P. 1
Fisa de Post

Fisa de Post

|Views: 4,375|Likes:
Published by Dragoescu Marius

More info:

Published by: Dragoescu Marius on Aug 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

FISA DE POST CONDUCATOR AUTO

1. Denumirea compartimentului: Logistica / Administrativ 2. Denumirea postului: Conducator auto 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Director General 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: 9. Pregatirea si experienta: Studii medii Scoala de soferi categoria B 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Asigura service-ul auto Transport marfa Verificare foi de parcurs Asigura rezolvarea obligatiilor lunare ale firmei fata de institutiile statului (sociale, financiare etc) Indeplineste atributii privind implementarea si functionarea SMC, in cadrul organizatiei. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - CONTABIL SEF

1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL 2. Denumirea postului: CONTABIL SEF 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului General; 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Personalul compartimentului economic 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relaţii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile si alte entitati functionale; -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. 9. Pregatirea si experienta: Studii: -absolvent al invatamantului superior economic de specialitate; Vechime: -sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu, cuprinzand toate aspectele activitatii financiarcontabile; Cunostinte: -sa posede cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si financiar-contabil; -sa posede cunostinte solide in ceea ce priveste legislatia in vigoare privind domeniul financiarcontabil; -sa probeze o buna cunoastere a conducerii contabilitatii computerizate; Aptitudini: -inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza); -capacitate de organizare si conducere a activitatii serviciului; -capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; -corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii; Atitudini: -obiectivitate in aprecierea si analiza situatiilor economice, financiare si sociale, receptivitate, spirit de

echipa (sincer, dispus la colaborare) 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: -organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; -asigura, organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatatii; -organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital, contabilitatea imobilizarilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea tertilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare; -urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii); -organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv, stabilind operatiunile si documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum si persoanele care exercita acest control; -raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii ei, in documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare; -raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii. Pe document se va trece in mod obligatoriu numele, prenumele si functia celui care il intocmeste, semneaza si raspunde de realitatea datelor trecute in acestea; -raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin odata pe an, pe parcursul functionarii sale, in orice situatii prevazute de lege si de cite ori directorul general al societatii o cere; -organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii; -raspunde de evidenta formularelor cu regim special; -organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale; -raspunde de respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operational de casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar, efectuind personal sau prin alta persoana imputernicita, cel putin lunar si inopinant controlul casieriei, atit sub aspectul existentei faptice a valorilor banesti cit si sub aspectul securitatii acestora; -asigura si raspunde indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; -supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational; -supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor; -asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in vigoare; -efectueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant, pe care o prezinta in consiliul de administratie si respectiv adunarii generale a asociatilor; -este consultat de catre entitatile functionale ale societatii in legatura cu problemele referitoare la activitatea serviciului; -este consultat de catre conducerea societatii in probleme care sunt de competenta serviciului; -avizeaza lucrari pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmarire, evidenta, decontari, cheltuielivenituri, bilant, analize de sistem, tehnica de calcul; -participa la sustinerea si discutarea lucrarilor elaborate in cadrul serviciului; -intocmeste aprecieri asupra activitatii desfasurate de personalul din subordine si propune pentru promovare si stimulare materiala pe cei mai buni; -reprezinta societatea in cazurile incredintate prin delegare; -raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor executate in cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative; -raspunde de buna pregatire profesionala a salariatilor din subordine si propune masuri pentru perfectionarea cunostintelor acestora; -raspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul serviciului pe care il

-raspunde disciplinar. Data semnarii: . material si penal. -raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991. 12.coordoneaza. pentru pagubele provocate unitatii prin executarea defectuoasa a atributiilor sau prin neexecutarea acestora. Semnaturi: 14. pe linie economica si financiar-contabila. precum si de celelalte reglementari legale in vigoare. civil. de regulamentul de aplicare a acesteia. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.

Intocmeste situatii si rapoarte financiar-contabile si verifica corelarea acestora: -Intocmeste saptamanal lista facturilor emise si neincasate si lista avansurilor disponibile in lei.FISA DE POST CONTABIL 1.Asigura evidenta contabila a stocurilor. . Pregatirea si experienta: studii economice 10. Autoritate si libertate organizatorica: Are acces la date financiare ale firmei Solicita si utilizeaza echipamentele/consumabilele puse la dispozitie de firma 11. casa si avansuri din trezorerie in lei. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Responsabilitati si sarcini: 1. -Inregistreaza facturi de prestatii furnizori interni. Relatii functionale: cu personalul de executie al firmei 9. Se subordoneaza: contabilului-sef 5. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. precum si a platilor catre acestia. -Opereaza avansurile din trezorerie conform deconturilor. a relatiilor cu tertii. -Opereaza incasarile si platile in numerar conform registrului de casa.operarea zilnica a facturilor emise. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Denumirea compartimentului: financiar-contabil 2. Responsabilitatile postului Legat de activitatile specifice. DVI si NIR). a trezoreriei si evidenta veniturilor si cheltuielilor: -Contabilizeaza facturile emise pentru clientii interni. .verificarea zilnica a soldurilor din banca. Denumirea postului: Contabil 3. 2. facturi externe. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. raspunde de: . -Intocmeste liste de avansuri din trezorerie. -Inregistreaza incasarile si platile in lei conform extrasului de cont. -Inregistreaza intrari de marfa in baza documentelor primite de la magazie (facturi interne. -Intocmeste balante de verificare pentru clienti. a incasarilor pe facturi si in avans.operarea zilnica a facturilor de la furnizori pt. . prestatii diverse.

pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma.incadrarea corecta a documentelor contabilizate pe venituri si cheltuieli. .imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate. .utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei. Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma. Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei. raspunde de: . .. Semnaturi: 14. 12.respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru privitoare la postul sau. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Legat de disciplina muncii. Data semnarii: .

Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.FISA DE POST . de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali. Denumirea postului: SEF SERVICIU FINANCAIR CONTABILITATE 3. Cunostinte: -sa posede cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si financiar-contabil. Se subordoneaza: Directorului General. spirit de . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. capacitate de analiza si sinteza). cuprinzand toate aspectele activitatii financiarcontabile. Directorului Economic 5. birourile si alte entitati functionale. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL 2. Pregatirea si experienta: Studii: -absolvent al invatamantului superior economic de specialitate. -capacitate de a prelucra informatiile. Atitudini: -obiectivitate in aprecierea si analiza situatiilor economice. 9. tenacitate. Aptitudini: -inteligenta (gandire logica. Subordoneaza: Personalul compartimentului economic cu posturi de executie 7. -capacitate de organizare si conducere a activitatii serviciului. seriozitate. memorie. receptivitate. Vechime: -sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu. -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. atitudine principiala in relatiile cu oamenii.SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE 1. Relatii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile. -sa posede cunostinte solide in ceea ce priveste legislatia in vigoare privind domeniul financiarcontabil. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. financiare si sociale. -corectitudine. -sa probeze o buna cunoastere a conducerii contabilitatii computerizate.

.Colaboreaza la tinerea corecta si la zi a evidentei financiare si contabile. . . .echipa (sincer. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. . .Completeaza trimestrial sau de cate ori este cazul Registrul de Evidenta Fiscala.Contabilizeaza si inregistreaza operatiunile si documentele legate de leasing. . .Completeaza lunar Registrul Jurnal pe baza jurnalelor auxiliare.Stabileste impozitele de plata (exclusiv cele legate de salariile personalului) si intocmeste declaratiile privind impozitul pe profit. . jurnalele auxiliare. verifica si regleaza balantele de verificare lunare . . 12.Contabilizeaza si inregistreaza extrasele de cont de la banci. dispus la colaborare) 10. . Data semnarii: . conform atributiilor.Colaboreaza la stabilirea politicilor contabile.Listeaza si indosariaza registrul Carte Mare. . capital si alte fonduri. .Contabilizeaza si inregistreaza salariile personalului si deplasarile externe.Efectueaza componente ale soldurilor conturilor si efectueaza reglari pe baza acestora. Responsabilitati si sarcini: .Efectueaza inchiderea conturilor de venituri.Supravegheaza arhivarea documentelor cu care lucreaza. balantele. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.Duce la indeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhica. Semnaturi: 14. . .Completeaza anual Registrul Inventar. rezerve. reevaluari.Efectueaza toate operatiile necesare inchiderii exercitiului financiar si intocmeste proiectul situatiilor financiare semestriale si anuale. cheltuieli si TVA.Tine legatura cu Administratia Financiara si colaboreaza cu seful ierarhic in cazul controalelor .

. Se subordoneaza: 5. 9. 10. distribuirea si tinerea la zi a listei subcontractantilor acceptati. Relatii functionale: Intretine relatii functionale cu salariatii subordonati in mod direct precum si din celelalte compartimente ale societatii.cursuri de perfectionare ISO. sarcini. .reprezentarea sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare precum si in relatiile cu organele de control. . Atributii.. Intretine relatii de colaborare cu directorii si sefii de compartimente din cadrul societatii. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.asigura conducerea operativa. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Denumirea postului: Responsabil managementul calitatii 3. Cunostinte: . Subordoneaza: Administratorului societatii . Responsabilitati si sarcini: Obiectivele postului: . a certificatelor de calitate a materialelor.urmareste intocmirea. Directorului General 7.planifica si coordoneaza activitatea Serviciului Asigurarea Calitatii in cadrul societatii. . Pregatirea si experienta: Studii:. . lucrari si responsabilitati: .FISA DE POST RESPONSABIL MANAGEMENTUL CALITATII 1. ani in domeniu.urmareste implementarea actiunilor corective luate ca urmare a rapoartelor de neconformitate intocmite de organismele de certificare si raportarea rezolvarii acestor neconformitati organismului care a intomit raportul respectiv. planificarea si executia intregii activitati de managementul calitatii in . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. .urmareste intocmirea programului de instruire a personalului din serviciul asigurarea calitatii.superioare tehice Vechime: …………….cursuri de managementul calitatii .operare calculator : ……………………. Denumirea compartimentului: Managementul calitatii 2.urmareste arhivarea tinerea evidentei cartilor tehnice.coordoneaza activitatea de evaluare a subcontractantilor folosind chestionare de autoevaluare si tine evidenta chestionarele subcontractantilor acceptati . . . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.

. sarcinilor sau lucrarilor ce-i revin.tine evidenta rapoartelor de actiuni corective/preventive intocmite in cadrul serviciului de asigurare a calitatii. conform standardelor ISO. in fata inspectorilor beneficiarului.analizeaza si avizeaza din punct de vedere a cerintelor de asigurare a calitatii. . o perioada de un an de la data incetarii contractului. . lucrul peste program nefiind considerat suplimentar. . material sau penal. . .creaza si exploateaza sistemul informational propriu. mentinerea reviziilor a Manualului Calitatii (ISO).de indeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu de catre personalul din subordine pentru desfasurararea in cele mai bune conditii a activitatii societatii. .tine evidenta documentelor ce atesta efectuarea analizei bianuale a managementului privind eficienta sistemului calitatii. -in cazul incetarii contractului de munca din diferite motive. . in cadrul timpului normal de lucru.urmareste implementarea actiunilor corective/preventive. . . . Responsabilitati suplimentare : . in cazul nerespectarii atributiilor. instructiunilor de lucru si al altor documente specifice serviciului asigurarea calitatii. 12.cadrul societatii si duce la indeplinire toate deciziile Administratorului si ale Directorului General.coordoneaza si urmareste intocmirea planului de inspectie si testare pe toate tipurile de produse. autorizare/reautorizare. degradare.tine evidenta instruirii personalului serviciului asigurarea calitatii. instructiunilor generale. .raspunde civil sau dupa caz penal pentru divulgarea sau admiterea scurgerii de date sau informatii catre firme concurente sau care pot deveni concurente. personalului de conducere.urmareste intocmirea programelor de de pregatire audituri supraveghere si/sau audituri de certificare/recertificare. codurilor. . revizuirea. civil.raspunde material pentru orice distrugere . . proiectului de executie.arhiveaza planurile de inspectie si testare intocmite.transmite spre aprobare punctele de inspectie conform cerintelor contractuale ale clientului /reprezentantului clientului. .urmareste implementarea in documentele de calitate specifice serviciului asigurarea calitatii a modificarilor rezultate in urma auditarii. chestionare de audit.urmareste intocmirea pentru fiecare comanda. Manualul de Control al Calitatii (ASME). Raspunderi .isi asuma intreaga responsabilitate privind derularea proiectelor in cadrul servicului de asigurare a calitatii. rapoarte de audit/rapoartelor de neconformitate audit. . normelor. disciplinar.coordoneaza si urmareste intocmirea programului de audit anual.raspunde de corectitudinea intomirii si predarii la termen a documentelor elaborate in cadrul serviciului conform contractului.participa la instuirea auditorilor interni. . situatie in care va fi obligat sa repare integral paguba produsa.urmareste efectuarea de auditari si implementarea actiunilor corective.executarea tuturor altor sarcini trasate de catre conducerea societatii. documentatiei tehnologice. distribuirea controlata. .coordoneaza si urmareste intocmirea. precum si a legislatiei in vigoare. difuzarea la sectia productie a inregistrarilor si reviziilor de inspectii si testari. rapoarte de actiuni corective/preventive. procedurilor de sistem. disparitie a tuturor obiectelor de inventar din culpa sa. in ceea ce priveste politica economico- . .participa la auditarile efectuate de reprezentantii organismelor de certificare/autorizare . .prelucreaza informatiile si le interpreteaza. . nu are voie sa lucreze la o societate concurenta. conform standardelor ISO. auditorilor interni. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Titularul postului raspunde dupa caz. -are obligatia sa-si duca la indeplinire toate sarcinile de serviciu stabilite prin fisa postului. .coordoneaza si urmareste intocmirea conform contractului si proiectului de executie a cartilor tehnice pentru fiecare comanda. . . . completarea chestionarelor conform cerintelor codurilor/standardelor aplicabile si verificari privind respectarea cerintelor programelor de pregatire.anunta si prezinta documentatia tehnica.despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie. instruirilor si procedurilor.

are obligatia de a aduce imediat la cunostinta conducerii societatii situatiile in care este implicat direct. lansarea de produse noi. . despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie.comerciala a societatii. Data semnarii: . si care considera ca pot dauna renumelui socieatii sau o pot afecta in politica comerciala practicata. contracte comerciale interne si externe. indeplinire defectuoasa sau cu intarziere a sarcinilor stabilite prin fisa postului. regulamentul de ordine interioara si contractul individual de munca. ori prin persoane interpuse . . 13.raspunde personal material si disciplinar pentru orice neindeplinire. Semnaturi: 14.

Cunostinte de legislatie gestiune stocuri . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.FISA DE POST .Aptitudini de calcul .reprezinta firma in probleme de gestiune fizica a stocului si este in legatura directa cu clientii in probleme legate de livrari.Integritate fizica .Rezistenta mare la stres .Cunostinte operatiuni import/export si vamale APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE: . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL GESTIUNE 2. Pregatirea si experienta: NIVEL DE STUDII: medii (diploma bacalaureat) CURSURI DE PREGATIRE: Legislatie.Atentie concentrata si distributiva .Cunostinte de operare PC (MS Office) .Spirit organizatoric . 9.cu gestionarii/operatorii de transport . Relatii functionale: .Inteligenta . Gestiune stocuri EXPERIENTA: IN SPECIALITATE: minim 2 ani PE POST: preferabil 1 an CUNOSTINTE NECESARE: .Cunostinte de contabilitate primara .Respectarea instructiunilor orale si scrise CERINTE PENTRU EXERCITARE: . Subordoneaza: Numai daca este cazul 7.GESTIONAR 1. Denumirea postului: GESTIONAR 3. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.Memorie vizuala .Aptitudine generala de invatare .Aptitudini de comunicare . 5.Capacitate de a lucra cu oamenii .Initiativa . Se subordoneaza: Managerul administrativ.Aptitudinea de a lucra cu documente .

10.Listeaza documentele fiscale ce insotesc marfa si le transmite clientului .Imbunatatirea permanenta a calitatii pregatirii sale profesionale si de specialitate .Utilizarea si pastrarea in bune conditii a documentelor cu regim special . Expediaza marfa catre clienti .Verifica documentele vamale la introducerea NIR-ului si semnaleaza eventualele neconcordante . Introduce marfa in stoc in baza documentelor de intrare . prelucreaza si pastreaza informatiile referitoare la situatia stocurilor .Opereaza in stoc miscarile de marfa .Fara antecedente penale CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: usurinta in manipularea fizica si ordonarea obiectelor in mediul profesional.Efectueaza transferurile de marfa din stocul central in substocuri si retur . in conditiile prevazute de lege .Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma .Pastreaza evidenta documentelor de transfer emise.Participa activ la operatiunile de incarcare/descarcare a marfii la/din magazia firmei .Calitatea raportarilor si a informarilor . Asigura gestiunea fizica a stocului de marfa . a autovehiculului de serviciu sau a altor mijloace fixe primite in folosinta de la firma .Pastrarea confidentialitatii informatiilor legate de firma .Intocmeste necesarul de materiale folosite pentru expeditia marfii .Urmareste ca marfa introdusa in stocul central sa fie sigilata .Transmite catre superiorul ierarhic orice reclamatie privind expeditiile de marfa RESPONSABILITATILE POSTULUI: Legat de activitatile specifice.Livrarea marfii catre clienti in timpul cel mai scurt si in conditii optime Legat de disciplina muncii.Indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor specifice trasate sau stabilite de superiorul ierarhic . sociabilitate.Raporteaza superiorului ierarhic orice neconcordanta intre stocul fizic si cel scriptic .Pastreaza documentele justificative legate de stocuri .Inregistreaza. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.Acuratetea inregistrarilor in stoc . cu semnaturile de predare/primire la zi .Urmareste completarea de catre clienti a documentelor fiscale conform legislatiei .Respectarea prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau .Respecta legislatia de gestiune a stocurilor 2. conformist. raspunde de: . amabilitate.Efectueaza receptia fizica a marfii la intrarea in magazia firmei .Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei . Asigura miscarea stocurilor . raspunde de: . ordonat eficient.Efectueaza lunar inventarul stocului de marfa . spirit practic.Emite avize de expeditie pentru marfurile ce parasesc firma.Ambaleaza si securizeaza marfa in vederea livrarii .Raporteaza superiorului ierarhic diferentele intre marfa fizica si cea scriptica aparute la receptia marfii la magazie . Responsabilitati si sarcini: ATRIBUTII PRINCIPALE (si sarcini aferente): 1.Preda marfa catre client conform documentelor emise 4.Ofera informatii despre stocuri departamentelor firmei .Inregistrarea sistematica si cronologica a datelor privind stocurile .Efectueaza operatiuni de intrare in stoc a marfii . consumabilelor si altor materiale.Utilizeaza eficient spatiul de depozitare a marfurilor 3. tact.Punctualitate .Modul de utilizare a echipamentelor.Raporteaza lunar rezultatele activitatii de gestiune a stocului ..

Data semnarii: . Semnaturi: 14. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.12.

monteaza preparatele pe obiectele adecvate pentru servire si realizeaza elementele estetice ale preparatelor. 10. . persoana energica si amabila. Responsabilitati si sarcini: . Pregatirea si experienta: � studii medii. Relatii functionale: . . Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL BUCATARIE 2. � diploma de calificare in domeniu . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. cu recomandare scrisa de la cel putin unul dintre locurile de munca anterioare.BUCATAR 1. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. � rigurozitate in ceea ce priveste regulile de igiena in alimentatia publica. 3 ani. � disponibilitate de a lucra in ture. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.FISA DE POST .participa cu supervizare la determinarea necesarului de materii prime de comandat si la realizarea comenzilor de aprovizionare. � vechimea in specialitate: min. contabilitate. � atitudine pozitiva si concilianta in relatiile cu clientii si colegii. soferi de aprovizionare. � atitudine orientata catre client � politete. 5. . abilitati bune de comunicare.cu personalul de deservire a clientilor.cu sefii de birouri. � cunostinte medii de limba engleza. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. � imaginatie culinara. � rezistenta mare la stres.pregateste m�ncarurile din retetarul unitatii in conformitate cu standardele in vigoare. � capabilitatea sa pregateasca produse alimentare reci si calde in conformitate cu meniul restaurantului. Denumirea postului: BUCATAR 3. ordonat si disciplinat. Se subordoneaza: Bucatarului sef. personal administrativ. . 9.

� raspundere pentru respectarea standardelor de calitate a preparatelor realizate si respectarea termenelor de executie a acestora. semipreparatelor si preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare in vigoare. . .debaraseaza si asigura curatenia bucatariei. Semnaturi: 14. � respectarea normelor de igiena si securitate a muncii. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. 12.SECRETARA 1.asigura implementarea si mentinerea standardelor de pastrare si depozitare a produselor. � utilizarea resurselor existente. Data semnarii: FISA DE POST . Denumirea compartimentului: - ..preia comenzile de la clienti si asigura servirea acestora. � pastrarea in bune conditii a ustensilelor si aparaturii. exclusiv in interesul firmei.

d.ceilalti angajati ai firmei. seriozitate. tenacitate. Pregatirea si experienta: Studii: -absolvent al invatamantului superior sau mediu. Subordoneaza: 7. memorie.Serviciul financiar-contabil pentru confirmarea evidentei stocurilor . Vechime: -sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu.Acorda asistenta d. . -capacitate de a prelucra informatiile. capacitate de analiza si sinteza). Cunostinte: -sa posede cunostinte de calculator. . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.p. spirit de echipa (sincer. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. 5. . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.Intocmeste si actualizeaza baza de date. dispus la colaborare) 10. . Denumirea postului: SECRETARA 3.2.Intocmeste oferte de marfuri. tehnic si comercial clientilor si potentialilor clienti. de a le interpreta si de a le valorifica prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali. Atitudini: . Aptitudini: -inteligenta (gandire logica. -corectitudine. Relatii functionale: Secretara colaboreaza cu: . Responsabilitati si sarcini: Secretara desfasoara urmatoarele activitati: . Se subordoneaza: Directorului General. atitudine principiala in relatiile cu oamenii.Coordonatorul departamentelor de marketing si secretariat 9.receptivitate.v.

Data semnarii: FISA DE POST . . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.Participa la sedintele saptamanale organizate in cadrul firmei.Asigura protocolul. 12. In limita timpului disponibil si in conformitate cu dispozitiile primite participa la indeplinirea atributiilor generale privind vanzarea marfurilor. . .Primeste vizitatorii. . Denumirea compartimentului: BUCATARIE .Intretine relatiile cu clientii din portofoliu. Semnaturi: 14.Tine evidenta stocurilor..Intocmeste fisele de magazie .OSPATAR 1.

Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Responsabilitati si sarcini: Activitati principale: � preluarea comenzilor de mancare si bautura intr-o maniera eficienta si profesionista. 12. � cunostinte medii de limba engleza. solicitudine. Denumirea postului: OSPATAR 3. Se subordoneaza: Sefului de sala. amabilitate. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. � indeplinirea altor sarcini curente atribuite de catre superiorul direct.2. prezenta agreabila. barmanul. � disponibilitate pentru compromisul constructiv. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. � atitudine pozitiva si concilianta in relatiile cu clientii si colegii. ceilalti ospatari 9. Semnaturi: . Relatii functionale: . Responsabilitati ale postului: � asumarea responsabilitatii pentru corectitudinea intocmirii si incasarii facturilor. 10. Sarcini si indatoriri specifice: � servirea exemplara a clientilor. � raspunderea pentru calitatea serviciilor oferite. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Subordoneaza: Supervizeaza activitatea picolilor si a personalului responsabil de curatenie 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. � cunoasterea meniului astfel incat sa poata oferi in orice situatie informatii competente cu privire la felurile de mancare. in concordanta cu necesitatile imediate ale unitatii. 5. Pregatirea si experienta: � diploma de calificare in domeniu. Autoritatea postului: � Este autorizat sa asigure servirea impecabila a clientilor cu produsele/mancarurile/bauturile comandate de catre acestia.cu bucatarul. � acordarea atentiei cuvenite si asigurarea unor servicii ireprosabile clientilor. tacamuri si bauturi. � experienta de minim 1 an ca ospatar. � aspect fizic placut.

MANAGER MARKETING 1.14. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL MARKETING 2. Data semnarii: FISA DE POST . Denumirea postului: MANAGER MARKETING 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT .

. . . personalul din cadrul firmei. director productie. . Subordoneaza: Asistentul marketing. .memorie dezvoltata.interese practice in domeniul logisticii si a celor asimilate. Relatii functionale: -director economic. . capacitate de a retine informatii. .mentinerea unei atmosfere colegiale si a unor bune relatii de munca (atat cu subordonatii cat si cu superiorii). director resurse umane. . . 10. Motivatie personala: . Cerinte comportamentale: .eficienta profesionala (capacitate de mobilizare crescuta pentru finalizarea cat mai operativa a tuturor sarcinilor si atributiilor ce-i revin.rezistenta la sarcini repetitive si stres. . -.volum solid de cunostinte teoretice si practice. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul . .de specialitate: logistica. .cerinte aptitudinale: . Competentele postului de munca. legislatie financiara.receptivitate la solicitarile profesionale.atentie concentrata si distributiva. management. Aptitudini speciale: . 7. .cunostinte de logistica.profil etic/integritate.cunostinte de legislatie auto. management organizational.integrare in colectiv (sociabilitate).capacitate de a intelege mesajul verbal. inginerie tehnica. operare calculator. Pregatirea si experienta: Pregatirea necesara postului de munca: . .echilibru emotional. abilitati de conducere. director tehnic.nivel de inteligenta generala: mediu superior (capacitate de analiza si sinteza. . .motivatie crescuta pentru rentabilizarea muncii si dezvoltarea activitatii in obiectivul condus. 5.rationament numeric. cunostinte si deprinderi: . . Se subordoneaza: Directorul general.4.abilitati de planificare si organizare. judecata rapida). planificarea succesiunii activitatilor pentru incadrarea in termenele scontate). constructii.cursuri speciale: curs de coordonator activitate de transport.de baza: studii superioare din domeniul economic de activitate. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. cunoasterea unei limbi straine. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.cunostinte de operare calculator. .preocupat de perfectionare profesionala. Domenii de interes: . scris.usurinta in exprimare. director vanzari si marketing. 9.

Responsabilitati si sarcini: . Semnaturi: 14.Controleaza lunar modul cum este tinuta evidenta operativa la gestiunile din cadrul departamentului logistica. . 12.11.Organizeaza activitatea de prospectare a pietei pentru materialele ce urmeaza a se achizitiona. Se subordoneaza: directorului financiar . previne si rezolva eventualele disfunctiuni aparute la nivelul departamentului logistica. . .Planifica.Indruma si controleaza activitatea coloanei de transport si organizarea activitatilor in parcul auto. . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.Organizeaza centralizarea cererilor de materiale (planurilor de aprovizionare unde este cazul) si stabileste prioritatile si programul de aprovizionare. . .Organizeaza pregatirea personalului din departamentul logistica si vegheaza la mentinerea unor relatii corecte de munca bazate pe respectarea legislatiei in vigoare precum si pe respectul angajatului fata de sine si fata de societate. . aprovizionare.Elaboreaza si gestioneaza eficient bugetul de venituri si cheltuieli al departamentului logistica. distributie si consum a materialelor. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. .financiare ce au drept scop rentabilizarea departamentului logistica. Denumirea compartimentului: financiar 2. . obiectelor de inventar si mijloacelor fixe necesare societatii urmarind legalitatea documentelor intocmite.Organizeaza si controleaza modul de desfasurare a activitatii de inventariere si urmareste valorificarea rezultatelor inventarierii la gestiunile din cadrul departamentului logistica.Planifica si organizeaza executarea transporturilor de marfa.Verifica si raspunde de fundamentarea necesarului de aprovizionat avand la baza cererile de necesitate (referatele) intocmite la nivelul departamentelor. . . Data semnarii: FISA DE POST ECONOMIST 1.Orice alte sarcini trasate de superiorii ierarhici in functie de necesitatile departamentale.Verifica cum se organizeaza si executa intretinere autovehiculelor si repararea acestora. Denumirea postului: Economist 3. . . indruma si controleaza activitatea de contractare (unde se preteaza).Propune si fundamenteaza analize economico . birourilor care solicita achizitionari de bunuri materiale. receptie.Urmareste incadrarea in consumurile normate si ia masuri de evitare a risipei. .Organizeaza si permanent ia masuri pentru asigurarea completa si la timp a societatii cu bunuri materiale si servicii de transport folosind judicios fondurile financiare puse la dispozitie si mijloacele de transport existente.

-Respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru privitoare la postul sau -Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei. -intocmeste rapoarte zilnice privind nivelul lichiditatilor disponibile. -Pregateste documentatia pentru deschiderea de conturi bancare. Legat de disciplina muncii. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Responsabilitatile postului: Legat de activitatile specifice. 2. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. -Aplicarea si respectarea regulamentului bancar privind platile in valuta. -Calitatea raportarilor si a informarilor efectuate si inscrierea lor in termenele stabilite. raspunde de: -imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. raspunde de: -intocmirea corecta si la timp a platilor. 12. -Urmarirea si justificarea la termenele legale a platilor in avans. -intocmeste pentru conducerea firmei situatii privind evolutia cursului valutar. Relatii functionale: Cu personalul de executie al firmei 9.Asigura procesarea si controlul viramentelor internationale prin electronic banking: -Actualizeaza si verifica zilnic soldurile in lei si in valuta prin electronic banking. Pregatirea si experienta: studii economice superioare 10.5. -Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma.Asigura procesarea viramentelor interne in relatia cu tertii si bugetul statului: -Efectueaza platile catre furnizorii interni prin electronic banking. Data semnarii: . -Efectueaza platile catre bugetul de stat pentru impozitele si taxele societatii. -Utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei. Responsabilitati si sarcini: 1. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. -Preia zilnic cursurile valutare si le transmite catre departamentele firmei. -Efectueaza platile externe prin electronic banking conform termenelor indicate de superiorul ierarhic. Autoritate si libertate organizatorica: Are acces la informatii financiare Utilizeaza echipamentele/consumabilele puse la dispozitie de firma 11. -Liciteaza cumpararea de valuta si negociaza cursul de schimb. -Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma. -Pregateste documentatia necesara pentru obtinerea de scrisori de garantie bancara. -Justifica platile externe la banca.

. Se subordoneaza: Directorului de departament. este obligat sa se prezinte la serviciu la ora fixata in program. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.scoala de conducatori auto categoria B+C+E. odihnit. Pregatirea si experienta: . . Subordoneaza: Nu este cazul 7. Relatii functionale: Numai daca este cazul 9.SOFER 1. Responsabilitati si sarcini: . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.2.FISA DE POST . . Denumirea postului: SOFER 3. in tinuta corespunzatoare si sa respecte programul stabilit . 5. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.experienta de cel putin 3 (trei) ani in conducerea de autovehicule in trafic international de marfa.1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL DISTRIBUTIE 2.cunostinte minime de mecanica auto. participa la pregatirea programului si la instructajele NTS si PSI.

.confirmarea primirii transportului de catre beneficiarul trecut in documentele de transport prin aplicarea stampilei si semnaturii acestuia in rubrica special destinata acestui scop.4. . va cunoaste si va respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice.3. . soferului ii este interzis sa vorbeasca in numele firmei cu orice client al acesteia fara avizul prealabil al sefului coordonator.soferul nu are voie sa ia in cabina persoane straine. . centuri de ancorare sau alte materiale) astfel incat transportul acesteia sa se efectueze in conditii de maxima siguranta.concordanta dintre documentele de transport (CMR si carnet TIR). nu paraseste locul de munca decat in cazuri deosebite si numai cu aprobarea sefului de birou. in timpul operatiunii de incarcare a compartimentelor pentru marfa. . exploatarea autovehiculului in conformitate cu instructinule prevazute in cartea tehnica a acestuia.cheltuirea judicioasa a sumelor primite ca avans de deplasare. ceea ce presupune: .integritatea autovehiculului pe care il are in primire. in rubrica special destinata acestui scop. .sa supravegheze dispunerea corecta a marfii pe platforma autovehiculului astfel incat sa nu fie depasita sarcina maxima admisibila pe axe.. insotita de decontul justificativ de cheltuieli si diagrama tahograf. atat la plecare cat si la sosirea din cursa. soferul va duce la indeplinire orice alte dispozitii primite de la seful de birou. soferul are urmatoarele obligatii: .10. . inclusive anvelopele. schimburilor de ulei si filtre. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.16.8.11. Data semnarii: .Soferul va raspunde personal in fata organelor in drept (politie. .intretinerea autovehiculului. gresarea elementelor ce necesita aceasta operatiune.13. la incheierea unei curse verfica: . vama) de marfurile transportate si netrecute in documentele de transport. efectuarea la timp a reviziilor. soferului ii este interzis sa transport alte marfuri inafara celor trecute in documentele de transport. . . Dupa verificare intocmeste impreuna cu seful coordonator un proces verbal de constatare.6. .Soferul va raspunde in fata legii pentru pagubele cauzate firmei din vina sa si va avea contractul de munca desfacut potrivit art 130 litera i) din Codul Muncii.15.12. verifica starea tehnica a autovehicului. a compartimentelor de marfa si a sigiliilor aplicate pe acestea. RESPONSABILITATI: Soferul raspunde personal de: .inchiderea fara rezerve a carnetului TIR de catre vama de destinatie. . la sosirea din cursa preda sefului direct Foaia de Parcurs completata corespunzator. .14. . 12. .integritatea marfurilor transportate.sa fixeze si sa asigure incarcatura (cu chituci. nu va conduce autovehiculul in stare de ebrietate sau obosit. Semnaturi: 14. soferul va respecta cu strictete itinerariul si instructiunile primite de la seful de birou. .9.7. la parcarea autovehiculului soferul va lua toate masurile pentru asigurarea masinii. documentele marfii. .5. sipci de lemn. este interzis sa treaca frontiera romana si cea straina a persoanelor necunoscute .aplicarea stampilei expeditorului pe documentul de transport CMR. . inainte de plecarea in cursa soferul are obligatia sa verifice: . . pe care il semneaza si il prezinta Biroului Auto. . in trafic intern si international de marfuri. . tipul marfii si specificatiile din comanda de transport primita de la birou.

Cunostinte privind procesul de vanzare . Pregatirea si experienta: NIVEL DE STUDII: studii superioare CURSURI DE PREGATIRE: management.Cunostinte minime de contabilitate primara .Cunoasterea in profunzime a pietei locale . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.Acordare si transmitere de informatii CERINTE PENTRU EXERCITARE: .Cunoasterea legislatiei in domeniu APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE: . finante. 5. Directorul Resurse Umane.Cunostinte de management .Aptitudini de calcul .FISA DE POST . Denumirea postului: DIRECTOR GENERAL 3. Denumirea compartimentului: CONDUCERE 2. In acest sens.Cunostinte privind tehnici de negociere . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Directorul Tehnologia Informatiei 7. Subordoneaza: . legislatie EXPERIENTA: IN SPECIALITATE: minim 5 ani PE POST: minim 3 ani CUNOSTINTE NECESARE: .Directorul Economic.Inteligenta de nivel superior .Microsoft Office . Directorul Vanzari si Marketing.Aptitudini de comunicare .Aptitudinea de a lucra cu documente . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.Aptitudine generala de invatare .Abilitati de negociere . vanzari. Relatii functionale: Aproba procedurile de importanta generala pentru organizarea si derularea proceselor principale la nivel de firma.Cunoasterea generala a mediului de afaceri romanesc . Se subordoneaza: Consiliului de administratie.Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor . Directorul Tehnic. are relatii cu: Directorii 9.DIRECTOR GENERAL 1.

Identifica si atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri 4. Reprezinta firma in relatiile protocolare cu furnizorii.Asigura respectarea normelor interne de functionare de catre personalul din subordine .Comunica obiectivele si urmareste ca acestea sa fie comunicate intregului personal .Usurinta.Participa la programele de elaborare si actualizare a fiselor de post ale managerilor din subordine . Asigura reteaua de relatii necesara dezvoltarii activitatii firmei . incredere in sine. ambitie.Capacitate de a lucra cu oamenii .Analizeaza oportunitatile/constrangerile de ordin legislativ.Stabileste posibile cai de colaborare si decide asupra parteneriatelor strategice . financiare.Dezvolta relatii pozitive cu persoane-cheie in vederea intaririi pozitiei firmei 5.Aproba planificarea concediilor de odihna pentru angajatii din subordine .Stabileste anual.Identifica nevoile de recrutare si participa la selectia. opereaza corectiile necesare si aproba bugetul final . Asigura managementul firmei . impreuna cu Directorii departamentelor din subordine.Asigura o buna imagine a firmei pe piata . in concordanta cu strategia elaborata de Consiliul de Administratie . spontaneitate. sociabilitate. financiar. integrarea si dezvoltarea managementului firmei . Responsabilitati si sarcini: 1. Aproba bugetul si rectificarile acestuia .Comunica managementului valorile si obiectivele strategice ale firmei .Evalueaza potentialul furnizorilor si al clientilor . resurse umane) .Capacitate de a evalua si a lua decizii .Monitorizeaza piata si identifica tendintele de dezvoltare . clienti. fluenta verbala. obiectivele generale de dezvoltare pe 12. activism.Elaboreaza planuri de afaceri si le implementeaza .Punctualitate CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: gandire strategica. analizeaza propunerile inaintate. service. termenele-limita si modalitatile de masurare a gradului de realizare a obiectivelor .Stabileste masuri de eficientizare a activitatii personalului din subordine 6.Asigura un climat de comunicare si incurajare a initiativei care sa contribuie la atingerea obiectivelor stabilite . tact.Echilibru emotional .Participa la intalniri de afaceri cu furnizori.Participa la elaborarea bugetului. conducerea si controlul oamenilor. clientii si alte organisme/organizatii cu impact real/potential asupra rezultatelor firmei . Stabileste obiectivele de dezvoltare ale firmei.Rezistenta mare la stres . organisme financiare si institutii guvernamentale din tara si din strainatate .Aproba sistemul de raportare folosit pentru urmarirea realizarii bugetului 3. informarea. amabilitate.Stabileste obiective personale si pentru top-management in stricta concordanta cu obiectivele firmei 2.Spirit organizatoric .Participa la elaborarea si implementarea sistemelor de raportare si a sistemului de calitate . claritate si coerenta in exprimare .Monitorizeaza trimestrial/semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor . tehnologic si social . ajutorarea si dezvoltarea altora. spirit practic. energie.Negociaza si conciliaza situatiile conflictuale aparute in relatiile interpersonale . vanzare.Dezvolta mijloace de motivare a personalului din subordine . 10.Stabileste obiectivele managerilor din subordine.Identifica modalitati de dezvoltare a serviciilor oferite de firma in concordanta cu tendintele pietei . Identifica oportunitati de afaceri .Evalueaza periodic activitatea managerilor din subordine . 24 si 36 de luni . distributie.Aproba procedurile de interes general ale firmei (aprovizionare.. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.

Data semnarii: .Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate ..Semneaza contracte cu furnizorii.Calitatea pregatirii profesionale a angajatilor din subordine Legat de disciplina muncii.Calitatea managementului firmei .Stabileste planurile de vanzari si profit . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.Calitatea climatului organizational . clientii si partenerii strategici . statele de plata si rapoartele financiare ale firmei . clienti. Semnaturi: 14. furnizori si clienti .Semneaza referate de investitii.Indeplinirea la termen si in conformitate cu dispozitiile legale a obligatiilor fata de banci. raspunde de: .Semneaza deciziile de modificare a functiei/salariului pentru angajatii firmei . masina si calculatorul puse la dispozitie de firma . raspunde de: . raspunde de: . colaborare si incetare a relatiilor de munca .Folosirea eficienta a resurselor firmei .Semneaza organigrama si nomenclatorul de functii al firmei .Aproba procedurile de interes general ale firmei .Aproba/respinge cereri ale personalului din subordine 12.Stabileste prioritatea executarii sarcinilor pentru personalul din subordine .Dezvolta relatii pozitive cu personalul firmei in vederea motivarii si a cresterii gradului de implicare in activitatea firmei RESPONSABILITATILE POSTULUI: Legat de activitatile specifice.Respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru .Respectarea obligatiilor firmei fata de furnizori. prelungirea/incetarea activitatii dupa perioada de proba a angajatilor .Calitatea relatiei cu furnizorii si clientii .Semneaza documentele de angajare.Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma AUTORITATEA POSTULUI: .Decide asupra noilor directii de dezvoltare .Asigurarea drepturilor banesti ale personalului angajat al firmei conform clauzelor contractuale si legislatiei muncii .Aproba bugetele si corectiile necesare .Solicita rapoarte de activitate si ia masurile necesare in vederea cresterii eficientei activitatii firmei .Aproba recompense/penalizari. organele financiare si organismele guvernamentale .Coordonarea eficienta a personalului din subordine .Utilarea corespunzatoare a subordonatilor cu echipamentele si consumabilele necesare .Utilizeaza echipamente/consumabile/materiale.Corectitudinea datelor raportate Legat de functiile manageriale.

Ajuta la executarea cofrajelor pentru turnarea betonului. . Pregatirea si experienta: liceu / scoala profesionala / atestat de calificare. .Executa constructii metalice cu caracter provizoriu sau definitive.Indeplineste orice alte sarcini. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Denumirea postului: LACATUS MECANIC 3. cantitati. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. . . .Confectioneaza panourile folosite la cofrag.Aduce la cunostinta sefului ierarhic orice disfunctionalitate ce pote sa apara in procesul muncii sau .Executa lucrari de vopsitorie dupa caz. ferestre metalice in interiorul constructiei.Construieste. Director adjunct. finiseaza. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.Ansambleaza structurile metalice pentru schele.FISA DE POST . 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. . activitati si atributii specifice trasate de conducerea executiva in legatura cu activitatea pe care o desfasoara. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.LACATUS MECANIC 1.Respecta intocmai precizarile si indicatiile inscrise in proiectele de executie. Responsabil managementul calitatii. monteaza si instaleaza diferite structuri metalice pe santierul de constructii. Sef punct lucru.Utilizeaza rational timpul de lucru si materialele.Respecta intocmai sarcinile si indicatiile primite de la seful direct cu privire la procesul tehnologic si materialele folosite (proportii. . 5. incadreaza usi. Relatii functionale: -daca este cazul 9. . . Director tehnic. calitate). . Responsabilitati si sarcini: .Ajusteaza. .Raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii la locul de munca repartizat in cadrul punctului de lucru. Director executiv. echipamentele de lucru din dotare. . Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL TEHNIC 2. asambleaza imbina. Se subordoneaza: Director general.

Utilizeaza echipamentele.Sa utilizeze adecvat. normele specifice de protectia muncii la verificarea si functionarea utilajelor de mica mecanizare si alimentarea cu energie electrica a acestora. conform fiselor de instruire si a indicatiilor responsabililormcu protectia muncii. . . utilajele in functiune sau sub stare de functiune. materiale necorespunzatoare calitativ.Sa respecte intocmai normele de tehnica securitatii muncii la locul de munca.Sa execute operatiile repartizate de seful de echipa sau seful punctului de lucru.Raspunde de respectarea tehnologiilor de executie si a instructiunilor de lucru pentru operatiile care ii revin.care poate afecta bunul mers al activitatii.Sa nu inceapa nici o lucrare fara acordul sefului punctului de lucru.Sa ia masuri de depozitare corespunzatoare a materialelor. inspectia de calitate. conducerea societatii. sa cunoasca si sa aplice normele de protectie a muncii si de PSI din cadrul instructajelor lunare.Zilnic se vor executa cantitatile de lucrari conform graficelor sau comenzilor clientilor. . tigari. . .Materialele se vor elibera pe baza bonului de consum in urma aprobarii referatelor intocmite de catre dv.Sa nu introduca in procesul de fabricatie. . .Sa ia masuri de acordare de prim ajutor in caz de accident si informati imediat conducerea. . .Toate problemele importante se vor prezenta in scris si se va astepta o rezolvare in scris sau realizarea in mod direct a acestor masuri. Semnaturi: 14.Raspunde de calitatea executiei lucrarilor in conformitate cu procedurile tehnice. veti prelungi programul la 10 sau 12 ore si daca este nevoie se va lucra si sambata. in opera sau la lucrarile ce devin ascunse. . respectand toate indicatiile si masurile. de respect.Sa respecte intocmai programul de lucru de 8 ore si in cazul cand beneficiarul impune un termen mai mic conform graficelor de executie.Ia masuri pentru evitarea intreruperilor. indiferent daca se depaseste sau nu programul normal de lucru. .Sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea sefului punctului de lucru si fara a lasa locul de munca in ordine.Sa asigure realizarea programului cantitativ zilnic astfel incat sa va realizati salariul negociat. apei si a celorlalte materiale de consum utilizate.Toate documentele se vor intocmi in doua exemplare din care unul se va inainta la seful ierarhic si unul se va pastra intr-un dosar la dv. . . .Sa gestioneze corespunzator materialele si uneltele luate in primire.Ia masuri pentru gospodarirea rationala a energiei electrice.Sa isi insuseasca. proceduri de sistem si instructiuni de lucru. prevazute in manualul calitatii. droguri in incinta punctului de lucru si nici diferite medicamente care ar putea afecta capacitatea de concentrare sau lucrul la inaltime.) in concordanta cu dispozitiile sefului punctului de lucru. . . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. .Fata de ceilalti salariati (ai beneficiarului sau ai altor subantreprenori) este necesara adoptarea unei conduite cuviincioase. . 12. pana la onorarea lor. . fara a face rabat de la norme. echipamentele de lucru si de protectie de cate ori este nevoie. .Sa nu consume bauturi alcoolice. . astfel incat rezultatul operatiunii respective sa corespunda cerintelor solicitate. . stagnarilor si reducerea timpului neproductiv in activitatea ce o desfasurati si nu determinati intarzieri ale altor formatii prin nepredarea frontului de lucru la data prevazuta.Sa nu permita accesul persoanelor straine in incinta in care isi desfasoara activitatea. semifabricatelor atat la punctul de lucru cat si in timpul transportului. sculele si materialele puse la dispozitie de societate pentru executarea sarcinilor de serviciu. Refuzul de indeplinire a acestui articol poate duce la rezilierea contractului de munca a celor implicati. cu plata corespunzatoare numarului de ore lucrate. . protectia muncii etc. .Sa ia masuri de remediere a deficientelor constatate de catre toti cei care fac verificari (beneficiar. Data semnarii: . . conform indicatiilor. duminica sau alte sarbatori legale.Programul de lucru se va prelungi si atunci cand din diverse motive. .

Pentru o persoana experimentata. inspectori ai ITM. maistru instructor atelier scoala 7. Subordoneaza: Inspectorii de personal. Pentru o persoana debutanta in profesie 6 luni 2. Pregatirea si experienta: De baza : Facultatea de Psihologie sau Facultatea de Stiinte Economice sau Politehnica De specialitate : specializare in psihologia muncii si organizationale dobandite prin absolvirea Facultatii de Psihologie. Masterat in Managmentul Resurselor Umane sau Psihologia Muncii si Organizationala Cursuri speciale: de legislatia muncii Experienta necesara: Postul de Director de personal poate fi ocupat de orice persoana cu o pregatire corespunzatoare si care are cel putin 3 ani vechime in domeniu.DIRECTOR DE RESURSE UMANE 1. 9. Se subordoneaza: Directorului General. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Acomodarea cu cerintele postului: 1. Denumirea compartimentului: DEPARTAMENT RESURSE UMANE 2. fosti angajati. Denumirea postului: DIRECTOR RESURSE UMANE 3. Conducerii unitatii 5. contabil. precum si persoane care doresc sa se angajeze in cadrul societatii. Relatii functionale: Cu toti angajatii societatii. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. cu acordul scris al conducerii. directori. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Redistribuirea temporara pe alte posturi de munca este posibila numai in cazuri de forta majora si pe baza unei instruiri prealabile.FISA DE POST . etc. inspector protectia muncii si protectie civila. acomodarea cu postul se realizeaza in 3 luni . sefi de birouri si sectii.

Competentele locului de munca - cunoaste si respecta prevederile din Manualul de Asigurarea Calitatii - cunoaste prevederile Contractului Colectiv de Munca - cunoaste prevederile Contractului Individual de Munca - cunoaste si respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare - cunoaste si respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara - poseda experienta si capacitate profesionalza corespunzatoare postului - cunoaste activitatea si legislatia in vigoare specifica compartimentului - trebuie sa posede cunostinte de psihologie organizationala si diagnoza - cunoaste un editor de text pe calculator - trebuie sa stie sa opereze cu o baza de date (Excel, FOX, Access) - trebuie sa stie sa utilizeze programul Power Point - trebuie sa cunoasca un program statistic de prelucrare a datelor (SPSS, Statistica, Statview) - cunoaste legislatia de personal in vigoare - poseda cunostinte si deprinderi de editare texte, operare cu o baza de date, statistica - poseda aptitudini de interelationare, capacitatea de a intelege comportamentul uman, de a conduce si de a motiva oamenii - poseda aptitudini de planificare, organizare si control al activitatii de luare de decizii, initiativa 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: - Planifica, organizeaza si supervizeaza activitatile de resurse umane - Organizeaza si coordoneaza intreg procesul de recrutare si selectie de personal pentru posturile vacante, aprobate de conducerea intreprinderii - Asigura anuntarea la AJOFM a locurilor vacante, precum si in presa, in incinta intreprinderii si stabileste data concursului - Participa la trierea CV-urilor, intervievarea si testarea candidatilor si se asigura de corecta desfasurare a concursurilor scrise; comunica rezultatele candidatilor, facand parte din comisia de incadrare si promovare a personalului - Asigura interpretarea corecta si aplicarea politicilor de personal ale firmei - Urmareste si raspunde de activitatea de stimulare a personalului, prin premii si sanctionarea persoanelor, conform normelor legale si prevederilor CCM - Planifica si coordoneaza orientarea noilor angajati pentru a facilita integrarea acestora in organizatie, urmarind la anumite perioade evolutia acestora, din punct de vedere a performantelor profesionale si adaptabilitatea acestora la cerintele societatii - Elaboreaza Programul de instruire conform solicitarilor sefilor de compartimente si raspunde de organizarea cursurilor de perfectionare interne si externe, conform acestuia - Tine evidenta documentatiei necesare a activitatii biroului, privind salarizarea, asigurarile sociale, fluctuatia de personal, angajari, promovari, transferuri, plecari din societate - Controleaza activitatea de evidenta a carnetelor de munca, inregistrarea tuturor actelor la ITM, a contractelor individuale de munca, prestari servicii, evidenta concediilor medicale, pontajul, verifica corecta intocmire a dosarelor de pensionare, conform legislatiei in vigoare - Coordoneaza realizarea si implementarea unui sistem de evaluare a performantelor profesionale ale angajatilor - Coordoneaza activitatea de reactualizare a fiselor de post - Coordoneaza activitatea de evidenta militara, aparare civila si BDS, precum si pe cea de protectie a muncii - Realizeaza si raporteaza o serie de situatii cerute de conducerea societatii, privind structura personalului pe diverse categorii de varsta, sex, socio-profesionale, fluctuatia de personal, absenteismul, cauzele acestora, etc. - Coordoneaza activitatea de organizare la nivel de societate, urmarind modificarile in structura la organigrama si RI - Participa la solutionarea conflictelor de munca si plangerilor angajatilor si mentine o legatura stransa cu reprezentantii sindicatelor - Elaboreaza proceduri de lucru in cadrul biroului, privind principalele activitati de resurse umane (recrutare si selectie, planificarea resurselor umane, instruire, evaluarea performantelor profesionale) si

se asigura de respectarea acestora de catre intreg personalul biroului - Rezolva prompt cererile venite din partea celorlalti angajati si le trateaza nediscriminatoriu - Coopereaza cu ceilalti angajati ai biroului si ai societatii, colaboreaza cu onestitate cu acestia - Mentine la standardele unei bune functionari, aparatele din dotare si anunta orice defectiune Oficiului de Calcul - Executa calitativ si la termen sarcinile de serviciu - Pastreaza confidentialitatea rezultatelor obtinute - Vegheaza la respectarea normelor de tehnica securitatii muncii - Respecta normele de securitate, impuse de societate - Se achita la timp de toate responsabilitatile ce-i revin pe domeniul financiar-contabil - Respecta programul de lucru, conform normelor interne ale societatii - Respecta metodologiile de lucru ale domeniului sau de activitate si procedurile de sistem si de lucru, existente in cadrul societatii si urmareste ca intreg personalul din subordine, sa le cunoasca si sa le respecte - Analizeaza periodic indicatorii calitatii proprii compartimentului si urmareste implementarea actiunilor corective - Efectueaza instructajul periodic, in domeniul protectiei muncii si PSI - Urmareste repartizarea elevilor practicanti, pe locuri de munca - Realizeaza studii de previziune privind dinamica Departamentului de Resurse Umane din cadrul companiei - Consiliaza managerii privitor la relatiile cu angajatii, problemele juridice ale negocierilor cu liderii sindicali etc. - Consiliaza managerii pentru perfectionarea pregatirii profesionale - Stabileste un contact permanent cu reprezentantii angajatilor - Supervizeaza respectarea normelor de protectia muncii si comunicarea rezultatelor controalelor managerilor - Supervizeaza intretinerea bazei de date a angajatilor - Participa in echipa de expertizare a accidentelor de munca 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - ELECTRICIAN

1. Denumirea compartimentului: TEHNIC 2. Denumirea postului: ELECTRICIAN 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Administratorului, Directorului General; Directorului tehnic 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul, membrii echipei, ucenici, etc 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relaţii functionale: -are relatii de serviciu cu toate entitatile adiacente; -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. 9. Pregatirea si experienta: Calificare si autorizatie specifica 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Pentru realizarea unei sarcini de munca , electricianul executa actiuni ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu,pentru realizarea scopului procesului de munca,dupa cum urmeaza : - isi insuseste precis ce operatie are de manuit , faza ,ori manuire de lucru are de indeplinit, - face necesarul de material solicitand sa fie aprovizionat la timp cu tot ce este necesar executarii lucrarii,

Semnaturi: 14. utilajele... .Verifica echipamentul de protectia muncii. .. . . SRL observatii si propuneri de natura legislativa.dispozitivele.regularitatea si conformitatea operatiunilor. . zona de lucru.... . .procedurala sau organizatorica.. .... . la care urmeaza sa lucreze.... ..Actualizarea atributiilor se va face functie de modificarile organizatorice legislative care apar 12. .Identifica instalatia sau partea din instalatie in care urmeaza a se lucra.iar pe aceste baze. functionarea macaralelor care ridica materiale. .Executa legaturile la pamant si in scurtcircuit in zona de lucru.dupa caz.Respecta normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare .Verifica integritatea izolatiei ..Verifica instalatiile de protectie prin legare la nul si/sau legare la pamant.Pastreaza confidentialitatea datelor la care are acces.. dupa caz.pe care le are in primire .Rezolva si alte sarcini care cad in sfera sa de activitate .Autorizeaza accesul de lucru cu foc deschis daca lucrarea o impune. trasate de administratorul societatii sau alta persoana superior erarhica.Raspunde de intocmirea corecta a sarcinilor conform fisei postului. . Data semnarii: ..uneltele etc.. .In caz de accident de munca informeaza primul administratorul despre eveniment .aparatele.Delimiteaza corespunzator conform N... .propune masuri pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati.are grija ca materialele sa fie depozitate pentru a nu impiedica accesul si operatiile de transport. .. . ..Verfica daca schelele de lucru interioare si exterioare sunt instalate pe suprafete nivelate si curate... atunci cand situatia o impune...Se asigura impotriva accidentelor de natura neelectrica care ar putea surveni pe parcursul executarii lucrarii...starea carcaselor. .identifica risipa si gestiunea defectuasa si fraudele.. intretinerea utilajelor etc.. legarea materialelor si a containerelor la carligul macaralei.. .ingradirilor. ...Examineaza legalitatea. ..Verifica lipsa tensiunii si legarea imediata a instalatiei sau a partii de instalatie la pamant si in scurtcircuit.metodologica.raspunde de sculele .P..M.G...In absenta motivata'inlocuitorul este desemnat de administratorul societatii.Are grija sa evite concentrarile de materiale si de oameni intr-un singur loc.Formuleaza pentru uzul conducerii SC.daca lucrarea este la inaltime.Respecta Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Functionare al societatii.Are grija la folosirea aparatelor electrice portabile sau fixe sa se conecteze la instalatia de legare la pamant. ..intrerupe tensiunea si separa instalatia sau partea de instalatie .. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.daca lucrarea de executat presupune schele. .Isi insuseste si respecta prin prelucrarea normelor de protectia muncii regulile de tehnica a securitatii muncii pentru toate lucrarile legate de cele de zidarie si in special regulile generale privind transporturile .

2 ani. flexibilitate. angajati contabilitate. Responsabilitati si sarcini: . bar. chelnerii.cu personal de deservire / ateliere. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. dorinta de a fi pe placul clientului. amabilitate. b) vechimea in specialitate: min. Franceza (mediu). Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Pregatirea si experienta: a) studii medii. club.BARMAN 1. seful de sala. 5. Denumirea postului: BARMAN 3.FISA DE POST . c) alte cerinte specifice: . 10. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Relatii functionale: . . domeniul de activitate: restaurant. cu recomandari de la cel putin un loc de munca anterior. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL RESTAURANT 2. ceilalti barmani. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.abilitati de comunicare foarte bune. birou personal 9. Se subordoneaza: Sefului de sala.limbi straine (nivel) Engleza (mediu).

admninistrarea corecta a stocului de bauturi. Data semnarii: . . . Semnaturi: 14. . . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.inregistrarea vanzarilor.intocmirea inventarului ori de cate ori este nevoie in conf. cu legislatia in vigoare..intocmirea listei de vanzare de peste zi. .pastrarea igienei si a curateniei la locul de munca. . 12.deservire bauturi alcoolice si nealcoolice conform retetarului propriu al unitatii.dozarea judicioasa a bauturilor servite in conformitate cu retetarul aprobat. .politete si profesionalism in servirea clientilor.

Nivel de studii si tipul lor: . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Se subordoneaza: Directorului Tehnic. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.Vechime in munca / in specialitate (nr. 9. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Responsabilitati si sarcini: .FISA DE POST . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Pregatirea si experienta: Cerinte minime: .MECANIC AUTO 1. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. 5. Relatii functionale: In indeplinirea sarcinilor de serviciu colaboreaza cu ceilalti salariati din cadrul serviciului. cu seful serviciului si cu serviciul Aprovizionare-Distributie. Denumirea postului: MECANIC AUTO 3. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENT TEHNIC 2. ani si tipul specialitatii): 10.

inclusiv cu desfacerea contractului individual de munca.� Intretinerea mijloacelor de transport inainte de plecarea in cursa. � Raspunde de efectuarea corecta si la timp a reparatiilor mijloacelor de transport. � Urmarirea starii tehnice a mijloacelor de transport si anuntarea sefului direct la sesizarea unor defectiuni.Realizarea corecta si la timp a reparatiilor mijloacelor de transport. � Realizarea reparatiilor necesare la mijloacele auto. � Executa si alte sarcini conform specificului locului de munca solicitate de seful direct sau de conducerea companiei. � Stabilirea necesarului de piese de schimb si emiterea comenzilor necesare catre seful direct. � Respectarea normelor de protectie a muncii si PSI. . � Intocmirea documentelor necesare pentru evidentierea interventiilor efectuate si predarea la timp catre compartimentele autorizate. constituie motiv de sanctionare. conform prevederilor Codului Muncii. Semnaturi: 14. 12. � Neindeplinirea totala sau partiala sau indeplinirea defectuoasa a sarcinilor specificate in fisa postului. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Data semnarii: .

asigura si raspunde de expedierea in bune conditii a tuturor faxurilor si scrisorilor. Denumirea postului: RECEPTIONERA 3. 5.pastreaza confidentialitatea tuturor informatiilor referitoare la organizatie. . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. operare pe calculator.duce la indeplinire orice sarcina trasata de superiorul direct sau directorul general. Responsabilitati si sarcini: . iar.RECEPTIONERA 1. precum si a adreselor care ii sunt aduse la cunostinta in diferite moduri.tine o evidenta a tuturor numerelor de telefon. . dactilografiere. c)disponibilitati de dialog.asigura pastrarea registrului unic de intrari / iesiri al organizatiei. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. . faxuri. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.FISA DE POST . Pregatirea si experienta: a)studii medii sau superioare. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. . fax. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.asigura informarea asupra oricarui numar de telefon cerut de catre angajatii firmei (chiar prin apelarea . telefonie. .cu toti angajatii organizatiei 9. .asigura activitatea de informatii generale pentru public.stabileste necesarul de consumabile pentru personalul companiei si comandarea consumabilelor necesare (papetarie. Denumirea compartimentului: ADMINISTRATIV 2. Se subordoneaza: Directorului general si asistentei directorului general. se inmaneaza sefului direct.raspunde de preluarea corespondentei sosita pe adresa firmei (plicuri. . Relatii functionale: .intocmeste planul fondului necesar protocolului. in cazul in care nu este precizat un destinatar. . oferte etc). . b)cunostinte de limba engleza sau franceza.raspunde de buna circulatie a corespondentei (corespondenta este inmanata numai destinatarului. 10. protocol) .asigura activitatea de telefonie centrala a organizatiei. . . comportament civilizat.

delegatii respectand formatele utilizate in firma. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. 12. .raspunde de redactarea de adeverinte. Data semnarii: . indeplineste activitatile de protocol. .serviciului de informatii). afland identitatea acestuia pe care trebuie sa o comunice.tine evidenta solicitarilor directe si a apelurilor telefonice in absenta persoanelor cautate si asigura operativ informarea acestora. . .intocmeste situatii sau documente la cererea superiorului direct. urmareste si verifica primirea lor.furnizeaza cu amabilitate informatiile solicitate.face copii XEROX pentru documentele care ii sunt inmanate. . . . . . cereri diverse. Semnaturi: 14.raspunde de inregistrarea documentelor redactate si de evidenta lor. a faxurilor trimise si primite.primeste persoanele din afara si le indruma spre departamentele competente sau sala de intalniri. .preia toate apelurile telefonice si le directioneaza in functie de cererea interlocutorului.raspunde de transmiterea cererilor de abonamente la reviste si ziare.asigura arhivarea in ordine a documentelor care ii sunt inmanate.

in mediu cu praf si in contact cu materiale de constructie care pot contine substante chimice . Se subordoneaza: Sefului de santier 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. -sa pregatesca materialul solicitate in utilizarea procesului tehnologic -sa le amestece in recipienti -sa le intinda. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Responsabilitati si sarcini: -sa incarce -sa descarce sau sa stocheze materiale de constructie si produse. se lucreaza la inaltime . Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL ____________________ 2. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul .FISA DE POST .etc. sa aveti indemanare. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. 12. Aptitudini si deprinderi necesare: apt fizic. Denumirea postului: MUNCITOR NECALIFICAT 3.MUNCITOR NECALIFICAT IN CONSTRUCTII 1. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Relatii functionale: -daca este cazul 9. sa le taie -sa sorteze materialul rezultat din demolari -sa ajute in cadrul echipei deservirea diferitelor masini si echipamente Lucreaza in general pe santiere unde sunt conditi de vreme schimbatoere . Pregatirea si experienta: Cerintele postului: Studii necesare:______________________. 10.

participa la asamblarea de utilaje . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Semnaturi: 14. Relatii functionale: Are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Denumirea postului: Sudor 3. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.verifica instrumentele inainte de inceperea sudurii si semnalizeaza imediat orice defect aparut 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Pregatirea si experienta: Studii generale 10. Responsabilitati si sarcini: . Semnaturi: 14.efectueaza constructii metalice . 9.respecta in exercitarea atributiilor sale normele de protectia muncii. PSI si a prescriptiilor tehnice ale ISCIR .13. Data semnarii: . Data semnarii: FISA DE POST SUDOR 1. Denumirea compartimentului: 2. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Se subordoneaza: Sefului de santier 5.

trotuar).executa lucrari de curatenie in imobilul (inclusiv subsolul imobilului) asociatiei de proprietari si zona aferenta (spatii verzi. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. � sa desfunde ori de cate ori este nevoie tubulatura de evacuare a gunoiului. Autoritate si libertate organizatorica: 11.executa lucrari suplimentare necesare mentinerii curateniei si evacuarii gunoiului menajer din imobilul (inclusiv subsolul imobilului) asociatiei de proprietari si zona aferenta (spatii verzi. Responsabilitati si sarcini: . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Denumirea compartimentului: 2. � sa spele geamurile imobilului ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie a imobilului. � sa mentina curatenia la gheena si la balcoanele de pe etaje de folosinta comuna (de acces la tubulatura de evacuare a gunoiului menajer) si sa participe impreuna cu reprezentantii firmei de prestari servicii de salubritate la descarcarea gunoiului menajer. � sa stearga praful si panzele de paianjen din holul si scara imobilului ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie a imobilului. Denumirea postului: Femeie de servici 3.este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa . scara imobilului ori de cate ori este nevoie (cel putin o data pe zi) pentru a indeparta urmele de noroiul depus ca urmare a intemperiilor. .este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune. � sa spele cel putin o data pe saptamana holul si scara imobilului. Relatii functionale: � ia la cunostinta de solicitarile membrilor asociatiei de proprietari si in masura in care acestea corespund cu cerintele sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa le duce la indeplinire in ordinea prioritatilor 9. � sa mature sau/si sa spele holul. trotuar) . Se subordoneaza: administratorului si presedintelui asociatiei 5. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Sarcini: � sa mature zilnic holul si scara imobilului. Pregatirea si experienta: 10.FISA DE POST FEMEIE DE SERVICI 1. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. .

pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale.utilajele.. energie termica. sa acorde ajutor . : spalarea trotuarului. etc.60/1997 orice persoana care observa un incendiu are obligatia de a anunta prin orice mijloc pompierii .) sau patrunderi fortate in subsol � sa ia in primire toate materialele necesare asigurarii curateniei. distrugerea sau pierderea lor. canalizare (ex.) � sa asigure curatenia din zona spatiului verde aferenta imobilului (sa tunda iarba. etc. c) Sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: .12 NGPM/2002 angajatii vor desfasura activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie sau alti angajati . : factura fiscala si chitanta ). angajatul trebuie sa utilizeze .� saptamanal sa verifice starea de uzura a tubulaturii de evacuare a gunoiului si a tomberoanelor av�nd obligatia sa anunte administratorul iar in lipsa acestuia presedintele asociatiei de necesitatea efectuarii de reparatii sau de inlocuire a tomberoanelor.: scurgeri. oricarui alt salariat . 12. si sa ia masuri . f. � sa raspunda la toate solicitarile venite din partea administratorului sau presedintele asociatiei pentru �ndeplinirea unor sarcini conforme fisei postului. atat cat este rational posibil. b) Sa aduca la cunostinta de indata administratorului iar in lipsa acestuia presedintele asociatiei accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti angajati. b . din obiectivul unde desfasoara serviciul. atat timp cat este necesar . aparatura si echipamentele de lucru. loial si disciplinat dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact. A. in acest scop angajatul are urmatoarele obligatii : a) sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora. ex. fisurari. � sa viziteze zilnic subsolul imobilului in vederea mentinerii curateniei si pentru a constata daca au intervenit defectiuni la reteaua de alimentare cu apa rece potabila. inlaturarea zapezii. potrivit instructiunilor de utilizare a substantele periculoase. frunzele.C.6 alin. � sa fie cinstit . dupa posibilitatile sale . aflat intr-o situatie de pericol. d) Sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti. inundatii. dupa caz . c. de pe spatiul verde) � sa duca la indeplinire si sa respecte deciziile institutiilor locale cu privire la curatenia trotuarului aferent imobilului (ex. tact in relatiile de serviciu ce se stabilesc cu persoane din asociatie sau vizitatori. � sa informeze de indata administratorul iar in lipsa acestuia presedintele asociatiei despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut � sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept. primarul sau politia . masinile. (conform. � Conform art. in conformitate cu pregatirea si instruirea in domeniul protectiei muncii primita de la angajatorul sau.23 lit. � sa respecte instructiunile de folosire a ascensorului si sa anunte de indata orice defectiune la societatea care asigura intretinerea ascensorului cat si administratorul iar in lipsa acestuia presedintele asociatiei � sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.art. � daca primeste bani are dreptul de a-si achizitiona singur materialele necesare desfasurarii activitatii cu obligatia de a se incadra in plafonul stabilit si de a justifica cheltuielile facute cu documente legale (conform legislatiei in vigoare.(1) si (2) din OG nr. sa stranga ori de cate este nevoie hartiile. � sa anunte de indata administratorul iar in lipsa acestuia presedintele asociatiei orice neregula constatata cu privire la starea peretilor interiori sau exteriori (infiltratii de apa de la inundatii. pentru limitarea si stingerea incendiului . colectarea si debarasarea gunoiului menajer (tomberoane) avand obligatia sa asigure pastrarea si utilizarea acestora in bune conditiuni.S.M..) � sa mentina curatenia din subsolul imobilului. sa ude spatiul verde. calm. � sa manifeste grija deosebita in manuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea. � sa manifeste disponibilitate catre dialog. din OG 60/1997 . .I. instalatiilor . � conform art. crengile. conducte sparte. degradari datorate uzurii sau lovirii accidentale sau nu. intretinerii spatiului verde. etc. etc. receptivitate.

TAMPLAR . aduce direct sau indirect prejudiciile materiale sau de alta natura asociatiei sau membrilor acesteia. Semnaturi: 14. daca prin nerespectarea sarcinilor de serviciu stabilite prin prezenta fisa. Se subordoneaza: Sefului de echipa / santier 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.� raspunde nemijlocit pecuniar. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL TEHNIC 2.PARCHETAR 3.PARCHETAR 1. Denumirea postului: DULGHER . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.TAMPLAR . Data semnarii: FISA DE POST . 13. dupa caz. Subordoneaza: Numai daca este cazul .DULGHER . administrativ sau penal.

2. UNELTELOR. Executarea schelelor 2. grinzi. stalpi. remediaza defectiunile aparute astfel incat lucrarile executate sa corespunda cu proiectul de executie si normativele in vigoare. Utilizarea instrumentelor. Responsabilitati si sarcini: Scopul postului . masinilor. Executarea pardoselilor din lemn. o verifica calitatea lucrarilor de dulgherie/tamplarie in conformitate cu proiectul de executie si normativele in vigoare. Executarea acoperisului tip sarpanta. 10. 4. o efectueaza calcule matematice simple de apreciere a necesarului de materiale pentru executarea lucrarilor de dulgherie/tamplarie. o masoara si traseaza amplasamentul lucrarilor de dulgherie/tamplarie in conformitate cu proiectul de executie si normativele in vigoare. scari. o executarea acoperisului tip sarpanta. Efectuarea unor calcule matematice simple. plansee.I. Pregatirea si experienta: COMPETENTE FUNDAMENTALE 1. incadrarea si ajustarea tamplariei. foi de parchet laminat). SCULELOR. stejar. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Incadrarea si ajustarea tamplariei. si P. Relatii functionale: . o organizeaza si curata propriul loc de munca in vederea desfasurarii activitatii de dulgherie /tamplarie. 2.tamplar. uneltelor. pereti) din beton armat monolit.T.S. UTILAJELOR SI . Executarea cofrajelor 3. Comunicarea interactiva la locul de munca. COMPETENTE SPECIFICE OCUPATIEI 1. parchet de diferite esente fag.activitati principale si responsabilitati : Activitate se compune din: o executarea schelelor necesare lucrului la inaltime pentru lucrarile de zidarie si finisaje la interior si exterior. Identificarea sarcinilor si planificarea activitatii. Aplicarea procedurilor tehnice de executie si control a calitatii. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.7. o montarea pardoselilor din lemn (dusumele din scandura.S. Respectarea N.M. utilajelor si instalatiilor. 3. sculelor. Montarea panourilor prefabricate. o montarea elementelor prefabricate care alcatuiesc structura de rezistenta a cladirilor etajate. UTILIZAREA INSTRUMENTELOR. o executarea cofrajelor pentru diferitele elemente de rezistenta ale constructiilor (fundatii.cu membrii echipei 9. 5. 3.parchetar are de efectuat urmatoarele activitati: o citeste si interpreteaza planurile de executie si cele de detaliu pentru executarea lucrarilor in conformitate cu proiectul de executie. In principal dulgherul. MASINILOR. COMPETENTE GENERALE PE DOMENIUL DE ACTIVITATE 1. 6.

camion. Scule. sculelor si instrumentelor de masura si control a lucrarilor de dulgherie / tamplarie. 1. Alege corect dispozitivele.T.1. troliu. cu respectarea NTSM si PSI.2. -pardoseli din lemn: dusumea din scandura.S. 2. sculele. 2. Alege corect sculele pentru executarea lucrarilor de debitare.3. masini si utilaje specifice lucrarilor de dulgherie: -tesla. Aplica N. furtun de nivel. 2. Depoziteaza sculele si instrumentele de masura si control. ferastrau. etc. instalatiile sunt verificate din punct de vedere al functionalitatii. masinile si utilajele corespunzatoare pentru ridicat materiale. 4. 1. 2. . Pregateste cu atentie elementele componente ale schelei.S. 1.2. Identifica dispozitivele si mijloacele de transport necesare lucrarilor de executat. 1. parchet(stejar. etc. sculele. bormasina electrica etc. utilajele.2. 2.M. Aplica procedurile de urgenta si de evacuare. acoperis tip sarpanta.1. ferastrau electric. ruleta. Raporteaza pericolele care apar la locurile de munca. 1.P.2. instalatiile specifice lucrarilor de dulgherie / tamplarie. instalatiile necesare lucrarilor de executat.1.4. masinilor. utilajele si sculele dupa folosire. rindea. Alege cu discernamant mijloacele de prelucrare a materialelor. SI P.I. Instrumente de masura si control: -metru. Intretine instrumentele. unelte.1. instrumentele de masura si control si deseurile tehnologice. Monteaza corect elementele componente ale schelei. in mod corespunzator. Dispozitive de ridicat: scripeti.1. la locul special destinat acestui scop. utilajele.INSTALATIILOR 1. utilajele.3. Demonteaza schela. masinile.). la locuri special destinate acestui scop. 2. ulei. 3. Aplica N.2. 2. 3. Identifica instrumentele. cofraje. tractor cu remorca etc. 2. Transporta cu operativitate materialele necesare la punctul de lucru. macara fereastra.M.I. Deseurile rezultate din diferite operatii sunt corect depozitate la locurile special amenajate. Protejeaza suprafetele metalice ale sculelor. parchet laminat.S.1. uneltele. Monteaza schela. conform procedurii de lucru.S. Materiale folosite la conservarea uneltelor si sculelor: vaselina. 1. Alege cu discernamant mijloacele de transport necesare transportarii la locul de munca a utilajelor. uneltelor. 4. Curata cu constiinciozitate uneltele. Mijloace de transport: minicar. Depoziteaza sculele.2. 3. in functie de specificul lucrarii. 3. uneltelor si utilajelor pentru perioada de conservare. EXECUTAREA SCHELELOR 1. 3. Tipuri de lucrari de dulgherie / tamplarie: -schele. fir cu plumb.Demonteaza cu atentie elementele componente ale schelei. Depoziteaza in ordine elementele componente ale schelei. 4. Sculele identificate sunt corespunzatoare calitativ. fag. RESPECTAREA N. Masinile.T.3. nivela cu bula de aer.3. uneltele. 1. dalta. vopsea etc. masinile. 1. Curata si protejeaza elementele componente ale schelei utilizand materiale specifice. Sterge de praf cu grija instrumentele de masura si control. 4.

Executa trasarea axelor panourilor prefabricate.1. in conformitate cu planul de executie.1.dispozitive de rezemare. Traseaza cofrajul. 3. 1. Traseaza corect axele de referinta ale constructiei. 3. 1. cu respectarea normelor de protectia muncii. 3. utilaje specifice lucrarilor de montare a panourilor prefabricate .dispozitive de fixare (tensor) Instrumente de masura si control: -metru. 2. 1.2. Alege cu discernamant panourile pentru peretii care urmeaza a se monta.5. dupa verificarea prealabila a intaririi betonului.4. Executa decofrarea si verifica cu atentie calitatea monolitizarilor. pentru a nu deteriora betonul. 2. MONTAREA PANOURILOR PREFABRICATE 1. Ancorarea cofrajului se demonteaza cu grija.3.2. ruleta. in conformitate cu planul de executie. echer. 1. raportor. cu respectarea abaterilor maxime admise. in conformitate cu planul de executie.2.1.3. 2. Marcheaza pozitia panourilor care urmeaza a se monta. in conformitate cu planul de executie. Traseaza marginile cofrajului in conformitate cu proiectul de executie.5. Marcheaza golurile tehnologice in conformitate cu proiectul de executie. 2. Pregateste cu atentie instrumentele pentru trasat.6.3. Completarile si panourile de cofraj sunt demontate cu atentie. echer.3. Monteaza provizoriu panourile de cofraj. 2.1. nivela cu bula de aer. Dispozitive de sustinere: tensori compresori Monolitizarea presupune: turnarea betonului in rosturile de monolitizare EXECUTAREA PARDOSELILOR DIN LEMN . unelte. 3. Transporta cu operativitate materialele necesare la punctul de lucru. Pregateste cu atentie instrumentele corespunzatoare pentru trasat.3. fir cu plumb. Materialele rezultate in urma decofrarii sunt transportate cu operativitate la locurile special destinate acestui scop. Demontarea cofrajului se face. Executa trasarea axelor longitudinale si transversale. 2. furtun de nivel. 3. in conformitate cu planul de executie. pentru a-i asigura stabilitatea pe toate laturile.EXECUTAREA COFRAJELOR 1.2.macara . 3. 1. Alege cu discernamant materialele adecvate pentru executarea cofrajului. Instrumente pentru trasat: creion. 2. rigla Scule. 2. 3.1. Executa montarea peretilor prefabricati. 1. Executa lucrari de montare a panourilor prefabricate. Monteaza cofrajul. corespunzatoare tipului de lucrare. in vederea pastrarii pe cat posibil a integritatii acestora. Executa montarea cofrajelor pentru monolitizare a panourilor. Ancoreaza cu responsabilitate si discernamant cofrajul. in scopul identificarii eventualelor neconcordante. Executa cu atentie completarile cofrajului.1.2. 2. Demonteaza cofrajul. Monteaza corect cofrajele pentru goluri. Depozitarea materialelor rezultate in urma decofrarii se face in ordine si in conditii de siguranta. 2. 1.2. . 2. in functie de forma geometrica a acesteia. Executa lucrari de monolitizare a panourilor prefabricate.4. Asigura mentinerea pozitiei peretilor prefabricati cu dispozitive de sustinere. 3.4. 3. vinclu.

3. 5.Executa trasarea formei elementului de prelucrat in conformitate cu planul de executie. 2. Debiteaza si prelucreaza mecanizat elementele.Alege materialele de invelitoare.grinzi. rigle. Debiteaza si prelucreaza elementele componente 2. Monteaza invelitoarea 5.Pozitia imbinarilor este minutios verificata.Executa imbinarile elementelor componente. capriori.Alege cu discernamant materialele pentru executarea pardoselii. 1. EXECUTAREA ACOPERISULUI TIP SARPANTA 1.5. 3.2. Pregateste cu atentie instrumentele pentru trasat.Transporta materialele de invelitoare cu grija si operativitate la punctul de lucru. 3. 1. 3. Monteaza elementele de pardoseala conform procedurii de lucru. 5.3. Verifica corectitudinea imbinarii elementelor de pardoseala (scandura.2 Materialele alese sunt de calitate corespunzatoare si in cantitatea suficienta efectuarii lucrarii.Verifica orizontalitatea pardoselii in raport cu planul constructiei.2. in conformitate cu planul de executie. in conformitate cu planul de executie. Elementele componente ale acoperisului tip sarpanta: . 2. 2.2 Identifica corect tipurile de defecte ale materialului lemnos ce trebuie prelucrat.1 Alege si pregateste instrumentele pentru trasat in functie de prelucrarile care trebuiesc executate.1.3. Debiteaza si prelucreaza manual elementele.1. 2.Sculele corespunzatoare sunt pregatite in functie de tipul lucrarii de efectuat.Monteaza materialele de invelitoare. scandura pentru astereala.1. 2. 3.1. placi ondulate. 2.3. in conformitate cu planul si cu cerintele beneficiarului. cu ajutorul instrumentelor specifice. 3.2. Verifica dimensiunile elementelor componente. foi de parchet laminat) in conformitate cu procedura de control.Executa trasarea axelor de referinta ale elementului de prelucrat in conformitate cu planul de executie. 5.Identifica tipurile de material lemnos ce trebuie prelucrat.4.2. Traseaza corect axele de referinta ale constructiei. Traseaza elementele componente ale acoperisului 1. 2. 1.2.1. Verifica calitatea montajului pardoselilor. 2.3. 2. 3. 2. in conformitate cu planul de executie si de cerinta beneficiarului. Verifica cota pardoselii in raport cu planul constructiei.Executa innadirile elementelor componente corect si adecvat procedurii de lucru. Efectueaza lucrari de montaj de pardoseli. 4.1.3.2. in functie de forma si dimensiunile incintei. Verticalitatea / orizontalitatea / unghiurile elementelor componente ale acoperisului sunt verificate in conformitate cu planul de executie. parchet. in conformitate cu planul de executie. 5. corespunzatoare tipului de lucrare.1.3.5. 1. 2. 4. 1. Imbinarile realizate nu afecteaza siguranta constructiei.1. Traseaza cotele pardoselii. 4.3. 4. Monteaza elementele componente ale acoperisului 3. Calitatea executiei invelitorii este verificata conform procedurii. 3.Debiteaza elementele de pardoseala in conformitate cu forma si dimensiunile incintei si cu cerintele beneficiarului. Transporta cu operativitate si cu grija materialele necesare la punctul de lucru. in conformitate cu planul de executie. popi.Traseaza linia de cota a pardoselii in conformitate cu planul. Verifica pozitionarea elementelor acoperisului. tabla INCADRAREA SI AJUSTAREA TAMPLARIEI . in conformitate cu planul de executie.4.4. in conformitate cu planul de executie.

2. 2.1. 12. Alege elementele de tamplarie in conformitate cu golurile prevazute in proiectul de executie. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.2. 4. Verifica calitatea montajului elementelor de tamplarie.1. 4.Verifica cu responsabilitate si minutiozitate functionalitatea elementelor montate.1.1.Pregateste operatia 1. cu proiectul de executie si procedura de lucru.2 Elementele de tamplarie sunt montate corect. Verifica calitatea montarii elementelor de tamplarie in conformitate cu procedura de lucru. Denumirea compartimentului: 2.2. Ajusteaza elementele de tamplarie 3. Monteaza in conformitate. Subordoneaza: . Partile componente ajustate sunt asamblate corect in cadrul elementului de tamplarie 4. Transporta elementele de tamplarie in conformitate cu proiectul de executie. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Incadreaza si monteaza tamplaria 2. Identifica cu discernamant partile componente ale elementelor de tamplarie care necesita ajustare.3. corespunzator dimensiunii golurilor din proiectul de executie. Ajusteaza cu atentie si exactitate parti componente ale tamplariei. Data semnarii: FISA DE POST MUNCITOR NECALIFICAT 1. 1. Verifica cu atentie respectarea incadrarii elementelor de tamplarie in cotele de montaj. 2. Se subordoneaza: Administratorului 5. cu respectarea riguroasa a cotelor. 3.1. Semnaturi: 14.2. Denumirea postului: Muncitor necalificat 3. 4. 3. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. 3.

loial si disciplinat dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact. instalatiilor .sa manifeste disponibilitate catre dialog. . in conformitate cu pregatirea si instruirea in domeniul protectiei muncii primita de la angajatorul sau.sa aduca la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti angajati.sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.sa mature zilnic in incinta imobilului . Angajatul va desfasura activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie sau alti angajati. .sa ia in primire toate materialele necesare asigurarii curateniei.sa raspunda la toate solicitarile venite din partea administratorului pentru indeplinirea unor sarcini conforme fisei postului.sa asigure pastrarea si utilizarea acestora in bune conditiuni. .trebuie sa utilizeze.sa spele geamurile imobilului ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie a imobilului. .sa mature sau/si sa spele pe jos ori de cate ori este nevoie (cel putin o data pe zi).. . . . In acest scop angajatul are urmatoarele obligatii : .sa fie cinstit. . din obiectivul unde desfasoara serviciul.sa anunte de indata administratorul orice neregula constatata . Pregatirea si experienta: 10.este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa. .sa manifeste grija deosebita in manuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea. receptivitate. .sa mentina curatenia. Responsabilitati si sarcini: .Numai daca este cazul 7. potrivit instructiunilor de utilizare a substantele periculoase. . calm. tact in relatiile de serviciu. atat timp cat este necesar. . avand obligatia . .sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca.executa lucrari de curatenie in imobilul. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. . Relatii functionale: 9.este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune.sa stearga praful si sa indeparteze panzele de paianjen ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie a imobilului. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.I. Sarcini: . . . . aflat intr-o situatie de pericol. atat cat este rational posibil.executa lucrari suplimentare necesare mentinerii curateniei si evacuarii gunoiului menajer din imobilul. distrugerea sau pierderea lor. masinile.S. oricarui alt salariat. aparatura si echipamentele de lucru.utilajele.sa acorde ajutor. . .sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora. pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale.

. Semnaturi: 14. 5.. Alte responsabilitati: . Numele sefului ierarhic: .sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut . . sefului de santier.sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept. Data semnarii: FISA DE POST . Se subordoneaza: Sefului de echipa. Denumirea postului: ELECTRCIAN IN CONSTRUCTII 3.sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.respectarea programului de lucru 12.ELECTRICIAN IN CONSTRUCTII\ 1. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL TEHNIC 2.

RESPONSABILITATILE POSTULUI DE MUNCA In raport cu aparatura si materialele utilizate: .In interiorul cladirilor in constructie sau deja locuite. . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Data semnarii: .NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. DESFASURAREA ACTIVITATII . intrerupatoare de circuit. o sa aveti aptitudini pentru munca practica si interes pentru probleme tehnice.instrumente de masurat. Relatii functionale: . Se lucreaza in murdarie si praf.Instrumente manuale . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. prize si alte dispozitive electrice . Responsabilitati si sarcini: ATRIBUTIILE POSTULUI . 12.cu membrii echipei.sa traga cabluri prin tuburi fixe si flexibile. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7.sa repare si sa reconditioneze instalatii electrice. Pregatirea si experienta: Studii necesare: o scoala de calificare in domeniu APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE: o sa puteti reactiona rapid. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. seful de echipa sau de santier 9.sa instaleze panouri de distributie. 10. Semnaturi: 14.

Se subordoneaza: manager resurse umane sau titulatura unui alt post ierarhic superior 5. Denumirea postului: Inspector resurse umane 3. Denumirea compartimentului: resurse umane 2. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.FISA DE POST INSPECTOR RESURSE UMANE 1. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC .

� eliberarea de adeverinte solicitate de salariati pentru medicul de familie sau alte motive. snuruit si sigilat). . � convocarea Comisiei de Selectionare a documentelor care au depasit termenul de pastrare conform Nomenclatorului arhivistic. � inregistrarea in carnetele de munca si in registrul de evidenta al salariatilor a tututror schimbarilor survenite in situatia angajatilor conform legilor si instructiunilor in vigoare. personalul Inspectoratului teritorial de Munca si/sau alte posturi cu care exista relatii de colaborare 9. conform Codului Muncii. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.instruire formala sau experienta in domeniul procedurilor si normelor specifice domeniului muncii. � organizarea si pastrarea documentelor arhivate pe sectii. repartitie de la somaj si toate celelalte acte care trebuie sa existe in dosarul oricarui angajat. � intocmirea formelor de desfacere a contractului individual de munca (dispozitie de desfacere a contractului individual de munca. formulare si alte acte specifice biroului.cel putin studii medii. conturilor cu salariile si a altor documente care se creeaza in cadrul biroului. la dispozitia conducerii. � inregistrarea contractului individual de munca. . � in cazul renegocierii unor clauze din contractul individual de munca. Responsabilitati si sarcini: Atributii si responsabilitati: � intocmirea formelor de angajare (completare de formulare contract individual de munca. � arhivarea dosarelor de personal pentru personalul lichidat. numerotat. La acest capitol se pot adauga toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca un candidat pentru a putea ocupa acest post. � primirea documentelor arhivate din anul precedent (numai daca este respectata legea 16/1996 si 358/2002 copertat. � tinerea inventarului arhivei la zi. sectoare. numita de conducerea societatii. desfacut. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. deciziei de desfacere a contractului individual de munca sau orice alte modificari survenite in contractul de munca al angajatilor in registrul de evidenta al salariatilor. . luni. � legarea dosarelor care s-au deteriorat. nota de lichidare). intocmirea adresei de instiintare a salariatului cu privire la modificarile care se intentioneaza sa se aduca la acesta (contract individual de munca). Relatii functionale: personalul arhivelor statului.6. scoaterea din evidenta si predarea din arhiva a documentelor care au depasit termenul de pastrare cu aprobarea Comisiei de Selectionare prin proces verbal. � evidenta si pastrarea carnetelor de munca si a dosarelor de personal. � tinerea la zi a registrului de evidenta curenta al arhivei. ani. fisa cu datele personale. � selectionarea. conditii care sunt stabilite in functie de specificul fiecarei organizatii in parte. 10. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.) si verificarea ca in dosarul personal sa existe fisa medicala eliberata de medicul de medicina muncii.cunoasterea unei limbi straine constituie un avantaj.etc.cunostinte de operare pe calculator. in carnetul de munca si la Inspectoratul Teritorial de Munca. Pregatirea si experienta: . � intocmirea pe calculator si redactarea de adeverinte. � intocmirea dosarelor de pensionare conform legislatiei in vigoare pentru angajatii societatii care solicita aceasta. . � eliberarea de adeverinte pentru grupa de munca si sporuri pentru fostii angajati ai societatii precum si pentru cei plecati in strainatate in conformitate cu datele extrase din dosarele personale si conturile existente in arhiva.

Pregatirea si experienta: .� tinerea evidentei proceselor verbale de predare-primire a dosarelor. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Denumirea compartimentului: productie 2. � tinerea legaturii cu arhivele statului. Denumirea postului: Fochist 3. la solicitarea superiorului direct. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Se subordoneaza: sef de productie 5. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii: FISA DE POST FOCHIST 1. � executarea altor lucrari privind evidenta de personal. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Relatii functionale: 9. 12.

asigura alimentarea cu tablete de sare. Operatii de purjare a vasului de acumulare. anunta seful ierarhic eventualele defectiuni si participa la inlaturarea defectelor. a distribuitorului de abur. Sa execute dispozitiile PSI si SSM conform cu indatoririle stabilite. Curatenie zilnica la locul de munca si pe eventualele sectoare trasate de seful direct.Studii medii 10. Verifica corectitudinea parametrilor aburui pe toata durata zilei. Verifica functionarea statiei de dedurizare a apei. Este responsabil de buna functionare a utilajului. Operatii de service la masina atunci cand apare un defect. Verifica zilnic inainte de pornirea utilajului indicele contorului de gaze. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. 12. Este responsabil cu ordinea si curatenia la locul de munca. coordonate cu verificarea functionarii corecte a sistemelor de ardere a gazelor. Responsabilitati si sarcini Este raspunzator de calitatea aburului produs. Colaboreaza cu operatorii de la expandoare si blocform pentru diminuarea consumului de gaze. Operatii de preincalzire a utilajului. Alte dispozitii date de seful direct. Semnaturi: 14. Verifica zilnic gradul de etansare a garniturilor din traseul de conducte din central termica. a cazanului. Este responsabil cu notarea in raport a activitatii desfasurate in ziua de munca Nu paraseste locul de munca decat in pauzele organizate sau la indicatia sefului direct. Data semnarii: . Executa : Verifica zilnic inainte de pornirea utilajului parametrii de baza ai masinii.

Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.FISA DE POST MAGAZIONER 1. Relatii functionale: . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Denumirea postului: Magazioner 3. Se subordoneaza: 5. Denumirea compartimentului: 2. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.

pe filiera soferul de pe mijlocul de transport. Colaboreaza cu operatorul de pe calculator care se ocupa de intocmirea bonurilor de materiale. 7.studii medii cu diploma de bacalaureat 10. caruia Si furnizeaza denumirea si cantitatea acestora in functie de solicitarile sefilor punctelor de lucru. pe care le tine la zi cu toate modificarile aparute. Primeste materialele care se aprovizioneaza . Verifica periodic daca acestea s-au intors in magazie. 8. verifica cantitatile indicate in documentele care le insotesc si controleaza cat este posibil calitatea acestora. Tine evidenta elementelor ce compun schelele obisnuite din dotarea firmei. Raspunde de depozitarea si de remedierea defectiunilor ce pot conduce la accidente de munca. Data semnarii: . Asigura integritatea tuturor materialelor. 9. 11. Deschide fisele de inventar personal. avand avizul sefului de compartiment. Utilajele de mica mecanizare si sculele de mana vor fi predate sefilor punctelor delucru sau executantilor pe baza de bon.si echipamentul uzual de birou. 10. Semnaturi: 14. Semneaza fisele de lichidare a celor ce parasesc firma. Sesizeaza in scris conducerii firmei. Pregatirea si experienta: Studii necesare: . Aceasta actiune. Autoritate si libertate organizatorica: Munca unui magaziner este aceea de a coordona si administra depozitul / locul de stocare a materialelor dintr-o organizatie. 12. Sarcini 1. Elibereaza motorina si benzina in cantitatile trecute pe bonurile care indica numarul autovehiculului sau denumirea utilajului pe care se solicita combustibilul respectiv . Distribuie echipamentul de protectia muncii si tine evidenta acestuia. 2. cere sprijinul si indrumarea sefului de compartiment . Responsabilitati si sarcini: Responsabilitati: In raport cu aparatura si materialele utilizate: . Raspunde de depozitarea lor in bune conditiuni pentru a se ezita degradarea respectandu-se si normele de protectia muncii si PSI . Periodic. 3. Anunta seful de compartiment aprovizionare cand stocurile la anumite materiale sunt epuizate sau nu au miscare. numai dupa o atenta verificare a inventarelor personale si a bonurilor raspunde pecuniar de respectarea acestei indatoriri . 5. a utilajelor de mica mecanizare si a sculelor de mana din dotarea firmei. 11. solicita operatorului de pe calculator situatia stocurilor si verifica daca acestea corespund cu ceea ce se afla in magazie. 4. Verifica daca bonurile se intorc semnate si le pastreaza pentru eventualele confruntari .sefii punctelor de lucru . Materialele vor fi predate numai in baza bonurilor de materiale intocmite pe calculator.9. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. eventualele deteriorari nejustificate sau lipsa unor accesorii precum si predarea lor in grad avansat de murdarie . 6. In acestea sunt trecute sculele ce raman pe timp mai indelungat la executantii nominalizati de seful compartimentului. Indeplineste orice dispozitie data de sefii ierarhici superiori .tehnologia computerizata .

Pregatirea si experienta: Studii medii . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Denumirea postului: Sudor lacatus 3. Denumirea compartimentului: Mecanic 2. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Relatii functionale: Cu ceilalti angajati ai societatii 9.FISA DE POST SUDOR LACATUS 1. Se subordoneaza: Directorului 5.

De prezentarea la lucru intr-o stare necorespunzatoare care ii impiedica sa-si desfasoare activitatea(boala. de protectia mediului 8. Rolul principalelor piese componente si gradul admisibil de uzura 7. De luarea masurilor de siguranta in desfasurarea activitatii sale. indiferent de natura acestuia. instructiunilor. De folosirea corecta a echipamentului de protectie. de sanatate si securitate in munca. 6. ebrietate etc. De respectarea clauzelor regulamentului intern ale societatii si al contractului colectiv de munca la nivel de unitate. stare civila act identitate. Prevederile contractului colectiv. Responsabilitati si sarcini: Raspunde: 1. normele de protectia muncii. De declararea unor date false sau incomplete asupra situatiei sale sau a persoanelor aflate in intretinerea sa. rolul aparatelor de masura si control 3. manevrarea sau conducerea lor precum si procesul tehnologic de lucru 2. Salariatul nu va incepe lucrul sau va opri lucrul daca constata orice neregula in procesul sau de munca care poate duce la producerea unui accident si va anunta imediat persoanele aflate in zona si pe seful punctului de lucru. al regulamentului intern si legislatia din domeniul sau de activitate 10. De neanuntarea la biroul personal a schimbarii datelor personale sau a actelor civile aflate la dosar ( schimbare nume.de paza a mijloacelor si bunurilor. Durata ciclului de functionare intre doua reparatii capitale. sa-i trimita acasa si sa anunte si conducerea societatii de situatiile create.) Salariatul aflat in astfel de situatii trebuie sa nu vina la lucru. legilor care se aplica in domeniul in care isi desfasoara activitatea. Curatenia si ordinea la locul sau de munca si a normelor de igiena. Semnaturi: 14. iar sefii directi cand constata astfel de cazuri trebuie sa le interzica salariatilor orice activitate in incinta locului de munca. Salariatul trebuie sa cunoasca functionarea si exploatarea masinilor si a instalatiilor servite. De respectarea tuturor normelor. Normele de munca. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. De respectarea programului de lucru si efectuarea concediului de odihna conform planificarii anuale . Modul de executare al lucrarilor 4. 4. sistemul de revizii si reparatii (unde este cazul) 5. 12. oboseala. De pastrarea si intretinerea bunurilor societatii care i-au fost incredintate pentru desfasurarea procesului de productie 10.Vechime: 2 ani Alte cerinte: Experienta in domeniu Cunostinte: 1. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. In cazul refuzului de a participa sau al neprezentarii la instructaj. 12. Salariatul va anunta seful direct despre deteriorarea sau pierderea echipamentului sau despre orice alta situatie prin care se face imposibila folosirea acestuia 11. Cunoaste organele principale ale masinii. De pastrarea actelor referitoare la munca sa sau care i-au fost incredintate de societatea 5. De calitatea lucrarilor executate in procesul de productie. De cunoasterea si folosirea corecta a obiectelor de prima interventie in caz de incendiu 14. Combustibilii si lubrefiantii care trebuie folositi si durata de schimb(daca este cazul). sau la controalele medicale sau de alta natura. 8. 13. 9.). 6. 3. etc. de prevenire si stingere a incendiibor . 7. 2. Data semnarii: . cerute de societate sau impuse de legi speciale. manipularea. adresa.

Denumirea postului: BETONIST 3. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Relatii functionale: -daca este cazul 9. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Se subordoneaza: Sefului de santier. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL TEHNIC 2.FISA DE POST . 5. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Pregatirea si experienta: Studii necesare: curs de calificare in domeniu .BETONIST 1.

sa toarne structurile si fundatiile din beton la viitoarele cladiri .sa lucreze suprafete de drum din diferite materiale (cum este clincherul de ciment) . Pregatirea si experienta: . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.calitati pentru munca in echipa. . 9. Semnaturi: 14. Relatii functionale: . Denumirea compartimentului: 2. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. .sa faca anumite parti de constructie prin compactarea mixturii de beton . birourile si alte entitati functionale.sa faca structuri din beton armat asa cum sunt grinzile de pod.are relatii de serviciu cu toate serviciile. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Denumirea postului: Sef santier 3.sa aplice ranforsari din beton . Subordoneaza: Toti angajatii santierului pe care il coordoneaza implicati in procesul de construire 7.sa repare structurile die beton existente.sa toarne structuri de pereti subtiri din beton .conditie fizica buna. 10.sa paveze cu beton drumurile si trotuarele . 12. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. .APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE: . Data semnarii: FISA DE POST SEF SANTIER 1.indemanare practica . Responsabilitati si sarcini: .sa instaleze diferite suporturi de beton sub tevile de apa si de canalizare . Se subordoneaza: 5.

Asigura legatura cu furnizorii de materiale. Data semnarii: FISA DE POST DIRECTOR TEHNIC 1. . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.Intocmeste necesarul de materiale. Semnaturi: 14. Denumirea postului: Director tehnic 3. Subordoneaza: Sefii de departamente. resurse financiare. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. extern cu furnizorii . Denumirea compartimentului: productie 2. . coordoneaza si controleaza activitatile desfasurate la punctul de lucru pentru care este desemnat responsabil.Asigura buna desfasurare a lucrarilor pe santier si respectarea termenelor limita. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.Asigura si instruieste personalul din subordine.Asigura respectarea riguroasa a tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind exploatarea si intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie. Investitii /Utilitati. Relatii functionale: Intern. Se subordoneaza: Directorului General 5. . cu toate departamentele functionale din firma.Organizeaza si coordoneaza activitatea persoanelor din subordine. Aprovizionare / Achizitii 7.Controleaza calitatea lucrarilor pentru asigurarea prevederilor din documentatiile tehnice 12. . . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. . de Sectii de Productie. Responsabilitati si sarcini: . fiind responsabil de corecta si buna utilizare a tuturor utilajelor de pe santierul sau. resurse umane.Organizeaza. .Nivelul de instruire: studii superioare 10. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.

in scopul imbunatatirii gradului de ocupare a capacitatilor de productie existente si crearii de noi capacitati. in conformitate cu obiectivele. � Elaboreaza si supune spre aprobare politicile firmei in ceea ce priveste productia.] 3. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. programul si standardele de calitate ale firmei. � Urmareste incheierea contractelor pentru noile investitii si actioneaza pentru asigurarea la termen a . � Conduce procesul de asigurare a calitatii in activitatea de productie. � Organizeaza si conduce sedintele pentru armonizarea obiectivelor pe termen scurt si sincronizarea activitatilor in vederea realizarii in conditii optime a obiectivelor de productie.] Calificari / specializari necesare � Studii postuniversitare in domeniul managementului productiei. atat la implementarea cat si la modificarea lor.] 2. in functie de marimea.9. in conformitate cu prevederile bugetului. urmarind realizarea productiei in conformitate cu planul cerut de vanzari. � Coordoneaza identificarea. � Cunoasterea de limbi straine: limba engleza. � Elaboreaza proiectul planului de investitii. conform procedurilor si standardelor existente. � Operare PC: Word. pentru activitatea de intretinere si reparare a utilajelor si instalatiilor. precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului � Planifica activitatea de productie in sectiile de fabricatie in functie de planul de productie stabilit. programe de baze de date. � Organizarea si coordonarea intregului proces de elaborare si aplicare a celor mai bune solutii tehnice si economice pentru lucrarile de investitii. Excel. Scopul postului se va regasi detaliat in obiectul contractului definit in CIM semnat de parti. Responsabilitati si sarcini: Descrierea postului 1. [�n functie de specificul si marimea firmei. preferabil nivel mediu sau avansat. � Organizeaza si coordoneaza introducerea in fabricatie a produselor noi si raspunde de asigurarea parametrilor prevazuti in documentatie. introducerea si mentinerea sub control a proceselor incluse in sistemul calitatii. � Asigura resursele materiale si informationale necesare pentru implementarea politicii in domeniul calitatii. � Coordoneaza si asigura desfasurarea ritmica a procesului de productie. in functie de marimea. pentru a asigura realizarea integrala a indicatorilor cantitativi si calitativi stabiliti.] � cunostinte la nivel profesionist privind tendintele in domeniul de productie la nivel national si international. � Aproba instructiunile tehnologice pentru fiecare faza de productie. si asigura adaptarea corespunzatoare a tehnologiei la variatiile si specificul materiei prime utilizate. Scopul general al postului Coordonarea si asigurarea intregului proces de productie in vederea realizarii productiei planificate. specificul si organigrama firmei obiectivele pot diferi. Pregatirea si experienta: Nivelul de studii: Studii superioare tehnice. � Organizeaza si controleaza activitatile de mentinere si dezvoltare a capacitatilor de productie si coordoneaza folosirea corecta si eficienta a fondurilor de investitii. MBA. Obiectivele postului � Functionarea corespunzatoare a firmei din punct de vedere tehnic si managerial in conformitate cu politicile si strategia de productie ale firmei. [Nivelul de studii pentru fiecare post difera in functie de specificul si marimea firmei. precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma se pot solicita si alte calificari / specializari. specificul si organigrama firmei scopul poate diferi. 10.

a unui climat favorabil indeplinirii sarcinilor de lucru. Descrierea responsabilitatilor postului a) Privind relatiile interpersonale / comunicarea � Asigura un cadru optim pentru mentinerea unor relatii bune intre management si angajati. . � Asigura reprezentarea si apararea intereselor si imaginii companiei in relatiile cu autoritatile de stat si cu administratia publica locala. stabilite prin actul constitutiv al societatii sau prin organul decizional statutar (AGA. financiare. prin delegarea competentelor. � Exercita permanent sau temporar. � Raspunde de insusirea si respectarea procedurilor interne legate de utilizarea in conditii optime a echipamentului. � Raspunde de desfasurarea eficienta a activitatii de aprovizionare la nivel local si ia masuri pentru asigurarea materiala a desfasurarii fara intreruperi a procesului de productie. conform procedurilor interne si prevederilor legislative in vigoare. � Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea. CA) in sarcina reprezentantului legal. in baza fiselor de post. � Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a personalului din subordine. acele atributii specifice specialitatii sale. patrimoniale si umane alocate pentru realizarea obiectivelor de productie stabilite. in raport cu planul de productie. colaborarea si transparenta in interiorul departamentului. � Raspunde de masurile luate pentru folosirea la maximum a capacitatilor de productie. urmarind asigurarea cu forta de munca. in functie de marimea. � Raspunde de identificarea nevoilor de instruire ale personalului din subordine si asigura formarea continua a acestuia. � Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces. b) Fata de echipamentul din dotare � Raspunde de functionarea in bune conditii a echipamentului. aparaturii si a utilajelor din dotarea firmei de catre intreg personalul din subordine. precum si de verificarea calitatii lucrarilor executate. � Coordoneaza realizarea si punerea in functiune la termen a noilor capacitati de productie. � Stabileste conform structurii organizatorice si a ROF sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine. � Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal. � Raspunde de organizarea optima a programului de lucru.documentatiilor tehnice. in raporturile cu alte departamente. � Raspunde de mentinerea. conform graficelor de esalonare a investitiilor. � Verifica pontajul lunar pentru personalul din subordine si-l transmite Departamentului Resurse Umane. utilizarea completa a timpului de lucru si cresterea productivitatii muncii. aparaturii si utilajelor din dotarea firmei. � Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are in folosinta. participand (alaturi de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri. � Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din subordine. � Promoveaza respectul reciproc. in cadrul departamentului. specificul si organigrama firmei sarcinile / atributiile / activitatile pot diferi. � Raspunde de organizarea generala a activitatilor de productie. � Raspunde de acceptarea la plata a lucrarilor de investitii. c) in raport cu obiectivele postului � Raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale. � Coordoneaza si participa la solutionarea conflictelor de munca si a plangerilor angajatilor si mentine o legatura stransa cu reprezentantii sindicatelor.] 4. � Raspunde de mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii. precum si in relatiile cu persoanele din afara firmei.

Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili �n conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare precum si in baza procedurilor reglementate in Regulamentul Intern al firmei. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Numele si prenumele salariatului: . Semnaturi: 14. specificul si organigrama firmei responsabilitatile postului pot diferi. � Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil.d) Privind securitatea si sanatatea muncii Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si de PSI si raspunde de �nsusirea si respectarea acestora de catre toti angajatii din subordine. Denumirea postului: Inginer Sef laborator 3.] 12. � Respecta si aplica politicile generale ale firmei in productie si investitii si raspunde de insusirea si respectarea acestora de catre intreg personalul din subordine. e) Privind regulamentele / procedurile de lucru � Respecta si asigura cunoasterea si aplicarea Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare de catre intreg personalul din subordine. [�n functie de marimea. Denumirea compartimentului: 2. Data semnarii: FISA DE POST INGINER SEF LABORATOR 1.

2. 14. Asigurarea printr-un control permanent respectarea prevederilor normelor tehnice in efectuarea incercarilor si de interpretarea rezultatelor. 10. 2. colaborarea cu alte laboratoare autorizate pentru efectuarea de incercari interlaboratoare in vederea confirmarii corectitudinii rezultatelor obtinute de laboratorul propriu. Urmareste realizarea la termen a masurilor dispuse de I. de functionare si de perfectionare permanenta a acestuia. Responsabilitati si sarcini: 1.S. verificari si incercari ( partea a II-a ) si urmareste realizarea lui. simpozioame. in caz de dubii. Nu este supus nici unei presiuni comerciale. 5. Relatii functionale: Cu compartimentele functionale Colaborare: Cu laboratoare autorizate in vederea incercarilor interlaboratoare si a celor pentru care laboratorul nu are competenta Inspectia Teritoriala in Constructii 9. 11. Autoritate si libertate organizatorica: Conduce activitatea laboratorului pentru care este autorizat din punct de vedere tehnic si organizatoric. Exercita controlul activitatilor depuse de sefii de profile si operatori in vederea respectarii prevederilor normelor tehnice privind efectuarea incercarilor. Asigura instruirea unui sistem propriu de asigurare a calitatii.C. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. 7. Propune masuri pentru cunoasterea si aplicarea reglementarilor tehnice in vigoare. Analizeaza impreuna cu responsabilii de profil eventualele abateri constatate si stabileste modul de solutionare. Sesizeaza orice operatie. . Decide. 8. Se subordoneaza: directorului 5. Intocmeste fisele posturilor pentru personalul din subordine. germana 10. 1. 11. Propune conducerii participarea la actiuni de specializare. 3. 6. cu prilejul inspectiilor. Subordoneaza: sefii de profil si operatorii 7. Intocmeste programul de testare si instruire a personalului din subordine. Asigura mentinerea conditiilor avute in vedere la autorizarea laboratorului. 4. financiare sau de alta natura care ar putea influenta rezultatele activitatii sale.NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Pregatirea si experienta: Facultatea tehnica Studii: Facultatea de Inginerie Chimica Domenii profesionale: Chimie Calitati pentru exercitarea postului: Autorizatie ISC Limbi straine: Franceza. 3. 15. reciclare. Coordoneaza activitatea din punct de vedere tehnic si organizatoric in laborator. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. 13. 12. de implementare. engleza. Avizeaza procedurile tehnice privind incercarile. activitate la care constata abateri fata de exigentele tehnice si de calitate specifice. Intocmeste planul de control calitate. Analizeaza rezultatele incercarilor si semneaza documentele intocmite in cadrul laboratorului. expozitii sau alte activitati organizate pe linia calitatii. Raspunde de instruirea si implementarea sistemului de asigurare a calitatii pe laborator. 9.

Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT . 5. 8. rapoartele tehnice. sub aspectul corectitudinii intocmirii acestora si respectarii prevederilor normelor tehnice. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. spatii. Data semnarii: FISA DE POST COORDONATOR PROTECTIA MUNCII SI PSI 1. normative. Denumirea postului: Coordonator protectia muncii si PSI 3. Verifica rapoartele de incercare. 9. Raspunde de mentinerea conditiilor de mediu. 12. Respectarea prevederilor si normelor tehnice cu privire cu privire la efectuarea incercarilor. 4. 7. Analizeaza rezultatele incercarilor si dispune actiuni corective atunci cand este cazul. fluxuri avute in vedere la autorizare. Corectitudinea rezultatelor incercarilor si a interpretarilor tehnice efectuate. Raspunde de organizarea si implementarea sistemului de gestionare a probelor. Semnaturi: 14. 3. Asigura confidentialitatea datelor si rezultatelor activitatii desfasurate si securitatea informatiilor fata de incercarile efectuate. Semneaza raportul final al incercarilor. standarde.2. 10. precum si comunicarea rezultatelor acestora factorilor interesati. 6. Denumirea compartimentului: 2. Raspunde de respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si PSI in laborator. 11. Raspunde de folosirea mijloacelor de masura conform procedurilor tehnice. specificatii.

Data semnarii: . Semnaturi: 14. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. .4. rapoartele si situatiile cerute de conducerea societatii in legatura cu desfasurarea activitatilor specifice. . . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.Intocmeste necesarul de echipament de protectia muncii si dupa procurare. in urma inspectiilor si auditurilor efectuate de responsabilul AQ si echipa de audit . 12. -Distribuie fisele individuale de protectia muncii sefilor de formatii de lucru.Intocmeste fisele individuale de protectia muncii la angajare si face instructajul general de protectia muncii noilor angajati.Profesionale .care au responsabilitatea de a face instructajul periodic de protectia muncii. informarile.Intocmeste la termenele stabilite.Face verificari programate si neprogramate a respectarii pe santier a normelor de protectia muncii. Se subordoneaza: directorului Regional 5. darile de seama statistice aferente.In domeniul SMC Rezolva la termenele stabilite. . 9. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. 2. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.Verifica inregistrarile din fisele indivuduale de protectia muncii. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. . Pregatirea si experienta: Experienta: minim 1 ani in post similar Alte calificari: Cursuri protectia muncii si PSI 10. actiunile corective/ preventive initiate pentru activitatile desfasurate. distribuie acest echipament. Relatii functionale: Coordoneaza activitatea de protectia muncii si PSI. .Indeplineste orice alte atributii stabillite in sarcina sa de catre Directorul regional. precum si daca este cazul.Tine evidenta reglementarilor aplicabile in activitatile desfasurate si asigura insusirea si respectarea de catre tot personalul a prevederilor reglementarilor respective. Responsabilitati si sarcini: 1.

Denumirea postului: SECRETARA .FISA DE POST .SECRETARA 1. Denumirea compartimentului: 2.

dispus la colaborare) 10.Intocmeste si actualizeaza baza de date. Aptitudini: -inteligenta (gandire logica. memorie. Pregatirea si experienta: Studii: -absolvent al invatamantului superior sau mediu.Coordonatorul departamentelor de marketing si secretariat 9.ceilalti angajati ai firmei.Acorda asistenta d. Vechime: -sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu. Subordoneaza: 7. Relatii functionale: Secretara colaboreaza cu: .Primeste vizitatorii. 5.v.Intocmeste oferte de marfuri. . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Atitudini: . . atitudine principiala in relatiile cu oamenii.receptivitate. -capacitate de a prelucra informatiile. .Serviciul financiar-contabil pentru confirmarea evidentei stocurilor . . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Se subordoneaza: Directorului General. -corectitudine. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. spirit de echipa (sincer. tenacitate. . tehnic si comercial clientilor si potentialilor clienti. de a le interpreta si de a le valorifica prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali.3. .p.Intretine relatiile cu clientii din portofoliu. Responsabilitati si sarcini: Secretara desfasoara urmatoarele activitati: . . capacitate de analiza si sinteza).Intocmeste fisele de magazie . seriozitate.d.Tine evidenta stocurilor. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Cunostinte: -sa posede cunostinte de calculator.

In limita timpului disponibil si in conformitate cu dispozitiile primite participa la indeplinirea atributiilor generale privind vanzarea marfurilor.OSPATAR 1.Participa la sedintele saptamanale organizate in cadrul firmei. Semnaturi: 14. Data semnarii: FISA DE POST . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.. Denumirea postului: OSPATAR . 12. Denumirea compartimentului: BUCATARIE 2. .Asigura protocolul.

Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Responsabilitati ale postului: � asumarea responsabilitatii pentru corectitudinea intocmirii si incasarii facturilor. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. ceilalti ospatari 9. � experienta de minim 1 an ca ospatar. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.cu bucatarul. in concordanta cu necesitatile imediate ale unitatii. 10. Semnaturi: 14. Autoritatea postului: � Este autorizat sa asigure servirea impecabila a clientilor cu produsele/mancarurile/bauturile comandate de catre acestia. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. � atitudine pozitiva si concilianta in relatiile cu clientii si colegii. � cunoasterea meniului astfel incat sa poata oferi in orice situatie informatii competente cu privire la felurile de mancare. � indeplinirea altor sarcini curente atribuite de catre superiorul direct. Responsabilitati si sarcini: Activitati principale: � preluarea comenzilor de mancare si bautura intr-o maniera eficienta si profesionista. Sarcini si indatoriri specifice: � servirea exemplara a clientilor. barmanul. � aspect fizic placut. Se subordoneaza: Sefului de sala.3. prezenta agreabila. solicitudine. 12. 5. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. � acordarea atentiei cuvenite si asigurarea unor servicii ireprosabile clientilor. amabilitate. tacamuri si bauturi. Relatii functionale: . Data semnarii: . � cunostinte medii de limba engleza. Pregatirea si experienta: � diploma de calificare in domeniu. Subordoneaza: Supervizeaza activitatea picolilor si a personalului responsabil de curatenie 7. � disponibilitate pentru compromisul constructiv. � raspunderea pentru calitatea serviciilor oferite.

Denumirea postului: Maistru in constructii 3. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC . Se subordoneaza: Sefului de santier 5. Denumirea compartimentului: 2.FISA DE POST MAISTRU IN CONSTRUCTII 1. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.

Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. din punct de vedere al cantitatilor. Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului: . 12.Stabilirea necesarului de resurse (materiale. . . avize de insotire a marfii.Coordonarea activitatii echipelor proprii si supravegherea activitatii subantreprenorilor. .Coordoneaza operatiunile de aprovizionare a santierului cu materiale si scule. Relatii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile. Subordoneaza: Echipa de muncitori 7. Semnaturi: 14. conformitatii cu proiectul. Pregatirea si experienta: Nivelul de instruire: studii medii sau postliceale Experienta: Nivelul postului: executie 10. .Supravegheaza echipa din subordine . echipamente. 9.6. personal) pe baza planului de executie.Raportarea constanta a evenimentelor de pe santier. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. Data semnarii: .Monitorizarea executiei.Intocmeste documentatii necesare pentru santier . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. etc) si realizarea proceselor verbale ce privesc stadiile de executie a lucrarilor. Coordoneaza operatiunile de aprovizionare a santierului cu materiale si scule. Responsabilitati si sarcini: Responsabilitatile postului: . birourile si alte entitati functionale.Receptionarea documentelor care sosesc in santier (pontaje subantreprenori. calitatii si respectarii termenelor.

Denumirea postului: Sef Serviciu aprovizionare . directorului general sau loctiitorului acestuia. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului departamentului aprovizionare-investitii sau. daca functia nu este ocupata. directorului economic . Denumirea compartimentului: Aprovizionare-investitii 2.investitii 3.FISA DE POST SEF SERVICIU APROVIZIONARE INVESTITII 1.

Cercetarea pietei pentru a obtine cele mai bune oferte d. s.p.Centralizarea comenzilor de aprovizionare de la departamentele de vanzari si service.pentru a doua abatere de acelasi tip se va aplica o reducere a salariului brut pentru o perioada de la una la trei luni. Office 10.Urmarirea confirmarilor de comanda si a livrarilor de la furnizori pana la intrarea marfurilor in depozitul companiei.Informarea departamentelor vizate asupra sosirii marfurilor comandate. reconsiderarea volumului de munca etc. Relatii functionale: Cu angajatii departamentelor financiar-contabil. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Sanctiuni aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu. Autoritate si libertate organizatorica: Coordoneaza activitatea de aprovizionare-investitii 11. . 9.Experienta profesionala : simt tehnic. cu amendamentul ca vor exista consecinte evidentiate in calificativul de evaluare anuala a angajatului. conform rigorilor prevazute in fisa de post: .Efectuarea comenzilor de marfuri la furnizori. .pentru prima abatere de neindeplinire a sarcinii se aplica avertisment verbal. Responsabilitati si sarcini: Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura finalizarea concreta a planurilor de investitii si aprovizionarea cu marfurile/echipamentele/aparatele comandate. 12. Responsabilitati ale postului: -Raspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor aditionale cu furnizorii. . Subordoneaza: Supervizeaza activitatea angajatilor din subordine 7. Pregatirea si experienta: .pentru a treia abatere consecutiva de acelasi tip sanctiunea aplicata este concedierea. juridic. concomitent cu masurile hotaraste de catre companie pentru redresarea situatiei: interviu individual.Negocierea conditiilor comerciale (in special a preturilor si termenelor de livrare) cu furnizorii.. .Centralizarea comenzilor de investitii de la toate departamentele companiei.5. cunostinte in domeniul comercial/logistica . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. cu un procent de 5-10 %.a. in prezenta conducerii companiei. .Cunostinte PC : Windows.dupa caz pana la punerea in functiune. . pe domenii). solutiile adoptate de catre companie pentru: scolarizarea interna a angajatului (pe produse. pentru identificarea cauzelor care au determinat respectiva stare de fapt. . . . pentru necorespundere profesionala si/sau neindeplinirea repetata a sarcinilor principale de serviciu. marketing.d.Studii: superioare tehnice . -Este responsabil pentru emiterea comenzilor catre furnizori (privind bunurile de investitii) si urmarirea lor pana la livrarea/receptia catre departamentul beneficiar si .Emiterea comenzilor catre furnizori pentru bunurile de investitii si urmarirea lor pana la livrareareceptia (de) catre departamentul beneficiar si dupa caz pana la punerea in functiune. Activitati principale: . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Sarcini si indatoriri specifice: .Limbi straine (nivel) : germana si/ sau engleza foarte bine .

Subordoneaza: . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Semnaturi: 14. Se subordoneaza: sefului de santier 5. Denumirea postului: Laborant in constructii 3. Denumirea compartimentului: 2. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.13. Data semnarii: FISA DE POST LABORANT IN CONSTRUCTII 1.

. Pregatirea si experienta: Nivelul de instruire: studii medii sau postliceale Experienta: Nivelul postului: executie 10.Conlucrarea cu angajatii departamentului de productie in domeniul mentinerii procesului de productie la nivelul cerintelor tehnologice. agregate. . 12. .Numai daca este cazul 7.Efectueaza corectii de retete in functie de umiditatea si granulometria agregatelor. . . Semnaturi: 14.Prelevari si incercari fizice pentru materiale de constructii ( ciment. 9. birourile si alte entitati functionale.Realizarea masuratorilor parametrilor pe parcursul procesului tehnologic. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. agregate. Relatii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile. Data semnarii: . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate.Deservirea aparaturii de laborator conform cu instructiunile.Comunica informatiile ( buletine/ note tehnice) transmise de producator. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. adeziv etc). Responsabilitati si sarcini: Responsabilitatile postului: Prelevari si incercari fizice pentru materiale de constructii ( ciment. adeziv etc) Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului: .

FISA DE POST DULGHER 1. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Denumirea postului: Dulgher 3. Drept de semnatura: Intern: Extern: . Se subordoneaza: sefului de santier 5. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Denumirea compartimentului: 2. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.

PSI si a prescriptiilor tehnice ale ISCIR -verifica instrumentele inainte de inceperea sudurii si semnalizeaza imediat orice defect aparut 12. Denumirea compartimentului:Productie 2. Responsabilitati si sarcini: Responsabilitatile postului: .montaj. Pregatirea si experienta: Nivelul de instruire: studii generale Experienta: Nivelul postului: executie 10. 9. Numele si prenumele salariatului:NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Supervizorului firmei furnizoare de echipament 5. Data semnarii: FISA DE POST MUNCITOR CALIFICAT MONTAJ INTRETINERE SI REPARATII 1. cofraje pentru turnarea betonului Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului: -participa la asamblarea de utilaje -efectueaza constructii metalice -respecta in exercitarea atributiilor sale normele de protectia muncii. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. intretinere si reparatii instalatii de producerea energiei electrice 3. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Relatii functionale: -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.Efectueaza constructii din lemn. Denumirea postului: Muncitor calificat . Drept de semnatura: Intern: Extern: .Asamblarea structuri din lemn .8. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Semnaturi: 14.

.Angajatul este dispus a lucra 3-4 luni in ______ pentru specializare practica.Pregatire profesionala intr-unul din domeniile: electromecanic.Inventarul sculelor utilizate Contextul muncii Angajatul va lucra efectiv in echipa sa. 12. Drept de semnatura: Intern: Extern: .Angajatul este dispus a lucra dupa specializare pe santiere in diferite localitati din Romania. Relatii functionale: Va fi persoana de contact intre supervizor si ceilalti membrii din echipa de montaj. . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Denumirea compartimentului: 2.Sa respecte ordinea si disciplina . Denumirea postului: Sef punct de lucru 3. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.8. fiind totodata persoana de contact cu supervizorul santierului. cel putin cat B.Sa respecte regulile de protectia muncii .Sa posede permis de conducere. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. 9. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. . apa canal sau constructii metalice. Semnaturi: 14. Data semnarii: FISA DE POST SEF PUNCT DE LUCRU 1.Sa vorbeasca limba engleza sau germana la nivel de conversatie. mecanic. .Sa realizeze lucrarile la calitatea prescrisa . Pregatirea si experienta: Competentele de munca: . Responsabilitati si sarcini: Responsabilitati . 10. .Sa accepte a execta lucrari in alte meserii dec�t pregatirea lui profesionala. Se subordoneaza: 5.

7. c) Sa urmareasca mentinerea disciplinei .resurse umane �sa i se repartizeze personalul de care are nevoie pe meserii . Realizarile amintite mai sus . Are obligatia de a se inscrie in limitele stabilite . vor fi urmate de plata valorii acestora . 6.. in ceea ce priveste cheltuielile ce se fac atat cu materialele cat si cu manopera la punctul de lucru respectiv . vor influienta in plus sau in minus salariul sefului cat si a celor ce au lucrat la acest . Va solicita la sfarsitul fiecarei zile compartimentului de aprovizionare materialele . iar la sfarsitul programului sa pretinda inapoierea acestora in stare de functionare . mergandu-se pana la imputarea valorii acestora si chiar desfacerea contractului de munca. Acest lucru se face dupa o analiza amanuntita pentru a se evita transporturile repetate pentru aceleasi materiale . Daca se constata ca s-a depasit nejustificat si repetat consumul de materiale se vor lua masuri deosebite. 5. 8. Vor identifica pe cat este posibil . in scopul atingerii unei productivitati de ________EURO/om lunar . 10. 4. Se va inputa . Raspunde material de calitatea lucrarilor . fiind raspunzatori pentru aplicarea regulilor de protectia muncii avand in acest scop urmatoarele obligatii: a) Sa respecte prevederile proiectelor de executie .8. privind productivitatea . conform prevederilor regulamentelor in vigoare . d) Sa instruiasca .Are obligatia sa organizeze desfasurarea activitatii de productie in deplina siguranta pentru muncitorii pe care �i conduce . Intocmeste rapoarte de lucru . de respectarea termenelor din contractele incheiate intre firma si beneficiar . Disparitia din santier a mijloacelor de mica mecanizare sau a sculelor de mana ce i-au fost incredintate . Urmareste direct sau. materialele . utilajele care nu corespund in ceea ce priveste calitatea sau buna functionare si va opri intrarea in opera sau folosinta. a ordinei si curateniei la locul de munca precum si mentinerea cailor de acces libere . Anunta pe cei de drept sa ia masuri pentru remediere acestor deficiente. 9. 11. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. accesoriile si utilajele necesare pentru desfasurarea lucrarilor in perioada urmatoare . 3. Acestea vor fi predate la sfarsitul fiecarei zi de . timpul de lucru in scopul incadrarii in fisa limita de manopera . Raspunde de folosirea si gospodarirea corecta a materialelor respectand cu strictete normele de consum stabilite. b) Sa organizeze locurile de munca si sa pregateasca conditiile de lucru pentru fiecare om si echipa sa supravegheze si sa indrume pe cei din subordine pentru formarea deprinderilor de munca corecte in vederea realizarii obiectivului de mai sus . Este reprezentantul firmei in relatia cu tertii . Relatii functionale: 9. numai daca acestea au fost insusite ( stabilite ) de directorul firmei . 2. cu date complete si edificatoare ce trebuie sa oglindeasca activitatea desfasurata timp de o saptamana .punct de lucru� .. cu ajutorul sefilor de echipa modul cum este folosit de catre personalul din subordine . nejustificat ( deplasari repetate pentru pentru aducerea de materiale sau utilaje ) .luni� la compartimentul normare salarizare . Participa la sedintele de productie . Pentru a nu se ajunge la asemenea situatii va trebui sa dea zilnic in primire sculele fiecarui muncitor . Tine la zi pontajul oamenilor din subordine . Daca aceasta fisa nu exista stabileste o munca zilnica pentru individ sau echipa . acesta trebuie predat la compartimentul . cand este cazul . dupa orele de program pentru a informa conducerea firmei stadiul in care se afla lucrarile in santierul respectiv si cu ce trebuie ajutat in vederea activitatii viitoare.. valoarea cheltuielilor facute . accesoriile . Responsabilitati si sarcini: 1. Pregatirea si experienta: 10. fisele tehnologice sau instructiunile de folosire si intretinerea utilajelor instalatiilor si masinilor de la punctul de lucru precum si regulile de protectia muncii . in vederea prevenirii accidentelor de munca . prescriptiile tehnice .. fiind obligat sa trateze probleme tehnice si economice . muncitorii pentru lucrarile pe care .resurse umane � in ziua de 16 ale fiecarei luni . ce se tin de 3 ori pe saptamana .Va cere din timp conducerii firmei si compartimentului .

specificandu-se in fisele individuale .cunostinte de operare pe calculator. .acestia urmeaza sa le execute . dupa fiecare instruire trebuie sa verifice daca au fost insusite regulile respective . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. h) In cazul producerii unui accident de munca . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. g) Sa supravegheze functionarea utilajelor si instalatiilor la punctul de lucru respectiv . f) Sa nu primeasca la lucru muncitorii fara . daca sunt amenajate corespunzator caile de acces . Pregatirea si experienta: . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. e) Sa verifice zilnic . Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. fara echipament de protectie si de lucru . 12. sa anunte conducerea firmei . Denumirea postului: Coordonator punct de lucru 3.studii superioare de profil � in functie de specificul firmei. Se subordoneaza: 5. inainte de inceperea lucrului daca sunt asigurate dispozitivele de protectia muncii . daca sunt afisate la locul de munca instructiunile de lucru si de protectia muncii si daca sunt avertizate locurile periculoase . Relatii functionale: 9. Data semnarii: FISA DE POST COORDONATOR PUNCT DE LUCRU 1. luand masuri sa nu se modifice starea de fapt pana la cercetarea accidentului . sau in stare avansata de oboseala sau de ebrietate . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. 12. sa organizeze imediat primul ajutor . pentru a nu se produce accidentarea muncitorilor din cauza lor si sa nu permita interventia muncitorilor neautorizati sa execute unele reparatii ce conduc la accidente sau deteriorari mai grave ale utilajelor respective .fisa de protectia muncii � completate la zi . Denumirea compartimentului: punct de lucru 2. Semnaturi: 14.. . Are obligatia sa indeplineasca orice dispozitie data de sefii ierarhici superiori . daca ele sunt in buna stare .

transport marfa) din cadrul punctului de lucru.-. piese. La acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca ocupantul acestui post. pontajului personalului din cadrul punctului de lucru. � participarea la constatarea accidentelor tehnice si a accidentelor de munca din cadrul punctului de lucru. Semnaturi: 14. trimestriale. � intocmirea dispozitiilor. 12. coordonarea si controlul activitatii desfasurate in cadrul punctului de lucru. � organizarea. cunoasterea a cel putin o limba straina. � coordonarea si supravegherea activitatii de revizie si reparatie a autovehiculelor. utilajelor si instalatilor aflate in dotarea punctului de lucru. materiale si de resurse umane din cadrul punctului de lucru. programelor si situatiilor de lucru. � realizarea instructajului lunar de protectia muncii si de prevenire si stingere a incendiilor pentru personalul administrativ din cadrul punctului de lucru. � repartizarea sarcinilor si responsabilitatilor pentru personalul din cadrul punctului de lucru. semestriale si anuale ale activitatii desfasurate in cadrul punctului de lucru. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. coordonarea si controlul activitatii administrative (aprovizionare. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. 10. � aprovizionarea cu materiale. conditii care evident sunt stabilite de fiecare organizatie in parte. lunare. � organizarea. intocmirea rapoartelor. transport persoane. numirea personalului pe diferite posturi de executie. referitoare la activitatea desfasurata in cadrul punctului de lucru. combustibili si echipament de protectie necesare desfasurarii activitatii in conditii optime de calitate si securitate in cadrul punctului de lucru. Data semnarii: . � stabilirea normelor pentru personalul direct productiv din cadrul punctului de lucru coordonat. � tinerea evidentei. � supravegherea si controlul distributiei si consumului de resurse financiare. Responsabilitati si sarcini: Atributii si responsabilitati: � stabilirea si transmiterea obiectivelor si planificarilor zilnice. monografiilor si a altor documente destinate conducerii.

Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: 9.FISA DE POST SEF DEPARTAMENT 1.Sustinere cursuri CTEC . Denumirea postului: Sef Departament 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.Consultanta pe probleme de networking . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Pregatirea si experienta: Studii superioare Scoala de soferi categoria B 10. Responsabilitati si sarcini: . Denumirea compartimentului: 2. Se subordoneaza: Director General 5. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7.

sustinut de o persoana fizica / juridica calificata . Data semnarii: FISA DE POST SEF BIROU ASIGURAREA CALITATII 1. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Sefului Departamentului Calitate sau inlocuitorului acestuia 5. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.Coordonarea echipei a interventii si instalari/dezinstalari . Semnaturi: 14.Implementarea de solutii noi . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.Pregatiri echipamente .Indeplineste atributii privind implementarea si functionarea SMC. Relatii functionale: Cu responsabilii AQ din compartimente . .Testare echipamente noi .Rezolvare de disfunctionalitati la clienti .Evaluarea clientului inainte de prestarea serviciului . Cu persoane desemnate din compartimentele societatii pentru elaborarea documentelor sistemului calitatii sau implementarea prevederilor acestor documente.Instalari/dezinstalari echipamente . Denumirea postului: Sef Birou Asigurarea Calitatii 3. Pregatirea si experienta: Studii tehnice superioare Vechime in domeniu : Minim 5 ani intr-un post similar Calificari: .inginer . 12. Subordoneaza: Inginerii AQ din cadrul Biroului AQ 7. in cadrul organizatiei. 9..Absolvent al unui curs de instruire in domeniul asigurarii calitatii. Denumirea compartimentului: Departament Calitate 2.

respectiv : . in cazul in care este numit de . Implementeaza si promoveaza politica calitatii stabilita de conducerea societatii . Participa la auditurile externe efectuate de catre organismele de certificare la subcontractantii societatii.Urmareste activitatea de elaborare a documentelor sistemului calitatii de catre responsabilii AQ din compartimentele societatii . 5. eventualele decizii. 2. 6.In cadrul analizei efectuate de management: . Elaboreaza Manualul Calitatii S. Raspunde de controlul implementarii si eficientei sistemului calitatii descris in Manualul Calitatii.C. 11.Urmareste implementarea actiunilor corective stabilite prin audituri interne si informeaza Reprezentantul Managementului asupra gradului de implementare si adecvare a actiunilor corective si preventive stabilite. 5. implementarea si actualizarea documentelor sistemului calitatii. 8. 11. Responsabilitati si sarcini: Responsabilitati: 1.Sinteza rapoartelor auditurilor interne . Semneaza actele intocmite si le inmaneaza spre aprobare sefului ierarhic.Difuzeaza programele de actiuni corective /preventive.A.Tendinta reclamatiilor primite de la clienti.-P. 1 . Intocmeste Graficul anual de audituri interne. 13. .sunt prezentate in ANEXA NR. Intreprinde masuri de finalizare a actiunilor corective dispuse de beneficiari si organismele imputernicite. . Intocmeste Graficul de elaborare a documentelor sistemului calitatii..Prezinta rapoarte privind: .Analizeaza procedurile / instructiunile de lucru elaborate de responsabilii AQ din compartimente sau persoanele desemnate. Coordoneaza metodologic activitatea responsabililor AQ din compartimente. a cunoaste si a aplica prevederile actelor normative in vigoare specifice domeniului in care lucreaza si a le aduce la cunostinta salariatilor in relatiile de serviciu pe care le are.Stadiul de realizare a programului de actiuni corective/ preventive stabilit la reuniunea precedenta.. Raspunde de respectarea Graficului de audituri interne. Alte cerinte specifice postului: Sa cunoasca reglementarile in vigoare in domeniul asigurarii calitatii . Raspunde material si disciplinar de calitatea lucrarilor intocmite la nivelul serviciului si incadrarea in termenele stabilite .I. 4. din punct de vedere al respectarii cerintelor de asigurarea calitatii . grafice de planificare a calitatii rezultate . listele de verificare si raportul de audit. Responsabilitatile pe linie de P. 10.Intocmeste si difuzeaza raportul de analiza a sistemului calitatii .. . Completeaza si gestioneaza Registrul de evidenta audituri interne si Registrul de evidenta a actiunilor corective si preventive. 10. atributii precizate mai sus . Spoting S. Autoritate si libertate organizatorica: 1. Sarcini: 1. Acorda asistenta tehnica de specialitate responsabililor AQ din compartimentele societatii.A.Asigura si urmareste implementarea documentelor sistemului calitatii in compartimentele societatii. 3. 12. Are obligatia de a studia.C. 7. Elaboreaza procedurile de lucru specifice Biroului AQ si verifica procedurile de lucru elaborate de personalul din subordine. 9. 7. Indeplineste atributiile de sef birou AQ conform schemei organizatorice a S. . . Raspunde pentru dispozitiile si continutul deciziilor proprii . 2. precum si de a sesiza eventualele nerespectari ale legislatiei in vigoare . 3.M. ________ S. 6. 8. 14. cu ocazia indeplirii atributiilor sale de serviciu. Raspunde pentru avizele si aprobarile date. 4. Elaboreaza planurile de audit.S. 2.Asigura activitatile de secretariat . Raspunde de analizarea.Absolvent al unui curs de auditor intern al sistemului calitatii . Elaboreaza procedurile elementelor sistemului calitatii si verifica procedurile elementelor sistemului calitatii elaborate de personalul din subordine. Coordoneaza si participa auditurile efectuate la subcontractanti.

Pregatirea si experienta: Nivelul de instruire: superior Experienta: Nivelul postului: executie 10. Respecta normele de protectia muncii si PSI si prevederile legislatiei in vigoare. Urmareste modul de administrare si organizare a inregistrarilor calitatii. 19. 20. Relatii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile. Informeaza periodic pe reprezentantul managementului asupra problemelor nerezolvate sau a caror rezolvare este in functie de unele decizii la nivelul conducerii societatii. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul . Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Identifica necesitatile de instruire in domeniul asigurarii calitatii. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. birourile si alte entitati functionale. 12.reprezentantul managementului auditor sef. 9. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Data semnarii: FISA DE POST REFERENT SPECIALITATE INGINER CONSTRUCTII 1. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: Referent de specialitate inginer constructii 3. 16. -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. Informeaza operativ Reprezentantul Managementului despre stadiul si eficacitatea sostemului calitatii si problemele rezultate din activitatea de supraveghere si mentinere a sistemului calitatii. 15. 18. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. 17. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Semnaturi: 14. Se subordoneaza: Inginerului constructor 5. Indeplineste responsabilitatile rezultate din documentele sistemului calitatii si sarcinile de serviciu primite de la seful Departamentului Calitate.

Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.11. studiaza detaliile de proiectare si documentatia tehnica necesara pentru lucrarile de constructie.Verifica planurile de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea neconformitatilor identificate si tehnologii . . procese verbale si orice alta documentatie cu caracter tehnic. Semnaturi: 14. . si respectarii termenelor de executie. Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului: . Responsabilitati si sarcini: Responsabilitatile postului: Impreuna cu inginerul constructor verifica planurile de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea neconformitatilor identificate si tehnologii. .Isi insuseste si urmareste aplicarea legislatiei. . situatiile de lucrari. .Alte responsabilitati date de conducerea companiei ce pot avea legatura cu activitatea postului. procedurilor si instructiunilor tehnice de lucru. calitatii. . Data semnarii: .Intocmeste cartea constructiei. rapoarte de lucru. .Studiaza detaliile de proiectare si documentatia tehnica necesara pentru lucrarile de constructie. 12.Intocmeste si/sau verifica atasamente.Urmareste executia lucrarilor pe santier din punct de vedere al cantitatii.Urmareste ca aprovizionarea cu materiale comandate sa se faca la timp si se verifica existenta documentelor de calitate.

Subordoneaza: Administratorului societatii . . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Directorului General 7.operare calculator � Microsoft office. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Intretine relatii de colaborare cu directorii si sefii de compartimente din cadrul societatii.cursuri de perfectionare ISO.superioare tehice Vechime: ���. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. .cursuri de managementul calitatii . ani in domeniu. Denumirea postului: Responsabil managementul calitatii 3. Relatii functionale: Intretine relatii functionale cu salariatii subordonati in mod direct precum si din celelalte compartimente ale societatii. Denumirea compartimentului: Managementul calitatii 2. Se subordoneaza: 5. 9. . Pregatirea si experienta: Studii:. Cunostinte: .FISA DE POST RESPONSABIL MANAGEMENTUL CALITATII 1.

. . . .coordoneaza si urmareste intocmirea programului de audit anual. . personalului de conducere. .anunta si prezinta documentatia tehnica. completarea chestionarelor conform cerintelor codurilor/standardelor aplicabile si verificari privind respectarea cerintelor programelor de pregatire.coordoneaza activitatea de evaluare a subcontractantilor folosind chestionare de autoevaluare si tine evidenta chestionarele subcontractantilor acceptati .coordoneaza si urmareste intocmirea. . . planificarea si executia intregii activitati de managementul calitatii in cadrul societatii si duce la indeplinire toate deciziile Administratorului si ale Directorului General. . . Atributii. . . instructiunilor generale. rapoarte de audit/rapoartelor de neconformitate audit. autorizare/reautorizare. Manualul de Control al Calitatii (ASME). . .urmareste arhivarea tinerea evidentei cartilor tehnice. chestionare de audit. . Raspunderi .participa la instuirea auditorilor interni.urmareste implementarea actiunilor corective/preventive. . .transmite spre aprobare punctele de inspectie conform cerintelor contractuale ale clientului /reprezentantului clientului.asigura conducerea operativa.tine evidenta documentelor ce atesta efectuarea analizei bianuale a managementului privind eficienta sistemului calitatii.raspunde de corectitudinea intomirii si predarii la termen a documentelor elaborate in cadrul . .urmareste efectuarea de auditari si implementarea actiunilor corective. in fata inspectorilor beneficiarului.planifica si coordoneaza activitatea Serviciului Asigurarea Calitatii in cadrul societatii. rapoarte de actiuni corective/preventive. Responsabilitati si sarcini: Obiectivele postului: .urmareste implementarea in documentele de calitate specifice serviciului asigurarea calitatii a modificarilor rezultate in urma auditarii. mentinerea reviziilor a Manualului Calitatii (ISO). distribuirea si tinerea la zi a listei subcontractantilor acceptati. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. a certificatelor de calitate a materialelor. conform standardelor ISO.despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie.analizeaza si avizeaza din punct de vedere a cerintelor de asigurare a calitatii. sarcini.urmareste implementarea actiunilor corective luate ca urmare a rapoartelor de neconformitate intocmite de organismele de certificare si raportarea rezolvarii acestor neconformitati organismului care a intomit raportul respectiv. revizuirea.urmareste intocmirea.tine evidenta rapoartelor de actiuni corective/preventive intocmite in cadrul serviciului de asigurare a calitatii. . . auditorilor interni. .creaza si exploateaza sistemul informational propriu.reprezentarea sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare precum si in relatiile cu organele de control. . procedurilor de sistem.urmareste intocmirea programelor de de pregatire audituri supraveghere si/sau audituri de certificare/recertificare. .participa la auditarile efectuate de reprezentantii organismelor de certificare/autorizare . . lucrari si responsabilitati: .urmareste intocmirea pentru fiecare comanda. instructiunilor de lucru si al altor documente specifice serviciului asigurarea calitatii.urmareste intocmirea programului de instruire a personalului din serviciul asigurarea calitatii.10. . .prelucreaza informatiile si le interpreteaza. .coordoneaza si urmareste intocmirea planului de inspectie si testare pe toate tipurile de produse. difuzarea la sectia productie a inregistrarilor si reviziilor de inspectii si testari.isi asuma intreaga responsabilitate privind derularea proiectelor in cadrul servicului de asigurare a calitatii.tine evidenta instruirii personalului serviciului asigurarea calitatii.arhiveaza planurile de inspectie si testare intocmite. .coordoneaza si urmareste intocmirea conform contractului si proiectului de executie a cartilor tehnice pentru fiecare comanda. distribuirea controlata.

proiectului de executie. civil. si care considera ca pot dauna renumelui socieatii sau o pot afecta in politica comerciala practicata. disciplinar. in cadrul timpului normal de lucru. sarcinilor sau lucrarilor ce-i revin. -are obligatia sa-si duca la indeplinire toate sarcinile de serviciu stabilite prin fisa postului. . instruirilor si procedurilor. Data semnarii: . conform standardelor ISO. in ceea ce priveste politica economicocomerciala a societatii.are obligatia de a aduce imediat la cunostinta conducerii societatii situatiile in care este implicat direct. . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Titularul postului raspunde dupa caz. . 13. . codurilor. material sau penal. .de indeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu de catre personalul din subordine pentru desfasurararea in cele mai bune conditii a activitatii societatii. Responsabilitati suplimentare : .raspunde personal material si disciplinar pentru orice neindeplinire. documentatiei tehnologice. despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie. in cazul nerespectarii atributiilor. Semnaturi: 14. o perioada de un an de la data incetarii contractului.raspunde material pentru orice distrugere .executarea tuturor altor sarcini trasate de catre conducerea societatii.serviciului conform contractului. situatie in care va fi obligat sa repare integral paguba produsa. 12. lansarea de produse noi.raspunde civil sau dupa caz penal pentru divulgarea sau admiterea scurgerii de date sau informatii catre firme concurente sau care pot deveni concurente. degradare. regulamentul de ordine interioara si contractul individual de munca. normelor. ori prin persoane interpuse . disparitie a tuturor obiectelor de inventar din culpa sa. contracte comerciale interne si externe. -in cazul incetarii contractului de munca din diferite motive. lucrul peste program nefiind considerat suplimentar. precum si a legislatiei in vigoare. nu are voie sa lucreze la o societate concurenta. indeplinire defectuoasa sau cu intarziere a sarcinilor stabilite prin fisa postului.

Denumirea postului: Responsabil calitate mediu 3. .Gestioneaza documentele sistemului integrat calitate/mediu al compartimentului. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.FISA DE POST RESPONSABIL CALITATE MEDIU 1. Pregatirea si experienta: 10.Elaboreaza. modifica procedurile sistemului integrat calitate/mediu al societatii si .distribuie. Responsabilitati si sarcini: . pastreaza. Se subordoneaza: 5. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Denumirea compartimentului: 2. Relatii functionale: 9. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.

Semnaturi: 14. .Verifica indeplinirea obiectivelor cuprinse in programele de mediu ce revin compartimentului din care face parte. stabilirea obiectivelor specifice si crearea programelor de management de mediu. .Verifica tinerea sub control a spectelor de mediu. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.Efectueaza audituri interne daca are pregatirea respectiva. . . 12.Se preocupa de respectarea cu strictete a cerintelor clientilor si a celor de reglementare.Participa la dezvoltarea si implementarea planurilor de pregatire si raspuns in situatii de urgenta.Gestioneaza si controleaza materialele si deseurile. .Inlocuieste documentele perimate cu cele in vigoare si pastreaza documentele mentionate in procedura controlul inregistrarilor. . .Se asigura de adecvanta sistemului integrat calitate/mediu implementat in compartiment cu cerintele referentialelor .furnizand date reprezentantului conducerii . implementeaza si mentine SMM. . .Participa la identificarea necesitatilor de control operational si coordoneaza implementarea si mentinerea acestora.Identifica necesitatile de instruire in domeniul calitatii/mediului si le propune spre avizare reprezentantului conducerii. Data semnarii: . .Face propuneri pentru elaborarea unor noi proceduri operationale si instructiuni de lucru necesare optimizarii activitatilor de protectie a mediului. determinarea semnificatiei lor.pentru sedintele anuale ale conducerii conform procedurii�Analiza conducerii�. .Participa la identificarea periodica a aspectelor de mediu.Dezvolta. Sarcini specifice pentru sistemul de management de mediu: .se asigura ca sunt respectate de personalul compartimentului. sub conducerea reprezentantului managementului.Monitorizeaza performantele de mediu fata de aspectele de mediu semnificative si cerintele reglementarilor identificate.Urmareste implementarea actiunilor corective propuse sau rezultate in urma auditurilor. . . .

. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Denumirea compartimentului: DEPARTAMENTUL INFORMATIC 2.FISA DE POST . . Denumirea postului: PROGRAMATOR 3. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.ceilalti angajati ai firmei. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Programatorul colaboreaza cu: .PROGRAMATOR 1. Se subordoneaza: Administratorului 5. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.serviciul financiar-contabil pentru decontarea cheltuielilor.

Analiza sistemelor. JAVA Script . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. testeaza aplicatiile si modifica programele . ambitie. Baze de date. amabilitate. Pregatirea si experienta: NIVEL DE STUDII: superioare (profil Automatica. clasificare si interpretare a informatiilor . tact.Limba engleza la nivel mediu (scris.Capacitate de a lucra cu oamenii .Culegere. citit) APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE: . 10.Flexibilitate mentala .Rezistenta mare la stres .Usurinta.Configureaza aplicatiile necesare.Inteligenta de nivel superior .Proiecteaza si modifica structura bazelor de date prin codarea descrierii datelor folosind sisteme de gestiune a bazelor de date relationale . claritate si coerenta in exprimare CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: perseverenta.Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor . Informatica) CURSURI DE PREGATIRE: Programare. spirit practic.Elaboreaza module de cod in limbaje de programare folosind medii de dezvoltare integrate .Aptitudine generala de invatare .Atentie concentrata si distributiva .Echilibru emotional . putere de concentrare.Gandire tehnica analitica .9.Proiecteaza scheme logice si diagrame pentru structurarea cerintelor proiectului in secvente logice . incredere in sine. interes pentru documentare si solutionarea problemelor.Acordare de consultanta si consiliere CERINTE PENTRU EXERCITARE: .Cunostinte solide operare MS Office . Internet EXPERIENTA: IN SPECIALITATE: minim 1 an PE POST: preferabil 1 an CUNOSTINTE NECESARE: . Responsabilitati si sarcini: 1.Aptitudini de comunicare . orientare spre sarcina.Medii de programare Visual Studio . Cibernetica.Acordare si transmitere de informatii .Initiativa . Elaboreaza si intretine aplicatii software si baze de date .Management de proiect .Retele de calculatoare (MS) .Internet HTML. ajutorarea si dezvoltarea altora. informarea.Baze de date SQL. Access .

- Intretine dictionarele de date introducand si modificand definitii 2. Ofera asistenta utilizatorilor pentru folosirea proiectelor software dezvoltate - Pregateste documentatia necesara utilizatorilor - Asigura asistenta utilizatorilor prin demonstratii practice si prezentari 3. Dezvolta baza de cunostinte de specialitate a compartimentului - Se documenteaza permanent pe teme de specialitate (studiaza carti si reviste in domeniu, documentatia in format electronic, participa in liste de discutii pe temele de interes) - Colecteaza, structureaza si analizeaza informatiile - Intocmeste rapoarte tehnice - Asigura accesul celorlalti membri ai echipei la informatiile colectate 4. Asigura buna functionare a echipamentelor din dotare - Asigura mentenanta echipamentelor prin respectarea instructiunilor de utilizare, raportarea la departamentul Service a eventualelor defectiuni intervenite - Asigura buna functionare a programelor instalate prin respectarea procedurilor legate de protectia impotriva virusilor informatici, mentinerea configuratiei software RESPONSABILITATILE POSTULUI: Legat de activitatile specifice, raspunde de: - Buna functionare a sistemului informatic de la locul sau de munca - Respectarea temenelor de executie si a cerintelor de proiectare - Calitatea solutiilor informatice oferite - Respectarea standardelor de calitate impuse prin specificatiile proiectelor Legat de disciplina muncii, raspunde de: - Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate - Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma - Utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei - Respectarea prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau - Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei - Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST CONSILIER JURIDIC

1. Denumirea compartimentului: juridic 2. Denumirea postului: Consilier juridic 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: directorului general 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: - cu directorul general pentru a i se comunica si aviza unele decizii interne;pentru intocmirea regulamentului de ordine interioara si in situatia cand acestuia i se aduc anumite modificari; etc Colaboreaza cu: - cu compartimentul economic in vederea obtinerii unor situatii periodice privind achitarea sau neachitarea unor obligatii contractuale pentru a se proceda la aplicarea masurilor legale in vigoare; - cu compartimentul resurse umane - in scopul obtinerii unor evidente periodice a contractelor de munca incheiate cu angajatii societatii etc. 9. Pregatirea si experienta: Studii: Facultatea de Drept, specializat in stiinte juridice

Vechime: 1 an Alte cerinte de specialitate: - cunoasterea normelor de specialitate ce reglementeaza obiectul de activitate al societatii; - cunoasterea legislatiei muncii in vigoare si a modificarilor ei la zi. 10. Autoritate si libertate organizatorica: -sa desfasoare o activitate de consultanta si asistenta juridica la societatea la care isi desfasoara activitatea 11. Responsabilitati si sarcini: - sa respecte programul de lucru; - sa vizeze si sa duca la indeplinire unele decizii din partea conducerii; - activitate de consiliere privind problemele legale cu care se confrunta societatea; -conceperea unor contracte incheiate de societate; -analiza contractelor incheiate de societate; -consultarea periodica a monitorului oficial in scopul aflarii ultimelor acte normative aparute; -reprezentarea societatii in fata instantei judecatoresti in situatia unor litigii; -intocmirea documentatiei necesare propriei sale activitati; -contactarea departamentului financiar contabil in vederea obtinerii unor informatii privind cei care nu si-au achitat obligatiile contractuale; - sa ia masurile necesare impotriva acestor persoane. -folosirea eficienta a timpului de munca; -executarea la termen si de buna calitate a sarcinilor trasate; -cunoasterea si respectarea normelor de protectia muncii si PSI specifice locului de munca; -respectarea contractului colectiv de munca, a contractului individual de munca si a Regulamentului interior; -suporta consecintele legale in cazul provocarii de pagube materiale produse firmei din vina si in legatura cu munca lui; -pastrarea secretului de serviciu, stipulat in clauza de confidentialitate. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST CONSULTANT JURIDIC

1. Denumirea compartimentului: juridic 2. Denumirea postului: Consultant juridic 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale:

9. Pregatirea si experienta: - studii superioare de profil juridic; - cunostinte de operare pe calculator; - cunoasterea a cel putin o limba straina. La acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca ocupantul acestui post, conditii care evident sunt stabilite de fiecare organizatie in parte. 10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Atributii si responsabilitati: � conceperea, redactarea si avizarea contractelor civile, contractelor comerciale sau altor acte juridice incheiate de organizatie cu alte persoane, fizice sau juridice; � vizarea actelor de dreptul muncii (contracte individuale sau colective de munca, decizii de imputare, decizii de desfacere a contractului individual de munca); � promovarea actiunilor judecatoresti in fata instantelor; � reprezentarea societatii in procesele aflate pe rolul instantelor judecatoresti; � promovarea cailor de atac (apel, recurs); � definitivarea si investirea cu formula executorie a sentintelor; � indeplinirea procedurii necesare pentru punerea in executare silita a hotararilor definitive si irevocabile ce pot fi puse in executare silita; � acordarea de consultanta si consiliere in orice alta problema de natura juridica in care este implicata organizatia. Unelte, instrumente, echipament de lucru: instrumente specifice muncii de birou (computer, imprimanta, scanner, xerox, fax, etc.); 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

Pregatirea si experienta: Nivelul de instruire: studii superioare Experienta: 10. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Se subordoneaza: sefului de santier 5. Denumirea postului: Inginer constructor instalatii 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. iinstalatii de gaze si echipare. Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului: . Relatii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile.FISA DE POST INGINER CONSTRUCTOR INSTALATII 1. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Responsabilitati si sarcini: Responsabilitatile postului: Coordoneaza lucrarile de instalatii termice. Denumirea compartimentului: 2. birourile si alte entitati functionale. -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. 9.

Data semnarii: .antemasuratoare.Verifica etapele de lucrari si a calitatii lucrarilor impreuna cu dirigintele de santier. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.negocierea. .intocmirea documentatiilor pentru instalatiile interioare de utilizare GAZE.Mentine legatura cu subcontractorii . .supervizarea si participarea la activitatile de montare instalatii gaze.Pregatirea documentatiilor de licitatie si participarea la negocieri. . . . . necesarul de materiale..Coordoneaza activitatea de instalatii din santier. . .Intocmire de specificatii tehnice pentru echipamente. �ncheierea si monitorizarea contractelor de lucrari. Semnaturi: 14. .Urmarirea si coordonarea lucrarilor de mentenanta. .Coordoneaza lucrarile de instalatii si echipare. schema izometrica. 12.Actioneaza pentru conformitatea solutiilor tehnice in proiectare compatibile cu tehnologiile de executie. . �ncheierea si monitorizarea contractelor de service .negocierea.

Este responsabil de buna functionare a utilajului.Anunta seful ierarhic despre neregulile constatate in functionare. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Denumirea postului: Motostivuitorist 3. . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.Depoziteaza semifabricatele in ordinea numarului si functie de densitatea lor. Responsabilitati si sarcini: Responsabilitati : . Relatii functionale: 9. . . . Se subordoneaza: Sef de productie 5.Verifica zilnic inainte de pornirea utilajului nivelul uleiului. Pregatirea si experienta: Studii medii 10. Executa : .Nu paraseste locul de munca decat in pauzele organizate sau la indicatia sefului direct. . a carburantului. cu ordinea si curatenia la locul de munca. .Noteaza in caietul motostivuitorului eventualele defecte constatate. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. apa de racire. Denumirea compartimentului: 2. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.Este raspunzator de depozitarea corecta functie de densitate a blocurilor de polistiren. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7.FISA DE POST MOTOSTIVUITORIST 1.

Se subordoneaza: Asistentului Manager 5. directorul economic. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.Vechime: min 1 an in functia de secretara relatii publice.Alimenteaza linia de taiere cu semifabricat conform cu comenzile in derulare. germana.Sa execute dispozitiile PSI si SSM conform cu indatoririle stabilite.Alte dispozitii date de seful direct. . Denumirea postului: Secretariat relatii publice 3. . Relatii functionale: In cadrul firmei colaboreaza cu: asistentul manager. seful AQ si celelalte persoane. directorul comercial.Operatii de service la masina atunci cand apare un defect. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.Limbi straine: engleza. . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. .. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. 9. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. In afara firmei: cu persoanele fizice si juridice aflate in relatii de serviciu si cu toate straturile publice. directorul tehnic. Denumirea compartimentului: Compartimentul Secretariat Administrativ 2.Spalarea saptamanala a utilajului. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.Curatenie zilnica la locul de munca si pe eventualele sectoare trasate de seful direct. 12. Data semnarii: FISA DE POST SECRETARIAT RELATII PUBLICE 1.Studii necesare: Studii superioare.Pregatirea paletilor cu produse finite pentru livrare. 2. Pregatirea si experienta: 1. . . Responsabilitati si sarcini: Rolul postului: . 10. Semnaturi: 14. directorul general. .Depozitarea produselor finite conform indicatiilor gestionarului. franceza. 3.

Sa provoace in randul angajatilor un sentiment de solidaritate a intereselor proprii cu cele ale firmei. 2. Deplasari curente 1. registrul de evidenta a sesizarilor etc. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Sa informeze opinia publica in contact cu societatea asupra aspectelor esentiale din activitatea firmei. Sarcini: 1. Semnaturi: 14. 2. repartizeaza si preda corespondenta interna si externa.In raza localitatii firmei:cand e cazul la oficii de posta. Primeste. Data semnarii: . 3. Organizeaza si urmareste condica de prezenta a personalului. 8. 7. Coordoneaza stabilirea necesarului de aprovizionat cu materiale de intretinere. posta. 5. 6. e-mail. 9. Sa inoculeze convingerea ca firma este capabila sa satisfaca in cele mai bune conditii necesitatile consumatorilor/clientilor in privinta produselor/serviciilor firmei. 12. Semneaza Registrul de intrare si iesire a corespondentei. rechizite si materiale consumabile pentru toate compartimentele societatii. Asigura calitatea activitatilor desfasurate de compartimentele si personalul din subordine conform SMQ. condica de expediere a corespondentei.Asigura interfata societatii cu toate straturile publice. registrul de evidenta a audientelor. Urmareste mentinerea in stare de functionare a instalatiilor tehnice de paza si alarmare sesizand imediat formatiunea de lucru si conducerea societatii in cazul aparitiilor unor defectiuni.In afara localitatii firmei: -----. si le transmite la destinatari prin fax. Redacteaza documentele aferente domeniului. inregistreaza. 4. astfel incat sa castige increderea opiniei publice.

in vederea bunei functionari a pro iectelor Asociatiei........... Planifica.. care sa rezolve problemele ridicate in cadrul functionarii proiectelor...... intre echipele departamentelor........Asigura......... a planului anual de actiune. Raspunde de indeplinirea cu succes a obiectivelor si indicatorilor planificati in cadrul proiectelor Departamentului si ale Departamentului ca structura unitara........ Sarcini si responsabilitati : 1.... a bugetului estimativ anual necesar derularii proiectelor.FISA DE POST COORDONATOR DEPARTAMENT PROGRAME Norma de lucru : 100%......... coordoneaza... coordoneaza.. Raspunde de dezvoltarea si functionarea optima a Departamentului programe.. inregistrate in cadrul Departamentului Programe..... .. monitorizeaza si evalueaza activitatile financiare... a organigramei Departamentului................. coordoneaza................................ regulamentul de functionare al Departamentului/proiectelor........... monitorizeaza si evalueaza dezvoltarea.. obiectivelor si indicatorilor aceastora... 8 ore/zi Responsabilitati principale : 1. 3........... 2. atat din punct de vedere financiar-administrativ cat si operational. administrative si operationale ale proiectelor Asociatiei.. monitorizeaza si evalueaza activitatea Departamentului Programe al Asociatiei...............Planifica... la identificarea surselor de finantare si atragerea de fonduri......Planifica.... contribuind cu propuneri la planificarea strategica a organizatiei............. implementarea si marketing-ul proiectelor din cadrul Departamentului Programe........ 2....... Initiaza/Faciliteaza intalniri de lucru intre departamente/echipe....... legatura intre Departamentul Programe si alte Departamente ale Asociatiei...... la elaborarea proiectelor.........

...... periodic sau la solicitare.... produse ale diferitelor proiecte ca: suport pentru training.................. Reprezinta organizatia in fata tertilor in limitele delegarii de catre Directorul Executiv 12.... de cate ori este nevoie........ pe langa activitatile in cadrul proiectelor si programelor curente 10........ Identifica nevoile de suport ale coordonatorilor de proiecte/asistentilor Departamentului programe in vederea atingerii unei perfomante optime in implementare si asigura oferirea suportului necesar....... chiar membrii acestora 11... partenerii proiectelor. buletine informative.......... serviciile achizitionate in cadrul proiectelor.... gestioneaza... Elaboreaza si coordoneaza dezvoltarea materialelor promotionale ale proiectelor...........Intocmeste rapoarte de activitate ale lui si ale departamentului. Identifica posibile surse de finantare si stabileste in acord cu Directorul Executiv posibilitatea si maniera atragerii de fonduri pentru indeplinirea obiectivelor Asociatiei.......................... veniturile si cheltuielile proiectelor. 7.. in fomat print sau electronic...Se implica in organizarea diferitelor evenimente si activitati derulate de catre Asociatia....... 5..... statistici rezultate din implementarea proiectelor si se asigura de inregistrarea si transmiterea lor catre alte departamente ale Asociatiei...... 6...............In functie de cerintele de implementare ale proiectelor si de problemele acestora... 9. conducerea acestora si in masura necesitatilor......Elaboreaza propuneri privind sustenabilitatea proiectelor din cadrul Departamentului programe si chiar a functionarii Departamentului.. planifica calendare de derulare ale proiectelor si redacteaza rapoartele proiectelor.........3.. in vederea asigurarii eficientei proiectelor in respectul principiului cost-eficienta si reglementarilor/clauzelor din contractele de finantare..... 8...... Coordonatorul de Programe poate contacta organizatiile m embre Asociatia..Colecteaza si analizeaza date............. Informeaza regulat Directorul executiv asupra ..... 4..... sarcini administrative cum ar fi corespondenta cu finantatorii...... etc..Monitorizeaza.. evalueaza. precum si alte materiale.......... Se ocupa personal de sau deleaga coordonatorilor de proiecte/asistentilor departamentului programe. brosuri....... materiale educationale............ documente privind achizitii de bunuri si servicii..........

. la solicitarea Directorului Executiv 14. 13...... Internet... franceza) • Abilitati de conducere a intalnirilor de lucru sau evenimente speciale • Abilitati de lucru PC (Office... evaluari care vor avea loc trimestrial si care vor fi coordonate de Directorul executiv.. organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor • Abilitati de comunicare in relatia cu tertii si cu organizatiile membre ale federatiei • Abilitati de comunicare scrisa. financiare si materiale) • Abilitati de comunicare si relationare interpersonala.... • Relatii functionale cu Coordonatorul Departamentului Financiar si cu Responsabilul Resurse Umane Cerintele postului : • Studii superioare de preferat in domeniul stiintelor umane • Cunostinte..... verbala in cel putin o limba de circulatie internationala (de preferat engleza.functionarii proiectelor si Departamentului. Poate indeplini diverse sarcini care nu se subscriu neaparat specificului postului.Revizuirea fisei de post poate avea loc in cadrul sesiunilor de evaluare ale Coordonatorului Departamentului Programe....... Power-Point) • Abilitatea de a colecta date de a le centraliza si a le prezenta sub forma de rapoarte financiare si narative • Abilitatea de lua decizii administrative/procedurale si de a emite propuneri privind functionarea optima a Departamentului • Permis de conducere auto. abilitati si experienta minim 4 ani in management de proiect (incluzand gestiune de resurse umane. in limitele legale...... necesitati cu posibilitatea compensarii efortului sub forma de zile libere sau program de lucru redus. Relatii de munca : • Se subordoneza direct Directorului Executiv al Asociatiei........... Semnaturi : Angajat ..... categoria B • Disponibilitate pentru deplasari in afara Bucurestiului si chiar a tarii • Disponibiltate pentru program prelungit in functie de urgente.

Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.Vechime in munca / in specialitate (nr. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Se subordoneaza: Directorului Tehnic. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.MECANIC AUTO 1. 9.Nivel de studii si tipul lor: ����������������������� . Relatii functionale: In indeplinirea sarcinilor de serviciu colaboreaza cu ceilalti salariati din cadrul serviciului. ani si tipul specialitatii):��������� .Angajator Nume/Prenume Nume/Prenume FISA DE POST . Denumirea postului: MECANIC AUTO 3. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENT TEHNIC 2. cu seful serviciului si cu serviciul Aprovizionare-Distributie. Pregatirea si experienta: Cerinte minime: . 5.

� Respectarea normelor de protectie a muncii si PSI. � Executa si alte sarcini conform specificului locului de munca solicitate de seful direct sau de conducerea companiei. � Intocmirea documentelor necesare pentru evidentierea interventiilor efectuate si predarea la timp catre compartimentele autorizate. � Raspunde de efectuarea corecta si la timp a reparatiilor mijloacelor de transport. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. � Urmarirea starii tehnice a mijloacelor de transport si anuntarea sefului direct la sesizarea unor defectiuni. constituie motiv de sanctionare. Responsabilitati si sarcini: � Intretinerea mijloacelor de transport inainte de plecarea in cursa. Semnaturi: 14. Data semnarii: .10.Realizarea corecta si la timp a reparatiilor mijloacelor de transport. � Realizarea reparatiilor necesare la mijloacele auto. � Neindeplinirea totala sau partiala sau indeplinirea defectuoasa a sarcinilor specificate in fisa postului. conform prevederilor Codului Muncii. inclusiv cu desfacerea contractului individual de munca. � Stabilirea necesarului de piese de schimb si emiterea comenzilor necesare catre seful direct. . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.

strunguri conventionale si cu control numeric.sa regleze dispozitivele masinii.sa intretina si sa manuiasca masinile unelte. ustensilele si materialele. . . Se subordoneaza: 5. Relatii functionale: 9. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Pregatirea si experienta: Scoala profesionala sau un curs de calificare in domeniu 10.strunguri-revolver. uneori si sisteme de automate de fabricatie.FISA DE POST STRUNGAR 1. acuratetea si finisajul de suprafata specificate. .sa citeasca si sa foloseasca schitele si alte documentede acest gen si sa stabileasca cum se executa munca: adica sa selecteze viteza.sa prelucreze cu masina piese de diferite forme si marimi aducandu-le la dimensiunile. . Denumirea postului: Strungar 3. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. . . . Respnsabilitatile postului: In raport cu aparatura si materialele utilizate: . Denumirea compartimentului: 2. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Responsabilitati si sarcini: Munca de strungar de metale este de a fabrica piese rotative. Sarcini: .sa efectueze taieturi fine. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. uneltele de fixat si piesele de lucru.masini de alezat si alte masini de acest fel. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.

Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Relatii functionale: Are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. Semnaturi: 14. 12. Se subordoneaza: Sefului de santier 5.. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Materialele cu care se lucreaza sunt in general tot felul de metale.participa la asamblarea de utilaje .efectueaza constructii metalice . Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. PSI si a prescriptiilor tehnice ale ISCIR . Semnaturi: 14. Responsabilitati si sarcini: .verifica instrumentele inainte de inceperea sudurii si semnalizeaza imediat orice defect aparut 12.ustensile manuale pentru munca de intretinere uzuala precum si propriile maini. Denumirea postului: Sudor 3. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Pregatirea si experienta: Studii generale 10. Data semnarii: FISA DE POST SUDOR 1. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Data semnarii: .respecta in exercitarea atributiilor sale normele de protectia muncii. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. 9. Denumirea compartimentului: 2. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.

Pregăteşte materialele de vopsire . inclusiv lucrări specifice de vopsitorie auto.activitati principale si responsabilitati : Vopsitorul industrial realizează lucrări de vopsitorie pe o gama variata de produse simple sau complexe din metal. instalaţiile şi echipamentele cu care lucrează Stabileşte lucrările de vopsire în funcţie de produsele. Vopsitorul industrial asigură satisfacerea următoarelor cerinţe : Utilizează şi întreţine SDV-urile.Fisa de post Vopsitor industrial Organizatia: SC ……………. Manipulează şi condiţionează produsele vopsite. lemn. SRL Denumirea postului: Vopsitor industrial Codul COR: Titularul postului: Scopul postului . plastic. Efectuează lucrările de vopsire şi de finiţie (retuşuri). Aplică masticuri pentru realizarea etanşeităţii şi rigidităţii îmbinărilor şi pentru protecţia suplimentara la lovituri a unor suprafeţe vopsite . suprafeţele ce trebuiesc vopsite. utilajele. prin diferite metode. Aplică tratamente specifice pentru coacerea (uscarea) mai rapidă a materialelor de vopsire sau îmbunătăţirea calităţii stratului final . .

Are simţ cromatic şi estetic dezvoltat. precum şi modul de utilizare a diverselor materiale de vopsire .) şi parametrii de funcţionare ai acestora. plastice. de a alege metoda eficientă şi de a acţiona cu rapiditate pentru eliminarea defectelor. Are un comportament adecvat fată de clienţi atunci când execută vopsiri în unităţi Service. în funcţie de natura suprafeţelor pe care se aplică (metale. solvenţi etc. Competenţe fundamentale . aderenţa. dă dovadă de operativitate în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a timpului necesar realizării diferitelor etape de executare a vopsirii. maşini de şlefuit etc. atunci când execută operaţii de vopsire la autovehicule. Are abilităţi în utilizarea SDV-urilor şi instalaţiilor echipamentelor cu care lucrează Dă dovadă de rigoare şi seriozitate în respectarea normelor de protecţia şi securitatea muncii.zise . Criteriile de calitate ale lucrărilor de vopsire efectuate. Acţionează cu precizie . Are capacitatea de a identifica suprafeţele. instalaţiilor şi echipamentelor din dotare: (pistoale de vopsit . caroserii . lemn). zonele ce trebuie finisate (retuşate). Vopsitorul industrial posedă cunoştinţe în legătură cu: Utilizarea şi întreţinerea SDV-urilor. masticuri. perii. diluanţi. îndemânare şi corectitudine la prepararea materialelor şi la aplicarea acestora pe diferite suprafeţe sau zone. cauzele care le generează şi modul de eliminare al acestora. oferă soluţii optime clienţilor. vâscozitate. dispozitive de şlefuit. calitativ şi economic . pe lângă operaţiile de vopsire propriu .Oferă soluţii din punct de vedere tehnic. suprafeţe care trebuie vopsite . Diversitatea tipurilor de piese . utilajelor. ) şi modul de utilizare şi aplicare al acestora. Metodele de identificare ale suprafeţelor şi zonelor ce urmează să fie vopsite Caracteristicile fizice şi chimice (aspect. raşchete. Defectele ce pot apărea în timpul operaţiilor de vopsire. compoziţie) ale materialelor utilizate în procesul de vopsire (vopsele. instalaţii specifice de vopsit. estetic .

securitatea muncii. Competenţe generale pe domeniul de activitate 1 Aplicarea normelor de protecţia muncii. 4 Executarea lucrărilor de vopsire şi de finiţie. 2 Comunicarea interactivă la locul de munca.1 Efectuarea lucrului în echipa. instalaţiilor şi echipamentelor. Competenţe specifice ocupaţiei 1 Stabilirea lucrărilor de vopsire. 5 Aplicarea tratamentelor speciale 6 Aplicarea masticurilor 7 Aplicarea produselor anticorozive de protecţie 8 Manipularea pieselor metalice. subansamblelor şi pieselor de plastic Activităţi si sarcini specifice pe care le efectueaza in echipa: .Pregătirea locului de muncă şi a condiţiilor de lucru . 3 Dezvoltarea profesionala 4 Utilizarea SDV-urilor.Planificarea activităţii şi sarcinilor . utilajelor. accesoriilor. 2 Aplicarea procedurilor de calitate. 2 Pregătirea suprafeţelor de vopsit 3 Pregătirea materialelor pentru vopsire. protecţia mediului şi prevenirea şi stingerea incendiilor.Colectare date pentru întocmirea documentelor specifice .

.Manipulări şi manevre specifice activităţii . Informaţiile cerute sunt relevante pentru activitatea desfăşurată. soluţionare reclamaţii primite de la clienţi Membrii echipei pot fi: şef ierarhic. 2. Culege informaţii de la celelalte posturi de lucru 1.2. reducerea neconformităţilor.1. utilaje ). defecţiunilor ce au apărut prin identificarea cauzelor care le-au generat şi găsirea de soluţii pentru eliminarea acestora.Soluţionare probleme de tipul : organizarea si amenajarea locului de munca. Sursele de informare sunt identificate şi utilizate corect.2. Oferă informaţii altor posturi de lucru 2. COMUNICAREA INTERACTIVĂ LA LOCUL DE MUNCĂ 1. tinichigiu auto. 1. Transmiterea informaţiilor se face prin mijloace specifice. 2. colegi cu care se află în relaţii funcţionale: vopsitori . Participă la discuţiile în grup pentru a obţine rezultate corespunzătoare în muncă .1. identificare soluţii pentru imbunatăţirea condiţiilor de lucru la un post din echipă .Intervenţii în caz de avarii disfuncţionalităţi (defecte la instalaţii .3. electrician şi mecanic (auto sau de întreţinere ). Culegerea de informaţii se face astfel încât să se asigure menţinerea continuităţii în desfăşurarea fluxului tehnologic. 2. scule.3. . Terminologia de specialitate este utilizată correct pentru transmiterea informaţiilor. 3. Informaţiile solicitate sunt oferite prompt şi corect. 1.

SECURITATEA MUNCII. Activitatea la locul de muncă se desfăşoară în condiţii de securitate. Echipamentul de protecţie este complet. Aplică NPM şi de protecţia mediului 1. Însuşirea corectă a procedurilor de protecţia muncii şi de protecţie a mediului este asigurată prin participarea la instructajele periodice. 2.1. Măsurile de prim ajutor sunt însuşite corect. PROTECŢIA MEDIULUI. 3. 1. conform lucrărilor de executat.5. 3. panourile de informare. Echipamentul de protecţie este întreţinut şi păstrat în conformitate cu procedura specifică locului de muncă.1 Răspunsurile formulate în cadrul discuţiilor de grup sunt pertinente şi argumentate. Aplică NPSI 2. Legislaţia şi normele de protecţia muncii şi de protecţie a mediului sunt însuşite şi aplicate în conformitate cu specificul locului de muncă.4. Surse de informare: instrucţiuni de lucru. PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR 1. Mijloace de comunicare: panouri de informare. 1.2.2 Participarea la discuţiile de grup este constructivă şi are drept scop îndeplinirea sarcinilor echipei. interfon Metode de comunicare: comunicare verbală.3 Intervenţiile în cadrul discuţiilor sunt formulate respectând termenii procesului de producţie despre care se discută. şefi ierarhici. 1. 1. tehnologia de lucru. . respectând normele PSI. proces verbal ). APLICAREA NORMELOR DE PROTECŢIA MUNCII. colegi de echipă. telefon . scrisă (caiet de predare – primire a schimbului . plăcute de marcare).1.3. vizuală (semnale luminoase.3.

conform normativelor de acţionare. Starea tehnică a echipamentelor de protecţie şi de stingere a incendiilor este verificată periodic.3.2.4. Primul ajutor este acordat rapid şi corect în conformitate cu tipul accidentului produs. Echipamente de protecţia muncii: salopetă antistatică sau combinezon antistatic. Accidentul apărut este semnalat prin contactarea cu promptitudine a persoanelor din serviciile abilitate. mască antichimică.2. 3. conform procedurilor specifice locului de muncă. Echipamentele şi materialele de stingere a incendiilor sunt identificate corect şi rapid. 4. în ordine. Măsurile de urgentă şi de evacuare sunt aplicate rapid şi cu luciditate. 3. 4. ca şi a celor de PSI. ochelari de protectie.1.1.2. respectând procedurile specifice locului de muncă. 2. conform procedurilor specifice.2. . Raportează pericolele care apar la locurile de muncă 3. cagulă de protectie. Procedurile PSI sunt însuşite prin participarea la instructajele periodice şi aplicaţiile practice. mănuşi de cauciuc. 4. Pericolele potenţiale sunt identificate rapid şi cu atenţie pe întreaga perioadă a desfăşurării activităţii şi sunt raportate prompt persoanelor abilitate. în conformitate cu normele specifice şi este raportată persoanelor abilitate. 4.3. bocanci sau pantofi de securitate. Se utilizează echipamentul de intervenţie conform normelor de protecţie şi igiena muncii. Aplică proceduri de urgenţă şi de evacuare 4.

. maşini stingere incendii . iritaţii. galeţi cu nisip. tăieturi. apa. extinctoare. materiale absorbante. Echipamente de stingere a incendiilor: hidranţi. bioxid de carbon.şapcă . strivituri. Materiale pentru stingerea incendiilor: nisip. Tipuri de accidente: arsuri. lopeţi. zgura chimica. Tipuri de instructaje periodice – zilnice sau lunare. intoxicaţii. vătămari corporale prin alunacare pe suprafeţe cu vopsea.

Alege sculele. 2.2 Sculele. UTILIZAREA SDV-urilor. dispozitivelor şi verificatoarelor.4 Curăţirea. 2. 3. dispozitivele şi verificatoarele sunt verificate periodic. în vederea recondiţionării / casării. pentru a asigura utilizarea corectă şi lipsita de riscul unei deformări suplimentare sau accidente.3 Alegerea ţine seama de gradul de uzură al sculelor.1 Sculele. 2. în cazul apariţiei semnelor de uzură. dispozitivele şi verificatoarele se aleg în funcţie de operaţiile ce urmează să fie executate. dispozitivelor şi verificatoarelor se face în funcţie de specificul lucrării . 1. dispozitivele şi verificatoarele necesare lucrului. incendii.1 Sculele.Pericole potenţiale: explozii. dispozitivelor şi verificatoarelor se face cu discernământ.2 Alegerea sculelor. INSTALAŢIILOR ŞI ECHIPAMENTELOR 1. 3 Utilizează sculele. 2 Întreţine sculele. pentru stabilirea gradului de uzură al acestora. dispozitivele şi verificatoarele sunt manipulate şi utilizate în condiţii de securitate maximă pentru a evita accidentele de muncă .3 Întreţinerea sculelor. dispozitive şi verificatoare.1 Utilizarea sculelor. conservarea se fac conform recomandărilor fabricanţilor de scule. UTILAJELOR . pentru utilizarea eficientă şi ferită de riscul unor deteriorări. 1.2 Sculele. dispozitivele şi verificatoarele sunt selecţionate cu discernământ. . 1. dispozitivelor şi verificatoarelor se face permanent. pentru a se asigura utilizarea lor eficientă în procesele productive. dispozitivele şi verificatoarele 3. dispozitivele şi verificatoarele 2.

dispozitive şi verificatoare: pistol pneumatic de vopsit de diferite tipuri. 5. dacă sunt în parametrii de funcţionare. dispozitive speciale. sau deteriorarea acestora. 5. Scule.4 Utilizarea sculelor. 3. dispozitive complexe de combinare şi diluare alcătuite din baze de stocare date .1. 4. Depozitarea sculelor. dispozitivelor şi verificatoarelor se face conform instrucţiunilor de lucru şi de exploatare. conform fişei de automentenanţă . conform fişei de automentenanţă .3 Defecţiunile apărute sunt identificate şi communicate serviciilor de specialitate. dispozitive de curăţat şi finisat. instalaţiile şi utilajele sunt utilizate în condiţii de securitate maximă pentru a se evita accidentele de muncă. cu responsabilitate. 5. 4 Depozitează sculele. instalaţiile şi echipamentele . 4.2 Depozitarea se face în aşa fel încât să permită accesul uşor . dispozitivele şi verificatoarele 4. pentru analizare şi remediere. instalaţiile şi utilajele sunt verificate zilnic. sănii .4 Defectele grave identificate sunt comunicate cu promptitudine serviciului de specialitate.3 Defectele identificate sunt analizate şi remediate cu operativitate. dispozitivelor şi verificatoarelor se face în locurile stabilite prin procedurile interne.3.2 Echipamentele. conveioare / sănii .3 Depozitarea se face în condiţii de siguranţă.1 Echipamentele . 5. 5 Utilizează şi întreţine utilajele. .

instalaţii. marţagonul . perii de sârmă.Reparaţii şi recondiţionări SDV-uri . .Menţinere tehnologică (mentenanţă funcţionare) utilaje. agitatoare. roboţi de vopsire. . utilaje şi instalaţii: băi de imersie. echipamente şi instalaţii. maşini de şlefuit – lustruit.conveioare aeriene (balancele) . raşchete . ciocan (îndreptare neregularităţi). instalaţii moderne de vopsit în câmp electrostatic Servicii de specialitate: . pompe. Echipamente. piatra ponce. Unelte specifice: Şpaclu. .Întreţinere şi reparaţii utilaje. cuve. piatra de spumă de mare .

4 Stabilirea metodei ţine seama de cerinţele prevăzute în documentaţia tehnică. 2. . Identifică suprafeţele care necesită vopsire 1. în funcţie de aspectul acestora. 2.1 Identificarea suprafeţelor de vopsit se face vizual.3 Stabilirea metodei are la bază criteriul calitativ şi estetic. 2.5 Alegerea materialelor se face în funcţie de dotarea tehnică a atelierului. 2. 3.1 Alegerea materialelor se face în funcţie de natura suportului pe care urmează să fie aplicate. utilajelor). cu atenţie.1 Stabilirea metodei se face în funcţie de mărimea şi natura suprafeţei ce va fi vopsită 3. fişe de automentenanţă (parametrii de funcţionare ai utilajelor care trebuiesc verificaţi la pornirea şi în timpul funcţionării instalaţiilor. 3. Stabileşte metoda de vopsire 3. echipamente.3 Alegerea materialelor se face în funcţie de mărimea suprafeţei ce urmează a fi vopsită . 1.2 Stabilirea metodei se face în funcţie de dotarea atelierului.2 Identificarea pieselor de vopsit se face prin verificarea cu discernământ a suprafeţelor acestora. STABILIREA LUCRĂRILOR DE VOPSIRE 1.4 Alegerea materialelor se face în funcţie de preferinţele solicitantului. 2. instalaţii. utilaje.2 Alegerea materialelor se face în funcţie de gradul de pregătire al suportului. Alege materialele de vopsire 2.Documentaţie: instrucţiuni de lucru şi exploatare SDV –uri. 3.

lacuri. Aspectul suprafeţei de vopsit trebuie să fie: fără impurităţi mecanice . materiale abrazive. degresată . uleiuri. zgârieturi . solvenţi. lustruită.6 Stabilirea metodei de vopsire se face în funcţie de ponderea suprafeţei ce va fi vopsită în cadrul fiecărui reper şi al produsului în ansamblu. decapată . fără găuri. Materiale: vopsele. 3. chituri. lucioasa . crăpături . materiale pentru ştergere. . adjuvanti. diluanţi.5 Stabilirea metodei se face în funcţie de natura materialelor ce vor fi utilizate.3. fără oxizi. curată.

