Sunteți pe pagina 1din 4

Judecatoria Iasi Sectia civila

DOMNULE PRESEDINTE,
Subsemnatul, ., cu domiciliul in Iasi, jud. Iasi, formulez in termen legal, urmatoarea PLANGERE IMPOTRIVA PROCESULUI-VERBAL DE CONSTATARE seria ..din data de .incheiat de catre agent constatator .. din cadrul POLITIEI LOCALE IASI cu sediul in IASI, str. Bucium 30, jud. Iasi, prin care in baza art. 3 punctul 1 din Legea nr. 61/1991 am fost sanctionat cu amenda in valoare de 200 lei, si pe cale de urmare va rog sa dispuneti anularea procesului verbal pentru urmatoarele MOTIVE In fapt, in data de in timp ce purtam o discutie amicala cu un prieten in apropierea locuintei mele, un agent de politiei a venit si mi-a cerut, fara a se legitima, datele de identitate dupa care s-a urcat in masina politiei si a plecat. In data de am primit prin posta un proces-verbal de sanctionare cu amenda in valoare de 200 de lei deoarece as fi fost depistat incalcand dispozitiile art. 3 punctul 1 din Legea nr. 61/1991 ceea ce a dus la indignarea cetatenilor aflati in trecere prin zona. Contrar celor constatate de catre agentul constatator, sustin ca la data si la ora prevazute in cuprinsul procesului-verbal nu am savarsit in public fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora sau a institutiilor publice si consider ca am fost sanctionat in mod abuziv si fara sa fi avut vreo vina cu privire la fapta ce mi se imputa. De asemenea, tot in mod abuziv si ilegal agentul constatator nu a incheiat procesul-verbal in prezenta mea (desi avea datele mele de identitate) si m-a lipsit de dreptul de a face obiectiuni la prezentul proces-verbal prin incheierea acestuia in lipsa mea si folosind un martor care nu era prezent. Daca ma faceam vinovat de fapta imputata de ce agentul de politie nu a incheiat procesul verbal la fata locului si de ce nu a trecut ca martor o persoana prezenta la comiterea contraventiei sau de ce nu exista o sesizare a unei persoane indignate de injuriile mele?

Mai mult decat atat, cu rea-credinta agentul a inscris in procesul verbal faptul ca refuz sa semnez desi el a preferat sa incheie procesul verbal in lipsa mea si

sa-l comunice prin posta.


Recurgand la eludarea legii, agentul constatator a incalcat dispozitiile art. 16 alin. (7) al OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Conform acestui articol, in momentul incheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct in procesul verbal la rubrica Alte mentiuni, sub sanctiunea nulitatii

procesului verbal.
Tot sub sanctiunea nulitatii intra si faptul nesemnarii procesului de catre contravenient. Mentionez ca am fost lipsit de acest drept deoarece agentul a ales sa incheie procesul verbal in lipsa mea, asa cum procedeaza practic agentii de politie deoarece intocmirea unui proces-verbal necesita un anumit efort si nu poate fi incheiat la fata locului. Prin urmare, acest proces verbal nu-mi este opozabil deoarece nu este semnat de mine, nu a fost intocmit de fata cu mine, eu nu aveam cum sa refuz sa semnez atat timp cat procesul verbal s-a incheiat in lipsa mea si nu cuprinde obiectiunile mele. Agentii de politie nu pot alege in mod aleatoriu oameni nevinovati de pe strada pentru a-i sanctiona si pentru a-si indeplini norma impusa. Se stie foarte bine faptul ca fiecare politist este evaluat la sfarsitul fiecarui an strict dupa numarul de amenzi. Aceast cutum se aplic n mod uniform n toat ara. n cazul n care nu au reuit s ating "norma" impus, vor primi calificativul "nesatisfctor"Trei astfel de calificative l vor aduce pe poliist n ochii efilor i va fi exclus de pe lista pentru prime sau promovare. Muli dintre ei pot fi chiar detaai din acest motiv. De asemenea, comoditatea politistului de a incheia un proces-verbal de sanctionare la fata locului si posibilitatea acestuia de a invoca faptul ca persoana sanctionata nu era de fata, nu poate lua la cunostinta SAU REFUZA, nu poate duce decat la un abuz cu privire la cetateni. Abuz ce poate ramane nesanctionat si care poate avea ca scop lezarea demnitatii si a patrimoniului persoanelor. Prin urmare, consider ca am fost privat cu rea-credinta de dreptul de a ma apara in fata institutiilor statului si in baza procedurii legale- drept garantat si consfintit prin Constitutia Romaniei art. 24 alin. (2) si de conventiile europene la care Romania este parte. Pentru acest abuz invoc jurisprudenta CEDO si incalcarea art. 6 al Conventiei Europene. In baza practicii Curtii consider faptul ca agentului ii revine sarcina probei deoarece beneficiez de prezumtia de nevinovatie (cauza Anghel contra Romaniei). In Anghel c. Romaniei Curtea a statuat ca lipsirea celor acuzati de savarsirea unor fapte ilicite de garantiile fundamentale, menite sa-i protejeze impotriva arbitrariului celor chemati s constate caracterul ilicit al acestor fapte si sa restabileasca echilibrul ntre autoritatile cu atributii in constatarea acestora si cei banuiti ca le-ar fi savarsit constituite o problema ce intra sub incidenta art. 6 din Conventie. Analizand criteriile stabilite de jurisprundenta Curtii Europene a Drepturilor Omului (cauza LAUKO vs Slovacia, Anghel vs Romania), se constata ca domeniul 2

contraventional, astfel cum este reglementat prin norma cadru O.G.2/2001, poate fi calificat ca intrand in sfera de aplicare a art.6 paragraf 1 din CEDO, in latura sa penala. Astfel, Curtea a subliniat in mod repetat si pertinent (cauza ZILIBERBERG vs Republica Moldova) faptul ca elementul esential pentru a stabili daca art.6 paragraf 1 CEDO este aplicabil in latura sa penala, este caracterul preventiv si sanctionator al sanctiunii aplicate sau aplicabile petentului. Sanctiunea ce mi s-a aplicat consta in amenda contraventionala in suma de 200 lei, scopul sanctiunii fiind atat unul de constrangere cat si de prevenire a savarsirii de noi fapte. Aceasta sanctiune nu priveste si nici nu urmareste acoperirea unui prejudiciu ci are exclusiv o functie represiva si preventiva.

Prezumtia de legalitate de care se bucura procesul verbal trebuie sa respecte insa un raport de proportionalitate intre scopul urmarit de lege (consolidarea exercitarii autoritatii de stat prin prisma agentilor constatatori) si mijloacele utilizate.
Agentul de politie trebuie sa dovedeasca, prin urmare, ca injuriile si expresiile vulgare ce mi se imputa au fost de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora sau a institutiilor publice, daca injuriile si expresiile vulgare nu au dus la urmarea prevazuta de lege atunci fapta mea nu constituie contraventie. De aceea, va rog respectuos sa dispuneti agentului sa depuna la dosarul cauzei toata documentatia care a stat la baza emiterii procesului verbal de sanctionare. Daca agentul constatator nu are niciun martor sau nicio sesizare din partea persoanelor pentru a dovedi faptul ca injuriile si expresiile vulgare au fost de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora sau a institutiilor publice, atunci fapta mea nu constituie contraventie, asa cum aceasta este prevazuta de art. 3 punctul 1 din Legea nr. 61/1991. Martorul care a asistat la incheierea procesului verbal in lipsa mea si mentionat in cuprinsul procesul-verbal nu poate dovedi caracterul contraventional al faptei. De asemenea, agentul trebuie sa specifice ce injurii si ce expresii vulgare am folosit. In lipsa unor probe certe cu care sa se coroboreze mentiunile cuprinse in actul constatator, dand efect prezumtiei de nevinovatie, consider ca trebuie sa fiu exonerat de plata amenzii. Conform art 21 alin. (1) al Legii nr. 155/2010- Legea Politiei Locale In exercitarea atributiilor de serviciu, politistul local este obligat: a) sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, prevazute de Constitutia Romaniei, republicata, si de Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale; e) sa respecte normele de conduita profesionala si civica prevazute de lege; f) sa isi decline, in prealabil, calitatea si sa prezinte insigna de politist si legitimatia de serviciu, cu exceptia situatiilor in care rezultatul actiunii este periclitat. La intrarea in actiune sau la inceputul interventiei ce nu sufera amanare, politistul local este obligat sa se prezinte, iar dupa incheierea oricarei actiuni sau interventii sa se legitimeze si sa declare functia si unitatea de politie locala din care face parte.

Astfel, contrar prevederilor stipulate in acest articol, mentionez faptul ca politistul local nu a respectat drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor deoarece a incalcat art. 24 alin. (2) din Constitutia Romaniei, art 6 al CEDO si nu s-a legitimat aratandu-si calitatea si nici nu a prezentat insigna de politist sau legitimatia de serviciu. In drept, aducand in apararea mea argumentul autoritatii legii va rog sa anulati prezentul proces verbal deoarece este netemeinic si nelegal fiind emis cu incalcarea art. 16, art. 19, art. 26 alin. (1) OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, va rog sa examinati actul constatator din perspectiva Conventiei Europene a Drepturilor Omului, conform art.20 din Constitutia Romaniei, textul conventiei si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului fiind incorporate in dreptul intern, avand in acelasi timp o forta juridica superioara legilor in materia drepturilor fundamentale ale omului. Pentru toate acestea, va rog sa-mi admiteti cererea asa cum a fost formulata si sa dispuneti anularea provesului-verbal seria ..din data de si pe cale de urmare sa ma exonerati de plata amenzii. Referitor la probe doresc sa ma folosesc de martorul inscris in prezentul proces verbal, de inscrisuri, dar si de urmatorul martor. n conformitate cu prevederile art. 242 Cod procedur civ. v solicit judecarea pricinii si in lipsa mea. Anexez la prezenta plangere: -copie a procesului verbal de sanctionare seria din data de

DATA

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI IASI

S-ar putea să vă placă și