P. 1
Fisa de Post

Fisa de Post

|Views: 4,375|Likes:
Published by Dragoescu Marius

More info:

Published by: Dragoescu Marius on Aug 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

FISA DE POST CONDUCATOR AUTO

1. Denumirea compartimentului: Logistica / Administrativ 2. Denumirea postului: Conducator auto 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Director General 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: 9. Pregatirea si experienta: Studii medii Scoala de soferi categoria B 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Asigura service-ul auto Transport marfa Verificare foi de parcurs Asigura rezolvarea obligatiilor lunare ale firmei fata de institutiile statului (sociale, financiare etc) Indeplineste atributii privind implementarea si functionarea SMC, in cadrul organizatiei. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - CONTABIL SEF

1. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL 2. Denumirea postului: CONTABIL SEF 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului General; 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Personalul compartimentului economic 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relaţii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile si alte entitati functionale; -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. 9. Pregatirea si experienta: Studii: -absolvent al invatamantului superior economic de specialitate; Vechime: -sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu, cuprinzand toate aspectele activitatii financiarcontabile; Cunostinte: -sa posede cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si financiar-contabil; -sa posede cunostinte solide in ceea ce priveste legislatia in vigoare privind domeniul financiarcontabil; -sa probeze o buna cunoastere a conducerii contabilitatii computerizate; Aptitudini: -inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza); -capacitate de organizare si conducere a activitatii serviciului; -capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali; -corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii; Atitudini: -obiectivitate in aprecierea si analiza situatiilor economice, financiare si sociale, receptivitate, spirit de

echipa (sincer, dispus la colaborare) 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: -organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; -asigura, organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatatii; -organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital, contabilitatea imobilizarilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea tertilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare; -urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii); -organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv, stabilind operatiunile si documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum si persoanele care exercita acest control; -raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii ei, in documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare; -raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul societatii. Pe document se va trece in mod obligatoriu numele, prenumele si functia celui care il intocmeste, semneaza si raspunde de realitatea datelor trecute in acestea; -raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin odata pe an, pe parcursul functionarii sale, in orice situatii prevazute de lege si de cite ori directorul general al societatii o cere; -organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii; -raspunde de evidenta formularelor cu regim special; -organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale; -raspunde de respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operational de casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar, efectuind personal sau prin alta persoana imputernicita, cel putin lunar si inopinant controlul casieriei, atit sub aspectul existentei faptice a valorilor banesti cit si sub aspectul securitatii acestora; -asigura si raspunde indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; -supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational; -supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor; -asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in vigoare; -efectueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant, pe care o prezinta in consiliul de administratie si respectiv adunarii generale a asociatilor; -este consultat de catre entitatile functionale ale societatii in legatura cu problemele referitoare la activitatea serviciului; -este consultat de catre conducerea societatii in probleme care sunt de competenta serviciului; -avizeaza lucrari pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmarire, evidenta, decontari, cheltuielivenituri, bilant, analize de sistem, tehnica de calcul; -participa la sustinerea si discutarea lucrarilor elaborate in cadrul serviciului; -intocmeste aprecieri asupra activitatii desfasurate de personalul din subordine si propune pentru promovare si stimulare materiala pe cei mai buni; -reprezinta societatea in cazurile incredintate prin delegare; -raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor executate in cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative; -raspunde de buna pregatire profesionala a salariatilor din subordine si propune masuri pentru perfectionarea cunostintelor acestora; -raspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul serviciului pe care il

coordoneaza. 12. civil. pentru pagubele provocate unitatii prin executarea defectuoasa a atributiilor sau prin neexecutarea acestora. Semnaturi: 14. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. pe linie economica si financiar-contabila. -raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991. Data semnarii: . de regulamentul de aplicare a acesteia. -raspunde disciplinar. precum si de celelalte reglementari legale in vigoare. material si penal.

raspunde de: . -Inregistreaza incasarile si platile in lei conform extrasului de cont.Intocmeste situatii si rapoarte financiar-contabile si verifica corelarea acestora: -Intocmeste saptamanal lista facturilor emise si neincasate si lista avansurilor disponibile in lei. 2. prestatii diverse. a trezoreriei si evidenta veniturilor si cheltuielilor: -Contabilizeaza facturile emise pentru clientii interni. Se subordoneaza: contabilului-sef 5. Denumirea compartimentului: financiar-contabil 2. DVI si NIR). Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Responsabilitati si sarcini: 1. a relatiilor cu tertii. a incasarilor pe facturi si in avans. . -Intocmeste liste de avansuri din trezorerie.operarea zilnica a facturilor de la furnizori pt. Autoritate si libertate organizatorica: Are acces la date financiare ale firmei Solicita si utilizeaza echipamentele/consumabilele puse la dispozitie de firma 11. precum si a platilor catre acestia. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. -Opereaza avansurile din trezorerie conform deconturilor. Denumirea postului: Contabil 3.verificarea zilnica a soldurilor din banca. -Intocmeste balante de verificare pentru clienti.FISA DE POST CONTABIL 1. -Inregistreaza facturi de prestatii furnizori interni. . -Inregistreaza intrari de marfa in baza documentelor primite de la magazie (facturi interne. .Asigura evidenta contabila a stocurilor. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. -Opereaza incasarile si platile in numerar conform registrului de casa. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. casa si avansuri din trezorerie in lei. facturi externe.operarea zilnica a facturilor emise. Responsabilitatile postului Legat de activitatile specifice. Relatii functionale: cu personalul de executie al firmei 9. Pregatirea si experienta: studii economice 10.

Data semnarii: . .imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate. . Semnaturi: 14.respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru privitoare la postul sau. .pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma.incadrarea corecta a documentelor contabilizate pe venituri si cheltuieli.utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei.. Legat de disciplina muncii. raspunde de: . 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma. Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei.

-capacitate de organizare si conducere a activitatii serviciului. -sa probeze o buna cunoastere a conducerii contabilitatii computerizate. Vechime: -sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu. Cunostinte: -sa posede cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si financiar-contabil. Pregatirea si experienta: Studii: -absolvent al invatamantului superior economic de specialitate. birourile si alte entitati functionale. de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali. Atitudini: -obiectivitate in aprecierea si analiza situatiilor economice. seriozitate. spirit de . Se subordoneaza: Directorului General. Relatii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL 2. Aptitudini: -inteligenta (gandire logica. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Subordoneaza: Personalul compartimentului economic cu posturi de executie 7. Directorului Economic 5. atitudine principiala in relatiile cu oamenii.FISA DE POST . -corectitudine. -sa posede cunostinte solide in ceea ce priveste legislatia in vigoare privind domeniul financiarcontabil. memorie. tenacitate. -capacitate de a prelucra informatiile. -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. cuprinzand toate aspectele activitatii financiarcontabile. receptivitate. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. 9. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE 1. financiare si sociale. Denumirea postului: SEF SERVICIU FINANCAIR CONTABILITATE 3. capacitate de analiza si sinteza).

echipa (sincer. jurnalele auxiliare. .Supravegheaza arhivarea documentelor cu care lucreaza.Listeaza si indosariaza registrul Carte Mare.Duce la indeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhica. cheltuieli si TVA. .Colaboreaza la stabilirea politicilor contabile. dispus la colaborare) 10. Data semnarii: . . verifica si regleaza balantele de verificare lunare .Completeaza trimestrial sau de cate ori este cazul Registrul de Evidenta Fiscala. . balantele. . . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. .Completeaza lunar Registrul Jurnal pe baza jurnalelor auxiliare.Tine legatura cu Administratia Financiara si colaboreaza cu seful ierarhic in cazul controalelor . . .Efectueaza componente ale soldurilor conturilor si efectueaza reglari pe baza acestora. Semnaturi: 14. . . capital si alte fonduri.Stabileste impozitele de plata (exclusiv cele legate de salariile personalului) si intocmeste declaratiile privind impozitul pe profit.Efectueaza toate operatiile necesare inchiderii exercitiului financiar si intocmeste proiectul situatiilor financiare semestriale si anuale.Completeaza anual Registrul Inventar. . conform atributiilor. .Contabilizeaza si inregistreaza operatiunile si documentele legate de leasing. reevaluari. rezerve. 12. Responsabilitati si sarcini: .Contabilizeaza si inregistreaza salariile personalului si deplasarile externe.Efectueaza inchiderea conturilor de venituri. . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.Contabilizeaza si inregistreaza extrasele de cont de la banci.Colaboreaza la tinerea corecta si la zi a evidentei financiare si contabile. .

Responsabilitati si sarcini: Obiectivele postului: . .cursuri de perfectionare ISO. . a certificatelor de calitate a materialelor.superioare tehice Vechime: ……………. sarcini.cursuri de managementul calitatii . lucrari si responsabilitati: . . .urmareste intocmirea. Pregatirea si experienta: Studii:. . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Cunostinte: .planifica si coordoneaza activitatea Serviciului Asigurarea Calitatii in cadrul societatii. 9. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.urmareste arhivarea tinerea evidentei cartilor tehnice. 10.. . . distribuirea si tinerea la zi a listei subcontractantilor acceptati. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Directorului General 7.operare calculator : ……………………. Intretine relatii de colaborare cu directorii si sefii de compartimente din cadrul societatii. Atributii. Relatii functionale: Intretine relatii functionale cu salariatii subordonati in mod direct precum si din celelalte compartimente ale societatii.coordoneaza activitatea de evaluare a subcontractantilor folosind chestionare de autoevaluare si tine evidenta chestionarele subcontractantilor acceptati .reprezentarea sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare precum si in relatiile cu organele de control. Denumirea postului: Responsabil managementul calitatii 3. Subordoneaza: Administratorului societatii .urmareste intocmirea programului de instruire a personalului din serviciul asigurarea calitatii. .FISA DE POST RESPONSABIL MANAGEMENTUL CALITATII 1.urmareste implementarea actiunilor corective luate ca urmare a rapoartelor de neconformitate intocmite de organismele de certificare si raportarea rezolvarii acestor neconformitati organismului care a intomit raportul respectiv. Se subordoneaza: 5. Denumirea compartimentului: Managementul calitatii 2. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.asigura conducerea operativa. ani in domeniu. planificarea si executia intregii activitati de managementul calitatii in .

o perioada de un an de la data incetarii contractului.coordoneaza si urmareste intocmirea conform contractului si proiectului de executie a cartilor tehnice pentru fiecare comanda.executarea tuturor altor sarcini trasate de catre conducerea societatii.tine evidenta instruirii personalului serviciului asigurarea calitatii. . disparitie a tuturor obiectelor de inventar din culpa sa. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Titularul postului raspunde dupa caz. . .participa la instuirea auditorilor interni.raspunde civil sau dupa caz penal pentru divulgarea sau admiterea scurgerii de date sau informatii catre firme concurente sau care pot deveni concurente. completarea chestionarelor conform cerintelor codurilor/standardelor aplicabile si verificari privind respectarea cerintelor programelor de pregatire. . distribuirea controlata.tine evidenta documentelor ce atesta efectuarea analizei bianuale a managementului privind eficienta sistemului calitatii. personalului de conducere.urmareste implementarea in documentele de calitate specifice serviciului asigurarea calitatii a modificarilor rezultate in urma auditarii. sarcinilor sau lucrarilor ce-i revin.isi asuma intreaga responsabilitate privind derularea proiectelor in cadrul servicului de asigurare a calitatii. normelor. rapoarte de audit/rapoartelor de neconformitate audit. . . . . Manualul de Control al Calitatii (ASME).urmareste implementarea actiunilor corective/preventive. .cadrul societatii si duce la indeplinire toate deciziile Administratorului si ale Directorului General. . chestionare de audit. lucrul peste program nefiind considerat suplimentar. documentatiei tehnologice. in cazul nerespectarii atributiilor.coordoneaza si urmareste intocmirea planului de inspectie si testare pe toate tipurile de produse. autorizare/reautorizare.prelucreaza informatiile si le interpreteaza. . instructiunilor de lucru si al altor documente specifice serviciului asigurarea calitatii.raspunde material pentru orice distrugere . precum si a legislatiei in vigoare. . . -are obligatia sa-si duca la indeplinire toate sarcinile de serviciu stabilite prin fisa postului. .anunta si prezinta documentatia tehnica. -in cazul incetarii contractului de munca din diferite motive.urmareste intocmirea programelor de de pregatire audituri supraveghere si/sau audituri de certificare/recertificare.raspunde de corectitudinea intomirii si predarii la termen a documentelor elaborate in cadrul serviciului conform contractului. procedurilor de sistem.urmareste efectuarea de auditari si implementarea actiunilor corective. material sau penal. conform standardelor ISO. . conform standardelor ISO. mentinerea reviziilor a Manualului Calitatii (ISO). nu are voie sa lucreze la o societate concurenta.de indeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu de catre personalul din subordine pentru desfasurararea in cele mai bune conditii a activitatii societatii.urmareste intocmirea pentru fiecare comanda. Responsabilitati suplimentare : . degradare.transmite spre aprobare punctele de inspectie conform cerintelor contractuale ale clientului /reprezentantului clientului. in fata inspectorilor beneficiarului. . codurilor. disciplinar.coordoneaza si urmareste intocmirea. instructiunilor generale. 12. . . rapoarte de actiuni corective/preventive. .arhiveaza planurile de inspectie si testare intocmite. .participa la auditarile efectuate de reprezentantii organismelor de certificare/autorizare . . civil. . revizuirea. instruirilor si procedurilor. auditorilor interni.creaza si exploateaza sistemul informational propriu. Raspunderi . .coordoneaza si urmareste intocmirea programului de audit anual. in ceea ce priveste politica economico- .despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie. difuzarea la sectia productie a inregistrarilor si reviziilor de inspectii si testari. situatie in care va fi obligat sa repare integral paguba produsa. .analizeaza si avizeaza din punct de vedere a cerintelor de asigurare a calitatii. in cadrul timpului normal de lucru. proiectului de executie.tine evidenta rapoartelor de actiuni corective/preventive intocmite in cadrul serviciului de asigurare a calitatii. .

raspunde personal material si disciplinar pentru orice neindeplinire. lansarea de produse noi. 13. indeplinire defectuoasa sau cu intarziere a sarcinilor stabilite prin fisa postului. . regulamentul de ordine interioara si contractul individual de munca. ori prin persoane interpuse . despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie. si care considera ca pot dauna renumelui socieatii sau o pot afecta in politica comerciala practicata. . contracte comerciale interne si externe. Data semnarii: . Semnaturi: 14.are obligatia de a aduce imediat la cunostinta conducerii societatii situatiile in care este implicat direct.comerciala a societatii.

Rezistenta mare la stres . Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL GESTIUNE 2.Cunostinte operatiuni import/export si vamale APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE: .FISA DE POST . Relatii functionale: . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Se subordoneaza: Managerul administrativ. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Gestiune stocuri EXPERIENTA: IN SPECIALITATE: minim 2 ani PE POST: preferabil 1 an CUNOSTINTE NECESARE: .Atentie concentrata si distributiva .Cunostinte de legislatie gestiune stocuri . Denumirea postului: GESTIONAR 3.Cunostinte de operare PC (MS Office) .Aptitudinea de a lucra cu documente . 5.Cunostinte de contabilitate primara .Respectarea instructiunilor orale si scrise CERINTE PENTRU EXERCITARE: .Aptitudine generala de invatare . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.cu gestionarii/operatorii de transport .Memorie vizuala . Pregatirea si experienta: NIVEL DE STUDII: medii (diploma bacalaureat) CURSURI DE PREGATIRE: Legislatie.Spirit organizatoric .Initiativa .Capacitate de a lucra cu oamenii .reprezinta firma in probleme de gestiune fizica a stocului si este in legatura directa cu clientii in probleme legate de livrari.Inteligenta .Aptitudini de comunicare .GESTIONAR 1.Aptitudini de calcul .Integritate fizica . 9.

a autovehiculului de serviciu sau a altor mijloace fixe primite in folosinta de la firma . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Expediaza marfa catre clienti . prelucreaza si pastreaza informatiile referitoare la situatia stocurilor . in conditiile prevazute de lege .Respecta legislatia de gestiune a stocurilor 2.Intocmeste necesarul de materiale folosite pentru expeditia marfii . spirit practic.Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei .Acuratetea inregistrarilor in stoc .Indeplinirea la timp si intocmai a sarcinilor specifice trasate sau stabilite de superiorul ierarhic .Preda marfa catre client conform documentelor emise 4.Calitatea raportarilor si a informarilor .Listeaza documentele fiscale ce insotesc marfa si le transmite clientului .Transmite catre superiorul ierarhic orice reclamatie privind expeditiile de marfa RESPONSABILITATILE POSTULUI: Legat de activitatile specifice. tact.Fara antecedente penale CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: usurinta in manipularea fizica si ordonarea obiectelor in mediul profesional. Asigura miscarea stocurilor .Respectarea prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau . 10.Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma .Pastrarea confidentialitatii informatiilor legate de firma .Ambaleaza si securizeaza marfa in vederea livrarii .Opereaza in stoc miscarile de marfa .Participa activ la operatiunile de incarcare/descarcare a marfii la/din magazia firmei .Efectueaza transferurile de marfa din stocul central in substocuri si retur . ordonat eficient.Raporteaza superiorului ierarhic orice neconcordanta intre stocul fizic si cel scriptic .Verifica documentele vamale la introducerea NIR-ului si semnaleaza eventualele neconcordante .Utilizarea si pastrarea in bune conditii a documentelor cu regim special . conformist.Urmareste completarea de catre clienti a documentelor fiscale conform legislatiei . cu semnaturile de predare/primire la zi .Raporteaza superiorului ierarhic diferentele intre marfa fizica si cea scriptica aparute la receptia marfii la magazie .Livrarea marfii catre clienti in timpul cel mai scurt si in conditii optime Legat de disciplina muncii. raspunde de: . Asigura gestiunea fizica a stocului de marfa .Imbunatatirea permanenta a calitatii pregatirii sale profesionale si de specialitate .Modul de utilizare a echipamentelor.Raporteaza lunar rezultatele activitatii de gestiune a stocului . sociabilitate.Utilizeaza eficient spatiul de depozitare a marfurilor 3..Emite avize de expeditie pentru marfurile ce parasesc firma. Introduce marfa in stoc in baza documentelor de intrare .Efectueaza lunar inventarul stocului de marfa .Efectueaza operatiuni de intrare in stoc a marfii .Ofera informatii despre stocuri departamentelor firmei .Efectueaza receptia fizica a marfii la intrarea in magazia firmei . consumabilelor si altor materiale. raspunde de: . Responsabilitati si sarcini: ATRIBUTII PRINCIPALE (si sarcini aferente): 1.Urmareste ca marfa introdusa in stocul central sa fie sigilata .Punctualitate .Inregistreaza.Inregistrarea sistematica si cronologica a datelor privind stocurile . amabilitate.Pastreaza evidenta documentelor de transfer emise.Pastreaza documentele justificative legate de stocuri .

Semnaturi: 14.12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Data semnarii: .

monteaza preparatele pe obiectele adecvate pentru servire si realizeaza elementele estetice ale preparatelor. � cunostinte medii de limba engleza.cu personalul de deservire a clientilor. � rezistenta mare la stres. Denumirea postului: BUCATAR 3. � disponibilitate de a lucra in ture. contabilitate. soferi de aprovizionare. personal administrativ.BUCATAR 1.pregateste m�ncarurile din retetarul unitatii in conformitate cu standardele in vigoare. cu recomandare scrisa de la cel putin unul dintre locurile de munca anterioare. ordonat si disciplinat. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. . abilitati bune de comunicare. 9. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Relatii functionale: .FISA DE POST . 5. � capabilitatea sa pregateasca produse alimentare reci si calde in conformitate cu meniul restaurantului. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. � vechimea in specialitate: min.participa cu supervizare la determinarea necesarului de materii prime de comandat si la realizarea comenzilor de aprovizionare. 3 ani. . Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL BUCATARIE 2. � atitudine pozitiva si concilianta in relatiile cu clientii si colegii. � imaginatie culinara. persoana energica si amabila. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. � atitudine orientata catre client � politete. Responsabilitati si sarcini: . Se subordoneaza: Bucatarului sef. � diploma de calificare in domeniu .cu sefii de birouri. � rigurozitate in ceea ce priveste regulile de igiena in alimentatia publica. . . Pregatirea si experienta: � studii medii. 10.

� pastrarea in bune conditii a ustensilelor si aparaturii. � respectarea normelor de igiena si securitate a muncii. 12.. . .preia comenzile de la clienti si asigura servirea acestora. Data semnarii: FISA DE POST . semipreparatelor si preparatelor alimentare cu respectarea normelor igienico-sanitare in vigoare. exclusiv in interesul firmei.asigura implementarea si mentinerea standardelor de pastrare si depozitare a produselor. Denumirea compartimentului: - . � raspundere pentru respectarea standardelor de calitate a preparatelor realizate si respectarea termenelor de executie a acestora. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.debaraseaza si asigura curatenia bucatariei. � utilizarea resurselor existente. Semnaturi: 14.SECRETARA 1.

memorie. -corectitudine. Se subordoneaza: Directorului General. atitudine principiala in relatiile cu oamenii. Relatii functionale: Secretara colaboreaza cu: . Cunostinte: -sa posede cunostinte de calculator.Intocmeste si actualizeaza baza de date.Serviciul financiar-contabil pentru confirmarea evidentei stocurilor . 5. Aptitudini: -inteligenta (gandire logica.Acorda asistenta d. Subordoneaza: 7. Responsabilitati si sarcini: Secretara desfasoara urmatoarele activitati: . . . Pregatirea si experienta: Studii: -absolvent al invatamantului superior sau mediu.v. Denumirea postului: SECRETARA 3. . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.d.Coordonatorul departamentelor de marketing si secretariat 9. -capacitate de a prelucra informatiile. Atitudini: . tehnic si comercial clientilor si potentialilor clienti. . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.Intocmeste oferte de marfuri. seriozitate.p.ceilalti angajati ai firmei. tenacitate. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. spirit de echipa (sincer. de a le interpreta si de a le valorifica prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali. Vechime: -sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu.2. dispus la colaborare) 10.receptivitate. capacitate de analiza si sinteza). Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.

Intocmeste fisele de magazie .Intretine relatiile cu clientii din portofoliu. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.OSPATAR 1. Denumirea compartimentului: BUCATARIE . Semnaturi: 14. Data semnarii: FISA DE POST .Asigura protocolul. In limita timpului disponibil si in conformitate cu dispozitiile primite participa la indeplinirea atributiilor generale privind vanzarea marfurilor.Participa la sedintele saptamanale organizate in cadrul firmei. 12..Tine evidenta stocurilor. . . . .Primeste vizitatorii.

Sarcini si indatoriri specifice: � servirea exemplara a clientilor. solicitudine. barmanul. Responsabilitati ale postului: � asumarea responsabilitatii pentru corectitudinea intocmirii si incasarii facturilor. � disponibilitate pentru compromisul constructiv. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. � cunostinte medii de limba engleza. ceilalti ospatari 9. � acordarea atentiei cuvenite si asigurarea unor servicii ireprosabile clientilor. in concordanta cu necesitatile imediate ale unitatii. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Supervizeaza activitatea picolilor si a personalului responsabil de curatenie 7. Semnaturi: . Pregatirea si experienta: � diploma de calificare in domeniu.cu bucatarul. 5.2. prezenta agreabila. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. 10. � raspunderea pentru calitatea serviciilor oferite. Autoritatea postului: � Este autorizat sa asigure servirea impecabila a clientilor cu produsele/mancarurile/bauturile comandate de catre acestia. Se subordoneaza: Sefului de sala. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. tacamuri si bauturi. 12. � aspect fizic placut. � atitudine pozitiva si concilianta in relatiile cu clientii si colegii. Denumirea postului: OSPATAR 3. Relatii functionale: . � indeplinirea altor sarcini curente atribuite de catre superiorul direct. Responsabilitati si sarcini: Activitati principale: � preluarea comenzilor de mancare si bautura intr-o maniera eficienta si profesionista. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. � experienta de minim 1 an ca ospatar. amabilitate. � cunoasterea meniului astfel incat sa poata oferi in orice situatie informatii competente cu privire la felurile de mancare.

Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL MARKETING 2. Denumirea postului: MANAGER MARKETING 3. Data semnarii: FISA DE POST .14. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT .MANAGER MARKETING 1.

Domenii de interes: . . -.cunostinte de logistica. constructii.eficienta profesionala (capacitate de mobilizare crescuta pentru finalizarea cat mai operativa a tuturor sarcinilor si atributiilor ce-i revin. Cerinte comportamentale: .integrare in colectiv (sociabilitate). Pregatirea si experienta: Pregatirea necesara postului de munca: .interese practice in domeniul logisticii si a celor asimilate. . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul . Relatii functionale: -director economic. cunostinte si deprinderi: . director productie. . . 9. 5. 10. .4. capacitate de a retine informatii. Se subordoneaza: Directorul general.cursuri speciale: curs de coordonator activitate de transport. .preocupat de perfectionare profesionala. . management.cerinte aptitudinale: .rationament numeric. Subordoneaza: Asistentul marketing. .mentinerea unei atmosfere colegiale si a unor bune relatii de munca (atat cu subordonatii cat si cu superiorii). scris.rezistenta la sarcini repetitive si stres. Aptitudini speciale: . .memorie dezvoltata. Motivatie personala: . 7. director vanzari si marketing. . personalul din cadrul firmei. . . .volum solid de cunostinte teoretice si practice.capacitate de a intelege mesajul verbal.de specialitate: logistica.abilitati de planificare si organizare. operare calculator. planificarea succesiunii activitatilor pentru incadrarea in termenele scontate). . director tehnic.profil etic/integritate. abilitati de conducere. .cunostinte de legislatie auto. . legislatie financiara.atentie concentrata si distributiva. Competentele postului de munca.de baza: studii superioare din domeniul economic de activitate.receptivitate la solicitarile profesionale. inginerie tehnica. . director resurse umane.motivatie crescuta pentru rentabilizarea muncii si dezvoltarea activitatii in obiectivul condus.cunostinte de operare calculator. judecata rapida). . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.nivel de inteligenta generala: mediu superior (capacitate de analiza si sinteza. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. cunoasterea unei limbi straine. management organizational.usurinta in exprimare.echilibru emotional.

.Orice alte sarcini trasate de superiorii ierarhici in functie de necesitatile departamentale. receptie.Urmareste incadrarea in consumurile normate si ia masuri de evitare a risipei. . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.Organizeaza pregatirea personalului din departamentul logistica si vegheaza la mentinerea unor relatii corecte de munca bazate pe respectarea legislatiei in vigoare precum si pe respectul angajatului fata de sine si fata de societate.Planifica si organizeaza executarea transporturilor de marfa. Data semnarii: FISA DE POST ECONOMIST 1. . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Responsabilitati si sarcini: . . Denumirea postului: Economist 3. .Organizeaza centralizarea cererilor de materiale (planurilor de aprovizionare unde este cazul) si stabileste prioritatile si programul de aprovizionare. previne si rezolva eventualele disfunctiuni aparute la nivelul departamentului logistica. birourilor care solicita achizitionari de bunuri materiale.Verifica cum se organizeaza si executa intretinere autovehiculelor si repararea acestora. . . distributie si consum a materialelor. . aprovizionare. .Indruma si controleaza activitatea coloanei de transport si organizarea activitatilor in parcul auto. obiectelor de inventar si mijloacelor fixe necesare societatii urmarind legalitatea documentelor intocmite.Planifica.Organizeaza activitatea de prospectare a pietei pentru materialele ce urmeaza a se achizitiona.Verifica si raspunde de fundamentarea necesarului de aprovizionat avand la baza cererile de necesitate (referatele) intocmite la nivelul departamentelor.Elaboreaza si gestioneaza eficient bugetul de venituri si cheltuieli al departamentului logistica. indruma si controleaza activitatea de contractare (unde se preteaza). . Denumirea compartimentului: financiar 2.11.Organizeaza si controleaza modul de desfasurare a activitatii de inventariere si urmareste valorificarea rezultatelor inventarierii la gestiunile din cadrul departamentului logistica. . .financiare ce au drept scop rentabilizarea departamentului logistica.Organizeaza si permanent ia masuri pentru asigurarea completa si la timp a societatii cu bunuri materiale si servicii de transport folosind judicios fondurile financiare puse la dispozitie si mijloacele de transport existente. Semnaturi: 14. Se subordoneaza: directorului financiar . .Propune si fundamenteaza analize economico . .Controleaza lunar modul cum este tinuta evidenta operativa la gestiunile din cadrul departamentului logistica. 12.

-intocmeste rapoarte zilnice privind nivelul lichiditatilor disponibile. -Calitatea raportarilor si a informarilor efectuate si inscrierea lor in termenele stabilite. Responsabilitati si sarcini: 1. Autoritate si libertate organizatorica: Are acces la informatii financiare Utilizeaza echipamentele/consumabilele puse la dispozitie de firma 11. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. 2. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. -Utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei. -Preia zilnic cursurile valutare si le transmite catre departamentele firmei.5. -Efectueaza platile catre bugetul de stat pentru impozitele si taxele societatii. -Urmarirea si justificarea la termenele legale a platilor in avans. -Pregateste documentatia pentru deschiderea de conturi bancare. -Justifica platile externe la banca. -intocmeste pentru conducerea firmei situatii privind evolutia cursului valutar. Data semnarii: . raspunde de: -imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate. -Liciteaza cumpararea de valuta si negociaza cursul de schimb. Legat de disciplina muncii. -Pregateste documentatia necesara pentru obtinerea de scrisori de garantie bancara. 12. Responsabilitatile postului: Legat de activitatile specifice. Relatii functionale: Cu personalul de executie al firmei 9. -Respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru privitoare la postul sau -Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei. -Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma. Pregatirea si experienta: studii economice superioare 10. -Efectueaza platile externe prin electronic banking conform termenelor indicate de superiorul ierarhic. raspunde de: -intocmirea corecta si la timp a platilor.Asigura procesarea si controlul viramentelor internationale prin electronic banking: -Actualizeaza si verifica zilnic soldurile in lei si in valuta prin electronic banking. -Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. -Aplicarea si respectarea regulamentului bancar privind platile in valuta.Asigura procesarea viramentelor interne in relatia cu tertii si bugetul statului: -Efectueaza platile catre furnizorii interni prin electronic banking. Semnaturi: 14. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.

este obligat sa se prezinte la serviciu la ora fixata in program. . 5. Responsabilitati si sarcini: . Denumirea postului: SOFER 3. 10. odihnit. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. . . Pregatirea si experienta: . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Subordoneaza: Nu este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Se subordoneaza: Directorului de departament. in tinuta corespunzatoare si sa respecte programul stabilit .cunostinte minime de mecanica auto.scoala de conducatori auto categoria B+C+E.1.2. participa la pregatirea programului si la instructajele NTS si PSI.FISA DE POST .SOFER 1. Relatii functionale: Numai daca este cazul 9.experienta de cel putin 3 (trei) ani in conducerea de autovehicule in trafic international de marfa. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL DISTRIBUTIE 2.

atat la plecare cat si la sosirea din cursa. RESPONSABILITATI: Soferul raspunde personal de: .concordanta dintre documentele de transport (CMR si carnet TIR). . . nu paraseste locul de munca decat in cazuri deosebite si numai cu aprobarea sefului de birou. exploatarea autovehiculului in conformitate cu instructinule prevazute in cartea tehnica a acestuia. ceea ce presupune: .sa supravegheze dispunerea corecta a marfii pe platforma autovehiculului astfel incat sa nu fie depasita sarcina maxima admisibila pe axe.12.soferul nu are voie sa ia in cabina persoane straine.aplicarea stampilei expeditorului pe documentul de transport CMR. tipul marfii si specificatiile din comanda de transport primita de la birou. .16.10.integritatea marfurilor transportate. Semnaturi: 14. efectuarea la timp a reviziilor. schimburilor de ulei si filtre. pe care il semneaza si il prezinta Biroului Auto. inclusive anvelopele. Data semnarii: .inchiderea fara rezerve a carnetului TIR de catre vama de destinatie. . . inainte de plecarea in cursa soferul are obligatia sa verifice: . la incheierea unei curse verfica: . . la sosirea din cursa preda sefului direct Foaia de Parcurs completata corespunzator. . in rubrica special destinata acestui scop.8. gresarea elementelor ce necesita aceasta operatiune.14.confirmarea primirii transportului de catre beneficiarul trecut in documentele de transport prin aplicarea stampilei si semnaturii acestuia in rubrica special destinata acestui scop. soferului ii este interzis sa transport alte marfuri inafara celor trecute in documentele de transport. 12. este interzis sa treaca frontiera romana si cea straina a persoanelor necunoscute . in timpul operatiunii de incarcare a compartimentelor pentru marfa.4. insotita de decontul justificativ de cheltuieli si diagrama tahograf. . .15.7.integritatea autovehiculului pe care il are in primire. .13. in trafic intern si international de marfuri.. documentele marfii. . vama) de marfurile transportate si netrecute in documentele de transport. soferul va respecta cu strictete itinerariul si instructiunile primite de la seful de birou. soferului ii este interzis sa vorbeasca in numele firmei cu orice client al acesteia fara avizul prealabil al sefului coordonator. . . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. .intretinerea autovehiculului.5. .sa fixeze si sa asigure incarcatura (cu chituci. a compartimentelor de marfa si a sigiliilor aplicate pe acestea. centuri de ancorare sau alte materiale) astfel incat transportul acesteia sa se efectueze in conditii de maxima siguranta.11. va cunoaste si va respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice. soferul va duce la indeplinire orice alte dispozitii primite de la seful de birou.6. la parcarea autovehiculului soferul va lua toate masurile pentru asigurarea masinii. .Soferul va raspunde in fata legii pentru pagubele cauzate firmei din vina sa si va avea contractul de munca desfacut potrivit art 130 litera i) din Codul Muncii. . . nu va conduce autovehiculul in stare de ebrietate sau obosit.3.cheltuirea judicioasa a sumelor primite ca avans de deplasare. Dupa verificare intocmeste impreuna cu seful coordonator un proces verbal de constatare. soferul are urmatoarele obligatii: . verifica starea tehnica a autovehicului. .Soferul va raspunde personal in fata organelor in drept (politie. . .9. sipci de lemn.

Directorul Tehnologia Informatiei 7. finante.Aptitudine generala de invatare .FISA DE POST . Directorul Vanzari si Marketing.DIRECTOR GENERAL 1. In acest sens. Se subordoneaza: Consiliului de administratie. Pregatirea si experienta: NIVEL DE STUDII: studii superioare CURSURI DE PREGATIRE: management. vanzari.Cunostinte privind tehnici de negociere . are relatii cu: Directorii 9.Aptitudinea de a lucra cu documente .Abilitati de negociere .Aptitudini de calcul .Cunostinte privind procesul de vanzare .Cunostinte minime de contabilitate primara .Cunoasterea generala a mediului de afaceri romanesc .Cunoasterea legislatiei in domeniu APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE: .Inteligenta de nivel superior .Cunostinte de management .Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor .Directorul Economic. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Directorul Tehnic. legislatie EXPERIENTA: IN SPECIALITATE: minim 5 ani PE POST: minim 3 ani CUNOSTINTE NECESARE: . Directorul Resurse Umane. Relatii functionale: Aproba procedurile de importanta generala pentru organizarea si derularea proceselor principale la nivel de firma.Cunoasterea in profunzime a pietei locale . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.Aptitudini de comunicare .Acordare si transmitere de informatii CERINTE PENTRU EXERCITARE: .Microsoft Office . Denumirea compartimentului: CONDUCERE 2. Denumirea postului: DIRECTOR GENERAL 3. Subordoneaza: . 5.

Stabileste obiectivele managerilor din subordine.Identifica modalitati de dezvoltare a serviciilor oferite de firma in concordanta cu tendintele pietei .Participa la elaborarea bugetului. incredere in sine. activism.Participa la programele de elaborare si actualizare a fiselor de post ale managerilor din subordine . energie.Negociaza si conciliaza situatiile conflictuale aparute in relatiile interpersonale .Stabileste anual.Asigura un climat de comunicare si incurajare a initiativei care sa contribuie la atingerea obiectivelor stabilite . fluenta verbala. Stabileste obiectivele de dezvoltare ale firmei.Aproba planificarea concediilor de odihna pentru angajatii din subordine .Comunica managementului valorile si obiectivele strategice ale firmei .Aproba procedurile de interes general ale firmei (aprovizionare. Reprezinta firma in relatiile protocolare cu furnizorii.Participa la elaborarea si implementarea sistemelor de raportare si a sistemului de calitate .Elaboreaza planuri de afaceri si le implementeaza .Stabileste posibile cai de colaborare si decide asupra parteneriatelor strategice .Usurinta. service. sociabilitate.Monitorizeaza piata si identifica tendintele de dezvoltare . financiare. organisme financiare si institutii guvernamentale din tara si din strainatate .Capacitate de a lucra cu oamenii .Stabileste obiective personale si pentru top-management in stricta concordanta cu obiectivele firmei 2.Identifica nevoile de recrutare si participa la selectia. Asigura reteaua de relatii necesara dezvoltarii activitatii firmei . Aproba bugetul si rectificarile acestuia . clienti.Identifica si atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri 4. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. 24 si 36 de luni .Monitorizeaza trimestrial/semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor .Analizeaza oportunitatile/constrangerile de ordin legislativ.Stabileste masuri de eficientizare a activitatii personalului din subordine 6.Participa la intalniri de afaceri cu furnizori. vanzare. resurse umane) .. termenele-limita si modalitatile de masurare a gradului de realizare a obiectivelor . financiar. impreuna cu Directorii departamentelor din subordine.Evalueaza periodic activitatea managerilor din subordine .Asigura o buna imagine a firmei pe piata . 10.Echilibru emotional . claritate si coerenta in exprimare . informarea. obiectivele generale de dezvoltare pe 12. Responsabilitati si sarcini: 1.Aproba sistemul de raportare folosit pentru urmarirea realizarii bugetului 3. Identifica oportunitati de afaceri . Asigura managementul firmei .Asigura respectarea normelor interne de functionare de catre personalul din subordine . ajutorarea si dezvoltarea altora. tehnologic si social . ambitie.Spirit organizatoric .Rezistenta mare la stres . spirit practic. integrarea si dezvoltarea managementului firmei . tact. distributie.Dezvolta relatii pozitive cu persoane-cheie in vederea intaririi pozitiei firmei 5. conducerea si controlul oamenilor.Evalueaza potentialul furnizorilor si al clientilor . clientii si alte organisme/organizatii cu impact real/potential asupra rezultatelor firmei . in concordanta cu strategia elaborata de Consiliul de Administratie .Capacitate de a evalua si a lua decizii . analizeaza propunerile inaintate.Dezvolta mijloace de motivare a personalului din subordine . spontaneitate.Comunica obiectivele si urmareste ca acestea sa fie comunicate intregului personal . amabilitate. opereaza corectiile necesare si aproba bugetul final .Punctualitate CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: gandire strategica.

statele de plata si rapoartele financiare ale firmei .Solicita rapoarte de activitate si ia masurile necesare in vederea cresterii eficientei activitatii firmei .Calitatea managementului firmei . colaborare si incetare a relatiilor de munca .Corectitudinea datelor raportate Legat de functiile manageriale. furnizori si clienti . Semnaturi: 14. clientii si partenerii strategici . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. raspunde de: . organele financiare si organismele guvernamentale .Indeplinirea la termen si in conformitate cu dispozitiile legale a obligatiilor fata de banci.Calitatea climatului organizational .Semneaza documentele de angajare.Utilizeaza echipamente/consumabile/materiale.Dezvolta relatii pozitive cu personalul firmei in vederea motivarii si a cresterii gradului de implicare in activitatea firmei RESPONSABILITATILE POSTULUI: Legat de activitatile specifice.Stabileste planurile de vanzari si profit .Aproba procedurile de interes general ale firmei .Asigurarea drepturilor banesti ale personalului angajat al firmei conform clauzelor contractuale si legislatiei muncii .Aproba recompense/penalizari. raspunde de: .Stabileste prioritatea executarii sarcinilor pentru personalul din subordine .Aproba bugetele si corectiile necesare .Semneaza referate de investitii. Data semnarii: .Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma AUTORITATEA POSTULUI: .Folosirea eficienta a resurselor firmei .Utilarea corespunzatoare a subordonatilor cu echipamentele si consumabilele necesare .Respectarea obligatiilor firmei fata de furnizori.Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate . clienti.Calitatea pregatirii profesionale a angajatilor din subordine Legat de disciplina muncii.Aproba/respinge cereri ale personalului din subordine 12.Semneaza contracte cu furnizorii. prelungirea/incetarea activitatii dupa perioada de proba a angajatilor . raspunde de: . masina si calculatorul puse la dispozitie de firma ..Semneaza organigrama si nomenclatorul de functii al firmei .Respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru .Calitatea relatiei cu furnizorii si clientii .Coordonarea eficienta a personalului din subordine .Decide asupra noilor directii de dezvoltare .Semneaza deciziile de modificare a functiei/salariului pentru angajatii firmei .

cantitati. activitati si atributii specifice trasate de conducerea executiva in legatura cu activitatea pe care o desfasoara. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. asambleaza imbina.Executa constructii metalice cu caracter provizoriu sau definitive.Aduce la cunostinta sefului ierarhic orice disfunctionalitate ce pote sa apara in procesul muncii sau . Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL TEHNIC 2. . ferestre metalice in interiorul constructiei. 5. Sef punct lucru. monteaza si instaleaza diferite structuri metalice pe santierul de constructii. Relatii functionale: -daca este cazul 9. . . .FISA DE POST .Respecta intocmai sarcinile si indicatiile primite de la seful direct cu privire la procesul tehnologic si materialele folosite (proportii.Respecta intocmai precizarile si indicatiile inscrise in proiectele de executie.Ansambleaza structurile metalice pentru schele.Construieste.Executa lucrari de vopsitorie dupa caz. 10. . Pregatirea si experienta: liceu / scoala profesionala / atestat de calificare. . calitate). . .LACATUS MECANIC 1. . Responsabilitati si sarcini: .Raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii la locul de munca repartizat in cadrul punctului de lucru. echipamentele de lucru din dotare. finiseaza. Responsabil managementul calitatii.Confectioneaza panourile folosite la cofrag.Indeplineste orice alte sarcini.Ajusteaza. . Director executiv. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.Utilizeaza rational timpul de lucru si materialele. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. incadreaza usi.Ajuta la executarea cofrajelor pentru turnarea betonului. Se subordoneaza: Director general. . Director tehnic. Denumirea postului: LACATUS MECANIC 3. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Director adjunct. .

Raspunde de respectarea tehnologiilor de executie si a instructiunilor de lucru pentru operatiile care ii revin.Sa ia masuri de remediere a deficientelor constatate de catre toti cei care fac verificari (beneficiar. . .Sa ia masuri de depozitare corespunzatoare a materialelor. .Sa execute operatiile repartizate de seful de echipa sau seful punctului de lucru. sa cunoasca si sa aplice normele de protectie a muncii si de PSI din cadrul instructajelor lunare.Sa utilizeze adecvat.Sa nu permita accesul persoanelor straine in incinta in care isi desfasoara activitatea. .Toate documentele se vor intocmi in doua exemplare din care unul se va inainta la seful ierarhic si unul se va pastra intr-un dosar la dv.Ia masuri pentru gospodarirea rationala a energiei electrice.Sa ia masuri de acordare de prim ajutor in caz de accident si informati imediat conducerea. pana la onorarea lor. .Sa asigure realizarea programului cantitativ zilnic astfel incat sa va realizati salariul negociat. apei si a celorlalte materiale de consum utilizate. . . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. 12. indiferent daca se depaseste sau nu programul normal de lucru. echipamentele de lucru si de protectie de cate ori este nevoie. droguri in incinta punctului de lucru si nici diferite medicamente care ar putea afecta capacitatea de concentrare sau lucrul la inaltime. .Sa nu inceapa nici o lucrare fara acordul sefului punctului de lucru.Raspunde de calitatea executiei lucrarilor in conformitate cu procedurile tehnice. . astfel incat rezultatul operatiunii respective sa corespunda cerintelor solicitate.care poate afecta bunul mers al activitatii. proceduri de sistem si instructiuni de lucru.Materialele se vor elibera pe baza bonului de consum in urma aprobarii referatelor intocmite de catre dv. normele specifice de protectia muncii la verificarea si functionarea utilajelor de mica mecanizare si alimentarea cu energie electrica a acestora. .Sa gestioneze corespunzator materialele si uneltele luate in primire.Zilnic se vor executa cantitatile de lucrari conform graficelor sau comenzilor clientilor. conducerea societatii. . . prevazute in manualul calitatii. fara a face rabat de la norme. inspectia de calitate. Data semnarii: . stagnarilor si reducerea timpului neproductiv in activitatea ce o desfasurati si nu determinati intarzieri ale altor formatii prin nepredarea frontului de lucru la data prevazuta. respectand toate indicatiile si masurile. . .Programul de lucru se va prelungi si atunci cand din diverse motive.Sa respecte intocmai programul de lucru de 8 ore si in cazul cand beneficiarul impune un termen mai mic conform graficelor de executie. . sculele si materialele puse la dispozitie de societate pentru executarea sarcinilor de serviciu. protectia muncii etc. tigari. conform fiselor de instruire si a indicatiilor responsabililormcu protectia muncii. duminica sau alte sarbatori legale. Refuzul de indeplinire a acestui articol poate duce la rezilierea contractului de munca a celor implicati.Sa respecte intocmai normele de tehnica securitatii muncii la locul de munca. in opera sau la lucrarile ce devin ascunse. semifabricatelor atat la punctul de lucru cat si in timpul transportului. .Utilizeaza echipamentele. . . . cu plata corespunzatoare numarului de ore lucrate. Semnaturi: 14.Toate problemele importante se vor prezenta in scris si se va astepta o rezolvare in scris sau realizarea in mod direct a acestor masuri. . de respect. .Sa nu introduca in procesul de fabricatie. veti prelungi programul la 10 sau 12 ore si daca este nevoie se va lucra si sambata.) in concordanta cu dispozitiile sefului punctului de lucru. .Fata de ceilalti salariati (ai beneficiarului sau ai altor subantreprenori) este necesara adoptarea unei conduite cuviincioase. conform indicatiilor.Sa isi insuseasca. .Sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea sefului punctului de lucru si fara a lasa locul de munca in ordine. . . utilajele in functiune sau sub stare de functiune. materiale necorespunzatoare calitativ.Sa nu consume bauturi alcoolice.Ia masuri pentru evitarea intreruperilor. .

contabil. acomodarea cu postul se realizeaza in 3 luni . Pregatirea si experienta: De baza : Facultatea de Psihologie sau Facultatea de Stiinte Economice sau Politehnica De specialitate : specializare in psihologia muncii si organizationale dobandite prin absolvirea Facultatii de Psihologie. directori. inspectori ai ITM. inspector protectia muncii si protectie civila. Relatii functionale: Cu toti angajatii societatii. Denumirea postului: DIRECTOR RESURSE UMANE 3. fosti angajati. Denumirea compartimentului: DEPARTAMENT RESURSE UMANE 2. Redistribuirea temporara pe alte posturi de munca este posibila numai in cazuri de forta majora si pe baza unei instruiri prealabile. Se subordoneaza: Directorului General. cu acordul scris al conducerii. precum si persoane care doresc sa se angajeze in cadrul societatii. Pentru o persoana debutanta in profesie 6 luni 2. Pentru o persoana experimentata. Conducerii unitatii 5. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.DIRECTOR DE RESURSE UMANE 1. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.FISA DE POST . Subordoneaza: Inspectorii de personal. sefi de birouri si sectii. maistru instructor atelier scoala 7. Masterat in Managmentul Resurselor Umane sau Psihologia Muncii si Organizationala Cursuri speciale: de legislatia muncii Experienta necesara: Postul de Director de personal poate fi ocupat de orice persoana cu o pregatire corespunzatoare si care are cel putin 3 ani vechime in domeniu. 9. etc. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Acomodarea cu cerintele postului: 1.

Competentele locului de munca - cunoaste si respecta prevederile din Manualul de Asigurarea Calitatii - cunoaste prevederile Contractului Colectiv de Munca - cunoaste prevederile Contractului Individual de Munca - cunoaste si respecta prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare - cunoaste si respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara - poseda experienta si capacitate profesionalza corespunzatoare postului - cunoaste activitatea si legislatia in vigoare specifica compartimentului - trebuie sa posede cunostinte de psihologie organizationala si diagnoza - cunoaste un editor de text pe calculator - trebuie sa stie sa opereze cu o baza de date (Excel, FOX, Access) - trebuie sa stie sa utilizeze programul Power Point - trebuie sa cunoasca un program statistic de prelucrare a datelor (SPSS, Statistica, Statview) - cunoaste legislatia de personal in vigoare - poseda cunostinte si deprinderi de editare texte, operare cu o baza de date, statistica - poseda aptitudini de interelationare, capacitatea de a intelege comportamentul uman, de a conduce si de a motiva oamenii - poseda aptitudini de planificare, organizare si control al activitatii de luare de decizii, initiativa 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: - Planifica, organizeaza si supervizeaza activitatile de resurse umane - Organizeaza si coordoneaza intreg procesul de recrutare si selectie de personal pentru posturile vacante, aprobate de conducerea intreprinderii - Asigura anuntarea la AJOFM a locurilor vacante, precum si in presa, in incinta intreprinderii si stabileste data concursului - Participa la trierea CV-urilor, intervievarea si testarea candidatilor si se asigura de corecta desfasurare a concursurilor scrise; comunica rezultatele candidatilor, facand parte din comisia de incadrare si promovare a personalului - Asigura interpretarea corecta si aplicarea politicilor de personal ale firmei - Urmareste si raspunde de activitatea de stimulare a personalului, prin premii si sanctionarea persoanelor, conform normelor legale si prevederilor CCM - Planifica si coordoneaza orientarea noilor angajati pentru a facilita integrarea acestora in organizatie, urmarind la anumite perioade evolutia acestora, din punct de vedere a performantelor profesionale si adaptabilitatea acestora la cerintele societatii - Elaboreaza Programul de instruire conform solicitarilor sefilor de compartimente si raspunde de organizarea cursurilor de perfectionare interne si externe, conform acestuia - Tine evidenta documentatiei necesare a activitatii biroului, privind salarizarea, asigurarile sociale, fluctuatia de personal, angajari, promovari, transferuri, plecari din societate - Controleaza activitatea de evidenta a carnetelor de munca, inregistrarea tuturor actelor la ITM, a contractelor individuale de munca, prestari servicii, evidenta concediilor medicale, pontajul, verifica corecta intocmire a dosarelor de pensionare, conform legislatiei in vigoare - Coordoneaza realizarea si implementarea unui sistem de evaluare a performantelor profesionale ale angajatilor - Coordoneaza activitatea de reactualizare a fiselor de post - Coordoneaza activitatea de evidenta militara, aparare civila si BDS, precum si pe cea de protectie a muncii - Realizeaza si raporteaza o serie de situatii cerute de conducerea societatii, privind structura personalului pe diverse categorii de varsta, sex, socio-profesionale, fluctuatia de personal, absenteismul, cauzele acestora, etc. - Coordoneaza activitatea de organizare la nivel de societate, urmarind modificarile in structura la organigrama si RI - Participa la solutionarea conflictelor de munca si plangerilor angajatilor si mentine o legatura stransa cu reprezentantii sindicatelor - Elaboreaza proceduri de lucru in cadrul biroului, privind principalele activitati de resurse umane (recrutare si selectie, planificarea resurselor umane, instruire, evaluarea performantelor profesionale) si

se asigura de respectarea acestora de catre intreg personalul biroului - Rezolva prompt cererile venite din partea celorlalti angajati si le trateaza nediscriminatoriu - Coopereaza cu ceilalti angajati ai biroului si ai societatii, colaboreaza cu onestitate cu acestia - Mentine la standardele unei bune functionari, aparatele din dotare si anunta orice defectiune Oficiului de Calcul - Executa calitativ si la termen sarcinile de serviciu - Pastreaza confidentialitatea rezultatelor obtinute - Vegheaza la respectarea normelor de tehnica securitatii muncii - Respecta normele de securitate, impuse de societate - Se achita la timp de toate responsabilitatile ce-i revin pe domeniul financiar-contabil - Respecta programul de lucru, conform normelor interne ale societatii - Respecta metodologiile de lucru ale domeniului sau de activitate si procedurile de sistem si de lucru, existente in cadrul societatii si urmareste ca intreg personalul din subordine, sa le cunoasca si sa le respecte - Analizeaza periodic indicatorii calitatii proprii compartimentului si urmareste implementarea actiunilor corective - Efectueaza instructajul periodic, in domeniul protectiei muncii si PSI - Urmareste repartizarea elevilor practicanti, pe locuri de munca - Realizeaza studii de previziune privind dinamica Departamentului de Resurse Umane din cadrul companiei - Consiliaza managerii privitor la relatiile cu angajatii, problemele juridice ale negocierilor cu liderii sindicali etc. - Consiliaza managerii pentru perfectionarea pregatirii profesionale - Stabileste un contact permanent cu reprezentantii angajatilor - Supervizeaza respectarea normelor de protectia muncii si comunicarea rezultatelor controalelor managerilor - Supervizeaza intretinerea bazei de date a angajatilor - Participa in echipa de expertizare a accidentelor de munca 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST - ELECTRICIAN

1. Denumirea compartimentului: TEHNIC 2. Denumirea postului: ELECTRICIAN 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Administratorului, Directorului General; Directorului tehnic 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul, membrii echipei, ucenici, etc 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relaţii functionale: -are relatii de serviciu cu toate entitatile adiacente; -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. 9. Pregatirea si experienta: Calificare si autorizatie specifica 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Pentru realizarea unei sarcini de munca , electricianul executa actiuni ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu,pentru realizarea scopului procesului de munca,dupa cum urmeaza : - isi insuseste precis ce operatie are de manuit , faza ,ori manuire de lucru are de indeplinit, - face necesarul de material solicitand sa fie aprovizionat la timp cu tot ce este necesar executarii lucrarii,

.identifica risipa si gestiunea defectuasa si fraudele.raspunde de sculele .. ..Verfica daca schelele de lucru interioare si exterioare sunt instalate pe suprafete nivelate si curate.Verifica instalatiile de protectie prin legare la nul si/sau legare la pamant. .intrerupe tensiunea si separa instalatia sau partea de instalatie .Formuleaza pentru uzul conducerii SC.Respecta Regulamentul de Ordine Interioara si Regulamentul de Functionare al societatii..Rezolva si alte sarcini care cad in sfera sa de activitate .regularitatea si conformitatea operatiunilor...Verifica echipamentul de protectia muncii. intretinerea utilajelor etc.... dupa caz.. .Verifica integritatea izolatiei .Verifica lipsa tensiunii si legarea imediata a instalatiei sau a partii de instalatie la pamant si in scurtcircuit. . . . .Raspunde de intocmirea corecta a sarcinilor conform fisei postului. legarea materialelor si a containerelor la carligul macaralei.. .Are grija la folosirea aparatelor electrice portabile sau fixe sa se conecteze la instalatia de legare la pamant.Pastreaza confidentialitatea datelor la care are acces. zona de lucru..aparatele.dupa caz.. trasate de administratorul societatii sau alta persoana superior erarhica.are grija ca materialele sa fie depozitate pentru a nu impiedica accesul si operatiile de transport.iar pe aceste baze.starea carcaselor.Actualizarea atributiilor se va face functie de modificarile organizatorice legislative care apar 12.Respecta normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare . utilajele.Isi insuseste si respecta prin prelucrarea normelor de protectia muncii regulile de tehnica a securitatii muncii pentru toate lucrarile legate de cele de zidarie si in special regulile generale privind transporturile . ... . ..In caz de accident de munca informeaza primul administratorul despre eveniment . . .daca lucrarea de executat presupune schele.. . .Examineaza legalitatea.. Semnaturi: 14.Autorizeaza accesul de lucru cu foc deschis daca lucrarea o impune.propune masuri pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati..metodologica. ...Executa legaturile la pamant si in scurtcircuit in zona de lucru.. .Se asigura impotriva accidentelor de natura neelectrica care ar putea surveni pe parcursul executarii lucrarii.. la care urmeaza sa lucreze.daca lucrarea este la inaltime.dispozitivele. .. .Are grija sa evite concentrarile de materiale si de oameni intr-un singur loc.Identifica instalatia sau partea din instalatie in care urmeaza a se lucra.. . SRL observatii si propuneri de natura legislativa... . Data semnarii: . .. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. atunci cand situatia o impune...pe care le are in primire ... .P..In absenta motivata'inlocuitorul este desemnat de administratorul societatii.M.uneltele etc.Delimiteaza corespunzator conform N.... . functionarea macaralelor care ridica materiale.procedurala sau organizatorica...G.ingradirilor..

Franceza (mediu). seful de sala. 5. angajati contabilitate. Se subordoneaza: Sefului de sala. domeniul de activitate: restaurant.abilitati de comunicare foarte bune. Pregatirea si experienta: a) studii medii. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. c) alte cerinte specifice: . Denumirea postului: BARMAN 3. bar. . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. amabilitate. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. cu recomandari de la cel putin un loc de munca anterior. dorinta de a fi pe placul clientului. chelnerii. flexibilitate. ceilalti barmani. b) vechimea in specialitate: min. 2 ani.cu personal de deservire / ateliere. Responsabilitati si sarcini: . birou personal 9.BARMAN 1. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. club.FISA DE POST . 10.limbi straine (nivel) Engleza (mediu). Relatii functionale: . Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL RESTAURANT 2. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.

admninistrarea corecta a stocului de bauturi.dozarea judicioasa a bauturilor servite in conformitate cu retetarul aprobat.intocmirea listei de vanzare de peste zi.intocmirea inventarului ori de cate ori este nevoie in conf. .pastrarea igienei si a curateniei la locul de munca. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14.deservire bauturi alcoolice si nealcoolice conform retetarului propriu al unitatii.politete si profesionalism in servirea clientilor. 12.inregistrarea vanzarilor. . . . cu legislatia in vigoare. .. . . Data semnarii: .

9. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Responsabilitati si sarcini: . Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. cu seful serviciului si cu serviciul Aprovizionare-Distributie. Denumirea postului: MECANIC AUTO 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. 5. ani si tipul specialitatii): 10. Se subordoneaza: Directorului Tehnic.Nivel de studii si tipul lor: . Denumirea compartimentului: COMPARTIMENT TEHNIC 2. Pregatirea si experienta: Cerinte minime: .FISA DE POST .MECANIC AUTO 1. Relatii functionale: In indeplinirea sarcinilor de serviciu colaboreaza cu ceilalti salariati din cadrul serviciului. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.Vechime in munca / in specialitate (nr.

� Intocmirea documentelor necesare pentru evidentierea interventiilor efectuate si predarea la timp catre compartimentele autorizate.Realizarea corecta si la timp a reparatiilor mijloacelor de transport. conform prevederilor Codului Muncii. � Stabilirea necesarului de piese de schimb si emiterea comenzilor necesare catre seful direct. � Executa si alte sarcini conform specificului locului de munca solicitate de seful direct sau de conducerea companiei. Semnaturi: 14. 12. � Realizarea reparatiilor necesare la mijloacele auto. � Respectarea normelor de protectie a muncii si PSI. .� Intretinerea mijloacelor de transport inainte de plecarea in cursa. � Urmarirea starii tehnice a mijloacelor de transport si anuntarea sefului direct la sesizarea unor defectiuni. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. � Neindeplinirea totala sau partiala sau indeplinirea defectuoasa a sarcinilor specificate in fisa postului. constituie motiv de sanctionare. inclusiv cu desfacerea contractului individual de munca. Data semnarii: . � Raspunde de efectuarea corecta si la timp a reparatiilor mijloacelor de transport.

duce la indeplinire orice sarcina trasata de superiorul direct sau directorul general. operare pe calculator. comportament civilizat. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.FISA DE POST . .asigura informarea asupra oricarui numar de telefon cerut de catre angajatii firmei (chiar prin apelarea .stabileste necesarul de consumabile pentru personalul companiei si comandarea consumabilelor necesare (papetarie.pastreaza confidentialitatea tuturor informatiilor referitoare la organizatie. . iar. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. . .RECEPTIONERA 1. Relatii functionale: .cu toti angajatii organizatiei 9. 10.asigura pastrarea registrului unic de intrari / iesiri al organizatiei. .asigura activitatea de telefonie centrala a organizatiei. . . faxuri. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. b)cunostinte de limba engleza sau franceza. in cazul in care nu este precizat un destinatar. Se subordoneaza: Directorului general si asistentei directorului general. 5.asigura activitatea de informatii generale pentru public.asigura si raspunde de expedierea in bune conditii a tuturor faxurilor si scrisorilor. Denumirea postului: RECEPTIONERA 3.tine o evidenta a tuturor numerelor de telefon. c)disponibilitati de dialog. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.intocmeste planul fondului necesar protocolului. Pregatirea si experienta: a)studii medii sau superioare. se inmaneaza sefului direct. . fax.raspunde de buna circulatie a corespondentei (corespondenta este inmanata numai destinatarului. telefonie. Denumirea compartimentului: ADMINISTRATIV 2. . . precum si a adreselor care ii sunt aduse la cunostinta in diferite moduri. . dactilografiere. protocol) .raspunde de preluarea corespondentei sosita pe adresa firmei (plicuri. Responsabilitati si sarcini: . oferte etc). Subordoneaza: Numai daca este cazul 7.

. .raspunde de redactarea de adeverinte. . Data semnarii: . indeplineste activitatile de protocol. . cereri diverse. . afland identitatea acestuia pe care trebuie sa o comunice. .intocmeste situatii sau documente la cererea superiorului direct. .asigura arhivarea in ordine a documentelor care ii sunt inmanate. 12.preia toate apelurile telefonice si le directioneaza in functie de cererea interlocutorului. delegatii respectand formatele utilizate in firma. urmareste si verifica primirea lor.furnizeaza cu amabilitate informatiile solicitate.face copii XEROX pentru documentele care ii sunt inmanate. Semnaturi: 14.serviciului de informatii). . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.tine evidenta solicitarilor directe si a apelurilor telefonice in absenta persoanelor cautate si asigura operativ informarea acestora.raspunde de transmiterea cererilor de abonamente la reviste si ziare. . .raspunde de inregistrarea documentelor redactate si de evidenta lor. a faxurilor trimise si primite.primeste persoanele din afara si le indruma spre departamentele competente sau sala de intalniri.

Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL ____________________ 2. Relatii functionale: -daca este cazul 9. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.FISA DE POST . sa aveti indemanare. sa le taie -sa sorteze materialul rezultat din demolari -sa ajute in cadrul echipei deservirea diferitelor masini si echipamente Lucreaza in general pe santiere unde sunt conditi de vreme schimbatoere . se lucreaza la inaltime . Responsabilitati si sarcini: -sa incarce -sa descarce sau sa stocheze materiale de constructie si produse. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Denumirea postului: MUNCITOR NECALIFICAT 3. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. -sa pregatesca materialul solicitate in utilizarea procesului tehnologic -sa le amestece in recipienti -sa le intinda. 12. Pregatirea si experienta: Cerintele postului: Studii necesare:______________________.etc. 10. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Aptitudini si deprinderi necesare: apt fizic. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul .MUNCITOR NECALIFICAT IN CONSTRUCTII 1. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. in mediu cu praf si in contact cu materiale de constructie care pot contine substante chimice . Se subordoneaza: Sefului de santier 5.

Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Denumirea postului: Sudor 3. Data semnarii: . Denumirea compartimentului: 2. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Semnaturi: 14. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Se subordoneaza: Sefului de santier 5.participa la asamblarea de utilaje .efectueaza constructii metalice . Responsabilitati si sarcini: .respecta in exercitarea atributiilor sale normele de protectia muncii. Semnaturi: 14. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Relatii functionale: Are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate.verifica instrumentele inainte de inceperea sudurii si semnalizeaza imediat orice defect aparut 12. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Data semnarii: FISA DE POST SUDOR 1. Pregatirea si experienta: Studii generale 10. PSI si a prescriptiilor tehnice ale ISCIR . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. 9.13.

� sa spele geamurile imobilului ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie a imobilului. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. � sa mentina curatenia la gheena si la balcoanele de pe etaje de folosinta comuna (de acces la tubulatura de evacuare a gunoiului menajer) si sa participe impreuna cu reprezentantii firmei de prestari servicii de salubritate la descarcarea gunoiului menajer. � sa desfunde ori de cate ori este nevoie tubulatura de evacuare a gunoiului. Se subordoneaza: administratorului si presedintelui asociatiei 5. Responsabilitati si sarcini: . Denumirea compartimentului: 2. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. � sa stearga praful si panzele de paianjen din holul si scara imobilului ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie a imobilului. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. scara imobilului ori de cate ori este nevoie (cel putin o data pe zi) pentru a indeparta urmele de noroiul depus ca urmare a intemperiilor. Autoritate si libertate organizatorica: 11.este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa .este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune. Pregatirea si experienta: 10. trotuar).executa lucrari suplimentare necesare mentinerii curateniei si evacuarii gunoiului menajer din imobilul (inclusiv subsolul imobilului) asociatiei de proprietari si zona aferenta (spatii verzi. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. � sa spele cel putin o data pe saptamana holul si scara imobilului. . � sa mature sau/si sa spele holul.FISA DE POST FEMEIE DE SERVICI 1. Relatii functionale: � ia la cunostinta de solicitarile membrilor asociatiei de proprietari si in masura in care acestea corespund cu cerintele sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa le duce la indeplinire in ordinea prioritatilor 9. .executa lucrari de curatenie in imobilul (inclusiv subsolul imobilului) asociatiei de proprietari si zona aferenta (spatii verzi. Denumirea postului: Femeie de servici 3. trotuar) . Sarcini: � sa mature zilnic holul si scara imobilului.

: factura fiscala si chitanta ). (conform. etc. c. � sa anunte de indata administratorul iar in lipsa acestuia presedintele asociatiei orice neregula constatata cu privire la starea peretilor interiori sau exteriori (infiltratii de apa de la inundatii. � sa viziteze zilnic subsolul imobilului in vederea mentinerii curateniei si pentru a constata daca au intervenit defectiuni la reteaua de alimentare cu apa rece potabila. tact in relatiile de serviciu ce se stabilesc cu persoane din asociatie sau vizitatori. receptivitate. : spalarea trotuarului.60/1997 orice persoana care observa un incendiu are obligatia de a anunta prin orice mijloc pompierii . pentru limitarea si stingerea incendiului . distrugerea sau pierderea lor. conducte sparte. de pe spatiul verde) � sa duca la indeplinire si sa respecte deciziile institutiilor locale cu privire la curatenia trotuarului aferent imobilului (ex. energie termica. b . � sa manifeste disponibilitate catre dialog.utilajele. d) Sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti.I.C. potrivit instructiunilor de utilizare a substantele periculoase. � sa informeze de indata administratorul iar in lipsa acestuia presedintele asociatiei despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut � sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept. in conformitate cu pregatirea si instruirea in domeniul protectiei muncii primita de la angajatorul sau. canalizare (ex. atat cat este rational posibil. � sa manifeste grija deosebita in manuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea.) sau patrunderi fortate in subsol � sa ia in primire toate materialele necesare asigurarii curateniei. loial si disciplinat dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact. dupa posibilitatile sale . dupa caz . degradari datorate uzurii sau lovirii accidentale sau nu. sa acorde ajutor . c) Sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca . intretinerii spatiului verde. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: . aparatura si echipamentele de lucru. masinile. crengile. fisurari. etc. b) Sa aduca la cunostinta de indata administratorului iar in lipsa acestuia presedintele asociatiei accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti angajati. inundatii.6 alin. sa ude spatiul verde.) � sa asigure curatenia din zona spatiului verde aferenta imobilului (sa tunda iarba.� saptamanal sa verifice starea de uzura a tubulaturii de evacuare a gunoiului si a tomberoanelor av�nd obligatia sa anunte administratorul iar in lipsa acestuia presedintele asociatiei de necesitatea efectuarii de reparatii sau de inlocuire a tomberoanelor. din OG 60/1997 . ex.M. etc. sa stranga ori de cate este nevoie hartiile. � conform art. etc. angajatul trebuie sa utilizeze .S. � daca primeste bani are dreptul de a-si achizitiona singur materialele necesare desfasurarii activitatii cu obligatia de a se incadra in plafonul stabilit si de a justifica cheltuielile facute cu documente legale (conform legislatiei in vigoare.. inlaturarea zapezii. din obiectivul unde desfasoara serviciul. aflat intr-o situatie de pericol. A. instalatiilor .: scurgeri.. in acest scop angajatul are urmatoarele obligatii : a) sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora. pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale. calm. primarul sau politia . � sa fie cinstit .23 lit. atat timp cat este necesar . � sa raspunda la toate solicitarile venite din partea administratorului sau presedintele asociatiei pentru �ndeplinirea unor sarcini conforme fisei postului. colectarea si debarasarea gunoiului menajer (tomberoane) avand obligatia sa asigure pastrarea si utilizarea acestora in bune conditiuni. si sa ia masuri . oricarui alt salariat . � sa respecte instructiunile de folosire a ascensorului si sa anunte de indata orice defectiune la societatea care asigura intretinerea ascensorului cat si administratorul iar in lipsa acestuia presedintele asociatiei � sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.12 NGPM/2002 angajatii vor desfasura activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie sau alti angajati . frunzele. � Conform art. f. .) � sa mentina curatenia din subsolul imobilului.(1) si (2) din OG nr.art.

� raspunde nemijlocit pecuniar. Data semnarii: FISA DE POST . Semnaturi: 14. 13.DULGHER . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.PARCHETAR 3. daca prin nerespectarea sarcinilor de serviciu stabilite prin prezenta fisa. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul . aduce direct sau indirect prejudiciile materiale sau de alta natura asociatiei sau membrilor acesteia.TAMPLAR . Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL TEHNIC 2.PARCHETAR 1. Se subordoneaza: Sefului de echipa / santier 5. Denumirea postului: DULGHER . administrativ sau penal.TAMPLAR . dupa caz.

Executarea cofrajelor 3. remediaza defectiunile aparute astfel incat lucrarile executate sa corespunda cu proiectul de executie si normativele in vigoare.cu membrii echipei 9. o executarea cofrajelor pentru diferitele elemente de rezistenta ale constructiilor (fundatii. 10. o organizeaza si curata propriul loc de munca in vederea desfasurarii activitatii de dulgherie /tamplarie. stejar. o masoara si traseaza amplasamentul lucrarilor de dulgherie/tamplarie in conformitate cu proiectul de executie si normativele in vigoare. parchet de diferite esente fag. masinilor. o montarea elementelor prefabricate care alcatuiesc structura de rezistenta a cladirilor etajate. MASINILOR.7. pereti) din beton armat monolit. Responsabilitati si sarcini: Scopul postului . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. o montarea pardoselilor din lemn (dusumele din scandura.tamplar. sculelor. Incadrarea si ajustarea tamplariei. Montarea panourilor prefabricate. Executarea schelelor 2.I.M. utilajelor si instalatiilor. COMPETENTE SPECIFICE OCUPATIEI 1. Pregatirea si experienta: COMPETENTE FUNDAMENTALE 1. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. o verifica calitatea lucrarilor de dulgherie/tamplarie in conformitate cu proiectul de executie si normativele in vigoare. Executarea pardoselilor din lemn. 2. Identificarea sarcinilor si planificarea activitatii. 5. UTILAJELOR SI .parchetar are de efectuat urmatoarele activitati: o citeste si interpreteaza planurile de executie si cele de detaliu pentru executarea lucrarilor in conformitate cu proiectul de executie. foi de parchet laminat). uneltelor. UTILIZAREA INSTRUMENTELOR. In principal dulgherul. si P. 3.S. UNELTELOR. Executarea acoperisului tip sarpanta. Aplicarea procedurilor tehnice de executie si control a calitatii. Relatii functionale: . Efectuarea unor calcule matematice simple.S. incadrarea si ajustarea tamplariei. o efectueaza calcule matematice simple de apreciere a necesarului de materiale pentru executarea lucrarilor de dulgherie/tamplarie. COMPETENTE GENERALE PE DOMENIUL DE ACTIVITATE 1.T. 2. 3. Utilizarea instrumentelor. grinzi. SCULELOR. plansee. Comunicarea interactiva la locul de munca. stalpi.activitati principale si responsabilitati : Activitate se compune din: o executarea schelelor necesare lucrului la inaltime pentru lucrarile de zidarie si finisaje la interior si exterior. Respectarea N. 4. 6. o executarea acoperisului tip sarpanta. scari.

ferastrau electric. Raporteaza pericolele care apar la locurile de munca.S.I. 1.S.2. instalatiile sunt verificate din punct de vedere al functionalitatii. Dispozitive de ridicat: scripeti. unelte. Identifica dispozitivele si mijloacele de transport necesare lucrarilor de executat. 1. uneltele. Mijloace de transport: minicar.1. rindea.I. ferastrau. masinile.4. Transporta cu operativitate materialele necesare la punctul de lucru. 3. Instrumente de masura si control: -metru. 2. -pardoseli din lemn: dusumea din scandura. Deseurile rezultate din diferite operatii sunt corect depozitate la locurile special amenajate. cofraje. masini si utilaje specifice lucrarilor de dulgherie: -tesla.S.2.2.2. Tipuri de lucrari de dulgherie / tamplarie: -schele. SI P. Protejeaza suprafetele metalice ale sculelor. 2. Alege corect sculele pentru executarea lucrarilor de debitare. utilajele si sculele dupa folosire. Sterge de praf cu grija instrumentele de masura si control. etc. 1. nivela cu bula de aer. acoperis tip sarpanta. dalta. Monteaza schela.1. fag. Aplica N. 3. Scule. 1. 4. 4. 3.1. 4. macara fereastra. RESPECTAREA N. Materiale folosite la conservarea uneltelor si sculelor: vaselina. in functie de specificul lucrarii. instrumentele de masura si control si deseurile tehnologice.1. 2. Alege corect dispozitivele. 3.Demonteaza cu atentie elementele componente ale schelei. Depoziteaza sculele si instrumentele de masura si control.2.S. fir cu plumb. 3. ruleta. sculelor si instrumentelor de masura si control a lucrarilor de dulgherie / tamplarie. Alege cu discernamant mijloacele de prelucrare a materialelor. masinile. 4. Curata cu constiinciozitate uneltele. conform procedurii de lucru.2. EXECUTAREA SCHELELOR 1. utilajele. Identifica instrumentele. Monteaza corect elementele componente ale schelei. . ulei. uneltelor. 2. Masinile. Depoziteaza in ordine elementele componente ale schelei. 1. 2. Demonteaza schela. etc. sculele. 1.). instalatiile necesare lucrarilor de executat.T. Intretine instrumentele. bormasina electrica etc. camion.3.1. furtun de nivel. uneltelor si utilajelor pentru perioada de conservare. 2. cu respectarea NTSM si PSI. utilajele.INSTALATIILOR 1. parchet laminat. 1. Depoziteaza sculele. troliu. Alege cu discernamant mijloacele de transport necesare transportarii la locul de munca a utilajelor.T. Curata si protejeaza elementele componente ale schelei utilizand materiale specifice.3.3. 2. vopsea etc. Sculele identificate sunt corespunzatoare calitativ. Aplica procedurile de urgenta si de evacuare. Pregateste cu atentie elementele componente ale schelei. la locuri special destinate acestui scop.P. 1. instalatiile specifice lucrarilor de dulgherie / tamplarie. tractor cu remorca etc. utilajele.3. Aplica N.M. masinile si utilajele corespunzatoare pentru ridicat materiale.M.1. la locul special destinat acestui scop. sculele. 2. parchet(stejar. in mod corespunzator. masinilor. uneltele.

5. Transporta cu operativitate materialele necesare la punctul de lucru. nivela cu bula de aer. pentru a nu deteriora betonul. in scopul identificarii eventualelor neconcordante.EXECUTAREA COFRAJELOR 1.1. 2. 3. 1. in functie de forma geometrica a acesteia. Executa montarea peretilor prefabricati.1. Traseaza marginile cofrajului in conformitate cu proiectul de executie. Executa lucrari de montare a panourilor prefabricate. in conformitate cu planul de executie.1. 2. 1. Ancoreaza cu responsabilitate si discernamant cofrajul.4.2. Monteaza cofrajul. in conformitate cu planul de executie. 1.macara .6. 2. in conformitate cu planul de executie. Executa montarea cofrajelor pentru monolitizare a panourilor.1. raportor.3. Executa decofrarea si verifica cu atentie calitatea monolitizarilor. 1. Materialele rezultate in urma decofrarii sunt transportate cu operativitate la locurile special destinate acestui scop. 2.3.3. 2. 2. pentru a-i asigura stabilitatea pe toate laturile. Executa trasarea axelor longitudinale si transversale. in vederea pastrarii pe cat posibil a integritatii acestora. 3. Depozitarea materialelor rezultate in urma decofrarii se face in ordine si in conditii de siguranta. 3. Pregateste cu atentie instrumentele corespunzatoare pentru trasat.2. 3. 2.2. 3.5. Demonteaza cofrajul. corespunzatoare tipului de lucrare. Alege cu discernamant panourile pentru peretii care urmeaza a se monta. 1. fir cu plumb.2. in conformitate cu planul de executie. 2. unelte. MONTAREA PANOURILOR PREFABRICATE 1. utilaje specifice lucrarilor de montare a panourilor prefabricate . 2. cu respectarea abaterilor maxime admise. Monteaza provizoriu panourile de cofraj. Instrumente pentru trasat: creion. Dispozitive de sustinere: tensori compresori Monolitizarea presupune: turnarea betonului in rosturile de monolitizare EXECUTAREA PARDOSELILOR DIN LEMN . echer. 1. Traseaza cofrajul. Marcheaza golurile tehnologice in conformitate cu proiectul de executie.2. vinclu. Asigura mentinerea pozitiei peretilor prefabricati cu dispozitive de sustinere. 3.1.3. cu respectarea normelor de protectia muncii. 3.dispozitive de rezemare. ruleta. Completarile si panourile de cofraj sunt demontate cu atentie.2. 2.3. dupa verificarea prealabila a intaririi betonului. 3. Pregateste cu atentie instrumentele pentru trasat. Ancorarea cofrajului se demonteaza cu grija.4. Alege cu discernamant materialele adecvate pentru executarea cofrajului. rigla Scule. Marcheaza pozitia panourilor care urmeaza a se monta.dispozitive de fixare (tensor) Instrumente de masura si control: -metru. . Monteaza corect cofrajele pentru goluri. Traseaza corect axele de referinta ale constructiei. Executa lucrari de monolitizare a panourilor prefabricate. echer. in conformitate cu planul de executie. furtun de nivel. Executa cu atentie completarile cofrajului. Executa trasarea axelor panourilor prefabricate. Demontarea cofrajului se face.4. 1.1. 2. 3.

1.1. Pregateste cu atentie instrumentele pentru trasat.1 Alege si pregateste instrumentele pentru trasat in functie de prelucrarile care trebuiesc executate. 3. in conformitate cu planul de executie. 5. parchet. placi ondulate. cu ajutorul instrumentelor specifice. Traseaza corect axele de referinta ale constructiei.Executa trasarea formei elementului de prelucrat in conformitate cu planul de executie. in conformitate cu planul si cu cerintele beneficiarului. 3.1. 3. 2. Monteaza elementele de pardoseala conform procedurii de lucru. Debiteaza si prelucreaza elementele componente 2. tabla INCADRAREA SI AJUSTAREA TAMPLARIEI . in conformitate cu planul de executie.Verifica orizontalitatea pardoselii in raport cu planul constructiei.Alege materialele de invelitoare. 3. 2. Verifica calitatea montajului pardoselilor. Debiteaza si prelucreaza mecanizat elementele. in conformitate cu planul de executie. Debiteaza si prelucreaza manual elementele.1.Monteaza materialele de invelitoare.3. in conformitate cu planul de executie si de cerinta beneficiarului.Transporta materialele de invelitoare cu grija si operativitate la punctul de lucru. 3.2. EXECUTAREA ACOPERISULUI TIP SARPANTA 1.5. 2. 4.Alege cu discernamant materialele pentru executarea pardoselii. Verifica corectitudinea imbinarii elementelor de pardoseala (scandura.1. 4. corespunzatoare tipului de lucrare. in functie de forma si dimensiunile incintei. 2.2.1. 5.3.5. 1. 2.3. foi de parchet laminat) in conformitate cu procedura de control.4.2.3.Pozitia imbinarilor este minutios verificata. scandura pentru astereala. 3.Executa trasarea axelor de referinta ale elementului de prelucrat in conformitate cu planul de executie. rigle. capriori.4. Transporta cu operativitate si cu grija materialele necesare la punctul de lucru. 2. 2.1.2. 1.2. in conformitate cu planul de executie.2.3. Efectueaza lucrari de montaj de pardoseli.Executa innadirile elementelor componente corect si adecvat procedurii de lucru. in conformitate cu planul de executie. 2. Elementele componente ale acoperisului tip sarpanta: . Calitatea executiei invelitorii este verificata conform procedurii. 5.Executa imbinarile elementelor componente.2 Materialele alese sunt de calitate corespunzatoare si in cantitatea suficienta efectuarii lucrarii. Monteaza elementele componente ale acoperisului 3.3. Imbinarile realizate nu afecteaza siguranta constructiei. 2. 1. Verticalitatea / orizontalitatea / unghiurile elementelor componente ale acoperisului sunt verificate in conformitate cu planul de executie. popi. in conformitate cu planul de executie. Traseaza elementele componente ale acoperisului 1. 2. Verifica cota pardoselii in raport cu planul constructiei. 4.1. 5. Traseaza cotele pardoselii. 2.Traseaza linia de cota a pardoselii in conformitate cu planul.Sculele corespunzatoare sunt pregatite in functie de tipul lucrarii de efectuat.2 Identifica corect tipurile de defecte ale materialului lemnos ce trebuie prelucrat.4. 4.grinzi.3.Identifica tipurile de material lemnos ce trebuie prelucrat. 3. Verifica pozitionarea elementelor acoperisului. 1. Verifica dimensiunile elementelor componente. Monteaza invelitoarea 5.Debiteaza elementele de pardoseala in conformitate cu forma si dimensiunile incintei si cu cerintele beneficiarului.1.3.

Verifica cu atentie respectarea incadrarii elementelor de tamplarie in cotele de montaj. 4. Ajusteaza cu atentie si exactitate parti componente ale tamplariei. corespunzator dimensiunii golurilor din proiectul de executie. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. cu proiectul de executie si procedura de lucru. Partile componente ajustate sunt asamblate corect in cadrul elementului de tamplarie 4. Denumirea compartimentului: 2.Pregateste operatia 1. Ajusteaza elementele de tamplarie 3. Se subordoneaza: Administratorului 5. Verifica calitatea montarii elementelor de tamplarie in conformitate cu procedura de lucru. 3.2. 1. Alege elementele de tamplarie in conformitate cu golurile prevazute in proiectul de executie.1. cu respectarea riguroasa a cotelor. 12.1. Denumirea postului: Muncitor necalificat 3. 4. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.1. Monteaza in conformitate. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. 2. Incadreaza si monteaza tamplaria 2.Verifica cu responsabilitate si minutiozitate functionalitatea elementelor montate. Data semnarii: FISA DE POST MUNCITOR NECALIFICAT 1.1.2 Elementele de tamplarie sunt montate corect.3. 4. 2. 3. Verifica calitatea montajului elementelor de tamplarie. Identifica cu discernamant partile componente ale elementelor de tamplarie care necesita ajustare.2.2. Transporta elementele de tamplarie in conformitate cu proiectul de executie.1. 3.2. Subordoneaza: . Semnaturi: 14.

. . . Relatii functionale: 9.este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune. .sa ia in primire toate materialele necesare asigurarii curateniei. oricarui alt salariat.sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca. . .sa manifeste disponibilitate catre dialog. in conformitate cu pregatirea si instruirea in domeniul protectiei muncii primita de la angajatorul sau. . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. .sa acorde ajutor.sa mature sau/si sa spele pe jos ori de cate ori este nevoie (cel putin o data pe zi). . . distrugerea sau pierderea lor. atat timp cat este necesar. . Responsabilitati si sarcini: .sa spele geamurile imobilului ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie a imobilului.sa mature zilnic in incinta imobilului .sa stearga praful si sa indeparteze panzele de paianjen ori de cate ori este nevoie in vederea mentinerii aspectului de curatenie a imobilului.este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa. . instalatiilor .sa raspunda la toate solicitarile venite din partea administratorului pentru indeplinirea unor sarcini conforme fisei postului.utilajele. pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale. .sa manifeste grija deosebita in manuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe care le are in primire pentru a evita avarierea. Sarcini: .trebuie sa utilizeze.I. avand obligatia . .Numai daca este cazul 7. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P..sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora. potrivit instructiunilor de utilizare a substantele periculoase.sa fie cinstit. . masinile. In acest scop angajatul are urmatoarele obligatii : .sa asigure pastrarea si utilizarea acestora in bune conditiuni. loial si disciplinat dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact. Pregatirea si experienta: 10. receptivitate. . . tact in relatiile de serviciu. calm. . aparatura si echipamentele de lucru.S. Angajatul va desfasura activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie sau alti angajati.executa lucrari de curatenie in imobilul. atat cat este rational posibil.executa lucrari suplimentare necesare mentinerii curateniei si evacuarii gunoiului menajer din imobilul. .sa mentina curatenia. din obiectivul unde desfasoara serviciul. aflat intr-o situatie de pericol.sa anunte de indata administratorul orice neregula constatata .sa aduca la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti angajati.

ELECTRICIAN IN CONSTRUCTII\ 1. Alte responsabilitati: . Numele sefului ierarhic: .sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept.sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut . 5.. Denumirea postului: ELECTRCIAN IN CONSTRUCTII 3. sefului de santier. Semnaturi: 14. .sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL TEHNIC 2. . Se subordoneaza: Sefului de echipa. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Data semnarii: FISA DE POST .respectarea programului de lucru 12.

10. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7.NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Se lucreaza in murdarie si praf. prize si alte dispozitive electrice . Pregatirea si experienta: Studii necesare: o scoala de calificare in domeniu APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE: o sa puteti reactiona rapid. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.sa repare si sa reconditioneze instalatii electrice. Semnaturi: 14.instrumente de masurat.sa traga cabluri prin tuburi fixe si flexibile. Responsabilitati si sarcini: ATRIBUTIILE POSTULUI .sa instaleze panouri de distributie. Relatii functionale: . RESPONSABILITATILE POSTULUI DE MUNCA In raport cu aparatura si materialele utilizate: . intrerupatoare de circuit.cu membrii echipei. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. seful de echipa sau de santier 9. Data semnarii: .In interiorul cladirilor in constructie sau deja locuite. o sa aveti aptitudini pentru munca practica si interes pentru probleme tehnice.Instrumente manuale . 12. DESFASURAREA ACTIVITATII .

Se subordoneaza: manager resurse umane sau titulatura unui alt post ierarhic superior 5. Denumirea compartimentului: resurse umane 2. Denumirea postului: Inspector resurse umane 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC .FISA DE POST INSPECTOR RESURSE UMANE 1.

Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. � in cazul renegocierii unor clauze din contractul individual de munca. La acest capitol se pot adauga toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca un candidat pentru a putea ocupa acest post.cunostinte de operare pe calculator. 10. � primirea documentelor arhivate din anul precedent (numai daca este respectata legea 16/1996 si 358/2002 copertat. fisa cu datele personale. � tinerea inventarului arhivei la zi. � eliberarea de adeverinte solicitate de salariati pentru medicul de familie sau alte motive. Relatii functionale: personalul arhivelor statului. in carnetul de munca si la Inspectoratul Teritorial de Munca. � organizarea si pastrarea documentelor arhivate pe sectii. conturilor cu salariile si a altor documente care se creeaza in cadrul biroului. repartitie de la somaj si toate celelalte acte care trebuie sa existe in dosarul oricarui angajat. numita de conducerea societatii.instruire formala sau experienta in domeniul procedurilor si normelor specifice domeniului muncii. scoaterea din evidenta si predarea din arhiva a documentelor care au depasit termenul de pastrare cu aprobarea Comisiei de Selectionare prin proces verbal. � convocarea Comisiei de Selectionare a documentelor care au depasit termenul de pastrare conform Nomenclatorului arhivistic.) si verificarea ca in dosarul personal sa existe fisa medicala eliberata de medicul de medicina muncii. deciziei de desfacere a contractului individual de munca sau orice alte modificari survenite in contractul de munca al angajatilor in registrul de evidenta al salariatilor. ani. personalul Inspectoratului teritorial de Munca si/sau alte posturi cu care exista relatii de colaborare 9.cunoasterea unei limbi straine constituie un avantaj. Responsabilitati si sarcini: Atributii si responsabilitati: � intocmirea formelor de angajare (completare de formulare contract individual de munca. � tinerea la zi a registrului de evidenta curenta al arhivei. � arhivarea dosarelor de personal pentru personalul lichidat. Pregatirea si experienta: . � eliberarea de adeverinte pentru grupa de munca si sporuri pentru fostii angajati ai societatii precum si pentru cei plecati in strainatate in conformitate cu datele extrase din dosarele personale si conturile existente in arhiva. la dispozitia conducerii. desfacut.etc. conditii care sunt stabilite in functie de specificul fiecarei organizatii in parte. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. . Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. � intocmirea dosarelor de pensionare conform legislatiei in vigoare pentru angajatii societatii care solicita aceasta. numerotat. formulare si alte acte specifice biroului. � legarea dosarelor care s-au deteriorat. � intocmirea formelor de desfacere a contractului individual de munca (dispozitie de desfacere a contractului individual de munca. . luni. � inregistrarea contractului individual de munca. � evidenta si pastrarea carnetelor de munca si a dosarelor de personal. � selectionarea. .6. .cel putin studii medii. � inregistrarea in carnetele de munca si in registrul de evidenta al salariatilor a tututror schimbarilor survenite in situatia angajatilor conform legilor si instructiunilor in vigoare. conform Codului Muncii. � intocmirea pe calculator si redactarea de adeverinte. nota de lichidare). snuruit si sigilat). intocmirea adresei de instiintare a salariatului cu privire la modificarile care se intentioneaza sa se aduca la acesta (contract individual de munca). sectoare.

12. Se subordoneaza: sef de productie 5. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Data semnarii: FISA DE POST FOCHIST 1.� tinerea evidentei proceselor verbale de predare-primire a dosarelor. Relatii functionale: 9. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Denumirea compartimentului: productie 2. � tinerea legaturii cu arhivele statului. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Pregatirea si experienta: . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Semnaturi: 14. Denumirea postului: Fochist 3. la solicitarea superiorului direct. � executarea altor lucrari privind evidenta de personal. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.

anunta seful ierarhic eventualele defectiuni si participa la inlaturarea defectelor. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Colaboreaza cu operatorii de la expandoare si blocform pentru diminuarea consumului de gaze. Executa : Verifica zilnic inainte de pornirea utilajului parametrii de baza ai masinii. Curatenie zilnica la locul de munca si pe eventualele sectoare trasate de seful direct. Operatii de service la masina atunci cand apare un defect. Sa execute dispozitiile PSI si SSM conform cu indatoririle stabilite.Studii medii 10. 12. asigura alimentarea cu tablete de sare. a distribuitorului de abur. Operatii de preincalzire a utilajului. Este responsabil cu notarea in raport a activitatii desfasurate in ziua de munca Nu paraseste locul de munca decat in pauzele organizate sau la indicatia sefului direct. Semnaturi: 14. Este responsabil de buna functionare a utilajului. a cazanului. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Data semnarii: . Este responsabil cu ordinea si curatenia la locul de munca. Operatii de purjare a vasului de acumulare. Verifica corectitudinea parametrilor aburui pe toata durata zilei. Verifica zilnic inainte de pornirea utilajului indicele contorului de gaze. Alte dispozitii date de seful direct. Responsabilitati si sarcini Este raspunzator de calitatea aburului produs. Verifica functionarea statiei de dedurizare a apei. coordonate cu verificarea functionarii corecte a sistemelor de ardere a gazelor. Verifica zilnic gradul de etansare a garniturilor din traseul de conducte din central termica.

Denumirea compartimentului: 2. Relatii functionale: .FISA DE POST MAGAZIONER 1. Se subordoneaza: 5. Denumirea postului: Magazioner 3. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.

Semneaza fisele de lichidare a celor ce parasesc firma. Pregatirea si experienta: Studii necesare: . avand avizul sefului de compartiment. Tine evidenta elementelor ce compun schelele obisnuite din dotarea firmei. numai dupa o atenta verificare a inventarelor personale si a bonurilor raspunde pecuniar de respectarea acestei indatoriri .tehnologia computerizata . Colaboreaza cu operatorul de pe calculator care se ocupa de intocmirea bonurilor de materiale. Data semnarii: . In acestea sunt trecute sculele ce raman pe timp mai indelungat la executantii nominalizati de seful compartimentului. 7. Sesizeaza in scris conducerii firmei. Responsabilitati si sarcini: Responsabilitati: In raport cu aparatura si materialele utilizate: . Raspunde de depozitarea lor in bune conditiuni pentru a se ezita degradarea respectandu-se si normele de protectia muncii si PSI . Materialele vor fi predate numai in baza bonurilor de materiale intocmite pe calculator. Elibereaza motorina si benzina in cantitatile trecute pe bonurile care indica numarul autovehiculului sau denumirea utilajului pe care se solicita combustibilul respectiv . 11. 9. 6. Aceasta actiune. Verifica daca bonurile se intorc semnate si le pastreaza pentru eventualele confruntari . Sarcini 1. a utilajelor de mica mecanizare si a sculelor de mana din dotarea firmei. Utilajele de mica mecanizare si sculele de mana vor fi predate sefilor punctelor delucru sau executantilor pe baza de bon.si echipamentul uzual de birou. pe care le tine la zi cu toate modificarile aparute. solicita operatorului de pe calculator situatia stocurilor si verifica daca acestea corespund cu ceea ce se afla in magazie. 11.studii medii cu diploma de bacalaureat 10. 5. Raspunde de depozitarea si de remedierea defectiunilor ce pot conduce la accidente de munca. Periodic. verifica cantitatile indicate in documentele care le insotesc si controleaza cat este posibil calitatea acestora.sefii punctelor de lucru . Autoritate si libertate organizatorica: Munca unui magaziner este aceea de a coordona si administra depozitul / locul de stocare a materialelor dintr-o organizatie. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Asigura integritatea tuturor materialelor. Primeste materialele care se aprovizioneaza . Verifica periodic daca acestea s-au intors in magazie. pe filiera soferul de pe mijlocul de transport. Anunta seful de compartiment aprovizionare cand stocurile la anumite materiale sunt epuizate sau nu au miscare. eventualele deteriorari nejustificate sau lipsa unor accesorii precum si predarea lor in grad avansat de murdarie . 10. Deschide fisele de inventar personal. caruia Si furnizeaza denumirea si cantitatea acestora in functie de solicitarile sefilor punctelor de lucru. 8.9. Semnaturi: 14. 3. 4. Indeplineste orice dispozitie data de sefii ierarhici superiori . cere sprijinul si indrumarea sefului de compartiment . 12. 2. Distribuie echipamentul de protectia muncii si tine evidenta acestuia.

Relatii functionale: Cu ceilalti angajati ai societatii 9. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Denumirea compartimentului: Mecanic 2. Denumirea postului: Sudor lacatus 3. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.FISA DE POST SUDOR LACATUS 1. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Se subordoneaza: Directorului 5. Pregatirea si experienta: Studii medii .

3. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.de paza a mijloacelor si bunurilor. Salariatul nu va incepe lucrul sau va opri lucrul daca constata orice neregula in procesul sau de munca care poate duce la producerea unui accident si va anunta imediat persoanele aflate in zona si pe seful punctului de lucru. Combustibilii si lubrefiantii care trebuie folositi si durata de schimb(daca este cazul). De pastrarea actelor referitoare la munca sa sau care i-au fost incredintate de societatea 5. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. 2. etc.). de protectia mediului 8. 4. Semnaturi: 14. indiferent de natura acestuia. De prezentarea la lucru intr-o stare necorespunzatoare care ii impiedica sa-si desfasoare activitatea(boala. De pastrarea si intretinerea bunurilor societatii care i-au fost incredintate pentru desfasurarea procesului de productie 10. 6.Vechime: 2 ani Alte cerinte: Experienta in domeniu Cunostinte: 1. 6. 8. De respectarea programului de lucru si efectuarea concediului de odihna conform planificarii anuale . sistemul de revizii si reparatii (unde este cazul) 5. instructiunilor. manevrarea sau conducerea lor precum si procesul tehnologic de lucru 2. De luarea masurilor de siguranta in desfasurarea activitatii sale. Responsabilitati si sarcini: Raspunde: 1. Curatenia si ordinea la locul sau de munca si a normelor de igiena. Modul de executare al lucrarilor 4. Prevederile contractului colectiv. normele de protectia muncii. Normele de munca.) Salariatul aflat in astfel de situatii trebuie sa nu vina la lucru. 13. de prevenire si stingere a incendiibor . De declararea unor date false sau incomplete asupra situatiei sale sau a persoanelor aflate in intretinerea sa. sau la controalele medicale sau de alta natura. De calitatea lucrarilor executate in procesul de productie. Salariatul va anunta seful direct despre deteriorarea sau pierderea echipamentului sau despre orice alta situatie prin care se face imposibila folosirea acestuia 11. In cazul refuzului de a participa sau al neprezentarii la instructaj. adresa. De folosirea corecta a echipamentului de protectie. Data semnarii: . oboseala. 12. De neanuntarea la biroul personal a schimbarii datelor personale sau a actelor civile aflate la dosar ( schimbare nume. 7. al regulamentului intern si legislatia din domeniul sau de activitate 10. rolul aparatelor de masura si control 3. Durata ciclului de functionare intre doua reparatii capitale. manipularea. Salariatul trebuie sa cunoasca functionarea si exploatarea masinilor si a instalatiilor servite. Cunoaste organele principale ale masinii. iar sefii directi cand constata astfel de cazuri trebuie sa le interzica salariatilor orice activitate in incinta locului de munca. ebrietate etc. legilor care se aplica in domeniul in care isi desfasoara activitatea. De respectarea tuturor normelor. stare civila act identitate. De cunoasterea si folosirea corecta a obiectelor de prima interventie in caz de incendiu 14. sa-i trimita acasa si sa anunte si conducerea societatii de situatiile create. 12. cerute de societate sau impuse de legi speciale. de sanatate si securitate in munca. Rolul principalelor piese componente si gradul admisibil de uzura 7. 9. De respectarea clauzelor regulamentului intern ale societatii si al contractului colectiv de munca la nivel de unitate.

Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. 5.FISA DE POST . Se subordoneaza: Sefului de santier. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Denumirea postului: BETONIST 3. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENTUL TEHNIC 2. Relatii functionale: -daca este cazul 9. Pregatirea si experienta: Studii necesare: curs de calificare in domeniu . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7.BETONIST 1.

sa faca structuri din beton armat asa cum sunt grinzile de pod. .sa toarne structurile si fundatiile din beton la viitoarele cladiri . Responsabilitati si sarcini: .are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. 9.sa faca anumite parti de constructie prin compactarea mixturii de beton . . Data semnarii: FISA DE POST SEF SANTIER 1. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Toti angajatii santierului pe care il coordoneaza implicati in procesul de construire 7.sa aplice ranforsari din beton .APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE: .indemanare practica . Relatii functionale: . 12. Pregatirea si experienta: .sa toarne structuri de pereti subtiri din beton . Se subordoneaza: 5. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.sa lucreze suprafete de drum din diferite materiale (cum este clincherul de ciment) .conditie fizica buna. Semnaturi: 14. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.sa repare structurile die beton existente.are relatii de serviciu cu toate serviciile. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Denumirea postului: Sef santier 3. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Denumirea compartimentului: 2.sa paveze cu beton drumurile si trotuarele . .calitati pentru munca in echipa.sa instaleze diferite suporturi de beton sub tevile de apa si de canalizare . 10. birourile si alte entitati functionale.

extern cu furnizorii . Se subordoneaza: Directorului General 5. de Sectii de Productie.Organizeaza si coordoneaza activitatea persoanelor din subordine.Controleaza calitatea lucrarilor pentru asigurarea prevederilor din documentatiile tehnice 12. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. . Investitii /Utilitati. . Relatii functionale: Intern. Subordoneaza: Sefii de departamente.Intocmeste necesarul de materiale. . . fiind responsabil de corecta si buna utilizare a tuturor utilajelor de pe santierul sau.Asigura si instruieste personalul din subordine. Responsabilitati si sarcini: . Semnaturi: 14. resurse umane. Data semnarii: FISA DE POST DIRECTOR TEHNIC 1. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.Asigura respectarea riguroasa a tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind exploatarea si intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. coordoneaza si controleaza activitatile desfasurate la punctul de lucru pentru care este desemnat responsabil. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Denumirea compartimentului: productie 2.Organizeaza. .Nivelul de instruire: studii superioare 10. Denumirea postului: Director tehnic 3.Asigura legatura cu furnizorii de materiale. resurse financiare.Asigura buna desfasurare a lucrarilor pe santier si respectarea termenelor limita. Aprovizionare / Achizitii 7. cu toate departamentele functionale din firma. . .

� Operare PC: Word. introducerea si mentinerea sub control a proceselor incluse in sistemul calitatii. � Coordoneaza identificarea.] 3. 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. si asigura adaptarea corespunzatoare a tehnologiei la variatiile si specificul materiei prime utilizate. preferabil nivel mediu sau avansat. Scopul general al postului Coordonarea si asigurarea intregului proces de productie in vederea realizarii productiei planificate. � Coordoneaza si asigura desfasurarea ritmica a procesului de productie. programe de baze de date. specificul si organigrama firmei obiectivele pot diferi. � Organizarea si coordonarea intregului proces de elaborare si aplicare a celor mai bune solutii tehnice si economice pentru lucrarile de investitii. � Elaboreaza proiectul planului de investitii. � Organizeaza si controleaza activitatile de mentinere si dezvoltare a capacitatilor de productie si coordoneaza folosirea corecta si eficienta a fondurilor de investitii. � Asigura resursele materiale si informationale necesare pentru implementarea politicii in domeniul calitatii.9. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului � Planifica activitatea de productie in sectiile de fabricatie in functie de planul de productie stabilit. Responsabilitati si sarcini: Descrierea postului 1. � Organizeaza si conduce sedintele pentru armonizarea obiectivelor pe termen scurt si sincronizarea activitatilor in vederea realizarii in conditii optime a obiectivelor de productie. � Conduce procesul de asigurare a calitatii in activitatea de productie.] � cunostinte la nivel profesionist privind tendintele in domeniul de productie la nivel national si international. in conformitate cu obiectivele.] Calificari / specializari necesare � Studii postuniversitare in domeniul managementului productiei. � Organizeaza si coordoneaza introducerea in fabricatie a produselor noi si raspunde de asigurarea parametrilor prevazuti in documentatie. in conformitate cu prevederile bugetului. [�n functie de specificul si marimea firmei. in functie de marimea. in scopul imbunatatirii gradului de ocupare a capacitatilor de productie existente si crearii de noi capacitati. atat la implementarea cat si la modificarea lor. specificul si organigrama firmei scopul poate diferi. in functie de marimea. Scopul postului se va regasi detaliat in obiectul contractului definit in CIM semnat de parti. � Urmareste incheierea contractelor pentru noile investitii si actioneaza pentru asigurarea la termen a . Obiectivele postului � Functionarea corespunzatoare a firmei din punct de vedere tehnic si managerial in conformitate cu politicile si strategia de productie ale firmei. conform procedurilor si standardelor existente. � Cunoasterea de limbi straine: limba engleza. [Nivelul de studii pentru fiecare post difera in functie de specificul si marimea firmei. � Aproba instructiunile tehnologice pentru fiecare faza de productie. urmarind realizarea productiei in conformitate cu planul cerut de vanzari. precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma. � Elaboreaza si supune spre aprobare politicile firmei in ceea ce priveste productia. precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma se pot solicita si alte calificari / specializari. pentru activitatea de intretinere si reparare a utilajelor si instalatiilor. programul si standardele de calitate ale firmei. Excel. MBA. Pregatirea si experienta: Nivelul de studii: Studii superioare tehnice. pentru a asigura realizarea integrala a indicatorilor cantitativi si calitativi stabiliti.] 2.

� Raspunde de organizarea optima a programului de lucru. patrimoniale si umane alocate pentru realizarea obiectivelor de productie stabilite. in raporturile cu alte departamente. aparaturii si a utilajelor din dotarea firmei de catre intreg personalul din subordine. � Raspunde de masurile luate pentru folosirea la maximum a capacitatilor de productie. precum si de verificarea calitatii lucrarilor executate. � Exercita permanent sau temporar.documentatiilor tehnice. in baza fiselor de post. � Raspunde de desfasurarea eficienta a activitatii de aprovizionare la nivel local si ia masuri pentru asigurarea materiala a desfasurarii fara intreruperi a procesului de productie. � Raspunde de mentinerea. � Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a personalului din subordine. � Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces. � Raspunde de insusirea si respectarea procedurilor interne legate de utilizarea in conditii optime a echipamentului. Descrierea responsabilitatilor postului a) Privind relatiile interpersonale / comunicarea � Asigura un cadru optim pentru mentinerea unor relatii bune intre management si angajati. acele atributii specifice specialitatii sale. � Raspunde de identificarea nevoilor de instruire ale personalului din subordine si asigura formarea continua a acestuia. � Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal. � Verifica pontajul lunar pentru personalul din subordine si-l transmite Departamentului Resurse Umane. stabilite prin actul constitutiv al societatii sau prin organul decizional statutar (AGA. � Stabileste conform structurii organizatorice si a ROF sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine. � Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea. a unui climat favorabil indeplinirii sarcinilor de lucru. � Promoveaza respectul reciproc. � Raspunde de acceptarea la plata a lucrarilor de investitii. participand (alaturi de persoanele abilitate) la luarea acestor masuri. � Coordoneaza realizarea si punerea in functiune la termen a noilor capacitati de productie. � Asigura reprezentarea si apararea intereselor si imaginii companiei in relatiile cu autoritatile de stat si cu administratia publica locala. colaborarea si transparenta in interiorul departamentului. CA) in sarcina reprezentantului legal. financiare. b) Fata de echipamentul din dotare � Raspunde de functionarea in bune conditii a echipamentului. specificul si organigrama firmei sarcinile / atributiile / activitatile pot diferi. prin delegarea competentelor. aparaturii si utilajelor din dotarea firmei. � Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din subordine. in functie de marimea. � Raspunde de mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii.] 4. in raport cu planul de productie. c) in raport cu obiectivele postului � Raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale. � Coordoneaza si participa la solutionarea conflictelor de munca si a plangerilor angajatilor si mentine o legatura stransa cu reprezentantii sindicatelor. conform graficelor de esalonare a investitiilor. precum si in relatiile cu persoanele din afara firmei. urmarind asigurarea cu forta de munca. � Raspunde de organizarea generala a activitatilor de productie. in cadrul departamentului. conform procedurilor interne si prevederilor legislative in vigoare. . � Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are in folosinta. utilizarea completa a timpului de lucru si cresterea productivitatii muncii.

� Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil. Semnaturi: 14. e) Privind regulamentele / procedurile de lucru � Respecta si asigura cunoasterea si aplicarea Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare de catre intreg personalul din subordine. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. [�n functie de marimea.] 12. Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili �n conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare precum si in baza procedurilor reglementate in Regulamentul Intern al firmei. Data semnarii: FISA DE POST INGINER SEF LABORATOR 1. Denumirea compartimentului: 2. � Respecta si aplica politicile generale ale firmei in productie si investitii si raspunde de insusirea si respectarea acestora de catre intreg personalul din subordine. Numele si prenumele salariatului: . Denumirea postului: Inginer Sef laborator 3. specificul si organigrama firmei responsabilitatile postului pot diferi.d) Privind securitatea si sanatatea muncii Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si de PSI si raspunde de �nsusirea si respectarea acestora de catre toti angajatii din subordine.

12. de implementare. Intocmeste planul de control calitate. 11. Intocmeste fisele posturilor pentru personalul din subordine. reciclare. Urmareste realizarea la termen a masurilor dispuse de I. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Propune masuri pentru cunoasterea si aplicarea reglementarilor tehnice in vigoare. 9. 10. Sesizeaza orice operatie. Analizeaza rezultatele incercarilor si semneaza documentele intocmite in cadrul laboratorului. Asigura mentinerea conditiilor avute in vedere la autorizarea laboratorului. .S. 1. de functionare si de perfectionare permanenta a acestuia. 7. Exercita controlul activitatilor depuse de sefii de profile si operatori in vederea respectarii prevederilor normelor tehnice privind efectuarea incercarilor. 2. Propune conducerii participarea la actiuni de specializare. 13. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. germana 10. in caz de dubii. Analizeaza impreuna cu responsabilii de profil eventualele abateri constatate si stabileste modul de solutionare. 6. Se subordoneaza: directorului 5.C. 11. Decide. Raspunde de instruirea si implementarea sistemului de asigurare a calitatii pe laborator. colaborarea cu alte laboratoare autorizate pentru efectuarea de incercari interlaboratoare in vederea confirmarii corectitudinii rezultatelor obtinute de laboratorul propriu. Pregatirea si experienta: Facultatea tehnica Studii: Facultatea de Inginerie Chimica Domenii profesionale: Chimie Calitati pentru exercitarea postului: Autorizatie ISC Limbi straine: Franceza. Autoritate si libertate organizatorica: Conduce activitatea laboratorului pentru care este autorizat din punct de vedere tehnic si organizatoric. simpozioame. Asigurarea printr-un control permanent respectarea prevederilor normelor tehnice in efectuarea incercarilor si de interpretarea rezultatelor. Relatii functionale: Cu compartimentele functionale Colaborare: Cu laboratoare autorizate in vederea incercarilor interlaboratoare si a celor pentru care laboratorul nu are competenta Inspectia Teritoriala in Constructii 9. 2. 5. Responsabilitati si sarcini: 1. 3. cu prilejul inspectiilor.NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Avizeaza procedurile tehnice privind incercarile. Nu este supus nici unei presiuni comerciale. Asigura instruirea unui sistem propriu de asigurare a calitatii. 3. Coordoneaza activitatea din punct de vedere tehnic si organizatoric in laborator. Subordoneaza: sefii de profil si operatorii 7. financiare sau de alta natura care ar putea influenta rezultatele activitatii sale. activitate la care constata abateri fata de exigentele tehnice si de calitate specifice. 8. engleza. verificari si incercari ( partea a II-a ) si urmareste realizarea lui. 14. expozitii sau alte activitati organizate pe linia calitatii. 4. 15. Intocmeste programul de testare si instruire a personalului din subordine.

6. 10. 12. normative. standarde. 8. 4. rapoartele tehnice. 11. 3. Corectitudinea rezultatelor incercarilor si a interpretarilor tehnice efectuate. Raspunde de organizarea si implementarea sistemului de gestionare a probelor. Asigura confidentialitatea datelor si rezultatelor activitatii desfasurate si securitatea informatiilor fata de incercarile efectuate. Denumirea postului: Coordonator protectia muncii si PSI 3. Raspunde de mentinerea conditiilor de mediu. Respectarea prevederilor si normelor tehnice cu privire cu privire la efectuarea incercarilor. Raspunde de respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si PSI in laborator. 5. Raspunde de folosirea mijloacelor de masura conform procedurilor tehnice. Data semnarii: FISA DE POST COORDONATOR PROTECTIA MUNCII SI PSI 1. 9. spatii. fluxuri avute in vedere la autorizare. Semnaturi: 14. Denumirea compartimentului: 2. Verifica rapoartele de incercare. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT . specificatii. Semneaza raportul final al incercarilor. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. sub aspectul corectitudinii intocmirii acestora si respectarii prevederilor normelor tehnice.2. Analizeaza rezultatele incercarilor si dispune actiuni corective atunci cand este cazul. 7. precum si comunicarea rezultatelor acestora factorilor interesati.

actiunile corective/ preventive initiate pentru activitatile desfasurate. 2. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.care au responsabilitatea de a face instructajul periodic de protectia muncii. . Relatii functionale: Coordoneaza activitatea de protectia muncii si PSI. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Se subordoneaza: directorului Regional 5. -Distribuie fisele individuale de protectia muncii sefilor de formatii de lucru. in urma inspectiilor si auditurilor efectuate de responsabilul AQ si echipa de audit . Pregatirea si experienta: Experienta: minim 1 ani in post similar Alte calificari: Cursuri protectia muncii si PSI 10. darile de seama statistice aferente.Tine evidenta reglementarilor aplicabile in activitatile desfasurate si asigura insusirea si respectarea de catre tot personalul a prevederilor reglementarilor respective. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7.Intocmeste necesarul de echipament de protectia muncii si dupa procurare. Semnaturi: 14. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Data semnarii: . distribuie acest echipament.Indeplineste orice alte atributii stabillite in sarcina sa de catre Directorul regional. .Profesionale . 9. precum si daca este cazul. . . rapoartele si situatiile cerute de conducerea societatii in legatura cu desfasurarea activitatilor specifice. .4.Intocmeste fisele individuale de protectia muncii la angajare si face instructajul general de protectia muncii noilor angajati. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Responsabilitati si sarcini: 1.In domeniul SMC Rezolva la termenele stabilite. informarile.Verifica inregistrarile din fisele indivuduale de protectia muncii. . 12.Intocmeste la termenele stabilite.Face verificari programate si neprogramate a respectarii pe santier a normelor de protectia muncii.

Denumirea postului: SECRETARA .FISA DE POST .SECRETARA 1. Denumirea compartimentului: 2.

tenacitate. capacitate de analiza si sinteza).Tine evidenta stocurilor. Subordoneaza: 7. Cunostinte: -sa posede cunostinte de calculator. Vechime: -sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu.Intocmeste fisele de magazie . Se subordoneaza: Directorului General. Responsabilitati si sarcini: Secretara desfasoara urmatoarele activitati: . Atitudini: .p. . memorie.Intocmeste si actualizeaza baza de date.v.Coordonatorul departamentelor de marketing si secretariat 9. -corectitudine. Aptitudini: -inteligenta (gandire logica.receptivitate. Pregatirea si experienta: Studii: -absolvent al invatamantului superior sau mediu. . .Intocmeste oferte de marfuri. atitudine principiala in relatiile cu oamenii. de a le interpreta si de a le valorifica prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali.Serviciul financiar-contabil pentru confirmarea evidentei stocurilor .ceilalti angajati ai firmei. . 5. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. tehnic si comercial clientilor si potentialilor clienti.d.Acorda asistenta d.Primeste vizitatorii. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. . -capacitate de a prelucra informatiile. Relatii functionale: Secretara colaboreaza cu: . dispus la colaborare) 10.Intretine relatiile cu clientii din portofoliu. . seriozitate. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. . spirit de echipa (sincer.3. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.

. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. 12. .OSPATAR 1.Asigura protocolul. Semnaturi: 14.Participa la sedintele saptamanale organizate in cadrul firmei. In limita timpului disponibil si in conformitate cu dispozitiile primite participa la indeplinirea atributiilor generale privind vanzarea marfurilor. Denumirea compartimentului: BUCATARIE 2. Denumirea postului: OSPATAR . Data semnarii: FISA DE POST .

prezenta agreabila. 5. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. � raspunderea pentru calitatea serviciilor oferite. 10. � cunoasterea meniului astfel incat sa poata oferi in orice situatie informatii competente cu privire la felurile de mancare. � cunostinte medii de limba engleza. Subordoneaza: Supervizeaza activitatea picolilor si a personalului responsabil de curatenie 7. Autoritatea postului: � Este autorizat sa asigure servirea impecabila a clientilor cu produsele/mancarurile/bauturile comandate de catre acestia.3. Sarcini si indatoriri specifice: � servirea exemplara a clientilor. � atitudine pozitiva si concilianta in relatiile cu clientii si colegii.cu bucatarul. Responsabilitati ale postului: � asumarea responsabilitatii pentru corectitudinea intocmirii si incasarii facturilor. solicitudine. Responsabilitati si sarcini: Activitati principale: � preluarea comenzilor de mancare si bautura intr-o maniera eficienta si profesionista. Relatii functionale: . in concordanta cu necesitatile imediate ale unitatii. � aspect fizic placut. � acordarea atentiei cuvenite si asigurarea unor servicii ireprosabile clientilor. 12. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Pregatirea si experienta: � diploma de calificare in domeniu. Data semnarii: . Se subordoneaza: Sefului de sala. amabilitate. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. � experienta de minim 1 an ca ospatar. tacamuri si bauturi. barmanul. ceilalti ospatari 9. � disponibilitate pentru compromisul constructiv. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. � indeplinirea altor sarcini curente atribuite de catre superiorul direct. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14.

FISA DE POST MAISTRU IN CONSTRUCTII 1. Denumirea postului: Maistru in constructii 3. Se subordoneaza: Sefului de santier 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Denumirea compartimentului: 2.

avize de insotire a marfii. Subordoneaza: Echipa de muncitori 7.6. . etc) si realizarea proceselor verbale ce privesc stadiile de executie a lucrarilor. . Coordoneaza operatiunile de aprovizionare a santierului cu materiale si scule. 12.Coordoneaza operatiunile de aprovizionare a santierului cu materiale si scule. Data semnarii: .Monitorizarea executiei.Intocmeste documentatii necesare pentru santier . Responsabilitati si sarcini: Responsabilitatile postului: . .Receptionarea documentelor care sosesc in santier (pontaje subantreprenori. birourile si alte entitati functionale.Stabilirea necesarului de resurse (materiale.Supravegheaza echipa din subordine .Coordonarea activitatii echipelor proprii si supravegherea activitatii subantreprenorilor. -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului: . 9.Raportarea constanta a evenimentelor de pe santier. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. calitatii si respectarii termenelor. din punct de vedere al cantitatilor. Relatii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. conformitatii cu proiectul. echipamente. personal) pe baza planului de executie. . Pregatirea si experienta: Nivelul de instruire: studii medii sau postliceale Experienta: Nivelul postului: executie 10.

daca functia nu este ocupata. Denumirea compartimentului: Aprovizionare-investitii 2. directorului economic .FISA DE POST SEF SERVICIU APROVIZIONARE INVESTITII 1. directorului general sau loctiitorului acestuia. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.investitii 3. Se subordoneaza: Directorului departamentului aprovizionare-investitii sau. Denumirea postului: Sef Serviciu aprovizionare .

Pregatirea si experienta: .Informarea departamentelor vizate asupra sosirii marfurilor comandate. juridic.Centralizarea comenzilor de investitii de la toate departamentele companiei.Limbi straine (nivel) : germana si/ sau engleza foarte bine . solutiile adoptate de catre companie pentru: scolarizarea interna a angajatului (pe produse.Efectuarea comenzilor de marfuri la furnizori.pentru prima abatere de neindeplinire a sarcinii se aplica avertisment verbal.Cunostinte PC : Windows. pe domenii). 9. in prezenta conducerii companiei. pentru identificarea cauzelor care au determinat respectiva stare de fapt.pentru a doua abatere de acelasi tip se va aplica o reducere a salariului brut pentru o perioada de la una la trei luni. . .dupa caz pana la punerea in functiune. cunostinte in domeniul comercial/logistica . Office 10. . .a. Relatii functionale: Cu angajatii departamentelor financiar-contabil. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. .Cercetarea pietei pentru a obtine cele mai bune oferte d. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Sanctiuni aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu. Autoritate si libertate organizatorica: Coordoneaza activitatea de aprovizionare-investitii 11. 12. . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.Studii: superioare tehnice . Responsabilitati ale postului: -Raspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor aditionale cu furnizorii.Emiterea comenzilor catre furnizori pentru bunurile de investitii si urmarirea lor pana la livrareareceptia (de) catre departamentul beneficiar si dupa caz pana la punerea in functiune. concomitent cu masurile hotaraste de catre companie pentru redresarea situatiei: interviu individual.Urmarirea confirmarilor de comanda si a livrarilor de la furnizori pana la intrarea marfurilor in depozitul companiei. conform rigorilor prevazute in fisa de post: . -Este responsabil pentru emiterea comenzilor catre furnizori (privind bunurile de investitii) si urmarirea lor pana la livrarea/receptia catre departamentul beneficiar si . reconsiderarea volumului de munca etc. Sarcini si indatoriri specifice: .Negocierea conditiilor comerciale (in special a preturilor si termenelor de livrare) cu furnizorii.d. Responsabilitati si sarcini: Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura finalizarea concreta a planurilor de investitii si aprovizionarea cu marfurile/echipamentele/aparatele comandate. marketing.p. Subordoneaza: Supervizeaza activitatea angajatilor din subordine 7. cu un procent de 5-10 %. .5. .. s.Experienta profesionala : simt tehnic. .Centralizarea comenzilor de aprovizionare de la departamentele de vanzari si service. cu amendamentul ca vor exista consecinte evidentiate in calificativul de evaluare anuala a angajatului. pentru necorespundere profesionala si/sau neindeplinirea repetata a sarcinilor principale de serviciu.pentru a treia abatere consecutiva de acelasi tip sanctiunea aplicata este concedierea. Activitati principale: .

Subordoneaza: . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: sefului de santier 5. Semnaturi: 14.13. Denumirea compartimentului: 2. Data semnarii: FISA DE POST LABORANT IN CONSTRUCTII 1. Denumirea postului: Laborant in constructii 3.

. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. adeziv etc) Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului: . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. agregate. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. birourile si alte entitati functionale. Semnaturi: 14. Relatii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile.Comunica informatiile ( buletine/ note tehnice) transmise de producator. . 12. .Efectueaza corectii de retete in functie de umiditatea si granulometria agregatelor. adeziv etc). -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. Pregatirea si experienta: Nivelul de instruire: studii medii sau postliceale Experienta: Nivelul postului: executie 10.Conlucrarea cu angajatii departamentului de productie in domeniul mentinerii procesului de productie la nivelul cerintelor tehnologice.Deservirea aparaturii de laborator conform cu instructiunile. . agregate. 9.Realizarea masuratorilor parametrilor pe parcursul procesului tehnologic. Data semnarii: .Numai daca este cazul 7. . Responsabilitati si sarcini: Responsabilitatile postului: Prelevari si incercari fizice pentru materiale de constructii ( ciment.Prelevari si incercari fizice pentru materiale de constructii ( ciment.

Se subordoneaza: sefului de santier 5. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Denumirea compartimentului: 2. Denumirea postului: Dulgher 3. Drept de semnatura: Intern: Extern: .FISA DE POST DULGHER 1. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.

cofraje pentru turnarea betonului Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului: -participa la asamblarea de utilaje -efectueaza constructii metalice -respecta in exercitarea atributiilor sale normele de protectia muncii.8.Asamblarea structuri din lemn . intretinere si reparatii instalatii de producerea energiei electrice 3. Numele si prenumele salariatului:NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. 9. PSI si a prescriptiilor tehnice ale ISCIR -verifica instrumentele inainte de inceperea sudurii si semnalizeaza imediat orice defect aparut 12. Drept de semnatura: Intern: Extern: . Se subordoneaza: Supervizorului firmei furnizoare de echipament 5. Denumirea compartimentului:Productie 2. Pregatirea si experienta: Nivelul de instruire: studii generale Experienta: Nivelul postului: executie 10. Semnaturi: 14. Data semnarii: FISA DE POST MUNCITOR CALIFICAT MONTAJ INTRETINERE SI REPARATII 1. Relatii functionale: -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. Responsabilitati si sarcini: Responsabilitatile postului: . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.Efectueaza constructii din lemn. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Denumirea postului: Muncitor calificat .montaj.

Subordoneaza: Numai daca este cazul 7.Inventarul sculelor utilizate Contextul muncii Angajatul va lucra efectiv in echipa sa. Relatii functionale: Va fi persoana de contact intre supervizor si ceilalti membrii din echipa de montaj.8. Responsabilitati si sarcini: Responsabilitati .Sa accepte a execta lucrari in alte meserii dec�t pregatirea lui profesionala.Sa realizeze lucrarile la calitatea prescrisa .Sa respecte regulile de protectia muncii . . Se subordoneaza: 5. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. 12. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Pregatirea si experienta: Competentele de munca: .Angajatul este dispus a lucra dupa specializare pe santiere in diferite localitati din Romania.Sa respecte ordinea si disciplina . mecanic. 9. Denumirea compartimentului: 2. .Angajatul este dispus a lucra 3-4 luni in ______ pentru specializare practica. fiind totodata persoana de contact cu supervizorul santierului. . 10.Pregatire profesionala intr-unul din domeniile: electromecanic. Denumirea postului: Sef punct de lucru 3.Sa posede permis de conducere. . . apa canal sau constructii metalice. Drept de semnatura: Intern: Extern: . Semnaturi: 14. cel putin cat B. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Data semnarii: FISA DE POST SEF PUNCT DE LUCRU 1.Sa vorbeasca limba engleza sau germana la nivel de conversatie.

fisele tehnologice sau instructiunile de folosire si intretinerea utilajelor instalatiilor si masinilor de la punctul de lucru precum si regulile de protectia muncii . Daca se constata ca s-a depasit nejustificat si repetat consumul de materiale se vor lua masuri deosebite. Raspunde material de calitatea lucrarilor . accesoriile . cand este cazul . 3. Va solicita la sfarsitul fiecarei zile compartimentului de aprovizionare materialele .8. Vor identifica pe cat este posibil . 4.luni� la compartimentul normare salarizare . c) Sa urmareasca mentinerea disciplinei . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. timpul de lucru in scopul incadrarii in fisa limita de manopera . Anunta pe cei de drept sa ia masuri pentru remediere acestor deficiente. cu date complete si edificatoare ce trebuie sa oglindeasca activitatea desfasurata timp de o saptamana . ce se tin de 3 ori pe saptamana .. materialele . vor fi urmate de plata valorii acestora . utilajele care nu corespund in ceea ce priveste calitatea sau buna functionare si va opri intrarea in opera sau folosinta. Relatii functionale: 9. Acest lucru se face dupa o analiza amanuntita pentru a se evita transporturile repetate pentru aceleasi materiale . conform prevederilor regulamentelor in vigoare . Se va inputa . accesoriile si utilajele necesare pentru desfasurarea lucrarilor in perioada urmatoare . Realizarile amintite mai sus .Va cere din timp conducerii firmei si compartimentului . Tine la zi pontajul oamenilor din subordine .punct de lucru� . fiind obligat sa trateze probleme tehnice si economice . 11. Raspunde de folosirea si gospodarirea corecta a materialelor respectand cu strictete normele de consum stabilite.. Acestea vor fi predate la sfarsitul fiecarei zi de . 9. 6. fiind raspunzatori pentru aplicarea regulilor de protectia muncii avand in acest scop urmatoarele obligatii: a) Sa respecte prevederile proiectelor de executie . Daca aceasta fisa nu exista stabileste o munca zilnica pentru individ sau echipa . b) Sa organizeze locurile de munca si sa pregateasca conditiile de lucru pentru fiecare om si echipa sa supravegheze si sa indrume pe cei din subordine pentru formarea deprinderilor de munca corecte in vederea realizarii obiectivului de mai sus . Urmareste direct sau. Pentru a nu se ajunge la asemenea situatii va trebui sa dea zilnic in primire sculele fiecarui muncitor . 8. Este reprezentantul firmei in relatia cu tertii . prescriptiile tehnice . valoarea cheltuielilor facute . in ceea ce priveste cheltuielile ce se fac atat cu materialele cat si cu manopera la punctul de lucru respectiv . numai daca acestea au fost insusite ( stabilite ) de directorul firmei . in vederea prevenirii accidentelor de munca . nejustificat ( deplasari repetate pentru pentru aducerea de materiale sau utilaje ) . iar la sfarsitul programului sa pretinda inapoierea acestora in stare de functionare . 7.Are obligatia sa organizeze desfasurarea activitatii de productie in deplina siguranta pentru muncitorii pe care �i conduce . a ordinei si curateniei la locul de munca precum si mentinerea cailor de acces libere . Responsabilitati si sarcini: 1. mergandu-se pana la imputarea valorii acestora si chiar desfacerea contractului de munca.. Participa la sedintele de productie . Intocmeste rapoarte de lucru . vor influienta in plus sau in minus salariul sefului cat si a celor ce au lucrat la acest . 10. Disparitia din santier a mijloacelor de mica mecanizare sau a sculelor de mana ce i-au fost incredintate . 5.. acesta trebuie predat la compartimentul . privind productivitatea . de respectarea termenelor din contractele incheiate intre firma si beneficiar . Pregatirea si experienta: 10. dupa orele de program pentru a informa conducerea firmei stadiul in care se afla lucrarile in santierul respectiv si cu ce trebuie ajutat in vederea activitatii viitoare.resurse umane � in ziua de 16 ale fiecarei luni . in scopul atingerii unei productivitati de ________EURO/om lunar . d) Sa instruiasca . Are obligatia de a se inscrie in limitele stabilite . cu ajutorul sefilor de echipa modul cum este folosit de catre personalul din subordine .resurse umane �sa i se repartizeze personalul de care are nevoie pe meserii . muncitorii pentru lucrarile pe care . 2.

Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.studii superioare de profil � in functie de specificul firmei. daca sunt afisate la locul de munca instructiunile de lucru si de protectia muncii si daca sunt avertizate locurile periculoase . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. sa anunte conducerea firmei . f) Sa nu primeasca la lucru muncitorii fara .. . . Data semnarii: FISA DE POST COORDONATOR PUNCT DE LUCRU 1. Relatii functionale: 9. Are obligatia sa indeplineasca orice dispozitie data de sefii ierarhici superiori . Denumirea compartimentului: punct de lucru 2. specificandu-se in fisele individuale . dupa fiecare instruire trebuie sa verifice daca au fost insusite regulile respective . luand masuri sa nu se modifice starea de fapt pana la cercetarea accidentului .cunostinte de operare pe calculator. pentru a nu se produce accidentarea muncitorilor din cauza lor si sa nu permita interventia muncitorilor neautorizati sa execute unele reparatii ce conduc la accidente sau deteriorari mai grave ale utilajelor respective . g) Sa supravegheze functionarea utilajelor si instalatiilor la punctul de lucru respectiv . e) Sa verifice zilnic . 12. sau in stare avansata de oboseala sau de ebrietate . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Semnaturi: 14. fara echipament de protectie si de lucru . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. daca sunt amenajate corespunzator caile de acces . inainte de inceperea lucrului daca sunt asigurate dispozitivele de protectia muncii . sa organizeze imediat primul ajutor .fisa de protectia muncii � completate la zi . 12. Denumirea postului: Coordonator punct de lucru 3. Pregatirea si experienta: . h) In cazul producerii unui accident de munca .acestia urmeaza sa le execute . daca ele sunt in buna stare . Se subordoneaza: 5.

coordonarea si controlul activitatii desfasurate in cadrul punctului de lucru. materiale si de resurse umane din cadrul punctului de lucru. programelor si situatiilor de lucru. � coordonarea si supravegherea activitatii de revizie si reparatie a autovehiculelor. semestriale si anuale ale activitatii desfasurate in cadrul punctului de lucru.-. referitoare la activitatea desfasurata in cadrul punctului de lucru. conditii care evident sunt stabilite de fiecare organizatie in parte. intocmirea rapoartelor. 10. � tinerea evidentei. La acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca ocupantul acestui post. numirea personalului pe diferite posturi de executie. transport persoane. utilajelor si instalatilor aflate in dotarea punctului de lucru. � organizarea. transport marfa) din cadrul punctului de lucru. � realizarea instructajului lunar de protectia muncii si de prevenire si stingere a incendiilor pentru personalul administrativ din cadrul punctului de lucru. pontajului personalului din cadrul punctului de lucru. � aprovizionarea cu materiale. � intocmirea dispozitiilor. monografiilor si a altor documente destinate conducerii. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. � supravegherea si controlul distributiei si consumului de resurse financiare. 12. � organizarea. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Data semnarii: . coordonarea si controlul activitatii administrative (aprovizionare. trimestriale. piese. Responsabilitati si sarcini: Atributii si responsabilitati: � stabilirea si transmiterea obiectivelor si planificarilor zilnice. � repartizarea sarcinilor si responsabilitatilor pentru personalul din cadrul punctului de lucru. cunoasterea a cel putin o limba straina. Semnaturi: 14. � participarea la constatarea accidentelor tehnice si a accidentelor de munca din cadrul punctului de lucru. lunare. � stabilirea normelor pentru personalul direct productiv din cadrul punctului de lucru coordonat. combustibili si echipament de protectie necesare desfasurarii activitatii in conditii optime de calitate si securitate in cadrul punctului de lucru.

Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.FISA DE POST SEF DEPARTAMENT 1. Denumirea postului: Sef Departament 3.Consultanta pe probleme de networking . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Responsabilitati si sarcini: . Relatii functionale: 9. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Denumirea compartimentului: 2.Sustinere cursuri CTEC . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Se subordoneaza: Director General 5. Pregatirea si experienta: Studii superioare Scoala de soferi categoria B 10.

Implementarea de solutii noi .. 9. Se subordoneaza: Sefului Departamentului Calitate sau inlocuitorului acestuia 5.Testare echipamente noi . . in cadrul organizatiei. Semnaturi: 14.Coordonarea echipei a interventii si instalari/dezinstalari . sustinut de o persoana fizica / juridica calificata . Cu persoane desemnate din compartimentele societatii pentru elaborarea documentelor sistemului calitatii sau implementarea prevederilor acestor documente. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.Rezolvare de disfunctionalitati la clienti .inginer .Indeplineste atributii privind implementarea si functionarea SMC. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Relatii functionale: Cu responsabilii AQ din compartimente . 12. Subordoneaza: Inginerii AQ din cadrul Biroului AQ 7.Instalari/dezinstalari echipamente .Evaluarea clientului inainte de prestarea serviciului .Pregatiri echipamente . Denumirea postului: Sef Birou Asigurarea Calitatii 3. Data semnarii: FISA DE POST SEF BIROU ASIGURAREA CALITATII 1.Absolvent al unui curs de instruire in domeniul asigurarii calitatii. Denumirea compartimentului: Departament Calitate 2. Pregatirea si experienta: Studii tehnice superioare Vechime in domeniu : Minim 5 ani intr-un post similar Calificari: . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.

C.. 14.Tendinta reclamatiilor primite de la clienti. 4. ________ S. Implementeaza si promoveaza politica calitatii stabilita de conducerea societatii . 11. 11. 5. 6. respectiv : . Autoritate si libertate organizatorica: 1. 13. .Difuzeaza programele de actiuni corective /preventive. Indeplineste atributiile de sef birou AQ conform schemei organizatorice a S. Coordoneaza metodologic activitatea responsabililor AQ din compartimente. cu ocazia indeplirii atributiilor sale de serviciu. .Intocmeste si difuzeaza raportul de analiza a sistemului calitatii . 8.. Raspunde de controlul implementarii si eficientei sistemului calitatii descris in Manualul Calitatii. 12. in cazul in care este numit de . Participa la auditurile externe efectuate de catre organismele de certificare la subcontractantii societatii. Spoting S.Absolvent al unui curs de auditor intern al sistemului calitatii . Responsabilitatile pe linie de P.In cadrul analizei efectuate de management: . Intreprinde masuri de finalizare a actiunilor corective dispuse de beneficiari si organismele imputernicite. 6. eventualele decizii.A. Elaboreaza planurile de audit. . Elaboreaza procedurile elementelor sistemului calitatii si verifica procedurile elementelor sistemului calitatii elaborate de personalul din subordine. precum si de a sesiza eventualele nerespectari ale legislatiei in vigoare .Asigura si urmareste implementarea documentelor sistemului calitatii in compartimentele societatii. listele de verificare si raportul de audit. . 2.Asigura activitatile de secretariat .Stadiul de realizare a programului de actiuni corective/ preventive stabilit la reuniunea precedenta. 3. . 2. 2.M. Semneaza actele intocmite si le inmaneaza spre aprobare sefului ierarhic. 7.sunt prezentate in ANEXA NR. 10. Raspunde de respectarea Graficului de audituri interne.Urmareste activitatea de elaborare a documentelor sistemului calitatii de catre responsabilii AQ din compartimentele societatii . Elaboreaza procedurile de lucru specifice Biroului AQ si verifica procedurile de lucru elaborate de personalul din subordine.-P. Completeaza si gestioneaza Registrul de evidenta audituri interne si Registrul de evidenta a actiunilor corective si preventive. Intocmeste Graficul de elaborare a documentelor sistemului calitatii. Acorda asistenta tehnica de specialitate responsabililor AQ din compartimentele societatii.C. Are obligatia de a studia. Elaboreaza Manualul Calitatii S.Analizeaza procedurile / instructiunile de lucru elaborate de responsabilii AQ din compartimente sau persoanele desemnate. 5. Sarcini: 1.Prezinta rapoarte privind: . Raspunde pentru avizele si aprobarile date.A. Raspunde material si disciplinar de calitatea lucrarilor intocmite la nivelul serviciului si incadrarea in termenele stabilite . 9. Intocmeste Graficul anual de audituri interne. 10. 7. Coordoneaza si participa auditurile efectuate la subcontractanti.Sinteza rapoartelor auditurilor interne . 1 . 8. Alte cerinte specifice postului: Sa cunoasca reglementarile in vigoare in domeniul asigurarii calitatii . din punct de vedere al respectarii cerintelor de asigurarea calitatii . 3.S. a cunoaste si a aplica prevederile actelor normative in vigoare specifice domeniului in care lucreaza si a le aduce la cunostinta salariatilor in relatiile de serviciu pe care le are.Urmareste implementarea actiunilor corective stabilite prin audituri interne si informeaza Reprezentantul Managementului asupra gradului de implementare si adecvare a actiunilor corective si preventive stabilite. Responsabilitati si sarcini: Responsabilitati: 1. atributii precizate mai sus . grafice de planificare a calitatii rezultate .I. Raspunde de analizarea. 4. implementarea si actualizarea documentelor sistemului calitatii. Raspunde pentru dispozitiile si continutul deciziilor proprii ..

Subordoneaza: Numai daca este cazul 7.reprezentantul managementului auditor sef. Urmareste modul de administrare si organizare a inregistrarilor calitatii. Pregatirea si experienta: Nivelul de instruire: superior Experienta: Nivelul postului: executie 10. Respecta normele de protectia muncii si PSI si prevederile legislatiei in vigoare. 19. 15. -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. Relatii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile. Indeplineste responsabilitatile rezultate din documentele sistemului calitatii si sarcinile de serviciu primite de la seful Departamentului Calitate. Semnaturi: 14. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. 18. 20. Informeaza operativ Reprezentantul Managementului despre stadiul si eficacitatea sostemului calitatii si problemele rezultate din activitatea de supraveghere si mentinere a sistemului calitatii. Denumirea postului: Referent de specialitate inginer constructii 3. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul . 12. Se subordoneaza: Inginerului constructor 5. 9. 16. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. birourile si alte entitati functionale. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Informeaza periodic pe reprezentantul managementului asupra problemelor nerezolvate sau a caror rezolvare este in functie de unele decizii la nivelul conducerii societatii. 17. Identifica necesitatile de instruire in domeniul asigurarii calitatii. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Data semnarii: FISA DE POST REFERENT SPECIALITATE INGINER CONSTRUCTII 1. Denumirea compartimentului: 2.

Urmareste executia lucrarilor pe santier din punct de vedere al cantitatii. 12. .Studiaza detaliile de proiectare si documentatia tehnica necesara pentru lucrarile de constructie.11.Urmareste ca aprovizionarea cu materiale comandate sa se faca la timp si se verifica existenta documentelor de calitate. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. . . studiaza detaliile de proiectare si documentatia tehnica necesara pentru lucrarile de constructie. Data semnarii: . . procese verbale si orice alta documentatie cu caracter tehnic. situatiile de lucrari. .Intocmeste cartea constructiei.Alte responsabilitati date de conducerea companiei ce pot avea legatura cu activitatea postului. .Verifica planurile de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea neconformitatilor identificate si tehnologii . . procedurilor si instructiunilor tehnice de lucru.Intocmeste si/sau verifica atasamente. si respectarii termenelor de executie. Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului: . Semnaturi: 14.Isi insuseste si urmareste aplicarea legislatiei. rapoarte de lucru. Responsabilitati si sarcini: Responsabilitatile postului: Impreuna cu inginerul constructor verifica planurile de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea neconformitatilor identificate si tehnologii. calitatii.

Directorului General 7. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. . Se subordoneaza: 5. Pregatirea si experienta: Studii:. Denumirea compartimentului: Managementul calitatii 2. Relatii functionale: Intretine relatii functionale cu salariatii subordonati in mod direct precum si din celelalte compartimente ale societatii. Intretine relatii de colaborare cu directorii si sefii de compartimente din cadrul societatii.cursuri de perfectionare ISO. ani in domeniu. 9.cursuri de managementul calitatii .superioare tehice Vechime: ���. Subordoneaza: Administratorului societatii . Denumirea postului: Responsabil managementul calitatii 3. . Cunostinte: . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.FISA DE POST RESPONSABIL MANAGEMENTUL CALITATII 1.operare calculator � Microsoft office.

. . difuzarea la sectia productie a inregistrarilor si reviziilor de inspectii si testari.coordoneaza si urmareste intocmirea conform contractului si proiectului de executie a cartilor tehnice pentru fiecare comanda.coordoneaza si urmareste intocmirea planului de inspectie si testare pe toate tipurile de produse. a certificatelor de calitate a materialelor.urmareste efectuarea de auditari si implementarea actiunilor corective.tine evidenta rapoartelor de actiuni corective/preventive intocmite in cadrul serviciului de asigurare a calitatii.urmareste intocmirea pentru fiecare comanda. . . . .urmareste implementarea actiunilor corective/preventive.arhiveaza planurile de inspectie si testare intocmite. completarea chestionarelor conform cerintelor codurilor/standardelor aplicabile si verificari privind respectarea cerintelor programelor de pregatire.coordoneaza si urmareste intocmirea programului de audit anual. . . Responsabilitati si sarcini: Obiectivele postului: . . conform standardelor ISO.tine evidenta documentelor ce atesta efectuarea analizei bianuale a managementului privind eficienta sistemului calitatii.tine evidenta instruirii personalului serviciului asigurarea calitatii. distribuirea si tinerea la zi a listei subcontractantilor acceptati.urmareste intocmirea programelor de de pregatire audituri supraveghere si/sau audituri de certificare/recertificare.creaza si exploateaza sistemul informational propriu. .10. rapoarte de actiuni corective/preventive.coordoneaza si urmareste intocmirea.anunta si prezinta documentatia tehnica. . .urmareste arhivarea tinerea evidentei cartilor tehnice. . . sarcini. autorizare/reautorizare. .analizeaza si avizeaza din punct de vedere a cerintelor de asigurare a calitatii. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. distribuirea controlata.raspunde de corectitudinea intomirii si predarii la termen a documentelor elaborate in cadrul .isi asuma intreaga responsabilitate privind derularea proiectelor in cadrul servicului de asigurare a calitatii.transmite spre aprobare punctele de inspectie conform cerintelor contractuale ale clientului /reprezentantului clientului. Atributii. personalului de conducere. lucrari si responsabilitati: . rapoarte de audit/rapoartelor de neconformitate audit.prelucreaza informatiile si le interpreteaza. Manualul de Control al Calitatii (ASME).urmareste intocmirea.coordoneaza activitatea de evaluare a subcontractantilor folosind chestionare de autoevaluare si tine evidenta chestionarele subcontractantilor acceptati . . .urmareste implementarea actiunilor corective luate ca urmare a rapoartelor de neconformitate intocmite de organismele de certificare si raportarea rezolvarii acestor neconformitati organismului care a intomit raportul respectiv. Raspunderi . in fata inspectorilor beneficiarului. . . planificarea si executia intregii activitati de managementul calitatii in cadrul societatii si duce la indeplinire toate deciziile Administratorului si ale Directorului General. .participa la instuirea auditorilor interni. . revizuirea. . . instructiunilor de lucru si al altor documente specifice serviciului asigurarea calitatii. procedurilor de sistem. . chestionare de audit.urmareste intocmirea programului de instruire a personalului din serviciul asigurarea calitatii. auditorilor interni.reprezentarea sectorul propriu in relatiile cu alte sectoare precum si in relatiile cu organele de control. instructiunilor generale.participa la auditarile efectuate de reprezentantii organismelor de certificare/autorizare .urmareste implementarea in documentele de calitate specifice serviciului asigurarea calitatii a modificarilor rezultate in urma auditarii.planifica si coordoneaza activitatea Serviciului Asigurarea Calitatii in cadrul societatii. .despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie. mentinerea reviziilor a Manualului Calitatii (ISO).asigura conducerea operativa. . . .

in cazul nerespectarii atributiilor.executarea tuturor altor sarcini trasate de catre conducerea societatii. . si care considera ca pot dauna renumelui socieatii sau o pot afecta in politica comerciala practicata. contracte comerciale interne si externe. Data semnarii: . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Titularul postului raspunde dupa caz. o perioada de un an de la data incetarii contractului. sarcinilor sau lucrarilor ce-i revin. Semnaturi: 14. nu are voie sa lucreze la o societate concurenta. in cadrul timpului normal de lucru. . regulamentul de ordine interioara si contractul individual de munca. 12.raspunde civil sau dupa caz penal pentru divulgarea sau admiterea scurgerii de date sau informatii catre firme concurente sau care pot deveni concurente. -are obligatia sa-si duca la indeplinire toate sarcinile de serviciu stabilite prin fisa postului. . ori prin persoane interpuse . situatie in care va fi obligat sa repare integral paguba produsa. . precum si a legislatiei in vigoare.raspunde material pentru orice distrugere . . despre tot ce este in sarcina sa ca obligatie. lucrul peste program nefiind considerat suplimentar. material sau penal. 13. normelor. civil.de indeplinirea tuturor sarcinilor de serviciu de catre personalul din subordine pentru desfasurararea in cele mai bune conditii a activitatii societatii. conform standardelor ISO. lansarea de produse noi. proiectului de executie. disciplinar. instruirilor si procedurilor.raspunde personal material si disciplinar pentru orice neindeplinire. degradare.are obligatia de a aduce imediat la cunostinta conducerii societatii situatiile in care este implicat direct.serviciului conform contractului. disparitie a tuturor obiectelor de inventar din culpa sa. Responsabilitati suplimentare : . indeplinire defectuoasa sau cu intarziere a sarcinilor stabilite prin fisa postului. -in cazul incetarii contractului de munca din diferite motive. in ceea ce priveste politica economicocomerciala a societatii. documentatiei tehnologice. codurilor.

Gestioneaza documentele sistemului integrat calitate/mediu al compartimentului.Elaboreaza. Responsabilitati si sarcini: .FISA DE POST RESPONSABIL CALITATE MEDIU 1. . Pregatirea si experienta: 10. pastreaza. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. modifica procedurile sistemului integrat calitate/mediu al societatii si . Denumirea postului: Responsabil calitate mediu 3. Se subordoneaza: 5. Relatii functionale: 9.distribuie. Denumirea compartimentului: 2. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.

se asigura ca sunt respectate de personalul compartimentului. . . 12. determinarea semnificatiei lor.Inlocuieste documentele perimate cu cele in vigoare si pastreaza documentele mentionate in procedura controlul inregistrarilor. . Sarcini specifice pentru sistemul de management de mediu: .Efectueaza audituri interne daca are pregatirea respectiva. . .Se asigura de adecvanta sistemului integrat calitate/mediu implementat in compartiment cu cerintele referentialelor .Gestioneaza si controleaza materialele si deseurile.furnizand date reprezentantului conducerii . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. . .Monitorizeaza performantele de mediu fata de aspectele de mediu semnificative si cerintele reglementarilor identificate.Identifica necesitatile de instruire in domeniul calitatii/mediului si le propune spre avizare reprezentantului conducerii. . .pentru sedintele anuale ale conducerii conform procedurii�Analiza conducerii�. sub conducerea reprezentantului managementului.Participa la identificarea necesitatilor de control operational si coordoneaza implementarea si mentinerea acestora. . implementeaza si mentine SMM.Se preocupa de respectarea cu strictete a cerintelor clientilor si a celor de reglementare. stabilirea obiectivelor specifice si crearea programelor de management de mediu.Participa la dezvoltarea si implementarea planurilor de pregatire si raspuns in situatii de urgenta. . Semnaturi: 14.Face propuneri pentru elaborarea unor noi proceduri operationale si instructiuni de lucru necesare optimizarii activitatilor de protectie a mediului. .Participa la identificarea periodica a aspectelor de mediu. .Verifica indeplinirea obiectivelor cuprinse in programele de mediu ce revin compartimentului din care face parte.Dezvolta.Urmareste implementarea actiunilor corective propuse sau rezultate in urma auditurilor.Verifica tinerea sub control a spectelor de mediu. Data semnarii: . .

Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.ceilalti angajati ai firmei.FISA DE POST . Relatii functionale: Programatorul colaboreaza cu: . Denumirea compartimentului: DEPARTAMENTUL INFORMATIC 2.PROGRAMATOR 1.serviciul financiar-contabil pentru decontarea cheltuielilor. . Denumirea postului: PROGRAMATOR 3. Se subordoneaza: Administratorului 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. .

ambitie.Rezistenta mare la stres .Initiativa . citit) APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE: . clasificare si interpretare a informatiilor .Retele de calculatoare (MS) .Inteligenta de nivel superior . JAVA Script . 10.Proiecteaza si modifica structura bazelor de date prin codarea descrierii datelor folosind sisteme de gestiune a bazelor de date relationale .Gandire tehnica analitica .Management de proiect . amabilitate. Baze de date.Aptitudine generala de invatare . Cibernetica.Culegere.Capacitate de a lucra cu oamenii .Acordare de consultanta si consiliere CERINTE PENTRU EXERCITARE: . putere de concentrare. Pregatirea si experienta: NIVEL DE STUDII: superioare (profil Automatica.9. Informatica) CURSURI DE PREGATIRE: Programare. incredere in sine.Echilibru emotional .Aptitudini de comunicare .Elaboreaza module de cod in limbaje de programare folosind medii de dezvoltare integrate . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. spirit practic.Atentie concentrata si distributiva . Analiza sistemelor. tact.Baze de date SQL. informarea. interes pentru documentare si solutionarea problemelor.Proiecteaza scheme logice si diagrame pentru structurarea cerintelor proiectului in secvente logice .Internet HTML.Usurinta. Internet EXPERIENTA: IN SPECIALITATE: minim 1 an PE POST: preferabil 1 an CUNOSTINTE NECESARE: .Cunostinte solide operare MS Office .Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor . orientare spre sarcina. claritate si coerenta in exprimare CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: perseverenta. Responsabilitati si sarcini: 1. ajutorarea si dezvoltarea altora.Flexibilitate mentala . Elaboreaza si intretine aplicatii software si baze de date .Configureaza aplicatiile necesare.Limba engleza la nivel mediu (scris. Access .Acordare si transmitere de informatii . testeaza aplicatiile si modifica programele .Medii de programare Visual Studio .

- Intretine dictionarele de date introducand si modificand definitii 2. Ofera asistenta utilizatorilor pentru folosirea proiectelor software dezvoltate - Pregateste documentatia necesara utilizatorilor - Asigura asistenta utilizatorilor prin demonstratii practice si prezentari 3. Dezvolta baza de cunostinte de specialitate a compartimentului - Se documenteaza permanent pe teme de specialitate (studiaza carti si reviste in domeniu, documentatia in format electronic, participa in liste de discutii pe temele de interes) - Colecteaza, structureaza si analizeaza informatiile - Intocmeste rapoarte tehnice - Asigura accesul celorlalti membri ai echipei la informatiile colectate 4. Asigura buna functionare a echipamentelor din dotare - Asigura mentenanta echipamentelor prin respectarea instructiunilor de utilizare, raportarea la departamentul Service a eventualelor defectiuni intervenite - Asigura buna functionare a programelor instalate prin respectarea procedurilor legate de protectia impotriva virusilor informatici, mentinerea configuratiei software RESPONSABILITATILE POSTULUI: Legat de activitatile specifice, raspunde de: - Buna functionare a sistemului informatic de la locul sau de munca - Respectarea temenelor de executie si a cerintelor de proiectare - Calitatea solutiilor informatice oferite - Respectarea standardelor de calitate impuse prin specificatiile proiectelor Legat de disciplina muncii, raspunde de: - Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate - Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma - Utilizarea resurselor existente exclusiv in interesul firmei - Respectarea prevederile normativelor interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau - Adopta permanent un comportament in masura sa promoveze imaginea si interesele firmei - Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST CONSILIER JURIDIC

1. Denumirea compartimentului: juridic 2. Denumirea postului: Consilier juridic 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: directorului general 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale: - cu directorul general pentru a i se comunica si aviza unele decizii interne;pentru intocmirea regulamentului de ordine interioara si in situatia cand acestuia i se aduc anumite modificari; etc Colaboreaza cu: - cu compartimentul economic in vederea obtinerii unor situatii periodice privind achitarea sau neachitarea unor obligatii contractuale pentru a se proceda la aplicarea masurilor legale in vigoare; - cu compartimentul resurse umane - in scopul obtinerii unor evidente periodice a contractelor de munca incheiate cu angajatii societatii etc. 9. Pregatirea si experienta: Studii: Facultatea de Drept, specializat in stiinte juridice

Vechime: 1 an Alte cerinte de specialitate: - cunoasterea normelor de specialitate ce reglementeaza obiectul de activitate al societatii; - cunoasterea legislatiei muncii in vigoare si a modificarilor ei la zi. 10. Autoritate si libertate organizatorica: -sa desfasoare o activitate de consultanta si asistenta juridica la societatea la care isi desfasoara activitatea 11. Responsabilitati si sarcini: - sa respecte programul de lucru; - sa vizeze si sa duca la indeplinire unele decizii din partea conducerii; - activitate de consiliere privind problemele legale cu care se confrunta societatea; -conceperea unor contracte incheiate de societate; -analiza contractelor incheiate de societate; -consultarea periodica a monitorului oficial in scopul aflarii ultimelor acte normative aparute; -reprezentarea societatii in fata instantei judecatoresti in situatia unor litigii; -intocmirea documentatiei necesare propriei sale activitati; -contactarea departamentului financiar contabil in vederea obtinerii unor informatii privind cei care nu si-au achitat obligatiile contractuale; - sa ia masurile necesare impotriva acestor persoane. -folosirea eficienta a timpului de munca; -executarea la termen si de buna calitate a sarcinilor trasate; -cunoasterea si respectarea normelor de protectia muncii si PSI specifice locului de munca; -respectarea contractului colectiv de munca, a contractului individual de munca si a Regulamentului interior; -suporta consecintele legale in cazul provocarii de pagube materiale produse firmei din vina si in legatura cu munca lui; -pastrarea secretului de serviciu, stipulat in clauza de confidentialitate. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

FISA DE POST CONSULTANT JURIDIC

1. Denumirea compartimentului: juridic 2. Denumirea postului: Consultant juridic 3. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: 5. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Relatii functionale:

9. Pregatirea si experienta: - studii superioare de profil juridic; - cunostinte de operare pe calculator; - cunoasterea a cel putin o limba straina. La acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca ocupantul acestui post, conditii care evident sunt stabilite de fiecare organizatie in parte. 10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Atributii si responsabilitati: � conceperea, redactarea si avizarea contractelor civile, contractelor comerciale sau altor acte juridice incheiate de organizatie cu alte persoane, fizice sau juridice; � vizarea actelor de dreptul muncii (contracte individuale sau colective de munca, decizii de imputare, decizii de desfacere a contractului individual de munca); � promovarea actiunilor judecatoresti in fata instantelor; � reprezentarea societatii in procesele aflate pe rolul instantelor judecatoresti; � promovarea cailor de atac (apel, recurs); � definitivarea si investirea cu formula executorie a sentintelor; � indeplinirea procedurii necesare pentru punerea in executare silita a hotararilor definitive si irevocabile ce pot fi puse in executare silita; � acordarea de consultanta si consiliere in orice alta problema de natura juridica in care este implicata organizatia. Unelte, instrumente, echipament de lucru: instrumente specifice muncii de birou (computer, imprimanta, scanner, xerox, fax, etc.); 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii:

9.FISA DE POST INGINER CONSTRUCTOR INSTALATII 1. Relatii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile. Denumirea postului: Inginer constructor instalatii 3. iinstalatii de gaze si echipare. Pregatirea si experienta: Nivelul de instruire: studii superioare Experienta: 10. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului: . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. birourile si alte entitati functionale. Denumirea compartimentului: 2. Responsabilitati si sarcini: Responsabilitatile postului: Coordoneaza lucrarile de instalatii termice. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Se subordoneaza: sefului de santier 5. -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate.

. Semnaturi: 14. schema izometrica. . .Pregatirea documentatiilor de licitatie si participarea la negocieri. Data semnarii: .antemasuratoare. . �ncheierea si monitorizarea contractelor de lucrari. .Coordoneaza activitatea de instalatii din santier. necesarul de materiale.Intocmire de specificatii tehnice pentru echipamente.supervizarea si participarea la activitatile de montare instalatii gaze.Mentine legatura cu subcontractorii .Coordoneaza lucrarile de instalatii si echipare.Urmarirea si coordonarea lucrarilor de mentenanta..Actioneaza pentru conformitatea solutiilor tehnice in proiectare compatibile cu tehnologiile de executie. . 12. . . �ncheierea si monitorizarea contractelor de service .negocierea. . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.Verifica etapele de lucrari si a calitatii lucrarilor impreuna cu dirigintele de santier.negocierea. . .intocmirea documentatiilor pentru instalatiile interioare de utilizare GAZE.

Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. . Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Relatii functionale: 9.Anunta seful ierarhic despre neregulile constatate in functionare. Denumirea compartimentului: 2.Verifica zilnic inainte de pornirea utilajului nivelul uleiului.Depoziteaza semifabricatele in ordinea numarului si functie de densitatea lor. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. . .Nu paraseste locul de munca decat in pauzele organizate sau la indicatia sefului direct.Este responsabil de buna functionare a utilajului.Noteaza in caietul motostivuitorului eventualele defecte constatate. Responsabilitati si sarcini: Responsabilitati : . . . . Se subordoneaza: Sef de productie 5. Denumirea postului: Motostivuitorist 3. apa de racire. Executa : . Pregatirea si experienta: Studii medii 10. cu ordinea si curatenia la locul de munca.FISA DE POST MOTOSTIVUITORIST 1. a carburantului.Este raspunzator de depozitarea corecta functie de densitate a blocurilor de polistiren.

Depozitarea produselor finite conform indicatiilor gestionarului. . . Se subordoneaza: Asistentului Manager 5. Relatii functionale: In cadrul firmei colaboreaza cu: asistentul manager. germana.Alimenteaza linia de taiere cu semifabricat conform cu comenzile in derulare. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. .Sa execute dispozitiile PSI si SSM conform cu indatoririle stabilite. . Data semnarii: FISA DE POST SECRETARIAT RELATII PUBLICE 1. Pregatirea si experienta: 1. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.Curatenie zilnica la locul de munca si pe eventualele sectoare trasate de seful direct..Pregatirea paletilor cu produse finite pentru livrare. 12. 2. directorul comercial. directorul economic.Alte dispozitii date de seful direct. seful AQ si celelalte persoane. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. directorul general. . directorul tehnic. franceza.Operatii de service la masina atunci cand apare un defect. Denumirea postului: Secretariat relatii publice 3. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. In afara firmei: cu persoanele fizice si juridice aflate in relatii de serviciu si cu toate straturile publice.Limbi straine: engleza. . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Semnaturi: 14. 10.Studii necesare: Studii superioare. . 3. Responsabilitati si sarcini: Rolul postului: .Vechime: min 1 an in functia de secretara relatii publice. Denumirea compartimentului: Compartimentul Secretariat Administrativ 2. 9.Spalarea saptamanala a utilajului.

Organizeaza si urmareste condica de prezenta a personalului. Redacteaza documentele aferente domeniului. inregistreaza. 9. Semneaza Registrul de intrare si iesire a corespondentei. 5. Urmareste mentinerea in stare de functionare a instalatiilor tehnice de paza si alarmare sesizand imediat formatiunea de lucru si conducerea societatii in cazul aparitiilor unor defectiuni. astfel incat sa castige increderea opiniei publice. registrul de evidenta a sesizarilor etc. rechizite si materiale consumabile pentru toate compartimentele societatii. e-mail. Sarcini: 1. registrul de evidenta a audientelor. 2. 4. 3. Asigura calitatea activitatilor desfasurate de compartimentele si personalul din subordine conform SMQ. Coordoneaza stabilirea necesarului de aprovizionat cu materiale de intretinere. Sa informeze opinia publica in contact cu societatea asupra aspectelor esentiale din activitatea firmei. 8. condica de expediere a corespondentei. Semnaturi: 14. Sa inoculeze convingerea ca firma este capabila sa satisfaca in cele mai bune conditii necesitatile consumatorilor/clientilor in privinta produselor/serviciilor firmei. si le transmite la destinatari prin fax. Sa provoace in randul angajatilor un sentiment de solidaritate a intereselor proprii cu cele ale firmei.In afara localitatii firmei: -----. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. posta. Primeste. Data semnarii: . 6. Deplasari curente 1. repartizeaza si preda corespondenta interna si externa. 12.Asigura interfata societatii cu toate straturile publice. 7. 2.In raza localitatii firmei:cand e cazul la oficii de posta.

...... Planifica...Asigura...... Initiaza/Faciliteaza intalniri de lucru intre departamente/echipe....... la elaborarea proiectelor....... a bugetului estimativ anual necesar derularii proiectelor. monitorizeaza si evalueaza activitatile financiare..... 2....... care sa rezolve problemele ridicate in cadrul functionarii proiectelor......... contribuind cu propuneri la planificarea strategica a organizatiei..FISA DE POST COORDONATOR DEPARTAMENT PROGRAME Norma de lucru : 100%.............. Sarcini si responsabilitati : 1.. intre echipele departamentelor....... implementarea si marketing-ul proiectelor din cadrul Departamentului Programe... 2. 8 ore/zi Responsabilitati principale : 1..... atat din punct de vedere financiar-administrativ cat si operational...... inregistrate in cadrul Departamentului Programe. Raspunde de indeplinirea cu succes a obiectivelor si indicatorilor planificati in cadrul proiectelor Departamentului si ale Departamentului ca structura unitara........ monitorizeaza si evalueaza activitatea Departamentului Programe al Asociatiei... a planului anual de actiune................. monitorizeaza si evalueaza dezvoltarea. administrative si operationale ale proiectelor Asociatiei......... Raspunde de dezvoltarea si functionarea optima a Departamentului programe........ obiectivelor si indicatorilor aceastora.... coordoneaza............... la identificarea surselor de finantare si atragerea de fonduri.....Planifica..... coordoneaza... in vederea bunei functionari a pro iectelor Asociatiei. legatura intre Departamentul Programe si alte Departamente ale Asociatiei.......... coordoneaza.... a organigramei Departamentului.......Planifica.................. 3...... ........ regulamentul de functionare al Departamentului/proiectelor...........

..... 8................. in fomat print sau electronic. documente privind achizitii de bunuri si servicii....Se implica in organizarea diferitelor evenimente si activitati derulate de catre Asociatia. conducerea acestora si in masura necesitatilor.. buletine informative. sarcini administrative cum ar fi corespondenta cu finantatorii. Reprezinta organizatia in fata tertilor in limitele delegarii de catre Directorul Executiv 12.In functie de cerintele de implementare ale proiectelor si de problemele acestora....................... gestioneaza. de cate ori este nevoie............ precum si alte materiale........ 4. periodic sau la solicitare.................... serviciile achizitionate in cadrul proiectelor.. in vederea asigurarii eficientei proiectelor in respectul principiului cost-eficienta si reglementarilor/clauzelor din contractele de finantare............... produse ale diferitelor proiecte ca: suport pentru training... chiar membrii acestora 11... Coordonatorul de Programe poate contacta organizatiile m embre Asociatia.....Colecteaza si analizeaza date.. Elaboreaza si coordoneaza dezvoltarea materialelor promotionale ale proiectelor. evalueaza.... statistici rezultate din implementarea proiectelor si se asigura de inregistrarea si transmiterea lor catre alte departamente ale Asociatiei..... Identifica posibile surse de finantare si stabileste in acord cu Directorul Executiv posibilitatea si maniera atragerii de fonduri pentru indeplinirea obiectivelor Asociatiei..Elaboreaza propuneri privind sustenabilitatea proiectelor din cadrul Departamentului programe si chiar a functionarii Departamentului. partenerii proiectelor... 6... Identifica nevoile de suport ale coordonatorilor de proiecte/asistentilor Departamentului programe in vederea atingerii unei perfomante optime in implementare si asigura oferirea suportului necesar...... Informeaza regulat Directorul executiv asupra .... veniturile si cheltuielile proiectelor. 9.. planifica calendare de derulare ale proiectelor si redacteaza rapoartele proiectelor........... 7....3..............Intocmeste rapoarte de activitate ale lui si ale departamentului. Se ocupa personal de sau deleaga coordonatorilor de proiecte/asistentilor departamentului programe...... brosuri...........................Monitorizeaza. pe langa activitatile in cadrul proiectelor si programelor curente 10.. materiale educationale...... etc........ 5.......................

..... Semnaturi : Angajat . franceza) • Abilitati de conducere a intalnirilor de lucru sau evenimente speciale • Abilitati de lucru PC (Office.... in limitele legale... abilitati si experienta minim 4 ani in management de proiect (incluzand gestiune de resurse umane.... 13.... • Relatii functionale cu Coordonatorul Departamentului Financiar si cu Responsabilul Resurse Umane Cerintele postului : • Studii superioare de preferat in domeniul stiintelor umane • Cunostinte.... Power-Point) • Abilitatea de a colecta date de a le centraliza si a le prezenta sub forma de rapoarte financiare si narative • Abilitatea de lua decizii administrative/procedurale si de a emite propuneri privind functionarea optima a Departamentului • Permis de conducere auto.. necesitati cu posibilitatea compensarii efortului sub forma de zile libere sau program de lucru redus.........Revizuirea fisei de post poate avea loc in cadrul sesiunilor de evaluare ale Coordonatorului Departamentului Programe.. organizarea resurselor si stabilirea prioritatilor • Abilitati de comunicare in relatia cu tertii si cu organizatiile membre ale federatiei • Abilitati de comunicare scrisa.... evaluari care vor avea loc trimestrial si care vor fi coordonate de Directorul executiv. Poate indeplini diverse sarcini care nu se subscriu neaparat specificului postului. la solicitarea Directorului Executiv 14..functionarii proiectelor si Departamentului.. financiare si materiale) • Abilitati de comunicare si relationare interpersonala. Relatii de munca : • Se subordoneza direct Directorului Executiv al Asociatiei. categoria B • Disponibilitate pentru deplasari in afara Bucurestiului si chiar a tarii • Disponibiltate pentru program prelungit in functie de urgente....... verbala in cel putin o limba de circulatie internationala (de preferat engleza.... Internet.

cu seful serviciului si cu serviciul Aprovizionare-Distributie. Denumirea postului: MECANIC AUTO 3. Relatii functionale: In indeplinirea sarcinilor de serviciu colaboreaza cu ceilalti salariati din cadrul serviciului. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. ani si tipul specialitatii):��������� .Angajator Nume/Prenume Nume/Prenume FISA DE POST . Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Denumirea compartimentului: COMPARTIMENT TEHNIC 2. Pregatirea si experienta: Cerinte minime: . 9. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Se subordoneaza: Directorului Tehnic. 5.Nivel de studii si tipul lor: ����������������������� .Vechime in munca / in specialitate (nr.MECANIC AUTO 1.

inclusiv cu desfacerea contractului individual de munca. � Raspunde de efectuarea corecta si la timp a reparatiilor mijloacelor de transport. � Stabilirea necesarului de piese de schimb si emiterea comenzilor necesare catre seful direct. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. � Urmarirea starii tehnice a mijloacelor de transport si anuntarea sefului direct la sesizarea unor defectiuni. 12. � Neindeplinirea totala sau partiala sau indeplinirea defectuoasa a sarcinilor specificate in fisa postului.10.Realizarea corecta si la timp a reparatiilor mijloacelor de transport. Semnaturi: 14. constituie motiv de sanctionare. � Respectarea normelor de protectie a muncii si PSI. conform prevederilor Codului Muncii. � Executa si alte sarcini conform specificului locului de munca solicitate de seful direct sau de conducerea companiei. � Intocmirea documentelor necesare pentru evidentierea interventiilor efectuate si predarea la timp catre compartimentele autorizate. � Realizarea reparatiilor necesare la mijloacele auto. Data semnarii: . Responsabilitati si sarcini: � Intretinerea mijloacelor de transport inainte de plecarea in cursa. .

strunguri-revolver. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. acuratetea si finisajul de suprafata specificate. Pregatirea si experienta: Scoala profesionala sau un curs de calificare in domeniu 10. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. uneltele de fixat si piesele de lucru. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7.strunguri conventionale si cu control numeric.sa citeasca si sa foloseasca schitele si alte documentede acest gen si sa stabileasca cum se executa munca: adica sa selecteze viteza. . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Responsabilitati si sarcini: Munca de strungar de metale este de a fabrica piese rotative. Respnsabilitatile postului: In raport cu aparatura si materialele utilizate: .sa intretina si sa manuiasca masinile unelte. . Se subordoneaza: 5. Relatii functionale: 9. . Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.sa efectueze taieturi fine.sa regleze dispozitivele masinii. . Denumirea postului: Strungar 3.sa prelucreze cu masina piese de diferite forme si marimi aducandu-le la dimensiunile. Denumirea compartimentului: 2.FISA DE POST STRUNGAR 1.masini de alezat si alte masini de acest fel. . Sarcini: . . uneori si sisteme de automate de fabricatie. ustensilele si materialele. .

Data semnarii: FISA DE POST SUDOR 1. Se subordoneaza: Sefului de santier 5. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.verifica instrumentele inainte de inceperea sudurii si semnalizeaza imediat orice defect aparut 12. Semnaturi: 14. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Semnaturi: 14. Data semnarii: .ustensile manuale pentru munca de intretinere uzuala precum si propriile maini. Materialele cu care se lucreaza sunt in general tot felul de metale. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.respecta in exercitarea atributiilor sale normele de protectia muncii.. Denumirea compartimentului: 2. 9. Pregatirea si experienta: Studii generale 10. Denumirea postului: Sudor 3. Responsabilitati si sarcini: .participa la asamblarea de utilaje . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. 12. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.efectueaza constructii metalice . Relatii functionale: Are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. PSI si a prescriptiilor tehnice ale ISCIR .

Fisa de post Vopsitor industrial Organizatia: SC ……………. instalaţiile şi echipamentele cu care lucrează Stabileşte lucrările de vopsire în funcţie de produsele. plastic. Vopsitorul industrial asigură satisfacerea următoarelor cerinţe : Utilizează şi întreţine SDV-urile. . Aplică masticuri pentru realizarea etanşeităţii şi rigidităţii îmbinărilor şi pentru protecţia suplimentara la lovituri a unor suprafeţe vopsite . Pregăteşte materialele de vopsire . Manipulează şi condiţionează produsele vopsite. prin diferite metode. suprafeţele ce trebuiesc vopsite. utilajele. Aplică tratamente specifice pentru coacerea (uscarea) mai rapidă a materialelor de vopsire sau îmbunătăţirea calităţii stratului final .activitati principale si responsabilitati : Vopsitorul industrial realizează lucrări de vopsitorie pe o gama variata de produse simple sau complexe din metal. inclusiv lucrări specifice de vopsitorie auto. lemn. SRL Denumirea postului: Vopsitor industrial Codul COR: Titularul postului: Scopul postului . Efectuează lucrările de vopsire şi de finiţie (retuşuri).

de a alege metoda eficientă şi de a acţiona cu rapiditate pentru eliminarea defectelor. calitativ şi economic . diluanţi. Diversitatea tipurilor de piese . precum şi modul de utilizare a diverselor materiale de vopsire . raşchete. Acţionează cu precizie . estetic . în funcţie de natura suprafeţelor pe care se aplică (metale. Metodele de identificare ale suprafeţelor şi zonelor ce urmează să fie vopsite Caracteristicile fizice şi chimice (aspect. dispozitive de şlefuit. utilajelor.zise . Are abilităţi în utilizarea SDV-urilor şi instalaţiilor echipamentelor cu care lucrează Dă dovadă de rigoare şi seriozitate în respectarea normelor de protecţia şi securitatea muncii. masticuri. ) şi modul de utilizare şi aplicare al acestora. vâscozitate. Are simţ cromatic şi estetic dezvoltat. perii. instalaţii specifice de vopsit. cauzele care le generează şi modul de eliminare al acestora. suprafeţe care trebuie vopsite . Criteriile de calitate ale lucrărilor de vopsire efectuate. Vopsitorul industrial posedă cunoştinţe în legătură cu: Utilizarea şi întreţinerea SDV-urilor. aderenţa. zonele ce trebuie finisate (retuşate). plastice. atunci când execută operaţii de vopsire la autovehicule. Are capacitatea de a identifica suprafeţele. instalaţiilor şi echipamentelor din dotare: (pistoale de vopsit . oferă soluţii optime clienţilor. pe lângă operaţiile de vopsire propriu . maşini de şlefuit etc. îndemânare şi corectitudine la prepararea materialelor şi la aplicarea acestora pe diferite suprafeţe sau zone.) şi parametrii de funcţionare ai acestora. Competenţe fundamentale . caroserii . Are un comportament adecvat fată de clienţi atunci când execută vopsiri în unităţi Service.Oferă soluţii din punct de vedere tehnic. Defectele ce pot apărea în timpul operaţiilor de vopsire. solvenţi etc. compoziţie) ale materialelor utilizate în procesul de vopsire (vopsele. lemn). dă dovadă de operativitate în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a timpului necesar realizării diferitelor etape de executare a vopsirii.

utilajelor. protecţia mediului şi prevenirea şi stingerea incendiilor. subansamblelor şi pieselor de plastic Activităţi si sarcini specifice pe care le efectueaza in echipa: . 2 Comunicarea interactivă la locul de munca. Competenţe generale pe domeniul de activitate 1 Aplicarea normelor de protecţia muncii. instalaţiilor şi echipamentelor. 2 Aplicarea procedurilor de calitate.Colectare date pentru întocmirea documentelor specifice . securitatea muncii. 5 Aplicarea tratamentelor speciale 6 Aplicarea masticurilor 7 Aplicarea produselor anticorozive de protecţie 8 Manipularea pieselor metalice. 3 Dezvoltarea profesionala 4 Utilizarea SDV-urilor. accesoriilor.Pregătirea locului de muncă şi a condiţiilor de lucru . 2 Pregătirea suprafeţelor de vopsit 3 Pregătirea materialelor pentru vopsire.1 Efectuarea lucrului în echipa. Competenţe specifice ocupaţiei 1 Stabilirea lucrărilor de vopsire.Planificarea activităţii şi sarcinilor . 4 Executarea lucrărilor de vopsire şi de finiţie.

electrician şi mecanic (auto sau de întreţinere ). 2. Oferă informaţii altor posturi de lucru 2. Terminologia de specialitate este utilizată correct pentru transmiterea informaţiilor. tinichigiu auto.2.3. colegi cu care se află în relaţii funcţionale: vopsitori .3.2. defecţiunilor ce au apărut prin identificarea cauzelor care le-au generat şi găsirea de soluţii pentru eliminarea acestora.1. 3.Soluţionare probleme de tipul : organizarea si amenajarea locului de munca. Culege informaţii de la celelalte posturi de lucru 1. utilaje ). 1. 2. reducerea neconformităţilor. . Informaţiile solicitate sunt oferite prompt şi corect. Transmiterea informaţiilor se face prin mijloace specifice. scule. Informaţiile cerute sunt relevante pentru activitatea desfăşurată.1.. 1.Manipulări şi manevre specifice activităţii . Participă la discuţiile în grup pentru a obţine rezultate corespunzătoare în muncă . 2.Intervenţii în caz de avarii disfuncţionalităţi (defecte la instalaţii . soluţionare reclamaţii primite de la clienţi Membrii echipei pot fi: şef ierarhic. COMUNICAREA INTERACTIVĂ LA LOCUL DE MUNCĂ 1. Culegerea de informaţii se face astfel încât să se asigure menţinerea continuităţii în desfăşurarea fluxului tehnologic. Sursele de informare sunt identificate şi utilizate corect. identificare soluţii pentru imbunatăţirea condiţiilor de lucru la un post din echipă .

vizuală (semnale luminoase.4. interfon Metode de comunicare: comunicare verbală. şefi ierarhici. . Surse de informare: instrucţiuni de lucru. conform lucrărilor de executat.3. 1. 1. Legislaţia şi normele de protecţia muncii şi de protecţie a mediului sunt însuşite şi aplicate în conformitate cu specificul locului de muncă. APLICAREA NORMELOR DE PROTECŢIA MUNCII.3. 2. colegi de echipă. panourile de informare.1. 1. Aplică NPM şi de protecţia mediului 1. Echipamentul de protecţie este întreţinut şi păstrat în conformitate cu procedura specifică locului de muncă. 3.1.5. scrisă (caiet de predare – primire a schimbului . plăcute de marcare).2. Mijloace de comunicare: panouri de informare. PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR 1. Echipamentul de protecţie este complet. Aplică NPSI 2. Măsurile de prim ajutor sunt însuşite corect.1 Răspunsurile formulate în cadrul discuţiilor de grup sunt pertinente şi argumentate. SECURITATEA MUNCII. respectând normele PSI. Activitatea la locul de muncă se desfăşoară în condiţii de securitate.3 Intervenţiile în cadrul discuţiilor sunt formulate respectând termenii procesului de producţie despre care se discută. PROTECŢIA MEDIULUI.2 Participarea la discuţiile de grup este constructivă şi are drept scop îndeplinirea sarcinilor echipei. 1. 3. tehnologia de lucru. proces verbal ). Însuşirea corectă a procedurilor de protecţia muncii şi de protecţie a mediului este asigurată prin participarea la instructajele periodice. telefon .

Echipamente de protecţia muncii: salopetă antistatică sau combinezon antistatic. respectând procedurile specifice locului de muncă.2.1. conform procedurilor specifice.2. Procedurile PSI sunt însuşite prin participarea la instructajele periodice şi aplicaţiile practice. Starea tehnică a echipamentelor de protecţie şi de stingere a incendiilor este verificată periodic. ca şi a celor de PSI. conform normativelor de acţionare. 3.3. în conformitate cu normele specifice şi este raportată persoanelor abilitate. 4. cagulă de protectie. Primul ajutor este acordat rapid şi corect în conformitate cu tipul accidentului produs. Măsurile de urgentă şi de evacuare sunt aplicate rapid şi cu luciditate.4. conform procedurilor specifice locului de muncă. Pericolele potenţiale sunt identificate rapid şi cu atenţie pe întreaga perioadă a desfăşurării activităţii şi sunt raportate prompt persoanelor abilitate.3. mănuşi de cauciuc. în ordine. 4. Aplică proceduri de urgenţă şi de evacuare 4.2. . Se utilizează echipamentul de intervenţie conform normelor de protecţie şi igiena muncii. Accidentul apărut este semnalat prin contactarea cu promptitudine a persoanelor din serviciile abilitate. Echipamentele şi materialele de stingere a incendiilor sunt identificate corect şi rapid. 4. mască antichimică.2.1. 3. ochelari de protectie. bocanci sau pantofi de securitate. Raportează pericolele care apar la locurile de muncă 3. 2. 4.

Tipuri de instructaje periodice – zilnice sau lunare. apa. . lopeţi. strivituri. intoxicaţii. bioxid de carbon. Echipamente de stingere a incendiilor: hidranţi. galeţi cu nisip. materiale absorbante. maşini stingere incendii . iritaţii. Tipuri de accidente: arsuri. extinctoare. vătămari corporale prin alunacare pe suprafeţe cu vopsea. Materiale pentru stingerea incendiilor: nisip. tăieturi. zgura chimica.şapcă .

dispozitivele şi verificatoarele sunt verificate periodic. dispozitivelor şi verificatoarelor se face permanent. dispozitive şi verificatoare. UTILAJELOR . în cazul apariţiei semnelor de uzură.3 Alegerea ţine seama de gradul de uzură al sculelor. 1.2 Alegerea sculelor. 2. dispozitivelor şi verificatoarelor se face în funcţie de specificul lucrării . 1. pentru utilizarea eficientă şi ferită de riscul unor deteriorări. incendii. dispozitivele şi verificatoarele 3.Pericole potenţiale: explozii. dispozitivelor şi verificatoarelor.1 Sculele.3 Întreţinerea sculelor. . 3. INSTALAŢIILOR ŞI ECHIPAMENTELOR 1. 2 Întreţine sculele. UTILIZAREA SDV-urilor. 2. pentru a se asigura utilizarea lor eficientă în procesele productive. pentru stabilirea gradului de uzură al acestora. dispozitivele şi verificatoarele 2. dispozitivele şi verificatoarele sunt manipulate şi utilizate în condiţii de securitate maximă pentru a evita accidentele de muncă . dispozitivelor şi verificatoarelor se face cu discernământ. dispozitivele şi verificatoarele necesare lucrului.2 Sculele. dispozitivele şi verificatoarele sunt selecţionate cu discernământ. Alege sculele. pentru a asigura utilizarea corectă şi lipsita de riscul unei deformări suplimentare sau accidente.1 Utilizarea sculelor. 1. dispozitivele şi verificatoarele se aleg în funcţie de operaţiile ce urmează să fie executate. 3 Utilizează sculele.1 Sculele.4 Curăţirea. în vederea recondiţionării / casării. 2. conservarea se fac conform recomandărilor fabricanţilor de scule.2 Sculele.

5. conform fişei de automentenanţă .3 Depozitarea se face în condiţii de siguranţă. instalaţiile şi utilajele sunt utilizate în condiţii de securitate maximă pentru a se evita accidentele de muncă. sănii . 4. dispozitivelor şi verificatoarelor se face în locurile stabilite prin procedurile interne. dispozitive şi verificatoare: pistol pneumatic de vopsit de diferite tipuri. dispozitivelor şi verificatoarelor se face conform instrucţiunilor de lucru şi de exploatare. sau deteriorarea acestora. Scule. instalaţiile şi utilajele sunt verificate zilnic. dacă sunt în parametrii de funcţionare. conform fişei de automentenanţă . 4. 3. 5. conveioare / sănii .2 Depozitarea se face în aşa fel încât să permită accesul uşor .1. 5. dispozitive speciale. instalaţiile şi echipamentele .1 Echipamentele . 5. 4 Depozitează sculele. cu responsabilitate. . dispozitivele şi verificatoarele 4.2 Echipamentele.3 Defectele identificate sunt analizate şi remediate cu operativitate. dispozitive complexe de combinare şi diluare alcătuite din baze de stocare date . pentru analizare şi remediere.3 Defecţiunile apărute sunt identificate şi communicate serviciilor de specialitate. dispozitive de curăţat şi finisat.4 Defectele grave identificate sunt comunicate cu promptitudine serviciului de specialitate.3.4 Utilizarea sculelor. 5 Utilizează şi întreţine utilajele. Depozitarea sculelor.

Echipamente. perii de sârmă.conveioare aeriene (balancele) . . roboţi de vopsire. pompe. cuve. Unelte specifice: Şpaclu. instalaţii moderne de vopsit în câmp electrostatic Servicii de specialitate: .Reparaţii şi recondiţionări SDV-uri . marţagonul . agitatoare. . echipamente şi instalaţii. piatra ponce. instalaţii. piatra de spumă de mare . . ciocan (îndreptare neregularităţi). maşini de şlefuit – lustruit.Menţinere tehnologică (mentenanţă funcţionare) utilaje. utilaje şi instalaţii: băi de imersie. raşchete .Întreţinere şi reparaţii utilaje.

Alege materialele de vopsire 2.1 Identificarea suprafeţelor de vopsit se face vizual. 2. 2. 3. utilajelor). 3. cu atenţie. .2 Identificarea pieselor de vopsit se face prin verificarea cu discernământ a suprafeţelor acestora. în funcţie de aspectul acestora.5 Alegerea materialelor se face în funcţie de dotarea tehnică a atelierului.4 Stabilirea metodei ţine seama de cerinţele prevăzute în documentaţia tehnică. 1.3 Stabilirea metodei are la bază criteriul calitativ şi estetic.2 Stabilirea metodei se face în funcţie de dotarea atelierului.3 Alegerea materialelor se face în funcţie de mărimea suprafeţei ce urmează a fi vopsită . STABILIREA LUCRĂRILOR DE VOPSIRE 1.1 Stabilirea metodei se face în funcţie de mărimea şi natura suprafeţei ce va fi vopsită 3. instalaţii. echipamente.1 Alegerea materialelor se face în funcţie de natura suportului pe care urmează să fie aplicate. Stabileşte metoda de vopsire 3.2 Alegerea materialelor se face în funcţie de gradul de pregătire al suportului.Documentaţie: instrucţiuni de lucru şi exploatare SDV –uri. 2. utilaje. fişe de automentenanţă (parametrii de funcţionare ai utilajelor care trebuiesc verificaţi la pornirea şi în timpul funcţionării instalaţiilor. 2. Identifică suprafeţele care necesită vopsire 1.4 Alegerea materialelor se face în funcţie de preferinţele solicitantului. 2. 3.

chituri. zgârieturi . materiale pentru ştergere. lacuri. adjuvanti. fără găuri. solvenţi. lustruită. degresată . materiale abrazive.5 Stabilirea metodei se face în funcţie de natura materialelor ce vor fi utilizate. curată. crăpături . Aspectul suprafeţei de vopsit trebuie să fie: fără impurităţi mecanice . Materiale: vopsele. lucioasa . fără oxizi.6 Stabilirea metodei de vopsire se face în funcţie de ponderea suprafeţei ce va fi vopsită în cadrul fiecărui reper şi al produsului în ansamblu. 3. uleiuri. . diluanţi.3. decapată .

utilizând dispozitive şi materiale specifice. Metode de verificare a aspectului suprafeţelor de vopsit: vizual. evidenţiate şi delimitate conform documentaţiei tehnice . rugină. până la eliminarea reziduurilor rezultate la şlefuire şi obţinerea unui aspect vizual curat. 1. cu atenţie. 1. Suprafeţele sunt şlefuite pentru eliminarea defectelor de tablă sau de peliculă.9 Zonele de suprafaţă care necesită vopsire parţială sunt trasate. . 1. în funcţie de natura suprafeţei .5 Pregătirea mecanică se face în funcţie de natura materialelor pentru vopsit ce vor fi folosite.4 Pregătirea mecanică se face ţinându-se cont de calitatea şi caracteristicile suprafeţei suportului ce urmează să fie vopsită. 1.10. aparate speciale de măsurat (Aparat Wave Scan DOI. Aparat Brillancemeter ) PREGĂTIREA SUPRAFEŢELOR DE VOPSIT 1.3 Pregătirea mecanică se aplică tuturor suprafeţelor ce urmează să fie vopsite.6 Pregătirea mecanică se face ţinându-se seama de cerinţele prescrise în documentaţia tehnologica 1. 1. până la obţinerea aspectului şi rugozităţii cerute.1 Pregătirea mecanică se realizează prin şlefuire.2 Pregătirea mecanică se face în locuri special amenajate / în postul de lucru. 1.bandă autoadezivă. material protector.8. 1.7. Pregăteşte mecanic suprafeţele 1. Zonele de suprafaţă care nu necesită vopsire sunt protejate utilizând materiale protectoare . 1. Suprafeţele şlefuite sunt şterse.

curăţirea modelelor din lemn. a suprafeţelor care urmează sa fie vopsite sau lăcuite ( lemn. metal. sodă caustică. inveliş caroserie ). curăţirea şi pregătirea suprafeţelor metalice în vederea lăcuirii exterioare a avioanelor. motoretei. Pregăteşte chimic suprafeţele (degresarea) 2.3 Pregătirea chimică se realizează în locuri special amenajate. detergenţi. locomotive. şlefuire cu hârtie sticlată sau piatră ponce a pârtilor metalice de la caroserie autobuze. lavete degresante. lustruirea pieselor de la maşini unelte cu pasta de lustruit. autocamioane.gradul de finisare al suprafeţei respective. solvenţi. motociclete. în vederea aplicării de ornamente şi figuri. plastic etc. spălarea. lustruirea cu pastă şi lichid de şlefuit a suprafeţelor vopsite la autoturisme. autoturisme. sodă calcinată. microbuze. 2.2. Lucrări de pregătire mecanică a suprafeţelor: şlefuirea suprafeţelor mici şi plane după chituire.chit la autobuze. autoturisme etc. curatirea de rugină si şlefuirea diferitelor neregularităţi ( bară de şoc autobuze .2 Pregătirea chimică se face utilizând materiale specifice. petrol. Pregătirea chimică se face în funcţie de. 2.). . troleibuze.1 Pregătirea chimică se aplică tuturor suprafeţelor ce urmează a fi vopsite. terebentină. ştergerea şi uscarea subansamblelor şi ansamblelor vopsite ale bicicletei. 2. curăţire vopsele vechi. curăţirea cu piatra ponce sau hârtie hidrorezistentă a suprafeţelor date cu spirt. Pregătirea chimică presupune: degresare grosieră si fină prin spălare cu benzină. 2.5 Pregătirea chimică se realizează cu atenţie până la obţinerea suprafeţelor curate . biciclete.4.

3 Materialele sunt ridicate din depozit şi sunt transportate în postul de lucru respectând procedurile specifice referitoare la manipulare şi siguranta . prelucrare mecanica.1 Necesarul de materiale este asigurat în funcţie de cerinţele tehnologice. 1. hirtie cerată. prelucrare manuală Materiale protectoare: vaselină.Echipamente: cabine special amenajate. Omogenizează materialele . în vederea analizei . 1. Procese de realizare : prin aspersie.4 Materialele sunt verificate dacă sunt în conformitate cu prescripţiile de calitateprevăzute în fişa ce însoţeşte materialul 1. Asigură materialele necesare 1. maşini de şlefuit. mixte.6 Matrialele neconforme calitativ sunt consemnate. PREGĂTIREA MATERIALELOR PENTRU VOPSIRE 1. aparate pneumatice de curăţat rugina .2 Necesarul de materiale este asigurat urmărind şi respectând normele tehnologice şi de consum prevăzute . 1. 1. prelate . 2. zonele pentru care se foloseşte. suprafeţele care se acoperă. prin inserţie. suport pentru abrazive. banda adezivă.5 Matrialele sunt verificate dacă sunt în termenul de garanţie prescris de fabricant .

4. după vopsire . 3. 3. conform catalogului sau specificaţiilor din tehnologie.5 Omogenizarea se realizează prin amestecare perfectă. 3.1. 3.8 Materialele de vopsire sunt preparate cu adaosuri de întăritori şi adjuvanti în funcţie de caracteristicile acestora.5 Combinarea se face până la obţinerea aspectului şi a parametrilor prevăzuţi în documentaţie. 3. Diluează materialele 4. Combină materialele 3. 2.2 Combinarea se realizează utilizând scule şi dispozitive speciale. .6 Combinarea se face în funcţie de compoziţia chimică a materialelor.2 Omogenizarea se face în locuri special amenajate sau în postul de lucru. până la obţinerea culorii şi aspectului cerut. 3.1 Diluarea se face în locuri special amenajate. 2.7 Combinarea se face în funcţie de dotarea tehnică a atelierului de vopsitorie. 3.2 Diluarea se face respectând indicaţiile fabricantului materialelor.3 Combinarea se face respectând reţetele stabilite de fabricantul materialelor pentru obţinerea diferitelor culori.9. 2. în funcţie de dotări. în funcţie de dotări. 2. 4. Verificarea culorii vopselei se face cu atenţie.4 Omogenizarea se execută în colaborare cu personal specializat. 3. Omogenizarea se realizează utilizând scule sau dispozitive speciale. 3. 2. conform instrucţiunilor de preparare.2.4 Combinarea se face în colaborare cu personalul din laboratoarele specializate.6 Omogenizarea se realizează cu atenţie conform prescriptilor tehnice în scopul eliminării riscurilor apariţiei diferenţelor de nuanţă a suprafeţelor.3 Omogenizarea se face respectând recomandările fabricantului de materiale de vopsire.1 Combinarea se face în locuri special amenajate sau în postul de lucru .

3 Aplicarea se face folosindu-se materiale corespunzătoare. în funcţie de tipul lucrării. 1. 2. care elimină defectele de aspect ale suprafeţei. 2. dispozitive şi materiale speciale.2 Aplicarea se face utilizând unelte şi echipamente specifice operaţiei respective.4 Aplicarea se realizează în straturi successive ţinându-se cont de timpii de uscare indicaţi de fabricanţii materialelor. 1.2 Aplicarea se face utilizând echipamente SDV-uri speciale.5 Aplicarea se face ţinându-se cont de natura materialului suport. în funcţie de caracteristicile şi compoziţia acestora. 2. în funcţie de dotarea atelierului şi de tipul lucrării. Aplică straturile de bază 1.8 Aplicarea se face până la obţinerea calităţii suportului necesar pentru aplicarea stratului final de vopsea.4 Aplicarea se realizează în straturi succesive.7 Aplicarea stratului de bază se face cu atenţie. 1. 1. Aplică stratul final 2.3 Diluarea se face utilizând scule.1 Aplicarea straturilor de bază se face în postul de lucru / atelier.3 Aplicarea se face în funcţie de proprietatile chimice ale vopselei (vâscozitate).4.6 Aplicarea stratului de bază se face până la obţinerea unei pelicule uniforme.4 Diluarea se face până la obţinerea parametrilor de aplicare conform instrucţiunilor din reţetele de preparare EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE VOPSIRE ŞI DE FINIŢIE 1.1 Aplicarea se face în spaţii special amenajate sau în postul de lucru. 1. 1. în funcţie de fiecare grupă de vopsea. conform parametrilor specificaţi în cerinţele de calitate. pentru obţinerea grosimii prevăzută în documentaţia tehnologică. 2. . 4. 1.

4. în spaţii bine iluminate.3 Efectuarea finiţiei se face în funcţie de gravitatea defectului de vopsire. temperatura fiecarui element vopsit. 3.2 Defectele de peliculă ( granule. 3. înţepături. 4. în conformitate cu standardele de calitate . 3.1 Eliminarea defectelor de peliculă ale suprafeţelor vopsite identificate se face prin şlefuire şi lustruire. 3.2 Efectuarea finiţiei se face cu instrumente sau dispozitive specifice.2. fisuri unflături. coajă de portocală) sunt identificate vizual sau prin palpare.5 Efectuarea finiţiei se realizează cu îndemânare şi conştiinciozitate.4 Efectuarea finiţiei se realizează ţinând cont de proprietăţile chimice ale vopselei de retuş (aspect. vâscozitate). grosime (Aparat Dualscope). 4.4 Verificarea calităţii stratului de vopsea se face pentru fiecare suprafaţă vopsită. Aparat Brillancemeter). Efectuează finisarea suprafeţelor vopsite (retuşul ) 4. Instrumente de verificare a calităţii peliculei de vopsea: aspect (Aparat Wave ScanDOI.5 Aplicarea se face cu respectarea instrucţiunilor de vopsire. utilizat la caroserii). coacere (Aparat Data Paq – care măsoară.3 Verificarea stratului de vopsea se face cu atenţie în scopul identificării zonelor care necesita revopsire. scurgeri.1 Verificarea grosimii stratului de vopsea se face cu instrumente speciale. 4. Verifică uniformitatea şi calitatea stratului de vopsea . Efectuează tratamentul termic . până la obţinerea aspectului suprafeţelor cerut în documentaţia tehnică. 4. APLICAREA TRATAMENTELOR SPECIALE 1. 3.

1. APLICAREA MASTICURILOR 1. 1. Aplicarea stratului de protecţie se face cu instrumente şi dispozitive speciale . 1.1.4. 1.2 Tratamentul termic se realizează utilizând echipamente speciale. Aplicarea stratului de protecţie se face în conformitate cu prescripţiile fişei de operare din post .1 Tratamentul termic se aplică diferenţiat.2 Poziţionarea cordonului de mastic se face cu atenţie şi îndemânare. 2. 1. Aplicarea stratului de protecţie se face în spaţii special amenajate . în timpul vopsirii şi după aplicarea stratului final.1 Identificarea zonelor (îmbinărilor) unde se aplică cordonul de mastic se face cu exactitate. 1. 1. conform specificaţiilor din documentaţia tehnică aferentă tipului de lucrare.6 Verificarea poziţiei şi aspectului cordonului de mastic se face cu atenţie (vizual). în funcţie de tipul de lucrare. 1. 2.4 Aplicarea cordonului de mastic se face cu instrumente şi dispozitive speciale.5 Aplicarea cordonului de mastic se face respectând dimensiunile şi cerinţele de calitate prevăzute în fişa de operare. Aplică masticuri prin pulverizare pentru protecţie la lovituri. Verificarea aspectului stratului de protecţie se face cu atenţie. pe baza documentaţiei tehnice . 1. Identificarea zonelor (suprafeţelor) cu protecţie suplimentară se face pe baza documentaţiei tehnologice aferente tipului de lucrare. .4 Tratamentul termic se efectuează respectând indicaţiile fabricanţilor materialelor utilizate.1.5.3 Tratamentul termic se efectuează în funcţie de caracteristicile materialelor utilizate. 2. Aplică masticuri prin extrudare pentru etanşare şi rigidizare îmbinări .3. 2.3 Aplicarea cordonului de mastic se face în spaţii special amenajate. vizual. 2. 2.2.

2.2. Aplicarea stratului de protecţie se face ţinând seama de caracteristicile chimice ale materialului de protecţie şi ale suprafeţelor pe care se aplică.Prin extrudare: Pistol cu duză de extrudare . 2.5.2 Aplicarea se face utilizând instrumente speciale. 2. vizual . APLICAREA PRODUSELOR ANTICOROZIVE DE PROTECŢIE 1.3. proceduri de lucru şi de calitate. Identifică cu atenţie corpurile închise care necesită protecţie anticorozivă marcate în documentaţia tehnologică. 2. 2.Prin pulverizare: Pistol cu duză de pulverizare Materiale: masticuri de lipire.4. Aplică stratul de protecţie anticorozivă. Verificarea aspectului (uniformităţii) stratului de protecţie se face cu atenţie.pulverizare. 1. parametrii şi modul de execuţie al operaţiei Procedee : aplicare manuală. Identifică cu atenţie zonele (suprafeţele) care necesită protecţie anticorozivă prevăzute în documentaţia tehnologică. Aplicarea se face în spaţii special amenajate. 2. conform tipului de lucrare.1. Documentaţie tehnologică: instrucţiuni de lucru.6. 1. Verificarea grosimii stratului de protectie se face cu instrument special destinat acestui scop (lera de grosimi). Aplicarea se face respectând instrucţiunile de lucru şi de calitate din post. etanşare şi antigravionaj. Instrumente şi dispozitive pentru aplicarea masticului: . fişe de operare care cuprind informaţii tehnologice.1. 2. Identifică zone care necesită protecţie suplimentară.

CONDIŢIILE POSTULUI DE MUNCĂ Program de lucru: ___________________________________________________________________ .

Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11.Documentatia tehnica pusa la dispozitie de beneficiar cu toate datele la zi .Graficul de executie al lucrarii pe etape elaborat de serviciul tehnic . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. . Responsabilitati si sarcini: Primeste de la seful de punct de lucru la inceperea derularii contractului urmatoarele : .Pentru orice necorelare care duce la lungirea termenului de executie si consum mai mare de materiale .Sa participe la descarcarea si depozitarea materialelor . . este direct raspunzator si va fi sanctionat fata de gravitatea abaterii .Sa aleaga traseele optime corelate cu celelalte categorii de lucrari incat sa nu aduca consum de material in plus. . Relatii functionale: 9. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.Sa foloseasca rational sculele din dotare . Denumirea postului: Instalator 3. deteriorarea lor atrage dupa sine imputarea lor . Se subordoneaza: sefului de echipa/de punct de lucru/administrator 5. . Subordoneaza: Numai daca este cazul 7.FISA DE POST INSTALATOR 1. corespunzator in santier. . . Semnaturi: 14. Pregatirea si experienta: 10. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. 12. Are urmatoarele indatoriri si responsabilitati : .Sa cunosca normele si normativele legate de specialitate .Indeplineste orice dispozitie data de sefii ierarhici superiori . Data semnarii: . Denumirea compartimentului: productie/service 2.Scule si utilaje de la magazia societatii.

Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Responsabilitatile postului: In raport materialele utilizate: ciocane. Se subordoneaza: 5. -sa finiseze blocurile de piatra. console etc. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Relatii functionale: 9. Denumirea compartimentului: 2.FISA DE POST ZIDAR 1. masini de polizat. -sa execute si sa adapteze pietrele funerare. Pregatirea si experienta: Curs de calificare in domeniu 10. 12. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Data semnarii: . Sarcini: -sa colecteze si sa taie piatra. Denumirea postului: Zidar 3. Semnaturi: 14. Mediul poate fi foarte plin de praf si zgomot si se poate lucra in conditii de vreme schimbatoare. -sa sculpteze in piatra inscriptii si sa faca alte decoratiuni pe piatra. Responsabilitati si sarcini: Munca unui zidar consta in modelarea sau tratamentul produselor din piatra. baroase. masini de gaurit. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. -sa imbine peretii de zidarie. -sa produca componente ceramice pentru constructii de cladiri -sa faca munca de finisaj folosind tehnica zidariei. piatra folosita la pavaje si alte produse din piatra. compatibile ca stil.). topoare. Materialul cu care se lucreaza este piatra. -sa execute si sa realizeze tratamentul de suprafata al oricaror produse complicate de zidarie pentru industria de constructii de cladiri. fantani arteziene si garguie. decoratie figurativa si monumentala (sa lucreze balustrade complicate cu decoratiuni bogate. capiteluri si postamente pentru coloane.

pila. Responsabilitatile postului: In raport cu aparatura si materialele utilizate: . . Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Relatii functionale: 9. Denumirea postului: Tamplar (in constructii) 3. . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6.sa fixeze ferestre si usi in tocurile lor executate din lemn. Denumirea compartimentului: productie 2.unelte manuale de mestesugar. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. . Data semnarii: .fierastrau.FISA DE POST TAMPLAR IN CONSTRUCTII 1. . Sarcini: . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8.dalta. Se subordoneaza: 5.sa faca scari si balustrade. . . 12.sa fixeze dulapuri . Subordoneaza: Numai daca este cazul 7.surubelnita. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Pregatirea si experienta: Studii necesare: curs de calificare in domeniu 10. . .de lemn si rafturi in nise etc.rindea. Responsabilitati si sarcini: Tamplarul / asamblatorul din constructii executa rame din lemn si alte parti din lemn ale cladirilor.ciocan. Semnaturi: 14. .suruburi si alte unelte manuale electrice.

energie electrica la Dispeceratul central si celelalte statii. . Relatii functionale: Colaboreaza cu personalul muncitor din locurile de munca unde isi desfasoara activitatea 9. robinete etc.montarea si alimentarea unei pompe.I.P. etc.principiile de functionare a puturilor de alimentare cu apa. vane.transmite toti parametrii functionali privind debite. Pregatirea si experienta: Scoala profesionala sau liceul de specialitate Trebuie sa cunoasca: .inlocuirea garniturilor de etansare a pompelor. . P. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. . apometre.FISA DE POST MASINIST INSTALATII APA SI CANALIZARE 1.T.comunica urgent sefului ierarhic orice disfunctionalitate constatata �n instalatii.raspunde de �nregistrarea corecta a tuturor datelor �n registrul de parametri din dispecerat. . Se subordoneaza: se subordoneaza direct sefului de sector (atelier) din a carei formatie face parte 5. . RC. Responsabilitati si sarcini: Atributiile prevazute mai jos in conformitate cu ROF si legislatia in vigoare sunt obligatorii.sa se prezinte la serviciu conform programului. 10.tine legatura permanent cu celelalte sectoare ale Directiei Apa-Canal pentru corelarea regimului de presiuni si debite. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4.sa semneze condica de prezenta la sosire si la plecare. . clapete. ventile. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. RK ) precum si la cele . Alte atributii: . presiuni si consumurile de sulfat. . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. . Denumirea postului: Masinist Instalatii Apa si Canalizare 3.S.sa participe efectiv la lucrarile de intretinere si reparatii planificate (RT. . N.S.functionarea pompelor armaturilor din instalatiile de alimentare cu apa (hidrofor. .M. vane. .sa respecte normele N.sa poarte echipamentul de lucru si protectie numai pentru scopul pentru care a fost destinat.sa respecte timpul de lucru si sa-l foloseasca integral si eficient.. manometre. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. . titularul postului avand responsabilitatea pentru promptitudinea si corectitudinea indeplinirii acestora ..).G. Denumirea compartimentului: 2. clor.M..

Responsabilitati : . decizii si note de serviciu din cadrul unitatii. .raspunde de calitatea lucrarilor efectuate. .accidentale din sector. ROI. . .aduce la cunostinta sefului direct toate neconformitatile constatate in desfasurarea activitatii. utilajelor si echipamentelor din raza sa de activitate. Semnaturi: 14. Data semnarii: . .raspunde de remedierea prompta a defectiunilor aparute in sectorul sau de activitate.sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca.sa mentina curatenia la locul de munca. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13.sa asigure pastrarea bunurilor din dotare. 12. sa urmeze si sa absolve cursurile de perfectionare organizate sau recomandate de unitate. .sa-si ridice necontenit calificarea profesionala.raspunde de pastrarea si intretinerea bunurilor din dotare. .raspunde de exploatarea corecta si intretinerea instalatiilor. . ROF.raspunde de respectarea prevederilor CCM. .

Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. -are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate. 12. dispozitivele de masurare si monitorizare . Denumirea compartimentului: 2. Data semnarii: . mentenanta. intretinerea. reglajele utilajelor de productie si se asigura ca liniile de productie functioneaza in parametrii normali Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului: .Asigura interfata intre societate si organismele abilitate pentru verificarea/etalonarea echipamentelor supuse controlului metrologic . reglajele utilajelor de productie si se asigura ca liniile de productie functioneaza in parametrii normali .Gestioneaza inregistrarile referitoare la achizitionarea. Subordoneaza: sefului de santier 7. Pregatirea si experienta: Nivelul de instruire: studii superioare Experienta: Nivelul postului: executie 10. Semnaturi: 14. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Denumirea postului: Inginer mecanic utilaj tehnologic de constructii 3. echipamentelor si aparaturii din societate.FISA DE POST INGINER MECANIC UTILAJ TEHNOLOGIC DE CONSTRUCTII 1. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. 9. Relatii functionale: -are relatii de serviciu cu toate serviciile.Intocmeste si urmareste implementarea planului de verificari metrologice si etalonari pentru echipamentele de inspectie.Planifica si asigura derularea reviziilor periodice ale liniilor de productie. Se subordoneaza: 5. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. verificarea si etalonarea tuturor masinilor. Responsabilitati si sarcini: Responsabilitatile postului: Planifica si urmareste activitatea de intretinere periodica. birourile si alte entitati functionale.Planifica si urmareste activitatea de intretinere periodica. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. gestioneaza derularea contractelor de service .

Data semnarii: FISA DE POST SPECIALIST IN RELATII PUBLICE . Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. implementare. Autoritate si libertate organizatorica: Este autorizat să avizeze si să coordoneze fluxul operational al proiectelor pentru care s-a angajat 11. finalizare) 12. 9. Denumirea postului: Inginer mecanic 3. pentru fluxul operational avizat si realizat �n proiectele �n care este implicat (proiectare.FISA DE POST INGINER MECANIC 1. Relatii functionale: cu angajatii departamentelor aprovizionare. Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Semnaturi: 14. Pregatirea si experienta: studii superioare tehnice (avantaj Mecanică) experientă minim 3 ani �n activităti de proiectare/productie (domeniul tehnic) cunostinte avansate de lucru �n AutoCAD si/sau SolidWorks (avantaj) cunostinte bune de limbă engleză permis de conducere categoria B 10. Denumirea compartimentului: Instalatii 2. -activităti de proiectare si de urmărire a modului de implementare a proiectului p�nă la finalizare -�ntocmirea ofertelor către clientii pentru care urmează să se desfăsoare proiecte deplasări la clienti pentru efectuarea de măsurători -oferirea de informatii tehnice si mentinerea relatiei cu clientul pe parcursul derulării proiectului Răspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor aditionale cu beneficiarii Răspunde pentru calitatea activitătii personalului aflat �n subordine. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. administrativ. Responsabilitati si sarcini: Titularul postului are rolul de a asigura aplicarea corectă a procedurilor operationale ale lucrărilor contractate. Se subordoneaza: Directorului departamentului Instalatii 5. Subordoneaza: Supervizează activitatea instalatorilor aflati �n subordine 7.

in domeniul stiintelor comunicarii Vechimea in specialitate minim 2 ani Alte cerinte specifice: .operare PC: Ms. acorda si retrage acreditarile . mai ales atunci cand vine vorba despre organizarea evenimentelor de genul simpozioane. Adobe PageMaker (nivel mediu). . Drept de semnatura: Intern: Extern: 8. Numele sefului ierarhic: NUME SI PRENUME SEF IERARHIC 6. Campanii de Relatii Publice. Office (foarte bine � in special Word.1.limbi straine: cel putin doua limbi straine de circulatie internationala (engleza. Manageriale: . . Relatii functionale: . Adobe Photoshop (nivel mediu). cu aprobarea consiliului de conducere al institutiei) b) operatorul calculator si de retea (cu care trebuie sa colaboreze indeaproape la actualizarea site-ului. mentinand o atitudine favorabila a publicurilor. 9.sa vorbeasca fluent (sa nu aibe deficiente de vorbire). Tehnici de argumnetare. .stabileste relatii cu alte firme specializate in publicitate. dar nu este direct subordonat acestuia. Pregatirea si experienta: Studii: superioare de lunga durata. 10. . Subordoneaza: a) echipa de practicieni formata din studenti voluntari (nu mai mult de 10 persoane selectionate de specialistul in relatii publice la propunerea profesorilor de Specializare in relatii publice. si la alte activitati care cer aportul acestuia) 7.cu mediul de afaceri.sa vorbeasca corect limba romana. 5. . Responsabilitati si sarcini: Sarcinile postului: A. Numele si prenumele salariatului: NUME SI PRENUME SALARIAT 4. Denumirea postului: Specialist in relatii publice 3. tipografie etc. Corel Draw (bine). Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. ofera informatii acesteia ori de cate ori este nevoie.abilitati de comunicare : . PowerPoint.masterat in domeniul stintelor comunicarii sau alte domenii apropiate. franceza sau germana) in mod obligatoriu una la un nivel avansat. Access si Outlook). . conferinte. . Se subordoneaza: Consiliului de conducere al institutiei Se supune deciziilor luate de Departamentul de Relatii Publice al institutiei .cu intreg corpul profesoral. . Denumirea compartimentului: 2.este ordonator de credite asupra Bugetului de Relatii Publice. .indeplineste toate activitatile legate de rolul de purtator de cuvant (faciliteaza relatia conducerii cu mass-media.gestioneaza imaginea publica a institutiei.cu autoritatile publice (pentru a obtine sprijinul acestora).

pliantul de prezentare al institutiei si alte documente de prezentare.se ocupa de promovarea institutiei. actualizeaza site-ul institutieicel putin saptamanal sau ori de cate ori este nevoie.evalueaza (informand si conducerea in acest sens) cel putin de doua ori pe an starea de spirit a studentilor din facultate. .mentine relatiile cu mediul de afaceri stabilind contacte pentru sponsorizari in cazul diverselor evenimente. delegand sarcinile echipei de relatii publice si colaborand indeaproape cu profesorii implicati.coordoneaza activitatea de organizare de evenimente. cu ajutorul echipei de relatii publice alcatuita din studenti. B. . Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. reprezentand interesele institutiei.realizeaza si actualizeaza in permanenta bazele de date si. . . ori de cate ori este nevoie.realizeaza si actualizeaza anual.eleboreaza la inceputul anului Planul Anual de Relatii Publice si ori de cate ori este nevoie propune Consiliului de Conducere al institutiei planuri. Data semnarii: . .jurnalistilor).mediaza. cu ajutorul web-masterului. . sau ori de cate ori este nevoie. . .pune in aplicare toate decizile luate la nivel de institutie. Semnaturi: 14. .organizeaza anual Ziua Portilor Deschise la institutia in cauza.consiliaza conducerea referitor la aparitiile publice. . prin mijloace specifice. . campanii de relatii publice. . revista presei si alte materiale informative destinate comunicarii interne si externe.realizeaza. evenimente. impreuna cu conducerea institutieieventualele conflicte aparute in interior.participa la sedintele decizionale din cadrul departamentului de relatii publice al institutiei si contribuie la luarea deciziilor la nivel de institutie. 12. De executie: .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->