1. Aparat Brillancemeter ) PREGĂTIREA SUPRAFEŢELOR DE VOPSIT 1. rugină. cu atenţie. 1. până la eliminarea reziduurilor rezultate la şlefuire şi obţinerea unui aspect vizual curat.10. până la obţinerea aspectului şi rugozităţii cerute. Suprafeţele şlefuite sunt şterse. 1. Pregăteşte mecanic suprafeţele 1.9 Zonele de suprafaţă care necesită vopsire parţială sunt trasate.bandă autoadezivă. . în funcţie de natura suprafeţei .2 Pregătirea mecanică se face în locuri special amenajate / în postul de lucru. aparate speciale de măsurat (Aparat Wave Scan DOI. material protector. 1. evidenţiate şi delimitate conform documentaţiei tehnice . 1.4 Pregătirea mecanică se face ţinându-se cont de calitatea şi caracteristicile suprafeţei suportului ce urmează să fie vopsită.1 Pregătirea mecanică se realizează prin şlefuire.5 Pregătirea mecanică se face în funcţie de natura materialelor pentru vopsit ce vor fi folosite. 1. Suprafeţele sunt şlefuite pentru eliminarea defectelor de tablă sau de peliculă.6 Pregătirea mecanică se face ţinându-se seama de cerinţele prescrise în documentaţia tehnologica 1.3 Pregătirea mecanică se aplică tuturor suprafeţelor ce urmează să fie vopsite. Metode de verificare a aspectului suprafeţelor de vopsit: vizual.7. utilizând dispozitive şi materiale specifice. Zonele de suprafaţă care nu necesită vopsire sunt protejate utilizând materiale protectoare .8. 1. 1.

2. Pregătirea chimică presupune: degresare grosieră si fină prin spălare cu benzină. lustruirea cu pastă şi lichid de şlefuit a suprafeţelor vopsite la autoturisme. 2. şlefuire cu hârtie sticlată sau piatră ponce a pârtilor metalice de la caroserie autobuze.4. autocamioane. inveliş caroserie ). Pregătirea chimică se face în funcţie de. microbuze. metal. plastic etc. curatirea de rugină si şlefuirea diferitelor neregularităţi ( bară de şoc autobuze . Pregăteşte chimic suprafeţele (degresarea) 2. curăţirea modelelor din lemn. troleibuze. curăţirea cu piatra ponce sau hârtie hidrorezistentă a suprafeţelor date cu spirt. ştergerea şi uscarea subansamblelor şi ansamblelor vopsite ale bicicletei.1 Pregătirea chimică se aplică tuturor suprafeţelor ce urmează a fi vopsite. solvenţi. curăţire vopsele vechi. lavete degresante.gradul de finisare al suprafeţei respective. . în vederea aplicării de ornamente şi figuri. sodă calcinată. autoturisme etc. a suprafeţelor care urmează sa fie vopsite sau lăcuite ( lemn. spălarea. motoretei. curăţirea şi pregătirea suprafeţelor metalice în vederea lăcuirii exterioare a avioanelor. sodă caustică.2. terebentină. Lucrări de pregătire mecanică a suprafeţelor: şlefuirea suprafeţelor mici şi plane după chituire.5 Pregătirea chimică se realizează cu atenţie până la obţinerea suprafeţelor curate .2 Pregătirea chimică se face utilizând materiale specifice. 2. biciclete. locomotive.3 Pregătirea chimică se realizează în locuri special amenajate. 2. autoturisme. motociclete. lustruirea pieselor de la maşini unelte cu pasta de lustruit.chit la autobuze. petrol.). detergenţi.

1.5 Matrialele sunt verificate dacă sunt în termenul de garanţie prescris de fabricant .6 Matrialele neconforme calitativ sunt consemnate. banda adezivă. suport pentru abrazive. prelucrare manuală Materiale protectoare: vaselină. 2. prelucrare mecanica. Asigură materialele necesare 1. mixte.3 Materialele sunt ridicate din depozit şi sunt transportate în postul de lucru respectând procedurile specifice referitoare la manipulare şi siguranta . zonele pentru care se foloseşte. suprafeţele care se acoperă. prelate .Echipamente: cabine special amenajate.2 Necesarul de materiale este asigurat urmărind şi respectând normele tehnologice şi de consum prevăzute . 1. PREGĂTIREA MATERIALELOR PENTRU VOPSIRE 1. în vederea analizei .1 Necesarul de materiale este asigurat în funcţie de cerinţele tehnologice. maşini de şlefuit. 1. prin inserţie. Omogenizează materialele . 1. aparate pneumatice de curăţat rugina .4 Materialele sunt verificate dacă sunt în conformitate cu prescripţiile de calitateprevăzute în fişa ce însoţeşte materialul 1. Procese de realizare : prin aspersie. hirtie cerată.

2. .9. 3.2 Omogenizarea se face în locuri special amenajate sau în postul de lucru. până la obţinerea culorii şi aspectului cerut. 3.3 Omogenizarea se face respectând recomandările fabricantului de materiale de vopsire. Verificarea culorii vopselei se face cu atenţie. 3. 3.6 Omogenizarea se realizează cu atenţie conform prescriptilor tehnice în scopul eliminării riscurilor apariţiei diferenţelor de nuanţă a suprafeţelor. conform catalogului sau specificaţiilor din tehnologie. după vopsire . 2. 3. 2. 4. 3.1 Diluarea se face în locuri special amenajate.6 Combinarea se face în funcţie de compoziţia chimică a materialelor. Combină materialele 3. Omogenizarea se realizează utilizând scule sau dispozitive speciale.7 Combinarea se face în funcţie de dotarea tehnică a atelierului de vopsitorie.2. în funcţie de dotări. 3. în funcţie de dotări.2 Combinarea se realizează utilizând scule şi dispozitive speciale. 4.4 Omogenizarea se execută în colaborare cu personal specializat.1.5 Omogenizarea se realizează prin amestecare perfectă. conform instrucţiunilor de preparare.2 Diluarea se face respectând indicaţiile fabricantului materialelor.4 Combinarea se face în colaborare cu personalul din laboratoarele specializate.1 Combinarea se face în locuri special amenajate sau în postul de lucru . 3.5 Combinarea se face până la obţinerea aspectului şi a parametrilor prevăzuţi în documentaţie.3 Combinarea se face respectând reţetele stabilite de fabricantul materialelor pentru obţinerea diferitelor culori.8 Materialele de vopsire sunt preparate cu adaosuri de întăritori şi adjuvanti în funcţie de caracteristicile acestora. Diluează materialele 4. 2. 2. 3.

Aplică straturile de bază 1.8 Aplicarea se face până la obţinerea calităţii suportului necesar pentru aplicarea stratului final de vopsea. 2. 2. conform parametrilor specificaţi în cerinţele de calitate.1 Aplicarea se face în spaţii special amenajate sau în postul de lucru. 1. dispozitive şi materiale speciale. în funcţie de dotarea atelierului şi de tipul lucrării. 4. în funcţie de fiecare grupă de vopsea. 1. 1.3 Aplicarea se face folosindu-se materiale corespunzătoare. 1. Aplică stratul final 2.2 Aplicarea se face utilizând echipamente SDV-uri speciale.2 Aplicarea se face utilizând unelte şi echipamente specifice operaţiei respective.3 Diluarea se face utilizând scule.1 Aplicarea straturilor de bază se face în postul de lucru / atelier. pentru obţinerea grosimii prevăzută în documentaţia tehnologică.5 Aplicarea se face ţinându-se cont de natura materialului suport. care elimină defectele de aspect ale suprafeţei.6 Aplicarea stratului de bază se face până la obţinerea unei pelicule uniforme. 1.4 Aplicarea se realizează în straturi successive ţinându-se cont de timpii de uscare indicaţi de fabricanţii materialelor. 1. în funcţie de caracteristicile şi compoziţia acestora.4. 1.4 Aplicarea se realizează în straturi succesive. în funcţie de tipul lucrării. 2. 2.7 Aplicarea stratului de bază se face cu atenţie. .3 Aplicarea se face în funcţie de proprietatile chimice ale vopselei (vâscozitate).4 Diluarea se face până la obţinerea parametrilor de aplicare conform instrucţiunilor din reţetele de preparare EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE VOPSIRE ŞI DE FINIŢIE 1.

Aparat Brillancemeter). înţepături. în spaţii bine iluminate. utilizat la caroserii). scurgeri. vâscozitate). 4.3 Verificarea stratului de vopsea se face cu atenţie în scopul identificării zonelor care necesita revopsire.4 Verificarea calităţii stratului de vopsea se face pentru fiecare suprafaţă vopsită. 4.4 Efectuarea finiţiei se realizează ţinând cont de proprietăţile chimice ale vopselei de retuş (aspect. APLICAREA TRATAMENTELOR SPECIALE 1.2 Efectuarea finiţiei se face cu instrumente sau dispozitive specifice.2 Defectele de peliculă ( granule. 3. până la obţinerea aspectului suprafeţelor cerut în documentaţia tehnică. Efectuează tratamentul termic .2. Instrumente de verificare a calităţii peliculei de vopsea: aspect (Aparat Wave ScanDOI. Efectuează finisarea suprafeţelor vopsite (retuşul ) 4. 4. în conformitate cu standardele de calitate . grosime (Aparat Dualscope). temperatura fiecarui element vopsit. 4.5 Efectuarea finiţiei se realizează cu îndemânare şi conştiinciozitate. coacere (Aparat Data Paq – care măsoară.3 Efectuarea finiţiei se face în funcţie de gravitatea defectului de vopsire. Verifică uniformitatea şi calitatea stratului de vopsea .5 Aplicarea se face cu respectarea instrucţiunilor de vopsire. 3.1 Eliminarea defectelor de peliculă ale suprafeţelor vopsite identificate se face prin şlefuire şi lustruire. 3. 3. fisuri unflături. 3. coajă de portocală) sunt identificate vizual sau prin palpare.1 Verificarea grosimii stratului de vopsea se face cu instrumente speciale. 4.

2. Aplică masticuri prin pulverizare pentru protecţie la lovituri.3 Aplicarea cordonului de mastic se face în spaţii special amenajate.5.1.3.4 Aplicarea cordonului de mastic se face cu instrumente şi dispozitive speciale. 2. în timpul vopsirii şi după aplicarea stratului final. pe baza documentaţiei tehnice .4 Tratamentul termic se efectuează respectând indicaţiile fabricanţilor materialelor utilizate.2. în funcţie de tipul de lucrare. conform specificaţiilor din documentaţia tehnică aferentă tipului de lucrare. 2. APLICAREA MASTICURILOR 1. 2. 1. Aplică masticuri prin extrudare pentru etanşare şi rigidizare îmbinări . 1.5 Aplicarea cordonului de mastic se face respectând dimensiunile şi cerinţele de calitate prevăzute în fişa de operare.2 Poziţionarea cordonului de mastic se face cu atenţie şi îndemânare. 1. 1. 1. 1. Identificarea zonelor (suprafeţelor) cu protecţie suplimentară se face pe baza documentaţiei tehnologice aferente tipului de lucrare.2 Tratamentul termic se realizează utilizând echipamente speciale.6 Verificarea poziţiei şi aspectului cordonului de mastic se face cu atenţie (vizual). Aplicarea stratului de protecţie se face în conformitate cu prescripţiile fişei de operare din post . 1.3 Tratamentul termic se efectuează în funcţie de caracteristicile materialelor utilizate. Aplicarea stratului de protecţie se face în spaţii special amenajate .1 Identificarea zonelor (îmbinărilor) unde se aplică cordonul de mastic se face cu exactitate. vizual.4. 1. Aplicarea stratului de protecţie se face cu instrumente şi dispozitive speciale . . 2. 2. Verificarea aspectului stratului de protecţie se face cu atenţie.1.1 Tratamentul termic se aplică diferenţiat. 1.

6. 2. 2. Identifică zone care necesită protecţie suplimentară. 2.Prin extrudare: Pistol cu duză de extrudare . parametrii şi modul de execuţie al operaţiei Procedee : aplicare manuală. fişe de operare care cuprind informaţii tehnologice. 2.Prin pulverizare: Pistol cu duză de pulverizare Materiale: masticuri de lipire. 1.3. 2.pulverizare.4. Instrumente şi dispozitive pentru aplicarea masticului: . 2. Aplică stratul de protecţie anticorozivă.1. 1. Identifică cu atenţie zonele (suprafeţele) care necesită protecţie anticorozivă prevăzute în documentaţia tehnologică. Aplicarea se face în spaţii special amenajate. vizual . Aplicarea stratului de protecţie se face ţinând seama de caracteristicile chimice ale materialului de protecţie şi ale suprafeţelor pe care se aplică. Aplicarea se face respectând instrucţiunile de lucru şi de calitate din post. Identifică cu atenţie corpurile închise care necesită protecţie anticorozivă marcate în documentaţia tehnologică. conform tipului de lucrare.2 Aplicarea se face utilizând instrumente speciale. Verificarea grosimii stratului de protectie se face cu instrument special destinat acestui scop (lera de grosimi). Verificarea aspectului (uniformităţii) stratului de protecţie se face cu atenţie.2.2.1. etanşare şi antigravionaj.5. Documentaţie tehnologică: instrucţiuni de lucru. proceduri de lucru şi de calitate. APLICAREA PRODUSELOR ANTICOROZIVE DE PROTECŢIE 1.

CONDIŢIILE POSTULUI DE MUNCĂ Program de lucru: ___________________________________________________________________ .

Scule si utilaje de la magazia societatii. Pregatirea si experienta: 10. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. deteriorarea lor atrage dupa sine imputarea lor . . Are urmatoarele indatoriri si responsabilitati : . . Responsabilitati si sarcini: Primeste de la seful de punct de lucru la inceperea derularii contractului urmatoarele : . . Data semnarii: . Denumirea postului: Instalator 3. .FISA DE POST INSTALATOR 1. Semnaturi: 14. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. corespunzator in santier.Graficul de executie al lucrarii pe etape elaborat de serviciul tehnic .Sa aleaga traseele optime corelate cu celelalte categorii de lucrari incat sa nu aduca consum de material in plus. . Denumirea compartimentului: productie/service 2.Indeplineste orice dispozitie data de sefii ierarhici superiori . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.Sa participe la descarcarea si depozitarea materialelor . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. .Sa cunosca normele si normativele legate de specialitate . Se subordoneaza: sefului de echipa/de punct de lucru/administrator 5.Documentatia tehnica pusa la dispozitie de beneficiar cu toate datele la zi . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. este direct raspunzator si va fi sanctionat fata de gravitatea abaterii .Pentru orice necorelare care duce la lungirea termenului de executie si consum mai mare de materiale . Relatii functionale: 9. 12.Sa foloseasca rational sculele din dotare .

Denumirea compartimentului: 2. -sa imbine peretii de zidarie. Relatii functionale: 9. -sa execute si sa adapteze pietrele funerare. piatra folosita la pavaje si alte produse din piatra. Sarcini: -sa colecteze si sa taie piatra.FISA DE POST ZIDAR 1. compatibile ca stil. Denumirea postului: Zidar 3. -sa sculpteze in piatra inscriptii si sa faca alte decoratiuni pe piatra. baroase. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. -sa execute si sa realizeze tratamentul de suprafata al oricaror produse complicate de zidarie pentru industria de constructii de cladiri. capiteluri si postamente pentru coloane. topoare. console etc.). Pregatirea si experienta: Curs de calificare in domeniu 10. Data semnarii: . Se subordoneaza: 5. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. masini de polizat. fantani arteziene si garguie. -sa produca componente ceramice pentru constructii de cladiri -sa faca munca de finisaj folosind tehnica zidariei. decoratie figurativa si monumentala (sa lucreze balustrade complicate cu decoratiuni bogate. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. 12. Responsabilitatile postului: In raport materialele utilizate: ciocane. Semnaturi: 14. Responsabilitati si sarcini: Munca unui zidar consta in modelarea sau tratamentul produselor din piatra. Mediul poate fi foarte plin de praf si zgomot si se poate lucra in conditii de vreme schimbatoare. masini de gaurit. -sa finiseze blocurile de piatra. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Materialul cu care se lucreaza este piatra.

. Se subordoneaza: 5. . . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.unelte manuale de mestesugar.sa fixeze ferestre si usi in tocurile lor executate din lemn. Semnaturi: 14. Responsabilitati si sarcini: Tamplarul / asamblatorul din constructii executa rame din lemn si alte parti din lemn ale cladirilor. Denumirea postului: Tamplar (in constructii) 3. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7.suruburi si alte unelte manuale electrice. . . .dalta. Data semnarii: . Pregatirea si experienta: Studii necesare: curs de calificare in domeniu 10.pila. Denumirea compartimentului: productie 2. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Sarcini: .ciocan. 12.sa faca scari si balustrade.sa fixeze dulapuri .FISA DE POST TAMPLAR IN CONSTRUCTII 1.surubelnita. . . Relatii functionale: 9. . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.de lemn si rafturi in nise etc.fierastrau. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.rindea. Responsabilitatile postului: In raport cu aparatura si materialele utilizate: .

P.T. .sa semneze condica de prezenta la sosire si la plecare. 10. ventile. Alte atributii: . . . . .principiile de functionare a puturilor de alimentare cu apa. etc. energie electrica la Dispeceratul central si celelalte statii.comunica urgent sefului ierarhic orice disfunctionalitate constatata �n instalatii. vane.S. . Se subordoneaza: se subordoneaza direct sefului de sector (atelier) din a carei formatie face parte 5. manometre.G. RK ) precum si la cele . . clor. Denumirea postului: Masinist Instalatii Apa si Canalizare 3.P.. presiuni si consumurile de sulfat. vane. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: Colaboreaza cu personalul muncitor din locurile de munca unde isi desfasoara activitatea 9. . Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Responsabilitati si sarcini: Atributiile prevazute mai jos in conformitate cu ROF si legislatia in vigoare sunt obligatorii. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. N.functionarea pompelor armaturilor din instalatiile de alimentare cu apa (hidrofor.raspunde de �nregistrarea corecta a tuturor datelor �n registrul de parametri din dispecerat. .sa participe efectiv la lucrarile de intretinere si reparatii planificate (RT.sa poarte echipamentul de lucru si protectie numai pentru scopul pentru care a fost destinat.sa respecte timpul de lucru si sa-l foloseasca integral si eficient..transmite toti parametrii functionali privind debite..M. titularul postului avand responsabilitatea pentru promptitudinea si corectitudinea indeplinirii acestora .M. clapete.). .inlocuirea garniturilor de etansare a pompelor. Denumirea compartimentului: 2. .tine legatura permanent cu celelalte sectoare ale Directiei Apa-Canal pentru corelarea regimului de presiuni si debite.FISA DE POST MASINIST INSTALATII APA SI CANALIZARE 1. Pregatirea si experienta: Scoala profesionala sau liceul de specialitate Trebuie sa cunoasca: . .sa se prezinte la serviciu conform programului.I.sa respecte normele N. apometre.S. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.montarea si alimentarea unei pompe. RC. robinete etc.

raspunde de pastrarea si intretinerea bunurilor din dotare.raspunde de remedierea prompta a defectiunilor aparute in sectorul sau de activitate. . Responsabilitati : . ROF. . Semnaturi: 14.sa-si ridice necontenit calificarea profesionala. .sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca.aduce la cunostinta sefului direct toate neconformitatile constatate in desfasurarea activitatii. sa urmeze si sa absolve cursurile de perfectionare organizate sau recomandate de unitate. .sa mentina curatenia la locul de munca. . utilajelor si echipamentelor din raza sa de activitate. .raspunde de calitatea lucrarilor efectuate.raspunde de respectarea prevederilor CCM.raspunde de exploatarea corecta si intretinerea instalatiilor.sa asigure pastrarea bunurilor din dotare. 12. . ROI. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Data semnarii: . .accidentale din sector. . decizii si note de serviciu din cadrul unitatii.

Planifica si asigura derularea reviziilor periodice ale liniilor de productie. 9. Data semnarii: . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Denumirea postului: Inginer mecanic utilaj tehnologic de constructii 3. reglajele utilajelor de productie si se asigura ca liniile de productie functioneaza in parametrii normali Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului: . birourile si alte entitati functionale. mentenanta. dispozitivele de masurare si monitorizare .Asigura interfata intre societate si organismele abilitate pentru verificarea/etalonarea echipamentelor supuse controlului metrologic . 12. gestioneaza derularea contractelor de service . Se subordoneaza: 5. echipamentelor si aparaturii din societate. Relatii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile.Gestioneaza inregistrarile referitoare la achizitionarea. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Subordoneaza: sefului de santier 7. reglajele utilajelor de productie si se asigura ca liniile de productie functioneaza in parametrii normali .Intocmeste si urmareste implementarea planului de verificari metrologice si etalonari pentru echipamentele de inspectie.FISA DE POST INGINER MECANIC UTILAJ TEHNOLOGIC DE CONSTRUCTII 1. -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. verificarea si etalonarea tuturor masinilor. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Responsabilitati si sarcini: Responsabilitatile postului: Planifica si urmareste activitatea de intretinere periodica.Planifica si urmareste activitatea de intretinere periodica. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Semnaturi: 14. intretinerea. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Pregatirea si experienta: Nivelul de instruire: studii superioare Experienta: Nivelul postului: executie 10. Denumirea compartimentului: 2.

Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Se subordoneaza: Directorului departamentului Instalatii 5. Data semnarii: FISA DE POST SPECIALIST IN RELATII PUBLICE . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. finalizare) 12. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Semnaturi: 14. Denumirea postului: Inginer mecanic 3. implementare. 9. Denumirea compartimentului: Instalatii 2.FISA DE POST INGINER MECANIC 1. -activităti de proiectare si de urmărire a modului de implementare a proiectului p�nă la finalizare -�ntocmirea ofertelor către clientii pentru care urmează să se desfăsoare proiecte deplasări la clienti pentru efectuarea de măsurători -oferirea de informatii tehnice si mentinerea relatiei cu clientul pe parcursul derulării proiectului Răspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor aditionale cu beneficiarii Răspunde pentru calitatea activitătii personalului aflat �n subordine. Responsabilitati si sarcini: Titularul postului are rolul de a asigura aplicarea corectă a procedurilor operationale ale lucrărilor contractate. administrativ. Subordoneaza: Supervizează activitatea instalatorilor aflati �n subordine 7. Relatii functionale: cu angajatii departamentelor aprovizionare. Autoritate si libertate organizatorica: Este autorizat să avizeze si să coordoneze fluxul operational al proiectelor pentru care s-a angajat 11. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Pregatirea si experienta: studii superioare tehnice (avantaj Mecanică) experientă minim 3 ani �n activităti de proiectare/productie (domeniul tehnic) cunostinte avansate de lucru �n AutoCAD si/sau SolidWorks (avantaj) cunostinte bune de limbă engleză permis de conducere categoria B 10. pentru fluxul operational avizat si realizat �n proiectele �n care este implicat (proiectare.

9. . Responsabilitati si sarcini: Sarcinile postului: A. cu aprobarea consiliului de conducere al institutiei) b) operatorul calculator si de retea (cu care trebuie sa colaboreze indeaproape la actualizarea site-ului. dar nu este direct subordonat acestuia. Pregatirea si experienta: Studii: superioare de lunga durata. Se subordoneaza: Consiliului de conducere al institutiei Se supune deciziilor luate de Departamentul de Relatii Publice al institutiei .stabileste relatii cu alte firme specializate in publicitate. 5.cu autoritatile publice (pentru a obtine sprijinul acestora). Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. ofera informatii acesteia ori de cate ori este nevoie. Adobe PageMaker (nivel mediu). . . .sa vorbeasca corect limba romana.este ordonator de credite asupra Bugetului de Relatii Publice.masterat in domeniul stintelor comunicarii sau alte domenii apropiate.limbi straine: cel putin doua limbi straine de circulatie internationala (engleza. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. franceza sau germana) in mod obligatoriu una la un nivel avansat. Tehnici de argumnetare. mai ales atunci cand vine vorba despre organizarea evenimentelor de genul simpozioane. . 10. in domeniul stiintelor comunicarii Vechimea in specialitate minim 2 ani Alte cerinte specifice: . Access si Outlook). PowerPoint. tipografie etc. . Subordoneaza: a) echipa de practicieni formata din studenti voluntari (nu mai mult de 10 persoane selectionate de specialistul in relatii publice la propunerea profesorilor de Specializare in relatii publice.operare PC: Ms. conferinte. Corel Draw (bine). acorda si retrage acreditarile .indeplineste toate activitatile legate de rolul de purtator de cuvant (faciliteaza relatia conducerii cu mass-media.1. si la alte activitati care cer aportul acestuia) 7. .cu mediul de afaceri. . Denumirea postului: Specialist in relatii publice 3.cu intreg corpul profesoral. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Campanii de Relatii Publice. Adobe Photoshop (nivel mediu). Office (foarte bine � in special Word.sa vorbeasca fluent (sa nu aibe deficiente de vorbire). mentinand o atitudine favorabila a publicurilor. . Denumirea compartimentului: 2.gestioneaza imaginea publica a institutiei. Relatii functionale: . Manageriale: .abilitati de comunicare : .

eleboreaza la inceputul anului Planul Anual de Relatii Publice si ori de cate ori este nevoie propune Consiliului de Conducere al institutiei planuri. ori de cate ori este nevoie. . actualizeaza site-ul institutieicel putin saptamanal sau ori de cate ori este nevoie. cu ajutorul echipei de relatii publice alcatuita din studenti. . Data semnarii: .jurnalistilor). . campanii de relatii publice. De executie: . cu ajutorul web-masterului.pune in aplicare toate decizile luate la nivel de institutie. impreuna cu conducerea institutieieventualele conflicte aparute in interior. prin mijloace specifice.mentine relatiile cu mediul de afaceri stabilind contacte pentru sponsorizari in cazul diverselor evenimente.realizeaza. . . .organizeaza anual Ziua Portilor Deschise la institutia in cauza. Semnaturi: 14.coordoneaza activitatea de organizare de evenimente. .realizeaza si actualizeaza in permanenta bazele de date si. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.evalueaza (informand si conducerea in acest sens) cel putin de doua ori pe an starea de spirit a studentilor din facultate.mediaza.se ocupa de promovarea institutiei. pliantul de prezentare al institutiei si alte documente de prezentare. . evenimente. 12. sau ori de cate ori este nevoie. delegand sarcinile echipei de relatii publice si colaborand indeaproape cu profesorii implicati. .participa la sedintele decizionale din cadrul departamentului de relatii publice al institutiei si contribuie la luarea deciziilor la nivel de institutie.realizeaza si actualizeaza anual. . . B.consiliaza conducerea referitor la aparitiile publice. revista presei si alte materiale informative destinate comunicarii interne si externe. . reprezentand interesele institutiei.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->