită de activităţile de învăţare curente. menită să rezolve o situaţie-problemă. se evaluează elemente de gândire convergentă şi divergentă.  Evaluează procese cognitive de nivel mai înalt Verifică obiective care vizează creativitatea. nu impune cerinţe de structură. originalitatea Dezavantaje:    Fidelitate şi validitate scăzută Necesită descriptori de performanţă mai greu de alcătuit Corectarea durează mai mult a) Rezolvarea de probleme ( situaţii – problemă) – activitate nouă. orientat şi ordonat cu ajutorul unor cerinţe. originalitatea.) b) Itemi de tip eseu – solicită elevilor să construiască / producă un răspuns liber ( text ) în conformitate cu un set de cerinţe date. transfer etc. sinteză.

subiectivi) . de la simplu la complex • Structura itemilor .Formularea unitară. îmbinarea tipurilor de itemi (obiectivi. structurat sau liber • Elaborarea itemilor = Activitate riguroasă -de selectare a conţinutului ( întrebării) . evitarea dubiilor.de stabilire a formatului acesteia . în ritm mediu de lucru. semiobiectivi. adaptată vârstei (culoare.SUGESTII METODOLOGICE REFERITOARE LA ITEMII DE EVALUARE • Să ne reamintim varietatea itemilor de evaluare înaintea proiectării fiecărei probe de evaluare Itemii obiectivi – cu alegere duală (adevărat / fals. expresie) .de stabilire a răspunsului aşteptat / posibil • Conţinutul itemilor . în cadrul comisiei metodice din şcoală . itemilor nu trebuie să fie neapărat egal cu cel al obiectivelor . să permită rezolvarea integrală.Număr impar de itemi.tip pereche (coloane) .Respectarea conţinuturilor / obiectivelor prevăzute pentru trunchiul comun .cu alegere multiplă Itemii semiobiectivi – cu răspuns scurt ( cuvînt.Gândirea concomitentă a descriptorilor de performanţă • Numărul itemilor . de la uşor la greu.Varietatea. număr. nr.de tip eseu. personaje) • Utilizarea modelelor de itemi – Realizarea bateriilor de itemi. după clasa I .Formularea explicită. semi) .de completare (lacunar) . preferabil la pers.Acoperirea tuturor obiectivelor operaţionale stabilite . joc. a II-a. da / nu.fără explicaţii secvenţă cu secvenţă. teoria inteligenţelor multiple) . .Respectarea logicii interne a disciplinei / unităţii de învăţare . acord / dezacord) . pentru facilitarea stabilirii calificativului final • Succesiunea itemilor .Formă atractivă.Adaptarea itemilor la particularităţile colectivului de elevi (itemi obiectivi.Respectarea principiul gradării efortului.întrebări structurate (subîntrebări legate printr-un element) Itemii subiectivi – rezolvarea de probleme . motivantă.Stabilirea procedurii de rezolvare / mai multe variante (itemi subiectivi. singular .Estimarea timpului necesar abordării tuturor itemilor. ambiguităţilor.

ro .Discermământ în preluarea integrală a testelor din auxilarele didactice / site-ul Didactic..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful